Page 1

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” Бобринецького району

м. Бобринець 2016


ЗМІСТ 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми. 2. Мета і завдання Програми. 3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання Програми. 4. Завдання та характеристика сучасного стану району. 5. Фінансування Програми. 6. Напрями реалізації та заходи Програми. 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 8. Паспорт Програми.


ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання 29 липня 2016 року № 97

РАЙОННА ПРОГРАМА підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” Бобринецького району на 2016-2020 роки 1. Обгрунтування необхідності прийняття Програми 1.1. Районна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” Бобринецького району Кіровоградської області (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2002 року № 640/2002 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 03 серпня 1998 року № 1211 “Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” та від 05 жовтня 1998 року № 1597 “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”. 1.2. Програма передбачає створення умов для успішної реалізації на території району обласної цільової програми, а саме: визначення додаткових місцевих джерел фінансування програми та механізму взаємодії місцевих органів влади з Фондом. 1.3. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі здійснюватиметься: шляхом надання забудовникам довгострокових пільгових кредитів на спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла згідно з Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597; через обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. 2. Мета і завдання Програми 2.1. Метою Програми є поліпшення житлових та соціально-побутових умов проживання сільського населення на території району, інженерного облаштування села, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями.


2.2. Основним завданням Програми є: покращення демографічної ситуації в районі; залучення висококваліфікованих та молодих фахівців на сільськогосподарські підприємства району та для роботи у соціальній сфері села; розширення на території району інвестування у будівництво житла на селі та здешевлення його вартості; створення сприятливих умов життя для населення району; вирішення проблем забезпечення житлом та поліпшення житловопобутових умов учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання Програми 3.1. Для розв’язання проблем, пов’язаних з будівництвом та придбанням житла в сільській місцевості у межах району, буде забезпечено: проведення роз’яснювальної роботи з сільськими і селищними головами, щодо правил надання пільгового кредиту згідно з Програмою; висвітлення в засобах масової інформації переваги Програми на отримання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам; за поданням сільських рад до районної державної адміністрації щорічне уточнення та формування списків сімей, бажаючих отримати пільговий кредит за Програмою. 3.2. Джерела фінансування програми “Власний дім” формуються за рахунок коштів: державного бюджету; обласного бюджету, передбачених на реалізацію цієї Програми; районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, передбачених на впровадження цієї Програми та відповідних місцевих програм; підприємств, установ, організацій та інших не заборонених чинним законодавством джерел. 3.3. Дана Програма діє протягом 2016 – 2020 років. 4. Завдання та характеристика сучасного стану району 4.1. Основними завданням Програми на 2016-2020 роки є: надання довгострокових пільгових кредитів, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення самостійної зайнятості населення та поліпшення інфраструктури села; закріплення кадрів, особливо молоді, у населених пунктах сільської місцевості району; створення додаткових робочих місць, оскільки будівництво, добудова, реконструкція та підключення інженерних мереж до існуючих комунікацій буде здійснюватися як самими Позичальниками, так і за рахунок найманої праці; підвищення авторитету місцевих органів влади серед населення. 4.2. Бобринецький район розташовано в південній частині


Кіровоградської області, на відстані 50 кілометрів від обласного центру. Територія району 1496 тис.кв.м. 4.3. На території району розташовано 82 населених пунктів у тому числі, міст 1, сіл 81. Станом на 01.04.2016 року чисельність постійного населення району становило 25,838 тис.чол., у тому числі сільського 14,880 тис.чол. 5. Фінансування Програми 5.1. Джерела фінансування програми “Власний дім” формуються за рахунок коштів: державного бюджету; обласного бюджету, передбачених на реалізацію цієї Програми; районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, передбачених на впровадження цієї Програми та відповідних місцевих програм; підприємств, установ, організацій та інших не заборонених чинним законодавством джерел. 5.2. Розподіл коштів по роках затверджується щорічно в залежності від надходжень з джерел фінансування Програми. Кошти, отримані з державного бюджету, використовуються виключно для надання пільгових кредитів, якщо інше не передбачено законодавством. 6. Напрями реалізації та заходи Програми 6.1. Організувати проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо кредитування індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах району шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво, реконструкцію, газифікацію та придбання житла. Райдержадміністрації органи місцевого самоврядування Постійно 6.2. Готувати списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їх обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування Щороку 20 січня та до 20 липня 6.3. Сприяти діяльності Фонду шляхом реалізації заходів районних програм. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування Постійно 6.4. Висвітлювати переваги програми та популяризації програми серед сільського населення у місцевих засобах масової інформації


Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування Постійно 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 7.1. Координація роботи виконання Програми здійснюється відділом регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації. 7.2. Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації звітує про розвиток індивідуального житлового будівництва на селі обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щороку до 20 січня та до 20 липня. 7.3. Контроль за виконанням даної програми здійснює районна державна адміністрація.

Додаток до Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”


Бобринецького району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 липня 2016 року № 97

Паспорт районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” Бобринецького району на 2016-2020 роки 1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення програми Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

3.

4.

Розробник програми

5.

Співрозробники програми

6.

Відповідальний виконавець програми

7.

Учасники програми

8.

Термін реалізації програми Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

9.

Рішення шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання від 29 липня 2016 року № 97 Бобринецька районна державна адміністрація Указ Президента України від 15 липня 2002 року №640/2002 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 03 серпня 1998 року № 1211 “Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” та від 05 жовтня 1998 року № 1597 “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” Бобринецька районна державна адміністрація (відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства) Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськ- та сільвиконкоми Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськ- та сільвиконкоми, зацікавлені підприємства, установи, організації 2016-2020 роки В межах кошторисних призначень

___________________

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"  
Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"  
Advertisement