Page 16

16

створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання сприяння створенню заготівельно-збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 2) стратегічний пріоритет 2: поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням основні завдання: передбачення видатків у місцевих бюджетах на проведення робіт, пов’язаних із ремонтом, реконструкцією автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району; вжиття заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів; 3) стратегічний пріоритет 3: розвиток соціальної інфраструктури села; основні завдання: підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів; сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування населення в сільській місцевості; поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання фінансової підтримки індивідуальним сільським забудовникам; 3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань: збільшення кількості нових підприємств та нових видів економічної діяльності у сільських територіях; поліпшення умов життєдіяльності населення у сільських населених пунктах; поліпшення рівня надання послуг сільському населенню у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури і спорту; підвищення рівня охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у сільській місцевості; підвищення рівня обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості до; зменшення загального коефіцієнту вибуття сільського населення; підвищення спроможності територіальних громад до розвитку; підвищення рівня доступу населення насамперед віддалених та малозаселених територій до основних адміністративних та інших послуг. 4. Механізми і засоби реалізації основних завдань: Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде здійснюватись:

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement