Page 1

Trendy Snekkern

Glass med sprosser.

Trendy Snekkern

Tett med 2 fyllinger.

ytterdører


Trendy Snek k ernytterdør. Trendy dørene erdesig net m ed enk elog eleg ant dek or, som passerinnim oderne og tradisjonelle hu s. Døren leveres m ed dek oru tside, slett innside.

DØ RBLA D: - Dørblad i”sandw ichk onstru k sjon” m ed høy isolasjonsverdi. - A lu m iniu m fu k tsperre på beg g e sider. - Lå sk asse 565. KA RM : - Karm dybde 92 m m , m ed notspor. - Leveres m ed m alt k arm . G LA SS: - Leveres m ed C otsw old g lass. - Sprossek assett 2x2 ru ter. Kanleveres m ed andre g lasstyper. Pris og levering stid på forespørsel. STA NDA RDM Å L: 89x20 9 –99x20 9 lag erført. A ndre m å lleveres på bestilling m ot tilleg g iprisen. STA NDA RDFA RG E: - Dørblad og k arm erm alt hvit NC S S 0 50 2Y . Kanleveres iandre farg er. Pris og levering stid på forespørsel.

Dinforhandler

w w w .snek k ern-norg e.no

Trendy LG Trykk  

Trendy LG trendy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you