Page 24

24

1) головні проблеми: низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства; відсутність бюджетного фінансування для будівництва житла, призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм власності; низький рівень забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць району містобудівною документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування; високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які потребують поліпшення житлових умов; 2) метою програми є створення сприятливих умов для стимулювання розвитку житлового будівництва та ринку доступного житла, збільшення обсягів будівництва в районі та концентрація капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують приріст потужностей та вводяться в експлуатацію; 3) основні завдання: збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування, оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва, придбання доступного житла; забезпечення створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо будівництва об'єктів доступного житла; збільшення обсягів житлового фонду шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків, гуртожитків, перепрофілювання об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, що не використовуються за призначенням; розроблення (коригування) схем планування території району; забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральними планами, планами зонування та детальні плани територій); нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу району шляхом використання будівельних матеріалів та конструкцій, які виробляються місцевими підприємствами будівельної індустрії, залучення до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих будівельних підприємств усіх форм власності; 4) ресурсне забезпечення: реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян; 5) кількісні критерії виконання програми:

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement