Page 1

Warszawa, dnia 22.01.2013

Ś. Róża nazwisko oraz imiona

DLA:

Jeremiasz, Ludwika imię ojca oraz imię matki

Warszawa, 13.02.1988 r.

mLingua Sp. z o.o.

miejsce urodzenia i data urodzenia nazwa zleceniodawcy

88021300011 NR PESEL

00-154 Warszawa, ul. Słoneczna 55 m 555 .

61-773 Poznań, ul.Stary Rynek 100

adres zamieszkania, kod pocztowy adres zleceniodawcy

NIP: 778-14-35-103

RACHUNEK za wykonanie zgodnie z umową o dzieło z dnia 05.11.2012 r. tłumaczenia pisemnego z języka anielskiego na język polski Zgodnie z powyższą umową - wykonano określone w niej prace w całości. Stąd przysługuje należność brutto w kwocie € 4 993,08 (słownie €: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy, 08/100 ) Jednocześnie oświadczam, że powyższe prace wykonałam osobiście. 22.01.2013 Róża Ś. ………………………… data i podpis

Wyliczenie kwoty do wypłaty dla wystawiającego rachunek: Ogółem € 1/ Kwota rachunku:

4 993,08

2/ Koszty uzyskania (50%)

2 496,54

3/ Dochód (lp.1-2)

2 496,54

4/ Podatek od poz.3 (18%) 5/ Do wypłaty (lp.1-4)

Kwotę €: 4

449,00 4 544,08

544,08 (słownie €: cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery, 08/100) proszę przekazać na mój rachunek

bankowy nr

95 1111 0000 2588 2259 1111 0000 22.01.2013 Róża Ś ……………………………………………………………………………………………………………………

data i podpis

UWAGI: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło za tłumaczenie ENG -> POL

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło za tłumaczenie ENG -> POL

Advertisement