Page 1

‫نةوشيروان مستةفا‪:‬‬ ‫ ئومَيدمان واية ثةيوةنديمان لةطةأل يةكَيتىء ثارتى باشبَيت‬‫‪ -‬ئَيمة ئؤثؤزسيؤنين ثَيويست ناكات كةس تةطبيرمان بؤ بكات‬

‫نؤ هةفتةية‬ ‫بكوذانى سةردةشت ناديارن‬

‫ل‪5-4‬‬

‫دةقي راثؤرتى سةنديكا سةبارةت بة ثَيشَيلكارييةكان‬

‫لةبةرامبةر رؤذنامةنووسان لة ثاشكؤيةكي تايبةتدا‬

‫لة ئيَستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات‬

‫‪No.589 Tue 6/ 7/ 2010‬‬

‫نرخ ‪ 750‬دينار‬

‫سيشةممة ‪2010 /7 /6‬‬ ‫ذمارة ‪َ 589‬‬

‫نةوتي تةقتةق‪ ،‬سويسرييةكى كردة مليارديَر‬ ‫رؤذنامة‬

‫دؤزي��ن��ةوةو فرؤشتنى ن��ةوت لة‬ ‫هةرَيمي كوردستاندا قازانجَيكي‬ ‫زؤري بة دةسةآلتداران لةم هةرَيمة‬ ‫طةياند‪ ،‬نةك هةر ئةوان َ‬ ‫بةلكو زؤر‬ ‫كؤمثانياى نةوتي بيانيىء تةنانةت‬ ‫َ‬ ‫مامةلةكردني‬ ‫كةسانى بيانيش بةهؤي‬ ‫نابةرثرسانةي ئةوانةوة لة كَيَلطة‬ ‫نةوتييةكانء دةركةوتني نةوت لة‬ ‫هةرَيمي كوردستاندا سوودمةند‬ ‫بوون‪ ،‬رؤذنامةيةكي سويسري باس‬ ‫لة بةملياردَير بووني هاوآلتييةكي‬

‫ئةو وآلتة دةكات بةهؤي فرؤشتني‬ ‫بةشة نةوتي خؤيةوة لة كَيَلطة نةوتي‬ ‫تةقتةق‪.‬‬ ‫رؤذنامةي (ئَين زَي��ت زَي��ت ئام‬ ‫زؤن��ت��اط��ي) ‪NZZ am Sonntag‬‬ ‫س��وي��س��ري ل���ة ‪2009/6/28‬‬ ‫ب��ةدواداض��وون �َي��ك��ي ب��ؤ ش �َي��وازي‬ ‫َ‬ ‫دةولةمةندبووني زان كالودآ ذاندور‬ ‫(‪ )Jean Claude Gandur‬كردووةء‬ ‫ب��اس لة بةستني بؤندَيك لةاليةن‬ ‫ئ��ةوةوة لةطةأل كؤنسرَينى وزةي‬ ‫توركي جينَيأل (‪ )Genel‬دةكات‪.‬‬ ‫لة مانطي تةمموزى (‪)2005‬داو‬

‫دواي رووخاني رذَيمي سةدام حسَين‪،‬‬ ‫كة لةعَيراقدا هَيشتا شةإبوو‪ ،‬لةو‬ ‫سةردةمي كوشتارةدا زان كالودآ‬ ‫ذاندور (‪)Jean Claude Gandur‬ي‬ ‫سويسرى خاوةني زؤرينةو بةرثرسي‬ ‫كؤمثانياي دةرهَيناني نةوتى ئاداكس‬ ‫ثَيترؤليؤم (‪،)Addax Petroleum‬‬ ‫لة ذووري دانيشتنةكةى خؤيةوة لة‬ ‫ئةنقةرة‪ ،‬لةطةأل كؤنسَيرني وزةي‬ ‫توركي جَينَيل (‪ )Genel‬بؤ كإيني‬ ‫بةشَيك لة كَيَلطةي نةوتي تةقتةق‬ ‫َ‬ ‫مامةلةى كرد‪.‬‬

‫بؤ ل‪2‬‬

‫كؤمسيؤن‪ :‬دةتوانين مانطى (‪ )12‬هةلَبذاردنى‬ ‫ثاريَزطاكانى هةريَم ئةنجامبدةين‬ ‫سةنطةر جةمال‬

‫ت��ا ئَيستا حكومةتى ه��ةرَي��م‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫داواى ئةنجامدانى‬ ‫ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستاني لة‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى‬ ‫كؤمسيؤنى باآلى‬ ‫ع �َي��راق ن��ةك��ردووةو ئةندامَيكى‬ ‫رايدةطةيةنَيت‪:‬‬ ‫ئةنجومةنةكةش‬ ‫ئةطةر لة ئَيستادا داوايان لَيبكرَيت‪ ،‬لة‬ ‫درَيذترين وادةدا‪ ،‬دةتوانن دواى (‪)5‬‬ ‫مانطى تر كارةكة ئةنجامبدةن‪.‬‬ ‫س��ةردار عةبدولكةريم‪ ،‬ئةندامى‬ ‫ئةنجومةنى ب���اآلى كؤمسيؤنى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى عَيراق‪ ،‬لة لَيدوانَيكيدا‬ ‫بؤ رؤذنامة‪ ،‬دووثاتى ك��ردةوة‪ :‬تا‬ ‫ئَيستا بة شَيوةيةكى رةسميى‪ ،‬نة‬

‫لةاليةن حكومةتى هةرَيمء نة لة‬ ‫ثةرلةمانى كوردستانةوة داواي��ان‬ ‫ثَيشكةش نةكراوة بؤ ئةنجامدانى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى ثارَيزطاكانء وتى‪« :‬هةر‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنء كارَيكى لةو جؤرة لة‬ ‫هةرَيمى كوردستان بكرَيت‪ ،‬سةرةتا‬ ‫دةبَيت لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة‬ ‫داواكاريى بؤ ئةنجامدانى ئةو كارة‬ ‫ثَيشكةش بة ئَيمة بكرَيت‪ ،‬لةبةر ئةوةش‬ ‫كة تا ئَيستا داواكاريى ثَيشكةشى ئَيمة‬ ‫نةكراوة‪ ،‬ئَيمةش لةو رووةوة هيض‬ ‫كارو ئيجرائاتَيكمان نةكردووة»‪.‬‬ ‫لةبارةى كاتى ئةنجامدانء ماوةى‬ ‫وتى‪:‬‬ ‫ئامادةكارييةكانيشيانةوة‪،‬‬ ‫«ئةوة ئيعتيماد دةكاتة سةر جؤرى‬ ‫ئةو ئ��ةركء بإطانةى كة خشتةى‬

‫كاركردنةكة دةيانطرَيتة خ��ؤى‪،‬‬ ‫بؤنموونة‪ ،‬ئةطةر ئَيمة ثَيويستمان‬ ‫بة سةنتةرَيكى دةرخستنى زانياريى‬ ‫هةبَيت‪ ،‬دانانى ئةو سةنتةرة كاتَيكى‬ ‫زؤرى دةوَيتء ئةوة رةنطة ماوةكة‬ ‫درَي��ذ بكاتةوة‪ ،‬ب��ةآلم ئةطةر ئةو‬ ‫ماوةية كورت بكةينةوة بة ثشتبةستن‬ ‫بةو سةنتةرةى لة بةغدا هةية‪ ،‬ديارة‬ ‫ماوةى ئامادةبوونمان كورتتر دةبَيت»‪،‬‬ ‫روونيشيكردةوة‪ ،‬كة تا ئَيستا ئةوةى‬ ‫دايانناوة بة هةموو وردةكارييةكانء‬ ‫خشتةكةى ب��ةردةس��ت��ي��ان��ةوة‪ ،‬لة‬ ‫زؤرترين م��اوةدا‪ ،‬دةتوانن (‪)160‬‬ ‫رؤذ‪ ،‬واتة ثَينج مانطى تريان دةوَيت‪،‬‬ ‫وتيشى‪« :‬ب��ةآلم دةت��وان��رَي��ت ئةو‬ ‫ماوةيةش كةمبكةينةوة»‪.‬‬

‫دواى (‪ )44‬رؤذ‪ ،‬ئةنجومةنى وةزيران كؤدةبيَتةوة‬ ‫كوردة جةمال‬

‫دواى (‪)44‬رؤذ‪ ،‬ئةنجومةنى‬ ‫وةزي��ران كؤبوونةوةى ئةنجامدا‪،‬‬ ‫لةكاتَيكدا ثَيشتر بإياريدابوو كة‬ ‫هةموو هةفتةيةك كؤببَيتةوةو‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ثَيويستيى‬ ‫وةزيرَيكيش‬ ‫وةزارةتةكان وادةكات كة ثَيويست‬ ‫بَيت ئةنجومةن لةكاتي خؤيدا‬ ‫كؤبَيتةوة»‪.‬‬ ‫لة سةرةتاى دةستبةكاربوونى‬

‫كابينةى شةشةمةوة‪ ،‬ئةنجومةنى‬ ‫وةزي��ران هةفتانة كؤبوونةوةى‬ ‫دةكرد‪ ،‬بةآلم دواتر كؤبوونةوةكان‬ ‫وةك سةرةتا ئةنجام ن��ةدرانء‬ ‫لةماوةى (‪)44‬رؤذى رابردووشدا‪،‬‬ ‫تةنيا يةك كؤبوونةوة سازكراوة‪.‬‬ ‫بةثَيى سايتى رةسميى حكومةتى‬ ‫هةرَيم‪ ،‬كؤبوونةوةى ثَيشووى‬ ‫ئةنجومةنى وةزي��ران ل��ة(‪)5/20‬دا‬ ‫ئةنجامدراوةو دواكؤبوونةوةش‬ ‫يةكشةممةى راب����ردوو‪)7/4( ،‬‬

‫ئةنجومةنى سةنديكاى رؤذنامةنووسان ناكؤكيي تيَدةكةويَت‬ ‫رؤذنامة‬

‫ناكؤكيى دةك��ةوَي��ت��ة ن��او ئةنجومةنى‬ ‫سةنديكاى رؤذنامةنووسانةوة‪ ،‬ئةوةش لةسةر‬ ‫شَيوازى بآلوكردنةوةى راثؤرتى تايبةت بة‬ ‫ثَيشَيلكارييةكانى دذ بة رؤذنامةنووسان لة (‪)6‬‬ ‫مانطى رابردوودا‪.‬‬ ‫لة ك��ؤب��وون��ةوةى هةفتةى راب���ردووى‬ ‫س��ةن��دي��ك��اى‬ ‫ئة نجو مة نى‬

‫رؤذن��ام��ةن��ووس��ان ب��ؤ ب��إي��اردان لةسةر‬ ‫ب�ل�آوك���ردن���ةوةى راث���ؤرت���ى مانطانةى‬ ‫ثَيشَيلكارييةكان دذى رؤذنامةنووسان‪ ،‬كة‬ ‫ليذنةى داكؤكيى لة رؤذنامةنووسان (‪ )6‬مانط‬ ‫جارَيك ئامادةى دةكات‪ ،‬ناكؤكيى كةوتووةتة‬ ‫ئةنجومةنى سةنديكاوة‪ ،‬بةشَيوةيةك ئةندامانى‬ ‫سةر بة ثارتىء يةكطرتوو‪ ،‬كؤمةألء شيوعى‬ ‫دذى ئةوةبوون‪ ،‬طرنطيى بدةن بة راثؤرتةكةء‬ ‫كؤنطرةى رؤذنامةوانيى بؤ راطةياندنى‬

‫ببةسترَيت‪ ،‬لة بةرامبةريشدا ئةندامانى‬ ‫ئةنجومةنى سةر بة يةكَيتىء زةحمةتكَيشانء‬ ‫ئ��اش��وورىء توركمان‪ ،‬لةطةأل سازكردنى‬ ‫كؤبوونةوةى رؤذنامةوانيى بوون بؤ ئةو‬ ‫مةبةستة‪ ،‬هؤكارى ئةو مقؤمقؤيةش بؤ تونديى‬ ‫راثؤرتةكةو بةرثرسيارَيتى خستنة سةر‬ ‫دةسةآلتى سياسيى دةزانرَيت‪.‬‬ ‫حاميد محةمةد‪ ،‬سكرتَيرى سةنديكاى‬ ‫رؤذنامةنووسانء نوَينةرى يةكطرتووى‬

‫سةفين دزةيى‪ :‬ناكريَت ثرؤسةى‬ ‫ثةروةردة لة خزمةتى اليةنَيكدا بَيت‬

‫حكومةتى ئَيران‪ ،‬داوا لة هةرَيم دةكات‬ ‫كة ساآلنة يةك مليؤن زيارةتكارى ئَيرانى‬ ‫لة رَيطةى هةرَيمةوة زيارةتى سورياو‬

‫وةزارةت��ى ئةوقافى هةرَيم كؤبوونةوةو‬ ‫داوايانكرد‪ ،‬كة لة رَيطةى كوردستانةوة‬ ‫زيارةتكارانى ئَيران‪ ،‬زيارةتى وآلتى سوريا‬ ‫بكةن‪ ،‬كة ساآلنة رَيذةكةى دةطاتة يةك‬ ‫مليؤن زيارةتكار‪.‬‬ ‫م��ةري��وان نةقشبةندى‪ ،‬بةإَيوةبةرى‬

‫داواى ثزيشكـة مــانطــــرتووةكـان جَيبـةجَيدةكـريَت‬

‫ل‪2‬‬

‫دنيا كة راثؤرتةكانيان بآلودةكةنةوة كؤنطرةى‬ ‫رؤذنامةوانيى بؤ ناكةن‪ ،‬وتى‪« :‬بؤية لة سةرةتاوة‬ ‫شتَيكى باش بوو كة راى طشتيىء راطةياندنةكان‬ ‫بزانن سةنديكاى رؤذنامةنووسان راثؤرتَيكى‬ ‫واى هةية‪ ،‬بةآلم ئَيستا شتةكة بووةتة دووبارةو‬ ‫ئ��ةوةى لة راثؤرتةكةدا هةية تؤماركراوةء‬ ‫ثَيويستى بة كؤنطرةى رؤذنامةوانيى نيية»‪.‬‬

‫بؤ ل‪2‬‬

‫ل‪2‬‬

‫ئيَران داوا دةكات يةك مليؤن ئيَرانى لة هةريَمةوة بضنة سوريا‬ ‫رؤذنامة‬

‫بؤ ل‪2‬‬

‫سةرؤكى ثةرلةمان‪:‬‬ ‫لة مانطَيكدا هةشت رؤذ كؤبووينةتةوة‬

‫ل ‪17‬‬

‫لوبنان بكةنء وةزارةتى ئةوقافى هةرَيميش‬ ‫داواكارييةكة رةتدةكاتةوة‪.‬‬ ‫هةفتةى راب��ردوو‪ ،‬بريكارى وةزارةتى‬ ‫ح��ةجء زي��ارةت��ى ئ �َي��رانء ذم��ارةي��ةك لة‬ ‫س��ةرم��اي��ةدارى ئ��ةو وآلت���ة‪ ،‬س��ةردان��ى‬ ‫كوردستانيان ك��ردو لةطةأل بةرثرسانى‬

‫ئيسالميى‪َ ،‬‬ ‫نكؤليى لةو دوو بةشبوونة نةكردء‬ ‫لةوبارةيةوة بة رؤذنامةى راطةياند‪ :‬ئةوة باسى‬ ‫تةكنيكى شَيوازى راطةياندنى راثؤرتةكة بوو‪،‬‬ ‫ئَيمة ثَيمانوابوو‪ ،‬ئةوة راثؤرتَيكى تةقليدييةو‬ ‫دووب���ارة دةبَيتةوةو تائَيستاش (‪ )5‬جار‬ ‫رامانطةياندووة‪ ،‬جارى يةكةمء دووةم بؤئةوةى‬ ‫رؤذنامةنووسان ئاطاداربن شتَيكى باش بوو‬ ‫و هةندَيك بةرضاوإوونيش ثَيويستبوو‪،‬‬ ‫بةآلم ئَيستا هةموو رَيكخراوةكانى‬

‫ئةنجامدراوة كة نَيوانى ئةم دوو‬ ‫كؤبوونةوةيةش‪)44( ،‬رؤذة‪.‬‬ ‫بؤضوونى شارةزايانى ئيداريى‬ ‫واي��ة‪ ،‬كة ثَيويستة ئةنجومةنى‬ ‫وةزيران هةفتانة كؤبوونةوة بكات‬ ‫بة مةبةستى باشتر راييكردنى‬ ‫كاروبارى وةزارةتةكان‪ ،‬بةوثَييةى‬ ‫َ‬ ‫ك��ؤم��ةل��َي��ك ك �َي��ش��ةو ب��إي��ارى‬ ‫وةزارةتةكان‪ ،‬ثَيويستيان بة بإيارى‬ ‫ئةنجومةن هةية‪.‬‬

‫راطةياندنى وةزارةت��ى ئةوقافى هةرَيمى‬ ‫كوردستان‪ ،‬بؤ رؤذنامة وت��ى‪« :‬ئَيمة لة‬ ‫وةزارةت���ى ئ��ةوق��اف‪ ،‬داواكارييةكةمان‬ ‫رةتنةكردةوة‪ ،‬ب��ةآلم ثَيمانإاطةياندن كة‬ ‫داواكارييةكى لةو شَيوةية ثَيويستى بة‬ ‫ئ��ام��ادةك��اري��ى سياسيىء رةزام��ةن��دي��ى‬

‫حكومةتى ع��َي��راقء حكومةتى هةرَيم‬ ‫هةية‪ ،‬ضونكة سنوورةكانمان نائارامنء‬ ‫رووبةإووى بؤردومان دةبنةوة‪ ،‬بةوهؤيةوة‬ ‫ثَيمانوتن كة وةزارةت��ى ئةوقاف ناتوانَيت‬ ‫رةزامةنديتان ثَيبداتء داواكارييةكةيان‬ ‫دةطةيةنينة ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيم»‪.‬‬

‫ئؤثؤزسيؤن بة طومانة لة دروستكردنى دةستةى هةلَبذاردنى هةريَم‬

‫ل‪8‬‬


‫‪hewal.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫هـةواأل‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫طؤ ِران لة مانطى حوزةيرانةوة مافى وةرطرتنى بودجةى هةية‬ ‫ضاوان عةلى‬ ‫بزءوتنةوةى طؤإان لة (‪)5/31‬ةوة مافى‬ ‫سوءدمةندبوءنى هةية ل��ةو مينحةيةى‬ ‫حكومةت بؤ ثارتء رَيكخراوة سياسييةكان‬ ‫تةرخانى دةكات‪ ،‬وةزيرى داراييش َ‬ ‫دةلَيت‪:‬‬ ‫«هيض بإيارَيكمان لة ئةنجومةنى وةزيرانةوة‬ ‫لةم بارةيةوة بؤ نةهاتووة»‪.‬‬ ‫بةثَيى ي��اس��اى ث���ارتء رَي��ك��خ��راوة‬ ‫سياسييةكان لة هةرَيمى كوردستان‪،‬‬ ‫ذمارة (‪)17‬ى َ‬ ‫سالى (‪ ،)1993‬هةر حيزب و‬ ‫رَيكخراوَيكى سياسيى كة لةاليةن حكومةتةوة‬ ‫رَيطةثَيدراوة‪ ،‬مافى وةرطرتنى (مينحة)ى‬ ‫هةية‪ ،‬كة ثَيويستة بةثَيى ياساء رَينمايى‬ ‫بَيت‪ ،‬بةوثَييةش كة بزءوتنةوةى طؤإان لة‬ ‫َ‬ ‫مؤلةتةكةى‬ ‫(‪)5/31‬ةوة رؤذى وةرطرتنى‬ ‫لةاليةن وةزارةتى ناوخؤوة‪ ،‬وةك «ثارتَيكى‬ ‫سياسيى» مافى سوودمةندبوءنى هةية لةو‬ ‫مينحةيةى حكومةت دةيداتة ثارتء رَيكخراوة‬ ‫سياسييةكان‪ ،‬كة لة ئَيستادا وةك سلفة‬ ‫ثَيياندةدرَيت‪ ،‬بةآلم تائَيستا ثَيي نةدراوة‪.‬‬ ‫د‪.‬زان���ا رةئ���وف‪ ،‬وةك شارةزايةكى‬ ‫ياسايى دةستووريى‪ ،‬ثَييواية‪ :‬لةطةأل ئةوةى‬

‫كوردستان‪ ،‬خوَيندنةوةى‬ ‫يةكةم بؤ ثرؤذةياساى‬ ‫ثشطيريى دارايى ثارتء‬ ‫ق��ةوارة سياسييةكان‬ ‫ك��را‪ ،‬كة فراكسيؤنى‬ ‫ط����ؤإان ثَيشكةشى‬ ‫ك���ردب���وو‪ ،‬ه��اوك��ات‬ ‫كوردستانيش‬ ‫ليستى‬ ‫ثرؤذةيةكي هاوشَيوةيان‬ ‫ثَيشكة شكر د ‪،‬‬ ‫تياياندا‬

‫بزءوتنةوةى طؤإان مافى خؤيةتى داواى‬ ‫سوءدمةندبوءن بكات لةو مينحة حكوميية‪،‬‬ ‫بةآلم لةهةمانكاتدا ثَيويستة ئةوةش‬ ‫لةبةرضاوبطرَيت كة بزوءتنةوةى‬ ‫ط��ؤإان دةستثَيشخةربووة لةوةى‬ ‫كة داوادةك���ات ئةو مينحةيةى كة‬ ‫دابةشدةكرَيت بة «طؤترة» نةبَيتء‬ ‫ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى‬ ‫رَيكخراو بَيت‪،‬‬ ‫وةك ئةوةى‬ ‫ل��ة ياساى‬

‫بايز َتالةبانى‪ ،‬وةزيري دارايي هةرَيم‬ ‫حيزبةكاندا هاتووة‪.‬‬ ‫لة خولى طرَيدانى يةكةمى ثةرلةمانى‬

‫ري‬ ‫جةاللةدين سةغير‪ ،‬بؤ رؤذنامة‪ :‬هيَزيَك َ‬

‫سةركردةيةكى ئةنجومةنى باآلى‬ ‫ئيسالميى‪ ،‬جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة‪،‬‬ ‫كة لَيكنزيكبوونةوةى ع��ةالوىء ماليكى‬ ‫ترسى لةسةر ليستى ئيئتيالفى نيشتمانيى‬ ‫دروست نةكردووة‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬هةندَيك‬ ‫هَيزي سياسييء جةماوةريي هةية‪ ،‬كة‬ ‫رَيطة نادات كوردء ئيئتيالفى نيشتمانيى‬ ‫فةرامؤش بكرَين»‪.‬‬ ‫لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة جةاللةدين‬ ‫سةغير‪ ،‬سةركردةي ئةنجومةني باآلي‬ ‫ئيسالميي رايطةياند‪ :‬هيض مةترسييةكمان‬

‫شارا عةبدوإلةحمان‬

‫ال دروست نةبووة‪ ،‬بةهؤي نزيكبوونةوةى‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي ياساء عَيراقييةء‬ ‫نَيوان ليستي‬ ‫ثَيشوازيي لة هةر نزيكبوونةوةيةك دةكةن‪،‬‬ ‫كة ببَيتة مايةي ثةلةكردني لة ثَيكهَيناني‬ ‫حكومةت‪ ،‬ئةو نزيكبوونةوةية نابَيتة هؤي‬ ‫الوازكردني َ‬ ‫رؤلي ليستةكاني تر‪.‬‬ ‫جةاللةدين سةغير وتيشى‪« :‬هيض‬ ‫ئةطةرَيك لةئارادا نيية بؤ فةرامؤشكردني‬ ‫ك��وردء ليستي ئيئتيالفي نيشتمانييء‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي ياساء عَيراقيية‬ ‫سةرةإاي ئةوةي‬ ‫زؤرينةي كورسييةكاني ثةرلةمان ثَيكدَينن‪،‬‬ ‫بةآلم هةندَيك هَيزي سياسييء جةماوةريي‬ ‫هةية كة رَيطة نادات ئةو دوو ثَيكهاتةية‬ ‫فةرامؤش بكرَين»‪.‬‬

‫روونكردنةوةيةك‬ ‫لة نووسينطةى راطةياندنى بةإ َيز عارف تةيفورةوة‬ ‫بؤ رؤذنامةى رؤذنامة‬ ‫لة ذمارة (‪)587‬ى رؤذي ‪2010/6/22‬ى رؤذنامةكةتاندا بابةتَيكتان‬ ‫لة الثةإةى يةكةمداو بةمانشَيتَيكى طةورة بآلوكردووةتةوة طواية‬ ‫هةريةكة لة بةإَيزان فوئاد مةعسومء عارف تةيفور‪ ،‬لةاليةن ديوانى‬ ‫ضاودَيريى داراييةوة بةإاثؤرتَيك ئاطاداركراونةتةوة لةوةى سةرثَيضي‬ ‫داراييان ئةنجامداوة‪ ،‬ئةطةرضي ئَيمة ضاوةإوانى ئةوةمان دةكرد كة‬ ‫ئةو ئةندامةى ئةنجومةنى نوَينةران لة خولي رابردوودا كة ماوةى‬ ‫َ‬ ‫ضوارسالة هاوكارمانة هةستى كوردايةتى ئةوةندة بةرزبوواية‪ ،‬كاتَيك‬ ‫لة ليذنة راثؤرتةكةيان ثَيطةيشت ثرسياري لَيمان بكرداية تائَيمةش‬ ‫هةموو اليةنةكانى ئةو بابةتةى بؤ روون بكةينةوة‪ ،‬بةآلم كة ئَيستا‬ ‫ئةو كارةي نةكردووة ثَيمان باش بوو رووى راستييةكان بؤ طةلي‬ ‫َ‬ ‫خؤلبكرَيتة‬ ‫كوردو راى طشتيى روون بكةينةوةو رَيطة نةدةين ضيتر‬ ‫ضاوى َ‬ ‫خةلك‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةوالةكة‬ ‫ئةوةندةى ثةيوةنديى بة بةإَيز عارف تةيفورةوة هةية‬ ‫دوورة لةإاستىء ديوانى ضاودَيريى دارايي بةهيض جؤرَيك ئاطادارى‬ ‫بةإَيزيانى نةكردووةتةوة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ئةوةى هةية ئةوةية كة بةإَيزيان‬ ‫داوايان لة ديوانى ئةنجومةنى نوَينةران كردووة بؤ ئةوةي هةستن‬ ‫بة نؤذةنكردنةوةى جَيطةى حةوانةوةى خؤيء ثاسةوانةكانى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةول��ةت بَيت باش دةزانَيت‬ ‫هةركةسَيك ئاطاداري ئيشوكارى‬ ‫ئةنجامدانى كارَيكى وا بةضةند هةنطاوَيكء طرتنةبةري ضةند‬ ‫رَيوشوَينَيكى ياسايي ئةنجام دةدرَيت‪ ،‬لةبةرئةوة ديوانيش لةاليةن‬ ‫خؤيةوة داواي لة فةرمانطةو بةشة ثةيوةنديدارةكان (ياسايي‪،‬‬ ‫كارطَيإيي‪ ،‬دارايي‪ ،‬ليذنةى كإين) كردووةتةوة بؤ ئةنجامدانى ئةو‬ ‫كارةو ليذنةى تايبةتيان بؤ ثَيكهَيناوةو ئيشةكةيان داوة بة َ‬ ‫بةلَيندةرَيك‬ ‫بةناوى (حةيدةر زوبَيدي) (تكاية سةيري فةرمانى هاوثَيض بكة)‪،‬‬ ‫ئةوةى لة راثؤرتى ديوانى ضاودَيريي داراييدا هاتووة‪ ،‬تَيبينيية‬ ‫لةسةر بةإَيوةضوونى كارةكانى َ‬ ‫بةلَيندةرةكةو لة دوورو نزيك هيض‬ ‫ثةيوةندييةكى بة بةإَيز عارف تةيفورةوة نيية‪ ،‬جطةلةوةى كة ئةو‬ ‫كارة بؤ بةإَيزيان ئةنجامدراوة‪.‬‬ ‫لَيرةدا مافي خؤمانة بثرسين‪ :‬ئةم ناوزإاندنء تةشهيرة لةثَيناوى‬ ‫كي؟‬ ‫ضيء بؤ بةرذةوةنديى َ‬ ‫هةربؤية وةك ئيتيكَيكى رؤذنامةوانى داوات��ان لَيدةكةين ئةم‬ ‫روونكردنةوةية لة رؤذنامةكةتانداو لةهةمان الثةإةدا بآلوبكةنةوة‪.‬‬

‫نووسينطةى راطةياندنى بةإ َيز عارف تةيفور‬ ‫‪2010/6/27‬‬

‫ئةنجومةنى وةزيران‪ ،‬جةختى كردةوة‪ ،‬كة‬ ‫ئةو ثرؤذةياساية نةضووةتة الى ئةوانء‬ ‫رةنطة لة سكرتاريةتى ياسايى ئةنجومةنى‬ ‫وةزي��ران بَيت‪ ،‬هاوكات سةرضاوةيةك لة‬ ‫سكرتاريةتى ياسايى ئةنجومةنى وةزيران‬ ‫بؤ رؤذنامة ئ��ةوةى رةتكردةوة‪ ،‬كة ئةو‬ ‫ثرؤذةياساية طةيشتبَيتة الى ئةوان‪.‬‬ ‫ث��ةرل��ةم��ان ث���رؤذةك���ةى رةوان���ةى‬ ‫حكومةت ك��ردووة‪ ،‬بةآلم لة ئةنجومةنى‬ ‫وةزي��ران ثرؤذةكة ديار نيية‪ ،‬هةربؤية‬ ‫د‪.‬زانا‪ ،‬كة هاوكات ئةندامى ليذنةى ياسايى‬ ‫ثةرلةمانيشة‪ ،‬بة ثَيويستى زانى ثةرلةمان‬ ‫ضيتر ضاوةإوانى وةآلمى حكومةت نةكات‬ ‫بؤ ئ��ةم ثرؤذةياساية‪ ،‬ضونكة لةكاتى‬ ‫ثةسةندكردنى بودجةى (‪ )2010‬ئةوة‬ ‫جَيطيركراوة‪ ،‬كة (‪ )90‬مليار دينار بؤ ثارتء‬ ‫رَيكخراوة سياسييةكان تةرخانبكرَيت‪،‬‬ ‫ئيتر رةزام��ةن��دي��ى حكومةتى ناوَيتء‬ ‫سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة زءوترين كات‬ ‫بيخاتة بةرنامةى كارةوةء ثرؤذةياساكة‬ ‫ثةسةندبكرَيت‪ ،‬ضونكة ئةطةر لةمة زياتر‬ ‫ضاوةإوانى حكومةت بكةين‪ ،‬ئةوا ثةرلةمان‬ ‫كات بةفيإؤدةدات‪.‬‬

‫زيندانيية سياسييةكانى هةريَم ثةنا بؤ ثةرلةمانى عيَراق دةبةن‬

‫لة فةرامؤشكردني كوردء ئيئتيالف دةطريَت‬ ‫كاروان عومةر‬

‫ج��ةخ��ت ك���راوةت���ةوة‪ ،‬ك��ة ث��َي��وةرَي��ك‬ ‫دةستنيشانبكرَيت بؤ دابةشكردنى ئةو‬

‫مينحة حكوميية‪ ،‬كة ثرؤذةكةى فراكسيؤنى‬ ‫طؤإان ثشتى بةستبوو بة بوءنى كورسى‬ ‫ثةرلةمانيى‪.‬‬ ‫لةبةرئةوةى ثرؤذةياساى ثشطيريى‬ ‫دارايى ثارتء قةوارة سياسييةكانيش‪ ،‬كة‬ ‫ثابةندبوءنى ماديى تَيداية لة مانطى (تشرينى‬ ‫دووةم)ى (‪)2009‬وة رةوان��ةى حكومةت‬ ‫كراوةتةوة‪ ،‬بةآلم حكومةت تائَيستا رةوانةى‬ ‫ثةرلةمانى نةكردووةتةءةو ئةو مينحةية‬ ‫ئَيستا بة سلفة بة حيزبةكان دةدرَيت‪.‬‬ ‫سةبارةت بة ثَيدانى ئةو مينحةية بة‬ ‫بزوءتنةوةى طؤإانيش‪ ،‬بايز َ‬ ‫تالةبانى‪،‬‬ ‫وةزي��رى داراي��ى حكومةتى ه��ةرَي��م‪ ،‬لة‬ ‫لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة وتى‪« :‬هيض بإيارَيكمان‬ ‫لة ئةنجومةنى وةزيرانةوة لةم بارةيةوة‬ ‫بؤ نةهاتووةء هةركاتَيك بإيارةكةمان‬ ‫ثَيطةيشت جَيبةجَيى دةكةين»‪.‬‬ ‫ثرؤذةياساى ثشتطيريى دارايى ثارتء‬ ‫ق���ةوارة سياسييةكان‪ ،‬ك��ة ثةرلةمانى‬ ‫ك��وردس��ت��ان ب��ة ن���وءس���راوى ذم���ارة‬ ‫(‪ )1813/3/4‬لة ‪ 2009/11/19‬رةوان��ةى‬ ‫ئةنجومةنى وةزيران كراوة‪ ،‬بةآلم ئامانج‬ ‫رةحيم‪ ،‬بةرثرسى فةرمانطةى ياسايى‬

‫‪3‬‬

‫دواى ئةوةى كؤتايى مانطى رابردوو‬ ‫حكومةتى هةرَيمى كوردستان بإياريدا‪،‬‬ ‫بإى (‪)390‬ه��ةزار دينار وةك مووضةى‬ ‫مانطانة بؤ زيندانييانى سياسيى ببإدرَيتةوة‪،‬‬ ‫دةستةى داكؤكيى لة زيندانييانى سياسيى‪،‬‬ ‫ناإةزايةتييان دةرب���إىء لةئَيستاشدا‬ ‫ضاوةإَيى دانيشتنى ثةرلةمانى نوَيى‬ ‫عَيراقن تا سكاآلى خؤيان بطةيةننة اليانء‬ ‫لةو رَيطةيةوة مافةكانيان وةربطرنةوة‪.‬‬ ‫محةمةد ثشدةرى‪ ،‬ئةندامى دةستةى‬ ‫داكؤكيى لة زيندانيية سياسييةكان‪ ،‬بة‬ ‫رؤذن��ام��ةى راطةياند‪ :‬بؤ طَيإانةوةى‬ ‫مافةكانمان‪ ،‬ثةنا دةبةينة بةر ثةرلةمانى‬ ‫عَيراقء ضيتر داواى ئةو مافانة لة حكومةتى‬

‫هةرَيم ناكةين‪ ،‬ضونكة لةكاتَيكدا بةرثرسانى‬ ‫كورد بةهؤى ئةو زةبرو زةنطةى لةسةر‬ ‫طيانء ذيانى ئَيمة هةبووة لةرابردوودا‪،‬‬ ‫طةيشتوونةتة كورسيى دةسةآلت‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةئَيستادا وةفايان نيية بؤمان‪ ،‬هةربؤية‬ ‫بةطومانين لةوةى كة وةفايان بؤ خاكء‬ ‫نيشتمانء ميللةتةكةى خؤيان هةبَيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةسالى (‪)2008‬ةوةو دواى ئةوةى‬ ‫سةرجةم زيندانييانى سياسيى عَيراق‪،‬‬

‫مانطانة ب��إى (‪)500‬ه����ةزارء ضةندين‬ ‫ئيمتيازى تريان بؤ بإدرايةوة‪ ،‬زيندانييانى‬ ‫سياسيى كوردستانيش داواى ثَيدانى ئةو‬ ‫مافانة لة حكومةتى هةرَيم دةكةن كة ساآلنة‬ ‫لة بةغداوة بؤيان دةنَيردرَيت‪ ،‬بةآلم دواى‬ ‫دووساأل‪ ،‬حكومةتى هةرَيم بإَيك مووضةى‬ ‫بؤ بإيونةتةوة كة (‪)110‬ه��ةزار دينارى‬ ‫لة مووضةى زيندانييانى سياسيى عَيراق‬ ‫كةمترة‪.‬‬

‫«ث َيويست (بة روونكردنةوة ناكات) بضن عيالجي سةرث َيضييةكان بكةن»‬ ‫لة ذم��ارة (‪)587‬ي رؤذن��ام��ةدا تةنيا دوو‬ ‫سةرثَيضي بةرثرساني ك��وردي ئةنجومةني‬ ‫نوَينةراني عَيراقمان بآلوكردةوة‪ ،‬كة لة راثؤرتي‬ ‫ديواني ضاودَيريي داراي��ي عَيراق لة رؤذي‬ ‫‪ 2010/5/11‬دةرض��ووةو ئاراستةي ئةنجومةني‬ ‫نوَينةراني عَيراق ك��راوة بؤ ضارةسةركردني‬ ‫كةموكورتىء سةرثَيضيء الدان لة رَينماييةكان‪،‬‬ ‫ئةم سةرثَيضييانة لة راثؤرتةكاني َ‬ ‫سالـى (‪2006‬ء‬ ‫‪ )2007‬باسكراوةء بؤ يةكةمجار نةبووةو‬ ‫سةرؤكايةتي ثةرلةمان عيالجي نةكردوونء ئَيمة‬ ‫ئامادةين بآلويان بكةينةوة‪.‬‬ ‫رؤذي دووش��ةم��م��ة رَي��ك��ةوت��ي (‪)6/28‬‬ ‫روونكردنةوةيةكمان لةاليةن نووسينطةي‬ ‫راطةياندني بةإَيز عارف تةيفور‪-‬ةوة ثَيطةيشت‪،‬‬ ‫كة داوا دةك��ات وةك ئيتيكي رؤذنامةواني‬ ‫روون��ك��ردن��ةوةك��ةي لةهةمان الث����ةإةدا بؤ‬ ‫بآلوبكةينةوة‪ .‬هةرضةندة رؤذنامةكةمان لةذَير‬ ‫ضاثدا بوو‪ ،‬بةآلم بة باشمانزاني لة ذمارة (‪)588‬‬ ‫ئاماذةيةك بةو روونكردنةوةية بدةين‪ ،‬كة‬ ‫لةذمارةي ئةمإؤ بؤيان بآلوبكةينةوة‪ ،‬ديارة‬ ‫نووسينطةي كاك ع��ارف تةيفور زؤر ثةلةي‬ ‫بووةو طوَيي نةداية ئيتيكي رؤذنامةواني‪ ،‬كة باسي‬ ‫لَيوةدةكاتء روونكردنةوةكةي لة رؤذنامةي‬ ‫خةبات رؤذي يةكشةممةي (‪ )7/4‬بآلوكردةوة‪.‬‬ ‫ئَيمة نةماندةويست وةآلمي روونكردنةوةكة‬ ‫بدةينةوة‪ ،‬ضونكة تَيبينييةكان هي ئَيمة نين‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫هي ديواني ضاودَيريي داراييةء تةنيا ئةوانةش نين‬ ‫كة ئَيمة لة رؤذنامة باسمانكردوون‪.‬‬

‫وةآلمى ئةندامةكةى ليذنةى نةزاهة‬

‫ئةم راثؤرتة باس لة (‪َ )8‬‬ ‫خالـى سةرةكييء‬ ‫ضةندين َ‬ ‫خالـى الوةكيي سةرثَيضييةكاني بةرزترين‬ ‫دةسةآلتي ياساداناني عَيراق دةكاتء بةإَيز عارف‬ ‫تةيفور‪ ،‬يةكَيكة لةو سـآ بةرثرسةي كة ئةنجومةني‬ ‫نوَينةراني عَيراق بةإَيوة دةبةنء هيض بإيارَيك‬ ‫بةبآ رةزامةنديي هيض كامَيكيان جَيبةجآ ناكرَيتء‬ ‫هةرسَيكيان جطة لة بةرثرسيارييةتي خؤيان‪،‬‬

‫بةرثرسياريةتييةكي تةزامونىء هاوبةشيان هةيةو‬ ‫راثؤرتةكاني ساآلني ثَيشووي ديواني ضاودَيريىء‬ ‫دةستةي نةزاهة ئاماذة بؤ ئةو سةرثَيضييانة‬ ‫دةكةن‪.‬‬

‫هةستي كوردايةتىء‪....‬‬ ‫خؤلَكردنة ضاوي خةلَك‬

‫ئةم رستةية كة لة روونكردنةوةكةدا هاتووة‪،‬‬ ‫كة طواية ئةندامةكةي ليذنةي نةزاهة كة ضوار‬ ‫َ‬ ‫سالـى رابردوو هاوكاريان بووةو دةبوايا ثرسـى‬ ‫ثي بكردباية‪ ،‬شانؤطةرييةكي ئةكتةري بةناوبانطي‬ ‫َ‬ ‫سوري (دورةيد لةحام)ي بيرخستمةوة بةناوي‬ ‫(كأسك يا وطن) كة لة يةكَيك لة مةشهةدةكاني‬ ‫ئةكتةرةكة دةضَيتة الي دكتؤرةكةي برادةرىء‬ ‫ثَي َ‬ ‫يدةلَيت‪ :‬كة دوَينآ لةطةأل كضَيكي زؤر شؤخى‬ ‫بيانيدا بووةو بةشةرمةوة دةضرثَينآ بةطوَيي‬ ‫دكتؤرةكةدا‪ ،‬ئةويش ثَيدةكةنَيتء ثَي َ‬ ‫يدةلَيت‪ :‬ئاسانة‬ ‫طوَيي م��ةدةرآ هةندَيك حةبـى (مقوى)ت بؤ‬ ‫دةنووسم لةوةآلمدا كابرا َ‬ ‫دةلَيت‪ :‬باوةإ بكة دكتؤر‬ ‫من لةبةر خؤمم نيية بةس (عشان سمعة الوطن)‬ ‫واتة لةبةرخاتري ناوبانطي نيشتمانةكةمانة نةوةك‬ ‫وا بزانن كة ثياوي عةرةب هةموو ئاوان!‬ ‫بؤية من نازانم هةستي كوردايةتي ض ثةيوةنديي‬ ‫بةو سةرثَيضييانةوة هةية‪ ،‬كة ديواني ضاودَيريي‬ ‫دارايي باسيدةكات؟ بؤ ئةوةي ئَيمة خؤأل نةكةينة‬ ‫ضاوي َ‬ ‫خةلك ئَيوة‪ ،‬رووني بكةنةوة‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضةند كةستان بة بإوانامةي ساختة (تةزوير)‬ ‫دام��ةزران��دووة لةجياتي َ‬ ‫خةلكي موستةحةق؟‬ ‫(بةذمارةو ناو ء َ‬ ‫بةلطةي فةرميي المانة)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضةند كةستان دام��ةزران��دووة كة ثلةي‬ ‫وةزيفيتان بةثَيضةوانةي ياسا ثـآ بةخشيون‪ ،‬كة‬ ‫هةندَيكيان (‪ )30‬ساأل‪ )20( ،‬ساأل خزمةتي زياديان‬ ‫بؤ حيساب كردووة (بة َ‬ ‫بةلطةي رةسميي المانة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬لة نووسينطةكةتان ضةند كةسى لةو‬ ‫جؤرة دامةزراوة‪ ،‬كة يةكَيكيان بةثلةي ئةندام لق‬ ‫خانةنشين كراوةو بإوانامةي نةهَيناوةو ضةندين‬ ‫َ‬ ‫سالة مووضة وةردةطرَيتء هاميشى بةإَيز عارف‬

‫تةيفور لةسةر ئةو سةرثَيضيةمان الية‪ ،‬كة بة خةتى‬ ‫خؤى نووسيويةتي (نكتفي؟؟؟ بهذا) لةجياتي‬ ‫بإوانامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ئاطاداري ئةو ليذنة نهَينييةين‪ ،‬كة لة (‪)3‬‬ ‫كةس ثَيكهَينراوةو ئةندامَيكي ك��وردي تَيداية‬ ‫بةمةبةستي حةآلألء عةفوكردني كاري تةزوير‪،‬‬ ‫كة ياسا بة (جرمية مخله بالشرف) ناوي دةباء رَيطة‬ ‫لةتةزويرضييان دةطرَيت لةدامودةزطاكاني َ‬ ‫دةولةت‬ ‫كاربكةن‪.‬‬ ‫‪-5‬ياساي ذمارة (‪)13‬ي (اجلمعية الوطنية) كة‬ ‫لة بةرواري (‪ )2005/10/17‬دةرضووةو لة ذمارة‬ ‫(‪)4008‬ي (الوقائع العراقية) بآلوكراوةتةوةو باس‬ ‫لةو (‪ )50‬هةزار دؤالرة دةكات‪ ،‬كة وةك خةآلت‬ ‫(منحة) دةدرَيتة ئةندام ثةرلةمانةكانء لة مادةي‬ ‫(‪ )2‬ي ئةو ياساية نووسراوة‪ ،‬كة ئةم ثارةية‬ ‫تةنيا بؤ يةك جار دةدرَيت بة ئةندامان‪ ،‬كةضى‬ ‫هةموو ثةرلةماني عَيراق بةسةرؤكايةتي ليستى‬ ‫هاوثةيمانيي كوردستانةوة بة سةرؤكء جَيطرو‬ ‫وتةبَيذى رةسمييء بةشَيكي ئةندامان‪ ،‬كة لة‬ ‫ه��ةردوو دةورة بةشداربوون دووج��ار هةموو‬ ‫ئةو ثارةيةيان وةرطرتووة‪ ،‬كة دةكاتة (‪)100‬‬ ‫ه��ةزار دؤالرو َ‬ ‫سالَيكي نةخاياند بوونةوة بة‬ ‫ئةندامي ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق‪ ،‬تةنيا كةس‬ ‫َ‬ ‫قبوولـى‬ ‫كة لة ليستـى هاوثةيمانيي كوردستان‬ ‫نةكرد بؤ دووةمجار ئةو ثارةية وةربطرَيت‪،‬‬ ‫د‪.‬مةحمود عوسمان بوو‪ ،‬كة ئةم َ‬ ‫هةلوَيستةش‬ ‫لةوانةية كوردايةتييةكةي د‪.‬مةحمود بخاتة ذَير‬ ‫ثرسيارةوة!‬ ‫هةقواية س���ةرؤكء مةكتةبـى سياسيي‬ ‫حيزبة كوردييةكان ئاوإَيكي جديي لة كارة ذَير‬ ‫بةذَيرةكاني بةرثرسء ئةندامةكانيان بدةنةوة لة‬ ‫بةغداو بزانن ضةنديان بؤ كورد كردووةو ضيشيان‬ ‫بؤ خؤيان بنياد ناوةو با بثرسنء بزانن طرَيبةستة‬ ‫نةوتييةكاني نَيوان بةغداو هةرَيمء طرَيبةستةكاني‬ ‫ديكة بةر كـآ كةوتوونء بؤ قازانجي كَينء‬ ‫بَيدةنطيى خؤشيان بةرامبةر ميللةتةكةيانء‬ ‫بةرثرسيارَيتييان ض مانايةك دةبةخشَيت؟!‬


‫‪2‬‬ ‫طرآ كويَرةي دةسةآلت‬ ‫سةرنووسةر‬ ‫ئيئتيالفي ليستة كوردستانييةكان‪ ،‬كة لة هةطبةيدا ثةيإةوي ناوخؤو بةرنامةي‬ ‫داخوازييةكاني كوردي َ‬ ‫هةلطرتووةء لة بةغدا هةموو اليةنةكاني بينيوة‪ ،‬تائَيستا لة‬ ‫رؤلـى دةستثَيشخةرو جوآلندني كةيسة َ‬ ‫ضاوةإوانيدايةو َ‬ ‫ئالؤزةكاني نةبينيوة‪.‬‬ ‫شاندي كوردي‪ ،‬كة نوَينةرايةتي هةموو ليستة سةركةوتووةكاني كوردستان‬ ‫دةكات لة بةغدا ضاوةإواني ضيية؟‬ ‫يةكةم‪ :‬هةردوو ليستي شيعة بةهةموو ناكؤكييةكاني نَيوانيانةوة بطةنة‬ ‫رَيكةوتنء كةسَيك دةستنيشان بكةن بؤ ثؤستي سةرؤكي ئةنجومةني وةزيران‪،‬‬ ‫بةآلم دةركةوت كة ليستي ئيئتيالفي نيشتمانيي نايةوَيت ئةو كةسة نوري ماليكي‬ ‫بَيتء ئةم بإيارةش بةثَيي قسةي اليةنَيكي ئيئتيالفي نيشتمانيي راي طشت‬ ‫اليةنةكاني ئيئتيالفة بة مةجلسـى ئةعالء رةوتي سةدرو فةزيلةو جةعفةريء‬ ‫ئةواني ديكةشةءة‪ ،‬بإياربوو كة راشكاوانةو بآ ثَيضء ثةنا ئةم بإيارةيان بطةيةننة‬ ‫ليستي َ‬ ‫دةولةتي ياساء ئةوةشي ثـآ رابطةيةنن‪ ،‬كة ئةوان ئامادةن كانديدي ديكة‬ ‫لة ليستي َ‬ ‫دةولةتي ياسا قبووأل بكةنء وتوَيذي لةسةر بكةن‪.‬‬ ‫بةرامبةر ئةم َ‬ ‫هةلوَيستةي ليستي ئيئتيالفي نيشتمانيي‪ ،‬نوري ماليكىء‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي ياسا دةخرَيتة بةر دووإيانَيكةوة‪ ،‬يةكةميان‪ :‬ملكةضبوونة‬ ‫ليستي‬ ‫بؤ داخوازييةكاني ركةبةرةكةىء كشانةوةي نوري ماليكي‪-‬ية لةو ثؤستة‬ ‫(كة ئةمةيان بةدوور دةزانرآ)‪ ،‬دووةميشيان‪ :‬بةالوةنانـى ليستي ئيئتيالفي‬ ‫نيشتمانييةء رووكردنة ليستي عَيراقييةو ئةياد عةالوي‪-‬ية‪ ،‬كة ئةمةشيان‬ ‫بإيارَيكي ئاسان نييةو ئةنجامةكاني ناديارةو دوور نيية ماليكي ئةوكات خؤي‬ ‫بةالواز بزانآء هةندآ مةرجي عَيراقيية قبووأل بكات‪.‬‬ ‫ئيئتيالفي ليستة كوردستانييةكان لةبةرئةوةي هةتا ئَيستا ضاوةإواني طؤإيني‬ ‫هاوكَيشةكانةو تةنيا شيعة بةثلةي يةك بة دؤستي خؤي دةزانَيت‪ ،‬لةم طةمةيةدا‬ ‫بةهَيز نابآ‪ ،‬ضونكة‪:‬‬ ‫‪ -1‬ثَيشتر لةطةأل هيض اليةنَيك لة (عَيراقييةو ليستي َ‬ ‫دةولةتي ياسا) هاوثةيمانَيتي‬ ‫ئيمزا نةكردووةو َ‬ ‫بةلَيني لة هيض اليةك بة مؤركراويي وةرنةطرتووة‪.‬‬ ‫‪ -2‬طةر كورد ضووة ئةم هاوكَيشةيةي نَيوان عةالوىء ماليكي‪ ،‬ئةوا مةرج‬ ‫نيية داواكاريىء داخوازيية نةتةوايةتىء ثؤستةكاني وةك جارى ثَيشوو‬ ‫دةستبكةوَيتةوة‪ ،‬ضونكة دةبَيتة ثاشكؤي رَيكةوتنة سةرةكييةكةي عةالوىء‬ ‫ماليكيء ثؤستي سةرؤك كؤمار‪ ،‬كة ضةند اليةنَيكي كوردي بة طةرميي باسى‬ ‫َ‬ ‫مامةلةو سازشةوة‪.‬‬ ‫لَيوةدةكةن بكةوَيتة‬ ‫‪ -3‬طةر كورد ضووة ثاأل ئةو هاوثةيمانَيتيية تازةيةوة‪ ،‬كة ديارة َ‬ ‫دةولةتاني‬ ‫َ‬ ‫بةدلنياييةوة كورد‬ ‫عةرةبىء ئةمريكاو توركيا ثشتطيريي لَيدةكةن‪ ،‬ئةوا‬ ‫دؤستةكاني ديكةي ناو شيعة لةدةست دةدات‪ ،‬وةك‪ :‬مةجليسى ئيسالمييء دوور‬ ‫نيية لةكاتي دةنطدان لةسةر ياسا هةستيارةكان ديسانةوة َ‬ ‫حالةتي رؤذي (‪)22‬‬ ‫ي تةمموز دروست بَيتةوةو بةردةوام ئةم َ‬ ‫حالةتة بؤ مةسةلة هةستيارةكان لة‬ ‫ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق ضةندبارة ببَيتةوة‪.‬‬ ‫دووةم‪ :‬ئةطةر هاتوو عَيراقييةو ماليكي نةطةيشتنة رَيكةوتن‪ ،‬ئةوا دوور‬ ‫نيية هاوثةيمانَيتي نيشتمانيي‪ ،‬كة دواي َ‬ ‫هةلبذاردنةكان راطةيةندرا بؤ ثَيكهَيناني‬ ‫كوتلةي ثةرلةماني ط��ةورة‪َ ،‬‬ ‫هةلبووةشَيتةوةء ئةمجارة ه��ةردوو ليستي‬ ‫ئيئتيالفي نيشتمانيىء عَيراقيية ياخود هةر ليستَيكيان لةطةأل ئيئتيالفي ليستة‬ ‫كوردستانييةكان‪ ،‬ياخود ضةند ليستَيك ثَيكةوة طةورةترين كوتلة ثَيكبهَينن‪ ،‬كة‬ ‫ئةمةش هةم كاتي زؤري ثَيويستةء هةم رَيكةوتني نَيوان كوتلة ناكؤكء دذ‬ ‫بةيةكةكاني طةرةكة‪.‬‬ ‫سَييةم‪ :‬طةر هاتوو هةتا رؤذي (‪ ،)13‬ياخود (‪)14‬ي مانط ئةم مةسةالنة‬ ‫يةكاليى نةبوونةوة ضي روودةدا؟‬ ‫‪ -1‬ماوة دةستوورييةكة ثَيشَيل دةكرَيت‪ ،‬بةآلم حكومةت بةإةسميي دةستي‬ ‫لةكار نةكَيشاوةتةوةء باسيش نةكراوة كة دةبَيتة حكومةتي (تصريف أعمال)ء‬ ‫بةردةوام دةبَيت لةسةر كارةكاني خؤي بةسةرؤكايةتي ماليكي‪.‬‬ ‫‪ -2‬عَيراق بـآ سةرؤك كؤمارو بـآ سةرؤكايةتي ئةنجومةني نوَينةراني‬ ‫عَيراق دةبَيت‪ ،‬بةآلم هةروةك ضؤن لةماوةي راب��ردوودا بيرؤكةي (جلسة‬ ‫مفتوحة) داهَينرا‪ ،‬ئةوا بةو شَيوةية بةردةوام دةبَيت تا اليةنة سياسييةكان دةطةنة‬ ‫رَيكةوتن‪ ،‬ياخود ئةنداماني ثةرلةماني نوآ بطةنة ئةو قةناعةتةي‪ ،‬كة بةزؤرينةي‬ ‫هةلوةشَيننةوةو داواي َ‬ ‫دةنط ثةرلةمان َ‬ ‫هةلبذاردنَيكي ديكةي بةثةلة بكةن‪ ،‬كة‬ ‫ئةمةش زةحمةتة ثةرلةماني نوآ بيكاتء هةروةها َ‬ ‫خةلكيش ئةو طإوتينةي‬ ‫نابـَيت بؤ ضوونةسةر سندووقي دةنطدانء طةر بشضَيت ئةو قوإة هةر ئةوةندة‬ ‫تؤزي لـآ َ‬ ‫هةلدةستَيت‪.‬‬ ‫شاندي ك��وردي لةماوةي دوو هةفتةي راب���ردوودا هيض رَيكةوتنء‬ ‫َ‬ ‫هةولـى داوة وا ثيشاني‬ ‫هاوثةيمانَيتييةكي لةطةأل هيض اليةنَيكدا مؤر نةكردو‬ ‫اليةنةكاني ديكة بدات‪ ،‬كة دؤستي هةمووانةو لة دووري يةك مةسافة لة‬ ‫هةموويان لةنطةري طرتووة‪ ،‬بةآلم دؤستايةتيء هاوثةيمانَيتي لةطةأل اليةنة‬ ‫شيعةكاني لةياد نةكردووةو ناشيةوَيت ببَيتة بةشَيك لةكَيشة ناوخؤييةكاني‬ ‫نَيوانيان‪ ،‬ياخود اليةنطريي اليةك بَيت لةسةر حيسابـى اليةكي ديكة‪.‬‬ ‫ئةم َ‬ ‫هةلوَيستةي شاندي كوردي لةطةأل ئةوةي اليةني ئيجابـى تَيداية‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةهةمان كاتدا دوو مةسةلةي طرنط لةدةستدةدات‪:‬‬ ‫‪ -1‬لةم كاتة ناسكةدا كة هةموو اليةنةكان ثَيويستيان بة هاوثةيمانَيتيء شةريك‬ ‫رؤلـى بزوَينةرو رَيكخةري ئةو َ‬ ‫بوو‪ ،‬كورد نةيتواني َ‬ ‫جولة سياسيية بَيت‪ ،‬كة ئَيستا‬ ‫لةعَيراقدا هةيةو تادَيت ضإ دةبَيتةوةو ببَيتة ئةو اليةنةي كة هةمووان ثةناي بؤ‬ ‫بةلكو رَيك ثَيضةوانةكةي َ‬ ‫بةرن بؤ ضارةسةركردني كَيشةكانيان‪َ ،‬‬ ‫هةلبذاردووة كة‬ ‫ئةويش خؤي لة ضاوةإواني رَيكةوتني اليةنةكاني ديكة دةبينَيت‪.‬‬ ‫‪ -2‬لةو كاتةدا كة ليستي عَيراقيية ثَيويستي بةاليةنطرو شةريك هةبوو بؤ‬ ‫ثشتطيريكردن لة بإطة دةستوورييةكانء طةإانةوة بؤ دةستوور وةك مةرجةعء‬ ‫جَيبةجَيكردني بإطة دةستوورييةكان‪ ،‬كورد ئامادة نةبوو ئةو هةلة بقؤزَيتةوةو‬ ‫َ‬ ‫دووقؤلـيى مؤر بكات بؤ دواإؤذو بةهةمان شَيوةش‬ ‫دةستبةجآ رَيكةوتنَيكي‬ ‫لةطةأل اليةنةكاني ديكة ثَيش ئةوةي بضَيتة باسكردني وردةكاريى ثَيكهَيناني‬ ‫حكومةتء دابةشكردني ثؤستء دةسةآلت‪.‬‬ ‫‪ -3‬لةوة ناضَيت هةموو اليةنةكاني شاندي كوردي طةيشتبنة ئةو قةناعةتةي‬ ‫كة كَيشةكاني كورد لةطةأل بةغدا تةنيا لةإَيي دوو ثَيكهاتة‪ ،‬ياخود ضةند اليةنَيكي‬ ‫دياريكراو ضارةسةر ناكرَيت‪َ ،‬‬ ‫بةلكو دةبَيت كؤدةنطييء هةماهةنطيي نَيوان‬ ‫زؤرينةي هةرةزؤري ثَيكهاتةء اليةنة سياسييةكاني بؤ فةراهةم بكرَيت‪ ،‬ئةطةرضي‬ ‫كاتي زياتريشي بوَيت‪.‬‬ ‫هةتا ئَيستا بةشَيكي اليةنة سياسييةكان لة كوردستان بة َ‬ ‫عةقلى قؤناغي‬ ‫َ‬ ‫ضةندسالـى راب��ردوو سةيري كَيشةو اليةنة سياسييةكان دةك��ةنء ئةو‬ ‫طؤإانكارييانة ناديدةء بةهةند وةرناطرن‪ ،‬كة لة طؤإةثاني سياسيي ئةمإؤدا‬ ‫هاتووةتة كايةوةو خؤشيان هةنطاو بؤ طؤإيني َ‬ ‫هةلناطرن‪.‬‬ ‫ئاخؤ لةم هةموو كةينء بةينةو بَينةو بةرةيةدا‪ ،‬ئةمجارةيان كورد ضي‬ ‫بةردةكةوَيتء لة َ‬ ‫هةلوَيستي (هةر ئةوة ياريم) ضانس ياوةري دةبَيت؟!!‬

‫‪hewal.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫هـةواأل‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫سةرؤكى ثةرلةمان‪ :‬لة مانطيَكدا‪)8( ،‬رؤذ كؤبووينةتةوة‬ ‫بةرهةم خاليد‬ ‫ثةرلةمانى كوردستان‪ ،‬ئَيستا لة ثشووى‬ ‫ه��اوي��ن��ةي��داي��ةو ب��ةث��َي��ي وت���ةى س��ةرؤك��ى‬ ‫ثةرلةمانيش ل��ةم خولةى ثةرلةماندا‪ ،‬بة‬ ‫دانيشتنى ئاساييء نائاساييةوة‪ ،‬تةنيا (‪)32‬‬ ‫دانيشتنى ئةنجامداوة‪ ،‬ئ��ةوة لة كاتَيكداية‬ ‫كة دةب��وو‪ ،‬النيكةم هةفتانة (‪)3‬دانيشتن‬ ‫ئةنجامبدات‪.‬‬ ‫د‪ .‬كةمال كةركوكي‪ ،‬سةرؤكى ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان‪ ،‬لة وت��ارى دانيشتنى كؤتايي‬

‫َ‬ ‫سالى يةكةمى‬ ‫خولي طرَيدانى دووةم لة‬ ‫خولي سَييةمى ثةرلةمانى كوردستان‪ ،‬كة‬ ‫رؤذى (‪ )2010/6/30‬ئةنجامدراء رايطةياند‪:‬‬ ‫لة (‪)2010/3/13‬ء ثاش ثشووى زستان‪،‬‬ ‫ثةرلةمانى كوردستان (‪)22‬دانيشتنى ئاساييء‬ ‫(‪)10‬دانيشتنى نائاسايي ئةنجامداوة‪.‬‬ ‫بةثَيي ئةو زانيارييانةى سةرؤكى ثةرلةمان‪،‬‬ ‫لة ماوةى (‪)4‬مانطي رابردوودا‪ ،‬ثةرلةمان (‪)32‬‬ ‫دانيشتنى ئةنجامداوة‪ ،‬واتة مانطي (‪)8‬دانيشتن‪،‬‬ ‫لة كاتَيكدا بةثَيي نةريتي ثةرلةمان‪ ،‬دةبَيت‬ ‫هةفتانة النيكةم (‪)3‬دانيشتن ئةنجام بدرَيت‪.‬‬

‫سةرؤكى ثةرلةمان‪ ،‬لة وتةكةيدا ئةوةشى‬ ‫راطةياند‪ :‬لةو ماوةيةدا ثةرلةمانتاران‪)68( ،‬‬ ‫ثرسياريان ئاإاستةى وةزيرةكانى حكومةت‬ ‫ك��ردووةء تا ئَيستا وةآلمي (‪)31‬ثرسياريان‬ ‫نةدراوةتةوةو هةروةها (‪)12‬ثإؤذةياسايان بؤ‬ ‫حكومةت ناردووة‪ ،‬بةآلم تا ئَيستا وةآلمى هيض‬ ‫كامَيكيان نةهاتووةتةوة‪.‬‬ ‫ئَيستا ثةرلةمانى كوردستان‪ ،‬ثشووى دوو‬ ‫مانطى هاوينةى خؤي وةرطرتووةو تا كؤتايي‬ ‫ثشووةكةى لة (‪)2010/9/1‬دا‪ ،‬هيض دانيشتنَيكى‬ ‫ئاسايي ئةنجام نادات‪.‬‬

‫«دابينكردنى سةدةها مليؤن دينارى حكومةت بؤ ميدياى حيزب‪،‬‬ ‫بةهةدةردانى سامانى طشتيية»‬ ‫ئاوارة حةميد‬

‫سةنتةرى ثرَيس بؤ داكؤكيكردن لة‬ ‫رؤذنامةنووسانء داوا لة ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫دةك��ات ب��ةدواداض��وون بؤ ئ��ةو ث��ارةدان��ةى‬ ‫حكومةت بة دةزطا راطةياندنةكانى ثارتىء‬ ‫يةكَيتىء راطةياندنى سَيبةر بكاتء لَيثرسينةوةء‬ ‫َ‬ ‫هةلوَيستى جديى خؤى رابطةيةنَيت‪.‬‬ ‫لة بةياننامةيةكى سةنتةرى ناوبراودا‪ ،‬كة‬ ‫كؤثييةكى بؤ رؤذنامة نَيردراوة‪ ،‬هاتووة‪ :‬دواى‬ ‫بآلوبوونةوةى ضةند َ‬ ‫بةلطةو دؤكيؤمَينتَيك‬ ‫سةبارةت بة ثَيدانى سةدان مليؤن دينار لةاليةن‬ ‫حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة بة ميدياى‬

‫حيزبيىء ذمارةيةك لة رؤذنامةو طؤظارى‬ ‫بةناو سةربةخؤ‪ ،‬كة دواترينيان ئةو راثؤرتة‬ ‫دؤكيؤمَينتييةى طؤظارى لظينة‪ ،‬دةركةوتووة‪ ،‬كة‬ ‫مانطانة سةدان مليؤن دينار لة ثارةى َ‬ ‫خةلكء‬ ‫سامانى طشتيى بةهةدةر دةدرَيت‪.‬‬ ‫سةنتةرى ثرَيس ب��اس لةوةشدةكات‬ ‫سةنتةرةكةيان ئةم ثارةثَيدانةى حكومةتى‬ ‫هةرَيم بةميدياى هةردوو حيزبى دةسةآلتء‬ ‫م��ي��دي��اى س��َي��ب��ةر ك��ة ب��ؤ خزمةتكردنى‬ ‫ب��ةرذةوةن��دي��ي��ةك��ان��ى ه����ةردوو حيزبة‬ ‫دةسةآلتدارةكةى كوردستان دام��ةزراون‪،‬‬ ‫ئيدانة دةكاتء ثَييواية‪ :‬شَيوازى ثَيدانى ئةم‬ ‫ثارةية ناياساييء كارَيكى نةخوازراو و دوور‬

‫لة ثرةنسيثة ياساييةكانةو طومانةكانمان‬ ‫زياتر دةبَيت لةسةر بَياليةنى حكومةت لة‬ ‫َ‬ ‫مامةلةكردنى لةطةأل دةزطاكانى راطةياندنء‬ ‫َ‬ ‫خةيالييةى‬ ‫ثَيمانواية‪ ،‬سةرفكردنى ئةو بإة ثارة‬ ‫حكومةت دةضَيتة خانةى بةهةدةردانى سامانى‬ ‫طشتييةوةء دةكرَيت ئةم ثارةية بؤ َ‬ ‫خةلكى‬ ‫هةذارء كةسوكارى شةهيدانء قوربانيانى‬ ‫ئةنفال سةرف بكرَيت‪.‬‬ ‫ل��ة كؤتايى بةياننامةكةى سةنتةرى‬ ‫ث��رَي��س‪-‬دا‪ ،‬داوا لة ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫دةك��ات ب��ةدواداض��وون بؤ ئ��ةو رووداوة‬ ‫بكاتء لَيثرسينةوةء َ‬ ‫هةلوَيستى جديى خؤى‬ ‫رابطةيةنَيت‪.‬‬

‫بةجي دةكريَت‬ ‫داواى ثزيشكة مانطرتووةكان‪ ،‬جيَ‬ ‫َ‬ ‫شارا عةبدوإلةحمان‬

‫دواى نزيكةى (‪)10‬رؤذ لة مانطرتن‪ ،‬بإيارة‬ ‫ئةمإؤ ثزيشكة موقيمةكانى سلَيمانى دةست بة‬ ‫كاركردن بكةنةوة‪.‬‬ ‫ك��ؤت��اي��ى م��ان��ط��ى راب������ردوو‪ ،‬ب��ةه��ؤى‬ ‫دةستدرَيذييكردنة سةر ثزيشكَيك لةاليةن هاوإَيى‬ ‫نةخؤشَيكةوة‪ ،‬سةرجةم ثزيشكة موقيمةكانى‬ ‫نةخؤشخانةو بنكة تةندروستييةكانى ناو شارى‬ ‫سلَيمانى‪ ،‬مانطرتنيان راطةياندء داواى ثاراستنى‬ ‫ثاشماوةى‪ ...‬نةوتي تةقتةق‪ ،‬سويسرييةكى‬ ‫كردة مليارديَر‬

‫َ‬ ‫مامةلةكةرَيكي زؤر ورياية‪ ،‬بةهؤي‬ ‫ذاندور‪،‬‬ ‫لَيزانىء لَيهاتوويي خؤيةوة‪ ،‬دةتوانَيت ركةبةرةكاني‪،‬‬ ‫(ئةوانةي كةوا دةيانةوَيت بةشَيك لةو كَيَلطة نةوتيية‬ ‫بكإن) ببةزَينَيت‪ ،‬ئةو تواناي ئةوةي هةبوو هةموويان‬ ‫َ‬ ‫دلنيا بكات بةوةي كة خاوةن تةجروبةيةكي زؤرةو‬ ‫َ‬ ‫مامةلةكردندا لة‬ ‫كةسَيكي زؤر بةتواناشة لةكاتي‬ ‫ئةنقةرة‪ ،‬لة َ‬ ‫سالـي (‪ )2005‬بؤ كإيني بةشَيك لة‬ ‫كَيَلطة نةوتي تةقتةق‪ ،‬ئةو تواني ركةبةرةكاني خؤي‬ ‫ببةزَينَيت‪ ،‬بةو هؤيةوة تواني (‪)%30‬ي نةوتي تةقتةق‬ ‫بكإَيت‪.‬‬ ‫كَيَلطةي نةوتي تةقتةق (‪ )680‬كيلؤمةتر دووجايةو‬ ‫دةكةوَيتة باشووري رؤذهةآلتي شاري هةولَيرةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫دةولةمةندترين كَيَلطة‬ ‫تةقتةق‪ ،‬بة يةكَيك لة‬ ‫نةوتييةكاني جيهان دةناسرَيت‪ ،‬بةثَيي بؤضوونةكان‬ ‫نزيكةي (‪ )1.2‬مليار بةرميل نةوتي تَيداية‪.‬‬ ‫بةستني ئةو بؤندة لةكاتَيكدا هات‪ ،‬كة ياساي‬ ‫نةوت لة عَيراقدا هَيشتا دةستبةكار نةبوو‪ ،‬ئةمة‬ ‫بووةهؤي دروستكردني كَيشة لةنَيوان هةرَيمى‬ ‫كوردستانء حكومةتي عَيراقدا‪.‬‬ ‫حكومةتي عَيراق خ��ؤي بةخاوةني كَيَلطة‬ ‫نةوتييةكاني عَيراق دةزانَيت‪ ،‬بؤية ناإةزامةنديي‬ ‫خؤي سةبارةت بة بةستني هةر بؤندَيك لةاليةن‬ ‫هةرَيمي كوردستانةوة دةرب��إيء بة ناياسايي‬ ‫ناساندن‪ ،‬ئةم كَيشةية نيطةرانيىء نائاراميي‬ ‫لةاليةن ئةو كؤمثانيا نةوتييانةوة دروستكرد‪ ،‬كة‬ ‫لة كوردستاندا دةستبةكارن‪ ،‬يةكَيك لةو كارطانة‬ ‫(‪)Sinopec‬ي سينـى بوو‪ ،‬ذان��دور كة نزيكةي‬ ‫(‪ )350‬مليؤن دؤالري بؤ كإيني ئةو بةشةي خؤي‬ ‫لة نةوتي تةقتةق خستة بةردةست‪ ،‬تواني بةشةكةى‬ ‫كؤمثانياى نةوتي خؤي (‪ )Addax‬بة نزيكةي حةوت‬ ‫مليارد دؤالر بة كؤمثانياى (‪ )Sinopec‬بفرؤشَيت‪،‬‬ ‫لةو ثارةية دوو مليار دؤالري بؤ طيرفاني شةخسي‬ ‫ذان��دور ض��وو‪ ،‬ضونكة ئةو خاوةني زؤرينةي‬ ‫كؤمثانياى (‪ )Addax‬بوو‪.‬‬ ‫ئةمة ئةوة نيشاندةدات‪ ،‬كة دةسةآلتداراني هةرَيم‬ ‫هيض بايةخَيكيان بةو كَيَلطة نةوتييانة نةداوة‪ ،‬ئةوةي‬ ‫بؤ ئةوان طرنط بووة‪ ،‬باشكردني طوزةراني َ‬ ‫خةلك‬ ‫نةبووة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ثإكردني طيرفاني خؤيان بووة بةهةر‬

‫ذيانء كةرامةتيان دةكرد‪ ،‬بؤ ئةو مةبةستةش‬ ‫نووسراوَيكيان لة رَيطةى سةنديكاى ثزيشكانةوة‪،‬‬ ‫طةياندة ليذنةى تةندروستيى ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان‪.‬‬ ‫تةها مةحوى‪ ،‬سكرتَيرى سةنديكاى ثزيشكانى‬ ‫سلَيمانى‪ ،‬بة رؤذنامةى راطةياند‪ :‬لة نووسراوةكةدا‪،‬‬ ‫داوايانكردووة كة ياساى ثاراستنى ثزيشكان كة لة‬ ‫عَيراق هةية‪ ،‬لة كوردستانيش كارابكرَيت‪ ،‬تا ضيتر‬ ‫رووبةإووى كَيشةو دةستدرَيذيكردن نةبنةوة‪،‬‬ ‫بؤ ئةو مةبةستةش ثشتطيريي لةو ثزيشكة‬

‫مانطرتووانة دةكةينء داواكةيان بة رةوا دةزانين‪.‬‬ ‫ه��اوك��ات‪ ،‬س��ةرض��اوةي��ةك لة فةرمانطةى‬ ‫تةندروستيى سلَيمانى‪ ،‬ئ��ةوةى بؤ رؤذنامة‬ ‫ئاشكراكرد‪ :‬دوَينآ مانطرتنى ثزيشكة موقيمةكان‪،‬‬ ‫كؤتايي ثَيهاتووةو بإيارة ئةمإؤ دةست بة كارى‬ ‫ئاسايى خؤيان بكةنةوة‪ ،‬ئةو سةرضاوةية‪ ،‬وتيشى‪:‬‬ ‫«داواى ئةو ثزيشكانة جَيبةجَيكراوة لةوةى كة‬ ‫َ‬ ‫توندوتؤلتر بكرَيتء‬ ‫ثاراستنى نةخؤشخانةكان‬ ‫ياساى ثاراستنى ثزيشكان كة لة بةغدا هةية‬ ‫جَيبةجَيبكرَيت‪ ،‬ئةويش دواى بإيارى ثةرلةمان‪.‬‬

‫نرخَيك بَيت‪.‬‬ ‫لةدواي ئةوةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان‬ ‫لة مانطي حوزةيراني (‪)2009‬دا رَيكةوتننامةيةكي‬ ‫سةبارةت بةناردنة دةرةوةي نةوت لةطةأل حكومةتي‬ ‫عَيراقدا ئيمزا كرد‪ ،‬دةستكرا بةناردنة دةرةوةي‬ ‫نةوت بةشَيوازَيكي رةسميي‪ .‬لةوكاتةوة رؤذانة‬ ‫(‪ )50000‬تا (‪)60000‬هةزار بةرميل نةوت لة كَيَلطةي‬ ‫تةقتةق بنَيردرَيتة دةرةوة‪ ،‬بإيار وابوو ئةو بإطةية‬ ‫بؤ (‪ )150‬هةزار بةرميل لةإؤذَيكدا بةرزبكرَيتةوة‪،‬‬ ‫ئةمة لةاليةن ‪ Mehmel Okutan‬بةإَيوةبةري‬ ‫كاركةران لةكاتي سةردانيدا بؤ تةقتةق راطةيةنرابوو‪،‬‬ ‫ئةو ئةوةشي راطةياند‪ :‬كة نةوتي تةقتةق لة باشترين‬ ‫ضؤنَيتييةكاني نةوتة‪.‬‬ ‫بإيارواية لة ضوار َ‬ ‫سالـى داهاتوودا ناردنة‬ ‫دةرةوةي ن��ةوت لة هةرَيمي كوردستانةوة‬ ‫بةشَيوازَيكي ب��ةردةوام بةرزبكرَيتةوة‪ ،‬شاياني‬ ‫باسة كة ئَيستا لة كَيَلطة نةوتي تةقتةق هةريةك‬ ‫لة حكومةتي هةرَيمي كوردستانء كؤمثانيـاي‬ ‫(‪)Genel‬ء (‪ )Sinopec‬دةستبةكارن‪.‬‬ ‫ئةوةي لَيرةدا شاياني ئاماذة بؤكردنة ئةوةية‪،‬‬ ‫كة نةوتى تةقتةق توانيويةتى قازانجَيكي زؤر‬ ‫َ‬ ‫بةدلنياييةوة بةهةموو‬ ‫بة تاكَيكى سويسرىء‬ ‫ئةو كؤمثانيا نةوتييانةي كة لةوآ دةستبةكارن‪،‬‬ ‫بطةيةنَيت‪ ،‬لةكاتَيكدا دةزانرَيت كة ذاندور دوو مليار‬ ‫دؤالر قازانجى كردووة‪ ،‬هيض زانيارييةك سةبارةت‬ ‫بة زيادكردني سةروةتء ساماني دةسةآلتداران‬ ‫لةبةردةستدا نيية‪ ،‬بةآلم هةموو اليةك َ‬ ‫دلنيان كة‬ ‫ئةوان رؤذان��ة سوود لةناردنة دةرةوةى نةوت‬ ‫بةشَيوازَيكي رةسميىء ناإةسميى وةردةط��رن‪،‬‬ ‫دةبَيت لَيرةدا ئةوةش بوترَيت‪ :‬كة دؤزينةوةى نةوت‬ ‫لة هةرَيمى كوردستاندا نةبووةتة هؤي باشكردنى‬ ‫خةلك‪َ ،‬‬ ‫طوزةرانى َ‬ ‫بةلكو هؤكارَيكة بؤ باشتركردنى‬ ‫باري ئابووريي دةسةآلتداران‪.‬‬

‫بؤضوونَيكيش َ‬ ‫دةلَيت‪ ،‬كؤبوونةوةكان دووهةفتة‬ ‫جارَيك بةردةوامبن‪ ،‬منيش لةطةأل بؤضوونةكةى‬ ‫دووةمدامء بةردةواميى كؤبوونةوةكان ثَيويستة‪،‬‬ ‫ضونكة ئةوة ئةنجومةنى وةزيرانةو وةزيرةكان‬ ‫ئاطادارو بةشدار دةبن لة رةتكردنةوةو بإياردان لة‬ ‫مةسةلة طشتيىء ضارةنووسسازةكان‪ ،‬بؤية بة راى‬ ‫من‪ ،‬بةردةواميى كؤبوونةوة‪ ،‬دوو هةفتة جارَيك‬ ‫طرنطة»‪ .‬هةروةك د‪ .‬مةجيد‪ ،‬هؤكارى دواكةوتنى‬ ‫كؤبوونةوةكانى بؤ كؤنطرةى يةكَيتيى نيشتمانىء‬ ‫دواتريش سةردانى سةرؤكى حكومةت بؤ لةندةن‬ ‫طةإاندةوة‪.‬‬

‫دواى (‪ )44‬رؤذ‪ ،‬ئةنجومةنى وةزيران‪...‬‬ ‫لةم بارةيةوة‪ ،‬د‪ .‬مةجيد حةمةد ئةمين‪ ،‬وةزيرى‬ ‫كاروبارى شةهيدانء ئةنفالكراوةكان‪ ،‬وتى‪« :‬دوو‬ ‫بؤضوون هةية لة ئةنجومةنى وةزيران‪ :‬يةكَيكيان‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت‪ ،‬مةرج نيية كؤبوونةوةكان ئةوةندة زؤربن‪،‬‬ ‫بةوثَييةى سةآلحيةتى وةزيرةكان زيادكراوة‪،‬‬

‫ئةندامانى ئةنجومةنى سةنديكا ‪...‬‬ ‫سكرتَيرى سةنديكا‪ ،‬باسى ئةوةشى كرد‪ :‬كة‬ ‫بةو هؤيانةوة بةثَيويست نةزانراوة هؤأل بطيرَيتء‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكان كؤبكرَينةوةء بةو شَيوةية رابطةيةنرَيت‪،‬‬ ‫ضونكة دةتوانرَيت راثؤرتةكة بؤ سةرجةمى اليةنء‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكان بنَيردرَيتء ئةوانيش بةو شَيوةيةى‬ ‫َ‬ ‫روومالى بكةن‪« ،‬دووبةشبوونةكةش‬ ‫دةيانةوَيت‬ ‫هةر ئةوة بوو‪ ،‬دواتر كة طفتوطؤ كرا وا بةباش زانرا‬ ‫ئةمجارةش كؤنطرةى رؤذنامةوانيى بؤ بكرَيت»‪،‬‬ ‫بةآلم بة ثَيضةوانةى ئةو وتانةوة سةرضاوةيةكى‬ ‫نزيك لة ئةنجومةنى سةنديكا هؤكارى ئةو‬ ‫دووبةشبوونة بؤ جياوازيى راثؤرتةكة دةطةإَينَيتةوة‬ ‫بةراورد بة راثؤرتةكانى ثَيشوو‪ ،‬بةوثَييةى تَييدا‬ ‫رةخنةى زؤر لة دةسةآلتى سياسيى كورد طيراوةء‬ ‫طرنطيى بة كةيسى تيرؤركردنى رؤذنامةنووس‬ ‫سةردةشت عوسمان دراوة‪ ،‬وتيشى‪ :‬ئةنجومةن‬ ‫دواتريش بؤ يةكالييبوونةوة لةسةر يةكَيك لةو‬ ‫بؤضوونانة ثةناى بردووةتة بةر دةنطدانء بةوة‬ ‫يةكاليى كراوةتةوة‪ ،‬كة بة ض شَيوةيةك راثؤرتةكة‬ ‫رابطةيةنرَيتء لة ئةنجامدا (‪ )6‬دةنط لة بةرامبةر‬ ‫(‪ )4‬دةنط بردوويةتييةوةو بإياردرا راثؤرتةكة‬ ‫كؤنفرانسى رؤذنامةوانيى بؤ ئةنجامبدرَيت»‪.‬‬ ‫بةثَيى زانيارييةكانى ئ��ةو سةرضاوةية‬ ‫لةئَيستادا كة سةنديكا لة سَييةمين كؤنطرةى نزيك‬ ‫دةبَيتةوة‪ ،‬ئاراستةيةك لةناو ئةنجومةنى سةنديكا‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك ضاكسازيى دةكات‪ ،‬كة‬ ‫دروستبووةو داواى‬ ‫لة رؤذانى داهاتوودا مشتوومإى زياتر لةوبارةيةوة‬ ‫دروستدةبَيت‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫تــايـبـةت‬

‫سيَشةممة ‪2010/7/6‬‬

‫ـــان هـةيـة‬ ‫ثيَويست ناكات‬

‫كةس تةكبيرمان‬

‫بؤبكات ئيَمة‬ ‫موعارةزةين‪ ،‬خؤمان‬ ‫دةزانين ضيدةكةين‬

‫ مةسئولييةت لة فةلسةفةي سياسيي‬‫بزووتنةوةي طؤإاندا ضيية‪ ،‬تةكليفة‪،‬‬ ‫يان تةشريفة‪ ،‬ئةركة‪ ،‬يان ر َيزل َينانة‪،‬‬ ‫كاميانة؟‬ ‫* بَيطومان‪ ،‬الي ئَيمة ئةركة‪.‬‬

‫ ث��ةي��وةن��دي��ت��ان ب��ة ه � َي��زة‬‫كوردستانييةكانةوة ضؤنة؟‬ ‫* تا ئَيستا ثةيوةندييةك كة ثَيي‬ ‫بوترَيت‪ ،‬ثةيوةنديي سياسيي‪ ،‬لةنَيوان‬ ‫ئَيمةو لةنَيوان حيزبة كوردستانييةكان‬ ‫بةتايبةتي يةكَيتىء ثارتيدا نيية‪ .‬لةسةر‬ ‫ئاستي ثةرلةمان‪ ،‬ثةرلةمانتارةكاني ئَيمة‪،‬‬ ‫ئ��ةوان دةبينن‪ ،‬ئ��ةوان هي ئَيمة دةبينن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هؤلى ثةرلةماندا‪،‬‬ ‫طفتوطؤ دةكةن لةناو‬ ‫جاروباريش كة سةرؤكايةتي هةرَيمي‬ ‫كوردستان نوَينةري هةموو اليةنةكان‬ ‫بانط دةكات‪ ،‬نوَينةرةكاني ئَيمةش دةضن‬ ‫َ‬ ‫دووقؤلى‪،‬‬ ‫بؤ ئةوآ‪ ،‬بةآلم وةكو ثةيوةنديي‬ ‫تا ئَيستا لةطةأل هيض اليةنَيكدا بةتايبةتي‬ ‫لةطةأل ه��ةردوو حيزبى دةس��ةآلت��داردا‬ ‫ثةيوةنديمان نيية‪ ،‬ئومَيدمانواية كة لة‬ ‫ثاشةإؤذدا باش ببَيت‪.‬‬

‫‪ -‬لة طرذييةكاني ئةم دواييةتاندا‬

‫* من هيض تةعليقَيكم لةسةري نييةء‬ ‫نامةوَيت هيض َ‬ ‫هةلسانطاندنَيكيشى لةسةر‬ ‫َبلَيم‪ ،‬بةآلم لةناخي َ‬ ‫دلةوة تةمةننا دةكةم‪،‬‬ ‫سةركةوتوو بنء قؤناغَيكي تازة لة ذياني‬ ‫رَيكخراوةكةياندا دةستثَيبكةن‪ ،‬كة بة‬ ‫خَيرو خؤشي ميللةتةكةمانء بة قازانجي‬ ‫ميللةتةكةمان بَيت‪.‬‬

‫لَيى مةسئول نين‪ ،‬ياخود ئةو طؤظارانةي‬ ‫لةبواري ميدياي ئةهليدا دةردةضن‪ ،‬ئةوانة‬ ‫خؤيان سةربةخؤن‪ ،‬خؤيان بةرثرسن‬ ‫لةبيروبؤضوونةكاني خؤيان‪.‬‬

‫ تا ضةند بةجديي بةشداريتان‬‫ رات��ان لةسةر فراكسيؤنةكةي ك����ردووة ل��ة ئيئتيالفي ليستة‬‫كوردستانتان ضؤنة‪ ،‬لةكارةنيان رازيين‪ ،‬كوردستانييةكان؟‬ ‫* َ‬ ‫بةل َي‪ ،‬ئَيمة بةشدارييةكي جديمان‬ ‫ي��ان سياسةتي طؤإانيان ج َيبةجآ‬ ‫* ئةطةر ثَيويستي كرد‪.‬‬ ‫كردووة‪ ،‬ئةوة دوو اليةني هةية‪ ،‬اليةنَيكي‬ ‫ بةآلم كةس َيك كة نيوةي عومري كردووة؟‬‫ دوا ثرسيارم ئةوةية كة ئ َيستا‬‫* ئةوانة خؤيان جؤرَيك لة ئازادييان ثابةنديية ب��ة ثرسة نةتةوةييةكاني‬ ‫خؤي لة بزووتنةوةيةكي سياسييدا‬ ‫بةسةربردب َيت‪ ،‬ئ َيستا راستة ل َيى هةية لةئيشوكارةكاني خؤياندا‪َ ،‬بلَيم سةد طةلةكةمانةوة‪ ،‬كة بَيطومان ئةطةر ئَيمة رووبةإووبوونةوةكةي دةكةين كاتي‬ ‫جيابووةتةوة‪ ،‬يان بزووتنةوةيةكي لةسةد لَييان رازيم‪ ،‬يان لَييان ناإازيم‪ ،‬زياترو زؤرت��ر س��وور نةبين لةهةموو مؤنديالة‪ ،‬نةوشيروان مستةفا هاندةري‬ ‫سياسيي سةربةخؤي هةية‪ ،‬بةآلم هيض ناتوانم وا َبلَيم‪ ،‬ضونكة هَيشتا َ‬ ‫سالى يةكةمي اليةنةكاني تر‪ ،‬بةتايبةت كة ئَيمة بةتةماى ض وآلت َيكة؟‬ ‫َ‬ ‫* بؤ من‪ ،‬هةموو ئةو تيثانة وةكو يةك‬ ‫(‪)3‬سالى هيض ثؤستَيكى طةورةنين‪ ،‬لةوان كةمتر‬ ‫تةعليق َيكي لةسةر نةدا‪ ،‬شت َيكي ئاسايية تةمةنيان تةواو نةبووة‪ ،‬هَيشتا‬ ‫ديكةيان لةبةردةمدا ماوة بؤ كاركردن‪ ،‬ثابةندي ئةو ثرسة نةتةوةييانة نابين‪ ،‬وان‪ ،‬بةآلم تةمةنناي ئةوة دةكةم‪ ،‬رؤذَيك‬ ‫بة إاي بةإ َيزت؟‬

‫* َ‬ ‫بةل َي‪ ،‬ئَيستا ئَيمة جوآلنةوةيةكي‬ ‫ديكةمان بةإَيخستووة‪ ،‬بَيجطة لةوةش‬ ‫هَيشتا زووة بؤ ئةوةي َ‬ ‫هةلسةنطاندنَيك‬ ‫بكةين بؤ ئةنجامةكاني كؤنطرة‪.‬‬

‫ ثةيوةنديتان بة ميدياي ئازادةوة‬‫ضؤنة‪ ،‬ئةو ميديايةي كة دةوتر َيت‪،‬‬ ‫هةموو شت َيك كة دةنووسن‪ ،‬ياخود‬ ‫كة دةيَل َين‪ ،‬ئ َيوة لةثشتييةوةن‪ ،‬ياخود‬ ‫راستتر ئةوةي كة ئ َيوة خاوةني ميدياي‬

‫بةآلم لةإاستيدا دةتوانم َبلَيم‪ ،‬نيوة رازيمء‬ ‫نيوة ناإازيم‪.‬‬

‫عيَراقي دةكةن‪ ،‬ئةو قانونانةي كة بة قازانجي تايبةتي خؤيان بيَت‪ ،‬جيَبةجيَي‬ ‫دةكةن‪ ،‬ئةوةشي بة قازانجي تايبةتي خؤيان نةبيَت جيَبةجيَى ناكةن‬

‫* بؤ ئةوةي كة هةلومةرجي كوردستان‬ ‫بارطرذتر نةبَيت‪.‬‬

‫ لة كؤنطرةكةي يةك َيتيي نيشتمانيي‬‫كوردستانيشدا‪ ،‬لة كؤنطرةي (‪)3‬دا‪،‬‬ ‫تالَةباني ديسان ه َيرش‪ ،‬ياخود باسي‬ ‫بزووتنةوةي طؤإاني كردووة‪ ،‬النيكةم‪،‬‬ ‫بةخراث ياخود ناباش‪ ،‬لةسةر ئةوةش‬ ‫ب َيدةنطيتان هةلَبذارد؟‬ ‫* َ‬ ‫بةل َي‪ ،‬لةبةر هةمان سةبةب‪ ،‬بؤ‬ ‫ئةوةي بارطرذيي زياتر دروست نةبَيت‪،‬‬ ‫ثاش ئةوة بةإاستي ئَيمة زؤر موراعاتي‬ ‫وةزعى ئةو برادةرانةمان كرد‪ ،‬وةزعي ئةو‬ ‫كةسانةمان كرد كة لة كؤنطرةكةدا بوونء‬ ‫ئومَيدمان وابوو كة كؤنطرةيةكي هَيمنء‬ ‫سةركةوتووبَيتء باش بةإَيوةبضَيت‪،‬‬ ‫لةبةرئةوة تةحةمولى ئةوةمان كرد‪ ،‬ضيمان‬ ‫ثَي َ‬ ‫دةلَين‪ ،‬جوابمان نةدانةوة‪.‬‬

‫ ب��اس��ى ك��ؤن��ط��رةم��ان ك��رد‪،‬‬‫ئةنجامةكاني كؤنطرةي (‪)3‬ي يةك َيتيي‬ ‫نيشتمانيي كوردستانت بةالوة ضؤنة‪،‬‬ ‫ياخود تةعليقت لةسةري ضيية؟‬

‫ئازادن؟‬

‫* لةإاستيدا ئَيمة خاوةني ميدياي ئازاد‬ ‫نين‪ ،‬ئَيمة تةلةفزيؤنمان هةية‪ ،‬راديؤمان‬ ‫هةية‪ ،‬رؤذنامةمان هةية‪ ،‬سايتمان هةية‬ ‫بةناوي خؤمانةوةء هةموو ئةو شتانةي‬ ‫بآلويدةكةينةوة بةبآ ئ��ةوةي شةرم‬ ‫لةكةس بكةين‪ ،‬بةناوي خؤمانء بةوَينةي‬ ‫خؤشمانةوة بآلويدةكةينةوة‪ ،‬بةآلم ئَيمة‬ ‫بَيطومان ثشتيوانيي لة ميدياي ئازاد‬ ‫دةكةين‪ ،‬هةندَيك اليةنء هةندَيك كةس كة‬ ‫ئَيمة بةوة تاوانبار دةكةن كة ئَيمة لةثشتي‬ ‫ميدياي ئ��ازادةوةي��ن‪ ،‬ياخود هةمووي‬ ‫بةقسةي ئَيمة دةك��ات‪ ،‬لةإاستيدا ئةوة‬ ‫راست نيية‪ ،‬ئَيمة راستة لةثشتي ميدياي‬ ‫ئازادةوةين‪ ،‬ضونكة يةكَيك لةبةرنامةكاني‬ ‫كة ئَيمة ئيشي بؤ دةكةين‪ ،‬دابينكردني‬ ‫ئازاديي رادةربإينة لة كوردستانداء ئَيمة‬ ‫ثَيمان خؤشة هةموو حيزبة سياسييةكاني‬ ‫كوردستان فَيري ئةوة ببن‪ ،‬لةباتي ئةوةي‬ ‫تفةنط بةكاربهَينن‪ ،‬لةباتي ئةوةي حةبسخانة‬ ‫بةكاربهَينن‪ ،‬بواري راطةياندن بةكاربهَينن‬ ‫بؤ ديفاعكردن لةخؤيان‪ ،‬لةهةمان كاتدا‬ ‫بؤ روونكردنةوةي بيرو بؤضوونةكاني‬ ‫خؤيان‪ ،‬من لَيرةوة رايدةطةيةنم‪ ،‬ئَيمة‬ ‫مةسئوليةتمان‪ ،‬تةنيا بةو دامودةزطايانةي‬ ‫راطةياندنة كة خؤمان بةإَيوةي دةبةين‪،‬‬ ‫ئةوانةي ديكة‪ ،‬ئةو سايتانةي كة ئَيمة‬

‫بَيطومان ئَيمة ثابةند دةبين بة ثرسة‬ ‫نةتةوايةتييةكانةوةء لةوةدا هاوبةشين‬ ‫ل��ةط� َ‬ ‫�ةل��ي��ان��دا‪ ،‬لةمةسةلةكاني ديكةدا‬ ‫سةربةخؤيي سياسيي فراكسيؤنةكةي‬ ‫خ��ؤم��ان دةث��ارَي��زي��ن ب��ؤ دةرب��إي��ن��ي‬ ‫بيروبؤضوونة تايبةتييةكاني خؤمان‪.‬‬

‫ دةوتر َيت‪ ،‬ئ َيوة وةكو بزووتنةوةي‬‫ط����ؤإان‪ ،‬ي��ان ل��ةإ َي��ي ك��ارك��ردن��ي‬ ‫هةلَبةتة‬ ‫فراكسيؤنةكةتانةوة‪،‬‬ ‫فراكسيؤنةكةي بةغداتان تا ئ َيستا‬ ‫ ب��ؤض��وون��ت��ان س��ةب��ارةت بة‬‫ئيشي ن��ةك��ردووة‪ ،‬لةبةرئةوةي كة‬ ‫ماوةيةكي زؤر نيية‪ ،‬بةآلم دةوتر َيت‪ ،‬هةلَبذاردني ئةنجومةني ثار َيزطاكان‪،‬‬ ‫كة ئ َيوة ئةزمووني ئؤثؤزسيؤن َيكي ب��ة إاي ئ�� َي��وة‪ ،‬ل����ةوادةي خؤيدا‬ ‫ئةنجامدةدر َيت؟‬

‫كاربةدةستةكاني هةريَم زؤرجار ئينتيقائي سةيري قانون و دةستووري‬

‫لةطةأل ثارتي ديموكراتي كوردستان‪،‬‬ ‫ي��اخ��ود ئ��ةو زم��ان��ة زب���رةي ك��ة لة‬ ‫راطةياندنةكاني ثارتي ديموكراتي‬ ‫كوردستاندا بةرامبةر بة ط��ؤإان‬ ‫بةكارهات‪ ،‬ب َيدةنطيتان هةلَبذارد‪،‬‬ ‫بؤضي؟‬

‫سةلمَينراون‪ ،‬دةتوانن ئةطةر لةكوردستان‪،‬‬ ‫هةندَيك كَيشة هةية ضارةسةريان نةكرَيت‪،‬‬ ‫بيبةنة بةغدا‪ ،‬دةتوانن زؤر شت بكةن‪.‬‬

‫كردووة‪.‬‬

‫ واتة لةئايندةدا ئةزموونةكاني‬‫ش َيوةي قةلَةمةكان‪ ،‬ثةنجةكان يةكتر‬ ‫دةشك َينن‪ ،‬هةموو ئةو كت َيبانةي ترى‬ ‫كة بآلوتكردوونةتةوة سةبارةت بة‬ ‫م َيذووي سياسيي ناوخؤي هةر َيمي‬ ‫كوردستان‪ ،‬بةرهةمي ديكة دةبينين؟‬

‫سلبيتان تةقديم ك���ردووة‪ ،‬ياخود‬ ‫رؤَل َيكي ئيجابيتان نيية لة بنياتناني‬ ‫ك��اري دام��ةزراوةي��يء لة باشكردني‬ ‫دامةزراوةكاني حكومةتي هةر َيمي‬ ‫كوردستاندا؟‬ ‫* كَين ئةوانةي وامان ثَي َ‬ ‫دةلَين‪ ،‬ئةوة‬ ‫ئةوانةن كة سةر بة دةسةآلتن‪ ،‬با بإؤن‬ ‫تةكبير بؤ خؤيان بكةن‪ ،‬زؤر جار باسى‬ ‫ئةوة دةكةن‪َ ،‬‬ ‫وةلآل ئةمة ئؤثؤزسيؤنَيكي‬ ‫تةندروست نييةو ئةمة ئؤثؤزسيؤنَيكي‬ ‫ثؤزةتيظ نييةو ئةمة ئؤثؤزسيؤنَيكي‬ ‫سةلبية‪ ،‬با بإؤن خؤيان بة دةسةآلتَيكي‬ ‫ثؤزةتيظء دةسةآلتَيكي وةك��و خؤيان‬ ‫باسى دةكةن‪ ،‬هةقى واية ئةوانةي كة ئيش‬ ‫بؤ ئةوان دةكةن‪ ،‬تةكبير بؤ مةسئولةكاني‬ ‫خؤيان بكةن‪ ،‬تةكبير بؤ ئَيمة نةكةن‪،‬‬ ‫ئَيمة موعارةزةينء خؤمان دةزانين ضي‬ ‫دةكةين‪.‬‬

‫* دةبَيت ئةو ثرسيارة لة ئةنجومةني‬ ‫وةزيراني هةرَيمي كوردستان بكةين‪.‬‬

‫ خيتابي سياسيتان بةرامبةري‬‫ضؤنة‪ ،‬داوا دةك��ةن ل��ةوادةي خؤيدا‬ ‫بكر َيت‪ ،‬ياخود دواخستنى بةالتانةوة‬ ‫ئاسايية؟‬ ‫* ئَيمة ثَيمانواية‪ ،‬هةرضي زووت��ر‬ ‫بكرَيت‪ ،‬باشترة‪.‬‬

‫ دةوت���ر َي���ت‪ ،‬ل��ةئ� َي��س��ت��اوة لة‬‫خؤئامادةكردندان؟‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن ببَيت‪،‬‬ ‫* ئةطةر ئةمإؤ‬ ‫خؤمان بؤ ئامادة كردووة‪ ،‬سبةينَيش بَيت‬ ‫هةر ئامادةين‪ ،‬دوو سبةيش بَيت هةر‬ ‫ئامادةين‪.‬‬

‫ شت َيكي دي��ك��ةش دةوت��ر َي��ت‪،‬‬‫دةوت��ر َي��ت بؤ ثؤستي ثار َيزطاري‬ ‫سل َيماني‪ ،‬نةوشيروان مستةفا خؤي‬ ‫كانديد دةكات؟‬ ‫* هةندَيك رؤذنامة هةية‪ ،‬بة َ‬ ‫هةلبةستي‬ ‫َ‬ ‫هةوالي درؤ دةذي‪ ،‬ئ��ةوة يةكَيكة لةو‬ ‫هةواآلنة‪.‬‬

‫ لةكؤتاييدا‪ ،‬دوو ثرسياري تايبةت‬‫لة ذياني شةخسيي خؤت ل َيبكةم‪ .‬لةماوةي‬ ‫راب����ردووداء ث َيش دروستكردني‬ ‫بزووتنةوةي ط��ؤإان‪ ،‬يةك َيك بووي‬ ‫لةوانةي لةبوارى نووسيندا‪ ،‬بةتايبةتي‬ ‫لة بواري رؤذنامةوانييةوة‪ ،‬لة بواري‬ ‫ بؤضوونتان‪ ،‬ياخود ضاوةإوانيتان ئةو م َيذووةي كة خؤت تيايدا ذياويت‪،‬‬‫دؤكيؤم َينتت ك��ردووةو نووسيوتة‪،‬‬ ‫لة فراكسيؤنةكةي بةغداتان ضؤنة؟‬ ‫* ئومَيدم واي��ة كة ك��اري زؤر باش ئ َيستا ب��ةت��ةواوةت��ي ل � َي��ى دوور‬ ‫كةوتوويتةتةوة؟‬ ‫بكةن‪.‬‬ ‫* ئ �َي��س��ت��ا زؤري وةخ��ت��ةك��ةم‬ ‫ ل��ةوآ‪ ،‬لة بةغدا دةتوانن ضي‬‫تةرخانكردووة بؤ ئةو كارة سياسييةي‬ ‫بكةن؟‬ ‫* دةتوانن زؤر شت بكةن‪ ،‬دةتوانن‬ ‫دي��ف��اع لةمافةكاني ن��ةت��ةوةي��ي ك��ورد‬ ‫بكةن‪ ،‬ئةوانةي لةدةستووري عَيراقدا‬

‫كة ثةيوةنديي بة بزووتنةوةي طؤإانةوة‬ ‫هةية‪ ،‬بةآلم هَيشتا دانةبإاوم لةو بوارة‬ ‫رؤشنبيرييةي كة كاتي خؤي كارم تيا‬

‫لة رؤذان‪ ،‬تيثي كوردستان بة ئاآلي‬ ‫كوردستانةوة لةناو مؤنديالدا بةشداري‬ ‫بكةن‪.‬‬

‫ثشتيوانيي‬ ‫لة ميدياي‬ ‫ئازاد دةكةين‪،‬‬ ‫ضونكة يةكيَك‬ ‫لةوبةرنامانةى ئيَمة‬ ‫ئيشي بؤ دةكةين‪،‬‬ ‫دابينكردني ئازاديي‬ ‫رادةربرِينة‬ ‫لة كوردستاندا‬

‫تةمةنناي ئةوة‬ ‫دةكةم‪ ،‬رؤذيَك‬ ‫لة رؤذان‪ ،‬تيثي‬ ‫كوردستان بة ئاآلي‬ ‫كوردستانةوة لةناو‬ ‫مؤنديالدا‬ ‫بةشداري بكةن‬


‫‪4‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫تــايـبـةت‬

‫سيَشةممة ‪2010/7/6‬‬

‫نةوشيروان مستةفا‪:‬‬

‫كــةرةســتـــةيــةكـي طــةورةي خــؤأيَـكـخستـنـمــــ‬ ‫سازدانى‪ :‬هؤشيار عةبدولَآل‬ ‫نةوشيروان مستةفا لةم‬ ‫ضاوث َيكةوتنةدا كة بةرنامةى‬ ‫رووبةإووى كةنالَى (‪ )KNN‬لةطةلَى‬ ‫سازيداوة سةبارةت بة ثرسى‬ ‫خؤإ َيكخستنةوةى بزووتنةوةى‬ ‫طؤإان و كؤمةَل َيك باس و خواسى‬ ‫هةنووكةيى سةر طؤإةثانى سياسيى‬ ‫كوردستان و ع َيراق بيروبؤضوونى‬ ‫بزووتنةوةى طؤإان دةخاتة روو‪.‬‬ ‫ با لةسةرةتاوة لةمؤلَةتةكةتانةوة‬‫دةستث َيبكةين‪ ،‬ئ َيوة لةدواي (‪)7/25‬‬ ‫باستان لةوة دةكرد وةكو قةوارةيةكي‬ ‫سياسيي بةش َيوةيةكي ياسايي لة‬ ‫هةر َيمي كوردستاندا كاردةكةن‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةضوارض َيوةي قانوني ثؤأل بريمةردا‪،‬‬ ‫بةآلم دواتر ثةناتان بؤ ئةوة برد كة لة‬ ‫حكومةتي هةر َيمي كوردستاندا مؤلَةت‬ ‫وةربطرن‪ ،‬بؤضي؟‬

‫* ئَيمة لة دوو َ‬ ‫هةلبذاردندا دووجار‬ ‫داوامان لة كؤمسيؤني باآلي َ‬ ‫هةلبذاردنةكان‬ ‫ك���ردووة‪ ،‬ل��ةه��ةردوو ج��ارةك��ةدا وةكو‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةوة‪،‬‬ ‫دوو ليست ضووينةتة‬ ‫جاري يةكةم (‪ )700‬كةس ثشتيواني لة‬ ‫داواكةمان كردووة‪ ،‬ئةوة شتَيكي ئاسايية‬ ‫لة عَيراقدا هةموو ئةو رَيكخراوانةي كة‬ ‫بةشدارييان لة َ‬ ‫هةلبذاردندا كردووة هيض‬ ‫ئيجازةيةكيان لة حكومةت وةرنةطرتووة‪،‬‬ ‫تةنيا لةو رَيطةيةوة هاتوونةتة ناو ذياني‬ ‫سياسييةوة‪ ،‬ئَيمةش ثَيمانوابوو‪ :‬لة‬ ‫كوردستانيش بةهةمان رَيطة دةتوانين‬ ‫بةشداريي بكةين‪ ،‬بةآلم كاربةدةستةكاني‬ ‫حكومةتي هةرَيمي كوردستان زؤرجار‬ ‫ئينتيقائي سةيري قانونةكاني عَيراقء‬ ‫سةيري دةستووري عَيراقي دةكةن‪ ،‬ئةو‬ ‫قانونانةي كة بة قازانجي تايبةتي خؤيان‬ ‫بَيت‪ ،‬ئةو مادانةي كة بة قازانجي تايبةتي‬ ‫خؤيان بَيت جَيبةجَيي دةكةن‪ ،‬ئةوةي بة‬ ‫قازانجي تايبةتي خؤيان نةبَيت‪ ،‬بؤ نموونة‬ ‫كاتي خ��ؤي م��ووض��ةي وةزيرةكانيان‬ ‫زيادكرد‪ ،‬يةكسةر لَيرة مووضةكانيان‬ ‫زيادكردن‪ ،‬ثَيمانوتن‪ :‬بؤ زيادتان كردووة؟‪،‬‬ ‫وتيان‪َ :‬‬ ‫وةلآل لة بةغدا زياديكردووة‪ ،‬قانون‬ ‫دةرض��ووة‪ ،‬ئةطةر قانونَيكي ثَيضةوانةي‬ ‫ئةوة دةربضَيت مووضة كةم بكةنةوة‪ ،‬ئةوان‬ ‫دةلَين‪َ :‬‬ ‫َ‬ ‫وةلآل ئَيمة عايدي بةغدا نين‪ ،‬قانوني‬ ‫خؤمانمان هةية‪ ،‬بة قانوني خؤمان‪ ،‬يةعنى‬ ‫بةشَيوةيةكي ئينتيقائي موعامةلة دةكةن‪،‬‬ ‫لةبةرئةوة بة ئَيمةيان وت‪ :‬ئةمة ناخوات‬ ‫لة كوردستان‪ ،‬ئَيمة قانوني ئةحزابء‬ ‫رَيكخراوةكانمان هةية‪ ،‬دةبَيت بةطوَيرةي‬ ‫َ‬ ‫مؤلةت بكةن‪ ،‬ئَيمة داواي‬ ‫ئةوة داواي‬ ‫مؤلةتمان كردو َ‬ ‫َ‬ ‫مؤلةتمان وةرطرتووة‪.‬‬

‫‪ -‬ئةو مؤلَةتة بؤضي زةروور بوو؟‬

‫* ئةو َ‬ ‫مؤلةتة زةروورة بؤ ئةوةي ئَيمة‬ ‫حزورَيكي سياسيي‪ ،‬حزورَيكي قانوني‪،‬‬ ‫لةهةموو‬ ‫رَيكخراوةيمان‬ ‫حزورَيكي‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةي خؤماندا‬ ‫ضاالكييةكاني ناو‬ ‫هةبَيت‪ ،‬بؤ ئ��ةوةي بتوانين مقةإاتمان‬ ‫هةبَيت‪ ،‬بؤ ئةوةي بتوانين كؤإء كؤمةأل‬ ‫ببةستين‪ ،‬بؤ ئ��ةوةي بتوانين كؤنطرة‬ ‫بةإةسميي ببةستين‪ ،‬بؤ ئةوةي بتوانين‬ ‫كؤنفرانسى محةلـى ببةستين‪ ،‬بؤ ئةوةية‪.‬‬

‫مؤلَةتةتان تةنيا بؤ ئةوة داواكردووة‪،‬‬ ‫بؤ ئةوةي بتوانن بودجة لة حكومةتي‬ ‫هةر َيمي كوردستان وةربطرن؟‬ ‫* وابزانم مةسةلةي بودجة بةشَيكة‬ ‫لةو قانونةي كة لة ثةرلةماني كوردستاندا‬ ‫دايانناوة بؤ دياريكردني كؤمةككردني‬ ‫دارايي هةموو رَيكخراوة سياسييةكانء‬ ‫حيزبة سياسييةكاني كوردستاني عَيراق‪،‬‬ ‫لةو ضوارضَيوةيةدا‪َ ،‬‬ ‫بةلـآ‪ ،‬ئَيمة داواي‬ ‫بودجة دةك��ةي��نء داواش��م��ان ك��ردووة‪،‬‬ ‫بةآلم ئَيمة َ‬ ‫مؤلةتةكةمان تةنيا بؤ بودجة‬ ‫نيية‪ ،‬بودجة بؤ جَيبةجَيكردنء راثةإاندني‬ ‫ئيشوكارةكانمانة‪ ،‬ئةطينا ئَيمة راثةإاندني‬ ‫َ‬ ‫ئةسلةن‬ ‫ئيشوكارو ضاالكييةكانمان نةبَيت‪،‬‬ ‫ئَيمة ثَيويستيمان بة بودجة نيية بؤ ذياني‬ ‫َ‬ ‫مؤلةتمان وةرطرتووة‬ ‫تايبةتي خؤمان‪،‬‬ ‫بؤ ئةوة بتوانين لةهةموو قةزاكاندا مقةإ‬ ‫بكةينةوة‪ ،‬بؤ ئةوةي بتوانين كؤإء كؤمةأل‬ ‫ببةستين‪ ،‬بؤ ئةوةي كة كةي ويستمان‬ ‫خؤثيشاندان بكةين بةإةسميي‪ ،‬بؤ ئةوةي‬ ‫بتوانين ئَيمة لةمةوال لةهةموو بوارةكاني‬ ‫ذياني سياسيي كوردستاني عَيراقدا‬ ‫هةبوونَيكي رةسميمان هةبَيت‪.‬‬

‫‪ -‬باسى بودجةمان ك��رد‪ ،‬باري‬

‫يةكيَتى و ثارتى باش‬ ‫بيَت‬

‫ خؤشت باستكرد‪ ،‬كة قاعيدةيةكي‬‫جةماوةريي بةرفراوانتان هةية‪،‬‬ ‫النيكةم ئةوانةي كة دةنطيان ث َيداون‪،‬‬ ‫هةلَبذاردني ئةوانةي كة دياري دةكر َين‬ ‫كة لةطةلَتان ئيش بكةن بؤ بزووتنةوةي‬ ‫طؤإان‪ ،‬ثرؤسةيةكي ئالَؤز نيية؟‬ ‫بةلـآ‪ ،‬ثرؤسةيةكي َ‬ ‫* َ‬ ‫ئالؤزة‪ ،‬ضونكة‬ ‫ئَيمة دياريمان نةكردووة كـآ ئةندامي‬ ‫ئَيمةية تائَيستا‪ ،‬كـآ ئةنداممان نيية‪،‬‬ ‫لةثاش فةترةيةكي ديكة ث��اش ئ��ةوةي‬

‫ دةوتر َيت كة بزووتنةوةكةتان‬‫دابةشبووة بؤ دوو ئاست‪ ،‬ياخود دوو‬ ‫نةوة‪ ،‬يان ئةوةي نازانم ث َيي دةَل َين‪،‬‬ ‫حيزبـىء ناحيزبـى‪ ،‬ئةوانةي كة ث َيشتر‬ ‫لة حيزبةكةتان لة يةك َيتي نيشتمانيدا‬ ‫لةطةلَتان بوونء ئةوانةش كة ث َيشتر‬ ‫حيزبايةتيان نةكردووة‪ ،‬زؤرجاريش‬ ‫ثةلدةهاو َيت بؤ ئ��ةوةي‪ ،‬كة بَل َين‪:‬‬ ‫لةناو بزووتنةوةي طؤإاندا تةكةتول‬ ‫دروستبووة؟‬

‫* ثَيمواية ئ��ةوة شتَيكي ئاسايية‪،‬‬ ‫ملمالنـَيي نةوةكان لةهةموو جيهاندا‬ ‫هةبووة‪ ،‬لة كوردستانيشدا هةية‪ ،‬ئةوةي‬

‫ئيَمة هةموو ئةوانةي كة لة يةكيَتي نيشتمانيي هاتووينةتة‬ ‫دةرةوة‪ ،‬بة كاديرة سةركردةييةكانء ئةوانةي خوارةوة‬ ‫ذمارةمان ناطاتة (‪ )3-2‬هةزار كةس‬ ‫داراييتان ضؤنة؟‬

‫* لةسايةي خواوة بارودؤخى داراييمان‬ ‫باشة‪.‬‬

‫ مةسةلةي‬‫بةضي طةيشت؟‬

‫خؤإ َيكخستنةوةتان‬

‫* ئَيمة هَيشتا لة قؤناغي سةرةتايي‬ ‫خؤإَيكخستنةوةين‪ ،‬دواي ئ��ةوةي كة‬ ‫َ‬ ‫مؤلةتي ياساييمان وةرط��رت��ووة‪ ،‬ثَيش‬ ‫ئةوةي كة َ‬ ‫مؤلةتي ياسايي وةربطرين‪ ،‬ئَيمة‬ ‫هةندي شوَيندا‪ ،‬هةندَيك ئةنجوومةنء‬ ‫لة‬ ‫َ‬ ‫ليذنةمان دروستكردووة‪ ،‬كة ثةيوةنديي‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردني ثةرلةماني كوردستانء‬ ‫بة‬ ‫َ‬ ‫عَيراقييةوة‬ ‫ثةرلةماني‬ ‫هةلبذاردني‬ ‫هةبوو‪ ،‬دواي ئةوة ئَيمة نةضووين وةكو‬ ‫حيزبةكاني ديكة كؤميتةو ليذنةو لقء‬ ‫شتي ديكةي لةو بابةتانة دروست بكةين‪،‬‬ ‫ئَيستا دةستمانكردووة بة خؤإَيكخستن‬ ‫بةجؤرَيك لةخوارةوة دةستمانثَيكردووة‬ ‫بؤ سةرةوة‪ ،‬ئَيمة وةكو هَيزَيك دةتوانين‬ ‫شانازيي بةوةوة بكةين‪ ،‬كة كةرةستةيةكي‬ ‫ط��ةورةي خؤإَيكخستنمان هةية‪ ،‬ئَيمة‬ ‫هَيزَيك نين َبلَيين‪ ،‬لةثَيشدا دةستةي‬ ‫دامةزرَينةرمان دروستكردووة‪ ،‬دةستةي‬ ‫دامةزرَينةر بآلودةكةينةوة بة كوردستاندا‬ ‫بؤ ئ��ةوةي بضَيت ثإوثاطةندة بكات بؤ‬ ‫ئةم رَيكخراوة سياسيية‪ ،‬بؤ خؤشبةختي‬ ‫ئَيمة ب���ةرةو ذووري (‪ )400‬ه��ةزار‬ ‫كةس دةنطيان ثَيداوين‪ ،‬لةناو ئةوانةدا‬ ‫خةريكي خؤإَيكخستنين‪ ،‬لةخوارةوة‬ ‫دةستمانثَيكردووة‪ ،‬لة بنكةكاني خوارةوة‬ ‫دةستمانثَيكردووة‪ ،‬نةك لةسةرةوة‪.‬‬

‫ طرنطترين تايبةتمةنديي لةو‬‫خؤإ َيكخستنةوةيةدا كة ضةند جار َيكي‬ ‫ بؤضوون َيك هةية‪ ،‬كة ث َييواية‪ :‬ئةو ديكةش بةيةكةوة طفتوطؤمان لةطةأل‬‫كردوويت‪ ،‬ئ َيستا رةنطة يةكيانت وتب َيت‬ ‫كة ئةوةية‪ ،‬كة لةخوارةوة بؤ سةرةوة‬ ‫خؤتان ر َيكخستووة‪ ،‬ب��ةآلم لةسةر‬ ‫ئوميَدمان واية‬ ‫تايبةتمةندييةكاني خؤإ َيكخستنةوةي‬ ‫ئ َيوة دةتةو َيت بَل َييت ضي؟‬

‫ل‬ ‫ثةيوةنديمان لةطة َ‬

‫دابةشكردني دةس��ةآلت بةشَيوةيةكي‬ ‫ئاسؤيي بةسةر ئؤرطانةكاني ئةم رَيكخراوة‪،‬‬ ‫ئةوة يةكَيكة لة تايبةتمةندييةكاني ئَيمة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةولمانداوة لةم‬ ‫لةمةش طرنطتر ئَيمة‬ ‫رَيكخستنة تازةيةدا جؤرَيك لة سيستمي‬ ‫كاركردني رَيكخراوةيي بَينينة كايةوة‪ ،‬كة‬ ‫هةميشةء لةهةموو كؤنطرةيةكدا قابيلـى‬ ‫تازةبوونةوة بَيت‪ ،‬وات��ا ئَيمة نايكةين‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك كاديري ثيشةيي‪،‬‬ ‫بةحيزبـى‬ ‫كة هيض ئيشوكارَيكيان نةبَيت غةيري‬ ‫حيزبايةتي‪ ،‬ئ��ةو سيستمي ك��ارةي كة‬ ‫ئيشي ثَيدةكةين‪ ،‬ئَيمة ئومَيدمان واية كة‬ ‫سيستمَيك بَيت هةميشة تازةبوونةوةي‬ ‫تيابَيت‪.‬‬

‫تازة ضيية‪ .‬بةهةمان شَيوة ئةوانةي لة‬ ‫رَيكخراوة سياسييةكانةوة هاتوونةتة ناو‬ ‫ئَيمةوة‪ ،‬نةك بةتةنيا لةناو يةكَيتييةوة‪،‬‬ ‫تةنانةت ئ��ةوان��ةي لةناو حيزبةكاني‬ ‫ديكةشةوة كة هاتوونةتة ن��او ئَيمة‪،‬‬ ‫طةنجينةيةكي طةورةي تةجروبةي ذياني‬ ‫رَيكخراوةييء ذياني سياسييء ذياني‬ ‫طشتييان هةية‪ ،‬ئَيمة َ‬ ‫كةلك لة هةموويان‬ ‫وةردةطرينء سووديان لَيوةردةطرينء‬ ‫بؤ ئَيمة ئ��ةوة سةروةتَيكء سامانَيكي‬ ‫طةورةية‪.‬‬

‫* رةنطة دوو تايبةتمةنديمان هةبَيت‬ ‫جياوازمان بكات لة حيزبة تةقليدييةكان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةولمانداوة‬ ‫يةكَيكيان ئ��ةوةي��ة‪ :‬ئَيمة‬ ‫ئةوةندةي مومكين بَيت دةسةآلتةكان‬ ‫داب��ةش بكةين بةسةر شارةكاندا‪ ،‬واتا‬ ‫هةموو شارَيك كةسايةتيي تايبةتي خؤي‬ ‫هةبَيت‪ ،‬دةسةآلتي تايبةتي خؤي هةبَيت‪،‬‬ ‫تةنانةت بازنةكانيش جؤرَيك لة كةسايةتيء‬ ‫دةسةآلتي تايبةتي خؤيان هةبَيت‪ ،‬واتا‬

‫ثرؤسةي خؤإَيكخستن طةيشتة قؤناغي‬ ‫ئامادةكردنء ئةنجامداني ئةنجوومةني‬ ‫ش��ارةك��ان‪ ،‬ئةوساكة رةنطة فؤرمَيك‬ ‫بآلوبكةينةوة‪ ،‬كـآ دةي��ةوَي��ت ببَيت بة‬ ‫ئةندام‪ ،‬كـآ دةيةوَيت وةكو ثشتيوانء‬ ‫اليةنطر بمَينَيتةوة‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫هةلسووإاوةكاني‬ ‫ئَيمة تا ئةندازةيةكي زؤر ديارن‪ ،‬ئَيمة دوو‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنمان بةإَيكردووة‪ ،‬لة هةردوو‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكةدا لة هةموو شارةكاندا‬ ‫ئَيمة ئةنجوومةنمان هةبووة‪ ،‬كؤميتةمان‬ ‫هةبووة‪ ،‬لة هةندَيك جَيطة طروثمان هةبووة‪،‬‬ ‫طروثى ثشتيوانيمان هةبووة‪ ،‬لةناو ئةمانةدا‬ ‫دياربوون‪ ،‬ئةوانةي كة َ‬ ‫هةلسووإاو بوونء‬ ‫كاريان ك��ردووةو ماأل بةماأل ط��ةإاون‪،‬‬ ‫لةسةر سندووقةكان بريكار بوون‪ ،‬يان‬ ‫ضاودَير بوون‪ ،‬لةشارةكاندا سةرثةرشتي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنيان ك��ردووة‪ ،‬ئَيمة‬ ‫هةلمةتي‬ ‫َ‬ ‫هةلسووإاوةكانمان لةناو ئةوانةدان‪.‬‬

‫ دةوتر َيت زؤرترين ئيعتيمادتان‬‫لةسةر ئةوانةية‪ ،‬كة كؤن‪ ،‬يان ث َيتشتر‬ ‫لة يةك َيتي لةطةلَتاندا بوون؟‬

‫* ئةوة زؤرجار ئةو قسةية باسدةكرَيت‪،‬‬ ‫ئَيمة هةموو ئ��ةوان��ةي كة لة يةكَيتي‬ ‫نيشتمانيي هاتووينةتة دةرةوة‪ ،‬بة كاديرة‬ ‫سةركردةييةكانء ئةوانةي خ��وارةوة‬ ‫ذمارةمان ناطاتة (‪ )3‬هةزار كةس‪ ،‬ناطاتة‬ ‫(‪ )2‬ه��ةزار كةس‪ ،‬ئةوانةي كة دةنطيان‬ ‫بةئَيمة داوة بةرةو ذووري (‪ )400‬هةزار‬ ‫كةسة‪ ،‬ئةوانةي كة لة حيزبةكاني ديكةوة‬ ‫هاتوون‪ ،‬ئَيمة تةجروبةيةكي رابردوومان‬ ‫هةية هي زةماني ثَيشمةرطايةتي‪ ،‬لة‬ ‫زةماني ثَيشمةرطايةتيدا ئةوكةسانةي‬ ‫كة عةسكةرييان دةكرد لةإيزي جةيشى‬ ‫عَيراقدا كة دةهاتنة دةرةوة‪ ،‬س��ازدانء‬ ‫رَيكخستنيان لةناو ريزي ثَيشمةرطةدا‬ ‫زؤر ئاسانتر بوو لةوانةي كة هةرطيز‬ ‫سةربازييان نةكردبوو‪ ،‬ئ��ةوان��ةي كة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك شتي‬ ‫سةربازييان كردبوو‪،‬‬ ‫س��ةرب��ازي��ي فَيرببوون‪ ،‬ك��ة ل��ة ذياني‬ ‫ثَيشمةرطايةتيدا دووبارة دةبووةوة‪ ،‬زؤر‬ ‫بؤ ئَيمة ئاسان بوو بؤئةوةى كة كةسَيك‬ ‫كة دةهاتة دةرةوة‪ ،‬بةئاساني بكرَيت بة‬ ‫فةرماندةي مةفرةزة‪ ،‬بكرَيت بة فةرماندةي‬ ‫كةرت‪ ،‬بكرَيت بةجَيطري تيث‪ ،‬بكرَيت بة‬ ‫فةرماندةي تيث‪ ،‬ئةوانة كة تازة بوون هيض‬ ‫تةجروبةيكي ذياني سةربازييان نةبوو‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةليان خةريك‬ ‫ضةند مانطَيك دةبواية‬ ‫بيت‪ ،‬بؤ ئةوةي فَيريان بكةيت كة قؤناغي‬

‫َ‬ ‫خؤشحاليية ئَيمة يارمةتيمان داون‬ ‫جَيطةي‬ ‫بؤ ئةوةي ئةو ملمالنَيية ئَيستا بةشَيوةيةكي‬ ‫ئاشكرا بَيتة كايةوة‪ ،‬جيلـى تازة هةوأل‬ ‫بدات جَيطةي جيلـى كؤن بطرَيتةوة‪ ،‬ئةوة‬ ‫قانونَيكي تةبيعيية (نوآ كؤن دةبَيت‪ ،‬كؤن‬ ‫جَيطة ضؤأل دةك��ات بؤ نوآ) ئ��ةوةي كة‬ ‫تؤ باسي دةكةيت ملمالنَيي من ثَيمواية‪،‬‬ ‫ئةوة شتَيكي زؤر ئاسايية بةو ئةندازةية‬ ‫نيية‪ ،‬وةكو نةيارةكاني ئَيمة زؤر باسـى‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدةين تةجروبةي‬ ‫دةك��ةن‪ ،‬ئَيمة‬ ‫ك��ؤن‪ ،‬تةجروبةي ثير لةطةأل هيممةتي‬ ‫طةنجدا تَيكةآلء بكةين‪ ،‬الدَي��يء شاريي‬ ‫تَيكةآلء بكةين‪ ،‬كؤنء تازة تَيكةآلء بكةين‪،‬‬ ‫حيزبـىء غةيرة حيزبـى تَيكةآلو بكةين‪،‬‬ ‫من هةر بؤ نموونة بؤ ئةوةي بزانيت كة‬ ‫ئةوة تا ض ئةندازةيةك ئةو قسةية كة تؤ‬ ‫كردتء َ‬ ‫خةلك ئةوة دووبارة دةكةنةوة‪ ،‬تا‬ ‫ض ئةندازةيةك ورد نيية‪ ،‬ئَيمة لة شارَيكي‬ ‫وةكو شاري سلَيمانيدا بةتايبةتي لةناو‬ ‫شارةكةدا لةسةر سندووقةكان ثَيويستيمان‬ ‫بة (‪ )1096‬كةس بووة بؤ بريكاري‪ ،‬بؤ‬ ‫سةرثةرشتي بنكةكان ثَيويستيمان (‪)180‬‬ ‫كةس ب��ووة‪ ،‬بؤ سةرثةرشتي بازنةكان‬ ‫ثَيويستيمان بة زياتر لة (‪ )40‬كةس بووة‪،‬‬ ‫هةموو ئةوانةي كة لة يةكَيتي هاتوونةتة‬ ‫دةرةوة لة شاري سلَيمانيدا كؤنةكاني كة‬ ‫جةنابت باسـى دةكةيت ذمارةيان ناطاتة‬ ‫(‪ )200‬كةس‪ ،‬يان (‪ )300‬كةس‪ ،‬باقيةكةي‬ ‫ديكةمان لةكوَيوة هَيناوة؟‬

‫كاري سياسيي كة لة ئةزمووني حيزبة‬ ‫تةقليدييةكاني ديكةي كوردستان‬ ‫ناض َيت‪ .‬سيماكاني ئةم تازةيية‪ ،‬دواي‬ ‫ت َيثةإبووني دوو هةلَبذاردن بةسةر‬ ‫ئةزمووني بزووتنةوةكةتاندا ضيية؟‬

‫* يةكَيك لةطرنطترين ئةو ئةزموونانةي‬ ‫كة ئَيمة ئَيستا تاقيدةكةينةوةو دامان‬ ‫هَيناوة‪ ،‬ئةزموني داناني ضةكء َ‬ ‫هةلطرتني‬ ‫دروشمي سياسيية‪ ،‬ئَيمة جوآلنةوةكةمان‬ ‫لة باتي ئ��ةوةي بة تفةنط شةإ بكاتء‬ ‫لة باتي ئةوةي لةكاتي ناكؤكيدا ثةنا بؤ‬ ‫ضةك بةرَيتء ئيحتيكام بؤ ضةك بةرَيت‪،‬‬ ‫ثةناى بؤ دةنطدانء بؤ قسةكردن بردووة‪،‬‬ ‫ب��ؤ يةكةمينجارة ل��ةم �َي��ذووي ت��ازةي‬ ‫ميللةتةكةماندا‪ ،‬ئَيمة موعارةزةيةكي‬ ‫قانونةكاني‬ ‫مةدةنيمان لةضوارضَيوةي‬ ‫هةرَيمي كوردستاندا هَيناوةتة كايةوة كة‬ ‫دةوري خؤيان بةشَيوةيةكي زؤر باش‬ ‫دةبينن لة ئاشكراكردني ئةو شتانةي كة‬ ‫ثَيويستة ميللةتةكةمان بيزانن‪ ،‬من ثَيمواية‪،‬‬ ‫بةتةنيا ئةو سةروةريية باس بكةين‪،‬‬ ‫ئةو داهَينانة باس بكةين‪ ،‬ثَيمواية‪ ،‬ئةوة‬ ‫شتَيكي تازةية لةجوآلنةوةي كورددا‪ ،‬ئَيوة‬ ‫خؤتان دةزانن كة كورد بةدةست شةإي‬ ‫ناوخؤوة ضةند تووشي دةردو نةهامةتى‬ ‫بووة‪ ،‬بؤ يةكةمينجارة كة وامانكردووة‪،‬‬ ‫جوآلنةوةيةكي سياسيي بَيتة ثَيشةوة‪،‬‬ ‫بةبآ بةكارهَيناني ضةك‪ ،‬بةبآ بةكارهَيناني‬ ‫زةبروزةنط‪ ،‬بةبآ ئةوةي كة ثةنا بةرَيت‬ ‫بؤ توندوتيذيي‪ ،‬جؤرَيك لة كاري سياسيي‬ ‫هَيمنانة‪ ،‬كاري سياسيي قانوني‪ ،‬كاري‬ ‫سياسيي مةدةني بَينَيتة كايةوة‪ ،‬ئومَيدمان‬ ‫واية‪ ،‬ئةمة سةرةتاي قؤناغَيكي تازة بَيت لة‬ ‫ذياني ميللةتةكةماندا‪.‬‬

‫ يةك َيك لةو سيماتة ناشيرينانة‬‫كة ث َيشتريش ئ َيوة لة خيتابى ئيعالمي‬ ‫خؤتاندا نةقلَتان كردووة‪ ،‬كردنةوةي‬ ‫ب��ارةط��اي حيزبى ب��ووة لة ط��ةإةكء‬ ‫كؤآلنء شارو شارؤضكةكاندا‪ ،‬سياسةتي‬ ‫ئ َيوة بؤ كردنةوةي بارةطا ضؤنة لة‬ ‫كوردستاندا؟‬ ‫* ئَيمة َ‬ ‫هةولدةدةين كة كةمترين ذمارةي‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدةين‪ ،‬لةهةر‬ ‫بارةطامان هةبَيت‪،‬‬ ‫قةزايةكدا لة بارةطايةك زياترمان نةبَيت‪،‬‬ ‫ثَيشنيازمان كردووة بؤ فراكسيؤني طؤإان‬ ‫لة ثةرلةماني كوردستاندا‪ ،‬كة ثإؤذةيةك‬ ‫ثَيشكةش بكةن‪ ،‬لةو ث��إؤذةي��ةدا وةكو‬ ‫بةشَيك لة تةعديلكردني قانوني ئةحزاب‪،‬‬ ‫ياخود وةكو ثإؤذةيةكي سةربةخؤ‪ ،‬بؤ‬ ‫دياريكردني ذمارةي بارةطاي حيزبةكان‬ ‫لةناو شارةكاندا‪ ،‬ثَيمانواية‪ ،‬هةبووني‬ ‫ذمارةيةكي زؤري بارةطاي حيزبى لةناو‬ ‫شارةكاندا‪ ،‬لةناو كوضةو كؤآلنةكاندا‪ ،‬لةناو‬ ‫شةقامةكاندا‪ ،‬بَيجطة لةوةي كة دةبَيت بةبار‬ ‫بةسةر ميزانييةي طشتييةوة‪ ،‬دةبَيت بةبار‬ ‫بةسةر دراوسَيكانيشةوة‪ ،‬دراوسَيكانيش‬ ‫ه��ةراس��ان دةك���ات‪ ،‬ئ��ازادي��ي َ‬ ‫خةلكيش‬ ‫تَيكدةدات‪ ،‬بؤية ثَيمان باشة‪ ،‬نةك هةر‬ ‫ئَيمة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو حيزبةكاني ديكةش ذمارةي‬ ‫بارةطاكاني خؤيان لةناو شارةكاندا كةم‬ ‫بكةنةوة‪.‬‬

‫ دةوت��ر َي��ت ك��ة ب��زووت��ن��ةوةي‬‫طؤإان‪ ،‬كؤنطرة نابةست َيت‪ ،‬ئ َيوة ث َيشتر‬ ‫ث َيتانوابووة‪ ،‬هةموو ر َيكخستن َيك‬ ‫ زؤرج��ار باس ل��ةوة دةك��ةن كة ث َيويستي بة كؤنطرة هةية بؤ ئةوةي‬‫لة دي��دارء رووبةإووبوونةوةكاني نوآ ب َيتء لةنو َيبوونةوة نةوةست َيت؟‬ ‫َ‬ ‫��ي‪ ،‬ئَيمة ن��ةك ه��ةر كؤنطرة‬ ‫*‬ ‫ديكةشدا‪ ،‬بةوةي كة ئ َيوة ش َيواز َيكي نوآ‬ ‫ب��ةل َ‬ ‫لة كاري سياسيي لة كوردستان بةرهةم دةب��ةس��ت��ي��ن‪ ،‬ث��اش ئ���ةوةي ث��إؤس��ةي‬ ‫دةه َينن‪ ،‬يان النيكةم ش َيواز َيكي نوآ لة خؤإَيكخستنةوة ت��ةواو ب��وو‪ ،‬فؤرمى‬

‫لةسايةي خواوة‬ ‫بارودؤخى دارايي‬ ‫بزووتنةوةكةمان باشة‬

‫داواكاري ئةندامَيتيي بآلودةكةينةوة‪ ،‬ثاش‬ ‫ئةوةي ثإؤسةي ئةندامطيريمان تةواو كرد‪،‬‬ ‫ئَيمة نةك هةر كؤنطرةي طشتيى دةبةستين‪،‬‬ ‫ي��ان كؤنطرةي نيشتماني دةبةستين‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو كؤنفرانسـى محةلى شارةكانيش‬ ‫دةبةستين‪ ،‬وات��ا لةهةموو شارةكاندا‬ ‫كؤنفرانسي محةلى دةبةستين‪ ،‬كؤنفرانسة‬ ‫محةلييةكان تةنيا بؤ ئةوة نابَيت كة ضةند‬ ‫كةسَيك َ‬ ‫هةلبذَيرن بؤ مةسئوليةتء ئةوانة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو زؤرتر كؤنفرانسة محةلييةكان بؤ‬ ‫ئةوة بَيت كة ثَيويستييةكاني هةلومةرجى‬ ‫كؤمةآليةتي‪ ،‬ئابووريي‪ ،‬رؤشنبيريي بزانين‬ ‫بؤ ئةوةي بتوانين هةميشة ئَيمة بةرنامةي‬ ‫تازة ثَيشكةش بكةينء بهَينينة كايةوة‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫راثـــؤرت‬

‫ثةرلةمان طفتوطؤ لةسةر زيادكردنى موءضةى ثؤليسء ثيَشمةرطة دةكات‬

‫حكومةتى هةريَم (‪ )210‬هةزار دينارى دةرمالَةى خواردنء مةترسىو دةرمالَةكانى ديكةى ثؤليسء ئاسايش نادات‬ ‫راثؤرتى‪ :‬سةنطةر جةمال‬ ‫لةإَيى ثرؤذة بإيارَيكةوة‪ ،‬فراكسيؤنى‬ ‫طؤإان َ‬ ‫هةولى ضاككردنى مووضةى هَيزةكانى‬ ‫ثَيشمةرطةو ثؤليسء ئاسايش دةدات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةيةكيان‬ ‫بةشَيوةيةك هةموو مووضةو‬ ‫هاوتابَيت بةرامبةر هَيزةكاني بةغدا‪.‬‬ ‫ث��رؤذة بإيارى ضاككردنى موءضةى‬ ‫هَيزةكانى ثَيشمةرطةو ثؤليسء ئاسايش لة‬

‫َ‬ ‫خةلكى كوردستاندانء خؤشيان طيانيان لة‬ ‫مةترسيداية‪.‬‬ ‫نةريمان كة هاوكات ثةرلةمانتارى‬ ‫فراكسيؤنى طؤإانة هاوتانةكردنى مووضةى‬ ‫ئةو هَيزانة بة بةغداو يةكساننةكردنى‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةكانيان لة راب���ردوودا بة غةدر‬ ‫دةزانَيتء ئةوةش دةخاتة ئةستؤى حكومةتى‬ ‫هةرَيم‪ ،‬وت��ى‪« :‬لة ث��رؤذة بإيارةكةشدا‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةى بإوانامة‪ ،‬خؤراك‪،‬‬ ‫هاتووة لة‬

‫مستةفا ضاو ِرةش‪:‬‬ ‫ثشتيوانى لة هةولَي زيادكردنى مووضةى‬ ‫ثيَشمةرطةو ثؤليس دةكةين‬ ‫يةك مادةى سآ بإطةيى ثَيكهاتووة‪ ،‬دواى‬ ‫ثَيشكةشكردنى لةاليةن فراكسيؤنى طؤإانةوة‬ ‫لة دوادانيشتنى ثةرلةماندا خوَيندنةوةى بؤ‬ ‫كراو ئاراستةى ليذنةى ياسايىء ئاسايشء‬ ‫ناوخؤ كرا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫عةبدولآل‪ ،‬ئةندامى ليذنةى‬ ‫نةريمان‬ ‫ناوخؤو ئاسايشء ئةنجومةنة خؤجَيييةكانى‬ ‫ثةرلةمان‪ ،‬روون��ي��دةك��ات��ةوة لة ث��رؤذة‬ ‫بإيارةكةدا هاتووة‪« :‬هَيزةكانى ثَيشمةرطةو‬ ‫ئاسايشء ثؤليس لة هةرَيمى كوردستان‬ ‫وةك هاوتاكانيان لَيبَيت لة بةغدا‪ ،‬ئةو‬ ‫جياوازيىء ناهةقيانة نةمَينَيت كة لَييانكراوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةى ثلةوثايةو بإوانامة‪ ،‬ئةوةش‬ ‫وةك‬ ‫بؤئةوةى بكرَيتة ثرؤذة بإيارَيك بؤئةوةى‬ ‫ضيتر ئةو غوبنة لةسةر ئةو هَيزانة نةمَينَيتء‬ ‫رَيخؤشكةرى نةبَيت بؤ هيض كةسء اليةنَيك‬ ‫بة ويستء ئارةزوءى خؤيان لَيكدانةوة بؤ‬ ‫ئةو موءضانةيان بكات»‪.‬‬ ‫خراثيى طوزةرانى كارمةندانى زؤرَيك‬ ‫لةو هَيزانة بةشَيوةيةكة‪ ،‬كة ثةرلةمانتاران‬ ‫ناضار بكةن دةنطى بؤ ب��دةن‪ ،‬ئةوة جطة‬ ‫لةوةى ئةو هَيزانة لة بارودؤخَيكى سةختدا‬ ‫َ‬ ‫هةولى ثاراستنى طيانء خاكى‬ ‫بةردةوام لة‬

‫َ‬ ‫مندالدا ثشت بة بإيارةكانى‬ ‫هاوسةريىء‬ ‫بةغدا ببةسترَيتء لةطةأل زيادكرنيدا‬ ‫ئةوانةى ئَيرةش بطرَيتةوةو زيادبكرَيت‪،‬‬ ‫هةروةها لة داهاتوءدا هةر زيادكردنَيك‬ ‫لة ناوةندةوة ئةطةر بكرَيت‪ ،‬راستةوخؤ‬ ‫لة هةرَيمى كوردستانيش جَيبةجَيبكرَيت‬ ‫بةبآ طةإانةوة بؤ حكومةتء ثةرلةمانء‬ ‫وةزارةتى ناوخؤ»‪ ،‬ضونكة وةك ئةو َ‬ ‫دةلَيت‪:‬‬ ‫«تائَيستا ئيجتيهاداتى شةخسى كاريطةريى‬ ‫زؤرى هةبووةو كاريطةريي كردءوةتةسةر‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةى ئةو هَيزانة‪ ،‬لةكاتَيكدا‬ ‫موءضةو‬ ‫ئةوانة بإبإةى ثشتى هةموء حكومةتَيكن‬ ‫بؤ جَيبةجَيكردنء سةروةربوونى ياساو‬ ‫ثاراستنى وآلتء طيانى هاوآلتييان»‪.‬‬ ‫ه���ةروةك وتيشى‪« :‬طرنطييةكانى‬ ‫ئ��ةو ث���رؤذة ب��إي��ارة ل��ةوةداي��ة‪ ،‬ك��ة بة‬ ‫يةكسانكردنةوةى مووضةى كارمةندانى‬ ‫هَيزةكانى ثؤليسء ئاسايش لةطةأل‬ ‫هاوثيشةكانيان لة حكومةتى عَيراقى‪،‬‬ ‫عةدالةتى كؤمةآليةتى دةضةسثَينَيت‪ ،‬جطة‬ ‫لةوة متمانةى ئةو هَيزانة بة حكومةتةكةيان‬ ‫زياد دةك��اتء بؤيان روءندةبَيتةوة‪ ،‬كة‬ ‫حكومةتةكةيان مافةكةيان دةداتآء مافيان‬

‫ناخوات‪ ،‬ئةوانيش لة ئةنجامدا ئةو مافة‬ ‫دةثارَيزنء بة َ‬ ‫دلسؤزيى كاردةكةن»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةى‬ ‫ثَينةدانى (‪ )210‬هةزار دينارى‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةكانى ديكةى وةك‬ ‫خ���واردنء‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةي مةترسييء خَيزانء‬ ‫ثلةوثايةكانء‬ ‫ضاكنةكردنى‪ ،‬ئةطةرى ئةوة زياد دةكات‬ ‫كة زؤرَيك لة كاديرو ثلةدارى ئةو هَيزانة‬ ‫بكشَينةوةو راذةى خؤيان بؤ خزمةتى‬ ‫مةدةنيي بطوازنةوة‪.‬‬ ‫نةريمان لةو بارةيةوة َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ئةو‬ ‫دةرماآلنةى لة كوردستان نادرَيتة ئةو‬ ‫هَيزانة‪ ،‬غ��ةدرة لة ئيستيحقاقى خؤيان‪،‬‬ ‫ئةوةش حكومةتى هةرَيم لَيى بةرثرسء‬ ‫كةمتةرخةمة‪ ،‬لةوةى ديراسةيةكى باشى بؤ‬ ‫ذيانيان نةكردوءةو كةم طرنطيى ثَيداون»‪.‬‬ ‫ئةوةى جَيى نيطةرانيية‪ ،‬ثَينةدانى دةنطى‬ ‫ليستى زؤرينةبوو بة هاوتاكردنى ئةو‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةو موءضانة لةكاتى ثةسةندكردنى‬ ‫بودجةى هةرَيمدا‪ ،‬ب��ةآلم ئايا ئَيستا بؤ‬ ‫خزمةتكردن بةو هَيزانة ثةرلةمانتارانى‬ ‫دةس���ةآلت كة زؤري��ن��ةن دةن��ط دةدةن��ة‬ ‫ئةو ث��رؤذة بإيارة بؤ سوءدطةياندن بة‬ ‫كاديرانى ئةو هَيزانةو بةرزكردنةوةى‬

‫بذَيوييان؟‬ ‫َ‬ ‫عةبدولآل‪ ،‬وتي‪:‬‬ ‫لةوبارةيةوة نةريمان‬ ‫«تةمةننا دةكةين ثرؤذةكة لة خزمةتى ئةو‬ ‫ضينانةدا بإيارى لةسةر بدرَيتء لةسةر‬ ‫قوتى خَيزانء منداألء ماندووبوونى كاديرانى‬ ‫ئةو هَيزانة نةكةوينة جةدةلَيكى نامةنتيقى‬ ‫سياسييةوة‪ ،‬ضونكة ئةوة مةسةلةيةكى‬ ‫مرؤظايةتييةو ثةيوةنديى بة سياسةتةوة‬ ‫نيية»‪.‬‬ ‫الى خ��ؤش��ي��ةوة ش���َي���رزاد ح��اف��ز‪،‬‬ ‫ثةرلةمانتارى طؤإان‪ ،‬بإواي واية‪ :‬موءضةي‬ ‫هَيزة ضةكدارةكان لة زؤربةى فةرمانبةران‬ ‫كةمترةء بةشى بذَيوييان ناكات‪ ،‬لةكاتى‬ ‫ثةسةندكردنى بودجةدا ئةو تَيبينييةمان‬ ‫خستةإوو‪ ،‬ب��ةآلم ليستى كوردستانيي‬ ‫رةتيكردةوة‪ ،‬دواتر موءضةكةشيان وةك‬ ‫ثَيويست زيادى نةكرد‪ ،‬ئَيستاش ضاوةإَيين‬ ‫دواى ثشوو ليستةكانى ديكةش دةنط بؤ‬ ‫باشكردنى طوزةرانى ئةو ضينة غةدرلَيكراوة‬ ‫بدةن»‪.‬‬ ‫ئةو ثَييواية‪ :‬ثَيدانى ئةو ئيمتيازاتانة شتَيكى‬ ‫َ‬ ‫دةرمالةى خواردنء‬ ‫زيادة نيية‪ ،‬بةوثَييةى‬

‫ترسناكيى ثَيويستيية‪ ،‬ضونكة ئةو هَيزانة لة‬ ‫هةركاتَيكدا ئةطةرى ئةوة هةية روءبةإووى‬ ‫ترس ببنةوة‪ ،‬جطة لةوة لةكاتى بةجَيهَيناني‬ ‫فةرماندا ثَيويستيان بة خواردنةو وتيشي‪:‬‬ ‫«ئَيمةش شَيلطيرانة داكؤكيى لةو داخوازيية‬ ‫دةكةين‪ ،‬وةك ضؤن لةكاتى ثةسةندكردنى‬ ‫بودجة‪ ،‬بؤ بودجةى ئاسايش كردمان»‪.‬‬ ‫رؤذنامة ثةيوةنديى بة ضةند بةرثرسَيك‬ ‫لة وةزارةت���ى ثَيشمةرطةء ناوخؤ كرد‪،‬‬ ‫بةو ثاساوةى ئاطادارى ئةو ثرؤذةية نين‬ ‫لَيدوانيان نةدا‪ ،‬بةآلم مستةفا ضاوإةش‪،‬‬ ‫ئةندامي سةركردايةتي يةكَيتيء بةرثرسي‬ ‫َ‬ ‫مةلبةندي رَيكخستني ثَيشمةرطة‪ ،‬هةرضةندة‬ ‫بَيئاطايى خؤى لةء وردةكارييانةى ئةو‬ ‫ثرؤذة بإيارة دةربإى‪ ،‬بةآلم وتى‪« :‬لة هةموو‬ ‫َ‬ ‫حالةتَيكدا هةر شتَيك كة لة بةرذةوةنديى‬ ‫ثَيشمةرطةو زيادبوونى موءضةى َ‬ ‫خةلكى‬ ‫َ‬ ‫دوودلييةك ثشتيوانيى‬ ‫هةذار بَيت‪ ،‬بآ هيض‬ ‫لَيدةكةينء بة هةنطاوَيكى باشى‬ ‫دةزانم»‪.‬‬

‫ثةرلةمان تواناى ضاوديَريكردنى بودجةى (‪)2010‬ى نيية‬ ‫ثةرلةمانتاريَك‪ :‬حكومةت بودجةى وةبةرهيَنانى نةخستووةتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة‬ ‫ضاوان عةلى‬

‫ثةرلةمانتاران رةخنة لةوة دةط��رن‪ ،‬كة‬ ‫تائَيستا بودجة وةك ثَيويست نةضووةتة‬ ‫ب��وارى جَيبةجَيكردنةوةو نةيانتوانيوة‬ ‫ضاودَيريى ضؤنَيتى خةرجكردنةكةى بكةن‪،‬‬ ‫شارةزايةكى ئابووريش ثَييواية‪ ،‬كة هةرَيم‬ ‫طرفتى ئيدارةدانى ئابوورى هةية‪.‬‬ ‫ثةرلةمانى كوردستان لة ‪2010/4/13‬‬ ‫بودجةى (‪)2010‬ى ثةسةندكردء سةرؤكى‬ ‫هةرَيميش لة (‪)4/21‬دا ئيمزاي لةسةر بودجةكة‬ ‫كردو ئةو بودجةيةش لة ‪ 2010/1/1‬دةضَيتة‬ ‫بواري جَيبةجَيكردنةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫عةبدول َ‬ ‫الى مةالنورى ئةندامى‬ ‫ب��ةآلم‪،‬‬ ‫ثةرلةمان ئاشكراى كرد‪ ،‬كة تا ئَيستا بودجةى‬ ‫ثرؤذةكانء وةبةرهَينان نةضووةتة بوارى‬ ‫َ‬ ‫سال‬ ‫جَيبةجَيكردنةوة كة زياتر لة نيوةى‬ ‫كؤتايى هاتووة‪.‬‬ ‫شارةزايانى ب��وارى ئابووريش‪ ،‬ئةم‬ ‫هةنطاوةى حكومةت بة كةمتةرخةمى وةسف‬ ‫دةكةن و وةك ئةيوب سماقةيى شارةزاى‬ ‫ئابووريىء مامؤستاى زانكؤى سةآلحةدين‬ ‫دةلَيت‪« :‬طرفت لة بودجةكة نيية‪ ،‬طرفت لة‬ ‫دانانى بودجةكة و شَيوازى جَيبةجَيكردنةكةى‬ ‫هةية‪ ،‬كة كةسى نةشياو لة ئيدارةدانى اليةنى‬ ‫دارايىء ئابووريى هةرَيم دان��راوة‪ ،‬ئةمةش‬ ‫واى كردووة بطةينة ئةو راستييةى كة هةرَيم‬ ‫طرفتى ئيدارةدانى ئابووريى هةية نةك رَيذةى‬ ‫بودجةكة‪ ،‬هةربؤية ضاودَيريشى ثَيناكرَيت»‪.‬‬ ‫لة دواى ثةسةندكردنى بودجة‪ ،‬دةبوو‬ ‫ثةرلةمان َ‬ ‫رؤلى خؤى وةك ضاودَير ببينياية‬ ‫لةسةر ضؤنيتى خةرجكردنى بودجة و خستنة‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةوةشدا كة‬ ‫بوارى جَيبةجَيكردنةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دلشاد شةهاب‪ ،‬ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫ثَييواية‪ :‬لةبةر ئةوةى بودجة دواك��ةوت لة‬

‫طةيشتني بؤ ثةرلةمانء ثةسةندكردنيء‬ ‫لةسةرةتاى مانطى ئايارةوة بودجةكة ضووةتة‬ ‫ب��وارى جَيبةجَيكردنةوةو رَينماييةكانى‬ ‫بؤ دةرض���ووة‪ ،‬هةربؤية هَيشتا زووة بؤ‬ ‫َ‬ ‫هةلسانطاندنى بودجةكة رةنطة لةدواى مانطى‬ ‫ئةيلولةوة َ‬ ‫هةلسانطاندن بؤ خةرجييةكانء‬ ‫ثإؤذةكان بكرَيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫عةبدولآلى مةال نورى‪،‬‬ ‫لة بةرامبةردا‪،‬‬ ‫ثَييوابوو‪ :‬كة ليذنةكانى ثةرلةمان ناتوانن‬ ‫ضاودَيربن بةسةر ضؤنَيتى خةرجكردنى‬ ‫بودجةكةء ثإؤذةكانء دةستةبةركردنى‬ ‫دادث��ةروةري��ى لة شَيوازى دابةشكردنى‬ ‫ثإؤذةكان بةسةر ناوضة جياجياكاندا‪ ،‬كة‬ ‫لة بنةإةتدا نادادثةروةريى لة دابةشكردنى‬ ‫ثإؤذةكاندا هةبووة‪ ،‬ضونكة بة وتةي ئةو‪« :‬هةر‬ ‫لة بنةإةتدا شَيوازى ثةسةندكردنى بودجةكة‬ ‫بة جؤرَيك بوو‪ ،‬كة دةرفةتى ضاودَيريكردن بؤ‬ ‫ئَيمة وةك ثةرلةمان ئاسان نةبَيت»‪.‬‬

‫لةكاتى ثةسةندكردنى بودجةدا ضةند‬ ‫طؤإانكارييةك لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة‬ ‫داواك��را كة لة ثإؤذةكةدا بكرَيتء دةبوو‬ ‫حكومةت دواى ئةنجامدانى طؤإانكارييةكان‬ ‫لة ماوةيةكى دياريكراودا ثإؤذةكةى بة‬ ‫طؤإانكاريىء راستكردنةوةكانةوة رةوانةى‬ ‫ثةرلةمان بكردايةتةوة‪.‬‬ ‫د‪.‬س���ةروةر عةبدوإلةحمان‪ ،‬ئةندامي‬ ‫ثةرلةمان لةوبإوايةدا بوو‪ ،‬كة مةرج نيية‬ ‫حكومةت ثإؤذةكة بة طؤإانكارييةكانةوة لة‬ ‫ئَيستادا رةوانةى ثةرلةمان بكاتةوةء وتى‪:‬‬ ‫«ناكرَيت لةهةموو شتَيكى حكومةت طومانمان‬ ‫هةبَيت كة بؤية نةيناردووةتةوة‪ ،‬لةبةرئةوةى‬ ‫نيازى نيية ئةو طؤإانكارييانة بكات»‪.‬‬ ‫ئةم بؤضوونة لةاليةن ثةرلةمانتارانى‬ ‫ئؤثؤزسيؤنةوة رةت��دةك��رَي��ت��ةوة‪ ،‬وةك‬ ‫ع��ةب� َ‬ ‫�دول�لاى م��ةال ن��ورى‪ ،‬ثةرلةمانتاري‬ ‫فراكسيؤني طؤإان جةختى لةسةر كردةوة‪:‬‬

‫كة ثةرلةمان كةوتووةتة ذَي��ر هةيمةنةى‬ ‫حكومةتةوةو زؤرَي��ك لة دةسةآلتةكانى‬ ‫ثةرلةمان دراوةتةوة بة حكومةتء سةرثشك‬ ‫كراوة لةوةى كة دادثةروةريى لة دابةشكردنى‬ ‫ثإؤذةكان ثةيإةو بكات‪.‬‬ ‫بودجةى َ‬ ‫سالي (‪ )2010‬وا دادةنرَيت‪،‬‬ ‫كة (‪ )6‬مانطى تَيثةإاندبَيت‪ ،‬ضونكة دةبَيت لة‬ ‫(‪)1/1‬ةوة كار بةو بودجةية كرابَيتء بةهؤى‬ ‫دواكةوتنةكةيةوة ثَيويست بوو حكومةت هةر‬ ‫زوو بيخاتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫َ‬ ‫عةبدولالى مةال نورى‪ ،‬باس لةوةدةكات‪ :‬كة‬ ‫ثةرلةمانتاران طومانيان لةوة هةية كة تائَيستا‬ ‫بودجةكة ضووبَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةء‬ ‫هاوكات‪ ،‬بيالل سلَيمان‪ ،‬سةرؤكى ليذنةى‬ ‫خزمةتطوزارييةكانى شارةوانىء طواستنةوةء‬ ‫طةياندنء طةشتوطوزار جةختى لةوةكردةوة‪:‬‬ ‫ك��ة س���ةدان ث���إؤذة ب��ةت��اي��ب��ةت ث��إؤذة‬ ‫ثَيشنيازكراوةكان‪ ،‬تائَيستا تةندةريشيان بؤ‬

‫نةكراوةء هيض هةنطاوَيك بؤ جَيبةجَيكردنيان‬ ‫نةنراوة‪ ،‬كة (‪ )6‬مانطى ساأل كؤتايى هاتووةء‬ ‫تةنيا (‪ )6‬مانط ماوة‪.‬‬ ‫لةمبارةيةوة‪ ،‬ئةيوب سماقةيى بؤ رؤذنامة‬ ‫جةختى ل��ةوةك��ردةوة‪ ،‬كة ه��ةر رؤذَي��ك‬ ‫دواكةوتن لة جَيبةجَيكردنى ثرؤذةكان زيان بة‬ ‫ئابووريى هةرَيم دةطةيةنَيت‪ ،‬ضونكة بةتايبةت‬ ‫ث��رؤذة ب��ةردةوام��ةك��ان كة ضةند َ‬ ‫سالَيكة‬ ‫دةستيان ثَيكراوةو ثَيويستيان بة تةواوكردنة‪،‬‬ ‫نةك دوابكةونء َ‬ ‫سالَيكى ديكةش بودجةيان‬ ‫بؤ تةرخانبكرَيتةوة‪ ،‬ثرؤذة نوَييةكانيش كةى‬ ‫دةستثَيدةكةنء كةى تةواودةكرَين؟‬ ‫ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمانيش‪ ،‬كة لة‬ ‫ليذنةكانى ديكة زياتر ئةركى ضاودَيريكردنى‬ ‫لةئةستؤية‪ ،‬بة وتةى د‪ .‬سةروةر بإياردةرى‬ ‫ليذنةى نةزاهة‪ ،‬ليذنةكةيان كة ليذنةيةكى‬ ‫ضاودَيريكردنة تائَيستا كارةكانى وةك‬ ‫ثَيويست نةبوون‪ ،‬ضونكة ديوانى ضاودَيريى‬ ‫داراي��ى يةكيان نةطرتووةتةوةو دةستةى‬ ‫نةزاهة ثَيكنةهاتووة‪.‬‬ ‫نةبوونى تواناى ضاودَيريكردن لةاليةن‬ ‫ثةرلةمانةوة بؤ بودجةى ‪ ،2010‬كة وةك‬ ‫ثةرلةمانتارةكةي ط��ؤإان جةختدةكاتةوة‪،‬‬ ‫هؤكارةكةى َ‬ ‫«زالبوونى دةسةآلتى حكومةتة‬ ‫بةسةر ثةرلةماندا كة دةبوو بةثَيضةوانةوة‬ ‫بَيت»‪.‬‬ ‫شارةزاكةى بوارى ئابووريش جةخت‬ ‫لةوة دةكاتةوة كة ئةو كةسانةى لة بوارى‬ ‫كارطَيإىء ئابووريى حكومةت دان��راون‪،‬‬ ‫ئةوةندةى ئينتمايان بؤ حيزب هةية‪ ،‬هَيندة‬ ‫بة تةنط ئابووريى وآلتء حكومةتةوة‬ ‫نين‪ ،‬هةربؤية داوا لة ثةرلةمانتاران دةكات‬ ‫ئةو طفتوطؤيةى لةسةر بودجة كرديان بؤ‬ ‫ضاودَيريكردنء جَيبةجَيكردنى بودجةكة دوو‬ ‫ئةوةندة كاربكةن‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫راثـــؤرت‬

‫ثةرلةمان ثيَويستى بة طؤأينى ثةيأةوة هةذدة سالَييةكةيةتي‬

‫كةمكردنةوةى‬ ‫دةسةآلتء ثشووةكان‬

‫راثؤرتى‪ :‬سةنطةر جةمال‬ ‫ثةرلةمانى كوردستان ك��ار بةو‬ ‫ثةيإةوة ناوخؤيية دةك��ات‪ ،‬كة (‪)18‬‬ ‫َ‬ ‫سالة دانراوة‪ ،‬بة راي ثةرلةمانتاران‬ ‫جطة ل��ةوةي هؤكارَيكة بؤ سستيي‬ ‫كارةكانيان‪ ،‬دةسةآلتَيكي زؤريشي‬ ‫داوةتة سةرؤكايةتي ثةرلةمان‪.‬‬ ‫ث��ةي��إةوى ن��اوخ��ؤى ثةرلةمان‬ ‫َ‬ ‫لةسالى (‪ )1993‬دان��راوة‪ ،‬هةرضةندة‬ ‫لةماوةى ضةند َ‬ ‫سالى رابردوودا زياتر‬ ‫لة (‪ )7‬جار هةمواركراوةتةوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫هَيشتا بةو شَيوةية نيية كة لة ئاستي‬ ‫ثَيويستء بارودؤخى تازةدابَيتء‬ ‫َ‬ ‫رؤلى ثَيويست بداتة ثةرلةمانتارانء‬ ‫ليذنةكان بؤئةوةى كارةكانى ثةرلةمان‬ ‫بةخَيرايى بةإَيوةبضَيت‪.‬‬

‫ثةيإةو َيك بؤ طؤإين‬

‫بةشَيكي زؤر لة ثةرلةمانتارانى‬ ‫ك��وردس��ت��ان كؤكن ل��ةس��ةر دانانى‬ ‫ثةيإةوَيكى ناوخؤى تازة‪ ،‬كة لةطةأل‬ ‫س���ةردةم بطونجَيتء كاريطةريى‬ ‫هةبَيت لةسةر كاراكردنى ثةرلةمان‪،‬‬ ‫ئَيستاش دوو را هةية لةو رءوةوة‪،‬‬ ‫كة يان ثةيإةوَيكى نوآ دابنرَيت‪ ،‬يان‬ ‫ئةو ثةيإةوةى هةية جارَيكى ديكة‬ ‫هةمواربكرَيتةوة‪.‬‬ ‫شيروان حةيدةرى‪ ،‬ثةرلةمانتارى‬ ‫فراكسيؤنى كوردستانيىء سةرؤكى‬ ‫ل��ي��ذن��ةى ي��اس��اي��ى ل��ة ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان‪ ،‬ئاماذة بة ثَيويستيى‬ ‫ط��ؤإي��ن��ى ث���ةي���إةوى ن��اوخ��ؤى‬ ‫ثةرلةمان دةك��اتء روءنيدةكاتةوة‪،‬‬ ‫ك��ة ث��رؤذةي��ةك��ي��ان ب��ؤ ث��ةي��إةوى‬ ‫ناوخؤ ئ��ام��ادةك��ردءوةو ئاراستةى‬ ‫سةرؤكايةتى ثةرلةمانيان كردءوة‪،‬‬ ‫«ئ��ةوةش بؤئةوةى طؤإانكارييةكى‬ ‫بنةإةتى لة ث��ةي��إةوةك��ةدا بكرَيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫سالى بةسةرداضوءةو‬ ‫ضونكة (‪)18‬‬

‫ئارام قادر‪:‬‬ ‫دةسةآلتةكاني‬ ‫سةرؤكايةتى‬ ‫ثةرلةمان زؤر زؤرة‬

‫ثةيمان عيزةدين‪:‬‬ ‫ئةم ثةي ِرةوة‬ ‫وادا ِريَذراوة‬ ‫ريَطريى لة هةموء‬ ‫ئازادييةك بطريَت‬ ‫لةناو ثةرلةمان‬ ‫ضةندينجار هةمواركراوةء ئَيستاش‬ ‫كةموكوإيى تَيداية»‪.‬‬ ‫لةاليةكى دي��ك��ةوة ئ���ارام ق��ادر‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى‬ ‫س��ةرؤك��ى فراكسيؤنى‬ ‫ئيسالميى لة ثةرلةمانى كوردستان‪،‬‬ ‫ب��اس ل��ة ثَيويستيى طؤإانكاريى‬ ‫ل��ة ث���ةي���إةوى ن��اوخ��ؤ دةك���اتء‬ ‫روءنيدةكاتةوة‪ ،‬كة لةطةأل ليستى‬ ‫بؤ‬ ‫ثرؤذةياسايةكيان‬ ‫يةكطرتوو‬ ‫ه��ةم��وارك��ردن��ى ث��ةي��إةوى ناوخؤ‬ ‫ثَيشكةشى سةرؤكايةتى كردءوةو لة‬ ‫لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة وتى‪« :‬ئةوةى‬ ‫ئَيمة ي��ان ئ��ةوةى ليذنةى ياسايى‬ ‫هةر كاميان بَيت باشة‪ ،‬ضونكة ئةو‬ ‫ثةيإةوةى هةية لة ئاستى خواستةكانى‬ ‫ئةمإؤى ثةرلةمانى كوردستاندا نيية»‪.‬‬ ‫حةيدةرى‪ ،‬كة سآ خولة ثةرلةمانتارة‬ ‫ثَييواية‪ :‬دةب�َي��ت لة بنةإةتةوة بة‬ ‫ثةيإةوةكةدا بضنةوةء ثةيإةوَيكى‬ ‫تازة دابنَين‪ ،‬بةشَيوةيةك سوءد لة‬ ‫وآلتانى ديكةى ثَيشكةوتوو وةربطرنء‬ ‫ل��ة ئ��ةن��ج��ام��دا ه��ةم��وو طرفتةكان‬ ‫ضارةسةربكرَيتء ببَيتة ثةيإةوَيكى‬ ‫ناوخؤى سةردةميانة‪ ،‬بؤ رؤذنامة وتى‪:‬‬ ‫«هةموو اليةك كؤكن لةسةر ئةوةى‬ ‫ثةيإةوةكة ثَيويستى بة طؤإين هةية‪،‬‬ ‫ئَيمةش لة ساآلنى رابردوودا هةستمان‬ ‫بة كةلَينةكانء ئةو طرفتانة كردءوة‪ ،‬كة‬ ‫ثَيويستى بة ضاكسازيى هةيةء لةسةر‬ ‫ئ��ةوة ك��ارم��ان ك���ردءوةء زؤرب��ةى‬ ‫طرفتةكانى ضارةسةركراون‪ ،‬بةآلم‬ ‫هَيشتا خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذةكة‬ ‫نةكراوةو ضاوةإوانين سةرؤكايةتى‬ ‫بيخاتة بةرنامةى كارةوة»‪.‬‬ ‫لةاليةكى ديكةشةوة د‪ .‬رةفيق‬ ‫س��اب��ي��ر‪ ،‬ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى ليستى‬ ‫كوردستانى‪ ،‬رايدةطةيةنَيت‪ :‬ثةيإةوى‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتَيكى‬ ‫ناوخؤى ثةرلةمان بة‬ ‫عةسكةرييانة‬ ‫ناديموكراتييانةو‬ ‫داإَيذراوة‪ ،‬ئةوةش بة ئاستةنط دةزانَيت‬ ‫ل��ةب��ةردةم بةشَيكى كارةكانيانداو‬ ‫ثَييواية «اليةقى ثةرلةمانَيك نيية كة‬ ‫نوَينةرايةتى َ‬ ‫خةلك بكات»‪.‬‬

‫بةشَيكى بةرضاوى ثةرلةمانتارانء‬ ‫ض���اودَي���ران ج��ةخ��ت ل��ة ثَيويستيى‬ ‫ك��ةم��ك��ردن��ةوةى ث��ش��ووى ث��ةرل��ةم��انء‬ ‫دةسةآلتةكاني س��ةرؤكء سةرؤكايةتى‬ ‫ثةرلةمان دةكةن‪.‬‬ ‫حةيدةرى ثَييواية‪ :‬نا تَيطةيشتنَيك لةسةر‬ ‫ثشوو هةية‪ ،‬بةوثَييةى لةكاتى ثشوءدا تةنيا‬ ‫طفتوطؤو كؤبوءنةوةى ناو َ‬ ‫هؤلى ثةرلةمان‬ ‫نيية‪« ،‬دةنا دةبَيت ليذنةكان دةوام بكةنء‬ ‫راث���ؤرتء كؤبوءنةوةى بةردةواميان‬ ‫هةبَيتء وةزير بؤ كؤبوءنةوة بانط بكةن‪.‬‬ ‫باس لةوةش دةكات‪ ،‬كة زؤربةى هةرة‬ ‫زؤرى دةسةآلتي سةرؤكايةتى لة ضؤنَيتى‬ ‫ئيدارةى كؤبوءنةوةكان دةستثَيدةكاتء‬ ‫ئيدارييةء «ئةوةندة زؤرنيية»‪.‬‬ ‫ب��ةآلم د‪.‬رةفيق لةهةمان فراكسيؤن‬ ‫لةوبإوايةداية كة «زؤربةى دةسةآلتةكان لة‬ ‫دةستى سةرؤكى ثةرلةماندا كؤكراونةتةوة‪،‬‬ ‫بةرَيزى ئةطةر بيةوَيت دةتوانَيت وةك‬ ‫ديكتاتؤرَيك رةفتار بكاتء مافى ئةندامانى‬ ‫ثةرلةمان ثَيشَيل بكاتء تةنانةت بةبآ‬ ‫هؤكار كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان دوابخات‪،‬‬ ‫لةكاتَيكدا لة سيستمى ديموكراتيدا ئةندام‬ ‫ثةرلةمان سةنتةرةو سةرؤكى ثةرلةمانيش‬ ‫ئةندامَيكة»‪.‬‬ ‫هةروةك ئارام قادر َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ثشووةكان‬ ‫زؤرنء دةبَيت كةمبكرَينةوة‪ ،‬هةروةها‬ ‫دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتى ثةرلةمان‬ ‫زؤرة‪ ،‬جطة لةوةش ثَيويستة سةآلحيةتةكان‬ ‫دابةشبكرَيت بؤ ئ��ةوةى بإيارةكان بة‬ ‫ك��ؤم��ةأل ب��درَي��ت‪ ،‬ضونكة سةآلحيةتى‬ ‫سةرؤكى ثةرلةمان زؤرةء جَيطريش ئةو‬ ‫سةآلحيةتةى نيية‪ ،‬ئ��ةوةش كاريطةريى‬ ‫هةيةو وايكردءوة هةندَيكجار كاروبارى‬ ‫ثةرلةمان بةوهؤيةوة ثةكبكةوَيت»‪.‬‬ ‫لةاليةكى ديكةوة ثةيمان عيزةدين‪،‬‬ ‫ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤإان‪ ،‬ثَييواية‪:‬‬ ‫زؤرَي��ك لة مادةكانى ثةيإةوى ناوخؤى‬ ‫ثةرلةمان ثَيويستى بة طؤإانكاريىء‬

‫بورهان رةشيد طولَة‪:‬‬

‫ثيَويستة ثةي ِرةوة‬ ‫نويَيةكة جيَى ئازاديى‬ ‫بؤ هؤيةكانى‬ ‫راطةياندنى تيَدا‬ ‫بكريَتةوة‬

‫د‪.‬رةفيق سابير‪:‬‬

‫ثةي ِرةوى ناوخؤى‬ ‫ثةرلةمان‬ ‫بة عةقلَيةتيَكى‬ ‫ناديموكراتييانةو‬ ‫عةسكةرييانة‬

‫سةرؤكايةتى بَيت وةك ئةوةى لة دنيادا‬ ‫هةية»‪.‬‬ ‫جطة لة سةآلحيةتء زؤريى ثشووةكان‪،‬‬ ‫ديارينةكردنى كات بؤ طةإاندنةوةى ئةو‬ ‫ثرؤذةياسايانةى لة ثةرلةمانةوة ئاراستةى‬ ‫حكومةت دةكرَيت بة طرفت دةزانرَيت‪،‬‬ ‫بةوثَييةى حكومةت مولزةم نييةو دواى‬ ‫ماوةيةكى زؤر ثرؤذةكان دةطةإَينَيتةوة‪،‬‬ ‫هةروةك ثَيويستى بؤ دياريكردنى كات بة‬ ‫طةإاندنةوةى راثؤرتى ليذنةكان لةسةر‬ ‫ثرؤذةياساكان كة ئاراستةيان دةكرَيتء‬ ‫«ئةوةش سستيى دروستكردووة»‪.‬‬ ‫الى خ��ؤي��ةوة ب��وره��ان رةش��ي��د‪،‬‬ ‫ثةرلةمانتارى طؤإان لة ليذنةى ياسايى‪،‬‬ ‫ئاماذة بة ثَيويستيى ثةيإةوَيكى نوآ‬ ‫دةكات‪ ،‬كة بةشَيوةيةك بَيت طوزارشت لةم‬ ‫بارودؤخة تازةية بكاتء بة ثَيويستيشي‬ ‫دةزان �َي��ت جَيى ئ��ازادي��ى بؤ هؤيةكانى‬ ‫راطةياندنى تَيدا بكرَيتةوة لة طواستنةوةى‬ ‫راستييةكانى ناو ثةرلةمان بة يةكسانيى‬ ‫بة ثشتبةستن بة ياساى رؤذنامةطةريى‪،‬‬ ‫ه��ةروةك «ئ��ازادي��ى ثةرلةمانتاران لة‬ ‫لَيدوانء بةشداريكردن لة طفتوطؤكانى‬ ‫َ‬ ‫هؤلى ثةرلةمان‪ ،‬بةشَيويةك ئةو‬ ‫ن��او‬ ‫مونافةسةيةى ئَيستا هةية هؤكارَيك نةبَيت‬ ‫بؤ بضوءككردنةوةى ئةو دةنطانةى سةر بة‬ ‫ليستى دةسةآلت نين»‪.‬‬

‫دا ِريَذراوة‬ ‫هةمواركردنةوة هةية‪ ،‬بةوثَييةى بةشَيكى‬ ‫زؤرى الستيكينء ضةند ثَيويست بكات‬ ‫تواناى كشانى دةبَيت‪« ،‬وا داإَي��ذراوة‬ ‫رَيطريى لة هةموء ئازادييةك بطرَيت لةناو‬ ‫ثةرلةمان»‪.‬‬ ‫ئ��ةوةش دةخ��ات��ةإوو‪« :‬ه��ةم��وو ئةو‬ ‫مادانةى ثةيوةندن بة مافى ئةندامانى‬ ‫ثةرلةمان لةناو ثةرلةمانء كؤبوءنةوةدا‬ ‫ثَيويستيان بة هةمواركردنةوة هةية‪ ،‬بةآلم‬ ‫طرفتةكة لةوةداية كة تةنيا هةمواركردنةوة‬ ‫ضارةسةر نيية‪ ،‬ضونكة ئَيستا هةندَيك‬ ‫م��ادةى تَيداية سةرؤكايةتى ثةرلةمان‬ ‫جَيبةجَيى ناكات‪ ،‬بؤية كَيشةى ثةرلةمان لة‬ ‫بإيارو بيركردنةوة سياسييةكان سةرضاوة‬ ‫دةطرَيت‪ ،‬ضونكة ثةيإةو ماف بةوة دةدات‬ ‫ئةندامان بةبآ لَيثرسينةوةو رَيطرتن قسة‬ ‫بكةن‪ ،‬بةآلم كاتَيك قسة لةسةر بابةتَيكى‬ ‫سياسى بَيت‪ ،‬سةرؤكى ثةرلةمان ئةو‬ ‫مافة لة ئةندامى ثةرلةمان دةسَينَيتةوة‪،‬‬ ‫بؤية زؤريى كَيشةكة لة جَيبةجَيكردنى‬ ‫ث��ةي��إةوةك��ةو بَياليةنيى سةرؤكايةتى‬ ‫ثةرلةمانداية»‪.‬‬ ‫ثةيمان رةخ��ن��ةش ل��ةوة دةط��رَي��ت‪،‬‬ ‫ك��ة سةرؤكايةتى ث��ةرل��ةم��انء ليستى‬ ‫دةس��ةآلت هةندَيكجار ثةيإةوى ناوخؤ‬ ‫ثَيشَيل دةك��ةنء َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬بؤية ئومَيدم‬ ‫بةو هةمواركردنةوةيةش نيية‪ ،‬ضونكة‬ ‫دواى ئةوةش رةنطة جَيبةجَينةكرَيت‪ ،‬بؤ‬ ‫َ‬ ‫قبوءلكردنى‬ ‫ضارةسةريش دةبَيت دواى‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‪ ،‬سةرؤكايةتى ثةرلةمان‬ ‫لةوة بطةن كاريان ئيداريىء رَيكخستنى‬ ‫َ‬ ‫هؤلى ثةرلةمانة‪ ،‬ضونكة ئةوان‬ ‫ك��ارى‬ ‫سةرؤكايةتى نين بؤ بإياردان‪ ،‬ئةندامانى‬ ‫ثةرلةمانيش دةبَيت لةوة بطةن كة بةهاو‬ ‫مافى ثةرلةمانتاريى خؤيان لةكوَيدايةو‬ ‫َ‬ ‫رؤل��ى‬ ‫سةرؤكايةتى ناضار بكةن‪ ،‬كة‬

‫شيَروان حةيدةرى‪:‬‬

‫دةبيَت لةبنة ِرةتةوة‬ ‫بة ثةي ِرةوةكةدا‬ ‫بضنةوة‬ ‫كةى ثةيإةوى نوآ‬ ‫دةخر َيتة بةرنامةوة؟‬

‫لةكاتَيكدا كة ثةرلةمانتاران ئاماذة بة‬ ‫ثَيويستيى ثةيإةوَيكى ناوخؤى نوآ دةكةن‪،‬‬ ‫بةآلم تائَيستا سةرؤكايةتى طفتوطؤ لةسةر‬ ‫ثةيإةوى نةخستوءةتة بةرنامةى كارةوة‪،‬‬ ‫ئةوة لةكاتَيكداية كة ليذنةى ياسايىء دوو‬ ‫فراكسيؤنى ثةرلةمان ثرؤذةيان بؤ ئةو‬ ‫مةبةستة ثَيشكةشكردووة‪.‬‬ ‫شيروان حةيدةرى وتى‪« :‬ثرؤذةكةمان‬ ‫ثَيشكةشكردءوةو لة دةس��ةآلت��ى ئَيمة‬ ‫دةرضوءةو الى سةرؤكايةتى ثةرلةمانة»‪،‬‬ ‫بؤية ئارام قادر‪ ،‬رةخنة لة سةرؤكايةتى‬ ‫ثةرلةمان دةطرَيتء َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ئةو ثرؤذةيةش‬ ‫كة تائَيستا نةخراوةتة بةرنامةوة بؤ‬ ‫كةمتةرخةميى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى‬ ‫دةطةإَينمةوة»‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫ضاوثيَكةوتن‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫د‪.‬محةمةد كيانى‪ ،‬ئةندامى ثةرلةمانى عيَراق‪:‬‬

‫ئةو هاوالَتييانةى لةهةوليَر كيَشةكانيان ضارةسةرنةكريَت‪ ،‬دةيبةينة بةغدا‬ ‫سازدانى‪ :‬هةنطاو هاشم‬

‫د‪.‬محةمةد كياني‪ ،‬هةلَبذ َيردراوى‬ ‫ثار َيزطاى هةول َير بؤ ئةنجومةني‬ ‫نو َينةراني ع َيراق لةسةر ليستي‬ ‫طؤإان‪ ،‬دةَل َيت‪ :‬ئيئتيالفى فراكسيؤنة‬ ‫كوردستانييةكان كاريطةريى لةسةر‬ ‫طوتارى طؤإان ناب َيتء «هةولَدةدةين‬ ‫طؤإان ببةينة بةغداو بةسرةش»‪.‬‬ ‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ئ َيوة وةك��و فراكسيؤنى‬ ‫طؤإان‪ ،‬ضوءنة ناو هاوبةندييةكةوة‪ ،‬كة‬ ‫ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكانة‪،‬‬ ‫ئايا ئةمة بة ويستى خؤتان بوء يان‬ ‫ملدان بوو بةو واقيعة سياسييةى هةية؟‬

‫َ‬ ‫طةندةليىء‬ ‫ياسادانانء بةرةنطاربوءنةوةى‬ ‫باشكردنى بارى ئابوءريى بةشَيوةيةكى‬ ‫شةفاف‪ ،‬بةشَيوةيةك كة بازاإ ئازاد بَيت‪ ،‬نةك‬ ‫نرخ‪ ،‬بةشَيوةيةكى طشتيى دانانى بنةمايةكى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةيةكى تةندروست‪،‬‬ ‫تةندروست بؤ‬ ‫بؤية ئَيمةش لة ثةرلةمانى عَيراق كاردةكةين‬ ‫لةطةأل هةر اليةنَيك كة طؤشكرابَيت بة‬ ‫خزمةتى نةتةوايةتى‪ ،‬بةجؤرَيك بؤ خزمةتى‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫هةموء طةالنى عَيراق بَيت‪ ،‬بؤئةوةى‬ ‫ضةسثاندنى سةروةريى ياساو يةكسانيى‬ ‫كؤمةآليةتى بؤ هةموء كةس بإةخسَيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫بآ طوَيدانة بيروإاى جياواز‪ ،‬بؤية‬ ‫طةياندنى هةمان ثةيامى ثةرلةمانتارةكانى‬ ‫كوردستانمان دةدةين‪.‬‬

‫طةلى ك��ورددا بنَين‪ ،‬ضونكة لةوكاتةدا‬ ‫دةيتوانى بةشَيك بَيت لة دامةزراندنى‬ ‫ئةو سةرؤك وةزيرانةى كة لة داهاتوودا‬ ‫دةستبةكاردةبَيت‪ ،‬ل��ةو ك��ات��ةدا ك��ورد‬ ‫كاريطةرييةكى بةهَيزترى دةبوو‪ ،‬بةآلم ئَيستا‬ ‫ضاوةإوان بكةيت سةرؤكى نوَيى حكومةت‬ ‫راسثَيردرَيت‪ ،‬دوات��ر دانوستانى لةطةأل‬ ‫بكةيت‪ ،‬بة ب��إواى من ئةو كاريطةرييةي‬ ‫نابَيت‪ ،‬وةكو ئةوةى خؤت بةشَيك بيت لة‬ ‫دروستكردنى حكومةت‪ ،‬لةاليةكى ديكةوة‬ ‫وةفدى كوردى دةبَيت باس لة ثؤستةكانى‬ ‫عَيراق بكات‪ ،‬بةشَيوةيةك بَيت دابةشكردنى‬ ‫ثؤستةكان كاريطةريى هةبَيت لةسةر ئةو‬ ‫ثرسة َ‬ ‫هةلواسراوانةى كة لةنَيوان حكومةتى‬ ‫ناوةندىء هةرَيمى كوردستان هةية‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬وةكو هةلَبذ َيردراو َيكى‬ ‫ثار َيزطاى هةول َير‪ ،‬دةتوانيت ض خزمةت َيك‬ ‫بة ثار َيزطاى هةول َيرو دانيشتووانةكةى‬ ‫بكةيت؟‬

‫رؤذنامة‪ :‬يةكخستنى طوتارى سياسيتان‬ ‫لةطةأل يةك َيتىء ثارتى‪ ،‬لةو طوتارةى‬ ‫* لةبةرئةوةى ئَيمة وةكو فراكسيؤنى كالَنةكردةوة كة ث َيشتر ئ َيوة طوزارشتتان‬ ‫طؤإان قةوارةيةكى سياسيي كوردين‪ ،‬بؤية ل َيدةكرد؟‬

‫ثابةندين بة بنةماكانى مافى طةلى كورد‪،‬‬ ‫بةتايبةت طةإانةوةى ناوضة دابإاوةكانء‬ ‫جَيبةجَيكردنى م��ادةى (‪ ،)140‬بؤية بة‬ ‫ثَيويستمان زان��ى يةكدةنط بين لةطةأل‬ ‫اليةنةكانى ديكةى كوردستان‪ ،‬بةآلم لةم‬ ‫يةكدةنطييةمان مةرجى خؤمان هةبوءة‪،‬‬ ‫لةئَيستاشدا ثَيطةى بةهَيزمان هةية لةناو‬ ‫ئةم ئيئتيالفةى كة ثَيكهَينراوة لة كوردستان‪،‬‬ ‫دةنطى دلَيريشمان هةية لة ئاراستةكردنى‬ ‫َ‬ ‫هةلسوكةوتةكانيان‪ ،‬هةروةها لة دانانى‬ ‫ثةيإةو ء ثرؤطرامةكانء طفتوطؤكان‪،‬‬ ‫بةجؤرَيك هةر طفتوطؤيةك هةبَيت لةطةأل‬ ‫اليةنةكانى ديكةى عَيراق‪ ،‬لة رَيطةى ئةم‬ ‫ئيئتيالفةوة دةبَيت‪ ،‬نةك لة رَيطةى يةكَيك لة‬ ‫حيزبةكان‪ ،‬هةر شَيوة هاوثةيمانَيتييةكيش لة‬ ‫ثشتى ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان‬ ‫رةتدةكرَيتةوة‪ ،‬بؤية ئَيمة كة ضوءينةتة ناو‬ ‫ئيئتيالفةكة بة ويستى خؤمان بوءة‪ ،‬لةسةر‬ ‫بنةماى بةرذةوةندييةكانى طةلى كورد‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬كاركردنى فراكسيؤنة‬ ‫كوردستانييةكان لة ئ َيستاداو لة‬ ‫طفتوطؤكاندا ضؤن هةلَدةسةنط َينن؟‬ ‫َ‬ ‫بةشبةحالى خؤم لة ئةداى كاركردنى‬ ‫*‬ ‫فراكسيؤنة كوردستانييةكان رازى نيم لةو‬ ‫شَيوةيةى كة وةفدى ئيئتيالفى فراكسيؤنة‬ ‫كوردستانييةكان كارى ثَيدةكةن‪ ،‬ضونكة‬ ‫وةفدة كوردييةكة دةبواية بةشَيك بواية‪،‬‬ ‫يان كوتلةيةكى دروستكردباية لة كوتلة‬ ‫طةورةكان‪ ،‬كة ئامادةن دان بة ويستةكانى‬

‫* نةخَير‪ ،‬ضونكة لة ثةيإةوى ناوخؤى‬ ‫ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردييةكانيشدا‬ ‫هاتوءة‪ ،‬كة ئَيمة وةكو فراكسيؤنى طؤإان‬ ‫ثابةندين بة ثرسة نةتةوايةتييةكانمانةوة‪،‬‬ ‫هةروةها لةثَيشةنطى ثَيداطرتنين لةسةر‬ ‫ضةسثاندنى مافةكانى طةلى كورد‪ ،‬بؤية‬ ‫لة طوتارى ئَيمة كةمنةبووةتةوة‪ ،‬ضونكة‬ ‫طؤإان طوتارَيكى تايبةتى هةية‪ ،‬كة طوتارى‬ ‫َ‬ ‫طةندةليية‪،‬‬ ‫سياسييةء طوتاري بةرةنطاريى‬ ‫هةروةها بوارةكانى كؤمةآليةتى فةرامؤش‬ ‫ن��ةك��ردووة‪ ،‬بؤية ئةمجؤرة طوتارانة لة‬ ‫طوتارى يةكَيتىء ثارتى جيادةكاتةوةو‬ ‫َ‬ ‫لةطةليان‪ ،‬ضونكة دةبَيت‬ ‫يةكناطرَيتةوة‬ ‫طوتارى كؤمةآليةتيشمان بةهَيزبَيت‪،‬‬ ‫لةبةرئةوةى عَيراق بة كَيشةكانى كارةباو‬ ‫َ‬ ‫طةندةلييء‬ ‫خراثيى سيستمى تةندروستىء‬ ‫كَيشةى نيشتةجَيبوءنء هاوسةرطيريىء‬ ‫َ‬ ‫دةنالينَيت‪ ،‬ئَيمة‬ ‫بيمةى كؤمةآليةتييةوة‬ ‫دةمانةوَيت طؤإان نةك تةنيا لة كوردستان‬ ‫بمَينَيتةوة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو دةبَيت بيبةينة بةغداو‬ ‫بةسرةش‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬فراكسيؤنى ط��ؤإان لة‬ ‫ثةرلةمانى ع َيراق بة (‪ )8‬كورسي دةتوان َيت‬ ‫ضى بكات‪ ،‬لةكات َيكدا بةرزكردنةوةى‬ ‫ثرؤذةياسا ث َيويستى بة ثشتطيريى (‪)25‬‬ ‫ثةرلةمانتار هةية؟‬

‫هةن لةطةأل بيروإاكانى ئَيمة بطونجَين‪ ،‬ئ َيوة لة ثةرلةمانى ع َيراق ض جياوازييةكتان‬ ‫هةروةها كةسانَيكمان بينى لة دانيشتنى لةطةأل اليةنة كوردييةكانء ع َيراقييةكانى‬ ‫يةكةمى ثةرلةماني عَيراق كة بيروإاكانيان ديكة دةب َيت؟‬

‫لة زؤر اليةنةوة لةطةأل ئَيمة دةطونجَيت‪،‬‬ ‫لةبةرئةوةى ضارةسةركردنى كَيشةى‬ ‫كورد بةوة نابَيت تةنيا كورد رازى بكةيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو ثَيويستى بة رازيكردنى اليةنةكانى‬ ‫ديكةى عَيراقة‪ ،‬ه��ةروةك ثرسي كورد‪،‬‬ ‫ثرسي سةركردةو حيزبَيك نيية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫ثرسي نةتةوةيةكة‪ ،‬بؤية دةبَيت عَيراقَيك‬ ‫دروستبَيت كة بؤ هةمووان بَيت‪ ،‬لةسةر‬ ‫بنةماى هاوآلتيبوءنى يةكسان‪ ،‬ئةوكات‬ ‫هةموو اليةنةكانيش هةموء عَيراق بةهي‬ ‫خؤيان دةزانن‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ئةندامانى فراكسيؤنى‬ ‫* ئةطةر سةيرى ثَيكهاتةى ثةرلةمانى‬ ‫عَيراق بكةين‪ ،‬نابَيت توءشي ئةمجؤرة طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان ضةند‬ ‫لَيكدانةوةية بين‪ ،‬ضونكة بَيطومان كةسانَيك هةلَو َيست َيكيان نواند بؤ خزمةتى خةلَك‪،‬‬

‫* تاوةكو نةضين بؤ ثةرلةمانى عَيراقء‬ ‫دةستبةكار نةبينء ياساكان نةيةتة ثَيشمان‬ ‫ناتوانين ثَيشبينى هيض بكةين‪ ،‬بةآلم بَيطومان‬ ‫ئَيمةش وةكو فراكسيؤنى طؤإان بة هةمان‬ ‫بيرو باوةإةوة دةضينة ثةرلةمانى عَيراقء‬ ‫َ‬ ‫خةلك‬ ‫بةهةمانشَيوة بةرطريي لة مافى‬ ‫دةكةين‪ ،‬كة ئةمةش بابةتَيكى راطةياندن‬ ‫بةلكو بابةتَيكى جديية ثَيي َ‬ ‫نيية‪َ ،‬‬ ‫هةلدةستين‪،‬‬ ‫كة ئةو طؤإانكارييانةى ثةرلةمانتارةكانمان‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫داواى دةكةن‪ ،‬بةهةمانشَيوة ئَيمةش‬ ‫بؤ دةدةين لة ثةرلةمانى عَيراق‪ ،‬كة ئةم بيرو‬ ‫ب��اوةإةش خؤي لة طؤإاندا دةبينَيتةوةء‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫قةوارةيةكى س��ن��وءردار نييةء‬ ‫جياكردنةوةى دةسةآلتةكانى جَيبةجَيكردنء‬

‫هيَزى كورد لة ثرؤسةى ثيَكهيَنانى حكومةت الوازبووة‬ ‫راثؤرتى‪ :‬بةرهةم خاليد‬

‫دةرئةنجامى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى مانطي ئازار‪،‬‬ ‫كوردي لة ليستى دووةم��ةوة كردة ليستى‬ ‫ضوارةم‪ ،‬بةو ئةنجامةش رؤألء ثَيطةى كورد‬ ‫لة هاوكَيشةى سياسيى عَيراق كةمبوءةتةوة‪،‬‬ ‫ب��ةه��ؤي ئ���ةم دةرئ��ةن��ج��ام��ةش��ةوة‬ ‫ض��اوةإوان��دةك��رَي��ت زؤرَي���ك ل��ةو ثؤستة‬ ‫طرنطانةى كة ثَيشتر لة بةغدا بة كورد‬ ‫درابوون‪ ،‬لة دةستى بدات‪.‬‬ ‫ب��ةه��ؤى ي��اس��اي ه� َ‬ ‫�ةل��ب��ذاردن��ةك��انء‬ ‫داب��ةش��ك��ردن��ى ك��ورس��ي��ي��ةك��ان بةسةر‬ ‫ثارَيزطاكاندا‪ ،‬ثشكى كورد لة ئةنجومةنى‬ ‫نوَينةرانى نوَيي عَيراق بةشَيوةيةكى بةرضاو‬ ‫كةميكردووة‪ ،‬بةجؤرَيك كة ثَيشتر لة كؤى‬ ‫(‪ )275‬كورسي‪ ،‬كورد (‪ )58‬كورسي هةبوو‪،‬‬ ‫بةآلم لة ثةرلةمانى نوَيدا لة كؤى (‪)325‬‬ ‫كورسي‪ ،‬كورد تةنيا (‪ )59‬كورسي هةية‪،‬‬ ‫ئةوةش مةترسيي لةسةر ثَيطةى كورد لةو‬ ‫ئةنجومةنةو هاوكَيشة سياسييةكانى ديكةى‬ ‫عَيراق دروستدةكات‪.‬‬ ‫لةماوةى شةش َ‬ ‫سالى راب��ردءودا كورد‬ ‫ياريزانَيكى بةهَيزى طؤإةثانى سياسيى‬ ‫عَيراق بوو‪ ،‬جطة لة ثؤستى سةرؤك كؤمارء‬ ‫جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنى وةزي��ران‪،‬‬ ‫ثَينح وةزارةت���ى ديكةى بةدةستةوةبوو‪،‬‬ ‫كة وةزارةت��ى دةرةوةش��ي تَيدا بوو‪ ،‬بةآلم‬ ‫ض��اودَي��ران��ى سياسيى واى بؤ دةض��ن لة‬ ‫ثَيكهَينانى حكومةتى نوَيدا كورد هةندَيك لةو‬ ‫ثؤستانة لة دةستدةداتء قورسايى لة بةغدا‬ ‫الواز دةبَيت‪.‬‬ ‫د‪.‬محةمةد ئةحمةد‪ ،‬ئةندامى خولي‬

‫ثَيشووى ثةرلةمانى عَيراق‪َ ،‬‬ ‫دةلَيت‪« :‬نوَينةرانى‬ ‫كورد ئةو ياسايةيان بةسةردا تَيثةإيء بة‬ ‫زيانى كورد شكايةوةء ئةو هةلةيان لةدةستدا‪،‬‬ ‫ئةطةر تةنيا يةك سةعاتى ديكة نوَينةرانى‬ ‫كورد خؤيان بطرتاية ئةو ياسايةيان بةسةردا‬ ‫تَينةدةثةإىء بة قازانجي كورد طؤإانكارييان‬ ‫تَيدا دةكرد»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫د‪.‬سالح عومةر عيسا‪ ،‬ثسثؤإي‬ ‫هةروةها‬ ‫سياسيء مامؤستاى زانكؤى سةآلحةدين‪،‬‬ ‫ئاماذة بؤ ئ��ةوة دةك��ات‪ :‬ك��ورد لة ليستى‬ ‫دووةمةوة بوءةتة ضوارةم ليست‪ ،‬ئةوةش‬ ‫شتَيكى سروشتيية كة ثَيطةى كةمدةبَيتةوة‪،‬‬ ‫لةبةرامبةردا ليستةكانى ديكة بةتايبةت‬ ‫سوننةكان بة قورساييةوة هاتوءنةتة‬ ‫مةيداني سياسييةوةء ئَيستاش طفتوطؤكان‬ ‫زياتر لةنَيوان (شيعة_شيعة‪ ،‬شيعة_ سوننة)‬

‫دةكرَيت بؤ َ‬ ‫هةلبذاردنى سةرؤكى ئةنجومةنى‬ ‫وةزيران‪ ،‬كة ثَيشتر كورد بة حوكمى ثَيطةى‬ ‫بةهَيزى َ‬ ‫رؤلى هةبوو لة دانةنانةوةى ئيبراهيم‬ ‫جةعفةرىء دانانى نورى ماليكى‪.‬‬ ‫ئةو ثسثؤإة سياسيية مةترسيي هةية‬ ‫لةسةر َ‬ ‫رؤلي كورد لة حكومةتي داهاتووى‬ ‫عَيراق‪ ،‬بةوثَييةى ذم��ارةى كورسييةكانى‬ ‫كةمبوءةتةوةء َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬هةر ياسايةك بضَيتة‬ ‫ثةرلةمانى عَيراق‪ ،‬دةتوانرَيت بة بَيدةنطيى‬ ‫كوردةكان بة ئاسانى تَيبثةإَينرَيت‪ ،‬هةروةها‬ ‫دةستةى سةرؤكايةتى كؤمار نامَينَيتء‬ ‫س��ةرؤك كؤماريش ئةطةر بدرَيتةوة بة‬ ‫كورديش مافي ظيتؤى نامَينَيت‪ ،‬كة ثَيشتر‬ ‫هةندَيك ياساى لة ب��ةرذةوةن��دي��ي كورد‬ ‫رةتدةكردةوة»‪.‬‬ ‫س��ةرةإاى ئةو دؤخة نوَيية‪ ،‬د‪.‬محةمةد‬

‫ئةحمةد طةشبينة بةوةى كورد بتوانَيت رؤألء‬ ‫كاريطةريى باشي هةبَيت‪ ،‬ئةطةر بتوانَيت‬ ‫َ‬ ‫مامةلة لةطةأل دؤخةكة بكات‪،‬‬ ‫وريايانة‬ ‫ه��ةروةك َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬بةهؤى ناكؤكيى اليةنة‬ ‫عَيراقييةكانةوة‪ ،‬كورد دةتوانَيت قةرةبووى‬ ‫ئةو زيانة بكاتةوة كة لة َ‬ ‫هةلبذاردنةكاندا‬ ‫لَييكةوتوءة‪ ،‬ضونكة ئَيستا هةموو اليةنةكان‬ ‫ثَيويستيان بة كوردة بؤ ثَيكهَينانى حكومةت‪،‬‬ ‫بؤية ئةطةر بتوانَيت ئةو ياريية بة باشى‬ ‫بةإَيوةبةرَيت‪ ،‬ئ��ةوا بة قازانجي خؤيء‬ ‫عَيراقيش دةشكَيتةوة»‪.‬‬ ‫ل��ةالى خ��ؤي��ةوة حاكم شَيخ لةتيف‪،‬‬ ‫ثةرلةمانتارى عَيراق لةسةر فراكسيؤنى‬ ‫طؤإان‪ ،‬بة رؤذنامةى راطةياند‪ :‬ثَيطةى كورد‬ ‫لة حكومةتى داهاتووى عَيراق دةكةوَيتة‬ ‫سةر رَيككةوتنى نَيوان ليستةكانى عَيراقييةو‬ ‫َ‬ ‫دةولةتى ياسا‪ ،‬ئةطةر ئ��ةوان رَيكبكةون‪،‬‬ ‫بي‬ ‫تء‬ ‫ي‬ ‫ناب‬ ‫موناوةرةى‬ ‫بوارى‬ ‫كورد‬ ‫ئةوا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫منةت دةبن لة كورد‪ ،‬بةآلم بة ثَيضةوانةوة‬ ‫ئةو ليستانة ثَيويستيان بة كورد دةبَيت بؤ‬ ‫ثَيكهَينانى حكومةتى نوَيى عَيراق‪.‬‬ ‫مامؤستاكةى زانكؤى سةآلحةدين ضوونى‬ ‫كورد بؤ بةغدا بة يةكطرتوويي بة َ‬ ‫خالَيكى‬ ‫ئيجابيي دةزانَيت‪ ،‬هةرضةندة ناتوانَيت ثَيطةى‬ ‫كورد وةك جارى ثَيشوو بةهَيز بكات‪َ ،‬‬ ‫دةلَيت‪:‬‬ ‫«لة ئَيستادا كورد ناتوانن هيض مةرجَيك‬ ‫دابنَين بؤ دانانى سةرؤك وةزيرانى داهاتوو‪،‬‬ ‫كة ثَيشتر ئةو كارتةى بة دةستةوةبوو»‪.‬‬ ‫هةروةها د‪.‬محةمةد ئةحمةد‪ ،‬كة ئةندامى‬ ‫وةفدي دانوستكارى ئيئتيالفي فراكسيؤنة‬ ‫كوردستانييةكانة‪ ،‬ئاماذة بؤ ئةوة دةكات‪:‬‬ ‫ثَيويستة ك��ورد هَيَلي س��وءري لةسةر‬

‫* ئَيمة لة شارى هةولَير بنكةيةكمان هةية‪،‬‬ ‫بةناوى بنكةى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق‪،‬‬ ‫هاوآلتييان دةتوانن سةردانى ئةوآ بكةن‬ ‫لةسةر هةر بيرو باوةإَيك بن‪ ،‬من ئامادةم‬ ‫بيانبينم بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانيان‪،‬‬ ‫كة ثَيويست بكات بة ئةندام ثةرلةمانَيكء‬ ‫ياسايي بَيت‪ ،‬بةتايبةت لة شارى هةولَير‬ ‫ضةندين كَيشة هةن‪ ،‬بةتايبةت لة بابةتى‬ ‫زةوى‪ ،‬بةشَيوةيةك دةس��ةآلت دةيةوَيت‬ ‫دةستى بةسةردا بطرَيت‪ ،‬ئةم كَيشانة ئةطةر لة‬ ‫ثةرلةمانى كوردستانيش ضارةسةرنةكرَين‪،‬‬ ‫َ‬ ‫فيدإاليي‪ ،‬هةروةها‬ ‫ثَيويستة ببرَينة دادطاى‬ ‫لة طةإةكةكان جَيطة دانراوة بؤ قوتابخانة‬ ‫يان بؤ باخضة‪ ،‬بةآلم كةسَيكى نزيك لة‬ ‫دةس��ةآلت دةضَيت لةسةر خؤى تاثؤى‬ ‫دةكات‪ ،‬جطة لةمةش لة كوردستان تائَيستا‬ ‫بابةتى س��زادان بةهؤى بيروإاى جياواز‬ ‫بوءنى هةية‪ ،‬بؤ نموءنة لة ليذنةى َ‬ ‫ئؤلؤمثى‬ ‫لة هةولَير‪ ،‬ضةندين طةنج هةن بةشدارييان‬ ‫ثَيناكرَيت لة ليذنةى َ‬ ‫ئؤلؤمثي‪ ،‬لةبةرئةوةى‬ ‫اليةنطرى ليستى طؤإانن‪ ،‬لةطةأل ئةوةى‬ ‫كةسانَيكى بةهرةدارو بة توانان لة بوارى‬ ‫وةرزش‪ ،‬ئةطةر سةير بكةين لة شارى‬ ‫هةولَيرء كوردستان بةطشتيى‪ ،‬لةطةأل َ‬ ‫سالى‬ ‫ثار جياوازيى هةيةء كرانةوةيةك هةية‪،‬‬ ‫ئةمةش بةهؤى دروستبوءنى طؤإانةوة‪،‬‬ ‫تةنانةت طؤإان وايكردءوة فشار لةسةر‬ ‫دةس���ةآلت دروس��ت ببَيت‪ ،‬بؤية ئةطةر‬ ‫دةس��ةآلت بيةوَيت ديموكراسي فةراهةم‬ ‫بكات‪ ،‬ثَيويستة ئةم دياردانة نةهَيَليت‪.‬‬

‫َ‬ ‫هةلوَيست هةبَيت‪ ،‬ن��ةك كةسايةتييةكى‬ ‫دياريكراو‪ ،‬ه��ةر ك��ةسء اليةنَيك ثابةند‬ ‫نةبَيت بة دةس��ت��وءرو مافةكانى ك��وردء‬ ‫َ‬ ‫فيدرالييةتى عَيراقةوة‪،‬‬ ‫ديموكراسييةتء‬ ‫ئةوة هَيَلي س��وورة نةك كةسايةتييةكان‪،‬‬ ‫وتيشي‪« :‬كورد دةتوانَيت َ‬ ‫رؤلي كارا ببينَيت‬ ‫بة ثَيشكةشكردنى ثإؤذةء فشاردروستكردن‬ ‫لةسةر بإيارةكان‪ ،‬نةك وةك تةماشاكةر‬ ‫دابنيشَيت‪ ،‬هةروةها بةشداريى ك��ارا لة‬ ‫ثرؤسةى سياسيدا بكات‪.‬‬ ‫وَيإاى كةمبوءنةوةى رؤألء ثَيطةى كورد‪،‬‬ ‫بةآلم بة بإواى هةندَيك لة ثةرلةمانتارانى‬ ‫نوآ ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن‪ :‬هَيشتا كورد َ‬ ‫خالي‬ ‫بةهَيزى بةدةستةوة ماوة بؤ بةدةستهَينانى‬ ‫مافةكانى‪.‬‬ ‫حاكم شَيخ لةتيف‪ ،‬ثةرلةمانتارى عَيراق لةو‬ ‫بارةيةوة َ‬ ‫دةلَيت‪ :‬كورد هَيشتا كارتى فشارى‬ ‫زؤر بةهَيزى بة دةستةوةية‪ ،‬بةوثَييةى هةرَيمى‬ ‫كوردستان هةرَيمَيكي دانثَيدانراوى رةسميية‬ ‫لة دةستوءرداو سنوءرى دياريكراوة‪ ،‬بؤية لة‬ ‫َ‬ ‫حالةتَيكدا ئةطةر كورد زانيي حكومةتى عَيراق‬ ‫دذ بة مافة دةستوءرييةكانى ئةم كار دةكات‪،‬‬ ‫دةتوانَيت لة ثرؤسةى سياسيي بكشَيتةوة‪،‬‬ ‫ئةوكاتة هةموو جيهان حكومةتى عَيراق بة‬ ‫حكومةتَيكى ناتةواو لة َ‬ ‫قةلةمدةدةن‪ ،‬ضونكة‬ ‫حكومةتةكة نوَينةرايةتى ئةو بةشةى خاكي‬ ‫عَيراق ناكاتء وتيشي‪« :‬ئةو هةنطاوةش‬ ‫دةكةوَيتة سةر ئيرادةى سياسيي كورد‪،‬‬ ‫كة ئايا دةتوانن ئةو بإيارة بدةن‪ ،‬ئةوةش‬ ‫بة سةرجةم كوتلةكان دةكرَيت كة لةثَيناو‬ ‫مةسةلة نةتةوايةتييةكانداء لةكاتى ثَيويستدا‬ ‫ئةو كارتة بةهَيزة بةكاربهَينن»‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫راثـــؤرت‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫مةترسيى ثشت دروستبوونى كؤمسيؤنةكة‬

‫«نيةتى كؤنترؤلَكردنى هةلَبذاردنةكانى هةريَمة»‬ ‫راثؤرتي‪ :‬دل َير عةبدولخالق‬

‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫فراكسيؤنى ثارتىء يةكَيتى‬ ‫دروستكردنى دةستةى باآلى كؤمسيؤنى‬ ‫َ‬ ‫ه��ةل��ب��ذاردن��ةك��ان��ى ه��ةرَي��م دةدةنء لة‬ ‫بةرامبةريشدا ئؤثؤزسيؤن نييةتى ثشت‬ ‫دروستبوونى كؤمسيؤنةكة بة مةترسيدار‬ ‫لةسةر ئةنجامء رَي��إةوى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى‬ ‫هةرَيم دةزانن‪.‬‬ ‫ثإؤذةياساى دةستةى باآلى كؤمسيؤنى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن لة هةرَيمى كوردستان‪ ،‬لةاليةن‬ ‫(‪ )10‬ئةندامى ثارتىء (‪ )3‬ئةندامى يةكَيتى‬ ‫لة فراكسيؤنى كوردستانى لة ثةرلةماني‬ ‫كوردستان ئامادةكراوةء رؤذى ‪2010/6/27‬‬ ‫لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة خوَيندنةوةى‬ ‫يةكةمى بؤ كراوة‪.‬‬ ‫ه����ةروةك ض��ؤن كؤمسيؤنى ب��اآلى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى عَيراق لة بةرمةبناى ياساى‬ ‫ذمارةى (‪)11‬ى َ‬ ‫سالى (‪)2007‬ى ثةرلةمانى‬ ‫عَيراق دام���ةزراوةء سةر بة ئةنجومةنى‬ ‫نوَينةرانى عَيراقة‪ ،‬بةثَيى ئةم ثإؤذةياسايةش‪،‬‬ ‫كة لة (‪ )16‬م��ادة ثَيكهاتووة كؤمسيؤنى‬ ‫هةرَيميش سةر بة ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫دةبَيتء لة دةستةى سةرؤكايةتىء ئةنجومةنى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن ثَيكدَيت‪ .‬دةستةى سةرؤكايةتيش‬ ‫لة (‪ )7‬كةس ثَيكدَيت‪ ،‬كة النيكةم (‪ )2‬كةسيان‬ ‫ياسايينء لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة‬

‫َ‬ ‫دةثالَيورَينء دواتر بةزؤرينةى رةها لةاليةن‬ ‫ئةندامانى ثةرلةمانةوة دةنطيان ثَيدةدرَيت‪.‬‬ ‫هةر بةثَيى ئةو ثإؤذةياساية دةستةى‬ ‫كؤمسيؤنى َ‬ ‫هةلبذاردنى هةرَيم سةرثةرشتى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنء راثرسييةكانى هةرَيم‬ ‫كؤى‬ ‫دةكاتء ئةو ثةيوةنديية ئيدارييةى ثَيشتر‬ ‫دةستةى َ‬ ‫هةلبذاردنى هةرَيم لةطةأل كؤمسيؤنى‬ ‫ع��َي��راق هةيبوو دةط��ؤإَي��تء دةسةآلتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خالى‬ ‫هةلبذاردنةكانى عَيراق‬ ‫كؤمسيؤنى‬ ‫دةكاتةوة بةرامبةر َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى هةرَيم‪.‬‬ ‫ئةطةرضى اليةنةكانى دةرةوةى ثارتىء‬ ‫يةكَيتى بيرؤكةى هةبوونى كؤمسيؤنَيكى لةو‬ ‫شَيوة بؤ هةرَيم رةتناكةنةوة‪ ،‬بةآلم ثرسيار‬ ‫لة نييةتى ثشت دروستبوونى ئةو كؤمسيؤنة‬ ‫دةك��ةنء سةربةخؤيى ئ��ةو دام���ةزراوةء‬ ‫هةيمةنةى ثةرلةمان لةسةري‪ ،‬كة ئةويش‬ ‫تائَيستا نةيتوانيوة سةربةخؤيى خؤى لة‬ ‫بةرامبةر حيزبةكان بثارَيزَيت‪ ،‬وةك ترسَيك‬ ‫بةرامبةر ثرؤسةى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى داهاتووى‬ ‫هةرَيم دةخةنة بةرباس‪.‬‬ ‫زان��ا رؤستايى‪ ،‬بةرثرسى ناوةندى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالميى‪ ،‬بة رؤذنامةى‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫راطةياند‪« :‬دةزطايةكى تايبةت بة َ‬ ‫هةلبذاردن‬ ‫لة هةرَيمى كوردستان بةثَيويستى دةزانين‪،‬‬ ‫بةآلم قسةمان لةسةر ناوةإؤكى ياساكةء‬ ‫ضؤنيةتى دابةشكردنى بةرثرسيارَيتييةكانء‬ ‫دام��ةزران��دن��ى دةستةى ب��اآلى دةزطاكةء‬

‫بَياليةنيى دةزطاكة دةبَيت»‪.‬‬ ‫رؤستايى َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ثَيشتر ئؤفيسةكانى‬ ‫َ‬ ‫ه��ةل��ب��ذاردن��ةك��ان��ى ه��ةرَي��م‬ ‫كؤمسيؤنى‬ ‫بةتةواوى لةاليةن حيزبة دةسةآلتدارةكانةوة‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤلكرابوون‪ ،‬ئَيستاش مةترسييةكة‬ ‫لة ئيدارةدانى ئةو كؤمسيؤنةية‪ ،‬دةكرَيت‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤلكردنى‬ ‫بثرسين‪ :‬دروستبوونيشى بؤ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكان نيية؟‬ ‫الى خؤشيةوة بةإَيوةبةرى دامةزراوةى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى ط��ؤإان‪ ،‬طومان لة ثةلةثةلى‬ ‫فراكسيؤنى كوردستانىء دروستبوونء‬ ‫سةربةخؤبوونى ئةو كؤمسيؤنة دةكات‪.‬‬ ‫ئ����ارام ش��َي��خ م��ح��ةم��ةد‪ ،‬ئ��ام��اذةى‬ ‫نةيتوانيبى بةثَيى‬ ‫بةوةكرد‪ :‬ثةرلةمانَيك‬ ‫َ‬ ‫ثَيويست سةربةخؤيى خؤى بثارَيزَيتء‬ ‫َ‬ ‫خةلك بخاتة سةروو‬ ‫بةرذةوةندييةكانى‬ ‫بةرذةوةنديية حيزبييةكان‪ ،‬طومان دةكرَيت‬ ‫لةو َ‬ ‫حالةتةدا كؤمسيؤنةكةش سةربةخؤبَيت‪،‬‬ ‫وتيشى‪« :‬ثشتطيريى فراكسيؤنى كوردستانىء‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى كاتى ثَيشكةشكردنى ثإؤذةكة‬ ‫لةطةأل نزيكبوونةوةى وادةى َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫ثارَيزطاكان ئةو طومانة تؤختر دةكاتةوة‪ ،‬كة‬ ‫كؤنترؤلكردنى َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى هةرَيمى‬ ‫نييةتى‬ ‫لةثشتةء ناتوانرَيت لةم كاتةدا كؤمسيؤنَيكى‬ ‫سةربةخؤ لةدايك ببَيت»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ل��ةط��ةل ئ��ةوةى ثَيشتر كؤمسيؤنَيك‬ ‫ل��ةس��ةر ئاستى ع��َي��راق سةرثةرشتى‬

‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى هةرَيمى ك��ردووة‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئةزموونةكان ئ��ةوة دةخ��ةن��ةإوو لةذَير‬ ‫دةسةآلتى ئةم هةرَيمةدا نةتوانراوة ثرؤسةى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنَيكى ثاكء بَيطةرد بةإَيوةبضَيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ثووضةلكردنةوةى ضةند‬ ‫لةو ناوةندةشدا‬ ‫سندووقى دةنطدانء تؤماركردنى ضةندين‬ ‫ثَيشَيلكاريىء ساختةكاريى لَيكةوتووةتةوة‪،‬‬ ‫بؤية ثرسيار لةوة دةكرَيت‪ ،‬دروستبوونى‬ ‫ئةو كؤمسيؤنة َ‬ ‫لؤكاليية‪ ،‬كة هةذموونى حيزبة‬ ‫دةسةآلتدارةكانى بةسةردا زياتر دةبَيت‪،‬‬ ‫ئةنجامء رَيإةوى َ‬ ‫هةلبذاردنةكان بةكام ئاقاردا‬ ‫دةإوات؟‬ ‫بةيان نورى‪ ،‬بةرثرسى دةزطاى َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫يةكطرتووى ئيسالميى‪ ،‬تةنيا لةيةك َ‬ ‫حالةتةدا‬ ‫هةبوونى ئةو كؤمسيؤنة بةباش دةزانَيت‪ ،‬كة‬ ‫ئةطةر سةربةخؤييةكةى ثارَيزراوبَيت‪ ،‬لةو‬ ‫بارةيةوة َ‬ ‫دةلَيت‪:‬‬ ‫«وةك��و بيرؤكة ثَيمانباشة‪ ،‬بةمةرجَيك‬ ‫كةسانى سةربةخؤء ش���ارةزا لةبوارى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن ئيدارةى بكةين‪ ،‬نةك ئةوانةى‬ ‫وةالئيان بؤ دةسةآلت هةية‪ ،‬بةآلم طومان هةية‬ ‫ئةو عةدالةتة لة كوردستان بَيتةدى‪ ،‬ضونكة لة‬ ‫عَيراقيش نيية‪ ،‬وةك ئةوةى دةستةى باآلي‬ ‫كؤمسيؤن سةر بةاليةنةكانن»‪.‬‬ ‫بة بإواى ضاودَيرَيكى َ‬ ‫هةلبذاردنيش‪ ،‬ئةوةى‬ ‫طرنطة بؤ َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى هةرَيم‪ ،‬كاراكردنى‬ ‫دةستةى َ‬ ‫هةلبذاردنء ئؤفيسةكانى كؤمسيؤنة‬

‫لة هةرَيم‪ ،‬نةك هةبوونى كؤمسيؤنَيكى‬ ‫سةربةخؤى َ‬ ‫هةلبذاردنةكان‪.‬‬ ‫ئارام جةمال‪ ،‬بةإَيوةبةرى ثةيمانطةى‬ ‫كوردى بؤ َ‬ ‫هةلبذاردن كة ضاودَيري ثرؤسةى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكان دةك��ةن بؤ رؤذنامة وتى‪:‬‬ ‫«ثَيموانيية بؤشاييةك هةبَيت بؤ بوونى‬ ‫ئةو كؤمسيؤنة‪ ،‬ضونكة ثَيشتر دةستةى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنء ئؤفيسى ثارَيزطاكان ئيشةكانى‬ ‫َ‬ ‫سـالى‬ ‫خـؤيــان راثــةإانــدووةء لــة‬ ‫(‪)2005‬ةوة ئةزموونى زؤريان ثةيداكردووة‪،‬‬ ‫بؤية ثَيويستة ئةو اليةنانة كاراتر بكرَيت‪ ،‬نةك‬ ‫َ‬ ‫لؤكالى دروستبكةين‬ ‫ئةوةى كؤمسيؤنَيكى‬ ‫سةرلةنوى دةستبةكاربكاتةوةء لةو ماوة‬ ‫َ‬ ‫كورتةدا رووبةإووى َ‬ ‫هةلبذاردنى ثارَيزطاكان‬ ‫بَيتةوة»‪.‬‬ ‫ب��ةإَي��وةب��ةرى ثةيمانطةى ك��وردى بؤ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن ئاماذةى بة جياوازيى شةرعيةتى‬ ‫كؤمسيؤنى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى عَيراق لةطةأل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت‪:‬‬ ‫لؤكاليى دةك��اتء‬ ‫كؤمسيؤنَيكى‬ ‫«شةرعيةتى َ‬ ‫هةلبذاردنَيك لةاليةن كؤمسيؤنَيك‬ ‫لةسةر ئاستى عَيراقدا ئيشءكار بكات جياوازة‬ ‫وةك ئةوةى لة هةرَيمَيك‪ ،‬لةو ضوارضَيوةيةدا‬ ‫ثَيويستة دةسةآلتى هةرَيم رَيطةبدات لةثَيناو‬ ‫رؤشنيى ثرؤسةى َ‬ ‫هةلبذاردنء ئةنجامةكانى‬ ‫كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى َ‬ ‫هةلبذاردنةكان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكان‬ ‫لة بةغداوة سةرثةرشتى‬ ‫بكات»‪.‬‬

‫ئةحمةد حاجي رةشيد‪ ،‬ئةندامى ئةنجومةنى ثاريَزطاى سليَمانى‪:‬‬

‫كيَشةى ئةنجومةنء ثاريَزطار زيانى زؤرى بة سليَمانى طةياندووة‬ ‫سازدانى‪ :‬بةرهةم خاليد‬

‫ثارَيزطارى سل َيمانى دانرا‪ ،‬بة بؤضوونى ئ َيوة‬ ‫ئةو بإيارة تا ضةند ياسايية؟‬

‫ئةحمةد حاجي رةشيد‪ ،‬ئةندامى ليذنةى‬ ‫ياسايي ئةنجومةني ثارَيزطاى سل َيمانى‪،‬‬ ‫تيشك دةخاتة سةر ك َيشةكانى ن َيوان‬ ‫ئةنجومةنى ثارَيزطاء ثارَيزطارى سل َيمانىء‬ ‫سةرؤكايةتي ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫بة كةمتةرخةم دةزان�� َي��ت لة ئاست‬ ‫ضارةسةرنةكردنى ئةو ك َيشةيةو ئاماذة‬ ‫بؤ ئةوة دةكات‪ :‬بةهؤى ضارةسةرنةكردنى‬ ‫ئةو ك َيشةيةوة زيان َيكى زؤر بةر ثإؤذة‬ ‫خزمةتطوزارييةكانى سل َيمانى طةيشتووة‪.‬‬ ‫لة ديدارَيكي رؤذنامةدا ئةو ئةندامةى‬ ‫ليذنةى ياسايى ئةنجومةنى ثارَيزطارى‬ ‫سل َيمانى باس لةوةش دةكات‪ :‬ئةطةر رَيطة‬ ‫ياساييةكان بطيرَيتة بةر‪ ،‬ئةوا ك َيشةكة لة‬ ‫ثارَيزطار دةبةنةوةو ب َيدةنطيي دةسةآلتيش‬ ‫لة ئاست ك َيشةكة بة ثاشةكشةكردن‬ ‫لة سيستمى المةركةزيء طةإانةوة بؤ‬ ‫سيستمى مةركةزي دةداتة قةلَةم‪.‬‬ ‫رؤذنامة‪ :‬هؤكارى ئةو قةيرانة كارط َيإييةي‬ ‫بةكوي‬ ‫ن َيوان ئ َيوةو ثارَيزطار ضييةء ك َيشةكة‬ ‫َ‬ ‫طةيشتووة؟‬

‫* ئةو قةيرانة سةرضاوةكةى كَيشةيةكى‬ ‫سياسييةء دواتر ضووة ضوارضَيوةيةكي‬ ‫ياساييةوة‪ ،‬ثاش ئةوةى ئَيمة لة سةرةتاى‬ ‫كَيشةكةدا ياداشتى خؤمان داية ثةرلةمان‪ ،‬لة‬ ‫ضةند رؤذى رابردووشدا وةك ليذنةى ياسايي‬ ‫ئةنجومةن سةردانى ثةرلةمانمان كرد بة‬ ‫مةبةستى كؤبوونةوة لةطةأل ليذنةى ياسايي‬ ‫ثةرلةمانء بةدواداضوون بؤ ئةو نامانةى‬ ‫هةرسي سةرؤكايةتى‬ ‫كة ثَيشتر ئاراستةى‬ ‫َ‬ ‫هةرَيمء حكومةتء ثةرلةمانمان كردبوو‪،‬‬ ‫بؤمان دةركةوت كة ئةو نامةية تائَيستا الى‬ ‫سةرؤكايةتى ثةرلةمانةو نةطةيشتووةتة‬ ‫ليذنةي ياسايي‪ ،‬لةكاتَيكدا ئَيمة لـــة ‪2010/5/5‬‬ ‫دا نامةكةمان ئاراستة ك��ردووة‪ ،‬بةآلم لة‬ ‫(‪ )6/24‬واتة دواى (‪ )49‬رؤذ نةطةيشتووةتة‬ ‫ليذنةى ياسايي‪ ،‬ئةوة لة كاتَيكداية كة ليذنةى‬ ‫ياسايي يةكَيكة لةو ليذنانةى كة زؤرترين‬ ‫ئامادةبوونى هةية لةناو ثةرلةمانء كؤنتاكتى‬ ‫بةردةواميان لةطةأل سةرؤكايةتى ثةرلةمان‬ ‫هةية‪ ،‬بةآلم بةهةند وةرنةطرتنى نامةكةى‬ ‫ئةنجومةنى ثارَيزطا لةاليةن سةرؤكايةتى‬ ‫ثةرلةمانةوة ئةوةى بؤ ئَيمة دةرخست كة‬

‫سةركردايةتى كوردي كةمتةرخةمة بةرامبةر‬ ‫سيستمى المةركةزييء بؤ ئةو طرفتةي‬ ‫لةنَيوان ئةنجومةنء ثارَيزطارى سلَيمانيدا‬ ‫دروستبووة بةتايبةت بةهةند وةرنةطرتنى‬ ‫قسةى نوَينةرانى ئةنجومةنى ثارَيزطاى‬ ‫سلَيمانى‪ ،‬كة نوَينةرايةتى مليؤنَيكء حةوت‬ ‫سةد ه��ةزار كةسي دانيشتووى سلَيمانى‬ ‫دةكةن‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬لةسةروبةندي ك َيشةكةى ئ َيوةو‬ ‫ثارَيزطاردا‪ ،‬بة بإيارَيكي سةرؤكى حكومةتى‬ ‫هةرَيم (بةهرؤز حةمة سالَح قةشانى)‪ ،‬وةك‬

‫* ل��ة س���ةرةت���اوة ئ��ةم سيستمةى‬ ‫ئةنجومةنةكانى لةسةر ثَيكهات بةثَيى‬ ‫فةرمانى (‪)71‬ى ثؤل بريمةر‪ ،‬فةلسةفةى‬ ‫ئيدارةى لة مةركةزييةوة بؤ المةركةزيي‬ ‫طؤإي‪ ،‬كة ثَيشتر بة ياساى (‪)159‬ى َ‬ ‫سالى‬ ‫(‪ )1969‬كاري ثَيدةكرا‪ ،‬بةآلم ثاش رووخانى‬ ‫حكومةتى عَيراق لة َ‬ ‫سالى (‪)2003‬ء بةثَيي‬ ‫َ‬ ‫دةولةتى عَيراق لة مادةى‬ ‫قانونى ئيدارةى‬ ‫(‪)56‬دا زؤر بة راشكاوانة باس لةوة دةكات‪،‬‬ ‫كة فةلسةفةى ئيدارة لة عَيراقي نوَيدا لةسةر‬ ‫بنةماى المةركةزيي بةإَيوةدةضَيت ئةوةش‬ ‫ثَيويستى بة ياسايةك هةبوو‪ ،‬ئةوةبوو بة‬ ‫ياساى ذمارة (‪)71‬ى بريمةر ئةو بابةتة‬ ‫روونكرايةوةو لة (‪)2005/1/31‬دا سةرجةم‬ ‫ثارَيزطاكان نوَينةرى خؤيان بؤ ئةنجومةنى‬ ‫ثارَيزطاكان َ‬ ‫هةلبذاردء دواتر لة رَيطةى‬ ‫ئةو نوَينةرانةوة ثارَيزطارء سةرؤكى‬ ‫ئةنجومةنء جَيطرةكانيان َ‬ ‫هةلبذَيرن‪ ،‬ئَيمةش‬ ‫بةو سيستمة ئيشمانكرد هةتا َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى‬ ‫‪2009/7/25‬ى ثةرلةمانى كوردستان‪،‬‬ ‫ئةوةبوو طرفتَيك بؤ ثارَيزطاري سلَيمانى‬ ‫دروستبوو‪ ،‬كة بريتيبوو لة نةخوَيندنةوةى‬ ‫َ‬ ‫مامةلةكردنى‬ ‫ثارَيزطارء‬ ‫بإيارةكانى‬ ‫جَيطرى ئةوكاتي سةرؤكى حكومةت لةطةأل‬ ‫قايمقامء بةإَيوةبةرى ناحيةكانء دواتر‬ ‫َ‬ ‫ئالوطؤإكردن بة بةإَيوةبةرى ناحيةو‬ ‫قايمقامةكان‪ ،‬كة دةبوو لة رَيطةى ثارَيزطار‬ ‫َ‬ ‫مامةلةيان لةطةأل‬ ‫(دانا ئةحمةد مةجيد)ةوة‬ ‫بكرَيت‪ ،‬ئةوةبوو ثارَيزطار داواى خانةنشينى‬ ‫كرد‪ ،‬بؤ دانانى ثارَيزطارى نوَيش دةبوو لة‬ ‫رَيطةى َ‬ ‫هةلبذاردنةوة ثارَيزطار دابنرَيت‪،‬‬ ‫ب��ةآلم س��ةرؤك��ى حكومةت ثارَيزطارى‬ ‫بةوةكالةت داناو دواتريش دوو جَيطرى‬ ‫بؤ دانا‪ ،‬كة ثرسيمان ئةوةضيية‪ ،‬ثَييانوتين‪:‬‬ ‫ئــةوان كـــار بـــة يـاساى (‪)159‬ى َ‬ ‫سالى‬ ‫(‪ )1969‬دةكةن‪ ،‬كة ئةوة لة هيض شوَينَيك‬ ‫ثةيإةوناكرَيت‪ ،‬ضونكة ياساكةى بريمةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫دةل��َي��ت‪ :‬هةر ثارَيزطايةك‬ ‫دووبارةى نةكرد‪ ،‬دةبَيت بة هةمان فةرمان‬ ‫بةردةوام بَيت لةسةر كارةكانى‪ ،‬هةروةها لة‬ ‫ياساى ذمارة (‪)4‬ى َ‬ ‫هةلبذاردنى ثارَيزطاكاني‬ ‫هةرَيم لة م��ادةى (‪ )31‬لة بإطةى (‪)3‬دا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن ئةنجامنةدرا‪،‬‬ ‫دةلَيت‪« :‬ئةطةر‬ ‫ئةنجومةنى ثارَيزطاكان ب��ةردةوام دةبن‬ ‫نوي‬ ‫لة كارةكانى خؤيان هةتا ئةنجومةنى َ‬

‫َ‬ ‫هةلدةبذَيردرَيت»‪ ،‬بؤية تةنيا لَيكدانةوةى‬ ‫ئَيمة بؤ ئةو بإيارة ئةوةبوو‪ ،‬كة كَيشةكة‬ ‫سياسييةو سةرؤكى حكومةت دةيةوَيت‬ ‫لة رَيطةى دانانى ثارَيزطارء جَيطرةكانيةوة‬ ‫بتوانَيت سيستمى المةركةزيي بطؤإَيتةوة‬ ‫بة سيستمى مةركةزييء كارى ئةنجومةن‬ ‫ثةكبخةن‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ث َيشتر باسي هةلَوَيستى‬ ‫سةرؤكايةتي ثةرلةمانتان كرد‪ ،‬كة خةمسارد‬ ‫بوو لة طةياندنى نامةكانى ئ َيوة بؤ ليذنةى‬ ‫ياسايي‪ ،‬بؤضى ثةرلةمان تةفسيرَيكى ياسايي‬ ‫بؤ ك َيشةى ئةنجومةنء ثارَيزطار ناكات؟‬ ‫* ئةطةر سةيري ثَيكهاتةى ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان بكةين‪ ،‬دةبينين كة زؤرينةى لة‬ ‫هةردوو حيزبي ثارتيء يةكَيتى دةسةآلتدار‬ ‫ثَيكدَيتء تائَيستا هةر ياسايةك كة لةاليةن‬ ‫ئؤثؤزسيؤنةوة ثَيشنيازكرابَيت‪ ،‬ثةرلةمان‬ ‫بة طرنطييةوة سةيرى نةكردووةو زؤرينةى‬ ‫رةتكردووةتةوة‪ ،‬لةبةرئةوةي ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان تائَيستا لةذَير هةيمةنةى ئةو‬ ‫دوو حيزبة دةسةآلتدارةداية‪ ،‬بؤية نايةوَيت‬ ‫ئةنجومةنى ثارَيزطا بة ئاقارَيكدا بإوات‪ ،‬كة‬ ‫خؤى نايةوَيت‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬بيرتان لةوة نةكردووةتةوة‪ ،‬كة‬ ‫ك َيشةكة لة رَيطةى كةنالَى ديكةوة ضارةسةر‬ ‫بكةن؟‬ ‫* لةم رؤذان���ةدا شيروان حةيدةرى‪،‬‬ ‫سةرؤكى ليذنةى ياسايي‪ ،‬لة رؤذنامةى‬ ‫هةولَيردا باسي ل��ةوةك��ردووة‪ ،‬كة ئةطةر‬ ‫ئةو كَيشةية ضارةسةرى بؤ نةكرا‪ ،‬ئةوا‬ ‫َ‬ ‫فيدراليى‪ ،‬بة بإواى ئَيمة‬ ‫دةيطةيةننة دادطاى‬ ‫َ‬ ‫فيدراليى هةنطاوَيكى دوورة ئَيمة‬ ‫دادطاى‬ ‫هةتا رَيطةى ديبلؤماسي ناوخؤمان مابَيت‪،‬‬ ‫هةتا ئةو هةوآلنةي هةية بمَينَيت‪ ،‬ئةوا حةز‬ ‫ناكةين بضَيتة دةرةوة‪ ،‬بةآلم ئةطةر هةروا‬ ‫بةو شَيوةيةية مايةوة ضارةسةر نةكرا‪ ،‬ئةوا‬ ‫ئَيمةش خؤمان بة بةشَيك لة عَيراقي فيدراأل‬ ‫دةزانينء ثَيويستة ئةو رَيطةية بطرينةبةر‪،‬‬ ‫هةروةها ئَيمة ئةنجومةنى شوراى هةرَيممان‬ ‫هةيةو دةتوانَيت ئةو كَيشةيةمان بؤ ضارةسةر‬ ‫بكات‪ ،‬ئةطةر ئةوةش نةكرا‪ ،‬ئةوا رَيطةى‬ ‫تر هةية‪ ،‬كة يةكَيك لةو رَيطةيانة دادطاى‬ ‫َ‬ ‫فيدراليي عَيراقة‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬دوا هةلَوَيستي ئ َيوة بةرامبةر‬ ‫ئةو ك َيشةية ضيية؟‬ ‫* ئَيمة لة رَيطةى مةدةنيانةوة َ‬ ‫هةلويستى‬ ‫خؤمان دةربإيوةو بةردةوام دةبين لةسةر‬

‫ئةو َ‬ ‫هةلوَيستةمانء ناهَيَلين ئةو كَيشةية بة‬ ‫ئاراستةيةكدا بإوات‪ ،‬كة َ‬ ‫خةلكى سلَيمانى‬ ‫نيطةران بكات‪ ،‬بةآلم لة هةمانكاتدا دةبَيت‬ ‫سةرجةمحيزبةسياسييةكانءرَيكخراوةكانى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى مةدةنيء هاوآلتييان بةدةم ئةو‬ ‫كَيشةيةوة بَيت‪ ،‬كة كَيشةيةكى ياساييةو‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدرَيت لة كوردستان الدان لة ياسا‬ ‫بكرَيتء ئارةزووى حيزبة دةسةآلتدارةكان‬ ‫بسةثَينرَيتء ئيرادةى سياسيي بةشَيوةيةك‬ ‫لَيبكرَيت ك��ة ب��ة ث��َي��ض��ةوان��ةى ياساوة‬ ‫كاربكرَيت‪ ،‬بؤية ضاوةإَيى وةآلمى دةزطا‬ ‫ثةيوةنديدارةكانين‪ ،‬بة تايبةت ثةرلةمانء ئةو‬ ‫حيزبةى ثارَيزطارى داناوةو دواتر َ‬ ‫هةلوَيستى‬ ‫ديكةمان دةبَيت‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬بة بؤضوونى تؤ درَيذةك َيشاني‬ ‫ئةم ك َيشةيةو ضارةسةرنةكردنى ض زيان َيكى بة‬ ‫سل َيمانيء دانيشتووانةكةى طةياندووة؟‬

‫* بة َ‬ ‫دلنياييةوة كَيشةء زيانى زؤرى‬ ‫بؤ ئةم ناوضةية دروستكردووة‪ ،‬بة تايبةت‬ ‫ئةو طرفتةى كة بؤ ثإؤذةكانى ئةنجومةن‬ ‫دروستبووة لة ثارَيزطاى سلَيمانىء قةزاو‬ ‫ناحيةكان طةورةترين زيانى بة ثإؤذة‬ ‫خزمةتطوزارييةكانى ثارَيزطاى سلَيمانى‬ ‫طةياندووة‪ ،‬هةروةها زيانَيكى مةعنةويي‪،‬‬ ‫كة بريتيية لة ثاشةكشةكردن لة سيستمى‬ ‫المةركةزييء كثكردنةوةى دةنطة ئازادء‬ ‫ديموكراسييةكان كة لةم ش��ارةدا هةيةو‬ ‫هةميشة ثَيشةنط بووة لة ثَيشكةشكردنى‬ ‫بيرو بؤضوونى جوانء ثَيشكةوتنخوازانة‪،‬‬ ‫ه��ةروةك ئَيمة لة ماوةى كاركردنماندا لة‬ ‫ئةنجومةن ه��ةر ض��وار اليةنى سياسيي‬ ‫(يةكَيتى‪ ،‬ثارتي‪ ،‬يةكطرتوو‪ ،‬كؤمةأل) باشترين‬ ‫نموونةمان ثَيشكةشكردووة لة وةالنانى‬ ‫مؤركى حيزبايةتيء ثَيشكةشكردنى باشترين‬ ‫خزمةتطوزاريى بة شارةكةمان‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬بة بؤضوونى ئ َيوة ئةم ك َيشةية لة‬ ‫كؤتاييدا بة سةركةوتنى ئ َيوة كؤتايي دَيت‪،‬‬ ‫يان ثارَيزطا؟‬ ‫* ئ��ةط��ةر ي��اس��ا س����ةروةر ب��َي��تء‬ ‫جَيبةجَيبكرَيت‪ ،‬ه��ةروةه��ا بنةماكانى‬ ‫ديموكراسييةت ثيادةبكرَيت‪ ،‬ئةوا ئةنجومةنى‬ ‫ثارَيزطا سةردةكةوَيتء دةضَيتةوة سةر‬ ‫رَيطة سروشتييةكةى خ��ؤى‪ ،‬ب��ةآلم بة‬ ‫ثَيضةوانةوة ئةطةر ئيرادةي سياسييةكانء‬ ‫حيزبة دةسةآلتدارةكان بةردةوامبَيت لة‬ ‫ثَيشَيلكردنى ياساء بنةماكانى ديموكراسييةت‬ ‫لةم كَيشةيةدا‪ ،‬ئةوا دةسةآلت سةردةكةوَيت‪.‬‬


‫‪11‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫عـيَـراقـــى‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫ثيَكهيَنانى حكومةت‪ ،‬بةلَيَنى زؤرء طرةنتى كةم‬

‫ليستة عيَراقييةكان زؤرترين بةلَيَن بة (‪ )140‬دةدةن‬ ‫هةستيار قادر‪ ،‬كاروان عومةر‬

‫بةر لة ثَيكهَينانى حكومةت سةرجةم‬ ‫ليستة سياسييةكان ثابةنديى خؤيان بة‬ ‫دةستوورةوة دةردةبإن‪ ،‬وةك وةآلمَيك بؤ‬ ‫جَيبةجَيكرنى مادةى (‪)140‬ء ثةرلةمانتارَيكى‬ ‫ثَيشووش ثَييواية‪َ :‬‬ ‫بةلَين لة سياسةتدا نييةو‬ ‫دةبَيت ميكانيزمَيك هةبَيت بؤ ناضاركردنى‬ ‫حكومةت لة جَيبةجَيكردنى ئةو مادةية‪.‬‬ ‫هاوكات لةطةأل دةستثَيكردنى طفتوطؤى‬ ‫ليستة سياسيية براوةكانى َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫(‪ )3/7‬بؤ ثَيكهَينانى حكومةت‪ ،‬ثرسى‬ ‫جَيبةجَيكردنى مادةى (‪ )140‬بووةتة يةكَيك‬ ‫لة َ‬ ‫خالة طرنطةكان بةتايبةت كة ئيئتيالفى‬ ‫فراكسيؤنة كوردستانييةكان لة كارنامةى‬ ‫طفتوطؤى (‪َ )24‬‬ ‫خالييةكةيدا ئاماذةى ثَيداوة‪،‬‬ ‫كة دةبَيت مادةى (‪ )140‬جَيبةجَيبكرَيتء‬ ‫هةموو اليةنةكان بة َ‬ ‫بةلَينى ثابةندبوون‬ ‫ب��ة دةس��ت��وورةوة خ��ؤي��ان ل��ة َ‬ ‫بةلَينى‬ ‫جَيبةجَيكردنى مادةى (‪ )140‬دةدزنةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫دةول��ةت��ى ياسا‪ ،‬كة نورى‬ ‫ليستى‬ ‫ماليكى‪ ،‬سةرؤك وةزيرانى ضوار َ‬ ‫سالى‬ ‫رابردوو سةرؤكايةتى دةكات‪ ،‬سةرةإاى‬ ‫جَيبةجَينةكردنى ئةو مادةية لة سةردةمى‬ ‫حكومةتةكةيدا‪ ،‬ئاماذة بةوة دةكات‪ :‬ئةطةر‬ ‫داواكارييةكانى كورد دةستووريى بن‬ ‫ثابةند دةبن ثَيوةيء جَيبةجَيى دةكةن‪.‬‬ ‫عةلي ئةديب‪ ،‬ط��ةورة سةركردةى‬ ‫َ‬ ‫دةولةتى ياسا‪ ،‬ئاماذةى بةوةكرد‪:‬‬ ‫ليستى‬ ‫ليستةكةى ثابةندة بة جَيبةجَيكردني‬ ‫سةرجةم داواكارييةكاني كورد‪ ،‬بةمةرجَيك‬ ‫داواكارييةكانيان دةستووريي بَيتء‬ ‫ثَيضةوانةي دةستوور نةبَيتء تايبةت بة‬ ‫رؤذنامةى راطةياند‪« :‬تاكة طرةنتييةك كة‬ ‫ثَيشكةشي ك��وردى دةكةين ئةوةية‪ ،‬كة‬ ‫ئةوان سوَينديان لةسةر جَيبةجَيكردني‬ ‫دةستوور خواردووة‪ ،‬ئةوةش طةورةترةء‬ ‫بةهَيزترة لة هةر طرةنتييةكى نووسراو»‪.‬‬ ‫ليستى عَيراقيةش‪ ،‬كة بةسةر دوو‬ ‫تَيإوانينى دذ بة (‪)140‬ء ثشتيطريكةرى‬ ‫دابةشبوون‪ ،‬حسَين شةعالن‪ ،‬ئةندامي‬ ‫ليذنةي دانوستانةكاني ليستي عَيراقيية‪،‬‬

‫عةلى ئةديب‪:‬‬ ‫تاكة طرةنتييةك كة‬ ‫ثيَشكةشي كوردى‬ ‫دةكةين ئةوةية‪ ،‬كة‬ ‫ئةوان سويَنديان‬ ‫لةسةر جيَبةجيَكردني‬ ‫دةستوور خواردووة‪،‬‬ ‫ئةوةش طةورةترةء‬ ‫بةهيَزترة لة هةر‬ ‫طرةنتييةكى نووسراو‬ ‫روونيكردةوة‪ ،‬كة ثةيوةندييةكاني نَيوان‬ ‫ك��وردء ليستي عَيراقيية مَيذووييةء‬ ‫طفتوطؤكانينَيوانيشيانبةرةوثَيشضوونَيكي‬ ‫طةورةي بةخؤيةوة بينيوة‪.‬‬ ‫حسَين شةعالن‪ ،‬تايبةت بة رؤذنامةى‬ ‫راطةياند‪« :‬ئةطةر داواكارييةكاني كورد‬ ‫دةستووريي بن‪ ،‬ئَيمة ئامادةين جَيبةجَيى‬ ‫بكةين‪ ،‬دةستوور َ‬ ‫خالي يةكالكةرةوةية بؤ‬ ‫سةرجةم ثرسةكان‪.‬‬ ‫هاوكات ئةركان زَيباري‪ ،‬ثةرلةمانتاري‬ ‫قةوارةي عَيراقييون‪ ،‬كة ئوسامة نوجةيفي‪،‬‬

‫لةناو ليستى عَيراقييةدا سةركردايةتى‬ ‫دةكات روونيكردةوة‪ :‬ثرسي جَيبةجَيكردني‬ ‫مادةي (‪ )140‬ثةيوةنديي بة داواكاريي اليةنة‬ ‫كوردييةكانةوة نيية‪ ،‬ضونكة ئةو مادةية‬ ‫دةستوورييةء ئةطةر اليةني كورديش داواي‬ ‫نةكات‪ ،‬ئةوا دةبَيت جَيبةجَيبكرَيت‪ ،‬بةوثَييةى‬ ‫لة دةستووردا ئاماذةي ثَيكراوة»‪.‬‬ ‫سةدريةكانيش‪ ،‬كة زؤرينةى شيعة‬ ‫هاوردةكانى كةركوك ثَيكدةهَينن‪ ،‬ثَيشتر دذ‬ ‫بة طةإانةوةى كةركوكء ناوضةدابإاوةكانى‬ ‫تر بوون بؤ سةر هةرَيمى كوردستانء‬ ‫لَيدوانى تونديان دةدا‪ ،‬بةآلم لة طةرمةى‬ ‫طفتوطؤى ليستةكاندا خؤيان لةو جؤرة‬ ‫لَيدوانانة دةثارَيزن‪.‬‬ ‫ئيمان جةالل‪ ،‬ثةرلةمانتاري ليستي‬ ‫سةدر‪ ،‬تايبةت بة رؤذنامةى رايطةياند‪:‬‬ ‫«ثابةندين بة هةر ثرسَيك كة لة دةستووردا‬ ‫ئاماذةي ثَيكرابَيت‪ ،‬بؤية ثابةندين بة‬ ‫جَيبةجَيكردني مادةي (‪)140‬ةوة‪ ،‬ضونكة‬ ‫مادةيةكي دةستووريية»‪.‬‬ ‫طومانى كورديش لةو جؤرة َ‬ ‫بةلَينانة‬ ‫لةوةوة سةرضاوةى طرتووة‪ ،‬كة ثَيشتريش‬ ‫لة كارنامةى حكومةتى ثَيشووى عَيراقدا‬ ‫َ‬ ‫بةلَينى جَيبةجَيكردنى مادةى (‪ )140‬درابوو‪،‬‬ ‫بةجي نةكرا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫بةآلم‬ ‫َ َ‬ ‫تانيا َ‬ ‫تةلعةت طلى‪ ،‬ئةندام ثةرلةمانى‬ ‫ثَيشووى ع �َي��راق ل��ةس��ةر ثارَيزطاى‬ ‫كةركوك‪ ،‬لةطةأل ئةوةى وتى‪َ :‬‬ ‫«بةلَين لة‬ ‫سياسةتدا نيية» بة طرنطي زانى كورد بة‬ ‫َ‬ ‫مامةلة لةطةأل ئةو جؤرة‬ ‫هةستيارييةوة‬ ‫َ‬ ‫بةلَينانةدا بكات‪ ،‬كة سةبارةت بة مادةى‬ ‫(‪ )140‬دةدرَي���ن‪ ،‬وت��ى‪« :‬دةبَيت وةفدى‬ ‫دانوستكارى كوردى شَيوازَيكى هةبَيت‬ ‫بؤ جَيبةجَيكردنى بؤضوونةكانى اليةنى‬ ‫كوردى لةكاتى طفتوطؤ لةطةأل ليستةكانى‬ ‫تردا‪ ،‬ضونكة هةموو اليةك َ‬ ‫دةلَين ثابةندين‬ ‫بة جَيبةجَيكردنى دةس��ت��وورةوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫بةجي ناكةن»‪.‬‬ ‫(‪ )140‬جَي َ‬ ‫تانيا َ‬ ‫تةلعةت طلى‪ ،‬جةخت لةسةر ئةوة‬ ‫دةكاتةوة‪ :‬ثَيويستة ميكانيزمَيك دابنرَيت‬ ‫كة ئةطةر حكومةتى داهاتوو نيازى نةبوو‬ ‫بةجي بكات‪ ،‬ئةو حكومةتة‬ ‫مادةى (‪ )140‬جَي َ‬ ‫شةرعيةتى نةمَينَيتء وتيشى‪« :‬ثَيشتر‬

‫تانيا تةلَعةت طلى‪:‬‬ ‫ثيَويستة ميكانيزميَك‬ ‫دابنريَت كة ئةطةر‬ ‫حكومةتى داهاتوو‬ ‫نيازى نةبوو مادةى‬ ‫بةجي‬ ‫(‪ )140‬جيَ َ‬ ‫بكات‪ ،‬ئةو حكومةتة‬ ‫شةرعيةتى نةميَنيَت‬ ‫ميكانيزمَيك نةبوو بؤ بةدواداضوونى‬ ‫كارنامةى حكومةتى ثَيشوو‪ ،‬كة تيايدا‬ ‫بةجي‬ ‫باسى مادةى (‪ )140‬كرابوو‪ ،‬كة بؤ جَي َ‬ ‫نةكرا؟»‪.‬‬ ‫ئ��ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةى ثَيشووى‬ ‫عَيراق ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد‪ ،‬دةبَيت‬ ‫ئةوةشمان لةبةرضاوبَيت كة ئايا ئةو‬ ‫توندإةوييةى هةندَيكجار اليةنةكانى تر‪،‬‬ ‫يان كورديش بؤ جَيبةجَيكردنى مادةى‬ ‫(‪ )140‬هةيبووة‪ ،‬كاريطةريى هةبووة لةسةر‬ ‫بةرةوثَيشضوونى ئةو ثرسة؟‬

‫نوي‬ ‫طرنطترين (‪ )100‬ياساى بةردةم ثةرلةمانى َ‬ ‫رؤذنامة‬

‫ثةرلةمانى نوَيى عَيراق‪ ،‬زياتر لة‬ ‫(‪)100‬ياساى لة ثةرلةمانى ثَيشووةوة بؤ‬ ‫ماوةتةوة‪ ،‬كة هةندَيكيان كَيشةى سياسييان‬ ‫لةسةرةو ثةرلةمانتارَيكى ثَيشووش ئاماذة‬ ‫بةوة دةكات‪ :‬سةنطى كورد لة ثةرلةمانى‬ ‫نوَيدا الواز بووة‪ ،‬بةوثَييةش ئةركى ياسايى‬ ‫كورد قورس دةبَيت‪.‬‬

‫ياسا بؤماوةييةكان‬

‫ئةنجومةنى نوَينةرانى ثَيشووى‬ ‫عَيراق‪ ،‬زياتر لة (‪)100‬ثإؤذةياساى بؤ‬ ‫ثةرلةمانى نوآ جَيهَيشتووة‪ ،‬كة بإيارة لة‬ ‫ضوار َ‬ ‫سالى داهاتوودا طفتوطؤيان لة سةر‬ ‫بكاتء بةجَيهَيشتنى ئةو رَي��ذة زؤرةى‬ ‫ثإؤذةياساكان بؤ ثةرلةمانى نوآ‪ ،‬طومانى‬ ‫بةرنامةيةكى سياسيى لَيدةكرَيت بؤ ئةوةى‬ ‫هَيزى كورد لة ثةرلةمانى نوَيدا كةمبَيتةوة‬ ‫لة دةركردنى ياساكاندا‪ ،‬ئةطةرضى كورديش‬ ‫ثَيى رازى نةبَيت‪ ،‬ئةستةم نةيةتة رَييان‪.‬‬ ‫ئةبلةحةد ئةفرايم ساوا‪ ،‬بإياردةرى‬ ‫ئةنجومةنى نوَينةرانى ثَيشوو‪ ،‬ئاماذةى بة‬ ‫هؤكارةكانى مانةوةى ئةو ياسايانة كردء‬ ‫هةندَيكيانى بةستةوة بة كةمتةرخةميى‬ ‫ثةرلةمانةوةو بؤ رؤذنامة وتى‪« :‬هةندَيك‬ ‫لةو ياسايانة‪ ،‬كَيشةى سياسييان لةسةر‬ ‫بووةء هةندَيكى تريشيان خوَيندنةوةى‬ ‫ي��ةك��ةمء دووةم��ي��ان بؤ ك���راوةء تةنيا‬ ‫ثةسةندكردنيان ماوة‪ ،‬كة ثةرلةمانى ثَيشوو‬ ‫فرياى ثةسةندكردنيان نةكةوتووة‪ ،‬جطة‬ ‫َ‬ ‫سةرقالى كاروبارى‬ ‫لةوةى ثةرمانتارانيش‬ ‫تر بوون‪ ،‬نةك كارى ثةرلةمانيى»‪.‬‬ ‫ط��ؤإان��ى هاوكَيشة سياسييةكانى‬

‫عَيراقيش ب��ة ه��ؤى دةرةنجامةكانى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى (‪)3/7‬وة‪ ،‬طومانى لةسةر ئةداى‬ ‫كورددروستكردووةلةرَيطرتنلةتَيثةإاندنى‬ ‫ئةو ياسايانةى دذ بة بةرذةوةندييةكانى‬ ‫هةرَيمن‪ ،‬يان بةثَيضةوانةوة نةتوانن بؤ‬ ‫دةرضواندنى ياسايةك لة بةرذةوةنديى‬ ‫هةرَيم‪.‬‬ ‫ئةبلةحةد ئةفرايم س��اوا‪ ،‬كة ثَيشتر‬ ‫ئةندامى ليستى هاوثةيمانيى كوردستان‬ ‫بوو‪ ،‬ئاماذى ب��ةوةدا‪ :‬ئةطةر زؤرة ضةند‬ ‫طؤإانكارييةك لة ياسا كَيشة لةسةرةكانى‬ ‫وةك‪ ،‬نةوتء طاز بكرَيت‪ ،‬بةوثَييةى دواى‬ ‫ه� َ‬ ‫�ةل��ب��ذاردن طؤإانكاريى لة نةخشةى‬ ‫سياسيى عَيراقدا دروستبووةو وتيشى‪:‬‬ ‫«ثَيشتر ليستى هاوثةيمانيى باآلنسى‬ ‫بةدةست بووة‪ ،‬بةآلم لةم خولةدا نابَيتة‬ ‫باآلنس‪ ،‬ضونكة سآ كوتلةى بةهَيزتر هةنء‬ ‫ئةوةش دةمَينَيتةوة سةر رَيككةوتنى كورد‬ ‫لةطةأل ليستة بةهَيزةكان لة ثةرلةماندا»‪.‬‬

‫ياسا ك َيشةلةسةرةكان‬

‫زؤرَي��ك لةو ثإؤذةياسايانةى كة‬ ‫لة خولى ثَيشووى ثةرلةمانى عَيراقدا‬ ‫ثةسةند نةكراون‪ ،‬يان تةنانةت دةستيان‬ ‫لي ن��ةدراوة‪ ،‬كَيشةى سياسييان لةسةر‬ ‫َ‬ ‫بووةء فراكسيؤنةكانى ئةوكاتةى ثةرلةمان‬ ‫نةيانتوانيوة لةسةر دةركردنيان رَيكبكةون‪،‬‬ ‫ل��ةوان��ة‪ :‬ث��إؤذةي��اس��اى هةمواركردنى‬ ‫دةستوور‪ ،‬كة لةنَيوان كوردء اليةنةكانى‬ ‫تردا كَيشةى لةسةر بووة‪ ،‬بةتايبةت ئةو‬ ‫هةموارانةى ثةيوةندييان بة مادةى (‪)140‬ء‬ ‫دةسةآلتةكانى هةرَيمةوة هةبووة‪ ،‬يةكَيكى‬ ‫تر لةو ثإؤذانة‪ ،‬ياساى نةوتء طازة كة‬ ‫كَيشةكانى هةرَيمء بةغداى بردووةتة‬

‫لوتكة‪ ،‬ئةمة جطة لة ثإؤذةياساى كؤمثانياى‬ ‫نةوتى نيشتمانى‪ ،‬كة بةشَيكى ترى طرنطة لة‬ ‫طرَيكوَيرةىكَيشةنةوتييةكانىنَيوانهةولَيرء‬ ‫بةغدا‪ ،‬هاوكات ثإؤذةياساى َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوكيش‪ ،‬يةكَيكى‬ ‫ترة لةو ثإؤذةياسايانةى كة بووةتة كَيشةى‬ ‫نَيوان ك��وردء اليةنةكانى تر‪ ،‬بةتايبةت‬ ‫توركمانء عةرةبة سوننةكان‪ ،‬كة تائَيستا‬ ‫لــة شـكـسـتـى ليذنةى م��ادةى (‪)24‬دا‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫نةتونراوة ثةسةندبكرَيتء‬ ‫كةركوكيش ئةنجامبدرَيت‪ ،‬كة زياد لة َ‬ ‫سالَيكة‬ ‫دواكةوتووة‪ .‬لةطةأل ئةو ثإؤذةياسايانةدا‬ ‫كة كَيشةى نَيوان هةولَيرء بةغدا َ‬ ‫بالى‬ ‫بةسةرداكَيشاون‪ ،‬ضةند ثإؤذةياسايةكى‬ ‫تر ه��ةن كة لةنَيوان س��ةرج��ةم اليةنة‬ ‫سياسييةكاندا كَيشةيان لةسةرة‪ ،‬لةوانة‪،‬‬ ‫ثإؤذةياساى ثارتة سياسييةكانى عَيراق‪،‬‬ ‫كة كَيشةى لةنَيوان خودى اليةنة شيعةكاندا‬ ‫دروستكردووة‪.‬‬

‫ياسا ئابوورييةكان‬

‫بةشَيكى تر لةو ياسايانةى كة بؤ‬ ‫خولى ثَيشووى ثةرلةمان جَيماون‪،‬‬ ‫ئ��ةوان��ةن ك��ة ثةيوةندييان ب��ة كةرتى‬ ‫ئابوورييةوة هةيةء بةشَيوةي راستةوخؤء‬ ‫ناإاستةوخؤ كاريطةرييان لةسة بارى‬ ‫ئابووريى هةرَيم دةبَيت‪ ،‬بةوثَييةى هةرَيم‬ ‫(‪ )%17‬س��ودم��ةن��دى دةرةنجامةكانى‬ ‫جَيبةجَيكردنى ئةو ياسايانة دةبن‪ ،‬لةوانة‪:‬‬ ‫ثإؤذةياساكانى ثشكنةرانى طشتىء‬ ‫هاوكاريى ذنى بَيسةرضاوةى داراي��ىء‬ ‫ثارةداركردنى ثإؤذةكانى ئاوةدانكردنةوةو‬ ‫ثإؤذةياساى بونيادنانةوةى ذَيرخانى‬ ‫ئابووريىء كةرتة خزمةتطوزارييةكانء‬

‫ثَيشينةى خوَيندكارى ثةيمانطاو زانكؤكانء‬ ‫قةرةبووكردنةوةى توشبووانى نةخؤشى‬ ‫ئايدز بةهؤى سياسةتى رذَيمى ثَيشوو‪،‬‬ ‫ثإؤذةياساى بةدةستهَينانةوةى ثارةكانى‬ ‫ع��َي��راقء ث��إؤذةي��اس��اى ئةنجومةنى‬ ‫نيشتمانى ئاوةدانكردنةوةو نؤذةنكردنةوةو‬ ‫ث��إؤذةي��اس��اى دابينكردنى شوَينى‬ ‫نيشتةجَيبوون بؤ هاوآلتييانء ثإؤذةياساى‬ ‫دابينكردنى خ��ةرج��ي��ى ض��ارةس��ةرى‬ ‫توشبووانى نةخؤشيى شَيرثةنجةء‬ ‫ثإؤذةياساى كردنى ش��ارى بةسرة بة‬ ‫ثايتةختى ئابووريى عَيراق‪.‬‬

‫ياسا طشتييةكان‬

‫هةندَيكى تر لة ثإؤذةياساكان ئةوانةن‬ ‫كة طشتينء سووديان بؤ بونيادنانى َ‬ ‫دةولةتى‬ ‫عَيراق هةيةو لةوانة‪ :‬ثإؤذةياساى ثاراستنى‬ ‫رؤذنامةنووسان‪ ،‬دةستةى دادثةروةريى‪،‬‬ ‫هاوسةنطى دابةشبوونى دانيشتوان‪،‬‬ ‫ثإؤذةياساى ضةك‪ ،‬ثشووة رةسمييةكان‪،‬‬ ‫ئازاديى رادةربإين‪ ،‬ثإؤذةياساى مادة‬ ‫هؤشبةرةكان‪ ،‬راطةياندنء ثةيوةندييةكان‪،‬‬ ‫ثإؤذةياساى زمانى رةسميى‪ ،‬رَيكخستنى‬ ‫ثةيوةنديى ن��َي��وان ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارانء‬ ‫حكومةت‪ ،‬ثإؤذياساى بةكرَيطرتنى زةويى‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالىء ثإؤذةياساى رةتكردنةوةى‬ ‫دادطاى باآلى تاوانةكان‪ .‬هاوكات‪ ،‬بإيارة لة‬ ‫ثةرلةمانى نوَيدا‪ ،‬ذمارةيةك لة بإيارةكانى‬ ‫ئةنجومةنى شؤإشى ثَيشووى رذَي��م‬ ‫رةتبكرَينةوة‪ ،‬يان هةموار بكرَينء ضةند‬ ‫ثإؤذةياسايةكى تريش س��ةب��ارةت بة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ودةولةتييةكانء‬ ‫ثرؤتؤكؤلة نَي‬ ‫ثةيماننامةو‬ ‫رَيككةوتنة دوو َ‬ ‫قؤلييةكانى عَيراقء وآلتانى‬ ‫تر ثةسةندبكرَين‪.‬‬

‫عيَراقء ثينةى سياسى‬ ‫لةتيف فاتيح فةرةج‬ ‫بةالمةوة سةيربوو‪،‬‬ ‫ك��ات��يَ��ك رس��ت��ةي��ةك��ى‬ ‫«سامؤئيل هانتينطتؤن»ى‬ ‫خاوةن بيرؤكةى ثيَكدادانى‬ ‫ش��ارس��ت��ان��ي��ي��ةت��ةك��ان��م‬ ‫خ��وَي��ن��دةوة كة َ‬ ‫دةل �َي��ت‪،‬‬ ‫عيَراق لةبارترين وآلتى‬ ‫رؤذه��ةآلت��ى ناوينة بؤ بوونة ديموكراسى‪،‬‬ ‫ئاخر بةثيَضةوانةى ئةم قسةيةوة‪ ،‬ديموكراسيى‬ ‫عيَراقى هةميشة ل��ةب��ةردةم هةإةشةدايةء‬ ‫رةنطة ئةو بةهؤى دووريةكييةوة هيَندةى‬ ‫ئازارزةدةكانى عيَراق ئةوة نةزانيَت كة ئةم‬ ‫فؤرمى عيَراقيبوونة ضؤن هاوآلتيبوون وةك‬ ‫هاوآلتى دةهاإيَت‪ ،‬سةرةتاييترين هةنطاو بؤ‬ ‫ديموكراتيزةبوونى هةر وآلتيَك‪ ،‬ثةيوةستة‬ ‫بةوةوة كة ئاخؤ دةسةآلت وةكو يةك سةيرى‬ ‫ه��ةم��ووان دةك���ات‪ ،‬وات��ا هيض جياوازييةك‬ ‫لةنيَوان كوردء شيعةو سوننةو ئةوانى ديكةدا‬ ‫نابيَت‪ ،‬ثايةى طرنطى ديموكراسييةت لة دنياى‬ ‫ثؤستمؤديَرنةدا ريَزطرتنء وةكيةكيية‪ ،‬نةك‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنء دةنطدان‪ ،‬من دةزانم كة ئاستى‬ ‫هؤشياريى هاوآلتيى عيَراقى بةرزترة لة ئاستى‬ ‫هؤشياريى هاوآلتيى وآلتيَكى ديكةى رؤذهةآلتى‬ ‫ن��اوي��ن‪ ،‬ئةمة ثةيوةنديي ب��ةو م �َي��ذووةوة‬ ‫هةية كة عيَراق هةيةتى‪ ،‬رةنطة هانيتطتؤن‬ ‫فريوخواردووى دةست ئةم تيَطةيشتنة بيَتء‬ ‫طرفتةكة ئةوةية كة ئاستى هؤشياريى لة‬ ‫ثرسى شيعةطةرايىء سوننةطةرايىء كيَشةى‬ ‫نةتةوةييدا شؤإدةبيَتةوة تا نزيكةى رادةي سفر‪.‬‬ ‫ديموكراسييةت لةوآلتى وادا ئةستةمة بيَتة دى‪،‬‬ ‫هةر ئةوةش كة لةدواى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانةوة ليستة‬ ‫عيَراقييةكان ناطةنة هيض ئامانجيَكء سةرطةرمى‬ ‫بيَنةوبةرةى زياترن‪ ،‬ئةو راستيية نيشاندةدات‬ ‫كة ديموكراسييةت لة هةركويَى دنيادا ثيَويستى‬ ‫بةهؤشيارى كؤمةآليةتى‪ ،‬نوخبةى رؤشنبير‪،‬‬ ‫سياسيى بويَر‪ ،‬حيزبى ديموكراتخوازة‪ ،‬داخوا‬ ‫ئةمانة لةعيَراقدا وةكو ثيَويست ثةرةيانسةندووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مامةلةكردنيدا‬ ‫تازة بةتازة حيزبي عيَراقى لة‬ ‫لة ناوخؤيدا بةرةو ديكتاتؤرييةت دةإوات كة‬ ‫ئةمة هةإةشةى طةورةى سةر ديموكراسييةتى‬ ‫عيَراقيية‪ ،‬لة دنياى ديموكراتيدا هيَزيَك هةية‬ ‫بؤ كؤكردنةوةى جياوازييةكان ل��ةدةورى‬ ‫يةكتر‪ ،‬هيَزيَك هةية دةتوانيَت لة ريَطةى َ‬ ‫خالى‬ ‫هاوبةشى نيَوان جياوازييةكاندا ثيَكةوةييةك‬ ‫دروست بكات‪.‬‬ ‫ئ��ةوةى ئيَستا لة عيَراق بةدى دةكريَت‪،‬‬ ‫بةشيَكى زؤر لة حيزبة عيَراقييةكان كار لةسةر‬ ‫كوشتنى جياوازييةكان دةكةن‪ ،‬ديكتاتؤرييةتى‬ ‫حيزبى ليَرةوة سةرى َ‬ ‫هةلدةدات‪ ،‬بةعس لة‬ ‫َ‬ ‫سالى(‪ )1979‬لةناو خودى خؤيدا كةوتة كوشتنى‬ ‫جياوازييةكانء دةرك��ردنء لةنيَوى بردن‪،‬‬ ‫هةنديَك لة حيزبة عيَراقييةكان كة زؤر شانازى بة‬ ‫ديموكراتيبوونى خؤشيانةوة دةكةن‪ ،‬سةرطةرمى‬ ‫ئةوةن كة ضؤن جياوازييةكان زيندةضاأل بكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ريَكنةكةوتن لةسةر هيض َ‬ ‫هةولدان بؤ‬ ‫خاليَك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫فتبؤلى‬ ‫ئةوةى طةمةى سياسى بكةينة طةمةى‬ ‫يةكالكةرةوةء سووربوون لةسةر دةركردنى‬ ‫ئةوى تر لة طؤإةثانةكة‪ ،‬هةإةشةى طةورةى‬ ‫س��ةر ديموكراتييةتى عيَراقيية‪ ،‬عيَراق بؤ‬ ‫ئةوةى ديموكراسى بيَت‪ ،‬دةبيَت لة ثينةكردنى‬ ‫سياسى دووربكةويَتةوة‪ ،‬ثينةكردنى سياسى‬ ‫فةلسةفةكةى كوشتنى ديموكراسييةتة‪ ،‬ئةوةش‬ ‫كة ثيَى دةوتريَت ديموكراسييةتى تةوافوقى‪،‬‬ ‫درَي��ذةدان��ة بة ملمالنيَى ن��اإةوا لة كاآليةكى‬ ‫رةواداء ثيَويستة ديموكراسييةتى عيَراقى‬ ‫لةسةر بنةماى ثيَكةوةذيانى ئارةزوومةندانةء‬ ‫ئاشتييانة بنياتبنريَت‪ ،‬دابةشكردنى عيَراق بؤ‬ ‫ضةند هةريَميَكى فيدراألء دواتر ثيَكةوةبوونى‬ ‫ئارةزوومةندانةيان‪ ،‬ئيَمة لةديموكراسييةت‬ ‫نزيكتر دةكاتةوة‪ ،‬نةك ئةوةى بةثينةو ثةإؤى‬ ‫سياسى ط��رةو لةسةر ثؤستةكان بكةين‪،‬‬ ‫ئةطةر هةموو ثؤستةكان بةدةست عةرةبى‬ ‫سوننةوة بنء عيَراق ديكتاتؤريى بيَت وةك‬ ‫ئةوةى لةسةردةمى بةعسدا واب��وو‪ ،‬كةواتة‬ ‫هيض ن��ةك��راوة‪ ،‬ئةطةر هةموو ثؤستةكان‬ ‫بةدةست عةرةبى شيعةوةبنء عيَراق لة كاآلى‬ ‫ديموكراتييةكى سةثيَنراودا بيَت‪ ،‬ديسان هيض‬ ‫نةكراوة‪ ،‬هةميشة ديكتاتؤرييةتى ئاشكرا لة‬ ‫ديكتاتؤرييةتى ش��اراوة باشترو ئةهوةنترة‪،‬‬ ‫ديكتاتؤرييةتى شاراوة لة كاآلى ديموكراتيدا‬ ‫دةست بةسةر شتةكاندا دةطريَت‪ ،‬دةكريَت‬ ‫مرؤظ خؤى لة ديكتاتؤرى ئاشكرا بثاريَزيَت‪،‬‬ ‫بةآلم ديكتاتؤرييةتى شاراوة زؤر ئةستةمة‬ ‫ئةوةى لةطةأل بكريَت‪ .‬عيَراق بةدؤخيَكى خراثدا‬ ‫تيَدةثةإيَت‪ ،‬ئيَستا كة حكومةت بة ئاسانى‬ ‫دروستنابيَت‪ ،‬تةقينةوة ترسناكةكةية‪ ،‬نةك‬ ‫كاتيَكى ديكة‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫كةركوكء ناوضة داب ِراوةكان‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫لة كةركوك ‪ ...‬شار خرؤشاوة‬ ‫ضارةنووسى هةزاران خانوو و دوكانى تةجاوز ناديارةو خؤثيشاندةران ثةنا بؤ بةرثرسَيكى سلَيمانى دةبةن‬

‫له‌پإَيکدا‪ ،‬کونَيک که‌وته‌ هه‌ردوو‬ ‫گوپه‌ چ��رچء لؤچه‌که‌ي‪ ،‬زم��ان له‌‬ ‫قسه‌کردنء چَيژکردن که‌وت‪ ،‬که‌شيده‌‬ ‫َ‬ ‫سوورهةلگه‌إا‪ ،‬له‌ الشه‌ي‬ ‫سپييه‌که‌ي‬ ‫ئاآلء له‌ زه‌وي راکشا‪ ،‬الشه‌ که‌وته‌‬ ‫القه‌فإکآ‪ ،‬به‌جَييانهَيشت‪ ،‬هَينده‌ي‬ ‫نه‌برد‪ ،‬القه‌فإکآ بوو به‌ تالنه‌وه‌ء‬ ‫پاش که‌مَيکي تر َ‬ ‫هةلسايه‌وه‌‪ ،‬زمان‬ ‫هه‌موو ئه‌رکه‌کاني له‌ده‌ستدا‪ ،‬سؤنده‌‬ ‫جَيي هه‌موو شتَيکي گرته‌وه‌‪ :‬بؤري‬ ‫خواردن‌ء خواردنه‌وه‌‪ .‬حاجي خدري‬ ‫زه‌ردک‪ ،‬چه‌ند َ‬ ‫سالَيك هه‌ر ده‌تاليه‌وه‌‪،‬‬ ‫له‌گةأل هه‌موو تلَيکدا وَينه‌ي ئه‌و‬ ‫دي��زداش �ه‌ عه‌گال ب�ه‌س�ه‌ره‌ ده‌ست‬ ‫به‌ تفه‌نگه‌ي ده‌هاته‌‌ به‌رچاو‪ ،‬تا ئه‌و‬ ‫رؤژه‌ي دواتالنه‌وه‌ء دوا القه‌فإکآء‬ ‫دواهه‌ناسه‌ي دا‪ ،‬ئه‌و ديمه‌نه‌ي له‌ چاو‬ ‫ون نه‌بوو‪.‬‬ ‫َ‬ ‫خةلکي شار هه‌ست‬ ‫ماوه‌يه‌که‌‬ ‫ده‌که‌ن‪ ،‬بيره‌ نه‌و‌ته‌که‌ي بابا وه‌ک جاران‬ ‫به‌ گوإ هه‌ناسه‌ ناداتء َبلَيسه‌ي روو‬ ‫له‌ کزييه‌ء وه‌ک جاري جاران ئاسماني‬ ‫ره‌حيمئاواء شؤراو روناک ناکاته‌وه‌‪.‬‬ ‫جاران‪ ،‬جگه‌ له‌ َ‬ ‫دلداراني شه‌و‪ ،‬هه‌موو‬ ‫َ‬ ‫خةلکي شار‪ ،‬شه‌وانه‌ چاويان ده‌بإييه‌‬ ‫‌ي‬ ‫ه‬ ‫‌و‬ ‫ه‬ ‫کات‬ ‫‌و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫بابا‪.‬‬ ‫چراي‬ ‫رووناکي‬ ‫ ‬ ‫سليمانى‬ ‫خؤثيشاندانى ‪ 2010/6/30‬دةروازةى كةركوك‪َ -‬‬ ‫خ��ؤم��ان حوکمي ش��ار ده‌ک��ه‌ي��ن‪،‬‬ ‫هةموو ئ��ةو دووك���انء ب��ازاإو شوَينة‬ ‫رَيگاي ب��ؤري هه‌ناسه‌ي بابا ته‌نگ‬ ‫كةركوك – ئارام جةمال‬ ‫بازرطانييانة دةطرَيتةوة كة لةم ماوةيةى‬ ‫ده‌کرَيته‌وه‌‪ ،‬پارچه‌ پارچه‌ ده‌کرَينء‬ ‫دوايدا لةسةر زةويى َ‬ ‫دةولةت بة زيادةإؤيى‬ ‫هه‌رکه‌س بؤخؤي لَيي‪ :‬ده‌فرؤشَيت‪،‬‬ ‫لةذَير رؤشنايي بإيارى وةزارةت��ى دروستكراونء ضيتر رَيطة نادةين زةويى‬ ‫ده‌کإَيتء ده‌بات‪ ،‬حه‌وشه‌ء حه‌سارء‬ ‫َ‬ ‫دةولةت بؤ مةبةستى شةخسى زيادةإؤيى‬ ‫ناوخؤى حكومةتى عَيراقدا‪ ،‬ئيدارةى‬ ‫گه‌راجي گه‌وره‌ بؤرييه‌کان داده‌پؤشن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةلمةتى لةسةر بكرَيت‪ ،‬بؤ ئةمةش بنكةكانى ثؤليس لة‬ ‫ثارَيزطاى ك��ةرك��وك‪ ،‬يةكةم‬ ‫حاکمه‌کانيش‪ ،‬هه‌ندَيك گَيل‪ ،‬هه‌ندَيك‬ ‫رووخاندنى زيادةإؤيى لةشارى كةركوك ناوضةكانى خؤيان بةرثرسيارنء ثَيشتريش‬ ‫ن��وس��ت��وو‪ ،‬ه��ه‌ن��دَي��ك ت��رس��ن��ؤکء‬ ‫َ‬ ‫خةلكمان دةستطيركردووة‬ ‫دةستثَيكردء لةكاردانةوةشدا‪ ،‬خؤثيشاندانء ضةندينجار‬ ‫بَيده‌سةآلت‪ ،‬هه‌ندَيك هاوکار حوکمي‬ ‫ناإةزايةتيى طةورة لة دذى ئةو َ‬ ‫هةلمةتة لةسةر زيادةإؤيى‪ ،‬بةآلم بَيسوود بووةو‬ ‫هه‌موومان ده‌که‌ن‪ .‬ئَيمه‌ش مه‌إئاسا‬ ‫ئةنجامدراو رَيكخراوى باآلى ئاوارةكانيش‪ ،‬ثةباند نةبوون بة بإيارى ثارَيزطاوة»‪.‬‬ ‫به‌ ده‌سکَيك پوشي پايز بإوا ده‌که‌ينء‬ ‫ثشتطيريى لة َ‬ ‫زإه‌ي زه َ‬ ‫هةلمةتةكة دةكات‪.‬‬ ‫‌نگولي ملمان دَيت‪.‬‬ ‫له‌م رؤژانه‌دا‪ ،‬هه َ‬ ‫ثةنابردن بؤ بةرثرس َيكى‬ ‫‌والي کونکردني‬ ‫بإيارى رووخاندنى زيادةإؤيى حيزبيى بؤ راطرتنى بإيارةكة‬ ‫ب��ؤري ه�ه‌ن��اس�ه‌ي بابا ب �ه‌ ش��اردا‬ ‫رؤذى (‪ )2010/6/28‬دواى َ‬ ‫هةلمةتى‬ ‫رؤذى(‪ )2010/6/23‬لة بيناى ثارَيزطاى‬ ‫ب�لآوب��ووه‌وه‌‪ ،‬ده‌م ب���ه‌ده‌م‪ ،‬ده‌ست‬ ‫كةركوك‪ ،‬ذوورى عةمةلياتى ثارَيزطا رووخاندنى زي��ادةإؤي��ى‪ ،‬ذمارةيةك لة‬ ‫به‌ده‌ست هه‌موو کوچه‌ء کؤآلني شار‪،‬‬ ‫كة ثارَيزطارى كةركوك سةرؤكايةتى هاوآلتييانى دانيشتووى طةإةكى دةروازةء‬ ‫دوکان‪ ،‬چايخانه‌‪ ...‬تا سفره‌ي ماآلني‬ ‫دةكاتء بة بةشداريى لَيثرسراوانى ئةمنيى خاوةنى هةندَيك لة دووكانء بازاإةكان‪،‬‬ ‫گرته‌وه‌ء تاک به‌تاکي شار سه‌يري‬ ‫لة هَيزةكانى ثؤليس كؤبوونةوة‪ ،‬لةبارةى بؤ راطرتنى بإيارةكةو فشارخستنةسةر‬ ‫ي �ه‌ک ده‌ک���ه‌ن‪ ،‬سه‌يرکردنَيک هيض‬ ‫ئةو كؤبوونةوةيةوة‪ ،‬عةميد سةرحةد ئيدارةى كةركوك‪ ،‬لة ش��ارى سلَيمانى‬ ‫جؤره‌ سه‌رسامييه‌ک له‌خؤ ناگرَيت‪.‬‬ ‫قادر‪ ،‬ئةندامى ليذنةى ئةمنيى ثارَيزطاى سةردانى هَيرؤ ئيبراهيم ئةحمةدى ئةندامى‬ ‫نيگاکان ل��ه‌وه‌ ده‌چ��ن ل�ه‌گ��ةأل ئه‌م‬ ‫كةركوك‪ ،‬بة رؤذنامةى راطةياند‪« :‬لةذَير مةكتةبى سياسيى يةكَيتيان كردء يةكَيك‬ ‫جؤره‌ هه‌واآلنةدا‪ ‌،‬ساآلنَيکه‌ چاوه‌کان‬ ‫رؤشنايي بإيارَيكى وةزارةت��ى ناوخؤى لةو هاوآلتييانةى لةو سةردانةدا ئامادةبوو‪،‬‬ ‫را‌هَينرابن‪.‬‬ ‫حكومةتى عَيراقدا‪ ،‬بإياردراوة كة َ‬ ‫هةلمةتى بة رؤذن��ام��ةى وت‪« :‬كَيشةكةمان بؤ‬ ‫ئ�ه‌و چه‌ند خانوو ء گه‌راجه‌ي‬ ‫رووخاندنى زيادةإؤيى لة شارى كةركوك باسكردووةو ثَيمانإاطةياندووة كة كاربكات‬ ‫له‌ ژووري نه‌شته‌رگه‌ريي نه‌خؤش‬ ‫بؤ راطرتنى بإيارةكة‪ ،‬ئةويش َ‬ ‫بةلَينى ثَيداوين‬ ‫دةستثَيبكات»‪.‬‬ ‫ده‌چ��وون‪ ،‬پشکَينران‪ ،‬رووخَينران‪،‬‬ ‫كة بةدواداضوون بؤ كَيشةكة بكات»‪.‬‬ ‫جگه‌ له‌ حاجييه‌کي زمان به‌سته‌‪ ،‬که‌س‬ ‫يةكةم هةلَمةتى‬ ‫ديار نه‌بوو‪ .‬ئاغاکاني حاجي‪ ،‬بوون به‌‬ ‫ناإةزاييء خؤثيشاندانى طةورة‬ ‫رووخاندنى زيادةإؤيى‬ ‫فريشته‌ء خدري زندهء‌ له‌ پإَيکدا به‌ره‌ء‬ ‫ئاسمان َ‬ ‫دذى بإيارةكة‬ ‫رؤذى(‪ )2010/6/27‬بة سةرثةرشتى‬ ‫هةلکشان‪ .‬حاجي‪ ،‬له‌ جياتي‬ ‫سآ رؤذ لةدواى َ‬ ‫هةلمةتى رووخاندنى‬ ‫راس��ت��ةوخ��ؤى ث��ارَي��زط��ارى ش��ارةك��ةو‬ ‫ئه‌وان کرا به‌ خاوه‌ن پالن‪ ،‬پسپؤإي‬ ‫سةرؤكى ش��ارةوان��ىء هَيزَيكى زؤرى زيادةإؤيى بازرطانى لة (‪)2010/6/30‬دا‪،‬‬ ‫بؤري کونکردنء خاوه‌ن پاآلوگه‌کانء‬ ‫ثؤليس‪َ ،‬‬ ‫هةلمةتى رووخاندنى زيادةإؤيى لة دانيشتووانى طةإةكى دةروازةى كةركوك‪-‬‬ ‫خاوه‌ن گيرفانء له‌ جياتي هه‌مووانيش‬ ‫سةرشةقامى طشتيى دةروازةى كةركوك– سلَيمانى‪ ،‬ئةوانةى خاوةنى دووك��انء‬ ‫حاجي برايه‌ دادگاء راپَيچکرا به‌ره‌ء‬ ‫سلَيمانى‪ ،‬كةركوك‪-‬هةولَير دةستيثَيكردء بازاإةكانن‪ ،‬خؤثيشاندانَيكى ناإةزايي‬ ‫زيندان‪.‬‬ ‫ذمارةيةكى زؤر دووكانء بازاإو طةراجء طةورةيان ئةنجامداو بؤ م��اوةى حةوت‬ ‫به‌ر له‌ (‪)45‬س��األ‪ ،‬کاتَيك گوپي‬ ‫كؤطا رووخَينرانء لةبارةى َ‬ ‫حاجي کونکرا‪ ،‬خ��اوه‌ن ماأل َ‬ ‫هةلمةتةكةوة سةعات رَيطةى سةرةكيى كةركوك‪-‬‬ ‫کؤليدا‬ ‫به َ‬ ‫ثارَيزطارى سلَيمانييان داخست‪ ،‬بةآلم هيض بةرثرسَيكى‬ ‫مستةفا‪،‬‬ ‫عةبدوإلةحمان‬ ‫‌کؤلدا‪ ،‬رَيچکه‌ به‌سترا‪ ،‬گونده‌کاني‬ ‫كةركوك‪ ،‬بة رؤذنامةى وت‪« :‬ئةم َ‬ ‫ساله‌يي ته‌عريب کران‪ ،‬ره َ‬ ‫َ‬ ‫هةلمةت شارةكة ئامادةنةبوو بةثير داواكةيانةوة‬ ‫‌شمالي ره‌ش‬ ‫به‌ پانتايي ناوچه‌که‌دا َ‬ ‫هةلدرا‪ .‬ده‌ست‬ ‫دراي �ه‌ چه‌کء وترا «ن��ا»‪ .‬مه‌ال عه‌لي‬ ‫(مه‌ال عه‌لي‪ ،‬پَيشمه‌رگه‌ي شؤإشي‬ ‫ئه‌يلول‪ ،‬له‌ شه‌إي گوندي بيباني له‌گةأل‬ ‫عه‌ره‌به‌کان شه‌هيد بوو‪ ،‬گؤإه‌که‌ي‬ ‫هاوإآ عةبدولَآل‬ ‫داوة‪ ،‬رؤذى يةكشةمة (‪ )7/4‬ليذنةى‬ ‫له‌ گوندي عه‌مدونه‌ له‌ ناوچه‌ي شَيخ‬ ‫بزَيني‌)‪ .‬ره َ‬ ‫دام��ةزران��دن��ى ئةنجومةنى ثارَيزطاى‬ ‫‌شمالي به‌سه‌رياندا رووخاند‪،‬‬ ‫حكومةتى ع��َي��راق ب��إي��اري��دا بة ك��ةرك��وك ك���ؤب���ووةوةو ب��إي��ارةك��ةى‬ ‫ئه‌وه‌ي ده‌ربازي بوو‪ ،‬بارء به‌نده‌ري‬ ‫دام���ةزران���دن���ى (‪ )5218‬ض��ةك��دارى رةت���ك���ردةوةء وا بإياريشة ب��ؤ ئةو‬ ‫پَيچايه‌وه‌ء به‌ره‌و خوار گه‌إايه‌وه‌‪ ،‬بةآلم‬ ‫خانةنشينكراوى هَيزةكانى سةحوة لة مةبةستة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك‬ ‫ئَيستا به‌ده‌ستي خؤمانء به ‌به‌رچاوي‬ ‫خاوه‌ن ره َ‬ ‫فةرمانطةكانى ثارَيزطاى كةركوكدا‪ ،‬ن��ووس��راوَي��ك ئاراستةى ئةنجومةنى‬ ‫‌شماله‌کاني دوَينَيوه‌‪ ،‬کونَيکي‬ ‫هاوكات ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك وةزيران بكات‪.‬‬ ‫زؤر گه‌وره‌تر له‌ کوني گوپي خدر‪ ،‬زؤر‬ ‫ساهيرة سةيفةدين‪ ،‬ئةندامى ليذنةى‬ ‫بإيارةكة رةتدةكاتةوة‪.‬‬ ‫بَيإه‌حمانه‌تر له‌ بؤري هه‌ناسه‌ي بابا‬ ‫ب��ةث�َي��ى ب��إي��ارَي��ك��ى ئةنجومةنى دام��ةزران��دن لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى‬ ‫ده‌کرَيت‪ .‬بابا‪ ،‬حاجي ئاسا که‌وتووةته‌‬ ‫َ‬ ‫وةزيرانى عَيراق ليذنةى ثَيداضوونةوةو كةركوك بة رؤذنامةى راطةياند‪ :‬ئَيمة لة‬ ‫‌ردهةلگه‌إاوه‪،‬‬ ‫تالنه‌وه‌‪ ،‬کزء ماتء زه‬ ‫جَيبةجَيكردنى ئاشتةوايى نيشتمانى كة ليذنةى دامةزراندنى ئةنجومةنى ثارَيزطاى‬ ‫که‌چي گه‌وره‌کاني شار‪ ،‬گشت بَيده‌نگن‪،‬‬ ‫ک �ه‌إن‪َ ،‬‬ ‫بريارةكةمان رةتكردةوةء بؤ ئةو‬ ‫الل��ن‪ ...‬هه‌ر يه‌ک به‌جؤرَيك‬ ‫راستةوخؤ سةر بة ئةنجومةنى وةزيرانة‪ ،‬كةركوك ِ‬ ‫بة نووسراوَيك بإيارى دامةزراندنى مةبةستة نووسراوَيكمان بؤ ئةنجومةن‬ ‫مه‌ستنء نه‌وه‌کاني حاجيش نايانه‌وَيت‪،‬‬ ‫(‪ )5218‬ض��ةك��دارى خانةنيشنكراوى بةرزكردةوة‪ ،‬ضونكة ئةو رَيذةية هةمووى‬ ‫بابا به‌ده‌ردي حاجي به‌رنء عه‌لي ئاسا‬ ‫سةحوةى لة فةرمانطةكانى كةركوكدا عةرةبةو ئةوةش دذى رَيكةوتنى نَيوان‬ ‫ده‌يانه‌وَيت‪ ،‬پَييان َبلَين «نا‪.»!....‬‬

‫فؤتؤ‪ :‬رؤذنامة‬ ‫بضَيت‪ .‬هاوآلتى خؤثيشاندةر‪ ،‬محةمةد‬ ‫شةريف بة رؤذنامةى وت‪« :‬هةموو ئةو‬ ‫زةوييانةمان لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة‬ ‫َ‬ ‫لةسالى(‪)2003‬وة طةإاوينةتةوة‬ ‫ثَيدراوةو‬ ‫ش��ارى ك��ةرك��وك‪ ،‬س���ةرةإاى خراثيى‬ ‫طوزةرانمانء نةبوونى خزمةتطوزاريى‪،‬‬ ‫لَيناطةإَين بؤخؤمان بذينء خانوو ء‬ ‫دوكانةكانمان دةإووخَينن»‪ ،‬ئةو هاوآلتيية‬ ‫وتيشى‪« :‬لةاليةن ئيدارةى ثارَيزطاوة‬ ‫ئاطاداركراوينةتةوة كة بؤماوةى هةفتةيةك‬ ‫دوكانء َ‬ ‫مالةكانى سةرشةقامة طشتييةكة‬ ‫ضؤأل بكةينء بيإووخَينين‪ ،‬بةآلم ئَيمة‬ ‫ئامادةنين ئةو كارة بكةين‪ ،‬ئةطةر بيإووخَينن‬ ‫بةسةريشماندا»‪ ،‬هاوآلتييةكى ديكة بة ناوى‬ ‫رَيبوار عةلى‪ ،‬بة رؤذنامةى وت‪« :‬لةكاتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكاندا‪ ،‬كانديدةكانى‬ ‫هةلمةتى‬ ‫يةكَيتىء ثارتى سةردانيان دةكردينء‬ ‫ثَيياندةوتين‪ ،‬خانوو ء دوكانةكانتان بؤ‬ ‫تاثؤ دةكةين‪ ،‬ئةطةر دةنطمان ثَيبدةن‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةبرى تاثؤكردن‪ ،‬دةيإووخَيننء ئامادة‬ ‫نين سةردانيشمان بكةن»‪ ،‬ئةو هاوآلتيية‬ ‫َ‬ ‫«هةلمةتى رووخاندنةكة‪،‬‬ ‫ئةوةشى وت‪:‬‬ ‫تةنيا دوكانء َ‬ ‫مالى هاوآلتييانى ئاوارةو‬ ‫ه���ةذارى ط��رت��ووةت��ةوةو ئ��ةو دوك��انء‬ ‫طةراجانةى كة بةرثرسان بة زيادةإؤيى‬ ‫دروستيانكردوون‪ ،‬نةإووخَينراون‪ ،‬ئةمةش‬ ‫ناعةدالةتييةكى طةورةية كة بةرامبةرمان‬ ‫دةكرَيت»‪.‬‬

‫ر َيكخراوى ئاوارةكان‪،‬‬ ‫ثشتطيريى بإيارةكة دةكات‬

‫زانا تاهير‪ ،‬سةرثةرشتيارى طشتيى‬ ‫رَيكخراوى ليذنةى باآلى ئاوارة طةإاوةكان‪،‬‬ ‫بة رؤذنامةى راطةياند‪« :‬ئَيمة وةك ليذنةى‬ ‫باآلى ئاوارة طةإاوةكان‪ ،‬ثشتطيريى لةو‬ ‫بإيارة دةكةين بةمةرجَيك خانووى خَيزانة‬ ‫ئاوارةكان نةطرَيتةوة‪ ،‬ضونكة ثَيمانواية‪،‬‬ ‫ئ��ةوان��ةى دووك���انء ب��ازاإ لةسةر ئةو‬

‫زةوييانة دروستدةكةن‪ ،‬بازرطانى بةناوى‬ ‫ئاوارةكانةوة دةك��ةنء رووى كورديش‬ ‫ناشيرين دةكةن»‪ ،‬وتيشى‪« :‬بة رَيكخراوى‬ ‫ئاوارةكانى سةر بة يةكَيتىء ثارتى‪)75( ،‬‬ ‫ه��ةزار ثارضة زةويمان دابةشكردووة‬ ‫بةسةر ئاوارة طةإاوةكاندا‪ ،‬بةآلم هيضكام‬ ‫لةو زةوييانة زةويى بازرطانى نين‪ ،‬بةآلم‬ ‫كةسانَيكى َ‬ ‫دةولةمةند بةناوى ئاوارةكانةوة‬ ‫ب��ازرط��ان��ى دةك���ةنء ئَيمة ب��ةت��ةواوى‬ ‫ثشتطيريى لة َ‬ ‫هةلمةتى رووخاندنى ئةو‬ ‫شوَينة بازرطانييانة دةكةين»‪.‬‬

‫ضارةنووسى هةزاران خانووى‬ ‫تةجاوز بةرةو كوآ؟‬

‫ب��ة درَي��ذاي��ي ح��ةوت س� َ‬ ‫�ال��ى دواى‬ ‫ثإؤسةى ئازاديى عَيراق‪ ،‬بة زيادةإؤيى‬ ‫ه��ةزاران خانوو دروستكراونء ضةندين‬ ‫طةإةكى نوَيي لَيكةوتووةتةوة‪ ،‬لةبارةى‬ ‫ضارةنووسيانةوة‪ ،‬ثارَيزطارى كةركوك‬ ‫َ‬ ‫دةل�َي��ت‪« :‬م��ان��ةوة‪ ،‬يان رووخاندنى ئةو‬ ‫هةزاران خانووة‪ ،‬ثةيوةنديى بة حكومةتى‬ ‫ع��َي��راق��ةوة ه��ةي��ةو بةتةنيا ل��ةش��ارى‬ ‫كةركوك زيادةإؤيى نةكراوة‪ ،‬لةكاتَيكدا‬ ‫دؤخ��ى ك��ةرك��وك دؤخ�َي��ك��ى تايبةتةء‬ ‫لةسةردةمى بةعسدا بة ه��ةزاران خَيزان‬ ‫دةرك��راونء دواى ثإؤسةى ئازاديى ئةو‬ ‫خَيزانانة طةإاونةتةوة‪ ،‬حكومةت كَيشةى‬ ‫نيشتةجَيبوونى بؤ ضارةسةر نةكردوون‪،‬‬ ‫ناضار ثةنايان بردووةتة بةر زيادةإؤيى»‪،‬‬ ‫َ‬ ‫«هةلمةتى رووخاندن‪ ،‬تةنيا ئةو‬ ‫وتيشى‪:‬‬ ‫شوَينة بازرطانىء تةنانةت خانووانةش‬ ‫دةطرَيتةوة كة شوَينى خزمةتطوزارين‪،‬‬ ‫ياخود سةر بؤرى نةوتن»‪ ،‬ثارَيزطارى‬ ‫كةركوك‪ ،‬ئةوةشى وت‪« :‬زيادةإؤيى سيماى‬ ‫شارى بةتةواوى شَيواندووةو طةورةترين‬ ‫كؤسثى ب��ةردةم ئيدارةى شارةكةية‪ ،‬كة‬ ‫بةهؤى زيادةإؤييةوة زةوى دةستناكةوَيت‬ ‫بؤ ثإؤذةى خزمةتطوزاريى»‪.‬‬

‫حكومةتى عيَراق (‪ )5218‬ضةكدارى سةحوة لة كةركوك دادةمةزريَنيَت‬ ‫نةتةوةكانة لة دامةزراندنداو خزمةتى‬ ‫طشتيى ناكات‪.‬‬ ‫بةثَيى بإيارةكة رَيذةى دامةزراندنى‬ ‫ض��ةك��دارةك��ان��ى س��ةح��وة بةمشَيوةية‬ ‫ب��ةس��ةر فةرمانطةكانى ث��ارَي��زط��اى‬ ‫كةركوكدا دابةشدةكرَيت‪( :‬ئاسار ‪220‬‬ ‫ك��ةس‪ ،‬شارةوانييةكان ‪ ،858‬ذينطة‬ ‫‪ ،169‬ث��ةروةردة‪ ،01240‬كشتوكاأل ‪،431‬‬ ‫تةندروستى ‪ ،476‬سةرضاوة ئاوييةكان‬ ‫‪ ،537‬كارو كاروبارى كؤمةآليةتى ‪،205‬‬ ‫دارايى ‪ ،250‬كؤضء كؤضبةران ‪ ،134‬مافى‬ ‫مرؤظ ‪ ،350‬ثارَيزطا ‪.)260‬‬ ‫هاوكات ج��وان حةسةن‪ ،‬ئةندامى‬ ‫ليذنةى دام��ةزران��دن لة ئةنجومةنى‬ ‫ث��ارَي��زط��اى ك��ةرك��وك وت���ى‪« :‬بةثَيى‬

‫بإيارَيكى ئةنجومةنى وةزيرانى عَيراق‬ ‫ليذنةى ثَيداضوونةوةو جَيبةجَيكردنى‬ ‫ئاشتةوايى نيشتمانى كة راستةوخؤ‬ ‫سةر بة ئةنجومةنى وةزيرانة‪ ،‬بإيارى‬ ‫دامةزراندنى (‪ )5218‬خانةنيشنى سةحوةى‬ ‫لة فةرمانطةكانى كةركوكدا داوة‪.‬‬ ‫وتيشى‪« :‬لةسةر داواك��ارى ليذنةى‬ ‫دامةزراندنء بة مةبةستى رةتكردنةوةى‬ ‫بإيارةكة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك‬ ‫نووسراو رةوانةى ئةنجومةنى وةزيران‬ ‫دةكات»‪.‬‬ ‫بةثَيى رَيكةوتنى نَيوان ثَيكهاتةكانى‬ ‫كةركوك‪ ،‬دامةزراندن لة فةرمانطةكانى‬ ‫ثارَيزطاكة بة رَيذةى (‪ )%32‬بؤ هةريةك لة‬ ‫كوردء عةرةبء توركمان دةبَيت‪.‬‬


‫‪13‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ئؤثؤزسيؤنبوون‬

‫َيكدا ضى كردووة؟‪،‬‬ ‫كى‬ ‫ةخنةكان لة َ‬ ‫دةسثيشخةربووة لة دروستبوونى ئؤثؤزسيؤندا‪ ،‬ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى كوردستان (لة ‪)2009/7/25‬وة لةماوةى سالَ‬ ‫َ‬ ‫كويوة ئاراساتة دةكران؟ َ‬

‫دةبيت ئؤثؤزسيؤن‬ ‫ةسةآلتةوة هةميشة وا باسى ئؤثؤزسيؤن‬ ‫َ‬ ‫نانين؟ تاضةند دةسةآلت لة قةبارةى كارةكانى ئؤثؤزسيؤنى كةمكردووةتةوة؟ ئايا َ‬ ‫خيردا َ‬ ‫دةكريت‪ ،‬كة دان بة هيضى َ‬

‫ئامادةكردنى دؤسية‪ :‬هيوا جةمال‬

‫ئـؤثؤزسيؤن هـةزار بـاوكـى بــــؤ ثةيـدادةبيَت‬ ‫كآ جاإى ئؤثؤزسيؤنبوونى دا؟‬ ‫‪3‬‬ ‫ئَيستا ك��ة ئؤثؤزسيؤن بةشَيوةيةكى‬ ‫رةسميى لة كوردستاندا ذانى لةدايكبوونى‬ ‫تَيثةإاندووةء «لة هةنطاوى سةرةتاداية»‪،‬‬ ‫ه��ةر كةسَيك الى خؤيةوة بة مَيذووى‬ ‫َ‬ ‫هةلوَيستةكانيدا» دةضَيتةوةء‬ ‫«رةخنةء‬ ‫دةي��ةوَي��ت جاإدانى ئؤثؤزسيؤنبوون لة‬ ‫هةرَيمى كوردستاندا لةخؤيةوة دةستثَيبكات‪.‬‬ ‫ئ���ةوةى ك��ة ئَيستا ل��ة كوردستاندا‬ ‫وةك ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةماندا ضاالكيى‬ ‫ئةنجامدةدةن‪ ،‬هةريةك لة «فراكسيؤنى‬ ‫طؤإان خاوةنى (‪ )25‬كورسى‪ ،‬يةكطرتووى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى‬ ‫ئيسالميى خاوةنى (‪ )6‬كورسى‪،‬‬ ‫ئيسالميى خاوةنى (‪ )4‬كورسى»‪.‬‬ ‫بةثَيى بؤضوونى ضاودَيرانى سياسيى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫خةلك لة‬ ‫خؤثيشاندانء ناإةزاييةكانى‬ ‫ناوةإاستى (‪)2005‬دا لة شارةكانى سلَيمانى‪،‬‬ ‫ك��ةالر‪ ،‬دةربةنديخان‪ ،‬ئاكرآ دواتريش‬ ‫َ‬ ‫هةلةبجةى شةهيد‪ ...‬سةرةتايةك بوون بؤ‬ ‫َ‬ ‫سةرهةلدانى‬ ‫جارَيكى تر بيركردنةوة لة‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‪.‬‬ ‫هةرضةندة خؤثيشاندانةكان لةنَيوان‬ ‫شارةكاندا رَيكخراونةبوونء باكطراوندى‬ ‫سياسيى نةبوو‪ ،‬بةآلم لةاليةن دةسةآلتةوة‬ ‫بة توندوتيذيى وةآلمدرانةوة‪ ،‬بةم هةنطاوةش‬ ‫رَيإةوى ئاشتييانة طؤإا بؤ بةرثةرضدانةوةى‬ ‫توندوتيذانة‪.‬‬ ‫لةدواى ئةم خؤثيشاندانء ناإةزاييانةوة‬ ‫ج��ارن��اج��ار ل �َي��رةول��ةوآ خؤثيشاندانء‬ ‫ناإةزايى ديكة دةردةب��إدرا‪ ،‬بةآلم هَيزى‬ ‫ئةوةيان نةبووة ببنة ئؤثؤزسيؤنى سياسيى‪،‬‬ ‫ئةطةرضى ضاودَيرانى سياسيى هؤكارةكةى‬ ‫بؤ «بةرثةرضدانةوةى توندى» دةسةآلت‬ ‫دةطةإَيننةوة‪.‬‬ ‫ه��ةر لة درَي���ذةى ناإةزايةتييةكاندا‪،‬‬ ‫بزءوتنةوةى هةتاكةى‪ ،‬لــة مــايـسى‬ ‫(‪)2007‬دا خؤى ئاشكراكرد‪ ،‬كة ناويان لة‬ ‫خؤيان نةنا ئؤثؤزسيؤن‪ ،‬بةآلم كارةكانيان‬ ‫دةضووة ضوارضَيوةى ئؤثؤزسيؤنَيك‪ ،‬كة لة‬ ‫دةرةوةى ثةرلةمان كاربكةن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةولةكان بؤ ضاكسازيى لة حكومةتى‬ ‫هةرَيمدا بةردةوامييان هةبووة‪ ،‬لة مانطى‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪)2008‬دا ضةثةكان‬ ‫حوزةيرانى‬ ‫ويستيان بةرةى ئؤثؤزسيؤن دابمةزرَينن‪ ،‬بةو‬ ‫هيوايةى هةموو ضةثةكانء رؤشنبيران لةناو‬ ‫ئةو بةرةيةدا كؤببنةوة‪ ،‬لةو بإوايةشدا بوون‬ ‫دةبَيت ضةثةكان ئؤثؤزسيؤن بن‪ ،‬وةك َ‬ ‫بةلَين‬ ‫َ‬ ‫عةبدولآل‪( ،‬ئةندامى مةكتةبى سياسيى حيزبى‬ ‫زةحمةتكَيشانى كوردستان‪ ،‬لــة ‪-2008/6/16‬‬ ‫دا) لة ضاوثَيكةوتنَيكى رؤذنامةدا وتوءيةتى‪:‬‬ ‫«رآ لة ئيسالمى سياسيى دةطرَيت‪ ،‬كة وةك‬ ‫ض��ةث��ةك��ان‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى كارا لةجياتى‬ ‫دةركةوتوون»‪.‬‬ ‫لة مانطى حوزةيرانى‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪)2008‬دا دوو‬ ‫ط���رووث‬

‫هةريةكةيان بةياننامةيةكيان دةرك��ردء‬ ‫ك��رد‪،‬‬ ‫ئؤثؤزسيؤنبوونيان‬ ‫بانطةشةى‬ ‫طرووثَيكيان بةناوى «رَيكخراوى طةشة»‪،‬‬ ‫كة خ��ؤى وةك حيزبَيكى سؤسياليستى‬ ‫ديموكراتيى ناساند‪ ،‬طرووثى دووةميان‬ ‫ئةطةرضى هيض ناوَيكيان لةخؤيان نةنابوو‪،‬‬ ‫بةآلم لة بةياننامةيةكى توندء ثإ رةخنة لة‬ ‫دةسةآلتى كوردى نوءسيبوويان‪« :‬ثَيمانواية‬ ‫ديموكراسيى دةب �َي��ت ل��ةس��ةر دوو ثآ‬ ‫بوةستَيت‪ ،‬دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن‪ ،‬نةبوونى‬ ‫ئؤثؤزسيؤنَيكى كاراو كاريطةر وايكردووة‬ ‫دةس��ةآلت بة ئ��ارةزءوى خؤى باشوورى‬ ‫كوردستان بةإَيوةبباتء طوآ لة جةماوةر‬ ‫نةطرَيت»‪.‬‬ ‫يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان لة‬ ‫زارى عومةر عةبدولعةزيز‪ ،‬بةرثرسى‬ ‫ث �َي��ش��ووى ش���وراي ي��ةك��ط��رت��وءةوة لة‬ ‫ضاوثَيكةوتنَيكى (دةنطى يةكطرتوو راديؤى‬ ‫هةولَير) لة ‪-2010/2/6‬دا َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ثَيش‬ ‫راثةإينيش َ‬ ‫رؤلمان هةبووة‪ ،‬بةآلم لةذَير هيض‬ ‫ناوَيكدا نةبووين»‪ ،‬بانطةشةى ئةوةش دةكات‪،‬‬ ‫كة لة َ‬ ‫هةلبذاردنى (‪)1992‬دا وةك بَياليةنى‬ ‫ئيسالميى لةطةأل بزوءتنةوةى ئيسالميدا‬ ‫بةشدارييان كردءوة‪.‬‬ ‫ي���ةك���ط���رت���وو‪ ،‬ك���ة ب���ة ث�����رؤذةى‬ ‫خزمةتطوزاريىء ثَيدانى موءضة بة هةذارانء‬ ‫هةتيوان دةستيثَيكردووة‪ ،‬باسى ئةوة دةكةن‪،‬‬ ‫كة سةرةتاى ضوونة ن��اوةوةى ثرؤسةى‬ ‫سياسييان لة ليذنةى ئاشتةوايى نَيوان‬ ‫حيزبةكان‪ ،‬بةتايبةت يةكَيتىء بزوءتنةوةى‬ ‫ئيسالميي بووة‪.‬‬

‫هةلَبذاردنى ثةرلةمان‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫بة ياسايى كرد‬ ‫دواى راطةياندنى حيزبةكةيان لة‬ ‫‪ 1994/2/6‬يةكةم بةشداريى يةكطرتوو‬ ‫لة حكومةتى ثارتيدا ب��وو‪ ،‬بة وةرطرتنى‬ ‫وةزارةتَيك كة وةزيرى داد بوو‪.‬‬ ‫عومةر عةبدولعةزيز َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬دةستثَيشخةر‬ ‫لة دروستبوونى ئؤثؤزسيؤنَيكى فيعليى‬ ‫َ‬ ‫حالةتى سياسيى‬ ‫مةيدانى واقيعى ل��ة‬ ‫كوردستاندا‪ ،‬يةكطرتوو بووة‪ ،‬يةكطرتوو‬ ‫هةر لة بةشداريى وةزارةتةكةوة ئيعتيرازى‬ ‫طرتووة‪ ،‬بةشداريكردنيشمان بؤئةوة بووة كة‬ ‫بة مةرجى موعارةزةبوونةوة بَيت»‪.‬‬ ‫يةكطرتوو خؤى بة خاوةنى ثرؤذةى‬ ‫ض��وار حيزبةكة دةزان �َي��ت‪ ،‬كة لة مانطى‬ ‫كانوونى دووةمى (‪)2009‬دا بآلويانكردةوةء‬ ‫وةك عومةر عةبدولعةزيز َ‬ ‫دةلَيت‪ :‬يةكطرتوو‬ ‫هةر موعارةزة ب��ووة‪ ،‬ئةو سآ حيزبةش‬ ‫َ‬ ‫لةطةلدا كردين‪ ،‬نةغمةيان‬ ‫كة بةشدارييان‬ ‫موعارةزة بن‪،‬‬ ‫وا دةإؤي��ش��ت كة‬ ‫ك��������ة‬ ‫ئةوةش وايكرد‬ ‫ية كبطر ينة و ة ‪،‬‬ ‫يةكطرتوو بة‬

‫تةنيا ضةندينجار ياداشتى داوةتة حكومةتء‬ ‫سةرؤكايةتى هةرَيم‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى‬ ‫هةريةك لة يةكطرتووى ئيسالميى‪،‬‬ ‫ئيسالميى‪ ،‬حيزبى سؤسياليست ديموكراتى‬ ‫ك��وردس��ت��ان‪ ،‬حيزبى زةحمةتكَيشانى‬ ‫كوردستان‪ ،‬لة ‪ 2009/1/10‬راثؤرتَيكيان‬ ‫لةبارةى رةوش��ى سياسيىء ئابوءريىء‬ ‫كؤمةآليةتى ه��ةرَي��م��ى كوردستانةوة‬ ‫ب�لآوك��ردةوةء تيايدا رةخنةء ثَيشنيازى‬ ‫خؤيان لةوبارةيةوة خستبووةإوو‪.‬‬ ‫لة ثَيشةكى راثؤرتةكةدا نوءسيويانة‪:‬‬ ‫«بؤضي ء بةضي‌ هؤيةك كةموكورتي‌‌و‬ ‫ناتةواوييةكان لة طشت بوارء اليةنةكاني‌‬ ‫ذي��ان �ي‌ خ� َ‬ ‫�ةل��ك��دا ب���ةردةوام���نء كَيشةو‬ ‫طرفتةكاني‌ ذياني‌ رؤذانةيان بآ ضارةسةر‬ ‫دةمَيننةوةء درَيذةيان هةية؟‪ ،‬يان بؤضي‌‬ ‫ي كة‬ ‫هؤكارة راستةقينةكاني‌ ئةم دؤخ��ة ‌‬ ‫بةردةوامبوءني‌ ب��ةرةو ئاقاري‌ خراثمان‬ ‫دةبات‪ ،‬راشكاوانةو بة روءني‌ ناخرَيتة بةردةم‬ ‫َ‬ ‫خةلكي‌ كوردستانء راي‌ طشتيي‌ كوردستان‪،‬‬ ‫تا ضيتر بَيزاريي‌‌و ناإةزايةتي‌ َ‬ ‫خةلك‌ نةطاتة‬ ‫رادةي‌ بَيئومَيدبوءن لة دةسةآلت»‪.‬‬ ‫هةروةها نوءسيويانة‪« :‬ئَيمة وةك ئةو‬ ‫ضوار حيزبةي‌ كة بةشدارين لة ثرؤسةي‌‬ ‫سياسيي‌ كوردستان‪ ،‬ب��إوام��ان واي��ة كة‬ ‫ضاكسازيي‌ سياسيي‌ء ئابوءريي‌ء ئيداريي‌‬ ‫هةرَيم طةورةترين فاكتةرو ثشتيواني‌‬ ‫ئةزموءنء كَيشةكةمانةو نابَيت بة ثاساوي‌‬ ‫ج���ؤراوج���ؤر ث��رؤس��ةي‌ ضاكسازييء‬ ‫ديموكراسيي‌ هةرَيم فةرامؤش بكةين»‪.‬‬ ‫لةكؤتاييدا نوءسيويانة‪« :‬ئةم راثؤرتة‬ ‫كورتةي‌ تَيطةيشتن‌و تَيإوانين‌و ثَيشنيازي ئةم‬ ‫ضوار حيزبةية بؤ ضارةسةركردني‌ كَيشةكان‪،‬‬ ‫كة دةيخةينة بةردةم راي‌ طشتيي‌ لة هةرَيمي‬ ‫كوردستاندا‪ ،‬بةمةبةستي‌ يةكخستني‌ هةموء‬ ‫توانا َ‬ ‫ي هةنطاوي‬ ‫دلسؤزةكان بة ئاراستة ‌‬ ‫عةمةليي بؤ ضاكسازيي‌‌و ثيادةكردني‌‬ ‫ديموكراسي لة هةرَيمي كوردستاندا»‪.‬‬ ‫لة (‪)21‬ى ئازارى (‪)2007‬دا‪ ،‬كؤمثانياى‬ ‫وشة بؤ راطةياندن لةطةأل كردنةوةى سايتى‬ ‫سبةى رةشنوءسى ثةيامَيكى بآلوكردةوةء‬ ‫وا ب��ان��ط��ةش��ةى ك���رد‪ ،‬ك��ة ك��ارن��ام��ةى‬ ‫كؤمثانياكةية‪ ،‬بؤية داواى لة َ‬ ‫خةلك كرد كة لة‬ ‫رَيطةى بؤضوونةكانيانةوة بةشداريى بكةنء‬ ‫دوات��ر ثةيامةكةى داإش��ت��ةوةء دوءب��ارة‬ ‫بآلويكردةوة‪.‬‬ ‫كؤمثانياى وشة لة ثةيامةكةيدا جةختى‬ ‫لةسةر بآلوكردنةوةي‌ فةرهةنطي ديموكراسي‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردني ئ��ازاد‪ ،‬كاراكردني ثةرلةمان‪،‬‬ ‫ملمالنَيي هَيورانة‪ ،‬دةستاودةستكردني‬ ‫هَيورانةي‌ دةسةآلتي سياسيء بآلوكردنةوةي‌‬ ‫ي دةسةآلتي حيزب‬ ‫فةرهةنطي جياكردنةوة ‌‬ ‫لة حكومةتء جياكردنةوةي‌ دةسةآلتةكاني‬ ‫تةشريعيء تةنفيزيء قةزايي لة يةكتريء‬ ‫دابينكردني سةربةخؤيي دادطا دةكردةوة‪.‬‬ ‫ضاودَيرانى سياسيى لةو بإوايةدا بوون‬ ‫ئةم ثةيامةى كؤمثانياى وشة‪ ،‬كة لةذَير‬ ‫ناوى (ثةيامى دام��ةزراوةى سبةى)‬ ‫بآلوكرايةوة تةنيا كارنامةيةكى‬ ‫َ‬ ‫بةلكو وةك‬ ‫راطةياندن نيية‪،‬‬

‫كارنامةيةكى تؤكمةى دامةزراندنى حيزبء‬ ‫رَيكخستنَيك واية‪.‬‬ ‫لة َ‬ ‫هةلبذاردنى ‪-2009/7/25‬دا‪ ،‬ليستى‬ ‫ط��ؤإان وةك ليستَيكى سةربةخؤى نوآ‬ ‫بةشداريي كردء ثةيامى خؤى بؤ َ‬ ‫خةلك‬ ‫بآلوكردةوةء لة ثةيامةكةيدا هاتووة‪« :‬ليستي‌‬ ‫طؤإان قةوارةيةكي‌ سياسيية‪ ،‬لة طردبوونةوةي‌‬ ‫كةسانَيك ثَيكدَيت كة بةرنامةيةكي‌ سياسيي‌‬ ‫هاوبةش كؤياندةكاتةوة‪ ،‬كؤشش دةكات‬ ‫ي َ‬ ‫ي ئازاد‌و‬ ‫ي ديموكراتيانة ‌‬ ‫هةلبذاردن ‌‬ ‫لةإَي ‌‬ ‫كَيبإكَيي‌ ئاشتيانةوة لةسةر دةس��ةآلت‪،‬‬ ‫ي هاوآلتييان‌و‬ ‫لةثَيناو بةدةستهَيناني‌ متمانة ‌‬ ‫نوَينةرايةتيكردنيان لة ثةرلةماني‌ كوردستان‌و‬ ‫ي نوَينةرايةتيكردن لةسةر‬ ‫ئةنجومةنةكان ‌‬ ‫ئاستي‌ عَيراق‌و هةرَيم‪ ،‬لةثَيناو جَيبةجَيكردني‌‬ ‫ئ��ام��ان��ج��ةك��ان �ي‌ ل��ة دام��ودةزط��اك��ان��ي‌‬ ‫فةرمانإةواييدا»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫نايشارَيتةوة‪،‬‬ ‫ئيسالميش‬ ‫كؤمةلى‬ ‫َ‬ ‫هـةلبـذاردنــى‬ ‫كة ئةوانيش لةثـَيـش‬ ‫‪-2009/7/25‬وة وةك ئؤثؤزسيؤن كاريان‬ ‫كردووة‪ ،‬وةك ئارام قادر‪ ،‬ئةندامى مةكتةبى‬ ‫سياسيى كؤمةأل‪ ،‬لة ديدارَيكى رؤذنامةي‬ ‫دةستووردا لة مايسى (‪)2010‬دا َ‬ ‫دةلَيت‪:‬‬ ‫«ل��ة ساآلني‌ راب���ردوودا ئةطةر سةيري‌‬ ‫َ‬ ‫ثرؤتؤكؤلةكاني‌ كؤبوءنةوةكاني‌ ثةرلةمان‬ ‫بكةين‪ ،‬دةبينين ليستي‌ كؤمةأل دةنطي‌‬ ‫نةداوةتة بودجةو َ‬ ‫هةلوَيستي‌ هةبووة لة‬ ‫ناشةفافيةتبوون لة ب��ودج��ةدا‪ ،‬هةروةها‬ ‫لةكاتَيكدا ئةنجومةني‌ حيزبة سياسييةكان‬ ‫ثَيكهات‪ ،‬كؤمةأل بةشَيوةيةكي‌ راستةوخؤ‬ ‫ي خؤي‌ هةبووة بةرامبةر‬ ‫تَيبيني‌‌و رةخنة ‌‬ ‫بة ئةداي‌ حكومةت‌و راثؤرتي‌ ضوار حيزبة‬ ‫كوردستانييةكة‪ ،‬كة درا بة راي‌ طشتيي‌‪،‬‬ ‫ئؤثؤزيسيؤنَيكي‌ واقيعي‌‌و كرداريي‌ دةرخست‪،‬‬ ‫كؤمةأل يةكَيك بوو لة هَيزة بنةإةتييةكاني‌ ئةو‬ ‫ضوار حيزبة‪ ،‬واتة هةرضةندة لة حكومةتيشدا‬ ‫َ‬ ‫طةندةليي‌‌و‬ ‫بووين‪ ،‬بةآلم بَيدةنط نةبوءين لة‬ ‫كةموكورتيي‌ حكومةت‪ ،‬ئؤثؤزسيؤنبوون‬ ‫يةك شَيوةو شَيوازي‌ نييةو ضةندين ئالييةت‌و‬ ‫ميكانيزم هةية بؤ دةربإيني‌ رةخنةو‬ ‫َ‬ ‫طةندةلييةكان»‪.‬‬ ‫بةرةنطاربوونةوةي‌‬ ‫بةثَيى وت��ةى ض��اودَي��ران��ى سياسيى‪،‬‬ ‫ئؤثؤزسيؤنبوون تةنيا بة اليةنَيك يان طرووثَيك‬ ‫دروست نابَيتء لة هةرَيمى كوردستانيشدا‬ ‫لةثإ لةدايك نةبووة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ناإةزايةتى‬ ‫َ‬ ‫خةلك لةبةرامبةر ناعةدالةتيىء كةميى‬ ‫نا ية كسا نيى ‪،‬‬ ‫خزمةتطوزاريىء‬ ‫ه����ؤك����ارى‬ ‫درءس������ت‬ ‫ب�������وءنء‬ ‫َ‬ ‫سةرهةلدانى‬ ‫ط���رووث���ى‬ ‫ناإازيى بوونء‬ ‫َ‬ ‫ه��ةل��ب��ذاردن��ى‬ ‫ث��ةرل��ةم��ان��ي��ش‬ ‫ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ى‬ ‫بةياسايى كرد‪.‬‬

‫لة ثةيامةكةى كؤمثانياى وشةدا هاتووة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ه��ةولَ��دةدةي��ن بؤ ب�لآوك��ردن��ةوة ‌‬ ‫فةرهةنطي ديموكراسي‪ ،‬هةلَبذاردني‬ ‫ملمالنيي‬ ‫ئازاد‪ ،‬كاراكردني ثةرلةمان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫هيورانة ‌‬ ‫هيورانة‪ ،‬دةستاودةستكردني َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةآلتي سياسيي‪ ،‬قبوءلَكردني يةكتري‌‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ريزطرتني مافي كةمايةتي‪ ،‬بآلوكردنةوة ‌‬ ‫َ‬ ‫فةرهةنطي يةكسانيي قانوءني لة‬ ‫دةنطداني هةلَبذاردنةكاندا‪ ،‬لة خؤثاآلوتندا‬ ‫بؤ ثؤستي جياواز‪ ،‬لة وةرطرتني وةزيفةكاني‬ ‫حكومةتدا‪ ،‬لة وةرطرتني زةوي‌ء‬ ‫ئؤتؤمبيلء يارمةتيء داراييء سةفةردا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ي حيزبيي‪،‬‬ ‫طويدانة جياوازيي ئينتيما ‌‬ ‫بآ َ‬ ‫ديني‪ ،‬مةزهةبيء رةضةلَةكي نةتةوةيي‌ء‬ ‫ي فةرهةنطي‬ ‫عةشيرةتي‪ .‬بآلوكردنةوة ‌‬ ‫يةكساني قانوءني‪ ،‬كؤمةآليةتي‪ ،‬سياسيي‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ئابوءريي‌‪َ ،‬نيرو مآء خؤشكردني زةمينة ‌‬ ‫ي ئافرةت لة هةموو بوارةكاني‬ ‫بةشداري ‌‬ ‫ذياندا‪ ،‬بةتايبةتي لة دةزطاكاني بإيارداني‬ ‫ي فةرهةنطي‬ ‫سياسيدا‪ ،‬بآلوكردنةوة ‌‬ ‫ي دةسةآلتي حيزب لة‬ ‫جياكردنةوة ‌‬ ‫ي دةسةآلتةكاني‬ ‫حكومةتء جياكردنةوة ‌‬ ‫تةشريعيء تةنفيزييء ق��ةزاي��ي لة‬ ‫يةكتريء دابينكردني سةربةخؤيي دادطا‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ي فةرهةنطي سةروةري ‌‬ ‫بآلوكردنةوة ‌‬ ‫ياساء ضةسثاندني دةولَةتي قانوءنء‬ ‫ي قانوءنيي‪ ،‬بآ جياوازيي‬ ‫َليثرسينةوة ‌‬ ‫ثلةوثايةيحكومةتيءحيزبييءكؤمةآليةتي‬ ‫سةرثيضيء‬ ‫كةسيك كة الدانء‬ ‫لة هةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫شيلي َليي رءوب��دات‪ .‬بآلوكردنةوة ‌‬ ‫ثي َ‬ ‫َ‬ ‫ي كؤمةآليةتي لة‬ ‫فةرهةنطي داد ‌‬ ‫خويندنء‬ ‫دابينكردني كار‪،‬‬ ‫شويني ذيان‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫تةندروستيء َبيكاريي‌ء ثةككةوتنء ثيريدا‪،‬‬ ‫ي فةرهةنطي َليبوءردنء‬ ‫بآلوكردنةوة ‌‬ ‫نةتةوةييء‬ ‫ثيكهاتة‬ ‫ثيكةوةذياني‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خيلَةكييةكاني‬ ‫مةزهةبيء‬ ‫دينيء‬ ‫َ‬ ‫دانيشتوواني كوردستانء سةلماندني‬ ‫مافة سياسييء رؤشنبيرييء ئابوءريي‌و‬ ‫كارطيإييةكاني توركمان‪ ،‬ع��ةرةب‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مةسيحي‪َ ،‬ئيزدي‪ ،‬شةبةكء هاوبةشييان‬ ‫لة دامودةزطاكاني دةسةآلتي سياسيدا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي فةرهةنطي هؤشياري ‌‬ ‫بآلوكردنةوة ‌‬ ‫نةتةوةيي‪ ،‬ضةسثاندني دلَسؤزيي بؤ‬ ‫جيطةي دلَسؤزيي‬ ‫نةتةوةء نيشتمان لة َ‬ ‫خيألء حيزب‪.‬‬ ‫بؤ سةركردةء ناوضةء َ‬ ‫ي فةرهةنطي هاوآلتيبوءنء‬ ‫بآلوكردنةوة ‌‬ ‫مافء ئةركةكاني‪ ،‬كة راطةياندني جيهاني‬ ‫عيراقء‬ ‫مافي م��رؤظء دةس��ت��وءر ‌‬ ‫ي َ‬ ‫قانوءنةكاني كوردستان سةلماندوءيانةء‬ ‫داكؤكيليكردني لة بةرامبةر هةر‬ ‫َ‬ ‫لكردنيكيدا‪.‬‬ ‫شي‬ ‫دةستدريذييء‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثي َ‬ ‫َ‬ ‫ي فةرهةنطي ثاراستنء‬ ‫بآلوكردنةوة ‌‬ ‫ثاكوخاوينإاطرتني ذينطة‪.‬‬ ‫َ‬


‫‪12‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬

‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ئؤثؤزسيؤنبوون‬

‫ثيش ئؤثؤزسيؤن رة‬ ‫سيستميكى ديموكراتى تةندروستدا سةرهةلَدةدات‪ ،‬بؤية‬ ‫ثيناسةكان‪ ،‬ئؤثؤزسيؤنى تةندروست لة‬ ‫َ‬ ‫دةكريت بثرسين‪ ،‬ئايا ئؤثؤزسيؤنى كورديى هةية؟ َ‬ ‫َ‬ ‫بةثيى َ‬ ‫َ‬

‫هيناوة‪ ،‬بؤ لةاليةن دة‬ ‫لةكويى ئؤثؤزسيؤنداية‪ ،‬ئايا ئؤثؤزسيؤن تةنيا موزايةدةى سياسيىء راطةياندنى كردووة يان ئةركةكانى لة ثةرلةمان‬ ‫سيبةر‬ ‫َ‬ ‫بةجي َ‬ ‫َ‬ ‫ئينجازةكانى ضين؟‪ ،‬حكومةتى َ‬ ‫دةكرين‪.‬‬ ‫جيطةى مشتومإى خةلَكة لةم تةوةرةدا شرؤظة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضاوةإيى فةرمووى دةسةآلت بكات؟‪ ...‬ئةمانةو ضةندين ثرسيارى تر كة َ‬

‫رؤذنامةنووسء رؤشنبير‪ ،‬بةهمةن تاهير نةريمان‪:‬‬

‫ئؤثؤزسيؤن لةدايكبووة‪ ،‬بةآلم هةأةشةى جديى نيية بؤ دةسةآلت‬ ‫بةهمةن تاهير نةريمان‪،‬‬ ‫لةوبإوايةداية‪ ،‬باوكى حةقيقى‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى سياسيى‪ ،‬بريتيية‬ ‫لة طؤإان‪ ،‬نةك يةكطرتووى‬ ‫ئيسالميىء كؤمةلَى ئيسالميى‪،‬‬ ‫هةروةها دةَل َيت‪ :‬كؤمةألء‬ ‫يةكطرتوو باوكى ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫ئايديؤلؤذيش نين‪ ،‬بةلَكو ضةثةكان‬ ‫باوكى ئؤثؤزسيؤنى ئايديؤلؤذين‪.‬‬ ‫لةم ضاوث َيكةوتنةى رؤذنامةدا‬ ‫بةهمةن وةك رؤذنامةنووسء‬ ‫رؤشنبير رةخنة لة طؤإان‬ ‫وةك ئؤثؤزسيؤنى سياسيى‬ ‫دةطر َيتء دةَل َيت‪ :‬دةتوانيت لةناو‬ ‫ئؤثؤزسيؤندا ضى رةخنةت هةية‬ ‫لةسةر يةك َيتى بة ثلةى يةكء‬ ‫ثارتى بة ثلةى دوو بيَل َييت‪ ،‬بةآلم‬ ‫ناتوانيت لةسةر ئؤثؤزسيؤن خؤى‬ ‫قسة بكةيتء باسى دةردةكان‬ ‫بكةيت‪.‬‬ ‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ب��ة ب��ؤض��وون��ى ئ َيوة‬ ‫ئؤثؤزسيؤنبوون لة هةر َيمى كوردستاندا‬ ‫لة كو َيوة دةستيث َيكردووة؟‬ ‫* دةم��ةوَي��ت سةرةتا ئ��ةوة َبلَيم‪ :‬كة‬ ‫ئؤثؤزسيؤن جياوازة لة طرووثى فشار‪،‬‬ ‫ئةوةش بةوةى كة دةبَيتة هَيزى سياسيىء‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدات كة دةسةآلت بطرَيتة‬ ‫بؤئةوة‬ ‫دةست‪.‬‬ ‫دواى ثارتىء يةكَيتى‪ ،‬ئةو هَيزانةى‬ ‫ملمالنى بكةن لةطةأل‬ ‫لةسةرةتادا ئامادةبوون‬ ‫َ‬ ‫دوو حيزبةكةدا بؤئةوةى بضنة دةسةآلتةوة‬ ‫بة ثلةى ئيمتياز ئيسالمييةكان بوون‪.‬‬ ‫راستة ثَيشتر ضةثةكانيش هةبوون‪ ،‬بةآلم‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك كَيشةيان‬ ‫ئةوان هَيزَيك بوون‬ ‫لةبةردةمدا ب��وو‪ ،‬يةكَيك لة ئيشةكانى‬ ‫ئؤثؤزسيؤن ئةوةية بتوانَيت ناإةزاييةكان‬ ‫رَيكبخاتء بيكات بة ثإؤذة‪ ،‬هةروةها َ‬ ‫خةلك‬ ‫بؤ ئةم داواكارييانة كؤدةكاتةوةء رَيكيان‬

‫باوكى حةقيقى‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫سياسيى‪،‬‬ ‫بريتيية لة طؤ ِران‬ ‫دةخات‪ ،‬بةآلم ضةثةكان لةدواى راثةإينةوة‬ ‫نةيانتوانيوة ئةمانة بكةن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫خالَيكى جةوهةريى‪ ،‬كة ئيسالميىء‬ ‫ضةثةكان كؤدةكاتةوة ئةوةية‪ ،‬كة هةردووال‬ ‫ئؤثؤزسيؤنَيكى ئايديؤلؤذى بوون‪ ،‬واتة‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى سياسيى ن��ةب��وون‪ ،‬وةك‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى ئايديؤلؤذى نةتةوةطةرييمان‬ ‫هةية‪ ،‬ي��ان ئؤثؤزسيؤنى ئايديؤلؤذى‬ ‫ئيشتراكييمان هةية‪ ،‬كة دةيةوَيت ثاكتاوى‬ ‫بؤرجوازييةت بكات‪ ،‬ي��ان وةك ضؤن‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى دينيمان هةية‪ ،‬دةيةوَيت‪،‬‬ ‫لةإي دةرضووة (لة دين دةرضووة)‬ ‫ئةوةى‬ ‫َ‬ ‫ثاكتاويان بكات‪ ،‬ئةم جؤرة لةناو سيستمى‬ ‫َ‬ ‫بةلكو لة‬ ‫ديموكراسيدا لةدايك نابَيت‪،‬‬ ‫سيستمَيكى ستةمطةريدا لةدايك دةبَيت‪.‬‬ ‫سيستمى ستةمطةريى ب��إواى واية‪،‬‬

‫سةرةتاى سةرهةلَدانى ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫سياسيية‪ ،‬لة هةر َيمى كوردستاندا؟‬

‫بةهمةن تاهير نةريمان‬ ‫سيستمةكةى تةنَيكى سةرتةء ناكرَيت‬ ‫ثارضةثارضة بكرَيت‪ ،‬هةركاتَيك ئةم تةنة‬ ‫درزى تَيكةوت‪ ،‬ئةوا هةإةشةيةكى طةورةية‬ ‫بؤ سةر دةس��ةآلت‪ ،‬بؤية كاتَيك هَيزَيك‬ ‫دةيةوَيت لةسةر ئةم دةسةآلتة قسة بكات‪،‬‬ ‫ثي‬ ‫يان دةبَيت بيكوذَيت‪ ،‬يان دةبَيت تؤبةى َ‬ ‫بكات‪ ،‬يان دابإان رووبدات‪.‬‬ ‫الى ئَيمة حيزبى ئيسالميى لةبةرئةوةى‬ ‫هَيزى ئايديؤلؤذى بوون‪َ ،‬‬ ‫خةلكيان لةسةر‬ ‫ئةو بنضينةية كؤكردووةتةوة‪ ،‬نةيانتوانيوة‬ ‫ببن بة ئؤثؤزسيؤنى سياسيى‪ ،‬بةو مانايةى‬ ‫نةيانتوانيوة بَين لةناو كايةى طشتييء‬ ‫جةماوةرييدا ئيش بكةنء لةوَيوة زؤرينةى‬ ‫َ‬ ‫خةلك ل���ةدةورى خؤيان كؤبكةنةوة‪،‬‬ ‫ئيسالمييةكان هةميشة طيرؤدةى ئةوة بوون‬ ‫نةيانتوانيوة لة فةزاى ئايديؤلؤذييةوة بَينة‬ ‫ناو فةزاى سياسةتةوة‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ب��ةآلم بةشداريكردنى‬ ‫ئيسالمييةكان ل��ة دةس��ةآلت��دا بةو‬ ‫ماناية نيية‪ ،‬كة ئةمان لة حيزب َيكى‬ ‫ئايديؤليؤذييةوة بوونةتة حيزب َيكى‬ ‫سياسيى؟‬ ‫* خؤ حيزبى ئايدؤلؤذى بةو ماناية نيية‪،‬‬ ‫كة نايةوَيت بةشداريى دةس��ةآلت بكات‪،‬‬ ‫سياسةت لَيرةدا ئةوةية كة كار لة فةزاى‬ ‫طشتييدا بكةيت‪.‬‬

‫ناتوانم لة ميَذووى‬ ‫ثانزة سالَى‬ ‫رابردوودا بلَيَم‪:‬‬ ‫ئيسالمييةكان‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫سياسيى بوون‬ ‫يةك‪ :‬رووى ئايديؤلؤذيابوون لة خؤياندا‬ ‫كز بكةن‪.‬‬ ‫دوو‪ :‬ق��ودرةى دةرضوونيان هةبَيت‬ ‫لة ماكةكانى ئيستبدادييةت‪ ،‬لةوانةش‪:‬‬ ‫كةلكردنى َ‬ ‫تَي َ‬ ‫سولةتةكان‪.‬‬ ‫سى‪ :‬دةستاودةستكردنى َ‬ ‫سولتة‪ ،‬حيزبة‬ ‫َ‬ ‫ئيسالمييةكان لة ناوخؤشياندا نةيانتوانيوة‬ ‫لةمانة دةرض��ن‪ ،‬وةك يةكَيتىء ثارتى‬ ‫ئةوانيش تاكة سةركردةيان هةبووة‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ك��ةوات��ة ئ��ةوةى ئ��ةوان‬ ‫ك��ردووي��ان��ة ت��ةن��ي��ا ط��رووث� َي��ك��ى‬ ‫رؤذنامة‪ :‬مةبةستم ئةوةية كة ئةوان رةخنةطربوونء ئؤثؤزسيؤن نةبوون؟‬ ‫* من واى لَيدةكةم‪ ،‬ئةم هَيزة ئيسالمييانة‬ ‫يةكةم بةشداريى سياسييان لة وةرطرتنى‬ ‫وةزارةت�� َي��ك لة حكومةتى ثارتى لة لةماوةى راب���ردوودا نةيانتوانيوة ببنة‬ ‫ئؤثؤزسيؤنَيكى سياسيى لةبةرئةوةى‪:‬‬ ‫نةوةدةكاندا دةبيننةوة؟‬

‫* ئيسالمييةكان بة درَيذايى بةشدارييان‬ ‫ل��ة حكومةتدا ئ��ةوة كَيشةيان ب��ووة‪،‬‬ ‫كة بةشداريى دةس��ةآلت��ي��ان ك��ردووةء‬ ‫ويستووشيانة ئؤثؤزسيؤن بن‪ ،‬كَيكَيك‬ ‫ه��ةب��ووة‪ ،‬ويستوويانة بيخؤن‪ ،‬كةضى‬ ‫لةهةمانكاتيشدا رةخنةيان لَيطرتووة‪،‬‬ ‫زؤربةى كات رةخنةيان ئةوة بووة‪ ،‬كة ئةمان‬ ‫زؤرينةيان لة كَيكى دةسةآلت نةخواردووة‪،‬‬ ‫شةإى ئةوةيان نةكردووة‪ ،‬ئةم كَيكة هى‬ ‫َ‬ ‫بةخةلك‪.‬‬ ‫جةماوةرةء دةبَيت بدرَيتةوة‬ ‫بةفيعلى ئيسالمييةكان ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫َ‬ ‫سةرهةلدانى‬ ‫سياسيى نةبوون‪ ،‬ناكرَيت باسى‬ ‫ئؤثؤزسيؤن بكةيتء باسى ئيسالمييةكان‬ ‫بكةيت‪ ،‬ضونكة ئةوان لةيةك كاتدا بةشداريى‬ ‫دةسةآلتيان كردووةء رةخنةشيان هةبووة‪.‬‬ ‫ناتوانم ل��ة م �َي��ذووى ث��ان��زة َ‬ ‫سالى‬ ‫رابردوودا َبلَيم‪ :‬ئيسالمييةكان ئؤثؤزسيؤنى‬ ‫سياسيى بوون‪.‬‬ ‫باشترين ضانس بؤ ئيسالمييةكان ئةوة‬ ‫بووة‪ ،‬كة لةم ثانزة َ‬ ‫سالةى رابردوودا ضةند‬ ‫شتَيك بكةن‪ ،‬لةوانةش‪:‬‬

‫نةيانتوانيوة داواكاريية جةماوةرييةكان‬ ‫لة داواكاريية دينييةكان جيابكةنةوة‪،‬‬ ‫شةإى ئةوان لةماوةى رابردوودا لةسةر‬ ‫ضةسثاندنى ش��ةري��ع��ةت ب���ووة‪ ،‬وةك‬ ‫س��ةرض��اوةى ياسادانان‪ ،‬يان ثاراستنى‬ ‫عورفء ئايين‪ ،‬كة هَيَلى سوور بن‪ ،‬شةإيان‬ ‫لةسةر ئةوة نةبوو‪ ،‬كة حيزبء حكومةت‬ ‫لةيةك جيابكرَينةوة‪.‬‬ ‫ئيسالمييةكان هةميشة شةإيان لةسةر‬ ‫َ‬ ‫طةندةلييةى لةم وآلتةدا‬ ‫ئةوة بووة‪ ،‬كة ئةم‬ ‫هةية ثشكى شَيريان بةرناكةوَيت‪ ،‬بؤية‬ ‫هةردةم هَيزَيكى شةرمن بوون‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬ئةى دةتوانين لةئ َيستادا‬ ‫بَل َيين بوونةتة ئؤثؤزسيؤن َيكى سياسيى؟‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةى دواييدا‬ ‫* نةخَير‪ ،‬لةم‬ ‫بةتايبةت لة (‪ )3/7‬ئيسالمييةكان جارَيكى‬ ‫ديكة ضوونةوة باوةشى ئايديؤلؤذيا‪ ،‬ئةوان‬ ‫شةإةكةيان لةناو خؤياندا بوو‪ ،‬نةك لةطةأل‬ ‫دةسةآلتدا‪.‬‬

‫* َ‬ ‫بةل َى‪ ،‬ضونكة لة (‪)7/25‬دا هَيزَيك‬ ‫دروستبوو‪ ،‬كة ئايديؤلؤذييةكى روونى‬ ‫لةثشتةوة نيية‪ ،‬ئةم هَيزة تواناى ئةوةى هةية‬ ‫كة رَيذةيةكى باشى جةماوةر لةدةورى‬ ‫خؤى كؤبكاتةوة‪ ،‬ئةم هَيزة راستةوخؤ ثةنجة‬ ‫دةخاتة سةر برينة َ‬ ‫قوولةكان‪ ،‬بؤية دةتوانيت‬ ‫َبلَييت‪ :‬ئةم هَيزة (طؤإان) ئؤثؤزسيؤنَيكى‬ ‫سياسيية‪ .‬لةهةمانكاتدا ئةم هَيزة ئامادة‬ ‫نيية لة حكومةتدا بةشداريى بكات‪َ ،‬‬ ‫بةلكو لة‬ ‫ثةرلةماندا وةك ئؤثؤزسيؤن دةمَينَيتةوة‪،‬‬ ‫ئةم هَيزة (طؤإان) مؤدَيلَيكى نوَييةء باوكى‬ ‫دروستبوونى ئؤثؤزسيؤنى سياسيية‪.‬‬ ‫باوكى حةقيقى ئؤثؤزسيؤنى سياسيى‪،‬‬ ‫بريتيية لةم هَيزة كة طؤإانة‪ ،‬بريتيى نيية لة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالميى‪،‬‬ ‫يةكطرتووى ئيسالميىء‬ ‫ئ��ةس�َ�ل��ةن ك��ؤم��ةألء يةكطرتوو باوكى‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى ئايديؤلؤذيش نين‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫ضةثةكان باوكى ئؤثؤزسيؤنى ئايديؤلؤذين‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬باسى ئةوة دةكر َيت‪ ،‬كة ئةم‬ ‫ه َيزة سوارى كؤمةَل َيك ناإةزايى خةلَك‬ ‫بووةء ئايديؤلؤذيايةكى روونى لةثشتةوة‬ ‫نييةء تةنيا كؤمةَل َيك رةخنةطرء ناإازين‪،‬‬ ‫ئايا ئةمانة دةتوانن ببنة ئؤثؤزسيؤن؟‬ ‫* نابَيت ئةم هَيزة ئايديؤلؤذياى لة‬ ‫ثشتةوة نةبَيت‪ ،‬بةآلم ئةم هَيزة بةدةر نيية‬ ‫لة فةوزايةك كة تيايداية‪ ،‬ثإة لة فةوزاى‬ ‫خؤى‪ ،‬ئةوانيش بريتين لة‪ :‬تائَيستا كة باسى‬ ‫َ‬ ‫طةندةليىء ناشةفافييةتى ئابووريى دةكات‪،‬‬ ‫نازانرَيت سةرضاوةى ئابووريى ضيية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كةنالةى‬ ‫تائَيستا نازانم لةكوَيوة ئةو هةموو‬ ‫راطةياندنة ئيدارةى ماليى بؤ فةراهةم‬ ‫دةكات‪.‬‬ ‫دوو‪ :‬تائَيستا نازانَيت داواكارييةكانى بة‬ ‫جةماوةريى بكات‪ ،‬لة َ‬ ‫هةلبذاردنى ثةرلةمانى‬ ‫كوردستاندا ئةم هَيزة دةنطَيكى باشى هَينا‪،‬‬ ‫بةآلم دواى ضةند مانطَيك لة َ‬ ‫هةلبذاردنَيكى‬ ‫تردا دةنطةكان دابةزين‪ ،‬هؤكارى ئةمة ضيية؟‬ ‫يةكَيك لة هؤكارة سةرةكييةكانيش ئةوةية‪،‬‬ ‫كة ئةم هَيزة روون نيية دةيةوَيت ضيمان‬ ‫ثي َبلَيت‪ ،‬ثإؤذةكانى روون نين‪ ،‬هةروةها‬ ‫َ‬ ‫ملمالنَيكانى جارى واية لة هَيزَيكى لةتبوو‬ ‫(مونشةق) دةضَيت‪ ،‬هةميشة شةإ لةطةأل ئةو‬ ‫ثارضةيةدا دةكات كة لَيى جيابووةتةوة‪ ،‬شةإ‬ ‫لةطةأل ئةوةدا ناكات كة لة فةزاى طشتييداية‪،‬‬ ‫شةإى لةطةأل ثارتى نةبوو‪ ،‬جطة لةوةى ئةم‬ ‫دوايية كة بؤ سةردةشت عوسمان‪ ،‬كردى‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكةى‬ ‫بؤية ل��ة ه���ةردوو‬ ‫ثَيشوودا بة شووناسَيكى ناوضةييةوة‬ ‫َ‬ ‫مامةلةى كردووةء لةو ناوضةيةدا قةتيس‬ ‫بووة‪ ،‬ناتوانَيت ئةم شووناسة جَيبَيَلَيت‪ ،‬بؤية‬ ‫دةبَيت شووناسَيكى نيشتمانيى هةبَيتء‬ ‫كار لةسةر كَيشة نيشتمانييةكان بكات‪،‬‬ ‫لَيرةوةية ئةم هَيزة هَيزَيكى شةرمن بووة‪،‬‬ ‫لةهةمان كاتدا ترسنؤكيش بووة‪ ،‬ضونكة‬ ‫ئةو دةسةآلتةى تائَيستا لة ناوضةكانيدا‬ ‫سياسةتكردن قورسة‪ ،‬جياوازييةكان بة‬ ‫قورسى وةردةطيرَيت‪( ،‬كة ثارتيية)‪ ،‬ئةم‬ ‫هَيزة (طؤإان) نةيتوانيوة بةجديى لةسةر‬ ‫ئةو كَيشانةى لةذَير ئةو دةسةآلتةدا هةية‬ ‫كار بكات‪ ،‬جطة لةوةى سةردةشت‪.‬‬ ‫ئةم هَيزة (طؤإان) ئةطةر بيةوَيت ببَيتة‬ ‫ئؤثؤزسيؤنَيكى سياسيى بةرفراوانء‬ ‫بةجي ب��ك��اتء بطاتة‬ ‫ث��إؤذةك��ان��ى جَي َ‬ ‫دةسةآلت‪ ،‬ئةوا ثَيويستى بةوة هةية خؤى‬ ‫لة مَيذووى ئينشيقاق رزطار بكات‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬طؤإان وةك ئؤثؤزسيؤن‬ ‫باسى ب َيبةرنامةيى لة دةسةآلتدا‬ ‫بى‬ ‫رؤذنامة‪ :‬ئةطةر باسى هةلَبذاردنى دةك��ات‪ ،‬دةكر َيت خؤى ه َيز َيكى َ‬ ‫ثةرلةمان بكةين‪ ،‬لةو بإوايةدايت (‪ )7/25‬بةرنامة ب َيت؟‬

‫بى بةرنامة‬ ‫* دةكرَيت طرووثى فشار َ‬ ‫بَيت‪ ،‬ب��ةآلم ناكرَيت باسى ئؤثؤزسيؤن‬ ‫بكةيت‪ ،‬بَيئةوةى بةرنامةى دروستى هةبَيت‬ ‫بؤئةو رةخنانةى لة دةسةآلتى دةطرَيت‪،‬‬ ‫ضونكة كارى ئةم ئةوةية‪ ،‬كة‪:‬‬ ‫يةك‪ :‬كاديرى تةكنؤكرات ئامادة بكات‬ ‫بؤ ئةو شوَينانةى كة دةسةآلت نييةتى‪.‬‬ ‫دوو‪ :‬ئامادةكرنى ثإؤذة بؤ ئةو كَيشانةى‬

‫خالَيَكى جةوهةريى‪،‬‬ ‫كة ئيسالميىء‬ ‫ضةثةكان كؤدةكاتةوة‬ ‫ئةوةية‪ ،‬كة هةردووال‬ ‫ئؤثؤزسيؤنيَكى‬ ‫ئايديؤلؤذى بوون‬ ‫سى‪ :‬كارى ئةوةية كة‬ ‫كة رةخنةى لَيى هةية‪َ .‬‬ ‫بة ورديى رةخنة بطرَيتء بةديليشى هةبَيت‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬بةآلم ئةم ه َيزة ثإؤذةى هةية‬ ‫لة ثةرلةمانداء بآلويشى كردووةتةوة؟‬

‫* ث���إؤذةى ت��ةواوم��ان ب��ؤ هةموو‬ ‫بوارةكان دةوَيت‪ ،‬خؤ يةكطرتووش ثإؤذةى‬ ‫سياسيى هةبووة‪ ،‬بةآلم ضؤن قةناعةت بة‬ ‫جةماوةر دةكةيت كة ئةمانة لة خزمةتى‬ ‫جةماوةرداية‪ ،‬ئؤثؤزسين دةيان ثإؤذةى‬ ‫هةبَيت كة َ‬ ‫ثالثشتى جةماوةرى نةبَيت‪ ،‬ئةوا‬ ‫كاريطةريى نابَيت‪ ،‬ئؤثؤزسيؤن الى ئَيمة‬ ‫لةدايكبووة‪ ،‬بةآلم تائَيستا هةإةشةى جديى‬ ‫نيية بؤ سةر دةسةآلت‪.‬‬ ‫تائَيستا ئؤثؤزسيؤن لةبةردةم ئةطةرى‬ ‫ئةوةداية‪ ،‬كة دةسةآلت لة ثةلوثؤى بخات‪،‬‬ ‫يان بضووكى بكاتةوة‪ ،‬تائَيستا يةكَيتىء ثارتى‬ ‫َ‬ ‫قبوولى دةستاودةستى دةسةآلت‬ ‫ناتوانن‬ ‫بكةن‪ ،‬بةوشَيوةى ئاشتييانة‪ ،‬ئةمةش بة‬ ‫كؤكردنةوةى جةماوةرء ثشتطريى ئةوان‬ ‫دةبَيت‪ ،‬كة طؤإان لة دةسةآلتياندا قبووأل‬ ‫بكةن‪.‬‬ ‫تائَيستا هَيزى ئؤثؤزسيؤن نيطةرانيى‬ ‫ج��ةم��اوةرى ل��ةس��ةرةء نةيتوانيوة ئةو‬ ‫نيطةرانييانةى لة يةكَيتىء ثارتى هةية لةمان‬ ‫نةبَيت‪.‬‬ ‫دةتوانيت لةناو ئؤثؤزسيؤندا ضى‬ ‫رةخنةت هةية لةسةر يةكَيتى بة ثلةى يةكء‬ ‫ثارتى بة ثلةى دوو َ‬ ‫بيلَييت‪ ،‬بةآلم ناتوانيت‬ ‫لةسةر ئؤثؤزسيؤن خؤى قسة بكةيتء‬ ‫باسى دةردةكان بكةيت‪.‬‬ ‫تائَيستا ئؤثؤزسيؤن لةناو ئَيمةدا‬ ‫نةيتوانيوة وةك هَيزَيكى ديموكرات‬ ‫جياوازييةكان قبووأل بكات‪ ،‬بؤية هةموو‬ ‫جياوازييةكان دةكوذَيتء فإَيى دةداتة‬ ‫دةرةوةء ب��ة مةترسيى ل��ةس��ةر خؤى‬ ‫دةزانَيت‪.‬‬

‫بةهمةن تاهير نةريمان‪.‬‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪ )1973‬لةديكبووة‪.‬‬ ‫بةكالؤريؤسى لة زمانى كورديدا هةية‪.‬‬ ‫لةسةر فيكرى ئايينء ئيسالميى سياسيىء‬ ‫سيستمى حيزبى َلي َ‬ ‫كؤلينةوةء وتارى هةية‪.‬‬ ‫َئيستا ستافى كاراى رؤذنامةى ضاوديَرة‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫‪nawxo.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫بـةدواداضـوون‬

‫(‪ )62‬رؤذة خويَنى سةردةشت رذاوة!‬

‫لــيــذنــةى لـيَـكـؤلَـيـنـةوةكـة شـكـسـتـى هـيَـنـا‬ ‫راثؤرتى‪ :‬شارا عةبدوإلةحمان‬ ‫(‪ )62‬رؤذ ب��ةس��ةر ت��ي��رؤرك��ردن��ى‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس س��ةردةش��ت عوسماندا‬ ‫تَيدةثةإَيتء تائَيستا ليذنةى تايبةتمةند هيض‬ ‫زانيارييةكى سةبارةت بة ئةنجامدةرانى‬ ‫كارةكة ئاشكرا نةكردووة‪ ،‬كةمثةينى هةفتةى‬ ‫بَيدةنط نابينيش‪ ،‬ئاماذة بةوة دةكات‪ :‬كة‬ ‫ليذنةكة ثةيوةنديى بة ثارتييةوة هةية‪.‬‬ ‫دواى ت��ي��رؤرك��ردن��ى س��ةردةش��ت��ى‬ ‫رؤذنامةنووس‪ ،‬سةرؤكى هةرَيمء سةرؤكى‬ ‫حكومةت َ‬ ‫بةلَينياندا كة بةدواداضوونى ورد‬ ‫بؤ روودان��ى َ‬ ‫حالةتةكة بكةنء ليذنةيةكى‬ ‫تايبةتمةنديان بؤ ئةو مةبةستة ثَيكهَينا‪ ،‬بةآلم‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكانى‬ ‫ليذنةكة نة وتةبَيذَيكى هةية تا‬ ‫راطةياندن زانياريى لَيوةربطرن‪ ،‬هاوكات‬ ‫خؤشيان هيض زانيارييةك ئاشكرا ناكةن‪.‬‬ ‫ش��ؤإش ئةمين‪ ،‬ئةندامى كةمثةينى‬ ‫هةفتةى بَيدةنط نابين ئةوةى بؤ رؤذنامة‬ ‫روون��ك��ردةوة‪ :‬كة ئةو ليذنةية سةر بة‬ ‫دوو دةزطاية‪ ،‬كة راستةوخؤ ثةيوةندييان‬ ‫بة ثارتييةوة هةية (وةزارةت���ى ناوخؤ‪،‬‬ ‫سةرؤكايةتى هةرَيم)‪ ،‬وتيشى‪« :‬ئَيمة ثَيمان‬ ‫باش بوو يؤنامىء كةسوكارى سةردةشتء‬ ‫َ‬ ‫بي اليةن ئةندامى ليذنةكة بن‪ ،‬بةآلم‬ ‫خةلكانى َ‬ ‫ثَيشنيارةكةمان قبووأل نةكرا»‪.‬‬ ‫تةئكيدى لةوةشكردةوة‪ ،‬كة ليذنةى‬ ‫لَي َ‬ ‫كؤلينةوةكة شكستى هَيناوةو نةيتوانيوة‬ ‫ئةنجامى راستةقينة بداتة َ‬ ‫خةلك‪ ،‬وتيشى‪:‬‬ ‫«بةهةند وةرنةطرتنى ئةو هةموو قسةيةى‬ ‫كة لة راطةياندنةكانةوة لةسةر كارةكانيان‬ ‫بي بةهاكردنء بضووككردنةوةى‬ ‫دةكرَيت َ‬ ‫ئةو تاوانةية‪ ،‬كة بةرامبةر دةنطى ئازاد لة‬ ‫كوردستاندا كراوة‪ ،‬هةربؤية لةئَيستادا راى‬ ‫طشتيى لةو بإوايةداية‪ ،‬كة ئةو دةزطايانة‬ ‫َ‬ ‫خةلكدا نينء لة خزمةتى‬ ‫لة خزمةتى‬ ‫حيزبدان»‪.‬‬ ‫كةمثةينى هةفتةى بَيدةنط نابين‬ ‫بإياريانداوة تاكو ئاشكراكردنى بكوذانى‬ ‫سةردةشت لة ضاالكييةكانيان بةردةوام بنء‬ ‫فشارى مةدةنيانة بؤ سةر دةسةآلت لةو‬ ‫بارةيةوة زياتر بكةن‪ ،‬ئةندامى كةمثةينةكةش‬ ‫دووب��ارةى دةكاتةوة‪ ،‬كة بةهيض جؤرَيك‬

‫دةسةآلت خؤي َ‬ ‫بةلَينيدا بكوذان بدؤزَيتةوة‬ ‫بَيدةنط نابن‪.‬‬ ‫ثةرلةمانى كوردستانيش كة دةسةآلتى‬ ‫ضاودَيريكردنة بةسةر كاروبارةكانى‬ ‫ح��ك��وم��ةت��ةوة لةئَيستادا ض��اودَي��ري��ى‬ ‫كارةكانى ئ��ةو ليذنةية دةك���ات‪ ،‬كة بؤ‬ ‫لَي َ‬ ‫كؤلينةوة لة تيرؤركردنى سةردةشت‬ ‫عوسمان ثَيكهَينراوة‪ ،‬بةآلم ئةوانيش هيض‬ ‫سةرةداوَيكيان بؤ ئاشكرا نةبووة‪.‬‬ ‫قادر حةسةن‪ ،‬ئةندامى ليذنةى ناوخؤ‬ ‫لة ثةرلةمانى كوردستان بة رؤذنامةى‬ ‫راطةياند‪ :‬ئَيمة ضاودَيريى كارةكانى ليذنةكة‬ ‫دةك��ةي��نء لةطةأل اليةنى ثةيوةنديدار‬ ‫كؤبووينةتةوة‪ ،‬ئةوةندةى ئاطاداربين ئيشى‬ ‫خؤيان ك��ردووة‪ ،‬هةموومان بةثةرؤشين‬ ‫بؤ ئاشكراكردنى بكوذانى سةدةشتء‬

‫ريسواكردنيان‪ ،‬ئاشكرابوونى قةزييةكةش‬ ‫ثةيوةنديى هةية بةكاتةوة»‪.‬‬ ‫ب���ةآلم ب��ن��ةم� َ‬ ‫�ال��ةى س���ةردةش���ت لة‬ ‫نووسراوَيكياندا ئاماذةيان ب��ةوةداوة‪ ،‬كة‬ ‫ضيتر تةحةمولى ضاوةإوانيكردن ناكةن‪،‬‬ ‫هةربؤية داواى َ‬ ‫هةلوةشاندنةوةو طؤإينى‬ ‫ئةو ليذنةية دةكةن كة ثَيكهَينراوة‪.‬‬ ‫لة نووسراوةكةياندا كة بةكر عوسمان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى سةردةشت نووسيويةتى‬ ‫لةجياتى‬ ‫ه��ات��ووة‪« :‬دةرك����ةوت ك��ة ليذنةكة لة‬ ‫كارةكانيدا سةركةوتوو نةبووةء خةريكة‬ ‫بةئاراستةيةكى ت��ردا ك��اردةك��ات‪ ،‬كة‬ ‫َ‬ ‫خةلكانَيك كة‬ ‫ئةويش تةحقيق كردنة لة‬ ‫رؤذنامةنووس‪ ،‬يان دانيشتووى شارةكانى‬ ‫بي ئاطان لةكارةكة»‪.‬‬ ‫ترنء لة بناغةوة َ‬

‫َ‬ ‫بنةمالةى سةردةشت‪ ،‬ئةوة بةبيردَيننةوة‬ ‫كة دةسةآلت خؤى َ‬ ‫بةلَينى ثَيداون كة بةجديىء‬ ‫لَيبإاويى كار بؤ دؤزينةوةو دادطاييكردنى‬ ‫بكوذانى سةردةشت بكات‪ ،‬ب��ةآلم ئةوة‬ ‫نةبينراوة‪ ،‬هةربؤية داوا لة سةرؤكى هةرَيم‬ ‫دةكةن‪ ،‬كة تةدةخول لة كَيشةكةدا بكاتء‬ ‫َ‬ ‫هةلبووةشَينَيتةوةو لةجَيطةى‬ ‫ليذنةكة‬ ‫نوي لة رؤذنامةنووسانء‬ ‫ليذنةيةكى‬ ‫ئةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى مةدةنىء اليةنة‬ ‫رَيكخراوةكانى‬ ‫سياسييةكانى كوردستانء رَيكخراوة‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى‬ ‫نَيونةتةوةييةكانء نوَينةرى‬ ‫سةردةشت ثَيكبهَينَيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى سةردةشت‬ ‫نووسراوةكةى‬ ‫لةكاتَيكداية‪ ،‬س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��م خؤى‬ ‫بةبةرثرسى ئةمنيةتى ذيانى هةموو تاكَيكى‬

‫هةرَيم دةزانَيت‪ ،‬بةآلم كةمتةرخةميى لة‬ ‫لَي َ‬ ‫كؤلينةوة سةبارةت بةو كةيسة هةية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةلَين‪:‬‬ ‫بنةمالةى سةردةشت‬ ‫هةربؤية‬ ‫«هةست بةهيض ئةمنيةتَيك ناكةين»‪.‬‬ ‫ليذنةى لَي َ‬ ‫كؤلينةوة لة كةيسى تيرؤركردنى‬ ‫سةردةشت عوسمان‪ ،‬هيض وتةبَيذَيكى‬ ‫نيية‪ ،‬هةربؤية رؤذنامة ثةيوةنديى كرد‬ ‫بة وتةبَيذى حكومةتةوة‪ ،‬ب��ةآلم لةطةأل‬ ‫سةرؤكى هةرَيمدا لةدةرةوةى وآلت بوون‪،‬‬ ‫هاوكات رؤذنامة ضةند جارَيك ثةيوةنديى‬ ‫كرد بة بريكارى وةزارةتى ناوخؤوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫تةلةفؤنةكةى بةردةست نةبوو‪ ،‬ئةمانةء‬ ‫جطة لة ضةند َ‬ ‫هةولَيكى تر‪ ،‬هةربؤية رؤذنامة‬ ‫نةيتوانى هيض سةرةداوَيك لة كارةكانى‬ ‫ليذنةكة ثةيدا بكات‪.‬‬

‫داوادةكريَت بة ياسا خزمةتى كةسوكارى شةهيدان بكريَت‬

‫ياسا كؤنةكة كةموكووإيى تَيدايةو وةك ثَيويست مافء ئيمتيازى نةداوةتة كةسوكارى شةهيدان‬ ‫راثؤرتى‪ :‬النة كةريم‬ ‫فراكسيؤنى ط���ؤإان‪ ،‬ثإؤذةياساى‬ ‫ثَيشنيازى هةمواركردنى ياساى مافء‬ ‫ئيمتيازاتى ك��ةس��وك��ارى شةهيدانء‬ ‫ئةنفالكراوانى ثَيشكةش بة ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان كردووةو وتةبَيذى وةزارةتى‬ ‫شةهيدانيش ئاماذة بةوة دةكات‪ :‬لةطةأل‬ ‫هةموو ضاكسازييةكدان كة لة خزمةتى‬ ‫كةسوكارى شةهيداندا بَيت‪.‬‬ ‫لةضةند رؤذى راب��ردوودا‪ ،‬ثةرلةمانى‬ ‫كوردستان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ‬ ‫ثإؤذةياساى ثَيشنيازى هةموارى دووةمى‬ ‫بؤ ياساى مافء ئيمتيازى كةسوكارى‬ ‫شةهيدانء ئةنفالكراوان كرد كة لةاليةن‬ ‫فراكسيؤنى طؤإانةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان‬ ‫كرابوو‪ ،‬ئةندامانى ئةو فراكسيؤنةش‬ ‫ثَييانواية‪ ،‬ثَيويستة خزمةتى زياتر بة‬ ‫كةسوكارى شةهيدانء ئةنفالكراوان‬ ‫بكرَيتء جياوازى لةنَيوانيادا نةكرَيت‪.‬‬ ‫ظيان عةبدوإلةحيمى ثةرلةمانتارى‬ ‫فراكسيؤنى ط��ؤإانء ئةندامى ليذنةى‬ ‫شةهيدانء ك��اروب��ارى قوربانييان‪ ،‬بة‬ ‫رؤذنامةى راطةياند‪« :‬ثَيمانواية ئةو ياساية‬ ‫كةموكووإيى تَيدايةو وةك ثَيويست مافء‬ ‫ئيمتيازى نةداوةتة كةسوكارى شةهيدان‪،‬‬ ‫هةربؤية داواى هةمواركردنةوةيمان‬ ‫كردووةو بةثَيويستى دةزانين كة بة ياسا‬

‫َ‬ ‫كؤمةلطةن‬ ‫كةسوكارى شةهيدان مةغدورترين ضيني‬ ‫خزمةتى زياترى كةسوكارى سةربةرزى‬ ‫شةهيدان بكرَيت»‪.‬‬ ‫ثإؤذةياساى ثَيشنيازى هةموارى‬

‫دووةمى ياساى مافء ئيمتيازى كةسوكارى‬ ‫شةهيدانء ئةنفالكراوان‪ ،‬لةضةند َ‬ ‫خالَيكدا‬ ‫ضإكراوةتةوة كة طرنطترينيان بريتيية لة‬

‫[زيادكردنى مووضةى شةهيدان بةشَيوةيةك‬ ‫كة لةطةأل ذي��انء ط��وزةران��ى ئَيستاى‬ ‫كوردستاندا بطونجَيت‪ ،‬نةهَيشتنى جياوازى‬ ‫لةنَيوان مووضةى ثلةكانى شةهيددا‪ ،‬واتة‬ ‫ثلةى شةهيدى سةركردة‪ ،‬يان سةنطةر‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةرمالة بؤ‬ ‫يان خةباتطَيإ‪ ،‬خةرجكردنى‬ ‫َ‬ ‫مندالى شةهيدان لة زانكؤو قوتابخانةكان‪،‬‬ ‫ثَيدانى مووضةى ضةند شةهيدَيك بة‬ ‫وارسى ثلة يةك‪ ،‬لةبرى ثَيدانى مووضةى‬ ‫تةنيا يةك شةهيد‪ ،‬جطة لةثَيدانى سولفةى‬ ‫هاوسةرطيريىء سولفةى خانووبةرةء‬ ‫ثَيدانى سولفةى تايبةت كة لةسةر بودجةى‬ ‫وةزارةتى شةهيدان بَيت‪ ،‬دامةزراندن لة‬ ‫دامودةزطاكانى حكومةتدا بة رَيذةى (‪)%50‬‬ ‫بَيت بؤ كةسوكارى شةهيدانء ئةنفالكراوان‬ ‫بةثَيى ثسثؤإيىء لَيهاتوويى‪ ،‬كةسوكارى‬ ‫َ‬ ‫مولكء‬ ‫شةهيدان ببةخشرَين لة باجى‬ ‫خانووبةرة بة رَيذةى(‪.])%50‬‬ ‫ثإؤذةياساكةى فراكسيؤنى طؤإان‪،‬‬ ‫لة(‪)2009/11/18‬ةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان‬ ‫ك��راوةو نزيكةى هةشت مانط بةسةر‬ ‫ثَيشكةشكردنيدا تَيثةإيوةء سةبارةت‬ ‫بةدواخستنى ث��إؤذةك��ةش‪ ،‬ظيان وتى‪:‬‬ ‫«دةبوو زووتر بخرايةتة بةرنامةى كارةوة‪،‬‬ ‫ضونكة ئةو ثإؤذةية ثةيوةنديى هةية بة‬ ‫ذيانء طوزةرانى كةسوكارى سةربةرزى‬ ‫شةهيدانء ئةنفالكراوانةوة‪ ،‬كة مةبةست‬ ‫لَيى باشتركردنى رةوش��ى ط��وزةرانء‬ ‫ئاوإدانةوةية لَييان»‪.‬‬ ‫لةئَيستادا مووضةى وارسى شةهيدانى‬

‫هةرَيمى كوردستان‪ ،‬بةضةند ثلةيةك‬ ‫دابةشكراوة‪ ،‬بةم شَيوةية (شةهيدانى‬ ‫سةركردةى مةيدانى (‪)2‬مليؤنء (‪)500‬‬ ‫ه��ةزار‪ ،‬شةهيدى سةركردة (‪)1‬مليؤنء‬ ‫(‪)200‬هةزار‪ ،‬كارطَيإى فةرماندةيى (‪)950‬‬ ‫هةزار‪ ،‬كاديرى سةربازى لة (‪)950- 400‬‬ ‫ه��ةزار‪ ،‬شةهيدى سةنطةر (‪)400‬ه��ةزار)‬ ‫كــة ئــةم مــووضــانة لةبودجةى‬ ‫(‪)2010‬دا دةستكارى كراون بةجؤرَيك‬ ‫كة ئةو مووضانةى لة نَيوان (‪)400‬هةزار‬ ‫تا (‪)699‬هةزار ديناردان بة رَيذةى (‪)%25‬‬ ‫زيادكراون‪ ،‬ئةو مووضانةش كة لةنَيوان‬ ‫(‪)700‬ه��ةزار تا (‪)950‬ه��ةزار ديناردان بة‬ ‫رَيذةى (‪ )%15‬زياديان كردووة‪ ،‬شةهيدانى‬ ‫هاوآلتيش مووضةكةيان بووة ب��ة(‪)180‬‬ ‫ه���ةزار دي��ن��ارء ه��اوك��ات كةسوكارى‬ ‫ئةنفالكراوانيش مووضةكةيان لة (‪)300‬‬ ‫ه���ةزارةوة ب��ووة بة (‪)450‬ه���ةزارو ئةو‬ ‫وارسانةى لةئةنفالكراوَيك زياتريان هةية‪،‬‬ ‫مووضةكةيان لة(‪)600‬هةزارةوة بووة بة‬ ‫(‪)900‬هةزار‪.‬‬ ‫فوئاد عوسمان‪ ،‬وتةبَيذى وةزارةت��ى‬ ‫ك��اروب��اى ش��ةه��ي��دانء ئةنفالكراوانى‬ ‫حكومةتى هةرَيم‪ ،‬بة رؤذنامةى راطةياند‪:‬‬ ‫«ثَيمان باشة‪ ،‬دةستكاريكردنى مووضةو‬ ‫َ‬ ‫دةرم��ال��ةى شةهيدان لةسةر بنةماى‬ ‫ذمارةى ئةندامانى خَيزان بَيتء هاوكات‬ ‫لةطةأل هةموو ضاكسازييةكداين كة لة‬ ‫بةرذةوةنديى كةسوكارى شةهيداندا بَيتء‬ ‫ثشتطيريى لَيدةكةين»‪.‬‬


‫‪14‬‬

‫‪nawxo.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ئــابــووري‬

‫كابينةي شةشةميش‪ ،‬نةخؤشخانةي (‪)400‬‬

‫ثي تةواو ناكريَت‬ ‫قةرةويَلَةيي سليَماني َ‬ ‫راثؤرتي‪ :‬ضاوان عةلى‬

‫نةخؤشخانةى (‪ )400‬قةرةوَيَلةيي‬ ‫لة سلَيمانى ئَيستا تةنيا (‪)%55‬ى‬ ‫ت��ةواوك��راوة‪ ،‬بةثَيى طرَيبةستةكة‬ ‫دةبوو لة (‪)2008‬دا‪ ،‬تةواوبكرايةء‬ ‫كةمةتةرخةمييةكةشيبؤئةنجومةني‬ ‫وةزيران دةطةإَينرَيتةوة‪.‬‬ ‫بةثَيى ئ��ةو طرَيبةستةى كة‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪ )2004‬لةطةأل‬ ‫لة كؤتايى‬ ‫كؤمثانياى (‪)UI‬ى كؤرى لةاليةن‬ ‫دةزط���اى ث��إؤذة تايبةتةكانةوة‬ ‫بةستراوة دةب��وو لة (‪)2008‬دا‬ ‫نةخؤشخانةكة تةواوبكرَيت‪.‬‬ ‫هَيمن خاليد‪ ،‬ئ��ةن��دازي��ارى‬ ‫سةرثةرشتيارى ثإؤذةكة ئاماذةى‬ ‫ب��ةوةك��رد‪ :‬ثإؤذةكة لة كؤمثانيا‬ ‫كؤرييةكة س��ةن��دراوةت��ةوةو بةم‬ ‫نزيكانة كارةكة لة رَيطةى تةندةرةوة‬ ‫َ‬ ‫ودةولةتى‪.‬‬ ‫دةدرَيتة كؤمثانيايةكى نَي‬ ‫لة ثإؤذة بةردةوامةكانى َ‬ ‫سالى‬ ‫(‪ )2010‬ث��إؤذةى دروستكردنى‬ ‫نةخؤشخانةى (‪ )400‬قةرةوَيَلةيي‬ ‫لة سلَيمانى بإى (‪ )75‬مليارو (‪)35‬‬ ‫مليؤن دينارى بؤ تةرخانكراوة‪ ،‬كة‬ ‫تا َ‬ ‫سالى (‪ )2009‬بإي (‪ )54‬مليارى‬ ‫خةرجكراوةء تةنيا (‪ )21‬مليارو‬ ‫(‪ )35‬مليؤنى ماوةتةوة‪ ،‬ئةمةش لة‬ ‫كاتَيكداية‪ ،‬كة بة وتةى ئةندامَيكى‬ ‫ب��ؤردى ث��إؤذةك��ة تائَيستا تةنيا‬ ‫(‪)%55‬ى ثإؤذةكة تةواو بووةو بةو‬ ‫بودجةيةشي كة ماوةتةوة ثإؤذةكة‬ ‫تةواو ناكرَيت‪.‬‬ ‫ت��ةواو نةبوونى ث��إؤذةك��ة بة‬ ‫وتةى سةرضاوةيةك لة ئةنجومةنى‬ ‫وةزيران‪ ،‬دةطةإَيتةوة بؤ حكومةت‪،‬‬ ‫بةبى‬ ‫ضونكة هةر لة س��ةرةت��اوة‬ ‫َ‬ ‫ئاطادارى وةزارةت��ى تةندروستى‪،‬‬ ‫دةزط����اى ث��إؤذةت��اي��ب��ةت��ةك��ان��ى‬ ‫ئةنجومةنى وةزيران طرَيبةستةكةى‬ ‫لةطةأل كؤمثانياى (‪)UI‬ى كؤرى‬ ‫ئيمزاكرد‪ ،‬دوات��ر كة كارةكةى‬ ‫ثَينةكراوة دراوةت���ة وةزارةت���ى‬ ‫تةندروستى لة (‪ )2008‬يشةوة وةك‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬كارةكانى‬ ‫هَيمن خاليد‪،‬‬ ‫ثإؤذةكة‪ ،‬بؤردةكة ئةنجامى دةداو‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫كؤمثانياكة تةنيا لةاليةنى داراييةكة‬ ‫ئاطادار دةكرايةوة»‪.‬‬ ‫بة وتةى سةرضاوةيةكي باآلي‬ ‫ئةنجومةني وةزي��ران��ي هةرَيم‪،‬‬ ‫دواى طؤإينى جَيطرى سةرؤكى‬ ‫حكومةت لة نيوةى َ‬ ‫سالى (‪)2009‬‬ ‫دا دةستثَيكردنةوةى كارةكانى‬ ‫ثإؤذةكة بةوشَيوةيةى كة بؤردةكة‬ ‫ب��ةإَي��وةى ب��ةرَي��ت‪ )3( ،‬مانط لة‬ ‫ئةنجومةنى وةزي���ران لةاليةن‬ ‫ليذنةى ياساييةوة تاوتوَيكراو‬ ‫دوات��ر رَيطريى بؤ دروستبوو تا‬ ‫دواى طؤإينى كابينةى حكومةتء‬ ‫دةستبةكاربوونى كابينةى شةشةمى‬ ‫ثي‬ ‫حكومةتيش كارةكان دةستي َ‬

‫لةطةأل هةموو ئةم‬ ‫دواكةوتنانةدا‪،‬‬ ‫كؤمثاينا كؤرييةكة‬ ‫غةرامة نةكراوة‬ ‫نةكردووةتةوة‪ ،‬بةآلم لة ئَيستادا‬ ‫حكومةت ثإؤذةكةى لة وةزارةتى‬ ‫تةندروستى سةندووةتةوةء داويةتى‬ ‫بة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة‪.‬‬ ‫لةطةأل هةموو ئةم دواكةوتنانةدا‪،‬‬ ‫كؤمثاينا كؤريةكة غةرامة نةكراوة‪،‬‬ ‫ئةمةش لة كاتَيكداية كة ضةند‬ ‫جارَيك كارةكانى ثإؤذةكة بةهؤى‬ ‫كؤمثانياكةوة‬ ‫كةمتةرخةميى‬ ‫راط���ي���راوة‪ ،‬ك��ة ب��ةث�َي��ى هةموو‬ ‫طرَيبةستَيكى كاركردن لة بةرامبةر‬ ‫هةر دواكةوتنَيك كؤمثانياكة ثَيويستة‬ ‫غةرامة بكرَيت‪ ،‬بةآلم كاتَيك غةرامة‬ ‫كرا‪ ،‬لةاليةن حكومةتةوة ثارةى‬ ‫غةرامةكة بؤ كؤمثانيا كؤرييةكة‬ ‫طةإَينرايةوة كة نةزانرا هؤكارةكةى‬ ‫ضى بوو‪.‬‬ ‫ه��ةرض��ةن��دة ئ��ةن��دازي��اري‬

‫سةرثةرشتيارى ثإؤذةكة‪ ،‬ئاماذة‬ ‫بة كةميى ئةو بودجةية دةكات كة بؤ‬ ‫ثإؤذةكة تةرخانكراوةو ثَييواية‪،‬كة‬ ‫نةخؤشخانةيةكى لةمجؤرة لة‬ ‫ناوةإاستء باشوور دوو ئةوةندة‬ ‫بودجةيان بؤ دادةنرَيت‪ ،‬بةآلم بةثَيى‬ ‫زانيارييةكان دواكةوتنى كارةكانى‬ ‫ثإؤذةكة زيانى لة بودجةكةدا داوة‪.‬‬ ‫لة َ‬ ‫سالي (‪)2008‬ةوة كة وادةى‬ ‫ت��ةواوك��ردن��ى ث��إؤذةك��ة كؤتايى‬ ‫هاتووةو نةتوانرا تةواوبكرَيت‪،‬‬ ‫نزيكةى (‪ )500‬كرَيكارى كؤمثانياكة‬ ‫بَيكار مابوونةوةء كؤمثانياكةش‬ ‫لي بَيبةرى كردن‪ ،‬هةربؤية‬ ‫خؤى َ‬ ‫وةزارةت���ى تةندروستى لةسةر‬ ‫بودجةى ثإؤذةكة كرَيكارةكانى‬ ‫رةوان������ةى وآلت���ان���ى خ��ؤي��ان‬ ‫كردووةتةوة‪.‬‬ ‫ه����ةروةك (‪ )10‬ك��ارم��ةن��دى‬ ‫وةزارةت����ى تةندروستى ك��ة لة‬ ‫ئةندازيارو فةرمانبةرى رووثَيويىء‬ ‫كارطَيإى ثَيكهاتوونء ماوةى (‪)5‬‬ ‫َ‬ ‫سالة مووضة وةردةطرنء يةكاليى‬ ‫بوونةتةوة بؤ كارى نةخؤشخانةكة‪،‬‬ ‫ك��ة تائَيستا ن��ي��وةى كارةكاني‬ ‫تةواوبووة‪.‬‬ ‫س��ةرض��اوةك��ةى ئةنجومةنى‬ ‫وةزي���ران جةختى ل��ةوةك��ردةوة‪:‬‬ ‫ئةو ثارةيةي بؤ ئةو فةرمانبةرو‬ ‫كارمةندانة تةرخانكراوة لة بودجةى‬ ‫طشتيى دةإوات بةثَيويستي دةزانَيت‬ ‫اليةني كةمتةرخةم سزابدرَيت‪.‬‬ ‫ث�����إؤذةى دروس��ت��ك��ردن��ى‬ ‫نةخؤشخانةى (‪400‬ق��ةرةوَي�َ�ل��ةي‬ ‫لة سلَيمانى‪ ،‬كة وةك ئةندازيارى‬ ‫سةرثةرشتيارى ثإؤذةكة ئاماذةى‬ ‫ثَيدا رةنطة بة ساألء نيوَيكى ديكة‬ ‫تةواو بكرَيت‪ ،‬بةآلم سةرضاوةيةكى‬ ‫نزيك لة كارةكانى ثإؤذةكة ئةوةى‬ ‫رةت��ك��ردةوةء بؤ رؤذن��ام��ة وتى‪:‬‬ ‫«لةبةر ئ��ةوةى بودجةكةى كةمة‪،‬‬ ‫ماوةتةوةء ثَيويستى بة بودجةى‬ ‫ديكة دةب �َي��تء اليةنَيكيش نيية‬ ‫َ‬ ‫بكؤلَيتةوة‪،‬‬ ‫لةاليةنى كةمتةرخةم‬ ‫هةربؤية ثَيدةضَيت ثإؤذةكة تا‬ ‫كابينةى داهاتووى حكومةت بة‬ ‫تةواونةكراويى بمَينَيتةوة»‪.‬‬

‫نةوت‪ ،‬بازرطانيية ثأكيَشةكة‬ ‫راثؤرتي‪ :‬شاآلو فةتاح‬ ‫ب���ةث���َي���ض���ةوان���ةى ه���ةر‬ ‫بازرطانييةكى ديكةوة‪ ،‬كَيشةكانى‬ ‫ن��ةوت لة دةرةوةى هةرَيمةوة‬ ‫دةورووذَي���ن���رَي���نء دةخ��رَي��ن��ة‬ ‫بةرضاوى ميديا نةك لة ناوةوة‪،‬‬ ‫ئةمةش كَيشةى زؤرى بؤ ئةم‬ ‫كةرتة دروس��ت��ك��ردووة‪ ،‬ضونكة‬ ‫كاركردنى دةزطاكانى ديكة زؤربةى‬ ‫كات لةإَيطةى ميدياى ناوخؤييةوة‬ ‫دةثشكنرَيت‪ ،‬ئةمةش وايكردووة‬ ‫َ‬ ‫طةندةلييةكان‬ ‫بتوانن زؤرَي��ك لة‬ ‫بشارنةوة‪ ،‬ب��ةآلم كةرتى نةوت‬ ‫زؤرب��ةى كات لةإَيطةى ميدياى‬ ‫بيانييةوة دةثشكنرَيت‪ ،‬كة دةستيان‬ ‫بة زانيارى زياتر رادةطات‪.‬‬ ‫تائَيستا ه��ةرض��ى كَيشةى‬ ‫جديى نةوت هةية لةاليةن دةزطا‬ ‫ورووذَي��ن��راوة‪،‬‬ ‫بيانييةكانةوة‬ ‫ب��ؤ نموونة ل��ة دي��ارت��ري��ن ئةو‬ ‫ك �َي��ش��ان��ةى ك��ة رؤذن��ـ��ام��ـ��ةى‬ ‫(داطين نارينطسليظ)ى نةرويجى‬ ‫ورووذان��دى‪ ،‬كَيشةى ميانطيريى‬ ‫ئاشتى هةورامى‪ ،‬وةزيرى سامانة‬ ‫سروشتييةكانى هةرَيم بوو لة‬ ‫كإينى ثشكةكانى كؤمثانيايةكى‬ ‫كةرتى تايبةتء بوونى بة ميانطير‬ ‫لةنَيوان دوو كؤمثانياى ديكةداء‬ ‫كؤمثانياى‬ ‫دوو‬ ‫يارمةتيدانى‬ ‫كةرتى تايبةت لةسةر بودجةى‬ ‫حكومةت‪ ،‬كاتَيك رؤذنامةكة‬ ‫ئةم كَيشةيةى ورووذان���د‪ ،‬هيض‬ ‫شتَيكى ئةوتؤ لةسةر كارةكانى‬ ‫وةزارةتةكةى ئاشتى هةورامىء‬ ‫كارةكانى بآلونةكرابووةوة‪ ،‬بةآلم‬

‫لةطةأل ورووذاندنى ئةم كَيشةيةدا‪،‬‬ ‫ميدياى ناوخؤش فشارَيكى ئةوتؤى‬ ‫دروستكرد‪ ،‬كة ئاشتى هةورامى‬ ‫ناضاربوو بضَيتة بةردةم ثةرلةمان‬ ‫بؤ روونكردنةوة‪.‬‬ ‫يةكَيكى ديكة لةو كَيشانةى‬ ‫كة ميدياى دةرةوة‪ ،‬بةتايبةت‬ ‫رؤذنامةى بةناوبانطى ئةمريكى‪،‬‬ ‫(نيويؤرك تايمز)‪ ،‬ورووذان��دى‬ ‫كَيشةى وةرطرتنى ثشكى كؤمثانيا‬ ‫نةوتييةكان بوو لةاليةن بةرثرسانى‬ ‫ئةمريكاوة‪ ،‬ئةم كَيشةية بةسةر‬ ‫ثيتةر َ‬ ‫طالبرَيسى طةورة دبلؤماتى‬ ‫ئةمريكيدا شكايةوةو بؤ ماوةيةكى‬ ‫دوورو درَيذيش دةنطدانةوةى‬ ‫درووستكرد‪ ،‬كَيشةكةش ئةوةبوو‬ ‫كة ثيتةر َ‬ ‫طالبرَيس وةك دبلؤماتَيكى‬ ‫بةناوبانط دةس��ت��ى ه��ةب��وو لة‬ ‫داإشتنى دةستوورو دياريكردنى‬ ‫ضؤنَيتى دابةشكردنى سامانى نةوت‪،‬‬ ‫لةكاتَيكدا بةنهَينيى راوَيذكارى‬ ‫كؤمثانيايةكى نةوتى نةرويجى‬ ‫ب��وو‪ ،‬هةربؤية رةخنةى ئةوةى‬ ‫لَيدةطيرا‪ ،‬كة بةرذةوةندييةكانى ئةو‬ ‫كؤمثانيايةى لةكاتى داإشتنةوةى‬ ‫ياساكاندا لةبةرضاو طرتووة‪،‬‬ ‫ئةم كَيشةية تائَيستاش شياوى‬ ‫توَيذينةوةيةو بة ئةنجامَيكى‬ ‫يةكاليى كةرةوة نةطةيشت‪.‬‬ ‫يةكَيكى ديكة لة كَيشةكان كة‬ ‫لة ميدياى دةرةوة ورووذَي��ن��را‪،‬‬ ‫كاركردنى بةرثرسانى ئةمريكى‪،‬‬ ‫ئيدارةى بؤش بوو لة كؤمثانيا‬ ‫نةوتييةكاندا‪ ،‬هةرةيةكة لة ذةنةراأل‬ ‫َ‬ ‫طالبرَيس‪،‬‬ ‫جةى طارنةر‪ ،‬ثيتةر‬ ‫َ‬ ‫زالماى خةليلزاد لة بوارى نةوتداو‬ ‫لة عَيراق‪ ،‬بةتايبةت لة باكوورى‬

‫كوردستان كةوتنة ك��ار‪ ،‬ياخود‬ ‫بوونة راوَيذكار لة كؤمثانيايةكى‬ ‫نةوتيدا‪ ،‬دوايين ه��ةواأل بوونى‬ ‫َ‬ ‫زالماى خةليلزادى طةورة دبلؤماتى‬ ‫ئةمريكيية بة راوَيذكارى كؤمثانياى‬ ‫(دى‪.‬ئَين‪.‬ئؤ)ى نةرويذى‪ ،‬ئةم بابةتة‬ ‫لةاليةن ضةند رؤذنامةنووسَيكى‬ ‫بيانييةوة ورووذَينرا‪ ،‬ئةوةى لةم‬ ‫بابةتةدا جَيى سةرنج بوو ئةو‬ ‫ثرسيارة بوو‪ ،‬كة ئايا كاركردنى ئةو‬ ‫بةرثرسانة لةبوارى نةوتدا ماناى‬ ‫ئةوة ناطةيةنَيت كة ئةمريكا عَيراقى‬ ‫تةنيا بؤ نةوتةكةى داطيركردووة؟‬ ‫ئ��ةم ثرسيارةش بةشَيوةيةكى‬ ‫ئاشكرا دةورووذَي��ن��را‪ ،‬بةتايبةت‬ ‫لةبةرئةوةى ئ��ةو بةرثرسانةى‬ ‫لة ب��وارى نةوتدا كاريان دةكرد‬ ‫زؤرينةى لةنيؤ كؤنزةرظاتيظةكانء‬ ‫ئ��ةوان��ةب��وون‪ ،‬كة ج��ؤرج دةبليو‬ ‫بؤشى سةرؤكى ثَيشووى ئةمريكا‬ ‫متمانةى ثَيبةخشيبوون‪.‬‬ ‫ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى طشتيىء‬ ‫ل��ة ض��ةن��د كَيشةيةكى دي��ك��ةدا‬ ‫رؤذن���ام���ةن���ووس���ان���ى بيانى‬ ‫طرنطييةكى زؤريان بة كَيشةكانى‬ ‫نةوتى كوردستانء عَيراق داوة‪،‬‬ ‫هةر بؤ نموونة جوشوا هةممةرى‬ ‫نووسةرى ثَيشووى (نيوزويك)‬ ‫لة وَيبسايتى (فاست كؤمثانى)ء‬ ‫َ‬ ‫ئةمسالدا‬ ‫لة رؤذى (‪)1‬ى نيسانى‬ ‫راثؤرتَيكى ضإوثإى لةسةر نةوتى‬ ‫كوردستان ب�لآوك��ردةوةء تيايدا‬ ‫زؤرينةى كَيشةكانى ئةو بوارةى‬ ‫ورووذاند‪ ،‬ئةمة لةكاتَيكدا بوارى‬ ‫نةوت تةنيا لةاليةن سياسييةكانةوة‬ ‫ب��ووةت��ة ج �َي��ى س��ةرن��ج‪ ،‬ن��ةك‬ ‫رؤذنامةنووسةكان‪.‬‬

‫جاريَكى تريش ‪ 289‬مليؤن دينار بؤ بيناى خانةى دادى سليَمانى خةرجدةكريَت‬

‫هَيشتا كةسى تَيدا دادطايى نةكراوة‬ ‫بةرهةم خاليد‬

‫نزيكةى (‪ )12‬مانطة خانةى دادى سلَيمانى‬ ‫بؤ بانطةشةى َ‬ ‫هةلبذاردنى ليستى كوردستانيى‬ ‫لةاليةن بةرثرسانى ليستةكةوة كراوةتةوة‪،‬‬ ‫بةآلم تائَيستا يةك رؤذ دةوامى دادطاى تَيدا‬ ‫نةكراوة‪.‬‬ ‫سةرةإاى دواكةوتنى لة وادةى خؤيدا‪،‬‬ ‫هةلمةتى َ‬ ‫ب��ةآلم لة كاتى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى‬ ‫ثةرلةمانى كوردستاندا‪ ،‬وا نيشاندرا كة بيناي‬ ‫نوَيى خانةى دادى سلَيمانى ت��ةواو بووة‪،‬‬ ‫لة كاتَيكدا تةنيا رووكارى دةرةوةى بيناكة‬ ‫تةواوكرابوو‪ ،‬كةضى ئَيستاء دواى َ‬ ‫سالَيك لة‬ ‫«كردنةوةى بيناكة‪ ،‬ثارَيزطارى سلَيمانى داوا‬ ‫لة ئةنجومةنى وةزيران دةكات‪ ،‬نزيكةى (‪)300‬‬ ‫مليؤن دينار بؤ بيناى ناوبراو تةرخان بكات‪.‬‬

‫رؤذى (‪ ،)2009 /7/12‬وه‌ك به‌شَيك ل ‌ه‬ ‫ي َ‬ ‫ي كوردستاني‌‌و‬ ‫ي ليست ‌‬ ‫هةلبژاردن ‌‬ ‫بانگه‌ش ‌ه ‌‬ ‫ي د‪ .‬به‌رهه‌م َ‬ ‫ي‬ ‫سالحى سه‌رؤك ‌‬ ‫ب ‌ه ئاماده‌بوون ‌‬ ‫ليسته‌كه ‌ء كؤسره‌ت ره‌سوأل عه‌لي‪ ،‬جَيطرى‬ ‫ي‬ ‫سكرتَيرى طشتى يةكَيتى‌و چه‌ند به‌رپرسَيك ‌‬ ‫ي حيزبيي‪ ‌‌ ،‬بياناك ‌ه ب ‌ه رَيوإه‌سمَيك‬ ‫ديك ‌ه ‌‬ ‫ي راگه‌ياندن‬ ‫ي ده‌زگاكان ‌‬ ‫كرايه‌وه‌‪ ،‬به‌بآ ئه‌و ‌ه ‌‬ ‫ي بيناك ‌ه نيشان بده‌ن‪.‬‬ ‫ناوه‌و ‌ه ‌‬ ‫بيناي خ��ان��ةى داد ل��ة سلَيمانى ل ‌ه‬ ‫ي تَيدا ده‌كرَيت‪ ،‬سه‌ره‌تا‬ ‫(‪)2005/3/1‬ه‌و ‌ه كار ‌‬ ‫ي پإؤژه‌ك ‌ه (‪)426‬رؤژ بووه‌‪ ،‬به‌آلم دواتر‬ ‫ماو ‌ه ‌‬ ‫ي بؤ درَيژكراوه‌ته‌وه‌‌و ده‌بوو پَيش (‪)2‬‬ ‫ماوه‌ك ‌ه ‌‬ ‫ساأل لةو بةروارة ته‌واو بكرايه‌‪.‬‬ ‫ب����ةث����َي����ى‬

‫ن��ووس��راوى ذم������ارة(‪ )6832/1/23‬كة لة‬ ‫رؤذى(‪)2010/6/21‬دا بة ئيمزاى ثارَيزطارى‬ ‫سلَيمانى‪ ،‬بةهرؤز محةمةد َ‬ ‫سالح دةرضووةو‬ ‫ئ��اإاس��ت��ةى سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى‬ ‫وةزيران‪ -‬نووسينطةى تايبةت كراوة‪ ،‬داواى‬ ‫دابينكردنى بودجة دةك��ات بة بإى (‪)289‬‬ ‫مليؤنء (‪)430‬هةزارء (‪)675‬دينار بة مةبةستى‬ ‫طةياندنى كارةباء راكَيشانى بؤرى ئاوو‬ ‫تةواوكارىء هةندَيك كارى جؤراوجؤر كة‬ ‫نازانرَيت مةبةستى ضيية؟‬ ‫سةرضاوةيةك ل ‌ه به‌إَيوه‌به‌رَيتيي ئه‌شغال‌و‬ ‫ي سلَيماني‪ ،‬لةوبارةيةوة‬ ‫ئاوه‌دانكردنه‌و ‌ه ‌‬ ‫ي‬ ‫ي خان ‌ه ‌‬ ‫بة رؤذنامةى راطةياند‌‪ :‬بينا ‌‬

‫داد ل ‌ه سلَيماني‌‪ ،‬ئةو كاتة تةواو نةكرابوو كة لة‬ ‫راطةياندنةكانةوة ئاماذةى بؤكرا‪.‬‬ ‫رؤذن��ام��ةش لة راثؤرتَيكدا كة رؤذى‬ ‫(‪ )2009/7/13‬بآلويكردةوة‪ ،‬ئاماذةى بؤ‬ ‫ي ئ��او‌و كاره‌با‌و‬ ‫ئةوةكردبوو كة سيستم ‌‬ ‫ي سارديي‌‌و گه‌رمي‌‌و ته‌له‌فؤن‌و‬ ‫سيستم ‌‬ ‫ئاگركوژاندنه‌وه‌و سيستم‌و كامَيراي چاودَيريي‬ ‫ت �ه‌واون �ه‌ب��ووه‌و به‌وهؤيه‌شه‌و ‌ه ئةوكاتة‬ ‫ي بيناك ‌ه‬ ‫ي ل ‌ه ده‌ره‌و ‌ه ‌‬ ‫ي كردنه‌وه‌ك ‌ه ‌‬ ‫رَيوإه‌سم ‌‬ ‫ي سه‌ر ب ‌ه‬ ‫ي راگه‌ياندن ‌‬ ‫به‌إَيوه‌چووةء ده‌زگاكان ‌‬ ‫يه‌كَيتي‌و پارتيش ناو بيناكه‌يان نيشان نه‌دا‪.‬‬ ‫ي رؤژن��ام��ه‌‪ ،‬وتيشي‪:‬‬ ‫س��ه‌رچ��اوه‌ك�� ‌ه ‌‬ ‫«ئَيستا‪ ،‬ئةو ثارةيةى داواكراوة بة مةبةستى‬

‫تةواوكردنى ئةو كةموكورتييانةية كة لة‬ ‫بيناكةدا هةبوونء بة تةواونةكراويى رووكارى‬ ‫دةرةوةى بيناكة ثيشانى َ‬ ‫خةلك دراوة‪ ،‬ئةوةش‬ ‫ثَيضةوانةى ياساية كة ثإؤذةيةك ئةوةندة كات‬ ‫بةسةر وادةى تةواوكردنيدا تَيثةإَيتء ثارةى‬ ‫ديكةى بؤ سةرف بكرَيت»‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي (‪)2005‬دا‪ ،‬گرَيبه‌ست ‌‬ ‫ي ئازار ‌‬ ‫ل ‌ه مانگ ‌‬ ‫ي‬ ‫ي داد ‌‬ ‫ي خان ‌ه ‌‬ ‫ي بينا ‌‬ ‫ي پإؤژ ‌ه ‌‬ ‫دروستكردن ‌‬ ‫ي (‪)28‬‬ ‫ي ئيمزاكراوه‌‌و تا ئَيستا نزيك ‌ه ‌‬ ‫سلَيمان ‌‬ ‫ي بؤ ته‌رخانكراو ‌ه‬ ‫بليؤن‌و (‪)320‬مليار دينار ‌‬ ‫ك ‌ه دةكات ‌ه (‪)24‬مليؤن دؤالر‌‌و ل ‌ه پ��إؤژ ‌ه‬ ‫َ‬ ‫ش (‪)2010‬‬ ‫ئةمسالي ‌‬ ‫ي‬ ‫ي بودج ‌ه ‌‬ ‫به‌رده‌وامه‌كان ‌‬ ‫ي‬ ‫دا هاتوو ‌ه ك ‌ه (‪)29‬مليار‌و (‪)107‬مليؤن دينار ‌‬ ‫بؤ ته‌رخانكراو ‌ه ك ‌ه ل ‌ه (‪)2009‬دا (‪)26‬مليار‌و‬ ‫ي بؤ ته‌رخانكراوه‌‌و بؤ (‪)2010‬‬ ‫(‪)21‬مليؤن ‌‬ ‫ي بؤ‬ ‫ي ديك ‌ه ‌‬ ‫ش (‪)3‬مليار‌و (‪)86‬مليؤن دينار ‌‬ ‫ته‌رخانكراوه‪.‬‬


‫‪17‬‬

‫‪nawxo.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫ثـــةروةردةو خويَندن‬

‫وةزيرى ثةروةردة‪:‬‬

‫ناكريَت ثرؤسةى ثةروةردة لةخزمةتى اليةنيَكدا بيَت‬ ‫سازدانى‪ :‬ثشتيوان سةعدولَآل‬

‫طةيشتينة ئةم بارودؤخة‪ ،‬ثَيش راثةإين‬ ‫كوردستان وَيرانبوو‪ ،‬لة َ‬ ‫سالى (‪ )1991‬لة‬ ‫هةرَيم (‪ )1300‬بيناى قوتابخانة هةبوو‪،‬‬ ‫ئَيستا (‪ )5540‬قوتابخانةمان هةيةء (يةك‬ ‫مليؤنء ‪ 400‬ه��ةزار) قوتابى لة ئاستى‬ ‫باخضةى ساوايانةوة تا ئامادةيى هةيةء‬ ‫ذمارةكةش لةزيادبوونداية‪ ،‬ئةمة بووةتة‬ ‫هؤى ئةوةى كة ئةركى وةزارةتى ثةروةردة‬ ‫قورس بَيتء ميزانييةى زياتريشى بووَيت‪،‬‬ ‫راستة ثَيشووتر تةنيا ئةوة طرنط بوو‬ ‫كة ذم��ارةى بيناى زياتر دروستبكرَيت‪،‬‬ ‫ن��ةك نةوعيةتى قوتابخانة‪ ،‬زؤرب��ةى‬ ‫قوتابخانةكان (‪ )2‬دةوامء (‪ )3‬دةوامنء‬ ‫(‪ )4‬سةعات دةوامدةكةن‪ ،‬ئةمةش لةطةأل‬ ‫سيستمى نوَيدا نةطونجاوة‪ ،‬ئةمساأل (‪)150‬‬ ‫مليار دينار لة بودجةى ئةنجومةنى وةزيران‬ ‫بإياردراوة (‪ )100‬قوتابخانةى هاوضةرخ بة‬ ‫هةموو ثَيداويستييةكانةوة لة هةرَيمء (‪)5‬‬ ‫بينا لة ناوضةدابإاوةكان دروستبكرَيت‪،‬‬ ‫ئةوةش هةنطاوى بؤ نراوةو تةندةرةكان‬ ‫لة ثارَيزطاكان راطةيةنراونء بة هيواين لةم‬ ‫هاوينةدا دةستبةكاربن‪ ،‬ئةمة دةبَيتة هؤى‬ ‫َ‬ ‫قةرةبالغى قوتابخانةكان‪.‬‬ ‫كةمكردنةوةى‬

‫سةفين دزةيى‪ ،‬وةزيرى ثةروةردةى‬ ‫هةر َيمى كوردستان‪ ،‬كة ماوةى هةشت‬ ‫مانطة لة ثؤستةكةى دةستبةكاربووة‪،‬‬ ‫لةطةأل ئةوةى ث َييواية‪ :‬سيستمى نو َيى‬ ‫ثةروةردة سيستم َيكى سةردةمييانةية‪،‬‬ ‫بةآلم ئاماذة بةوة دةكات‪ ،‬سيستمة‬ ‫نو َييةكة هةند َيك كةموكووإيى ت َيدايةء‬ ‫ث َيويستي بة ضارةسةركردن هةية‪،‬‬ ‫ئةوةش دةخاتةإوو‪ ،‬دةستكراوة بة‬ ‫ث َيداضوونةوة بة سيستمةكةداو بؤ ئةو‬ ‫مةبةستةش ليذنةيةك ث َيكه َينراوة‪.‬‬ ‫سةبارةت بة دةست َيوةردانى حيزبى‬ ‫لة كاروبارى ثةروةردةدا‪ ،‬وةزيرى‬ ‫ثةروةردة رايدةطةيةن َيت‪ :‬ثةروةردة‬ ‫مولَكى هةموو خةلَكى كوردستانةو تةنيا‬ ‫مولَكى اليةن َيك نيية‪ ،‬بةهيض ش َيوةيةك‬ ‫ناب َيت دةست َيوةردانى حيزبيى لة‬ ‫كاروبارى رؤذانةى ثةروةردةدا هةب َيت‪.‬‬ ‫رؤذنامة‪ :‬بةإ َيزت ضؤن سيستمى نو َيى‬ ‫ثةروةردة هةلَدةسةنط َينيت؟‬

‫* دةب�َي��ت بةشَيوةيةكى واقيعييانة‬ ‫سةيرى بارودؤخى كوردستان بكةين‪،‬‬ ‫ئةو طؤإانكاريية لة سيستمء ثرؤطرامى‬ ‫خوَيندن هؤى خؤى هةبووة‪ ،‬هؤيةكة ئةوةية‬ ‫َ‬ ‫دةولةتى عَيراقةوة‬ ‫كة لة دامةزراندنى‬ ‫سيستم ن��ةط��ؤإاوة‪ ،‬بؤية بة ثَيويست‬ ‫زانرا كة سيستمَيكى تازةو سةردةمييانة‬ ‫ثةيإةو بكرَيت‪ ،‬تا بتوانرَيت ئاستى زانست‬ ‫بةرزبكرَيتةوةو شَيوازَيكى ديكة لة خوَيندن‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪)2007‬دا‬ ‫بطيرَيتةبةر‪ ،‬ئةوةبوو لة‬ ‫كؤنطرةي ثةروةردةيى سازكراء لةوَيوة‬ ‫سيستمة كؤنةكة طؤإدرا‪ ،‬سيستمة نؤييةكة‬ ‫سيستمَيكى ضاكةء سةردةمييانةية‪ ،‬بةآلم‬ ‫لة ب��وارى تيؤرييةوة جياوازة لة بوارى‬ ‫جَيبةجَيكردن‪ ،‬سيستمة نؤييةكة اليةنى‬ ‫باشى زؤرة‪ ،‬بةآلم هةندَيك اليةنى هةية كة‬ ‫جَيى رةخنةية‪ ،‬طرفتى هةيةء طرفتةكانيش‬ ‫هةمةجؤرن‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬ضةند جار َيك وتووتة‪،‬‬ ‫سيستمة نو َييةكة كةموكووإيى ت َيداية‪،‬‬ ‫كةموكووإييةكان ضين؟‬ ‫* ذَيرخانى ثةروةردةيي يةكَيكة لةو‬ ‫طرفتانةي كة نةيتوانيوة هاوشان بَيت لةطةأل‬ ‫سيستمةكة‪ ،‬فةلسةفةى ت��ازةى خوَيندن‬ ‫ئةوةية‪ ،‬كة خوَيندكار (ميحوةر) بَيتء‬ ‫بةشَيوازى طرووث كاربكةن‪ ،‬بةداخةوة‬ ‫ثؤلةكانى ئَيمة (‪ 40‬تا ‪ )50‬قوتابى تَيداية‪ ،‬بؤية‬ ‫بةجي ناكرَيت‪ ،‬لة هةمانكاتدا‬ ‫سيستمةكة جَي َ‬ ‫نةشارةزابوونى مامؤستايان لة سيستمى‬ ‫تازة هةندَيك طرفتى دروستكردووة‪ ،‬نةبوونى‬ ‫مامؤستاى ثسثؤإ لة ب��وارى جياجيادا‪،‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬دةبوو لة سةرةتاى ئةمسالَةوة‬ ‫دةس��ت بة هةلَمةتى دروستكردنى‬ ‫بيناى قوتابخانة بكراية‪ ،‬بؤ تائ َيستا‬ ‫دواكةوتووة؟‬

‫سةفين دزةيي‬ ‫بةإَيوةبةرة طشتييةكانمان راسثاردووة‬ ‫بؤئةوةى سةردانى ثارَيزطاكانء قةزاكان‬ ‫بكةنء بيروبؤضوونى ثسثؤإانى ثةروةردة‬ ‫وةرب��ط��رن‪ ،‬لةاليةكى ت��رةوة بةمنزيكانة‬ ‫لة وَيبسايتى وةزارةت رايدةطةيةنين كة‬ ‫هةموو كةسَيك بؤي هةية راو بؤضوونء‬ ‫تَيبينى خؤى لةسةر سيستمةكة ثَيشكةش‬ ‫بة وةزارةت بكات‪ ،‬ليذنةيةكى تايبةتى بؤ‬ ‫دانراوةء هةمووى بؤضوونء ثَيشنيازةكان‬ ‫كؤدةكةنةوةو راثؤرتَيكى لةسةر ئامادة‬ ‫دةكةن‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬باس لةوة دةكر َيت‪ ،‬طؤإينى‬ ‫بي ل َيكؤلَينةوة لة‬ ‫سيستمى ث��ةروةردة َ‬ ‫رةوش��ى ث���ةروةردةى كوردستانء بة‬ ‫شثرزةيى ئةنجامدراوة‪ ،‬تؤ ضى دةَل َييت؟‬ ‫* باوةإناكةم ديراسة نةكرابَيت‪ ،‬ضونكة‬ ‫َ‬ ‫سالى سيستمة‬ ‫ئَيمة ئةزموونى (‪)80‬‬

‫ثةروةردة ثرؤسةيةكى بةردةوامةو ئةطةر‬ ‫هةموو طرفتةكانى ئَيستا ضارةسةر بكةين‪،‬‬ ‫ثاش ماوةيةكى تر هةندَيك طرفتى ديكة دَيتة‬ ‫رَيطة‪.‬‬

‫بةجي ن��ةك��ردنء‬ ‫رؤذن��ام��ة‪ :‬ج َي َ‬ ‫هةلَوةشاندنةوةى بةش َيك لة بإيارةكانى‬ ‫�وي‪ ،‬ماناى سةرنةكةوتنى‬ ‫سيستمى ن� َ‬ ‫نوي دةطةيةن َيت؟‬ ‫سيستمى َ‬ ‫* ب��إي��اردان ل��ة راط��رت��ن��ى ب��إي��ارء‬ ‫ث�َي��داض��وون��ةوة لة سيستمةكة شتَيكى‬ ‫ئاسايية‪ ،‬بؤ نموونة ب��ةر لة رووداوى‬ ‫بةردبارانكردنى ث���ةروةردةى سلَيمانى‬ ‫لة الي��ةن ضةند طةنجَيكةوة‪ ،‬وةزارةت��ى‬ ‫ثةروةردة بإياريدابوو يةكَيك لة بإيارةكان‪،‬‬ ‫كة حسابكردنى (‪ )25‬نمرةى قؤناغةكانى‬ ‫(‪)11 ،10‬ة‪ ،‬رابطرَيتء ثَيداضوونةوةى بؤ‬ ‫بكرَيت‪ ،‬كاتى خؤى كة ئةو بإيارة درابوو‬

‫ثيَداضوونةوة بة سيستمة نويَيةكةدا دةكةينء هةولَدةدةين‬ ‫كةموكوو ِرييةكان ضارةسةر بكةين‪،‬‬

‫نةك بة ماناى ئةوةى كة سيستمةكة بطؤرِين‬ ‫هةروةها كةموكووإيى ثَيداويستييةكانء‬ ‫زؤر شتى تر‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬ث َيداضوونةوة بة سيستمة‬ ‫نو َييةكةدا طةيشتة ضى؟‬ ‫* ئَيمة ثَيداضوونةوة بؤ سيستمةكة‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدةين كةموكووإييةكان‬ ‫دةكةينء‬ ‫دةستنيشان بكةينء ضاكسازييةك بكةين‪،‬‬ ‫ن��ةك بة ماناى ئ��ةوةى كة سيستمةكة‬ ‫بطؤإين‪ ،‬لة كؤبوونةوةكانى ئةنجومةنى‬ ‫وةزارةتدا دةستمان كردووة بة ثَيداضوونةوة‬ ‫بة سيستمةكةداو ليذنةيةكمان بؤ ئةو‬ ‫مةبةستة ثَيكهَيناوة‪ ،‬جطةلةوةش لة قةزاكان‬ ‫ثرؤسةكة دةستي ثَيكردووةء ثةروةردةى‬ ‫قةزاكان راثؤرتى خؤيان بؤ ث��ةروةردة‬ ‫طشتييةكان دةنَيرنء دواتر بؤ وةزارةت‬ ‫بةرزدةكرَيتةوة‪ ،‬هةروةها راوَيذكارانء‬

‫كؤنةكةمان ل��ةب��ةرض��اوةء بةرثرسانى‬ ‫ث������ةروةردةش ش���ارةزاي���ى سيستمة‬ ‫كؤنةكة بوون‪ ،‬ئةو بإيارانةى كة دراوة‬ ‫دةستنيشانكردنى ئةو كةموكووإييانة‬ ‫ب��ووةو بة سوودوةرطرتن لةو سيستمة‬ ‫نوي دانراوة‪ ،‬ثةلةكردن لة‬ ‫كؤنة‪ ،‬سيستمى َ‬ ‫داإشتنى هةر سيستمَيك شتَيكى باش نيية‪.‬‬

‫بؤ ئةوةبوو قوتابى تموحى زياتر بَيت تا‬ ‫ئاستى زانستي بةرزببَيتةوة‪ ،‬وةكو مةبدةئـ‬ ‫شتَيكى باشة‪ ،‬بةآلم لةكاتى جَيبةجَيكرنيدا‬ ‫هةندَيط طرفت دروستدةبوو‪ ،‬طرفتةكةش‬ ‫لةوةداية كة نادادثةروةريى دروستدةكاتء‬ ‫قوتابخانةكان جياوازن لةطةأل يةكتر‪.‬‬

‫* ئةطةر بانطةشةى ئةوة بكةينء َبلَيين‪:‬‬ ‫سيستمة نوَييةكة (‪ )%100‬سةركةوتوو‬ ‫بووة‪ ،‬وانييةو لةوانةية بة َ‬ ‫هةلةدا بضين‪،‬‬ ‫ئَيمة جةخت لةسةر ئةوة دةكةينةوة‪ ،‬كة‬ ‫سيستمةكة كةموكووإيى هةيةو ثَيويستيان‬ ‫بة ضارةسةركردن هةية‪ ،‬لةاليةكى ديكةوة‬

‫* راستة دةبَيت ذينطةى ثةروةردةيى‬ ‫طونجاو ب�َي��تء وا ل��ة قوتابى بكرَيت‬ ‫كة قوتابخانةء مامؤستاء خوَيندنى‬ ‫خؤشبووَيت‪ ،‬ثَيويستة ئةو اليةنة بايةخى‬ ‫�ي ب��درَي��ت‪ ،‬ب��ةآلم دةبَيت ئةوة‬ ‫زؤرى ث� َ‬ ‫لةبير نةكةين‪ ،‬ئَيمة لةضى بارودؤخَيكةوة‬

‫رؤذنامة‪ :‬لةطةأل طؤإينى سيستمى‬ ‫��ي س���األ لة ث������ةروةردةدا‪ ،‬ث َيويستة ذينطةى‬ ‫رؤذن���ام���ة‪ :‬دواى س� َ‬ ‫ج َيبةج َيكردنى سيستمى نو َيى ثةروةردة‪ ،‬ث��ةروةردةي��ى بطؤإ َيت‪ ،‬بؤ ئةمة ضي‬ ‫تاضةند ئةو سيستمة سةركةوتوو بووة؟ كراوة؟‬

‫* راستة ئةو َ‬ ‫هةلمةتة دواكةوتووة‪،‬‬ ‫بةآلم مانطى (نيسان) بودجة لة ثةرلةمان‬ ‫ثةسةندكراء لة مانطى (‪)6‬دا ديزاينى ثإؤذةكة‬ ‫تةواوبوو ء رةزامةنديى كؤتايى لةسةر درا‪،‬‬ ‫ئَيستا تةندةرةكان لة قؤتاغى (كردنةوةء‬ ‫شيكردنةوة)دانء بةشَيكيان راسثَيردراون‬ ‫كة لةم ماوةيةدا دةستبةكاربن‪ ،‬جطة لةوة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك ث��إؤذةى دروستكردنى بيناى‬ ‫َ‬ ‫سالى رابردوو لةم هاوينةدا تةواودةبن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪2010‬ء ‪)2011‬‬ ‫جطةلةوةش بؤ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك ثإؤذةى دروستكردنى بينا لة‬ ‫قةزاو ناحيةكان ثةسةندكراوة‪.‬‬

‫طرنطيدان بة‬ ‫راوبؤضوونى‬ ‫ثسثؤ ِرانء‬

‫راويَذكارانء‬ ‫سةرثةرشتيارانى‬ ‫ثةروةردةيى‬ ‫بةثلةى يةكةم‬ ‫الى من‬ ‫زؤر طرنطيى هةية‬

‫نابَيت تةداخوالت هةبَيت‪ ،‬ثةيامةكةى منيش‬ ‫بؤئةوةية‪ ،‬كة ئةو ج��ؤرة تةداخوالتانة‬ ‫نةبَيت‪ ،‬نةك لةبةرئةوةى كة تةداخوالت‬ ‫هةبووةو هةية‪ ،‬ضونكة جارى وا هةية بة‬ ‫ناإاستةوخؤش تةدواخوالت هةية‪ ،‬من خؤم‬ ‫ئةندامى سةركردايةتى ثارتى ديموكراتى‬ ‫كوردستانم‪ ،‬بةآلم ثةروةردة َ‬ ‫مولكى هةموو‬ ‫خةلكى كوردستانةو تةنيا َ‬ ‫َ‬ ‫مولكى اليةنَيك‬ ‫نيية‪ ،‬ثَيويستة دوور لة هةر جؤرة ئينتيماو‬ ‫اليةنطرييةك بؤ حيزبايةتى كاروبارى خؤى‬ ‫بةإَيوةببات‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬ساآلنة بؤ قؤناغى (‪)3 ،2 ،1‬ى‬ ‫بنةإةتى كت َيب ضاث دةكر َيت‪ ،‬قؤناغةكانى‬ ‫تر كة سيستمى ثةروةردة طؤإدرا‪ ،‬سالَى‬ ‫رؤذنامة‪ :‬هةميشة رةخنةى ئةوة لة يةكةم (‪ )%100‬كت َيب ضاثكرا‪ ،‬سالَى دووةم‬ ‫بةرثرسانى وةزارةتى ثةروةردة طيراوة‪ ،)%75( ،‬سالَى س َييةم (‪ ،)%50‬سالَى ضوارةم‪،‬‬ ‫كة ث��رسء راو َي��ذي��ان بة ثسثؤإانء دةب َيتةوة (‪ )%100‬ئةمة بؤ؟‬ ‫ئةوةى تؤ باسي دةكةيت‪ ،‬راستة‪ ،‬كة‬ ‫ش��ارةزي��ان��ى ث����ةروةردةو تةنانةت‬ ‫سةرثةرشتيارانء مامؤستايان نةكردووة‪ ،‬كة ثرؤطرامى خوَيندن طؤإدرا‪ ،‬ثرؤطرامى‬ ‫بةإ َيزتان تاضةند طرنطيى بةم اليةنة كؤمثانيايةكى ئةمريكى بة ناوى ( هار كؤرت)‬ ‫تةبةنى كرا‪ ،‬كؤمثانياى ( جيؤثرؤجَيكتس)‪،‬‬ ‫دةدةن؟‬ ‫* طرنطيدان بة راوبؤضوونى ثسثؤإانء‬ ‫راوَيذكارانء سةرثةرشتيارانى ثةروةردةيى‬ ‫بة ثلةى يةكةم الى من زؤر طرنطيى هةية‪،‬‬ ‫بةتايبةتى بؤ من كة ثَيشووتر لة بوارَيكى‬ ‫تردا كارمكردووةو ئَيستا هاتوومةتة ناو‬ ‫ث��ةروةردةوة‪ ،‬خودى خؤم زؤر سوودم‬ ‫لةوان بينيوةء راوَيذدةكةم‪ ،‬بةآلم بإيارى‬ ‫كؤتايى الى وةزيرة‪ ،‬ئَيمة بايةخَيكى زؤر بة‬ ‫بيروبؤضوونى َ‬ ‫خةلكانى ثةروةردة دةدةينء‬ ‫ثَيشووتر ئةوة كراوة‪ ،‬يان نةكراوة‪ ،‬من لَيرة‬ ‫نةبوومء لة ثؤستةكةمدا ت��ازةم‪ ،‬ناتوانم‬ ‫لةوبارةيةوة هيض رايةك دةرببإم‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬دةوتر َيت بيروبؤضوونء‬ ‫ميزاجى وةزي��ر ب��إي��اردةدات‪ ،‬لةبرى‬ ‫بيروبؤضوونى طرووث‪ ،‬ئةمة تاضةند‬ ‫دروستة؟‬ ‫* بَيطومان وةزير بؤ ئةوة دانراوة ئةو‬ ‫بةرثرسيارَيتييةى كة لةسةر شانيةتى‬ ‫لة ئةستؤ بطرَيتء تةحةمولى بكات‪ ،‬كة‬ ‫من َ‬ ‫دةلَيم‪ ،‬بإيارى كؤتايى الى وةزيرة‪،‬‬ ‫لةسةر بنةماي ياساو رَينماييةكان وةزير‬ ‫بإياردةداتء هةر لة خؤوة نيية‪ ،‬تائَيستا‬ ‫بيروبؤضوون وةرطيراوةو راوَيذم كردووة‪.‬‬

‫كة لة بوارى ضاثدا نوَينةرى ئةو كؤمثانياية‬ ‫لة لوبنان‪ ،‬ثَيش ضةند َ‬ ‫سالَيك طرَيبةستى‬ ‫لةطةأل كراوة تا دوا قؤناغى ثرؤطرامةكةو‬ ‫ساآلنة ئةو كؤمثانياية كتَيب ضاث دةكات‪،‬‬ ‫ئَيستاش لةذَير ضاثداية‪ ،‬جطةلةوةش ضةند‬ ‫كتَيبَيك لة كوردستان ضاث دةكرَيت‪،‬‬ ‫باوةإناكةم زيادةإؤيى لة كتَيب ضاثكردندا‬ ‫هةبَيت‪.‬‬

‫رؤذن��ام��ة‪ :‬خ��راث دابةشكردنى‬ ‫مامؤستايان لة قوتابخانةكاندا‪ ،‬يةك َيكة‬ ‫لة ك َيشة سةرةكييةكانتان‪ ،‬بؤ هةولَى‬ ‫ضارةسةركردنى نادةن؟‬ ‫* ئَيمة مامؤستامان زؤرة‪ ،‬بةآلم خراث‬ ‫دابةشكراو ئةطةر بةراوردى بكةين‪ ،‬بؤ (‪)16‬‬ ‫قوتابى مامؤستايةكى بةردةكةوَيت‪ ،‬ئَيمة‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدةينء ثَيداضوونةوةى بؤ دةكةين‪،‬‬ ‫بةآلم مامؤستايةتى ثيشةيةكى ثيرؤزةو‬ ‫مامؤستاش بةإَيزة‪ ،‬دةبَيت بةشَيوةيةكى‬ ‫َ‬ ‫مامةلة لةطةأل ئةو مةسةلةيةدا‬ ‫هةستيار‬ ‫بكرَيت‪ ،‬تا بة قؤناغ ئةو كَيشةية ضارةسةر‬ ‫بكرَيت‪.‬‬

‫رؤذنامة‪ :‬لة (‪)5/15‬ةوة دةسةآلتتان‬ ‫ث َيدراوة بؤ دامةزراندن‪ ،‬ئ َيوة لةوبارةيةوة‬ ‫رؤذنامة‪ :‬بةإ َيزت لة (‪)5/25‬دا لة ضيتان كردووة؟‬ ‫* دةرضووانى ثةروةردةى بنةإةتىء‬ ‫ثةيام َيكدا باسى دةست َيوةردانى حيزبيى‬ ‫دةك��ةي��ت‪ ،‬ئةمة بةلَطةية بؤ بوونى بنياتء ثةيمانطةكانى َ‬ ‫مةلبةندى مامؤستايان‬ ‫دةست َيوةردانى حيزب لة كاروبارى بةتايبةتى ئةو ثةيمانطةيانةى كة داخراون‪،‬‬ ‫دادةمةزرَينرَين‪ ،‬بةآلم بة مةرجى نمرةء‬ ‫ثةروةردةدا؟‬ ‫* ه��ةم��ووم��ان ئ��اط��ادارى واقيعى‬ ‫كوردستانينء دةزان��ي��ن كة حيزبةكان‬ ‫بوون ئةم بارودؤخةيان هَينايةكايةوةو‬ ‫قوربانييةكى زؤريان داوة‪ ،‬هةر حيزبةكانن‬ ‫كة ئةمإؤ حكومةتيان ثَيكهَيناوة‪ ،‬ئةطةر‬ ‫بووترَيت حكومةت ب��ةدةرة لة حيزب‪،‬‬ ‫نةخَير‪ ،‬ب��ةآلم لة ك��اروب��ارى رؤذان��ةدا‬ ‫لةإووى ئينتيماو لةإووى كاريطةريى سلبى‬ ‫لةسةر كاروبارةكان بةهيض شَيوةيةك‬

‫بةثَيى ئةو ذمارانةى كة لة ث��ةروةردة‬ ‫طشتييةكان ثَيمان دةطاتء بةثَيى ثَيويستى‬ ‫ثةروةردةكان دادةمةزرَينرَين‪ ،‬داوامان لة‬ ‫ئةنجومةنى وةزيران كردووة‪ ،‬كة نزيكةى‬ ‫(‪ )4‬هةزار دةرضوو دابمةزرَينرَين‪ ،‬ضونكة‬ ‫لةطةأل ئةوةى دةسةآلتى دامةزراندنمان‬ ‫ثَيدراوة‪ ،‬بةآلم ئةنجومةنى وةزيران بإيارى‬ ‫كؤتايى دةدات‪ ،‬هةندَيكيان لــة (‪)9/1‬دا‬ ‫فةرمانى دامةزراندنيان بؤ دةردةضَيت‪.‬‬


‫‪16‬‬

‫‪nawxo.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫بةدواداضوون‬

‫هاوآلتييةك رؤبؤتيَك بؤ ثاراستنى ذينطة دروستدةكات‬ ‫ئاكام ئةبوبةكر‬ ‫طةنجَيكي بةهرةمةند ئؤتؤمبَيلَيكي‬ ‫خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي ب��ؤ ط��ون��دةك��ةي��ان‬ ‫بي َ‬ ‫ثالثشتي حكومةت رؤذانة‬ ‫دابيندةكاتء َ‬ ‫خاشاكء َ‬ ‫خؤلي طوندةكةيان ثاكدةكاتةوة‪.‬‬ ‫ب��ة دروس��ت��ك��ردن��ي ئؤتؤمبَيلَيكي‬ ‫ميكانيكيي بؤ رشتني خ��ؤألء خاشاك‪،‬‬ ‫دانيشتواني طوندي كةنةوة ئةو بؤ شايية‬ ‫ثإدةكةنةوة‪ ،‬كة بةهؤي ثشتطوَيخستني‬ ‫حكومةتةوة لةبواري خزمةتطوزاريدا لة‬ ‫ناوضةكةياندا دروست بووة‪.‬‬ ‫سةباح ئةحمةد محةمةد‪ ،‬تةمةن (‪)35‬‬ ‫ساأل‪ ،‬دانيشتووي طوندى كةندةكةوةي‬ ‫سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى بةهؤي‬ ‫شارةزايي لة بوارى ميكانيكيىء خولياي‬ ‫َ‬ ‫مندالييةوة ئؤتؤمبَيلى خاشاك دروست‬ ‫دةك���ات‪ ،‬ئ��ةو وت���ى‪« :‬ئ���ةوة خوليامة‬ ‫ساآلنة تَيستى تايبةتم بؤخؤم كردووة‬ ‫وةك دروستكردنى فإنيى ئؤتؤماتيكى‬ ‫س��ةم��وونء دروستكردنى وَيستطةي‬ ‫كارةباو دةزطايى مَيش طرتنء ثةمثيى‬ ‫ئاوء هي ديكةش»‪.‬‬ ‫سةباح‪َ ،‬‬ ‫دةل �َي��ت‪« :‬بيرم ك��ردةوة كة‬ ‫ئؤتؤمبَيلَيكى خؤألء خاشاك دروستبكةم‬ ‫بةهؤي ئةوةى كة هةستَيكى ذينطةييم‬ ‫هةية‪ ،‬بةباشم زانى ئةوكارة بكةم‪ ،‬تا وةك‬ ‫خزمةتَيك بطةإَيتةوة بؤ سنوورةكةم‪،‬‬ ‫دوات���ر دةستمكرد ب��ة ديزاينكردنى‬ ‫بةشَيوةيةك كة ئاستَيكى باشى هةبَيت‬ ‫لةإووى تةكنةلؤذييةوة»‪.‬‬ ‫سةباح‪ ،‬شانازيي بةكارةكةيةوة دةكاتء‬ ‫ثَييواية‪ :‬ئةو داهَينانةي ئةو لة رؤذهةآلتي‬ ‫بي وَينةية‪ ،‬بةوثَييةي‪:‬‬ ‫ناوةإاستدا َ‬ ‫َ‬ ‫خؤمالييةء‬ ‫«ئؤتؤمبَيلةكة بةرهةمي‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك‬ ‫لةإيى تةنيا شؤفَيرَيكةوةو بة‬ ‫كؤنترؤلى َ‬ ‫َ‬ ‫هةلطرتنء‬ ‫(لَيظةرةوة) تواناي‬ ‫رشتنى خؤألء خاشاكى هةيةء لةإَيى‬ ‫َ‬ ‫قؤلَيكى رؤبؤتيى كار دةكات»‪.‬‬

‫ئؤتؤمبَيلةكةي سةباح‪ ،‬لةإَيي َ‬ ‫قؤلَيكي‬ ‫رؤب��ؤت��ي��ي��ةوة ل��ةالي��ةن شؤفَيرةكةوة‬ ‫بي ئةوةي لةشوَيني‬ ‫كؤنترؤأل دةكرَيت َ‬ ‫َ‬ ‫بجولَيتء تةنيا لةإَيي ئاوَينةي‬ ‫خؤي‬ ‫ئؤتؤمبَيلةكةوة ئةو بةرميالنة َ‬ ‫هةلدةطرَيت‪،‬‬ ‫كة ثاشماوةي خ��ؤألء خاشاكي تَيدا‬ ‫فإَيدراوة‪.‬‬ ‫سي كاري‬ ‫لة‬ ‫ي‬ ‫ئؤتؤمب‬ ‫ئةو‬ ‫جطةلةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫طرنطي تر دةكات‪ ،‬لةكاتى رؤشتندا هةر‬ ‫شةقامَيك كة ثيس بَيت دةتوانَيت لةإَيي‬ ‫طسكَيكةوة كة لة بةشي دواوةيةتي‬ ‫شةقامةكة ثاكبكاتةوة‪ ،‬لةطةأل َ‬ ‫هةلمذينى‬ ‫ه��ةوا لةكاتى طسكدانةكة‪ ،‬ت��ا ئةو‬ ‫تةثوتؤزةى كة بةهؤى طسكدانةكةوة‬ ‫َ‬ ‫نةهيلَيت بآلوبَيتةوة‪،‬‬ ‫دروست دةبَيت‪،‬‬ ‫هةروةك ثارضةيةك ثلَيت هةية لةذَير‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئاذةلي‬ ‫هةلطرتني‬ ‫دةرط��اي دواوة بؤ‬ ‫تؤثيووي قةبارة طةورة‪.‬‬ ‫بةشَيكي تايبةت بةو ئاذةآلنة هةية‪ ،‬كة‬ ‫قةبارةيان بضووكة‪ ،‬لة َ‬ ‫قؤلة رؤبؤتييةكةي‬ ‫بى ئةوةى‬ ‫ت‪،‬‬ ‫ئؤتؤمبَيلةكة دةبةسترَي‬ ‫َ‬ ‫دةس��ت��ى م��رؤظ��ى ب��ةرك��ةوَي��ت ك��اري‬ ‫َ‬ ‫هةلطرتنةوةو فإَيداني ئةنجامدةدات‪.‬‬ ‫ئةو ئؤتؤمبَيلة كة داهَيناني سةباح‬ ‫َ‬ ‫سالة خزمةتى‬ ‫ئةحمةدة‪ ،‬م��اوةى (‪)3‬‬ ‫هةردوو طوندى كةندةكةوةى دةواجنء‬ ‫كةندةكةوةى ئيسكان دةك��ات‪ ،‬سةرةتا‬ ‫لةإَيي وَينةي ظيديؤييةوة كة بةسةر‬ ‫دانيشتواني طوندةكةدا بآلوكراوةتةوة‬ ‫رَينمايي ضؤنيةتي كاركردني ئؤتؤمبَيلةكة‬ ‫َ‬ ‫هةرمالةو‬ ‫روون��ك��راوةت��ةوة‪ ،‬مانطانة‬ ‫بإي (‪ )2000‬ه��ةزار ديناريى عَيراقي‬ ‫لَيوةردةطيرَيت بؤ مةسروفاتى ئؤتؤمبَيلةكة‪،‬‬ ‫بةآلم سةباح ئاماذةي بةوةكرد‪« :‬هةندَيك‬ ‫لة دانشتووانى سنوورةكةمان هةذارنء‬ ‫تواناى دانى ئةو بإة ثارةيةيان نيية‪ ،‬تاكو‬ ‫ئَيستا ئةم ئةركة هةر لةسةر َ‬ ‫خةلكةكةيةء‬ ‫مانطانة خؤم (‪ )400‬هةزار دةخةمة سةر‬ ‫ثارةكة»‪.‬‬

‫بة وتةي سةباح‪ ،‬كاتَيك بيرؤكةكةي‬ ‫ثَيشنيار ك���ردووة ل��ة بةإَيوبةرَيتى‬ ‫شاراوانييةكانى سلَيمانىء ثارَيزطاى‬ ‫سلَيمانى وةك��و ثَيويست هاوكارييان‬ ‫ن��ةك��ردووةء دوات��ر لةإيى‬ ‫هاوإَييةكييةوة‬ ‫ض��ةن��د‬ ‫وةزارةت�������ى‬ ‫وةرزشء‬ ‫ال و ا ن‬

‫ئةركى تَيضوونى‬ ‫ثإؤذةكةيان طرتة ئةستؤيان‪،‬‬ ‫ب��إي (‪ )25‬ه���ةزار دؤالرى تَيضووي‬ ‫ئؤتؤمبَيلةكة دابينكراوة‪.‬‬ ‫جطة لةو كارة ساآلنة (‪ )3/10‬كراوةتة‬ ‫رؤذي ذينطةي ناوضةكة‪ ،‬بيرؤكةكةش‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك طةنجي طوندةكةوة‬ ‫لةاليةن‬ ‫ط� َ‬ ‫�ةالل��ةب��ووة كاتَيك لة (‪)2006/3/10‬‬ ‫زياتر لة (‪ )40‬تراكتؤر خؤألء خاشاكيان‬ ‫كؤكردةوةو فإَيياندا‪.‬‬ ‫ل��ة ب��ةرام��ب��ةردا بةكر حةمةسديق‬ ‫سةعيد‪ ،‬بةإَيوةبةرى شارةوانى تاسلوجة‪،‬‬ ‫كة ماوةيةكة وةك سةرؤكي شارةواني‬ ‫َ‬ ‫جةختي‬ ‫دةستبةكاربووة‪،‬‬ ‫تاسلوجة‬

‫لةسةر كةميي‬ ‫خزمةتطوزاريي لة‬ ‫سنوورةكة كردةوةو بة‬ ‫رؤذنامةي وت‪« :‬سةردانى‬ ‫هةردوو طوندى كةندةكةوةى ئيسكانء‬ ‫بي خزمةتطوزارين»‪.‬‬ ‫دةواجنم كردووةو َ‬ ‫سةبارةت بة ئؤتؤمبَيلةكةش وتي‪:‬‬ ‫«ئ��ةو ئؤتؤمبَيلة مةدةنييةو طرفتَيكةو‬ ‫ضةند جارَيك ويستوومانة ئؤتؤمبَيلى‬ ‫َ‬ ‫خةلكةكة‬ ‫خؤمان بنَييرن بؤ سنوورةكة‬ ‫دةي��ان��ةوى كار‬ ‫رةت��ي��ان��ك��ردووةت��ةوةو‬ ‫َ‬ ‫بةسيستمى خؤيان بكةن‪ ،‬وةكو هاوكاريى‬ ‫ماديش لة دةسةآلتى ئَيمةدا نيية هاوكاريى‬ ‫م��ادى بكةين‪ ،‬ئ��ةم ك��ارة ل��ة تواناى‬ ‫بةإَيوبةرَيتى شارةوانييةكانى سلَيمانى‬

‫داية»‪.‬‬ ‫ه���������ةرةوةك ي��اس��ي��ن‬ ‫حسَين‪ ،‬لَيثرسراوى بةشي‬ ‫خزمةتطوزاريي لة شارةواني‬ ‫َ‬ ‫تاسلوجة ثَييواية‪ :‬ئةو جؤرة سيستمة‬ ‫زؤر جوانة ئةويش‬ ‫ل��ة ن��ةب��وون��ي‬ ‫كارطوزار لةطةأل‬ ‫ئؤتؤمبَيلةكةداو‬ ‫وت���ي���ش���ي‪:‬‬ ‫«م��ان��ط��ان��ة بة‬ ‫سو و تة مة ني‬ ‫ها و كا ر يية كي‬ ‫ك���ةم���ي ئ��ةو‬ ‫ئ��ؤت��ؤم��ب�َي��ل��ة‬ ‫دةك��را‪ ،‬بةآلم‬ ‫م���������اوةي‬ ‫َ‬ ‫دووس����ال����ة‬ ‫ئ��������ةو ب����إة‬ ‫سووتةمةنييةش‬ ‫بإاوة»‪.‬‬ ‫دان���ي���ش���ت���ووان���ي‬ ‫ط��ون��دةك��ة ن��ي��ط��ةران��ن‬ ‫ل��ةوةي س���ةرةإاي ئ��ةوةي ثإؤذةكة‬ ‫خؤبةخش ئةنجامدراوة‪ ،‬بةآلم حكومةت‬ ‫هيض هاوكارييةكي ن��ةك��ردوون بؤ‬ ‫ثاككردنةوةي ناوضةكةيانء ئاوإيشي لة‬ ‫دابينكردني ثإؤذة خزمةتطوزارييةكانيان‬ ‫نةداوةتةوة‪.‬‬ ‫ن���ازم ح��ةم��ة رةزا‪ ،‬دانيشتووي‬ ‫ط��ون��دي ك��ةن��دةك��ةوة سةرسامة بةو‬ ‫داهَينانةو ثَييواية‪ :‬رؤذانة كارى خؤى‬ ‫دةك��ات لةبري حكومةت‪ ،‬بةآلم اليةنة‬ ‫ثةيوةنديدارةكان لةماوةى (‪َ )3‬‬ ‫سالدا نة‬ ‫راستةوخؤء نة ناإاستةوخؤ ئاوإيان‬ ‫لةو ئؤتؤمبَيلة نةداوةتةوة‪ ،‬كة دةبَيت‬ ‫َ‬ ‫ثالثشتيي ئ��ةو ثإؤذانة‬ ‫هاوكارييء‬ ‫بكرَيتء لة ناوضةكاني ديكةش سوودي‬ ‫لي ببينرَيت»‪.‬‬ ‫َ‬

‫خاوةن ثيَداويستيية تايبةتةكان‬

‫داواي زيادةي مووضةكةيان دةكةن‬ ‫راثؤرتي‪ :‬ئاراس نةسرةدين‬ ‫محةمةد سابير‬

‫رَيكخراوةكاني خاوةن ثَيداويستيية‬ ‫تايبةتةكاني سلَيماني‪ ،‬ئةنجومةنَيك‬ ‫ثَيكدةهَينن بؤ خةرجكردني ئةو مووضة‬ ‫زي��ادك��راوةي كة زياتر لة (‪)3‬مانطة‬ ‫بإياري لَيدراوة‪.‬‬ ‫رَيكخراوة‬ ‫رؤذي(‪)2010/6/20‬‬ ‫خ��اوةن ثَيداوَيستيية تايبةتةكاني‬ ‫س��ن��ووري ث��ارَي��زط��اي سلَيماني كة‬ ‫َ‬ ‫(كؤمةلةي‬ ‫ثَيكهاتبوون لة رَيكخراوةكاني‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةى رؤذو يةكَيتيي‬ ‫كورتةباآلكانء‬ ‫نابينايانء نابيستانء تاالسيماكان)‬ ‫ل��ة كؤنطرةيةكي رؤذن��ام��ةوان��ي��دا‪،‬‬ ‫كؤدةنطيي رَيكخراوةكانيان راطةياند بؤ‬ ‫بةدةستهَيناني مافةكانيانء دروستكردني‬ ‫فشار بؤ خةرجكردني ئةو زي��ادةي‬ ‫مووضةيةي كة لة ثةرلةماني كوردستان‬ ‫بإياري لةسةر دراوة‪.‬‬ ‫ئةندازيار شَيخ نورى رةزا‪ ،‬سةرؤكى‬ ‫ك��ؤم� َ‬ ‫�ةل��ةى رؤذ ب��ؤ خزمةتكردني‬ ‫هانديكاث‪ ،‬بة رؤذنامةي رايطةياند‪:‬‬ ‫كؤدةنطييةكة بؤ رَيكخستنى تواناى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةكانة سةبارةت بة داواكاريى‬ ‫طشتيى كةمئةندامان كة لة حكومةتء‬ ‫ثةرلةمانى كوردستان بإياري لةسةر‬ ‫دراوةو تا ئَيستا جَيبةجآ نةكراوةء هةر‬ ‫رَيكخراوَيك لةو ئةنجومةنة سةربةخؤيى‬ ‫خؤى دةثارَيزَيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫سالي (‪ ،)2003‬ئيدارةي سلَيماني‬ ‫حكومةتي هةرَيم‪ ،‬بإيارَيكي دةركرد بؤ‬ ‫بإينةوةي مووضة بؤ خاوةن ثَيداويستيية‬ ‫تايبةتةكانء لةو كاتةشدا بإي مووضةكة‬ ‫(‪ )50-30‬ه��ةزار ديناربوو‪ ،‬بة وتةي‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةي رؤذ‪« :‬ئةو كاتة بإى‬ ‫سةرؤكي‬ ‫ثارةكة باش بوو‪ ،‬بةآلم دةبواية زياد‬ ‫بكراية‪ ،‬وةك هةموو ضينءتوَيذةكانى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةية كة مووضة لة حكومةت‬ ‫ئةم‬

‫وةردةط��رن‪ ،‬زيادكردنيشي بة فشاري‬ ‫ئَيمةبووة‪ ،‬بةآلم م��اوةي سآ مانطة‪،‬‬ ‫دةبواية مووضةكة خةرجبكراية‪ ،‬بةآلم‬ ‫بةداخةوة نةكراوةو ئَيمة لةسةر ئةوة‬ ‫َ‬ ‫هةلوَيستمان هةبووة»‪.‬‬ ‫بةثَيي ياساي بودجةي ئةمساأل كة لة‬ ‫(‪ )2010/4/13‬لة ثةرلةماني كوردستان‬ ‫ثةسةندكراء لة بإطةي (‪)2‬ي مادةي(‪)16‬‬ ‫ى ياساكةدا هاتووة‪ :‬مووضةى خاوةن‬ ‫ثَيداويستيية تايبةتةكان‪ ،‬لة (‪)30‬‬ ‫هةزار دينارة زياد دةكرَيت بؤ (‪)100‬‬ ‫ه��ةزارء ئةوانةي مووضةكةيان (‪)50‬‬ ‫ه��ةزار دينارة بؤ (‪)150‬ه���ةزار زياد‬ ‫دةكرَيتء بإيارةكةش لة (‪)2010/1/1‬‬ ‫ةوة جَيبةجَيدةكرَيت‪.‬‬ ‫دواي دةرض��وون��ي ب��إي��ارةك��ة‪،‬‬ ‫ئةو رَيكخراوانة سةردانى وةزيرى‬ ‫كاروبارى كومةآليةتييان كردء وةزير‬ ‫ثَييإاطةياندوون كة رَينمايى دةرنةضووة‬ ‫كة ضؤن بإيارةكة جَيبةجَيبكةنء ئةو‬ ‫زيادة مووضةية خةرجبكرَيت‪.‬‬ ‫لةوبارةيةوة‪ ،‬شَيخ نوري وتي‪« :‬دواى‬ ‫سةردانمان بؤ الى وةزيرى كاروبارى‬ ‫كؤمةآليةتى‪ ،‬خةريكى نووسينةوةى‬ ‫رَينماييةكان بوون‪ ،‬بؤئةوةى بضَيتةوة‬ ‫بؤ ئةنجومةنى وةزيران»‪.‬‬ ‫ئاماذةي بةوةشكرد‪ :‬ئةطةر ئةو‬ ‫ثإؤذةياساية جَيبةجآ نةكرَيت‪ ،‬وةك‬ ‫هةموو‬ ‫ئةنجومةنى رَيكخراوةكان‪،‬‬ ‫رَيطايةكى مةدةنييانةو ئاشتييانة‬ ‫دةطرينةبةر بؤ بةدةستهَينانى سةرجةم‬ ‫مافةكانى كةمئةندامان‪.‬‬ ‫بةثَيي ئ��ةو ئ��ام��اران��ةي ك��ة الي‬ ‫رَيكخراوةكاني تايبةت بة خ��اوةن‬ ‫ثَيداويستيية تايبةتةكانة‪ ،‬نزيكةي (‪)49‬‬ ‫هةزار خاوةن ثَيداويستيي تايبةت لة‬ ‫سنووري ثارَيزطاي سلَيمانيدا هةن‪.‬‬ ‫ل��ةالي��ةك��ي ت������رةوة‪ ،‬ع��وم��ةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةى‬ ‫سالحى سةرؤكى‬ ‫جةبار‬

‫كورتةباآلكانى كوردستان‪ ،‬هؤكاري‬ ‫خ��ةرج نةكردني م��ووض��ةي خ��اوةن‬ ‫ثَيداويستيية تايبةتةكاني طةإاندةوة بؤ‬ ‫ئةنجومةنى وةزي��رانء بة رؤذنامةي‬ ‫وت‪« :‬ئةو بإة ثارةية خةرجدةكرَيت‪،‬‬ ‫بةآلم دوادةكةوَيتء لةطةأل ئةوةشدا ئَيمة‬ ‫طلةيىء طازندةمان هةية لة ئةنجومةنى‬ ‫وةزيران»‪.‬‬ ‫وت��ي��ش��ي‪« :‬ث �َي��ن��ةدان��ى زي���ادةي‬ ‫مووضةكة‪ ،‬دةطةإَيتةوة بؤ هةولَير كة تا‬ ‫ئَيستا بؤ خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان‬ ‫نةكراوة»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةي كورتة باآلكان‪،‬‬ ‫سةرؤكي‬ ‫رةخنةي لة خؤشيان طرتء ئاماذةي‬ ‫بةوةكرد‪ :‬زؤر كةس هةية خؤى دةكاتة‬ ‫كةمئةندام‪ ،‬يان نابيناء بؤ ئةو مةبةستةش‬ ‫ليذنةيةك ثَيكهَينراوة بؤ رَيكخستنى‬ ‫ئةو َ‬ ‫حالةتةء ليذنةكةش ثَيكهاتووة لة‬ ‫وةزةراتى تةندروستي بة هةماهةنطيى‬ ‫وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتي‪.‬‬ ‫بة ثَيويستيشي دةزانَيت كة سةرجةم‬ ‫رَيكخراوةكان يةكبطرنء ثَيداطريى لة‬ ‫مافةكانيان بكةن‪« :‬بؤ ئةم مةبةستةش‬ ‫ئةنجومةنَيكمان ثَيكهَيناوةء تَيدةكؤشن‬ ‫بؤ بةدةستهَينانى سةرجةم مافةكانمان»‪.‬‬ ‫دواي راطةياندني ئةنجومةني‬ ‫رَيكخراوةكاني خ��اوةن ثَيداويستيية‬ ‫تايبةتةكان‪ ،‬لةكؤبونةوةي رؤذي‬ ‫(‪ )2010/7/4‬ئةنجومةني وةزيراني‬ ‫هةرَيمي كوردستاندا رةزام��ةن��دي‬ ‫نيشاندراوة لةسةر يةكخستنةوةي‬ ‫رَينماييةكاني تايبةت بةخةرجكردني‬ ‫هاوكاريي بؤ كةمئةندامان كة وةك‬ ‫ثرؤذةيةك لةاليةن وةزارةتي كارةباري‬ ‫كؤمةآليةتييةوة ئامادةكرابوو بةطوَيرةي‬ ‫ئةو رَينمايية سةرجةم كةمئةندامان‬ ‫بةيةك شَيوةو ث�َي��وةري دياريكراو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةلدةكرَيتء مووضةو‬ ‫مامةلةيان‬ ‫هاوكارييان بؤ سةرف دةكرَيت‪.‬‬


‫‪nawxo.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫رؤذنامةضات‬

‫‪19‬‬

‫بةأيَز‪ /‬داواكارى طشتيى سليَمانى‬

‫بابةت‪ /‬بةهةدةردانى سامانى طشتيى‪ ،‬لة ثإؤذةى باخى نَيوان شةستييةكةى‬ ‫ناو سلَيمانىء ثإؤذةى باخى نَيوان ريَطةى سلَيمانى ‪َ -‬‬ ‫تاسلوجة‬ ‫بةإ َيز‪ /‬داواكارى طشتيى سل َيمانى‬

‫بؤ بةإ َيز‪ /‬رؤذنامةى رؤذنامة‬

‫هةروةك لةالى هةمووان روونء ئاشكراية‪ ،‬كة شادةمارى‬ ‫بةإَيوةبردنى هةموو وآلتَيك بةندة بةبوونى ئابوورييةوة‪ ،‬كة‬ ‫بةشَيوةيةكى زانستيانةء بة بةرنامةيةكى نةخشة بؤداإَيذراو‬ ‫سوودوةرطرتن لة ئةزموونى وآلتانى تر لةاليةن ثسثؤإانء‬ ‫شارةزايانةوة بةرنامة بؤ هةموو بوارَيك دادةنرَيتء هةر لةاليةن‬ ‫ئةوانيشةوة ثةسةند دةكرَيت‪.‬‬ ‫ئةطةر بَيتء هةركارَيك بةرنامةو ثالنى بؤ دانةنرَيتء بةخواستء‬ ‫ئارةزوء و ميزاجى ئةمء ئةو‪ ،‬كة هيض شارةزايىء ئةزموونَيكيان‬ ‫نةبَيت لةو بوارةدا‪ ،‬سةرنجام ئةوكارة بة ئيفليجيى لة دايك دةبَيت‪.‬‬ ‫زؤرب��ةى ئةو كاربةدةستانةى كة لة هةرَيمى كوردستانى‬ ‫عَيراقدان‪ ،‬فةرمان بة سةرفكردنى بودجةيةك دةدةن ئةو‬ ‫شارةزايىء ثةيوةنديىء ثسثؤإييةيان نيية لةو بارةيةوة‪ ،‬بؤ‬ ‫نموونة‪( :‬باخى نَيوان دوو سايدى شةستييةكة سلَيمانىء ثإؤذةى‬ ‫باخى نَيوان رَيطةى سلَيمانى‪َ -‬‬ ‫تاسلوجة) كة ئةمة ضةندةمين جارة‬ ‫ثارةى بؤ تةرخاندةكرَيت‪ ،‬شةستييةكةى سلَيمانى دووةم جارة كة‬ ‫سالَيك نابَيت بة نيوة َ‬ ‫َ‬ ‫ناضلى تةواوبوو‪ ،‬ئةوةتا ئَيستا ضيان كردووة‬ ‫َ‬ ‫هةليدةوةشَيننةوة‪ ،‬مةطةر خؤيان بزانن ضةنديان تَيدا خةرجكردووة‬ ‫لة جارى يةكةمدا‪ .‬ئَيستاش زؤر بةثةلة بودجةيةكى ترى زةبةالحيان‬ ‫ئامادةكردووة بةحساب بؤ هةمان شوَينى ثَيشوو‪ ،‬جا نازانين ئةميش‬ ‫بةنيوة َ‬ ‫ناضلى تةواودةبَيت‪ ،‬يان لة نيوةيدا بةجَيى دَيَلن‪ ،‬ئةطةر ئةو‬ ‫بإة ثارة زةبةالحةى بؤ ضةندةمين جار سةرفدةكرَيت لةم ثإؤذانةو‬ ‫ضةنديني تر هيض نةبَيت بؤ ئةوة سةرفبكرَيت تاكو حكومةت لة‬ ‫كرَيضييةتى دةرضَيت‪ ،‬هؤى سةرفكردنى لة شارةكاندا لةبةر ضاوى‬ ‫هاوآلتييانة‪ ،‬بؤ مةبةستى خؤيانء دؤزينةوةى رَيطةيةكى ياسايية بؤ‬ ‫بةهةدةردانى سامانى طشتيى‪ ،‬كاتَيك بةالى ئةودوو ثإؤذةيةدا دةإؤم‬ ‫وادةزانم َ‬ ‫سالى (‪)1978‬ةو طوندةكانى كوردستان دةإووخَينن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫مندالة‬ ‫خةرجدةكرى ثاروويةكة لة ط��ةرووى‬ ‫ثارةية‬ ‫ئةو‬ ‫َ‬ ‫شةهيدء كةمدةرامةتء هةذارو كرَينشينةكان دةردَيت‪ ،‬باجةكةشى‬ ‫زؤرقورس دةبَيت‪ ،‬ضونكة خواى طةورة هةقى بزنى كؤأل بةسةر‬ ‫بزنى شاخدارةوة ناهَيَلَيت‪.‬‬ ‫تكامان لة بةإَيزتانة بةثَيى ياسا لَيثَيضينةوة لةو كةسء اليةنانة‬ ‫بكرَيت‪ ،‬كة بؤضى َ‬ ‫سالَيك نابَيت ثارةى بؤ سةرفكراو دووبارة‬ ‫بودجةى ترى بؤتةرخانكراوةتةوة‪.‬‬ ‫هيوادارين ياسا بة كردةوة سةروةربَيت‪ ،‬نةك بة وتنء نووسين‪.‬‬

‫خةلكى َ‬ ‫هةزاران َ‬ ‫دلسؤزء رؤشنبيرو‬ ‫ب��ةوي��ذدان لةكاتَيكدا تَيدةثةإن بة‬ ‫شةستييةكةى سلَيمانىء رَيطةى سلَيمانى‬ ‫َ‬ ‫تاسلوجةدا ويذدانيان دةهةذَينَيتء‬ ‫بى‬ ‫كى‬ ‫ي‬ ‫وآلت‬ ‫لة‬ ‫كة‬ ‫‪،‬‬ ‫دةيانطرى‬ ‫شةرم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةرنامةدا دةذينء محاسةبةى خؤيان‬ ‫َ‬ ‫قبوولدةكةين‬ ‫دةكةن‪ ،‬كة بؤضى ئَيمة‬ ‫ئةم ناهةقيء بةهةدةردانةى سامانى‬ ‫طشتيية تَيثةإَيت‪ ،‬كة ئةمة َ‬ ‫سالَيك نابَيت‬ ‫بودجةيةكى زةبةالحيان بؤ تةرخانكرد‪،‬‬ ‫بؤضى هةروا زوو ئةوةى كردبوويان‬ ‫َ‬ ‫هةليانوةشاندةوة؟!‬ ‫منيش وةك يةكَيك لةو ه��ةزاران‬ ‫َ‬ ‫خةلكة بةشَيك لةوةى كة لة ناخمدا بوو‬ ‫َ‬ ‫هةلمإشتة سةر ثةإةطرافى هاوثَيضء‬ ‫طرتم بةدةستمةوةء خ��ؤم ك��رد بة‬ ‫ذوورى داواكارى طشتييدا لة سلَيمانى‪،‬‬ ‫سى دادوةر دانيشتبوون‪،‬‬ ‫لةو ذوورةدا َ‬ ‫خوشكَيك لةثشت مَيزةكة بوو‪ ،‬ئةو لَيى‬ ‫وةرطرتمء بة نيوة َ‬ ‫ناضلى خوَينديةوةء‬ ‫باسى بؤ دوو برا دادوةرةك��ان كرد‪،‬‬ ‫دةستكرا بة وتووَيذ لةسةر ناوةإؤكى‬ ‫ن���ووس���راوةك���ة‪ ،‬س��ةرةت��ا بةقسة‬ ‫ثشتطيرييان لَيكردم‪ ،‬ئةوةبوو لةبةر‬ ‫هةر هؤيةك بَيت ضةند ثاكانةيةكيان‬ ‫بؤ دةسةآلت هَينايةوة‪ ،‬كة طواية ئةم‬ ‫بودجة ت��ازةي��ة لة دام��ةزراوةي��ةك��ى‬ ‫فةرمييةوة دةرضووةء هيض َ‬ ‫بةلطةيةك‬ ‫نيية لةسةر ب��ةه��ةدةردان��ى سامانى‬ ‫طشتيىء ضةند بإوبيانوويةكى تر‪،‬‬ ‫وتيان‪ :‬ئَيمةش َ‬ ‫دةسووتى بةوةى‬ ‫دلمان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سالة دروستدةكرَيتء ثارةى‬ ‫ضةند‬ ‫بؤ خةرجدةكرَيت‪ ،‬ب��ةآلم بةإؤذَيك‬ ‫تَيكدةدرَيت‪ ،‬حكومةت بةثَيى ياسا‬

‫ئةو ثارةية لة بودجةى َ‬ ‫سالى (‪)2010‬‬ ‫دةردَينَيت‪ ،‬لةبةرئةوة ئَيمة ناتوانين‬ ‫بةدواداضوونى بؤ بكةين‪.‬‬ ‫بةآلم ئةطةر تؤش وةك قوتابيانى‬ ‫َ‬ ‫بةلطةت‬ ‫بةشى ناوخؤيى خانةقين‬ ‫هةية لةسةر ذمَيريارى ث��ةروةردةى‬ ‫ئةوشارة‪ ،‬كة دوو هةزار دينارى ضاثى‬ ‫بةبى‬ ‫نوَيى لة قوتابيان وةرطرتووة‬ ‫َ‬ ‫رَينمايىء بوخؤى بردووة‪ ،‬قوتابيانيش‬ ‫سكاآليان تؤماركردووة لةسةر ذمَيريار‪،‬‬ ‫بةوهؤيةوة ئَيمةش ذمَيريارمان داوةتة‬ ‫دادطا لةسةر ئةو دوو هةزار دينارة‬ ‫ضاثة‪ ،‬بةوشَيوة ئةطةر تؤش َ‬ ‫بةلطةت‬ ‫هةية دةتوانين بةدواداضوون بؤ تؤش‬ ‫بكةين‪.‬‬ ‫منيش وتم‪ :‬جارَيكيان لةبةرنامةى‬ ‫بةرنامةدا كاك عومةرى كةريم ئاغا‪ ،‬لة‬ ‫دووكانَيك قتوويةك شيرى (‪ )450‬طرامى‬ ‫دزىء رايكرد‪ ،‬برادةران دوايكةوتنء‬ ‫طرتيانء باش لَيياندا‪،‬ئةويش وتى‪ :‬لَيم‬ ‫مةدةن من كابرايةكى هةذارمء نةمبووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مندالةكةم‪،‬‬ ‫بؤية ئةو شيرةم دزيوة بؤ‬ ‫باشة ئَيوة بؤضى بؤ من ئةوةندة ئازان؟‬ ‫ئةى بؤ ناضن دزة طةورةكان بطرنء‬ ‫بضووكةكان لةبةردةستاية كورد وتةنى‪:‬‬ ‫�ى ثاكان َ‬ ‫مالى‬ ‫(ث��ادارةك��ان بطرن‪ ،‬ب� َ‬ ‫خؤمانة)‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بةل َى‪ ،‬دزى هةر دزيية‪ ،‬بةآلم بؤضى‬ ‫فةرمانبةرَيكى ئاسايى دةدرَيتة دادطاء‬ ‫ب��ةدواداض��وون��ى بؤ دةك��رَي��ت‪ ،‬بةآلم‬ ‫بةدواداضوون بؤ بةهةدةردانى مليارةها‬ ‫دؤالر‪ ،‬يان دينار ناكرَيت؟!‬

‫عومةر عةبدولقادر خورمالَى‬ ‫سل َيمانى‪ -‬بةختيارى تازة‬ ‫‪2010/6/29‬‬

‫بؤ‪ /‬جةنابي بةأيَز مةسعود بارزاني‪ ،‬سةرؤكي هةريَم‬ ‫ب���ةن���اوي خ����واي ط����ةورةو‬ ‫ميهرةبانةوة‬ ‫بابةت ‪ /‬سكاآل‬ ‫سآلوَيكي طةرم ‪...‬‬ ‫من كة هاوآلتييةكي دانيشتووي‬ ‫شاري كةركوكم‪ ،‬لة (‪)1996/3/13‬‬ ‫خانوويةكم كإي‪ ،‬كة ذمارةكةي‬ ‫(‪ )318 /146‬بةثَيي عةقدء شاهيد‪،‬‬ ‫ب��ةآلم ل��ةوك��ات��ةدا تاثؤ نةدةكرا‬ ‫بةناوي كوردةوة‪ ،‬لةثاش ماوةيةك‬ ‫خاوةني خانووةكة مني بةندكرد‬ ‫ل��ة (ئيستخباراتي عةسكةري)‬ ‫شوعبةي (‪ )5‬لة كازمييةي بةغدا‬ ‫لة (‪ )1998/6/24-1997/1/5‬لةكاتي‬ ‫بةندبوونةكةمدا هةمان كةس ئةو‬ ‫خانووةي فرؤشتةوة بة ئافرةتَيك‬ ‫بةناوي (ئيمان جةناب حةمةد)‪ ،‬كة‬ ‫عزوقيادةي شوعبة بوو لة حيزبي‬ ‫َ‬ ‫هةلوةشاوةء بةرثرسي‬ ‫بةعسى‬ ‫راطةياندن بوو لة ثاآلوطةي بَيجي‪،‬‬ ‫ثياوةكةي كابرايةكي كوردة ناوي‬ ‫(محةمةد ئةحمةد محةمةد)ة‪ ،‬كة‬ ‫ئَيستا لة ث��اآلوط��ة نةوتييةكاني‬ ‫هةولَير مووضةخؤرة‪ ،‬ثاش ثرؤسة‬ ‫طةإامةوة ناو خانووةكةم‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئةو ئافرةتة ناوراوة دةستيكرد بة‬ ‫هةإةشةكردن تاكو طةيشتة ئةوةي‬ ‫كة لة ‪2006/9/27‬دا ئؤتؤمبيلَيكي‬ ‫بؤمبإَيذكراوي لةبةر دةرطاكةمان‬ ‫ت���ةق���ان���دةوة‪ ،‬خ���ؤم ض��اوَي��ك��م‬ ‫لةدةستداوةء دوو كوإم بة سةختي‬ ‫برينداربوون‪ ،‬ثاش تؤماركردني‬ ‫سكاآل لة جناياتي كةركوكء دادطا‬ ‫(القاء قبض) دةركرا بؤي بة مادةي‬ ‫(‪ )4‬ارهاب لة ‪2007/4/16‬وة لةطةأل‬ ‫حجزكردني أم��وال منقولةء غير‬ ‫منقولة‪ ،‬ئَيمةي كورد وتمان لةدةستي‬ ‫َ‬ ‫زولمء زؤرداريي رزطارمان بووة‪،‬‬ ‫بةآلم بةداخةوة ضةند كةسَيك هةن‬ ‫وةك بةرثرسء كاربةدةستان َ‬ ‫زولم‬

‫بؤردومانى سنوورةكان‬ ‫ماوة ‌ي ضةند ساَل َيكة هةريةكة لة حكومةت ‌ي ئ َيران و توركيا ناوةناوة بةبيانوو ‌ي بوون ‌ي‬ ‫طةريالكان ‌ي ثذاك و ثةكةكة‪ ،‬ناوضة سنوورييةكان ‌ي هةرَيم ‌ي كوردستان بؤردومان‬ ‫دةكةن‪ ،‬هةر بةو بيانووةوة هةندَيكجار سنوور ‌ي هةرَيم دةبةزَيننء لةشكرك َيش ‌ي‬ ‫دةكةن‪.‬‬ ‫لةئ َيستاشدا زياتر لة ماوة ‌ي مانط َيكة تؤثخانةكان ‌ي ئ َيران رؤذانة ناوضة سنوورييةكان‬ ‫بؤردومان دةكات‪ ،‬هةر بةوهؤيةشةوة دانيشتووان ‌ي ضةندين طوند ئاوارةبوون‪ ،‬هاوكات‬ ‫زيان َيك ‌ي مادي ‌ي زؤريش بة دانيشتووان ‌ي ئةو ناوضة سنوورييانة طةيشتووة‪ ،‬هةر لة‬ ‫سووتان ‌ي رةزو باخ و لةوةإطاوة‪ ...‬تا رووخان ‌ي خانوو و مالَةكانيان‪.‬‬ ‫بؤردومانةكان ‌ي توركياو ئ َيران جطة لة زيانة مادييةكان زيان ‌ي طيانيش بة دانيشتووان ‌ي‬ ‫ئةو ناوضانة طةياندووة‪ ،‬كة تائ َيستا بةوهؤيةوة ضةندين كةس بريندارو شةهيدبوون‪،‬‬ ‫سال بوو‪.‬‬ ‫دواترين قوربانيش بةسؤز ‌ي تةمةن ‪َ 14‬‬ ‫بةإا ‌ي تؤ‪:‬‬ ‫‪ -1‬هؤكار ‌ي تؤثباران و لةشكرك َيش ‌ي توركياو ئ َيران بؤ ناوضة سنوورييةكان ‌ي هةرَيم ‌ي‬ ‫كوردستان ضيية؟‬ ‫‪ -2‬هةلَوَيستةكان ‌ي بةرثرسان ‌ي هةرَيم بةرامبةر ث َيش َيلكردن ‌ي سةروةري ‌ي هةرَيم ضؤن‬ ‫هةلَدةسةنط َينيت؟‬ ‫‪ -3‬ئةرك ‌ي ك َيية سةروةري ‌ي هةرَيم بثارَيزَيت؟‬ ‫‪ -4‬ث َيتواية بةدةنطةوةضوون ‌ي حكومةت بؤ ئاوارةكان لة ئاست ‌ي ث َيويستداية؟‬ ‫‪ -5‬هةر بؤضوون َيك ‌ي تر لةوبارةيةوة‪...‬‬ ‫ئاوات‪ ،‬لةندةن شةرمة خؤثيشاندان بكةيت لةثَيناو َ‬ ‫قةلةمي ئازادو‬ ‫سةروماليان ميدياكاني دةسةآلتء بة هَيَلى سوور بؤ َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكي‬ ‫سةالمةتي‬ ‫َ‬ ‫لةقةلةم بدةنء بة تَيكدةر تاوانبارمان بكةن‪ ،‬بةآلم سةد جار مةخابن لة‬ ‫تؤثبارانكردني وآلتةكةماندا لةاليةن ناحةزانمانةوة ميديا حيزبيةكان زؤر‬ ‫بةشَيوةيةكي شةرمنانةو بةشَيوةيةكي ثاإانةوة لةو دوو وآلتة باسي لَيوة‬ ‫دةكةن‪.‬‬ ‫سةباح ياسين هةر مرؤظَيك لة جياوازي زمان و خاكي كورد بة‬ ‫ئاطا بَيت‪ .‬ئةوا دةزانَيت دةسةلاَ تداراني ئَيران و عَيراق و سوريا و توركيا‪،‬‬ ‫ثشكي سةطيان بةركةوتووةو كورديش شةإة سةطةكةي بؤ ماوةتةوة‪ .‬ئةو‬ ‫َ‬ ‫ثتروكيمكالةكاني خؤرئاواوة لةسةر ئةو شةإة سةطة‬ ‫ستراتيجي كؤمثانية‬ ‫دانراوةو زؤربةي دةسةلاَ تداراني كوردي و ناوضةكةش لةو راستية َ‬ ‫تالة‬ ‫بةئاطان و مشةخؤران ذيان لةسةر دةكةن‪ .‬لةمإؤشدا دةزانرَيت كة كورد‬ ‫لة توركياو ئَيران بزوتنةوةي ضةكداري هةيةو دةسةلاَ تداراني ئةو ولاَ تانةش‬ ‫نةك حساب بؤ ئةوان ناكةن‪َ ،‬‬ ‫بةلكو حساب بؤ دةسةلاَ تي هةرَيميش ناكةن‪.‬‬ ‫ثرسيارةكة ئةوةية بؤضي دةسةلاَ تداراني كورد شةرمنانةو ترسنؤكانة هةموو‬ ‫تةنازولَيك لة دةسةلاَ تداراني توركي و ئَيراني قبووأل دةكةنء وةك برا بضوك‬ ‫بازاإيان بؤ كردوونةتةوة‪.‬‬ ‫تؤفان كاواني سويد بة راي من تؤثباراني سنوورةكان لةاليةن ئَيران‬ ‫و توركيا باشترين ثاساون بؤ هةردوو حيزبي دةسةلاَ تدار كة ضةندين َ‬ ‫سالة لة‬ ‫هةموو بؤنةو مناسةباتَيكدا ثَيمان َ‬ ‫دةلَين كوردستان هَيشتا ترسي دةوروبةري‬ ‫بمانةوي لؤذيكيانة بير‬ ‫ئةطةر‬ ‫ئةساسا‬ ‫لة‬ ‫لةسةرةو ئاسايش زامن نةبوة بةلاَ م‬ ‫َ‬ ‫دةردةكةوي كة تؤثباراني سنوورةكان بَيطومان‬ ‫بكةينةوة بة رووني بؤمان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةلداية بؤية تائَيستاش ئةو دووانة‬ ‫دةستي هةردوو حيزبي دةسةلاَ تداري‬ ‫َ‬ ‫هةولي جدييان ثَيوة ديار نيية بؤ فشار خستنةسةر ئةو دوو ولاَ تة بؤ راطرتني‬ ‫ئةو تؤثبارانة‪.‬‬ ‫ي تؤثبارانةكة مةسجَيكة بؤ‬ ‫كورديكي سةر سنووري حة مرين ‪ -1‬هؤ ‌‬ ‫ي عَيراقية نةكةوَيت‬ ‫ي ليست ‌‬ ‫ي كوردستانء فشارَيكة كة نزيك ‌‬ ‫ي هةرَيم ‌‬ ‫حكومةت ‌‬ ‫‪َ -2‬‬ ‫ي هةرَيم زؤر شةرمنانةو ترسنؤكانةية‪ -3 .‬نةخَير لة‬ ‫ي بةرثرسان ‌‬ ‫هةلوَيست ‌‬ ‫ي‬ ‫ي بةرثرس ‌‬ ‫ي يةك ذةم خواردن ‌‬ ‫ي تةرخانكراوة باي ‌‬ ‫ي ثَيويستدا نيية‪ ،‬ئةوة ‌‬ ‫ئاست ‌‬ ‫‪.........‬‬

‫لة َ‬ ‫زولملَيكراو دةكةن‪.‬‬ ‫زؤر ب��ةزةق��ي ثشتطيريي‬ ‫دةك��ةن لةم ئافرةتة تيرؤريستة‪،‬‬ ‫لةثشتي ث����ةردةوة ل��ةوك��ات��ةوة‬ ‫ه� َ‬ ‫�ةول��دةدةن ئةم ئافرةتة رزطار‬ ‫بكةن‪ ،‬فرسةتيان وةرط��رت زؤر‬ ‫ب��ةإَي��زةوة ب��ة ئؤتؤمبيلي جام‬ ‫رةش دةيبةنة جيناياتي كةركوكء‬ ‫دادط��ا لةماوةي (‪ )2‬كاتذمَير ئةم‬ ‫بةبي‬ ‫تيرؤريستة ئ��ازاد دةك��ةن‬ ‫َ‬ ‫ئةوةي من ئاطاداربكرَيمةوة‪ ،‬ئةم‬ ‫كارة ناإةواية عةرةبَيكي شؤظيني‬ ‫بيكرداية قةد َ‬ ‫دلطير نةدةبووم‪،‬‬ ‫ضونكة دةمزاني دوذمني كوردن‪،‬‬ ‫ئةي باشة بةم كةسانة َبلَيم ضي‪،‬‬ ‫كة كوردنء كاروباري شارةكةيان‬ ‫طرتووةتة ئةستؤ؟! ئايا ناهةقمة‬ ‫خؤمء َ‬ ‫مندالةكانم رووبكةينة بياباني‬ ‫عةرعةرو خؤمان بةدةستي خؤمان‬ ‫كواني َ‬ ‫دةلَين‬ ‫خؤمان ئةنفال بكةين‪،‬‬ ‫َ‬

‫ك��وردي ك��ةرك��وك ل��ةذَي��ر َ‬ ‫زول��م‬ ‫رزطاريان بووة؟‬ ‫ب��ةإَي��ز س���ةرؤك ب��ارزان��ي‪،‬‬ ‫نامةوَيت هيض حيزبء اليةنَيك‬ ‫َ‬ ‫بةهةلة لة من تَيبطات‪ ،‬ضونكة هةر‬ ‫كةسَيك خزمةتي ميللةتةكةمان‬ ‫بكات َ‬ ‫دلمان بؤى دةكةينةوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئامادةنيم رَي��ز لة يةكَيك بطرم‬ ‫بيةوَيت حيزبةكانمان لةكةدار بكات‪،‬‬ ‫ضونكة حيزبة مةزنةكانمان جَيطةي‬ ‫شانازين بؤ طةلي كورد هةر ئةو‬ ‫حيزبانةش طةلي كورديان بةجيهان‬ ‫ناساند‪.‬‬ ‫بةإَيز سةرؤك بارزاني ئَيستا‬ ‫نامةوي ناوي ئةو كةسانة ئاشكرا‬ ‫َ‬ ‫بكةم‪ ،‬بةآلم لةكاتي دياريكراودا‬ ‫هةموو شتَيك بة َ‬ ‫بةلطةوة ئاشكرا‬ ‫دةك��ةم‪ ،‬هةرضةندة ئةو كةسانة‬ ‫كة طوَييان لةم سكاآلية دةبَيت‬ ‫دةكةونة جموجوأل بؤئةوةي خؤيان‬

‫لةو كَيشةية دةرباز بكةن‪ ،‬لةطةأل‬ ‫ئةوةشدا دةبَيت خؤم بثارَيزم لةم‬ ‫كةسانة‪ ،‬ضونكة خاوةني ثلةوثايةو‬ ‫ضةكدارن تا دةطةنة سزاي خؤيان‪.‬‬ ‫داواكارم لة بةإَيزتان لَي َ‬ ‫كؤلينةوة‬ ‫لةطةأل مَيردي ئةو ئافرةتة ناوبراوة‬ ‫بكرَيت‪ ،‬هةموو شتَيكتان بؤ ئاشكرا‬ ‫دةب �َي��ت‪ ،‬ئةوكاتة دةزان���ن ضةند‬ ‫كةس دةستي لةم كارة هةيةء ئةو‬ ‫مةلةفةش كة لة جيناياتي كةركوكة‬ ‫بثارَيزرَيت نةوةك لةناوي بةرنء‬ ‫دةستكاريي بكرَيت‪ ،‬ئةو كارةش‬ ‫ك��راوة بؤ البردني كَيشةي ئةو‬ ‫تيرؤريستة قبووأل نةكرَيت‪.‬‬ ‫لة ي��ةزدان��ي م��ةزن داواك���ارم‬ ‫تةمةن درَي��ذء سةركةوتووبن بؤ‬ ‫طةلةكةمان‬ ‫لةطةأل رَيزء حورمةتم دا‬

‫هاوآلتي‬

‫ي لةشكركَيشي‌ء تؤثباران فشارهَينانة‬ ‫ي سةرةك ‌‬ ‫شيخ سةالم هؤكار ‌‬ ‫كاوة َ‬ ‫ي بذاك و ثةكةكة‬ ‫ي و سةربازي ‌‬ ‫ي سياس ‌‬ ‫ي هةرَيم تا ناضاربَيت ضاالك ‌‬ ‫بؤ حكومةت ‌‬ ‫ي‬ ‫لة هةرَيم كةمبكاتةوة ئةو دوو هَيزةش نامةسئولن لة بةرامبةر بارودؤخ ‌‬ ‫ي بضووكدا ئيحراجي‌ء َ‬ ‫ي بؤ هةرَيم‬ ‫مالوَيران ‌‬ ‫هةرَيم و نابَيت لةثَيناو ضاالكييةك ‌‬ ‫ي ناوضةكة بكةن‪ ،‬ئةوان‬ ‫ي بارودؤخ ‌‬ ‫بهَيننة كايةوة دةبَيت زؤر ذيرانة رةضاو ‌‬ ‫ي هةرَيم َ‬ ‫ي‬ ‫ناتواني بةرثةرض ‌‬ ‫َ‌‬ ‫بةلكو عَيراقيش‬ ‫باشتر دةزانن كة نةك حكومةت ‌‬ ‫ئَيران و توركيا بداتةوة‪ ،‬بؤية ضاالكييةكانيان دةكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة ئايا‬ ‫ي توركياو ئَيرانةوة‬ ‫ي كورد رةفتار دةكةن يان لةاليةن خود ‌‬ ‫لةبةرذةوةند ‌‬ ‫ي دةسةآلت لةكوردستان ‪.‬‬ ‫ي هةيبةت ‌‬ ‫ي شكاندن ‌‬ ‫ي دةكرَين بةمةبةست ‌‬ ‫رَينماي ‌‬ ‫بؤ ذمارةى داهاتوو‪:‬‬ ‫ثارتي‌‌و يةك َيت ‌ي لةإَيطة ‌ي ثرؤذةيةك ‌ي (ليست ‌ي كوردستاني‌)يةوة‪ ،‬دةيانةوَيت‬ ‫سةرثةرشتيكردن ‌ي هةلَبذاردنةكان ‌ي هةرَيم ‌ي كوردستان لةبةغدا بسةننةوةو ئةو ئةركة‬ ‫بسث َيرنة دةستةيةك ‌ي اَ‬ ‫بال ‌ي هةلَبذاردن لة هةرَيم‪ ،‬هاوكات سةرؤكى فراكسيؤنى طؤإان‬ ‫لةطةل رةتكردنةوةي دروستكردني دةستةكةية لةاليةن فراكسيؤنةكةيانةوةء ئاماذة‬ ‫َ‬ ‫بؤ ئةوة دةكات‪ ،‬جطةلةوةي بودجةيةكي زةبةالحي دةوَيت و له‌قوتي خةلَك دةدرَيت‪،‬‬ ‫هاوكات رَيطة لةئةنجامداني ريفراندؤم و ئاسايي كردنةوةي بارودؤخي شاري كةركوك‬ ‫و ناوضة دابإاوةكان دةطرَيت‪.‬‬ ‫بةإا ‌ي تؤ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ض نييةت َيك لة ثشت دروستكردن ‌ي دةستة ‌ي اَ‬ ‫بال ‌ي هةلَبذاردنةكان ‌ي هةرَيمةوة‬ ‫دةبينيت؟‪ -2 ،‬ئايا دةتوانرَيت دةستةيةك ‌ي ب َياليةن بؤ هةلَبذاردنةكان ‌ي هةرَيم‬ ‫دروستبكرَيت؟‪ -3 ،‬دروستكردن ‌ي ئةو دةستةية ك َيشة ‌ي تةزويرات ضارةسةر دةكات لة‬ ‫هةلَبذاردنةكان ‌ي هةرَيم‪ ،‬يان ثرؤسة ‌ي تةزويركردن فراوانتر دةكات؟‬ ‫‪ -4‬هةر رايةك ‌ي تر لةوبارةيةوة‪...‬‬ ‫راوبؤضوونةكانتان لةم ريَطايانةوة بة رؤذنامة دةطات‪:‬‬ ‫‪ .1‬دوانطةى سبةى (‪)www.sbeiy.com‬‬ ‫‪ .2‬ئيمةيلى‪nawxo.rozhnama@yahoo.com :‬‬


‫‪18‬‬

‫‪nawxo.rozhnama@yahoo.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫بةدواداضوون‬

‫حكومةت نايةويَت دةربةنديخان بكاتة ناوضةيةكي طةشتياريي‬ ‫بةإيَوةبةرى طةشتوطوزارى دةربةنديخان‪ :‬بةنيازين لة بةرنامةى ئةمساأل ماستةرثالنَيك بؤ دةربةنديخان بكةين‬

‫ ‬

‫راثؤرتي‪ :‬شةمزين عةباس‬ ‫دةربةنديخان‬

‫سةرةإاي َ‬ ‫هةلكةوتة طرنطةكةي‪،‬‬ ‫تائَيستا حكومةتي هةرَيم بايةخي بة‬ ‫شارؤضكةي دةربةنديخان نةداوة‬ ‫تا بكرَيتة ناوضةيةكي طةشتيارييء‬ ‫َ‬ ‫هةولةكانيش لةوبارةيةوة جَيي‬ ‫ئومَيد نين‪.‬‬ ‫ش��ارؤض��ك��ةى دةربةنديخان‬ ‫بة دووري���ى (‪)67‬ك���م دةكةوَيتة‬ ‫ب��اش��وءرى خ��ؤره��ةآلت��ى ش��ارى‬ ‫َ‬ ‫هةلكةوتةيةكى‬ ‫سلَيمانييةوةء‬ ‫طرنطى جوطرافياو سروشتيى‬ ‫هةية بةهؤى بوونى دةرياضةيةكء‬ ‫رءوبارَيكء ئةشكةوتَيكى كؤنى‬ ‫جيؤلؤجيىء مةرقةدى ئيمامَيكى‬ ‫بةناوبانطى شيعة‪ ،‬بةآلم بةهؤى‬ ‫نةبوونى ثالنَيكى زانستيانةى‬ ‫حكومةتى هةرَيم نةتوانراوة سوءد‬ ‫لةم ناوضانة وةربطيرَيتء بكرَيتة‬

‫ناوضةيةكى طةشتياريي‪.‬‬ ‫ئةنوةر عةلى‪ ،‬بةإَيوةبةرى‬ ‫طةشتوطوزارى دةربةنديخان‪ ،‬بة‬ ‫رؤذنامةى راطةياند‪« :‬بةنيازين لة‬ ‫بةرنامةى ئةمساأل ماستةرثالنَيك‬ ‫بؤ دةربةنديخان بكةين‪ ،‬بةتايبةت‬ ‫ناوضة طةشتيارييةكانء ئةمةش‬ ‫طرنطى خؤى هةية بؤ دياريكردنى‬ ‫ن��اوض��ة طةشتيارييةكانء دوو‬ ‫ث���رؤذةى ديكةى طةشتياريمان‬ ‫ب��ةدةس��ت��ةوةي��ة ل��ةالي��ةن كةرتى‬ ‫تايبةتةوة جَيبةجَيدةكرَيت»‪.‬‬ ‫ب��ةإَي��وةب��ةرى طةشتوطوزار‬ ‫ئةوةشى راطةياند‪« :‬ماستةرثالنةكة‬ ‫بإى (‪ )500‬هةزار دؤالرى تَيدةضَيت‪،‬‬ ‫بةآلم ماستةرثالنةكة نةضووةتة‬ ‫بوارى جَيبةجَيكردنةوة»‪.‬‬ ‫ش��ارةزاي��ةك��ى ئابوورييش‬ ‫ث�َي��ي��واي��ة‪ :‬ه� َ‬ ‫�ةل��ك��ةوت��ةى ش��ارى‬ ‫دةربةنديخان لةبارة بؤ دامةزراندنى‬ ‫ث��رؤذةى طةشتوطوزارء جطة لة‬ ‫نةبوءنى شوَينى طةشتوطوزار هيض‬

‫بةنداوى دةربةنديخان‬ ‫ثرؤذةيةكةى ئةوتؤى ثيشةسازيىء‬ ‫َ‬ ‫لي نيية»‪.‬‬ ‫كشتوكالى َ‬

‫عةلى ئةحمةد‪ ،‬شارةزا لة بوارى‬ ‫ئابوءريى‪ ،‬بة رؤذنامةى راطةياند‪:‬‬

‫َ‬ ‫«هةلكةوتةى شارى دةربةنديخان ض‬ ‫لة رووى جوطرافىء سروشتييةوة‬

‫ثَيطةيةكى ستراتيذى طرنطة بؤ‬ ‫دامةزراندنى ثرؤذةى طةشتياريي‪،‬‬ ‫بوونى دةرياضةيةكء رووبارَيكء‬ ‫ئةشكةوتَيكى كؤن ئةطةر بَيتء‬ ‫كارةباو ئاوو رَيطاوبانى بؤ بكرَيت‪،‬‬ ‫ئ��ةوا سوءدَيكى زؤرى دةبَيت‬ ‫ب��ؤ ش��ارةك��ة‪ ،‬ه��ةروةه��ا بوونى‬ ‫مةزارطةيةك كة سةر بة يةكَيك لة‬ ‫َ‬ ‫بنةمالة ديارةكانى مةزهةبى شيعةية‪،‬‬ ‫ئةطةر بَيتء ريكالمى بؤ بكرَيتء‬ ‫بناسَينرَيت لة جيهانى شيعةدا‪ ،‬ئةوا‬ ‫طةشتيارَيكى زؤرى ناوخؤو دةرةوة‬ ‫روو لة ناوضةكة دةكةن»‪.‬‬ ‫ئ��ام��اذةي بةوةشكرد‪ :‬ئةطةر‬ ‫بَيتء ثةرة بة طةشتوطوزار بدرَيت‪،‬‬ ‫ئ��ةوا ش��ارةك��ة دةبوذَينَيتةوةو‬ ‫كَيشةى بَيكاريش ل��ة شارةكة‬ ‫ضارةسةردةكات‪« ،‬لةطةأل هةموو‬ ‫ئةمانةدا بةإَيوةبةرَيتييةكى بضوءك‬ ‫هةية بة ناوى طةشتوطوزار‪ ،‬بةآلم‬ ‫تواناى رَيكخستنى طةشتوطوزارى‬ ‫نيية»‪.‬‬

‫حكومةت‪ ،‬خؤي بؤ ئاطركةوتنةوة ئامادة نةكردووة‬

‫بةإيَوةبةرى طشتيى دارستانء رةزطةريء ثاوان‪ :‬بؤ ثاراستنى باخاتةكان‪ ،‬ئامادةكاريمان كردبوو‪ ،‬نةوةك بؤ دارستانةكانء ناوضة شاخاوييةكان‬ ‫راثؤرتي‪ :‬هؤشةنط هةرتةلى‬ ‫ح��ك��وم��ةت��ي ه���ةرَي���م‪ ،‬هيض‬ ‫ثَيشوةختي‬ ‫رَي��وش��وَي��ن �َي��ك��ي‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤلكردني‬ ‫نةطرتووةتةبةر بؤ‬ ‫َ‬ ‫حالةتةكاني ئاطركةوتنةوةء بةم‬ ‫هؤيةشةوة سةدان دؤنم ِرةزء باخء‬ ‫دارستانى هةرَيمى كوردستان لةم‬ ‫وةرزةدا سووتاون‪.‬‬ ‫بةهؤي زؤري��ي بارانباريني‬ ‫ئ��ةم��س� َ‬ ‫�ال��ةوة‪ ،‬دارس��ت��انء رةزو‬ ‫باخةكان بووذانةوةيةكي زؤريان‬ ‫بةخؤيانةوة بينيوةو بؤ ثاراستنيشيان‬ ‫ل��ة رووداوة سروشتييةكانء‬ ‫ئاطركةوتنةوة‪ ،‬حكومةت هيض‬ ‫نةطرتووةتةبةر‪،‬‬ ‫رَيوشوَينَيكي‬ ‫بةوةي رَيطاى ئؤتؤمبَيل بطةيةنَيتة‬ ‫ناوضة شاخاوييةكانء فإؤكةو‬ ‫ئامَيري ئاطركوذَينةوة دابينبكات‪.‬‬

‫ئ��ةم��ةش ل��ةك��ات �َي��ك��داي��ة كة‬ ‫ئةمساأل ب��ةإَي��وةب��ةرى رةزط��ةو‬ ‫ث��اوان لة وةزارةت���ى كشتوكاألء‬ ‫سةرضاوةكانى ئاوى هةرَيم‪ ،‬ئةوةى‬ ‫َ‬ ‫هةرحالةتَيكى‬ ‫راطةياند‪ :‬بؤ روودانى‬ ‫ئاطركةوتنةوة‪ ،‬هةموو رَيطايةكيان‬ ‫َ‬ ‫ئةمسالدا‬ ‫طرتووةتةبةر‪ ،‬لةكاتَيكدا لة‬ ‫لة ناوضة جياجياكانى هةرَيمى‬ ‫كوردستاندا بةهؤى ئاطركةوتنةوةوة‬ ‫بةهةزاران دؤنم زةوى لة رةزو‬ ‫دارستانء ثوشء ثاوانى هاوآلتييان‬ ‫ل��ةن��اوض��وونء بةهؤى طةرماى‬ ‫َ‬ ‫ئةمساليشةوة ئةطةرى‬ ‫بةتينى‬ ‫روودانى ئاطركةوتنةوةى زياترى‬ ‫لَيدةكرَيت‪.‬‬ ‫حسَين حةمة كةريم‪ ،‬بةإَيوةبةرى‬ ‫طشتيى دارس��ت��انء رةزط���ةريء‬ ‫ث��اوان لة وةزارةت���ى كشتوكاألء‬ ‫سةرضاوةكانى ئاوى هةرَيم‪ ،‬بة‬ ‫رؤذنامةى راطةياند‪ :‬بؤ ثاراستنى‬

‫باخاتةكان ئامادةكاريمان كردبوو‪،‬‬ ‫نةوةك بؤ دارستانةكانء ناوضة‬ ‫شاخاوييةكان‪ ،‬زؤرب��ةى ناوضة‬ ‫شاخاوييةكانى هةرَيمى كوردستان‬ ‫ثَيويستيان بةوة هةية كة رَيطاى‬ ‫ئؤتؤمبَيليان بؤ لَيبدرَيتء بتوانرَيت‬ ‫َ‬ ‫كؤنتإؤلى ه��ةرج��ؤرة‬ ‫بةباشى‬ ‫رووداوَيك بكرَيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫«سالى راب���ردوو لة‬ ‫وتيشى‪:‬‬ ‫ثارَيزطاى سلَيماني (‪ )5‬فإؤكةى‬ ‫تايبةت بةكارةكانى كشتوكاأل‬ ‫كإدراون‪ ،‬بةآلم ئةمجؤرة فإؤكانة‬ ‫تايبةتمةند نين كة بتوانرَيت بؤ‬ ‫ئاطركوذاندنةوة بةكاريانبهَينين‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو تةنيا بؤ دةرمانإذاندنى‬ ‫ن��ةخ��ؤش��ي��ي��ةك��ان��ى رووةك‬ ‫بةكاردةهَينرَين»‪.‬‬ ‫ل��ةب��ةر ن��ةب��وون��ي ئامَيرو‬ ‫ك��ةرةس��ت��ةي ث��َي��وي��س��ت‪ ،‬بؤ‬ ‫رووبةإووبونةوةى هةر َ‬ ‫حالةتَيكى‬

‫ئاطركةوتنةوة‪ ،‬ثةنا دةبرَيتة بةر‬ ‫بةكارهَينانى‬ ‫كرَيكارو‬ ‫هَيزى‬ ‫دةس��تء ثؤليسةكانى دارستان‬ ‫بةتايبةتى‪.‬‬ ‫بةإَيوةبةرى بةشى دراستانء‬ ‫رةزط����ةرىء ث���اوان‪ ،‬ئ��ةوةش��ى‬ ‫َ‬ ‫(‪)2‬سالة بةنيازى‬ ‫راطةياند‪ :‬ماوةي‬ ‫كإينى ضةند فإؤكةيةكن كة بؤ‬ ‫ئاطركوذاندنةوة بةكاريانبهَينين‪،‬‬ ‫بةآلم تا ئَيستا نةكإدراون‪ ،‬ئةوةشي‬ ‫بة «يةكَيك لة َ‬ ‫خالة الوازةكان» دانا‪.‬‬ ‫هةربؤية بةإَيوبةرَيتيى ثؤليسى‬ ‫دارستان‪ ،‬داوا لةاليةنى ثةيوةنديدار‬ ‫دةك���ات‪ ،‬كة تيمَيكى تايبةت بة‬ ‫دابمةزرَينَيتء‬ ‫ئاطركوذَينةوة‬ ‫ثَيداويستييةكانء‬ ‫ت����ةواوى‬ ‫كةلوثةليان بؤ دابينبكرَيت‪ ،‬ضونكة‬ ‫ثؤليسى دارستان تةنيا لة ثاراستنى‬ ‫دارستانةكان ضاودَيرة كة نةهَيَلَيت‬ ‫ببإدرَينةوةو لة ئاطركةوتنةوةيان‬

‫بثارَيزَيت‪.‬‬ ‫ع��ةق��ي��د ح��س �َي��ن م��ح��ةم��ةد‪،‬‬ ‫بةإَيوةبةرى ثؤليسى دارستانى‬ ‫س��ل �َي��م��ان��ى‪ ،‬داواي ل��ةالي��ةن��ة‬ ‫ث��ةي��وةن��دي��دارةك��ان ك���رد‪ ،‬كة‬ ‫رَيطاضارةيةك دابنرَيتء تيمَيكي‬ ‫تايبةت ب��ة ئاطركوذاندنةوةي‬ ‫دارستانء ضياكان دابمةزرَينَيتء‬ ‫َ‬ ‫كؤنتإؤلى ئةو ئاطرة‬ ‫بتوانرَيت‬ ‫طةورانة بكات‪ ،‬بةتايبةتي لةوةرزي‬ ‫هاويندا كة رووبةإووي دارستانء‬ ‫لةوةإطةو دةغألءداني هاوآلتييان‬ ‫دةبَيتةوة‪.‬‬ ‫وتيشى‪« :‬ثؤليسى دارستان‪ ،‬تةنيا‬ ‫ئةركى ثاراستنء ثاسةوانيكردنى‬ ‫سروشتى كوردستانة‪ ،‬تا نةهَيَلين‬ ‫دارس��ت��ان��ةك��ان ب��ب��إدرَي��ن��ةوةو‬ ‫بيانثارَيزينء‬ ‫لةئاطركةوتنةوةدا‬ ‫لةكاتَيكدا ئةركى ئَيمة كوذاندنةوةى‬ ‫ئاطرى ناوضة شاخاوييةكان نيية»‪.‬‬

‫عةقيد حسَين‪ ،‬باسى لةوةشكرد‪:‬‬ ‫ئ��ةم��س��األ ل��ةط��ةأل ك��ةوت��ن��ةوةى‬ ‫ئاطرةكاندا‪ ،‬ثؤليسةكانى دارستان‬ ‫ل��ةه��ةم��وو ك���اتء سةعاتَيكدا‬ ‫بةتايبةتى لةشةويشدا‪ ،‬ئامادةى‬ ‫رووداوةك��ان بوونء لة (‪)%75‬ى‬ ‫َ‬ ‫كؤنتإؤلكردووة‪.‬‬ ‫ئاطرةكانيان‬ ‫عةقيد ح��س�َي��ن‪ ،‬ثيشنيازى‬ ‫ئةوةشى كرد‪ :‬ئةطةر هيض نةبَيت‪،‬‬ ‫با لةسةر ئاستى ثارَيزطاء قةزاو‬ ‫ناحيةكاندا ليذنةيةكى تايبةت بةو‬ ‫كارة دروستبكرَيتء بةإَيوةبةرى‬ ‫ناوضةكة‬ ‫ئيدارييةكانى‬ ‫يةكة‬ ‫سةرثةرشتى ليذنةكة بكةنء‬ ‫ت��ةواوى ثَيداويستييةكانيان بؤ‬ ‫دابينبكرَيتء بة هاوكاريى وةزارةتى‬ ‫َ‬ ‫كشتوكاليش‪ ،‬كة ئةوانيش بتوانن‬ ‫تانكةرو ئؤتؤمبَيلى تايبةت بة‬ ‫ناوضة شاخاوييةكان دابينبكةنء‬ ‫رووبةإووى ئاطرةكان ببنةوة‪.‬‬

‫كويَستانةكاني ضؤمان لةبيردةكريَن‬

‫بةإيَوةبةرى كشتوكالَى ضؤمان‪ :‬ساآلنة ثةيين دابةشدةكريَت‪ ،‬بةآلم ئةو بإة بةشي ثَيداويستي جوتياران ناكات‬ ‫راثؤرتى‪ :‬ئةحمةد بالَةكى‬

‫جوتياراني كوَيستانةكاني‬ ‫ضؤمان‪ ،‬حكومةت بة كةمتةرخةم‬ ‫دةزان�����ن ل���ة داب��ي��ن��ن��ةك��ردن��ي‬ ‫حكومةتيش‬ ‫ثَيداويستييةكانيانء‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت‪« :‬ئةوةي بؤيان دابينكراوة لة‬ ‫ئاستي ثَيويستدا نيية»‪.‬‬ ‫س��ن��وءرى ق����ةزاى ض��ؤم��ان‬ ‫ضةندين كوَيستانى لَيية لة نزيك‬ ‫ط��ون��دى وَي���زآء دةوروب����ةرى‪،‬‬ ‫ك��ة س��اآلن��ة ب��ة دةي���ان جوتيارو‬ ‫شوانكارى شوَينةكانى ديكة رووى‬ ‫تَيدةكةن بةمةبةستى م��ةإدارىء‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالكردن‪ ،‬بةآلم جوتيارانى‬ ‫ئةم سنوءرة نيطةرانن لة حكومةت‪،‬‬ ‫كة تائَيستا طرنطى ثَينةداونء هيض‬ ‫هاوكارييةكى نةكردءون‪.‬‬ ‫جوتيارانيش باس لةوة دةكةن‪،‬‬ ‫كة ئ��ةوان م��اوةى ضةند َ‬ ‫سالَيكة‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالكردنن‪ ،‬بةآلم‬ ‫خةريكى‬ ‫حكومةت هيض هاوكاريي نةكردءون‪،‬‬ ‫وةك داب��ي��ن��ك��ردن��ى كةلوثةلة‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالييةكانء ثةيينى كيماويىء‬

‫ضةند ثَيداويستييةكى ديكة‪.‬‬ ‫كوَيخا محةمةد‪ ،‬كة بةمةبستي‬ ‫َ‬ ‫ك��ش��ت��وك��ال��ك��ردن رووي لة‬ ‫كوَيستانةكان ك��ردووة‪ ،‬كَيشةي‬ ‫سةرةكيي خؤياني بةوة دانا‪« :‬ضةند‬ ‫َ‬ ‫ساليكة حكومةت نيوةي ثارةى‬ ‫هاتوضؤ بؤ جوتياران خةرجدةكات‪،‬‬ ‫ب��ةآلم ئَيمة لَيي سوءدمةند نين‪،‬‬ ‫ضونكة ت��ا كؤتايى مانطى (‪)8‬‬ ‫ئةو بإة ثارةية خةرجدةكرَيتء‬ ‫بةروبوءمةكاني ئَيمةش دواي ئةو‬ ‫ماوةية ثَيدةطات»‪.‬‬ ‫لةاليةكى ديكةوة حسَين قادر‪،‬‬ ‫جوتيارَيكى ديكةى سنوءرى رانية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالكردن رووي‬ ‫كة بةمةبةستي‬ ‫لة كوَيستانةكاني ضؤمان كردووة‪،‬‬ ‫ثَييواية‪ :‬حكومةت جوتياراني‬ ‫سنوءرةكةي فةرامؤشكردووةء‬ ‫ئةطةر وا بإوات ئةوا بةروبوءمة‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالييةكان لةم ناوضانة روو لة‬ ‫كةمبوونةوة دةكةن»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫عةبدولآل‪ ،‬بةإَيوةبةرى‬ ‫سلَيمان‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالى ضؤمان‪ ،‬بة رؤذنامةى‬ ‫راط��ةي��ان��د‪ :‬ل��ة س��ن��وءرى خؤيان‬

‫َ‬ ‫لةسالى راب���ردوو ت��اإادةي��ةك��ى‬ ‫زؤر كرَيي هاتوضؤى بةروبوءمة‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالييةكان بؤ ناو شارةكانى‬ ‫هةرَيم خةرجكراوة بةثَيي ثَيويست‪،‬‬ ‫كة بإى (‪ )80‬هةزار بؤ هةرتةنَيك‬ ‫بووة‪.‬‬ ‫سةبارةت بة ثةييني كيمياويش‬ ‫وتي‪« :‬ساآلنة ثةيين دابةشدةكرَيت‪،‬‬ ‫بةآلم ئةو بإة بةشي ثَيداويستي‬ ‫جوتياران ناكات‪ ،‬ئَيستاش ثشتطيريي‬ ‫(‪ )50‬جوتيار ك���راوة ب��ؤئ��ةوةي‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالييةوة سلفة‬ ‫لةإَيي بانكي‬ ‫وةرب��ط��رن»‪ ،‬ثَييوابوو‪ :‬ئ��ةوةش‬ ‫هاوكاريي بوءذانةوةي كشتوكاأل‬ ‫دةك��ات لة ناوضةكةدا‪ ،‬ب��ةآلم بة‬ ‫وتةي حسَين قادري جوتيار‪ ،‬ساأل‬ ‫َ‬ ‫كشتوكاليي‬ ‫بة ساأل بةروبوءمي‬ ‫لة سنوءرةكة روو لة كةمبوءنةوة‬ ‫دةكاتء نموونةي ئةوةي هَينايةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫سالي راب���ردوو ناوضةكةي‬ ‫كة‬ ‫ئةوان هةمووي كرابووة تةماتةو‬ ‫خ��ةي��ار‪ ،‬ب��ةآلم ئةمساأل زؤرَي��ك‬ ‫ل��ةو زةوي��ي��ةك��ان ن��ةض�َي��ن��راون‪،‬‬ ‫هؤكارةكةشي بؤ دابيننةكردني‬

‫َ‬ ‫كشتوكالييةكان‬ ‫ثَيداويستيية‬ ‫ط��ةإان��دةوةء وتيشي‪« :‬ب��ةردةوام‬ ‫ئةم ناوضةية تؤثباران دةكرَيت‪،‬‬ ‫س���ةرةإاي ئ���ةوةي بةروبوومة‬ ‫َ‬ ‫كشتوكالييةكان لة دةرةوة دةهَينرَيت‬

‫بَيئةوي باج بخرَيتة سةري»‪.‬‬ ‫كوَيستانةكانى سنوءرى قةزاى‬ ‫ضؤمان وةك��و هةوارطةى ئَينآء‬ ‫وَي��زآء كانيةإةشء كانيةسثىء‬ ‫ن��اوض��ةك��ان��ي دي��ك��ة‪ ،‬س��اآلن��ة بة‬

‫هةزارةها تةن بةروبوءمى تةماتةو‬ ‫خةيار بةرهةمدةهَينَيتء دةنَيردرَيتة‬ ‫بازاإةكاني هةرَيمةوة‪ ،‬جطة لة‬ ‫بةروبوءمة ميوةييةكانى وةكو‬ ‫هةنجيرو قةيسىء خؤخء هى ديكة‪.‬‬

‫قةزاى ضؤمان‬


‫‪birura.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫بـؤضــوون‬

‫‪21‬‬

‫ـــــز‪ ،‬شةرعييةتي حوكمأانيت‪ ،‬درزي تيَكةوتووة‬ ‫سياسييء كؤمةآليةتيء ئابووريي وآلت‬ ‫دادةنرَيت‪ ،‬بؤية زؤربةي تاوانةكانء‬ ‫ثَيشَيلكردنةكان (مافي مرؤظ‪ ،‬كوشتن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫طةندةلي‪...‬‬ ‫ئةتككردن‪،‬‬ ‫بةندكردن‪،‬‬ ‫هتد) لةم قؤناغةدا ئةنجامدراون‪ ،‬تا‬ ‫ئةمإؤش يةكَيتيء ثارتي ئامادةنين‬ ‫وةآلمي كةسوكاري ديلء ونكراوةكاني‬ ‫شةإي ناوخؤ بدةنةوة‪ ،‬هةر ناإةزاييء‬ ‫خؤثيشاندانَيك بكراية‪ ،‬بة طوللة وةآلم‬ ‫َ‬ ‫طةندةليي‬ ‫دةدراي���ةوة‪ ،‬لةم قؤناغةدا‬ ‫طةيشتة لوتكةو سةرتاثا جومطةكاني‬ ‫ذياني طرتةوة‪ ،‬سامانء سةروةتي‬ ‫طشتيي كةوتة بةر رةحمةتي طورطةكاني‬ ‫َ‬ ‫طةندةليي‪ ،‬ياساء بةإَيوةبردن بوون بة‬ ‫َ‬ ‫طالتةجاري‪ ،‬حوكمي عةشيرةتطةرييء‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤلي‬ ‫مافياطةريي بة تةواوةتي‬ ‫وآلتيان كرد‪.‬‬ ‫لة هاوشاني هةموو ئةم راستييانةدا‪،‬‬ ‫لة بةرئةنجامي ثَيشكةوتني جيهانء‬ ‫بةرجةستةبووني بة جيهانيبوونء‬ ‫ثَيشكةوتني ب��ي��ري م��رؤظ��اي��ةت��يء‬ ‫ك��ران��ةوةي ئ��اب��ووري��ي سياسييء‬ ‫َ‬ ‫كالبوونةوةي سنووري‬ ‫رؤشنبيرييء‬ ‫وآلتانء ثَيشكةوتني لة ئةندازة بة دةري‬ ‫بوارةكاني ثةيوةنديكردنء ئةنتةرنَيتء‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكاني تري ف��ةزا‪ ،‬طؤإانكاريي‬ ‫بنةإةتيي لة سةرجةم تَيطةيشتنةكان‬ ‫ب��ةت��اي��ب��ةت��ي ض��ةم��ك��ي س��ةروةري��ي‬ ‫نيشتمانيء رزطاريي نةتةوةييء مافي‬ ‫دةستَيوةردانء مةفهومي شةرعييةت‬ ‫رووي��دا‪ ،‬بة وات��ا ئةمإؤ ثَيويستمان‬ ‫بة دامةزراندني شةرعييةتَيكة لةطةأل‬ ‫خواستةكاني سةردةمي نوَيدا بطونجَيت‪،‬‬ ‫ئةمإؤ ناتوانيت طومان لةوة بكةيت‬ ‫كة ه���ةردوو ش �َي��وازي شةرعييةتي‬ ‫كالسيكي ثاشماوةيةتيء شةرعييةتي‬ ‫كاريزماي كؤتاييان هاتووةء مةرطي‬ ‫موحةقةقيان راطةياندراوة‪ ،‬بؤية هةر‬ ‫شَيوة شةرعييةتَيكي لةو جؤرانة‪ ،‬لة‬ ‫هةر شوَينَيكي دنياد لة داي��ك بَيت‪،‬‬ ‫طوماني تيادة نيية كة بة مردوويي‬ ‫دَيتة دنياوة‪ ،‬وةك واقيعي ئَيمة كة لة‬ ‫قؤناغي ثةإينةوةداينء دةبَيت ئةم‬ ‫هةقيقةتانة بةهةند وةربطرين‪ ،‬نةك‬ ‫قسة فإَيدان‪ ،‬بة واتا هةر سةردةمةو‬ ‫تَيطةيشتنء تَيإوانيني خؤي هةية بؤ‬ ‫سةرتاثا ضةمكء زاراوةكان‪ ،‬تَيإوانيني‬ ‫جياواز بؤ شوناس بؤ مةرجةعييةت بؤ‬ ‫بنةماكاني شةرعييةت‪ ،‬ئا لةم واقيعةداية‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتي شاخ‪،‬‬ ‫كة ئَيمة دةمانةوَيت بة‬ ‫شار بةإَيوةبةرين‪ ،‬بة جلء بةرطي‬ ‫كوردييةوة ثؤليس بين‪ ،‬بة شَيوازي‬ ‫حوكمإاني ثادشايةتييةوة دةسةآلتي‬ ‫كؤماري بةإَيوةبةرين‪ ،‬سياسةت بة‬ ‫َ‬ ‫عقلييةتي دامة بكةين‪ ،‬ئةمة جطة لةوةي‬ ‫كة لةاليةكي ترةوة هةرَيمةكةي ئَيمة‬ ‫لة ناو ضوارضَيوةيةكي طةورةتر لة‬ ‫خؤي كة دةسةآلتي عَيراقة‪ ،‬ئةم شَيوة‬ ‫تايبةتة دروس��ت دةك��ةي��نء خؤمان‬ ‫ل��ةوة طَيل دةكةين كة عَيراق بةدةر‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتي شؤظَيني هةندَيك لة‬ ‫لة‬ ‫سةركردةكاني كار لة سةر دامةزراندني‬ ‫ثَيشكةوتوو‬ ‫سياسيي‬ ‫سيستمَيكي‬ ‫دةكةنء هةموو كارء ثةيوةندييةكانيان‬ ‫بة ياسا رَيكدةخةنء وريايانة بةرةو‬ ‫ديموكراسيء حوكمي ياسا هةنطاو‬ ‫دةن�َي��نء شةرعييةت بة دةستوورء‬ ‫مةرجةعييةتَيكي‬ ‫دةدةنء‬ ‫ي��اس��ا‬

‫بة ِريَز‪ ،‬ئيَوة‬ ‫بة ئةنقةست‬ ‫ضةمكي نيَواندذيء‬ ‫جياوازي تيَكةأل‬ ‫دةكةن‪ ،‬ئةم‬ ‫سياسةتةش هي‬ ‫ئةم ِرؤ نيية‪ ،‬بةلَكو‬ ‫لة دروستبووني‬ ‫يةكةم جياوازي‬ ‫سياسييةوة‬ ‫ثيادةتان كردووة‬ ‫دةستوورييان دامةزراندووة‪ ،‬بة واتا‬ ‫ل��ةم سؤنطةيةشةوة‪ ،‬ئَيمة جارَيكي‬ ‫ت��ر ت��ووش��ي ن��َي��وان��دذيء ناكؤكي‬ ‫لةطةأل ناوةندا دةبينةوة‪ ،‬لة وآلتَيكي‬ ‫دةس��ت��ووري كؤماريدا دةسةآلتَيكي‬ ‫َ‬ ‫بي ناونيشان‪ ،‬تَي َ‬ ‫لةكؤمةلَيك‬ ‫كةلةيةك‬ ‫َ‬ ‫نَيواندذيء بَيبنةما‪ ،‬لة خةياأل سيستمَيك‬ ‫دادةمةزرَينين‪ ،‬هةموو ئةم هةقيقةتانة‬ ‫وايانكردووة كة ئَيمة بكةوينة بازنةيةكي‬ ‫داخ��راوةوةو بة دابإاويي بمَينينةوة‪،‬‬ ‫دةسةآلتي سياسيي ئَيمة لة ئاكامي‬ ‫درك نةكردنيان بةم هةقيقةتة‪ ،‬يان‬ ‫خؤطَيلكردن لَييء لة َ‬ ‫هةلوَيستي وآلتانء‬ ‫رؤشنبيراني دةرةوة تووشي شؤك‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتء‬ ‫دةبن‪ ،‬تا ئةمإؤ ناتوانن لةو‬ ‫باوةإة رزطاريان بَيت كة ئةم وآلتة بة‬ ‫َ‬ ‫مولكي تايبةتي خؤيان بزانن‪ ،‬دةيانةوَيت‬ ‫هةر وةك جاران وآلت بة ماريفةتةكاني‬ ‫شَيخء موريد بةإَيوةبةرن‪.‬‬

‫‪-3‬قؤناغي شةرعييةتي‬ ‫ئازاديي (‪ 2009/7/25‬تا ‪)000‬‬

‫ئةمإؤ ئَيمة هيض رَيطايةكي ترمان‬ ‫لة بةردةمدا نةماوة جطة لة داهَيناني‬ ‫شةرعييةتَيكي نوآ كة لةسةر بنةماي‬ ‫مةرجةعييةتي دةستووريي بنيادنرابَيت‪،‬‬ ‫ئةم شةرعييةتة ثَيويستي بة تَيإوانينَيكي‬ ‫جياوازة‪ ،‬شَيوازَيكي جياواز لة شوناس‪،‬‬ ‫لة مةرجةعييةت‪ ،‬دامةزرَينَيت‪ ،‬ئةمإؤ‬

‫بة ِريَز سةرؤك‪ ،‬نيَواندذي نيَوان دوو‬ ‫اليةن بؤ ناو خودي هةر حيزبيَك زؤر‬ ‫رةواية‪ ،‬رةنطة نةبووني طرفت بيَت‪ ،‬بةآلم‬ ‫نيَواندذي نيَوان دووحيزبي سياسيي‬ ‫لة يةك طؤ ِرةثاندا‪ ،‬بة واتاي كوشتني‬ ‫قبوولَكردني جياوازي ديَت‬

‫باوترين شَيوازي شةرعييةت كة لة‬ ‫ئاكامي جيهانطيرييةوة هةموو طةالني‬ ‫جيهان ل��ة ي��ةك ن��زي��ك دةك��ات��ةوة‪،‬‬ ‫دةستووريية‪،‬‬ ‫ياساي‬ ‫شةرعييةتي‬ ‫ئةمةش لة سةر ئةرزي واقيع تةنيا لة‬ ‫رَيطاي ثَيشكةوتني ئابوورييء سياسييء‬ ‫رؤشنبيرييةوةء لة سةر ثةيإةوكردني‬ ‫ديموكراسييةتء ئ��ازادي��ي بيروإا‬ ‫جَيطاي خؤي دةكاتةوة‪ ،‬ئةوةي مايةي‬ ‫نيطةرانيية كة ئَيمة ئةم شةرعييةتةمان بة‬ ‫رووكةش وةرطرتووة‪ ،‬نةك بة طةوهةر‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلسوكةوتةكانماندا‬ ‫بؤية لة هةموو‬ ‫تووشي ناكؤكييء نَيواندذي دةبينء‬ ‫وتةو طفتارةكانمان تةواو ثَيضةوانةي‬ ‫كارء كردةوةكانمانن‪ ،‬كردارء وشةمان‬ ‫َ‬ ‫عةقلدا ناإؤن‪.‬‬ ‫بة جووت لةطةأل‬ ‫بةإَيزم‪ ،‬زؤرجار لة اليةن رؤشنبيرء‬ ‫بيرمةنداني ئَيوةوة باس لةوة دةكرَيت‬ ‫كة ئةم وآلتةي ئَيمة طرفتي زؤري هةيةء‬ ‫زؤري م��اوة بؤ ئ��ةوةي سيستمَيكي‬ ‫ديموكراسيء رةوش��ي ئازاديي تيادا‬ ‫ثيادة بكرَيت‪ ،‬لةإاستيدا ئةمةو ضةندين‬ ‫تؤمةتء بيانووي تري بةتاأل‪ ،‬مةبةست‬ ‫لَييان تةنيا ضةواشةكاريية‪ ،‬ضونكة‬ ‫خةلكدا نيية‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو‬ ‫بةإاستي طرفت لة‬ ‫َ‬ ‫خةلك‬ ‫طرفت لة ئَيوةي دةس��ةآلت��ة‪،‬‬ ‫يةكةم هةنطاوي ديموكراسي خؤي‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردندا‬ ‫ن��اوة لة ثإؤسةيةكي‬ ‫شياويي خؤي بؤ شايستةي ذيانَيكي‬ ‫ديموكراسي سةلماندء سنطيشي بة‬ ‫قةد ثَيويست فراوانة بؤ ئازاديي‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئةوةي راستة‪ ،‬ئَيوة طرفتتان هةية لةطةأل‬ ‫ديموكراسييةتء ئازاديدا‪.‬‬ ‫بةإَيز سةرؤك‪ ،‬وةك ئةوةي بةإَيزت‬ ‫دةيفةرمووي‪ ،‬شةرعييةتي دةسةآلتت‬ ‫لة ثإؤسةي دةنطداندا بةدةستهَيناوة‪،‬‬ ‫هةفتا لة سةدي َ‬ ‫خةلك دةنطيان بة تؤ‬ ‫داوة‪ ،‬ئةمة لةطةأل هةموو قسةء باسَيك‬ ‫لةسةر كؤي ثإؤسةكة راستة‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئةوةي الي بةإَيزتان شاراوةية‪ ،‬يان‬ ‫درك��ي ثآ ناكرَيت‪ ،‬ئةوةية كة ئَيوة‬ ‫طرفتتان لةطةأل روحي شةرعييةتدا هةية‪،‬‬ ‫ضونكة شةرعييةتي هةقيقي لةوةوة‬ ‫دَيت كة ئَيوة كار لةسةر خزمةتكردني‬ ‫ميللةت بكةنء بةرذةوةندييةكاني‬ ‫بخةنة سةرووي بةرذةوةنديي تايبةتي‬ ‫َ‬ ‫خةلك بؤ‬ ‫خؤتانةوة‪ ،‬نةك تةفرةداني‬ ‫بةرذةوةنديي تايبةتء حيزبايةتي‪،‬‬ ‫واتة وةرطرتني لةشي شةرعييةت بةبآ‬ ‫رؤح‪ ،‬شةرعييةتَيكي مردووتان دةداتآ‪،‬‬ ‫ئةمة لةكاتَيكدا كة تةنيا مانةوةتان‬ ‫لةسةر كورسيي دةسةآلت‪ ،‬بةو واتاية‬ ‫نايةت كة ئيتر ئَيوة شةرعييةتتان هةية‪،‬‬ ‫ضةندين سةركردة لة دنيادة هةن كة‬ ‫شةرعييةتي حوكمإاني ميللةتةكةيان‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن وةرطرتووة‪ ،‬بةآلم بة‬ ‫بة‬ ‫يةك فةزيحة لة دةستيانداوة‪ .‬ثَيمواية‪،‬‬ ‫بة تيرؤركردني سةردةشت عوسمان‪،‬‬ ‫درزَي���ك ك��ةوت��ووةت��ة شةرعييةتي‬ ‫دةس��ةآلت��ي ئ��َي��وةوة‪ ،‬ئ��ةم��ةش ب��ةوة‬ ‫ضارةسةر نابَيت لة هةقيقةت راكةنء‬ ‫َ‬ ‫خةلك بخةنة بازنةي‬ ‫دةنطي ناإةزاي‬ ‫ف���ةوزاء ئ��اذةوةض��َي��ت��يء ت��ؤم��ةتء‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتي م��وئ��ام��ةرةء دوذمناني‬ ‫ئةزمووني كوردييةوة‪ ،‬ئةمانةء هةموو‬ ‫شَيوة وةآلمَيكي تر لة دةرةوةي داننان‬ ‫بة هةقيقةتدا‪ ،‬ئةمإؤ الي َ‬ ‫خةلك نوكتةية‪،‬‬ ‫ضونكة كوشتني سةردةشت تاوانَيكي‬ ‫ئاساييء رووداوَي��ك��ي بضووك نيية‪،‬‬ ‫ئةمة نةك لة بةر دإندايةتي شَيوازي‬ ‫تاوانةكة‪ ،‬ضونكة ئَيمة رؤذانة دةيان‬ ‫تاواني زؤر لةوة طةورةترء دإندانةتر‬ ‫دةبينين‪ ،‬بة تايبةتي لة خ��واروو ء‬ ‫ناوةإاستي عَيراقدا‪ ،‬هيض كاردانةوةيةكي‬ ‫�ي ناكةوَيتةوة‪،‬‬ ‫ل��ةم شَيوةيةشي ل� َ‬ ‫لةإاستيدا تَينةطةيشتن لة مةغزاي ئةم‬ ‫كوشتنة‪ ،‬دةسةآلتي ئَيمةو زؤرَي��ك‬ ‫َ‬ ‫خةلكي كورتبينء هوشيارالوازي‬ ‫لة‬ ‫تووشي شؤكء سةرسوإمان كردووة‪،‬‬ ‫نايانةوَيت لةوة تَيبطةن كة ئةم كوشتنة‬ ‫بة واتاي تيرؤركردني ئازاديي دَيت‪.‬‬ ‫بةإَيزم‪ ،‬لةبةر ئ��ةوةي شةرعييةتي‬ ‫ئةمإؤي ك��ورد‪ ،‬شةرعييةتي ياساي‬ ‫دةستوورييةء بؤ ثاراستني ئازاديي‬ ‫تاكء سةثاندني ديموكراسييةت‪ ،‬هةر‬ ‫سيستمَيكي سياسيي‪ ،‬يان دةسةآلتَيك‬ ‫نةتوانَيت ثارَيزطاريي لةم شةرعييةتة‬ ‫بكات‪ ،‬شةرعييةتي حوكمإاني نامَينَيت‪.‬‬

‫مةسعود بارزانى‪ ،‬سةرؤكي هةرَيمي كوردستان‬


‫‪20‬‬

‫‪birura.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫بـؤضــوون‬

‫نـامةيـةكـي كـراوة بؤ سةرؤك بارزاني‪ :‬بةأيَـــــ‬

‫موعتةسةم نةجمةدين‬

‫ئيَوة طرفتتان‬ ‫لةطةأل روحي‬

‫شةرعييةتدا هةية‪،‬‬ ‫ضونكة شةرعييةتي‬ ‫هةقيقي لةوةوة‬ ‫ديَت كة ئيَوة كار‬

‫لةسةر خزمةتكردني‬ ‫ميللةت بكةنء‬ ‫بةرذةوةندييةكاني‬ ‫بخةنة سةرووي‬ ‫بةرذةوةنديي‬ ‫تايبةتي خؤتانةوة‬ ‫بةإَيز س��ةرؤك‪ ،‬ثَيمواية‪ ،‬ئةوةي‬ ‫َ‬ ‫نكؤليي لة خةباتي تؤء خانةوادةكةت‬ ‫بكات‪ ،‬غةدرَيكي ط��ةورة لة مَيذووي‬ ‫ميللةتي كورد دةكات‪ ،‬تؤ جطة لةوةي‬ ‫كوإي بارزانيتء بارزانيش ئةو سومبلة‬ ‫بوو كة كوردي لة قؤناغي ونبووندا بة‬ ‫هةموو جيهان ناساند‪ ،‬ئةو كاريزماية‬ ‫َ‬ ‫خةلكي لة‬ ‫بوو كة ناإةزاييء توإةيي‬ ‫سةردةمي نةهاتدا كرد بة شؤإشء‬ ‫خةباتي رزط��اري دةستثَيكرد‪ .‬بةدةر‬ ‫لةمةش تؤ بؤ خؤت ئةو ثياوةي كة هةر‬ ‫لة ساواييةوة بة دةنطي تةقةي رزطاري‬ ‫طؤشكرايتء لة نَيوان تفةنطء سةنطةردا‬ ‫طةورة بوويت تا طةيشتيتة ئةمإؤ‪.‬‬ ‫ت��ؤ‪ ،‬ئ��ةم��إؤ ل��ة ب��اآلت��ري��ن ثلةي‬ ‫دةسةآلتدايت‪ ،‬ئةطةر هةمووشي نةبَيت‪،‬‬ ‫ئةوة زؤربةي زؤري بإيارةكاني ئةم‬ ‫وآلت��ة لة دةس��ت ت��ؤدان‪ ،‬بؤية ثَيش‬ ‫هةر كةسَيكي تر‪ ،‬تؤ بةرثرسياريت‬ ‫لة ه��ةر تاوانَيك‪ ،‬ي��ان كارةساتَيك‪،‬‬ ‫سةرضاوةكةي هةرضييةك‪ ،‬يان هةر‬ ‫اليةنَيك بَيت‪ ،‬كاتَيك كة َ‬ ‫رؤلةيةكي ئةم‬ ‫وآلتة لة سةر نووسينَيك‪ ،‬يان دةربإيني‬ ‫رايةك دةكوذرَيت‪ ،‬بة واتا لة سنووري‬ ‫حوكمإانيي ت��ؤدا‪ ،‬تاوانَيك ئةنجام‬ ‫دةدرَي���ت‪ ،‬ب��ةآلم ك��ارةس��ات ل��ةوةوة‬ ‫دةستي ثَيكرد‪ ،‬لة بري ئةوةي تؤ ببيت‬ ‫بة ثشتء ثةناي َ‬ ‫خةلكي‪ ،‬حيزبةكةي تؤ‬ ‫ثَيش هةموو اليةك‪ ،‬بطرة بةتةنيا كةوتة‬ ‫دذايةتيكردني ئةو دةنطة ناإةزاييانةء‬ ‫َ‬ ‫خةلكي راستةوخؤ‬ ‫رةخنةوطلةييةكاني‬ ‫خستة بازنةي ك��اري تَيكدةرانةوةء‬ ‫بة موئامةرةي لة دذي ئةزمووني‬ ‫َ‬ ‫قةلةمدا‪،‬‬ ‫حوكمإانيي كوردستان لة‬ ‫هاوكات كةوتة وَيزةي ئؤثؤزسيؤنء‬ ‫بزووتنةوةي طؤإان كة ئةمان لة ثشت‬ ‫ئةو ناإةزاييانةوةن‪ ،‬من بؤ خؤم ثَيمواية‪،‬‬ ‫ئ��ةوةي نادروستء ناإاستة ئةوةية‬ ‫كة ئؤثؤزسيؤن دةستي لة جوآلندني‬ ‫جادةدا نةبَيت‪ .‬راطةياندنةكاني ثارتي‪،‬‬

‫بؤ وةآلم��دان��ةوةي دةنطي ناإةزايي‬ ‫خ� َ‬ ‫�ةل��كء رؤذن��ام��ةن��ووس��ان كةوتنة‬ ‫هَيرشكردنة سةر بزووتنةوةي طؤإان‬ ‫بةطشتييء خودي نةوشيروان مستةفا‬ ‫بة تايبةتيء َ‬ ‫هةلدانةوةي الثةإةي كؤنء‬ ‫تاوانباركردني بة كوشتني شيوعييةكان‪،‬‬ ‫لَيرةدا ثَيمواية‪ ،‬هةموو ئةمانة وَيزطةي‬ ‫مَيذوويينء تاوانء كارةسات لَيياندا‬ ‫رووي�����داوة‪ ،‬دةك��رَي��ت دادط��اي��ةك��ي‬ ‫تايبةتيش بة بةشداري ثسثؤإي بيانيي‬ ‫دابمةزرَيتء لَي َ‬ ‫كؤلينةوةو لَيثَيضينةوةيان‬ ‫تيادا بكات‪ ،‬ب��ةآلم لةإاستيدا طرفتي‬ ‫ئةمإؤمان ئةمة نيية‪ ،‬ئَيستا طرفتي ئَيمة‪،‬‬ ‫كوشتني دةنطي ئازاديية كة لة سؤراني‬ ‫مامة حةمةوة دةستي ثَيكردء ئةمإؤ‬ ‫وا طيشتة سةردةشتء خوا دةزانَيت‬ ‫ضةنديتر دةثَيكَيت‪.‬‬ ‫بةإَيز سةرؤك‪ ،‬لةإاستيدا نة قسة‬ ‫لةسةر خةباتي بةإَيزتانةء نة لةسةر‬ ‫راب��ردووي كاك نةوشيروانء نة لة‬ ‫س��ةر هيض كارةساتَيكي راب���ردووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو قسة لة سةر هةقيقةتي كوشتني‬ ‫دةنطي ئازاديية‪ ،‬بؤية بردني ئةم كةيسة‬ ‫بة هةر ئاقارَيكي تردا بؤ شاردنةوةي‬ ‫راستييةكانة نةك ئاشكراكردني‪.‬‬ ‫كل َ‬ ‫بةرَيزم‪ ،‬لة وآلتة َ‬ ‫ؤلةكاندا‪ ،‬تاك‬ ‫تواناي ب��ةئ��ازادي قسةكردني نييةء‬ ‫زماني كؤتكراوة‪ ،‬بؤية تاك لَيرةدا‬ ‫هةست بة بووني خؤي ناكات‪ ،‬بة واتا‬ ‫كاتَيك كة رووب����ةإووي دةس��ةآلت‬ ‫دةب��َي��ت��ةوة هيضي نيية ل��ة دةستي‬ ‫بدات‪ ،‬لةثَيناو دةستخستني ئازاديدا‪،‬‬ ‫قوربانيدان بة جةستةي‪ ،‬بة كةمترين‬ ‫نرخ دةزانَيت‪ ،‬ئةمة ضاوطي سةرةكي‬ ‫دروستبووني توندوتيذيية‪ ،‬بةآلم ئةو‬ ‫وآلتانةي ثةيوةست دةبن بة كرانةوةي‬ ‫رؤشنبيرييء ئابوورييء سياسييةوة‪،‬‬ ‫زؤر ئازايانة دةس��ةآلت رووب��ةإووي‬ ‫طرفت وكَيشةكان دةبَيتةوة‪ ،‬لةم وآلتانةدا‬ ‫َ‬ ‫خةلكي متمانةيان بة‬ ‫ياسا سةروةرةء‬ ‫ياسا هةية‪ ،‬بؤية رَيطاي توندوتيذيي‬ ‫ناطرنة بةر‪.‬‬ ‫بةإَيز‪ ،‬سةرؤك نةتةوةي كوردي‬ ‫خَير لة تةجروبة نةديو‪ ،‬ئةمإؤ تا‬ ‫بينةقاقاي قةيرانء طرفتة‪ ،‬ثَيويستي‬ ‫بة دروستكردني قةيراني زياتر نيية‪،‬‬ ‫ئَيمة بؤ ئةوةي لةم طرفتء قةيرانانة‬ ‫رزطارمان بَيتء بتوانين ئايندةيةكي‬ ‫رووناكء دروست دابمةزرَينين‪ ،‬دةبَيت‬ ‫راب���ردووي خؤمان بدةينة دادط��اء‬ ‫لَيثَيضينةوة لة هةموو كةموكووإييء‬ ‫ه� َ‬ ‫�ةل��ةء كةمتةرخةميء تاوانةكان‬ ‫بكةين‪ ،‬ثَيمواية‪ ،‬ئةمة سةرةتا لةوةوة‬ ‫دةستثَيدةكات كة وَيزطةكاني مَيذوو‬ ‫لةيةك جياكةينةوةء دةسةآلتي ئةو‬ ‫بوونيان‬ ‫شةرعييةتي‬ ‫قؤناغانةء‬ ‫دياريكةين‪ ،‬بة شَيوةيةكي طشتيي‬ ‫دةشَيت ئَيمة قؤناغةكاني شةرعييةت‬ ‫بكةينة سيان‪:‬‬

‫‪ -1‬قؤناغي خةباتي رزطاريي‬ ‫(سةرةتاي دةستث َيكردني‬ ‫خةباتي ضةكداريي‬ ‫تا ‪ 31‬ى ئابي ‪)1996‬‬

‫َ‬ ‫ب��ةرف��راوان��ي‬ ‫ثالثشتيكردني‬ ‫جةماوةريي كورد لة ئَيوة بؤ خةباتي‬ ‫رزط��اري��ي‪ ،‬ثَيداني شةرعييةت بوو‬ ‫َ‬ ‫نكوليي لةوة‬ ‫بة ئَيوة‪ ،‬بؤية كةس نيية‬ ‫بكات كة كاتَيك ئَيوة بإياري خةباتء‬ ‫شؤإشي رزطاريتان دا شةرعييةتي‬ ‫وةرط��رت��ن��ي دةس��ةآلت��ي شؤإشتان‬ ‫وةرطرت‪ ،‬بةآلم ئةم شةرعييةتة لةطةأل‬ ‫دامةزراندني شةإي ناوخؤدا درزي‬ ‫تَيكةوت‪ ،‬دةتوانين َ‬ ‫بلَيين‪ ،‬بةو درزةوة‬ ‫تا ثَيش (‪)31‬ي ئابء هَيناني سوثاي‬ ‫عَيراقء توركياء ئَيران لةاليةن هةردوو‬ ‫حيزبي دةسةآلت (يةكَيتيء ثارتي)يةوة‬ ‫بة نيوة مةرطي ئيدامةي هةبوو‪ ،‬بةآلم لة‬ ‫دواي كارةساتةكاني راكَيشاني دةستي‬ ‫دوذمنةوة بؤ كوشتني خؤمان‪ ،‬مةرطي‬ ‫هةقيقي شةرعييةتي شاخ راطةيةنرا‪،‬‬ ‫ضونكة شةرعييةتي شؤإشء خةباتي‬ ‫َ‬ ‫خةلكةوة بؤ‬ ‫رزطاريي لة خواستةكاني‬ ‫رزط��اريء سةربةخؤي دام��ةزراء درا‬ ‫لةبةرؤكي ئَيوة‪ ،‬بةآلم كاتَيك ئَيوة ئةو‬ ‫ثةيمانةتان شكاند كة دابوتان بة َ‬ ‫خةلك‬ ‫بؤ رزطاريي‪ ،‬ئةوة بَيطومان شةرعييةتي‬ ‫َ‬ ‫خةلكيش بؤ ئَيوة نامَينَيت‪.‬‬

‫ئيَوة‪ ،‬يةكيَتيء ثارتي ضوونة ثيَستي يةكةوة‪ ،‬بؤية بؤ ث ِركردنةوةي بؤشايي‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‪ ،‬ثيَويستي بة دامةزراندني هيَزيَكي جياواز دةكرد‪ ،‬بةآلم‬ ‫لة ِراستيدا ئيَوة بووني ئةم هيَزةتان بة هة ِرةشة دةزاني لة سةر خؤتان‬ ‫ب��ةإَي��ز‪ ،‬س��ةرؤك ئ��ةوة هةقيقةتة‬ ‫ل��ة ي��ةك��ةم وَي��زط��ةي دام��ةزران��دن��ي‬ ‫َ‬ ‫سالي (‪)1992‬‬ ‫حكومةتي هةرَيمدا لة‬ ‫ةوة سيستمي سياسيي ك��وردي بة‬ ‫كةموكووإيي لة دايك بوو‪ ،‬ئةو كات‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن ثارتيء يةكَيتي‬ ‫لة دواي‬ ‫دةسةآلتتان بة رَيذةي ثةنجا بة ثةنجا‬ ‫لةنَيو خؤتاندا دابةشكردء جَيطاي‬ ‫ئؤثؤزسيؤنتان بة بؤشايي هَيشتةوة‪،‬‬ ‫ضونكة ضةورييةكة تةنيا لة دةسةآلتدا‬ ‫ب��وو‪ ،‬لةطةأل ئيدامةدان بةو وةزع��ة‪،‬‬ ‫ئَيوة يةكَيتيء ثارتي ضوونة ثَيستي‬ ‫يةكةوة‪ ،‬بؤية بؤ ثإكردنةوةي بؤشايي‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‪ ،‬ثَيويستي بة دامةزراندني‬ ‫هَيزَيكي جياواز دةكرد‪ ،‬بةآلم لةإاستيدا‬ ‫ئَيوة بووني ئةم هَيزةتان بة هةإةشة‬ ‫دةزاني لةسةر خؤتان‪ ،‬بؤية بة هةموو‬ ‫شَيوةيةك كةوتنة دذايةتيكردني هةموو‬ ‫جياوازييةك لة خؤتان‪ ،‬بة واتا سيستمي‬ ‫َ‬ ‫سالي (‪)1992‬ةوة تا‬ ‫سياسيي ئَيمة لة‬ ‫َ‬ ‫سالي(‪ )2009‬بة كةموكووإيي حوكمراني‬ ‫ك��ردووة‪ ،‬يان بؤ م��اوةي هةظدة ساأل‬ ‫سيستمي سياسيي ئَيمة بة دروستيي‬ ‫حوكمإانيمان نةكردووة‪ ،‬لة واقيعدا‬ ‫ئةمة هؤكاري سةرةكي دواكةوتنمانة لة‬ ‫سةرجةم بوارة سياسييء ئابوورييء‬ ‫كؤمةآليةتيء رؤشنبيرييةكاندا‪.‬‬ ‫ل��ة (‪)2009/7/25‬دا ل��ة ئاكامي‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردندا‪ ،‬دةنطَيكي‬ ‫ثإؤسةيةكي‬ ‫جياواز دروس��ت ب��وو‪ ،‬ئةم دةنطة بة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلي‬ ‫هةموو كةموكووإييةكانييةوة‬ ‫ك��وردي ب��ردة قؤناغَيكي ثَيشترةوة‪،‬‬ ‫بةآلم لَيرةدا كارةسات لةوةداية ئَيوة‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتي كؤنةوة‪،‬‬ ‫كة بة هةمان‬ ‫ئةمة بةدةنطَيكي جياواز نابيننء بة‬ ‫تةواوكةري سيستمي سياسيي نازاننء‬ ‫هةر لة يةكةم ساتي دروستبوونييةوة‬ ‫ناكؤكييء نَيواندذي نَيوان دةسةآلتء‬ ‫ئؤثؤزسيؤن بوو بة واقيعء لة هةموو‬ ‫بيركردنةوةيةكي عةقآلني دابإا‪.‬‬ ‫بةإَيز‪ ،‬ئَيوة بة ئةنقةست ضةمكي‬ ‫نَيواندذيء جياوازي تَيكةأل دةكةن‪،‬‬ ‫ئةم سياسةتةش هي ئةمإؤ نيية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫لة دروستبووني يةكةم جياوازي‬ ‫سياسييةوة ثيادةتان كردووة‪ ،‬بة واتا‬ ‫تَي َ‬ ‫كةلكردني ئةم دوو زاراوةية الي ئَيمة‬ ‫مَيذوويةكي دوورو درَيذي هةية‪ ،‬لة‬ ‫يةكةم ساتي دروستبووني ثارتييةوة‪،‬‬ ‫ناكؤكيي لةطةأل حيزبي شيوعي كة ئةو‬ ‫كات تةنيا هَيزي طؤإةثاني كوردي بوو‪،‬‬ ‫دروستبوو‪ ،‬خواستي ئةو سةردةمة كة‬ ‫وا ثَيويستي دةكرد حيزيَبكي نةتةوةيي‬ ‫دروست بَيت‪ ،‬ئةم جياوازيية راستةوخؤ‬ ‫ب��ووة نَيواندذيء تا ماوةيةكي زؤر‬ ‫هةردوو حيزب تا سةر ئَيسقان دذايةتي‬ ‫يةكترتان كرد‪ .‬ئةو كات دروستبووني‬ ‫ثارتي لة الي��ةن شيوعييةكانةوة بة‬ ‫موئامةرة لة دذي خؤيان لة َ‬ ‫قةلةمدةدراء‬ ‫لة هةمانكاتدا ئَيوةش كة بووني خؤتان‬ ‫بة ثَيويستي تازةطةرييء نوَيبوونةوة‬ ‫دةزان���ي‪ ،‬ب��ةردةوام��ب��وون��ي خؤتانء‬ ‫مانةوةتان لة كؤتاييهَينان بة كؤن‪ ،‬واتا‬ ‫شيوعييةكان دةزاني‪ ،‬لة سةردةمي نوَيدا‬ ‫ئةو كاتاي بةشَيك لة مةكتةبي سياسيي‬ ‫ثارتي لة بارزاني جيابوونةوةء دواتر‬ ‫يةكَيتييان دروستكرد‪ ،‬هةمان سيناريو‬ ‫بة زةقتر دووبارة بووةوة‪ ،‬لة يةكةم‬ ‫ساتي ئةم جيابوونةوةية شةإَيكي‬ ‫خؤكوذيي خوَيناويي كةوتة نَيوان ئَيوةء‬ ‫يةكَيتييةوةء تائةمإؤش ئاسةواري ئةو‬ ‫شةإة بة ملمالنَيكانتانء بة دووئيدارةيي‬ ‫دةسةآلتي كوردييةوة ديارة‪.‬‬ ‫ئ��ةط��ةرض��ي ل��ةإاس��ت��ي��دا ئ��ةم‬ ‫جيابوونةوةية زؤر لة جَيي خؤيدا‬ ‫ب��وو‪ ،‬ضونكة بةإاستي حيزبَيك بة‬ ‫َ‬ ‫هةلطري بيري‬ ‫ئايديايةكي نوآ كة‬ ‫ماويزم بوو‪ ،‬دروستبوو‪ ،‬بةآلم ئَيوةش‬

‫َ‬ ‫عةقلييةتي حيزبي شيوعي ئةم‬ ‫بة هةمان‬ ‫جياوازييةتان قبووأل نةكرد‪.‬‬ ‫لة سةردةمي ئةمإؤشدا‪ ،‬كاتَيك كة‬ ‫بزووتنةوةي طؤإان وةك جياوازييةك‬ ‫لة يةكَيتي بة ثلةي يةكةمء لة دةسةآلت‬ ‫بةطشتيي دروس��ت��ب��وو‪ ،‬هةمان ئةو‬ ‫سيناريؤيانة دةستيان ثَيكردةوة‪ ،‬يةكَيتي‬ ‫بةتايبةتيء دةس��ةآلت بة طشتيي ئةم‬ ‫بزووتنةوةية بة دوذمني خؤيان دةزانن‪،‬‬ ‫بةآلم لة واقيعدا جياوازييةك لة تَيإوانين‬ ‫بؤ طؤإان لة نَيوان يةكَيتي ثارتيدا هةية‪،‬‬ ‫يةكَيتي بةوةي طؤإان راستةوخؤ لة‬ ‫هةناوي ئةوةوة هاتوةتةدةرآ‪ ،‬لة يةكةم‬ ‫ساتي دروستبوونييةوة دذايةتييةكي‬ ‫سةرسةختي دةستثَيكردء ب��وونء‬ ‫مانةوةي ئةو بةكؤتايي خؤي دةزانَيت‪ ،‬لة‬ ‫َ‬ ‫عةقلييةتَيكيش لة ناوطؤإاندا‬ ‫هةمانكاتدا‬ ‫هةية‪ ،‬ثَيشكةوتنء طةشةكردني طؤإان لة‬ ‫توانةوةي يةكَيتيدا دةبينَيت‪ ،‬بةآلم وةك‬ ‫ثارتي‪ ،‬دةشَيت ثةيوةنديي لةطةأل طؤإاندا‬ ‫بكرَيت بة دوو قؤناغةوة‪ ،‬قؤناغي ثَيش‬ ‫شةهيدكردني زةرةدةشتء قؤناغي دواي‬ ‫شةهيدكردنةكةي‪ ،‬طومان لةوةدا نيية كة‬ ‫سةرةتا شَيوة هاوسؤزييةك لة نَيوان‬ ‫طؤإانء ثارتيدا دروستبوو‪ ،‬هةندَيك‬ ‫لة رووناكبيرانء رؤذنامةنووسان ئةو‬ ‫قؤناغة بة قؤناغي موجامةلة ناودةبةن‪،‬‬ ‫من ثَيمواية‪ ،‬دوو ه��ؤك��ار‪ ،‬نهَينيي‬ ‫دروستبووني ئةو رةوش��ةن‪ ،‬يةكيان‬ ‫ئةوةية كة طؤإان راستةوخؤ لة هةناوي‬ ‫يةكَيتييةوة دةرض���وو‪ ،‬بة وات��ا هيض‬ ‫زيانَيكي ئةوتؤي بة ثارتي نةطةياند‪،‬‬ ‫ثَيموابَيت‪ ،‬لة سةرةتادا ئةم رةوشةش‬ ‫لة اليةن هةردووالوة كاري بؤكرا‪ ،‬واتا‬ ‫هةردووال بةبآ رَيكةوتنَيكي ثَيشوةخت‬ ‫َ‬ ‫هةولياندا ئيستيفزازي يةكتر‬ ‫خؤإسكانة‬ ‫نةكةن‪ ،‬بطرة زؤرج��ار موجامةلةي‬ ‫يةكتريشيان دةكرد‪ ،‬هؤكاري دووةم‬ ‫ثارتيء طؤإان لة كؤتايي هاوكَيشةكةدا‬

‫بة ِريَز‪ ،‬سةرؤك‬ ‫نةتةوةي‬

‫كوردي خيَر‬

‫لة تةجروبة‬ ‫نةديو‪ ،‬ئةم ِرؤ‬ ‫تا بينةقاقاي‬ ‫قةيرانء طرفتة‪،‬‬ ‫ثيَويستي‬

‫بة دروستكردني‬ ‫قةيراني زياتر‬ ‫نيية‬

‫لةسةر يةك ئاإاستة يةكيانطرتةوة‬ ‫كة ئةويش دذايةتي يةكَيتي بوو‪ ،‬بة‬ ‫واتا ثارتي لة ئاكامي ئةو نَيواندذيء‬ ‫َ‬ ‫لةطةل يةكَيتيدا هةيببوو‪،‬‬ ‫ناكؤكييةي‬ ‫لةطةأل دذاي��ةت��ي يةكَيتي بؤ ط��ؤإان‬ ‫يةكيطرتةوة‪ ،‬لةسةر ئةو ثةندةي كة‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت‪ :‬دوذمني دوذمنةكةم دؤستمة‪.‬‬ ‫قؤناغي دووةم��ي ثةيوةنديي نَيوان‬ ‫طؤإانء ثارتي كة زؤرَيك بة قؤناغي‬ ‫تومةتباركردن ناوي دةبةن‪ ،‬ئةم رةوشة‬ ‫لة دواي شةهيدكردني سةردةشت‬ ‫عوسمانةوة دةستي ثَيكرد‪ ،‬من بؤخؤم‬ ‫بة قؤناغي دةركةوتني هةقيقةتي طؤإاني‬ ‫ن��او دةب��ةم‪ ،‬كاتَيك رؤذنامةنووس‪،‬‬ ‫سةردةشت عوسمان شةهيدكرا‪ ،‬طؤإان‬ ‫وةك ئةركي تةواوي خؤي ضووة ثاأل‬ ‫جةماوةرء رؤذنامةنووسة ئازادةكانء‬ ‫رووب��ةإووي ثارتي ب��ووةوةو داواي‬ ‫ئاشكراكردنء دادطايكردني تاوانباراني‬ ‫كرد‪ ،‬لةواقيعدا ئةمة بؤ ثارتي وةك‬ ‫شؤك وابوو‪ ،‬ضونكة باوةإي نةدةكرد‬ ‫كة طؤإان لةثَيناو بةهاء ب��اوةإدا ثآ‬ ‫لةسةر بةرذةوةنديية تايبةتةكاني‬ ‫بنَيتء دذي ثارتي راوةستَيتةوة‪،‬‬ ‫ئ���ةوةي ب��راي��ان��ي ث��ارت��ي درك��ي��ان‬ ‫ث��آ ن��ةدةك��رد‪ ،‬ئ��ةو هةقيقةتةية كة‬ ‫قاعيدةي طؤإان ئةو جةماوةرةية لة‬ ‫ئةساسةوة لةسةر بنةماي ثشتكردن‬ ‫لة بةرذةوةنديي تايبةت‪ ،‬رووك��ردن‬ ‫لة بةهاء زيندووكردنةوةي حورمةتي‬ ‫تاك دروستبووة‪ ،‬بة ئاشكرابووني ئةم‬ ‫هةقيقةتة ثارتي لة ضركةساتَيكدا سةدو‬ ‫َ‬ ‫هةلطةإايةوةء هَيرشَيكي‬ ‫هةشتا ثلة‬ ‫توندي كردة سةر طؤإانء ئةنداماني‪،‬‬ ‫بةآلم ئةوةي ثارتي تا ئةمإؤش دركي ثآ‬ ‫ناكات‪ ،‬ئةو هةقيقةتةية بةو هَيرشانةي‪،‬‬ ‫نةك هةر نةيتواني هيض زيانَيك بة‬ ‫َ‬ ‫بةلكو طةورةترين‬ ‫طؤإان بطةيةنَيت‪،‬‬ ‫ط��ورزي لة خؤي دا‪ .‬بةإَيز بارزاني‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلسوكةوتانةي بةإَيزتانء‬ ‫ب��ةو‬ ‫بةرثةرضدانةوةي حيزبةكةتان‪ ،‬جارَيكي‬ ‫تر ضووينةوة س��ةر هةمان سكةي‬ ‫رابردوو‪ ،‬واتا جارَيكي تر هيواي يةكتر‬ ‫َ‬ ‫قبوولكردني جياوازييةكانتان كوشتء‬ ‫طةإاينةوة بؤ سةر هةمان َ‬ ‫عةقلة كؤنةكة‪،‬‬ ‫بة واتا دووسةري بازنةي ميحنةتتان‬ ‫جارَيكي تر بة يةكطةياندةوة‪.‬‬ ‫بةإَيز سةرؤك‪ ،‬نَيواندذي نَيوان دوو‬ ‫اليةن بؤ ناو خودي هةر حيزبَيك زؤر‬ ‫رةواية‪ ،‬رةنطة نةبووني طرفت بَيت‪ ،‬بةآلم‬ ‫نَيواندذي نَيوان دووحيزبي سياسي‬ ‫لة يةك طؤإةثاندا‪ ،‬بة واتاي كوشتني‬ ‫َ‬ ‫قبولكردني جياوازي دَيت‪ ،‬بؤية دةبَيت‬ ‫سةركردةكاني دةسةآلت تةجاوزي ئةو‬ ‫عةقلييةتة بكةن كة دةيان َ‬ ‫َ‬ ‫سالة تؤوي‬ ‫لةناخياندا ضَينراوة‪ ،‬دةبَيت تةجاوزي‬ ‫ئةو باوةإانة بكةين كة ثَييانواية‪ ،‬بوونم‬ ‫لة نةبووني تؤوةية‪ ،‬بةردةوامبوونء‬ ‫سةالمةتيم لة كوشتني تؤداية‪ ،‬داهاتم لة‬ ‫ئيفالسكردني تؤداية‪.‬‬

‫‪ -2‬قؤناغي ثةإينةوة‬ ‫(لة ‪ 31‬ي ئابي ‪1996‬وة‬ ‫تا ‪)2009 /7/25‬‬

‫ئةم قؤناغة كة ماوةي سيازدة َ‬ ‫سالي‬ ‫خاياند‪ ،‬هيض شَيوازَيكي شةرعييةتي‬ ‫دةسةآلتء حوكمي ياسا لَييدا بوونيان‬ ‫نةماء كوردستان بة عةمةلي لة نَيوان‬ ‫هةردوو حيزبي دةسةآلتداردا كرابوو‬ ‫بة دوو بةشةوةء تا ئةمإؤش بةإاستي‬ ‫يةكياننةطرتووةتةوة‪ ،‬بؤ بةإَيوةبردني‬ ‫ناوضةي نفوزي خ��ؤي‪ ،‬هةريةكةيان‬ ‫ئيدارةيةكي بَيشةرعي بَيبنةماي ياسايي‬ ‫دامةزراندء هَيزي مليشيايء دةسةآلتي‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤلي تةواوي‬ ‫دةزطا ئةمنييةكانيان‬ ‫َ‬ ‫خةلكيان كرد‪ ،‬ئةم‬ ‫جومطةكاني ذياني‬ ‫قؤناغة بة رةشترين قؤناغةكاني ذياني‬


‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫وةزارةتي داد‬ ‫دادنووسي سل َيماني‪ /‬دووةم‬ ‫ذمارة‪:‬ت‬ ‫بةروار‪2010/6/23 :‬‬

‫‪23‬‬

‫‪imfo.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ئاطادارى و ريكالم‬

‫هةلي كار‬ ‫ئاطادارىء بآلوكردنةوة‬

‫تؤماركردني ئاميَري ‪/‬كؤمثانياي (بيزا) بؤ بةرهةمهيَناني كؤنكريَتي ئامادةكراو‬ ‫بةطويَرةي داواكاري لةاليةن بةإيَز (محةمةد حةمةكةريم خةليفةو دياري عةلى غةفور‪/‬ن‪.‬ث‪ )2/‬لةإؤذي (‪ )2010/5/26‬كةتيايدا‬ ‫داواي كردووة ئةم ئاميَرانةي خوارةوة بةناويةوة بؤ تؤمار بكةين‪ ،‬جا هةر كةس ثةيوةندي هةية ثيَيانةوة با بيَتة المانء َ‬ ‫بةلطةنامةي‬ ‫رةسمي بهيَنيَت تاماوةي (‪ )15‬رؤذ لة بآلوكردنةوةي ئةم ئاطاداريةوة لة رؤذنامةدا تاوةكو كارةكة رابطرينء بةثيَضةوانةوة‬ ‫ئيَمة ناضار دةبين كة ئةو ئاميَرانة تؤمار بكةين بةناويانةوة بةطويَرةي (ياساي تؤماركردني ئاميَر) ذمارة (‪َ )25‬‬ ‫سالي (‪)1952‬ء‬ ‫بإوانامةي تؤماركردني دةدريَتآ‪.‬‬ ‫‪-1‬محةمةد حةمةكةريم خةليفة (‪)%50‬‬ ‫‪-2‬دياري عةلى غةفور (‪)%50‬‬ ‫ئام َيرةكان‪:‬‬ ‫‪7m3‬ئةلماني َ‬‫َ‬ ‫َ‬ ‫سالـى ‪-2001‬ذمارة‪-907071-‬تايث‪.-704s‬‬ ‫بةهةلوةشاوي بآ سةيارة بةتواناي‬ ‫‪-1‬ميكسةر‬ ‫َ‬ ‫‪6m3‬ئةلماني‪ 2001-‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس ذمارةي ئؤتؤمبيل‪ 10453-‬بةغدا‪-‬ذمارةي ميكسةر‪-‬‬‫‪-2‬ميكسةر بةتواناي‬ ‫‪-906530‬تايث‪.-604s‬‬ ‫َ‬ ‫‪7.5m3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مان‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪ 2017-‬دهؤك ذمارةي‬‫‪-3‬ميكسةر جؤري ‪ CIFA‬بةتواناي‬ ‫ميكسةر‪-35744-‬تايث‪.RHS75-‬‬ ‫َ‬ ‫تةن‪-‬ئةلماني‪ 2002-‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مان‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪74021-‬‬ ‫‪-4‬سايلؤ بؤ طواستنةوةي ضيمةنتؤ بةتواناي (‪)50‬‬ ‫بةغداد‪ ،‬ذمارةي سايلؤ‪.WF250 B6C 10023503-‬‬ ‫َ‬ ‫‪6M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مان‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-74042-‬بةغداد‪ ،‬ذمارةي‬‫‪ -5‬ميكسةر جؤري ‪ CIFA‬بةتواناي‬ ‫ميكسةر‪-003940-‬تايث‪.5-8-1-‬‬ ‫َ‬ ‫‪7.5m3‬ئةلماني ‪ 2001‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪ 1211-‬بةغداد‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪-35741-‬تايث‪-‬‬‫‪ -6‬ميكسةر جؤري ‪ CIFA‬بةتواناي‬ ‫‪.RHS75‬‬ ‫َ‬ ‫‪6M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-95927-‬بةغداد‪،‬‬‫‪ -7‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫ذمارةي ميكسةر‪-905575-‬تايث‪.-604S‬‬ ‫َ‬ ‫‪-8‬ميكسةر بة َ‬ ‫‪7M3‬ئةلماني‪-1999-‬تايث‪.7-101-‬‬‫هةلوةشاوي بآ ئؤتؤمبيل جؤري ‪ BARUVAL‬بةتواناي‬ ‫َ‬ ‫‪6M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-17260-‬بةغداد‪،‬‬‫‪ -9‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫ذمارة‪-003941-‬تايث‪.5-8-1-‬‬ ‫َ‬ ‫‪6M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-74035-‬بةغداد‪،‬‬‫‪ -10‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫ذمارةي ميكسةر‪-905482-‬تايث‪.-604S‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئؤتؤمبيل‪-‬ئةلماني ‪ ،1999‬ذمارة‪-35834-‬تايث‪.RHS75-‬‬ ‫بةهةلوةشاو بآ‬ ‫‪ -11‬ميكسةر جؤري ‪CIFA‬‬ ‫َ‬ ‫‪ -12‬ميكسةر جؤري ‪َ BARUVAL‬‬ ‫ئةلماني‪ 1999-‬ذمارة‪-35834 -‬تايث‪.101-7-‬‬‫هةلوةشاو بآ ئؤتؤمبيل‬ ‫َ‬ ‫‪7.5M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-74866-‬بةغداد‪،‬‬‫‪ -13‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫ذمارةي ميكسةر‪-003942-‬تايث‪.1-8-5-‬‬ ‫َ‬ ‫‪7M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمــارةي ئـــؤتؤمبيل‪-21174-‬‬‫‪ -14‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫صـــالح الدين‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪-73713433-‬تايث‪.AM7FH-‬‬ ‫َ‬ ‫‪6M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-99899-‬بةغداد‪،‬‬‫‪-15‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫ذمارةي ميكسةر‪-906145-‬تايث‪.-604S‬‬ ‫َ‬ ‫‪7.5m3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلي مان‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪ 3794-‬ديالى‪ ،‬ذمارةي‬‫‪ -16‬ميكسةر جؤري ‪ CIFA‬بةتواناي‬ ‫ميكسةر‪-35839-‬تايث‪.RHS75-‬‬ ‫‪-17‬موليدةي كارةبا جؤري كمينز بةتواناي ‪ 250KVA‬ذمارةي بزويَنةر‪.301383-‬‬ ‫‪ -18‬موليدةي كارةبا جؤري ثيركنز بةتواناي ‪ 140KVA‬ذمارةي بزويَنةر‪.*YD37746*U841477M-‬‬ ‫َ‬ ‫‪-19‬ئاميَري َ‬ ‫ثوتزميتر‪-‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس تواناي ثةمث (‪ )28‬مةتر‪،‬‬ ‫هةلداني ضيمةنتؤ (ثةمث) جؤري‬ ‫ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-25084-‬بةغداد‪ ،‬ذمارةي ثةمث‪-220100149-‬تايث‪.09H-BRF28-‬‬ ‫َ‬ ‫‪ -20‬ئاميَري َ‬ ‫ثوتزميتر‪-‬ئةلماني ‪ 2003‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مان‪ ،‬تواناي ثةمث (‪ )42‬مةتر‪ ،‬ذمارةي‬ ‫هةلداني ضيمةنتؤ (ثةمث) جؤري‬ ‫ئؤتؤمبيل‪-674-‬سليمانية‪/‬إنشائية‪ ،‬ذمارةي ئؤتؤمبيل؟؟؟؟؟؟؟‪-210101295-‬تايث‪.16H-BRF42-‬‬ ‫َ‬ ‫مةتر‪-‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪ 14369-‬بةغداد‪،‬‬ ‫‪-21‬ثةمث جؤري (‪ )ELBA‬بةتواناي (‪)36‬‬ ‫ذمارةي ثةمث‪-003943-‬تايث‪.5-8-5-‬‬ ‫َ‬ ‫ثوتزميتر‪-‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس بةتواناي (‪ )28‬مةتر‪ ،‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-‬‬ ‫‪ -22‬ئاميَري (ثةمث) جؤري‬ ‫‪-25084‬بةغداد‪ ،‬ذمارةي ثةمث‪-170200757-‬ذمارةي شاصى ثةمث‪ -220100150-‬تايث‪.09H-BRF28-‬‬ ‫َ‬ ‫دونير‪-‬ئةلماني لةسةر ئؤتؤمبيلى كامازي روسى‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪-8668806-‬تايث‪.F4L 912-‬‬ ‫‪-23‬ميكسةر جؤري‬ ‫َ‬ ‫دونير‪-‬ئةلماني لةسةر ئؤتؤمبيلى (هينؤ)ي يابانى‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪-8628417-‬تايث‪.F4L 912-‬‬ ‫‪ -24‬ميكسةر جؤري‬ ‫َ‬ ‫دونير‪-‬ئةلماني لةسةر ئؤتؤمبيلى رينؤي فةإةنسى‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪-6105008-‬تايث‪.F4L 912-‬‬ ‫‪ -25‬ميكسةر جؤري‬ ‫َ‬ ‫‪-26‬ميكسةر (تي َ‬ ‫ئيكؤما‪-‬ئيتالـى لةطةأل ضوار هويةرو كؤنظايةرو سايلؤى‬ ‫َكةلكار)ي كؤنكريَتي ناوةندي (خةباتة مةركةزية) جؤري‬ ‫ستوني بؤ ضيمةنتؤء بةرينةو تةرازوو بؤردي كؤنتإؤألء كؤمثريَسةري هةوايي جؤري َ‬ ‫ئةتلةس‪-‬ذمارةي خةباتة‪ 20122-‬ذمارةي‬ ‫كؤمثريَسةر ‪– 278995‬تايث‪.LC251-‬‬ ‫َ‬ ‫‪6M3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلـى مرسيدس‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪-17260-‬بةغداد‪،‬‬‫‪ -27‬ميكسةر جؤري ليبهر بةتواناي‬ ‫ذمارةي ميكسةر (شاصي ميكسةر)‪.46310105-‬‬ ‫‪ -28‬ميكسةر جؤري ليبهر َ‬ ‫ئةلماني‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪.53320335-‬‬ ‫َ‬ ‫‪7.5m3‬ئةلماني ‪ 2001‬لةسةر ئؤتؤمبيلي مان‪-‬ذمارةي ئؤتؤمبيل‪ 28722-‬بةغداد‪ ،‬ذمارةي‬‫‪ -29‬ميكسةر جؤري ‪ CIFA‬بةتواناي‬ ‫ميكسةر‪-35737-‬تايث‪.RHS75-‬‬ ‫‪ -30‬ميكسةر جؤري ‪َ CIFA‬‬ ‫ئةلماني‪ ،‬ذمارةي ميكسةر‪-3387403-‬تايث‪.f.6l 913-‬‬ ‫َ‬ ‫ثوتزميتر‪-‬ئةلماني‪ ،‬ذمارةي ثةمث‪.0170200848-‬‬ ‫‪-31‬ثةمثى ضيمةنتؤي طةإؤك جؤري‬ ‫َ‬ ‫ثؤتزميتر‪-‬ئةلماني‪ ،‬ذمارةي سايلؤ‪.102070015299-‬‬ ‫‪-32‬سايلؤي ضيمةنتؤي طةإؤك جؤري‬ ‫َ‬ ‫‪-33‬ميكسةر جؤري ليبهر َ‬ ‫ئؤتؤمبيل‪-‬ئةلماني‪ ،‬ذمارة‪-907081-‬تايث‪.-704s‬‬ ‫هةلوةشاو بآ‬

‫تيمى ئاوةدانكــردنةوةى هةر َيمى لة هةول َير (‪)RRT‬‬ ‫كة سـةر بة باَليؤزخانةى ئةمريكايـة لة بةغــداد‬ ‫ث َيويسـتى بة كارمةند َيكى ثاسـةوانى ضاود َيريى‬ ‫هةية كة شــارةزايى هةب َيت لة بـوارى سـةربازيىء‬ ‫ثؤليسء ئاسايشدا بؤ زانيارى زياتر تكاية سةردانى‬ ‫ئةم سايتة بكةن‪:‬‬ ‫‪http://iraq.usembassy.gov/iraq/jobs.html‬‬ ‫ت َيبينى‪:‬‬ ‫شـــو َينى كار‪ /‬هةول َير عةنكاوة ئؤفيسى ‪RRT‬‬

‫خاوةنى ئيمتياز‪:‬‬

‫كؤمثانياى وشة‬ ‫سةرنووسةر‪:‬‬

‫ئازاد ضاالك‬ ‫بةإَيوةبةرى نووسين‬

‫سيروان رةشيد‬ ‫‪07501522528‬‬

‫وةزارةتي داد‬ ‫دادنووسي سل َيماني‪ /‬دووةم‬

‫ذمارة‪:‬ت‬ ‫بةروار‪2010/6/27 :‬‬

‫‪07701576906‬‬

‫‪hiwa.jamal@yahoo.com‬‬

‫كارطيإيء ريكالمء ئاطاداري‬ ‫َ‬

‫ئاطادارىء بآلوكردنةوة‬

‫تؤماركردني ئاميَري ‪/‬كؤمثانياي (بيزا) بؤ بةرهةمهيَناني كؤنكريَتي ئامادةكراو‬ ‫بةطويَرةي داواكاري لةاليةن بةإيَز (محةمةد حةمةكةريم خةليفةو دياري عةلى غةفور‪/‬ن‪.‬ث‪ )2/‬لةإؤذي (‪ )2010/5/26‬كةتيايدا داواي كردووة‬ ‫ئةم ئاميَرانةي خوارةوة بةناويةوة بؤ تؤمار بكةين‪ ،‬جا هةر كةس ثةيوةندي هةية ثيَيانةوة با بيَتة المانء َ‬ ‫بةلطةنامةي رةسمي بهيَنيَت تاماوةي‬ ‫(‪ )15‬رؤذ لة بآلوكردنةوةي ئةم ئاطاداريةوة لة رؤذنامةدا تاوةكو كارةكة رابطرينء بةثيَضةوانةوة ئيَمة ناضار دةبين كة ئةو ئاميَرانة تؤمار بكةين‬ ‫بةناويانةوة بةطويَرةي (ياساي تؤماركردني ئاميَر) ذمارة (‪َ )25‬‬ ‫سالي (‪)1952‬ء بإوانامةي تؤماركردني دةدريَتآ‪.‬‬ ‫‪-1‬محةمةد حةمةكةريم خةليفة (‪)%50‬‬ ‫‪-2‬دياري عةلى غةفور (‪)%50‬‬

‫ئام َيرةكان‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪serwan_rm@yahoo.com‬‬

‫هيوا جةمال‬

‫‪-1‬ئاميَري خةياتةي مةركةزي جؤري‪-MESAS /‬توركي‪ ،‬ذمارة‪-4094 -‬تايث‪ -5-8-4 -‬لةطةأل (‪ )4‬هوثةرو كؤنظايةريَكي (‪ )20‬مةتريء (‪ )3‬دانة‬ ‫سايلؤي ضيمةنتؤ‪ .‬تواناي بةرهةمهيَناني (‪ )105‬مةتر سيَجا‪/‬صمات‪.‬‬

‫‪07701203949 - 07480121144‬‬

‫‪info. rozhnama@gmail.com‬‬ ‫‪riklam. rozhnama@gmail.com‬‬ ‫دابةشكردن‪:‬‬

‫كؤمثانياي ثةيثةر ‪07708649210 - 07504483631‬‬ ‫ئؤفيسى سةرةكيي‪:‬‬

‫سليماني ‪ -‬زةرطةتة ‪ -‬طردي زةرطةتة ‪ -‬كؤمثانياي وشة‬ ‫َ‬ ‫ئؤفيسى هةوليَر‪:‬‬

‫شةقامى ئيسكان ‪ -‬تةنيشت ساردةمةنى من و تؤ‬ ‫‪07501182383‬‬


‫‪22‬‬

‫‪birura.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫بؤضوون‬

‫ئةگه‌ر ئيسرائيل ده‌ولَه‌تي تيرؤريستي بيَت‪ ،‬ئه‌ي تورکيا ده‌ولَه‌تي چييه‌؟‬

‫کارزان ره‌سوأل‪/‬به‌ريتانيا‬ ‫دواي ئةو هيَرشة ضةكدارييةي كة لةاليةن‬ ‫سةربازاني ئيسرائيلةوة لة رؤذي (‪)31‬ي‬ ‫ئاياردا كراية سةر (كةشتي ئازاديي)و بووة‬ ‫هؤي كوذراني (‪)9‬ك��ةسء برينداربووني‬ ‫ض��ةن��دان��ي ت��ر ل��ةو تيمة خ �َي��رخ��وازة‬ ‫خؤبةخشانةي ك��ة يارمةتي مرؤييان‬ ‫دةطةياندة َ‬ ‫خةلكي ليَقةوماوي كةرتي غةززة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫(‪)3‬سالة ئةو ناوضةية لةاليةن‬ ‫كة نزيكةي‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي ئيسرائيلةوة طةمارؤي خراوةتة‬ ‫سةر‪ ،‬لةوكاتةدا‌ (رةجةب تةيب ئةردؤغان)‬ ‫سةرؤك وةزيراني توركيا لة (سانتياطؤ)ي‬ ‫ثايتةختي وآلتي ضيلي بوو‪ ،‬لةكاتيَكدا كة ئةم‬ ‫َ‬ ‫هةوالةي ثيَطةيشت‪ ،‬رووداوةكة بة جؤريَك‬

‫كاريطةريي كردة سةر كة وا لة‌ ئةردؤغان‬ ‫بكات‌‪ ‌ ،‬رووداوةكة به كا‌ريَكي نامرؤظانةو‬ ‫ئيسرائيليش بة َ‬ ‫دةولةتي (تيرؤريزم) ناوزةند‬ ‫بكات!‬ ‫ئةمة يةكةم جار نيية كة ئةردؤغان‬ ‫ليَدواني لةو ضةشنة بدات دةربارةي َ‬ ‫دةولةتي‬ ‫ئيسرائيل‪ ،‬بة تايبةتي لة دواي شةإي‬ ‫غةززة لة َ‬ ‫سالي(‪)2008‬ء هةروةها لة كاتي‬ ‫بةإيَوةضووني كؤنطرةي طردبوونةوةي‬ ‫ئابووريي جيهان لة َ‬ ‫سالي(‪)2009‬دا‪.‬‬ ‫ئ��ةردؤغ��ان دةي���ةوَي���ت‪ ،‬ب��ةم ج��ؤرة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةول��ةت��ان��ي‬ ‫هةلويَستانة وا نيشاني‬ ‫ئيسالمييء تةنانةت جيهانيش ب��دات كة‬ ‫توركيا تاكة َ‬ ‫دةولةتي رؤذهةآلتي ناوةإاستة‬ ‫كة ثاريَزةرو داكؤكيكاري طةالني هةذارو‬ ‫ضةوساوةي ناوضةكةية‪ ،‬لة ثةناشياندا‬ ‫َ‬ ‫خةلكي فةلةستين‪.‬‬ ‫ئةوةي ليَرةدا جيَطةي سةرنجة‪ ،‬ئةوةية‬ ‫كة ئةم َ‬ ‫هةلويستانةي توركيا لةكاتيَكداية لة‬ ‫ناوخؤيدا سةرجةم مافةكاني مرؤظء مافى‬ ‫نةتةوةكاني تر‪ ،‬ثيَشيَل دةكات‪.‬‬ ‫دةولةتي توركيا يةكيَكة لةو َ‬ ‫َ‬ ‫دةولةتانةي كة‬ ‫دةستوورةكةي ليَوانليَوة لة رةطةزثةرستيء‬ ‫نادادثةروةرييء ذيَرثيَخستني مافي هةر‬ ‫نةتةوةيةكي تر كة لة توركيا دةذي جطة لة‬ ‫تورك‪ ،‬دةستووريَك كة بة ئاشكرا َ‬ ‫دةليَت‪:‬‬ ‫ئةوةي لة توركيادا دةذي توركة! لة كاتيَكدا‬

‫كارةباء فةتوا‬

‫هةندرَين ش َيخ راغب‬ ‫لةم رؤذانةدا‪ ،‬شتيَكي تر لة عيَراقدا روو‬ ‫دةدات‪ ،‬شةقامي عيَراقي ويَنةيةكي تري‬ ‫هةية‪ .‬دواي حةوت ساأل لة نةماني رذيَمي‬ ‫َ‬ ‫خةلك جياوازتر كؤدةبيَتةوة‪،‬‬ ‫س��ةدام‪،‬‬ ‫ئةويش دةبينين ضؤن شارةكاني عيَراق‬ ‫خؤثيشاندان بؤ نةبووني كارةبا ئةنجام‬ ‫دةدةن‪ .‬ئةمة َ‬ ‫خاليَكي وةرضةرخاني زؤر‬ ‫طرنطة‪ ،‬ضونكة هاوآلتيي عيَراقي راستةوخؤ‬ ‫لةسةر كيَشةي خزمةتطوزارييء ذياني‬ ‫خ��ؤيء لةثيَناو خ��ؤي‪ ،‬خؤثيشاندان‬ ‫دةكاتء ضيتر لةسةر فةتواي مةرجةعي‬ ‫ئاينيء تايةفي ناإذيَتة سةر جادةء ئةم‬ ‫دروشمانة بةرزبكاتةوة‪ ،‬كة مةرجةعء‬ ‫تايةفةطةري خواستيةتي‪ .‬ضيتر لةسةر‬ ‫فةتواي سياسييةكان نايةتة سةر جادةء‬ ‫بة فةتواي يةكيَتيي زاناياني دينيء ثياواني‬ ‫دةسةآلتدار نايةتة دةرء كؤبوونةوةي‬ ‫ف��راوان بكات‪َ ،‬‬ ‫بةلكو دةبينين لةسةر‬ ‫نةبووني كارةباي َ‬ ‫مالةكةي شةقامي ثإ‬ ‫ك��ردووةء لةبةرامبةر فةتواي مةرجةع‪،‬‬ ‫كارةباي داناوة‪ .‬لةبري ناكؤكي سياسيء‬ ‫جةنطي تايةفي‪ ،‬هةموويان يةك دةنط‬ ‫بوونء هاوار دةكةن كارةبا‪ .‬بة بؤضووني‬ ‫م��ن‪ ،‬ئ��ةط��ةر ه �َي��زة ئاينيء سياسيء‬ ‫تايةفييةكاني عيَراق‪ ،‬لةم ناإةزايةتييةي‬ ‫َ‬ ‫خةلك تآ نةطةن‪ ،‬ئ��ةوا لة بيَئاطاييدا‬ ‫سياسةت دةك��ةن‪ ،‬ضونكة ئةم ريَثيَوانة‬ ‫جةماوةرييةي شارةكاني عيَراقي لةسةر‬ ‫نةبووني كارةبا طرتووةتةوة‪ ،‬ئةو راستيية‬ ‫دةردةخات كة ئيتر كارةباء ئاو ء ثإؤذةي‬ ‫خزمةتطوزاريي هيضي كةمتر نيية لة‬ ‫مةرجةعء تايةفةء يةكيَتييةكاني تر!!‪ .‬ئيتر‬ ‫َ‬ ‫خةلك نايةويَت طويَي لة دةنطي فةتواكانء‬ ‫دروشمي سياسييةكانء هاشءهوشي‬ ‫نةتةوةثةرستة شؤظيَنييةكان بيَت‪َ ...‬‬ ‫خةلك‬ ‫َ‬ ‫مندالةكاني طةرمايان نةبيَتء بةم‬ ‫دةيةويَت‬ ‫هاوينة لةم بيابانء شارةطةرمانةي عيَراق‬ ‫َ‬ ‫هةلنةقرضيَتء نةبرذيَت‪ .‬لةاليةكي تريشةوة‬ ‫راستييةكي تر ئاشكرا بوو كة كارةباء‬ ‫ئاو و ذيانء بةردةوامي خزمةتطوزاريي‪،‬‬ ‫بةكاريطةرترء بةهيَزترة لة هاشءهوشي‬

‫ه�َي��زء كةسايةتيء الي��ةن��ة سياسيء‬ ‫دينيء تايفييةكان‪ ،‬لة دروستكردنء‬ ‫ئاإاستةكردنء هيَنانة سةرجادةي راي‬ ‫طشتي عيَراقيء هاوآلتييان بة طشتي‪.‬‬ ‫دي��ارة ئيَمة مةرطي فةتواء دةس��ةآلتء‬ ‫اليةنة سياسييةكان راناطةيةنين‪ ،‬ئةوان‬ ‫ئيَستاش دةتوانن َ‬ ‫خةلك لةسةر شةقامةكان‬ ‫كؤبكةنةوة‪ ،‬بةآلم ماناي ئةوةش نيية كة‬ ‫ئيتر هاوآلتي عيَراقي هةر فةتواي ئةوان‬ ‫دةناسيَتء دةبينيَت‪ ،‬هةر بةفةتواي ئةوان‬ ‫ديَتة سةر جادة‪ ..‬ئةوةتا بينيمان كة بة‬ ‫نةبووني ك��ارةب��اش هاتة س��ةر ج��ادة‪،‬‬ ‫ئةوةش طؤإانيَكي طرنطة‪.‬‬ ‫هاوآلتي عيَراق‪ ،‬بةناكؤكييء جةبري‬ ‫ه�َي��زة تايةفيء سياسيء دينييةكان‬ ‫دابةشدابةش بووةء لةهةموويان زةقتر‪،‬‬ ‫بؤنمونة داب��ةش دابةشبووني سوننةء‬ ‫شيعةية‪ ،‬بةآلم ئةوةتا بينيمان سوننةء‬ ‫شيعةكان ثيَكةوة هاوار دةكةن‪ ،‬كارةبا‪...‬‬ ‫َ‬ ‫دلنيام ئةطةر ئةم هؤشياريية مةدةنيية‪،‬‬ ‫شارستانيية‪ ،‬الي هاوآلتي عيَراقي بةردةوام‬ ‫بيَت‪ ،‬ئةوا لةداهاتوو دةبينين كة دروشمة‬ ‫ئاينيء سياسيء فةرهةنطييةكانيشيان‬ ‫دةبنة يةك‪ ،‬ياخود لةيةكتر نزيك دةبنةوة‪،‬‬ ‫ي��ان ئةطةر هيض نةبيَت بؤشايي ئةم‬ ‫داب��ةش دابةشكاريية بضووكء تةسك‬ ‫دةبيَتةوة‪ .‬مةسةلةي نةبووني كارةبا‪،‬‬ ‫بةجؤريَك عيَراقي هةذاندووة كة خودي‬ ‫وةزي��ري ثةيوةنديداري لة ثؤستةكةي‬ ‫دوورخ��س��ت��ةوةء راطةياندني ناوخؤء‬ ‫َ‬ ‫سةرقالكردووةء خودي‬ ‫دةرةك��ي ثيَوة‬ ‫ئةمريكييةكان لةسةر نةبووني كارةبا‬ ‫ليَدواني تايبةتيان دا‪ ،‬تةنانةت لةسةر ئاستي‬ ‫س��ةرؤك كؤمارء وةزي��رانء ثةرلةمان‬ ‫ه��ةراي ط���ةورةي ن��اي��ةوة‪ .‬راطةياندني‬ ‫عةرةبي ناويان لةم بابةتة ناوة «راثةإيني‬ ‫كارةبا»‪َ .‬‬ ‫بةل َي‪ ،‬ئةمة رووداويَكي طرنطة‬ ‫لة عيَراق روو دةدات‪ ،‬ثيَويستة درك بة‬ ‫طؤإاني ئاإاستةي بينيني هاوآلتي عيَراق‬ ‫بكةين‪ ،‬ئةم عيَراقةي كة الي من بةهؤي‬ ‫خويَنإشتني بةردةوامء ناكؤكيي بيَماناي‬ ‫دةس��ةآلت‪ ،‬زؤر بيَمانايةء حةزم دةكرد‬ ‫هةريَمةكةم بةشيَكي نةبوواية‪ ،‬بةآلم ئةمة‬ ‫مةسةلةيةكي ترةء منيش وةكو هاوآلتي‬ ‫بةسرةء بابلء ناسرييةء موسأل لةبةرامبةر‬ ‫نةبووني كارةبا زؤر بيَخةم نيم‪ ..‬منيش ئاهـ‬ ‫و َ‬ ‫ثي كردووم‪ ،‬بؤية‬ ‫نالةي بيَكارةبايي زؤري َ‬ ‫ئةمإؤ عيَراق بة كوردء سوننةء شيعةء‬ ‫مةسيحيء ئيَزديء‪.....‬هتد‪ ،‬يةك دروشمء‬ ‫يةك طوتارء الفيتةي بةرزكردووةتةوة‬ ‫كة ليَي نووسراوة «كارةبا»‪ .‬ئةرآ ثياواني‬ ‫دةس��ةآلت��دارء ئاينء مةرجةعء فةتواء‬ ‫عةلمانيء ديموكراسيخوازء شؤظيَنيية‬ ‫لةوة‬ ‫هةمووتان‬ ‫نةتةوةثةرستةكان‪،‬‬ ‫تيَدةطةن؟‪.‬‬

‫نةتةوةيةكي طةورةي وةكو كورد بة تورك‬ ‫ئةذمار دةكريَت‪.‬‬ ‫ئ��ةردؤغ��ان‪ ،‬ضؤن دةتوانيَت باس لة‬ ‫ضةمكي مرؤظايةتي بكاتء َ‬ ‫دةولةتي ئيسرائيل‬ ‫بة تيرؤريزم ثيَناسة بكات‪ ،‬لة كاتيَكدا‬ ‫لة وآلتةكةي خؤيداء لةم ضركةساتةدا‬ ‫َ‬ ‫مندالي كوردي خوار تةمةن (‪)18‬‬ ‫هةزاران‬ ‫ساأل لة زيندانةكاندا لة ذيَر جؤرةها فشاري‬ ‫دةروونيء جةستةييدان!‬ ‫ئ��ةو ن��ادادث��ةروةري��يء زؤرداري��ي��ةي‬ ‫َ‬ ‫دةول��ةت��ي توركيا بةرامبةر بة ك��ورد بة‬ ‫َ‬ ‫سالة‬ ‫ب��ةرض��اوي جيهانةوة‌ء ضةندين‬ ‫ب��ةإَي��وةدةض�َي��تء ك��ورد لة ذيَردةستي‬ ‫‌‌‌‌‌‌حكومةتة يةك ل��ةدواي يةكةكاني توركيا‬ ‫دةضةوسيَنريَتةوةء راي طشتيي جيهانيش‬ ‫لي بيَئاطا كردووة‌‪ ،‬ئةمة لة كاتيَكدا كة‬ ‫خؤي َ‬ ‫كورد بة ريَذة دووةم نةتةوةي وآلتي توركيا‬ ‫ثيَكدةهيَنيَت‪ ،‬كة لةمإؤدا دةطاتة زياتر (‪)30‬‬ ‫مليؤن كةس‪.‬‬ ‫ضةوساندنةوةي رؤذ بةإؤذي كورد لةذيَر‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي توركيادا بة بةرضاوي‬ ‫دةسةآلتي‬ ‫هةموو جيهانةوة ثيادة دةكريَت‪ ،‬بة جؤريَك‬ ‫كة هةر كةسيَك ياخود هةر لي َ‬ ‫َكؤلةرةوةيةك‬ ‫بضيَت بؤ توركياء لي َ‬ ‫َكؤلينةوة لة ذياني‬ ‫دانيشتوواني ناوضة جياوازةكاني توركيا‬ ‫َ‬ ‫هةلسةنطاندنيَكي تةواو‬ ‫بكات‪ ،‬بةتايبةتي‬ ‫بكات لةسةر (باكووري كوردستان)‪ ،‬ئةوةي‬

‫َ‬ ‫دةولةتي تورك ناوي ليَناوة باشووري‬ ‫كة‬ ‫رؤذهةآلتي توركياء بةراورديَكي بيَاليةنانة‬ ‫بكات لةنيَوان دانيشتوواني كوردو توركدا‪،‬‬ ‫ئةء زؤردارييء ثيَشيَلكارييةي مافي مرؤظ‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي ئةردؤغانةوة‬ ‫دةبينيَت كة لة اليةن‬ ‫بةرامبةر بة كورد بةإيَوةدةضيَتء دةبينيَت‬ ‫كة َ‬ ‫دةولةتى توركيا‪:‬‬ ‫* ط��رن��ط��ي زؤري�����داوة ب��ة ن��اوض��ة‬ ‫توركنشينةكان‪ ،‬بة جؤريَك بوونةتة ناوضةي‬ ‫طةشتيارييء خؤشطوزةراني‪ ،‬ئةمة لةكاتيَكدا‬ ‫كة ناوضة كوردنشينةكان‪ ،‬نةك هةر بةدةستي‬ ‫هةذارييء بيَكارييء بيَخزمةتطوزارييةوة‬ ‫َ‬ ‫دةناليَنن‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي توركيا لةجياتي‬ ‫بةلكو‬ ‫بنياتناني ناوضةي طةشتيارييء خويَندنطاو‬ ‫نةخؤشخانةء رةخساندني هةلي كار بؤ‬ ‫كوردةكان‪ ،‬دةستي كردووة بة دروستكردني‬ ‫زؤرت��ري��ن بنكةي سةربازيي لة ناوضة‬ ‫كوردنشينةكان‪ ،‬ئةمةش بؤ سةركوتكردني‬ ‫كورد‪ ،‬بؤية لة ئيَستادا‌ كة هةردوو ناوضةي‬ ‫كوردنشينء توركنشين‪ ،‬نةك هةر لة دوو‬ ‫وآلتي جياواز دةضن‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ذياني رؤذانةي‬ ‫َ‬ ‫خةلك وا نيشاندةدات كة لةسةر‌ دوو‬ ‫هةسارةي جياواز دةذين‪.‬‬ ‫* لة ناوضة توركنشينةكان‪ ،‬ئاستي‬ ‫خويَندةوارييء هةلي كاركردن لة بةرزترين‬ ‫ئاستداية‪ ،‬بةآلم هة ر لة توركياء لة ناوضةي‬ ‫َ‬ ‫خةلك بيَكارهء‬ ‫كوردنشينةكان زؤرترين‬

‫زؤرينةي طةلي كورد لةذيَر هيََلي هةذاريدا‬ ‫دةذيَنء كةمترينيشي خويَندةوارة‪.‬‬ ‫س��ةرةإاي هةموو ئةمانةش‪ ،‬رؤذانة‬ ‫طةلي كورد لة توركيا رووب��ةإووي كاري‬ ‫رةطةزثةرستيء ضةوساندنةوةي نةتةوةييء‬ ‫تةنانةت كوشتنيش دةب��ن��ةوة‪ ،‬بةدةستي‬ ‫ثؤليسء سةربازاني‌ ت��ورك��ةوة‪ ،‬هةر بة‬ ‫ضةوساندنةوةو تؤقاندنء كوشتنيشةوة‌‬ ‫نةوةستاون‪َ ،‬‬ ‫بةلكو سةربازو تؤثخانةو‬ ‫فإؤكة جةنطييةكاني توركيا بة بةردةوامى‬ ‫هيَرش دةكةنة سةر ناوضة سنوورييةكاني‬ ‫هةريَمي كوردستانء ذياني َ‬ ‫خةلكي ئاسايي‬ ‫ديَنشيناني سةر سنووريان ك��ردووة بة‬ ‫غةززةيةك‪ ،‬كة زياتر نةبيَت‪ ،‬كةمتر نيية لة‬ ‫كةرتى غةززةكةي َ‬ ‫فةلةستين‪.‬‬ ‫بةإيَز ئةردؤغان‪ ،‬ئةطةر ئيَوةء تةواوي‬ ‫‌حكومةتي توركيا‪ ،‬هيَرشةكاني ئيسرائيل بؤ‬ ‫سةر كةرتي غةززةو دوايين هيَرشي سةر‬ ‫كةشتي ئازاديي بة ‌هيَرشي دذة مرؤييء‬ ‫ئيسرائيليش بة َ‬ ‫دةولةتي تيرؤريزم ناو ببةن‪،‬‬ ‫ئةي دةبيَت طةلي كورد‪ ،‬ئيَوة بة ضي ثيَناسة‬ ‫بكاتء ضؤن بتانناسيَنيَت بة رووي دونيادا لة‬ ‫بةرامبةر ئةو كارة دإندانةي بةرامبةر طةلي‬ ‫كورد كردووتانةء دةيكةن‪ ،‬ض لة ناو َ‬ ‫دةولةتي‬ ‫خؤتانداء ض لة دةرةوة‪ ،‬وةكو ئةو هيَرشة‬ ‫ناإةوايانةي كة بة شيَوةيَكي دإندانة دةيكةنة‬ ‫سةرسنوورةكاني هةريَمي كوردستان‪.‬‬

‫رةهةنديَكى ديكةى دذايةتيكردن‪...‬‬

‫زمناكؤ ئيسماعيل‬ ‫دروستكردنى قةيرانى زانيارييةكان‪،‬‬ ‫لةمإؤى سياسةتى هةريَمى كوردستاندا‪،‬‬ ‫طةيشتووةتة ئاستيَك‪ ،‬كة رةنطة بةتةنيا‪،‬‬ ‫لةنيَوةندى دةسةآلتة ديكتاتؤريزةكانى‬ ‫دونيادا‪ ،‬هةمان ئاستى قةيراناوى بوونى‬ ‫هةبيَت‪ ،‬دروستبوونى ئ��ةو قةيرانةش‬ ‫لةخؤوة نةهاتووةتة ئاراوة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو بةشيَكة‬ ‫ل��ةو كارتة بةهيَزةى‪ ،‬كة حيزبطةرى‬ ‫دةسةآلتدارى‪ ،‬رؤيكردووةتة سةر ميَزى‬ ‫سياسيى ئةمإؤى هةريَم‪ ،‬لةثاى ئةوةى‬ ‫كة هيض كةسيَك نةتوانيَت زانيارييةكان لة‬ ‫ضنطى حيزبطةرى دةربهيَنيَتء هيض ضاويَك‬ ‫نةتوانيَت بةإوونى ئةو روانطة سياسيىء‬ ‫كؤمةآليةتىء ئابووريىء ثةيوةنديية بةهيَزة‬ ‫ببينيَت‪ ،‬كة لةنيَوان رةهةندةكانى ذياندا‬ ‫ليَكبةستن دروست دةكات‪ ،‬لةو سؤنطةيةوة‬ ‫دروستبوونى قةيرانى زانيارييةكان‪،‬‬ ‫درَي���ذك���راوةى ه��ةم��ان هةنطاوةكانى‬ ‫ريَطريكردنى رؤذنامةنووسانن لةمةإ‬ ‫رووم� َ‬ ‫�ال��ك��ردن��ي��ان ل��ة ب��ةدواداض��وون��ى‬ ‫زان��ي��اري��ي��ةك��ان‪ ،‬دريَ���ذك���راوةى ئةو‬ ‫ريَطرييانةن كة بةإيَطةى‪ ،‬طرتنء نانبإينء‬ ‫دةم كوتكردنء كوشتنء ضةثاندنء‬ ‫دةربةدةركردنى نووسةرة ئازادةكانى ئةم‬ ‫نيشتمانة دةستى ثيَكردوءةو لة تةوقى‬ ‫رؤذنامةنووسة ئ��ازادةك��انء ميديايى‬ ‫ئةهلىء رؤذنامةطةريى ئ��ازادء ميدياى‬ ‫ئؤثؤزسيؤندا دةيانةويَت بيهيَننة كؤتايى‬ ‫هاتن‪ ..‬ئةو هةنطاوانةى دةسةآلتدارانى‬ ‫ه��ةرَي��م دةينيَن لةمةإ ريَطريكردنء‬ ‫دةس��ت��ةب��ةرك��ردن��ى زان��ي��اري��ي��ةك��ان بؤ‬ ‫رؤذنامةنووسان‪ ،‬هةنطاوطةليَكن لةإووى‬ ‫كردارييةوة ليَكجياوازن‪ ،‬بةآلم لةإووى‬ ‫ميتؤدةوة بةتةنيا‪ ،‬يةك روانطةى سياسيى‬ ‫دةثيَكن‪ ،‬لةوسؤنطةيةوة دةتوانريَت بةتةنيا‪،‬‬ ‫يةك هاوكيَشةى سياسيى بؤخؤيان راظة‬ ‫بكةنء شيكارى بكةن‪ ،‬كة ئ��ةوةش لة‬ ‫طوتارى (مانةوة لة تةختى دةسةآلتدا) ديَتة‬ ‫نيشانةكردن‪ ،‬لةمةشةوة هةمان ئةو طوتارة‬ ‫دةكةنةوة بةإؤحى سياسيياندا‪ ،‬كة لة‬ ‫شةإى ناوخؤدا بةطويَى َ‬ ‫خةلكيدا بانطيان بؤ‬

‫دةداء ناويان نابوو (شةإ لةثيَناوى مانةوة)‪،‬‬ ‫بةآلم ئةمإؤ بةكرداريىء بةجؤريَكى ديكة‬ ‫هةمان طوتار ناوزةد دةكةنء ناوى دةنيَن‪،‬‬ ‫(مانةوة لةنيَوةندى دةس��ةآلت��دا‪ ،‬لةبةر‬ ‫رؤشنايى ريَطريكردنى زانيارييةكان)‪ ،‬ئةمة‬ ‫طوتاريَكى كوشندةية دةيبةخشن بةنيَوةندى‬ ‫ئةم نيشتمانة‪ ،‬هاوكيَشةيةكى سياسيية‬ ‫كة دةتوانيَت‪ ،‬هةردوو اليةنى (ضةثاندنى‬ ‫َ‬ ‫مؤنؤثؤلى دةسةآلتى) سياسيى‬ ‫ت��اكء‬ ‫هةريَممان بؤ تيؤريزة بكات‪ ..‬ئةو طوتارةية‬ ‫كة دةتوانيَت‪ ،‬تاك بضةثيَنيَت لةثاى ئةوةى‬ ‫كة دةستيان نةطات بةورديى زانيارييةكان‪،‬‬ ‫ياخود ئةطةر دةستيان ثيَى بطات‪ ،‬ئةوا‬ ‫بإيَكى كةم بةكاتيَكى زؤر بةدةست دةهيَنن‪،‬‬ ‫ئةمةش واتاى ئةوة دةطةيةنيَت‪ ،‬كة بإة‬ ‫زؤرةكةى زانياريى‪ ،‬لة بازنةيةكى داخراوى‬ ‫حيزبطةريدا دةميَنيَتةوةء لةنيَوةندى‬ ‫دةزطا نهيَنييةكانى حيزبطةريدا بةناوى‬ ‫ئاسايشى نةتةوةيىء مةترسى سياسيى‬ ‫بؤ سةر هةريَم‪ ،‬لةثاى مانةوةى خؤيان‬ ‫دةيثاريَزن‪ ..‬بةآلم ديوة راستةقينةكةى‬ ‫بؤ ئةوةية‪ ،‬كة هيض كات هاونيشتمانيان‪،‬‬ ‫نةتوانن زانياريى تةواويان هةبيَت لةسةر‬ ‫هةموو كردةيةكى بةإيَوةبردنى ذيانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةليى‪،‬‬ ‫خةلكى‪ ،‬دروستبوونى كةليَنةكانى‬ ‫َ‬ ‫خاليبوونةوةى ئةخالقى‪ ،‬بنبإكردنى تاوانى‬ ‫سياسيىء بةهةدةردانى سامانى نيشتمانى‪..‬‬ ‫ئةمةش بةإوونى قؤرغكردنء خةفةكردنى‬ ‫زانيارييةكانمان ثآ نيشاندةدات لةذيَر‬ ‫هةيمةنةى هزريَكى دياريكراودا‪ ،‬جطةلةوةى‬ ‫كة شويَن دةستى حيزبطةريمان بؤ دةهيَنيَتة‬ ‫دياريكردن بةسةر هةموو رةهةنديَكى‬ ‫ذينى تاكدا لة هةريَمى كوردستان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مؤنؤثؤلكردنى‬ ‫ئةمةش واتايةكى روونى‬ ‫دةسةآلتة لةاليةن ئةو هيَزة سياسييةى كة‬ ‫لةثشت دةسةآلتةوة ريَطريى لة هةبوونى‬ ‫ياساى فةراهةمكردنى زانيارييةكانء‬ ‫نةبوونى وتةبيَذى رةسميى دةكات‪ ..‬ئةو‬ ‫رةهةندةى كة ئةمإؤ بؤ دذايةتيكردنى‬ ‫رؤذنامةنووسان هيَناويانةتة ئاراوة‪ ،‬بةتةنيا‬ ‫خؤى لةإيَطريكردنى هةبوونى ياساى‬ ‫بةدةستهيَنانى زانيارييةكاندا نابينيَتةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو لة بةرامبةر ئةوةشدا (نايانةويَت‬ ‫َ‬ ‫كةنالة‬ ‫بةرثرسة حوكومييةكان ب��ؤ‬ ‫ئازادةكانى هةريَمء ميدياى ئؤثؤزسيؤن‪،‬‬ ‫ل��يَ��دوانء زان��ي��اري��ى بدركيَنن)‪ ،‬ئةمة‬ ‫نيشانةى خيانةتيَكى طةورةية بةرامبةر بة‬ ‫هاونيشتمانيان دةيبةخشن‪ ،‬ضاوبةستكردنى‬ ‫هاوآلتييانة لةمةإ هؤشياربوونةوةيان‬ ‫ل��ةإوان��ط��ةى هةبوونى زانيارييةكان‬ ‫بةرامبةر ب��ةو ذينطةيةى كة لةنيَويدا‬ ‫طوزةرانيان رايى دةكةن‪ ..‬فةراهةمكردنى‬ ‫ياساى زانيارييةكانء هةبوونى وتةبيَذى‬ ‫رةسميى لةنيَوةندى فةرمانطة حكوميىء‬ ‫َ‬ ‫رايةلةكى‬ ‫يةكة وةزارييةكاندا‪ ،‬جطة لةوةى‬

‫بةهيَزة لةنيَوان هاونيشتمانيانء دةسةآلتى‬ ‫سياسيدا‪ ،‬لة هةمانكاتدا ثشتيوانييةكى‬ ‫بةهيَزة بؤ رؤذنامةنووسان لةميانةى‬ ‫زانيارييةكانء‬ ‫ب��ة‬ ‫دةستطةيشتنيان‬ ‫طواستنةوةيان بةشيَوةيةكى راستينةء‬ ‫خيَرا بؤ هاونيشتمانيان‪ ،‬بةآلم بة نةبوونى‬ ‫ئةو ثيَطة هؤشياريية‪ ،‬ئةو شيَواوييةى‬ ‫ئةمإؤ دةهيَنيَتة ئ��اراوة‪ ،‬كة دةس��ةآلتء‬ ‫رؤذنامةنووسان‪ ،‬يةكترى تاوانبار دةكةنء‬ ‫(دةسةآلت رؤذنامةنووسة ئازادةكان بة‬ ‫كةمتةرخةمء دةستى دةرةكيىء طيَرةشويَن‬ ‫تاوانبار دةك��اتء رؤذنامةنووسانيش‬ ‫دةسةآلت بة داخراو و مؤنؤثؤألء خةفةكراو‬ ‫ن��اوزةد دةك��ةن)‪ ،‬كة هةمووشى بةتةنيا‬ ‫لةيةك ياساى ثةرلةمانيدا دةتوانريَت‪،‬‬ ‫روانطةى ه��ةردوو اليان بطؤإدريَت‪ ،‬كة‬ ‫ئةوةش خؤى لة فةراهةمكردنى ياساى‬ ‫زانيارييةكاندا دةبينيَتةوة‪ ،‬بةهةبوونى‬ ‫وتةبيَذى رةسميى لةنيَوةندة سياسيىء‬ ‫ئيدارييةكانى حكومةتى هةريَمدا‪ ..‬بةآلم‬ ‫بة نةبوونى ئ��ةو راي� َ‬ ‫�ةل��ةى راطةياندن‪،‬‬ ‫واتاى ئةوة دةطةيةنيَت كة دةسةآلتدارانى‬ ‫سياسيى هةريَم دةيانةويَت‪ ،‬ويَنايةكى‬ ‫داخراوى ئةم هةريَمة بة هاونيشتمانيان‬ ‫نيشان ب��دةن‪ ،‬ئ��ةوان دةيانةويَت ضيتر‬ ‫دةسةآلتى هةريَم لةذيَر ضنطى حيزبى‬ ‫دةرن��ةه�َي��ن��رَي��تء ه���ةردةم هةيمةنةى‬ ‫حيزبطةرى بةسةريدا خؤى بسةثيَنيَت‪ ،‬بة‬ ‫بؤضوونى ئةوان طةر زانيارييةكان تةشةنة‬ ‫بكاتء بؤ دةرةوةى بازنةى حيزبطةرييان‬ ‫ثةخش بكريَت‪ ،‬ئةوا ثيَطةى حيزبطةرييان‬ ‫دةخ��ةن��ة ئاستى ت��ي��اب��ردن��ةوة‪ ..‬بةرلة‬ ‫ئةمإؤ طةر رؤذنامةنووسيَك دةستى بة‬ ‫زانيارييةكان بطةيشتاية‪ ،‬ئةوكات بةطرتنء‬ ‫حوكومدانء نانبإينء كوشتنء راونان‬ ‫باجةكةى وةردةط���رت‪ ،‬ب��ةآلم لةمإؤى‬ ‫نوي ثيادة‬ ‫سياسةتى هةريَمدا‪ ،‬ريَطةيةكى َ‬ ‫دةكةن‪ ،‬رةهةنديَكى ديكةى ضةثاندن دةدةن‬ ‫بةناخى رؤذنامةنووساندا‪ ،‬كة ريَطةى‬ ‫بةربةستى طةيشتنة بةزانيارييةكان لةمةإ‬ ‫وةدةستهيَنانى لة سؤنطةى بةرثرسة‬ ‫حوكومييةكانةوة‪ ،‬وات���ة‪( :‬ئةطةرضى‬ ‫دةس��ةآلت��ى سياسيى ه��ةرَي��م‪ ،‬تاوةكو‬ ‫ئيَستا نةيتوانيوة ياساى دانانى وتةبيَذى‬ ‫رةسميى لة دامودةزطاكان دابمةزريَنيَتء‬ ‫ثيادةى بكات‪ ،‬لة هةمانكاتدا بانطةشةى‬ ‫نةدانى زانيارييةكان ثيادة دةك��ات لة‬ ‫بةرامبةر رؤذنامةى ئةهليىء ميدياى‬ ‫ئازادء ئؤثؤزسيؤنى هةريَمدا‪ ،‬لةإيَطةى‬ ‫َ‬ ‫مةلبةندء لقء كةرتة حيزبييةكانيانةوة)‪،‬‬ ‫ك��ة ئ���ةوةش ب��ةت��ةواوي��ى مةترسيى‬ ‫َ‬ ‫مؤنؤثؤلكردنى رةهةندةكانى سياسيى‬ ‫نيشتمانمان ثآ نيشاندةدات‪ ،‬جطةلةوةى‬ ‫كة ويَناى دروستبوونى ديكتاتؤريزةيةكى‬ ‫نيشتمانيمان بؤ دةنةخشيَنيَت‪...‬‬


‫رةوشى رؤذنامةطةريى‬ ‫لة كوردستان‬ ‫‪2010/6/30 - 2010/1/1‬‬ ‫«تيرؤركردنى سةردةشتى رؤذنامةنووس مةترسيدارترين رووداوة»‬ ‫راثؤرتى ثَينجةمي سةنديكاى‬ ‫رؤذنامةنووسانى كوردستان‬ ‫ليذنةى داكؤكيى لة ئازاديى‬ ‫رؤذنامةنووسيىء مافى‬ ‫رؤذنامةنووسان لة كوردستان‬ ‫(دةربارةى رةوشى‬ ‫رؤذنامةطةريى لة كوردستان)‬ ‫(‪)2010/6/30 - 2010/1/1‬‬ ‫ ث َيشةكى‬‫ تيرؤر‬‫ هةإةشة‬‫ ل َيدان‬‫ ث َيش َيلكارييةكانء ثةالماردان‬‫ دةستطيركردنء زيندانيى‬‫ هةوَلى رفاندن‬‫ هةوَلى تيرؤركردن‬‫ دؤسيةى دادطا‬‫ تايبةت‬‫ هةإةشة لة ر َيطاى مؤبايلةوة‬‫‪ -‬دؤسيةى تايبةت‬

‫ثَيشةكي‬

‫ي��ةك �َي��ك ل��ة ئ��ام��ان��ج��ة ب��ن��ةإةت��يء‬ ‫س��ت��رات��ي��ذي��ي��ةك��ان��ي س��ةن��دي��ك��اي‬ ‫رؤذن���ام���ةن���ووس���ان���ي ك��وردس��ت��ان‪،‬‬ ‫بةرفراوانكردني ثانتاييةكاني ئازاديي‬ ‫رؤذنامةنووسييء ضةسثاندني ئازاديية‪،‬‬ ‫بؤية هةر لة دامةزراندنييةوة (ضةسثاندني‬ ‫ئازاديي رؤذنامةنووسييء دةستةبةركردني‬ ‫م��افء ط��وزةران��ي رؤذن��ام��ةن��ووس��ان)‬ ‫بووةتة دروشمي سةرةكيى سةنديكاي‬ ‫رؤذنامةنووساني كوردستان‪ ،‬دي��ارة‬ ‫ثيَكهيَناني «ليذنةي داكؤكيي لة ئازاديي‬ ‫رذنامةنووسيء مافى رؤذنامةنووسان»‬ ‫يةكيَكة لة ميكانيزمة سةرةكييةكاني‬ ‫جيَبةجيَكردني ئةو دروشمة‪.‬‬ ‫ئ��ةو ليذنةيةش ه��ةر ل��ةس��ةرةت��اي‬ ‫دةس��ت��ب��ةك��ارب��وون��ي��ي��ةوة‪َ ،‬‬ ‫دل��س��ؤزان��ة‬ ‫بؤ بةديهيَناني ئ���اواتء ئامانجةكاني‬ ‫رؤذنامةنووسان‪ ،‬هةموو جؤرة شيَوازيَكي‬ ‫خةباتي مةدةنييانةو ديموكراسييانةي‬ ‫طرتووةتةبةر‪.‬‬ ‫ئةم راثؤرتةي بةردةستان كة ثيَنجةمين‬ ‫راث��ؤرت��ى ليذنةكةمانة‪ ،‬جيَبةجيَكردني‬ ‫ئةركيَكي ت��ري ليذنةي داك��ؤك��ي��ي لة‬ ‫ئازاديي رؤذنامةنووسانة كة لة ضةندين‬ ‫دةرف���ةتء ب��ؤن��ةي جياجيادا ثةيمانء‬ ‫َ‬ ‫بةليَني بة رؤذنامةنووسان داوة لة هةر‬ ‫كويَيةكء شويَنيَكدا لةاليةن هةر كةسء‬ ‫اليةنيَك دةس��ت��درَي��ذي��ي بكريَتة سةر‬ ‫رؤذنامةنووسانء مافةكانيان ثيَشيَلبكريَت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫زايةلةي‬ ‫سةنطةري داكؤكيكردنء دةنطء‬ ‫رةخنةو بيَزاريي ئةوان دةبيَت لة دذي ئةو‬ ‫دةستدريَذييء ثيَشيَلكارييانة‪ ،‬جا لة اليةن‬ ‫هةر حيزبء كةسء فةرمانطةء اليةنيَكةوة‬ ‫بكريَتة سةريان‪.‬‬ ‫ئيَمة لة ليذنةي داكؤكيي لة ئازاديي‬ ‫َ‬ ‫كاكلةى هةموو‬ ‫رؤذنامةنووسي‪ ،‬ياسا بة‬ ‫ئازادييةكان دةزانينء ثيَشمانواية ضةند بواري‬ ‫كرداردا ئةو ئازاديية ثراكتيزة بكريَتء بكريَتة‬ ‫سةرمةشقي ذيانء كةلتووريَكي جيَطير‬ ‫لةنيَو بوارء ناوةندء كاية جؤربةجؤرةكاني‬ ‫ذياني سياسييء كؤمةآليةتيء ئيدارييةكان‪،‬‬

‫ئةوةندةش هةنطاونانة بؤ بةرةوثيَشضووني‬ ‫بزووتنةوةي رؤذنامةوانيى‪ ،‬هةروةها‬ ‫ئةوةندةش بة رووي ن��اوةوةو دةرةوةدا‬ ‫روخساري ئةزمووني هةريَمي كوردستان‬ ‫بة درةوشاوةيي نيشاندةدات‪ ،‬هةربؤيةش‬ ‫راش��ك��اوان��ة ئ���ةوة ب��ة ه��ةم��ووالي��ةك‬ ‫رادةطةيةنين كة هةموو ئةو كةسء اليةنء‬ ‫نيَوةندانةي بةهةر مةبةستيَك بيَت‪ ،‬مافي‬ ‫رؤذمانووسان ثيَشيَلدةكةن لة ماناو نرخء‬ ‫بةهاكاني نيشتمانى‪ ،‬ئازادييء مافى مرؤظ‪،‬‬ ‫تيَناطةنء بةو َ‬ ‫هةلويَستء هةنطاوةيشيان‬ ‫دةبنة كؤسثء تةطةرةيةكي طةورة لةبةردةم‬ ‫كاروانء رةوإةوةي تازةطةرييء ثإؤسةي‬ ‫دام��ةزراوةك��ان��ي‬ ‫بةديموكراسيكردني‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطاء ئازاديى راطةياندنء ميديا لة‬ ‫كوردستاندا‪.‬‬ ‫ليَرةدا دةمانةويَت ئاماذة بةوةش بكةين‬

‫(‪)2010/5/6‬ء دواتر تيرؤركردنى كة ئةم‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطاء‬ ‫رووداوة جيا ل��ةوةى هةموو‬ ‫بةتايبةتى رؤذنامةنووسانى نيطةرانكرد‪،‬‬ ‫بة مةترسيدارترين رووداو دادةنريَت لة‬ ‫ناو ئامارء ثيَشيَلكارييةكانى ليذنةكةمان‬ ‫لة رابردوودا‪ ،‬جيالةوةى كة مةترسييةكى‬ ‫ط����ةورةى ل��ةس��ةر رؤذن��ام��ةن��ووس��ان‬ ‫دروستكردء ئازاديى كارى رؤذنامةنووسيى‬ ‫خستة ذيَر ثرسيارةوة‪.‬‬ ‫ب�لآوك��ردن��ةوةو ت��ؤم��ارك��ردن��ي ئةو‬ ‫ثيَشيَلكارييانة لة دووتويَي ئةم راثؤرتةدا‬ ‫بة َ‬ ‫بةلطةوة‪ ،‬سةلميَنةري ئةو راستيةيةو‬ ‫هةقانيةتيش ب��ةداخء نيطةرانييةكانمان‬ ‫دةدات‪ ،‬ئةمةش لةكاتيَكداية كة ياساي‬ ‫َ‬ ‫سالى‬ ‫رؤذنامةنووسيى ذم��ارة (‪)35‬ى‬ ‫(‪ )2007‬دةرض����ووة ك��ة ب��ة يةكيَك لة‬ ‫دةستكةوتة طرنطةكاني رؤذنامةنووسانء‬

‫دةهيَنيَت‪ ،‬ديارة ليَرةدا ئيَمة دةمانةويَت كة‬ ‫راشكاوانة ئاماذة بةوةش بكةين كة ثابةند‬ ‫نةبوون بة ثرةنسيثة سةرةكييةكاني ثيشةي‬ ‫رؤذنامةنووسانء كاركردن بة ثيَضةوانةي‬ ‫ئةو ثرةنسيثانة ثانتاييةكي بةرضاوي دنياي‬ ‫نووسينء رؤذنامةنووسيشي طرتووةتةوةو‬ ‫ذمارةيةك سايتء رؤذنامةء رؤذنامةنووس‬ ‫بةبآ رةضاوكردني ثيَطةي مةعنةويي‬ ‫خؤيانء حسابكردن بؤ رؤألء ئةركء‬ ‫هيََلة طشتييةكاني كارنامةي خؤيان‪ ،‬خراث‬ ‫ثيشةكةيان بةكاردةهيَننء ئةو سنوورانة‬ ‫دةبةزيَنن كة ياساي رؤذنامةنووسيى بؤي‬ ‫دياريكردوون‪ ،‬ئةمةش لةاليةك زةبريَكي‬ ‫قورس لة بزووتنةوةي رؤذنامةطةرييداوةو‬ ‫لةاليةكيش َ‬ ‫بةلطةو بيانووي خؤشكردووة‬ ‫بؤ ئةوانةي كة لة بنةإةتدا دذي ئازاديى‬ ‫رؤذنامةنووسين بؤ ئةوةي هيَرش بكةنة‬

‫جيَطاي داخء نيطةرانييةكي زؤرمانة كة لة شةش‬ ‫مانطي رابردوودا‪ ،‬ثيَشيَلكارييء دةستدريَذيي بؤ سةر‬ ‫رؤذنامةنووسان‪ ،‬نةك هةر بةردةوام بووة‪ ،‬بطرة‬ ‫بةشيَوةيةكي بةرضاو زياديشي كردووة‪ ،‬بة تايبةتى لةكاتى‬ ‫بانطةشةء ث ِرؤسةى هةلَبذاردنةكانى عيَراقء كوردستاندا‬ ‫كة جيَطاي داخء نيطةرانييةكي زؤرمانة كة‬ ‫لة شةش مانطي رابردوودا‪ ،‬ثيَشيَلكارييء‬ ‫دةستدريَذيي بؤ سةر رؤذنامةنووسان‪،‬‬ ‫نةك هةر بةردةوامبووة‪ ،‬بطرة بةشيَوةيةكي‬ ‫بةرضاو زياديشي ك��ردووة‪ ،‬بة تايبةتى‬ ‫لةكاتى بانطةشةء ثإؤسةى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى‬ ‫عيَراقء كوردستاندا‪ ،‬بطرة ئ��ةوةش كة‬ ‫زي��ات��ر نيطةرانى ك��ردووي��ن‪ ،‬رف��ان��دنء‬ ‫تيرؤركردنى رؤذنامةنووس (سةردةشت‬ ‫عوسمان) لة ش��ارى هةوليَر لة رؤذى‬

‫سةنديكاى رؤذنامةنووسانء كؤي ثإؤسةي‬ ‫َ‬ ‫لةقةلةمدةدريَت‪ ،‬كةضى ئةم‬ ‫ديموكراسي‬ ‫هةإةشةء مةترسييانة بةردةوامن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةثال ئةو مةترسييانةي ثيَشيَلكاري‬ ‫مافي رؤذنامةنووسان ب��ةدواي خؤيدا‬ ‫دةيهيَنيَت‪ ،‬مةترسييةكي تريش لةخؤيدا‬ ‫بةرجةستة دةكات‪ ،‬كة ئةويش ثيَشيَلكردني‬ ‫ياسايةء هةمووشمان درك بةو راستيية‬ ‫دةكةين‪ ،‬كارنةكردن بة ياسا ض كارةساتء‬ ‫ئاسةواريَكي ترسناك ب���ةدواي خؤيدا‬

‫سةر ئةو تويَذةو لة نرخء بةهاكانء َ‬ ‫رؤلي‬ ‫ئةوان كةم بكاتةوة‪.‬‬ ‫بؤية لة ديدء روانيني ئيَمةدا‪ ،‬هةرجؤرة‬ ‫ثابةند نةبوونيَك بة ياسا ض لةاليةن‬ ‫ن�َي��وةن��دةك��ان��ي دةس����ةآلتء ض لةاليةن‬ ‫رؤذنامةنووسانةوة‪ ،‬بة ئةندازةي يةكتري‬ ‫ترسناكن‪ ،‬بؤية داوا لة رؤذنامةنووسانى‬ ‫كوردستان دةكةين كة ثابةند بن بة ياساو‬ ‫ثيشةي رؤذنامةوانيى‪ ،‬ضونكة لةاليةك‬ ‫جيَبةجيَكردني ئةركيَكي ميَذوويي خؤيانةو‬

‫لةاليةكيش ريَطاطرتنة لة تةشةنةكردنى‬ ‫ئةو رةوتة ترسناكةي كة دةيةويَت ثيَطةي‬ ‫مةعنةوييء كاريطةريي رؤذنامةنووسان‬ ‫لةناو كايةكاني واقيعدا الواز بكات‪.‬‬ ‫ليذنةي داكؤكيي‪ ،‬لة ماوةي كاركردني‬ ‫خؤيدا بة َ‬ ‫بةلطةوة ضةندين نووسراوي‬ ‫ئاإاستةي اليةنة ثةيوةنديدارةكان كردووةو‬ ‫بة َ‬ ‫بةلطةوة ثيَشيَلكارييةكاني بؤ ناردوون‪،‬‬ ‫بةآلم بةثيَي ثيَويست وةآلميان نةداوينةتةوة‪،‬‬ ‫ئةطةرضى بةإيَز وةزيري ناوخؤي حكومةتي‬ ‫هةريَمي كوردستان بة نووسراوي ذمارة‬ ‫(‪ )2732‬لة ريَكةوتي (‪ )2010/2/8‬بةإةسميي‬ ‫سةنديكاي رؤذنامةنووساني ئاطادار كردةوة‪،‬‬ ‫كة وةزارةتي ناوخؤ بؤ بةدواداضووني ئةو‬ ‫ثيَشيَلكارييانةي لة دذي رؤذنامةنووسان‬ ‫ئةنجامدراونء لة ضوارةمين راثؤرتي‬ ‫ليذنةي داكؤكيي بآلوكراونةتةوة‪ ،‬ليذنةيةكي‬ ‫ثيَكهيَناوةو لةم بارةيةوة بةدواداضووني‬ ‫وردي كردووة‪ ،‬بةآلم جيَطاي نيطةرانيمانة كة‬ ‫لةسةر زةميني واقيعدا لةم بارةيةوة شتيَكي‬ ‫ئةوتؤ نةكراوة‪ ،‬تا ئيَستا هيض كةسء اليةنيَك‬ ‫لةسةر ئةنجامدانى ثيَشيَلكاريى بةرامبةر‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس��ان س��زا ن���ةدراوة‪ .‬وةك‬ ‫دياردةيةكى َ‬ ‫دلخؤشكةرء بةثيرةوةهاتنى‬ ‫ن��اوةإؤك��ى راثؤرتةكانمانةوة رؤذي‬ ‫(‪ )2010/6/20‬بةإيَز ئازاد عيزةدين مةال‬ ‫فةنديي‪ ،‬راويَذكاري ياسايي بةإيَز سةرؤكي‬ ‫هةريَمي كوردستان‪ ،‬سةرداني سةنديكاي‬ ‫رؤذنامةنووساني كوردستاني كردء بة‬ ‫ئةنجومةني سةنديكاء ليذنةى داكؤكيى‬ ‫راطةياند‪« :‬سةرؤكي هةريَمي كوردستان‬ ‫خؤي بة َ‬ ‫ثالثشتي سةنديكاو رؤذنامةنووسان‬ ‫دةزانيَتء ئامادةية لة بةرامبةر هةرجؤرة‬ ‫ثيَشيَلكارييةك كة لة دذي رؤذنامةنووسان‬ ‫دةكريَت‪ ،‬بةدواداضوون بكاتء لةمبارةيةوة‬ ‫بإياري ثيَويست وةربطريَتء لةداهاتووشدا‬ ‫بةنيازة ضةند هةنطاويَك بنيَت بؤ خزمةتى‬ ‫رؤذنامةنووسانء بنبإكردنى سةرثيَضىء‬ ‫ثيَشيَلكاريىء تةنانةت سزادانى ئةوانةش‬ ‫كة لةو ب��وارةدا ثيَضةوانةى ياسا رةفتار‬ ‫دةكةن»‪.‬‬ ‫لة كؤتايدا دةبيَت روونى بكةينةوة كة ئةم‬ ‫راثؤرتة بريتيية لة رةوشى رؤذنامةطةريى‬ ‫لة هةريَمى كوردستان‪ ،‬بة هةموو َ‬ ‫خالة‬ ‫ثؤزةتيظء نيَطةتيظةكانييةوة‪.‬‬ ‫وات��ا ض��ؤن ثيَشيَلكاريى بةرامبةر‬ ‫رؤذنامةنووسان كراوة‪ ،‬جاروبار خودى‬ ‫َ‬ ‫مامةلةى واقيعييان‬ ‫رؤذنامةنووسانيش‬ ‫نةكردووةء ياسايان ثيَشيَلكردووة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫(‪)1‬حالةتى تيرؤركردن‪،‬‬ ‫لةم راثؤرتةدا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫(‪)18‬حالةتى‬ ‫(‪)4‬حالةتى هةإةشةليَكردن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫(‪)35‬حالةتى ثيَشيَلكاريى جؤراوجؤر‪،‬‬ ‫ليَدان‪،‬‬ ‫(‪)1‬حالةتى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫(‪)3‬حالةتى دةستطيركردن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫(‪)2‬حالةت‬ ‫هةولى تيرؤر‪،‬‬ ‫(‪)1‬حالةتى‬ ‫رفاندن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫(‪)4‬حالةتى تايبةت‪)18( ،‬‬ ‫دؤسيةى دادطا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫حالةتى هةإةشةكردن لة رؤذنامةنووسان‬ ‫لة ريَطاى مؤبايلةوة‪ )176( ،‬كيتابى رةسميى‬ ‫دؤسيةكانى دادط��اء ثؤليسء ئاسايشء‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس��انء (‪)13‬راط��ةي��ان��دن��ى‬ ‫ئةنجومةنى سةنديكاء ليذنةى داكؤكيى لة‬ ‫شةش مانطى رابردوودا تؤماركراون‪.‬‬ ‫دةبيَت ئةوةش َبليَين كة زؤربةى ئةم‬ ‫ئامارانة لةسةر سكاآلى رؤذنامةنووسان‬ ‫تؤماركراونء داواكاريشين بؤ راثؤرتةكانى‬ ‫داه��ات��وو‪ ،‬رؤذن��ام��ةن��ووس��ان ل��ة هةر‬ ‫ثيَشيَلكارييةك دةكريَتة سةريان‪ ،‬سكاآلى‬ ‫خؤيان بدةنة ليذنةكةمان‪ ،‬بؤ ئ��ةوةى‬ ‫بةدواداضوون بؤ كيَشةكانيان بكةين لةكاتء‬ ‫ساتى خؤيدا‪.‬‬

‫ليذنةى داكؤكيى لة ئازاديى‬ ‫رؤذنامةنووسيىء مافى رؤذنامةنووسان‬ ‫‪2010/6/30‬‬


‫‪24‬‬

‫‪info.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيَشةممة ‪2010/7/6‬‬

‫ريـــكــالم‬

‫ثيالنيَكى مةترسيدار!‬

‫ى رابردوء لةاليةن (‪ )9‬ثةرلةمانتارى ثارتى ديموكراتى‬ ‫هةفتة ‌‬ ‫كوردستانةوةو بةهاوبةشى ئيمزاى (‪ )4‬ثةرلةمانتارى يةكيَتى‪ ،‬ثرؤذةياساى‬ ‫دةستةى باآلى كؤمسيؤنى َ‬ ‫هةلبذاردن لة هةريَم‪« ،‬ثرؤذةكة هى ثارتيية»‪،‬‬ ‫دواى ئةوةى ئامادةكراو نيَردرا بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان‪ ،‬خويَندنةوةى‬ ‫يةكةمى بؤ كرا لةناو َ‬ ‫هؤلى ثةرلةمان‪ ،‬كة ديارة ثارتىء يةكيَتى دةيانةويَت‬ ‫بة دروستكردنى ئةم دةستةية سةرثةرشتيكردنى كؤى َ‬ ‫هةلبذاردنةكانى‬ ‫(سةرؤكايةتى هةريَم‪ ،‬ثةرلةمانى كوردستان‪ ،‬ئةنجومةنى ثاريَزطاكان‪،‬‬ ‫ئةنجامدانى راثرسيية طشتييةكان)ى هةريَم‪ ،‬لة كؤمسيؤنى سةربةخؤى‬ ‫سيروان ره‌شيد‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى عيَراق بسةننةوة‪.‬‬ ‫هةولدان بؤ دروستكردنى ئةم دةستةية ميَذووةكةى دةطةإيَتةوة بؤ َ‬ ‫َ‬ ‫سالى (‪ ،)2008‬بةآلم ئةوكات لةاليةن‬

‫بةإيَز عةدنان موفتى‪ ،‬سةرؤكى ثةرلةمانء سةرؤكايةتى ليستى سةوزةوة رةغبةتيَكى جديى بؤ ليستى زةرد‬ ‫نيشاننةدرا‪ ،‬كة ئةو ثرؤذةية بهيَنريَتة ثةرلةمان‪ ،‬بةآلم ئيَستا لةاليةن يةكيَتيشةوة رةغبةتيَكى لةوشيَوةية هةية‪.‬‬ ‫دلسؤز بة وآلتةكةمان الريى لةوة نةبيَت كة هةريَم ببيَتة خاوةن دامةزراوةى َ‬ ‫رةنطة هيض كةسيَكى َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫َ‬ ‫سةربةخؤى خؤىء دةزطايةكى هةلبذاردنى كوردستانيمان هةبيَت كة بةثيَي دةستوور ئةو مافةشمان هةية‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةحةقيقةتدا ثيالنيَكى مةترسيدار لةثشتى ئةم مةسةلةيةوة هةيةو ثارتىء يةكيَتى دةيانةويَت ئةم دةستةية بكةنة‬ ‫سةرضاوةى ئيحتيكارى َ‬ ‫سولتةو بة ئارةزءوى خؤيان ضؤنيان بويَت ئةنجامةكان بةو ئاقارة بةرن‪ .‬هه‌ربؤية نابيَت‬ ‫ي كوردستانيبوءن‌و عيَراقيبوءنه‌و ‌ه سه‌يربكريَت‪.‬‬ ‫ئه‌و مه‌سه‌له‌ي ‌ه ل ‌ه ره‌هه‌ند ‌‬ ‫ي هه‌موء ده َ‬ ‫ي عيَراقدا بيَت‪،‬‬ ‫‌وله‌ت ‌‬ ‫ي ههَ‌لبژاردنه‌كانمان ل ‌ه ئاست ‌‬ ‫ي پيَمان خؤشبيَت پرؤس ‌ه ‌‬ ‫ي ئه‌و ‌ه ‌‬ ‫سه‌يره‌! له‌جيات ‌‬ ‫ي بيانيي‌‌و ئه‌مريكاو ئه‌وروپاييه‌كانمان زياتر له‌سه‌ربَيت‌و ههَ‌لبژاردنه‌كانمان ئيعتيبار‌و‬ ‫ك ‌ه ئه‌مه‌ش واده‌كات چاو ‌‬ ‫ي ل ‌ه هه َ‬ ‫ي نيَوده َ‬ ‫ي بكه‌ين‌و كه‌س ب ‌ه پرؤسه‌ك ‌ه نه‌زانيَت!‬ ‫ي ئه‌وه‌داين په‌رده‌پؤش ‌‬ ‫‌ول ‌‬ ‫ي وه‌ربگريَت‪ ،‬كه‌چ ‌‬ ‫‌وله‌تي ‌‬ ‫شه‌رعييه‌ت ‌‬ ‫َ‬ ‫ي بآ‬ ‫ي هه‌لبژاردن ‌‬ ‫ي هيچ پرؤسه‌يه‌ك ‌‬ ‫ي كوردستان نموءن ‌ه ‌‬ ‫ي يه‌كيَتي‌‌و پارتييد‌ا تائيَستا ل ‌ه هه‌ريَم ‌‬ ‫ي ده‌سه‌آلت ‌‬ ‫ل ‌ه ساي ‌ه ‌‬ ‫غ ‌هش‌و نه‌زيهمان نييه‌‪ ،‬باشترين بهَ‌لگه‌ش بؤ ئه‌م بؤچوءنان ‌ه ههَ‌لبژاردني (‪)25‬ى تةمموزى َ‬ ‫سالى ثار بوو‪ ،‬كة ليَشاويَك‬ ‫تةزويرو ساختةكاريى و ثيَشيَلكاريى تيَدا ئةنجامدراء لةذيَر كاريطةريى سكاآلكانى ليستة ئؤثؤزسيؤنةكاندا (‪)40‬‬ ‫َ‬ ‫ثوءضةلكرانةوةء (‪ )126‬بةإيَوةبةرو‬ ‫بنكةى دةنطدان لةبةر تةزويركردن لةاليةن ثارتىء يةكيَتييةوة‪ ،‬دةنطةكانيان‬ ‫كارمةندي بنكةكانيش بةدةركردن لة كؤمسيؤن سزادران‪.‬‬ ‫ي به‌غدا بسةنريَته‌وه‌‪ ،‬ئه‌م داوايه‌‬ ‫ي هه‌ريَم ل ‌ه كؤمسيؤن ‌‬ ‫ي ههَ‌لبژاردنه‌كان ‌‬ ‫ي سه‌رپه‌رشت ‌‬ ‫ك ‌ه داواده‌كريَت ده‌سه‌آلت ‌‬ ‫ي ئه‌و كؤمسيؤن ‌ه كوردةو ثارتييةو يةكيَتيش‬ ‫ي نادروسته‌! له‌كاتيَكدا سه‌رؤك ‌‬ ‫ب ‌ه هه‌ر پاساو ء بيانوويه‌ك بيَت كاريَك ‌‬ ‫كةسيَكى لة دةستةي باآلكةيدا هةية‪.‬‬ ‫باشة ئيَمة هاوبةشين لة َ‬ ‫دةولةتى عيَراقداو ئيَستاش بةثيَى مادةكانى (‪)107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102‬ى‬ ‫دةستوءرى عيَراقى لة (‪ )13‬هةيئةتى سةربةخؤى عيَراقى وةك‪( :‬كؤمسيؤنى باآلى َ‬ ‫هةلبذاردن‪ ،‬دةستةى نةزاهة‪،‬‬ ‫كؤمسيؤنى باآلى مافةكانى مرؤظ‪ ،‬دةستةى راطةياندنء ثةيوةندييةكان‪ ،‬ديوانى ضاوديَريى دارايى‪ ،‬بانكى ناوةندى‬ ‫َ‬ ‫فيدراليى‪...‬هتد)‪ .‬هاوبةشينء ثشكمان هةية‪ ،‬ئايا باشتر‬ ‫عيَراق‪ ،‬ديوانةكانى ئةوقاف‪ ،‬ئةنجومةنى طشتيى خزمةتى‬ ‫َ‬ ‫فيدرالييانة‪ ،‬كة بؤ كورد طرنطيى طةورةى هةيةء خؤمان لةو‬ ‫نيية طرنطى بدةين بةم دامةزراوة دةستوءريىء‬ ‫دامةزراوة َ‬ ‫دةولةتييانة بةهيَز بكةينء بةكاريانبهيَنين بؤ خزمةتى هةريَمء عيَراقيَكى ديموكراتى‪ ،‬يان ساحةكةيان‬ ‫بؤ َ‬ ‫ضؤلكةين!‬ ‫بإياردان لةسةر دروستكردنى ئةم دةستةية يةك دنيا طومانء ثرسيار دروستدةكات!‪ ،‬بةتايبةتى ثارتى و يةكيَتى‬ ‫مةبةستيانة بةزووترين كات ياساكةى دةربكريَت و َ‬ ‫ثي ئةنجامبدريَت‪.‬‬ ‫هةلبذاردنى ئةنجومةنى ثاريَزطاكانيشى َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيَك لةو مةترسييانةى ئيَمةى رؤذنامةنوءس لةكاتى هةلبذاردندا هةمانة‪ ،‬ئةنجامدانى ساختةكاريىء‬ ‫تةزويرة لةاليةن هةردوو حيزبي دةسةآلتدارةوة‪ ،‬بؤية ترسى ئيَمة لةوةداية كة ناتوانريَت سةربةخؤيى ئةم‬ ‫دةستةية بثاريَزريَتء حيزبةكان بةدةستيَوةردانيان لة شيَوازى دانانى كةسةكان بؤ ثؤستة باآلكانى ئةو دةستةيةو‬ ‫دانانى كةسانى حيزبيى خؤيان لة خوارةوة‪ ،‬هةيمةنةى تةواو بةسةر دةستةكةدا بكةنء لة ثرؤسةى َ‬ ‫هةلبذاردنء‬ ‫راثرسييةكان تةزويرو ساختةكاريى بكةن‪ ،‬ئةوكاتةش دةرئةنجامةكانى جيَطةى متمانةى (يوئيَنء ريَكخراوة‬ ‫جيهانيىء ناوخؤييةكان) نابيَت‪.‬‬

‫ضاث‪ :‬ضاثخانةى زةرطةتة ‪3190519 - 07480412368 - 07480412369‬‬


‫‪3‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫تـــايبــــةت‬

‫ــــةء ذمارةى نةناسراوةوة هةأةشةى كوشتنيان ليَكراوة‬ ‫ضوارةم‪ :‬ثيَشيَلكارييةكانء‬ ‫ثةالماردان‬ ‫‪ -1‬رؤذنامةنووس (هيَمن مامةند)‬ ‫سكاآليةكي بؤ ليذنةى داكؤكيى ناردءوة‪،‬‬ ‫كة لة رؤذي (‪ ،)2010/1/12‬لةاليةن‬ ‫َ‬ ‫ئيَران‬ ‫كونسولخانةي‬ ‫ثاسةوانيَكي‬ ‫لة هةوليَر‪ ،‬ريَطةي ليَطيراوة ويَنةي‬ ‫َ‬ ‫سوءكايةتيي‬ ‫بطريَتء‬ ‫كونسولخانة‬ ‫ثيَكراوة‪ ،‬لةوكاتةدا كةميَك ثيَش كاتي‬ ‫بةستني كؤنفرانسيَكي رؤذنامةوانيي لة‬ ‫َ‬ ‫كونسولخانة‪ ،‬ضووةتة ئةوآ‪ ،‬دواتر لةاليةن‬ ‫َ‬ ‫كونسولخانة‬ ‫بةإيَوةبةري رؤشنبيريي‬ ‫داواي ليَبوءردني ليَكراوة‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؤذن��ام��ةن��ووس (ئيحسان مةال‬ ‫فوئاد) ثةيامنيَري رؤذنامةي «ئاويَنة» لة‬ ‫شارؤضكةي كفري‪ ،‬بةثيَي سكاآليةك بؤ‬ ‫ليذنةى داكؤكيى دواي ئةوةي هةشت جار‬ ‫بة تةلةفؤن ثةيوةنديي بة بةإيَوةبةري‬ ‫دابةشكردني كارةباي كفرى كردووةء‬ ‫وةآلمي نةداوةتةوة‪ ،‬نامةيةكي بؤ ناردوءة‪،‬‬ ‫كة بؤ وةآلم ناداتةوة‪ ،‬دواتر ئةو ثؤليسي‬ ‫ن��اردووة بة كةلةثضةكراويي براوةتة‬ ‫بةإيَوةبةرايةتي ثؤليسي كفريء دواتر‬ ‫بةإيَوةبةري كارةبا تةنازولي لة داواكةي‬ ‫كردءوةو ئازادكراوة‪.‬‬ ‫‪ -3‬رؤذنامةنووس (بةهمةن عومةر)‬ ‫ثةيامنيَري رؤذن��ام��ةي ميديا‪ ،‬بةثيَي‬ ‫سكاآليةك كة لة رؤذي (‪)2010/1/12‬‬ ‫داويةتة ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬لةكاتي كاريَكي‬ ‫رؤذنامةنووسي لة كةسنةزان‪ ،‬لةاليةن‬ ‫نةقيبيَكي وةزارةتي ثيَشمةرطةوة جنيَوي‬ ‫ثيَدراوةء سوءكايةتيي ثيَكراوة‪ ،‬ليذنةي‬ ‫داكؤكيي بةدواداضوءني كردووة‪ ،‬وةزارةتي‬ ‫ثيَشمةرطة ليذنةيةكي لي َ‬ ‫َكؤلينةوةي بؤ ئةو‬ ‫مةبةستة ثيَكهيَناوة‪.‬‬ ‫‪ -4‬رؤذنامةنووس (ئارام نةجمةدين)‬

‫دةدةنء زيان بة ئؤتؤمبيَلةكةى دةطةيةنن‪.‬‬ ‫‪ -6‬شةوى (‪ )2010/2/16‬لة شةقامى‬ ‫سالم ل��ة سليَمانى ه�َي��رش دةكريَتة‬ ‫سةر رؤذنامةنووس (سامان مةجيد)‬ ‫لة رؤذن��ام��ةى ه��اوآلت��ىء ليَسةندنى‬ ‫سةنديكاى‬ ‫ناسنامةى‬ ‫كاميَراكةىء‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس��انء دووإؤذ دوات��ر‬ ‫َ‬ ‫كؤمةليَك كةس جاريَكى تر ثةالمارى‬ ‫ئؤتؤمبيَلةكةى جيَطرى نةقيب دةدةن‪ ،‬كة‬ ‫خؤى تيَدا نةبوءةء زيانى ثيَدةطةيةنن‪.‬‬ ‫‪ -7‬شةوى (‪ )2010/2/19-18‬هيَرش‬ ‫دةكريَتة سةر ئؤتؤمبيَلى رؤذنامةنووس‬ ‫(ش��وان داودى) ئةندامى ئةنجومةنى‬ ‫سةنديكاء شكاندنى جامةكانى لة شارى‬ ‫سليَمانى‪.‬‬ ‫‪ -8‬لة شةوى (‪ )2010/2/19‬لةكاتى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكاندا لة شارى‬ ‫بانطةشةى‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫سليَمانى‪ ،‬ئاسايش ثةالمارى تيمى‬ ‫(‪ )KNN‬دةدةنء دةستدةطرن بةسةر‬ ‫كاسيَتةكانياندا‪ ،‬تيمةكةش ثيَكهاتبوءن لة‬ ‫(بإيار ناميق) ثةيامنيَرء (كوردؤ نةذاد)‬ ‫ويَنةطر‪.‬‬ ‫‪ -9‬رؤذى (‪ )2010/2/19‬هيَرش‬ ‫دةكريَتة سةر هةردوو رؤذنامةنووسان‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫(زانيار ئةسعةد‪ ،‬سةياف ئةحمةد) لة‬ ‫«سثيَدة» لة شارؤضكةى كةسنةزان لة‬ ‫هةوليَر لةاليةن ضةند كةسيَكةوة تةقةيان‬ ‫ليَدةكريَتء سوءكايةتييان ثيَدةكةن‪.‬‬ ‫‪ -10‬بةثيَى سكاآليةك ك��ة دراي��ة‬ ‫ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬رؤذى (‪ )2010/2/19‬لة‬ ‫َ‬ ‫رءومالكردنى كةذاوةى‬ ‫هةوليَر لةكاتى‬ ‫يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان لة‬ ‫كةسنةزان لةاليةن ئاسايشةوة هيَرشيان‬ ‫ك��راوةت��ة س��ةرو تةقةيان لة (زانيار‬ ‫ئةسعةد) ثةيامنيَرء (سةياف ئةحمةد)‬ ‫ويَنةطر كردوءة‪.‬‬

‫سةنديكاء ثةيوةنديكردن بة ئاسايشى‬ ‫سليَمانىء كةالرةوة كةلوثةلةكانيان بؤ‬ ‫دةطةإيَتةوةء راديؤكة دةستدةكاتةوة بة‬ ‫ثةخشى خؤى‪ .‬لةوبارةيةوة بةإيَوةبةرى‬ ‫رادي��ؤى ن��اوب��راو سكاآليةكى داوةت��ة‬ ‫ليذنةى داكؤكيى‪.‬‬ ‫‪ -13‬رؤذى (‪ )2010/3/4‬لة رؤذانى‬ ‫ك��ات��ى دةن��ط��دان��ى ت��اي��ب��ةت ل��ة وآلت��ى‬ ‫بةريتانيا‪ ،‬نوءسينطةى كؤمسيؤنى باآلى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكان ريَطة لة‬ ‫سةربةخؤى‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكانى‬ ‫رؤذنامةنووسانء ثةيامنيَرانى‬ ‫(كوردستان‪ ،‬كوردسات‪ ،KNN ،‬نةورؤزء‬ ‫زاط���رؤس) دةط��رن بؤ ك��ارى تايبةتى‬ ‫خؤيانء تةنانةت دةست بةسةر كاميَراى‬ ‫هةنديَكياندا دةطرن‪ ،‬هةر لةم بارةيةوة‬ ‫نوءسينطةى دةرةوةى ثةيوةندييةكانى‬ ‫سةنديكا راطةياندنيَكى سةبارةت بةو كارة‬ ‫نةشياوةى كؤمسيؤن بآلوكردةوة‪.‬‬ ‫‪ -14‬بةثيَى ئةو راثؤرتء سكاآليانةى‬ ‫كة بة ليذنةكةمان طةيشتوءن‪ ،‬لةكاتى‬ ‫دةنطدانى تايبةتء طشتيدا لة رؤذانى‬ ‫(‪ )2010/3/7-4‬لة ناوضةى خةبات لة‬ ‫هةوليَرء لة شارى سليَمانى‪ ،‬هةوليَر‪،‬‬ ‫كةالرء خورماأل لةضةند بنكةيةكى تر‪،‬‬ ‫لةاليةن هيَزةكانى ئاسايشء ثؤليسةوة‬ ‫ريَطريى لة رؤذنامةنووسان (وريا حسيَن‪،‬‬ ‫نةوزاد رةحمان‪ ،‬بةختيار حسيَن‪ ،‬عومةر‬ ‫نةجم تالب‪ ،‬ئوميَد عوسمان‪ ،‬ئةنوةر‬ ‫سةباح‪ ،‬ريَبوار يوسف‪ ،‬ريَبوار حاميد)‬ ‫َ‬ ‫كةنالى (ثةيام)‬ ‫ثةيامنيَرء كاميَرامانى‬ ‫ثةالمار دةدريَنء هيَرشيان دةكريَتةسةرء‬ ‫ن��اض��اردةك��ريَ��ن ل��ة ش��وَي��ن��ى بنكةكة‬ ‫دوءربكةونةوةء توندوتيذييان بةرامبةر‬ ‫كراوةء لة هةنديَك شويَن ريَطايان نةداوة‬ ‫كارى خؤيان بكةنء ويَنةى دةنطدانةكة‬ ‫بطرن‪ ،‬لةاليةكى ترةوة كاميَرامانى ثةيام‬

‫قوتابخانةء لةاليةن ثؤليسء ثاسةوانى‬ ‫بنكةكةوة سوءكايةتييان ثيَكراوة‪.‬‬ ‫‪ -17‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة شارى‬ ‫كةالر كارمةنديَكى ئاسايش هيَرش دةكاتة‬ ‫سةر ثةيامنيَرى ئاويَنة (كاوة ئةحمةد)ء‬ ‫سوءكايةتيى ثيَدةكات‪.‬‬ ‫‪ -18‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬تيميَكى‬ ‫س��ةت��ةالي��ت��ى ط��ةل��ى ك��وردس��ت��ان‪ ،‬كة‬ ‫ثيَكهاتبوون لة (مونير سةليم) ثةيامنيَر‪،‬‬ ‫(رةوا عومةر) ويَنةطر‪( ،‬ئةرشةد) شؤفيَر‪،‬‬ ‫َ‬ ‫روءمالكردنى بةإيَوةضوءنى ثرؤسةى‬ ‫بؤ‬ ‫دةنطدان لة زةإاي��ةن لةاليةن نويَنةرى‬ ‫ليستى ط���ؤإانء دوو ك��ةس��ى ت��ر لة‬ ‫اليةنطرانيان ثةالمارى تيمةكة دةدةن‪.‬‬ ‫‪ -19‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة خانةقين‬ ‫تا سةعات (‪)9‬ى بةيانى ريَطريى لة تيمى‬ ‫َ‬ ‫كةنالى طةلى كوردستان كراوةو لةاليةن‬ ‫كؤمسيؤنء ثؤليسى ديالةوة نةيانهيَشت‬

‫ئةطةرضى بة ِريَز وةزيري ناوخؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان بة نووسراوي ذمارة (‪ )2732‬لة‬ ‫ريَكةوتي (‪ )2010/2/8‬بة ِرةسميي سةنديكاي رؤذنامةنووساني ئاطاداركردةوة كة وةزارةتي ناوخؤ بؤ‬ ‫بةدواداضووني ئةو ثيَشيَلكارييانةي لة دذي رؤذنامةنووسان ئةنجامدراونء لة ضوارةمين راثؤرتي‬ ‫ليذنةي داكؤكيي بآلوكراونةتةوة‪ ،‬ليذنةيةكي ثيَكهيَناوةو لةم بارةيةوة بةدواداضووني وردي كردووة‪،‬‬ ‫بةآلم جيَطاي نيطةرانيمانة كة لةسةر زةميني واقيعدا لةم بارةيةوة شتيَكي ئةوتؤ نةكراوة‪ ،‬تا ئيَستا‬ ‫هيض كةسء اليةنيَك لةسةر ئةنجامدانى ثيَشيَلكاريى بةرامبةر رؤذنامةنووسان سزا نةدراوة‬ ‫َ‬ ‫هةلةبجة‪ ،‬لة‬ ‫ثةيامنيَري (‪ )KNN‬لة‬ ‫سكاآليةكدا بؤ ليذنةى داكؤكيى َ‬ ‫دةليَت‪:‬‬ ‫لة رؤذي (‪ )2010/1/25‬لةاليةن ثرسطةي‬ ‫َ‬ ‫هةلةبجة‬ ‫ثةيمانطاي هونةرةجوانةكاني‬ ‫ريَطةي ثيَنةدراوة ه��ةواأل بطوازيَتةوة‪،‬‬ ‫سووكايةتييان ثيَكردووةء جنيَويان‬ ‫ثيَداوة‪.‬‬ ‫‪ -5‬رؤذى (‪ )2010/2/16‬لةاليةن‬ ‫ك��ةس��ان��ى ن���ةن���اس���راوةوة ه��يَ��رش‬ ‫دةكريَتةسةر ئؤتؤمبيَلى جيَطرى نةقيبى‬ ‫رؤذنامةنووسانى كوردستان (مستةفا‬ ‫سالح كةريم) لة سليَمانىء لةبةردةم َ‬ ‫َ‬ ‫مالى‬ ‫خ��ؤى‪ ،‬بؤيةى رةش لة ئؤتؤمبيَلةكةى‬

‫‪ -11‬ش��ةوى (‪ )2010/2/21-20‬لة‬ ‫سليَمانى هيَرش دةكريَتةسةر ثةيامنيَرى‬ ‫رؤذنــامــةى هـاوآلتـى (سؤران ئةحمةد)‬ ‫و ليَسةندنى كاميَراكةىء دواتر لةاليةن‬ ‫ئاسايشةوة دةبريَتة بنكةى رزطاريىء‬ ‫فؤرمى ثآ ثإدةكريَتةوةء ئازاد دةكريَت‪.‬‬ ‫‪ -12‬رؤذى (‪ )2010/3/4‬ئاسايشى‬ ‫َ‬ ‫مؤلةتء‬ ‫ك��ةالر بة بيانوءى نةبوءنى‬ ‫قسةكردن بة حكومةت دةضنة سةر‬ ‫(راديؤى دةنط) لة شارؤضكةى كةالرء‬ ‫راديؤكةيان ثآ دادةخ��ةنء بةشيَك لة‬ ‫كةلوثةلةكانيان دةب��ةن‪ ،‬ب��ةآلم دوات��ر‬ ‫لةاليةن ليذنةى داكؤكييء سكرتيَرى‬

‫لي سةندراوةء‬ ‫(ريَبوار حاميد) كاميَراكةى َ‬ ‫ئ��ازارى جةستةى دراوةء كاميَراكةى‬ ‫شكيَندراوة‪.‬‬ ‫‪ -15‬ئيَوارةى (‪ )2010/3/7‬لةاليةن‬ ‫ضةند كارمةنديَكى ئاسايشى كؤيةوة‬ ‫ثةالمارى ثةيامنيَرى رؤذنامةى (ئاويَنة)‬ ‫دةدريَتء هيَرش دةكةنة سةرىء قسةى‬ ‫ثي َ‬ ‫َدةليَنء ريَطانادةن ويَنة بطريَت‪.‬‬ ‫‪ -16‬كاتذميَر (‪)8‬ى ب��ةي��ان��ى لة‬ ‫(‪ )2010/3/7‬لة شارى كةركوك ريَطة‬ ‫لة ثةيامنيَرء كاميَرامانى (‪( )KNN‬ئارام‬ ‫جةمالء شيَرزاد ياسين‪ ،‬ئارام نةجمء هانا‬ ‫سديق) طيرا‪ ،‬كة بضنة بنكةى دةنطدانى‬

‫كارى راطةياندنء ويَنةطرتنى ثرؤسةكة‬ ‫بة ئةنجام بطةيةنن‪.‬‬ ‫‪ -20‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة قةزاى‬ ‫س��ؤران لة هةريةك لة خويَندنطةكانى‬ ‫(سةركةوت‪ ،‬سةهةند‪ ،‬بنكةى تةندروستى‬ ‫هةريَم‪ ،‬بنكةى سؤران) لةاليةن هيَزةكانى‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫ئاسايشةوة ريَطريى لة ستافى‬ ‫سةتةاليتى طةلى كوردستان ك��راوةء‬ ‫نةيانهيَشتوءة هيض ويَنةيةك بطرنء‬ ‫َ‬ ‫هةوليشدراوة دةستدريَذيى بكريَتة سةر‬ ‫(ئيسماعيل ئةبابةكر)ى ويَنةطر‪.‬‬ ‫‪ -21‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة ناحيةى‬ ‫تؤثزاوا لةاليةن موالزميَكةوة لةبةردةم‬ ‫خويَندنطةيةك هةإةشة لة ثةيامنيَرى‬ ‫سةتةاليتى طةلى كوردستان (قارةمان‬ ‫جةوهةر)ء كاميَرامان ( ئارام عوسمان)‬ ‫كراوةء ريَطةنةدراوة ويَنة بطرنء ثيَيان‬ ‫راطةياندوءن‪ ،‬كة بة بإيارى بةإيَوةبةرى‬ ‫ناحية نابيَت ل��ةم ناحيةية بميَننةوة‪،‬‬ ‫ئةطةرنا توءشى سزا دةبنء كاميَراكةتان‬ ‫دةشكيَنين‪.‬‬ ‫‪ -22‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة بازطةى‬ ‫مةخمور لةاليةن ب��ةإَي��وةب��ةرو ضةند‬ ‫ئاسايشيَكةوة هةإةشة كراوة لة كاميَرامان‬ ‫(سةنعان هةوليَرى) لة سةتةاليتى طةلى‬ ‫كوردستانء قسةى ناشرينى ثآ وتراوةء‬ ‫نةيانهيَشتوءة ويَنة بطريَت‪ ،‬لة هةمان رؤذ‬ ‫لة خويَندنطةى شةفةقى هةوليَر هةإةشةى‬ ‫َ‬ ‫كــةنــالــةكــة‬ ‫كوشتن لة ثةيامنيَرى‬ ‫(هةرياد كةريم)ء (سةنعان هةوليَرى)‬ ‫كراوة بةرامبةر ثةخشكردنى ئةو ويَنةيةى‬ ‫كة تيمةكة طرتوءيانة‪ ،‬كة بةئاشكرا تةزوير‬ ‫كراوة‪.‬‬ ‫ل��ة رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة‬ ‫‪-23‬‬ ‫َ‬ ‫فيدرالى ش��ارى هةوليَر‬ ‫خويَندنطةى‬

‫ه���ةإةش���ةى ك��وش��ت��ن ل��ة (ع��ةب��اس‬ ‫عةبدوإلةحمان‪ ،‬سةنعان هةوليَرى) لة‬ ‫سةتةاليتى طةلى كوردستان كراوة‪.‬‬ ‫‪ -24‬رؤذى (‪( )2010/3/7‬ميران‬ ‫بةكر)ء (نةبةز حسيَن) لة سةتةاليتى‬ ‫طةلى كوردستان لة خويَندنطةى حةمدى‬ ‫سةرةتايى هةوليَر‪ ،‬موالزمى ئةو بنكةيةو‬ ‫ض��ةن��د كةسيَكى ن��ةن��اس��راو ب��إي��ارى‬ ‫راطرتنيان دةدةن لة ويَنةطرتنء بةهؤى‬ ‫ضاوثيَكةوتن لةطةأل ضاوديَرانى يةكطرتوو‬ ‫و طؤإان بانطكراونء لة ذوءريَكدا داواى‬ ‫كاسيَتةكة كراوة‪.‬‬ ‫‪ -25‬لة رؤذى دةنطدانى طشتيى لة‬ ‫(‪ )2010/3/7‬لة بنكةى ساويَن لة طةإةكى‬ ‫هةظاآلن لة هةوليَر‪ ،‬ضةند ثيَشمةرطةيةكى‬ ‫سةر بة ثارتى ديموكراتى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫كةنالى (‪ )KNN‬دةدةن‪،‬‬ ‫ثةالمارى تيمى‬ ‫كة ثيَكهاتبوءن لة (مةريوان مةال حةسةن)‬ ‫ثةيامنيَر‪( ،‬ئيبراهيم محةمةد) ويَنةطرء‬ ‫دةستدةطرن بةسةر كاسيَتء كةرةستةى‬ ‫رؤذنامةوانيياندا‪.‬‬ ‫‪ -26‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬تيميَكى‬ ‫كةنالى «سثيَدة» لةبةردةم َ‬ ‫َ‬ ‫هؤلى طةل لة‬ ‫هةوليَر لةاليةن ذمارةيةك ضةكدار كةوتنة‬ ‫بةردةم ثةالماردان‪.‬‬ ‫‪ -27‬لة رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة ضةند‬ ‫شويَنيَكى جياجياى هةريَمى كوردستان‬ ‫ذم��ارةي��ةك ثيَشيَلكاريى بةرامبةر‬ ‫َ‬ ‫كةنالى «سثيَدة» ئةنجامدراون‪،‬‬ ‫ثةيامنيَرانى‬ ‫لةوانة (ضيمةن عةلى‪ ،‬هيَرش حاميد‪ ،‬سامان‬ ‫محةمةد‪ ،‬ئارام سةعدى‪ ،‬زةردةشت كةريم‪،‬‬ ‫َ‬ ‫عةبدولآل ئيبراهيم‪ ،‬ئيحسان محةمةد‪،‬‬ ‫سةياف ئةحمةد‪ ،‬ئةحمةد محةمةد‪ ،‬زانيار‬ ‫ئةسعةد)‪.‬‬ ‫‪ -28‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة شارى‬ ‫هةوليَر ثةالمارى رؤذنامةنووس (هؤطر‬ ‫َ‬ ‫كةنالى ئازاديى حيزبى شيوعى‬ ‫حسيَن) لة‬ ‫دةدريَتء سوءكايةتى ثيَدةكريَتء ريَطا‬ ‫نادريَت ويَنة بطريَت‪.‬‬ ‫‪ -29‬رؤذى (‪( )2010/3/7‬ئ��ارى‬ ‫عوسمان) ثةيامنيَرى رؤذنامةى (رووداو)‬ ‫لة بنكةى دةنطدان لة هةوليَر لةاليةن ضةند‬ ‫لي سةندراوةء‬ ‫كةسيَكةوة كاميَراكةى َ‬ ‫دواتر ميمؤرييةكةيان ب��ردوءةء بؤيان‬ ‫نةطيَإاوةتةوة‪.‬‬ ‫‪ -30‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة شارى‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫هةوليَر رَي��ط��ةن��ةدرا بة تيمى‬ ‫َ‬ ‫روومالكردنى‬ ‫ئاسمانيى «سثيَدة» بؤ‬ ‫دةنطدانى ئةميندارى طشتييء سةرؤكى‬ ‫مةكتةبى سياسيى ي��ةك��ط��رت��وو لة‬ ‫قوتابخانةى شايستة‪.‬‬ ‫‪ -31‬بةثيَى سكاآليةك كة دراوةت��ة‬ ‫ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة‬ ‫هةوليَر تيمى «سثيَدة» كة ثيَكهاتبوو لة‬ ‫َ‬ ‫(عةبدولآل ئيبراهيمء هيَرش‬ ‫ويَنةطران‬ ‫حاميدء زةردةشت كةريم) لة قوتابخانةى‬ ‫ق��ازى محةمةد ل��ةالي��ةن ئاسايشةوة‬ ‫لي‬ ‫هيَرشيان كراوةتة سةرو ضةكيان َ‬ ‫راكيَشاونء كةوتوونةتة دواى تيمى‬ ‫«سثيَدة»‪.‬‬ ‫‪ -32‬بةثيَى سكاآليةك كة دراوة بة‬ ‫ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة‬ ‫هةوليَر‪ ،‬تيمى تةلةفزيؤنى «سثيَدة»‪ ،‬كة‬ ‫ثيَكهاتبوو لة (ضيمةن عةلى) ثةيامنيَرو‬ ‫(هيَرش حاميدء سامان محةمةدء ئارام‬ ‫سةعدى) ويَنةطران لة قوتابخانةى ساويَن‬ ‫بؤ ماوةى سةعاتء نيويَك دةستبةسةر‬ ‫َ‬ ‫روءمالى ثرؤسةى‬ ‫كراونء ريَيان نةدراوة‬ ‫دةنطدان بكةنء هةمان تيم لة شويَنى تر‬ ‫كاميَراكانيان ليَدةسيَنريَت‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫تـــايبــــةت‬

‫لةماوةى شةش مانطى رابردوودا‪ )18( ،‬رؤذنامةنووس‪ ،‬لة ريَطاى كورتةنامــــ‬ ‫يةكةم‪ :‬تيرؤر‬ ‫(‪)2010/5/6‬‬ ‫رؤذى‬ ‫‪-1‬‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووسء ف�َي��رخ��وازى زانكؤ‬ ‫(س��ةردةش��ت عوسمان) لة يةكيَك لة‬ ‫طةإةكةكانى شارى موسأل‪ ،‬تةرمةكةى‬ ‫ب��ة ف��إيَ��دراوي��ى دةدؤزريَ���ت���ةوة كة‬ ‫ثيَشتر سةرلةبةيانى (‪ )2010/5/4‬لة‬ ‫ن �َي��وان كؤليَذى ئ���ادابء ثةيمانطاى‬ ‫هونةرةجوانةكان لة ش��ارى هةوليَر‬ ‫لةاليةن ضةند كةسيَكى نةناسراوةوة‬ ‫فإيَنرابوو‪.‬‬ ‫لةم بارةيةوة‪ ،‬جيا لةوةى كة هةر زوو‬ ‫ليذنةكةمان ثةيوةنديى كرد بة بةإيَز‪،‬‬ ‫وةزي��رى ناوخؤوة بؤ دةستطيركردنى‬ ‫ت��اوان��ب��اران‪ ،‬س���ةرةإاى ثيَكهيَنانى‬ ‫ليذنةيةكى لي َ‬ ‫َكؤلينةوة‪ ،‬بةآلم تا ئيَستاء‬ ‫ثاش تيَثةإبوونى نزيكةى دوو مانط‪،‬‬ ‫دؤسيةكةى يةكاليى نةكراوةتةوةء‬ ‫بكوذانى سةردةشتيش نةدؤزراونةتةوة‪.‬‬ ‫دووةم‪ :‬هةإةشة‬ ‫‪ -1‬ل���ةم���اوةى رؤذان�����ى (‪-12‬‬ ‫‪ )2010/2/17‬هةإةشة لة بةإيَوةبةرى‬ ‫نووسينى رؤذنامةى ثرس (فةرةيدون‬ ‫بيَوار) دةكريَت لة هةوليَرء سوكايةتى‬ ‫َ‬ ‫بالوكردنةوةى‬ ‫ثيَدةكريَت‪ ،‬بة ه��ؤى‬ ‫ديمانةيةك لةطةأل هونةرمةند (كةذاأل‬ ‫ئادةمى) لة رؤذنامةى ثرسء هةإةشةى‬ ‫كوشتى ليَكراوة‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؤذى (‪ )2010/3/4‬لةاليةن‬ ‫ضةند ضةكداريَكةوة لة شارى هةوليَر‪،‬‬ ‫هيَرشكراية سةر رؤذنامةنووس (هيَمن‬ ‫مامةند)ى ثةيامنيَرى رؤذنامةى ئاويَنةء‬ ‫رادي���ؤى ن��ةوا‪ ،‬تةنانةت كاميَراكةى‬ ‫ثيَدةكةنء‬ ‫سوكايةتى‬ ‫ليَدةسيَننء‬ ‫بةمؤبايليش هةإةشةى ليَدةكةن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫‪ -3‬رؤذى (‪ )2010/3/5‬تيميَكى‬ ‫سةتةاليتى طةلى كوردستان كة ثيَكهاتبوون‬ ‫لة (حسيَن محةمةد‪-‬ثةيامنيَر‪ ،‬ريَطر‬ ‫ئةتروشى‪ -‬ويَنةطر‪ ،‬كاروان ئيبراهيم‪-‬‬ ‫شؤفيَر)‪ ،‬لة شارؤضكةى َ‬ ‫هةلةبجةى تازة‪،‬‬ ‫لةاليةن اليةنطرانى ليستى طؤإانةوة‬ ‫دةستدريَذييان دةكريَتةسةرو داواى‬ ‫كاميَراكةيان ليَدةكريَت‪ ،‬ثاش ئةوةى‬ ‫كاميَراكة تةسليم ناكةن‪ ،‬بةر دةستإيَذى‬ ‫طوللة دةدريَ��نء تةقةيان ليَدةكريَتء‬ ‫ناضاركران لةو شويَنة دووركةونةوةء‬ ‫بؤ ماوةى ضةند كاتذميَريَك ئؤتؤمبيَلةكة‬ ‫لة شويَنى رووداوةكة بةجيَدةهيَ‬ ‫َلن‪ ،‬لةو‬ ‫رووداوةشدا ضةند هاوآلتييةك بريندار‬ ‫ب��وون كة يةكيَكيان ن��اوى ( شؤإش‬ ‫كاني بةردينةيي)ةو لةو بريندارانةش‬ ‫يةكيَكيان م��ن� َ‬ ‫�دال��ة‪ .‬ل��ةم ب��ارةي��ةوة‪،‬‬ ‫ليَثرسراوى ثةيامنيَرانى سةتةاليتى طةلى‬ ‫كوردستان‪ ،‬سكاآليةكى داوةتة ليذنةى‬ ‫داكؤكيى‪ ،‬رايطةياند كة رووداوةكةيان‬ ‫بةتؤماركراويى الية‪.‬‬ ‫‪ -4‬رؤذن���ام���ةن���ووس (سمكؤ‬ ‫عةبدولكةريم) بةرثرسي نووسينطةي‬ ‫رؤذنامةي كوردستاني نوآ لة هةوليَر‪،‬‬ ‫بةثيَي سكاآليةكي لة رؤذي (‪)2010/5/12‬‬ ‫داويةتية ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬رايطةياندووة‪:‬‬ ‫لة شاري هةوليَرء لة رؤذي (‪)2010/5/7‬‬ ‫طوللةيةك نراوة بة ئؤتؤمبيَلةكةيةوةو‬ ‫ش��ةوي (‪ )2010/5/11‬بة ئيميَ‬ ‫َليَكي‬ ‫نةناسراو هةإةشةي كوشتني ليَكراوة‪.‬‬

‫سيَيةم‪ :‬ليَدان‬ ‫‪ -1‬ئيَوارةى (‪ )2010/2/9‬لة فولكةى‬ ‫نالى لة ش��ارى سليَمانى‪ ،‬دووك��ةس‬ ‫ثةالمارى رؤذنامةنووس (نةبةز طؤران)‬ ‫سةرنوءسةرى طؤظارى جيهان دةدةنء‬ ‫ليَيدةدةن‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؤذى (‪ )2010/2/14‬لةكاتى‬ ‫رءوم� َ‬ ‫�ال��ك��ردن��ى ه���ةواأل ل��ة دةزط��اى‬ ‫خانةنشينى ثيَشمةرطة‪ ،‬ث��اس��ةوانء‬ ‫هةنديَك فةرمانبةرى ئ��ةو دةزطاية‬ ‫ه��يَ��رش دةك��ةن��ة س���ةر دوو تيمى‬ ‫رؤذنامةوانيى (‪)KNN‬ء ثاش ليَدانء‬ ‫ثةالمارو سوءكايةتيى ئازاديان دةكةن‪،‬‬ ‫ب��ةآلم دةستدةطرن بةسةر كاسيَتء‬ ‫رؤذنامةنوءسييةكانياندا‪،‬‬ ‫كةرةستة‬ ‫بةآلم دواتر بةهؤى ليذنةى داكؤكييةوة‬ ‫كةلوثةلةكانيان بؤ دةطةإيَتةوة‪ ،‬تيمةكة‬ ‫ثيَكهاتبوءن لة (بإيار ناميق‪ ،‬هؤشمةند‬ ‫فةالح‪ ،‬محةمةد خةليفة‪ ،‬رةنجدةر حسيَنء‬ ‫هةردى ئةحمةد)‪.‬‬ ‫‪ -3‬شةوى (‪ )2010/2/16‬لةاليةن‬ ‫ضةند كةسيَك لة هيَزةكانى ئاسايش لة‬

‫لةم راثؤرتةدا‪)1( ،‬حالَةتى تيرؤركردن‪)4( ،‬حالَةتى‬ ‫هة ِرةشةليَكردن‪)18( ،‬حالَةتى ليَدان‪)35( ،‬حالَةتى‬ ‫ثيَشيَلكاريى جؤراوجؤر‪)3( ،‬حالَةتى دةستطيركردن‪،‬‬ ‫(‪)1‬حالَةتى هةولَى رفاندن‪)1( ،‬حالَةتى هةولَى تيرؤر‪،‬‬ ‫(‪)2‬حالَةت دؤسيةى دادطا‪)4( ،‬حالَةتى تايبةت‪)18( ،‬‬ ‫حالَةتى هة ِرةشةكردن لة رؤذنامةنووسان لة ريَطاى‬ ‫مؤبايلةوة‪ )176( ،‬كيتابى رةسميى دؤسييةكانى‬ ‫دادطاء ثؤليسء ئاسايشء رؤذنامةنووسان لة‬ ‫شةش مانطى رابردوودا تؤماركراون‬

‫شارى سليَمانى‪ ،‬هيَرش دةكريَتةسةر‬ ‫رؤذنامةنووس (توانا بابة عةلى) لة‬ ‫رؤذن��ام��ةى ئ��اس��ؤ‪ ،‬ث��اش ليَسةندنى‬ ‫كاميَراكةى‪ ،‬سوءكايةتى ثيَدةكةنء‬ ‫ليَيدةدةن‪.‬‬ ‫‪ -4‬شةوى (‪ )2010/2/19-18‬لةاليةن‬ ‫ضةند كةسيَكةوة بة جلى سةربازييةوة‬ ‫لة شةقامى سالمى ش��ارى سليَمانى‬ ‫هيَرش دةكريَتةسةر رؤذنامةنووس‬ ‫(ئارا ئيبراهيم) بةرثرسى ثةيامنيَران لة‬ ‫رؤذنامةى هاوآلتىء ليَسةندنى كاميَراو‬ ‫كاسيَتةكةىء ليَدانء سوءكايةتيثيَكردنى‪.‬‬ ‫‪ -5‬رؤذى (‪ )2010/2/18‬ل��ةالي��ةن‬ ‫ضةند كةسيَكةوة هيَرش دةكريَتةسةر‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس��ان (ش��اس��وار مامة)‬ ‫ثةيامنيَرو (كاروان ئةنوةر) ويَنةطر لة‬ ‫َ‬ ‫كةنالى (‪ )KNN‬لة رانيةو شكاندنى جامء‬ ‫اليتى ئوتؤمبيَلةكةىء زيانثيَطةياندنى‬ ‫زؤرء شكاندنى س���ةرى شؤفيَرى‬ ‫ئؤتؤمبيَلةكةيان‪ ،‬هةروةها بةهةمانشيَوة‬ ‫رؤذى (‪ )2010/3/4‬جاريَكى تر لة‬ ‫ناحيةى ضوارقوإنة لةاليةن ثؤليسةوة‬ ‫ثةالمارى ئةم تيمة دةدريَتء كاميَراكةيان‬ ‫ليَدةستيَننء سوءكايةتييان ثيَدةكةن‪.‬‬ ‫‪ -6‬رؤذى (‪ )2010/2/25‬لة دهؤك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كةنالى (‪ ،)KNN‬كة‬ ‫لةكاتيَكدا تيمى‬ ‫هةريةكة لة ثةيامنيَر ( نيهاد حةمزؤ‬ ‫خاليد)ء ويَنةطر (سةعيد عةبدوإلةحمان‬ ‫َ‬ ‫سةرقالى كارى رؤذنامةوانيى‬ ‫حسيَن)‬ ‫خؤيان ب��وون لة طوندى (خ��ال��دة) لة‬ ‫ناحيةى زمارى سةر بة ثاريَزطاى موسأل‪،‬‬ ‫كة نزيكة لة دهؤكةوة‪ .‬بةثيَى سكاآلكةيان‬ ‫ضةند كةسيَك بة بةرضاوى ئاسايشى‬ ‫ئةو شويَنةوة هيَرشيان دةكةنة سةرء‬ ‫ثاش هةإةشةء ليَدان سوءكايةتيشيان‬ ‫ثيَدةكريَتء س��ةرو دةس��تء قاضيان‬ ‫ئؤتؤمبيَلةكانيشيان‬ ‫دةشكيَنريَتء‬ ‫دةشكيَنريَت‪ ،‬دوات��ر لة نةخؤشخانةى‬ ‫ده��ؤك ض��ارةس��ةرى ثزيشكييان بؤ‬ ‫دةكريَت‪.‬‬ ‫‪ -7‬ئيَوارةى (‪ )2010/3/4‬تيميَكى‬ ‫رؤذنامةى هاوآلتى‪ ،‬كة ثيَكهاتبوون‬ ‫لة (ئ��ارا ئيبراهيم‪ ،‬سوركيَو محةمةد‪،‬‬

‫سؤران ئةحمةد) لةاليةن ثاسةوانةكانى‬ ‫لقى ضوارى (ث‪.‬د‪.‬ك) هيَرش دةكريَتة‬ ‫لي‬ ‫سةريانء ليَياندةدةنء كاميَراكانيان َ‬ ‫دةستيَننء ئازاريَكى زؤريان دةدةن‪.‬‬ ‫‪ -8‬رؤذى (‪ )2010/3/4‬لةبةردةم لقى‬ ‫ضوارى ثارتى ديموكراتى كوردستان‪،‬‬ ‫ثاسةوانةكانى لقى ضوار هيَرش دةكةنة‬ ‫َ‬ ‫كــةنالى (‪)KNN‬ء لة‬ ‫س��ةر تيميَكى‬ ‫لقدا دةس��ت بةسةريان دةك��ةن‪ ،‬ثاش‬ ‫سوءكايةتيثيَكردن ئ��ازاد دةك��رَي��ن‪،‬‬

‫رؤذى (‪)2010/2/14‬‬ ‫لةاليةن ضةند كةسانيَكةوة‬ ‫هيَرش دةكريَتةسةر‬ ‫تيميَكى كةنالَي (‪)KNN‬‬ ‫لةكةركوك‪ ،‬كة ثيَكهاتبوون‬ ‫لة رؤذنامةنووسان (تاهير‬ ‫تؤفيق‪ ،‬ساكار بابان)‬ ‫دواتر لةاليةن ناوضةى‬ ‫دووى بارودخانةى‬ ‫(ث‪.‬د‪.‬ك) بؤماوةى دوو‬ ‫سةعات دةستبةسةر‬ ‫دةكريَنء كاميَرةكةشيان‬ ‫دةشكيَنريَتء سوءكايةتييان‬ ‫ثيَدةكريَت‪ ،‬بةثيَى ئةو‬ ‫سكاآليةى الى ليذنةكةمان‬ ‫تؤماريان كردءوة‪ ،‬سةرة ِراى‬ ‫سوءكايةتيى‪ ،‬ئازارى زؤريان‬ ‫داون‬

‫تيمةكةش ثيَكهاتبوون لة (بإيار ناميقء‬ ‫هةردى بةهادين)‪.‬‬ ‫‪ -9‬سةرلةبةيانى رؤذى (‪)2010/3/4‬‬ ‫فةرماندةى ليواى هةوليَرى (ى‪.‬ن‪.‬ك)‬ ‫لة كؤية لة ثةيامنـيَـرى (‪( )KNN‬ئارى‬ ‫سابير)ى داوةء سوءكايةتى زؤرى‬ ‫ثيَكردءوة‪.‬‬ ‫‪ -10‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة خويَندنطةى‬ ‫شةهيد بةهرام لة هةوليَر هةإةشةى‬ ‫كوشتن لة ثةيامنيَرانى سةتةاليتى طةلى‬ ‫كوردستان (بةشدار عةبدوإلةحمانء‬ ‫يوسف مستةفا) كراوةء دواتر تووشى‬ ‫ليَدان بوءنةتةوة‪.‬‬ ‫‪ -11‬رؤذى دةنطدانى طشتيى لة‬ ‫َ‬ ‫سةرهةلدان‬ ‫(‪ )2010/3/7‬لة بنكةى ثؤليسى‬ ‫لة هةوليَر مالزمى يةكى ثؤليس لةو‬ ‫بنكةية هيَرش دةكاتةسةر ثةيامنيَرى‬ ‫(‪( )KNN‬بةرزان حةسةن)ء ثاش ليَدانء‬ ‫سوءكايةتيثيَكردنء ثاشان بة دةمانضة‬ ‫هيَرش دةكاتة سةرىء هاوآلتييان فرياى‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكة دةكةون‪.‬‬ ‫تيمى‬ ‫‪ -12‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة بيَستانة‬ ‫بةرثرسى ناوضةو كاديرانى ناوضةى‬ ‫(ث‪.‬د‪.‬ك)ى بيَستانة ه��ةإةش��ةي��ان‬ ‫ل��ة ه���ةردوو ك��ارم��ةن��دى سةتةاليتى‬ ‫طةلى كوردستان بة ناوةكانى (بؤتان‬ ‫رةشيدء سؤران) كردووةو لة ئةنجامدا‬ ‫ليَيانداونء لة ط��ةإان��ةوةى ه��ةردوو‬ ‫كارمةندةكةشدا لة بازطةى هةوليَر‪-‬‬ ‫كةركوك بؤ ماوةيةكى زؤر (ئةظين‬ ‫بةهجةت)ى ثةيامنيَرو ويَنةطرةكةيان‬ ‫راطرتووةو داواى كاسيَتيان كردووةء بؤ‬ ‫ماوةى (‪ )2‬سةعات ستافةكةء كاميَراكة‬ ‫حيجزكراون‪.‬‬ ‫‪ -13‬بةثيَى سكاآليةك كة دراوة بة‬ ‫ليذنةى داكؤكيى رؤذى (‪)2010/3/7‬‬ ‫لة هةوليَر تيمى «سثيَدة» كة ثيَكهاتبوو‬ ‫لة َ‬ ‫(ئةلوةند حةميد) ثةيامنيَرو ويَنةطران‬ ‫(ئيحسان محةمةد‪ ،‬سةياف ئةحمةد)‬ ‫ل��ة ه� َ‬ ‫�ؤل��ى ط��ةل كةوتنة ب��ةر ل�َي��دانء‬ ‫ث��ةالم��اردانء جويَن ثيَوتن لةاليةن‬ ‫ثؤليسء ئاسايشةوة‪.‬‬ ‫‪ -14‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة خورماأل‬ ‫َ‬ ‫كةنالى سثيَدة (ئوسامة‬ ‫ويَنةطرى‬ ‫عةبدوإلةحمان) لةاليةن ئاسايشةوة‬ ‫َ‬ ‫روءم��ال��ك��ردن��ى ث��رؤس��ةى‬ ‫ل��ةك��ات��ى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردندا ثةالماردراو ليَيدراوة‪.‬‬ ‫‪ -15‬رؤذى (‪ )2010/3/7‬لة كؤية‬ ‫(فازيل شةريف) ثةيامنيَر‪( ،‬شاآلو خدر)‬ ‫َ‬ ‫روومالكردنى دةنطدان‬ ‫ويَنةطر‪ ،‬لةكاتى‬ ‫لةاليةن ئاسايشةوة لة هةردووكيان‬ ‫دراوةو كاميَراكةش تا درةنطانى شةو‬ ‫دةستبةسةر كراوةو بة هاوكاريى ضةند‬ ‫ناسياويَك كاميَراكة وةرطيراوةتةوة‪،‬‬ ‫بةآلم كاسيَتةكةيان نةدراوةتةوة‪.‬‬ ‫‪ -16‬رؤذنامةنووس (نةشوان ئةحمةد‬ ‫سةعيد) ثةيامنيَري سايتي ضاوديَرء‬ ‫َ‬ ‫«خةلك»‬ ‫جيَطري سةرنووسةري طؤظاري‬ ‫لة سليَمانى رؤذي (‪ )2010/4/3‬لةاليةن‬ ‫ضةند كةسيَكى نةناسراوةوة بة ضةك‬ ‫هيَرشيان كردووةتة سةريء ريَطةيان‬ ‫ليَطرتووةء ليَيانداوةء داواي زانيارييان‬ ‫َ‬ ‫سالح»ى‬ ‫لةسةر «س��ةردةش��ت حةمة‬ ‫س��ةرن��ووس��ةري ط��ؤظ��اري «خ� َ‬ ‫�ةل��ك»‬ ‫ليَكردوءة‪.‬‬ ‫‪ -17‬هةردوو رؤذنامةنووس (وريا‬ ‫حةسةنء عوسمان عةلي) ثةيامنيَراني‬ ‫تةلةفزيؤني «ثةيام» لة سليَماني‪ ،‬بةثيَي‬ ‫سكاآليةكيان بؤ ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬لة‬ ‫َ‬ ‫روومالكردني‬ ‫رؤذي (‪ )2010/4/17‬لةكاتي‬ ‫خؤثيشانداني خويَندكاراندا‪ ،‬لة ئةنجامي‬ ‫ئاوثرذاندني هيَزةكاني ثؤليسى ضاالكيية‬ ‫مةدةنييةكان‪ ،‬كاميَرايةكي تةلةفزيؤنء‬ ‫كاميَرايةكي فؤتؤيان سوءتاوةء لةاليةن‬ ‫ثؤليسةكانةوة بة دار ليَياندراوة‪.‬‬ ‫‪ -18‬رؤذنامةنووس (ديدةن مةجيد‬ ‫خزر) ثةيامنيَري تةلةفزيؤني «سثيَدة»‬ ‫ل��ة سليَمانيء (سةفين ئيسماعيل)‬ ‫ف��ؤت��ؤط��راف��ةري رؤذن��ام��ةي «ئاسؤ»‬ ‫لة سكاآليةكدا بؤ ليذنةى داكؤكيى‬ ‫َ‬ ‫دةليَن‪ ،‬لة خؤثيشانداني خويَندكاران لة‬ ‫(‪ )2010/4/17‬لةبةردةم ث��ةروةردةي‬ ‫سليَماني لةاليةن ثؤليسى ضاالكيية‬ ‫مةدةنييةكانةوة ب��ةدار ليَياندراوةء‬ ‫سووكايةتييان ثيَكراوةء كةلوثةلى‬ ‫رؤذنامةوانييان زيانى ثيَطةيشتوءةء‬ ‫ئازاريَكى زؤر بة جةستةى سةفين‬ ‫طةيشتووة‪.‬‬


‫‪4‬‬ ‫‪ -33‬رؤذنامةنووس (كارزان جةمال)‬ ‫ثةيامنيَري هةوليَري سةتةاليتي طةلي‬ ‫كوردستان‪ ،‬بةثيَي سكاآليةكي بؤ ليذنةى‬ ‫داكؤكيى َ‬ ‫دةليَت‪ ،‬كة رؤذي (‪)2010/4/1‬‬ ‫ل��ةالي��ةن دةس��ت��ةي كارطيَإيي يانةي‬ ‫بروسكء ضةند ئةفسةرء ئاسايشي نيَو‬ ‫ياريطاكةوة لةذيَر هةإةشةدا كاسيَتةكةي‬ ‫ليَسةندراوة‪ ،‬لةبةرئةوةي لةكاتي ياريي‬ ‫نيَوان بروسكء يانةي هةوليَردا شةإ‬ ‫دروس��ت��ب��ووةء ئةويش هةستاوة بة‬ ‫ويَنةطرتنى روءداوةكان‪ ،‬بةآلم ريَطريى‬ ‫لة كارةكانى كراوة‪.‬‬ ‫‪ -34‬رؤذنامةنووس (هةذار ئةنوةر‪،‬‬ ‫مؤفةق فةيسةأل خورشيد) ثةيامنيَراني‬ ‫(‪ )KNN‬لة هةوليَر بةثيَي سكاآليةكيان لة‬ ‫رؤذي (‪ )2010/4/2‬بؤ ليذنةى داكؤكيى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫روومالكردني‬ ‫لةكاتي‬ ‫رايانطةياند‪:‬‬ ‫ثيَشمةرطةي‬ ‫هاوكاريي‬ ‫وةرطرتني‬ ‫ك��ةم��ئ��ةن��دام لة‬

‫‪hewal.rozhnama@gmail.com‬‬

‫ذمــارة (‪)589‬‬ ‫سيشةممة ‪2010/7/6‬‬ ‫َ‬

‫تـــايبــــةت‬

‫بنةسآلوة‪ ،‬لةاليةن ئةفسةريَكي ئاسايشى‬ ‫ب��ن��ةس�لآوةوة رَي��ط��ةي��ان ليَطيراوةء‬ ‫سووكايةتييان ثيَكراوة‪.‬‬ ‫‪ -35‬رؤذي (‪ )2010/6/20‬لةكاتي‬ ‫َ‬ ‫رووم��ال��ك��ردن��ي ئ��اط��رك��ةوت��ن��ةوة لة‬ ‫شوقةكاني ناز سيتي لة هةوليَر‪ ،‬ستافي‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫ب��ةرن��ام��ةي (زووم ئين) ل��ة‬ ‫كوردستان تيظى‪ ،‬كة ثيَكهاتبوون لة‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس��ان (رزط���ار كؤضةر‪،‬‬ ‫ئةحمةد حةميد) بة بإياري بةرثرسي‬ ‫ثاسةوانةكاني شوقةكان دواي ريَطرتنء‬ ‫كاميَراكةيان‬ ‫سوءكايةتيثيَكردن‪،‬‬ ‫دةش��ك �َي��ن��نء دةك��ةون��ة ج��وَي��ن��دانء‬ ‫سوءكايةتيثيَكردنء تؤمةتباركردنيان بة‬ ‫شتى جياواز جياواز‪.‬‬ ‫ثيَنجةم‪ :‬دةستطيركردنء زيندانيى‬ ‫‪ -1‬رؤذنامةنووس (عةبدوإلةحمان‬ ‫بامةإني) سةرنووسةري رؤذنامةي‬ ‫«ض��اظ��ديَ��ر»و (هـؤشـةنـط شـيَـخ‬ ‫م��ـ��ح��ـ��ةم��ةد)ي شاعير ل��ة رؤذي‬ ‫(‪ )2010/2/1‬بة ب��إي��اري دادوةر‬ ‫لةاليةن ئاسايشى دهؤكةوة بةثيَي‬ ‫م��ادةي (‪ )433‬ياساي سزاكاني‬ ‫عيَراق‪ ،‬بؤ ماوةي (‪ )48‬سةعات‬ ‫دةس��ت��ب��ةس��ةرك��راون‪ ،‬لةسةر‬ ‫سكاآليةك كة لةاليةن لقي دهؤكي‬ ‫يةكيَتيي زاناياني ئايني ئيسالم‬ ‫ل��ةس��ةري��ان ت��ؤم��ارك��راب��وو‪،‬‬ ‫بة ن��اوزإان��دن تؤمةتباريان‬ ‫َ‬ ‫هةولي‬ ‫ك��ردب��وون‪ ،‬ب��ةآلم بة‬ ‫س��ةن��دي��ك��ا س��ك��اآلك��ة خ��راي��ة‬ ‫ضوارضيَوةي مادةى (‪)9‬ي ياساي‬ ‫كاري رؤذنامةطةريي لة كوردستانء‬ ‫هةردوو ناوبراو ئازادكران‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؤذى (‪)2010/2/14‬‬ ‫لةاليةن ضةند كةسانيَكةوة‬ ‫ه��يَ��رش دةك��رَي��ت��ةس��ةر‬ ‫َ‬ ‫كةنالي‬ ‫تيميَكى‬

‫(‪ )KNN‬لة كةركوك‪ ،‬كة ثيَكهاتبوون‬ ‫لة رؤذنامةنووسان (تاهير تؤفيق‪،‬‬ ‫ساكار بابان) دواتر لةاليةن ناوضةى‬ ‫دووى بارودخانةى (ث‪.‬د‪.‬ك) بؤماوةى‬ ‫دوو سةعات دةستبةسةر دةكريَنء‬ ‫ك��ام �َي��رةك��ةش��ي��ان دةش��ك �َي��ن��رَي��تء‬ ‫سوءكايةتييان ثيَدةكريَت‪ ،‬بةثيَى ئةو‬ ‫سكاآليةى الى ليذنةكةمان تؤماريان‬ ‫ك���ردءوة‪ ،‬س���ةرةإاى سوءكايةتيى‪،‬‬ ‫ئازارى زؤريان داون‪.‬‬ ‫‪ -3‬لة رؤذى (‪ )2010/3/4‬هةريةك‬ ‫لــة ثــةيـامـنـيَران (مةريوان مةال‬ ‫حةسةن)ء ويَنةطر (موفيد فةيسةأل)‬ ‫َ‬ ‫كةنالى (‪ )KNN‬لة سةعات (‪)3‬ى‬ ‫لة‬ ‫ثاشنيوةإؤ لة بنكةى ثؤليسى شادى‬ ‫لة شارى هةوليَر دةستطيردةكريَنء‬ ‫سوءكايةتييان ثيَدةكريَت‪.‬‬ ‫شةشةم‪ :‬هةولَى رفاندن‬ ‫‪ -1‬ب��ةث��يَ��ي س���ك���اآلي���ةك‪ ،‬كة‬ ‫رؤذنامةنووس (سةباح عةلي قارةمان)‬ ‫داويةتية ليذنةى داكؤكيى‪ ،‬رؤذي‬ ‫(‪ )2010/1/19‬لة شارؤضكةي كفري‬ ‫َ‬ ‫هةولي رفاندني دةدةن‪،‬‬ ‫ضةند ضةكداريَك‬ ‫بةثيَي سكاآلي ن��اوب��راو دام��ودةزط��ا‬ ‫ئاطاداركردووةتةوةء‬ ‫بةرثرسةكانى‬ ‫لة دادطا سكاآلي تؤماركردووة‪ .‬ثاش‬ ‫ئ��ةوةي كة لة (‪ )2010/1/17‬رادي��ؤي‬ ‫يةكطرتوو رةخنةي لة كةموكورتييةكاني‬ ‫شاري كةالر طرتووة‪.‬‬ ‫حةوتةم‪ :‬هةولَى تيرؤر‬ ‫‪ -1‬بة وتةى سةردةشت حةمة َ‬ ‫سالح‪،‬‬ ‫بةإيَوةبةرى سايتى ضاوديَرء خاوةن‬ ‫ئيمتيازء سةرنووسةرى طؤظارى َ‬ ‫خةلك‪،‬‬ ‫رؤذى (‪ )2010/3/9‬لة شةقامى بازنةيى‬ ‫مةليك مةحمود لة شارى سليَمانى لةاليةن‬ ‫ضةند كةسيَكةوة تةقةى ليَدةكريَتء‬ ‫دةيانةويَت تيرؤرى بكةن‪ ،‬دواتر ئاسايش‬ ‫دةستدةكةن بة لي َ‬ ‫َكؤلينةوة لة كيَشةكة‪،‬‬ ‫لةوبارةيةوة سةردةشت حةمة َ‬ ‫سالح‬ ‫داوادةك��ات ثاريَزطاريى بكريَتء‬ ‫ل��ةو مةترسييانة بثاريَزريَت‪،‬‬ ‫ضةند رؤذيَك ثيَشتريش لةاليةن‬ ‫ضةند ح��ي��زبء اليةنيَكةوة‬ ‫ه���َي���رش���ك���راوةت���ة س��ةر‬ ‫َ‬ ‫سالحء‬ ‫سةردةشت حةمة‬ ‫لي كردءوة‪،‬‬ ‫هةإةشةيان َ‬ ‫بةثيَى ئةو سكاآليةى كة‬ ‫رؤذى (‪ )2010/3/11‬بؤ‬ ‫سةنديكاى ن���اردءوة‪،‬‬ ‫ناوبراو هيض كيَشةيةكى‬ ‫نيية جطة لة نووسين‪،‬‬ ‫ك��ة ت �َي��ي��دا رةخ��ن��ةى‬ ‫ل��ة ب��زوءت��ن��ةوةى‬ ‫ئيسالميى طرتووة‪،‬‬ ‫ه��ةروةه��ا بةهؤى‬ ‫ب�لآوك��ردن��ةوةى‬ ‫ك��ت�َي��ب��ى ئايةتة‬ ‫شة يتا نيية كا نى‬ ‫«س���ةل���م���ان‬ ‫روش���������دى»‬ ‫(وةرطيَإدراوى‬ ‫كوردى)‪.‬‬

‫هةشتةم‪ :‬دؤسيةى دادطا‬ ‫‪ -1‬رؤذنامةنووس (ئيحسان مةال‬ ‫فوئاد) بةثيَي سكاآليةك بؤ ليذنةى‬ ‫داكؤكيى‪َ ،‬‬ ‫دةليَت‪ :‬لةسةر بآلوكردنةوةي‬ ‫َ‬ ‫مةلبةندي كفري‬ ‫وت��اريَ��ك ل��ةس��ةر‬ ‫(ي‪.‬ن‪.‬ك)‪ ،‬سكاآلى لةسةر تؤماركراوة‬ ‫َ‬ ‫مةلبةندي كفرييةوةء دواتر‬ ‫لةاليةن‬ ‫لة يةكةم دادطاييدا بة كةفالةتي يةك‬ ‫مليؤن دينار ئازادكراوةو دواتريش بة‬ ‫دوو دانيشتن دادطا كؤتايي بة كيَشةكة‬ ‫هيَناوة‪.‬‬ ‫‪ -2‬هةردوو رؤذنامةنووس (سةباح‬ ‫ئةتروشي) بةرثرسي نووسينطةي‬ ‫ثةيامنيَري‬ ‫ل��ةط��ةأل‬ ‫«‪»Aknews‬‬ ‫«‪( ،»Aknews‬هةظاأل فةندي) لة رؤذي‬ ‫(‪ )2010/6/1‬لةسةر بآلوكردنةوةي‬ ‫َ‬ ‫هةواليَك بةثيَي مادةي (‪)9‬ي ياساي‬ ‫كاري رؤذنامةطةريي لة كوردستان‬ ‫لة دادط��اي شيَخان دادطايي كرانء‬ ‫دادطاييةكة لة بةرذةوةنديي هةردوو‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس كؤتايي ثيَهاتء‬ ‫دؤسيةكة داخرا‪ .‬خةرجيي ثاريَزةرةيش‬ ‫لةسةر سةنديكا بوو‪.‬‬ ‫نؤيةم‪ :‬تايبةت‬ ‫‪ -1‬رؤذنامةنووس (ريَبين فةتاح)‬ ‫ثةيامنيَري رؤذن��ام��ةي رؤذنامة لة‬ ‫هةوليَر‪ ،‬بةثيَي سكاآليةكي بؤ ليذنةى‬ ‫داكؤكيى‪ ،‬لة رؤذي (‪ )2010/5/8‬لةاليةن‬ ‫يةكيَتيي قوتابياني كوردستانء ئةو‬ ‫هيَزةي ثاسةوانيَتي خؤثيَشاندانةكةي‬ ‫دةك����ردء ئ��اس��اي��ش��ى ث��ةرل��ةم��ان��ي‬ ‫كوردستانةوة‪ ،‬هةإةشةي ليَكراوةء‬ ‫سوءكايةتيي ثيَكراوة‪ ،‬هةروةها َ‬ ‫دةليَت‬ ‫بة ذمارة تةلةفؤنيَكي ئاسيا هةإةشةي‬ ‫كوشتني ليَكراوة‪ ،‬ئاسايشء ثؤليسي‬ ‫هةوليَر بة بةرثرسيار دةزان�َي��ت لة‬ ‫ثاراستني طياني‪ ،‬بةثيَي ليَدواني‬ ‫ئاسايشء لي َ‬ ‫َكؤلينةوةي ئاسايش‪ ،‬ئةو‬ ‫هةإةشانة دروس��ت��ك��راوب��وون‪ ،‬لةم‬ ‫بارةيةوة ليذنةى داكؤكيى بإياريدا‬ ‫ب��ةدواداض��وءن بؤ ئةم كيَشة بكاتء‬ ‫ثاش يةكالييبوءنةوة َ‬ ‫هةلويَستى خؤى‬ ‫رادةطةيةنيَت‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؤذى (‪ )2010/2/5‬لة شارؤضكةى‬ ‫َ‬ ‫هةوالى ونبوونى سةرنوءسةرى‬ ‫رانية‬ ‫رؤذنامةى (رءوم��األ) رؤذنامةنووس‬ ‫(ئةرسةالن مةحمود) بآلوكرايةوة‪ ،‬ثاش‬ ‫ئةوةى ليذنةكةمان ثةيوةنديى كرد بة‬ ‫دةزطاكانى ئاسايشى سليَمانىء رانيةوة‪،‬‬ ‫لقى رانيةى (ث‪.‬د‪.‬ك) دةركةوت ناوبراو‬ ‫ئةندامى ئةو حيزبةيةء بؤ لي َ‬ ‫َكؤلينةوةى‬ ‫حيزبيى بانطكراوةء نةإفيَندراوة‪.‬‬ ‫(‪)2010/3/22‬‬ ‫ش����ةوى‬ ‫‪-3‬‬ ‫ل��ةالي��ةن ئاسايشى ش���ارةزءورةوة‬ ‫رؤذن��ام��ةن��ووس (ج��ةم��ال محةمةد‬ ‫فةرهاد)‪ ،‬كة لة تةلةفزيؤنى كؤمةأل‬ ‫كاردةكات دةستطيردةكريَت‪ ،‬دواى‬ ‫ئةوةى ليذنةكةمان ثةيوةنديى كرد بة‬ ‫دةزطاكانى ئاسايشةوة‪ ،‬رايانطةياند‪ ،‬كة‬ ‫ناوبراو لةسةر كارى رؤذنامةنووسيى‬ ‫بانطكردنةكةى‬ ‫دةستطيرنةكراوةء‬ ‫ثةيوةنديى بة كارى ئةمنييةوة هةية‪.‬‬ ‫‪ -4‬دواي ئةوةي ضةند سكاآليةك‬ ‫لةاليةن هةردوو رؤذنامةنووس (عومةر‬

‫محةمةد‪ ،‬عةلي مةحمود) لةسةر يةكتر‬ ‫تؤماركران‪ ،‬سةبارةت بة طرفتةكانى‬ ‫ريَكخراوى ضاكء كيَشةو طرفتةكانيان‪،‬‬ ‫رؤذى (‪ )2010/5/4‬ليذنةي داكؤكيي‬ ‫لة بارةطاي لقى سليَمانى سةنديكا‪،‬‬ ‫دانيشتنيَكيان بؤ ريَكخراو كؤتايى بة‬ ‫كيَشةي نيَوانيان هيَنرا‪.‬‬ ‫دةيةم‪ :‬هةإةشةكردن لة‬ ‫رؤذنامةنووسان لة ريَطاى مؤبايلةوة‬ ‫‪ -1‬بةثيَى وت��ةى خ��ؤي��انء ئةو‬ ‫سكاآليانةى داويانة بة ليذنةى داكؤكيى‪،‬‬ ‫لةماوةى شةش مانطى رابردوودا‪)18( ،‬‬ ‫رؤذنامةنووس‪ ،‬لة ريَطاى كورتةنامةء‬ ‫ذم���ارةى ن��ةن��اس��راوةوة هةإةشةى‬ ‫كوشتنيان ليَكراوةء جويَنيَكى زؤريان‬ ‫بؤ نيَردراوة‪.‬‬ ‫لة بةرامبةردا ليذنةكةمان بةراثؤرتى‬ ‫رةسميى دةزطاكانى ئاسايشى هةريَمى‬ ‫لي ئاطاداركردووةتةوةء‬ ‫كوردستانى َ‬ ‫داواى ثاراستنى طيانى رؤذنامةنووسانى‬ ‫كردوءةء داواى بةدواداضوءنى بؤ ئةو‬ ‫كيَشانة كردءوة‪.‬‬ ‫ه��ةم��وو ئ���ةو س��ك��اآلء ذم���ارة‬ ‫تةلةفؤنانةى ك��ة ه��ةإةش��ةي��ان لة‬ ‫رؤذنامةنووسان ك��ردءوة دراوةت��ة‬ ‫دةزطاكانى ئاسايشء لة ئةرشيفى‬ ‫ليذنةكةشمان ثاريَزراوة‪.‬‬ ‫يانزةيةم‪ :‬دؤسيةكانى دادطاء‬ ‫ثؤليسء ئاسايشء رؤذنامةنووسان‬ ‫‪ -1‬ل���ةم���اوةى ش���ةش مانطى‬ ‫رابردوودا بؤ ضارةسةركردنى كيَشةء‬ ‫رؤذنامةنووسان‬ ‫طيروطرفتةكانى‬ ‫ب��ةش �َي��وةي��ةك��ى ي��اس��اي��ى ل��ةالي��ةن‬ ‫دادط��اك��ان��ةوة‪ ،‬بةتايبةتى ل��ةدواى‬ ‫دةرض��وءن��ى ي��اس��اى ذم���ارة (‪)35‬‬ ‫ى رؤذنامةطةريىء خستنة بوارى‬ ‫ثةيوةندييةكى‬ ‫جيَبةجيَكردنةوة‪،‬‬ ‫ب���اش ل���ةن���َي���وان ل��ي��ذن��ةك��ةم��انء‬ ‫رؤذنامةنووسانء دةزطاكانى ثؤليسء‬ ‫ئاسايشء دادطاكانةوة بةإيَوةضوءة‪،‬‬ ‫لةمبارةيةوة لةماوةى شةش مانطى‬ ‫رابردوودا لةاليةن دادطاكانى هةريَمى‬ ‫كوردستانةوة (‪ )56‬نووسراوى رةسميى‬ ‫ئاراستةى ليذنةكةمان كراوة سةبارةت‬ ‫ب��ة كيَشةكانى رؤذن��ام��ةن��ووس��ان‪،‬‬ ‫لة بةرامبةردا ليذنةكةمان بة (‪)52‬‬ ‫نووسراوى رةسميى وةآلمى دادطاكانى‬ ‫هةريَمى داوةتةوة‪.‬‬ ‫لة اليةكى تريشةوة بةهةمانشيَوة‬ ‫لةاليةن دةزطاكانى ئاسايشء ثؤليسةوة‬ ‫(‪ )34‬نووسراوى رةسميى ئاراستةى‬ ‫ليذنةكةمان ك��راوةء لة بةرامبةردا‬ ‫ليذنةكةمان ب��ة (‪ )22‬ن��ووس��راوى‬ ‫رةسميى وةآلمى ئاسايشء ثؤليسى‬ ‫داوةت�����ةوةء (‪ )13‬نووسراويشى‬ ‫ئاراستةى رؤذن��ام��ةء طؤظارةكان‬ ‫كردءوة بؤ هةمان مةبةست‪.‬‬ ‫ئةمةش ئامارء ئاماذةيةكى باشن بؤ‬ ‫ريَكخستى ثةيوةندييةكانى نيَوان دادطاء‬ ‫رؤذنامةنووسانء سةنديكاء ليذنةى‬ ‫داكؤكيى‪ ،‬تا كيَشةو طيروطرفتةكانى‬ ‫رؤذنامةنووسان لة ريَطاى دادط��اء‬ ‫بةشيَوةيةكى ياسايى بةإيَوةبضيَت‪.‬‬

‫رفاندنء تيرؤركردنى رؤذنامةنووس‬ ‫(سةردةشت عوسمان) لة شارى هـةوليَر لـة رؤذى‬

‫(‪)2010/ 5/ 6‬ء دواتر تيرؤركردنى‪ ،‬كة ئةم رووداوة‬

‫جيا لةوةى هةموو كؤمةلَطاء بةتايبةتى رؤذنامةنووسانى‬ ‫نيطةرانكرد‪ ،‬بة مةترسيدارترين رووداو دادةنريَت لةناو ئامارء‬ ‫ثيَشيَلكارييةكانى ليذنةكةمان لة رابردوودا‪ ،‬جيالةوةى كة‬ ‫مةترسييةكى طةورةى لةسةر رؤذنامةنووسان دروستكردء‬

‫ئازاديى كارى رؤذنامةنووسيى خستة ذيَر ثرسيارةوة‬

Rozhnama  

No. 589 7/6/2010