Page 1

ЗМІНИ до ВИДАТКІВ районного бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених у додатку 3 до рішення Бобринецької районної ради від 25 грудня 2015 року №47 із урахуванням змін, внесених рішеннями від 26 лютого 2016 року №50 та від 22 квітня 2016 року №78 Загальний фонд Код Код тимчасової Код програмної класифікації функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування видатків та кредитування місцевих кредитування місцевого бюджетів бюджету бюджету

1

2

010116

з них: Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

3

0111

091101

0726

1040

Всього

видатки споживання

6

7

8

9

10

11

79430,00

0,00

11130,00

0,00

0,00

0,00

Районна рада

79430,00

79430,00

0,00

11130,00

0,00

0,00

0,00

79430,00

79430,00

03 Районна державна адміністрація

369101,32

369101,32

356013,00

176562,00

0,00

30000,00

0,00

Районна державна адміністрація

369101,32

369101,32

356013,00

176562,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Органи місцевого самоврядування

0,00

11130,00

0,00

42092,00

42092,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

-159219,08

-159219,08

-170717,00

-27109,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався на початок року)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок залишку субвенцій з сільських бюджетів станом на 01.01.2016 р.

35162,00

35162,00

26923,00

2074,00

0,00

30000,00

-35100,00

Лікарні

28278,00

28278,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

24100,00

24100,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

27000,00

27000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

20000,00

20000,00

Центри первинної медичної (медико - санітарної)допомоги

261094,00

261094,00

24100,00

24100,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

15092,00

15092,00

30000,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

46830,00

46830,00

0,00

43657,00

43657,00

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

35100,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

1020

видатки розвитку

5

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

091204

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

79430,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

080800

видатки споживання

4

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

0731

Всього

01 Районна рада

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

080101

Спе

31973,00

132250,00

3384,00

0,00

30000,00

0,00 0,00

35162,00

35162,00

26923,00

2074,00

0,00

36129,32

36129,32

304310,00

33954,00

0,00


Загальний фонд Код Код тимчасової Код програмної класифікації функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування видатків та кредитування місцевих кредитування місцевого бюджетів бюджету бюджету

1

2

з них: Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

3

4 в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

130110

0810

Фінасова підтримка спортивних споруд

0921

Всього

видатки споживання

видатки розвитку

Всього

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки споживання

9

10

11

5

6

7

8

-240345,68

-240345,08

-182890,00

-26507,00

0,00

0,00

-57,00

-57,00

19730,00

6974,00

-20866,00

-20866,00

-14750,00

-2676,00

10 Відділ освіти районної державної

856324,01

856324,01

168317,58

383530,00

0,00

-716000,00

0,00

Відділ освіти районної державної адміністрації

856324,01

856324,01

168317,58

383530,00

0,00

-716000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

69100,00

69100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

225924,00

225924,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

070201

Спе

-177899,99

-177899,99

-142472,42

0,00

0,00

84000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок року)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-800000,00

0,00

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

620524,00

620524,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

69100,00

69100,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

225924,00

225924,00

350500,00

84000,00 0,00

25000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок року) в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

070401

070802

070804

070805

0960

0990

0990

0990

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0990

0990

44136,00

34615,00

0,00

-65684,00

-65684,00

-53840,00

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

14010,00

14010,00

5955,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-11125,00

-11125,00

-9110,00

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділв освіти

74845,00

74845,00

39420,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-25000,00

-25000,00

-20495,00

0,00

-21968,41

-21968,41

-15753,41

0,00

-9668,41

-9668,41

-7853,41

0,00

22083,00

22083,00

18105,00

0,00

-1437,00

-1437,00

-1175,00

0,00

Інші освітні програми

17851,42

17851,42

16410,99

-800000,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-11433,58

-11433,58

-7589,01

0,00

Групи централізованого господарського обслуговування

Інші заклади освіти в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

070807

44136,00

84000,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

070806

0,00

0,00

6685,00

0,00 0,00

26345,00

0,00


Загальний фонд Код Код тимчасової Код програмної класифікації функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування видатків та кредитування місцевих кредитування місцевого бюджетів бюджету бюджету

1

2

3

Спе з них:

Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4

Всього

5

видатки споживання

6

видатки розвитку

Всього

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки споживання

7

8

9

10

11

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався на початок року)

070808

130107

0990

0810

-1810,00

-1810,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

0,00

-1810,00

-1810,00

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

86653,00

86653,00

69565,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-51742,00

-51742,00

-42410,00

0,00

15 Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3268142,00

3268142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3268142,00

3268142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210800,00

3210800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514200,00

514200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514200,00

514200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1043900,00

1043900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1043900,00

1043900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1566700,00

1566700,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

1566700,00

1566700,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

57342,00

57342,00

57342,00

57342,00

86000,00

86000,00

86000,00

86000,00

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківциною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги пепед Батьківщиною, вдовам (вдівціям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

090406

170102

1060

1070

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

090306

1040

-800000,00

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Допомога на дітей одиноким матерям в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Загальний фонд Код Код тимчасової Код програмної класифікації функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування видатків та кредитування місцевих кредитування місцевого бюджетів бюджету бюджету

1

2

110201

110202

110204

з них: Найменування згідно з типовою відомчою (типовою програмною) тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

3

0824

0824

0828

110502

0960

0829

Всього

видатки споживання

видатки розвитку

Всього

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки споживання

4

5

6

7

8

9

10

11

24 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

557265,00

557265,00

330039,00

25595,00

0,00

12000,00

0,00

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

557265,00

557265,00

330039,00

25595,00

0,00

12000,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

387261,00

387261,00

272613,00

54308,00

0,00

0,00

0,00

Бібліотеки

4585,00

-51270,00

-51270,00

-47105,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-9125,00

-9125,00

-7475,00

Музеї і виставки

8065,00

8065,00

5275,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

-1875,00

-1875,00

-1520,00

173129,00

173129,00

33312,00

-39586,00

-39586,00

-29398,00

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

110205

Спе

Школи естетичного виховання дітей

0,00 0,00

75,00

0,00 0,00

10200,00

12000,00 0,00

397186,00

397186,00

327442,00

1640,00

0,00

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

442847,00

442847,00

315091,00

54308,00

0,00

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30155,00

30155,00

11115,00

9095,00

0,00

-5000,00

-5000,00

-4085,00

5130262,33

5130262,33

854369,58

в тому числі за рахунок субвенції з бюджету міської об"єднаної територіальної громади м.Бобринець

ВСЬОГО

0,00

596817,00

0,00

-674000,00

0,00

________________________________________________________________________________________________


Затверджено рішенням Бобринецької районної ради 29 липня 2016 року № 94 "Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року №47 "Про районний бюджет на 2016 рік"

И евих бюджетів, визначених у додатку 3 до рішення Бобринецької районної ради від 25 від 26 лютого 2016 року №50 та від 22 квітня 2016 року №78 грн. Спеціальний фонд з них:

оплата праці

з них

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що бюджет розвитку передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 15 16

Р А З О М

12

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79430,00

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79430,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

355444,32

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

355444,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

102092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-159219,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79430,00

65162,00

28278,00 24100,00 27000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

291094,00 24100,00 45092,00 46830,00

43657,00 0,00 35162,00

36129,32


Спеціальний фонд з них:

з них

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

12

13

14

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що бюджет розвитку передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 15 16

Р А З О М

17 -240345,68

-57,00 -20866,00

0,00

0,00

-716000,00

-716000,00

-913500,00

140324,01

0,00

0,00

-716000,00

-716000,00

-913500,00

140324,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69100,00

0,00

0,00

0,00

225924,00

0,00

0,00

84000,00

84000,00

84000,00

-93899,99

0,00

0,00

-800000,00

-800000,00

-997500,00

-800000,00

84000,00

84000,00

-113500,00

704524,00 69100,00 225924,00

84000,00

84000,00

-197500,00

0,00

84000,00

84000,00 44136,00 -65684,00 14010,00 -11125,00 74845,00 -25000,00 -21968,41 -9668,41 22083,00 -1437,00

-800000,00

-800000,00

-800000,00

-782148,58 -11433,58


Спеціальний фонд з них:

з них

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

12

13

14 -800000,00

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що бюджет розвитку передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 15 16 -800000,00

-800000,00

Р А З О М

17 -800000,00

-1810,00 -1810,00

86653,00 -51742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3268142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3268142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1566700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1566700,00

57342,00 57342,00

86000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86000,00


Спеціальний фонд з них:

з них з них капітальні видатки за рахунок коштів, що бюджет розвитку передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 15 16

Р А З О М

оплата праці

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

видатки розвитку

12

13

14

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

569265,00

0,00

0,00

12000,00

12000,00

12000,00

569265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387261,00

17

-51270,00 -9125,00 8065,00 -1875,00 12000,00

12000,00

12000,00

185129,00 -39586,00 397186,00 442847,00 30155,00 -5000,00

0,00

0,00

-674000,00

____________________________________________________________________________________

-674000,00

-901500,00

4456262,33

Profile for RradaB

Дод 2, 3 липень  

Дод 2, 3 липень  

Profile for rradab
Advertisement