Page 49

49

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

1. Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств 2. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу 3. Обсяг виробництва валової продукції у сільгосппідприємствах у цінах 2010 року 4. Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одного сільського мешканця (у постійних цінах) сільгосппідприємствами 5. Обсяг капітальних інвестицій 6. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу 7. Обсяг прямих іноземних інвестицій 8. Темп зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій 9. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу 10. Обсяг експорту товарів 11. Темп зростання (зниження) обсягу експорту товарів 12. Середньомісячна заробітна плата 13. Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати

2015 р., Проект 2016 рік очікуване програми на порівняно з 2016 рік 2015 роком, %

тис.грн.

11117,0

11228,2

х

грн.

367,0

405,5

х

у % до попереднього року

95,9

102,4

х

грн.

21631,8

21938,2

х

тис.грн.

64806,5

65000,0

х

грн.

2382,0

2384,4

х

98,4

98,5

100,1

100,1

100,1

-

дол.США

3,7

3,7

-

тис.дол.США у % до попереднього року

111,0

112,0

100,9

52,8

100,9

х

грн.

2650

3180

120,0

у % до попереднього року

113,4

120,0

х

тис.дол. США у % до попереднього року

__________________

Додаток 5

Паспорт програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік 1. Програма затверджена: Рішення другої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement