Page 1

Jubileumi programfüzet

„Otthonunk, Rózsatér”

KISPEST-RÓZSATÉR

70 éves 1944-2014

„Tudja meg ezt a jövő nemzedék...” (Zsolt 78,6)


Január Házasság, család, gyülekezet... 19. vasárnap de. 10h

Hálaadó istentisztelet (emlékezés Ablonczy Dániel szolgálatára), Igehirdető Ablonczy Margit egyházkerületi ifjúsági lelkész Kiállítás, képek Ablonczy Dániel időskori akvarelljeiből Kötet bemutató: Ablonczy Dániel – Közösség c. írása 19. vasárnap 10-18h

Rózsatéri házasok nagytalálkozója Istentisztelet után egyszerű közös étkezés, kötetlen beszélgetés, játék, vetítés, éneklés Vendég: Kis István és felesége Füle Judit Vásárosnaményból Házigazda: Bartha Tibor és felesége Ábrahám Katalin

*


Felelősség, szolgálat... 16. vasárnap délután 4h

Presbiterek és családtagjaik jubileumi nagytalálkozója Igehirdető: Márkus Gábor Bizonyságtételek: Ablonczy Ádám, Bogyó László, László Gáborné, Nagy Béla Énekekkel emlékezik Varga László Házigazda: dr. Kovács Attila és Pásztor Lajos gondnokok

*

Február


Március Megújulást várva, remélve... 17-21. hétfő-péntek, este 6h

Jubileumi evangélizációs esték Szolgálnak: Nagy István, Szcs Ferenc, Végh Tamás és mások... Gyermekevangélizáció: gyülekezetünk és iskolánk gyermekei részére Nagy Béláné Eszter és munkatársai 19. szerda du. 4h

A gyülekezetből indult, a közösséghez kötődő teológusok, lelkészek találkozója Házigazda: Ablonczy Kálmán, lelkész 23. vasárnap, de. 10h

Felnőttként konfirmáltak jublileumi találkozója, úrvacsora, vallomások, vetítés


Évközben is együtt... 4-6. péntek-vasárnap

Jubileumi, 3 generációs hétvégi együttlét Mátraházán „Kapcsolatambulancia” - Előadó: Ablonczy Margit családterápeuta

Április


Május

„Dicsérjétek az Urat...” 18. vasárnap de. 10h

Énekes istentisztelet – Hálaadás kórus Kórusvezető: Bartháné Ábrahám Katalin 18. vasárnap du. 16h

Jubileumi orgonahangverseny és kórusművek– Bódiss Tamás orgonaművész 25. vasárnap, este 6h

Zenit „extra” Jubileumi könnyűzenei találkozó – Harangszó, Keresztút, Csermely zenekarok énekei


„Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik...” Július 13-18. (vasárnap-péntek)

JUBILEUMI TÖBBGENERÁCIÓS GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS  Berekfürdő

„MINI TÁBOROK...” Augusztus 16-19. (szombat-kedd)

Hoszzúhétvége gyermekekkel – Szabadságforrás Augusztus 20-22. (kedd-péntek)

Ifi napok Szabadságforráson Augusztus 23. szombat

55 éve a szabadságforrási táborhelyen – nagytalálkozó

Június Augusztus


Szeptember „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete...” (Zsolt 107,1) 21-28. vasárnaptól-vasárnapig

70 éves a gyülekezet Jubileumi istentiszteletek Generális vizitáció – püspöklátogatás Kiállítás, közös ebéd az iskola udvarán Hálaadás hete, évfordulós vallomások úrvacsora


„Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet...” (Zsolt 23,2) 11. szombat

Jubileumi 1 napos, három nemzedékes kirándulás Törökmezőre (alternatív program: hajókirándulás) 23-26. csütörtök-vasárnap

Jubileumi, 4 napos buszkirándulás Felvidéken, Dél-Lengyelországban (Szepesség, Zakopáne, Krakkó)

Október


November „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók...” (Mt 7,29) 11-14. kedd-péntek, este 6h

Jubileumi tanulmányi hét Előadások az ószövetségi bevezetéstudomány területéről 14. péntek, este fél 8h

A presbitérium és az intézmény munkatársainak vacsorás találkozója Házigazda: Nagy Gábor igazgató és Skultétyné Fekete Katalin int. lelkész


„Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, légy példája a hívőknek...” (1 Tim 4,12)

6. szombat

Ifjak és „örök ifjak” egész napos játékos, erőfelmérő sportnapja Családi vetélkedők, 70 perces teremfoci – presbiterek és ifjak mérkőzése 70 táblás sakkszimultán, sakkmesterek jelenlétében „Retró” ifi találkozó 31. szerda, este 8h-tól

Jubileumi szilveszterezés a gyülekezet nagyközösségében Emlékezés az évre Házigazda: Nagy Béla és felesége Eszter

December


Vallomások hétrl hétre, egész esztendn át - 52 emlékezés, hálaadás

Január - December

„Emlékezz vissza az egész útra...” (5 Móz 8,2)

 év istentiszteletei – hónapról-hónapra kézbevehető 12 igehirdetés a távol- és közelmúltból Otthonunk, Rózsatér – -,  év története Hálaadás napján megjelenő gyülekezettörténet

Naptár – 2015 Emlékezés az elmúlt év eseményeire (vallomások, fényképek)

Épületgondozás:

– kazánház rekonstrukció – mosdók korszerűsítése – gyülekezeti kiskönyvtár, kávézó kialakítása

Adományok Gyülekezeti számlaszám: OTP 11719001-20233374 1 % - Templomépítési Alapítvány – adószám: 19700131-2-43 Magyarországi Református Egyház – technikai szám: 0066

SOLI DEO GLORIA !

Otthonunk Rózsatér - Jubileumi Programfüzet  
Otthonunk Rózsatér - Jubileumi Programfüzet  
Advertisement