Page 1

DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS ZATERDAG 16 OKTOBER 2021 ZONDAG 17 OKTOBER 2021

PROGRAMMA BOEKJE rozet.nl/dag2021 dagvandearnhemsegeschiedenis.nl


ONTDEK GISTEREN BEGRIJP VANDAAG DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS

De Arnhemse geschiedenis komt tot leven op zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021. Op verschillende locaties in Arnhem-Centrum en Arnhem-Zuid kun je deze twee dagen veel activiteiten bezoeken en bekijken. De DAG staat dit jaar in het teken van het thema: Aan het werk. In dit boekje vind je beknopte informatie over de DAG. Voor uitgebreide informatie verwijzen we je graag door naar onze website: dagvandearnhemsegeschiedenis.nl

LOCATIES

De activiteiten vinden plaats op diverse locaties:

2

Rozet, Erfgoedcentrum & Historische Kelders D3rde Verdieping Sint Petersgasthuis Airborne at the Bridge Eusebiuskerk Stadstheater Romeinse tuin Leeffabriek Arnhems Buiten Focus Filmtheater De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland en vindt jaarlijks in oktober plaats. De DAG van de Arnhemse Geschiedenis is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Bekijk het landelijke programma op maandvandegeschiedenis.nl

: Kortestraat 16 : Kortestraat 16 : Rijnstraat 71 : Rijnkade 150 : Kerkplein 1 : Velperbinnensingel 15 : Hannesstraatje 2a : Meginhardweg 53 : Utrechtseweg 310 : Audrey Hepburnplein 1

WERK IN UITVOERING IN ROZET

Van oktober tot en met december staat Rozet in het teken van erfgoed met als thema: Werk in uitvoering / Work in progress. Gedurende het hele najaar vinden er diverse activiteiten plaats. Meer weten? Kijk op rozet.nl.

rozet.nl/dag2021 dagvandearnhemsegeschiedenis.nl

3


OVERZICHT ACTIVITEITEN

DE SCHOUWBURG AAN HET WERK We nemen een kijkje achter de schermen van de schouwburg en krijgen informatie over de geschiedenis van het toneel in Arnhem in een lezing door Ingrid Jacobs, schrijver, onderzoeker en

UITREIKING PRODESSEPRIJS VOOR ARNHEMSE GESCHIEDENIS

BEKENDMAKING WINNAAR PUBQUIZ “WAAR ARNHEMMERS WERKEN”

verteller op- cultuurhistorisch gebied.

In en rond Arnhem wordt al duizenden

Prodesse Conamur heeft ter

jaren door mensen gewoond. De

gelegenheid van de DAG van de

laatste 800 jaar is daarover flink

Arnhemse geschiedenis een (digitale)

veel opgeschreven, maar er zijn ook

pubquiz georganiseerd met als thema

4

VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE AAN HET WERK

perioden in de Arnhemse geschiedenis

“Waar Arnhemmers werken”. Te

Stadstheater Arnhem (Kleine zaal)

waar we alleen iets over weten door

vinden op de site www.prodesse.nl

Zondag 17 oktober | 14.00 - 16.00 uur

archeologische opgravingen. En dit

Aanmelden voor deze activiteit via

werk wordt in Arnhem niet alleen

Stadstheater Arnhem (Kleine zaal)

dagvandearnhemsegeschiedenis. nl >

door geleerden gedaan, in onze stad

zondag 17 oktober | 14.00 - 16.00 uur

Programma

kunnen vrijwilligers ook actief aan de slag met de lokale archeologie!

Aanmelden voor deze activiteit kan via dagvandearnhemsegeschiedenis.nl > De Prodesseprijs voor Arnhemse Geschiedenis is een jaarlijkse prijs voor de beste bijdrage aan de geschiedenis van Arnhem. In 2021 kent de jury de Prodesseprijs toe aan een persoon of instelling die met zijn of haar werk een bijdrage heeft geleverd aan het blootleggen van de geschiedenis van Arnhem, en daarbij een bijzondere vorm heeft gevonden die zowel fysiek als virtueel kan zijn. Stadstheater Arnhem (Kleine zaal)

Programma

BOEKENKRAAM ARNHEMSE EN GELDERSE GESCHIEDENIS In de hal van Rozet staat de hele middag (van 12.00 uur tot 16.00 uur) een boekenkraam met mooie, interessante en bijzondere boeken over de geschiedenis van Arnhem en diverse andere plaatsen in Gelderland. Deze ‘uitgelezen’ boeken van Bibliotheek Arnhem zijn voor een gering bedrag te koop.

zondag 17 oktober | 14.00 - 16.00 uur

In deze presentatie geven we je een indruk van de diversiteit aan archeologische activiteiten die in en om Arnhem door vrijwilligers worden uitgevoerd. Deze vrijwilligers zijn georganiseerd in de AWN. Dat is een landelijke organisatie met lokale afdelingen die zich richten op de specifieke archeologie van de plaats of regio waar ze actief zijn. AWNafdeling 17 is actief in en rondom Arnhem. Online presentatie op:

Aanmelden voor deze activiteit kan via

Rozet Centrum

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

zaterdag 16 oktober | 12.00 - 16.00 uur

Programma

Programma

5


REIS DOOR DE EEUWEN, 775 JAAR DRIEGASTHUIZENGROEP De geschiedenis van 775 jaar zorg en huisvesting van zieken en ouderen aanwezig om uitleg te geven en

ERFGOED GEZOCHT

FILMCOMPILATIE ARNHEM AAN HET WERK

vragen te beantwoorden.

Burgerwetenschap leidt tot

Werkend Arnhem komt tot leven in

Deze pop-up tentoonstelling is te zien

nieuwe inzichten over de Veluwse

historische filmbeelden.

in de Historische Kelders onder de

prehistorie. Een online lezing van de

Rijnstraat en in de binnentuin van het

ArcheoAcademy door dr. Eva Kaptijn,

Focus Filmtheater vertoont op de

IN GESPREK OVER DE (ON)ZIN VAN WERK

monumentale Sint Peters Gasthuis.

Projectleider Erfgoed Gezocht.

dag van de Arnhemse geschiedenis

Een gesprek voor werkenden,

een korte historische documentaire

gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten.

weergegeven in foto’s. Er zijn gidsen

Het gezelschap Ontfanck Gheselle zorgt voor omlijsting met historische

De bossen en heidegebieden van de

die is samengesteld uit bronnen

muziek.

Veluwe herbergen nog allerlei resten

afkomstig uit het Gelders archief.

uit de prehistorie. Door een nieuwe

Werkend Arnhem komt op prachtige

Voor de één is werk een manier om

meettechniek, zgn. LiDAR metingen,

wijze tot leven in deze aansprekende

geld te verdienen, voor de ander

kan het reliëf dat schuil gaat onder

beeldcompilatie waarvan de vroegste

is zijn/haar beroep een ‘roeping’.

vegetatie zichtbaar gemaakt worden

fragmenten stammen uit het begin

Sommige mensen zouden eerder

en zijn structuren zoals grafheuvels

van de vorige eeuw, toen het medium

willen stoppen met werk, anderen zijn

te ontdekken. In het afgelopen half

film ook nog heel pril was.

gestopt, wéér anderen zijn werkloos en

6

jaar hebben vrijwilligers meegeholpen

zouden dolgraag aan het werk gaan,

om hoogtekaarten te onderzoeken

nóg weer anderen zijn ‘afgekeurd’. Zij

en zijn veel nog onbekende potentiële

kunnen en mogen niet meer aan het

grafheuvels, raatakkers of Celtic fields

werk, zelfs als ze zouden willen. Wat

en houtskoolmeilers ontdekt. Deze

betekent je werk (of het ontbreken van

Ingang via Rozet Centrum. De uitgang

lezing bespreekt de resultaten van

werk) voor jou? Over deze en andere

is aan de Rijnstraat bij het Sint Peters

dit onderzoek en hun implicaties voor

vragen gaan we na een korte inleiding

Gasthuis, waar een kopje koffie of thee

ons beeld van het Veluwse verleden.

met elkaar in gesprek.

voor je klaarstaat.

Ook zal worden ingegaan op het veldwerk dat samen met vrijwilligers

zaterdag 16 oktober | 12.00 - 16.00 uur

Rozet Centrum, D3rde Verdieping

wordt uitgevoerd en waar nog aan

Focus Filmtheater | zaterdag 16 oktober |

(lokaal 3.09)

deelgenomen kan worden, o.a. in de

12.00 - 12.30 uur | 13.00 - 13.30 uur |

zondag 17 oktober, 13.00 - 14.30 en

gemeente Arnhem.

14.00 - 14.30 uur | 15.00 - 15.30 uur

15.00-16.30 uur

Aanmelden voor deze activiteit kan via

Aanmelden voor deze activiteit kan via

Livestream: donderdagavond 7 oktober,

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

19.30 - 20.00 uur

Programma

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl > Programma

Daarna online terug te zien via www.youtube.com/RozetArnhemTV

7


TEKORT AAN WERKKRACHTEN! Korte lezing over arbeidsmigratie in Arnhem in de jaren vijftig, zestig en

VAN SCHAAP NAAR DRAAD NAAR KLEDINGSTUK

SURINAME OP DE INDISCHE TENTOONSTELLING IN ARNHEM 1928

Lezing en rondleiding in de voormalige Steenfabriek Elden. In de voormalige Heerlijkheid Meinerswijk werden in 1873 twee

“Gastarbeiders zijn in de bedrijven niet

Barbara Esseboom neemt ons in deze

steenfabrieken opgericht. Rond

meer te missen”, zo constateert de

lezing mee naar de achtergronden

1980 eindigde de steenfabricage in

Arnhemse Courant in 1965. Er werken

van de presentatie van Suriname op

Meinerswijk. De vele kleigaten, oude

dan al bijna 10 jaar voornamelijk

de Indische Tentoonstelling 1928 in

fabriekswoningen en de overgebleven

Weet jij wat er allemaal bij komt kijken

mannen uit Italië, Spanje, Turkije en

Arnhem.

vlamoven van steenfabriek ‘Elden’

om jouw trui, t-shirt of spijkerbroek

Marokko in verschillende bedrijven

te maken? Welke oude ambachten

in en om Arnhem. Hoe verliep de

In de zomer van 1928 werd op het

De vlamoven van steenfabriek ‘Elden’

zijn er nodig en hoe ziet het

werving? Wat is er bekend over

landgoed Zypendaal te Arnhem

krijgt nu een nieuwe bestemming.

maakproces eruit? Hoe wordt van een

arbeidsmigratie in Arnhem en wat zijn

een tentoonstelling georganiseerd

Op de DAG van de Arnhemse

schapenvacht een draad gemaakt?

de verhalen van deze arbeiders?

Workshop voor gezinnen

8

zeventig

100 JAAR STEENFABRICAGE IN MEINERSWIJK

zijn stille getuigen van dit tijdperk.

waarin het Nederlandse publiek kon

Geschiedenis kijken we nog even

En van die draad een lap? Hoe kom je

kennismaken met producten en

terug naar het tijdperk van de

aan kleur en hoe krijg je uiteindelijk

culturen uit de Oost- en West-Indische

steenfabricage en vooruit naar de

een passend kledingstuk? Ervaar het

koloniën. De mensen uit de koloniën

toekomstige nieuwe bestemming van

in het erfgoedcentrum en ga zelf aan

vormen een belangrijk deel van de

de vlamoven.

het werk! Voor het hele gezin: samen

attractie van de tentoonstelling.

aan iets groots werken en neem ook

Caroline von Lieberherr en Petronella

Aansluitend aan de lezing is er

een kleine creatie mee naar huis.

Lapar, twee hoedenvlechters uit

een rondleiding in de voormalige

Kom XL punniken, breien en weven en

Suriname maakten deel uit van

steenfabriek waarin nu de Leeffabriek

ontdek wat er allemaal nodig is voor

de tentoonstelling. In de Nieuwe

is gevestigd.

een trui.

Rotterdamsche Courant (NRC) werd de tentoonstelling als noodzakelijk

Leeffabriek, Meginhardweg 53 |

Ook kun je met het hele gezin

Afbeelding: Italiaanse gastarbeiders in de jaren

gezien om antikoloniale geluiden de

zondag 17 oktober | 15.00 - 16.00 uur

deelnemen aan een korte rondleiding

vijftig, bron: Gelders Archief.

kop in te drukken: “Wij wenschen dan

Aanmelden voor deze activiteit kan via

ook niet meer lijdelijk aan te zien,

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl > Programma

over de bedrijvigheid aan de Jansbeek, waaraan Arnhem is

Rozet Centrum | zaterdag 16 oktober |

dat ons goedwillend Nederlandsch

ontstaan.

14.00 - 14.30 uur

bestuur daarginds wordt gelasterd en

Aanmelden voor deze activiteit kan via

onze inzettingen uit onkunde, naijver

Rozet Centrum | zaterdag 16 en

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

en vijandschap beklad.”

zondag 17 oktober, | 13.00 - 16.00 uur

Programma

Aanmelden voor deze activiteit kan via

Rozet Centrum | zaterdag 16 oktober |

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

15.00 - 15.30 uur

Programma

Aanmelden voor deze activiteit kan via dagvandearnhemsegeschiedenis.nl > Programma

9


OPENING DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS

Activiteiten voor het hele gezin rond

ROMEINSE MIDDAG

IN DE VOETSPOREN VAN JACOB, JOHN EN VICTOR

de Romeinse tuin.

Speurtocht rondom de Rijnbrug.

Wethouder Bob Roelofs gaat in

Ooit willen weten hoe een Romeinse

Ga op zoek naar sporen van de oorlog,

gesprek met Theater De Plaats over

soldaat sliep, kookte of naar het toilet

herdenkingsmonumenten en ontdek

de vraag hoe het verleden aanleiding

ging in een Castellum? Speciaal voor

kan zijn het heden te onderzoeken en

kinderen leggen Romeinse soldaten

DE VERSIERDE KERK

wat de Nederlandse kapitein Jacob

te duiden.

het deze middag uit. In en rond de

Rondleiding luchtboogbeelden van de

Grayburn en Duitse Hauptsturmführer

Romeinse Tuin zijn er rondleidingen,

Eusebiuskerk

Viktor Eberhard Gräbner hebben

Aan het werk met erfgoed

10

Focus Filmtheater | zaterdag 16 oktober |

Bataven vertellen leuke verhalen

10.30 - 11.30 uur

over de aanwezige groente-, fruit- en

Op en in de Eusebiuskerk zijn bijna

Aanmelden voor deze activiteit kan via

kruidenplanten en welke gewassen

1000 sculpturen verwerkt. Een

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

de Romeinen 2000 jaar geleden in

sterk staaltje vakmanschap en

Programma

Nederland hebben geïntroduceerd.

noeste arbeid. Het is daarmee één

Je kunt een fibula maken en het

van de rijkst versierde kerken van

tentenkamp bekijken. Er zijn Romeinse

Nederland! Met deze rondleiding rond

kinderspelen en een markt met

de kerk (vanaf de straat) worden de

Romeinse kruiden en snacks.

mooiste sculpturen uitgelicht: de

TENTOONSTELLING

Groenewoud, Britse luitenant John

meegemaakt.

11

werk in uitvoering / work in progress

luchtboogbeelden.

Over de invloed van kunst op ons

Eusebiuskerk | 16 oktober | 11.00 - 11.30 en

het hele gezin in de omgeving van de

werk en van ons werk op kunst. In

11.45-12.15 uur | 17 oktober | 12.45-13.15

Rijnbrug.

materiaal, mens en machine. Verhalen

en 13.30-14.00 uur

van doeners en denkers en van

Aanmelden voor deze activiteit kan via

Airborne at the Bridge, Rijnkade 150

bouwers en sjouwers, van ambacht tot

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

| zaterdag 16 en zondag 17 oktober |

algoritme.

Programma

10.00 - 17.00 uur | Je kan de speurtocht

Je loop de speurtocht samen met

op een door jou gewenst moment afhalen Rozet Centrum | 3 oktober tot en

| Aanmelden voor deze activiteit kan

met 31 december | Kijk hier voor de openingstijden van Rozet | www.rozet.nl

via dagvandearnhemsegeschiedenis.nl > Romeinse tuin, Hannesstraatje 2a in Arnhem Zuid | zondag 17 oktober | 12.00 - 16.00 uur Aanmelden voor deze activiteit kan via dagvandearnhemsegeschiedenis.nl > Programma

Programma


OVERZICHT ACTIVITEITEN

Rozet Centrum, D3rde Verdieping

WANDELING ARNHEMS BUITEN

OPENING DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS

Het voormalig KEMA terrein

Focus Filmtheater | zaterdag 16 oktober |

REIS DOOR DE EEUWEN, 775 JAAR DRIEGASTHUIZENGROEP

10.30 - 11.30 uur

Ingang via Rozet Centrum |

Wandel met ’t Gilde over het over

zaterdag 16 oktober | 12.00 - 16.00 uur

het terrein van Arnhems Buiten. Het

DE VERSIERDE KERK

voormalig landgoed Den Brink is in

Eusebiuskerk | 16 oktober | 11.00 - 11.30 en

1930 door de KEMA overgenomen en is

11.45-12.15 uur | 17 oktober | 12.45-13.15

VAN SCHAAP NAAR DRAAD NAAR KLEDINGSTUK

gelegen op de grens van een stuwwal

en 13.30-14.00 uur

Rozet Centrum | zaterdag 16 en

en de rivier de Rijn. Het is de plek

zondag 17 oktober, | 13.00 - 16.00 uur

en innovatie elkaar ontmoeten.

IN DE VOETSPOREN VAN JACOB, JOHN EN VICTOR

Gildegidsen vertellen u alles over de

Airborne at the Bridge, Rijnkade 150 |

WANDELING ARNHEMS BUITEN

bijzondere historie, de architectuur en

zaterdag 16 en zondag 17 oktober |

Oude portiersloge bij de ingang van

de mooie parkachtige aanleg van het

10.00 - 17.00 uur

bedrijventerrein Arnhems Buiten,

geworden waar landschap, erfgoed

12

IN GESPREK OVER DE (ON)ZIN VAN WERK

terrein.

TENTOONSTELLING

Oude portiersloge bij de ingang van

Rozet Centrum | 3 oktober tot en met 31

bedrijventerrein Arnhems Buiten,

december

Utrechtseweg 310 | 16 en Aanmelden voor deze activiteit kan via

FILMCOMPILATIE ARNHEM AAN HET WERK

dagvandearnhemsegeschiedenis.nl >

Focus Filmtheater | zaterdag 16 oktober |

Programma

12.00 - 15.30 uur

zondag 17 oktober | start om 14.00 uur

Utrechtseweg 310 | 16 en zondag 17 oktober | 14.00 - 15.30 uur

TEKORT AAN WERKKRACHTEN! Rozet Centrum | zaterdag 16 oktober | 14.00 - 14.30 uur

SURINAME OP DE INDISCHE TENTOONSTELLING IN ARNHEM 1928

BOEKENKRAAM ARNHEMSE EN GELDERSE GESCHIEDENIS

Rozet Centrum | zaterdag 16 oktober |

Rozet Centrum

15.00 - 15.30 uur

zaterdag 16 oktober | 12.00 - 16.00 uur

ROMEINSE MIDDAG

(lokaal 3.09) zondag 17 oktober, 13.00 - 14.30 en 15.00-16.30 uur

100 JAAR STEENFABRICAGE IN MEINERSWIJK Leeffabriek, Meginhardweg 53 | zondag 17 oktober | 15.00 - 16.00 uur

UITREIKING PRODESSEPRIJS VOOR ARNHEMSE GESCHIEDENIS Stadstheater Arnhem (Kleine zaal) zondag 17 oktober | 14.00 - 16.00 uur

BEKENDMAKING WINNAAR PUBQUIZ “WAAR ARNHEMMERS WERKEN” Stadstheater Arnhem (Kleine zaal) zondag 17 oktober | 14.00 - 16.00 uur

DE SCHOUWBURG AAN HET WERK Stadstheater Arnhem (Kleine zaal) zondag 17 oktober | 14.00 - 16.00 uur

VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE AAN HET WERK Online presentatie

Romeinse tuin, Hannesstraatje 2a in

ERFGOED GEZOCHT

Arnhem Zuid | zondag 17 oktober |

Livestream: donderdagavond 7 oktober,

12.00 - 16.00 uur

19.30 - 20.00 uur

13


Dag van de Arnhemsche Geschiedenis

Boekenkraam

Filmcompilatie: Arnhem aan het werk

Tentoonstelling: Werk in uitvoering

Speurtocht: In de voetsporen van Jacob, John en Victor.

Rondleiding: De versierde kerk

Opening: door wethouder Bob Roelofs

zaterdag 12.00 - 17.00 uur

zaterdag 12.00 - 16.00 uur

zaterdag 12:00 - 12:30 uur 13:00 - 13:30 uur 14:00 - 14:30 uur 15:00 - 15:30 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur zondag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur zondag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag 11.00 - 11.30 | 11.45 - 12.15 uur zondag 12.45 - 13.15 | 13.30 - 14.00 uur

zaterdag 10.30 - 11.30 uur

Rozet (Erfgoedcentrum)

Historische Kelders & St. Petersgasthuis

Rozet Centrum

Focus Filmtheater

Rozet Centrum

Airborne at the Bridge

Eusebiuskerk

Focus Filmtheater

Locatie:

Pop up tentoonstelling: 775 jaar DrieGasthuizenGroep zaterdag 13.00 - 16.00 uur zondag 13.00 - 16.00 uur

Arnhems Buiten

Dag: Tijd:

Gezinsactiviteit: Van schaap naar draad naar kledingstuk zaterdag 14.00 - 15.30 uur zondag 14.00 - 15.30 uur

Activiteiten:

Wandeling: Arnhems Buiten

Rozet (Auditorium)

Romeinse tuin

zaterdag 14.00 - 14.30 uur

zondag 12.00 - 16.00 uur

D3rde Verdieping

Lezing: Tekort aan werkkrachten!

Rondleiding en gezinsactiviteit Romeinse middag

zondag 13.00 - 14.30 | 15.00 - 16.30 uur

Leeffabriek Meinerswijk

Rozet (Auditorium)

Dialoog In gesprek over de (on)zin van werk

zondag 14.00 - 14.30 uur

Stadstheater

zaterdag 15.00 - 15.30 uur

Lezing 100 jaar steenfabricage Meinerswijk

zondag 14.00 - 16.00 uur

Lezing: Suriname op de Indische Tentoonstelling

Prijsuitreiking Prodesseprijs en Pubquiz

Online

Stadstheater

hele weekend

Online

zondag 14.00 - 16.00 uur

Online presentatie Vrijwilligers in de archeologie

hele weekend

Lezing De geschiedenis van het toneel in Arnhem

Online lezing Erfgoed Gezocht


DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS ZATERDAG 16 OKTOBER | ZONDAG 17 OKTOBER

LOCATIES

Rozet, Erfgoedcentrum & Historische Kelders : Kortestraat 16 D3rde Verdieping : Kortestraat 16 Sint Petersgasthuis : Rijnstraat 71 Airborne at the Bridge : Rijnkade 150 Eusebiuskerk : Kerkplein 1 Stadstheater : Velperbinnensingel 15 Romeinse tuin : Hannesstraatje 2a Leeffabriek : Meginhardweg 53 Arnhems Buiten : Utrechtseweg 310 Focus Filmtheater : Audrey Hepburnplein 1 DE DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS WORDT GEORGANISEERD DOOR:

EN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

ROZET.NL/DAG2021 DAGVANDEARNHEMSEGESCHIEDENIS.NL

Profile for Rozet

Programmaboekje DAG van de Arnhemse geschiedenis 2021  

Programmaboekje DAG van de Arnhemse geschiedenis 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded