Sakura | Pen-Touch Ceramglass

Page 1

Draw directly on porcelain, glass and ceramic

choose your language

! lf e s r u o y s m e it e z li a n o s Per ¢ No baking required ¢ Dishwasher safe ¢ Colourfast & won’t fade


Draw directly on porcelain, glass and ceramic

! lf e s r u o y s m e it e z li a n o s Per ¢ No baking required ¢ Dishwasher safe ¢ Colourfast & won’t fade


The p osns dibleilsitsie! s are e The Sakura Pen-touch® Ceramglass creative marker is the only real marker that enables you to draw on glass, ceramic and porcelain items. The decorated items require no baking, are dishwasher safe, colourfast and won’t fade. Do not hand-wash or scratch.

        

Available in 8 vibrant colours 2 tip sizes: 1 mm (fine) and 2 mm (medium) Dishwasher safe after a full drying time of 12 hours Do not hand-wash or scratch Dries at room temperature, does not require baking Good adhesion to glass, ceramic and porcelain surfaces Odourless, water-based ink which covers effectively The ink does not run Easy to make corrections while you work

1 mm fine

2 mm medium


1

4

2

5

3

6

How to get started: 1 Wash the glass or ceramic object by hand or in the dishwasher. 2 Ensure there are no dusty or greasy marks on the surface. Clean with alcohol and a lint-free cloth. 3 Shake the Sakura Pen-touchÂŽ Ceramglass marker before you use it. 4 Push down on the tip of the pen. 5 Do this several times to ensure that the ink flows into the tip. Draw your design on the object you have chosen. 6 Make your household articles come to life using simple lines and dots. You can also use stencils or templates to help you with your drawing.


Give it a h ! p er s onal tou c Success guaranteed! It is very simple to correct a mistake with the Sakura Pen-touchÂŽ Ceramglass. You can use a cotton wool bud, a cloth dipped in alcohol or baby wipes. For up to 12 hours you can still easily remove or change things. So success is guaranteed! decorative Only for decoration purposes. Do not use the ink on surfaces that come into direct contact with food or drinks, such as the tops of plates or the insides of cups! Store your Sakura Pen-touchÂŽ Ceramglass pens horizontally.

Designed and produced under guidance of:

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com /sakura-europe @sakura_europe

99XCGKCLGB2


teken direct op porselein, glas en keramiek

Maak het p er s oonlijk! ¢ hoeft niet in de oven ¢ vaatwasser bestendig ¢ kleurecht & kleurvast


Voor onleijinkhdeigdevne!el moge

De Pen-touch® Ceramglass creatieve marker is de enige echte marker die glas, keramiek en porselein decoreert, die niet afgebakken moeten worden en die vaatwasbestendig, kleurecht & kleurvast zijn. Niet met de hand wassen of krassen.

        

Verkrijgbaar in 8 levendige kleuren 2 puntdiktes: 1 mm (fijn) en 2 mm (medium) Vaatwasbestendig na complete droogtijd van 12 uur Niet met de hand wassen of krassen Aan de lucht drogend, hoeft niet in de oven Goede hechtkracht op glas, keramiek en porselein Geurvrije, dekkende inkt op waterbasis Inkt vloeit niet uit Tijdens gebruik eenvoudig correcties te maken

1 mm fine

2 mm medium


1

4

2

5

3

6

Hoe ga je aan de slag: 1 Was het glazen of keramieken voorwerp met de hand of doe het in de vaatwasser. 2 Maak het oppervlak stof- en vetvrij. Ontvet het met brandspiritus en een niet-pluizende doek. 3 Schud de Pen-touchÂŽ Ceramglass marker voor gebruik. 4 Druk de punt van de marker naar beneden. 5 Doe dit eventueel een aantal maal, zodat de inkt in de punt vloeit. Teken naar wens op het voorwerp. 6 Met eenvoudige strepen en stippen maak je de mooiste decoraties voor in huis. Maak eventueel gebruik van sjablonen en masks als je het moeilijk vindt om te tekenen.


Voor jou w h ! eigen tou c

Succes verzekerd! Met de Pen-touchÂŽ Ceramglass is het corrigeren van een foutje heel eenvoudig. Gebruik daarvoor een wattenstaafje, een doek met brandspiritus of billendoekjes. Binnen 12 uur kun je het nog heel makkelijk weghalen of veranderen. Succes verzekerd dus! let op: Uitsluitend voor decoratie doeleinden. Gebruik de inkt niet op oppervlakken die direct in contact komen met etenswaren of dranken zoals snijvlakken van borden of de binnenkant van kopjes! Pen-touchÂŽ Ceramglass horizontaal bewaren.

Designed and produced under guidance of:

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL www.royaltalens.com /sakura-europe @sakura_europe

99XCGKCLNL2