Page 23

23

представлення туристичного потенціалу району під час спеціалізованих виставкових заходів, проведення рекламних кампаній, інфотурів, підтримка заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту, започаткування іміджевих масових туристичних подій; проведення роботи щодо формування та забезпечення належного функціонування районної мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів, єдиної інформаційної системи з повним банком даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів; забезпечення захисту та безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах; координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема молодіжних готелів (хостелів), осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів; створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів,спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості) у сфері туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції; 4) ресурсне забезпечення: реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством; 5) кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми: реалізація основних завдань програми сприятиме розвитку туристичної галузі в районі, а саме: забезпечення реалізації прав жителів району на активний відпочинок культурно-пізнавального та рекреаційного характеру; досягнення якісно нового рівня культури сприйняття жителями та гостями району природних та духовних багатств краю; підвищення інтересу населення до історичного минулого та природи району; підвищення якості надання туристичних послуг населенню, забезпечення безпеки споживачів туристичного продукту; розбудові туристичної інфраструктури й удосконаленню номенклатури туристичного продукту району, що дозволить підвищити рівень зацікавленості населення щодо туристичних можливостей регіону.

3. Будівництво та житлова політика Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки, від якої залежить функціонування суміжних галузей у районі та області.

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement