Page 1

КОМПЛЕКСНА РАЙОННА ПРОГРАМА “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки” (нова редакція)


2 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення дев’ятої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання 26 жовтня 2011 року № 119 зі змінами, внесеними рішенням від 29 липня 2016 року № 117

КОМПЛЕКСНА РАЙОННА ПРОГРАМА “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки” І. Загальні положення Реалізація державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді передбачає, зокрема, вдосконалення системи підтримки сімей з дітьми, насамперед тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належного виховання й розвитку дітей у сім'ї, формування здорового способу життя. Сім'я є одним з основних, а в багатьох випадках - безперечно, основним чинником формування особистості і долі людини. Значна частина людських потреб задовольняється саме в сім'ї. На сьогодні становище сім'ї значною мірою відображає загальний стан усього суспільства, всі суперечності і наслідки процесів, які в ньому відбуваються. Стабільність та економічний розвиток як суспільства, так і кожної окремо взятої територіальної громади, залежить від фізичного і духовного здоров'я сім'ї, дітей та молоді, від ставлення державної та міської влади до їх проблем, інтересів і потреб. Необхідність розроблення даної програми обумовлена, поперше, значною часткою дітей та молоді віком у структурі населення району. По-друге, зростаючою роллю молодої сім’ї в суспільному житті. З однієї сторони, вона є рушійною силою, провідником демографічного, соціальноекономічного, політичного й духовного розвитку. З іншого боку - однією з незахищених, вразливих верств суспільства. Ознака сучасної сім'ї - послаблення її основних функцій та неналежний рівень виховного потенціалу батьків і, як наслідок - різні види сімейного неблагополуччя. Для певної частини молодих сімей міста актуальними залишаються проблеми бідності та безробіття. Все це негативно впливає на девальвацію моральних норм та цінностей, наслідком чого є відтік молоді з міста в тому числі і з метою пошуку роботи. Як свідчать дані статистики, серед загального числа безробітних питома вага молодих людей сягає 60 %. Найбільша частка у цій категорії – молодь віком від 21 до 28 років. Наявність безробіття значно впливає на зростання негативних явищ серед дітей, сімей та молоді. Саме сімейне неблагополуччя і байдужість оточення призводить до безпритульності, бездоглядності, жебрацтва, соціального


3

сирітства, насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми, поширення правопорушень та злочинності серед молоді, руйнації моральних та духовних цінностей, поширення тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечних хвороб серед населення. Скорочення чисельності сімей, які довгі роки, а іноді й усе життя, перебувають у складних життєвих обставинах, - це не тільки соціальне, але й політичне завдання суспільства (всіх зацікавлених в цьому суб'єктів). Тому одними з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку нашої громади є активізація профілактичної роботи, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей, забезпечення якісних та доступних соціальних послуг та збереження для дитини її біологічної сім'ї, мобілізація громади до вирішення проблем сімей, дітей та молоді. Все це обумовлює необхідність переосмислення та переоцінки застарілих уявлень. Зламу віджилих стереотипів в розробці механізму реалізації державної соціальної політики. Тому, забезпечення підтримки сім'ї та соціального становлення й розвитку молоді, в першу чергу, з числа соціально неспроможних категорій, реалізації їх прав і свобод потребує створення умов для ефективної роботи Бобринецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, посилення координації зусиль влади і громадськості, та обумовлює необхідність прийняття даної Програми. ІІ. Мета і очікувані результати програми Комплексна програма ”Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки“ (далі – Програма) розроблена з метою реалізації державної політики, визначеної Декларацією ”Про загальні засади державної політики в Україні“, Законами України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про соціальні послуги”, Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, Закону України “Про охорону дитинства”, іншими законодавчими та нормативними актами в напрямку створення сприятливих соціальних, економічних, організаційних передумов для вирішення нагальних проблем сімей, дітей та молоді міста шляхом проведення цілісної соціальної роботи з поліпшення або відновлення якості їх життєдіяльності, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, розвитку їх громадської та трудової активності. Програма окреслює пріоритетні напрямки соціальної діяльності державних структур на місцевому рівні, а також громадських та благодійних організацій, що працюють над вирішенням проблем сім’ї, дітей та молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається підвищенням якості соціального захисту різних категорій отримувачів послуг, реалізації їх прав, допомогою у становленні молодої сім’ї, подоланням і профілактикою негативних явищ у


4

дитячому та молодіжному середовищі, забезпеченням духовного та фізичного розвитку дітей та молоді. Досягнення означеної мети вбачається в комплексному та системному підході всіх суб’єктів соціальної політики до її проведення шляхом координації зусиль та засобів подолання дублювання, відомчої відокремленості. ІІІ. Очікувані кінцеві результати програми: Очікувані кінцеві результати програми є: підвищення якості та доступності соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді; забезпечення можливостей для самореалізації, самовизначення, самовдосконалення різних категорій сімей в цілому, а також кожного з її членів; створення умов для зменшення соціального сирітства; формування в населення позитивного ставлення до інституту прийомної сім’ї та дитячих будинків сімейного типу; забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молоді району з актуальних питань; позитивні зрушення у вирішенні проблем зайнятості молоді та залучення її до трудового виховання, як невід’ємної частини комплексного підходу до виховання повноцінних членів суспільства; поліпшення становища молодих сімей району та їх гармонійний розвиток; поліпшення криміногенних обставин та зменшення рівня злочинності в молодіжному середовищі; зменшення факторів, які впливають на вживання наркотиків та інших психоактивних речовин у дитячому та молодіжному середовищі; поліпшення системи здійснення соціального захисту дітей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями та членів їх сімей, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок. ІV. Основними завданнями програми є: Основними завданнями програми є: участь у реалізації загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю; забезпечення ефективного функціонування спеціалізованих формувань Бобринецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі Центр), підвищення якості соціальних послуг; організація та проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, шляхом надання їм соціальнопедагогічних, психологічних, юридичних, соціально-економічних, соціальномедичних та інформаційних послуг;


5

сприяння розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, направлення їх на навчання та соціальне супроводження прийомних сімей; соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та ті, що відбули покарання у формі позбавлення волі на певний строк або звільнені від покарань з випробувальним терміном; здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми; формування навичок здорового способу життя та профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі; соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей; здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді, залучення учнівської молоді до громадських оплачуваних робіт під час літніх канікул; проведення загальнорайонних заходів до державних свят, соціальних та благодійних акцій, дитячих свят з метою організації змістовного дозвілля дітей, сімей та молоді; мобілізація громади щодо вирішення соціальних проблем сімей, дітей та молоді, підтримка та розвиток волонтерського руху; створення сприятливих умов для поліпшення становища дітей та молоді з особливими потребами; залучення громадськості до вирішення соціальних проблем, шляхом створення та розповсюдження соціальної реклами. Пріоритетні напрями програми (діяльності Бобринецького районного ЦСССДМ) І. Забезпечення ефективного функціонування спеціалізованих формувань Центру: 1.Служби соціальної підтримки сімей; 2. Консультаційного пункту при пологовому відділенні Бобринецької центральної районної лікарні; 3.Школи самостійного життя для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при Бобринецькій спеціальній школі-інтернат І-ІІ ступенів; 4.Мобільного консультаційний пункт соціальної роботи 5.Школи волонтерів ІІ. Соціальна підтримка сім’ї 2.1. Соціальна профілактика сім’ї:


6

підготовка молоді до сімейного життя; формування правосвідомості, відповідального та усвідомленого батьківства, запобігання ранньому соціальному сирітству (робота консультаційного пункту при пологовому відділенні Бобринецької центральної районної лікарні); підтримка молодих сімей, які готуються до народження дитини; організація роботи з молодим подружжям щодо запобігання сімейних негараздів, дисгармонії в сімейних стосунках; ІІІ. Соціальне обслуговування: соціальний патронаж багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальна психолого-педагогічна, юридична, медико-соціальна, інформаційна допомога окремим категоріям сімей; ІV. Соціальний супровід: забезпечення діяльності соціальної підтримки сімей”.

спеціалізованого

формування

“Служба

V. Формування правової культури, профілактика правопорушень серед дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу неповнолітніх, молоді, яка відбула покарання у формі позбавлення волі та умовно-засуджених; створити систему правової просвітницької роботи, спрямованої на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді з залученням ЗМІ району; активізувати роботу з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах , з метою виховання дітей, які перебувають в особливо складних морально-психологічних умовах; удосконалити практику роботи відеокінолекторіїв з питань правового виховання неповнолітніх на базі навчальних закладів району; забезпечити організацію систематичної просвітницької роботи щодо пропаганди здорового способу життя в навчальних закладах району ( спеціалізоване формування “Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи”). VІ. Соціально-реабілітаційна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами підтримувати та розвивати творчі здібності дітей та молоді з особливими потребами; організовувати та проводити районні фестивалі творчості “Повір у себе” та брати участь в обласних фестивалях; організація тематичних вечорів відпочинку та дитячих свят для дітей молоді з особливими потребами.


7

VІІ. Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді продовжити роботу спеціалізованого формування “Школа волонтерів”; підтримка та розвиток ініціатив молоді щодо формування здорового способу життя; організація змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання, пришкільних таборах відпочинку; розповсюджувати соціально-рекламну продукцію, фільми, відеоролики для проведення просвітницької роботи серед дітей та молоді. V.Термін та механізм реалізації програми Комплексна програма розрахована на 5 років: 2012-2016 роки. На виконання даної програми Бобринецький районний ЦСССДМ розробляє та затверджує план роботи Центру та його спеціалізованих формувань (на рік, місяць) відповідно до функцій, завдань центру, стратегічного плану розвитку міста, пріоритетних напрямів діяльності ЦСССДМ, положень даної Програми, програмно цільового методу фінансування. Раз на рік Центр звітує про свою роботу та виконання даної Програми районній раді. VІ. Фінансове забезпечення програми Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок: районного бюджету інших джерел, що не суперечить чинному законодавству. Обсяги фінансування будуть визначені під час затвердження та внесення змін до місцевого бюджету на відповідний період. Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2016 року (включно). VII.Координація та контроль за ходом виконання Програми Реалізація заходів Програми забезпечується керівниками місцевих органів виконавчої влади, задіяних у реалізації заходів програми. Координацію діяльності даних органів у процесі виконання Програми забезпечує районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Контроль за виконанням даної програми здійснюють: постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. _________________________________


Додаток 1 до Комплексної районної програми “Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Бобринецької районної ради від 29 липня 2016 року № 117

Напрями реалізації та заходи програми №

1.

1

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) 2.

Перелік заходів програми

Робота з сім’ями які опинились в складних життєвих обставинах

1.1. Забезпечення діяльності спеціалізованого формування “Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи”

3.

1.2. Забезпечити спеціалізованого “Школи волонтерів”

Термін виконання заходу 4.

діяльність формування

Постійно

Постійно

Виконавці

5. Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, відділ освіти РДА, Служба в справах дітей, Бобринецький відділ поліції ГУНП

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, відділ освіти РДА

Джерела фінансування

6.

Орієнтовні обсяги фінансування 7.

Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

В межах передбачених видатків

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади -//-

-//-

Очікуваний результат 8. Проведення інформаційнопросвітницької роботи серед учнівської молоді та населення району щодо профілактики негативних проявів Підготовлені волонтери у рамках програми “рівний рівному” будуть проводити профілактику негативних звичок серед підлітків


9

2

Захист прав дітей різних категорій а) Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

1.3. Забезпечити діяльність спеціалізованого формування “Школа самостійного життя” при Бобринецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат ІІІ ступенів

Постійно

1.4. Забезпечити діяльність спеціалізованого формування “Служба соціальної підтримки сімей”.

Постійно

1.5. Забезпечити діяльність “Консультаційного пункту при пологовому будинку”.

Постійно

2.1. Здійснювати початкову оцінку потреб дитини та її сім’ї, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перевірки цільового використання коштів при народження дитини. Забезпечити соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з метою надання їм різнобічного спектру соціальних послуг.

З 2012 року

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Бобринецька спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ступенів, районне управління юстиції, Центральна районна лікарня Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, відділ освіти РДА, Служба в справах дітей, Управління соціального захисту населення РДА, Центральна районна лікарня, Бобринецький відділ поліції ГУНП Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Центральна районна лікарня, Служба в справах дітей

-//-

-//-

Підготовка дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до самостійного життя

-//-

-//-

Виявлення сімей які опинились в складних життєвих обставинах та надання їм комплексу соціальних послуг

-//-

-//-

Профілактична робота щодо відмов матерів від новонароджених дітей

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

-//-

-//-

Забезпечення системної роботи з даною категорією сімей


10

2.2. Забезпечити доступ сімей з дітьми, які проживають у сільській місцевості, до послуг, що надаються соціальними працівниками через створення мережі сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або введення посад фахівців із соціальної роботи. 2.3. Забезпечити ведення банку даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

З 2012 року

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрація

-//-

-//-

Надання юридичної, психологічної допомоги

Щорічно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-//-

-//-

Вивчення якості обслуговування населення

Здійснення роботи з особами, які повернулись з місць позбавлення волі, дітьми та молоддю, які умовно засуджені

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-//-

-//-

Забезпечення системної роботи з даною категорією

б) Запобігання соціальному сирітству

2.4. Організувати висвітлення в засобах масової інформації питання про запобігання соціальному сирітству.

З 2012 року

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

-//-

-//-

в) Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими фізичними можливостями

2.5. Забезпечити надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

В межах передбачених видатків

Збільшення поінформованості населення про дану проблематику Запобігання розвитку соціального сирітства

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади


11

2.6. Забезпечувати розвиток сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом якісного пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, направлення на навчання до обласного центру та постійне соціальне супроводження прийомних сімей

Постійно

2.7. В рамках відзначення 1 червня – Міжнародного дня захисту дітей провести розважальну програму для дітей які виховуються в Бобринецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат ІІІ ступенів.

Щороку

2.8. Організувати відзначення в районі 30 вересня – Дня усиновлення, з метою популяризації національного усиновлення.

Щороку

2.9. Організувати відзначення в районі 20 листопада – Дня спільних дій в інтересах дитини.

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , Служба в справах дітей райдержадміністрації.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Служба в справах дітей райдержадміністрації, Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Служба в справах дітей райдержадміністрації, Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

В межах передбачених видатків

Збільшення кількості дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання

Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

В межах передбачених видатків

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

Соціальна підтримка дітей із сімей незахищених категрій

В межах передбачених видатків

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

Популяризація сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В межах передбачених видатків

Привернення уваги громадськості до проблем дитини.

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади


12

2.10. Проведення районного та участь обласному фестивалі “Повір у себе” дітей з обмеженими фізичними можливостями

3.

4.

Профілактика негативних проявів серед молоді

Підтримка учасників антитерористичн ої операції та сімей і осіб, які тимчасово переміщені з районів проведення антитерористичн ої операції та тимчасово окупованих територій

3.1. В рамках відзначення 1 грудня – Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом провести тематичну дискотеку “Молодь за здоровий спосіб життя” 3.2. Проведення заходів в рамках відзначення 26 червня – Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. 3.3. Проведення заходів в рамках відзначення 31 травня – Всесвітнього дня без тютюну. 4.1. Вивчення потреб демобілізованих учасників антитерористичної операції

5.2. Здійснення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які тимчасового переселені з місця проведення антитерористичної операції та тимчасового окупованих територій.

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет для обслуговування сільського населення;

В межах передбачених видатків

Субвенції з бюджету Бобринецької об’єднаної територіальної громади для обслуговування населення Бобринецької об’єднаної територіальної громади -//-

Сприяти самореалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями у суспільстві та розвиток творчих здібностей

-//-

Пропаганда здорового способу життя

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-//-

-//-

Пропаганда здорового способу життя

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-//-

-//-

-//-

-//-

Пропаганда здорового способу життя Забезпечення системної роботи з даною категорією

Районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Центральна районна лікарня, Служба в справах дітей, Бобринецький відділ поліції ГУНП

-//-

-//-

За потреби

Постійно

___________________________

Забезпечення системної роботи з даною категорією

Profile for RradaB

Комплексна програма "Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016рр"  

Комплексна програма "Соціальна робота із різними категоріями сімей, дітей та молоді на 2012-2016рр"  

Profile for rradab
Advertisement