Page 1

Додаток №1 до рішення Бобринецької районної ради від 14 грудня 2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік"

ДОХОДИ районного бюджету на 2019 рік Спеціальний фонд Код

Найменування згідно з класифікацією доходів

1 10000000

2 Податкові надходження

Всього

6

Загальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом

3

4

5

22 356 300

22 356 300

Податки на доходи, податки на прибуток, 11000000 податки на збільшення ринкової вартості

22 356 300

22 356 300

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

22 350 300

22 350 300

Податок на доходи фізичних осіб, що 11010100 сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

12 504 300

12 504 300

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

8 216 000

8 216 000

1 630 000

1 630 000

6 000

6 000

6 000

6 000

972 778

140 100

832 678

2 100

2 100

-

2 100

2 100

138 000

138 000

138 000

138 000

24 000

24 000

114 000

114 000

832 678

-

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, 11010500 сплачується фізичними особами результатами річного декларування 11020000 Податок на прибуток підприємств 11020200 20000000 21000000

21010300

22000000

що за

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності Неподаткові надходження Доходи від власності та підприємницької діяльності Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22010300

22012600 25000000

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Власні надходження бюджетних установ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

-

832 678

427 678

427 678

282 603

282 603

60 000

60 000

85 075

85 075

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

405 000

405 000

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі з відчуження для 25020200 суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

405 000

405 000

25010000

25010100

25010200

Надходження бюджетних установ додаткової (господарської) діяльності

від

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 25020000

Разом

23 329 078

22 496 400

832 678

-

-

-


Спеціальний фонд Код

Найменування згідно з класифікацією доходів

Всього

Загальний фонд

1

2

6

3

40000000

Офіційні трансферти

165 976 433 15 103 700 5 819 500

165 976 433 15 103 700 5 819 500

9 284 200

9 284 200

150 872 733

разом

у тому числі бюджет розвитку

4

5

-

-

150 872 733

-

-

46 859 800

46 859 800

-

-

37 671 000 9 188 800

37 671 000 9 188 800

104 012 933

104 012 933

-

-

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 41050100 відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

26 937 800

26 937 800

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 41050200 побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 447 700

6 447 700

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 41050300 пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

58 034 400

58 034 400

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 41050700 прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 671 000

1 671 000

субвенція з місцевого бюджету на здійснення 41051000 переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

430 600

430 600

41020000 Дотації 41020100 Базова дотація

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я

41030000 Субвенції у тому числі: субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на: 41033900 освітня субвенція 41034200 медична субвенція субвенції з обласного, міського і сільського бюджетів:


Спеціальний фонд Код

Найменування згідно з класифікацією доходів

Всього

Загальний фонд

1

2

6

3

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 41051200 освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

68 200

68 200

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

164 600

164 600

субвенція з місцевого бюджету на здійснення 41051500 переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

8 225 900

8 225 900

41053900 інші субвенції з місцевого бюджету

2 032 733

2 032 733

189 305 511

188 472 833

41052000

УСЬОГО

ДОХОДІВ

____________________________

разом

у тому числі бюджет розвитку

4

5

832 678

-

Profile for RradaB

325 - дод.1  

325 - дод.1  

Profile for rradab
Advertisement