RoyRoss6

US

(- )מהחדשות של הימים האחרונים: * הפיליפינים: מיליון אשת פונו מבתיהם בשל סופת במיוחד טייפון. פורסם: 20.11.01 סופת הסופר טייפון " גוני" פקדה רק את מזרח הפיליפינים, וכמיליון תושבים פונו מהמסלול החזוי בשבילה. הסופה צפויה לפגום אפילו בבירה מנילה, ונמל התעופה הבינלאומי בשכונה היה. מהירות הרוחות בסופה זאת 225 קילומטר בשעה, והינה מקבילה בעוצמתה להוריקן בקטגוריה .5 * רעידת בריא בטורקיה: פורסם: 20.11.01 60 הרוגים ברעידת יבש מאוד שפקדה את אותן טורקיה ואיי יוון ביום אחד שישי. נפצעו 885 רבים ברעש, שעוצמתו .6.9 הינה * בארץ: השפעות ההתחממות הגלובלית, ט"ו חשון. זינוק שהיא %30 בנזקים לחקלאו

http://hamaarav.co.il