Page 1


Na koncertu so se predstavili Šola s prilagojenim programom Mozirje VDC SAŠA – enota Mozirje II. osnovna šola Žalec Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje Center za usposabljanje in varstvo mladostnikov Dobrna CIRIUS Kamnik Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana


Nastopali so: -

Otroci iz šol s prilagojenim programom in zavodov VDC SAŠA - enota Mozirje OŠ Gornji Grad - podružnična osnovna šola Bočna Harmonikaši Andreja Raka Suška banda Pevke “Pušeljc” Zvonko Krumpačnik v trio izvedbi Družina Štiglic Anja Černevšek s psom vodnikom Alya

Program sta povezovala Janja Irman Kolar in Sebasjan Kamenik.

Koncert sožitje-predogled  

Utrinki iz koncerta

Advertisement