Page 46

46

забезпечення готовності Бобринецького району.

захисних

споруд

цивільного

захисту

3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань: № з/п 1. 2.

Показник Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн. Обсяг капітальних інвестицій, % до відповідного періоду попереднього

2015 рік, очікуване 64806,5 94,4

2016 рік, прогноз 65000,0 100,3

збільшення міжнародної технічної допомоги у регіональний розвиток; поліпшення стану надання адміністративних послуг суб’єктам звернень за одержанням адміністративних послуг; забезпечення надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей, тимчасово переміщеним особам у максимально можливих обсягах; підвищення якості та результативності діяльності інститутів громадянського суспільства; зменшення рівня зношеності основних фондів підприємств, установ та організацій спільної власності району до 45%; збільшення кількості малих та середніх підприємств. 4. Механізми і засоби реалізації основних завдань: Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде здійснюватись із залученням коштів: 1) державного бюджету інвестиційного спрямування (Державного фонду регіонального розвитку, державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій); 2) місцевих бюджетів; 3) міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток територіальних громад, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 4) власних коштів підприємств, коштів інвесторів, населення, громадських організацій та з інших джерел, не заборонених законом.

Розділ VІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за рахунок: 1) укладання та реалізації угод про співпрацю, меморандумів порозуміння з підприємствами, інвесторами, громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо;

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement