Page 1

Role zpravodajství ve veřejném zájmu Věda, kultura a menšiny

9. dubna 2015

www.ceskatelevize.cz


Věda ve vysílání zpravodajství ČT • V roce 2014 odvysílala ČT 24 přes 350 příspěvků, týkajících se vědy a vědců. Téměř čtvrtina z této produkce byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci Události. • Významně se vědě věnuje pořad Hyde Park Civilizace, ve kterém byla divákům představena řada prestižních vědců (např. fyzik Lawrence M. Krauss, astrofyzik Robert W. Wilson či částicový fyzik Rolf-Dieter Heuer), případně se natáčelo přímo na zajímavých místech s vědou spojených (např. CERN, skleník Fata Morgana).

• Obsahově se příspěvky věnovaly například financování české vědy, objevům českých vědců a jejich aplikaci (např. nové léky apod.). (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Příspěvky o vědě a vědcích v ČT

O české vědě často informují Události v regionech, o zahraniční pak například pořad Horizont. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Měsíční srovnání počtu příspěvků o vědě

Ve studiu či na telefonu se ve vysílání objevilo 22 zástupců Akademie věd ČR, 22x byl v televizi Pavel Bělobrádek, vicepremiér pro vědu a výzkum, 1x byla odvysílána jeho TK k tématu financování české vědy. Dále se v živém vysílání objevila řada odborníků z řady vědeckých oborů. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Obsah příspěvků o vědě v ČT

Prostor ve vysílání dostávají pravidelně i výsledky různých vědeckých ocenění (Nobelova cena, Česká hlava), či výstavy a popularizační projekty pro děti i dospělé (Noc vědců). Pokryta byla celá škála vědeckých odvětví, jako medicína, přírodní vědy, astronomie, archeologie, historie, fyzika či chemie. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Kultura ve vysílání zpravodajství ČT v roce 2014

V roce 2014 odvysílala ČT24 v rámci kontinuálního zpravodajství 2155 příspěvků, informujících o kultuře a kulturním dění. Dvě pětiny (42 %) této produkce byly odvysílána v Událostech v regionech. Jednou pětinou (21 %) se na tomto množství podílela hlavní zpravodajská relace Události. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Kultura ve vysílání zpravodajství ČT v roce 2014

• Kulturní témata se objevují i v pořadu Události, komentáře, jejich podíl na celkovém množství příspěvků o kultuře v kontinuálním vysílání ČT24 je 7 %. Ostatních pořady ČT24 se na zpravodajství z kultury podílely z 30 %, jde hlavně o pravidelné Zprávy, kultura se ale objevuje i v Interview ČT24 či v Hyde Parku. • Každý den ve 23:30 se na ČT24 reprízuje aktuální vydání Událostí v kultuře (premiéra na ČT Art). • Každý měsíc vystoupilo v kontinuálním vysílání ČT24 ke kulturním tématům v průměru 60 hostů, za celý rok tedy cca 720 hostů ze všech oblastí kulturní scény. Ministr kultury D. Herman byl ve vysílání živě (ve studiu, na telefonu či na kameře) celkem 26x. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Podíl pořadů na vysílání o kultuře

Podle Analýzy zpravodajství od společnosti Media tenor měly v roce 2014 příspěvky z oblasti kultury ve všech relacích ČT24 podíl na celkové stopáži 15 %, v hlavní zpravodajské relaci Události pak 7 %. Podíl příspěvků o kultuře v Událostech v regionech byl 15 % a v Událostech, komentářích 7 %. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Odvysílané tiskové konference z oblasti kultury 23.6.2014, Studio ČT24 Téma: 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště - sestřih TK 24.6.2014, Studio ČT24 Téma: 49. ročník MFF Karlovy Vary - sestřih TK 1.7.2014, Studio ČT24 Téma: Ministr kultury uvede ředitele Národní galerie do funkce - LIVE TK 22.9.2014, Studio ČT24 Téma: Restaurování Rembrandtova obrazu z NG - sestřih TK 8.10.2014, Studio ČT24

Téma: Národní pavilon pro Bienále v Benátkách r. 2015 - sestřih TK Národní galerie 3.12.2014, Studio ČT24 Téma: Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 - sestřih TK (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Výběr tzv. Speciálů z oblasti kultury 49. ročník MFF Karlovy Vary: - 696 minut televizního vysílání o festivalu - monotematické vysílání Událostí v kultuře, Téma Událostí + živé vstupy - dva půlhodinové speciály pro ČT24 + vstupy v kontinuálním vysílání ČT24 Colours of Ostrava 2014: - monotematické Události v kultuře - vstupy v kontinuálním vysílání ČT24 MFFD Jihlava: -pravidelné vstupy v kontinuálním vysílání ČT24 (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Téma menšin ve zpravodajství ČT

V roce 2014 odvysílala Česká televize ve svých zpravodajských pořadech 572 příspěvků, týkajících se národnostních či sociálních menšin, žijících v České republice. Více než čtvrtina těchto příspěvků byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci Události, zbytek pak v ostatních pořadech kontinuálního vysílání. Ve druhé polovině roku bylo množství zpráv k těmto tématům o 20% vyšší, než v první. (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Skladba příspěvků Národnostní menšiny • Největší množství příspěvků o národnostních menšinách se v roce 2014 věnovalo Ukrajincům (145). Prostor ve vysílání dostaly i další skupiny obyvatel, žijící v ČR. Například Romové (123) či Vietnamci (50). Pro zjednodušení počítáme do této kategorie i muslimy (39). Sociální menšiny • Kromě národnostních menšin se Česká televize věnovala i dalším minoritním skupinám obyvatel. Například bezdomovcům (103) či homosexuálům (35). (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Uprchlictví, pomoc cizincům a legislativa

Česká televize ve svém vysílání informovala i o uprchlících, žijících či mířících do Česka (37), o chystané či platné přistěhovalecké legislativě (16) a v neposlední řadě i o různých neziskových organizacích či akcích na podporu kvality života cizinců v ČR (23). (zdroj: Redakce plánování a analýz ČT)


Děkuji za pozornost

9. dubna 2015

www.ceskatelevize.cz

Role zpravodajství ve veřejném zájmu  

Prezentace Čestmíra Fraňka připravená pro Rozpravy o českých médiích SPECIÁL, které se konaly 9. 4. 2015 a které se zaměřovaly na zpravodajs...

Role zpravodajství ve veřejném zájmu  

Prezentace Čestmíra Fraňka připravená pro Rozpravy o českých médiích SPECIÁL, které se konaly 9. 4. 2015 a které se zaměřovaly na zpravodajs...

Advertisement