Page 9

9

сприяння удосконаленню структури сільського господарських угідь та посівів, дотриманню оптимальної структури посівних площ за рахунок поєднання заходів економічного розвитку сільського господарських землекористувачів та їх юридичної відповідальності у сфері охорони земель; організація та проведення тренінгів, семінарів та курсів. 2) стратегічний пріоритет продовольчої безпеки регіону;

2:

розвиток

рослинництва

як

основи

основні завдання: сприяння нарощуванню виробництва рослинницької продукції за рахунок впровадження сучасних енергоощадних та екологічних технологій в сільському господарстві (органічного землеробства, технологій No-Till тощо); розроблення системи заходів щодо модернізації системи зрошення та розширення площ зрошуваних земель за рахунок реконструкції діючих та придбання нових систем дощувальної техніки; стимулювання вирощування плодоовочевої продукції сільськогосподарськими підприємствами; шляхом надання першочергової переваги сільськогосподарським підприємствам по вирощуванню плодоовочевої продукції для участі у виставково- ярмаркових заходах; проведення робіт із модернізації діючих та будівництва нових сучасних овоче- та фруктосховищ, забезпечення закладення до них на зберігання картоплі, овочів і плодів урожаю 2016 року; посилення інформаційно-консультативного супроводу сільськогосподарських товаровиробників з метою сприяння збільшенню внесення мінеральних та органічних добрив; сприяння розвитку системи селекції та насінництва, що сприятиме нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції на основі використання сортів сільськогосподарських культур, адаптованих до регіональних природно-кліматичних умов; посилення співпраці дослідних господарств і дослідних станцій науководослідних установ, дослідних та навчально-дослідних господарств навчальних закладів, суб’єктів насінництва та розсадництва, що виконують роботи із селекції сільськогосподарських культур, з метою збільшення виробництва оригінального та високорепродукційного насіння сільськогосподарських культур; здійснення агрохімічного обстеження ґрунтів, а також контролю за змінами їх якісного стану, проведення агрохімічної паспортизації земельних ділянок; надання вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва виключно через земельні торги (аукціони), що дасть можливість зменшити корупцію у процесі розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності; 3) стратегічний пріоритет 3: розвиток тваринницької галузі; основні завдання:

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement