Page 29

29

здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі через забезпечення ефективної роботи обласного центру соціально-психологічної допомоги; створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 4) ресурсне забезпечення реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів: державного та місцевих бюджетів - на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми; інших джерел, не заборонених чинним законодавством; коштів населення; 5) кількісні та якісні критерії ефективності виконання : забезпечення охоплення сімейними формами виховання 84% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від загальної кількості дітей зазначеної категорії; забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів (рейдів) “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

2. Доходи та соціальний захист населення Основним завданням органів виконавчої влади протягом останніх років є створення економіко-правових умов для збільшення доходів населення району, підвищення його економічної активності, погашення боргів із заробітної плати та недопущення затримок з її виплати. 1) головні проблеми: низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги; недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості; наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення та безробітного населення, особливо у сільській місцевості; недостатній розвиток малого і середнього підприємництва у сільській місцевості; відсутність коштів для матеріального стимулювання працівників ветеранської ради; відсутність пожежної сигналізації в архівосховищі; відсутність окремого архівосховища для документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ та організацій району; недостатнє матеріально-технічне забезпечення ветеранської організації;

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement