Page 6

6

послуг:

3) формування сучасної інфраструктури аграрного ринку; 4) створення обслуговуючих кооперативів зі зберігання та маркетингу зерна. Пріоритет 2. Поліпшення 1) буріння артезіанських свердловин у населених пунктах, що користуються привізною водою; якості автомобільних доріг, 2) поетапне оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку витрачання води і забезпечення населених пунктів енергії; централізованим 3) приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг; водопостачанням та 4 проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного водовідведенням: утримання автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району в межах можливостей бюджетів різних рівнів. Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: Напрям 2.А Розвиток транспортно-транзитного потенціалу: Пріоритет 5. Сприяння 1) збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтв, музейної справи та їх поступовий розвиток; комплексному розвитку сфери 2) забезпечення на належному рівні надання закладами культури і мистецтв культурно-дозвіллєвих послуг культури в регіоні: населенню району, підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких заходів різних рівнів; 3) забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг жителям сіл та міста; 4) модернізація мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору; 5) надання фінансової підтримки для творчої діяльності місцевих осередків національних творчих спілок району, творчих особистостей та їх ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури та мистецтв; 6) збереження контингенту учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 7) здійснення інвентаризації та паспортизації об’єктів і пам’яток культурної спадщини; 8) проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлях-пам'ятках історії, архітектури та містобудування району; 9) застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності, забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини та визначних об’єктів природно-заповідного фонду в складі національної та районної мереж туристично-екскурсійних маршрутів. Напрям 2.С Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання: Пріоритет 3. Досягнення 1) забезпечення охоплення дошкільною освітою 95% дітей віком від 3 до 5 років та 100% дітей 5-річного віку; відповідності системи освіти 2) модернізація навчально-матеріальної бази та комп’ютеризація дошкільних закладів; потребам ринку праці, 3) модернізація матеріально-технічної бази; створення єдиного освітнього 4) забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів;

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement