Page 10

10

створення умов для залучення інвестицій у будівництво, проведення реконструкції тваринницьких комплексів; формування високопродуктивного поголів’я у господарствах всіх форм власності за рахунок племінних ресурсів племпідприємств та забезпечення дрібнотоварних виробників високоякісним генетичним матеріалом для штучного осіменіння тварин та поліпшення генетичного потенціалу худоби; упровадження інтенсивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій вирощування кормових культур та заготівлі сіна, силосу, сінажу тощо; посилення селекційно-племінної роботи в тваринництві, створення племінних репродукторів сільськогосподарських тварин з метою сприяння відтворенню високоефективних порід тварин та поліпшення племінного потенціалу маточного стада; 4) стратегічний пріоритет 4: розвиток інфраструктури аграрного ринку; основні завдання: здійснення заходів щодо розвитку сервісних і дорадчих послуг в сільському господарстві; сприяння розвитку місцевих сільськогосподарських ринків та ярмарків, забезпечення на них умов для зберігання, обробки та пакування сільськогосподарської продукції, а також перевірки та контролю її якості; модернізація та будівництво сучасних складів із зберігання зерна, зокрема шляхом створення сільськогосподарськими товаровиробниками мережі кооперативних елеваторів; надання організаційно-методичної підтримки створенню молочарських та зернових кооперативів з метою заохочення збільшення поголів’я тварин; 5) стратегічний пріоритет 5: екологічне поліпшення агроландшафтів та розвиток органічного виробництва; основні завдання: заохочення впровадження альтернативних ресурсозберігаючих і безпечних технологій та систем землеробства, насамперед, на основі запровадження екологічного землеробства, що дозволить знизити рівень забруднення земель і підвищити їхню якість; сприяння запровадженню інтегрованої системи захисту рослин, яка зорієнтована насамперед на використання агротехнічного та біологічного методів і спрямована на зменшення обробітку сільгоспкультур хімічними реагентами, що збільшить виробництво екологічно чистої продукції; систематичне ведення екологічного моніторингу та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів, обсягами внесення мінеральних добрив, засобів захисту рослин від хвороб та шкідників сільгоспкультур з метою своєчасного виявлення зміни якісного стану земель і властивостей ґрунтів внаслідок нераціонального їх використання; проведення контролю за використанням земель водного фонду, а також за екологічним станом поверхневих вод, що використовуються для потреб сільського господарства;

Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2016 рік  
Advertisement