Page 35

35

благодійних фондів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством; коштів підприємств, організацій і населення; 5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціальнопсихологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО, задоволення у соціально-важливих послугах осіб, що переміщуються з тимчасово окупованої території та територій, де здійснюється АТО.

4. Освіта та наука У районі послуги у сфері загальноосвітньої, дошкільної, позашкільної освіти надають: 30 загальноосвітніх навчальних закладів, 24 дошкільні навчальні заклади (рівень охоплення дітей дошкільною освітою – 96%), 2 позашкільні заклади. 1) головні проблеми: недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою; наявність малокомплектних шкіл, що негативно впливає на рівень якості надання освітніх послуг у сільській місцевості; недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними технологіями і технікою через обмеженість фінансування; 2) метою є продовження роботи щодо надання та забезпеченості прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, розвитку вищої освіти; 3) основні завдання: у сфері дошкільної освіти: забезпечити підтримання охоплення дошкільною освітою на рівні 96% дітей віком від 3 до 5 років та 100% дітей 5-річного віку шляхом проведення ремонтних та відновлюючих робіт у дошкільних навчальних закладів; у сфері загальної середньої освіти: модернізація матеріально-технічної бази в межах затверджених кошторисних призначень; забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів; забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць проведення занять і додому згідно рішень органів місцевого самоврядування; забезпечення у 2016 навчальному році безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів не пільгових категорій за рахунок коштів місцевих бюджетів;

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement