Page 1

Додаток №1 до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2017 року № 272 "Про районний бюджет на 2018 рік"

ДОХОДИ районного бюджету на 2018 рік Спеціальний фонд Код

Найменування згідно з класифікацією доходів

1 10000000

2 Податкові надходження

Всього

6

Загальний фонд

3

4

20 039 879

20 039 879

Податки на доходи, податки на прибуток, 11000000 податки на збільшення ринкової вартості

20 039 879

20 039 879

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

20 028 879

20 028 879

Податок на доходи фізичних осіб, що 11010100 сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

10 228 879

10 228 879

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

8 100 000

8 100 000

1 700 000

1 700 000

11 000

11 000

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, 11010500 сплачується фізичними особами результатами річного декларування 11020000 Податок на прибуток підприємств 11020200 20000000 21000000

21010300

22000000

що за

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності Неподаткові надходження Доходи від власності та підприємницької діяльності Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22010300

22012600 25000000

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Власні надходження бюджетних установ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

у тому числі бюджет розвитку

разом

5

-

11 000

11 000

799 367

192 100

607 267

3 000

3 000

-

3 000

3 000

189 100

189 100

189 100

189 100

25 100

25 100

164 000

164 000

607 267

-

607 267

299 467

299 467

193 804

193 804

60 000

60 000

45 663

45 663

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

307 800

307 800

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі з відчуження для 25020200 суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

307 800

307 800

25010000

25010100

25010200

Надходження бюджетних установ додаткової (господарської) діяльності

від

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 25020000

Разом

20 839 246

20 231 979

607 267

-

-

-


Спеціальний фонд Найменування згідно з класифікацією доходів

Код

Всього

Загальний фонд

1

2

6

40000000

Офіційні трансферти

186 237 814 11 690 400 3 363 900

186 015 494 11 690 400 3 363 900

4

5

222 320 -

222 320 -

8 326 500

8 326 500

174 547 414

174 325 094

222 320

222 320

163 300 100

163 300 100

-

-

виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 41030600 загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

56 516 600

56 516 600

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 41030800 водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

55 422 800

55 422 800

надання пільг та житлових субсидій населенню 41031000 на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

5 240 400

5 240 400

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

661 900

661 900

33 070 100 10 808 200

33 070 100 10 808 200

1 580 100

1 580 100

11 247 314

11 024 994

222 320

222 320

8 725 300

8 725 300

2 522 014 207 077 060

2 299 694 206 247 473

222 320 829 587

222 320 222 320

41020000 Дотації 41020100 Базова дотація

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я

41030000 Субвенції у тому числі: Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

41033600

41033900 освітня субвенція 41034200 медична субвенція виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 41035800 сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя субвенції з міського і сільського бюджетів: субвенція з місцевого бюджету на здійснення 41051500 переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО

ДОХОДІВ

____________________________

3

у тому числі бюджет розвитку

разом

Додаток 1  
Додаток 1  
Advertisement