Page 1

Додаток 2

ПЕРЕЛІК інвестиційних проектів, реалізація яких буде здійснюватись у рамках програми економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2019 рік № з/ п

Назва проекту, його місцезнаходження

1

2

1

Модернізація і оновлення парку сільськогосподарської техніки сільськогосподарськими підприємствами Бобринецького району

2 Оновлення матеріальної бази (вимірювальне обладнання) с. Рощахівка СФГ Бобух Г.В.

3

Оновлення матеріальної бази (вимірювальне обладнання) с.Кетрисанівка СФГ “Восход” Кривенко І.І.

Відповідність Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Термін реалізації Джерела Стратегії розвитку області на період до 2020 року проекту: фінансування назва програми стратегічний назва проекту дата дата пріоритет регіонального початку закінчення розвитку 3 4 5 6 7 Сільське господарство

Програма 1. "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області", напрям 1В. "Зростання конкурентоспромож ності аграрного сектору"

Стратегічний пріоритет 1. "Підвищення доданої вартості в аграрній сфері"

2018

Програма 1. "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області", напрям 1В. "Зростання конкурентоспромож ності аграрного сектору"

Стратегічний пріоритет 1. "Підвищення доданої вартості в аграрній сфері"

2019

Програма 1. "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області", напрям 1В. "Зростання конкурентоспромож ності аграрного сектору"

Стратегічний пріоритет 1. "Підвищення доданої вартості в аграрній сфері"

2019

2019

2019

2019

Загальна вартість, тис.грн.

Освоєння на 01.01.2019 року, тис.грн.

Потреба на 2019 рік*, тис.грн.

8

9

10

ДБ

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

МБ МТД Інші джерела Всього

0,0 0,0 32531,0 32531,0

0,0 0,0 13531,0 13531,0

0,0 0,0 19000,0 19000,0

ДБ

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

МБ МТД Інші джерела Всього

0,0 0,0 150,0 150,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 150,0 150,0

ДБ

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

МБ МТД Інші джерела

0,0 0,0 150,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 150,0

Примітка

За 9 місяців 2018 року закуплено техніки 17 одиниць на суму 13531,0 тис.грн.


СФГ “Восход” Кривенко І.І. використання доданої вартості в економічного аграрній сфері" 1 2 3 4 потенціалу області", напрям 1В. "Зростання конкурентоспромож ності аграрного сектору"

Оновлення матеріальної бази (зерноочесний агрегат) СТОВ “Червонопілля” Пелеш М.Й.

4

5 Капітальний ремонт та оновлення інфраструктури СТОВ “Червонопілля” Пелеш М.Й.

5

6

Програма 1. "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області", напрям 1В. "Зростання конкурентоспромож ності аграрного сектору"

Стратегічний пріоритет 1. "Підвищення доданої вартості в аграрній сфері"

2019

2019

Програма 1. "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області", напрям 1В. "Зростання конкурентоспромож ності аграрного сектору"

Стратегічний пріоритет 1. "Підвищення доданої вартості в аграрній сфері"

2019

2019

5

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

7

8

9

10

Всього

150,0

0,0

150,0

ДБ ОБ МБ МТД Інші джерела Всього

0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0

ДБ

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0 0,0

МБ

0,0

0,0

МТД

0,0

0,0

0,0

Інші джерела

1800,0

0,0

1800,0

Всього

1800,0

0,0

1800,0

Разом по галузі ДБ ОБ МБ МТД Інші джерела

35831,0

13531,0

22300,0

0,0 0,0 0,0 0,0 35831,0

0,0 0,0 0,0 0,0 13531,0

0,0 0,0 0,0 0,0 22300,0

Разом по району

35831,0

13531,0

22300,0

* - джерела та обсяги фінансування коштів буде визначено з урахуванням реальних можливостей місцевих і державного бюджету, коштів з інших джерел не заборонених чинним законодавством

Profile for RradaB

324 - дод.2  

324 - дод.2  

Profile for rradab
Advertisement