Page 43

43

Метою напряму є підвищення якості державного управління регіональним розвитком, активне залучення громадськості до вирішення актуальних завдань у розвитку території району 1. Головні проблеми: недостатня поінформованість населення територіальних громад про завдання і суть реформи з децентралізації влади; незабезпеченість належного доступу громадян, які проживають у сільській місцевості, у першу чергу у віддалених селах, до публічної інформації, отримання адміністративних послуг; відсутність у територіальних громад повноважень щодо розпорядження землями комунальної власності за межами населених пунктів; неврегульованість питання щодо забезпечення організаційної діяльності виконавчих органів новоутворених об’єднаних територіальних громад; незабезпеченість органів місцевого самоврядування достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, спроможних надавати якісні адміністративні послуги, у тому числі у системі державного архітектурно-будівельного контролю, в інвестиційній діяльності, в інших сферах; нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в районі; низький рівень громадянської діяльності неурядових громадських організацій у процесі формування та реалізації регіональної політики району; низька конкурентоспроможність комунальних підприємств спільної власності територіальних громад району; відсутність ефективних механізмів співпраці територіальних громад та органів місцевого самоврядування. 2. Стратегічні пріоритети 1) стратегічний пріоритет 1: децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою основні завдання: проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з питань впровадження в районі процесів децентралізації влади; проведення роботи із формування спроможних територіальних громад, передачі функцій виконавчої влади від райдержадміністрації виконавчим органам відповідних об’єднаних територіальних громад; координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно розроблення інвестиційних програм і проектів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, які спрямовані на посилення інфраструктурної спроможності таких громад; координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно забезпечення доступності та якості публічних послуг; впровадження практики фінансування інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад; оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних громад району;

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement