Page 1

FEBRUARY T963

for ihe past ll years Airporl for uniled Sldres mdrarhon

ADOLF GRUBER, Ausrrian Mararhon Champion

dl Ner Yo'l

In erndliondl


L KI'D Sii{TTlns lrcorD rI slrcAn Bolt! l_mr,E Na, .r1ran:, r!.. D6.. J1_

?[ri cari.-s6urd ]ark, -aatr1.. J.i-h, i11r. Hun (Handl.ao )

,',"

+i+ ,*q :iitl s"il

2. r.nir rj.yo!, soc,

LJSIF 4.:!o

7-rriro l.reIk lHdcc!l

p.rtim

En

e.4rndd l{aod t^a

ir +:t . f,rf,1l3hrrcn r s1 Fo5insrn

mi1.

i;:"|:,r"::;:1,1;;'iilT ;1";i3"i:i-.. nro! brck, nlrt .1o.1?. L:.5 j:l :i ;:.:Ti:.,f, fii,.r.cdd of 14:rJ ! ,r3r. n q,

rrrr rfi.r 4:0r,? ! bitrai 1j

I,oJ01-.,s b,Lr

ii il'."1-!iii.'li;!i,:: n6"1 r r!6r

J;

,to

r_

r'

j;',L:,

.!"].eI'ianro a! r:l

.: !o

?2:t+9 ro l, {arran lu!!. so., 66,)t j told & foE:] ijtr d:Erc.s. ) )nr s. L:,r; rJri I r, Io :.rff rlrl 1 Dn" !1 1!, l.rorio ca. r!:11 1r.L a +1.!d, r..1ll r/:r4, J. P' ti.rrran, rcr?Jt6r.J;1r, r0.; 5. c. i. i. a. ii ., ri.i t.

rL,;rt I i !rro1r:,

10

.t'.. r|", - a, .|ic16..:]:: "... !, i-:

:-:!rl-s:- r. rtd. 1 ,.nr^, 1l: .ci

L ioLri:or,

,:";l..,it;i:',"j ; .il,r,"i ]:i";.",ii:., ii:il+i :ia.i; "ili"i::", :i:p".1,;"". "T"i'"*. irir-.. 0l-Ir, -Ler., t+,1".8j a.

i::.;i:i"!:"r':il-,-*i i;,iiit',fli:: n.!s.-4:ri.6; L Bob:qrk, Ys1;,

.:1.,"i ro.onto, ir:11.o, Huvord t9 at Al"m llj !.". 151h-,-I., 4:12 o; 2 irsdin ll--d r i: J. i..ran, f, [,1r, ,,]. r,ro,, f- id rr.oher- I. 2:1r,1 (r... )r-:-;'.rrrn. n, z:1+,4: j. Hai!-]! !, 2:15.!..2:t16: 9:.19.6; :. Eutl.r. i: - Btli cratn. n, "'frr., LJ.:1. n.1"y: 1.-;1,

oi !!3) .. 4 16P.h.! an 1- : f-4.

Tftr r01lc llsTtt.aa laa

,i.rjl1:1rTl.l

:5! s.ii ! 9l.oo lo6 !!. c6irdr .h.. r..rL,.t, x. r. -i i ti.?r13, ire.old !rr, rohn S.rrte_ Jack ot11i4. l-au). to. d:.k, ir,.;r c!o!.;. 3i11 H.11:rJ


I DrslAlrcl t!]Nrlrc crllrra rlr c]rrsam

s.n .f

an rldar3 rfatd'; dlsousrcc n.iho.is ari th. lo.g tlsiance Rumlrg .linirgSth at th. !.ri.nte1 hstitrt., 1155 rrasr sir.it. .htcaeo. .: ' ' 1 " :l+th ln t8hl,r:i.n rark, !\. ftrib dar,3 ntle r.cord-rcl&r orJ _ 'l ' coacnds

6'

1.".

"

:'

z saiffi€Fji aclrai:i]]rcE 1t62 :Ross

aourirRY clj!{t|arlrsrTrj c..rg. y11: r! cnlf c1ub, sum4r!i11., s.c., riov. iib (4.061r rl)

Fuhan, 2, cor,t.x r/i.r.!s, rfiaa,

19,1+1

20:d5

rdir. tumdr, 2o:2L i.-. \r. .. :6 '6^':''],/"'.'.0:o jIFI, 6. r.n. :ints.n, 2at)a) i. chart.s Rea. ijcat 1d. rJ.. 2O:!l! 6. sr6r11m r1jr.in. xa}:dson. :r.:r 6 o. -;s .., .." o: " ". !r.rcj, ,,,rI, ". ., 2r:ol ro. Si! P-.,crd ron-. I na. :1, Dsre

t.1,. -:.,---: i-.n. u.vs,I].,21:21 Bi: r'r.r.sr-d.u!brJ rir'r.. 15. r.Nsra3 Ko!s6y, nljo rn !rldal'3 tod Sd.Irnr: .

.

-;

o l.

!

.

I

d

hold.r ci! t. rCs tol.C .: lni trltntlg 3crir. c.nFititton. Dodas aleo prrtlclrlr.d tn a pandt dlrcns3lcn .n 'rod.an Tialni.g Mor:f,ods." atrer !3r.1 n r,bcr: lelaur uirrar:rtx and c.rcn st ;srl. th,r.I tio.3.n.lt rls- Indcr.3s-d.lnrrtr.rqrls. ir i,:r.lanc, .rnlin; rn other cornrrl.s. not iubllclzei lcrt Hc11 ar: nls erthusiasrtcqlrJ- !..dlre.] .I c.1.lr.i lnd sti:l.i6s. !.d lsxd.n a reul 1.na distan . rrnncrs- Tb.:: riiecui3c4

,

j ; .. 09: . 1. ._ T ! , r," .oo 19t8. .-o.5

9Oi

TIlr cRoss coi:li!_dv cll::Pia!{s]{! Io's cltf,, Nor. 12- Mic!1ean Statd Piacod all iird

tha top 16 tt.tsh.rs t.da-a t.,ln th. Btg T.r x-d cnaft1orchl!. spar.ais ln tno iast 12 f,.a!3. Th6y x.r. l.1tcr tn 1t54 or l,{rrn:ssn erd 1l 1961 rrr Ioxe, Ifildh f141st.d seconc srai6 sc.rod f9 loin,iS And Io,. b4. .f I1liiois, Tird B:rd !.n indoor irotool the 16ad ir :h. tilri ft11. and c.nplct.d lbo to$-i1"1. r.n 19:l+9.2. H13 tina titior.d ih3 of 20rj-:1.4 n. had s.t L.r tn sn (c.Db.r 4us1.trot. r11. 19:!5.2j 2. LPr' !i nxM.:, :oqa, 19:57.7; .1. ran Bo!.n, rJ,, 20.091 i. Fischor, T.r3, 20:19i t.,{u!ba!E.r, }slt, 20:24; 6. ra!16, Cnto Sr;ai.. 20:25; ?. casllc, Usrl, 2C:26; !. tsaln.s. IsLr, 20:f:r 9, :oLrr, ui3c., 20:14;10. H1blir, hd,, 20:l?; ir. c.!d, !isc,, 20:!2j 12. ltra!:, r.{ld6sota, 20:il+; U. cMptoLl, Indla.a, 20:5c; 14. C1ark6, Iora, 20: 56;15. comors, Irlsc. " ?1r01.. r/tic TBc4. 1. 5r '19; I r' '3 6[j ]. , 6l; lr, Illi:.1.s lrlaj 5. ohio sta!' '-1[,

c90s; ac.:rurri :'rl:i.l aisinnj llor. 12- Jin llc.f. Dl c.ntrel --.:-6ct1cut Stat6 rotainec .rs rror an;cross-coLrt.f, t lt16 i.dal er ;rorn thlnclsit.r 'on Ke.16 ,rn tX tare rarl.t.f lr.xn, riirc Lr?-d11. c.us. at J.h.- Jor.s of !r.rn ftnisir.d tht.d, 3ob l:sssachus6tts, l.Eth, dd CL-ar.r til11, I. C. . :Iov. 1:- ru!r ll.are Jh Vru ol !tas3eenu36:t3, filth, vFo rie tsi..root ! isd n.qor conrlot6d tn a rec. ut11 h6 Aot t. coll.g., 1.d r" 1lrq, rL', ti-.4c3 'c--. 71, -!r1.€fla1. llolth carollr to tt3 thlrd straleirt


r'Lffi ,*t *.ri' ffi,,1

F'i"',.'..',..

ffi*

.*t

r-

ffiffi


5 (

rlnBEn

's snccJsrrolis

-

cclrrilllrnD)

:;"

3"i"1:"' -*1:, .'"- ",:': ". : ;' : ,""-" ,", .' ;: .:: "' '; r:; iii""i_""i:r_';" :-i.! :" ."" :-"!",1 !.?;":"., . " -"-!,li "i

'

"i

e"r ." e""" lorldrs nosi

" "

," oprni.._ of on. of the

2o5 rrrsr 1.EAi, Liot 160

oB-'":

* *

r

(!u

"f""-: ; .; '".. -".

;,,:r ;,i';;1:";;;:"t,",,, r,":. "1"

toaihor to 1os. LliIlu.nlnc*as.13ht-1os.'?U}vet

;t:;::1:; I'i:1".::ia:ll;,;:,.1:S.: :,i3i"f." ,: : l.:.", ^.rilji,,it3t$!."1 I:.,:,;:: ;.;::::i,:H;.T?::.HL r ob soelnlns .r::':;,; ."'Ei"il"ii;.G'l"l::l:::""" i" L. r'. r,Luc.,, -; B' l3onot!1c o*6rcls.s m', io 130not!1c o*6rcl nc" do.s".B.

su!!1.n..t nls k .!-t!1n-l}fouâ‚Źh-@1!s

;.y obj.cts to 6rc!cls.) !.1ncr!1. tacinrns6.'on. lurr r-Lo ':;"- ." "."" sos ".o" ^ron srob-oor' B' drv6s lbo

r.]:

: :: *::"#;:fi*:.;H"::rHl-

,;'r;':r;i ;:n:iii:1:::;,!:i :;:;, :*'l;l*,t,';;;;$:g+;i"='

}lifl i:ti*-:;'{;r;**' .:'1: "i':: ';'";: i:1";":;'*;"ig.., :';:t;i;"i"i l"i.;r:,," : l; '.*u'*ri:iqi:li:it**i+:lir"'$q:qffi ";,i "l,i : " :;':"; t"*13;;l;-;,1yll,:f"":XJ ";;'d:i,-::t"";:-;'3 ..,-,: z ;or' \o-tb' b.s..-r2:$: r'. ";.";f."rS ;';;:,":'"..1i"".X","."'*u

,,jiii: :,i*i,:l'i,,1*'i,qi:;',,, ii':,1;,:"il:ii,n;*.gf t,, i:,t1.':,',':,".",::""'l';::"":i" ;;.":i "i;j:'::;ii'fi:tf*fi:itr:; :r i:i'l'r"':"" "':., .'"i:" ":,.-i-,f::;" " ;;i"{iiiili':'"ll'i?'!ii't' at li d B'l'lM' Iioi' 'oI4J r-( .i

-s'.

9:,

0 _o J, oo-, t.d,,2-:l

r". D. Coor. Eb6.,

.j:::'i:.{::; , :l'",,;. ;.j,::;;":;, .]i,, lctil:i'iilr. 4$iH,rfi 3, ,;,:!.,i ;' | 'i;l;h; i;1":".;r,:1!.,i;,;;i;,.;:!lii'i:: ; ,'",:.,


Rundoun at a Glance

...-.:

ti-llq I iti

R^'P Betoe u

sF'tators

;"+{;i" :-*;.. -"1*"i9.,;'t3, . " 'r

,iii:'1: ' ;. '1'j'. :i:l [i:,:'l],lr: '":t :? ,-:".'.":':. .i,;.'i. ;li ;"":: ;: ;l ti':i'i': ::ili:::;i ,:: :;:"i :r.t:_Li,:,::..:

i,l::"i*+:l*l*:i;"


1962 sonlor

lo,otp-t1et" cF4-{odtq.,chs4tioo3biPg

:::HT'i:i*;.1'i::'::';l"ll"'ii il-, *""'*.

2r.

22.

*-'. ."-',.*. !. birna, a cllno rr

Denald llu Reldbord,

33:21

2!, T.q Yâ‚Źoe,

25. Js6s !ddn8oa.

2?. R.&rt 3.&, E] Cdlno 2s. J. ft@5 sruali,

o.ii]I-J.bd,EJ, J.h! Br@-d r..' s .c :: ir. 12. lhille 3. crark'

!

,\:25

*llY

I. rflie c. '!i. sho1h., "er" x. P"r*I.' 3t. Rob*u 30. car" J. ctb6on,

ff it[t:{"tr',,tr$lg$p-#'l#,tril#$.;

r#*;*:*mi;',Pf*+:+::,t*""fr i::ffi l hiiiil{*:rJlq:$+1*:-'+*ix$e*rS*--

ruffim$*$**+u*gmE :;:ii;Hii$#'i6::*;l*'*i

:::ii+n;\.ii!."n.:-

iri'';r"*',*";;'"1*:iii:$ ;i:"ilil!i.i:: ril:i&;'i:.x"si!:"":r,"".


......_i._

l2lh 3eud curvq crr, rih.ldrc crs rosr-rh*3s1tug 1o,@0 H.tor ndd Ru b3 A4.1.e, df,roria _ sarfdsr. hol€e4 ?4, lqo- _ roros a.r.

0ld3l or

f$$h

r, Br li*hdJ r.3

rc,,....10:0?.6

^q.ls s& Dlssb T!a.Jo: l-tr.2

fr :

lifii.i"Hi*,"Sfl,,1;:. :.:.::.:l?ijl

.tt:l! rner.. curtl8, L^rc...,,..,...,.,Jor54 fr : frlif-iii,ti;.A*;: :: : : : : ::li;)l o&s€ co&r co]t..lr:! iiiiit"! 7. r. Jorsph (d.r!i @c. , . . , . . . , . . .rl, rb f;: 4s. ro J. !'ft!, "i5fi.i:';!:i:: *.r... ..... ....:tiin 4,

;:

ffi.:

i:T::i"fl[il;:: . : : : :: ' :ii:t ii: fi.:i f1;"f;i:,,i,;;::: : : : : ::li:? ii: i3ii"i;3'ffi;,Hl;: ::::::ii;il #i f,if;iTHi;;;;: : :. : ::.:i.ti fi : frili# i; ifii:"lii;;: ' : : :: : : ::ii;t; ii: t4. Rord ftdri, sorrn...... ......,i,.i :

:

,t ffiiS i-Il?;"iTIi:::

::::

il: dnT#-,4,T:u; ii:

::ii:i3 jj

:; j :

j$

::

#:#;s

;fl

!','.,

:,::.:'

:

:

i?: Hfl'ft.1;f"3it1;"i3i: ::: : ::ji:3t

:

;F;#{iffii:;;;::: i.ji:* El Cafuo,,...,J,z:29

j f ffi *#;ffi,

t,

:

:|iitii

.1. t?TA"

!.r-,

o,&!" c". rc....J6,5r

;: :iJ;:'ffi:I.';;i*T::::::::::il:ft il: fi: ilifilii'"8iii:::::::: : :::il;fl

--' "'-Y,,ll jjifi ;i: i:i,il i: i:*3::t ffii::: :::::jE:t'

il: ifl*iilii'i..ff1 ;;;;: : : :. :: ; :l;l if"';::. :::::::ji;ll i;: ;H: "TTtrl:: ocTc..,,.....,.,.,ao:29 ji: i.l$"#:"i'ilti. : : ::: : :: :':lii j: 13: fffff'"i'nii;iii ;;: :. : :. :llii! jl: fr l*,hlltll';.iLL*T';; . : li { 3:"*"itii:r.!]. if ii"*"." r.. p.t€ fi1t,li 00c............ .....,;;i-o Prd}b]]ar,cleidde fi: ;HfliMH; :::::::31;$ i:#;:"1."r."i", ,*" rlFrhr. c}.nc.ls............r?r5o *. lu' s.r3r J*rp, @r,......,...,,,..JJrOA Ja, ::. d:n? lur@, suc................rJru uL..,,........ jl:15

:

:

::

:

"Ti8.::

n.'rulhd6pp€dt.ilyioFc.rd'1.&oral3ialLq

1;61;i ir*'F-;{r; lx'Trii"#i##.ir"'ii'r:'"Hrl3 "'.rr"1;, l::-FT,_Ti"itxirii*rr:*[r'.#r jfr ilji:"n ji*:xF:' *:5frey1:!lfrj"'rr*T$;:"i ;Fj#j"'rl.FJ'J:*rt'" if* ;,;

;'

: :; ff:lli!:r1.,.1i: ;:;;T:. 1,i: ;:n,l;:;ii ;i:;:.::-,i'.;,i.,." f " ":;;:;;;d::"; '.":'"' ";":: "-":i1: r:'': t.",.9r.:".,- ": :'.-"


InltnXlrrciiXl TTTRATHOX BJ ;llroaki Ineure (trsck coac! ol th6 ro tho lorTo l]rr!_ .r3rt-r or nducatlon. ) tli!.sar,1. rrrl-rs l6trr 4sx!i IrlTEEIxTlor{l r.rlR(THoI rn Bf,conD lESr r,roni! tltltj

9

slo{lrs up a4d b6 }ss cau8bt 16sd.rs 3t about D 29br narlr. at ihis !o1nt th. raln 16t u!. rrs11,d th6 glou!! cd. up fsst at th. 25hr lotah, & fran th. lokr' 1@lr tt b.oae d thro. ray r.co mo'8 Tcr$era, xaLao ard atafut clocr{1ns 1:37:lt at thls r.cdnl.! 2rd ah thd srtich t,rck cods. bat!..r 9ntradat irtnl.ttc Stadlun and It th. l5hn nark, l6rasasa @d Nakao slnnosu rr ruhola pr.r.cruo. 54 rum.rS r1rc rb116 Warsar. rnc_:rdtnq 7 loratar.rs felt.r.d & 1.11 tad! soro 100 rctors. laasllE fi. J5hl nuk, o!6n d up a l1r. n.t.!s ne!27. .nploy.d of XDastrlt l ?drasara g1n o! his rtral dd Bt.adlly pu:rl.d iaf,dn cohrlar,J ln asa]ls 'orrarati.n chMlton- a,ej to Ind!.qso ,rs 16ad to 50 n tols ht asrlth.n 4 \6ih Jalan 1962 rrS{HI

srlp nt 3.ir1!s in6 bcst Jalan r.cord & thrs f,aer,s 2rd b.st !.!1e locord of 2:16;1U.4. H. had n6v.r ron b6for. & Nss lln tr. ,r3ah1 250 rot.rs 3.h.ad or,re!a,'s r.t6ran ruF.! Talayukl {ar.ao at tha ond. ror th. toritu F!i!at6 iiatlxaX conpsnJ h TolrJo and fio tEd ba.. fanrrlt6 to rln, {as s.dond, xhild K.nji ninddare of iullokars yarara Ilon & st.61 conpary, taklna lart rr hts l1!st naraahor rsc., Itdsh.d tirlld. tlrst tnr.! ptac.s ch6 ord o!'2:1n:52 hht.h llaLao 3.t .a!lt.r ih13 y.ar tr xr.idAnd, xio cl..ad 2:19:52 1n that ra.6. Th.ir slark1lrs ttna3 & fdai! 6ar. 1961r

I

I

t

Tokjo Olrnplca,

L.n rdo1.r (r:rsll l.d r!6 s6v.n f.roIg4 pdtl.ipenhs h plactnF l+ln 1n 2116:56.8, ran.1 raitor.k xord av.n 2aan bafor. thc tapo l.ford th. emat cz.ch ru!.!. b.ai ?:20 erd n.r. lil,ar 1.c.n!1:eh:d 1t, ordd il,6 brtlhls s!ecla1 tralnids 1r lr.* Ia1d., .oftldc4d tY .rnan to uir b.oausd Dl nls :..r.i. fcr:.d i:rr. 5ln ndk ,itrr ro3hitrrtsu !.sir1na l:1:i !ajar, fr11lq': as th.J a!!!oadh.a th. ai in. l9kr nark & kapt a :::: :.ed at th. nidraf, tulnlrA !o1nt riin.d ir 1;09! 1:14q!.in13ni.,s tho 211f, nalti |:do 3rrordd

sighs of

2:16:13.L {osake) 5rd- 17:06, r0rli-lt:19 (16:1]). 15kn49:lJ (16:11), 20Lm-l:05:49 (16:16), ndd'ay- 1!09:15, 25La- 1:21:56 {16:0?), Jobn-^1rJ7:lJ l\-5 :)7 ), l'rrr-^I!5)t 26 z:u-: z4 \ r):)ol rr3lqo, ?okro, 2:16:5l.lr j,2. Talayukr K.nl1 nlnthuar !trk4okar 2:18:o1,8 l+. Looturd Ed.l.r, usa. 2:18r56,8 5. ravor Kanto!.r<, cz.c)1., 2'$'t7-t+ 6. lilaLoto ]lalajlnar rulaoxa, 2:19:09.2 MasaJuld osada, 2:19:51 (rukloka) ?. d, T6uvo Salakla, Frinlald, 2:20:16 9. Xa:ud vatanat , rulroka, 2,20:18 10. Haluo 0ta:I, lolryo, 2:20:lrl 11. Keo6hla., Yea4uchl, 2:2f:08 12. Suhal, raa.shria, 2:21,27 1J, Io@B3to, {agoshiha, 2::r:5o 14. Funal, ?o[Jo, 2:22:14 f5. shl8.natsu, Fur<lokar 2:22:21 16. !1!o!hlna, 1r\Iyazak!, 2t22.23" 2 17. sasekl, rhoshltu, 2:22:59 1d. sadaraea, IMssucht, 2:23:01 i9. sarlal. ranaaars, 2:23:3I 20. xakMua, Ydaguchl, 2:2\:10 24, Iran {.at., xor z.a1@d, 2:24:l}8 46. la@o UaIdo, El.lo!1a, 2:lr1:27 lrln Yun 3m, nor.3, 2:hr:58 4?. (Sp1lts on n.rt pa6o )

t6ach.: ak it h1s of nej ol th. lchool,s nako a 113r .r tho ron groai.3t 1l&r1.an5. as th. pulIls c1!culat.d doud ih. ?oon. llnal1t, ho ask d o!. pulti 1i i)6 had ftrrsh.d th. 113t. "r-ot yot,r'sard th. pup11, ',r cm'i ddctdo .n th. n11.r, cumi'eh4 o! Jln

An An.!1can hlsbory

Ttrs arre P-ccN,,\'AtIâ&#x201A;Źn for aL1 rsc. ,a1r{1ne !6su1t3..90\ l. 56th st. crricaED j?, !11. $1.0o Y6ar {mnrhlr)


t9 tsrEr xamtmn

sPr,tTs

n li*fi*iitt,,ii' 1, ,i; t,,,'.,

,;,;

X- X;;*fii'i+ r, :j,, ti

l;

-:*-lt.i*

l;r-{=,i,;i:.'

,,*

",'...;r:i;:i,,,;.=l,;,1,,r.

ffi*T*#ffi#:;rffi:'*:

l:!:H[{ir;#,iff;iF"il:'],;*;;":'::'{';":::1:""'vi:.;';;::;.i;'" 1, recbr su11tru,

#:â&#x201A;Ź, i"+#.

i' *fun ::*d;l'*":"li*ll, rr:, i, $::rTFi**:H*i#i'"" i; ;!&,T#ffi : ii:i,i:ifi i"jt;,. "' "'" ru *i:l1i#lH::*'ii:l ll, slF rso, , _rJ- lDrY ffi #lj;."3ffi:hlfX 4 ro. Jog.lb-ctu.q. J.M1jAs, ". ;t: iit*i"Th-;.'i jit, 3l: 20.

a.

Ev.Err nob.+3.

"'3*li.

!r,c_

Dor Dausnrdrl1l. src.

Hi***' #: H"*'*,5ili:"L' ;Iii";. 3: ***.'"*T:i:; :.r,r- J.rrt

25.

rarld. ta- T;ch r{rk c@dr, sufDhu-

"',.., 5:aa

32t3a

f1111M D!'ld_ i?:,1 26. 3on, t.r.boeo :i:;; acJ 11:J2 (act.f.l :::fi :r Do. YPrlan, .. :il I1iss.si., 26:J? i;:;: 10. !-el t rrrcho, i;::, JJar4'iI16, i;:;: lr:tro 11. rohr l, a.oqh. :i:',: r.h, tM-,4.)!5 t;:ii r2. al1.n r,alrd, ;:;i; ra.r6c\,:7:50 ;i:i;n ll. c.orao ro!...st. ;.::; .., rioac, l0:50 ;::ti r4. c,r aDiM, uo.(c, ;::;; ) r'. |11. rofshdrtr. 3:tli s dp.u, :6:58 :;I il '.;::l J6. ros6!,o x.6c6. r.rrobotr.,c, ;i:i-, Flchard ll.]_ r7. t,"ti,, conb, goAc,l2:o2 ;i:;; '.;::i tu. L.oasrd rorn_ ,.4:; ton rrs, I2:0J. );:tl 1174 flnlshors Ll ri;ro


:ctin:J

[i

s:iurii3r.

I

i,.:i]r !\r., uov,

t :rL

Hr!

]I

rra,(i

196.,,rr:rli:r: c51., loo, lain

slno, hra1, r?:11.2;

l. rh*'Irs, !uv.1, tr:30. 22. 'rllai ,.cm!:E.d })j, tlr 51 entrt!5 s.ciioro :h:s !.d .s !9 r:.r rsce ul ?? tn rh! hiPh il.en i. e oiFn IM cor* idr_ sd t. !.oiruce a{r :6e' tre 1?:r,o.z @* ..u* .Iiof rc !,rch,s i?rk r.id rlElned u_ €!d r.d .his y.6r rnt11 rod{ thd for@; rur i.ml Ea| $hoor 330 y!!a t?:;d.s tr p:h rmen (;r4

li]l1c::it.1;]1-s.'!t1

l2ttt ):aa .915t i:ir.l.^a,]t:tI rr:3n :9 r:1 r':D rodi'.!, -r+n!. 11.,3t!tti J:3a )!:)' iir r !l-ii.,eroj r,.:rir3, :15:2(i aj0r .' Drv. r!.r7, aua.ii.or 2512\ 9.t. 3r.:20 zrt)\ 25152 @1, 3tttc 9:51 i.d.rr,r.r r... (P1. ) t.cr35ttt )+:t5 qrrii.:

3, r.r;.Ji:,

rlr,tttS] QLr1-::oj 35;ie \:t:rJ, 3t:a5 ft,, tar22 rsmiic.j36r22 rl.;.iarrir 3hia.k, tr, i5rr9 luiltrcc:l?:ie lt. Drci ij.redr, iJuai:cojli:51 A1:tl

a.3a 27t2N 3:t0 2rjzl 9,\5 2615A 6:to 29:&2 3:ra 2j:t2 ?:0. 29,5, 6,to 11:23 3:20 29::3 3::lr' 33r?t

ii.j3her3) T.arr 1.

ta r..ak 32:)a,

cold . [nrjy nln) bur ]. ir.:rd ih! ,x!.rir i. lor.iry . auatrli.o xerln l rh. iin !!:2. 1n 3 25rt1 to ::'ssr j|!'cF3r4ya..Tlotti:3rofi isr.t)r |:$r Eoli(aujnt6rolr Fi:5r & %cond ir$

t'

| !, -"..: o 't, Fr,i;,-;i, 1?rlr,6j 5. Joln !1ar:.n, lt.lrland, /,.r,0' B' i,r -. rL Br- 1r.. 13,11r !, Jri Fadreo! 13,2?.r+r 13. [.rr osb.!n!, r{rs.irir, urrli ii;, :rrr3r 1." jft,;:$.,

tuj{r,

oa. t1, 19b.:_ Pro4$

r!^, Dick nah.;. !d .o ir rlarins ; pdr1. sp1a,i!d r)od:, st!6,,ch of a 2 3/!{ . 1@r alurL,ron

a.aslal|Y4h.gLG

Qrdk, tui r: FroEFd ro dn es:ik rrcb o fad Llar:n rl! s.ftrar orr dLo io a ]ne. inj:ry, 1n 1je s:r6!iar racc .t3a.rcno1lhre

rto- f - "\t:..:jc{Ir., d!. 9rit tk-rr1€ 1rt. lx ihe roop" oft- !-\''ar$ :" !'* cairo s. )a:2s 3. Jj x.Iadderi iklton l .1r,i-!e. taFt.s, 62:19 r 6):1. G :43

'-o

'r'

r

o n!" o, .i

3.r.sjaq:1;:".-1.

'''" . i I

ao,,

l,

---.^

'

r

,',

(

|

t"

:,":' :":

-:r

I'

r-' 'Yu". 'o'',]"|O?.


!? *................#*F"{i

jruiif '.i,r*:i.#:':f

:ir,;i" jl{.f

:*,

*ffiffi'"ti: ffiffi3;ffi't:,'i rmrux*#;s*#ffi*;*i *** fn,:-;;;$ p.*1 .i;:;'. :;;;"rf;+:r;:-:"1t1

ru* *ffirl+*[*t=* i ##,x1i1"*".*j};l-::;r.-l:;+"1'

;:' r:'::i,"I:i:r;j; :d j:

ffi*i*si,-#,:l:''q#;*tu1*T,*T,iirffi

;"

'


I!, rF16r, uojr, 2\trr

t+155 \6t5tL

il: ill?l':;,H" *il;it f;:: itiiP i:: Affj; i'.Y.", ';:ii 'siil ::":Zi

tlili

5l: i:!I3;$tll"lt;, !.!rl,n lnnxrcx! - spon.o!.d br ausrln t:38 !tr:rE !ac:oati.n D.lartnort 5,': ilili';+"1""""3,';li D.c.1b.r 5, 1942..C1.ar - ?d d.;r;6s t:33 ]l:53 22:16 b:05 lb:11 arap.T. actual r. 25, I.om6r, ua r.22:18 h:oo I8:1€ 26, roldror,,rd|, 22:19 L:55 1?:zta 2tt2) 22:21 :?, n51.x, taj!, 22:19 <:lo 16.rLd -r: L: 22:[1 rr L, irlr!. Hain.n_ :I., 25:L2 22:!!2 :i: P;l;iifl' lii:"3tri: ;;i3 it;i; r, ft.f:. 1,ern z. W. :6r1Lr 21114 Fa1hor.r, U&lt, 22:lrl b:05 t6:j6 lr. 2t:2i 2.:2t rlenron, !&ri, 22:EJ [:oo 18:Br :b:2? 2c:5?.. 11, l. :.x"i.n Ds rs. r.r, j2, 1.r3or, IJ&r.r !r,4:00 tr: t+o 18:20 2LttI 25::\ E6st I ir. Prlzds I o!. :?: lir :1 ot & l:srr rrosh, 15:ot txor cotrs. 'tlllrM ., A, F.r, rt:111 2i:1[ !6cDrdj old r.cord, 15:06.2): 2. loh 11, Jol. Eeln:a, .1, :7::r 21: l Marr, 15:27r 3. iod ras12. t. ri8rf, m, 21,17 !:r7 15:.1?r lr. Bob !r.6 k3. iJT, a: r ?l; rtr irriltM & fls.y:rosh, 15:tzr 5. roFy I4. ;srrr lrnoar.,, uT, 28:16 :l:o: JJlz3, !r3rllck n. s,, 16:00 15, l,t, Ij.nds natraleugD, sqnra lartrq?a Acl s!o4016d lry Tidorstdr Tladk club 2f :16 2!:lr .?:r? 1. {a11c.o calkins, r4?r, 2B:;7 IE :Xr.LAlD, Whan th. c@t.rbEy Roaa 17, Lt. r.O, Fo.k {.F,i., d.c1,r.d ro ;rec. 291C2 2tta2 3 .! mi1. rosd rr.d .otu doulrs !";a DrF- D. Colt.2, A.n.F,, c. 3iou.rs. m. rh.r. rould b. onousn t. Mc!.o. n,R. R, supFort to Justlry th. ro*uro. Hoil.:.nd- rr,r.R.-,r8rlr noec nrnn.r3r m_ .s.r, x.rt anoad & th. crlrrca !!ans rn:r. of !6ias; l1?T- riod.rn p.hra.h1.n {tr.n 21 runners ltnd d !.m, li_ot.s- T!6 nDstln load PDrnars rch bhair flrs r: n6'r l3 31 .t. o'. liib th. 6xp.cteilo! ot r ectory :.sulh of th. sLarr6rs l,d rb'r ,tr.ctor xerrdr c. r,6d_ raathon dlstanc. b.tor.. dick orlglDallt had r1s6 ontrros fron rn. rh11. 15-nl1a3 naJorrbr. rr xas on of Io:t San Eods, ihc Arrhur Lxdlald schoo!, Joft Jur_ onlr ro Earrv xe.6 rh tn. ]io! z.aland msrsthon ranklns 1!st) rrDErlrxfi (vA, ) ioir F.ijtnEn: cl,rlB t_t1II,! r.rs b14. b.lE < hr qr 11h. 1J 5ac. JD11ar 1s obvlo;slw rs, ! D.canL.r d, 1)b2 .a!3t1. of ldprorln€ .; tf Hdde! r!cr. !. "!pr..r,bla sch.dul6. hrau, 20:511 4:Jo 16;2[ io! h1s,arly -.aco balanc.d fo! ttE -2:16 rirsr 2, "r.rrr :ltza,tarrick Hs.20:55 L:65, 16:o0 26 il1ds - rss c.d5rn1y otr ft. fast l. rmllin, 'rar{1ck rr;, 21:00 l:t+o 1?:20 sld.. Fos6 r atco.a, a. Uesn.!, lilartrJ lis, 21:c6 l:00 r8:08 youn€sto! 19, {ho iad n.eor racod Ilctorn!tt,r,.J.un x,21:20 r?:[o noro thar of -:. 10-ht16s bsfo!6, ras s..d!d, :, -ii:rston, iLa:u, 21t35 l:t+o r7t35 4t.o s rrdlt r.n4ltrabld HS, 21r.19.11:20 18:15.1 I, iicoa€n,llr,lck xas a 1.adrn2 Ft.ru3.,21:17 6:05 15:l2 harathon nan up Irutro, 1952. rh.D r.rrr;d :, rlliott, II&MJ 21:!r c. ?r:[1 until L. hcard orrorrls rac.. ,ho!.uDo, ::, -_14 rorlrson,rj3r{ Fr,21:lrJ b:[u 15:o]" stari asal,- rtust tro ns, ,1:+ t+:oo 1?: 4 1:. tsit:8tseon, !3]r rt)+1 6:2A t5:21 t3l6 p1ac., ittr srad6 celtrf1cat.s -j. Bori,t.1., rlr "I, .i:\'r ;:10 16:h0 +


$FgH+..4H$5#T*;i'

;,ii;

$.j;{i,flFlllTlTii:ilr:l',,

:;;:;:;,,':" ;'",i;" : :";:':; !'.'l':il;;;;1;;:;1'"

ii;

*Ii;:

*:trtri..";*#i;fi;;:::.ilj ii::l s"h'l*tr:.:'+i i:.i:::,::;_ :l;":l

;

n :;,i::;:"t,

i':'"i

"

i

.; ;:-",', ':"" ,i' l;" 'ii,ii if##,;-;frii:l,iu'l;;:;;.

"

*,$iji$lh;'k j*fu ;ii?i"i:"i1;*:iiil!+i$:5, i;:;' :i';; *n"*ry1'#ru;'*i''1 ; ;,5.";:ii'i, o'""::,:;,:j:"

jii{*i::""

ffitrfu'fiHry chaq}loE}rtp a:

i':.:,1;u";

cDc}:1end.

vlc crnPF.{tl i.. d.ath in sourh -:trrce or tlc ctaFtrm,

""Ji',;,:';

"::;;

:,i::;'?.''::::

22:22.4:

), 22::?,6;4:

conc.lY6d th. ld.a

1t16s, Trts

!roposai .ts-: :."a.,-',',': "- of holdrnr sn strDa1 ". ;.-j'i=:j:- - * a*r16rtc aurhorrtids at ihar rtn. bur r:

b.cm6 t1rr1J

f5!@: 1. o. sar.tu., !in,:1.!5.1.


rsrrr

r.:OcFn

i.irlJNin

P\t1q,, Pa.. Doc, c1ut. F.m xdrl.rrc crub JD3t.d hD lr,_<-.{,I

I

l

I ,1

!:t

PEr{IAc Rr,rl

L

lo:05; r+!, .iu.3 Jc:06: rro, - r ir:11.., Pi , tr:oai ir. pr ac rr . D.1_ r63n Scr.l'.i: "31 i l+1: r_ \D.rrs\ur6 + r-lr 4,

9- 0sca" l{oor., Ij6{ loi iih. llith a;iusl fivo-ni1o ra.. (ad_ tn 2l:57 h f'llnolat !,r-r junior 20lni chmFt.n. saml: rTtntl]:a {:i.cr{Trcn 1!.u l_:.5!x r.lndad ;hc haifrsr rurrt uii:r s snali 1.sd r.1t:fra[srr!, !6c. lsr .,e, lr.r1n qr1nn. :s1r1mor. o1mrlc rI :inisn.d 26 3nc.na3 '. 15:t6.5: l. !'rri. .r.rt'olr qur4 15:qrr; t+, rrn16 c|Lmln, ,.!", r.aa rron.rs {r;\ .e Br. 16 .9.;: 16:17.;, ;, ro. . fatrlck, Eoc 'ar. lo3ftions ealn6d a\ Jln Sriro, rrvld 16:21: ?, cl$11:e {.11X and Jo. Com.r1t. riarl tat6, son o: Philad.tphir ro:j0r ,. tD. frnt.\od 2atii i,8 stqiod a 6l ilnleh.d tn a btrturne "E !(i J. 'hosqr.ek rr.r-/ club fs. som! alr]\,iTrc ass..i:!I1a:r !!o i_]{rrE 2. fr6d !osi, c"-r., 2t.2J citnIFloxsrE:, D.c. 8ur l. l{.rin qurn., Del-.ra1 r'!1, 21+j:, mc,29:2':.8.,r, {rt. r. ri.rrt rirrrl L!r_ r-i, :l:1e +. , ra:54; L rr. Docrr6!br. l. Eob scharf. 5, Dt.k r1cfn, iarc. 2b:0. 3., lr'Jii: c. lo;21+i srri. s(.ai, Boc, la:11 ?, Jr.s sn/i,', roa,1., 2aiol :i., Jr:lJ; ?. Bsf .. !. n!ilis lrlrflald. Da1r,rRM,2ti:11 :c:r,rh111, mc, l1:11!: 8. pick rrmnt.n -16l /) 9. tdff si.h1i, C;'fc, o, rcir, J1:rtj ro' F L3o,:oc, j4:1al o.:"!.8{. Ta, 11. Hr.o1- iFlro, P..i rt, a.:rr lr.Dsro lee sc.rl.rg: l. Rcc 19i 2, cTcJrr:28. 36. Pflqriir ll:lss: !ro!r co11"!., 6:j 1 in r 1r50 an. had ro i. "r.dr1.6n, Ttg c1-, 6 r; 1:, ro- | r- l--116 6-nt1. hu_ :,[.r 1(. rero rr -. rrre rnlJ lccal ci.nrlon_ r.ri i' ; :l: 17. ir63 t:rnl,r F..n ". 16:rl, 13. - dlr I rro. P. i {a. :5 : 1r t, i^ !, b,.; l . ie.- s..rni I rin.r aidi.trlrd l:t or rolrrn in -,-:1-j:1'J]!L!/51:h. roL 1',r :{. t:rc; 4t T:2lj 21. 4rt1 rarr. rc , f -i: , r: 3ir-nllâ&#x201A;Ź i'_n ls th' third 2+. (i i!1. K3!f-a, ,.i1 .r, ?:Jr; 5. J!{r.r rqr:t:05 :i 1q5E or.n rhrrn'}u, r.tr rr, i J,- -. Frqr e Jrir |rtk!.cht ra.2lj:19 1r r.!aa. :i: l/i 7. r.u or.k. r,:. 7:la:2a.,arc!3r rers, i. 27 t:2,. FoJir nrrts, , r1:5 : ) La., D.c. r, it6: (J,(r. l Lrsl, 1;:j0. i (re:t. ri; ; rL r!I ss r.id1.! ehenp. roOh.norr :r.n !.nc.n, 2d:0.; r u. r'L.i.d, tlslandli :. r'l!:. corre!j :f,s., 2d:1:l; lI. dahl/ jroclr.ln! un..,. La., 15::lr, (rroshai :r ?.:1+j J5. hJiliin l.icx.jru, r6D ac. 2!: lnglandrj L Dar q6c1:.rj LrsL. 16:c8l ?. lia,arJ !\,ir' :4,:ir +. r.rr iriccFr, I.rt:rrosiern !a., 9L..DJ6! ] :I. o: l!: 16:25; 5. i,aui 3in.rs, r',.r r.a., 1a:jor L Plrrerd:ro:=" r\rr", 2::.19j j;. trtr. .! i;n iL, ::L7: !r. -.6itl 6, {11.n Laird, :a.Tec:]. 15:14: ?. r-on lrsuihr"i-1, s- r,., 16:l+1j 5, ri...n '3:52j r. .1 -, r".n._nan. r-;rl, rr:,;.., 1/:t+:, .. J.r! rsird, rrr, ::iJj Herrl :{.L,or1tz.r,r', rs, T-. j, 16: LIj a::E: LJ, J. . 11, r.., 29:r+!j r+!, ?t 1r. hil !dt, Il.ua.3a_ '0. lis..r P:, 29.1r?r [:. t6.!1, 16 thl ti, rE r3.,17;c . 1d, lr. ,J"_qn 2 :ir9; L., JLrs !6s: 1. rlorthr.sterr ra,42; :, i,!. I :0r' r-. ;,i Yo:r,r).. 16.h rr,cr 62; l. s.ut-:rr.st.m re. 6lr.


:r

'!" " ' !l 'r.: ^' :'3t rln.: 1, r:r rolis.n. :l:lJ,? 3213. .-"' 6 :.

2, hr1;n ir.irtt, urat., .3

5.

L,

,

a,.,

8,,s.s," o", ",, unai., 9. anldon vr.d.nbure, 10. .io. Kiaq, sanha clara -iII, 11. lqrorC Hador, U.S, rF , oo..is L , .j6! ,'

'"

l!:jl llr:;. llr:]ri

r:s rr. qc.: aFpa11rt

5:-

Ac, l::2r, 15. alan B.arda1i, Mrln ac, .. )t,21 's ''. :'o| 1 r', I :. i . . . ''" , '6:3i ,I:. " ."! !- c,lr. o. 1l+.

randt'n.1,.:,

ua!1n

r':t'r

:

:. " .s

Jar:s,

:":^

-.

D6 l.: J ,. 0"6-, r,, B. "d r.!a:,j ;liI. Ipsar, un1., lrlrr42j 29- :tch 3r.rn, i.{ vdcPtt.ral riih Sch.ol irolrLstir ''" J :0: lo, s .6-, 3.1:, ^ I!..nd 1ss1 s'. sn.a.i cf srr.ln i, .- 1.. lo\I

c..rra1 ra3rrldton

.'.

6i;4!; a: i.. i;;t'", rii-a, .;..,,11r.rt"" 5. D!: llr1 4 :eb"l:i, io,iiari. a6.r: :rr.ri ir.s.rs slfrdEd a t.rriflc i:{da'y tos.. 'islbrriir:z.ro. ) 2-M110 rrack R!n, u. or rolrrdd. rd.

rs

i

r os

".

.: -: """., :,

"i::::'F,:::"":':i:"?i,:f.i:1,,-,1;i; .10ra "

ii'ig'::l;i"ii'li3i:.'.:;;iii::.6, .r,,:!nrtrl!!:1,'1:lt!;i,rii,;.;;-,r--L1Lr.j H, rDIctr, ,.ra_smoi r"tur,re, c: ' -' ".ritcii"i !,a's.d :i1,. aci:a: l: L'lll'il"i"ii:I;.'iI-::i.,i';i!;! 1, loft Eltlorr a+.25 En )\t26 :. rorr st"irrr, ";,tt."..;;, . aiioi 2. -o -ro! l:9 -: i ;;" t;;; '.'"" :'';:"' r. , ,n. r'' l. . ...-."-, L , .; :1. ';:trrm & :{a!t, rtt}11mburE. va, j ::c. 15ih

.

6. 7. 3. o. 10. 11.

s-L B:.ns.a r c.o!3o Br!'DE! .o-o. . o;. J 01 onfe'r Davo {nd.!3on lon nyan

l.

o a:

16:10 ?:2.

6 23:l+o

lr::5 r0:0o -6: 3.t21 l:& 29.a7 lt,:30 10;oO 26:10

-. ;. 6'. ;;;;, ;- : " ," 9, !"t. r"ih"r.!, rrr.,l";_ tl,zi,i; -- Ln!10. ,o eD-r. : -

1a."t1nu.t;.;t pir.i

:s,le'


ru^ia1a c.tl,F6_ ro: rr 11, d F-r B-.r-dJ jz, !61-rc ri. jo:!,

u

lTI R'IIEF RII]}I]IC TRI']I rf H. etr.zshot stx1. or ri. rib.r_ -clsss ?a ir:n€ !o1. u!36r br. rrack a ri, rd (a1t untl1 thor e.r ro rh. r.*r E1M1.r- tjo rdbf.r rutulng tra.k i.rualrtJ r!. Lilc rt rub!6r. ..rl !!c rarl.us .th.r 3lbstanc6s Nrih asn_ ::1 halt 1.r rumlni rracrrs rras b6on !.J;" ... J ,rh Dn ror 40 x.ers. But..d*" !6cb-;roEi il I "..f: L orthHrLllo busin ss. ' :l rlr 1 . rrr. 1 :1.. .1, .r .., jj;r; fh6 I loa d ohnlng 1,.|] rna: .as slr1ne 2t roi iah-ltr0n. :el. r .o. :.j.r,l[:j5 -n. rlr frry. s-r. .o, i.j, 1j lT:18 fac. ot it 11k. sr.or foI1T. :-i r. ,,6_. 1-, ".Jb:45 tronoblrl4J elth tI. bore6 Tqri r--rin5: 1. Lr.t-. - r^. t--..:_1_d_ 2.; . ra \c l2: t1 omrf r: l,i. ra. four r].si t1m3 n, a$ produclr! a touncf, IT Ir].:r rlar,Fs, :ra!1.s, oct.i2l1! tf;ax cratn, cl.arix ..duc.s 1dr retlru; b0or/150)n: Bi:n.'rt, 1: !1, 5 r:!L., fi ti.r.bt' rerx€dIy rnlrovos rumrna c000i//I0,000i: ir bu, 1[:]9. ?/ ri:.2-l l,o.!ir :c: SomsE_1o, 9:19"t 4 Walthan, Usss,, !1m, r|lub Kar rtur_ r.arathon: rnbu, 2:2!:09 1cej,i 1s r! tro triEilar sultad1tu busl_ n6ss blt is soln€ aft.! th6 ocr.28- fiPJathn!: sut._ 4mlre tlacl:acttroty nd!€t art6r s.v6n y.ars 2t 2J:a5, PJ. of rds.erch !n i)r. f1o1d. Th. fr; e1B:n]r.rcK idcH scxooL ctlcss-co'JuTry TEAM nat.llal, ,'Rub Ko!.r ard ICSTIIS SO]:OOI A]iI COMMJ'IJITY nE11TIOXS TmorrE lrlJirstnr 1lro-xrr_E yorrtn Er,RxT:rcrx ',n!b tror,, clei@ 1ts 3urtadlns csnrt b. dmag.d bx nolsiu!'! trosr, dlyn.ssJ 3111 I1.11.rrs !.n!ck tc 16c.nrr r c.n!I.b60 a 1!0_ b. 1,sta1Iod hil. r.1":.rDn rron F.ru1.r ro %trrsb;! Yorrh r,sj:roqraa.r bodJ 8hock, and rrar ir. srat. ;1k5 aser-. rt !!ov.nis shln s!1ints. ran . ralsr sbou. 2 to J nl1.!, r!., l.6rh E rul.k at strargoly, d6q6loph6nt or nod.ln !ubb.! foDnt.d Lh. Br.p5 ot bho calito1 ,o h. e?6di6d b! dtrnlralIos csoat6d a sholtaao. a!e1t1rlq ti'n, Trrsro ras a tib Th6 bof,s stay.d or.ld6trt at ttr. ]:arrls_ a tradk unloss 1r las na;6 or brg ilLr Club,th.n !6rr u! at i o,clock 'aslrt c1.16;3. Blt clnd.!6 1!o Eo1ru t.. rev nn. n.a! horii'€, ilad br6atdast, and !.!. bo.., Marau aihloto ;d o. !tr. lal by 7:10, Th. ir1! ro c.ttys_ road rao. spoao!3. ot th. h111s. In radt, !uop6 is ebout th. onf,y Ef,t tac bof,s cm6 rh!.ush an ad of tn !_rqc. y.r can E.t a dood lasfttnato! anlilctfatcd itn & .ad ro {ali about !n 0r.-t!!lrsttr:.rc6! hof ab rnd .utsttlts or sirt,ab)ra url1 th.5o days, xnd iicdar'6 dDst tot a fulr_ tln6 trc c6!.iLo.l6s ;tart.d |rsck rLr rrDr S,r. roo uo p.ac. l,toNr.nt o, tbo io iJ7.000, c.ttlsture !att1611.1d. nbout ?6 co@urThahrs qhx raDb i(o. rjori.6r' 3a7s tt 1s stato v6i6 r.or.qoot.d i6tt14 nor6 o!dd!3 ltut It ca. hendl. ^r baceft6 th6 tnsrallltIo ab. r.ug r.r. t4k3n on a (-uid.d sDrf!.1hc-.rc1131e. of o1!d or.!qrartDr tou! of t:ro"rm.rs rron $15,000 to slB,aoo rf p Batr1.f161d lDrc:r ln ih. ftttysbqa HS. ,titer ert.rd_ -.arra6s T!. blgeosi 1nE D^sft.rrooa dohc. tr.a h... raady io lrobl.n 1s. of c.uso. io 1n sufricl.nrlr s.idlal L5i to 16 aprroe.d lor otliJl. con!.rr,


Lq

notlc. boro!. aqthing n.r s;v;rd noR t64.5 ullr lrotabLY b. bdfo!6 olrnlrc lurmors coh!.ta .n rubbaf tracl(3. Th8 additlonal ru ne !.cord3 ih. ;..ato courd nsr.! ulr. frb6rRlas yslltt.s toI. tror so.n ltk. q lacl-

II3-llii:---------

2!th lmuaf St. r.andls IeYl.r ,{,4. s!o!ts caralcad., sundaii. Ior' 11t. li-lgll. Hanclcs! noad Rsc. BDrralo! lr,!'-

nns:rT-TS

t" .o t;" ri

to", ': 2.c.drrc u;4n1I., r.c, 1a:1la:: ! 16,2:::,r i:: nA., lftca, 3.91chard iarr6rr-, €?c, 1t:tl r:' i::ir !.Jm6sordor, 1 r- 1q:07 0.1€ 2rorontiL:0., :- rDrr 16. r. I !c 1b:211 16 + 2:rr 1r:41 ?.roh! etnl.r. ro., 13 'c 8.r"lt.i {r1i, Hoc, }r'lr! 1:!; r.:!h r+:00 20:lr4 16:t+9 2:l+\' 1c:lo 10. f.r.r tr:.at1r, cr., 1.Da^ sraur:rrnassr,

Dnsr..16:ir6 l+:00 20:+!

lBc, 16:51 l+:0c 20:5i r i xtcr,ard llsaril)n,;{c.16:55 2:a5 r':L0 [.pl.j,.rd 8""-, sfx 4.,16:jA !:1- :]:11 1<.nob.rt r.atrtt. urai,,r7.cl 4:li :l:1'! 1?,.ralra" h"th!"", r,tc. 1?:.? 2:.r 1t:rl 1?,tavs cnar:D..s, .r:ri,, li:1L i:l! :r::! lB.nrtnur K1iob.r.xlsL., t: a ):. .:::. lg.ratrick qulnn, :rx !.,lr,r': ;r : I : : : l:: :1.?'ta Llstson, 101, r: \ t-:.4 ):.. -.:.: : ll l,ftara6 xlKnlsht, ;j. ri::a :: 2L.8.!d and.13on, : l: : 2i. E.".. sc.tt. srx Ac, 1-::. 2b.cotlr vstso., Hoc, 1l:l: 1 I l 2?-9rs:r1s Shds, 1i:!.: 28,ro. irslrl.zford. r0c. 1? lr+ s.: li 12.sh.nood L.zo,

la.\ii11 jan Sd.an.rrr,

i. nr"! r.fro!na", ,nrt ,1?:L Ir'1r ]cr'::I 1'xrchp.1 sh.rlda1.H.., li:14 21' rr r'-" n.br'".", IBc, rl:lr6 l+:1r ll rl .1. r* ,r1r.".. rl rc ,., 17:\4 2:o! 1o: ' 1q. i.ori. ror 16 14116 rl!l1rM3. fn,,, 17 cU l:lJ ,::' E ?? t1i.rn51. rn!..16: rr ':l+( 20 I "-b^.t r{umr, lc, 1P:1. r:1q 1:i' r6-rrcha.d i. tr rrt Jqrr.tr u,e.. lL:0 lr'" 2 :o r,,.H,,fl,d" B"'".h. -', 19,!l a,li -9,^: r2. vl Lt

ko

.rr"

I rrsd1.

r.n

e.".t-.", r,r' l:,ll 1! 1!:1/ a"! r:q' :! -i:!. ,

B'rb. Dnai 1+5.16t6"'a


1 l+;, nichard J!11laan, n. oI t,,

51]:20

tln6s{.I.t4l.!n,

T.an scoring: 1. ?.r..to 0llmplc clirb 29; 2. Ic a3t.! jnrv.rettf,, uer:1.or, Oni,lrr; J. Dlsdst.hd ,{1r 82j l+, liml1ton cc.

maaar3 lis.rlct rradals1. B.n J.hrc, Soc; 2. Je's n1.ln, cTc; l- stDaii Katz, u of Euffa1o.,r.m: soc, 15!h olan & xlartar. xrsh rralk 1. r1.i 0a]!l.y! cradsronc !.c, 1:1c:25.4+ ?. John t. {11.r, unat,, J. riicola l,{ar!on , qu.b6c, r.LatJ) 4. F.1if, capp.1ra, Gradst.n , 1:r:l:16 5. v.r,{. .trandy, cladst.n !cj1:11:45 c"d.n co, !c,1:22:0b T.m: cladsion. Ac 111 firis]$ft) r.n!6raiDro r:5", sunnr

ch.E6f,. ra,, 16- (2 p,n. Jack Wt111ms sta&a his m.us1 5-nr16 r-corrirX rDn toie:i d.np1di. niih bags

)

ruf,r.ls tludA.d off ov.! tlr. Ch.In.y stat. a0116g. of ! btt ol t@o 1t th. 6nd li J.hn ?ltst.!, tekine 'as hald1cap, !\o.njoyadranta66 of a 1:lo .d tir. b1E:.3t n8g of ap!16s as h. 'on 1. tn6 ollps.d trn. o! 10:55. 3!oxai.€ noss, alia:r3 tou€h rr.n such fis prtz.5 ara 1. rt.r, sn aL6d pest l.u copt.ns on a rocll road

1 John rrist.r, t61-vel ,1,t, lo:55 29:25 2. St.eo Xlss:ng6r, 911c, .11:00 l0:00 l. rsrr riocbmn, rr.of ?.8, f1:11 29:21 lr, {.fth ?arton, rdl-val !r-{, 31:19 29:l+9 12:11 26:41 5, Brornl4 noss, umt.r 6. tar. Iron6. PIc, 32.15 21.55 7. roir o'x6t11, I.rn acj :12:19 l1:09 3. |alt stallus. !}Ic. 32:22 3l:22 9. td Dodd, ,o1-val i,{, 32:35 29t25 10. r,ou co-i!.ns, D.l-va1 i^, l2:42 27:12 11. ltck Donorrr,D.l-vaa M, 32t51+ 21.51+ 12. Jj,n Sath. P.m nc, ))to2 2d:42 11, ratr !rh1tton, ,.1-vs1 An" lL:16 3[r]6 r4. ralt casionquaf,, PMc, lr+:5o J[:50 15. J.r"f, ;loch, Poh Ic, 35t29 35:29 16, Bob cbdb.rs, !61-r,'a1 !i, l5:ir5 l0:15 Tho r!1zas: f, Broorlrg itoss. 26:l}; 2. lou cori!.ns, 27:12; l, tldl ,orohu., II\E'iNATIONTl,

sistlng of ti. alon; csnql pathraJ3j and tLlcuch fl.Lds

B.1A;2. Brtan crats, Endlardj l. r':, hrc., E.s; l+. 5, zrd.rtaan, }{ot.

I,:c, 9tn (9,.aoo ncr.r3) 1. f. r|eurla!, !9a!n. aa-.a,2: 2. irrj Iortf., Enz, :. cr,6j -. r, t1ir1oj,, folr, 26:53.[; xl]!

Col']lorftiEnr,T

rJ

o,{r€s UAi!:-Hcx, Thursdat, rc,. 29t! l,rion tb6 20 siari.rs lltud up fcr

tir.ir :6 i11o3 lagy jrd.o:, t.. s!.at.sr !.r11 !a3 !n.Ldonis! Li sDd1.r srltch 1n r.atn.r co!dtttons 1o'or.d 62'1, Th. r'lold includdd Bru.o Kldr!. vno said b.fDra ihd raca th.r rh. hara!a1t.,{.oth.r t. nak. hrs narathon delui ias lia!N1n nla1M. Eerrj I'leg.. scratchdd du. io bllstols on hls to.t, M. Yousaf, Pahtstan, 1.d thc tI.ld out or rdrry i,a!!s stadlun & for th6 flrst tro n1163 ? n6n !.!o sIl bur.h.d {tthln Ir 5 htl.s You3af (26:53) ras 3t11t an.adj fol1orcd by 1oca1 boJ Ier strfl.ld (25:57). rh.r ot L? !uin.rs: I rwtralran6r sioehdh, Ju11an, Ilrlont, co?don Dlckson, ?'abD6Kllby&ltIBalryb.ir..n :7:o1 sd 27:01+. Itldd ra3 19ti in 27:t9 & th. f161d las 5.a1od bJ rixmn tn 2rl:20. r11br, th6 turclaan dhmplon, rrad tak!! oy.. nr 10 .11.3 (5L:J6,I rut tror. r3s Y1rtua11J n thtns ir.tr6.r hh ard r:bd n.xt 14 runn 13. ntlbr etsrt6d to na!. h13 !r.an elt6r 19 nllos ari l.ach.d 2c ri1.3 tn 1:Lr.00, ialf a nlnura sh.ld of iJomah. I,{ot lattx. Jonn l:.rrtlli ln 1:49:00 a slud. srrad oi ntdd, {i1by r6n!ln.a quri. fr.sh a3 he r.dcrr6d t! 3i4dltrn ln 2:21.17, ils fastcst tav6 ro!.!, flnt3h.d xtur a tr6n6n"no 2::2:ti.! rrostrarl!.s nod Bon ira (2:24:07) & Koith 01ldr.rshar {2:2!:59) hf,lanc {2:25:5t) td th. 1in., ani D..:rrd Batit .m. bd.-fDotod (Taneanxrka), 11 1t x6r. a 220:r da5n1 EifLt n n fat1.d rc ltnlsi, tncludtnF r11.s bDN ras rittdrar! br its coach


H111sb."0, o!.son,,11l-conars (!.c. 151 5-lil16B- 1. r.nd.u cox. :,t11sboro x,s.,

2E;3!-2. D."a r.r13!d, crant H.s.. fDrtlarl, 26::12; l. Faul Cr.on, Joffor27::11; 4, Jra Ed!rs, 2?:lji 5, td IIr11.r1ro16, Ilrllstoro, 28:17, 10-Mtl.3- 1, I'an6 tuicr., 6l:!r3 o. ..i111sr.ro) 50-r.ar-o1d ax-Nex 1?nc.r xho .nc6

onlr n1d I {..1e to

f.r th13 run, 1-J,11. 8i11.-r.110r, 7:49 (€-r.ar-010 ;a--6i .orh r!611,. nr H1r1- oio HS, r q|arlJ ilr t:.n. :ta ilor roadT

1l

rr..hnan ar cl.aivla! R.c1oE1 g.s. & captur.d th. jr. I i1. 1n!!o3F0ci, 1lr:55. rh. 9+tr !.rlbf[t f, ]rEsr.r slrlnt.c 5, sraY ftun r1os.3 rlaff1.1d h rho flml 15o yuds

tr

u:in aa ?5 re!d6,

r:dtE,

lf.

J.,

1lr:55

2. lr .os r aycr.rd, Ph1ra., r+:59.5 Mos.s, P!11a., 16:25 1+, U .6 iavtr, r.wlfiorn, ?!..16:29

J, rrort

€sIs Cxaqd, 16:16 l.1i1ilrnston, 16:4?

7. !111 Donahu., 1.v1ttom, 16:50 b. ri..n carr.r, Phrla,, \6159 c. trlan Hsrrlncton, 6'ilrliston, 1?:25 10, Jaff ;r6.n, Fo{ chas., pa.. fTiLo (1d finr-h.rsr c1.sr (]7o) !h1la. , Fr. j Jan. 6- Iat ialsL caltur.d tn. s.n1or 10-nl:1. cros3 c.Lntrr cna!{!.!- crl-lr,ii1|n dlis rrRsT or rrr!Tn-{ ptobLip.f th6 r:iddia atl4n|lc noad llAl lHari' SACESj coni9ITT rJIXS TrrlE rur..r3 r club Iar c.rtlandt rarn! $,Y., D.c. lo-Tho ri1:h lcrrn lulo su.dal irr Fairn.urt i,erk. com1ti6. of th6 M.troat st. Tl1cnas ,r.rd iriqn Fol-1bdn Lr launchdd th. flnlsrr 1rr. 1n lront Frosru .! rultra-na.atnorri rac.s !.at club 1n ja:[.. today {lrh ar lrvltar1.r lo n11. ru! au1nn, a i.ach.r at nonsn c8t\.1tc xlsh. of rh' Brod, tb6 ftnlsi:.d runn ru! 1n t1:16. It ras tlb firsr tlr. sinc6 nrr-:ror.nridr t:ei na cv.r a 5 n1r6 cours. (actually 5.r5 rlles), ?h. lundtcars tlka iop honcrs. Duribg qul.r ih3 3ren coli.ct.d th. Mtddl. !i1a:rtc rr1r 10,000n x-coD1.17 cheftIjtonlud.rs & tb. dirB6:'t.rr l40aihor a rac6, fh. ltrtt ras Jo th. 6l-.116 r!t1. cf th. rr,I. nRc. {1 wrlrtss or tn. n x Y.rh Plon6.r rlnir. 16d ror a1no6r 27 on ooir srd.3 0r rho qulnn llalstr & rar a1nost 3 rd. br th6 l6ad & rotrt on to rrn uncha1l.ngod, ctrulntck turrcd 1n ar nr13s, lJalsl st.F!.d a,.y ircn qu:m nt1.3 & a.cui 1!0 fards l:2J:12 o!1r on. irlnut. 31orrr than thlld p1ac. finlrh.! Tod C-.rb:ri !.b ci-ant.r3 tooL tblrd !1ac. 'ros. l::2:.12 captu$d t1n rhl1s., 25::l0 5o:[8 bravdd th. v.rJ cold fo 2. i.rh qu1D, fhi1a.25::0 069r..3 & 25 nprr but orly tbi.o l. Bob cnantors, rhr1a,:7:15 55:36 'I.ds, doflptatdd:h. long run. i,.Bro|nil!nols! Its-"r,rs & 5-n11. s!11ts: 1. Nrt c1lrlntck llt) )2tI2, 66'10, 5, Ject talsir, Fille., 2ti:25 It)9:21, 2tt)tLa, 2tt+utl2, 3t2Jt32 6. :1li :o1n s,?.:11a., -:la 59:)3 2. -{1 tfililms, (lo) ll+:10, 69:34, ?, ta?16 xcoio., rht1a, 2t:45 I.!]at55, 2t21,t1, Stat:21, 3 t)+9 t9o l. rrd .orbrtt (sc!. ) l1:14, 6l:18, 6r:a2 lo:19 r:)7 1 r5, 2:12: 42, 2tltt: 2), ) 22132 9. nd Dodn, D.oar1 !-11, Pa. d!f- s1d snltb, 3r. inrh. Bc, (fo) l0:05 61:19 10. Char163 or9.rn.ll, l.vtttoaa, la. 2:2+:o? (20 n11.3); rr. lesa, 14111!os6 n-a, (10) 2:27:51 (20 nrlds)r rohn carl0:1c 62rlh 1.:F, v111ros. u (scr. ) 1r2?:l+6 (156). 3212t 69.38 I,!{,r (15) 1:[r:28 {15m]; 12, nca lov1.r, Pt:1ra..29:5t 1\,29 nd!r.y, r{d,t, (191 1:1+9:17 (19n1.)l "ro5n 11. K.rth Istt.n, 4 dai, P3.,lr:20 75:00 r4ih. o,cara. st. rrnrh. Bc, O0) 2:0?: 1? (15 nl, ); KD?t st.rnor, nl?c, ll0) D0:{ r,{oni}x:] l.i!i: ?Ra ff:iTon ]-rrLE: 1:2J:25 (]0 r ,), Diroci.!: ro. r061nqrhan,.0ff1c1als: J. a l]j-y.1r-.1d -:I. B1!1 Cast1., sM ! Sch!.d- Cllons l{aon1. Gr.E Carltlt. 1


ffff"Jffi Y:*::i.-"::#:l':"i,",i-" ffi:'ilfi rztdtetdrs-firlntuholt PITE xclnD',n

clrcrc

Mcont-BREa'XIxG

Rafdtns ro b'

&z o! s dsrini p3caekor, ot rd Iork F1€n!tB33r'

?stP

n*rcr6

"1d-.ll'*l""th -;d * - *bbL"h

ch{L?oti.MdFra

lr.s. lad 3F{.d :!- n'ir€l

''to'

linaD'hatuclud.{dm|&tlaYan,t*;&tbnar ch3'!io' Job4 Gu'Y ddre +r; erdtr ric(mrr6 of dd ro'k

lc iho t

ok

tre naiional lm

qlarr 3 tuar, rlu .Eleririr/iigv1.

";*."d

h-r"

*l::;",1':

P3ck.

-"t--

=,:i":Ti;"ff]1

i'tf.".

Pft*nrv tf" ro*nrm

?:cltrc toll$tef hrri6r chuFro rs iFr$u *"-' di" hi. ?kcL'g' '"* onu oie Puc: bq! rr '.a,- 6v"d rP

$i;: ."r:n"* i:i::x.":"*t.'*]"T *'t"i sp".r.r Lcdar 1^ r "1shLn epor *l""H"H."f itri.;";s'i-'*,."" lalEsad aot ol th' to c.|.F, a' @d " scdo t-bs ]jj. ort or

Ac

foPro;'


4 33. Dondd r. sary.!, slro . . ,9. r&aB I. rtulhr, utiachBd

. 2!t9rt6

.' . AO. J&31r.,tacont, |oc .'.'.'.. rir ..... 41. Cnz M, !o!.t, ccrc j?1k.!t6F

2:r4:o?

2t55t23

2:tr:43

. 2:t6:25 !2. Pst€r e. Fq.at, [an1i 4J, Yrn.e! sy.etd.., 0.a4. cost Coll. 2tr?:r4 2t53t4b . ..... 4r1..teretth. lei.ls. 4t. i. r.td sdih, o!u!a ft&t, . . , 2:t9!o6 r]6. Dtuis Try1or, n.m al .,... ,2:t9.U 4?, Jas! couclu J.' nk.tlic io.t rC, 2:r9:2o , . 2rr9:rr 4s. gtcio! C. e$ji6, oC'tC

lao$i.r, sl4&!r . ... r:!o:03 ..3.0r,14 cl-tir c. Etalln!,g c ... l:03:o0 5r. !1 t. Cald.ron Jr, @ttachid . ....3:04:oo Ir|Ene t, 52. remM.,.. 3;0?:It T.{I. O11r.rr t3. t4. rnrad Lcy (ln! 1II, s.iraoh5d . . J:10:39 .3.12:3, 55. Do.sld 1,. t rk, 00?C , . . t6. ransrHo!s, lLfc . , , . . . . . . . 3tvt22 ...l!14:1o t?J!nc60.dd63, . 3:u:1o LruM B.r.in, l|C ,.. ..r:1tr12 ,9, nUUu Rtu6t, . r:ft:53 ,.. 60. +rlrsr, r1]c 61. Cuflod J. si.1br, sc stllildls . . 3:16141 62. n1chs.l H$!61, @ttdch3d.... ,3:22t49 63. x!. iiccsb., se !6nadino rdl.co]r J:24:42 54. n.b.rt Bonaduar, 0r&1s5 c.et , , . 3:25:20 65. DouslAe C. nasr CCrC rC' . . . . .3t21r)l 66. i.b..t co@icn, orMs. cc$t . . , . J:23:!+ 6?. .tob! tr.rh' !1 ceiro colr69a . , 3t37:3o ldlq dc. 3:42:12 6d, Jlr r. 0.ra11 sr., . . 3:4J:o1 6r, lrarrm shelid, ccrc^r!r. , r:t1:4r Hrc.,..,.. ?0. i.n(v s.ablm, -disn, Hut.. En!. otub . . . 4:0!;51 ?1. idchasl ?2. R!6r Salcido, shl^ da ,. ..4:10.53 7r. lniory chas6, o.rc .

49. tucha.d 50.

il

aLionar

AAU

JElor cb4lon8bio3

. , , i. L.oFd v. nbkr, t1.A . t. {t]lie R. Pock, aar . 6. ]srald r. Hl]:mrr tM . LATc

.2r23rt2.3

. . . . . seta rla , ?. .tds' conrar, sDT&fA .

?. i@ond tu|rn, CUC 3. !st.r 3. u@d1.' r,rTr

. 2t2J..36 . 2t?4:14 . 2t2rt2'l . 2.2?136 . 2.21tto . 2:32rL4 , 2:3rl:12

!9C!=---PlgqS--!3-C9!$leq-s4eE!9i&.: :-1d,

't.li,&do!l'!6ofih13ri.'|r'6& flnt3h.r ih6 t lnd. F,ts. ir &. Juai.r ob.aB, tariln't 8p€on n.ID6t f.iir, th8 chm hhe oru! hr a y.s a3o in s& f.ectuco. n.8plt. lh. !.ct t"\ar s.a6nr a1*s th!.6 .m, t.n iee tin.fu 1n! clr.]€ b th. .p!n ru. sll .U3rblg 1 lm1o. e!:"i, mlls sovo! lqDads Psoltlc .&a - r@lhhs of : .acc.d 31r tor th..6 yno uk6 io hay€ ihoir .igurq dom !o. rhd, ths per.a.r4. or liitsheh era t t?.43J of t1.9? rlnm !1 a! ?9 ,t.tL€.s co4l.iad ih! c.ar6 h 1961. a}l 127 oolisstdls ,ot th.oush r'h6 rir.r flY€ drBr &d ul or id{ll. rolnt, br..tea East $. 1tai16 @kar b€tor3 81rlnt tn !o |na hrtlnl 8pa.d oa :h6 laoi u*i 5ho€ uP is Lrda*. tl.t 39 ot^l.th6r ti6 finishsfs core.ad lh6 hlu41 t0 dl$ 1. L'3 thd e bdu, Ltr11. U .r $036 vio dld tl!o! oui al.o Don Boud6n, foma! flrst An rlca4 track doach of santa cla.a. (callt,

ve116y Youth vi11as6.

l6q: ctlyr!

'{r.. . Yasl@tri rc . . . Tc of&46 C.mty s&ta

City Ac

!s

Coltsls

)

. r! Gl.l --- 16 . 2- a-13 --- 23 . 6- ?-10 -_- ?1 5- 9-)i -- )a . 3-L5-r1 --- 3, u-4-rs --- {4

!{!, . . ",23,52.d r.e, L.! algorG lc ly. . T:Far-. cu.h* ctir rc c.Lc , .t4t)b ,. P.i* s. r@r;, rJrc . )t,.tu s&t3 Aa Colt€!. . . LA?c. 2:2?:12 4. Y.1c6lr R. Robariro!, n$redi tc . 5. $.1rie R. P6ck, m3r . . 2:2?i3.6 5. Jmss conlsr, J$ta lna , . 2:12114 lrrJ-2r -- 53 ?. t!y.e x. sblth, '.J.lc , . 2.38,34 , 2:40:05 3. l\am6 E, c.rrm, sr _t 'I rur.si- '-H11. Run & 5.o00a '6b. E.o, E.o, 3-Mll. r7Pu; 2-nen nll. 6 a{.a1r, nIlos: 4;t;.1:,.';:;"""i!i3l"13'.I1;:-i::":rl,j"l:".*,ll'S-e"":.'fi; ;J ":er-!6e -o:..p,h iarc.uL, -1.25 -l l.oI5 A?.., !.lr., LasL lrsLon 11, D.',

'';:


-!

g

"bF

Ets€EEgEE!.3F!FE9 f -53.: E' 9 9 E:: gfg{ : F:7l ::3:: E:i': : : : : : :: ; i: : : : : :

IE

FS9SYPiFFHSSSP} 6 !\!\ NB3BFtsXdB83BF3B ;

$X}Hfl&F*:}YSFSE

a !gYgtstsFq5?€xY8P

!i!i:::r.

: : !-::

3

ssrl

3

a

SEFFH

riiri:i iti:iirnii ii II! i!iirii5iii

;irIl::!jBsiSliiFEs;ill ::5i | \ ! \ r I tY I I

ti li ..

I ; P f ii::i:u:.

t5

t H9 t9

z

E

::::aii:i::l:::

; I 99

F

i iii:

:

-

ii:;:rti: ; !iif r"'. f i -'f

Il: g:*€$;iJl;iii;;ii$[iltrrt:iFii:i:, .F *HN

tiilslr:ili$d;$[HHg:iditHtgg;gFEiE€F

sIiiFi

sE

i€

FliisiFiiiFlFEEFEqiltiFii{

i:::|;:i:i:::;:;:ll::i:,i:ii,i:i;i;:i l.:-.

\Hg{E gEEE!EigEiBEIgH'?i$BigE5$iE:B:IiF

fliS:iE;F!;ididiiSIili;;::iiiii:.

:;a{];

g!:5EFiEf;Eg[g$eEiEE$iiEFgx:5[sIgIEE€EE 5

ti:iiiii*iyiiiliiii!;iri::ln:: i eY: !!!3 F! I Ev: t s

ss Ps3 f YBE *

gi:i*$;

' e*s+$liil:r;l:tHit;*El:lt;:i'


.," dE j 9 !Es6 Ig,. sa':pIet{ Fder E:'i i,SL l.i. gil:l!i*"Eq:tt=rces::ssE:ePB rr-oo-'"F .i ".,.,"j, ' , . ,! r..si:..;i,-s;;::1E*1:e;1$Fi; li'Bjj!:

.:, ,'::i,'-:: t;rleieFii::?rFi:gFg*r;i:ii [,;;;H i ; ',-r;..Ej--E::9El'IIe:.!."'::i,P.gg r.":r I ,,,,', ii - i;;ai;i;;;1ifii;,,i9;:iia;g ' :::-i ',:; i'ir:l.fili..:ii.ii,iii:;iii,rir lg:;i lE

i"l, :": .=::11 logn)"".:*:).:'tu'+!r:xtpi,+s rF :rEc; g. ;' r: r r ' i I i \ \; i I i t t x t 3 ',' 1.., I :'*.1; i':: " ;3';::;"" iltritf )ilier;g;i:iili;liFg F :r::; " l" :,':";i*;t;;;,;r,tiFiiiriEtllg;; E I : ': ;t;:i ! F

3P

rr j;"_."":;' ' -,1

.

:o:o.,

:

--

' ,""_"r:_-r::.

:' -i

\i:-I

s<

t,

'-

L

)i;s ;i

::

F8

1;.

F:xi!

r-\i.:.

lr.r.:. '.

is.F-

-3-

;:ii:;::F.::i-

'lt r: II -iI! ," =,,,'n-.i;srdI it s tbi'Eb Frr .;;: d : -: ."_s:.F9.- t 5 f { : - t - . . : t - . s . s , . . ? r:'l :- ''" '':","- liEr"r i'!s+r'riFf Ev s r[E giEt i ]:l:

r:,,;:li;;' i.:fUiririla*iifFg=tiritE{i _ter. ., :,,,;';::i, irii:iil:l.1,;g:lilbi':i:eil,i?l j "",":i: F i,i,i;,i,,,i:ii;i1::,.,,r 1 :,::1 E .il:. :;,9 , , 'l gr,:,li;l::Iulr:l;l;t:l;:,ll;: , . . . , . ,, ' ; " ;i B

,

1 .. ,:

.,:.

i.

-;

i

tr

- FI : r t

;i::lllti*;;e:ls R=:..,-;' " Ps-E. ;li::

F;*J;'Ei :r:ii '.'

ae

.

,

" " : : 3} pi : d! i

i l;

ii$!l+;rEEE sggFis!;B5i

rI

3

â&#x201A;Ź

'


ri.bllFr sq Gcrb llolid,J E.ach n@ sFold€dDysaci4ri.cb caltfoni& slui ed ttnl3 stturd{, e..dD.! 22, 1962 I{ilnjenool tJ-lle Ru lr-,20 o.n.] X.. II'BIB VIf IIICJiIJGIITS , . . ,o:0r.2 1. io€l cldk (capl3trarc Ha) 2. lrn ceno. {r!si:: Il;1 30:10 . :10:44 iigr{e lhilic FceiYad 3. r .hu 0. bilne, (iecho fis) . . .. (h ro113 Hsl 3t:23 rr. riDlu tubom. fu drt rith th6 3t €tnc of .. 31:12 intu initi:1 ee, o€. . 2*{i1e t. Rick lmlH (carist&.1 ... (r3 Joli) . . . rt:t6 ise t4or, 6. iryd3g1fug3 (r\ls!in),.... . ,33.ea g. J.frrer Dfaalla! il! ,Joua) . 3ri10 . rr':17 9, robn !Iaksr.: (cs!1siraol .... . 3t:.!, rd k 1a fu ltht d .ds., 10. i.ob€rr xuhy {iedo) j5:12 (.a?i3tr&t.. . , (.Io[r ..,... Jr€n ir] 3tr2l, 12. t6be* alosne1 ay. rlnri66 ot !!. rbt€.s 35:2e 1]. ,adc r.ob} (cepisir3r) . , ,. . , 3412. .lh€rcrrgaEon,trelcoitbao !1. !oj:!u c1b.6n (calt3irabl 13,35 1t. irdb€ri P.eco.ds (rohn dlsa') . :!! l4P D419! !!gt 10-I11e rD4 {1:12 p.!.) 3 lisat nij 3 nish-scbml At culaer ;iit YictdJ.r@c&@or!dghl. ius.nB I. cssoa, d.n lE Pr@ ,1id! t' n+aBt r&d af .l-1 a. i. t 5 l!*olds, r.h.!€n it did l5l(.lln'1s3!tdj],.'d l@cern!'n.d.ai{p ftitR. -{rl€d c.€3 or€F c@3llaltici:Mr<3,daii a.d' * 3]rr tide. ft3 ]jJ& $!.ds'jxi€iddrt'PscilcarS qlatilid & a tub. a Lbe slot ddt ddt r $P& er:rk tor tho6€ YiEo t@der c@*6 Ri$ ! 5!.ctr1 *ed lithusd BdaL $ne 6. JgMt srthdr-Li &c 1! ne. hlis t h,s S@€ rilo ltqe h:s.r ti}i$ sa oasbi) !*6 th. Fa3abtus. c.a'qJ!r,a!'a$ih€ :Fwin*neb€.o'c1{h.on$ijJ€. IEsjJ'jrg . tnE rrt r.@ .6r.35 .lbiid, m}t h3€ €61€d: cn1€. citt rc !., a r' a irtlk, o-d3. c6'..cor:€e3rdofugecout:r :i 4n ioi!]rd ?4, rnib Ha.tu.s lr, ;& DL3o ?aAA 36 &td s&ta &:t].8 !C 13 s.idB.

,..YiocdisYeeiser'

t.

dddie rGlLh,

6. Paut 1,. Fish.., ?, ftonald l. Eolr@, Cl1Y.r ciLr !t

s.Donardc@sii, 9, Ga.r !jl3on,

]:1. Donak

r4,

Hub

ldir6rr .

.

. .

.

.

.

r. l8Ytul

Do. Harbeli,

15. I{ry !tk€, 16. scled rddr, r?. i'illia E. c.okla, 13. ?auf !etoe.l1, 19. n hald F. srr!, 22{ tuu} D@r€, L

ioh! Fri.child,

?l/.n,!dB!sxa'@wh, 2r. rt]liM r. v.1r!, 23. n$dy !. u @rdo, 2?. [atont ,t. c!€pGm, 23, s1cb41 r*h, nute.

litched Erm8,

Eas, Jlub

€ryc.nf6',}l!bllsi:'3.'.

{omM C. lsie,


abolltton of

T]red.16.]!t.s

iqq s6.a6d nacil ncr. iri.l1ig,ari

& sva.6

l.lnse1l. rh. I: ci::ir.an rlli{e fo.,:::r.r:: Lrt)..d ri::d. iub o: ir, -xr!rxanilr r1Y 3on6 roi iof, aitiacjeil.I nla-ve3l!,isci rrijiist (5rn.r & i,:.I r:L3h ur L .!..t.r r.silaate iri. 1Li1.ii.,e !r.ii13i,s, crarner lirrq.f 1rJ.ja.:ij.nJ .eadiit tr.tiroqrir... .uriet.,

.;!3cla11t ',). ioi: iiet.B,.

.u.-

tr.Jolr anl] ii:5r il. 251-. nit)r a srhadr,. '1rie if.r i:r'. rn: :r-.j1, :ii?.e 11k4 ir..,l !.i e-!.ar'r.cp.r :}lei !.3. .ir.u1d !.: 1,.!,: a ..JLlc. t:.r'r1.nrl rl rac.. (lrai '1 rFx ir.:r) trr.d u..!rcd:,jluilI t. .. , i41ar.r,. r.r.1,3, t3r.c, trouljrr sin.. tl}e. .: il,. !1x :I]..6 :'o: atl]. re:rrei: Lo glra tha inc gn:r srectq: a!.!oi.teas fron n.tlo.a1 orcanlz.tlor3, ihDsj rir. J.r''sh 'r31rirc !i.a:d noi thc ancl,.Th. ei. nini q!.LrrrLclL:om rcr alter.d afts! a Xear 3 f lit6n !.r.rts tT tnt.rcatcd atst.a.. rmmrs, fh:sc siuiY. ite3r't n tea! 6n.uii1 strar lh.adrl ron ndrt iorc 1016 r.a.s do tn6y nee.lr hor ntrch lroof?

1nv.1!.d I rndr.

ritroro

r.i g. for 1r,.The blg qu6siJcn oi lL.r to plod 1ocel a$!a!ad--!l thaX sould ir.fp llllcis to fcln r. gla. lRcts rer!'s.nt.iron trls r.u1d nct ir6 t.. cas.,.rrroiaht-liftirA nat.hes th6 rs.6s." Th..!trI,h ie 3at6s takes r1a..

iietgLt-lirrin:

frraii

t D.r14j

clDb3 f!!n sor i airl1alcl!:::n, l:orlr, iiosll:9, th. relleilrsrir .Da1 riltnâ&#x201A;Ź

irig. .esr rr.if i 19 !j: h.-rir; r!n&!6r alalrl ! r:o r!,13. !s .!e .!!:: rirtr: l!r :h:l f, j!'A t:.f i' r.r. !-1r' t. a. .jE! in r 1t)1, r.;i rtnr rc 3:i :,cJnl,4 ratch {.ia::i-t::ii.: r: ret r;rir

:|] ri3iriar

(s.. ::cir:c r:r:r) :!d

!?!i3. lrr htn..I,. c I s ]tastrirtr.rrs ii.rtldair l"la:.tl on !.t. ?[ . rn. rac. ner b. r.r fron :lL. lt4shiiâ&#x201A;Źt.f ],!Lrru,isrt, rDr in coriutrcli.r tlih 'r1ii. L16r. r:11 r. et 1ea3t 25 rlecc c1a,r;on livc, 1!62 xibt !.i8, r6ras. -ie |Ii ..:1 .i:ani.d 1; roarirs SDe.lal Sdrri..s ro rraln for tho 1964 clrnlrcs ss a J-.0!0r or 1C,!00i Sr1Tn, H. rra3 rac.a t. I & 5.i16 sr!:lne 3uc..-.ded Brorninf, Poss

rlenk faralr nes r.turrhardicap!6!.,.lle Lo of !ac.s r.i !f.n.t.d r:r nrc th!.u;i.tr! ',e tir. N.lliihi I.3u1!3. ra! n.rs .i ill. lJarkrnljllorld ta!]inP. n.nth1r..90l+ a.t6ah st. cnlcaco.


new"P[U5"in performanre + + +

onsoftheno3ttnFoiartfactcrs|n

Newly- Developed, (oarh-Approved

t(&122fi&teao

NfW EAIANCE ATXIEIIC

IIO II C look

o

w

SHOE CO.

UAHTEP IXCEPI RARE

fEE'!

hare uniq!e teorurer whi!h odd

!p to ourobiliiy r6ey cre repdrob/e

1!1e.ctlaldUldth"

MoreFl.xibillry...Siobiliry

AND

.en be fs.tdry lasoted &d !ob!t1r ar ,aerynon1u]

/// ffrftl'

NEX

Yolli

ie iuxlx$

|

frQlrf^/"4 : Il{I t,r{.\'Illi

96

Lrb.lq 6rr..r -

Pn@: cdir&dt

[d ydk clt ?-1132?

9r@ a.r. t 5'tr5 D.!. DE_ 1bâ&#x201A;Ź ,ruly ed Aus. crsod io &d s.t.

x@.r

fHE

"490"-

^! i rp to 2t (j:o

:l: :i!$ " -

srND /ft

cq vollry

P. o. ;ox 93

and

ih. loice!

5J'd391)4fiA''Isos13.dArals

oqr-t rll

su \ ,.\

li\

\! 1.\

oRDiRs

Sllfp

D pRoltp,r

!ay6td. 64, N.s yorr

f..f;"h"""".t""

4*E

:,3 r6

02.63.LDL  
02.63.LDL  

dl Ner Yo'l In erndliondl Airporl for uniled Sldres mdrarhon FEBRUARY T963