Page 1

Maintaining values in turbulent times

SOCIAAL JAARVERSLAG 2012


INHOUDSOPGAVE 2

3

1 2 3 4 5 6 7

blz 4

blz 8

Voorwoord Ontwikkelingen

Beschikbaarheid

Inzetbaarheid

Motivatie

Maatschappelijke betrokkenheid

Nawoord

blz 14

blz 22

blz 30

blz 36

blz 42


1

VOORWOORD

4

5

Een onderzoek van Nyenrode Business

De grootste uitdagingen om het afgelopen jaar de

ondernemend handelen, oplossingsgericht gedrag en

beperkte euro’s maar één keer uitgegeven kunnen worden

Universiteit geeft aan dat er in Nederland

continuïteit van Wagenborg te kunnen waarborgen, lagen

de wil om samen te werken met collega’s, klanten en

en dat “human capital” meer en meer van belang wordt.

minimaal 260.000 familiebedrijven zijn die

op het gebied van omzet behouden en bestaande klanten

overheden. Dit maakt van iedere medewerker(ster) een

Wij willen onze medewerkers hartelijk danken voor hun

verantwoordelijk zijn voor ruim 49% van de

vasthouden. Grootste zorgpunten waren daarbij wet- en

echte Wagenborg man of vrouw.

inzet en toewijding.

werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto

regelgeving en daaruit voortvloeiende administratieve

Dat geldt zeker voor de leden van de verschillende

Nationaal Product. Nyenrode concludeert

lastendruk, prijs-en margedruk, debiteurenrisico’s en

ondernemingsraden. In tijden van onzekerheid over

dat het familiebedrijf de ruggengraat van de

liquiditeit, beschikbaarheid van bancaire financiering en de

voldoende werk is de medezeggenschapspositie

Nederlandse economie vormt en ook in tijden

beschikbaarheid van geschikt personeel.

niet eenvoudig. De door de jaren opgebouwde

van economische teruggang een stabiele

Wij zijn ervan overtuigd dat we dankzij de specifieke

vertrouwensrelatie helpt nu sterk mee om samen met de

werkgever en een betrouwbare relatie is.

eigenschappen van een familiebedrijf sterker uit deze crisis

personeelsvertegenwoordiging in goed en constructief

zullen komen. Vooral dankzij onze lange termijn visie en

overleg door de crisis heen te laveren.

Koninklijke Wagenborg zoekt een balans tussen het

de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers. Een

waarborgen van de continuïteit van het bedrijf en het

betrokkenheid, die zich vertaalt naar een teamgevoel, het

In dit Sociaal jaarverslag geven we een samenvatting van

creëren van toegevoegde waarde door het leveren

“Wagenborg” gevoel. We hebben een stabiele cultuur

de diverse marktontwikkelingen en beschrijven we wat

van logistieke diensten. Om dit te bereiken, werken

met korte lijnen, zodat er snel besluiten kunnen worden

we hebben gedaan om over voldoende, gekwalificeerde,

we met medewerkers met verschillende achtergronden,

genomen. Werknemers weten voor wie ze werken.

gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers te kunnen

Directie Koninklijke Wagenborg B.V.

beschikken.

capaciteiten en persoonlijke doelstellingen. Medewerkers die samenwerken om de doelstellingen van Wagenborg te

In crisistijden komt het aan op karaktereigenschappen, die

Juist in economisch moeilijke tijden is het de kunst om

Drs. E. Vuursteen

verwezenlijken.

we met onze “Sign of Solutions” slogan hebben verwoord:

de juiste afwegingen te maken in de wetenschap dat de

Drs. G.R. Wagenborg


2 6

7

Ontwikkelingen


8

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen die er

gebruikt. We zijn blij met de goede samenwerking tussen

samenwerkingsverband met onze Kazachstaanse partner,

het aanpassen van schroefdraad van pijpen en verhuur van

ondanks of juist door de deze turbulente tijden binnen de

onze Duitse vestiging en die in Nederland.

die een belangrijke rol kan spelen bij het verkrijgen van

verschillend boorequipment waaronder gereedschap om

verschillende bedrijven waren.

Per 1 maart hebben we een vestiging op het Chemelot

toekomstig werk. De onzekerheid heeft er toe geleid dat

materiaal uit het boorgat te vissen.

Industrial Park in Sittard-Geleen. Vanuit deze vestiging

er meer contracten voor vessels, barges en floatels voor

Koninklijke Niestern Sander leverde in 2012 drie

willen we onze positie in deze regio, inclusief België en

een kortere termijn afgesloten worden dan oorspronkelijk

Reining moet nog steeds alle zeilen bijzetten. Er is

schepen op, de Eeborg en de offshore schepen Sanaborg

Duitsland versterken. Eind mei is een nieuwe vestiging in

verwacht. De vloot is uitgebreid met Sanaborg en

voortdurend sprake van tariefdruk en hoge dieselprijs.

en Serkeborg. Met de beide ijsbrekers laten we zien dat

Akersloot geopend. Onze klantenkring profiteert dankzij

Serkeborg en bestaat nu uit 28 varende eenheden.

Klanten letten sterk op hun eigen financiën en de

we ook specialistische schepen voor de olie- en gasindustrie

deze nieuwe vestigingen van kortere aanrijtijden en

De onzekerheid in de markt betekende voor HR dat er

beslissingen aan wie welke logistieke diensten worden

kunnen bouwen. Reparatie had door een grote variëteit aan

daarmee een snellere bediening.

regelmatig what-if scenarios moesten worden gemaakt.

uitbesteed, gaan daarom gepaard met hevig concurrentie.

Hierbij werd rekening gehouden met het eventueel

Het jaar 2012 stond in het teken van kosten besparing

projecten vrijwel het hele jaar door voldoende werk. Reders stellen echter reparaties/vervanging uit. De focus lag op

Wagenborg Offshore had aan de maritieme kant

opleggen van schepen en barges. Dit vereist een kritische

en omzet vergroting. De omzet van Reining is t.o.v.

het binnenhalen van meerdere opdrachten/projecten uit de

in Kazakhstan te maken met uitgestelde besluitvorming

blik op het behoud van kwaliteit in relatie tot voldoende

2011 vergroot. Het is gelukt om de stijgende kosten te

offshore. Een succesvolle verbouw van de veerboot Rottum

van oliemaatschappijen om de eerste productiefase af

Kazachstaanse medewerkers.

compenseren door een scherpere inkoop van brandstof,

van Wagenborg Passagiersdiensten toont aan dat we dit

te sluiten en de tweede fase op te starten, waarbij de

soort projecten op tijd en binnen budget aan kunnen.

productie minstens moet worden verdubbeld. Gezien de

De landactiviteiten binnen Offshore gaan goed en breiden

Efficiency werd bereikt door de kwaliteit van chauffeurs

hoge olieprijs, waar zowel Reining, Nedlift als Shipping

zich uit. Foxdrill heeft al jaren een bestendig klantenbestand

te verhogen door trainingen, (o.a. om zuiniger te rijden).

Wagenborg Nedlift heeft in 2012 op het gebied van

last van hebben, zou dit voor ons juist de besluitvorming

en groeit stap voor stap door. Ook onze vestiging in het

Tevens is een besparing gerealiseerd door het vervangen

speciaal transport, kranen, montage en projectmatige

over een snelle start van fase 2 moeten bespoedigen.

Midden Oosten levert haar bijdrage in 2013 reeds op.

van het aantal NL chauffeurs (van 40 naar 17) door

activiteiten het hoofd goed boven water weten te houden.

Het is onduidelijk wanneer en hoe lang de pauzeperiode

Wagenborg Oilfield Services (WOS) begon met haar

Hongaarse chauffeurs. Van die 17 worden 3 ingezet als

Voor werkzaamheden in de olie- en gasindustrie worden

zal duren tussen fase 1 en 2 en daarmee moeten we

activiteiten in Siberië ten oosten van de Oeral, maar

werkcoördinator om samen met de chauffeursmentor het

warehousing en logistieke dienstverlening vanuit één hand

met alle scenario’s rekening houden, ook met een

krijgt ook steeds meer werk in Oost Europa. Veel olie- en

rendement van de Hongaarse chauffeurs te verhogen.

aangeboden waarvoor de terreinen van Reining werden

periode van weinig werk. Dat heeft ook invloed op het

gasbedrijven vereisen meer en meer Westerse kwaliteit en

De mentor is tevens verantwoordelijk voor het testen van

dat biedt WOS kansen. Ook het pakket van dienstverlening

nieuwe chauffeurs en operationele eisen van klanten te

breidt zich uit met bijvoorbeeld het leveren van boorpijpen,

inventariseren en te vertalen naar werkinstructies voor

loonkostenbesparing en efficiencyslagen.

9


10

chauffeurs. In Tilburg was er een reorganisatie vanwege

parkeersysteem.

bespaard door bijvoorbeeld onderhoud uit te stellen en te

Wagenborg Stevedoring heeft een druk jaar achter

het wegvallen van een vaste klant. Naast transport en

Holwerd is uitgebreid met Wagenborg Plaza; een

beperken tot het hoogst noodzakelijke. We hebben nog

de rug. De opslagloodsen waren goed bezet. Tegen

warehousing wordt forwarding steeds belangrijker.

moderne passagiersterminal met meer wachtruimte maar

kritischer naar bestellingen gekeken, waarbij er minder

alle verwachting in, is er veel papier geladen in onze

ook meer faciliteiten voor passagiers en bezoekers. In

aandacht voor preventief en meer op correctief onderhoud

schepen naar Philadelphia. De meeste ladingstromen

Wagenborg Passagiersdiensten is de meest

Lauwersoog is geïnvesteerd in de verbouwing van het

lag. Waar mogelijk is periodieke onderhoud uitgesteld.

hebben continuïteit en zelfs verbetering laten zien. Samen

crisisbestendige divisie van de Wagenborggroep.

kantoor, de inrichting van een winkel, het verbeteren van de

Voor de bemanning betekende dit, dat men nog alerter

met Nedlift, Projects en Logistics, Shipping, Sleepdienst

Passagiers blijven komen om te genieten van Ameland en

parkeersystemen en het aanpassen van de toegangspoortjes

op signalen moest zijn om uitval te voorkomen. Om

en de Agency afdeling is 2012 een druk en succesvol

Schiermonnikoog.

voor e-tickets.

brandstofkosten terug te brengen is op kantoor veel meer

jaar geweest voor de offshore wind industrie. De “Sign

Na 25 jaar trouwe dienst werd besloten om middels een

Om deze veranderingen op het vlak van reserveren en

gecontroleerd op het vaargedrag (routering en vermogen),

of Solutions” filosofie heeft hier optimaal gewerkt en is

rigoureuze verbouwing het m.s. Rottum aan te passen

betalen en op de kaartcontrole te kunnen realiseren moest

met als doel bemanning bewuster te maken van hun

een goede basis voor toekomstige projecten. Onze kades

aan de huidige en toekomstige eisen op het gebied

veel werk worden verzet. Dit heeft van medewerkers veel

invloed op brandstofverbruik. Deze bewustwording

waren goed bezet en we hebben extra terreinen in moeten

van veiligheid, milieu en comfort. Dankzij een uniek

gevraagd, maar we zijn daardoor wel goed voorbereid

wordt uitgebreid met de mogelijkheid om op kantoor met

huren. Voor RWE wind is in de Eemshaven op ons terrein

samenwerkingsverband tussen WPD en KNS werd de

voor de toekomst.

meetinstrumenten het vaargedrag te monitoren. Deze

een windmolen geplaatst. Het is een kleine maar welkome

instrumenten worden in 2013 op 4 schepen geïnstalleerd.

bijdrage aan duurzame energie.

specificatie gemaakt en samen alle voorbereidingen op het gebied van engineering en inkoop uitgevoerd.

Wagenborg Shipping kent een moeilijke vrachtenmarkt.

De “Rottum” is bij KNS volledig ontmanteld. Ter verhoging

Onze klanten kampen met tegenvallende verkopen

De vloot van Wagenborg Sleepdienst is uitgebreid

van de veiligheid is de bodem van het schip door een

waardoor de te vervoeren volumes achterbleven bij de

met 2 nieuwe pontons. De havensleepdienst kreeg het

dubbelwandige bodem vervangen. De motoren zijn

verwachtingen. Naast de Transatlantische routes zijn

extra druk met het verlenen van assistentie aan tankers,

vervangen door moderne, energiezuinige en schone

markten in Zuid Amerika en Afrika belangrijker geworden.

die de Eemshaven aanliepen voor het bevoorraden van

dieselmotoren met aangepast vermogen, gebaseerd op

Spreiding, scheepsgrootte, vaargebied en de geringe

olieopslagtanks. Terwijl de werkzaamheden voor het

de werkelijk gemeten vermogensbehoefte aan boord. De

leeftijd van de vloot zorgen ervoor dat we een goede

project Bard nog steeds doorgaan, werd in GeoSea een

navigatiebrug werd vervangen door een grotere brug met

positie kunnen innemen bij het contracteren van kleinere en

nieuwe opdrachtgever gevonden voor het vervoer van

nieuwe bedieningslessenaars en apparatuur.

grotere lading pakketten.

windmolenonderdelen. Tenslotte werd in mei na dertig

De watertaxi’s leveren een belangrijke bijdrage aan het

Ondanks de hoge brandstofprijs enigszins zijn

jaar afscheid genomen van de “Waterpeil“ en hebben we

vergroten van de klantgerichtheid.

genormaliseerd heeft dit niet of nauwelijks invloed gehad

gevierd dat de “Waterpoort” al 50 jaar onderdeel uitmaakt

Het gebruik van het on-line reserveringsysteem is uitgebreid

op de nog steeds zeer lage vrachtprijzen. Om lagere

van Wagenborg Sleepdienst.

met een webshop en een nieuw gebruiksvriendelijker

vrachtopbrengsten te compenseren moesten kosten worden

11


12

3

13

BESCHIKBAARHEID


3

Leeftijdsopbouw per 31 december Aantallen in dienst naar leeftijd 2012

<25 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar

>65 jaar

Wagenborg Shipping 140 472 431 348 159 Wagenborg Offshore 43 139 115 79 25 Wagenborg Passagiersdiensten 8 15 31 36 25 Wagenborg Reining 23 113 218 178 79 Wagenborg Nedlift 45 114 130 95 81 Koninklijke Niestern Sander 11 26 39 49 51

TOTAAL

7 1557 0 401 0 115 1 612 4 469 0 176

Totaal 270 879 964 785 420 12 3330

Percentages in dienst naar leeftijd 2012

14 Om de continuïteit van onze dienstverlening op een veilige,

ons bij het maken van een strategisch personeelsplan. In

kwalitatief hoogwaardige en rendabele manier te kunnen

2012 hebben we een “in company” training Strategische

waarborgen, moet er voldoende duurzaam beschikbaar en

Personeelsplanning voor HR medewerkers georganiseerd.

gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn.

Doel van deze training was om binnen alle Wagenborg

In dit hoofdstuk geven we een beeld van hoe de bezetting

bedrijven dezelfde methode van personeelsplanning te

per 31 december was, alsmede de in- en uitstroom van

hanteren. Kwantitatief hebben we de beschikbaarheid goed

medewerkers. Op basis van de leeftijdsopbouw kunnen

in kaart. Onze inspanningen waren gericht op het beter in

we de natuurlijke uitstroom vanwege pensionering

beeld krijgen van onze kwalitatieve bezetting. Speerpunten

voorspellen. De mate van beschikbaarheid wordt ook

waren daarbij de introductie van competentiemanagement

bepaald door de verhouding tussen medewerkers met

bij WPD, Reining, Wagenborg Sleepdienst en KNS en de

een vaste en een tijdelijk contract. Zonder marktconforme

automatisering van de beoordelingscylus op de vloot. Voor

arbeidsvoorwaarden is het erg moeilijk om voldoende

2013 staat de invoering van competentiemanagement bij

medewerkers beschikbaar te hebben. Deze informatie helpt

Offshore gepland.

<25 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar

Wagenborg Shipping 9,0% 30,3% 27,7% 22,4% 10,2% Wagenborg Offshore 10,7% 34,7% 28,7% 19,7% 6,2% Wagenborg Passagiersdiensten 7,0% 13,0% 27,0% 31,3% 21,7% Wagenborg Reining 3,8% 18,5% 35,6% 29,1% 12,9% Wagenborg Nedlift 9,6% 24,3% 27,7% 20,3% 17,3% Koninklijke Niestern Sander 6,3% 14,8% 22,2% 27,8% 29,0%

Instroom en uitstroom Omdat de recruitmentagent CORS onvoldoende aan de eisen van Wagenborg Offshore op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve bezetting kon voldoen, is de samenwerking beëindigd. De focus lag ook dit jaar op het investeren in de persoonlijke groei van Kazachstaanse eisen van onze opdrachtgevers.

Aantallen in dienst per divisie Wagenborg Shipping Wagenborg Offshore Wagenborg Passagiersdiensten Wagenborg Reining Wagenborg Nedlift Koninklijke Niestern Sander

Omdat de focus bij Reining o.a. op omzet verhoging lag,

Totaal

2009

2010

2011

2012

1376 305 113 515 444 211

1442 272 119 618 436 203

1473 421 103 625 405 181

1557 401 115 612 469 176

2964 3090 3208 3330

TOTAAL

0,4% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,2% 100,0% 0,9% 100,0% 0,0% 100,0%

Totaal 8,1% 26,4% 28,9% 23,6% 12,6% 0,4% 100,0%

medewerkers, zodat we nog beter kunnen voldoen aan de

Bezetting per 31 december

>65 jaar

was er een vacature voor een verkoper. Om klantgerichtheid bij Wagenborg Passagiersdiensten te verhogen, zijn de openingstijden van de reserveringsafdeling verruimd. De bezetting moest hiervoor worden uitgebreid. De vloot van Wagenborg Shipping is het afgelopen jaar gegroeid. Er werden 8 nieuwbouw schepen opgeleverd en er werden 3 schepen verkocht. Hierdoor groeide het aantal zeevarenden met ongeveer 50 man. Om de instroom van buitenlandse zeevarenden verder te professionaliseren wordt op alle agentschappen dezelfde

werkwijze gehanteerd. Dit beleid wordt ondersteund door audits, en de opening van een eigen agentschapskantoor in St. Petersburg. Het staat in de planning om in 2013 ook een eigen agentschap in Manilla te openen onder de naam Wagenborg South East Asia. Opvallend was de extra druk op de arbeidsmarkt voor zeevarenden rond de zomerperiode. Er was in die periode relatief weinig personeel uit Oost-Europa beschikbaar. Zeevarenden gaven meer dan andere jaren de voorkeur aan een langere zomervakantie. Deze verandering op het gebied van de balans werk/privé, zagen we tot voor kort alleen bij Nederlandse zeevarenden. In 2012 zijn er op kantoor van Wagenborg Shipping 8 nieuwe medewerker in dienst gekomen, waarvan 2 ter vervanging van vertrekkende collega’s. In de haven zijn 6 nieuwe medewerkers aangenomen, waarvan 2 werkzaam op de afdeling agency en de rest bij de expeditie. KNS heeft bewust weinig uitzendkrachten ingezet, omdat het aantal geplande werkuren voldoende was om door eigen medewerkers uitgevoerd te krijgen. De flexibele schil

15


%

%

Verhouding vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten Percentages in dienst naar contractvorm 2012

Aantallen in dienst naar contractvorm 2012

Vast Tijdelijk Totaal

Wagenborg Shipping Wagenborg Offshore Wagenborg Passagiersdiensten Wagenborg Reining Wagenborg Nedlift Koninklijke Niestern Sander Totaal

764 383 82 572 380 168 2349

793 18 33 40 89 8

1557 401 115 612 469 176

981 3330

Vast Tijdelijk Totaal Wagenborg Shipping Wagenborg Offshore Wagenborg Passagiersdiensten Wagenborg Reining Wagenborg Nedlift Koninklijke Niestern Sander

49,1% 50,9% 100,0% 95,5% 4,5% 100,0% 71,3% 28,7% 100,0% 93,5% 6,5% 100,0% 81,0% 19,0% 100,0% 95,5% 4,5% 100,0%

Totaal

70,5%

29,5% 100,0%

16 Direct en indirect per divisie 2012

Percentage direct en indirect per divisie 2012

Direct Indirect Totaal

Wagenborg Shipping

1291

266

1557

Wagenborg Offshore

300

101

401

Wagenborg Passagiersdiensten Wagenborg Reining Wagenborg Nedlift Koninklijke Niestern Sander

67 498 361 148

48 114 108 28

115 612 469 176

Totaal

2665

665 3330

Direct Indirect Totaal

Wagenborg Wagenborg Wagenborg Wagenborg

Shipping 82,9% Offshore 74,8% Passagiersdiensten 58,3% Reining 81,4%

17,1% 100,0% 25,2% 100,0% 41,7% 100,0% 18,6% 100,0%

Wagenborg Nedlift Koninklijke Niestern Sander

77,0% 23,0% 100,0% 84,1% 15,9% 100,0%

Totaal

80,0%

die er in 2011 nog was, is in 2012 volledig afgebouwd.

CAOâ&#x20AC;&#x2122;s. Wagenborg volgt deze en wijkt alleen af indien

De vast/flex verhouding bij KNS heeft zijn waarde, in een

er sprake is van een voordeel voor de werknemer. Het

tijd van weinig opdrachten, bewezen.

volgen van een bedrijfstak CAO en het hebben van

Reining werkte vooral met flexibele buitenlandse contracten

bedrijfsspecifieke CAOâ&#x20AC;&#x2122;s garandeert marktconforme

voor chauffeurs. Hierdoor kunnen we sneller reageren op

voorwaarden.

veranderende marktomstandigheden.

Alle overige medewerkers hebben individuele arbeidsovereenkomsten die verwijzen naar

In het hoogseizoen werd bij WPD gebruik gemaakt van

bedrijfsspecifieke regelingen. Hiervan is sprake bij

31 medewerkers met een oproepcontract. Verder is er

Wagenborg Offshore, Sleepdienst, Stevedoring en het

gedurende 80 dagen gebruik gemaakt van een ZZPer, die

kantoorpersoneel van Wagenborg Scheepvaart. Deze

werd ingezet als machinist op Lauwersoog.

arbeidsvoorwaardenregelingen worden jaarlijks getoetst

20,0% 100,0%

Arbeidsvoorwaarden

aan arbeidsmarktontwikkelingen. In overleg met de Ondernemingsraad worden ze jaarlijks aangepast aan

Arbeidsvoorwaarden zijn nooit de enige en

deze ontwikkelingen.

doorslaggevende drijfveer om te kiezen voor een

Wagenborg Offshore heeft voor alle zeevarenden in

werkgever. Het is wel belangrijk om marktconforme

Kazachstan een nieuwe arbeidsovereenkomst gemaakt, die

arbeidsvoorwaarden te hebben om te zorgen dat

in lijn is met veranderende Kazachstaanse wetgeving. De

medewerkers bij ons gaan werken.

grootste verandering was de wijziging van een vast maand

Bij Wagenborg Passagiersdiensten heeft het

salaris naar een salaris gebaseerd op uur-tarief. Kazakhstan

operationele personeel een bedrijfsspecifieke CAO. Het

heeft een beperkte maritieme wetgeving, waardoor de

kantoorpersoneel is trendvolger van deze CAO. Voor de

algemene wet en regelgeving voor kantoorpersoneel moet

70%

verkoopmedewerkers van Wagenborg Plaza is de CAO

worden toepast op de zeevaart. Uiteindelijk heeft vrijwel

60%

voor detailhandel levensmiddelen van toepassing. De

elke zeevarende de nieuwe arbeidsovereenkomst getekend.

50%

schippers van Wagenborg Watertaxi volgen de CAO Rijn-

Concurrerende Employee Benefits blijven ook in deze regio

en binnenvaart.

belangrijk om voldoende personeel beschikbaar te hebben

De arbeidsvoorwaarden voor zeevarenden, chauffeurs,

en te houden.

Percentages direct en indirect personeel per divisie 100% 90%

17,1%

80%

40%

18,6%

25,2%

23%

15,9%

20%

41,7%

82,9%

30%

81,4%

74,8%

77%

84,1%

80%

58,3%

kraanmachinisten en alle overige werknemers werkzaam

20%

binnen de wegtransportsector zijn vastgelegd in bedrijfstak

10% 0%

Wagenborg Shipping

Wagenborg Offshore

Wagenborg Passagiersdiensten

Wagenborg Reining

Wagenborg Nedlift

Koninklijke Niestern Sander

Totaal

17


18

Strategische personeelsplanning De toenemende vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt zijn de komende jaren van invloed op de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Om hier ook op termijn in te kunnen voorzien, is besloten onze arbeidsmarktcommunicatie verder te professionaliseren. We zijn gestart met een project dat in de loop van 2013 moet leiden tot een effectievere recruitment website. Om voor offshore een beter beeld te krijgen van de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting is besloten om in 2013 een HR systeem aan te schaffen, dat aansluit bij de wensen van de business en geïntegreerd kan worden in het corperate HR systeem. Vanwege de aanhoudende economische crisis en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van het opleggen van schepen en barges, zijn er diverse ‘what if’ scenario’s opgesteld. Voor HR en operations betekende dit een kritische blik op het personeelsbestand en een scherpe blik op behoud van kwaliteit en voldoende medewerkers van Kazachstaanse afkomst (zgn. “local content”). KNS is begonnen met het opzetten van een systematiek voor strategische personeelsplanning. Om beter inzicht te krijgen in de bezetting is er een systeem ontwikkeld voor persoonlijke evaluatie gesprekken. Deze evaluaties dragen bij tot een beter beeld van de kwalitatieve bezetting en bieden in het kader van de lange termijnplanning een handvat voor persoonlijke- en organisatie groei.

Om bij Nedlift de beschikbaarheid van kraanmachinisten op de langere termijn te kunnen waarborgen is in mei dankzij een unieke samenwerking van Wagenborg met de Hanzehogeschool, het Noorderpoortcollege, het Alfa College en het Seaport Xperience Center (SXC) een kraansimulatorgame gemaakt. Een team van 8 studenten heeft de game ontwikkeld en gebouwd. SXC heeft als doel om te laten zien welke kansen er in de Eems Delta liggen voor jongeren, werkzoekenden of mensen die graag in dit gebied willen -komen of blijvenwonen en werken. Met de kraansimulatorgame willen we meer bekendheid geven aan het werk rondom offshore windmolens in de Eemshaven en jongeren laten ervaren hoe boeiend het werk in deze sector kan zijn. Deze game laat de speler op een spannende manier ervaren hoe het is om als kraanmachinist onderdelen van een windmolen aan boord van een schip te takelen.

19


20

21

INZETBAARHEID

4


Het doel van duurzame inzetbaarheid is dat gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers, langdurig bijdragen aan de doelstellingen van Koninklijke Wagenborg. Kenmerkend in onze visie is dat duurzame inzetbaarheid niet alleen de verantwoordelijkheid is voor de organisatie maar ook die van de medewerker. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat we hebben gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, doorstroom, functioneren en beoordelen ,veiligheid en gezondheid om deze inzetbaarheid zo duurzaam mogelijk te maken.

22

Onderzoek naar voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid In 2012 hebben 2 studenten van de Hanzehogeschool, in samenwerking met het lectoraat ‘Duurzaam HRM’ Groningen onderzoek gedaan naar welke voorwaarden de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij Wagenborg bevorderen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder medewerkers van Wagenborg Shipping, Nedlift en Reining. Ze hebben onderzocht of ondersteuning, uitdaging, aandacht voor talent en waardering als voorwaarden bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid bij Wagenborg en wat de wensen en behoeften van de medewerkers zijn. Een van de conclusies van het onderzoek was dat waardering volgens de medewerkers het meest aanwezig is en het meest bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid binnen Wagenborg. Ondersteuning en uitdaging zijn de 2 factoren die vervolgens het meest aanwezig en dragen evenveel bij aan duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor talent is het minst aanwezig en draagt volgens de medewerkers het minst bij. De conditie waardering is noodzakelijk voor de verbondenheid met de organisatie. Medewerkers gaven aan behoefte te hebben aan meer feedback en een kritische houding van de leidinggevende. Het was volgens het onderzoek opvallend dat medewerkers zelf initiatief nemen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, maar dat leidinggevenden hier weinig mee doen. Regelmatig overleg met de leidinggevenden over ontwikkelwensen en ontwikkelmogelijkheden is daarom gewenst. De

uitdaging zorgt ervoor dat medewerkers geprikkeld worden

leidinggevende en medewerker, op basis van vertrouwen

over de verschillende divisies gaan een interne training

om andere en nieuwe dingen te doen. Het voorkomt

en vrijheid, een belangrijke voorwaarde. Het is belangrijk

als loopbaan coach volgen. Vervolgens zijn de

‘vastroesten’ op de werkplek. Belangrijke succesfactor om

dat leidinggevenden een veilige werkomgeving creëren en

loopbaancoaches voor iedereen met een loopbaanwens

nieuwe dingen te durven, is de aanwezigheid van een

prioriteit stellen aan de ontwikkeling van de medewerker.

vanaf de 2e helft van 2013 beschikbaar voor advies.

veilige werkomgeving. Het hebben van aandacht voor

Als iemand het uiterste uit zijn/haar talent wil en durft te

talent vergroot de kans dat medewerkers op de goede plek

halen, wordt hij/zij door Wagenborg gestimuleerd en

De activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling

zitten. Daarom moeten we in de toekomst meer aandacht

ondersteund. Zoals al eerder gezegd heeft de medewerker

beperkten zich het afgelopen jaar tot het volgen van die

schenken aan het bewust worden van en het ontdekken van

een belangrijke eigen verantwoordelijkheid om te werken

cursussen die noodzakelijk waren om te kunnen voldoen

talent.

aan zijn/haar duurzame inzetbaarheid.

aan wettelijke verplichtingen. Veel klanten van Wagenborg

Om gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden

hebben meer eisen op het gebied van opleiding en

over loopbaanmogelijkheden te stimuleren, faciliteren

kwalificaties. Dit heeft o.a. te maken met het beperken

Maatwerk voor persoonlijke ontwikkeling, balans werk

we de onderlinge contacten door overlegvormen tussen

van de risico’s en het indekken bij eventuele problemen

en privé en gezondheid en Wagenborg-brede activiteiten

functierelaties, netwerkbijeenkomsten voor Wagenborg

(schades, ongevallen). Persoonlijke ontwikkeling vindt zowel

vergroten volgens de medewerkers de duurzame

Young professionals, en loopbaangesprekken met

op eigen verzoek als op verzoek van de werkgever plaats.

inzetbaarheid. Dit is belangrijk voor het plezier in het

deelnemers van het Management Development programma.

Matrozen bij WPD worden gestimuleerd om een opleiding

werk en het optimaal benutten van de beschikbare kennis

Dat zijn de contactmomenten waarin een medewerker kan

via de “Zoute Veere” te volgen, waardoor promotie naar

en ervaring. Het feit dat we werken met Management

aangeven wat hij kan, wil en durft.

machinist of stuurman mogelijk wordt. Naast cursussen en

Developmentprogramma’s, traineeships, opleidingsplannen,

We hebben afspraken gemaakt over hoe het potentieel

opleidingen op het gebied van vakkundigheid, veiligheid

Performance en Competentie Management draagt daar

van medewerkers kan worden bepaald en geregistreerd.

en gezondheid was er ook sprake van training om

aan bij. Maar ook het bieden van carrièreperspectieven

Deze zogenaamd HR3P methode is inmiddels bij sommige

competentiegericht geprekken te voeren.

door het ontwikkelen en communiceren van loopbaanpaden

afdelingen binnen Wagenborg Nedlift en Wagenborg

Medewerkers van Nedlift kunnen vanaf elke locatie via

over divisies heen draagt hier aan bij. In 2012 is een

Shipping geïntroduceerd. Het is uiteindelijk de opzet om het

het intranet de instructies van een verplichte opleiding

Wagenborg brede projectgroep samengesteld die een

onderwerp loopbaan tijdens functioneringsgesprekken mee

downloaden en toetsen maken. Er wordt automatisch

platform moet creëren waar medewerkers terecht kunnen

te nemen.

geregistreerd wie welke cursussen en trainingen gevolgd

met hun loopbaanwensen.

Om een beter inzicht te krijgen in het talent van de

heeft. Soms maken klanten gebruik van deze in-company

We gaan daarbij uit van het feit dat iedere medewerker

medewerkers is onderzoek gedaan naar passende interesse

trainingen, omdat zij deze van een beter niveau vinden dan

talenten heeft en deze wil, kan en durft te ontwikkelen.

en competentietesten. Het is de bedoeling om deze in

de reguliere opleidingen.

Daarnaast is het een voorwaarde dat iemand zijn

de loop van 2013 aan te bieden aan medewerkers met

talenten mag ontwikkelen. Daarom is de relatie tussen

een loopbaanvraag. Zes HR medewerkers verdeeld

Persoonlijke ontwikkeling

Naast diverse trainingen op het gebied van vakkundigheid

23


24

en veiligheid hebben we 3 People management trainingen

competentiemanagement invoeren als functionering- en

Bij al onze activiteiten staan de medewerkers centraal.

Bedrijfs Noodplan gemaakt en de Gevaarlijke Stoffen

georganiseerd voor zeevarenden. Daarnaast zijn een

beoordelingssystematiek. In 2012 is een begin gemaakt

Zij realiseren met behulp van onze schepen, kranen,

kaarten aangepast. Bij Reining is aandacht besteed aan het

aantal individuele trainingen gegeven die gericht zijn op

met het aanpassen van de functieomschrijvingen, zodat

transporteenheden en ander materiaal de oplossingen voor

verhogen van de basis veiligheids- bewustzijn.

ontwikkeling van de gewenste Wagenborg competenties.

deze beter aansluiten bij competentiemanagement.

onze klanten. Dit gebeurt in wisselende en uitdagende

Wagenborg Passagiersdiensten heeft het Bedrijfsnoodplan

In de ideale situatie werven we nieuw personeel uit de

Voor alle Reining medewerkers in Nederland is

omstandigheden. Daarom dragen wij zorg voor goede en

herzien. Binnen de divisie Offshore is het QHSE- handboek

gelederen van de cadetten die intern zijn opgeleid. Interne

competentiemanagement ingevoerd. Het is de wens om dit

veilige werkomstandigheden, sturen wij onze medewerkers

aangepast, is extra aandacht besteed aan het goed

doorstroom is het middel om de hogere rangen in te vullen.

ook voor de Hongaarse medewerkers te gaan toepassen.

alleen met goed materiaal op pad en gaan wij verantwoord

melden en classificeren van (bijna)ongevallen. Voor het

Daarom selecteren en trainen we elk jaar cadetten van

WPD is gestart met de aanpassing van het

om met arbeidsrisico’s bij al onze activiteiten. Hiervoor

vlootpersoneel lagen de speerpunten op het gebied van

verschillende nationaliteiten middels ons Cadet Training

personeelsbeoordelingssysteem op basis van competenties,

stimuleren we veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de

kwaliteit, veiligheid gezondheid, welzijn en milieu op de

Program. Cadetten die solliciteren krijgen informatie

met als doel een kwalitatief beter gesprek te voeren.

organisatie en willen dat alle medewerkers na een werkdag

MLC certificering, waaronder het vernieuwen van Risico

over Wagenborg als rederij, de schepen, de lading,

In 2012 zijn voor de kantoorfuncties en de “nieuwe”

carrièremogelijkheden en de vaargebieden. Om cadetten al

functies bij Wagenborg Plaza en Wagenborg Watertaxi

vertrouwd te maken met Wagenborg tijdens hun opleiding,

de functieomschrijvingen voorzien van functie specifieke

worden scholen voorzien van studiematerialen die zich

competenties. Begin 2013 komt er een training

specifiek richten op de Wagenborg schepen, de lading en

“competentiegericht gesprekken voeren” voor alle

de gebieden waarin zij varen.

leidinggevenden. Voor alle medewerkers wordt een informatiebijeenkomst gehouden, waarin zij handvatten

Functioneren en beoordelen

krijgen om invloed uit te oefenen in het gesprek en

Het Wagenborg competentie management systeem is

tevens uitleg krijgen over het nieuwe functionering/

ontwikkeld en geïmplementeerd op kantoor en op de vloot

beoordelingsformulier.

van Shipping. Ook de crewing agentschappen zijn bekend

of zeereis weer in goede

Inventarisatie en Evaluatie op basis van MLC-normen.

gezondheid thuis komen.

In de haven is aandacht besteed aan het verhogen van het

Beleid en praktijk worden voortdurend op elkaar afgestemd. Door actief te participeren in diverse branche organisaties en certificeringen te onderhouden op gebied van kwaliteit, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden blijft Wagenborg scherp en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

veiligheidsbewustzijn bij medewerkers door ze te betrekken Om goede

bij werkplek- inspecties. Voor de medewerkers van

arbeidsomstandigheden

Wagenborg Sleepdienst is er een RI&E gehouden.

te waarborgen inventariseert en

Om de gezondheid te bevorderen biedt Wagenborg

rapporteert de centrale

medewerkers keuringen en preventief medisch onderzoek

Arbo coördinator wat

aan, zodat iemand bewuster wordt van zijn/haar

er op het gebied van

gezondheid. Naast aandacht voor gezonder eten en

arbeidsomstandigheden

drinken, stimuleren we medewerkers om meer te bewegen.

geregeld is en nog moet

Door voorlichting, werkplekinspecties en –aanpassingen

gebeuren. De Centrale

wordt veel aandacht besteedt aan de fysieke belasting,

Bij KNS zijn we ook begonnen met functionering- en

Veiligheid, gezondheid en welzijn

beoordelingsgesprekken op basis van competenties.

Veiligheid en gezondheid zijn een voorwaarde om vitaal

Ondernemingsraad wordt hierbij betrokken. Tijdens

zoals tillen, duwen, staan, beeldschermwerk en repeterende

Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde definities als

te blijven. Vitaliteit van onze medewerkers is belangrijk om

centraal overleg met alle Arbo-coördinatoren worden

bewegingen. Er worden regelmatig voorlichting en

bij andere divisies, maar uitgebreid met de KNS specifieke

tot aan het pensioen je werk goed te kunnen doen. Om

ervaringen gedeeld en kennis uitgewisseld.

trainingen gegeven op het gebied van juiste werkhouding.

vakkundigheideisen.

vitaliteit te kunnen waarborgen voeren we een actief beleid

Wagenborg Nedlift wil het veiligheidsbewustzijn bij werken

We besteden aandacht aan de risico’s op fysische

We willen bij Wagenborg Offshore in 2013

op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

op hoogte vergroten. Wagenborg Foxdrill heeft een nieuw

belasting vanwege het klimaat, geluid, trillingen, etc. Deze

gemaakt met het systeem.

25


Ziekteverzuim

26

Op het gebied van zorg was er de afgelopen jaren sprake van invloedrijke veranderende wetgeving, zoals de wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen),de Basisverzekering en de in 2012 ingevoerde hervorming van de Ziektewet. Ons beleid blijft erop gericht om te voorkomen dat Wagenborg medewerkers gedwongen arbeidsongeschikt uitstromen. worden beperkt door het aanbieden van persoonlijke

organisatie ook een EHBO en AED opleiding afgerond.

beschermingsmiddelen (PBM) aan de werknemers inclusief

Bij Wagenborg Passagiersdiensten hebben de Haven

werkkleding geschikt voor verschillende omstandigheden

en kantoordienst allemaal een EHBO-diploma en

en klimaten. Alle vaar- en voertuigen die gebruikt worden

brandweercertificaat. Aan boord bij Wagenborg Shipping

zijn voorzien van voldoende veiligheidsmiddelen, inclusief

en Wagenborg Offshore wordt de medische zorg verzorgd

uitstekende communicatiemiddelen en extra kleding. Dit zijn

door de 1e stuurman. Alle overige zeevarenden hebben

basisvoorzieningen om de vitaliteit te blijven waarborgen.

BHV kennis. Bij Nedlift hebben de inspanningen op het gebied van

Om psychosociale belasting zoals werkdruk, pesten,

kwaliteit en veiligheid in 2012 geleid tot een lager

seksuele intimidatie en agressie te voorkomen zijn er per

ongevallencijfer dan in 2011.

bedrijf vertrouwenspersonen benoemd. Wij vinden het

Alle BHV organisaties hebben regelmatig oefeningen.

belangrijk dat medewerkers zich altijd vertrouwd en veilig

Alle werklocaties hebben bedrijfsnoodplannen en tijdens

voelen tijdens het werken.

introductie programmaâ&#x20AC;&#x2122;s en toolboxmeetings vindt er Arbo-

Ongevallen In geval van nood beschikken alle locaties over gedioplomeerde BHVâ&#x20AC;&#x2122;ers, die jaarlijks een herhalingscursus volgen. Aan de wal hebben een groot gedeelte van de BHV

voorlichting en onderricht plaats. Ongevallen en bijna ongevallen worden geregistreerd.

Door de afbouw van pre-pensioen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijden, is het belangrijk om goede condities te hebben om langer te kunnen deelnemen aan

bij KNS gedaald. Bij deze gesprekken ligt de nadruk op werkzaamheden die iemand ondanks de ziekte nog kan. KNS werkt samen met de Arbo unie, Step en CCM. Binnen Nedlift was het verzuim lager dan vorig jaar. Dit is vooral te danken aan de re-integratie inspanningen. Half 2012 is bij Reining een nieuw verzuimreglement ingevoerd. Het ziekteverzuimpercentage was lager dan voorgaande jaren. Door een aantal interventies, kwamen medewerkers sneller in aanmerking voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Voor het eerst werd een PMO voor kantoormedewerkers ouder dan 40 georganiseerd.

het arbeidsproces. Een goede zorgverzekering met uitgebreide polisvoorwaarden is een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Dit draagt bij aan individuele re-integratie en de financiering van het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. We hebben collectieve afspraken gemaakt met AZVZ/Zorg & Zekerheid, Achmea Zilveren Kruis en De Friesland, vanwege hun toegevoegde waarde aan ons bedrijfszorgbeleid. Door niet te kijken naar beperkingen of onmogelijkheden maar te kijken naar de mogelijkheden die een zieke medewerker nog heeft benaderen we verzuim positief. Door het voeren van verzuimgesprekken is het frequent verzuim

Verzuimgegevens per divisie 2012

% GD

Wagenborg Shipping Wagenborg Offshore Wagenborg Passagiersdiensten Wagenborg Reining Wagenborg Nedlift Koninklijke Niestern Sander Totaal

1,4% 4,4% 2,6% 3,3% 3,7% 5,8%

19,0 2,8 14,9 7,2 9,1 7,9

MF 0,25 0,22 0,68 0,46 0,72 1,85

2,3% 13,9 0,44

% Verzuimpercentage, verhouding tussen het totaal aantal ziektedagen en de gewerkte dagen. GD Gemiddelde duur van alle verzuimgevallen in dagen MF Gemiddeld aantal meldingen per medewerker

27


5 28

MOTIVATIE

29


Gemotiveerde medewerkers zijn een voorwaarde voor succesvol ondernemen. Het stimuleren van betrokkenheid verhoogt de motivatie. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we bij Wagenborg de betrokkenheid proberen te verhogen. We investeren in leiderschaps- en introductieprogramma’s met een actieve bijdrage van het management. We stimuleren onderling overleg en kennisdeling door het faciliteren van divisie overstijgende bijeenkomsten. Verder wordt informatie gedeeld via diverse overlegvormen, nieuwsbrieven en intranet toepassingen. Tot slot worden de belangrijkste loon- en pensioenontwikkelingen binnen de Wagenborg bedrijven beschreven.

Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden zijn mede bepalend voor de mate van tevredenheid, geleverde kwaliteit en prestatie. Om de continuïteit van Wagenborg te waarborgen streven we naar een marktconforme beloning, waarbij het belangrijk is dat de loonkosten beheersbaar blijven. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een aantal belangrijke veranderingen in onze oudedagsvoorziening. De eerste wijziging in de AOW is al op 1 april 2012

30

Introductie In 2012 waren er weer uitgebreide introductiedagen

Meer betrokkenheid door overleg en communicatie

voor nieuwe medewerkers van Wagenborg. Tijdens deze

Informatie over ontwikkelingen komt tijdens vergaderingen,

dagen kunnen nieuwe medewerkers met elkaar én met de

toolbox bijeenkomsten, management vergaderingen,

Wagenborg manier van werken kennismaken; hoe kun

operations team meetings en afdelingsoverleg aan de

je samenwerken, oplossingsgericht zijn en ondernemend

orde. Goed overleg levert een belangrijke bijdrage aan de

handelen? Hiermee willen we de onderlinge betrokkenheid

betrokkenheid en motivatie. Ook de ondernemingsraden

stimuleren en de motivatie vergroten.

worden voortdurend door de directie geïnformeerd over

Leiderschapsontwikkeling

ontwikkelingen. We hebben divisie overstijgende overlegvormen op het

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het

gebied van Arbo- en verzuim, Finance, Management

motiveren van medewerkers. Daarom investeert Wagenborg

Development, Sales, Inkoop, Communicatie en HR.

veel op het gebied van leiderschapsontwikkeling,

De betrokkenheid wordt ook verhoogd door de

bijvoorbeeld tijdens de coaching- en ontwikkelgesprekken

nieuwsbrieven met specifieke ontwikkelingen zoals de

voor deelnemers van het Management development

“Weekinfo” (WPD), “Niestern Sander Nieuws” (KNS) en

programma. Leidinggevende officieren krijgen een training

de Wagenborg Times. Overige divisies communiceren over

“People Management”. Teamleiders planning van Reining

hun ontwikkelingen via het intranet.

hebben ook een training op het gebied van leidinggeven

Intranet is o.a. bedoeld om medewerkers sneller te

gevolgd.

kunnen informeren, ongeacht of men op kantoor is,

Op initiatief van een aantal medewerkers is Wagenborg

thuis of onderweg. Informatie is daarmee altijd centraal

Young Management (WYM) opgericht. Dit is een actief

beschikbaar. Het intranet wordt ook gebruikt om

netwerk van jonge en enthousiaste medewerkers t/m 35

medewerkers cursussen en trainingen on-line aan te bieden.

jaar die betrokken willen zijn bij ontwikkelingen binnen en

Omdat de mogelijkheden van intranet groot zijn, zal dit in

rondom Wagenborg. Er komen wisselende thema’s aan de

ontwikkeling blijven.

orde, die gericht zijn op de business en op persoonlijke ontwikkeling. De Wagenborg visie op leidinggeven, loopt als een rode draad door die thema’s heen.

doorgevoerd. Vanaf die datum gaat de AOW uitkering niet meer in op eerste van de maand waarin de AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt maar op de verjaardag. Deze verandering had al verstrekkende gevolgen omdat verschillende regelingen aangepast moesten worden aan deze verandering. Een voorbeeld daarvan is de einddatum van het dienstverband. Deze dient vanaf 1 april 2012 ook te eindigen op de verjaardag. Ook is in 2012 een verdere wijziging gekomen in de AOW waardoor de ingangsdatum van de AOW-leeftijd in stapjes omhoog gaat naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Naast de wijzigingen in de AOW zullen ook pensioenfondsen de pensioengerechtigde leeftijd moeten aanpassen naar 67 jaar. Binnen de divisies van de Koninklijke Wagenborg zijn verschillende pensioenfondsen actief. De medewerkers die zijn opgenomen in de pensioenregeling Wagenborg en het Pensioenfonds Koopvaardij hebben geen last gehad van de dekkingsgraad problematiek. De medewerkers van Wagenborg sleepdienst die zijn opgenomen in de pensioenregeling van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart hebben in 2012 te maken gehad met een tijdelijke verlaging van het opbouwpercentage van het pensioen.

Op het gebied van pensioenen heeft de transportsector te maken met roerige tijden. Voor de divisies WPD, Reining, Nedlift en Foxdrill was de premie die jaarlijks binnenkomt niet toereikend om de nieuwe pensioenrechten te kunnen financieren. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer heeft, na overleg met sociale partners, een tijdelijke maatregel genomen waarbij de pensioenpremie voor 2012 is verhoogd en het opbouwpercentage van het pensioen is verlaagd. KNS is aangesloten bij het Pensioenfonds van de Metalektro dat genoodzaakt werd om per 1 april 2013 de pensioenen van alle deelnemers te gaan verlagen. Deze verlaging van de pensioenrechten is uitgekomen op 5,1%. Wagenborg Reining, Wagenborg Nedlift en Wagenborg Foxdrill hebben met ingang van 1 juli 2012 een salarisverhoging doorgevoerd van 1,5%. Dit was een onderdeel van het akkoord tussen de werkgevers en werknemers in de transportsector. Bij Wagenborg Passagiersdienst is een loonsverhoging gegeven op basis van de ontwikkelingen in de cao-lonen zoals die wordt gepubliceerd door het Central Bureau voor de Statistiek. Op de medewerkers werkzaam bij Wagenborg Plaza is de CAO voor de Levensmiddelenbedrijf van toepassing. Deze medewerkers hebben per 1 juli 2012 een loonsverhoging gekregen van 2%. KNS heeft in 2012 volgens de CAO Metalektro een verhoging doorgevoerd van 1% met ingang van 1 januari 2012 en met ingang van 1 juli 2012 was er een verhoging van 1,1%. Het beleid om administratieve last terug te brengen door verdere automatisering aan boord is voortgezet. Dit draagt o.a. bij tot een tijdige en correcte betaling van loon, een betere registratie van de performance en de arbeids- en rusttijden van zeevarenden.

31


32

33

Duur dienstverband Gemotiveerde betrokken medewerkers veranderen niet snel van werkgever. Het personeelsbeleid van Wagenborg is erop gericht om kennis en ervaring zo lang mogelijk in huis te houden. Dit beleid moet uiteindelijk leiden tot langdurige dienstverbanden: Aantallen in dienst naar dienstjaren 2012

< 1 jaar

2-5 jaar 6-10 jaar 11-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar > 40 jaar

TOTAAL

Wagenborg Shipping 958 300 100 127 47 16 9 1557 Wagenborg Offshore 132 150 76 33 7 2 1 401 Wagenborg Passagiersdiensten 23 26 11 30 8 17 0 115 Wagenborg Reining 104 335 128 32 11 2 0 612 Wagenborg Nedlift 51 158 70 89 61 35 5 469 Koninklijke Niestern Sander 5 48 10 37 43 23 10 176 Totaal

1273 1017 395 348 177 95 25 3330

Percentages in dienst naar dienstjaren 2012

< 1 jaar

2-5 jaar 6-10 jaar 11-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar > 40 jaar

TOTAAL

Wagenborg Shipping 61,5% 19,3% 6,4% 8,2% 3,0% 1,0% 0,6% 100% Wagenborg Offshore 32,9% 37,4% 19,0% 8,2% 1,7% 0,5% 0,2% 100% Wagenborg Passagiersdiensten 20,0% 22,6% 9,6% 26,1% 7,0% 14,8% 0,0% 100% Wagenborg Reining 17,0% 54,7% 20,9% 5,2% 1,8% 0,3% 0,0% 100% Wagenborg Nedlift 10,9% 33,7% 14,9% 19,0% 13,0% 7,5% 1,1% 100% Koninklijke Niestern Sander 2,8% 27,3% 5,7% 21,0% 24,4% 13,1% 5,7% 100%

Totaal

38,2% 30,5% 11,9% 10,5% 5,3% 2,9% 0,8% 100%


MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 34

35

6


internetwinkel komen rechtstreeks ten goede aan de

36

stichting. Naast de opbrengsten uit de Wagenborg Store en schenkingen en donaties van zowel privépersonen als bedrijven, worden ook regelmatig rechtstreeks bijgedragen door Wagenborg personeelsverenigingen.

Bootvluchtelingen gered In de Golf van Mexico heeft het m.s. “Marietje Wereldwijd voeren wij transportactiviteiten uit

verplaatsbare mini-winkel en slimme kar voor de afvoer

die impact hebben op de omgeving. Wij hebben

van straat-afval. Ongeveer 900 fietsambulances zijn er

verantwoordelijkheden voor de omgeving

inmiddels lokaal geproduceerd.

en de bevolking. We stimuleren daarom de

Het nieuwste project waar Transport4transport aan

werkgelegenheid voor de lokale bevolking,

meewerkt is het opzetten van een bakkerij en een

en zorgen ervoor dat onze werkzaamheden

distributienetwerk van brood met hulp van broodkarren.

zo weinig mogelijk het milieu belasten. In dit

Het bakkerijproject wordt ontwikkeld samen met bakkerij

hoofdstuk beschrijven we hoe invulling wordt

Kolkman uit Schoonebeek. Een ander nieuw project is de

gegeven aan maatschappelijke betrokkenheid

ontwikkeling van een zogenaamde glassbottom boot. Deze

door aandacht voor mens en milieu

kan lokaal gebouwd worden door een scheepswerf aan de

Aandacht voor de mens

rand van Lake Malawi. Zo’n boot kan rondvaarten gaan verzorgen met toeristen door de zeer heldere en visrijke

De Wagenborg Store ondersteund projecten in Malawi.

wateren van het reusachtige meer.

De stichting Transport4Transport is een stichting die zich

Een groot deel van deze projecten worden gefinancierd

richt op het verbeteren van transport in Malawi. Wat

door of met hulp van de Stichting Transport4transport. Een

enkele jaren geleden begon als een werkplaats voor de

stichting die voor een belangrijk deel haar geld krijgt uit de

productie van fietsambulances in het straatarme Afrikaanse

opbrengsten van de Wagenborg-Store, de internetwinkel

land Malawi, is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke

die onder het Wagenborg-logo schaalmodellen verkoopt

leverancier van deze transportmiddelen in het zuidelijk

van o.a. zware transportcombinaties en mobiele kranen van

deel van het land. Van waterkar en rijdende melkbus tot

Wagenborg Nedlift. Alle opbrengsten uit deze

Marsilla” van Rederij Danser-Van Gent 24 Haïtiaanse bootvluchtelingen gered.

Skeeleren voor KIKA Een aantal Wagenborg medewerkers heeft deelgenomen aan een 24-uurs marathon skeeleren voor het goede doel “KIKA” (kinderen kankervrij). Een initiatief met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor o.a. onderzoek naar deze ziekte. Deelnemers hebben zelf sponsoren gevonden, die geld gaven of materialen sponsorden. Wagenborg sponsorde de kleding en de helmen. Met een team van maximaal zes personen moest men in een estafette, gedurende 24 uur zoveel mogelijk rondes van 2,2 kilometer rijden. Uiteindelijk is er per persoon ongeveer negentig kilometer gereden en werd er in totaal € 58.000,opgehaald voor KIKA. Er was een eervolle vermelding voor het Wagenborg Team. Dankzij vele sponsoren, en verkochte lootjes, hadden zij het meeste geld binnen gehaald.

Aandacht voor het milieu De vloot voldoet aan de ISO 14001 norm. Dit is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Dit milieumanagementsysteem is een onderdeel van ons Total Quality Management System (TQMS) en richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. We streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze schepen. De milieuprestaties van de schepen worden gemeten met behulp van zogenaamde Energy Efficiency Management Plans. De resultaten worden gepresenteerd in het Environmental Report. Naast acties op het gebied van brandstofbesparing worden in het kader van milieubesparende activiteiten de zogenaamde “environmental particulars” bijgehouden. Eens per kwartaal moeten uitschieters in verbruiken aan de orde worden gesteld in het ISO 14001 overleg. De milieueffect analyse wordt gepubliceerd in de Shipboard Operation Manuals, zodat iedereen aan boord op de hoogte is. We zijn in 2012 begonnen met de bouw van een serie schepen voorzien van een nieuw ontwikkeld type boeg. De voordelen van deze boeg zijn o.a. een rustiger zeeganggedrag en een lagere weerstand op diverse diepgangen. Het motorvermogen blijft hierdoor beperkt, waardoor het brandstofverbruik veel lager is.

37


38

39

Reining heeft begin september haar tweede Lange Zware

temperatuur van het koelwater wordt de optimale balans

rijtraining wordt duidelijk waarom de chauffeur op een

Regionale betrokkenheid

Vrachtcombinatie (LZV) in gebruik genomen. Deze heeft

tussen diesel en LPG bepaald. Deze verhouding ligt over

bepaalde manier rijdt. Vervolgens krijgt de chauffeur tips

Wagenborg geeft blijk van haar regionale betrokkenheid

een laadcapaciteit van maar liefst 54 europallets, ten

het algemeen rond 70% diesel en 30% LPG. Reining zet

aangereikt om zuiniger te gaan rijden.

door lokale initiatieven te ondersteunen en diverse

opzichte van 34 europallets in een normale megatrailer

hiermee een volgende belangrijke stap in haar streven naar

Het aansturen is mogelijk door middel van een track- en

maatschappelijke verzoeken te honoreren. Bij de inkoop

of 38 europallets in een volumecombinatie. Deze grotere

duurzame logistiek.

tracesysteem. In dit systeem is te zien waar een wagen rijdt

van producten en/of diensten wordt gekeken naar

laadcapaciteit maakt de LZV tot een milieuvriendelijke

Daarnaast beperken we de CO2 uitstoot en het

en wat zijn brandstofniveau op dat moment is en ook waar

leveranciers in de regioâ&#x20AC;&#x2122;s waar we gevestigd zijn. Dat geldt

transportoplossing. Daarnaast beschikt deze LZV over een

brandstofverbruik door het Shell Fuel Save Partner

de tanklocaties zijn. Hierdoor kan de planner bekijken

ook voor het ondersteunen van projecten op het gebied van

innovatief brandstofsysteem, waarbij LPG en diesel worden

Systeem. Dit systeem registreert verschillende waarden die

waar de chauffeur het beste kan tanken.

cultuur, sport en onderwijs.

gecombineerd. Bij volledige belasting (bijv. optrekken)

gerelateerd zijn aan rijgedrag. Zo wordt het remgedrag

Door het aanpassen van het rijgedrag en het beheersen van

gebruikt de motor 100% diesel, bij gedeeltelijke belasting

van de chauffeur gemeten, cruise control gebruik, het gas

het tanken hoopt Reining een verdere besparing van 4% te

(bijv. cruise control) wordt LPG toegevoegd. Afhankelijk van

geven en het laten uitrollen van de vrachtwagen. Shell zet

realiseren op brandstofverbruik en uitstoot van CO2.

parameters als toerental, turbodruk, ingespoten hoeveelheid

deze waarden om in cijfers en uit deze cijfers wordt het

diesel, stand van het gaspedaal en de koppel en de

chauffeurscijfer en het voertuigcijfer bepaald. Tijdens een


40

41

NAWOORD

7


42

Uit de in dit verslag genoemde ontwikkelingen binnen en

opvolgingsplanning is een belangrijke voorwaarde om te

buiten Wagenborg, blijkt dat we nog steeds turbulente

overleven in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

tijden meemaken. Turbulente tijden zijn er gedurende de

Dit is niet eenvoudig. Opvolgingsplanning vraagt de

114 jaar vaker geweest en telkens is het ons gelukt om

bereidheid van leidinggevende om medewerkers te

deze lastige periodes te overleven.

labelen; komt iemand wel of niet voor promotie in aanmerkingen hoe functioneert iemand. Leiders moeten

In elk tijdsgewricht hebben we vast gehouden aan

hierover met de medewerkers van gedachten wisselen. Zij

onze Wagenborg waarden die kenmerkend zijn voor

moeten weten wat de sterke en zwakke punten van zichzelf

een familiebedrijf en die gericht zijn op continuïteit en

en van hun team zijn en deze bespreken. Het vraagt van

duurzaamheid in onze relaties met medewerkers en klanten.

managers om talenten af te staan of te delen met andere

De grote loyaliteit van directie en medewerkers stelt ons

afdelingen. Zij moeten zich minder op korte termijn succes

in staat om onze langetermijnvisie te realiseren. Hierdoor

richten en oog hebben voor het succes van de organisatie

ontstaat er een “wij” gevoel bij de werknemers, dat blijkt

over 3 á 5 jaar.

uit hun trots en loyaliteit bij het bedrijf. Het besef moet ontstaan dat er ook op management niveau Het zijn ook turbulente tijden op de arbeidsmarkt. Om

gaten zullen vallen als er niet aan opvolging wordt gewerkt.

de vergrijzing in Nederland betaalbaar te houden wil het

Een dergelijke langetermijnvisie op talentontwikkeling,

kabinet dat we langer doorwerken. Dit vraagt van ons

die uitgaat van onze kernwaarden legt de basis voor

een gericht leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierbij moet

continuering van het succes van ons familiebedrijf.

worden uitgegaan van de unieke capaciteiten, wensen en behoeften van de (oudere) werknemer. Flexibele

Juist onze waarden helpen in deze turbulente tijden. Ze

werktijden en arbeidsomstandigheden zijn van grote

zijn koersbepalend en helpen onze identiteit en kracht

invloed op de duurzame inzetbaarheid . Werkgever en

te versterken, waardoor we herkenbaar zijn en blijven

medewerker hebben een gemeenschappelijk belang bij

in de markt. Juist nu is “Maintaining values in turbulent

een goede gezondheid van de werknemer, zodat deze in

Times” van levensbelang. Omdat wij geloven in het feit

staat blijft om door te werken tot op hogere leeftijd. Een

dat we, door vast te houden aan de typische Wagenborg

goed gezondheidsbeleid van Wagenborg is hierbij een

waarden, ook de huidige turbulente tijden zullen doorstaan.

voorwaarde. Door de vergrijzing gaan de komende jaren het aantal

Bert Buzeman

opvolgingsvraagstukken toenemen. Een goed doordachte

Manager Personeel & Organisatie

43


Wagenborg Shipping B.V. Marktstraat 10 P.O. Box 14 9930 AA Delfzijl The Netherlands www.wagenborg.com

Sociaal Jaarverslag 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you