Page 1

WEER Grote kans op zonnestralen en regenbogen

Maandag 23 juli 2018, 28ste jaargang |

E-mail: rozemaandag@gmail.com |

Instagram @rozemaandag |

Facebook: rozemaandag | #RM18 | #rozemaandag

“Ik ben ziedend!”

“Ik ben niet van de verkeerde kant, ik ben gay”

Programma Roze Maandag 2018

Lees dit artikel op pag. 4

Lees dit artikel op pag. 7

Kijk voor het hele programma op pag. 8

Voor en met iedereen Erik de Ridder Wethouder

Fotografie: Bas Haans

Het gaat tenslotte alleen maar om liefde. Rona van der Heijden, Voorzitter Stichting Roze Maandag Een paar maanden geleden zat er bij het Reformatorisch Dagblad een folder waarover veel te doen was. De stichting “gezin in gevaar” protesteerde daarmee tegen de campagne van Suit Supply. Op hun posters waren zoenende mannen en mannelijke stelletjes te zien. Iets dat volgens velen anno 2018 normaal moet zijn, maar volgens deze stichting moet je gezinnen beschermen tegen homoseksualiteit. Wij van Stichting Roze Maandag respecteren ieders mening, maar wij vinden dat het te ver gaat om te zeggen dat je gezinnen moet beschermen tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Wij zijn gewone mensen die onze rol in de samenleving vervullen en liefdevolle gezinnen vormen. Wij geloven in een samenleving waarin iedereennaast elkaar staat en vreedzaam samenleeft, wat je ook vindt of denkt. Wij geloven in liefde. Die boodschap willen we heel graag uitdragen en om die reden sta jij nu dit Gayformatorisch Dagblad te lezen. Een eenmalige uitgave vol verhalen over de acceptatie van elkaars keuzes en overtuigingen. Om te laten zien dat de meeste Nederlanders verschillen niet afkeuren, maar juist vieren. Precies zoals wij vandaag op Roze Maandag doen. Roze Maandag is een feestje! Maar wel een feestje met een boodschap. Wij werken het hele jaar hard om deze boodschap kracht bij te zetten. We organiseren gedurende het jaar publieke meet-ups en schromen de schurende onderwerpen niet. Houd onze social media in de gaten als je hier eens bij aanwezig zou willen zijn. De naam van de krant hebben we gekozen met een knipoog. Natuurlijk zoeken we de rand op, maar we gaan er niet

overheen. De boodschap die we willen uitdragen met deze krant is heel serieus. Het gáát tenslotte alleen maar om de liefde. We hopen dat deze krant tenminste één iemand extra laat nadenken over zijn of haar vooroordelen, en ook alles eens vanuit een ander perspectief te benaderen. Of iemand die zich gesteund voelt in zijn/haar struggle en nu wèl een stap durft te zetten. Of al is het alleen al het feit dat jij deze krant meeneemt, bewaart en eens aan iemand laat lezen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Roze Maandag is één groot feest. Ook wij feesten natuurlijk mee. We vieren de liefde net zo hard als jullie. Feest hard, ga tot het gaatje, geniet ervan en wees lief voor elkaar!

Een Gayformatorisch Dagblad. Een blad met een knipoog én met een serieuze boodschap. Een boodschap die we in Tilburg al jaren omarmen: iedereen hoort erbij. Ongeacht seksuele voorkeur, religieuze overtuiging, etnische achtergrond, opleidingsniveau, fysieke of mentale beperking et cetera et cetera. Die boodschap wordt helaas niet door iedereen in Nederland en zeker in de wereld niet gedeeld. “Iedereen hoort erbij“, de Tilburgse boodschap, blijf ik als wethouder Emancipatie en Diversiteit uitdragen. Op Roze Maandag en op alle andere dagen van het jaar. Eigenlijk is het jammer dat deze krant verschijnt. Want dat zou niet nodig moeten zijn. Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt. Je wordt verliefd op een persoonlijkheid, een karakter. Verliefd zijn, houden van … universele gevoelens die zich niet laten sturen. Die je niet moet willen sturen. Je wordt verliefd op wie je verliefd wordt. Je houdt van wie je houdt. Punt. Op Roze Maandag vieren we die liefde, in al haar vormen. En wat ben ik trots op jullie. Jullie, de vrijwilligers van Roze Maandag, brengen onvermoeibaar jullie standpunt naar voren. Jullie laten zien waar het schuurt. Waar aandacht nodig is. Waar actie nodig is. Dank daarvoor en ik daag jullie uit dat te blijven doen.


2

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

“Geloof en geaardheid – wat een prachtig thema voor Roze Maandag. De redactie van dit dagblad vraagt zich af hoe geloof en geaardheid hand in hand kunnen gaan. Ik wil daar graag in meedenken.”

Gouden St. Jozef kijkt mee met roze festival

Steef de Bruijn Hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad Om eerlijk te zijn heb ik de Tilburgse kermis nooit bezocht, laat staan de Roze Maandag. Toch was het niet moeilijk om een indruk te krijgen. Op de website van Roze Maandag zie je in één oogopslag wat voor feest het is. En toen ik de stad doorging via Google Streetview, bleek het ook niet moeilijk om het verband tussen geloof en geaardheid te leggen. Pal tegenover het epicentrum van de Roze Maandag staat de Sint Jozefkerk. Vanaf die monumentale kerk kijkt Sint Jozef neer op het roze festival. Bij de zoektocht naar de verhouding tussen geloof en geaardheid vraag ik de feestvierders om op Roze Maandag één keer omhoog te kijken, naar dat gouden beeld van Jozef. Laat ieder zich dan eens afvragen: wat zou hij nu van ons vinden? Ik bedoel niet dat beeld, maar de heilige Jozef die in de hemel is en als het ware meekijkt op het gewoel op de Heuvel. Die vraag lijkt onmogelijk te beantwoorden – maar dat valt mee. De Bijbel bevat opvallende uitspraken van twee Jozefs. De eerste is Jozef de timmerman, de man van Maria de moeder van Jezus, die 2000 jaar geleden leefde. Maar er is nog een andere bekende Jozef, de zoon van Jakob, die bijna 4000 jaar geleden onderkoning van Egypte was. Hij redde zijn volk van de hongersnood door tijdens de zeven vette jaren te sparen voor de zeven magere jaren.

Zonde Oei, wordt dit nu een saai geschiedverhaal? Niets is minder waar. Of een somber verhaal, nu de Bijbel opengaat? Ook dat niet. Opvallend genoeg weten we van beide Jozefs hun visie op seksualiteit en die is helemaal niet negatief. Het beeld op de Sint-Jozefkerk is waarschijnlijk van Jozef de timmerman. Die is hier niet afgebeeld met zijn timmermansgereedschap maar met een tak met vier lelies. De lelie is het symbool van zuiverheid en wijst erop dat Jozef de maagdelijkheid van Maria respecteerde. De geschiedenis is bekend: Jozef is nog niet getrouwd met Maria als hij ontdekt dat zij zwanger is. Als Maria van de engel hoort dat ze zwanger is, zegt ze verbaasd: “Hoe is dat mogelijk, ik heb immers geen gemeenschap gehad met een man?” Hoewel ze met elkaar “ondertrouwd” zijn -een sterkere band dan verloving- is het vanzelfsprekend dat je niet met elkaar naar bed gaat. De lelies laten zien hoe oprecht en trouw Jozef is aan zijn aanstaande vrouw: hij houdt van haar en wil het wonder van seksuele gemeenschap bewaren voor de huwelijksnacht.

De Bijbel roept toch ook op tot respect, verdraagzaamheid, naastenliefde? Zeker! Daarom mag je van elke gelovige verwachten dat ze ook homo’s en lesbiennes liefhebben. Ook van die andere Jozef, de onderkoning, is bekend hoe hij over seksualiteit dacht. Hij belandt als slaaf bij een hoge ambtenaar in Egypte. De vrouw van deze Potifar raakt smoorverliefd op deze knappe jongen van 22 jaar en probeert hem te verleiden. Iedere dag nodigt ze hem uit om met haar naar bed te gaan – maar hij weigert. Op een dag pakt ze hem bij zijn mantel en sleurt hem haar bed in. Jozef ontsnapt ternauwernood maar belandt toch in de gevangenis. Waarom wil Jozef niet het bed delen met de vrouw van zijn baas? Zo’n jonge knul heeft toch ook gevoelens en zo’n kans krijg je toch niet vaak? Hij zegt erover: “Zou ik zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God?” Hij wil het vertrouwen van zijn baas niet beschamen en wil diens huwelijk niet beschadigen door overspel. Daarnaast voelt hij aan dat dit tegen

AL JAREN HAND IN HAND VOOR DE BESTE RECLAME

ROZE MAANDAG

Gods wil is. Hij wil God dienen en geen seks hebben buiten het huwelijk. Misschien speelde hij éven met de gedachte om op de verleiding in te gaan, maar hij weet dat dit “zonde tegen God” is en dat hij daarmee Gods toorn over zich haalt. Achterhaald Wat hebben deze Jozefs in 2018 te zeggen tegen feestvierders in Tilburg? Is dit ontzettend achterhaald? Nou… dat lijkt mij niet. De Bijbel heeft kennelijk een lange houdbaarheidsdatum. Wat de eerste Jozef 4000 jaar geleden zei, klopt met wat de tweede Jozef 2000 jaar geleden zei en wat vrijwel alle gelovigen tot een halve eeuw geleden ook zeiden: seksualiteit is een wonder, een prachtig geschenk van God, exclusief bedoeld voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. Dat veel mensen er de laatste decennia anders over denken, is geen reden om de boodschap van de Bijbel bij te buigen en aan te passen aan onze veranderde opvattingen. Het komt op mij arrogant over als iemand denkt de Bijbel nu beter te begrijpen dan mensen in al die vorige eeuwen.

3

Homo’s zijn voor veel religies identiteitspolitiek

“Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.” Deze tekst uit het Oude Testament, het boek Leviticus om precies te zijn, zorgt er nou al meer dan tweeduizend jaar voor dat veel vertegenwoordigers van de Christelijke kerken denken het leven van de LGBgemeenschap zuur te kunnen maken. Het is in hun ogen een hele duidelijke antihomotekst.

Maar, zal iemand zeggen, is dat niet een erg verkokerde visie op het geloof? De Bijbel roept toch ook op tot respect, verdraagzaamheid, naastenliefde? Zeker! Daarom mag je van elke gelovige verwachten dat ze ook homo’s en lesbiennes liefhebben. Dat doe ik ook, zie de uitgebreide briefwisseling hierover: https://rd.nl/briefwisseling. Zou het niet liefdeloos zijn als je een ander niet waarschuwt voor het gevaar waarin hij zich bevindt? Dat gevaar is niet denkbeeldig. Pak de Bijbel er eens bij en lees wat Paulus schrijft aan gelovigen in Korinthe (1 Kor. 6:9-11). Wie bewust in zonde blijft leven (of het nu gaat om hoogmoed en jaloezie, of om ontrouw en overspel), komt niet in Gods koninkrijk, niet bij die twee Jozefs, niet bij Jezus. Het zou hard zijn als ik nu een punt zou zetten. Dat doet God dan ook niet. De Bijbel spreekt niet alleen over naastenliefde maar ook over Gods liefde. Hij toont zijn liefde in zijn Zoon Jezus. Ook aan degenen die door deze samenleving afgeserveerd zijn of in de marge van de maatschappij zijn beland. Zijn Zoon offerde zijn leven op, om zulke zondaren te kunnen behouden. Hij zocht ze op, ging met hen eten. Hij vraagt maar één ding van hen: wie zijn zonde belijdt, nalaat en in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven.

Michiel Langeboom Oké, het is voor veel gelovigen Gods woord en daar mag nooit en te nimmer aan worden getwijfeld. Maar het vreemde is dat dat blijkbaar niet voor alle teksten in de bijbel geldt. Veel verzen en geboden zijn stilletjes naar de achtergrond verdwenen en geen dominee of pastoor preekt deze nog vanaf de kansel. In Leviticus, datzelfde boek van de antihomotekst, is slavernij bijvoorbeeld de gewoonste zaak van de wereld. “Als je slaven of slavinnen wil hebben, moet je die kopen uit de volken rondom je.” Slaven zijn dus geen enkel probleem, als ze maar niet uit je eigen volk komen. Ook Jezus, die overigens geen enkel keer homoseksualiteit veroordeelde, doet in het Nieuwe Testament enkele soortgelijke uitspraken. Het goedkeuren van vormen van slavernij is toch een punt waar iedereen het wel over eens is dat we dat toch maar niet meer moeten doen. Met

een beetje creatief lezen is bijvoorbeeld racisme ook goed te praten met talloze Bijbelteksten. Iets wat in het verleden heel veel is gebeurt. Als deze teksten al lang breed geparkeerd zijn op het veld van de geschiedenis, waarom homoseksualiteit dan nog niet? “Homo’s zijn voor veel religies identiteitspolitiek” zegt Frank Bosman, cultuurtheoloog aan de Tilburg University. “Er zijn eigenlijk twee parallelle werelden ontstaan: de vrije, seculiere en de religieuze. Voor beide werelden is homo-acceptatie bijna een symbool. In de vrije, seculiere wereld is volledige goedkeuring het ultieme bewijs voor beschaving en voor de religieuze wereld een symbool van de teloorgang daarvan. Beide werelden zijn enorm overtuigd van hun eigen gelijk en zetten steeds harder de hakken in het zand.” Uiteraard zijn anti-homosentimenten niet exclusief voorbehouden aan het

Christendom. Ook het Jodendom en, vooral, de Islam kunnen er ook wat van. In de Islam is volgens Bosman de weerstand nog groter: “Homo-acceptatie wordt gezien als een typisch westerse denkwijze. Het overnemen van die denkwijze wordt bijna gezien als neokolonialisme.” Toch is Bosman niet heel pessimistisch over de kansen dat het ooit gaat lukken het veroordelen van homoseksualiteit ook te parkeren op het veld van de geschiedenis. “Al denk ik wel dat het nog wel even gaat duren, dat wel, maar de tekenen zijn er. De ChristenUnie, bijvoorbeeld, een partij die de Bijbelse opvattingen over homoseksualiteit altijd streng naleefde, heeft inmiddels een soort “don’t ask, don’t tell”policy. Er stond zelfs een openlijke homo op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is toch een eerste stap naar acceptatie.”

Stichting Roze Maandag

Het hele jaar verkondigt Stichting Roze Maandag de boodschap voor acceptatie en diversiteit. Met als hoogtepunt het feestje Roze Maandag zelf. Dan is iedereen welkom in Tilburg om gelijkwaardigheid en acceptatie te vieren en zetten we onze roze bril op om de wereld een beetje mooier te maken. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Op Roze Maandag, maar ook op alle andere dagen van het jaar. Wil je zelf iets bijdragen aan dit toffe feest, mail ons dan op rozemaandag@gmail.com.

roze maandag


4

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

Ik ben ziedend!

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

Als je mij jaren geleden had gezegd dat ik in betrekkelijk korte tijd tot twee keer toe ZIEDEND zou worden op een religieuze organisatie dan had ik je waarschijnlijk voor gek laten verklaren, want ik maak me doorgaans niet zo druk om religieuze organisaties. Maar dus toch... Ik ben het: ziedend! Een aantal maanden geleden schitterden op reclameposters van het modemerk Suitsupply twee zoenende mannen. In abri’s door heel Nederland werd op deze manier reclame gemaakt. tegenkomt van het Reformatorisch Dagblad die het niet met je eens is... Dan heb je voor je het weet een rood kruis op je voorhoofd! Nou? Hoe leg ik dat uit? Regenbooggezin Wat me nu zo boos maakt zijn eigenlijk meerdere dingen. Het veroordelen van welke geaardheid dan ook plus het feit dat er neerbuigend gedaan wordt over zogenaamde regenbooggezinnen. Vooral dat laatste steekt me behoorlijk. In mijn wereld zijn regenbooggezinnen (kinderen met bijvoorbeeld twee vaders of twee moeders) net zo normaal als ieder ander gezin. Die gezinsleden zijn even (on)gelukkig als ieder ander. Maar het feit dat het kan, dat het mag en vooral dat het GETOOND mag worden zorgt voor acceptatie. Acceptatie waar zo blijkt nog zo keihard aan gewerkt moet worden.

Suzanne Mensen Freelance journalist Afbrokkeling De posters werden massaal beklad en Suitsupply verloor tienduizenden volgers op social media. Onder andere stichting Civitas Christiana - die ‘een halt wil toeroepen aan de verdere afbrokkeling van de Nederlandse cultuur en tradities’ - sprak zich destijds uit over deze actie. Het zou ‘ronduit onsmakelijk zijn’. Het bekladden van dit soort posters is niets nieuws maar wel iets waar ik me boos over blijf maken. Toen de campagne werd gelanceerd werd er zelfs een demonstratie op poten gezet met de slogan Stop onsmakelijke reclame, stop Suitsupply. ‘Lekker met zijn allen demonstreren tegen wat we onsmakelijk vinden’.

Dikkere modellen In mijn ogen is het juist goed dat kinderen niet alleen een zoenende man en vrouw zien maar een afspiegeling van de samenleving. Waar we moeten streven naar dikkere modellen, kleur en diversiteit in de media, horen ook gender en seksualiteit in dit rijtje thuis. Als antwoord op het Reformatorisch Dagblad

werd het Twitter-account ervan overspoeld met foto’s en gifjes van zoenende mannen en vrouwen. Ook werd er in no time een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen voor een eigen gekozen advertentie in het dagblad.

Ik streef naar strijden voor vrijheid. Strijden voor liefde. Want dat is blijkbaar nodig. Ik hoop op een wereld waarin niet meer gestreden hoeft te worden voor wie je bent of van wie je houdt maar waar we kunnen vieren dat liefde bestaat, voor iedereen. #CelebrateLove Suzanne Mensen (34) is freelance journalist en woont in Amsterdam met haar dochtertje van 3. Ze schrijft voor verschillende media en is te vinden op Twitter @suuz_

Wij horen niet in hokjes, wij zijn uniek

Oli Veyn Schrijfster

Vanaf de geboorte worden we in hokjes gestopt. Allereerst is er het hokje geslacht. Het bepaalt de decoratie van de babykamer, de kleertjes, de muisjes op de beschuit. Als we naar school gaan, komen er nog meer hokjes bij. Zonnetje, maantje, raketje geven aan hoe makkelijk je leert en of je meer of minder begeleiding nodig hebt. Ik zie mijn kinderen worstelen met deze hokjes. Individualiteit is uit den boze, doe je uniek, dan ben je dwars of val je buiten de norm. Als we tieners zijn, willen we ons juist in die hokjes verschuilen, want we hebben het al moeilijk genoeg met te ontdekken wie we werkelijk zijn. In de spotlight staan is het laatste wat je dan wilt. Later kan blijken dat zo’n hokje helemaal niet bij je past. Geloof is ook zo’n hokje. Vaak wordt je geloof op jonge leeftijd bepaald door het geloof van je ouders, maar we ontdekken pas later of deze overtuiging ook de onze is. Soms moet je een hokje kiezen die eigenlijk niet bij je past, maar die nodig is

om die ene baan te krijgen, om te worden geaccepteerd of om met je geloof bezig te kunnen zijn. Je kunt dan niet meer jezelf zijn. En wat als je erachter komt dat je toch het beste in dat ene hokje past, waarbij je de minderheid vormt, of waarvan anderen vinden dat het hokje slecht is? Het hokje dat bepalend is voor het verdere verloop van je leven? Dat je niet welkom bent op bepaalde plekken, dat mensen met andere denkbeelden je pijn doen, alleen maar omdat je toevallig in dat hokje past? Het is niet moeilijk te bedenken dat het hokje een weerstand oproept en dat het je leven gaat overheersen. Je zit gevangen in dat hokje, waardoor je gaat rebelleren tegen de beperkingen. Vooral de weerstand van mede-gelovigen is dan extra pijnlijk. Juist in je geloofsgemeenschap wil je vrijuit kunnen praten over hoe jij je voelt en wie je lief hebt, wil je zijn wie je bent en dat delen met anderen. Als dat niet kan, omdat je anders niet wordt geaccepteerd, dan voelt dat als zelfverloochening.

5

met onze eigen smaak, interesses, geloof en mogelijkheid tot liefhebben. Als we naar elkaars verhalen luisteren, komen we erachter dat we veel meer zijn dan dat, veel meer gemeen hebben dan we dachten, dat hokjes je visie beperken en dat de wereld buiten die hokjes zoveel interessanter en kleurrijker is dan je had verwacht. Door de dialoog aan te gaan komen we erachter hoe mooi we eigenlijk zijn. Ik ben Oli Veyn, schrijver van verhalen voor jongeren. Voor mijn verhalen geloof ik niet in hokjes. Wel in diverse, realistische hoofdpersonen die zichzelf durven te zijn. Durf jezelf te zijn, is dan ook het motto van de diversity bundel Brave New Love die op 1 juli bij Dutch Venture Publishing is verschenen met daarin een verhaal van mijn hand.

Laten we samen een omgeving creëren waarin je jezelf kunt zijn.

We horen niet in hokjes. We zijn niet alleen onze geaardheid of geslacht. We zijn individuen. Unieke persoonlijkheden,

Ik wijs niemand af vanwege zijn geaardheid

Fotografie: Dimitar Belchev

‘Als je alleen maar de regels volgt en niet geniet, doe je het geschenk van het leven geen eer aan.’ We ontmoetten predikant in opleiding Joanne Vrijhof bij de Roze Kast op Mundial. Met een biertje in de hand kwamen we er al snel achter waarom haar geuzennaam ‘de kroegtheoloog’ is. Joanne zoekt de balans van leven in deze maatschappij en haar geloof.

Protestflyer DE LIEFDE TUSSEN TWEE MENSEN vind je dus onsmakelijk? Ok, dat vind ik op mijn beurt dan weer onsmakelijk. De actiegroep Gezin in gevaar maakte het feest compleet met de meest belachelijke flyer die ik ooit zag en die in een oplage van VEERTIGDUIZEND bij de uitgave van het Reformatorisch Dagblad zat. Een flyer met daarop twee zoenende mannen, een alarmerend kruis en de tekst Suitsupply, stop met onsmakelijke reclames! Een protestflyer met de oproep die te tekenen en op te sturen naar Suitsupply.

Joanne Vrijhof Predikant i.o. Het schrijven van een column over religie en homoseksualiteit, is me zwaar gevallen. Duizenden kladversies heb ik geschreven, maar allemaal voldeden ze niet. Ik ben in eerste instantie begonnen met schrijven over mijn eigen ervaring, mijn vader is dominee in de PKN, maar ik heb mijn hele opvoeding lang nooit iets meegekregen van de schijnbare tegenstelling tussen homoseksualiteit en ons geloof. De eerste bruiloft die ik me kan herinneren, is die tussen twee mannen. Nooit heb ik te maken gehad met homofobie in de kerken die ik bezocht. Daar kan ik lang en uitgebreid over schrijven, hoe mooi en goed het kan zijn in de kerk. Maar dat voldoet niet.

Losgeslagen De campagnegroep Gezin in gevaar zet zich naar eigen zeggen in ‘voor de bescherming van het gezin dat bestaat uit vader, moeder en kinderen’. (SAY WHAT?). De organisatie verzet zich tegen ‘de losgeslagen seksualisering en schadelijke genderideologie’. De posters zouden kleine kinderen op straat blootstellen aan ‘zeer seksuele taferelen, namelijk zoenende mannen in erotische pose’ (in een schitterend pak dichtgeknoopt van onder tot boven).

Ik heb ook kladversies waarin ik begin met een quote uit Queer Eye. Miss Tammye, een christelijke Afro-Amerikaanse vrouw zegt dat ze niet tegelijkertijd kan antagoniseren en evangeliseren. Ze kan mensen niet veroordelen en in het verdomhoekje zetten en tegelijkertijd ‘de goede boodschap’ verspreiden. IJzersterke uitspraak, volgens mij staat dat inderdaad lijnrecht tegenover elkaar.

Uitleggen Jeetje, vreselijk zeg. Al die tere kinderzieltjes die hierdoor niet meer kunnen slapen. Ik lach even om deze gedachte want als we allemaal gewoon normaal gaan doen, kijken deze kindertjes hier niet eens van op. ‘Hoe moet ik dit mijn kinderen uitleggen?’ zag ik op Twitter als reactie op de zoenende mannen. Mijn reactie? Hoe moet ik mijn dochter (3) uitleggen dat er mensen zijn die het niet ok vinden dat anderen van elkaar houden ongeacht geslacht? Hoe leg ik haar uit dat je best verliefd kunt zijn op een meisje maar haar beter geen hand kunt geven en/of zoenen? Stel je voor dat je iemand

Als God liefde is, dan geldt dat ook voor liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht (ongeacht of dat geslacht hetzelfde is als dat bij je geboorte is opgeschreven of het geslacht dat je zelf ervaart).

Fotografie: Levi Saunders

Ik heb geschreven over positieve ervaringen van LGBT’s in het geloof. Zowel homoseksuelen die predikant worden, als

organisaties als wijdekerk.nl. Ervaringen van buitenkerkelijke LGBT’s die ineens in een kerk merkten dat ze wél zichzelf mochten zijn. Uitgebreid de schok beschreven die ik ervoer, toen ik hoorde dat goede vrienden mij bij de eerste ontmoeting niet durfde te vertellen dat ze homoseksueel zijn. Hoe erg ik dat vond, te horen dat zij het idee hadden dat ze een deel van hun identiteit moesten verstoppen en bang waren dat ik ze zou afwijzen. Beschreven dat ik als christen bewust een gay-straightalliance-bandje draag met ‘STOP HOMOFOBIE’, omdat dit het eerste is dat ik wil uitdragen naar wie dan ook. Dat ik emotioneel werd tijdens de finale van RuPaul’s Drag Race seizoen 10, bij de beelden van de Stonewall Riots. Dat ik daar hartgrondig om vloek.

Maar bij al het bovenstaande, ga ik voorbij aan de pijn die bestaat. Daarmee ga ik voorbij aan wat ik van vrienden hoor, hoeveel verdriet zij hebben ervaren door de haat of afwijzing vanuit de kerk of vanuit christenen. Nog steeds hoor ik van mensen hoe de kerk of het geloof voor hen staat voor de bron van homofobie. Daar kan en mag ik niet aan voorbij gaan. Want het gaat niet om mij. Ik heb het makkelijk. Ik ben opgegroeid in een liefhebbend nest. Ik val op mannen. Ik voel me één met het geslacht dat bij mijn geboorte opgetekend is. Wat ik wel kan doen en bij dezen doe, is mijn oprechte spijt betuigen voor wat jou overkomen is of aangedaan door mensen van mijn geloof. Daarnaast beloof ik je dat ik naast je sta, dat ik je in mijn geloof met open armen ontvang, zonder achterliggende agenda of oordeel. Ik beloof je dat ik met je meestrijd voor jouw rechten en gelijkheid. Can I get an amen?


6

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

Met geduld en liefde uitleggen dat ‘homo-zijn’ geen keuze is Lennart Pluim Lennart groeide op in een Reformatorisch dorp op de Veluwe. Na een eenzame strijd besloot hij uit de kast te komen en nu gaat hij het gesprek aan met leerlingen op Reformatorische scholen over seksualiteit.

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

Ik ben opgegroeid in een reformatorisch dorp op de Veluwe. De weg naar mijn coming-out toe was daardoor niet makkelijk. Er werd regelmatig negatief gesproken over homoseksualiteit. Niemand had echter door dat ik worstelde met mijn geaardheid en het mij dus kwetste als er iets over werd gezegd. Hierdoor creëerde ik voor mezelf het beeld dat mijn familie en vrienden me zouden verwerpen als ik uit de kast zou komen.

van een relatie wel en heb respect voor hun gedachte dat homoseksualiteit een zonde is, omdat zij dat eenvoudigweg lezen in de Bijbel, net zoals andere christenen die teksten anders interpreteren en vinden dat een homoseksuele relatie wel kan. Één ding is zeker: de Bijbel is kennelijk zo onduidelijk over dit onderwerp dat zelfs ingewikkelde theologische studies geen unaniem antwoord geven op de vraag: wat zegt de Bijbel over homoseksuele relaties?

Na een zeer eenzame strijd besloot ik toch de wereld te vertellen dat ik homo ben. Tot mijn verbazing werd ik omarmd door de liefde van mijn familie en vrienden. ‘Een homo’ kreeg ineens een gezicht, en was een dierbare die dichtbij stond. Mijn omgeving had een bepaald beeld gecreëerd van homo’s en zag ze als een ‘ver van hun bed show’. Zowel mijn omgeving en ik waren verbaasd door de misverstanden die we zelf hadden gecreëerd. Want mijn familie en mijn vrienden verwierpen mij niet en ik was niet de hysterische homo die in Amsterdam woonde.

Door deze houding zelf aan te nemen ga ik al een aantal jaren in gesprek met leerlingen en docenten op reformatorische scholen over het thema ‘Homoseksualiteit’. Het gaat dan niet om ‘wat mag wel en wat mag niet’ maar ‘hoe creëren we een veilige omgeving voor de christen in de kast?’

Door met elkaar in gesprek te gaan en oprecht naar elkaar te luisteren werd de stilte doorbroken en onwetendheid weggenomen. Daar ligt ook - en misschien wel vooral een opdracht voor de homo’s. Wees niet aanvallend naar christenen maar zie de onwetendheid als die er is. Leg met geduld en liefde uit dat ‘homo zijn’ geen keuze is, het aangaan

God heeft geen problemen met homoseksualiteit Reinier de Weerdt Opgegroeid in een tolerante Nederlands Hervormde gemeenschap ging ik uiteindelijk toch op zoek naar een gemeenschap met wat meer ritme en ruimte voor ervaring. Tijdens het zoeken kwam ik uiteindelijk terecht bij een evangelische gemeente. Ik voelde me tijdens de diensten regelmatig van binnen geraakt. Als snel kwam ik er achter dat de kerk er veel meer orthodoxe standpunten op nahield dan de kerk waarin ik was opgegroeid. En homoseksueel mocht je wel zijn mits je er voor kiest celibatair door het leven te gaan. Ik was begin twintig en wist meer dan zeker dat een celibatair leven niet voor mij tot de mogelijkheden behoorde. Maar ik wist ook iets anders, God heeft geen problemen met homoseksualiteit. In de pubertijd, worstelend met mijn seksuele identiteit en religieuze richting, zag ik Jezus in een droom. Ik had al enkele andere religies ‘bezocht’ die allen negatief stonden ten opzichte van een praktiserend homoseksueel leven. Jezus zei in deze droom tegen mij “Reinier, voor jou ben Ik de weg”. Ik keek Hem aan en zei “Maar ik ben homo”, waarop Jezus zei “Ik houd van je zoals je bent”. Op het daarop volgende moment voelde ik een enorme liefde en acceptatie over me heen komen. Mijn wereld is daarna compleet anders geworden. Ineens vielen mij woorden van Jezus in de Bijbel meer op dan voorheen. Niet alleen over het niet oordelen en je naaste èn je vijand liefhebben maar ook het terecht wijzen van zijn volgelingen die hem vaak niet helemaal begrepen. Jezus maakt duidelijk dat we ons dienstbaar moeten opstellen ten opzichte van de ander. En in de doop is het de bedoeling dat ons ego sterft en is het de Heilige Geest die voortaan in dit lichaam leeft. Deze pure boodschap van Jezus had in mijn ogen meer weg van het Boeddhisme dan het hedendaagse Christendom. Ik besloot een gemeenschap te starten waarin niemand zichzelf leraar of meester noemt en we allemaal gelijk zijn. Geen theologisch leiderschap alleen maar organisatorisch. Hoewel ik eerst contact had gelegd met de Cathedral of Hope, een LHBTQ-vriendelijke kerk in het conservatieve Texas (VS),

en deze nieuwe gemeenschap in Den Helder dezelfde naam gaf, gingen we al snel onze eigen weg. Vanuit Texas was er alleen enthousiasme bij de start maar werd het daarna erg stil. Desondanks ontstond er een trouwe groep van 10-15 mensen per keer. Ik bleef, tot mijn verbazing, de enige homo van het stel. De andere bezoekers waren mensen die daarvoor nooit naar de kerk waren geweest, mensen die hun kerk verlaten hadden of zich daar niet meer welkom voelden, mensen die naast de eigen kerk ook hier kwamen voor de iedereenmag-zichzelf-zijn sfeer. De beurten voor het delen van een beschouwing, geen preek, wisselden we met elkaar af. En op een groot beeldscherm werden Opwekkingsliederen van Youtube afgespeeld. Na enkele jaren nam het bezoekersaantal van deze kleine gemeenschap af en begon ik na te denken over het concept ‘kerk’. Jezus was vooral buiten de Tempel bezig met het leven vanuit de Levende Aanwezigheid van God (de Heilige Geest). En ik was er bij mezelf achter gekomen dat mijn ego de Heilige Geest maar al te graag even op een zijspoor zet. Ondertussen hadden diverse boeken, zoals de autobiografie van Gandhi, mij gemotiveerd om te werken aan een leven vanuit Gods geest en een nog in te dammen egootje. Na 5 jaar maandelijkse zondagen om 16:00 uur zijn we gestopt met de Cathedral of Hope. In eerste instantie dacht ik meteen aan vloggen en startte ik met het Youtubekanaal Volgers van de Weg. Maar met dat ego van mij was er nog niet zoveel gebeurd dus ik heb besloten om er mee te stoppen en de contemplatieve weg te gaan. Ontzettend dankbaar dat er al meer dan duizend jaar mensen zijn geweest die deze weg zijn gegaan en hebben beschreven bewandel ik deze weg.

Genade, Liefde en de eenheid met de Heilige Geest. We gaan deze weg samen. Je bent niet alleen. Ik weet niet of Jezus zich ooit nog in een droom gaat laten zien en mij vraagt verder te gaan met mijn Youtubekanaal of een groepje buitenkerkelijke volgers te starten. Misschien dat de vertaling van het boekje De Kinderen Zijn Vrijgesteld

Begrip opbrengen voor dat wat we in de ander herkennen daar is geen kunst aan. Daar waar de simpele herkenning ophoudt begint empathie. Met dat in ons achterhoofd kunnen we samen heel ver komen.

voorlopig voldoende is. Maar wat ik wel weet is dat -ik- niet meer belangrijk is en dat dat geen verlies is. Ik ben nog net zo Gay (vraag maar aan m’n vriend), net zo creatief en wat nog niet meer. Alleen hoeft de hele wereld dat niet meer te weten. Gek genoeg zorgt het verlies van mezelf ervoor dat ik met iets gevuld wordt dat veel meer voldoening en vervulling geeft. Nu is het nog een aan-en-uit gaan van het ego, maar Jezus maakt meer dan duidelijk dat je deze weg niet alleen hoeft te gaan. God staat als een liefdevolle Vader te wachten op zijn kind en bij elke stap die ik naar God zet, zet God er drie naar mij; Genade, Liefde en de eenheid met de Heilige Geest. We gaan deze weg dus samen. Tot slot wil ik mijn gebed uitspreken: Ik bid tot onze God, de Vader en Moeder van alles wat leeft, dat hij dit kleine gebed wil verhoren. Heer, open alle Christenen op aarde de ogen. Laat hen zien dat u ons door uw zoon Jezus Christus duidelijk heeft gemaakt dat u niet oordeelt en dus niemand het recht heeft om te oordelen, af te wijzen, kwaad te doen of de ander niet in alles te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. Laat het zuivere voorbeeld van Jezus, die zich ten dienste stelt van de ander en zijn best doet om alle mensen de liefde van God te laten ervaren, weer als voorbeeld dienen voor hen allen. En moge het inzicht in de bevrijding van de wet (die wel oordeelt) door uw genade (die ontvangt) weer zegenvieren. Want velen hebben de dode wet tot leven gebracht en laten daardoor de genade sterven. Laat de selectieve liefde van deze mensen plaats maken voor uw grenzeloze Liefde. Zodat uw Liefde weer mag stralen op deze soms donkere wereld, dat vraag ik u in Jezus’ naam. Amen!

Roze Maandag Zomer Meet-up: Liefde is de boodschap Babette Kort Kennismakerij-reporter In de Roze Maandag Zomer Meet-up van woensdag 27 juni brachten Stichting Roze Maandag en de Tilburgse proeftuinbibliotheek de Kennismakerij ons in een omgetoverde roze Clarissenkapel alvast een inhoudelijk voorproefje van het Gayformatorisch Dagblad. Tijdens deze avond kwam de combinatie geloof en geaardheid op allerlei manieren aan de orde. Met o.a. onderzoek, een verhalenestafette, gospel en improvisatietheater.

Mensen die elkaar liefhebben is het mooiste dat je als kind kunt zien. Toch vraagt Derks ons om te blijven kijken naar de positieve geluiden die ook uit de gelovige hoek komen. De christelijke vader Jasper Klapwijk die een crowdfunding campagne begon om een poster van zoenende mannen als advertentie in het Reformatorisch Dagblad te krijgen. Klapwijk zegt juist: “Mensen die elkaar liefhebben is het mooiste dat je als kind kunt zien.” “Gods liefde schept ruimte voor iedereen.” De geloofsviering in de St. Janskerk in Gouda voor de roze zaterdag dit jaar. Ook een goed voorbeeld van een positief geluid uit de kerk. Religie en seksualiteit horen wezenlijk bij je Tijdens de verhalenestafette hoorden we ontroerende, maar ook grappige verhalen mensen van verschillende geloven over o.a. hun strubbelingen met hun geloof en het accepteren van

7

zichzelf. Ben je niet eigenlijk juist een zondaar als je liegt over jouw geaardheid naar jouw omgeving en hypocriet bent naar jezelf? Laten we een open houding naar elkaar houden, laten we het gesprek met elkaar aan blijven gaan. De wereld is groot genoeg voor ons allemaal. Laten we geen allianties sluiten om ‘de ander’ tegen te werken. Religie en seksualiteit hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar te staan. Mijns inziens zijn ze ook allebei geen keuze maar is het iets wat nu eenmaal wezenlijk bij je hoort. “Heb uw naaste lief als uzelf.” Uitspraken als deze aangevuld met suggesties uit het publiek werden verwerkt tot een wrap-up van de avond door LGBTQ+ improvisatieacteurs Mark Dekker en Marith Venderbosch van de Rainbow Warriors, die ook de presentatie van de avond op zich hadden genomen. Gospel sloot vervolgens de avond af, waardoor we zeker niet voor het zingen de kerk uitgingen.

Een feestje met een boodschap of een boodschap met een feestje? De Clarissenkapel ziet er mooi versierd uit. Regenboogkaarsjes op het altaar, een roze verlichte koepel, uitgerolde roze loper. De deuren gaan dicht, Remco Harms en Gospelkoor JOY beginnen Like a Prayer van Madonna te zingen. Zo wil je toch elke dag wel naar de kerk. Maandag 23 juli wordt het de 28ste editie van Roze Maandag in Tilburg. Is het nu een feestje met een boodschap of een boodschap met een feestje vraagt Stichting Roze Maandag voorzitter Rona van der Heijden zich af. Naar aanleiding van de flyers van de Gezin in Gevaar campagne zegt ze: “Geloof en geaardheid gaan prima hand in hand, zolang liefde maar aan de basis staat van de boodschap.” God is liefde, hou van wie je houdt Erik de Ridder, wethouder van o.a. emancipatie zegt: “God is liefde. Je mag houden van wie je houdt, je mag zijn wie je bent.” Volgens religiewetenschapper Marco Derks vormen verschillende geloofsgenootschappen allianties tegen homoseksualiteit. Dat kun je ook zien in de campagne van Gezin in Gevaar, waar staat dat gelovigen zich moeten verzetten tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie in deze huidige tijd. Er wordt gesproken van een LHBT- dictatuur, een tirannie met verderfelijke ideologieën.

Ik ben niet van de verkeerde kant, ik ben gay Niek van der Vegt Vanaf mijn veertiende wist ik dat ik anders was dan alle mensen in mijn omgeving. Ik kom uit het gereformeerde Genemuiden. Twee keer naar de kerk op zondag, geen radio, geen tv en in de winter naar de zondagsschool. Ik ontmoette nooit andere mensen dan de mensen uit mijn eigen gereformeerde omgeving. Op mijn veertiende kreeg ik mijn eerste baantje, komkommers inpakken bij een kas. Daar stond de radio wél aan en het eerste nummer dat ik me kan herinneren was “Hips don’t Lie”, van Shakira. Langzaam begon ik via muziek meer te ontdekken over homoseksualiteit, ik maakte een profiel aan op gay.nl, maar afspreken durfde ik heel lang niet. Na een lange tijd heb ik de stoute schoenen aangetrokken en met een jongen in Utrecht afgesproken. Voor ik weer thuis was

had ik hem al verteld dat er geen tweede date zou komen. Ik durfde niet nog een keer af te spreken, want stelt dat het wat zou worden, hoe zou ik het dan aan mijn familie en vrienden moeten vertellen? Op een avond heb ik alle moed verzameld, maar ik kwam bij mijn ouders niet verder dan: “ik moet jullie iets vertellen”. Mijn moeder zei meteen dat ze het al wist: “je wordt vader!”, waarop ik haar zei dat dat niet zo was. Daarna vroeg ze me of ik van de verkeerde kant was, maar ik ben niet van de verkeerde kant, ik ben gay. Daar is niks verkeerds aan. Mijn ouders waren boos en verdrietig, ik moest mijn mond houden over mijn seksualiteit en mocht er met niemand over praten. Maar natuurlijk praatte ik er wel met mensen over. Samen met mijn buurvrouw keek ik een aflevering van ‘Uit de kast’, waarbij een gereformeerde jongen hele positieve en lieve reacties van zijn ouders kreeg toen hij hen vertelde over zijn homoseksualiteit. Twee jaar later had ik een date met een hele leuke jongen, die nu nog steeds mijn vriend is. Op een vrijdagavond zou ik over hem gaan vertellen aan mijn ouders. Weer begon ik met “ik moet jullie iets vertellen”, maar dit keer werden ze niet boos. Ik liet foto’s van hem zien, waarop mijn vader tegen mijn moeder zei: “het is een knappe vent hoor. Laten we Niek maar nemen zoals ‘ie is, hij verandert toch niet”. Mijn moeder

had even tijd nodig om het te verwerken, maar wilde Tom uiteindelijk graag ontmoeten. Mensen uit reformatorische kringen hebben een bepaald beeld van homo’s, dat ze allemaal naakt op boten staan te dansen tijdens de Gaypride, dat homo’s altijd glitters dragen. Maar toen mijn moeder foto’s zag van een vriendenweekend in Praag met allemaal homo’s uit Amsterdam, merkte ze op dat het “toch wel hele normale mannen zijn”. De kerk heeft meer moeite met mijn homoseksualiteit. Ik heb een brief gekregen van de dominee waarin staat dat mijn geaardheid en mijn geloof niet samen gaan. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd.

Op een avond heb ik alle moed verzameld, maar ik kwam bij mijn ouders niet verder dan: “ik moet jullie iets vertellen” Ik leef mijn leven, ik ben mezelf en ik ben trots op mezelf. Ik ben gelukkig, met alle mensen die mij steunen, mijn ouders, mijn vrienden, kennissen en natuurlijk Tom. Ik hoop dat mijn verhaal andere jongeren inspireert om zichzelf te zijn. Zodat zij net zo trots op zichzelf kunnen zijn als ik!


8

GAYFORMATORISCH DAGBLAD MAANDAG 23 JULI 2018

Tilburg één groot festivalterrein tijdens Roze maandag Met dank aan: Tilburg.com

Of je nu gay, straight, bi, trans, intersekse, queer of iets daartussen bent, tijdens Roze Maandag vieren we in Tilburg diversiteit! En dat betekent: een dag vol liefde, roze pèkskes en te gekke feestjes! Tijdens de maandag van de Tilburgse Kermis verandert de binnenstad in één groot festivalterrein, wij zetten op een rijtje wat waar te doen is op Roze Maandag.

Holy Pink

Lollipop Outdoor Xtravaganza

Buitenpodium bij The Cat’s Back

Techno / kleurrijke artiesten / 18 + / vol = vol Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: Muzentuin Tilburg Entree: gratis

Dj’s / dansers / entertainment Tijd: 12.00 – 04.00 uur Locatie Lollipop (Paleisring) Entree: gratis

Diskopogo / Ricky Le Blanc / many more Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: The Cat’s Back (Paleisring) Entree: gratis

Drag queens in de Stadhuisstraat

Kermis te water

SideChick

Drag shows / gezellig straatje / live acts Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: Stadhuisstraat Entree: gratis

Groot levend podium / jong en oud / Reggae Island / Caribisch Tijd: vanaf 16.00 uur Locatie: Piushaven Entree: gratis In de clubs en kroegen

Women Only / R&B / Moombahon / Dancehall Tijd: 22.00 – 03.00 uur Locatie: PKHS (Heuvelring) Tickets: €6,- (hier te koop)

Stout op de Roze Maandag Vette artiesten / meezingers / gay top 100 / dj’s Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: Korte Heuvel Entree: gratis

Desperados Roadshow in de Spoorzone Sjannies schuurtent / Snolly / Soepel by Desperados / silent disco en meer Tijd: 13.00 uur – 01.00 uur Locatie: Spoorzone Entree: gratis

Gin Fizz Outdoor Boogie / Disco / House / Techno / Heerlijke cocktails en gin tonics Tijd: 13.00 – 04.00 uur Locatie: Oranjestraat Entree: gratis

Amstel Bierhal Live artiestenkaravaan / ‘Bruin cafe’ Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: Willemsplein Entree: gratis

Pink Square DJ’s / Bont feestje Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: Piusplein-Noord Entree: gratis

Donuts! bij Café Philip Na Stout op de Korte heuvel: DJ’s / Gratis donuts Tijd: 22.00 – 04.00 uur Locatie: Café Philip (Korte Heuvel) Entree: gratis

Pink Drag Queen Express Trein voor Drag Queens vanaf Centraal Station / sluit aan bij de Pride Walk Tijd: 11.00 uur – 15.00 uur Locatie: vertrek vanaf Stadhuisstraat Meedoen: vooraf inschrijven om een plekje te reserveren is handig

Gay Karaokay Meezingen met Freddie Mercury, Elton John of Joan Jett Tijd: 21.00 – 01.00 uur Locatie: Hall of Fame (Spoorzone) Entree: gratis

Holy After Peter Jansen / Avelon Emerson Tijd: 00.00 – geen eindtijd Locatie: Theaters Tilburg (Schouwburgring) Tickets: €9,- (hier te koop)

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

Pink Gin Cocktails bij HAVANA Pink Gin Cocktails / Gin & Tonics / zachte prijsjes Tijd: 13.00 – 01.00 uur Locatie: HAVANA Tilburg (Heuvel)

I*ESN Open Party Studenten / bier € 1,50 Tijd: 14.00 – 04.00 uur Locatie: I*ESN (Heuvelring 45) Entree: gratis (wel studentenkaart meenemen)

Bora Bora presents Roze Maandag DJ Timeless en Guest Tijd: 12.00 – 23.00 uur Locatie: De Heuvel Gallery Entree: gratis

Rosé Maandag Wijntjes / DJ met live sax Tijd: 14.00 – 23.00 uur Locatie: Wijnbar Cru (Heuvelstraat 139)

Red&Blue On Tour: Pink Monday Night Lekker feestje / vroege uurtjes / Red & Blue Gay Events Tijd: 23:00 – 04:00 Locatie: Epic Tilburg

Gayformatorisch Dagblad | Roze Maandag  
New
Advertisement