Page 13

13

захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяння їм у розробці і реалізації сучасних інвестиційних проектів, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, налагодженні нових господарських зв'язків; сприяння промисловим підприємствам у розвитку їх зовнішньоекономічної, інвестиційної та виставкової діяльності з метою просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки; забезпечення ефективного використання виробничих потужностей та збільшення обсягів виробництва: вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань функціонування та задіяння потенціалу підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; захист інтересів місцевих товаровиробників та їх підтримка у рамках реалізації проекту "Купуй своє, купуй Кіровоградське"; розширення інтеграційних і технологічних зв’язків між сільгосптоваровиробниками та підприємствами харчової промисловості; вжиття заходів щодо зниження рівня енергоємності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг підприємствами промисловості; 4) ресурсне забезпечення: реалізація основних завдань буде здійснюватися переважно за рахунок власних коштів підприємств та інвесторів. 5) кількісні і якісні критерії виконання програми: № Показники з / п 1. Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств 2. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

Одиниця виміру 2014 рік

2015 рік., очікуване

тис. грн.

7335,0

11117,0

грн.

277,5

367,0

Роки: 2015 р. % 2014 р.

2016 р. прогноз

2016 р., % до 2015 р.

151,6

12284,5

110,5

132,3

405,5

110,5

3. Енергозбереження та енергоефективність Сфера енергозабезпечення є важливою складовою економіки району та має істотний вплив на стан розвитку виробництва, соціальної сфери і рівень життя громадян. Забезпечення електроенергії в районі здійснює ПАТ “Кіровоградобленерго”.

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement