Page 37

37

низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом через невідповідність простіших спортивних споруд району елементарним вимогам сучасності та відсутність спортивного обладнання і інвентарю для занять фізичною культурою і спортом, а також недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та кадрового забезпечення; 2) метою є створення та забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та розвитку спорту вищих досягнень; 3) пріоритетні напрямки розвитку: створення умов для залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту; створення та розвиток матеріально — технічної бази дитячо — юнацького спорту, удосконалення матеріального стимулювання спортсменів високого класу та їх тренерів; 4) основні завдання: збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту шляхом; забезпечення функціонування фізкультурно-оздоровчих клубів при сільських школах й забезпечення їх відповідним фінансуванням та кадрами; проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивномасових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення; ремонт та оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення; розвиток дитячо-юнацького спорту, створення та розвиток сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спортсменів високого класу; забезпечення підготовки спортсменів, членів збірних команд району, області, України, які беруть участь в змаганнях різних рівнів. 5) ресурсне забезпечення: реалізація заходів здійснюватиметься із залученням: коштів державних та місцевих бюджетів - на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовку та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; інших коштів, не заборонених чинним законодавством; плата за навчання у дитячо-юнацькій спортивній школі, крім дітейінвалідів, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та із багатодітних та малозабезпечених сімей; 6) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми: охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement