Page 1

Додаток 2 до рішення Бобринецької районної ради від _________________________________

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2019 рік грн.

Загальний фонд Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 0200000

Код Типової Код програмної Функціонально Найменування головного розпорядника коштів місцевого класифікації ї класифікації бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної видатків та видатків та програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування кредитування кредитування місцевих бюджетів місцевих бюджету бюджетів

2

з них:

УСЬОГО

видатки споживання

оплата праці

5

6

7

з них:

комунальні послуги та енергоносії

видатки розвитку

УСЬОГО

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

видатки розвитку

8

9

10

11

12

13

14

15

РАЗОМ

16

0210000

4 Районна державна адміністрація Районна державна адміністрація

0212111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги

96 883

96 883

26 599

26 599

26 599

123 482

УСЬОГО ВИДАТКІВ ПО РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ

96 883

96 883

26 599

26 599

26 599

123 482

2111

3

Спеціальний фонд

0726

96 883

96 883

26 599

26 599

26 599

123 482

96 883

96 883

26 599

26 599

26 599

123 482

Profile for RradaB

додаток 2 зміни  

додаток 2 зміни  

Profile for rradab
Advertisement