Page 40

40

2) метою програми є поліпшення задоволення культурно-дозвільних, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення у закладах культури і мистецтв району, збереження об’єктів культурної спадщини; 1) основні завдання: збереження мережі базових закладів культури і мистецтв району оновлення їх матеріально-технічної бази, у тому числі впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій; забезпечення надання закладами культури і мистецтв якісних культурнодозвільних послуг населенню району; надання фінансової підтримки для творчої діяльності творчих особистостей та їх ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури та мистецтва; активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності; проведення інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини району з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток; активізація досліджень з метою виявлення не облікованих археологічних об'єктів та взяття їх на облік; здійснення контролю за розробленням історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць району, проектів зон охорони пам'яток, визначення та затвердження їх меж і режимів використання; активна популяризації заходів з охорони культурної спадщини шляхом організації видавничої та експозиційно-виставкої діяльності; сприяння залученню позабюджетних інвестицій для збереження культурної спадщини; 4) ресурсне забезпечення: фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів: державного, обласного, місцевих бюджетів – у межах виділених на ці цілі асигнувань; населення; з інших джерел, не забороненим чинним законодавством; фінансування сільських та міських палаців і будинків культури, клубів та бібліотек у 2016 році здійснюватиметься за рахунок видатків бюджетів сіл та міста з урахуванням субвенції з районного бюджету на утримання соціальнокультурної сфери міста та сіл району. 5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми: покращення якості надання послуг культури населенню; підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури і мистецтва району, матеріального забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг; формування позитивного іміджу Бобринеччини в області, Україні та світі.

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement