Page 1

ЗМІНИ до ВИДАТКІВ районного бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених у додатку 2 до рішення Бобринецької районної ради від 25 грудня 2015 року №47 із урахуванням змін, внесених рішеннями від 26 лютого 2016 року №50 та від 22 квітня 2016 роуц №78

Загальний фонд Код програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету

1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету

2

3

010000 010116

0111

з них: Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

070401

070802

070804

0921

0960

0990

0990

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

4

5

6

7

8

9

10

11

79430,00

79430,00

0,00

11130,00

0,00

0,00

0,00

Органи місцевого самоврядування

79430,00

79430,00

769671,01

769671,01

98752,58

383530,00

0,00

-716000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

69100,00

69100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

225924,00

225924,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-800000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-126157,99

-126157,99

-100062,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

620524,00

620524,00

0,00

350500,00

0,00

84000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок року)

070201

видатки споживання

Державне управління Освіта

070000

Всього

11130,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

69100,00

69100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

225924,00

225924,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок року)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

44136,00

44136,00

34615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-65684,00

-65684,00

-53840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

14010,00

14010,00

5955,00

6685,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-11125,00

-11125,00

-9110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділв освіти

74845,00

74845,00

39420,00

26345,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-25000,00

-25000,00

-20495,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Загальний фонд Код програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету

070805

0990

з них: Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Групи централізованого господарського обслуговування в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

070806

0990

Інші заклади освіти в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

070807

0990

Інші освітні програми

Всього

0990

-21968,41

-15753,41

0,00

0,00

0,00

0,00

-9668,41

-9668,41

-7853,41

0,00

0,00

0,00

0,00

22083,00

22083,00

18105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1437,00

-1437,00

-1175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17851,42

17851,42

16410,99

0,00

0,00

-800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-800000,00

0,00

-11433,58

-11433,58

-7589,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

-1810,00

-1810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1810,00

-1810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289372,00

289372,00

0,00

132250,00

0,00

30000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

48200,00

48200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

42092,00

42092,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

66830,00

66830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Охорона здоров"я

080000

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався на початок року) в тому числі за рахунок залишку субвенцій з сільських бюджетів станом на 01.01.2016 р.

080800

090000

0731

0726

видатки споживання

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

080101

видатки розвитку

Всього

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-21968,41

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок року)

070808

видатки споживання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28278,00

28278,00

-35100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

24100,00

24100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

27000,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261094,00

35100,00 0,00 0,00

132250,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30000,00 0,00 30000,00

0,00 0,00 0,00

Лікарні

Центри первинної медичної (медико - санітарної)допомоги в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

24100,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

15092,00

261094,00 24100,00 15092,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

46830,00

46830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3290586,32

3290586,32

336283,00

37338,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

3210800,00

3210800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-205183,08

-205183,08

-155967,00

-24433,00

0,00

0,00

0,00


Загальний фонд Код програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

090201

090405

Код функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківциною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги пепед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги

1060

з них:

1060

090306

1040

091101

1040

видатки споживання

514200,00

514200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1043900,00

1043900,00

1043900,00

1043900,00

0,00

0,00

0,00

1566700,00

1566700,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

1566700,00

1566700,00

Допомога на дітей одиноким матерям

86000,00

86000,00

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86000,00

86000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43657,00

43657,00

31973,00

3384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35162,00

35162,00

26923,00

2074,00

0,00

0,00

0,00

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

36129,32

36129,32

304310,00

33954,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-240345,08

-240345,08

-182890,00

-26507,00

0,00

0,00

0,00

557265,00

557265,00

330039,00

25595,00

0,00

12000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

387261,00

387261,00

272613,00

54308,00

0,00

0,00

0,00

Бібліотеки

-51270,00

-51270,00

-47105,00

4585,00

0,00

0,00

0,00

-9125,00

-9125,00

-7475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110000

Культура і мистецтво

0824

Всього

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

110201

видатки розвитку

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

1020

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

514200,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

091204

видатки споживання

514200,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

090406

Всього

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець


Загальний фонд Код програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету

110202

0824

110204

0828

з них: Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

110502

0960

0829

130110

8065,00

5275,00

75,00

0,00

0,00

0,00

-1875,00

-1875,00

-1520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173129,00

173129,00

33312,00

10200,00

0,00

12000,00

0,00

-39586,00

-39586,00

-29398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Школи естетичного виховання дітей

397186,00

397186,00

327442,00

1640,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

442847,00

442847,00

315091,00

54308,00

0,00

0,00

0,00

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30155,00

30155,00

11115,00

9095,00

0,00

0,00

0,00

-5000,00

-5000,00

-4085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86596,00

86596,00

89295,00

6974,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-72608,00

-72608,00

-57160,00

-2676,00

0,00

0,00

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

86653,00

86653,00

69565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-51742,00

-51742,00

-42410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57,00

-57,00

19730,00

6974,00

0,00

0,00

0,00

-20866,00

-20866,00

-14750,00

-2676,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5130262,33

5130262,33

854369,58

596817,00

0,00

-674000,00

0,00

Фізична культура і спорт

0810

Фінасова підтримка спортивних споруд в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

Транспорт, дорожнє господарство, зя"язок, телекомунікації та інформатика

170000

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

170102

1070

видатки споживання

8065,00

130000

0810

видатки розвитку

Всього

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Музеї і виставки

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

130107

видатки споживання

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

110205

Всього

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

ВСЬОГО


Затверджено рішенням Бобринецької районної ради від 29 липня 2016 року № 94 "Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року №47

(грн.) Спеціальний фонд з них:

з них Р А З О М

12

13

14

15

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79430,00

0,00

0,00

-716000,00

-716000,00

-913500,00

53671,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69100,00 225924,00

0,00

0,00

-800000,00

-800000,00

-997500,00

-800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-126157,99

0,00

0,00

84000,00

84000,00

-113500,00

704524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69100,00 225924,00

0,00

0,00

84000,00

84000,00

84000,00

84000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-197500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 44136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25000,00

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

бюджет розвитку

17 79430,00


Спеціальний фонд з них:

з них Р А З О М

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

0,00

0,00

0,00

0,00

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9668,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1437,00

0,00

0,00

-800000,00

-800000,00

-800000,00

-782148,58

0,00

0,00

-800000,00

-800000,00

-800000,00

-800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11433,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1810,00

бюджет розвитку

-21968,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1810,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

319372,00 48200,00 72092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28278,00 24100,00 27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30000,00 0,00 30000,00

30000,00 0,00 30000,00

0,00 0,00 0,00

291094,00 24100,00 45092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3290586,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-205183,08


Спеціальний фонд з них:

оплата праці

з них

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального

Р А З О М

514200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1043900,00 1043900,00

1566700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1566700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36129,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-240345,08

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

569265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9125,00

86000,00


Спеціальний фонд з них:

з них Р А З О М

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

0,00

0,00

0,00

0,00

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1875,00

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

185129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30155,00 -5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-72608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86653,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

0,00

0,00

-674000,00

-674000,00

-901500,00

4456262,33

бюджет розвитку

8065,00

Profile for RradaB

Дод 2 липень  

Дод 2 липень  

Profile for rradab
Advertisement