Page 1

Додаток 2 до рішення Бобринецької районної ради 21 грудня 2017 № 272

РОЗПОДІЛ видатків районного бюджету на 2018 рік (тис.грн.) Загальний фонд

Спеціальний фонд з них:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ФКВКБ

1

2

0100000 0110000 0110150

0200000 0210000

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією/ТПКВКМБ

3

Бобринецька районна рада Бобринецька районна рада 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Районна державна адміністрація Районна державна адміністрація у тому числі за рахунок: медичної субвенції з державного бюджету субвенції з державного бюджету субвенції з бюджету Бобринецької міської ради

0210180

субвенцій з сільських бюджетів 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

УСЬОГО

4

видатки споживання

5

з них:

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6

7

видатки розвитку

УСЬОГО

видатки споживання

8

9

10

з них

оплата комунальних оплата праці послуг та (код 2110) енергоносіїв (код 2270)

11

12

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

13

14

15

РАЗОМ

16

1 588 600 1 588 600 1 588 600

1 588 600 1 588 600 1 588 600

1 108 245 1 108 245 1 108 245

96 970 96 970 96 970

1 588 600 1 588 600 1 588 600

28 154 353 28 154 353

28 154 353 28 154 353

3 098 585 3 098 585

333 685 333 685

19 533 500 661 900 1 954 857

19 533 500 661 900 1 954 857

177 706 283 077

177 706 283 077

177 706 283 077

75 371

75 371

75 371

177 706 18 542 596

177 706 18 542 596

235 838

15 676 500 1 523 454

15 676 500 1 523 454

187 820

3 697 795

3 697 795

40 700

3 459 700

3 459 700

15 900

15 900

34 500

3 697 795

3 697 795

40 700

651 538 651 538

398 440 398 440

222 320

253 098 253 098

222 320 222 320

28 805 891 28 805 891

187 820

19 533 500 661 900 2 177 177

222 320

в тому числі за рахунок: субвенції з бюджету Бобринецької міської ради 0212010

0212110

субвенцій з сільських бюджетів 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню у тому числі за рахунок: медичної субвенції з державного бюджету субвенції з бюджету Бобринецької міської ради Первинна медична допомога

48 018

6 200

187 820

187 820

177 706 18 778 434

187 820

187 820

15 676 500 1 711 274

34 500

34 500

3 738 495

у тому числі за рахунок: у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету субвенції з бюджету Бобринецької міської ради 0212111

0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико санітарної) допомоги у тому числі за рахунок:

3 459 700

6 200

34 500

34 500

50 400

34 500

34 500

3 738 495


2

Продовження додатка 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд з них:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ФКВКБ

1

2

0212140

0212144

0212146

0763

0763

0213100

0213104

1020

0213120 0213121

0213190 0213192

0215040

1040

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією/ТПКВКМБ

3

4

видатки споживання

5

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6

7

видатки розвитку

УСЬОГО

видатки споживання

8

9

10

з них

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

11

12

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

13

14

15

РАЗОМ

16

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету субвенції з бюджету Бобринецької міської ради

3 459 700

3 459 700

15 900

15 900

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1 059 200

1 059 200

1 059 200

397 300

397 300

397 300

661 900

661 900

661 900

397 300

397 300

397 300

397 300

397 300

397 300

661 900

661 900

661 900

661 900

661 900

661 900

3 624 530

3 624 530

2 544 100

250 000

250 000

185 245

3 624 530

3 624 530

2 544 100

250 000

250 000

185 245

287 445

287 445

220 340

10 185

287 445

287 445

287 445

220 340

10 185

287 445

87 645 87 645

87 645 87 645

482 065 90 132

482 065 90 132

334 145 73 880

51 915

482 065 90 132

482 065

482 065

334 145

51 915

482 065

90 132

90 132

73 880

Соціальний захист ветеранів війни та праці 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість Підтримка і розвиток спортивної інфрастуктури в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради

0215041

УСЬОГО

з них:

0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради

3 459 700 34 500

271 585

375 000

34 500

344 222

30 778

34 500

50 400

3 999 530

250 000 271 585

375 000

344 222

30 778

3 999 530

250 000

87 645 87 645

90 132


3

Продовження додатка 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд з них:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

0218420 0600000 0610000

0611020

Код ФКВКБ

2

0960

0611150

0990

0611160 0611161

0990

0611170

0990

0615031

УСЬОГО

видатки споживання

3

4

5

0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації у тому числі за рахунок освітньої субвенцій з державного бюджету 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611090

0615030

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією/ТПКВКМБ

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

з них:

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6

7

видатки розвитку

УСЬОГО

видатки споживання

8

9

10

з них

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

11

12

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

13

14

15

РАЗОМ

16

90 000 47 833 930

90 000 47 833 930

36 734 530

1 953 433

90 403

90 403

24 000

90 000 47 924 333

47 833 930

47 833 930

36 734 530

1 953 433

90 403

90 403

24 000

47 924 333

33 070 100

33 070 100

27 106 640

43 862 525

43 862 525

34 446 700

33 070 100

33 070 100

27 106 640

927 630

927 630

700 790

40 808

927 630

931 450

931 450

154 200

408 010

931 450

1 514 540 1 514 540

1 514 540 1 514 540

1 074 340 1 074 340

88 420 88 420

1 514 540 1 514 540

23 530

23 530

574 255

574 255

358 500

73 120

574 255

574 255

574 255

358 500

73 120

574 255

33 070 100 1 343 075

90 403

90 403

24 000

43 952 928

33 070 100

23 530

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

118 951 066

118 951 066

118 951 066

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у тому числі за рахунок: субвенції з державного бюджету субвенції з бюджету Бобринецької міської ради Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергію, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

118 951 066

118 951 066

118 951 066

118 759 900 167 131 55 422 800

118 759 900 167 131 55 422 800

118 759 900 167 131 55 422 800

55 422 800

55 422 800

55 422 800

0813010

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету


4

Продовження додатка 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд з них:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

0813011

0813012

0813020

Код ФКВКБ

2

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією/ТПКВКМБ

3

1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до заканодавства 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету

УСЬОГО

4

видатки споживання

5

з них:

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6

7

видатки розвитку

УСЬОГО

видатки споживання

8

9

10

з них

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

11

12

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

13

14

15

РАЗОМ

16

3 500 000

3 500 000

3 500 000

51 922 800

51 922 800

51 922 800

5 240 400

5 240 400

5 240 400

5 240 400

5 240 400

5 240 400

510 100

510 100

510 100

0813021

1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813022

1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

4 730 300

4 730 300

4 730 300

0813040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

45 457 600

45 457 600

45 457 600

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету

45 457 600

45 457 600

45 457 600

452 000

452 000

452 000

63 000 16 803 200 1 827 000

63 000 16 803 200 1 827 000

16 803 200 1 827 000

0813045

1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 1040 Надання допомоги при народженні дитини 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям

8 670 900

8 670 900

8 670 900

0813046

1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям

161 500

161 500

161 500

0813047

1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

17 480 000

17 480 000

17 480 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

0813041 0813042 0813043 0813044

0813030

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради 0813032

1070 Надання пільг окремим категорія з оплати послуг зв'язку в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради


5

Продовження додатка 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд з них:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ФКВКБ

1

2

0813080

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією/ТПКВКМБ

3

УСЬОГО

4

видатки споживання

5

з них:

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6

7

видатки розвитку

УСЬОГО

видатки споживання

8

9

10

з них

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

11

12

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

13

14

15

РАЗОМ

16

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

11 059 000

11 059 000

11 059 000

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

11 059 000

11 059 000

11 059 000

7 235 000

7 235 000

7 235 000

1 308 000

1 308 000

1 308 000

1 098 000

1 098 000

1 098 000

1 367 000

1 367 000

1 367 000

51 000

51 000

51 000

1 580 100

1 580 100

1 580 100

1 580 100

1 580 100

0813081

1010

0813082

1010

0813083

1010

0813084

1040

0813085

1010

0813230

1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утриманя дитини в сім'ї патронатного вихователя у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету


6

Продовження додатка 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд з них:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

0813160

0813240

0813242

1000000

Код ФКВКБ

2

видатки споживання

3

4

5

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6

7

видатки розвитку

УСЬОГО

видатки споживання

8

9

10

оплата праці (код 2110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

11

12

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

13

14

15

РАЗОМ

16

76 166

76 166

76 166

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради Інші заклади та заходи в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в тому числі за рахунок субвенції з бюджету Бобринецької міської ради Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

52 131

52 131

52 131

45 000 45 000

45 000 45 000

45 000 45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

4 658 915

4 658 915

3 274 155

389 805

87 646

85 901

57 619

4 000

1 745

4 746 561

4 658 915

4 658 915

3 274 155

389 805

87 646

85 901

57 619

4 000

1 745

4 746 561

631 350 140 710 1 080 940

631 350 140 710 1 080 940

386 095 114 090 723 840

91 360 670 75 460

3 600 3 253 10 498

1 855 3 253 10 498

2 000

1 745

634 950 143 963 1 091 438

2 341 365

2 341 365

1 742 680

170 020

70 295

70 295

464 550

464 550

307 450

52 295

464 550

464 550

464 550

307 450

52 295

464 550

5 060 609 5 060 609 100 000 4 960 609 206 247 473

4 960 609 4 960 609

2 773 893

5 060 609 5 060 609 100 000 4 960 609 207 077 060

1014030 1014040 1014060

0824 0824 0828

1011100

0960

1014080 0829

3700000 3710000 3718700 3719770

УСЬОГО

з них

1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потрбують сторонньої допомоги

1010000

1014081

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією/ТПКВКМБ

з них:

0133 0180

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення діяльності музеїв i виставок Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Фінансове управління районної державної адміністрації Фінансове управління районної державної адміністрації Резервний фонд Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО ВИДАТКІВ

4 960 609 206 147 473

44 215 515

829 587

574 744

2 000 57 619

57 619

2 411 660

28 000

254 843

222 320

Додаток 2  
Додаток 2  
Advertisement