Page 1

JE ČAS VSTOUPIT MEZI ELITU

TIPY

TŘPYTIVÝ ČAS SVĚT DÁMSKÝCH HODINEK

NA EXKLUZIVNÍ

DÁRKY

SBÍRKA RARIT Ročník 4, Prosinec/December 2011

FERRARI SA APERTA

CHRISTMAS INSPIRATION


N

evím jak vám, ale mně tenhle rok utekl strašně rychle. Než jsem si zvykl na to, že místo 2010 musím psát 2011, byl březen, prázdniny mi protekly mezi prsty a než jsem pořádně zaregistroval podzim, je v obchodech vánoční výzdoba. Možná je to tím, že tento rok byl ve znamení řady změn a nových podnětů, bylo mnohem víc práce a teď koncem roku jsme spustili ještě dva další paralelní projekty. Každopádně Vánoce jsou zde a měli bychom si je užít. I když je řada lidí z Vánoc spíš ve stresu, jsou to svátky klidu. Právě v tomto období je kouzelné, že volno mají všichni, a jsou to jediné dny, kdy si opravdu můžeme vypnout pracovní mobil, protože nikdo volat nebude. Co může být hezčí, než strávit několik dnů s rodinou, přáteli a lidmi, na které za celý rok nemáme tolik času, kolik bychom chtěli. Pokud máte děti, jsou Vánoce obzvlášť kouzelné, protože vidět vánoční kouzlo dětskýma očima, je jako návrat do dětství. Vánoce jsou úžasné i obchodně a konec roku znamená pro naprostou většinu firem zvýšené zisky. Letošní Vánoce jsou bohužel poznamenány nadcházejícící novou krizí a v následujících týdnech budeme sledovat pře, jestli euro zrušit či zachovat. Tak či onak, ekonomická budoucnost evropské unie není dobrá a rok 2012 bude pro řadu lidí těžší, než tomu dosud bylo. Na stránkách RoyalReportu jsme pro vás na prosinec připravili řadu podnětů a nápadů na vánoční dárky, našli jsme několik resortů pro zimní dovolenou, přinášíme i módní tipy a mnoho dalších informací, které vám jistě vánoční čas zpříjemní. Od nového roku, kdy už budeme vycházet pátým rokem, jsme připravili několik nových rubrik a věřím, že vás naše nová náplň potěší. Pro tohle období bych vám ale za celý tým RoyalReportu rád popřál krásný konec roku a poděkoval za vaši dlouhodobou přízeň. Přejeme vám také úžasně klidné Vánoce a splnění všech přání, která chcete. Také vašim firmám přejeme úspěch, růst a spokojené zákazníky i zaměstnance. Užijte si konec roku a těším se na shledání s vámi zase v lednu. Miroslav Oplt

I

do not know how it is for you, but this year has gone very fast to me. Before I got used to the fact that I have to write 2010 instead of 2011, it was March, holidays flowed between my fingers and before I really noticed autumn, there are the Christmas decorations in the stores. Maybe it’s because this year has been marked by many changes and new ideas, there has been much more work and now at the end of the year we launched two more projects in parallel. Anyway, Christmas is here and we should enjoy them. Although many people are rather stressed from Christmas, it’s holiday of the peace. It is magical that in this season, everybody has days off. Those days are usually the only days when you really can turn off the business mobile phone, because no one will call. What could be nicer than spending a few days with family, friends and people, who we don´t have much time to be with during the year. If you have kids, Christmas is particularly magical, because the magic of Christmas seen through the children’s eyes, is like returning to childhood. Christmas is amazing time for the business too and the end of the year means increased profits for the vast majority of firms. This year’s Christmas is unfortunately marred with upcoming new crisis and in the following weeks we will follow the discussions whether to keep or revoke the euro. Anyhow, the economic future of the European Union is not good, and 2012 will be more difficult for many people than the previously one. On the December RoyalReport´s pages we have prepared the number of suggestions and ideas for Christmas gifts, we found several resorts for winter holidays, we bring you even fashion tips and much more that will surely sweeten your Christmas time. From the begining of the next year, when we are going to be the fifth year on the market, we are preparing several new sections, and I believe that you will enjoy the new content. For this period, me and the whole RoyalReport team would like to wish you a beautiful end of the year and thank you for your long patronage. We wish you a peaceful Christmas and fulfilling all the wishes that you want to. We wish your companies success, growth and satisfied customers and employees. Enjoy the end of the year and I look forward to seeing you again in January. Miroslav Oplt


Miroslav Kredvík

Majitel společnosti Dobrá vína s.r.o.

Vydavatel / Publisher: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Šéfredaktor & PR / Editor in chief & PR: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Kreativní ředitelka / Creative director: Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Výkonná ředitelka / Executive director: Stella Fričová - sfricova@royalreport.cz Redakce / Editors: redakce@royalreport.cz - 222 541 412 životní styl, cestování, design a móda / lifestyle, travel, design and fashion: Petra Uhráková - puhrakova@royalreport.cz Ivona Cibulková - icibulkova@royalreport.cz Milan Žoha - mzoha@royalreport.cz golf Jan Dvořák - jdvorak@royalreport.cz auta, křídla a voda / cars, wings & water: Robert Henych - rhenych@royalreport.cz Ing. Jaroslav Příhoda - jprihoda@royalreport.cz Jakub Šebesta - jsebesta@royalreport.cz investice / investments: Petr Nakoupil - pnakoupil@royalreport.cz Obchodní oddělení / Commercial section: Petr Königsmark - pkonigsmark@royalreport.cz – 733 551 172 Eva Čapkovičová - ecapkovicova@royalreport.cz – 739 765 006 Martina Koudelová – mkoudelova@royalreport.cz – 733 729 201 Jana Lysáčková – jlysackova@royalreport.cz – 733 669 399

CEO Dobrá vína s.r.o. Snad jsem dnes již příliš konzervativní a mým zájmem zůstávájí jen silná auta a pár značkových doplňků. Cestuji jen do Francie, protože miluji víno, ale RoyalReport mě vždy potěší, že mi přinese něco nového a vždy upoutá něčím, o čem jsem neměl do té doby ani potuchy. Jako například v tématu cestování, designu a módě. Temperamentně psané texty, kde oči letí po řádcích, že člověk ani čas nevnímá… A pak přijde skvělá práce „á la image… super fotky“, fungujíc v tomto segmentu, vím, jak cenné jsou tyto devizy. Gratuluji a držím palce…

Grafika / Graphic designer: Jan Andrt - grafika@royalreport.cz Právní zastoupení / Legal Representation: Mgr. Ing. Martin Černý martin.cerny@praguelaw.cz www.praguelaw.cz Vydavatel / Issuer: Royal Group International, a.s. Registrace / Registration: MK ČR E 18223 ISSN: 1803-2362 Telefon / Telephone: +420 222 541 412-419 Fax: +420 222 520 304 E-mail: info@royalreport.cz www.royalreport.cz Předplatné / Subscription: predplatne@royalreport.cz

Said about us: Perhaps I have been too conservative now and only strong cars and a pair of designer accessories remain as my interest. I travel only to France just because I love wine, but RoyalReport always makes me happy. It brings every month something new, things that attracts my attention, things I haven´t seen before. Mainly in travelling, design or fashion section. Lively written texts, where the eyes fly line by line, that one does not perceive time ... And then comes the great work- „ images of great photos”. Working in similiar business section I know how valuable they are. Congratulations and keep my fingers crossed ...

Fotografie v časopise / Photo inside the magazine: Archiv firem / Brand archive Titulní foto/cover photo: Louis Mariette photo by Stuart Weston

KARIÉRA V ROYALREPORT Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografií z tohoto časopisu nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, bez písemného souhlasu vydavatele. Tiskové chyby vyhrazeny. The advertiser is responsible for the advertising contents. No parts of the text or photos of the Magazine can be used, copied or distributed in any form or any manner without written consent of the publisher. Misprints reserved.

Chcete spolupracovat s nejexkluzivnějším lifestylovým časopisem v Čechách? RoyalReport rozšiřuje svůj tým. Hledáme spolupracovníky v oblasti: web-designer, manažer inzerce, redaktor. Své nabídky s životopisem a fotografií prosím zasílejte na: prace@royalreport.cz


OBSESSION Široká 7, Praha 1, +420 224 817 318 www.obsession.cz

Foto: Petra Ficová, makeup / hairstyle: Tomáš Moučka, modelka: Kateřina Sokolová, styling: Obsession. Děkujeme farmě Levin za umožnění fotografování.


26

50

52

112

6. NOVINKY NEWS

10. KULTURNÍ TIPY

CULTURAL TIPS

14. ÚŽASNÉ KNIHY

AMAZING BOOKS

21. MÓDA

FASHION

22. PŘÍTEL DO NEPOHODY

FRIEND FOR THE BAD WEATHER

24. SVŮDNÁ VEČERNICE

SEDUCTIVE EVENING STAR

26. V BARVÁCH SLUNCE

IN THE COLORS OF THE SUN

28. DIVOKÁ ŠELMA WILD BEAST

78

74 44

65. CESTOVÁNÍ

TRAVELLING

68. BRÁNA ČERNÉHO KONTINENTU

THE GATEWAY TO THE DARK CONTINENT

74. BENÁTKY SEVERU

VENICE OF THE NORTH

78. S VŮNÍ VANILY

WITH THE SCENT OF VANILLA

84. POSTRACH JAPONSKÉ GASTRONOMIE THE TERROR OF JAPANESE GASTRONOMY

86. SLAVNÉ JISKŘENÍ SLAVNÉHO VÍNA FAMOUS SPARKLE OF THE FAMOUS WINE

90. STAROŽITNOSTI ANTIQUES

99. DESIGN

DESIGN

30. CELEBRITY DĚTEM…

100. 61 POKOJŮ, 21 UMĚLCŮ, 1000 NÁPADŮ

32. KRÁL KOŽICHŮ

104. ARCHITEKT SE ZELENOU DUŠÍ

CELEBRITIES FOR CHILDREN… THE KING OF FURS

34. KABELKA O VÁS VYPRÁVÍ

A HANDBAG TELLS A STORY ABOUT YOU

36. ŠPERKY

JEWELLERY

36. BLÝSKAVÁ NADÍLKA

THE SPARKLING COLLECTION

38. TŘPYTIVÝ ČAS

GLITTERING TIME

42. KABELKA JAKO ŠPERK HANDBAG AS A JEWEL

44. MECHANICKÉ ZÁZRAKY MECHANICAL MIRACLES

52. KOSMETIKA

COSMETICS

52. FEMME FATALE FEMME FATALE

54. VŮNĚ NOCI

SCENT OF THE NIGHT

56. VĚČNÁ KRÁSA ETERNAL BEAUTY

58. MUŽSKÉ CHARISMA MALE CHARISMA

61 ROOMS, 21 ARTISTS, 1000 IDEAS ARCHITECT WITH THE GREEN SOUL

106. BYDLETE INTELIGENTNĚ! LIVE INTELLIGENTLY!

108. 3D TECHNOLOGIE 3D TECHNOLOGIES

111. VÍTR VE VLASECH

WIND IN YOUR HAIR

112. ZAPOMENUTÝ HRDINA A FORGOTTEN HERO

118. LIGA VÝJIMEČNÝCH

THE LEAGUE OF THE EXTRAORDINARY

120. DUU MONOPOST OD CR&S DUU SINGLE-SEATER BY CR&S

124. NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ SIZE MATTERS

126. GOLF

GOLF

126. SUN CITY RESORT SUN CITY RESORT

128. TURECKÝ GOLFOVÝ RÁJ TURKISH GOLF PARADISE

130. INVESTICE

INVESTMENT

4

120

66

104


NOVINKY/NEWS

INSPIRATION FROM THE TROPICS

Harmonická a jednoduchá přírodní forma pocházející z tropů- tykev, byla po staletí používána jako mísa, nádoba na vodu či hudební nástroj a stala se inspirací pro vytvoření jedinečného závěsného svítidla Calabash. Organický design vytváří lesklé plochy, které odrážejí živé obrazy okolního prostředí, umocněné svou barevností- černá, červená, stříbrná nebo zlatá. Plnou krásu si můžete prohlédnout v designovém studiu Amos. Rozzařte svůj domov. Amosdesign.cz

INSPIRACE Z TROPU Harmonic and simple natural form from the tropics- gourd, was for centuries used as a bowl, water tank or a musical instrument, and became the inspiration for a unique hanging lamps Calabash. The organic design creates a shiny surface that reflects images of living environment, dominated by its color- black, red, silver or gold. The full beauty can be seen in a design studio Amos. Brighten your home. Amosdesign.cz

6

Jako poctu geniálnímu vizionáři Stevu Jobsovi vytvořila avantgardní hodinářská značka De Bethune hodinky, které jsou ale zároveň krytem na nejnovější iPhone 4S. Díky titanu, z něhož jsou vyrobeny, chrání před mechanickým poškozením, ale také svého uživatele před možnými nebezpečnými vlivy elektromagnetického záření. Designéři se nechali inspirovat vesmírnou lodí, modřený titan s bílým zlatem a diamanty pak evokují hvězdnou oblohu. Dream Watch IV byly vyrobeny v limitované edici pouhých 12 kousků a budou mít svou premiéru na začátku příštího roku, na oficiální výstavě De Bethune v Ženevě, od 15.- 20. ledna. Debethune.com

VZHŮRU KE HVĚZDÁM UP TO THE STARS

As a tribute to the genius visionary Steve Jobs the avant -garde watchmaker DeBethune created a watch, which is but a cover of the latest iPhone 4S. Thanks to titanium, which the watch are made of, they are protected against mechanical damage, but also against possible harmful effects of electromagnetic radiation. Designers were inspired by space ship, blueing titanium with white gold and diamonds evoke the starry sky. Dream Watch IV were produced in a limited edition of just 12 pieces and will have its premiere early next year, the official exhibition of De Bethune in Geneva, from 15th to 20th January. Debethune.com

BVLGARI V PRAZE BVLGARI IN PRAGUE

Už nemusíme paběrkovat a úporně shánět po různých buticích nádherné skvosty šperkařského velikána Bvlgari. V listopadu totiž oficiálně vstoupil na český trh a oslavil otevření svého butiku na Pařížské ulici v Praze. Můžeme si tak zakoupit veškerý sortiment produktů Bvlgari, včetně i těch nejžhavějších novinek. Tváří otevření butiku se stala Dagmar Havlová, která se zaskvěla v diamantové sadě z kolekce Elisia. Bvlgari.com

We do not glean a fierce look after beautiful gems of jewelry giant Bvlgari in various boutique. In November, Bvlgari officially entered the Czech market and celebrated the opening of its boutique on Paris Street in Prague. We can buy there all the Bvlgari range of products, including even the hottest news. Dagmar Havlová became a face of the boutique opening. She excelled in the collection of diamond set Elisio. Bvlgari.com


Praha I Brno Karlovy Vary Špindlerův Mlýn Mladá Boleslav Hluboká n./Vl.

SPARKLING END OF THE YEAR

ŠUMIVÝ KONEC ROKU

inzerce

Ke konci roku neodmyslitelně patří šampaňské víno. Dom Perignon přináší pro toto období odvážnou, ultra- moderní kreaci Shield Box, která je inspirována geometrickými liniemi opatství, kde Don Perignon pracoval. Vitráž a rozetová okna jsou prvky, které se objevují na této limitované edici speciálního pouzdra uhlově černé barvy. Lahev, chráněná v tepelně izolovaném pouzdře Shield Box, které lze opětovně použít, skrývá výjimečný ročník Dom Pérignon Vintage 2002, jež vás oslní svojí charakteristickou svěžestí. Domperignon.com

Champagne wine inherently belongs to the end of the year. Don Perignon brings for this season a bold, ultra-modern creation Shield Box, which is inspired by geometric lines of the abbey, where Don Perignon worked. Stained- glass windows is an element, that appears on this bottle special case limited edition. Bottle is protected by a thermally insulated housing Shield Box, which can be reused, it hides an exceptional vintage Don Perignon Vintage 2002, which will impress with its characteristic freshness. Domperignon.com


C Z E C H

R E P U B L I C

Obklady • Dlažby • Mozaiky • Kámen • Sanita • SPA • Koupelnový nábytek

Showroom INTERIORS: Showroom SPA HOME: Showroom PROJECTS:

Bělohorská 153/263 Brunclíkova 8/1878 Brunclíkova 8/1878

www.porcelanosagrupo.cz

Praha 6 Praha 6 Praha 6

tel. +420 235 320 300 tel. +420 235 311 437 tel. +420 235 312 047

email: info@porcelanosagrupo.cz


TAK PRAVIL DAVID LACHAPELLE Attention of all lovers of contemporary photography will be in December focused to Prague. Galerie Rudolfinum will present one of the largest retrospectives of the work of the famous photographer David LaChapelle in the world premiere, which tells the story of his thirty years career via more than 120 photos. Besides creating his own artistic photographs, he worked more and more as a photographer of fashion and world celebrities. He made portraits of world famous people, he stylized his models in unprecedented compositions and he embodied his and their dreams and hidden fantasies. The curatorial concept, scope and time period, which are mapped here, put the exhibition into important positions both in terms of author’s work and in terms of the gallery activity. Galerierudolfinum.cz V rámci 13. ročníku pražského festivalu České doteky hudby, který prostřednictvím vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů nabízí klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby, proběhne koncert Komorního orchestru Pavla Haase. Toto profesionální těleso s mladými hudebníky je složeno z těch nejlepších absolventů AMU a sklízí bouřlivé ohlasy publika. V jejich podání si tak budete moci užít Nokturno H dur pro smyčče od A. Dvořáka, Tchaikovského Serenádu C dur, Vivaldiho koncert pro 2 hoboje či Mozartovu serenádu D dur. To vše v nádherné rudolfínské Sukovo síni 27. 12. 2011. Ceskedotekyhudby.cz

CHRISTMAS NOCTURNO

VÁNOČNÍ NOKTURNO

Within the 13th annual festival Czech Touches of Music in Prague, which via Christmas, New Year and Three Kings concerts offers classical music in the area of orchestral, chamber and recital work, a concert of the Chamber Orchestra of Paul Haas will take place. This professional ensemble of young musicians is composed by the best graduates of AMU and reaps the tumultuous applause from the audience. In their interpretation you can enjoy the Nocturne in B major for strings by Dvorak, Tchaikovsky’s Serenade in C Major, Vivaldi’s Concerto for 2 oboes and Mozart’s Serenade in D Major, all in the wonderful Rudolfino’s Suk Hall on the 27th December 2011. Ceskedotekyhudby.cz

10

1900-1948

SO SAID DAVID LACHAPELLE

SALONY

Pozornost všech milovníků současné fotografie bude v prosinci upřena na Prahu. Galerie Rudolfinum uvede ve světové premiéře jednu z největších retrospektiv tvorby slavného fotografa Davida LaChapella, která prostřednictvím více než 120 fotografií představí příběh jeho třicetileté kariéry. Vedle tvorby vlastních uměleckých fotografií pracoval stále více jako fotograf módy a světových celebrit. Portrétoval světově proslulé osobnosti, své modely stylizoval do nevídaných kompozic, zhmotňoval jejich i své sny a skryté představy. Kurátorský koncept, rozsah i časové období, které pražská expozice mapuje, staví výstavu do významné pozice jak z hlediska autorovy tvorby, tak z hlediska galerijní činnosti. Galerierudolfinum.cz

PŘEDNÍ MÓDNÍ

KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Jako volné pokračování cyklu „Česká móda“, realizovaného Uměleckoprůmyslovým museem v letech 1989—2007, představuje současná výstava na souboru osmdesáti oděvů vzestup a úpadek pražských módních salonů v období let 1900—1948. Ukázky tvorby třiceti pěti závodů, mezi nimiž jsou nejluxusnější podniky jako Rosenbaum, Podolská, Roubíčková, Bárta, ale i střední a malé firmy, dokládají, že vyhlášená pražská elegance vznikala spojením tradice dokonalého řemeslného zpracování a úzkého kontaktu s aktuálními francouzskými a anglickými módními trendy, které byly přizpůsobovány místnímu vkusu a životnímu stylu. Upm.cz

As a sequel series, “Czech fashion”, implemented by the Arts and Crafts Museum in the years 1989-2007, on a set of eighty garments the current exhibition represents the rise and the fall of the fashion salons in Prague in the period from 1900 to 1948. Samples of the work of thirty-five factories, where among them are the most luxurious business like Rosenbaum, Podolská, Roubickova, Barta, but also medium and small businesses show that the well-known Prague elegance developed by a combination of a tradition, a perfect craftsmanship and a close contact with current French and English fashion trends, which were adapted to local tastes and lifestyle. Upm.cz


%2H:>=?A6AB@-2ED@>@3:= )E?>ID

HDB6>62DD6?D:@?D@I@EB42B 2?5G2C9:?8

#2BD@F>ID

.2C93BEC9

(2B<@F2?J52B>2

B66A2B<:?8

(:4<EAC6BF:46

(:4<EAC6BF:46

#@?J6BF246=2<E

@2DAB@D64D:@?

#@?J6BF246<2B@C6B:6

@5IG@B<AB@D64D:@?

:D?2:>AB68?246< 6

$62D96B4=62?:?82?5:>AB68?2D:@?

:D?256J:?76<46<=:>2D:J246

=62?:?82?55:C:?764D:@?@72:B4@?5:D:@?:?8

( AB2F<I6DB?< :F@D?>EAB@CD 65

?F:B@?>6?D2==I7B:6?5=I56D6B86?DC

/$)').* (2 C< (B292 @D6=!?D6B@?D:?6?D2= 2B286 >@3:= 6>2:=42BG2C96H6=6B@4J

GGG6H6=6B@4J


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Komponovaný večer skládající se ze tří propojených částí proběhne 11. 12. 2011 od 19. 00 hod. v Divadle Bolka Polívky U22 v pražské Úhřiněvsi. Hlavním programem je vystoupení domorodých tanečníků z Velikonočního ostrova – Rapa Nui. Ti, prostřednictvím bojového tance HOKO, který se ve své originální podobě dochoval pouze na ostrově Rapa Nui, přiblíží místní kulturu, zvyky a obyčeje. Na tuto část programu plynule naváže přednáška dobrodruha a filmaře Steva Lichtaga, který na základě vlastních cestovatelských zážitků a zkušeností poodhalí roušku záhad a tajemství tohoto krásného a divokého kousku světa. Před a po ukončení akce je možné shlédnout ve foyer divadla fotografickou výstavu dokumentující krásy ostrova. Divadlobolkapolivkyu22.cz

DANCE OF EASTER ISLAND

TANEC Z VELIKONOČNÍHO OSTROVA The composed evening which consists of three connected parts take place on the 11th December 2011 at 19:00 in the Theatre of Bolek Polivka U22 Uhříněves in Prague. The main program is the performance of indigenous dancers from Easter Island - Rapa Nui. They are going to present the local culture, customs and traditions through a martial dance HOKO, which is preserved in its original form only on the island of Rapa Nui. This part of the lecture will be followed by an adventurer and filmmaker Steve Lichtag, who will uncover the mystery of this beautiful and wild part of the world by sharing the experiences from his own travels. A photographic exhibition, capturing the beauty of the island, can be seen in the theater lobby before and after the show. Divadlobolkapolivkyu22.cz Legendární španělský tenor José Carreras se vrací do Prahy. Po celém světě se proslavil nejen svými procítěnými interpretacemi Verdiho a Pucciniho děl, ale především mnoholetým působením v hvězdném triu “Los Tres Tenores” (Tři tenoři) spolu s Plácidem Domingem a Lucianem Pavarottim. Koncem letošního roku tato operní superstar opět zavítá do Prahy, a to poprvé do O2 arény. Slavného zpěváka doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, sopranistka MiHae Park a Kühnův dětský sbor. Vánoční atmosféru tohoto koncertu podtrhne romantická vánoční scéna a také speciální vánoční repertoár, sestavený pro tento večer. O2arena.cz

CHRISTMAS WITH JOSÉ CARRERAS

VÁNOCE S JOSÉ CARRERASEM The legendary Spanish tenor José Carreras returns to Prague. He’s famous throughout the world not only for his heartfelt interpretations of Verdi and Puccini works, but also for performing for many years in the star trio “Los Tres Tenores” (three tenors), along with Plácido Domingo and Luciano Pavarotti. At the end of this year, this opera superstar will come back to Prague, for the first time to the O2 arena. The famous singer will be accompanied by The Czech Radio Symphony Orchestra, soprano Park MiHae and Kühn’s Children’s Choir. The Christmas atmosphere will be highlighted by a romantic Christmas scene and a special Christmas repertoire, drawn up for this evening. O2arena.cz

12

Výstava „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, kterou pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze je završením Roku sv. Anežky, kdy oslavujeme 800. výročí jejího narození. Umělecká díla vyjadřující úctu k této ženě budou vystavena v Klášteře sv. Anežky České od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012. Mezi více než 300 exponáty se objeví výjimečná umělecká díla spojená s životem a odkazem sv. Anežky. Výstava představí sv. Anežku Českou nejen jako královskou dceru a významnou představitelku panovnického rodu, která se nestraní vysoké politiky, ale také jako řeholnici, která je prodchnuta františkánskou spiritualitou a zcela se dala do služeb potřebným. Ngprague.cz

PRINCEZNA A ŘEHOLNICE

THE PRINCESS AND THE RELIGIOUS The exhibition “Saint Agnes of Bohemia – the princess and the nun,” organized by the Archdiocese of Prague in cooperation with the National Gallery in Prague is the culmination of the Year of Saint Agnes, when we celebrate the 800th anniversary of her birth. Artworks expressing esteem to this woman will be displayed in the Convent of St. Agnes of Bohemia from the 25th November 2011 to the 25th March 2012. Among more than 300 exhibits are displayed exceptional works of art associated with the life and legacy of St. Agnes. The exhibition presents St. Agnes of Bohemia not only as a king’s daughter and an outstanding representative of the royal family, who participated in high politics, but also as a religious nun, who is imbued by Franciscan spirituality and who gave herself into the service for the needy. Ngprague.cz


windsor.ch

U Prašné brány 1, Praha 1 · Obecní dům I, Praha 1 · U Prašné brány 3, Praha 1 www.onvi.cz


KNIHY/BOOKS

OpÄ&#x203A;t je na trhu k dostĂĄnĂ­ velmi ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂĄ publikace, kterĂĄ nenĂ­ jen pro fanatiky nasĂĄklĂŠ benzĂ­nem. Je pro kaĹždĂŠho, kdo se nÄ&#x203A;kdy pokusil nÄ&#x203A;co Ĺ&#x2122;Ă­dit, bez ohledu na vÄ&#x203A;k Ä?i pohlavĂ­. Na tÄ&#x203A;chto strĂĄnkĂĄch najdete auta z celĂŠho svÄ&#x203A;ta, vĹĄech druhĹŻ, tvarĹŻ i velikostĂ­. Od maliÄ?kĂ˝ch mikroaut aĹž po obĹ&#x2122;Ă­ monstra, od majestĂĄtnĂ­ch sedanĹŻ po zĂĄvoÄ?ĂĄky, od klasik 20. let aĹž po postmodernĂ­ koncepÄ?nĂ­ prototypy, od tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; nesehnatelnĂ˝ch rarit typu exotickĂŠ Bugatti Royale aĹž po modely, vyrĂĄbÄ&#x203A;nĂŠ v milionovĂ˝ch sĂŠriĂ­ch, jako Fiat 124. NechybĂ­ zde jedinĂ˝ vĹŻz, kterĂ˝ ve svĂŠ tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; nÄ&#x203A;co znamenal. Slovart.cz

501 CARS WHICH ARE WORTH IT Again, a very successful publication for gasoline-soaked fanatics is available on the market. It is for everyone regardless of gender who ever tried to drive anything. On these sites you will find cars of all types, shapes and sizes from the whole world. Anything from smallest micro cars to gigantic monsters, from majestic sedans to race cars, from classics of the 20â&#x20AC;&#x2122;s to postmodern concept prototypes, from nearly unobtainable rarities like the exotic Bugatti Royale to models produced in series by millions like Fiat 124. No car which meant something in its category is missing here. Slovart.cz

V dobÄ&#x203A;, kdy mnohdy nevĂ­me jak se orientovat v mnoha informacĂ­ch o tom jak Şít, jĂ­st, hubnout, nestĂĄrnout, pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ profesor FrantiĹĄek Fremuth se zĂĄbavnou knihou Ĺ˝ivot na hranÄ&#x203A;. Ä&#x152;tivou formou jsou zde zpracovĂĄna tĂŠmata Ĺživota, jako napĹ&#x2122;Ă­klad sex a pĹ&#x2122;ĂĄtelstvĂ­, alkohol blahodĂĄrnĂ˝, s potÄ&#x203A;ĹĄenĂ­m jĂ­st a pĂ­t, jak si udrĹžet kondici a mlĂĄdĂ­â&#x20AC;Ś. VĹĄichni Ĺžijeme â&#x20AC;&#x17E;na hranÄ&#x203A;â&#x20AC;&#x153;. Kdykoliv se mĹŻĹžeme dostat na tu horĹĄĂ­ stranu. Autor ukazuje cestu, jak se dostat zpĂĄtky â&#x20AC;&#x201C; nahoru, jak proŞít kvalitnĂ­ Ĺživot. Kniha mĹŻĹže pĹŻsobit jako lĂŠk v tÄ&#x203A;ĹžkĂ˝ch chvĂ­lĂ­ch â&#x20AC;&#x17E;za hranouâ&#x20AC;&#x153;. PĹ&#x2122;edstavuje ucelenĂ˝ pohled na Ĺživot za pĹ&#x2122;ispÄ&#x203A;nĂ­ naĹĄich pĹ&#x2122;ednĂ­ch odbornĂ­kĹŻ a ĹĄirokĂŠho okruhu pĹ&#x2122;ĂĄtel autora. Knihu provĂĄzejĂ­ vtipnĂŠ ilustrace JiĹ&#x2122;Ă­ho SlĂ­vy a citĂĄty slavnĂ˝ch svÄ&#x203A;tovĂ˝ch osobnostĂ­.

    

The book is full of precious treasures pampering women for which money is not an issue. Its rich illustrations display hundreds of most valuable and epicurean products intended for women only. Everything from brilliant and spectacular objects like for example a custom wardrobe or gadgets with embedded diamonds, to sophisticated gemstone-covered accessories, cameras or mobile phones. Here are introduced exclusive items from luxury fashion to beautiful artistic jewels, which will astonish everyone. Fortunalibri.cz

14

( 88$F

""

"8(

8(

TOYS FOR GIRLS Kniha je plnĂĄ drahocennĂ˝ch pokladĹŻ rozmazlujĂ­cĂ­ch Ĺženy, pro nÄ&#x203A;Ĺž penĂ­ze nejsou dĹŻleĹžitĂŠ. Na stranĂĄch bohatĂ˝ch ilustracemi defilujĂ­ stovky nejcennÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch a nejpoĹžitkĂĄĹ&#x2122;ĹĄtÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch vĂ˝robkĹŻ urÄ?enĂ˝ch vĂ˝hradnÄ&#x203A; ĹženĂĄm, od oslnivĂ˝ch a velkolepĂ˝ch objektĹŻ, jako je napĹ&#x2122;Ă­klad zakĂĄzkovĂĄ skĹ&#x2122;Ă­Ĺ&#x2C6; na ĹĄaty nebo pĹ&#x2122;Ă­stroje posĂĄzenĂŠ diamanty, aĹž k propracovanĂ˝m, drahokamy vyklĂĄdanĂ˝m doplĹ&#x2C6;kĹŻm, fotoaparĂĄtĹŻm Ä?i mobilnĂ­m telefonĹŻm. PĹ&#x2122;edstavujĂ­ se tu exkluzivnĂ­ pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;ty od luxusnĂ­ mĂłdy aĹž k nĂĄdhernĂ˝m umÄ&#x203A;leckĂ˝m ĹĄperkĹŻm, kterĂŠ uchvĂĄtĂ­ kaĹždĂŠho. Fortunalibri.cz

 

8$F

8$F ,

 LIFE ON THE EDGE In the times when we often have no idea how to orientate in the clutter of on -&.& & 1& &$ &$ information & & $ $ & $ & $& 2&  how to"& live,/ 1& eat, 2& lose weight or not age, professor  & & & 11&0&.$"&3.& $ &($& $& "&(&(&& FrantiĹĄek Fremuth comes up with an $& ! entertain &#&. &2(-$"& ing book&2+ $$& 1&&. 1& $&2+-$" â&#x20AC;&#x153;Ĺ˝ivot na hranÄ&#x203A;â&#x20AC;? (Life on the edge). Here ( (&& & $(&&& #& $ are interpreted topics of & life readable& form, 2( (& -& $& in & a 1 .& .& & & & .& & & & 1 & like for example sex and friendship, beneficial "&%(-&(& )" , && &&  &#&&1 &# how alcohol, eating and drinking with pleasure, (&& "&-& &#&&& & & &&&( &% &.$) to maintain good shape and& &.$ &. & youthâ&#x20AC;Ś. We all live $& &.&& && #& 1"& â&#x20AC;&#x153;on the edgeâ&#x20AC;?. Anytime we can get onto the worse +& & & #& & & ( 3.& 1& &-$&0(2& &3 side. The author shows the way to get back up and &#& &1.+& $$ &% & )"&

 #& & &  +& 0( how to#&&& live quality life. The book can serve as a (& &3+&0 & &0(2 &3.& & & #&(" medicine in the hard times â&#x20AC;&#x153;beyond the edgeâ&#x20AC;? It represents an integrated life perspective with the 2&(&2$#&0$" contribution of our front experts and wide circles

 &&(& & $"&1-$ & '&* " of authorâ&#x20AC;&#x2122;s friends. Citations of famous world figures and funny illustrations by JiĹ&#x2122;Ă­ SlĂ­va accompany the texts throughout the book.

 

.8H18+8! 8 /8 )+8 B618 )6 'A!+8 !/% @."*8 8& G48 .A'%'8B')!/! % A68 48 8 )+8 B68+-'68B %6-6%878% D'88< 8 )+8 I6+- <'-188HA! )+8-<8 !:1 !8'I6%8(-688

6-8I! I!6%8 6+J #! !/8'#'+85 $J'-8)+8+ !+58#+-H8 -


KNIHY/BOOKS

ARS SACRA

Poznejte 2 000 let křesťanského umění a historie. Ars Sacra není kniha víry, ale umění. Jedná se o skutečný skvost, naprosto výjimečný a ojedinělý knižní projekt. Úchvatná luxusní publikace, srozumitelná příručka a fakty nabitá učebnice v jednom. Na 800 stranách jsou zde popsány dějiny křesťanského umění evropského a amerického světa od počátků po dnešek. Od pozdní římské a byzantské říše přes středověk, renesanci, osvícenství, romantismus až po moderní dobu – a všechna umělecká hnutí, která šla spolu s nimi. Renomovaní odborníci nabízejí možnost porozumět kulturněhistorickému kontextu umění, představují nejslavnější díla architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel. Obsahuje více než 1 000 barevných ilustrací ve velkých formátech, s důrazem na detaily, které jsou ve skutečnosti oku návštěvníka často nepřístupné. Ars Sacra doslova vyvolává touhu vyrazit na cestu a vidět tyto vznešené práce a stavby na vlastní oči. Slovart.cz Discover the 2000 years of Christian art and history. Ars Sacra is not a book of faith, but a book of art. It is a real gem; absolutely exceptional and unique book project. It is an amazing luxurious publication, a comprehensible handbook and a fact-loaded textbook in one. The 800 pages describe the Christian art history of the European and American world since their beginnings until today. It starts in the late Roman and Byzantine Empire and covers the Middle Ages, Renaissance, the Enlightenment, Romanticism, and the modern times, including all the artistic movements which followed along. Reputable experts offer the chance to understand the cultural-historical context of art by introducing the most famous works of architecture, sculpture, painting and handicraft. It contains over 1000 large-format color illustrations with emphasis on details which are often in reality not accessible to the visitors. Ars Sacra literally evokes the desire to take the trip to see these noble artworks and buildings with own eyes. Slovart.cz

16

Tento sborník 320 českých, moravských a slezských vánočních písní a koled představuje největší tuzemskou sbírku svého druhu, jaká kdy u nás byla vydána. Navazuje na menší autorův sborník Zpěvy doby vánoční a zároveň upozorňuje na souvislosti se sborníkem evropských vánočních písní Zpěvy vánoční Evropy (Triton Praha, 2007). Sbírka obsahuje písně harmonizované akordickými značkami, historicko-lingvistické poznámky a několik rejstříků. Je tedy použitelná jak pro domácí muzicírování, tak i pro další zpracování pokročilými hudebníky. Triton.cz

OUR MOST BEAUTIFUL CAROLS This collection of 320 Czech, Moravian and Silesian Christmas songs and carols represents the biggest national collection of its type ever published. It builds on the author’s smaller collection titled “ Zpěvy doby vánoční” (Sings of the Christmas time) and at the same time points out the connection with the European Christmas song collection titled “Zpěvy vánoční Evropy” (Sings of European Christmas) (Triton Prague, 2007). The collection contains songs harmonized by chord signs, historical-linguistic annotations and several indexes. It is useful for home music-making as well as for further processing by advanced musicians. Triton.cz


Vaše dovolená začíná již na palubě letadel AIR MAURITIUS. Denní odlety z Prahy a Vídně s jedním přestupem v Evropě! Komfortně! Dálkovými letadly typu Airbus A340-300. Výběr z cestovních tříd: Economy Class a Business Class. Přeprava golfového bagu do 20 kg zdarma! Prvotřídní servis a špičková kvalita služeb! Létejte s Air Mauritius, společností, která byla profesionály v oboru cestovního ruchu z celého světa zvolena za „Indian Ocean‘s Leading Airline“ v anketě World Travel Awards 2011.

www.airmauritius.com Pro více informací kontaktujte Vaši oblíbenou cestovní kancelář nebo GSA Air Mauritius, Na Perštýně 1, 110 00 Praha 1, tel: +420 222 212 614, email: GSAPraha@airmauritius.com


Z GALERIE

LA FEMME

as one of the major characters in the context of Czech art glass studio of the 20th century. Artistic creation of Bohumil Elias was from the beginning an elemental eruption of need for creating. He wasn’t looking for new forms for mere tangents of his work. He intuitively chose unusual procedures and connections, because he felt it as a necessity for the fulfillment of his thoughts. He fully enjoyed the expressive colors and the shape diversity. The author‘s very fruitful artistic career, which lasted more than forty years, ended suddenly, but his sculptures and paintings remain in the collections of dozens of domestic and foreign, public and private collections preserved as works of exceptionally inventive and solitary world-class artists.

VZÁJEMNÉ POUTO, OLEJ NA PLÁTNĚ, 180X180 CM, 2003/ MUTUAL BOND, OIL ON CANVAS

18

POLEDNÍ SLUNCE, OLEJ NA PLÁTNĚ, 155X200 CM, 2003/ MIDDAY SUN, OIL ON CANVAS

ELIÁŠOVÉ

PO BOUŘI, MALOVANÉ SKLO, V.H 90 CM, 1999 / AFTER THE STORM, PAINTED GLASS

W

2

PANÍ D. A JEJÍ OBLÍBENÉ VĚCI, OLEJ NA PLÁTNĚ, 180X130 CM, 2003/ MRS. D AND HER FAVOURITE THINGS

B

yl v kontextu české scény ateliérového skla 20. století jednou z nejvýraznějších postav. Umělecká tvorba Bohumila Eliáše byla od svých počátků živelnou erupcí potřeby tvořit. Nehledal nové formy pro pouhé ozvláštnění své tvorby. Volil nezvyklé postupy a spojení intuitivně proto, že je cítil jako nutnost pro naplnění své myšlenky. Užíval si naplno expresivní barevnosti a tvarové rozmanitosti. Autorova více než čtyřicetiletá a nesmírně plodná umělecká dráha se uzavřela náhle, nicméně jeho plastiky a obrazy zůstanou ve sbírkách desítek našich i zahraničních, veřejných i soukromých sbírek uchovány jako díla výjimečně invenčního a solitérního umělce světového formátu.

MOSTY, MALOVANÉ SKLO, VH 80 CM, 2000/ BRIDGES, PAINTED GLASS

BOHUMIL ELIÁŠ ST. (1937 -2005)

ADVERTORIAL


ADVERTORIAL

Z

aměřil svůj výtvarný zájem také ke sklu. Na rozdíl od otce však po absolutoriu SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově zvolil studium v ateliéru figurálního sochařství. Svou tvorbu nyní rozvíjí v malbě, v podobě plastik ze skla taveného do formy, ale i z malovaných a lepených desek plochého skla. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech. V této mnohosti poloh navazuje na charakter velkorysého tvůrčího rozmachu svého otce. Volí však jinou cestu, oproštěnou od expresivní barevnosti, složitosti prolínajících se plánů a především zbavenou dějovosti příběhů. K osobitému stylovému purismu či strohé přísnosti výrazu skla má blízko autorova malířská tvorba. Eliášovy obrazy tématicky vycházejí z podobných prvků, jaké se objevují i ve skle. Díla obou autorů můžete vidět v Galerii La Femme v Bílkově ulici v Praze. Text: Ivo Křen

PLANETA, OLEJ NA PLÁTNĚ, 130X180 CM, 2007, PLANET, OIL ON CANVAS

SKOK DO NEZNÁMA, TAVENÉ SKLO, D.80 CM, 2010/ STEP IN THE DARK MELTED GLASS

VIADUKT, BARVENÉ A LEPENÉ SKLO/VIADUCT, PAINTED AND STICK WITH GLUE GLASS

DOMOV STINŮ/ HOME OF SHADOWS

F

ocused his artistic interests to glass. Unlike his father, after graduating SUPŠ Glass School in Kamenický Šenov he chose studies in a figurative sculpture studio. Now he’s developing his work in the area of painting in the form of sculptures made of glass fused to forms and in the form of painted and laminated flat glass plates. Some of his work is carried out also in bronze or in other sculptural materials. By this multiplicity of positions he continues in his father’s generous artistic boom character. But he chooses a different path, freed from the expressive colors, the complicacy of mingled plans and especially bereft of the plots of stories. The artist‘s paintings are close to a stylish personal purism or an austere strict expression of the glass. Elijah paintings are thematically based on similar elements which appear in the glass. The works of both authors can be seen at the Gallery La Femme at Bilkova street in Prague. Text: Ivo Křen

BOHUMIL ELIÁŠ ML. (1980)

TWO ELIÁŠES FROM THE GALLERY LA FEMME

KONTAKT: GALERIE LA FEMME, BÍLKOVA 2, PRAHA 1, TEL: +420 224 812 656, GLF@VOLNY.CZ, WWW.GLF.CZ 19


AU PAYS DES MIMIS

ADVERTORIAL

Pokud přemýšlím, kde chci svého syna hezky obléknout, je pro mě Au pays des mimis první volbou. Oblečení pro prcky je u nás obrovská spousta, ale u naprosté většiny z nich mám pocit, že měly přijít do prodejen na Balkán. Au pays des mimis, které již svým názvem asociují francouzský styl a šarm, vlastní a vede rodilá francouzka Geraldine Berouard a její cit pro slušivé věci je znát v každém modelu.

A

u pays des mimis v listopadu propagovalo svoji akci „Staň se naší hvězdou“, díky které se 5 dětí stane tvářemi butiku vedle krásné Andrey Verešová a jejích dvou roztomilých prcků, které při té příležitosti poprvé ukázala veřejnosti. Samozřejmě tyto vítěze uvidíme na vánočních kampaních Au pays des mimis, kterou nafotí náš dobrý přítel a fenomenální fotograf Jadran Šetlík.

Obchody Au pays des mimis jsou oblíbené zejména mezi lidmi, pro které je vzhled, pohodlí a detaily, které rozvíjí fantazii jejich dětí důležité a mezi ně samozřejmě patří i celebrity. Všichni ctí pravidlo, že pokud to prckovi sluší, tak se cítí sebevědoměji. To má obrovský vliv na jeho vývoj. Podle mě není nic důležitějšího, než pěstovat v dětech sebedůvěru a osobnost, čemuž krásné, kvalitní a příjemné oblečení snad nejvíce napomáhá. V Au pays des mimis tak můžete potkat již zmíněnou Andreu Verešovou, Báru Nesvadbovou, modelku Markétu Divišovou, Kláru Doležalovou a další známé maminky, které na vzhled svých potomků dbají. Au pays des mimis právě nabízí novou zimní kolekci a u nás rozhodně nebude chybět pod vánočním stromkem. Těším se na setkání s vámi v butiku v Břehové ulici, kde najdete i luxusní modely světoznámých značek jako je Kenzo kids, Junior Gaultier nebo Paul Smith Junior ve velikostech až do 16ti let anebo v nákupním centru Nový Smíchov. www.mimis.cz

20


FASHION

MÓDA

21


PINKO

L.V.

PI

NK O

MÓDA/FASHION

LABOUTIN

GUE SS

FRIEND FOR THE BAD WEATHER

NEPOHODY

PŘÍTEL DO

GUESS

MA

RE

LL A

MA

FENDI

L.V.

GUESS

Zimní počasí, mráz a sníh nás nutí zahalit se do co nejvíce vrstev oblečení, což však ve výsledku nemusí být zrovna estetické a pro linii naší postavy lichotivé. S tím je však konec. Nejlepším přítelem tohoto období je jednoznačně kožich. V minulosti se tomuto oděvu věnovaly jen specializované značky, dnes je tomu však jinak. Na výběr máme jak kožichy z pravé kožešiny, tak i umělotiny, jejichž výhodou je barevná variabilita. Střihově se vracíme do 70. a 80. let, typický je tříčtvrteční či hodinkový rukáv. Co se týče délky, převažují krátké střihy do pasu, ale i s tříčtvrtečním budete trendy, od úplně dlouhých návrháři letos upustili. Pokud by paní Zima nebyla letos moc krutá, vyměňte kožich za vestičku, která je absolutním hitem.

X GUESS

MARELLA

RIN AR

INA

LD

I


LA EL M

AR

MÓDA/FASHION

DIOR FENDI

GUESS BY MARCIANO

L.V.

ERMANO SCERVINO

L.

V.

NK O

Winter weather, frost and snow are forcing us to put on as many layers of clothing as possible, but the result may not be just for aesthetic and our line of figure flattering. But it ends now. The best friend of this period is clearly the fur coat. In the past just specialized brands devoted to this type of clothing. These days it is different, luckily. We can chose from natural fur coats or artificial ones, whose color variation is their advantage. If it comes to shear we return to 1970´s and 80´s, typical is the three-quarter or watch sleeve. As for length waist cuts dominate, but with threequarter length you will be still trendy, the very long furs designers have left out this year. If Mrs. Winter hasn´t been very harsh this year, replace the fur with the vest, which is an absolute hit of this season.

MARINA RINALDI

L.V.

PINKO

MARELLA

PI

MARINA RINALDI

GUESS

MARINA RINALDI

O PI N K

VERSACE

23


L CHANE

SERGIO ROSSI

L.V.

PINKO

GUESS

24

VALENTINO

SALVATORE FERRAGAMO

FENDI

DIOR

BOTTEGA VENETA

PRADA

MAREL

PINKO

LA

PINKO

SVŮDNÁ

SERGIO ROSSI

SEDUCTIVE EVEN

MILA SCHON

ING STAR

MARINA RINALDI

Pro večírkový outfit není letos žádný zásadní trend, daná barva či určitý střih. Důležité je, vypadat sexy a chic. Večer se nebojte ukázat krásu vašeho těla. Krátce střižené šaty, popř. vysoké rozparky, hluboké výstřihy či obnažená ramena, rafinované kombinace průsvitných materiálů, alespoň jeden tento prvek by měl splňovat váš party oděv. A abyste opravdu zazářila, pomůžou vám k tomu nejen diamantové šperky, ale například flitry. Čím víc se budete blyštit, tím líp. Odvažte se i ve volbě barev, nebojte se kombinovat. Večerní dress code si letos vyžaduje masivní šperky, brože či spony do vlasů. Kabelka by naopak neměla pojmout víc než rtěnku a mobilní telefon.

DIOR

MÓDA/FASHION


PINKO

CHANEL

CHANEL

MARINA RINALDI

Party outfit for this year follows no major trend, color or a haircut. It is important to look sexy and chic. In the evening, do not be afraid to show the beauty of your body. Short-cut dress, high slits, low necklines or bare shoulders, refined combination of translucent materials, at least one of these elements should meet your party clothing. And to really shine, not only diamond jewelry will help you, but such as sequins. The more you will sparkle, the better. Don´t be ordinary with your color choices, don´t be afraid to combine. Evening dress code requires massive jewels this year, brooches and hair clips. On the contrary your purse shouldn´t be able to accommodate more than lipstick and mobile phone.

P

DIOR

RO I ET

FIL

I PI

DI OR

FENDI

RE TO O VA AM L SA RAG R FE

FENDI AN CH

EL

PIETRO FILIPI

DIOR

SALVATORE FERRAGAMO PPINKO

GUESS BY MARCIANO

BOTTEGA VENETA

PRADA

VEČERNICE

MÓDA/FASHION

PINKO

25


VERSACE

VE

RSA CE

GUESS

MAX MARA

BOTTEGA VENETA

L.V.

GUESS BY MARCIANO

PIETRO FILIPI

L.V.

BVLGARI

V BARVÁCH SLUNCE FE

N

DI

MAX MARA

Jelikož si sluníčka v tomto ročním období moc neužijeme, musíme se pokusit sami rozzářit své okolí. Staňte se žhavou hvězdou nejen vánočních večírků. Zlatá barva je přímo stvořená pro party a návrháři jsou si toho plně vědomi. Koktejlky, večerní šaty, topy, kabátky a samozřejmě šperky či kabelky v barvě slunce nalezneme u mnoha předních návrhářů. Ani vám by neměl alespoň jeden kousek této výjimečné barvy chybět a je jedno, kolik je vám let, tato barva sluší každé ženě, jen se to s ní nesmí přehánět. Změnit se z elegantní a noblesní dámy na lacinou ženštinu se dá poměrně lehce. Zde platí, že méně znamená více.

IN THE COLORS OF THE SUN

VERSACE

VERSACE

GUESS

MARINA RINA

26

LDI

IBLUES


MÓDA/FASHION MAR RINA

SERGIO ROSSI

INA L DI

MARELLA

L.

V.

PINKO L.V.

O PI N K

BVLGARI

ZAGLIANI

GUESS

Whereas we don´t get much sun in winter season, we should try to brighten our surroudings. Become a hot star not only at the Christmas parties. Gold color is simply built for parties and designers are fully aware of it. Cocktail dresses, evening dresses, tops, jackets and of course jewelry or handbag in the color of the sun can be found at many leading designers´s collections. You should definatelly have at least one piece of this exceptional color and it does not matter how old you are, this color suits every woman, but you must not over do with it. You could change from an elegant and classy lady into a cheap woman. Here, less is more.

L.

PINKO

V.

M

AR

IN A

RI

NA L

DI

L.V.

PINKO

SERGIO ROSSI

IBLUES

27


FENDI

L.V.

JIM

MÓDA/FASHION

AGAMO

H O

RE FERR

IC

SALVATO

VERSACE

WILD BEAST

GUESS

ESS

MAX MARA

MARINA RINA

GU

Inspirace světem zvířat se nedotkla jen kabátů, vestiček a doplňků, svrchního oblečení, které nás v zimním období příjemně zahřívá, ale také téměř všeho, co je pod chlupatými skvosty ukryto. Vzory divokých šelem se objevují napříč kolekcemi těch nejznámějších návrhářů, kteří udávají nejnovější trendy. Afrika ovládla tuto sezónu. Motivy leopardí, tygří, gepardí či zebří kůže se tak objevují jak na šatech, sukních, halenkách, ale i botech, rukavicích a kabelkách. Pokud se přeci jen necítíte na tuto menší extravaganci, pořiďte si alespoň šátek zobrazující čtyřnohé obyvatele černého kontinentu, který dodá vašemu outfitu šmrnc. Nebojte se ukázat světu, že ve vás dříme divoká kočka.

VERSACE

BOTTEGA VENETA

GUESS BY MARCIANO

MARINA RINALDI

FENDI

SA O AT LV RE FE A AG M

SERGIO ROSSI

O

DIOR

RR

M

28

AR

IN A

RI

NA L

PINKO

DI

LDI


MAR RM

DI

HERMES

BO

TT

EG

AV

EN

ETA

MA

DI

RIN AR

ES

INAL

IN AL

HE

INA R

MÓDA/FASHION

DOLCE & GABANA

DIVOKÁ

MARINA RINAL

MAX MARA GUESS BY MARCIANO

BURBBERY

GUESS

S. ROSSI

Inspiration in world of animals hasn´t touched only coats, vests and accessories, outerwear,which keeps us pleasantly warm during winter, but also almost everything which is hidden under fur coat. Patterns of wild beasts appear across the collections of famous designers, who reported the latest trends. Africa dominates this season. Motives of the leopard, tiger, cheetah or zebra skin are appearing on dresses, skirts, blouses, as well as on shoes, gloves and handbags. If you don´t feel for this small extravagance, get at least a scarf depicting a four-legged inhabitants of the black continent, which will give your outfit pizzazz. Feel free to show the world that the wild cat dormant in you.

AAAAAA

GUESS

ŠELMA

L.V.

DI

SALVATORE FERR

AGAMO

L.V.

MARELLA

29


SPOLEČNOST/SOCIETY

BENEFIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA TEREZY MAXOVÉ

CELEBRITY DĚTEM…

30

Charitativních nadací a fondů je u nás mnoho. Věřím, že všechny se snaží nějak pomoci, ale Nadace Terezy Maxové je pro mě osobně naprosto nejvýš, proto odpověď na nabídku mediálního partnerství benefiční módní přehlídky v Českých Budějovicích bylo snadné rozhodnutí.

V

ečer nazvaný Celebrity Fashion Show se nesl v duchu pomoci dětem. Pod záštitou Nadace Terezy Maxové se na výstaviště sjela řada známých osobností, které zde zdarma vystoupily. Program večera byl postaven zejména na přehlídce značek jako Garry Weber, Kappahl a Koutný. Zejména přehlídka Kappahl kids byla zábavná, protože modely předváděly děti ve věku mezi 3-5 lety, a ty jsou před publikem vždy okouzlující. Benefiční akci moderovala Gábina Partyšová s Romanem Vojtkem, diváci mohli vidět Ondřeje Rumla a jeho multihlasovou „One man show“. Řekl bych, že právě tohle vystoupení mělo snad největší ohlas. Ze zpěváků se představila ještě Klára Výtisková s doprovodem dvou beatboxerů. Akrobacie dua DaeMen vzbudilo také velký ohlas. Obecně všechny známé tváře z televizních seriálů a rádiových show byly přijaty téměř 2 000 diváky velmi vroucně. Zlatým hřebem večera byla módní přehlídka exkluzivních šatů Soni Hlaváčkové. Ta předvedla necelých 30 nejluxusnějších modelů. Soňa Hlaváčková není v našich končinách na přehlídkách příliš často vidět a velmi si vybírá, kde bude svoji jedinečnou haute couture módu prezentovat. Diváci její princeznovské šaty, které předváděly přítomné celebrity a přední české modelky, vítali potleskem. Nejnáročnější – diamantové svatební šaty- předvedla Agáta Hanychová. Ta i přesto, že má doma tříměsíčního syna, přijela nadační akci podpořit. Večer nakonec přinesl dětem 450.000 korun, a to je obdivuhodné. Akce podobného rázu opravdu stojí za to pořádat, navštívit a podpořit, a do budoucna bude RoyalReport partnerem celé řady nadačních a charitativních projektů. Věřím, že se tam budeme potkávat i s vámi.


CELEBRITIES FOR CHILDREN…

There are many charity foundations and funds in our country. I believe that all of them try to help somehow, but I personally consider the Foundation of Tereza Maxova to be on the highest level, therefore it was easy to decide to respond to the offer of media partnership of the charity fashion show in Česke Budějovice.

T

he evening called Celebrity Fashion Show was in the spirit of helping children. Under the auspices of the Tereza Maxova Foundation, many famous personalities came to the exhibition area and gave a performance for free. The programme of the evening was based mainly on the fashion show of brands such as Garry Weber, Kappahl and Koutny. Mainly the Kappahl kids show was entertaining because models were presented by children at the age of three to five years and these are always enchanting in front of the audience. The charity event was moderated by Gabina Partysova and Roman Vojtek, the audience could see Ondrej Ruml and his multivoice “One man show”. I would say that this performance had probably the biggest acclaim. Among other singers there was Klara Vytiskova with the accompaniment of two beatboxers. The acrobatics of the duo DaeMen was also highly appreciated. Generally all famous faces from television series and radio shows were welcomed very warmly by almost 2000 spectators. The highlight of the evening was the fashion show of exclusive dresses of Sona Hlavackova. She showed almost 30 most luxurious models. Sona Hlavackova is not much visible at shows in our country and she chooses a lot where to present her unique haute couture fashion. The audience welcomed her princess dresses which were presented by the celebrities and top Czech models with applause. The most demanding – diamond wedding-dress – was presented by Agata Hanychova. She came to support the event, even though she has a three months old son at home. At the end, the event brought 450.000 CZK for children and that is admirable. Similar events are really worth organizing, visiting and supporting and RoyalReport will be the partner of a whole number of endowment and charitable projects. I believe that we will meet you there, too.

THE CHARITY FASHION SHOW OF TEREZA MAXOVA

SPOLEČNOST/SOCIETY

31


THE KING OF FURS

KRÁL KOŽICHŮ

Již naši pravěcí předci věděli, že kůže a kožich je nejlepší ochranou proti zimě. I přes všechna umělá, dutá a nano vlákna, která garantují dokonalou izolaci – kožich je prostě kožich a jakmile si jej jednou vezmete na sebe, nebudete chtít nic jiného.

H

istorie se vyvíjí a dnes si můžeme vybírat z desítek a možná stovek značek, které se výrobou kožichů zabývají. V Evropě máme jen zlomek světových kožešinových výrobců, ale máme zde jednoho, který stojí za to. Společnost Liska již dlouhou dobu udává trend v kategorii kožešinové módy a je jedinou světovou renomovanou značkou kožešin v České republice. Jestli tedy uvažujete o nákupu kožichu, Liska je rozhodně správnou volbou. Butik Liska v pražské Železné ulici se zdaleka nezabývá jen prodejem. O kožich nebo i kožešinový doplněk se vám bude již navždy starat. Nabízí udržovací péči, přes léto váš kožich uskladní a rozhodně se postarají, aby neustále vypadal jako nový. Precizní prvotřídní péče je samozřejmě nedílnou součástí dobré firmy, avšak tou primární záležitostí jsou krásné a kvalitní produkty, kterými je i letos butik zásoben. Kolekce Liska na zimu 2011/2012 je nádherná. Od jemných rukaviček po exkluzivní kožichy. Letošní nabídka je samozřejmě postavená na klasice, ale po vyzkoušení zjistíte, že i kožich může dokonale sedět a byť se to zdá neuvěřitelné – může podtrhnout vaše dokonalé křivky. Právě u Lisky zjistíte, že není kožich jako kožich, a úprava na míru je také samozřejmostí. Materiály jsou samozřejmě klasické, na jaké jste zvyklí. Najdete zde činčilu, červenou i stříbrnou lišku, norka a řadu dalších, včetně všech vzácných. Ať zvolíte jakýkoliv, mohu vám garantovat jednu věc. Zima vám letos rozhodně nebude. Liskapraha.cz

32


N Already our prehistoric predecessors knew that leather and fur are the best protection against cold. In spite of all artificial, hollow and nano fibers, which guarantee perfect isolation – a fur coat is simply the best and as soon as you take it once, you will not want anything else.

H

istory develops and today we can choose from dozens or maybe hundreds of brands that are involved in the fur production. We have only a part of world-famous fur producers in Europe, but we have one of them who is really exceptional. The Liska company has been a leader in fur fashion for a long time and it is the only world-renowned fur brand in the Czech Republic. So if you are considering buying a fur coat, Liska is definitively the right choice. The boutique Liska in Zelezna Street in Prague does not only sell furs. They will take care of your fur or fur accessory forever. They offer maintenance care, they will store your fur in summer and definitely they will make sure that it always looks like new. A precise first-class care is of course an integral part of a good company, but the primary matter is beautiful and quality products which the boutique offers this year, too. The collection of Liska for winter 2011/2012 is beautiful. From soft gloves to exclusive fur coats. This year´s offer is based on classics, of course, but after trying you will find out that even a fur coat can fit perfectly and, even though it might seem unbelievable, it can highlight your perfect curves. Liska will show you that there are special fur coats, and an adjustment is an automatic component, too. Materials are classic of course, as you are used to it. You can find chinchilla, red and grey fox, mink and many others, including all rare species. Whichever you choose, I can guarantee for one thing. You will definitely not feel cold this year. Liskapraha.cz

a konci listopadu se v nově otevřené restauraci Bastion v Praze konal křest již třetího CD Sámera Issy, s názvem My Way. Slavnostním večerem, kterého se zúčastnilo mnoho známých osobností, provázela Eva Decastelo. Na závěr byla připravena velmi poutavá módní přehlídka kožešin firmy Liska. Z nádherných modelů, vyrobených z těch nejcennějších kožešin, nemohli hosté odtrhnutou oči, a nejedna dáma se zde jistě rozhodla, co by chtěla letos najít pod vánočním stromečkem.

LISKALISKA VE VÍRU HUDBY IN THE SWIRL OF MUSIC

A

t the end of November, in the newly opened restaurant Bastion in Prague baptism of Samer Issa´s third CD titled My Way, took place. Many celebrities attended this gala evening, which was moderated by Eva Decastelo. Very engaging fashion show of Liska brand´s furs was icing on the cake of the evening. All quests couldn´t take their eyes off the beautiful models, made from the most valuable furs. Many ladies certainly decided there what they would like to find under the Christmas tree this year.

33


ADVERTORIAL

Již od nedávna jsou doplňky nedílnou součástí kompletního outfitu. V současné době jsou trendy nejen malá psaníčka a střední kabelky, ale i velké kabely. Vždy záleží na tom, co máte na sobě a jaká kabelka se k Vám hodí. Pozor ale na výběr – kabelka o vás vypovídá víc, než tušíte.

E

xistují stovky a možná tisíce výrobců kabelek a na výběr je obrovská spousta modelů. Bohužel u nás v České republice je smutné, že málo lidí cestuje a velmi mnoho žen má vsugerováno, že prostě musí mít kabelku jedné nebo dvou značek, jinak nic neznamenají. Bohužel opak je pravdou. I když jsou tyto luxusní značky známé a určitě nejsou špatné, jsou pouze jedněmi z mnoha. Je doslova hloupé koupit si kabelku jen kvůli značce a nosit ji všude, i když se často k oblečení nehodí. Navíc tyto velké značky bývají nejčastěji padělány, takže každá nositelka značkové kabelky, která nemá odpovídající outfit, je automaticky podezřelá z vlastnictví padělku. Pro mě osobně je požitek návštěva Itálie. Italové umí dvě věci nejlépe na světě – jídlo a design, a to zejména módní. Právě proto i v kabelkách jsou o deset kroků před ostatními. Pokud tedy chcete být skutečně dokonale sladěná, rozhodně by ve vaší šatně mělo být několik italských kabelek. Jsou nejen krásné a stylové, ale hlavně nejsou předražené. Mezi všemi bych vyzdvihl značku Furla. Je to jedna z těch nejkrásnějších a má neustále nové modely, takže budete pořád „in“. Značku Furla založili v italské Bologni v roce 1928 Aldo a Margheritta Furlanetto s cílem, stát se přední a světoznámou značkou koženého zboží, což se jim bezesporu povedlo. Po otevření obchodu v Bologni, Římě a Paříži byl otevřen butik v New Yorku a mezinárodní obchod nastartoval raketově. Dnes má značka Furla 307 butiků v nejvýznamnějších městech světa a to i v Praze. Kamený obchod se nachází na Malém náměstí 11. Dopřejte si klasickou italskou eleganci a doplňte svůj šatník o několik skutečně slušivých modelů. Furla.com

KABELKA O VÁS VYPRÁVÍ

Handbags as accessories have been an integral part of the complete outfit for a long time. Currenty, not only small envelope-style handbags and middle-size handbags, but also big handbags are trendy. It always depends on what you have on you and which handbag suits you. But be careful about the choice – a handbag can reveal more than you would think.

34

A HANDBAG TELLS A STORY ABOUT YOU

T

here are hundreds and maybe thousands producers of handbags and many models to choose. Unfortunately, in the Czech Republic it is sad that few people travel and many women are convinced that they simply have to have a handbag of one or two brands, otherwise they are worthless. Unfortunately, the opposite is true. Even though these luxury brands are famous and definitely not bad, they are only one of many. It is literally stupid to buy a handbag only because of a brand and to carry it everywhere even though it often does not go with the clothes. Moreover, these big brands are most often falsified, so that every woman who has a brand handbag is suspected of having a fake. For me personally it is a pleasure to visit Italy. The Italians can do two things the best in the world – food and design, mainly fashion design. That is the reason why they are ten steps ahead of the others considering handbags, too. So if you really want to be perfectly in tune, you should definitely have a few handbags in your wardrobe. They are not only beautiful and stylish, but mainly they are not too expensive. Among all, I would highlight the Furla brand. It is one of the most beautiful and it has always new models, so you will be always „in“. The Furla brand was established in Italian Bologna in 1928 by Aldo and Margheritta Furlanetto with the aim of becoming the leading and world-famous brand of leather goods, which they definitely managed to. After opening a store in Bologna, Rome and Paris, a butique in New York was opened and the international trade had a flying start. Today, the Furla brand has got 307 boutiques in the most important cities of the world. We are lucky because a brand shop is also in Prague on Male namesti 11. Buy yourselves classic Italian elegance and supply your wardrobe with a few really dressy models. Furla.com


CA

BR

HA

CABRHA

ŠPERKY/JEWELLERY

BLÝSKAVÁ L.V.

PIAGET

CA

BR

HA

SHINY HAMPER

Každé Vánoce představují šperkařské značky speciální kolekce vyrobené pro tento sváteční čas. Kolekce, které evokují pocity okouzlení a radosti, jež ke slavnostní atmosféře jistě patří.

M

CA

BR

HA

PIA GE

T

istrovství značky Swarovski se projevuje v detailech- v průzračných minikřišťálech precizně vsazených do vzoru pavé, které zdobí náhrdelník, přívěsek, náušnice, brož a prsten z kolekce Pleasure. Jemný řetízek elegantního náhrdelníku je zdoben šesticípými hvězdami, které jsou posázeny křišťály vsazenými do lůžek pokovených rhodiem. Hvězdičky jsou ve svém středu zdobeny velkým křišťálem a při pohybu působí dojmem zářivých létavic. Jako lehká, hedvábná vůně, která vyzařuje z nahé kůže, vyzařuje i nová kolekce Piagetu Limelight Elixir. Jako v záři reflektorů se bude cítit každá žena, kterou budou zdobit nádherné šperky této nové kolekce. Jejím charakteristickým znakem je „tvar ve tvaru“, kapka v kapce, které esteticky působí jako dotek poezie a snů. Kolekce je tvořena náušnicemi, prsteny a řetízky s přívěskem. Vše vyrobeno z bílého 18ti karátového zlata, zdobeno nespočtem briliantů, které vytváří třpytivou kaskádu. Jen samotný prsten je tvořen 233 diamanty. Není překvapením, že i velikán Louis Vuitton přichází s blyštivou diamantovou nadílkou. Kolekce Coeur line je tvořená šperky z bílého či růžového zlata, jejíž stěžejním motivem jsou typické znaky tohoto módního velikána, monogramové květiny. Ty jsou zakomponovány do romantického tvaru srdce. Jako vánoční dárek tyto skvosty jistě potěší každou ženu. Na závěr jsme si nechali i jednoho zástupce českých mistrů šperkařů. K těm se bezpochyby řadí firma CABRHA diamonds, která také tyto Vánoce potěší milovnice luxusních šperků. Prsten Ledový květ z bílého zlata je osázen topazy, aquamariny, brilianty a černými diamanty. I ostatní prsteny ladí svými kameny k zimnímu období, třpyt diamantů, kterých je na těchto jedinečných výtvorech nespočet, evokuje mrazivé jiskření. L.V.

36

NADÍLKA


ŠPERKY/JEWELLERY

L.V. SWAROVSKI L.V.

L.V.

SW AR SKI SWAROV

OV SK I

PIAGET

On every Christmas the jeweler brands introduce special collections made specifically for this festive time. Collection which evokes the feelings of fascination and joy surely belongs to the festive atmosphere.

T

CA

BR

HA

SWAROV SK

I

he mastery of the Swarovski brand is expressed by details – in clear minicrystals embellishing a necklace, pendant, earrings, brooch and a ring from the Pleasure collection. Fine chain of the elegant necklace is decorated with six-pointed stars, with planted crystals in rhodium-coated bedding. The stars have a big crystal in the middle which in motion creates the illusion of shiny comets. Like a light silky scent radiates from a bare skin, same shine emits from the new Piagetu Limelight Elixir collection. Like in the shine of spotlights will feel every woman wearing the beautiful jewels form this new collection. Its characteristic symbol is “shape within a shape” , drop within a drop, which esthetically feels like a touch of poetry and dreams. The collection consists of earrings, rings and chains with pendants. All is made of white 18-karat gold and countless brilliants creating a glittering cascade. Only the ring itself consists of 233 diamonds. It is no surprise that even the great Louis Vuitton comes out with a sparkling diamond collection – Coeur line. It consists of jewels from white or pink gold, and the main motives are the typical symbols of this fashion guru – monogram flowers. They are incorporated into a romantic heart shape. These gems will surely please every woman under the Christmas tree. We left for the end one representative of the Czech jewelry masters. Among them is certainly the firm CABRHA diamonds, which will also please the lovers of luxury jewels this Christmas. The ring Ledový květ (Icy bloom) from white gold with planted topazes and aquamarines, brilliants and black SWA ROV SKI diamonds. Also the stones of other rings match with the winter season and the glitter of diamonds of which there are countless numbers on these masterpieces evokes frosty sparkling.

37


HODINKY/WATCHES

T

GLITTERING TIME

TŘPYTIVÝ ČAS Pro většinu z nás čas neplyne pomalu, nýbrž letí jak o závod. Ani se nenadějeme a budeme rozsvěcet stromeček a přát si, aby se čas alespoň na chvíli zastavil, a my si mohli opravdu vychutnat tu nádhernou atmosféru Vánoc. Strojky, které vám chceme představit, sice takové zázraky neumí, ale jinak jsou pro adventní čas jak stvořené. Slavnostní období by mělo být měřeno slavnostně.

S

peciálně pro vánoční čas představila věhlasná šperkařská firma Piaget novou kolekci ohromujících blyštivých hodinek, které přímo rozsvítí toto sváteční období. Kolekce Limelight Dancing Light byla sice poprvé představena již v loni, nicméně na konec tohoto roku ji francouzští mistři oblékli do podstatně luxusnějšího kabátku. Jen samotný ciferník je vyložen 387 brilianty (4,9 kt). Piaget je jednoznačně firmou představující vysoké šperkařství, Haute Joaillerie, tomu také odpovídá i pásek hodinek Limelight Dancing Light, který je osazen dohromady 552 brilianty o celkové hmotnosti 16, 3 karátů. Méně slavnostní chvíle by se mohly měřit trochu „chudší“ verzí, jež zdobí dohromady 181 briliantů a téměř oslepující pásek je nahrazen saténovým. A jelikož jsou Vánoce svátky velmi tradiční, oprášil Piaget svůj dnes již legendární a tradiční model, Piaget Polo. Na rozdíl od původní, je nová verze celá vyrobena ze zlata, je o trochu větší a její křivky byly lehce upraveny tak, aby dokonale seděly na zápěstí. Nicméně původní duch stále dřímá v tomto nadčasovém skvostu, jenž také zdobí nemalé množství briliantů. Díky kolekci Ulysse Nardin Executive Dual Time Lady se i ženy mohou těšit z rostoucí nabídky čistě dámských modelů s komplikovanými mechanickými strojky. Srdce hodinek tvoří manufakturní kalibr UN-24 s automatickým nátahem (rezerva nátahu 42 hodin), zvětšeným ukazatelem data a hlavně ukazatelem hodin ve druhém časovém pásmu. Pokud chcete zjistit čas ve druhém časovém pásmu, není po-

38

třeba složitě odečítat polohu jakési titěrné hodinové ručky, stačí pouhý letmý pohled na okénko ukazatele hodin na pozici „9“. Ženy mohou vybírat z široké palety jemných barevných variací číselníku z perleti s římskými číslicemi vykládanými drobnými diamanty. Číselník je doplněn keramickou lunetou odolnou proti poškrábání, nebo osazenou diamanty. Pohodlné nošení zajišťuje kaučukový pásek ve stejné barvě jako doplňky číselníku. Další nadčasový model, který může zkrášlovat ženu a měřit nejen adventní čas, je Omega Ladymatic. Životnost těchto hodinek je rozhodně delší než jedna pomíjivá sezóna. Naopak, tyto hodinky budou zcela jistě považovány za elegantní a velmi přesné i za několik desítek let. Omega De Ville Ladymatic jsou vyvedeny hned v několika variacích, od decentních modelů v oceli s hladkou lunetou, až po šperkařské kreace pro slavnostní večery. My jsme vybrali pro tento článek černou variantu, jejíž pouzdro je z ušlechtilé oceli a luneta osázená diamanty. Černý minimalistický ciferní ladí s černým páskem z krokodýlí kůže. Louis Vuitton již tradičně připravuje pro vánoční období limitované edice. Krásný čas strávený u rodinného krbu či loučení se s posledním dnem tohoto roku vám můžou měřit hodinky Forever Blue Infinity či Tambour, jež jsou vykládané brilianty. Legendární znaky tohoto věhlasného módního domu jsou jak součástí ciferníku, tak i pásku. Můžete si tak být jista, že budou všichni vědět, jaký poklad patří právě vám.


HODINKY/WATCHES

For most of us the time doesn’t go slowly, but instead flies like a racer. Before we know we are turning on the tree and wishing for it to stop for at least a little while so we could really enjoy the beautiful Christmas atmosphere. The watches we introduce cannot do such miracles, but otherwise they are perfect for the advent time. A festive period should be measured festively.

E

specially for the Christmas time the renowned jewelry firm Piaget introduced a new collection of shiny wristwatches, which will literally light up this festive time. The Limelight Dancing Light collection was first introduced last year, however, at the end of this year the French masters dressed it into a much more luxurious coat. Only the face itself contains 387 brilliants (4.9 kt). Piaget is certainly a unique company representing top-class jewelry-making, Haute Joaillerie, proof of which is also the watch strap on the Limelight Dancing Light, containing a total of 552 brilliants with total weight 16,3 karats. The less festive times should be measured with a little “poorer” version embellished by 181 brilliants and nearly blinding strap is replaced by satin. And because Christmas is a very traditional festivity, Piaget dusted his legendary and traditional model, Piaget Polo. Unlike the original version, this one is entirely made of gold, it is slightly bigger and its curves were modified so they would perfectly sit on the wrist. However the original spirit is still contained in this timeless gem, which is also decorated by a number of brilliants. Thanks to the collection Ulysse Nardin Executive Dual Time Lady the women can also enjoy the growing offer of purely female models with complicated mechanical clockworks. The heart of the watches is manufactured caliber UN-24 with automated winding (a reserve of a wind is 42 hours), enlarged date index and most importantly a second

time zone index. If you need to know the time in another time zone you don’t have to subtract the position of some tiny hour hand but instead you take a mere glance at the index window on the position “9”. Women can choose from a wide range of fine color variations of the pearl dial with Roman numbers lined with little diamonds. Comfortable wearing is ensured by a rubber strap in the same color like the accessories of the dial. Another timeless model which can beautify a woman and measure not only advent time is Omega Ladymatic. The lifetime of this watch is definitely longer than one passing season. This watch will certainly be very accurate even after several decades. Omega De Ville Ladymatic is made in several variations, from decent models in steel with smooth lunette, to jeweler’s creations for special evenings. For this article we chose the black variant whose case is made of stainless steel and the lunette is planted with diamonds. A black minimalistic dial matches the black strap from crocodile skin. Traditionally, Louis Vuitton prepares new limited editions for the Christmas time. The beautiful time spent at the family fireplace or the farewell with the last day of this year can be measured with the watch Forever Blue Infinity or Tambour, which are planted with brilliants. The legendary signs of this renowned fashion house are part of dial as well as the strap. You can thus be ensured that everyone will know what a treasure belongs to you.

39


ADVERTORIAL

V

Lapis Diamond Gallery vyrábí mistři zlatníci s použitím zlata, drahokamů a diamantů naprosto originální šperky Vašich snů. Mottem společnosti je: “Vaše spokojenost je hlavním kritériem, kterého chceme dosáhnout.” Spokojenost zákazníka je pro Lapis Diamond Center na prvním místě, proto poskytují svým klientům bezplatné čištění veškerých šperků. Další, nemalou, předností je rychlost, se kterou Vám navrhnou, vyrobí a doručí Váš vysněný šperk, to vše do 48 hodin!“ U nás, v Lapis Cetre, Vám kdykoli poskytneme profesionální servis a zahrneme Vás tou největší možnou péčí, Vaše spokojenost je u nás na prvním místě”, říká Sabri Güney, zakladatel společnosti, který je znám jako úspěšný podnikatel v obchodě se šperky. V současnosti vede společnost, kterou založil před 34 lety se svým synem Bülentem GÜNEY.

LAPIS DIAMOND Jewelry and Art Gallery v Praze je místem s příjemnou atmosférou, místem elegance a zárukou vysoké kvality. Ve fantastických prostorách čtyř VIP sálů se setkáte s působivými tradičními uměleckými předměty. Každá návštěva se pro Vás změní ve vzrušující výlet do světa zlata a umění.

KOUZELNÝ SVĚT ZLATA A UMĚNÍ MAGICAL WORLD OF GOLD AND ART

LAPIS DIAMOND CENTER

PRAGUE

LAPIS DIAMOND Jewelry and Art Gallery in Prague provides its customers with a pleasant atmosphere. It is characterized with top quality and elegancy. In the 4 VIP halls it not only provides you with the best shopping place, where you can find appealing traditional art products, but also turns the visit of its every guest into an exciting journey into the magical world of gold and art.

I

n the gallery where jewelry master craftsmen create handmade jewelry of your dreams by using gold, gems and diamonds with original designs, you will meet the extraordinary, traditional art of jewelry. Having adopted “your satisfaction is the sole criterion for our achievement” as its motto, the company also provides specialized cleaning service for jewelry products, which service is completely free-of-charge. Your jewelry ornament will be designed, made and delivered to you within 48 hours. “In any event will you receive professional service and be diligently taken care of by LAPIS, which pays primary importance to customer satisfaction” says Mr. Sabri GÜNEY, the founder of this company who has been known as a successful businessman in jewelry sector since his childhood years. He now manages the company, which he founded 34 years ago, with his son Mr. Bülent GÜNEY. ˝

40


Naši mistři-zlatníci vytváří ze zlata, drahých kamenů a diamantů šperky Vašich snů. V našich unikátních špercích objevíte úžasnou tradici šperkařské kultury, kvalitu v ruční propracovanosti i originalitu designu jednotlivých modelů. Návštěvou našeho centra získáte jedinečný zážitek, který Vás uvede do pohádkového ”Světa zlata a křišťálu“. Toto ušlechtilé umění si u nás můžete prohlédnout, získat odborné informace i si jej zakoupit. Vždy se Vám dostane profesionální a jedinečné péče, neboť pro nás je zákazník bez výhrady “Náš pán”.

LAPIS DIAMOND, s.r.o.

Jeremiášova 1110/21, Praha 5, 150 00 e-mail: infolapisdiamond.cz Otevřeno: 9.00-18.00 hod.

www.lapisdiamond.cz


ŠPERKY/JEWELLERY

Handbags and jewelry are for most women literally shopping magnets. Thousands of opportunities make these fashion accessories major elements of a complete wardrobe and in this case handbag has one more benefit. Thanks to its size, it can become the brightest gem for truly festive moments. If it’s the only accessories we have, it’s on each of us. Today’s inspiration will definitely help us in the decision making.

KABELKA L HANDBAG AS A JEWEL

JAKO ŠPERK

Kabelky a šperky jsou doslova nákupním magnetem pro většinu žen. Tisíce příležitostí dělá z těchto módních doplňků hlavní prvky kompletní garderóby a kabelka má v tomto případě ještě jednu výhodu navíc. Díky své velikosti se může stát tím nejzářivějším klenotem pro opravdu slavnostní okamžiky. Jestli bude tím jediným, to už je na každé z nás. Dnešní inspirace nám určitě pomůže v rozhodování.

L

ondýnská návrhářka Anya Hindmarch přesně ví, co chce každá žena u kabelky mít, a není divu, že je její praktický design oblíbený u tolika slavných žen ve světě módy. Minikabelka Josie posetá šedými krystaly Swarovski v kombinaci s barevnými šaty bude dokonalým outfitem pro červený koberec. Královnou večera z vás udělají také psaníčka Valorie. Mají věrný obálkový tvar a speciálně vyvinutá látka se třpytí na všechny strany. Z pěti barevných provedení jsme vybrali slunečně zlatou a veselou multibarevnou kombinaci. Nemělo by vás překvapit, že s těmito kabelkami budete středem pozornosti. Spíše by bylo výjimkou, kdyby tomu tak nebylo. Módní dům s dlouhou historií Lanvin Paris představuje v kabelkách tu nesmrtelně krásnou eleganci dvacátých a třicátých let minulého století. Například miniaturní večerní kabelka Minaudière vyniká precizně tvarovaným kovovým listem se Swarovski krystaly. Kožené pouzdro tomuto výraznému motivu dává jedinečný podklad a atypický vzhled je doplněn efektním nastavitelným řemínkem. I další perla na večer z řady Minaudière má zajímavý design. Jedinečné barevné pojetí štrasového pouzdra zdobí zlatý řetízkový řemínek a oválnému tvaru vévodí černá kůže. Na závěr jsme si nechali opravdový skvost - nejvzácnější kabelku na světě: Mouawad’s 1001 Nights Purse od stejnojmenné šperkařské značky Mouawad. Její vzácnost byla minulý rok stvrzena zapsáním do Guinessovy knihy rekordů. Nad tisícemi diamantů se tají dech! Těch je na srdcovém pouzdru celkem 4 517 (381.92 cts)! Trojlístek žlutých, růžových a bezbarvých diamantů tvoří kouzelný design, na kterém pracovalo 10 klenotníků přes více než tisíc hodin! Víme, že není pro každého, ale je absolutním mezníkem ve světě módy. Smazala veškeré rozdíly mezi kabelkou a šperkem a nastolila dokonalou symbiózu těchto dvou důležitých doplňků.

42

ondon designer, Anya Hindmarch, knows exactly what every woman wants within her handbag and it is not surprising that her practical design is popular among many famous women in the world of fashion. Minihandbag, Josie, dotted with gray Swarovski crystals in combination with colored clothes is the perfect outfit for the red carpet. Small envelope Valorie will make you the queen of the night. It has a faithfully looking envelope shape and the specially developed fabric shimmers in all directions. From the five colors we chose the golden sunny and the cheerful multicolor combination. It should not surprise you that with these bags you will be the center of attention. It would be more surprising if you weren’t. Lanvin Paris, a fashion house with a long history, in their handbags represents the immortally beautiful elegance of the twenties and the thirties of the last century. For example Minaudière, a miniature evening purse, outstands with precisely shaped metal leaf with Swarovski crystals. Leather case, which gives a unique background and atypical appearance to this significant theme, is complemented with an effective and adjustable strap. Also another gem from the evening series Minaudière has an interesting design. The unique color concept of the strass case is decorated with a gold chain strap and black leather dominates the oval shape. We saved the real jewel for the end – the most precious handbag in the world: Mouawad‘s 1001 Nights Purse from jewelry brand with the same name: Mouawad. Its rarity was confirmed last year by entering the Guinness Book of Records. Over a thousand diamonds is breathtaking! The total number of diamonds on the heart shaped case is 4517 (381.92 cts)! The shamrock of yellow, pink and colorless diamonds is a charming design. 10 jewelers had to work on it for more than a thousand hours! We know it is not for everyone, but is an absolute milestone in the fashion world. It erased all the differences between handbag and jewelry and it created a perfect symbiosis of these two important accessories.


HODINKY/WATCHES

M

MECHANICAL MIRACLES

MECHANICKÉ ZÁZRAKY

Co koupit muži k Vánocům? Na tuhle otázku není lehká ani jednoznačná odpověď. Rozhodně je ale jedna věc, se kterou nikdy nešlápnete vedle, a to jsou luxusní hodinky. Ať již zvolíte klasiku nebo lehkou extravaganci, váš dárek potěší. What to buy to a man for Christmas? This question has neither simple nor single answer. However, there is one thing which you can never go wrong with - a luxury watch. Whether you choose a classic or slight extravaganza, your present will bring joy.

J

ako první bych vybral novinku švýcarské hodinářské společnosti MB&F. Tato společnost je na stránkách RoyalReportu dobře známá, neboť jejich futuristické modely není možné neukázat. Jejich nové hodinky HM4 ( Horological Machine No4) jsou designovým skvostem, který vypadá, jako byste na zápěstí nosili nějaký tachometr. Inspirací pro tento avantgardní model byla Maximilianu Büsserovi dlouholetá dětská vášeň pro letadla z druhé světové války. I když je tvar na první pohled atypický, přesto hodinky velmi dobře sedí, mají skvěle vyvážené těžiště a k získání informace o času musíte rukou udělat méně pohybu, než při pohledu na hodinky klasické. Také získáte víc než informaci o přesném čase. Druhý budík ukazuje stav, jakou dobu bude tento designový skvost v chodu. Titanové pouzdro a safírová sklíčka je předurčují do extrémních podmínek, na jejichž hranici se nejspíš těžko dostanete, ale máte alespoň jistotu, že se jen tak nezničí. Za zmínku stojí také pásek. Ten je vyroben ze starých vojenských brašen. HM4 jsou rozhodně modelem, který na vašem zápěstí upoutá každého, koho potkáte. Milovníci klasiky budou nadšení z aktuálního modelu společnosti Omega. Omega

44


HODINKY/WATCHES

je, řekl bych, stálicí na nebi hvězdných hodinek. Jejich srdcem je tzv. koaxiální krokový mechanismus, který má zásadní vliv na přesnost a plynulost chodu hodinek. Díky své přesnosti zajišťuje Omega oficiální časomíru zimních i letních olympijských her, a ne jinak tomu bude i příští rok v Londýně. Nové modely potěší příznivce high-tech materiálů i manufakturních strojků. Standardem u potápěčských hodinek se stává luneta odolná proti poškrábání. Ta je u nových modelů z řady Seamaster vyrobena z technické zirkonové keramiky. Číslice a indexy na lunetě nejsou natištěny, ale propáleny laserem a následně zality unikátní slitinou Liquidmetal®. Nehrozí tedy jejich ošoupání ani po mnohaletém intenzivním nošení hodinek.Nové modely řady Seamaster a i Speedmaster, jejichž pouzdro je vyrobeno z titanu, jsou osazeny novým strojkem Caliber 9301. Je těžké říct, o kolik jsou nové hodinky přesnější. Pro hodináře je dávným protivníkem zemská gravitace a právě Caliber 9301 je jí zdatným soupeřem. Hodinky Omega mají obrovskou výhodu, a to v univerzálnosti nošení. Dají se vzít ke všemu a na jakoukoliv příležitost, kam se budete chystat.

Pokud vlastníte několik modelů nebo kusů se známým monogramem LV, jistě budete potěšeni hodinářskou novinkou Louis Vuitton, Flyback. Jejich manufaktura, která stojí hned vedle manufaktury Cartier (mimochodem Cartier pro LV testuje hodinové strojky), vytváří víceméně módní doplňky. Pro sběratele však budou vítaným dárkem a na zápěstí se stanou skvělým doplňkem pro vaši skvělou image. Posledním dnešním tipem jsou náramkové hodinky Piaget. Nejtenčí hodinky světa s automatickým tourbillionem (pouhých 10,4mm) jsou naprostou novinkou letošní zimy. S novým strojkem Piaget Calibre 600P a řadou inovací – například nejtenčím automatickým strojkem a nejtenčím tourbillionem, jsou hodinky Piaget Emperador Coussin Automatic Tourbillon Ultra-Thin jednoznačným vítězem dnešního článku. Na druhou stranu – nemůžete mít hodinky jen jedny a kombinace například s HM4 bude více, než zdařilá. Vánoce jsou již za dveřmi a přeji vám, abyste svůj výběr stihli objednat včas. Všechny z uvedených strojků jsou samozřejmě v limitovaných edicích.

45


HODINKY/WATCHES

M

y first choice would be a novelty of the Swiss watchmaker MB&F. This company is well known to Royal Report, because it is not possible to show its futuristic models. Their new watch HM4 ( Horological Machine No4) is a design gem which looks like some kind of tachometer on your wrist. The inspiration for this avant-garde model was for Maximilian Büsser his childhood passion for planes from Second World War. Although the shape is atypical at first, the watch fit very well on the wrist, it has very well balanced center of gravity and in order to get the information about time you do less hand movement than with classic watch. You will also get more than just accurate time. The second dial shows the status of how long will this design gem be in operation. Titan case and sapphire glass predetermines the watch for extreme conditions of which you will hardly ever reach the edge, but at least you can be sure that they will not be destroyed so easily. The strap is also worth mentioning. It is made of old military baggage. HM4 are definitely a model which will attract the attention of anyone you meet. The lovers of classics will be inspired by the current model by Omega. Omega is a fixed star in the heavens of starry watches. Its heart is a so called coaxial step mechanism, which has major impact on the accuracy and fluency of the watch’s pace. Due to its accuracy Omega secures the official timekeeping of both winter and summer Olympics and next year in London it will be no different. The new models will please the fans of high-tech materials and manufactured clockworks. A standard in scuba-diving watches is a scratch-resistant lunette. In the new models from the Seamaster line they are made of technical zircon ceramics. The numbers and indexes on the lunette are not printed, but burned in with laser and later filled with a unique alloy Liquidmetal®. Therefore there is no danger of scuffing even after many years of intensive wearing. The new models in the Seamaster and Speedmaster lines with titan cases are equipped with a new clockwork Caliber 9301. It is hard to tell how much more accurate the new watches are, but it can be said that the gravity has always been the biggest enemy for watchmakers, and Caliber 9301 is a tough opponent to it. Omega watches

46

have a huge advantage in versatility of their wearing. They can be worn with anything and for any occasion you may be preparing yourself for. If you are an owner of some models or pieces with the famous monogram LV, you will surely be pleased by the novelty – Louis Vuitton, Flyback. Their manufacture stands right next to the Cartier manufacture (by the way, Cartier tests clockworks for LV) and produces more or less fashion accessories. For collectors, however, they will be a welcomed present and on the wrist they will become a great accessory to your great image. Today’s last tip is the wristwatch Piaget. The world’s thinnest watch with an automatic tourbillion (only 10.4 mm) is hot novelty of this winter. With new clockwork Piaget Calibre 600P and many other innovations – like the thinnest automatic clockwork and the thinnest tourbillion is the Piaget Emperador Coussin Automatic Tourbillon Ultra-Thin a clear winner of this article. On the other hand, you cannot only have one watch and a combination with for example HM4 will be more than successful. Christmas is around the corner and I wish you to make your choice and order on time. All of the above mentioned watches are only available in limited editions.


&23J>6AB@56;?6;6??@FN49=EHEC?49 2CA@BD@F?49F@J J?26<

.6C6==7@==@G:?83B2?5C@7?6G 2?5?62B=I?6G=EHEBI2?5CA@BDC42BC

,++! )'$$*)'0 &+$0 *+'&%)+!& %4$)& $%') !&! )))! %*)+! (')* %)*&1 %0 %. ,! ",) $&)'-) )+

,++! )'$$*)'0 &+$0 *+'&%)+!& %4$)& $%') !&! )))! %*)+! (')* %)*&1 %0 %. ,! ",) $&)'-) )+

2=6:>?@9N4952=49

?5>2?I>@B6L

12;:OE;6>6@3;65??2FNB@3E;2<9@<@=:F >@56=EF@JEFN6EF656?N49J?26<5=6 :?5:F:5E=?49A 65CD2FJ<2J?<2

.6AB@F:56@B56B:?82?5>2?E724DEB:?8 @72?I23@F6>6?D:@?653B2?5MC>@56= 244@B5:?8D@:?5:F:5E2=4ECD@>6B?665C

&23J>6C<=25@FF@JI:9?65<@53BE ?63@?2A ?J2;CD>6;<N<@=:FF J 5@AD:5? 

0@E42?:>>65:2D6=I49@@C67B@>2C6=64D:@? @7:?CD@B642BC@BI@E42?@B56B2?I42BD@ 3656=:F6B65G:D9:?KF652IC

2B2?DE;6>6A F@5F@JE2D@FB?JBE<I

$682=@B:8:?2?5724D@BIG2BB2?DI@72==42BC 8E2B2?D665

12;:OE;6>62ED@B:J@F2?NJBE? :A@JBE?C6BF:C

.6AB@F:562ED9@B:J65G2BB2?DI2?5 A@CDG2BB2?DIC6BF:46

GGG6H6=6B@4J


STYLOVĚ POJATÁ TRADICE

Just as any other upcoming season succumbs to fashion trends, so are Christmas presented every year in different colors and styles. Jewelers, fashion designers as well as other designers are trying to come up with new fresh ideas every year. So, this year again, there are plenty of things to look at.

Stejně tak jako každá nastávající sezóna podléhá módním trendům, také Vánoce se každý rok předvádí v jiných barvách a stylu. Módní návrháři, designéři a klenotníci se každý rok snaží blýsknout neotřelým designem. A i letos je na co koukat.

N

ejskvostnějším a také nejdražším vánočním stromkem na světě se může pochlubit Tokyo, konkrétně klenotnictví Ginza. Jeho designer, Ginza Tanaka, ho od špičky až téměř po kořeny oblékl do pravého zlata. Velikán měří okolo dvou metrů a čtyřiceti centimetrů, a bylo na něj použito 12 kilogramů zlata. Celý stromek zdobí zlaté ornamenty ve tvaru srdce, zlaté pásky a mašle. Prohlédnout si ho můžete do 25. prosince v klenotnictví Ginza v Tokyu. Na rozdíl od Ginza Tanaky, který se nechal unést žlutým zlatem, Swarovski zůstal u svého klasického stylu a předvedl Vánoce plné třpytu, lesku a samozřejmě křišťálu. Jeho vánoční hvězda prozáří letošní vánoční atmosféru v Rockefeller centrum. Byla navržena k 20. výročí Swarovského vánoční edice, kde ji slavnostně představila herečka Olivia Wilde. Swarovského hvězda se ale světu zatím neukázala v plné kráse, rozsvítí se až na vánočním stromku o Vánocích na špici stromu v Rockefeller centru. Tato obří hvězda váží 250 kg a z toho 136 kg váží samotné křišťály, těch bylo použito 25 tisíc. Vedle vánočního stromku stojí její dokonalá replika, aby ji návštěvníci mohli obdivovat zblízka. Tak jako každý rok, má Claridge hotel v kapse trumf na jeden z designově nejzajímavějších vánočních stromků. Letos jeho příravy zhostil Alber Elbazovi z módního domu Lanvin. Vánoce podle módního domu Lanvin se nesou v duchu tradičních klasických Vánoc v originálně moderním pojetí. Kolem vánočního stromku ala Lanvin je opravdu rušno. Stylově oblečená loutková rodina, jak jinak než v oblečení Lanvin, a sám tvůrce se houpe na špičce stromku hned vedle vánoční hvězdy. Vánoce s módním domem Lanvin jsou prostě opravdu šťastné, veselé a módní.

48

T

okyo, specifically Ginza jewelry, can flaunt with the most splendid and also the most expensive Christmas tree in the world. Its designer Ginza Tanaka dressed up the tree with gold from the tip almost to the roots. The giant measures about two meters and forty centimeters, 12 kg of gold was used to cover it. The entire tree is decorated with gold ornaments in the shape of hearts, gold ribbons and bows. You can see it till the 25th December at the jeweler Ginza in Tokyo. Unlike the Ginza Tanaka, who got carried away by the yellow gold, Swarovski stayed with his classical style and presented Christmas full of glitter, gloss, and of course crystal. Its Christmas star is going to light up the atmosphere of this year‘s Christmas in Rockefeller Center. The star was designed for the 20th Anniversary of Swarovski Christmas Edition, where it was officially unveiled by actress Olivia Wilde. But Swarovski’s star still hasn’t showed its full beauty to the world, it’s going to be lighted up at the top of the Christmas tree in Rockefeller Center at Christmas. This giant star weighs 250 kg, where 136 kg is the weight of the crystals themselves and there was used 25 000 of them. Next to the Christmas tree stands its perfect replica, so the visitors can admire it closely. Like every year the Claridge Hotel has in its pocket a trump for one of the most interesting Christmas tree designs. Alber Elbaz, from the fashion house Lanvin, took up the preparation process. Christmas by Lanvin fashion house are in the spirit of traditional Christmas classics with the original modern concept. It’s really busy around the Christmas tree ala Lanvin. Stylishly dressed puppet family, how else than in Lanvin clothes, and the creator himself swing on the top of the Christmas tree right next to the star. Christmas with the Lanvin fashion house is just really happy, merry and fashionable.

STYLISHLY CONCEIVED TRADITION

VÁNOCE/CHRISTMAS


robertocoin.com Christy Turlington wears Primavera Collection


VÁNOCE/CHRISTMAS

Ač se to nezdá, tak tradice zdobení vánočního stromečku v Čechách není až tak stará. Příští rok oslaví teprve své dvou sté narozeniny. Tento původem německý zvyk se rozšířil na naše území až v 19. století. Oficiálně první vánoční stromek postavil v roce 1812 pro své přátele ředitel Stavovského divadla Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se ale prosazoval jen pozvolna, nejprve v bohatých pražských rodinách, na venkov pronikal ještě mnohem pomaleji. Nicméně dnes najdeme jen málo domácností, kde by neměl své vyhrazené místo. Stromeček zůstává, jen jeho podoba se mění.

V

minulých letech byl trend zdobení stromků spíše minimalistický. Zřejmě v důsledku nevkusného přeplácávání kouličkami a šiškami veškerých barev v letech osmdesátých. Nastoupily tak i přírodní materiály, maximálně dvoubarevné variace a i osvětlení už nepůsobilo jako od kolotočů. Vánoce však mají být oslavami hojnosti a štědrosti, proto se současný trend opět navrací k bohaté výzdobě. A je z čeho vybírat. Rozhodně se již nemusíme omezovat jen na tradiční koule. Ty byly, jsou a budou vždy jeho součástí, jen už nehrají prim. Letošní vánoční stromeček se stává divadlem, může přímo vyprávět příběhy. Ozdoby jako by měly svou duši. Inspirací jim byla Paříž 30. let, divadlo, opera, karneval. Můžete tak na svůj lesní skvost zavěsit tanečnice, škrabošky, hudební nástroje, střevíce či kabelky. Skupinku zvířat už netvoří jen ptáčci, ale i motýli, labutě a sobi. I spektrum barev netvoří jen klasická červená, zlatá, stříbrná a fialová. Konečně si designéři uvědomili, že černá není jen barva smutku, ale barva elegance. Nebojte se jí použít, smůlu vám určitě nepřines. Nedokážete si všechny tyto inovace představit? Navštivte jednu z prodejen AlmiDécor v Praze a můžeme vám zaručit, že jediné, čeho budete litovat, je velikost vašeho stromku, protože byť bude sebevětší, veškerá ta blyštivá nádhera se na něj nevejde.

50


VÁNOCE/CHRISTMAS

TRADICE

NA ÚSTUPU

TRADITION IN RETREAT Although it does not seem to the tradition of decorating the Christmas tree is not so old in the Czech Republic. Next year it will celebrate only its two hundredth birthday. The German origin of the custom spread to our country in the 19th century. Officially, the first Christmas tree was built for the friends of the Theatre director Charles Liebich in his Libeň Chateau in 1812. The new habit promoted but only gradually, first in Prague wealthy families, in the countryside penetrated much more slowly. However, today we find only a few homes without it. The tree remains, but its look has changed.

I

n recent years the trend of decorating the tree was rather minimalist. Probably due to tasteless Christmas decorationc of all colors in the eighties. Natural materials entered the market, most bi-color variations, and even lighting was unaffected as in the amusement park. However, Christmas are supposed to be celebrations of wealth and generosity, so the current trend is again returning to the rich decoration. And there‘s plenty to choose from. Certainly no longer we have to be limited to traditional balls. They were, are and will always be part of decoration, they just do not play first fiddle. This year the Christmas tree becomes a theater, it can directly tell stories. Ornaments have their own soul. They were inspired by Paris in the 1930´s, theater, opera, carnival. You can hang dancers, small masks, musical instruments, shoes and handbags on your on your forest jewel. Group of animal decorations is not just birds, but also butterflies, swans and reindeers. Even the color spectrum is not just a classic red, gold, silver and purple. Finally, the designers realized that the black color doesn´t express sadness, but it is the color of elegance. Feel free to use it, it will certainly not bring you bad luck.You can not imagine all these innovations? Visit one of AlmiDécor stores in Prague and we can guarantee you that the only thing you might regret is the size of your tree, no matter how huge it is, all the gleaming splendor will not have a space there.

51


KOSMETIKA/COSMETICS

FEMME FATALE

Neuvěřitelně svůdné odstíny ve stylu Femme Fatale, ohnivě červená a půlnoční černá, zvýrazněný kouřový pohled a nalíčené rty, které přitahují pozornost. Nehty sladěné se rtěnkou, nebo zahalené do tajemné černi. Elegantní duch 30. let, plný čistých linií a vybraných barev, se nese touto sezónou.

Y. S. L. OMBRE SOLO

Efekt kouřových očí můžete vytvořit i pomocí tmavě fialového či zeleného odstínu. Méně dramatický look, který sluší hlavně hnědoočkám. No. 18, No. 19 Kč 800,You can create the smoky eyes effect also with dark violet or green shade. The less dramatic look mainly suits brown eyes. No. 18, No. 19 CZK 800,-

Y. S. L. EYELINER EFFET SHOCKING

LANCÔME OMBRE ABSOLUE PALETTE

Oční linky v tužce s efektem umělých řas dokáží oči zkrášlit jedním tahem. Snadné nanášení, dokonalá přesnost, souměrná a výrazná linka. Kč 700,-

Soulad nadčasových odstínů, které se hodí ke všem barvám očí, umožňuje zvýraznit pohled podle nálady, od jemně kouřových očí až po temně kouřové. Kč 1 390,-

Eye lines in pencil with the fake lash effect beautify the eyes with a single move. Easy application, perfect accuracy, symmetrical and expressive line. CZK 700,-

A harmony of timeless shades matching all the eye colors allows you to highlight your look according to your mood, from mild smoky to dark smoky eyes. CZK 1 390,-

LANCÔME LE VERNIS

Je téměř povinností sladit lak se rtěnkou. Rudá k rudé. Výjimku tvoří odstíny černé, ty mohou ohnivou barvu nahradit. Vernis n°22 Rouge Saint Honoré, Noir 29. Kč 370,-

FEMME FATALE

It is almost mandatory to match the nail polish with the lipstick. Rouge to rouge. An exception is the hues of black, which can substitute the fiery color. Vernis n°22 Rouge Saint Honoré, Noir 29. CZK 370,-

GUERLAIN 4 ÉCRIN

Svůdný pohled vám zaručí paletka čtyř očních stínů Guerlain 4 ÉCRIN. Vyberte si matnou, sametovou či perleťovou strukturu. Kč 1 280,A pallet of four eye shadows Guerlain 4 ÉCRIN will guarantee you a seductive look. Choose the matt, silky or the pearl structure. CZK 1 280,-

GLOSS D ARMANI

Y. S. L. MASCARA LANCÔME HYPNÔSE DRAMA vyklenutá křivka kartáčku díky VOLUME EFFET SHOCKING Dramaticky LANCÔME FRENCH TOUCH ABSOLU TE kombinaci krátkých a dlouhých štětinek

Technologická novinka, která porušuje všechna pravidla objemu, a řasám okamžitě dodá vytoužený, nestoudný objem. Kč 870,The technological innovation is breaking all the rules of volume and instantly delivers the desired shameless volume to the lashes. CZK 870,-

dosáhne na všechny řasy a na počkání zvětší jejich objem. Kč 870,Dramatically rounded curve of the brush due to the combination of short and long bristles reaches all the lashes and instantly increases their volume. CZK 870,-

A pleasant shine with long-lasting effects. Žhavě červená rtěnka ukrytá v gravírovaném zlatém The silky amaranth red will intensively obalu, jejíž hedvábné složení, obohacené o Pro-Xyla- highlight the shape of your lips. CZK 800,ne , zajišťuje rtům dokonalou výživu. Kč 730,Ardently red lipstick hidden in engraved golden shell with its silky composition enriched by Pro-Xylane, provides perfect nourishment to the lips. CZK 730,-

The incredibly seductive shades in the Femme Fatale style, the fiery red and midnight black, highlighted smoke look and attention-drawing made-up lips. The lipstickmatching nails or shroud of mysterious blackness. The elegant spirit of the thirties full of clean lines and selected colors carries through this season. H. R. LASH QUEEN SEXY BLACK

Neodolatelný a vyzývavě svůdný pohled získáte nejen díky provokativnímu zvlnění řas, ale také temně černé barvě, kterou tato řada od Heleny Rubinstein disponuje. Kč 970,You can get the irresistible and provocatively seductive look not only with an aggressive eyelash curl, but also with a dark black color, which this line by Helena Rubinstein disposes of. CZK 970,-

52

Příjemný lesk s dlouhotrvajícími účinky. Sametová amarantová červeň intenzivně zvýrazní tvar vašich rtů. Kč 800,-


LUXUSNÍ BRONZ samoopalovací nástřik

organický

pečující

s přírodními výtažky

Hawai

ve 3 odstínech

Equador

Brazil

Samoopalovací nástřiky, krémy a pěny - pečující, bezzápachové a v organické kvalitě jsou nyní v salonech v České a Slovenské Republice. Hydratační, okamžitě schnoucí produkty VITA LIBERATA zaručí zářivou, krásně přirozeně snědou pokožku... ve stylu filmových hvězd. Po představení ve světových salonech a spa, je novinka z Británie nyní i u nás, jaká bude Vaše destinace: Hawai, Equador nebo Brazil?

WWW.VITALIBERATA.CZ


KOSMETIKA/COSMETICS

GIVENCHY ANGE OU DÉMON LE SECRET

Neuvěřitelně ženská a sexy vůně, jejíž základem je pačula, bílé dřeviny a zázvor, svůdnost dodávají medové tóny a skořice. EdP 50 ml Kč 2 090,-

S příchodem soumraku, v noci, kdy odhazujeme zábrany, měníme se ve svůdné objekty touhy…K dokonale padnoucím koktejlkám a rafinovanému líčení neodmyslitelně patří nekonvenční, charismatické vůně, která omámí nejen vás.

An unbelievably feminine and sexy scent whose basic ingredients are patchouli, white trees and ginger and seductiveness is brought up by the tones of honey and cinnamon. EdP 50 ml CZK 2 090,-

BVLGARI JASMIN NOIR L‘ESSENCE

VALENTINO VALENTINA

Nový parfém Valentina je inspirován couture stylem a jedinečností, který představuje ženský ideál. Květinově- orientální vůně, které dominuje bergamot, pomerančový květ, cedr a ambra. EdP 80 ml Kč 2 490,-

Sametové tóny „černého jasmínu“ mají svůdnou moc a intenzita akordů s sebou přináší nepopiratelnou vášeň. Hedvábná vůně s překvapivě tajemnou duší. EDP 50 ml Kč 2 285,-

The new perfume Valentina is inspired by the style and uniqueness of couture, which represents the feminine ideal. Flowery-oriental scent dominated by bergamot, orange bloom, cedar and amber. EdP 80 ml CZK 2 490,-

The velvet tones of “black jasmine” have seductive power and the intensity of chords brings along an undeniable passion. Silky scent with surprisingly mysterious soul. EDP 50 ml CZK 2 285,-

VERY IRRÉSISTIBLE GIVENCHY

Vánoční limitovaná edice. Květinově aromatická vůně. EdT 50 ml Kč 1 810,-

GIVENCHY LOR CÉLESTE

Christmas Limited Edition. Aromatic floral fragrance. EdT 50 ml CZK 1 810,-

Hvězdný pudr ukrytý v luxusním flakonku vás zahalí do zlatého voňavého závoje. Ultra jemná, hedvábná textura, kterou můžete použít nejen na dekolt, ale také vlasy či víčka. Kč 1 630,-

Star powder concealed in a luxurious flask will cloak you into a golden veil. The ultra fine silky texture can be used not only for cleavage, but also for hair and eyelids. CZK 1 630,-

BVLGARI POUR FEMME

Klasická dámská vůně se nyní představuje v novém „modelu“ podtrhujícím její ušlechtilý a zářivý charakter. Tóny růže Prelude byly vůbec poprvé představeny coby vonné složky parfému. EdP 25 ml Kč 1 150,Classic feminine scent is now introduced in a new “model” which highlights its noble and shiny character. The tones of the Prelude rose were for the first time ever introduced as aromatic ingredients of a perfume. EdP 25 ml CZK 1 150,-

LA PRAIRIE MIDNIGHT WONDERS

La Prairie Midnight Rain je fascinující vůní, jenž dokonale umocní auru svůdné a sofistikované ženy. Vůně jako stvořená pro okouzlující noční život ve městě. Kč 2 900,La Prairie Midnight Rain is a fascinating scent which perfectly magnifies the aura of a seductive and sophisticated woman. The scent is created for a charming nightlife in the city. CZK 2 900,-

GUCCI GUILTY INTENSE

Hřejivá, orientálně květinová vůně s sebou přináší vášeň a okouzlení možnostmi, jaké se před vámi otevírají. Nejvýraznější jsou tóny mandarinky, růžového pepře, šeříku a luxusní ambry. EdP 75 ml Kč 2 599,Warming, oriental-flowery scent brings along passion and fascination by options opening before you. Strongest are the tones of mandarin, pink pepper lilac and luxurious amber. EdP 75 ml CZK 2 599,-

With the twilight at night when we loose all the inhibitions and turn into seductive objects of desire…. To a perfectly fitted cocktail dress and refined makeup inherently belongs an unconventional, charismatic scent which will daze not only you.

54

BOUCHERON

Legendární vůně se vrací znovu zahalena do originální lahvičky tvaru prstenu a je ještě odvážnější než dříve. Orientální květinová vůně zahalí vaši pokožku aurou smyslnosti. Kč 2 690,The legendary scent returns again shrouded into an original ring-shaped flask and it is even braver than before. Orientalflowery scent will cloud your skin into the aura of sensuality. CZK 2 690,-


Náměstí Míru 16, Praha 2, Tel: 222 511 995

www.mishahairstudio.com


KOSMETIKA/COSMETICS

VĚČNÁ KRÁSA

Zimní počasí dává pleti pořádně zabrat. Mráz, střídání teplot a silný vítr, to vše naši pokožku zatěžuje. Dopřejte si čas pro sebe a vkročte do nového roku s krásnou pletí. Sama vám napoví jaký produkt zvolit.

EVERLASTING BEAUTY

MATIS RÉPONSE JEUNESSE

Probuďte v sobě bohyni. Výživná sada se postará nejen o bezchybnost vaší pletí, ale zároveň zvláční vaše ruce. Kč 2 349,-

SENSAI PREMIER

Luxusní vánoční kazetka s výjimečnou péčí pro dokonale krásnou a zdravou pleť. Rozmazlujte o vánočních svátcích své tělo i mysl. Kč 17 500,-

Wake the goddess in you. The nourishing set will take care of the flawlessness of your skin, and at the same time soften your hands. CZK 2 349,-

Luxury Christmas cassette with exceptional care for perfectly beautiful and healthy face. Pamper your body and mind in the Christmas time. CZK 17 500,-

ESTÉE LAUDER DAYWEAR

Ochranný krém je v mrazivém počasí nutností. Večer ji zregeneruje zázračné sérum, které je také součástí vánoční sady. Kč 2 500,-

LA PRAIRIE CAVIAR WONDERS

Protective cream is a must in the cold weather. In the evening the skin is regenerated with miraculous serum, which is also a part of the Christmas set. CZK 2 500,-

Pleťová péče obsahující fantasticky účinný kaviárový výtažek v kombinaci s intenzivně hydratujícími ingrediencemi a jedinečnými mořskými proteiny. Vůně Silver Rain nádherně provoníte vaši pokožku. Kč 10 990,-

ESTÉE LAUDER RENUTRIV ULTIMATE LIFT SET

E. L. letos naděluje zázračné přípravky v boji proti stárnutí ReNutriv v luxusním cestovním kufříku. Pouze však v buticích Estée Lauder. Kč 7 810,-

Face care with a fantastically effective caviar extract in combination with intensively hydrating ingredients and unique sea proteins. The scent Silver Rain creates imaginary touch of luxury which your beautiful skin will take as its own. CZK 10 990,-

This year E.L. is giving out this miraculous medicines in the fight against aging ReNutriv in a luxury travel case. But only in Estée Lauder boutiques. CZK 7 810,-

BIOTHERM AQUASOURCE

Dodejte vaší pokožce potřebnou hydrataci a péči. Kazetka Aquasource nabízí pleťový krém, čistící gel a pleťovou vodu. Kč 990,Give your skin the needed hydration and care. The Aquasource cassette offers face cream, cleansing gel and lotion. CZK 990,-

CLARINS VITAL LIGHT Winter weather is tough on the skin. Frost, temperature changes and strong wind, all these things are a burden to it. Afford yourself some time and enter the New Year with a beautiful skin. Your skin will advise you which product to choose.

56

Sada pro dokonalé rozjasnění a omlazení vaší pleti. Obsahuje denní i noční krém a sérum. Kč 2 120,-

A set for perfect brightening and rejuvenating of your face. It contains day and night cream and serum. CZK 2 120,-

LANCÔME HYDRAZEN

Sada s péčí Hydrazen je k dostání exkluzivně v Lancôme Beauty Institutu. Ideální výživa a ochrana vaší pleti s období nepříznivého počasí. Kč 1 650,The set with Hydrazen care is available exclusively in Lancôme Beauty Institute. Ideal nourishment and protection of your face in the unfavorable weather season. CZK 1 650,-


DĢũƚĞŵůĄĚş ƉŽĚŬŽŶƚƌŽůŽƵ͘͘͘

5

Ed/Ͳ'/E'WdEdp

100%

^WK<K:EK^d

DŽĚĞƌŶşƉĠēĞƉƌŽƟǀƌĄƐŬĄŵ EŽǀljƉƌŽŐƌĂŵŝŶƐƉŝƌŽǀĂŶljĞƐƚĞƟĐŬŽƵŵĞĚŝĐşŶŽƵ

dŚĂůŐŽ ŵĄ ƉƌŽ ǀĄƐ ƎĞƓĞŶş͕ ũĂŬ ďŽũŽǀĂƚ ƉƌŽƟ ǀƌĄƐŬĄŵ Ă ŽĐŚĂďůĠ ƉŽŬŽǎĐĞ Ͳ ƚƎŝ ŶŽǀĠ ƎĂĚLJ Ɛ ƷēŝŶŶljŵŝ ĂŵŽĚĞƌŶşŵŝƉƌŽĚƵŬƚLJʹŬŽůĂŐĞŶŽǀĄƎĂĚĂ͕ŚLJĂůƵƌŽŶŽǀĄ ƎĂĚĂĂƐŝůŝĐŝƵŵnjƉĞǀŸƵũşĐşƎĂĚĂŶĂǀLJŚůĂnjĞŶşĂǀLJƉůŶĢŶş ǀƌĄƐĞŬ͕njƉĞǀŶĢŶş͕ůŝŌŝŶŐ͕ŚLJĚƌĂƚĂĐŝĂŶĂĚljĐŚĄŶşƉůĞƟ͘

>ƵdžƵƐŶş ĨƌĂŶĐŽƵnjƐŬŽƵ ŬŽƐŵĞƟŬƵ dŚĂůŐŽ njĂŬŽƵƉşƚĞ ĞdžŬůƵnjŝǀŶĢ ǀ WĂƌĨƵŵĞƌŝşĐŚ Kh'>^ ǀ Z͕ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ ǀ DZ/KEEh Ă ǀ ůƵdžƵƐŶşĐŚ ƐƉĂ͕ǁĞůůŶĞƐƐĂƐĂůŽŶĞĐŚǀZŝ^Z͘

sşĐĞŶĂǁǁǁ͘ďŬŬŽƐŵĞƟŬĂ͘Đnj͕ǁǁǁ͘ƚŚĂůŐŽ͘ĐnjŶĞďŽŶĂнϰϮϬϱϰϭϮϮϱϮϳϬŶĞďŽнϰϮϬϲϬϯϭϰϴϯϲϳ͘


KOSMETIKA/COSMETICS

Svou osobnost nevyjadřujeme jen tím, co děláme, říkáme či jak se oblékáme, ale i tím, jak voníme. Představujeme vám vůně, v nichž najdete vše, co současný kultivovaný a kosmopolitní muž očekává – přitažlivost, eleganci, dynamiku, svěžest a moderního ducha.

JAGUAR VISION III.

Druhá novinka rozšiřující řadu Vision. „Trojka“ je dřevitě orientální vůně propojující živé aroma bergamotu, grapefruitu, santalového dřeva, vanilky a pižma. EdT 100 ml Kč 1 490,The second new product expanding theVision line. „Number III“ is a woody oriental fragrance that links live aroma of bergamot, grapefruit, sandalwood, vanilla and musk. EDT 100 ml CZK 1 490,-

JAGUAR VISION II.

GUCCI GUILTY INTENSE POUR HOMME

Tato novinka je rozšířením úspěšné řady Vision. Řadí se do skupiny aquatických dřevitě ovocných vůní. Nejsilnějšími akordy jsou zelené jablko, koriandr, pačula a pižmo. EdT 100 ml Kč 1 490,-

Moderní fougérová toaletní voda, která provokuje i svádí. Robustně zemitá exotická koláž citrónu, koriandru, pomerančových květů a pačuli- pečeti všech vůní Gucci. EdT 90 ml Kč 2 099,-

This new product is an extension of the successful series of Vision. It belongs to a group of aqua woody fruit scentc. The strongest chords are green apple, coriander, patchouli and musk. EDT 100 ml CZK 1 490,-

Modern fougére Eau de Toilette, which provokes and seduces. Robustly earthy exotic collage of lemon, coriander, orange blossom and patchouliseals of all Gucci fragrances. EDT 90 ml CZK 2 099, -

M

MUŽSKÉ GIORGIO ARMANI

GIVENCHY PLAY

Magnetická vůně, která je směsí elegance a hedonismu. Koktejl citrusů, bergamotu, pačuli a vetivru zahalí muže do velmi svůdného pláště. EdT 50 ml, Kč 1 460,The magnetic scent that is a mixture of elegance and hedonism. Cocktail of citrus, bergamot, patchouli and vetiver shrouds the man into a very seductive coat. EdT 50 ml, Shower gel CZK 1 460,-

CHARIZMA MALE CHARISMA

Vánoční kazety G. A. svádí svou elegancí, aby potěšily ctitele těchto vůní. Aqua di Gio se díky svému jasnému, vodnímu základu a svěžesti stal nezaměnitelným. Armani Code je zástupcem smyslné a dráždivé, dřevité vůně. Aqua di Gio pour Homme 100 ml Kč 2 530,-, Code 75 ml Kč 1 750,G. A. Christmas cassettes tempt with their elegance to please devotees of these scents. Aqua di Gio, thanks to its clear, water base and freshness became unmistakable. Armani Code is a representative of the sensual and irritating, woody fragrance. Aqua Di Gio Pour Homme 100 ml CZK 2 530, Code 75 ml CZK 1 750,-

BVLGARI MAN

Limitovaná edice poslední pánské vůně Bvlgari přináší smyslnou, jiskřivou energii vzácných dřevin. Stříbrný flakon je odkazem na legendární číselník pánských hodinek Bvlgari. EdT 100 ml Kč 2 100,Limited edition of the newest men‘s Bvlgari fragrance brings a sensual, sparkling energy of rare species. Silver bottle is a reference to legendary dial of Bvlgari mens watches. EDT 100 ml CZK 2 100,-

LEE COOPER GENTLEMEN

DIESEL ONLY THE BRAVE

I letošní vánoce přináší značka Diesel originální vánoční sety. Sledujte televizní kanál Diesel plný zábavy a překvapení v originálním retro designu. EdT 50 ml + 50ml balzám po holení + 50 ml srchový gel, Kč 1 550,This year a brand Diesel brings original Christmas sets. Watch the television channel Diesel filled with fun and surprises in the original retro design. EDT 50 ml + 50 ml After Shave Balm + SHOWER GEL 50 ml, CZK 1 550,-

58

Tato dřevitá kořeněná vůně je společníkem pro každou příležitost mladého muže. Vůni otvírají citrusové tóny, srdce je kořeněné zázvorem, skořicí, cedrem a pižmem. EdT 100 ml Kč 1 190,This woody, spicy fragrance is a companion for every young man occasion. Scent is opened with citrus notes, the heart is spicied with ginger, cinnamon, cedar and musk. EDT 100 ml CZK 1 190,-

We don´t express our personality just by what we do, say or how we dress, but also how we smell. We are introducing fragrances, which include everything the modern, civilized and cosmopolitan man expech- attraction, elegance, dynamism, freshness and modern spirit.


Bazální implantáty se používají již 50 let, ty diskové posledních 15 let a jejich největší výhodou je funkčnost, stabilita a v neposlední řadě estetičnost. Mnoho lidí, které každý den potkáváte, nemá krásný úsměv od přírody, ale možná právě díky bazálním implantátům.

REVOLUCE

V PROBLEMATICE ZUBNÍCH NÁHRAD

Basal implants have been used already for 50 years, disc implants for the last 15 years and their biggest advantage is their functionality, stability and last, but not least, aesthetics. Many people we meet every day do not have their beautiful smile by nature, but maybe thanks to basal implants.

P

rávě díky metodě s použitím bazálních implantátů je pacientovi umožněna rekonstrukce chrupu ve velmi krátkém čase. Na klinice European Dental Center dokonce v rekordních 4 dnech a to s plnou funkčností. Implantáty se zavádějí do úbytku nepodléhající čelistní kosti, kde se integrují. Krev tak může v místě zákroku optimálně proudit. Následuje zhotovení pevné funkční protézy ve formě zirkon-keramických můstků, nebo korunek, které mají životnost minimálně 40 let, takže vám s největší pravděpodobností vydrží do konce života. Pacient není zatěžován provizorními náhradami ani několikanásobným chirurgickým zákrokem jako u běžných implantátů, ale ve čtyřech dnech odchází s krásným úsměvem. Tento typ implantátů je možno zavést i do kosti, která již utrpěla úbytkem a to až 60%. Téměř se nevyskytují případy vypadávání těchto implantátů a to ani u kuřáků či diabetiků. Zároveň nedochází k poškození čelistních kloubů a tvar čelisti, tím i celého obličeje, zůstává zachován. Při používání tohoto systému platí přísná pravidla a kvalitativní měřítka. Tyto zákroky jsou prováděny pouze zkušenými imlantology, kteří absolvovali nástavbové školení a mají certifikát od výrobce systému. Tento zákrok je možný při celkovém umrtvení čelisti, současně s analgosedacií, takže pacient zákrok prakticky nevnímá a nic si z něj nepamatuje. Bezprostředně poté se pacient cítí velmi dobře. Následně užívá po několik dní tlumící léky na bolest, ale téměř všichni pacienti snáší zákrok i pooperační péči velmi dobře. Není tedy důvod k žádným strachům či obavám. I vy můžete mít krásný úsměv a to v opravdu rekordním čase.

60

REVOLUTIONARY TEETH REPLACEMENT

ADVERTORIAL

I

t is owing to the method using basal implants that the patient can have teeth reconstruction done in a very short time. At the European Dental Care clinic, such reconstruction is done in a record time of four days, with all functions maintained. Implants are implanted into a jawbone not affected by the loss of bone mass, where they integrate. Blood can therefore flow optimally even where the surgery takes place. What follows is manufacturing of a solid functional replacement in the form of zircon-ceramic bridges or crowns, the service life of which is at least 40 years, so that they will probably serve you for the rest of your life. A patient is not burdened with provisional replacements or with multiple surgeries as with common implants, but goes home in four days with a beautiful smile. It is possible to place this type of implants also in a bone which has already been affected by bone mass loss up to 60 per cent. There are almost no cases of implants falling out, not even when the patient is a smoker or a diabetic. At the same time, the jaw joints are not being damaged and the shape of the jaw, and therefore of the whole face, is preserved. There are strict rules and qualitative standards for using the system. These surgeries are performed only by experienced implantologists, who have completed extension training and who have obtained a certificate from the producer of the system. It is possible to perform this surgery with general anaesthesia of a jaw, together with analgosedation, so that the patient in fact does not feel the surgery and does not remember anything from it. The patient feels very well immediately after it. Subsequently, he takes painkillers for several days, but almost all patients tolerate the surgery as well as the postoperative care very well. Therefore there is no reason to be anxious or afraid of it. You can have a beautiful smile, too, and in a really short period of time.


Naše klinika nabízí prost�ednictvím spole�nosti ESSOX bezúro�né zuby na splátky.

Tak ten k nám taky nechodí...

European Dental Center s.r.o.

tel.: +420 224 228 994 (993, 984), www.edcdental.cz

Jen u nás BOI implantáty i se zirkonkeramickými m�stky do 4 dn� a NONSTOP pohotovost


ADVERTORIAL

rizika poměrně malá. Výkon se většinou provádí v místní anestesii, která je pro pacienta šetrná. Můžeme se setkat s hematomy víček či hnisavými komplikacemi jako u všech operačních zákroků. Dalším rizikem může být nevhodně zvolený řez s následnou nápadnou jizvou, eventuelně asymetrie po výkonu. U horních víček je velmi nepříjemné, pokud operatér odstraní příliš velkou část kůže a pacienti následně nějakou dobu nemohou dovřít oči, tento stav se ale většinou sám upraví. Závažnější je tato komplikace u víček dolních, tam může dojít k poklesu dolního víčka, vzniku tzv. ektropia již s možnými zdravotními komplikacemi jako je slzení, chronické dráždění spojivky, záněty oka. Tento stav se většinou sám neupraví a je třeba další operační zákrok. Jako nejzávažnější komplikace se v literatuře uvádí krvácení za oční bulbus s poškozením zraku.

OČI OKNA DO DUŠE…

Vystudoval 3. Lékařskou fakultu UK v Praze v r. 2003, po ukončení studia nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem a od roku 2007 pracuje na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V Lékařském domě v Praze působí již několik let jako asistent Doc. Nejedlého, po složení atestační zkoušky též samostatně. O kom je řeč? O mladém (32 let), talentovaném plastickém chirurgovi, Martinu Skálovi. Plastická chirurgie se zabývá mnoha odvětvími, na které se specializujete Vy? Věnuji se vícero partiím lidského těla, především operaci očních víček, modelaci boltců, abdominoplastice, modelaci a redukci prsů a zvětšení prsů implantáty. Kromě estetické chirurgie je mou doménou chirurgie ruky.

Jak operace probíhá, jaká je její délka a délka následné pooperační péče-od hospitalizace po úplné doléčení? Jak jsem již zmínil, většinou se výkon provádí v místním umrtvení a trvá průměrně kolem 60 minut. Po uložení a zarouškování pacienta si zakreslíme oblast kůže, kterou budeme odstraňovat. Následuje aplikace anestetika, odstranění kožních nadbytků, tukových prolapsů, sutura rány a aplikace speciální náplasti. Po operaci je důležitá zvýšená poloha hlavy a chlazení k zmírnění otoků. Stehy odstraníme sedmý pooperační den. Pokud vzniknou krevný výrony, vstřebají se obvykle do 14 dní. Zůstanou nějaké viditelné jizvy, jako např. u prsou? U horních víček jsou jizvy viditelné pouze při zavřených očích, při otevření se schovají do záhybu víčka a viditelná je pouze malá část v oblasti zevního koutku. Na dolních víčkách jsou jizvy těsně pod řasami, ale víčka se dobře hojí a za několik měsíců je velmi těžké jizvy nalézt i pro cvičené oko. Doporučil byste tento typ operace každé ženě, které trápí převislé oční víčko? Podstupují tento zákrok i muži? Pokud se žena rozhodne k řešení tohoto stavu, tak ano. Dnešní doba je velmi náročná na vzhled a jeho vylepšení se týká i mužů, i když většina jich přichází k operaci právě pro zmiňované pocity těžkých víček a zvýšenou únavu očí. Na kolik nás toto zkrášlení vyjde, musíme sáhnout hluboko do peněženky? Běžně se cena pohybuje mezi 9-14 tisíci korun za operaci obou očí. Dají se najít i ceny nižší, ale tam zpravidla výkon neprovádí plastický chirurg.

Můžeme tuto operaci absolvovat několikrát, když nám přijde výsledný efekt málo viditelný? To je celkem široký záběr, čemu se věnujete nejvíce? Ano, pokud se opět vytvoří nadbytky kůže, není problém operaci opakoZ estetických výkonů nejčastěji očním víčkům a abdominoplastice, even- vat. tuálně v kombinaci s liposukcí, je- li to třeba. Kolik jste již takových zákroků provedl, cca? O očích se říká, že jsou okny do duše. Postupem času se však tato okén- Několik desítek, výkony si nepočítám. ka pomalu zavírají…. Vy je umíte tedy zase otevřít? To je krásný obrat. Je pravda, že s postupujícím věkem kůže ztrácí svou Jaká je podle vás budoucnost tohoto druhu operace, kam by se mohl elasticitu, svaly ochabují a tukové váčky kolem očí prolabují (protlaču- ještě posunout? jí se k povrchu) a tvoří známé váčky pod očima a převislá horní víčka. Již dnes se provádí operace dolních víček přes spojivku s použitím laseru, Operačně je možné tento stav upravit, a to odstraněním nadbytečné kůže kde nevzniká viditelná jizva, ale dnešní operační postupy jsou natolik ověa tukových váčků. Oči se pak rozjasní a získají svůj mladistvý vzhled. Dal- řené, že neočekávám nějakou zásadní změnu. ším kladem u operace horních víček je zmírnění pocitu těžkých víček, kterým trpí mnoho lidí, hlavně ve večerních hodinách a při práci na počítači. Na závěr už jen něco z Vašeho soukromí. Práce chirurga je velmi náročTo je ostatně také častý důvod, který přivede pacientky k nám do ordinace, ná, jak relaxujete? a to včetně mužů. Pokud mi to čas a počasí dovolí, tak se velmi rád projíždím na motorce, nebo v kovářské dílně, černé řemeslo mi dává zapomenout problémy, které Přeci jen zrak je téměř to nejcennější, co máme, proto se o něj opráv- vznikají s tím bílým. něně bojíme. Jak moc je operace očních víček nebezpečná a jaká jsou její rizika? Lékařský dům Praha 7, a.s., Janovského 48, Praha – Holešovice Pokud je operace provedena erudovaným plastickým chirurgem, tak jsou Tel.: +420/ 242 426 432, GSM: +420/ 731 503 123

62


He graduated the 3rd Medical faculty of Charles University in Prague in 2003, and after the studies he started to work in the surgical department of hospital in Brandýs nad Labem. Since 2007 he works at the plastic surgery clinic of Faculty hospital Královské Vinohrady. In Lékařský dům (medical house) in Prague he has been operating for several years as an assistant of Doc. Nejedlý, and after passing the attestation exam also individually. We are talking about a young (32) and talented plastic surgeon Martin Skála. He graduated the 3rd Medical faculty of Charles University in Prague in 2003, and after the studies he started to work in the surgical department of hospital in Brandýs nad Labem. Since 2007 he works at the plastic surgery clinic of Faculty hospital Královské Vinohrady. In Lékařský dům (medical house) in Prague he has been operating for several years as an assistant of Doc. Nejedlý, and after passing the attestation exam also individually. We are talking about a young (32) and talented plastic surgeon Martin Skála.

As I mentioned, the surgery is often done with local anesthesia and takes on average 60 minutes. After preparing the patient we draw the area of the skin to be removed. Then we apply the anesthesia, remove the excessive skin and fat prolapses, suture the wound and apply a special band aid. After the surgery it is important to have the head in higher position. The wounds are also cooled to alleviate the swell. The stitches are removed seven days after the surgery. If bruising occurs, it usually reabsorbs within 14 days.

Plastic surgery has many branches which ones are you specializing in? I focus on more parts of human body, mainly the eyelid surgery, auricle modeling, abdominal modeling, and breast modeling, reduction and enlargement with implants. Besides esthetic surgery my domain is hand surgery.

Are there any visible bruises left like for example on breasts? On the upper lids the scars are only visible when the eyes are closed. With open eyes, the scar is hidden in the fold and only small part in the outer corner area is visible. On the lower lids the scars are rights under the lashes, but lids heal very well and after a few months it is very difficult to find the scar even with a trained eye.

That is quite a broad scope. What do you do most often? From the esthetic surgeries it is most often the eyelids and abdominals, eventually in a combination with liposuction if needed. About eyes it is being told that they are windows to the soul. With time are these windows slowly closing… So you can open them again? That is nicely said. It is true that the skin looses its elasticity with increasing age. The muscles flag and the lipid vesicles around the eyes are being pushed to the surface, where they create the famous bags under the eyes and overhanging upper eyelids. Surgically this can be modified by removing excessive skin and lipid vesicles. The eyes brighten up and get their youthful look. Another plus of the upper eyelid surgery is alleviation of the heavy eyelids feeling, which many people suffer from most often in the night and during work on a computer. After all, that is the most frequent reason which brings patients including men to our office. Still, sight is the most valuable thing we have so we are really worried about it. How dangerous is the eyelid surgery and what are the risks involved? If the surgery is done by an erudite plastic surgeon, the risks are relatively small. The intervention is most often done under local anesthesia, which is patientfriendly. We can encounter a hematoma or septic complications like in all other surgeries. Another risk could be an inappropriately chosen incision with a consequential visible scar or eventually a post-surgical asymmetry. In the upper eyelids it is very unpleasant when the surgeon removes to large part of the skin and the patients then cannot close their eyes all the way. This condition is however almost always fixed by itself. This complication is more serious in lower eyelids, where descend of the lid (so called ektropia) can occur and be accompanied with possible health complications like lachrymation, chronic conjunctiva irritation or eye inflammation. This condition doesn’t usually fix itself and another surgical intervention is required. The most serious complication found in literature is bleeding behind the eyeball, damage to the eye and visual impairment. What is the course of the surgery, its length and the length of the post-surgical care – from the hospitalization until the complete cure?

Would you recommend this type of surgery to every woman who has problems with overhanging eyelid? Do men also undergo the surgery? If a woman decides to solve the condition then yes. Modern times are very demanding on visage and its improvements concern men too, even though most of them come for a surgery due to the mentioned heavy eyelid feelings and increased tiredness of the eyes.

EYES, WINDOWS TO THE SOUL…

ADVERTORIAL

How much does such beautification cost? The price is usually between 9-14 thousand crowns for both eyes. Lower prices can be found too, but those surgeries are usually not done by plastic surgeons. Can we undergo the surgery several times when the result does not seem visible enough? Yes. If the excessive skin is grown again it is not a problem to repeat the surgery. How many such surgeries approximately have you done already? A few tens, I do not count them. What is in your opinion the future of this type of surgery and how do you think it could further advance? Laser surgeries of lower eyelids through the conjunctiva are already done today. No scar is created there, but our surgical procedures are so open that I don’t expect any significant change. Finally something from your private life. The surgeon’s wok is very difficult, now do you relax? When the time and weather allows, I love to ride a motorcycle, or be in blacksmith’s shop. The black craft makes me forget the problems created by the white one. Lékařský dům Praha 7, a.s., Janovského 48, Praha – Holešovice Tel.: +420/ 242 426 432, GSM: +420/ 731 503 123

63


TRAVELLING

CESTOVÁNÍ 65


ADVERTORIAL

J

JAKRÁJNAJÍT NA ZEMI Cestování je umění. Dovolená, kterou bychom si opravdu užili, odpočinuli si a načerpali síly, není dána jen kvalitním ubytováním a stravou. Každý z nás má jiné požadavky a potřeby, které jsou ale v možnostech většiny cestovních kanceláří nesplnitelné. Naštěstí ne však u všech!

C

estovní kancelář Indalo Space, která se může chlubit již sedmnáctiletou zkušeností, je svým specializovaným a individuálním přístupem alternativou vůči cestovním kancelářím zaměřeným na masovou turistiku. A v čem je Indalo Space tak ojedinělá? Kromě osobních letitých kontaktů, zkušeností a znalostí nabízených destinací, je to hlavně individuální přístup. Nemusíte ani opustit pohodlí vašeho domova a přesto budou splněny vaše nestandardní či nadstandardní požadavky. Mgr. Milena Slezáková, ředitelka Indalo Space, vás osobně navštíví, poradí s výběrem vhodné destinace a zařídí i téměř nemožné. Tato velmi sympatická dáma a její team zrealizují vaše sny. Vždyť se řídí mottem: „ Problémy neexistují, existuje jen jejich řešení“. Můžete si tak přát téměř cokoli, pro Indalo Space totiž nic není nemožné. Nejvíce však klade Indolo Space důraz na diskrétnost. Pokud patříte k těm, kteří nechtějí, nebo nemůžou být viděni, tak již víte, na koho se obrátit. Absolutní anonymita bude pro vás zajištěna, nemusíte se obávat náhodných „paparazzi“ z řad účastníků zájezdu. A nejen to. Během vaší dovolené vás bude doprovázet kompetentní, zkušená osobnost, která vám bude k dispozici 24 hodin denně. Ukáže vám, jak se dotknout srdce dané země, porozumět řeči moře, pralesa, porozumět alespoň trochu chování, tradicím a zvykům místních obyvatel. Jen tak si odnesete zážitky, které se za žádné peníze nedají koupit. A kde všude můžete objevovat ráj na zemi? Karibské ostrovy nejsou jen Kuba a Dominikánská republika. Opravdová Karibik jsou Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Svatá Lucie, Barbados, kouzelné Grenadiny či Holandské Antily. Indalo Space jeale jako doma i v Indickém oceánu. Kromě Seychel, Malediv či Mauritia vás zavezou na Madagaskar, zapomenuté ostrovy lemurů Mayotte nebo na asijskou Srí Lanku. V portfoliu destinací nechybí ani netradiční místa jako Francouzská Guyana s Ďábelskými ostrovy, Francouzská Polynesie a Nová Kaledonie, Namibie, Senegal a mnoho dalších. Pro zamilované zprostředkovává Indalo Space také romantické svatby na exotických místech. Pokud tedy nechcete zažít pověstný předsvatební stres, svěřte se do zkušených rukou odborníků, kteří za vás zařídí naprosto vše. Na vás je jen ono posvátné „ano“. Veškeré akce jsou „a lá carte“, žádná není stejná, nic se nikdy úplně neopakuje a právě v tom je jejich kouzlo. Nechte se tedy okouzlit a zavolejte…..

66


ADVERTORIAL

Travelling is art. A holiday, which we would really enjoy, where we would relax and gain strength, is not determined only by quality accommodation and meals. Each of us has different requirements and needs which are unrealizable in most travel agencies, though. But fortunately, there is an exception!

T

he travel agency Indalo Space which can boast already seventeen years of experience is an alternative for travel agencies focused on mass tourism by its specialized and individual approach. And what makes Indalo Space so unique? Apart from long-term personal contacts, experience and knowledge of offered destinations, it is mainly an individual approach. You even do not have to leave the comfort of your home, yet your non-standard or above standard requirements will be fulfilled. Mgr. Milena Slezakova herself, the director of Indalo Space, will visit you, advise about the choice of suitable destination and will provide for almost impossible requirements. This very nice lady and her team will realize your dreams. Because their motto is: “There are no problems, only solutions.” You can wish almost anything, nothing is impossible for Indalo Space. The most important thing for Indalo Space is discretion. If you are one of those who do not want to or cannot be seen, now you know where to go. Absolute anonymity is ensured, you do not have to be afraid of accidental “paparazzi” from participants of the tour. And more than that. During your holiday, you will be accompanied by a competent, experienced person who will be available 24 hours a day. He/she will show you how to touch the heart of the country, understand

the language of the sea and primeval forest, understand at least a little bit the behaviour, traditions and habits of local people. Thanks to this you will have experiences that no money can buy. And where can you discover heaven on earth? Caribbean Islands are not only Cuba and the Dominican Republic. A real Caribbean is the British Virgin Islands, Saint Martin, Saint Lucia, Barbados, magic Grenadines or Dutch Antilles. But Indalo Space is at home in the Indian Ocean, too. Apart from the Seychels, Maledives or Mauritius, they will bring you to Madagascar, the forgotten islands of lemurs Mayotte or the Asian Sri Lanka. There are also traditional places such as French Guyana with the Evil Islands, French Polynesia and New Caledonia, Namibia, Senegal and many others. Indalo Space also organizes romantic weddings on exotic places for lovers. If you do not want to go through the famous bridal stress, entrust yourselves into the experienced hands of professionals who will arrange completely everything. You only have to say the sacred “yes”. All events are “a la carte”, none of them is the same, nothing ever completely repeats and that is the charm of it. So let yourselves be charmed and call …..

INDALO SPACE

Bělehradská 21, Praha 2, 120 00 Tel.: (+420) 222 560 023 E-mail: cz-indalo@indalo.eu www.indalo.cz

67


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Nezadržitelně se blíží nejhektičtější část roku, období, kdy se na nás ze všech stran paradoxně valí, jak si máme užít adventní čas, klid a atmosféru rodinného krbu. Jak to ale udělat, když se spíše zdá, že téměř celý svět šlápl na plyn a kdy se pohoda změnila v nákupní šílenství, kterému se nedá uniknout? Odleťte na vánoční nákupy do míst, kde se sice Santa Clausům nevyhnete, ale zato bílá barva zde neevokuje studený sníh, protože ten zde prostě neexistuje.

P

římo na kraji Indického oceánu, přitom však pouhých pár minut jízdy autem od dvoumilionového města Durban, se nachází pomyslná brána Jihoafrické republiky, The Oyster Box resort. Maják, který je součástí resortu, po staletí vítal všechny mořeplavce. Toto nejznámější a také nejkrásnější plážové místo JAR nabízí kilometry dlouhou písčitou pláž se zlatým pískem. Na té byla již roku 1869 postavena plážová chatka, resp. spíše bouda, která sloužila jako útočiště správce majáku. Od té doby dostala menších změn…. Téměř okamžitě poté, co v roce 1947 The Oyster Box poprvé otevřel své dveře, se stal jedním z nejoblíbenějších a proslulých hotelů nejen Afriky. Interiér v koloniálním stylu, dokonalý servis, delikátní kuchyně, bujné tropické zahrady a hlavně dech beroucí výhled na oceán zajistili tomuto téměř ráji na zemi celosvětový věhlas. A ten si udržel až dodnes. Pětihvězdičkový hotel prošel nedávno velkou rekonstrukcí. Moderní prvky se elegantně mísí s původními, koloniálními, nicméně duch z doby britské nadvlády stále z tohoto nádherného místa sálá. Ať jste jakkoli nároční na

68

BRÁNA ČERNÉHO

KONTINENTU THE GATEWAY TO THE DARK CONTINENT

ubytování, zde budete víc než spokojeni. Na výběr je z 86 různých luxusních pokojů, suitů či vil. Koloniální šarm byl láskyplně zachován-nádherné obklady, malby, starožitný nábytek. Designéři zakomponovali do interiéru také přírodní kámen a dřevo, které dokonale ladí s uklidňujícími tóny obklopujícího oceánu a tropické vegetace. Součástí luxusního suitu není jen terasa, ale také privátní bazén. Prezidentský suit či zahradní vily pak splňují veškeré představy o luxusním ubytování. Vždyť za kvalitu si zde také zaplatíte, ceny se pohybují od 4 500 Zarů (1 Zarr = cca 3 Kč) až po 50 000 Zarů za noc. Zcela jistě to však nejsou vyhozené peníze. Toto úchvatné místo vás nabije energií a dodá onen pověstný klid na duši, který tak neúspěšně během Vánoc hledáme. V těsné blízkosti majestátního, všude se rozprostírajícího oceánu se člověk jakoby zmenší, pocítí pokoru, a veškeré problémy se alespoň na chvíli


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

rozpustí v mořské pěně. Až se nabažíte tohoto fascinujícího výhledu, můžete jít čerpat energii do lázní, které jsou nedílnou součástí resortu. V šesti moderně zařízených místnostech se vám dostane péče té nejvyšší kvality. Vysoce nastavenou laťku drží i restaurace, jejíž šéfkuchař ví, co je „fine dinning“. Speciality vytvořené pouze z čerstvých surovin, lahodí nejen vašemu žaludku, ale i oku. A už ze samotného názvu resortu, který bychom mohli volně přeložit jako krabice na ústřice, vyplývá, že dary moře zaplňují velkou část jídelníčku. Z oběda či večeře se zde stává událost, na kterou jen tak nezapomenete. A pro milovníky dobrého vína to platí dvojnásob. Ve vinných sklepích resortu The Oyster Box se nachází oblastní vína, která jsou žádána po celém světě. Zřejmě se vám bude tato oáza klidu těžko opouštět, ale přijeli jste zde přeci hlavně na vánoční nákupy…. Pokud jste na to v tomto téměř ráji zapomněli, na letišti při cestě zpět to stihnete napravit. Oysterboxhotel.com

69


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

The most hectic part of a year is fast approaching – it is a period of time when you can hear from all quarters how to, ironically, enjoy the Advent season, peace and the hearth and home atmosphere. But how to achieve it, when it seems that almost the whole world stepped on the gas and when peace of mind changed into shopping madness which one cannot avoid? Fly away to do the shopping for Christmas presents to places where you maybe cannot escape Santa Clauses, but where white colour does not evoke cold snow, because snow simply does not exist here.

R

ight on the edge of the Indian Ocean, but at the same time only a few minutes by car from Durban, a city of two million inhabitants, there is an imaginary gateway to the South African Republic, The Oyster Box resort. A lighthouse, which is a part of the resort, has welcomed seafarers for centuries. This best-known and also the most beautiful beach spot of the South African Republic offers a kilometres-long beach with golden sand. There was, already in 1869, built a beach cabin, or rather a shed, which served as a shelter for the lighthouse caretaker. Since then it has changed a bit... Almost immediately after The Oyster Box opened its door for the first time in 1947 it has become one of the most popular and most famous hotels not only in Africa. The colonial-style interior, impeccable service, delicious cuisine, lush tropical gardens and, most importantly, a breathtaking view of the ocean gained world-wide reputation to this resort, which is almost a paradise on earth. And it has held it up to the present time. Recently, the five-star hotel has undergone major reconstruction. Modern elements elegantly supplement the original ones from the colonial

70


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

times, but still the spirit of the time of British supremacy emanates from this beautiful place. However demanding you are as far as accommodation is considered, here you will be more than satisfied. You can choose from 86 different types of luxurious rooms, suites or villas. The colonial charm was carefully preserved – exquisite tiling, paintings and antique furniture. Designers incorporated also natural stone and wood in the interior, which perfectly match the calming tones of the surrounding ocean and tropical vegetation. A terrace and even a private plunge pool are parts of a luxurious suite. The Presidential Suite or Garden Villas then fulfil all your dreams about luxurious accommodation. After all, here you will pay for the quality. Prices range from 4500 Zar (1 ZAR = cca 0,12 €) to 50 000 Zar per night. It is definitely not wasted money. This fascinating place will charge you with energy and gives you peace of mind, which we look for so unsuccessfully during Christmas. In close proximity of a majestic ocean stretching in all directions one feels like being smaller, feels humility, and all problems dissolve in the sea foam at least for a moment. After you will get enough of this fascinating view, you can go and draw energy at a spa, which is also an inseparable part of the resort. You will get the highest-quality care in six modernly equipped rooms. The restaurant has also raised the bars high. Its chief cook definitely knows what “fine dinning” is. Specialities made only from fresh ingredients are not only dainty, but also look great. As it follows from the name of the resort itself, seafood constitutes a large part of the menu. Lunch or dinner then becomes an event you will not forget. It holds true twice as much for lovers of good wine. In the wine cellars of The Oyster Box resort there are regional wines, which are requested all over the world. You will probably only unwillingly leave this oasis of peace, but you have come here mainly for the Christmas shopping… In case you forgot about it in this almost-paradise, you will manage to make up for it at the airport before flying back home. Oysterboxhotel.com

71


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

M

E C

A T I

D E

M

Pokud procházíte fotografie bílých pláží a nádherně tyrkysové vody, která je pro Karibik celkem jasně identifikovatelná, pravděpodobně vás nenapadne, že tato místa jsou protkána dalekou historií a je zde obrovské množství posvátných a duchovních míst.

M

exické pobřeží se pro tyto účely doslova nabízí. Organizace Oko Bohů pořádá velmi exkluzivní relaxační akce, spojené s jógou (i pro začátečníky) v panenském prostředí mexického Karibiku. Prostředí je zde více než unikátní. Pohled na tyrkysové moře obklopené čistými plážemi s bílým pískem je osvobozujícím a relaxačním zážitkem sám o sobě. Pod vedením zkušených lektorů se můžete seznámit se cvičením jógy a hlavně meditací, která má regenerační účinky. Představte si sami sebe, sedící ve stínu na pobřeží a za šumění nedalekých vln se dostáváte do hlubších hladin vědomí. Lektoři vás navedou do stavu očištění a dokonale se zbavíte stresu, který nás svírá po celý rok. Celý zájezd se nese v šamanském duchu a odkazu dávné civilizace Mayů, proto řada relaxačních rituálů čerpá z dávných a často zapomenutých tradic. Budete si moci užít i parní lázeň s lávovými kameny, vedenou místním šamanem. Zkušený průvodce vám bude k ruce a vy se můžete vypravit prozkoumat tajemné pyramidy Mayů, které se v lokalitě Yucatánu vyskytují hojně. A zdaleka nejen to. Nádherná místní příroda je skutečným rájem na zemi. Budou vás obklopovat cenotová vápencová jezera, nádherné jeskyně a mnoho dalších přírodních unikátů, které skutečně stojí za to vidět. Navíc mnoho míst je dosud masové turistice skryto a to navozuje jisté kouzlo tajemství. Všude prostupující prosluněný klid vám přinese vnitřní pohodu a koupání v zálivu s delfíny nebo želvami přinese dojem bezčasovosti. Bydlet můžete, jak si budete přát. Od houpací sítě na pláži až po luxusní hotel. I když si nemyslím, že splynutí s přírodou a vnitřního uvolnění dosáhnete z mramorové koupelny s 50 palcovou plazmou, tu možnost samozřejmě máte. Z vlastní zkušenosti doporučuji co nejvíce se přiblížit dávným tradicím, a to i v bydlení. Příjemnou tečkou je místní mexická kuchyně, která využívá všeho čerstvého z místních zdrojů. Ovoce, zelenina, originální koření a samozřejmě čerstvé úlovky z moře by se okamžitě daly nominovat na michelinské hvězdy. To však jen lehce umocní silné kouzlo mexického Karibiku. Pokud se na cestu vydáte, zažijete daleko víc než jen výlet. Okobohu.cz

72

VK

AR

IB

IKU


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

If you are browsing through photos of white beaches and wonderfully turquoise water which is quite clear to identify in the Caribbean, you will probably come to an idea that these places are interwoven with far history and that there are many sacred and spiritual places.

M

exican coast is literally ideal for that. The organization Eye of the Gods organizes very exclusive relaxation events together with yoga (also for beginners) in the virgin nature of the Mexican Caribbean. The environment is more than unique here. The view of turquoise sea surrounded by clean beaches with white sand is a liberating and relaxation experience itself. Under the leadership of experienced lecturers you can become acquainted with yoga and mainly meditation which has regenerative effects. Imagine yourselves sitting in the shade on the coast and getting into deeper layers of conscience in the murmur of the nearby waves. The lecturers will guide you into the state of purifying and you will perfectly get rid of stress that clutches us the whole year. The whole tour has a spirit of Shamanism and the heritage of the ancient Mayan civilization, therefore a number of relaxation rituals draw on ancient and often forgotten traditions. You will have the possibility to enjoy also a steam bath with hot stones lead by the local Shaman. An experienced guide will be available for you and you can go to explore mysterious Mayan pyramids – there are many of them in Yucatan. And even more. Wonderful local nature is a real heaven on earth. You will be surrounded by cenot limestone lakes, wonderful caves and many other natural uniqueness that are definitely worth seeing. Moreover, many places are still hidden from mass tourism and that gives it a certain

MEDITATION IN THE CARIBBEAN

magic. An everywhere pervading sunny tranquillity will bring you inner contentment and swimming with dolphins and turtles in a bay will bring the feeling of timelessness. You can stay wherever you like. From a hammock on the beach to a luxury hotel. Though, I do not think that you can reach the communion with nature and inner relaxation in a marble bathroom with a 50 inches plasma TV, yet you have the possibility to stay there. From my own experience I recommend to get as closer as possible to ancient traditions, accommodation included. A pleasant conclusion is the local Mexican cuisine which uses everything fresh from local sources. Fruit, vegetable, original spice and of course fresh catches from the sea could be immediately nominated for Michelin stars. But it will only slightly highlight the strong magic of the Mexican Caribbean. If you set off for the journey, you will experience much more than just a trip. Okobohu.cz

73


B CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

BENÁTKY A SEVERU VENICE OF THE NORTH

Adventní čas by měl být především časem odpočinku a příprav na nejočekávanější svátky roku, Vánoce. Že tomu tak často v roztěkané době moderního světa není, neznamená, že v zaběhnutém kolotoči nelze udělat výjimku. Tentokrát ale nemyslíme dovolenou v tropických rájích ani lyžování v Garmish-Parten Kirchenu. Prožít atmosféru očekávání můžete kdekoli. My vám tentokrát představíme metropoli v adventním hávu, kde sníh není až zase takovou vzácností a Vánoce na blátě, aby na rozdíl od Prahy jeden pohledal.

74

bychom vás nemátli, švédská metropole, Stockholm, je před Vánoci stejně upachtěná a uspěchaná jako kterékoli další město, ale přeci jen, adventní atmosféra se tu nasává poněkud lépe. I díky scenérii jako z pohádky a tomu, že jako návštěvníci běžný (předvánoční) shon téměř nevnímáte. Je v zásadě jedno, jak dlouho zůstanete, hlavní je nechat se atmosférou města pohltit. Tentokrát vynecháme památkový elaborát, pamětihodnosti a muzea budou na svém místě stát i v létě a zaměříme se na čistě zážitkový a požitkový charakter města. Nedílnou zimní součástí snad všech měst a městeček jsou vánoční trhy. Různě velké, různě zajímavé. Podobně jako Praha, i Stockholm jich má hned několik. Asi nejnavštěvovanější je trh na hlavním náměstí stockholmského Starého města, Gamla Stanu, kde seženete všelijaké rukodělné výrobky od vikinské keramiky, přes ručně dělané vánoční ozdoby po švédské salámy, džemy a hořčice. Mnohem zajímavější je ale trh ve skanzenu na ostrově Djurgarden imitující adventní trhy a život na švédské vesnici z počátku minulého století, včetně ukázek tradiční švédské tabule a tradičních švédských zvyků. Při procházkách po trzích si všimněte i stockholmské vánoční osvětlení. Jednak je velmi nápadité a moderní, co je ale pro Švédy důležitější, je sestavené z úsporných LED žárovek. Podle oficiálních stránek města jde dokonce o evropskou raritu. V úvodu článku jsme zdůraznili, že naše představení Stockholmu půjde na vrub zážitkům a požitkům, k čemuž neodmyslitelně patří také jídlo a pití. Jistou volbou mohou být restaurace s Michelinskými hvězdami, těch má Stockholm hned šest (bývalá kantýna firmy Elektrolux zaměřená na tradiční sezónní kuchyni, Lux, Fregsgatan 12, restaurace orientovaná na moderně pojatou světovou kuchyni, švédské a orientální Esperanto a kvalitní rychlá jídla z Foodbaru Matiase Dahlgrana), z toho dvě dvouhvězdičkové (Dahlgranovu tentokrát klasickou restauraci s místními specialitami Dinningroom a velmi tradičně zaměřenou Frantzé/Lindenberg). Chcete-li zkusit ale něco švédského, ptejte se po známých masových kuličkách nebo po „julbord“. Julbord je vánoční a adventní varianta tradičního švédského bufetu Smörgåsbord. Mezi vánoční jídla se ve Švédsku řadí různé pečené vepřové šunky, pudinky, paštiky, kořeněné omáčky, mořské ryby a plody. Mnoho restaurací ani jinou variantu během adventu a vánočních svátků nenabízí. Přesto se do těch skutečně vyhlášených doporučuje objednat stůl s předstihem. Pokud byste raději něco


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

lehkého, společně s kulturním zážitkem, směřujte v pravé poledne do budovy Královské opery. Kromě Louskáčka nebo La Traviaty můžete zajít také na „koncert o dvanácté“. K poslechu etud a árií od známých skladatelů se podává zpravidla lehký salát s masem, nebo rybí steak z místní kuchyně. K pití jsou populární osvěžující alkoholické i nealkoholické ovocné cidery a zastavíte-li se nakonec na některém z pouličních trhů, hledejte stánek s „glöggem“. Jakkoli bizardně tento název zní, jde víceméně o různě alkoholickou variantu svařeného vína se skořicí, zázvorem a hřebíčkem. V nápoji jsou na dně ještě stroužky mandlí a rozinky. Glögg se skvěle doplňuje s čerstvým perníkem nebo šafránovým koláčem.

Aby návštěva Stockholmu nebyla pouze brouzdáním po historickém centru, které je, pravda i v zimě nádherně barevné, a ochutnáváním švédských specialit, zveme vás na Stadtshuset, městskou radnici. Na špičku sto šest metrů vysoké věže budovy z 20. let minulého století stoupají návštěvníci města i místní kochat se pohádkovým výhledem na celé město. Radnice je kromě městské rozhledny také místem, kde se každoročně 10. prosince koná banket a ples laureátů Nobelovy ceny. Banket bohužel navštívit nelze, ale radniční restaurace Stadshuskällaren nabízí na svém jídelním lístku totéž menu, které se servíruje hostům banketu. Ceny samotné se ale předávají v Koncertním domě a v podvečer je tu možné navštívit jedinou

událost, která je v souvislosti s předáváním Nobelových cen přístupná veřejnosti - slavnostní koncert. Letos koncertuje sopranistka Paulina Pfeiffer a zdejší komorní orchestr k této příležitosti nastudoval několik klasických skladeb od Mozarta, Schuberta nebo Pucciniho. Kromě koncertů je v „Benátkách severu“ v předvánočním čase i několik uměleckých a fotografických výstav, které stojí za zhlédnutí. V Muzeu moderního umění probíhá do 15. ledna výstava děl Turnera, Moneta a Twomblyho a fotografická výstava uměleckých, fotografů Roberta Mapplethorpa, Helmuta Newton, Irvinga Penna a Diane Arbus. Národní muzeum umění do konce února uvádí výstavu prvních ruských malířů socialistického realismu a výstavu švédského umění přelomu 19. A 20. století. Realistickou a moderní švédskou uměleckou tvorbu potom aktuálně prezentuje výstava s názvem „Peklo – temnota, do které se umění stále vrací“ v Galerii Liljevachs. Stockholm.com

75


CESTOVĂ NĂ?/TRAVELLING

Advent time should be mainly time of relaxation and preparing for the most expected feast of the year, Christmas. The fact that this is often not true in absentminded time of modern world does not mean that it is not possible to make an exception in a run-roundabout. But this time we mean neither holiday in tropical paradises nor skiing in Garmish-Parten Kirchen. You can experience the atmosphere of awaiting anywhere. This time, we will present to you a metropolis in the Advent guise, where snow is not such a rarity and there is no mud as in Prague at Christmas

N

ot to confuse you, the Swedish capital Stockholm is as grubby and hurrying as any other city before Christmas, but still, you can enjoy Christmas atmosphere in a better way here. Also thanks to scenery like from a fairy-tale and the fact that as visitors you almost do not perceive the common rush before Christmas. In principle, it does not matter how long you stay, the most important is to let yourselves be absorbed by the atmosphere of the city. This time, we will omit an elaborate about sights because monuments and museums will have the same place in summer, too, and we will focus on purely experiential and pleasure character of the city. An important winter part of probably all cities and towns are Christmas markets. They differ in size and the level of interest. Similarly to Prague, Stockholm has got a couple of them. Probably the most visited market is on the main square of the Stockholm Old Town, Gamla Stan, where you can find various hand-made products ranging from the Viking ceramics via hand-made Christmas decorations to Swedish salamis, jams and mustards. But a market in the museum on the Djurgarden island is much more interesting, it imitates Advent markets and life in a Swedish village at the beginning of the last century, including examples of the traditional Swedish table and traditional Swedish habits. While working around markets, note the Stockholm Christmas lighting. It is very imaginative and modern, and what is more important for the Swedes, it consists of economical LED bulbs. According to the official webpage of the city, it is even a European rarity. We emphasized in the introductory paragraph that our presentation of Stockholm would be focused on experiences and pleasures, an inherent part of which is also food and drink. A definite choice can be restaurants with Michelin stars, Stockholm has even six of them (the former canteen of the Elektrolux company focused on traditional seasonal

76


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

cuisine, the Swedish and oriental Esperanto and quality fast food from the Foodbar of Matias Dahlgran), two of them with two stars (Dahlgran´s classic restaurant with local specialties called the Dinningroom and a very traditionally focused Frantzé/Lindenberg). But if you want to try something Swedish, ask for famous meetballs or for “julbord”. Julbord is the Christmas and Advent variant of the traditional Swedish buffet Smörgåsbord. Among Swedish Christmas meals you can find various roast pork hams, puddings, pates, spicy sauces, sea fish and seafood. Many restaurants even do not offer any other variant during Advent and Christmas. Yet it is recommended to order a table in advance into the most known restaurants. If you prefer something light together with a cultural experience, you should go to the building of the Royal Opera exactly at midday. Apart from the Nutcracker or La Traviata, you can also go to the “concert at twelve”. While listening to etudes and arias from famous composers, you will be served usually a light salad with meat or a fish steak from local cuisine. Popular drinks are refreshing alcoholic and non-alcoholic fruit ciders and if you finally make a stop in some of the street markets, look for a stand with “glögg”. No matter how bizzare this title is, it is more or less a variously alcoholic variant of mulled wine with cinnamon, ginger and cloves. There are also cloves of almonds and raisins at the bottom of the drink. Glögg is well accompanied by fresh gingerbread or saffron cake. So that the visit of Stockholm is not only browsing through the historical centre which is wonderfully colourful also in winter and tasting of Swedish specialties, we invite you to Stadtshuset, the town hall. Both visitors of the city and locals climb to the top of the one hundred and six meter high tower from the twenties of the past century to enjoy the fairy-tale view of the whole city. Apart from the city tower the town hall is also a place where a banquet and a ball of the laureates of the Nobel Prize takes place on 10th December every year. However, it is not possible to visit the banquet, but the town hall restaurant Stadshuskällaren offers the same menu which is served to the guests of the banquet. But the prizes themselves are awarded in the Concert house and it is possible in the evening to visit here the only event concerning the Nobel Prize award which is accessible to public – the gala concert. This year, it is the soprano Paulina Pfeiffer and the local chamber orchestra has rehearsed a few classic compositions by Mozart, Schubert or Puccini. Apart from concerts there are also a few art and photography exhibitions in “Venice of the North” during Advent, which are worth visiting. In the Museum of modern art there are from 15th January exhibitions of works of Turner, Monet, Twombly and a photography exhibition of art photographers Robert Mapplethorn, Helmut Newton, Irving Penn and Diane Arbus. The National Museum presents an exhibition of the first Russian painters of socialistic realism and an exhibition of Swedish art at the turn of the twentieth century until the end of February. Realistic and modern Swedish artistic creation is currently presented by the exhibition “Hell – darkness to which art always comes back” in the Liljevachs gallery. Stockholm.com

77


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

S VŮNÍ VANILKY WITH THE SCENT OF VANILLA

Tyrkysová voda, žhnoucí slunce po celý rok, sněhově bílé pláže, bujná fauna i flóra a vůně vanilkových plantáží… Poznali jste, že je řeč o čtvrtém největším ostrově na světě, o Madagaskaru?

T

ento ostrov, o rozloze více než 500 tisíc kilometrů čtverečních, není vysněnou destinací pouze pro exotická zvířátka uvězněná v newyorské ZOO. Perlu Indického oceánu touží alespoň jednou v životě navštívit snad každý milovník „vícenohých“ tvorů, ne jen zapálený biolog. Není tomu tak dávno, tak asi před 88 miliony let, se Madagaskar oddělil od Indie, díky čemuž se vše vyvíjelo v absolutní izolaci. V současné době tak přes 80 % veškerých rostlinných i živočišných druhů tohoto exotického ráje nenaleznete nikde jinde na světě. Pozorování endemitů není však jediným lákadlem tohoto zemského unikátu. Pokud už se na tento tropický ostrov vydáte, byl by skoro hřích nevyzkoušet potápění, rybaření, skupinový tracking či offroadovou projížďku na čtyřkolkách. Díky těmto aktivitám opravdu budete mít možnost vidět věci, které se nikde jinde nevyskytují. Přestože Madagaskar působí jako země člověkem nepolíbená, nebudete zde muset polevovat ze svých vysokých nároků na stravu či ubytování. Pár opravdu luxusních resortů už stojí i tady. Můžeme vám doporučit např. Vanila Hotel & Spa, ležící v nejsevernější části tohoto rozlehlého ostrova. Na výběr zde budete mít jak z pokojů s výhleden na oceán, či tropickou zahradu, ale také několika opravdu luxusních suitů. Restaurace, s příhodným názvem The Parfum Vanille, vám nabídne různé exotické speciality z místních čerstvých surovin. Je velmi pravděpodobné, že většina z nich bude mít pro vás svou premiéru. Součástí resortu jsou neodmyslitelně i lázně, Parfum de Paris, které sice svým designem připomínají spíše Maroko, nicméně procedury čerpají z Madagaskarské tradice a využívají esenciálních olejů, které pochází přímo z tohoto ostrova, ylangylang, eucaliptus, citronela, ravintsara. Jsme přesvědčeni, že přestože zde nenaleznete luxus standartních evropských pětihvězdičkových hotelů, nebude to překážkou, a vy zažijete atmosféru malého ráje na zemi. Vanila-hotel.com

78


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Turquoise water, burning sun for the whole year, snow-white beaches, exuberant fauna and flora and the scent of vanilla plantations… Do you know that we talk about the fourth biggest island in the world, Madagascar.

T

his island with an area of more than 500 thousand square kilometres is a dreamy destination not only for exotic animals trapped in the New York ZOO. Probably every lover of animals with “more legs”, not just an enthusiastic biologist, longs to visit the pearl of the Indian ocean at least once in his/her life. It is not so long, about 88 million years ago, that Madagascar separated from India, thanks to which it further developed in complete isolation. Currently, you cannot find more than 80% of all plant and animal species of this exotic paradise anywhere in the world. However, observing the endemic is not the only temptation of this Earth´s unique. If you already set up for this tropical island, it would be almost a sin not to try diving, fishing, group tracking or an off-road ride on quads. Thanks to these activities you will really have the possibility to see things that you cannot see anywhere else. Even though Madagascar looks like land untouched by a man, you will not have to make compromise about your high requirements for meals or accommodation. A few really luxury resorts are already here, too. We can recommend for example the Vanilla Hotel & Spa which is situated on the northernmost part of this huge island. You can choose a room with a view of the ocean or a tropical garden and also some really luxury suites. The restaurant with an opportune name The Parfum Vanille will offer various exotic specialties from local fresh ingredients. It is highly probable that most of them will have their premiere. An inherent part of the resort is also the spa Parfum de Paris which reminds rather of Morocco by its design, however the procedures draw from Madagascar tradition and use essential oils which come directly from this island, Ylang-ylang, Eucalyptus, citronella, ravintsara. We believe that even though you cannot find the luxury of standard European five-star hotels here, it will be no problem, and you will experience atmosphere of a small heaven on earth here. Vanilla-hotel.com

79


ADVERTORIAL

BOSCOLO PRAGUE

Vzácný drahokam v řadě evropských hotelů. Původně “Hypoteční Banka Česká“, poté Ředitelství české pošty a dnes luxusní italský hotel.

Bohatá historie

Budova bývalé České hypoteční banky svojí novorenesanční fasádou je výraznou dominantou Senovážného náměstí. Byla postavena na místě bývalých novoměstských kasáren. Hypoteční banka měla jako hlavní úkol povznést hypoteční úvěr na evropský standard a pomáhat s hypotékami i menším dlužníkům. Poté, co Hypoteční banka ukončila svoji činnost, sídlila v objektu pošta Praha 120. Budova ji vyhovovala po všech stránkách a nebylo by na tom asi ani nic zajímavého kdyby tady nepůsobilo ústřední sídlo komunistické cenzury. Ta byla oficiálně zřízena rozhodnutím sekretariátu ÚV KSČ z 22.4.1953, ovšem fungovat začala již krátce po únoru 1948. Tady se s krátkým přerušením v roce 1968, nepřetržitě kontrolovala pošta a poštovní zásilky z kapitalistické ciziny. Pracovali tu jen zaměstnanci ministerstva vnitra. Dopisy byly rozlepovány, zkoumán jejich text a opětovně zalepovány, případně byly prosvěcovány speciální lampou. A podobně se dělo s balíčky a balíky. Pokud v nich byly nalezeny valuty, většinou šlo o pár bankovek, které posílali příbuzní svým blízkým na přilepšenou, cenzoři je zabavili a propadly ve prospěch státu. Stávalo se že balík došel adresátovi zabalen v jiném papíru než byl odeslán. Takové počínání se neslučovalo se zákony o lidských právech a po roce 1989 taková činnost skončila. Na konci 20. století budovu zakoupila společnost Boscolo International S.A. a přeměnila jej na pětihvězdičkový luxusní hotel, který se od září 2011 rebrandoval z Boscolo Carlo IV. na Boscolo Prague a vstoupil pod Autograph Collection, nejrychleji se rozvíjející značku Marriott Internationa. Pro vytvoření požadovaného počtu hotelových pokojů však budova nestačila a proto byl postaven další objekt ve dvorním traktu, kde byla umístěna část hotelových pokojů, zasedací sály, prostory pro technické provozy a podzemní garáž.

Rafinovaný Italský design

Současným italským architektům se podařilo historické budově hotelu beze zbytku navrátit její bývalou slávu. Původní restaurace Giga se přeměnila v šarmantní a tajuplný sál Opera Ballroom, nádherný multifunkční prostor pro pořádání rozmanitých společenských akcí. Jeho character tvoří temné zrdcadlové stěny, v kontrastu s impozantním osvětlením v podobě závojových lustrů, ztělesňujících bohaté sněhobílé sukně plesových tanečnic, měnících svou vizáž na libovolnou barvu. Toto nové schéma barevných světelných efektů se objevuje i v unikátní Inn Ox Lounge, kde byla také zabudována sofistikovaná kuchyňská linka pro koncept živé kuchařské show. Tuto rafinovanou modernizaci původního interiérového designu architektů Adama Tihaniho a Maurizia Papiriho realizovalo studio proslulého italského architekta Simone Micheliho, oceněného na mnoha mezinárodních designérských soutěžích. Díla Simone Micheliho jsou výrazně osobitá, nadčasová ale zároveň v harmonii s původním prostředím.

80

Oživlá kuchyně

Hotel ve spolupráci s Boscolo Etoile Academy přišel s konceptem „Vivi la cucina“, což v překladu znamená „žijte kuchyní/gastronomií“, živé kuchařské show, kdy hostovo menu vzniká přímo před jeho očima. Nemusíte být hotelový host, a přesto si můžete užít zcela novou koncepci živé kuchyňské show „Vivi la Cucina“ v nově navrženém Inn Ox bar lounge. Intimní prostředí originálně osvětleného baru (vyprovokuje vaše chuťové buňky k aktivitě: na pultu si vyberete předkrm z nabídky italských zralých sýrů a delikates v podobě salámů z divočáka nebo tradiční sušené šunky prosciuto crudo. V mísách čeká čerstvá zelenina připravená na salát − i tu si zvolíte podle vlastní chuti. V čele baru, jemuž šéfuje zdejší mistr kuchařského umění, vznikají v nerezových pánvích speciality z rajčat, chřestu, krevet, česneku a sýrů… K omáčkám si vyberete oblíbený druh těstovin (tagliatelle, ravioli, penne…) a přes barový pak můžete sledovat, jak vaše vybraná pochoutka vzniká. Diskuse s kuchařem je samozřejmě povolena a doporučována… Ochutnávka italských specialit vás pak čeká přímo u baru nebo soukromě u stolků kolem. Třešinkou na závěr netradičního oběda bude pannacotta s jahodou nebo jiný skvělý aldký dezert. A to jste ještě neochutnali zdejší vynikající kávu!

Oáza pro místní požitkáře

Hotel se pyšní poklady pro dokonalý požitek z netradiční relaxace. Skrývá v sobě nejen hotelové pokoje a apartmány, ale v jeho podzemí byl vybudován prostor pro římské lázně. Naleznete tu jeden z největších hotelových bazénů o délce 22m se dvěma whirpooly a masážními lavičkami, saunou, párou a relaxační zónu. Hosté mají také na výběr 35 kúr a 10 kompletních masážních programů v délce od 90 minut do 4 hodin. Zde uvolníte tělo i mysl. Nebo tu můžete uspořádat netradiční večírek přímo u bazénu. Pro milovníky dobrého tabáku a kvalitního „špiritu“ je tu jistá architektonická kuriozita, dochovaná bankovní trezorová místnost ve zvýšeném přízemí, využívaná nyní k archivování oblíbených značek a ročníků vín a koňaků. Zde si můžete vybrat ze široké škály značkových kubánských doutníků a bohaté nabídky lahodných moků.


ADVERTORIAL

A precious gemstone of European hotels. Originally, the “Hypoteční Banka Česká“ (Czech Mortgage Bank), then the Czech Post Directorate and today a luxurious Italian hotel.

Colorful history

The building of Czech Mortgage Bank with its neo-renaissance facade is a distinctive dominant of the Senovážné square. It was built in place of former New town barracks. The main task of the Mortgage Bank was to bring up the mortgage loan onto the European standard and to help even the smaller debtors with mortgages. After the Mortgage Bank shut down the Prague 120 post resided on the address. The building was suitable in all aspects and there would probably be nothing so interesting about it if the headquarters of Communistic censorship didn’t reside here too. It was officially established upon a decision of Central committee of The Czechoslovakian Communistic party secretariat on April 22nd, 1953, but already started to function shortly after February 1948. With a short break in 1968, all the postal items from capitalistic countries were continuously controlled here. Only employees of the Ministry of internal affairs were allowed to work in the building. The letters were opened, texts examined and then the envelopes were concealed again. Some items were also xrayed with a special lamp. The process with smaller or larger parcels was similar. If they contained foreign currencies, usually a few bills sent family members from abroad, the censors confiscated them and forfeited to the state. It was common that a parcel was delivered to a recipient wrapped in different paper than it was sent in. Such actions were contradictory to the laws of human rights and after 1989 the activities were terminated. At the end of 20th century the building was bought by Boscolo International S.A. and converted into a five-star luxury hotel, which was in September 2011 rebranded from Boscolo Carlo IV. to Boscolo Prague. Under the new name it joined the Autograph Collection - the fastest-developing brand of Marriott International. The capacity of the building was insufficient for creating a desired number of hotel rooms, so another building was built in the court area. There were placed some hotel rooms, conference rooms, technical operation areas and underground garages.

The refined Italian design

The contemporary Italian architects managed to fully restore the past glory of the historical hotel building. The original restaurant Giga turned into a charming and mysterious hall – the Opera Ballroom, a beautiful multifunctional area for various social events. Its character consists of dark mirror walls contrasting with imposing veil chandeliers embodying rich snow-white skirts of the ball dancers and changing their visage to arbitrary color. This new scheme of colorful light effects can also be seen in a unique Inn Ox Lounge, where a sophisticated kitchen was incorporated within for the concept of life cooking show. This refined modernization of the original interior design by the architects Adam Tihani and Maurizio

Papiri was realized by the famous studio of an Italian architect Simone Micheli, awarded at many international designer contests. The works of Simone Micheli are strongly distinctive, timeless and at the same time in harmony with the original environment.

The enlivened kitchen

In cooperation with Boscolo Etoile Academy the hotel came up with the concept “Vivi la cucina” which in translation means “live kitchen”. It is a live cooking show where the guests’ menu is created right in front of their eyes. You do not have to be a hotel guest to enjoy a brand new concept of a live kitchen show „Vivi la Cucina“ in the newly designed Inn Ox bar lounge. The intimate atmosphere of the originally illuminated bar will provoke your taste buds to an activity: on the bar choose a starter from the offer of Italian ripe cheeses and delicacies in form of boar salamis or traditional dried ham prosciuto crudo. In the bowl await you fresh, salad-ready veggies which you will also choose after your own taste. In the front of the bar which is ruled by the local chef master, are being prepared specialties from tomatoes, asparagus, shrimp, garlic and cheeses in stainless steel pans. For sauces you will choose your favorite type of pasta (tagliatelle, ravioli, penne…) and over the bar table you can then watch how is your chosen delicacy being prepared. A discussion with the chef is of course allowed and recommended… Tasting of Italian specialties then awaits you directly at the bar or privately at the surrounding tables. The sweet end of the unusual lunch will be a strawberry pannacotta or other great desert, and you have not yet tasted the delicious local coffee!

Oasis for the local hedonists

The hotel is proud of its treasures for a perfect delightful and unconventional relaxation. It offers not only hotel rooms and suites, but also an area for roman spa built in the in the underground. You will find here one of the largest hotel pools of 22 meters in length with two whirlpools, massage benches, sauna, steam room, and a relaxation zone. The guests can also choose from 35 procedures and 10 complete massage programs with lengths from 90 minutes to 4 hours. Here you will relax your body and mind. You can also organize an unconventional party right at the pool. For lovers of good tobacco and quality spirits there is a certain architectonic rarity – a preserved bank safe room in higher ground floor, which is now used for archiving favorite vintages and cognacs. You can choose from a wide range of branded Cuban cigars and rich selection of delicious drinks.

81


GURMET/GOURMET

Dobrých restaurací je v Praze a okolí relativně slušná nabídka, ale těch opravdu skvělých je jen několik. Rád bych vám doporučil jednu opravdu exkluzivní, kterou můžete spojit s velmi příjemným výletem.

Z

VYHLÍDKOVÁ RESTAURACE

A ENOTÉKA V ZÁMKU MĚLNÍK

82

ámek Mělník byl odedávna domovem českých královen a princezen a jeho současným majitelem je Jiří Lobkowicz. Nutno podotknout, že vlastnictví zámku je především obrovská práce a řada starostí, které však Jiří se svoji partnerkou Zdenkou Belas mistrně zvládá, a zámek i se svým okolím doslova kvete. Posledním jejich počinem je vybudování překrásné vyhlídkové restaurace nad soutokem Labe a Vltavy, spolu se zámeckou Enotékou. Skutečně fenomenální kuchyně, založená na čerstvých surovinách z místních zdrojů, je hlavní důvod, proč výlet podniknout. Pro mě osobně byl při první návštěvě zážitkem čerstvý pstruh z nedalekého přírodního chovu. Musím podotknout, že miluji ryby v přímořských státech, kde jsou čerstvé, a v našich zeměpisných šířkách je pro mě těžké najít restauraci, která servíruje ryby opravdu dobré. U pstruha z mělnické zámecké restaurace, který ještě před dvěma dny rejdil v nedaleké přírodní sádce, můžete na obavy zapomenout. Ryba je tak skvělá, jak jen může být, a podle mě zdejší šéfkuchař udává standard, jak má pstruh správně chutnat. Pro milovníky pikantnějších chutí mohu doporučit také fantastický steak z hovězí svíčkové, ke kterému si jako přílohu nemůžete nedat gratinované brambory. Ty jsou tak jemné a krémové, že jejich chuť vás bude lákat do Mělníka ještě několik dní. V zámecké restauraci samozřejmě nesmí chybět zvěřina, kterou často kontroluje i sám Jiří, který je se Zdenkou v restauraci denním hostem. Kapitolou samou o sobě je nabídka dezertů. Zde je těžké doporučit cokoliv, protože vše si zaslouží být ochutnáno. Možná vyzdvihnu jen cheescake, který je dle mého názoru bezkonkurenčně nejlepším v celé České republice. Je totiž vyráběn ze stejných surovin, které se používají v Americe. Pokud jste tedy rozmazleni z New Yorku, zde dostanete svoji porci krémového kouzla. Dezerty samotné můžete ochutnat také v zámecké cukrárně, zařízené originálním nábytkem ve stylu Ludvíka XIV. Zámecká Enotéka je bohatě zásobena nabídkou kvalitních vín, především z vlastní produkce. Samozřejmě i zde můžete ochutnávat menu místní kuchyně, ale degustace vín pravděpodobně zvítězí. Fantastická Ludmila anebo svatomartinské, které téměř rok zrálo v originálním francouzském bariku, vás v zámku jistě zdrží. Zážitek v zámecké mělnické restauraci se může protáhnout na celý víkend, protože tohle je jedno z míst, odkud se vám nechce odejít. Zejména pokud se zde sejdete s přáteli, které rádi vidíte. Úžasná kuchyně, dokonale školený, úslužný a příjemný personál a samozřejmě prudce návyková cukrárna. To vše jsou důvody, proč se sem často vracet. Lobkowicz-melnik.cz


GURMET/GOURMET

A RESTAURANT WITH A VIEW AND AN ENOTECA IN THE MELNIK CASTLE

T

There are relatively many good restaurants in Prague and its surroundings, but really excellent restaurants are only a few. I would like to recommend one really exclusive restaurant to you which you can join with a very pleasant trip.

he Melnik castle has always been the home of Czech queens and princesses and its current owner is Jiri Lobkowicz. It is necessary to add that the ownership of a castle is most of all an enormous work and a lot of worries, however Jiri Lobkowicz with his partner Zdenka Belas manage them masterfully and both castle and its surroundings literally bloom. Their last step is building a wonderful restaurant with a view over the confluence of the Elbe and Vltava, together with the castle Enoteca. A really phenomenal cuisine is the main reason why to make this trip, based on fresh ingredients from local sources. Personally I really enjoyed fresh trout from the nearby natural breeding at my first visit. I have to add that I like fish in coastal states where they are fresh, and it is difficult to find a restaurant where really good fish is served in our latitudes. You can forget these worries while eating the trout from the castle restaurant in Melnik, which was swimming in the nearby natural hatchery only two days ago. The fish is as excellent as it can be and I think that the local chef sets the standard how a trout should taste properly. For lovers of more piquant tastes I can also recommend a fantastic steak from beef sirloin, to which you cannot resist au gratin potatoes as a side dish. They are so soft and creamy that you will be attracted to Melnik a few another days. Of course, we cannot miss game in castle restaurant, which is often controlled by Jiri himself, who is a regular guest with Zdenka in the restaurant. A chapter of its own is the offer of desserts. It is difficult to recommend anything here because everything deserves to be tasted. I will highlight maybe only cheesecake, which is according to my opinion far the best in the whole Czech Republic. Because it is made of the same ingredients that are used in America. So if you are spoilt from New York, you will get your portion of creamy magic. You can taste desserts themselves also in the castle sweet-shop furnished with original furniture in the style of Louis XIV. The castle Enoteca is richly supplied by quality wines, mainly from its own production. Of course you can try the menu of local cuisine here, too, but the tasting of wines will probably win. Fantastic Ludmila or St. Martin, which has been ripening in an original French Barika almost a year, will definitely make you stay longer in the castle. The experience of the castle restaurant in Melnik can prolong to the whole weekend because this is one of the places that you do not want to leave. Mainly if you meet your friends here that you like to see. An amazing cuisine, perfectly trained, helpful and friendly staff and of course a highly addictive sweet-shop. All these are reasons why you will come back again and again. Lobkowicz-melnik.cz

83


GURMET/GOURMET

Již zanedlouho tu opět budou Vánoce a vánoční kapr domem zavoní. Že už vás kapr omrzel? Pak zkuste ochutnat japonskou rybí specialitu, zvanou fugu. Tedy pokud si troufáte na jednu z nejjedovatějších ryb na světě.

POSTRACH JAPONSKÉ GASTRONOMIE Č

tverzubec je ryba, jejíž japonský název zní fugu a do češtiny lze přeložit jako „Říční prase“. Nejčastěji se vyskytuje v oblastech japonských ostrovů, ale i v jiných mořích. Tato ryba svou malou tělesnou velikost kompenzuje vysokou jedovatostí. Pokud je ohrožena predátorem, pak je schopna nafouknout se do několikrát větších rozměrů. Pokud ani to agresora nezastraší, může okusit jeden z nejprudších jedů - tetrodoxin. Tomuto jedu se nevyrovná ani samotný kyanid. Jed ryby je 1 200x smrtelnější. Příznaky se objevují ve 3-45 minutách. Mezi první příznaky otravy patří brnění úst, nevolnost, pocit zvracení a pak dochází k postupnému ochrnutí svalstva, od končetin po dýchací svaly. Smrt je o to strašnější v tom, že se strávník udusí v plném vědomí. Doposud nebyl žádný protijed nalezen. I přesto, že se jedná o vysoce jedovatou rybu, její poptávka nadále vzrůstá. Ptáte se, čím je tedy ta ryba tak výjimečná? Unikátní chuť spočívá právě v malém množství jedu v rybím mase. Množství jedu nacházíme v játrech, kůži a pohlavních orgánech. Při přípravě nesmí být tyto orgány poškozeny. Aby ne, když k smrtelnému otrávení dospělého muže stačí množství jedu ve velikosti špendlíkové hlavičky. Přesto se názory na chuť této ryby různí. Na této delikatese si mohou pochutnat lidé na celém světě, pouze jeden jediný si musí nechat zajít chuť. Jedná se o japonského císaře. Země si nemůže dovolit přijít o svého panovníka. Tato adrenalinová pochoutka láká do Japonska labužníky z celého světa. Ptáte se proč? Protože právě v této zemi byl vytvořen speciální a vysoce náročný proces úpravy tak, aby si lidé na této rybě mohli bez obav pochutnat. Zdejší kuchaři ale nutně musí absolvovat speciální školení. Rybu samozřejmě můžete ochutnat i v jiných zemích, kde většinou Fugu restaurace vlastní Japonci.

Než se takový kuchař vyškolí, může to trvat i 2 až 3 roky. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická spočívá v ověřování znalosti testem. U praktické části musí v určitém časovém limitu kuchař vykuchat a naporcovat rybu a oddělit jedovaté a jedlé části. Pokud se kuchař dopustí sebemenší chyby v testu nebo nestihne upravit rybu do určitého časového limitu, pak může hledat práci jinde. Ročně uspěje méně než 50% uchazečů. Certifikáty vyhotovují tzv. Fugu asociace. Nebudeme vám lhát, každoročně v chuti této ryby nalezne náruč smrti několik odvážlivců. Může za to neodborná příprava a případné podcenění rybího jedu v orgánech. Jediná ryba má v sobě takové množství jedu, že může zapříčinit smrt až 30 lidí. Gurmáni na tuto rybu nedají dopustit, ale přesto přiznávají, že po celou dobu konzumace je provází děsivý pocit z otravy. Pokud byste skutečně o ochutnání této exotické ryby stáli, pak vás jistě bude zajímat i cena. Ta se různí podle toho, jaký typ ryby fugu je vám podáván. Jedna porce této pochoutky vás může stát v přepočtu 2 000 Kč. Pokud máte chuť na velké fugu menu, v NY vás to může stát 300 $ a v samotném Japonsku až 1 000 $. Někteří vyznavači této exotické ryby prozrazují tajemství, že ryba není až tak populární kvůli své chuti, ale že se konzumuje z důvodu příznivých sexuálních účinků. Mezi gurmány jsou i tací, kteří rybu jí pouze z toho důvodu, aby ostatním předvedli svou odvahu. Mezi Japonci je tato ryba populární i z jiného než gurmánského původu. Prodává se vypreparovaná a zavěšuje do domu. Japonci věří, že chrání obydlí a je symbolem klidu a jistoty domova. Fugu chrání nejen obyvatele domu, ale také jejich přátele. Takže jak jste se rozhodli? Zůstanete u svého tradičního kapra, u kterého vám maximálně hrozí zapíchnutá kostička, nebo zkusíte vložit svou důvěru do licencovaných a zkušených japonských kuchařů?

84


GURMET/GOURMET

THE TERROR OF JAPANESE GASTRONOMY

The Christmas is coming soon again and the smell of Christmas carp fish will fill up the house. Are you tired of carp already? Then try a Japanese fish specialty called fugu, or if you dare to eat one of the most poisonous fish in the world.

F

ugu is Japanese name for a blowfish. The fish is most often found in the Japanese islands area, but also lives in other seas. It compensates its small body size with very strong poison. When it is threatened by a predator it is able to inflate itself into several times larger size. If that does not scare the predator away, it can taste one of the most severe poisons – tetrodoxin, which is even stronger than kyanid. The fish’s poison is 1200 times more deadly. The symptoms of poisoning show in 3-45 minutes and initially include mouth tingling, nausea, feelings of vomiting and later they develop into gradual muscle paralysis from the legs up to the respiratory muscles. The death is even more horrifying because the eater will suffocate in full consciousness. So far no antidote has been found. Even though it is a highly poisonous fish, the demand keeps increasing. Are you asking what is so special about the fish? The unique taste lies in small amount of poison in the meat. Large amount of poison is in the liver, skin and genitals and these parts must not be damaged during the preparation. It is no wonder when knowing that a pinhead-sized drop of poison is enough to kill an adult man. Still there are differing opinions on the taste of the fish. This delicacy can be enjoyed by people everywhere in the world, except one – the Japanese emperor. The country cannot afford to lose its sovereign. This adrenalin delicacy lures gourmets from all over the world to Japan. Are you asking why? It is because it was exactly in this country where the special and very difficult process of preparation was invented, so people can eat the fish without worries. The local cooks must mandatorily undergo a special training. We can of course also taste the fish in other countries, where there are Fugu restaurants most often owned by Japanese. It can take up to 2-3 years to train such cook. The course consists of theory and practical part. The theory lies in knowledge testing and in the practice the cook must in certain time limit disembowel and slice the fish and then separate the poisonous and edible parts. If the cook makes even the smallest mistake in the test or does not manage to prepare the fish within the certain time limit then he can look for another job elsewhere. Every year succeed only 50% of applicants. The certificates are issued by so called Fugu associations. We will not lie and say that each year a few daredevils find death in the taste of the fish. An inexpert preparation is guilty of that eventually an underestimation of the fish poison in the organs. The fish contains enough poison to kill 30 people. The gourmets love the fish but still admit that during the whole consumption they have the horrifying feeling of being poisoned. If you would still be interested in tasting this exotic fish, you might also be interested in price. The price depends on the type of fugu served. One serving of this delicacy can cost you about 2000 Czech Crowns. If you wish to try a large fugu menu it can cost you $ 300 in NY and in Japan up to $ 1000. Some fans of this exotic fish reveal the secret that it is not so important for its taste, but that it is consumed for its favorable sexual effects. Among the gourmets are also such individuals who eat the fish only to show their bravery to the others. Among the Japanese the fish is popular also for another reason than a gourmet experience. It is sold excised and hung at home. The Japanese believe that it protects the household and is a symbol of peace and certainty of home. Fugu protects not only the residents of the house, but also their friends. So how have you decided? Will you stick to your traditional carp in which the only danger is a little sharp bone or will you put your trust into licensed and experienced Japanese cooks?

85


GURMET/GOURMET

C

86

SLAVNÉ JISKŘENÍ SLAVNÉHO VÍNA

Zrovna tak jako jsou dny všední a nevšední, tak i vína, která se objevují na slavnostní tabuli, mají různé tvary, barvy, vůně… Některá nás osloví již na první pohled a některá nám nedají šanci komunikace dřív než po druhé skleničce. A některá dokonce mají bílou střechu z pěny a šumí jak dvoumetrové vlny oceánu. Ano, i takové je víno z jedné proslulé části Francie – Champagne.

elou produkci tohoto fenomenálního vína zajišťují pouze tři odrůdy, Chardonnay jako jediný zástupce bílé odrůdy a Pinot Noir a Pinot Meunier ze světa odrůd s modrou slupkou. Každého hned napadá logická otázka, jak je možné, když v tomto regionu dominují modré odrůdy, že se zde vyrábí většina vín bílé barvy. Obě Pinotové odrůdy mají světlou dužinu, proto i šťáva, která vytéká při zmáčknutí, je světlá. Barva je ukrytá ve slupce, ale ta nedostane prostor zahrát žádnou roli. Po vylisování je dále víno, nebo zatím spíš jen mošt stočen do speciálních tanků z nerez oceli. V těchto tancích dochází k první fermentaci, tedy k výrobě klasického tichého vína. Pro produkci těchto vín se nečeká, až hrozny na vinici dosáhnou vysoké vyzrálosti, a jsou sklízeny celkem brzy na přelomu srpna a září. Důvodem je udržet v hroznech svěží kyseliny, které nám poskytnou i příjemné osvěžení ve víně. Po první fermentaci a dokončení procesu výroby tichého vína je tento krásný, někdy celkem dost kyselý produkt, stočen do silnostěnných lahví, do kterých se přidá třtinový cukr a vyselektované kvasinky a láhev se uzavře. Zátka, připomínající klasickou plechovou zátku od piva, musí odolávat vysokému tlaku druhotné fermentace (4-6barů) což je 400-600 kPa. Jen pro představu, kdybychom vynásobili tento tlak 2x až 5x dosáhli bychom tlaku páry v kotli parní lokomotivy. Ano, takovou sílu mají Champagne vína. Inu a odkud se vlastně berou ty krásné perličky? Během druhé fermentace, která byla nastartována přidáním nového cukru a kvasinek do tichého vína, a vše bylo uzavřeno v silnostěnné láhvi, dojde k druhotné fermentaci, jejíž sekundárním produktem je uvolňování kysličníku uhličitého. Postupně dochází k dokonalému zaintegrování těchto plynných perliček do textury vína. Dalším fenoménem, který je nutno zmínit, je chování kvasinek, které po svém výkonu druhotné fermentace nemají ještě tak úplně hotovo. Kvasinka jako buňka odumře a klesá na dno láhve, kde se dále rozkládá na dusíkaté sloučeniny. Tento proces rozkladu je velmi důležitý, protože způsobuje zjemnění celé vinné struktury i každé perličky, která se zde zrodila. Dokonce tak důležitý, že doba ležení byla pro jednotlivé druhy šampaňského legislativně specifikována. Pro neročníková Champagne je to 15 měsíců a pro ročníková tzv. Millesimé jsou to tři roky. Popíjíme-li champagne, je čiré, zářivé, třpytivé a bez sedimentu… Kde je tedy ten kvasný fenomén? Kam zmizel? Vycházíme-li z podstaty o zachování hmoty, je logické, že zde muselo dojít k nějakému dalšímu úkonu. Ano, tento zázrak se jmenuje degorgage. Toto slovo je odvozeno od francouzského slova la gorge - hrdlo. Proč tato souvislost? Veškerý sediment v láhvi je postupně setřesen až k hrdlu specifickým procesem setřásání buď v přetáčivých klecích, které jsou umístěné na hydraulickém rameni a postupným přetáčením a sklápěním dojde postupně k přesunutí sedimentu právě až k hrdlu. Starý, tradiční způsob je postaven na využití speciálních šampaňských stojanů „Pupitrů“, které mají vyvrtané šikmé otvory a láhve se do nich vkládají ručně a dále opět ručně se nechávají pravidelně otáčet a vždy lehce sklopí hrdlem dolu. Poté, když je sediment setřesen až do hrdla láhve, dojde k prudkému zchlazení, odstranění zátky a odstřelení zmrzlého depotu. Následně se chybějící množství (několik cl) doplní vínem a dozážním likérem, a až poté je láhev uzavřena speciální korkovou zátkou a na ní přijde ochranný drátěný košíček tzv. expediční agrafa. Několik čísel na závěr… Apelace Champagne byla oficiálně zapsána a legislativně uznána již v roce 1936. Historie zde vyráběného šumivého vína sahá až do 16. století. Dnešní vinice se rozkládají na 33 105 ha. Roční produkce dosahuje 2 640 000 lahví vína. Miroslav Kredvík, www.dobravina.cz


GURMET/GOURMET

FAMOUS SPARKLE OF THE FAMOUS WINE

T

he whole production of this phenomenal wine is provided for only by three varieties, Chardonnay as the only representative of the white variety and Pinot Noir and Pinot Meunier from the world of varieties with blue skin. Everyone immediately comes to a logic question, how it is possible, when blue varieties dominate in this region, that most wines of white colour are produced here. Both Pinot varieties have a light pulp, therefore also the juice that comes out when you press is light. Colour is hidden in the skin, but it gets no opportunity to play any role. After pressing the wine or rather only must is further poured into special tanks from stainless steel. The first fermentation happens in these tanks, that is the production of classic still wine. After the production of these wines it is not waited until the grapes on vineyard reach a high ripeness and they are harvested quite early at the turn of August and September. The reason is to maintain fresh acids in grapes which give us pleasant refreshment in the wine, too. After the first fermentation and the finishing of the process of still wine production, this beautiful, sometimes quite sour wine is poured into thick-walled bottles, to which cane sugar and selected yeast is added and the bottle is closed. The cork reminding of a classic metal cap from beer has to resist a high pressure of the secondary fermentation (4-6 bars), which is 400-600 kPa. Just to have an idea, if we multiplied this pressure two times or five times, we would get the pressure of the steam in the boiler of a locomotive. Yes, that is the strength of Champagne wines. Well, and where do actually those beautiful pearls come from? During the second fermentation which was started by adding new sugar and yeast into still wine and everything was closed in a thick-walled bottle, the second fermentation happens, the secondary product of which is a release of carbon dioxide. Gradually, these gas pearls are integrated into the wine texture. Another phenomenon which we have to mention is the behaviour of yeast which is not completely done after the performance of the secondary fermentation. The yeast as a cell dies and sinks to the bottom of the bottle where it further decomposes to nitrogen compounds. This process of decomposition is very important because it causes softening of the whole wine structure and every pearl that was born here. It is even so important that the time of lying for individual types of wine was legislatively specified. For non-vintage Champagne it is 15 months and for vintage wines the so called Millesimé it is three years. If we drink champagne, it is clear, bright, shimmering and without sediment… So where is the fermentation phenomenon? Where did it disappear? If we start from the very nature of conservation of mass, it is logical that there must have been some other operation. Yes, this miracle is called degorgage. This word is derived from the French word la gorge – throat. Why this connection? All sediment in the bottle is gradually shaken up to the bottle neck by a specific process of shaking down in oversteer cages that are placed on the hydraulic arm and by a gradual rewinding and tipping the sediment is gradually moved up to the neck. The old, traditional way is based on the use of special champagne stands “Pupitres” which have drilled oblique holes and bottles are manually inserted into them and then again manually let to be regularly turned and they always slightly bend neck downwards. After the sediment is shaken to the neck of the bottle, there is a rapid cooling, removing of the cork and blasting the frozen depot. Consequently, the missing amount is fulfilled (a few cl) by wine and the dose liquor and only then the bottle is closed by a special cork and a protective wire basket comes over it, the so called expeditionary agraphs. Several numbers at the end … The Champagne appellation was officially registered and legislatively acknowledged already in 1936. The history of sparkling wine produced there reaches up to 16th century. Today´s vineyards are situated on 33 105 ha. The annual production reaches 2 640 000 bottles of wine. Miroslav Kredvik, www.dobravina.cz

As there are common and uncommon days, also wines that appear on festive table have various shapes, colours, smells … Some of them appeal to us already at first sight and some of them do not give us the chance of communication earlier than after the second glass. And some of them have even a white roof from foam and bubble as two-meter waves of the ocean. Yes, that is also a characteristic of the wine from one famous part of France – Champagne.

87


ADVERTORIAL

SLADKÉ VÁNOCE SWEET CHRISTMAS Cukrářská výroba DortyDomu přichází jako každý rok pro vánoční svátky s novinkami ve své nabídce. Vánoční cukroví, slavnostní dort, stejně jako sladké maličkosti můžete vybírat z mnoha předloh na e-shopu www. dorty-domu.cz či přímo ochutnat při příjemném posezení v cukrárně.

N

ejžádanější novinkou roku 2011 jsou cupcake, které nabízejí variabilitu jak ve vzhledu, chuti, tak i potřebném množství. Vítězným dortem mezi zákazníky je Čokoládový sen. Dort je specialitou firmy DortyDomu a spojení vynikajícího čokoládového korpusu s kousky čokolády, originální vaječno-likérovou náplní, je přímo předurčeno pro svátky vánoční. Košíčky Bayleis z jemého lineckého těsta si můžete koupit hotové, nebo připravit s předstihem podle autorského receptu majitelky cukrárny Dany Dezortové. Jemné linecké těsto: 400g hladké mouky, 80g cukru moučka, 220g másla, 4 žloutky, z 1/2 citronu kůru i šťávu. Z připravených surovin zpracujeme těsto, které necháme v chladu odležet, poté tence natlačíme do formiček na košíčky a upečeme. NÁPLŇ : 2 sáčky piškotů, 0,2 litru likéru Bayleis, 250 g másla DEKORACE : Bílá a tmavá čokoláda, barevný marcipán, zlaté cukrové sypání POSTUP : Změklé máslo našleháme s likérem a postupně zahušťujeme jemně rozdrobenými piškoty. Dle chuti můžeme přisladit. Takto připravený krém aplikovat na košíčky a nechat zatuhnout. Dekorujeme dle fantazie: polité bílou čokoládou, zdobeny lístky cesmíny vykrojené z barevného marcipánu nebo polité belgickou čokoládou, zdobeny zlatým vánočním sypáním a perletí.

88

The confectionery production DortyDomu (cakes home) comes like every year for the Christmas time with novelties in the offer. You can choose the Christmas sweets, celebratory cakes and other sweet things from many patters on the e-shop dorty-domu.cz or directly taste at pleasant sitting at a pastry shop.

T

he most demanded novelty of 2011 is cupcakes, which offer variability in looks, taste and needed amount. The customers’ winning cake is Čokoládový sen (Chocolate dream). The cake is a specialty of the company DortyDomu. The connection of delicious chocolate corpus with chocolate bits and original eggnog filling together with a five-day shelf life predetermines the cake for Christmas holidays. www.dorty-domu.cz Cukrárna Jeremenkova 7, Praha 4 – Podolí, +420 724 083 809 Cukrárna Evelína, Bozděchova 5, Praha 5, +420 724 083 810


   

Kenwood Cooking Chef KM 070 /*(/ ,(/ /(  -%/ *%/ / ! #/ -%/ / %/ ! %/  / / -%/ / /+/ ! / ///" )%/ &$/ )%/ -/ -% +/ ./ !&/ $/ ! $/ '/#* /%/ /%+/*/& $/$ / Deâ&#x20AC;&#x2122;Longhi Praga s.r.o., tel.: +420 222 222 650, e-mail: info@delonghi.cz www.kenwoodworld.cz


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

M

MINCE

ZA VŠECHNY

PENÍZE Jednou z komodit, které se na trhu starožitností v současné době velmi dobře daří, jsou mince. Souvisí to patrně s narůstající cenou drahých kovů, ale důležitou roli hraje i to, že sběratelé mincí ve většině případů naprosto přesně vědí, odkud mince pocházejí a jakou mají hodnotu, neboť je to na nich napsáno. Ti, kteří v minulosti mince razili, měli totiž zájem, aby byly uživateli snadno rozlišitelné. Navíc je možné použít k bližšímu určení ceny velmi podrobnou literaturu.

N

2.

1.

ejstarší dochovaná zmínka o váženém stříbře je na sumerské tabulce s klínovým písmem z 21. století př. n. l. Jako platidlo se při obchodech využívaly kovové slitky různých tvarů i materiálů (olovo, měď). Tyto slitky se označovaly razidlem na ingoty, podobně jako se dnes puncují drahé kovy. Když pak byla podobná značka použita na část slitku, který byl svou velikostí vhodný pro veřejný obchod, byla na světě první mince. Z období kolem roku 700 př. n. l. se nalezly mince s velmi různorodými motivy, což vede odborníky k domněnce, že si obchodníci zavedli své vlastní mince. Již od počátku si však stát dělal nárok na monopol ražby mincí, což mu přinášelo zisk díky faktu, že mohl vytvářet mince představující vyšší hodnotu, než byla skutečná hodnota slitku drahého kovu, a proto dělal různá legislativní opatření, která nakonec vedla k náhradě slitků mincemi. Díky obrovské říši Alexandra Velikého (2. pol. 4. stol. př. n. l.) se zrodila standardizovaná mince se společnou základní podobou a s vyraženými symboly označujícími tuto hodnotu, a rozvinul se mezinárodní obchod. Po rozpadu Alexandrovy říše se území rozdělilo na čtyři územní celky a vznikla série čtyřdrachem (jedna drachma stříbra byla základná peněžní jednotkou a měla hodnotu jedné vyzáblé ovce). Rozvoj mincovnictví lákal od počátku padělatele, takže jednotlivé mincovny označovaly své mince symboly nebo písmeny. Podmínky pro vznik nejstarších římských mincí nastaly v první polovině 3. stol. př. n. l. Římané zavedli sérii velkých bronzových mincí, která vycházela z dvanáctkové soustavy, ale protože zbytek okolního světa používal desítkovou soustavu, byl tento systém zavržen. Kolem roku 212 př. n. l. zavedli stříbrný denarius, který měl hodnotu deseti bronzových mincí a posléze zavedli aureus, zlatou minci. Tak byl vytvořen systém tří kovů. Římské mince začaly obíhat i za hranicemi Říma, např. Keltové zavedli kolem roku 200 př. n. l. zvyk opatřovat okraj mincí dvanácti vruby, aby ukázali, že se

90

COINS FOR ALL THE MONEY nejedná o postříbřenou bronzovou minci. Vroubkování se používá od středověku do dnes jako prevence proti sestřihávání okrajů mincí. Po přesunu pozice hlavního města do Konstantinopole se nechali vládci zobrazovat na mincích ve zbroji, neboť doba byla plná bojů s barbary, na reversích se objevovaly křesťanské motivy. Za Konstantina Velikého na počátku 4. století byl ražen zlatý s o l i d u s, váhově první adjustovaná mince. V centrální Evropě byli tvůrci prvních mincí Keltové. Počali razit mince podle římských vzorů kolem poloviny 2. stol. př. n. l. a to hlavně ze zlata, ale i stříbra. Na počátku 9. století se na území falcké říše Karla Velikého používaly převážně stříbrné mince- Karolínský stříbrný denár - pečlivě kontrolované úřady co do ryzosti a kvality, a roku 864 bylo stanoveno ediktem, že se denár stane standardní měnou v říši. Byla zavedena nová váhová jednotka, karolinská hřivna o váze 430,60 g. Během následujících sta let se denár začal razit v mnoha variantách. V Bavorsku se razilo v Řezně, české denáry byly raženy v Praze od roku 955. Během 11. století nastaly význačné změny. Nová váhová jednotka, tzv. severská marca (asi 216 g) nahradila postupně karolinskou hřivnu. V roce 1284 byl v Benátkách vyražen první zlatý dukát, který se stal brzy velmi úspěšným platidlem a rychle se rozšířil do celé oblasti Itálie a Středomoří. Kolem roku 1290 začal francouzský král Filip ve snaze upevnit moc a slávu své dynastie razit sérii překrásných zlatých mincí s motivy právě budovaných gotických katedrál. Ve druhé polovině 13. století se v západní Evropě rozšířily denarii grossi- groše, těžké stříbrné mince, které se využívaly v mezinárodním obchodě. Po vzoru Francie zavedl jako první ražbu nové mince český stát. Stalo se tak v červnu 1300 v Kutné Hoře, kde byla objevena velká ložiska stříbra a zřízena centrální mincovna království. Nová mincepražský groš- měla na rubu českého lva v opise GROSSI PRAGENSES a záhy se stal vzorem pro ražbu v okolních zemích. Svůj vzhled


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

1) Zlatý švýcarský dvacetifrank , Švýcarsko. 2) Patnáctikrejcar, Salzburk, 1692, stříbrná mince, dodatečně přidané ouško. 3) Stříbrný americký dolar, USA, 1935. 4) Zlatý americký dvaapůldolar, USA, Indián, 1915. 5) Zlatý americký pětidolar, USA, 1903. 6) Zlatá rakouská stokoruna, Rakousko, František Josef I., 1915. 7) Zlatý francouzský dvacetifrank, Francie, Napoleon III., 1859. 8) Zlaté rakouské desetikoruny, Rakousko-Uhersko, 1902,1907,1910.1911. 9) Zlatý francouzský dvacetifrank, Francie, republika, 1878. 10) Zlatý československý dukát, Československo, 1923. 11) Zlatý rakouský čtyřdukát, Rakousko, František Josef I., 1915

3.

4.

si zachoval až do roku 1547, i když váhově a kvalitou poklesl. První zlaté mince v zaalpských zemích nechal razit Jan Lucemburský od roku 1325, nejpozoruhodnější jsou zlaté dukáty Karla IV. s nejstarším portrétním vyobrazením panovníka ve střední Evropě. Další fázi evropského mincovnictví zásadně ovlivnilo objevení Ameriky v 15. století, odkud se dovezlo velké množství zlata a stříbra, které bylo vrženo do oběhu. Současně došlo k nárůstu těžby stříbra v Evropě, takže v Tyrolsku se začala razit stříbrná mince, která měla při své hmotnosti ve stříbře stejnou hodnotu jako německý rýnský zlatý, takže byla rozměrnější a zrodila se první koruna, které se v německých zemích začalo říkat tolar. Právě z tohoto slova se vyvinulo i označení pro americkou měnu- dolar. Až do 16. století se mince vyráběly v podstatě ručně a nedařilo se nijak sjednotit systém evropských zlatých a stříbrných mincí. Po zavedení razicích strojů v 17. století se mince začaly podobat dnešním moderním mincím. V 19. století došlo ke spojení rakouského mocnářství a Německem do celní unie na principech decimálního systému a tzv. celní libry (500 g) a začaly se razit zlatníky o 100 krejcarech, které byly raženy i jako pamětní mince (příbramský zlatník 1875, kutnohorský dvouzlatek 1887). V roce 1892 přistoupilo Rakousko – Uhersko na tzv. korunovou měnu krytou zlatem, kde se základní jednotkou stala koruna. Tu převzalo z následnických zemí pouze Československo. Pro první mince angažovalo významné umělce, např. O. Španiela a O. Gutfreuda, první papírové bankovky navrhoval Mucha a Švabinský. Československé poválečné mince jsou považovány za jedny z nejhezčích v Evropě. V tomto textu není možno obsáhnout ani malý zlomek bohatství, které mince skrývají. Jejich krása však uchvacuje sběratele natolik, že se pro ně sběratelství mincí stává celoživotní vášní. Ing. Simona Šustková Prezident Asociace starožitníků, o. s.

5.

6.

One of commodities that have a good place on the antiques market are coins. The reason for this is probably a rising price of precious metal and an important fact is also that collectors of coins know exactly in most cases where the coins come from and what their value is because it is written on them. Because those who minted coins in the past wanted that the user would easily recognize them. Moreover, it is possible to use a very detailed literature to state the price more accurately.

T

he oldest recorded notice about weighted silver is on a Sumerian cuneiform table from 21st century BC. Metal ingots of different shapes and materials (lead, copper) were used as currency in trading. These ingots were marked with ingot stamps similarly as precious metals are hallmarked today. Then, when a similar stamp was used on a part of fusion the size of which was suitable for public trade, the first coin came to being. Coins with very various motives were found from the period of around 700 BC, which brings professionals to an idea that tradesmen introduced their own coins. However, already from the beginning the state claimed its right to the monopoly of minting coins, which brought gains thanks to the fact that it could create coins representing a higher value than the real value of the precious metal fusion was, therefore it introduced various legislative measures, which finally lead to the substitution of metal fusions with coins. Thanks to the great empire of Alexander the Great (2nd half of 4th century BC) a standardized coin was born with a common basic shape and an alleged value and purity with stamped symbols depicting this value, and an international trade developed. After the breakup of Alexander´s empire, the territory split into four territorial units and a series of four-drachmas was formed (one drachma of silver was the basic currency unit and it was worth one skinny sheep). From the beginning, the development of coinage attracted counterfeiters, so individual mints stamped their coins with symbols or letters. Conditions for creation of the oldest Roman coins were in the first half of 3rd century BC. The Romans introduced a series of big

91


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

1) Golden Swiss twentyfranc, Switzerland. 2) Fifteen picayune, Salzburg, 1692, silver coin, additionally added tab. 3) Silver U.S.dollar, 1935. 4) Golden U.S. two and half dollar, USA, Indian, 1915. 5) Golden U.S. fivedollar, USA, 1903. 6) Golden Austrian hundreds, Franz Joseph I., 1915. 7) Golden French twentyfranc, France, Napoleon III., 1859. 8) Golden Austrian tencrowns, Austria-Hungary, 1902, 1907, 1910, 1911. 9) Golden French twentyfranc, France, republic, 1878. 10) Golden Czechoslovak ducat, Czechoslovakia, 1923. 11) Golden Austrian fourducat, Austria, Franz Joseph I., 1915

9.

10.

11.

7.

8.

8.

bronze coins which developed from base-twelve system, but because the rest of the world used decimal system, this system was rejected. Around the year 212 BC a silver denarius was introduced, which had the value of ten bronze coins, and later an aureus, a golden coin was introduced. So, a system of three metals was established. Roman coins started to circulate outside Rome, too, for example the Celts introduced in about 200 BC a habit to make twelve notches on the edge of coins to show that they were not silvered bronze coins. Indentation has been used since Middle Ages until today as a prevention from cutting the edge of coins. After the transfer of the capital´s position to Constantinopole, rulers let themselves be depicted in armour on coins, because it was a period of many fights with the Barbarians, Christian motives appeared on reversions. During the reign of Constantine the Great at the beginning of 4th century a golden solidus was minted, the first coin with adjusted weight. The Celts were the creators of the first coins in central Europe. They started to mint coins according to Roman models at around 2nd century BC, mainly from gold, but also from silver. At the beginning of 9th century on the area of the Palatine empire of Charles the Great there were used mainly silver coins – Karoline silver denarius – carefully controlled by authorities concerning their purity and quality and from 864 it was declared by the edict that denarius would become a standard currency in the empire. A new weight unit was introduced, Karoline hryvnia of 430,60 g weight. During the following hundred of years, the denarius started to be minted in many variants. In Bavaria it was minted in Regensburg, Czech denars were minted in Prague from 955. Significant changes happened during 11th century. A new weight unit, the so called Nordic March (about 216 g) gradually replaced the Karoline hryvnia. In 1284, the first ducat was minted in Venezia, which soon became a very successful currency and quickly spread into the whole area of Italy and the Mediterranean. Around 1290, the French king Filip, willing to consolidate his power and glory of the dynasty, started to mint a series of wonderful golden coins with motives of gothic cathedrals that were built at that time. In the second half of 13th century, the denarii grossi – pennies spread in western Europe, heavy silver coins that were used in international trade. Following the example of France, the Czech state introduced minting of the new coin as the first one. It happened in June 1300

92

8.

8.

in Kutná Hora, where large deposits of silver was discovered and a central mint of the kingdom was established. The new coin – Prague penny had the Czech lion on the reverse side in the inscription GROSSI PRAGENSES and soon became a model in the minting in surrounding countries. It retained its appearance until 1547, even though its weight and quality decreased. First golden coins in Transalpine countries were minted by John of Luxembourg from 1325, the most remarkable are golden ducats of Charles IV. with the oldest portrait depiction of a ruler in middle Europe. Another phase of European coinage was profoundly influenced by the discovery of America in 15th century, from where a huge amount of gold and silver was imported, which was thrown into circulation. Concurrently, there was an increase in the silver mining in Europe, so a silver coin started to be minted in Tyrol which with its weight of silver had the same value as the German Riesling Gold, so it was bigger, and the first crown was born, which started to be called thaler in German countries. Directly from this word the name for American currency developed – dollar. Until 16th century coins were actually hand-made and it was difficult to unify the system of European golden and silver coins. After the introduction of stamping machines in 17th century, coins started to look similar to today´s modern coins. In 19th century, the connection between the Austrian Empire and Germany was established and so a customs union was established based on the principles of the decimal system and the so-called customs pound (500 g) and the minting of gold coins of 100 dimes started to be made, they were made also as commemorative coins (the Pribram gold coin 1875, the Kutna Hora gold double-coin 1887). In 1892, the Austrian-Hungarian empire accepted the socalled gold-covered crown currency, where the basic unit was the crown. Concerning successor countries, this was taken only by Czechoslovakia. It engaged important artists for the first coins, for example O. Španiel and O. Gutfreud, the first banknotes were designed by Mucha and Švabinsky. Czechoslovak after-war coins are considered to be one of the most beautiful in Europe. It is not possible to contain only a small part of the wealth that is hidden in coins. However, their beauty captures collectors so much that the collecting of Ing. Simona Šustková coins becomes an entire-life passion. President Antique Dealers Association


DESIGN/DESIGN

SVÁTEČNÍ FESTIVE WRITING PSANÍ

N

a těle pera jsou vyryty ty nejzásadnější výjevy ze Starého zákona, např. Adam a Eva u stromu poznání, Noemova archa, David a Goliáš či seslání božího zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Na víčko jsou pak vyryty výjevy ze zákona Nového, převážně ze života Ježíše Krista: narození v Betlémě, křest v řece Jordánu, poslední večeře Páně a nanebevstoupení na Olivetské hoře. Tento psací skvost je jedinečný také technikou, kterou byl vyroben. „Painted Scrimshaw“ (rytina zdobená malbou) nebyla nikdy předtím použita na psací nástroj. Spočívá ve vyrytí kontur do pryskyřice suchou jehlou, vyplnění této řezby černým chalkografickým inkoustem a nakonec ve vybarvení kresby. Pozlacené koncovky těla a víčka z mincovního stříbra s deseti fasetkami a rytinami s deseti přikázáními v hebrejském jazyce na těle připomínají tvarem dvě kamenné desky božího zákona (Tóra). Svatý Grál, ukrytý pod pozlacenou koncovkou těla, má funkci pro aktivaci zabudovaného tlakového plnicího systému. Pero Christian Bible Vermeil je vyrobeno z pryskyřice slonovinové barvy a stříbra, zlato bylo použito na psací hrot. Takže jde do slova a do písmene o zlaté psaní, které si však bude moci užít pouze necelá tisícovka šťastných, existuje totiž jen 999 kusů. Kromě této křesťanské limitované edice vyrobila firma Visconti také pero s židovskými výjevy, Jewish Bible Silver. Na těle jsou stejně jako u Christial Bible Vermeil výjevy ze Starého zákona, víčko pak ale zdobí modlitba u západní zdi Šalamounova chrámu, známá jako zeď nářků. Kresby však nejsou vybarveny, aby byl zachován posvátnější a ortodoxnější vzhled. Těchto psacích skvostů bylo také vyrobeno pouze 999 kusů. Visconti.com

Psací potřeby slouží převážně k zachycení či předání informací, funkce luxusních plnicích per se pak v dnešní době zúžila téměř pouze na stvrzování smluv a dohod. Jen zřídka je stále někdo používá k vyprávění nějakého příběhu. Možná proto se italská firma Visconti rozhodla vyrobit psací nástroj, který sám o sobě bude vyprávět příběhy. A jaké jiné v období adventu než ty biblické.

Writing instruments serve mainly as means of capturing or conveying information. The function of luxury fountain pens is nowadays limited to almost mere contract and agreement signing. Very seldom someone still uses it for story telling. Perhaps for that reason an Italian firm Visconti decided to create a writing tool will tells stories by itself. And in the time of advent, what other stories should it be than the biblical ones.

O

n the body of the pen are carvings of the most significant scenes of the Old Testament, like Adam and Eve at the tree of knowledge, Noah’s Ark, David and Goliath, or the outpouring of divine law to the Moses on Mount Sinai. On the cap are carvings of the scenes from New Testament, mainly from the life of Jesus Christ: Birth in Bethlehem, Baptism in Jordan River, Last Supper and Ascension on the Mount of Olives. This gem of pens is unique also by the technique it was made with. “Painted Scrimshaw” was never before used on a writing tool. It lies in contour carving into resin with a dry needle, filling of the carvings with chalcographic ink and finally in coloring of the drawing. The gold-coated body and cap endings from sterling silver with ten facets and engravings with Ten Commandments in Hebrew resemble by shape two stone slabs of divine Torah law. The

94

Holy Grail hidden under the gold-coated ending of the body has the function of activating the built-in pressure filling system. The pen Christian Bible Vermeil is made of ivory-colored resin and silver, with a golden stylus. So we are literally talking about golden writing, which can however be only enjoyed by less than a thousand lucky ones. There are only 999 pieces existing. Besides this limited Christian edition, the firm Visconti also made a pen with Jewish scenes – The Jewish Bible Silver. Like the Christian Bible Vermeil, the body displays the scenes of the Old Testament, but the cap is embellished by the prayer at the western wall of Salomon’s temple, known as the Wailing Wall. The drawings are not colored in order to preserve the more sacred and orthodox look. These beautiful pens were also only made in a limited number of 999 pieces. Visconti.com


ADVERTORIAL

Rok 2011, který se nezadržitelně blíží ke svému konci, byl pro Českou zbrojovku rokem významným. Oslavila v něm totiž 75 let své existence, což ji řadí mezi významné a tradiční české firmy.

VELKÁ TRADICE

BIG TRADITION FROM A ROYAL TOWN

Z KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

The year 2011, which is unstoppably coming to an end, was significant Česká Zbrojovka (Czech Armory). This year it celebrated 75th anniversary of its existence, which brings it among significant and traditional Czech firms.

J

en stěží by se našel někdo, kdo by neznal alespoň jeden produkt, který opustil bránu továrny v Uherském Brodě. Zde byla společnost založena a dodnes zde také sídlí. Česká zbrojovka je již od svého založení v roce 1936 dodavatelkou výzbroje pro tuzemskou armádu a policii. Nezaměřuje se však pouze na ozbrojené a bezpečnostní složky. Poznatky, které získává při vývoji a výrobě automatických zbraní, využívá i při výrobě zbraní civilních (pistolí, kulovnic a malorážek). Na vyjmenování všech zbraní, které v České zbrojovce spatřily světlo světa, by nám však tato dvoustrana zřejmě ani nestačila. Nicméně portfolio zbraní určené široké veřejnosti je samo o sobě rozsáhlé. Veškerou produkci si můžete „osahat“ v pražském showroomu v Opletalově ulici, přímo naproti hlavnímu vlakovému nádraží. Kromě zbraní, zde najdete i veškerá příslušenství, která k tomuto koníčku patří. Návštěvu tohoto luxusního, prostorného obchodu by si neměl nechat ujít žádný milovník sportovní střelby, myslivec, lovec, ale také člověk zbraněmi netknutý. Zde jistě objeví svou novou vášeň. Adresa: Česká zbrojovka a.s. , Podniková prodejna Praha, Opletalova 37, Praha 1, tel.: 225 375 800

O

ne could hardly find someone who is not familiar with at least one product from this factory in Uherský Brod. This is where the company was found and also where it resides. Since its founding in 1936, Česká Zbrojovka has been supplying the Czech army and Police with weapons. It does not however only concentrate on armed and security forces. It uses the knowledge acquired through the development of automatic weapons also for producing civil weapons (pistols, rifles and small caliber rifles). To name all the weapons ever produced by Česká Zbojovka, we would need more than just this double page. Nonetheless, the portfolio of weapons made for general public is broad in itself. You can “handle” the entire production in the Prague showroom in Opletalova street, directly across from the main railway station. Besides the weapons you will also find various accessories which belong to this hobby. No shooting sport enthusiasts, gamekeepers, hunters, or people untouched by weapons should miss a visit of this luxury and spacious store. For sure they will discover their new passion here. Address: Česká zbrojovka a.s. , Podniková prodejna Praha, Opletalova 37, Praha 1, Phone: 225 375 800

96


ADVERTORIAL

ZA ZBROJOVKOU

O

d letošního září má Česká zbrojovka v Praze již druhou prodejnu. V nově otevřené Pánské pasáži na Ovocném trhu se nachází luxusní butik naší české chlouby. K dispozici jsou zde dalekohledy, nože, oblečení pro volný čas, svetry, trička, boty, opasky či likérky. Z bezpečnostních důvodů zde ale nenaleznete žádné střelné zbraně. Za těmi se musíte vydat do podnikové prodejny v Opletalově ulici. Přestože je celá pasáž zaměřena na pány, ženy by si její návštěvu rozhodně neměly nechat ujít. Zejména nyní, kdy si lámeme hlavu, co nadělit své drahé polovičce pod stromeček. Profesionální obsluha poradí všem, jaký vhodný dárek pro muže koupit. Na výběr budete mít také širokou škálu upomínkových a dárkových předmětů. Pokud si i po odborné radě nebudete jisti, můžete využít možnost dárkového poukazu v hodnotě od 500-5 000 Kč, jejichž platnost je jeden rok. Můžeme vám zaručit, že s prázdnýma rukama domů neodejdete. Pánská pasáž, Ovocný trh 12, Praha 1 Otevírací doba: Po- Pa 10:00- 20:00, So- Ne 10:00- 18:00

ARMORY IN THE PASSAGE….

DO PASÁŽE….

S

ince this September, Česká zbrojovka (Czech armory) has another store in Prague. The luxury boutique of our Czech pride is in the newly opened Pánská passage on Ovocný trh. Available are binoculars, knives, free time clothing, sweaters, t-shirts, boots, belts or liquors. For safety reasons you cannot find any firearms here. For those you have to visit the company store in Opletalova street. Although the entire passage focuses on men, women should not avoid visiting it either. Especially now is a good time, when we worry about what to give to our significant other for Christmas. Professional staff will advise anyone on a proper gift for a man. You will have a broad selection of souvenirs and presents to choose from. If you will not be sure even after an expert advice, you can choose the option of gift certificate in value of 500-5000 CZK, with one year validity. We can ensure you that you will not go home empty-handed. Pánská pasáž, Ovocný trh 12, Praha 1 Opening hours: Mon- Fri 10:00- 20:00, Sat- Sun 10:00- 18:00

97


ADVERTORIAL

Imagine a warm summer morning and first sun rays bursting into your bed through the old-world shutters. Perhaps there is no better awakening than this.

S

LUXUSNÍ A NEVŠEDNÍ Představte si vlahé letní ráno a první sluneční paprsky, které se k vám do pelíšku, v němž se slastně protahujete, derou skrze starosvětské okenice. Krásnější probuzení snad ani neexistuje

O

VZHLED LUXURY AND UNUSUAL LOOK

kenice se k zastínění používají již po staletí. Na čas je sice vytlačily žaluzie, které mají podobnou funkci, ale krásou se nemohou s dřevěnými okenicemi rovnat. Hledáte-li něco neotřelého, co váš dům povýší na skutečný domov a dodá eleganci tradičnímu i modernímu interiéru, vyzkoušejte vnitřní okenice Shutters. Mohou být z jednoho či více panelů, s úzkými lamelami, které u vás doma vykouzlí nepřehlédnutelnou stínohru. Záleží jen na tom, jak si lamely v panelu naklopíte. Dřevěný rám s lamelami lze umístit do libovolného okna- obdélníkového, čtvercového, kulatého i střešního. Na výběr máte ze tří druhů- baswood je lehké lipové dřevo, western red ceder je červenohnědé dřevo z exotického cedru a ecowood je levnější variantou z žehlených dřevěných vláken. Basewood si můžete nechat vyvzorovat do libovolného odstínu tak, aby ladil se zbytkem interiéru. Ecowood je ošetřen bílou polypropylenovou barvou, díky čemuž se hodí i do místností s vyšší vlhkostí. Cedrové okenice si zakládají na přirozeném vzhledu, nejlépe tak vynikne kresba dřeva. Zajímavostí je, že lamely jsou vyřezány kružnicovitě, díky tomu se zvýrazní struktura dřeva a zároveň se minimalizuje možnost zkřivení. A v čem tkví největší kouzlo dřevěných vnitřních okenic? V tom, že za nimi můžete skrýt své soukromí a přitom mít otevřená okna, jimiž do pokoje bude proudit svěží vzduch.

hutters have been used for shading for centuries. For a while they were pushed out by jalousies with similar function, but they cannot match the wooden shutters beauty-wise. If you are looking for something fresh what will upgrade your house to a real home and add elegance to a traditional and even modern interior, then you should try the inner shutters – Shutters. They can consist of one or more panels with narrow lamellas, which will create a noticeable shadow play at your home. It only depends on how you will tilt the lamellas in the panel. The wooden frame with lamellas can be placed into any arbitrary window – rectangular, square, round or roof window. You can select from three types – basewood is light linden wood, western red ceder is red-brown wood from exotic cedar and ecowood is the cheaper option from pressed wooden fibers. Basewood can be done in any hue so it matches the rest of the interior. Ecowood is treated with white polypropylene paint, which makes it suitable also for damper places. The cedar shutters are based on their natural look, and the natural wood pattern. Interesting is that the cut of lamellas is circular, which highlights the wooden structure and at the same time minimizes the changes of warping. What is the biggest magic of inner wooden shutters? It is the fact that you can hide your privacy behind them, and at the same time have open windows through which the fresh air flows into the room.

VERTEX CZ 1. MÁJE 3236/103, OSTRAVA WWW.VERTEXCZ.CZ

98


99


DESIGN/DESIGN

61 ROOMS, 21 ARTISTS, 1000 IDEAS

61 POKOJU ˇ 21 UMELCU 1000 NÁPADU

100

Luxus, styl, kreativita, vzrušení – to vše naleznete v centru Kodaně v jednom z nejzajímavějších hotelů Evropy. Dvacet jedna umělců uplatnilo svůj talent a smysl pro styl v 61 pokojích dánského hotelu Fox. Luxury, style, creativity, excitement – you can find all this in the centre of Copenhagen in one of the most interesting hotels in Europe. Twenty-one artists put their talent and sense for style into practise in 61 rooms of the Danish hotel Fox.


DESIGN/DESIGN

K

dyž jedete na dovolenou, očekáváte od hotelu vstřícné služby, čistý a vkusný pokoj a příjemnou obsluhu. Ale někdy nastane chvíle, kdy vás přestanou bavit neosobní tuctové hotelové pokoje, které nabízí jen ubytování. Pokud máte zájem o nevšední zážitek a naskytne se vám příležitost ubytovat se v prostředí hotelového umění, určitě stojí za to, navštívit kodaňský Hotel Fox. Dvacet jedna umělců se zde doslova „vyřádilo“ na interiéru hotelu a vytvořilo 61 okouzlujících pokojů. Ale, i když je každý úplně jiný, mají něco společného – skvělý nápad a obdiv k pop-artu. Hotel kromě uměleckého zážitku nabízí například příjemnou restauraci s předními světovými kuchaři nebo bar s živou hudbou. Nyní se hotel může pyšnit oceněním Denmark’s Leading Boutique Hotel udělený World Travel Awards.

Co pokoj – to originál

Každý pokoj v hotelu Fox je originálním výtvorem designéra, ilustrátora, malíře nebo sochaře. Nalezneme zde dekorativní tvary v duchu secese, steet-artové grafity, pohádkový svět a mnoho dalšího. Zkrátka, co pokoj – to originál. Na dveřích pokojů ovšem nejsou štítky s čísly, ale umělci zapojili svůj smysl pro humor a označili pokoje nejrůznějšími názvy: Heidy, Good Spirits, Chance nebo You are a Baby. „Pokoj jsem navrhoval v první řadě pro sebe. Chtěl jsem se bavit. Jsem sobec a nechávám si za to platit,“ prozradil autor pokoje You are a Baby, německý designér Boris Hoppek. Německá ilustrátorka Birgit Amadori se nechává ve svém uměleckém snění ovlivnit českým zakladatelem secese Alfonsem Muchou v kombinaci s japonskou mytologií a historií. V tomto duchu vytvořila kouzelnou místnost nazvanou King’s Court 1, která je plná rozmanitosti a života. „Modrá barva symbolizuje „Králův dvůr“ a je spojena s důvěrou, věrností a poctivostí. Také je to barva oblohy a hlubokého moře, které naznačují nekonečnou svobodu,“ přibližuje svoje dílo Amadori. Designových a výtvarných skvostů je v hotelu opravdu nespočet. Například v pokoji „Heidy“ se budete cítit jako v příběhu dívky z hor, místnost s názvem „Extáze“ vám zase vnukne pocit nekonečného prostoru nebo se můžete nechat unášet fascinací tvarů a jejich nekonečné rozmanitosti v pokoji „Zkratka“. Teď už stačí vybrat si svůj oblíbený pokoj a nechat si něco hezkého zdát. Libí se vám více pokojů a chtěli byste je vyzkoušet – není problém. Můžete si vybrat zajímavý hotelový balíček Tour the Fox a ubytujte se ve třech různých pokojích na tři dny.

Jedinečný zážitek

Stylový a svou uměleckou jedinečností a originalitou vybavený hotel nabízí také střešní terasu, nadstandardní vybavení a samozřejmě příjemnou obsluhu, která vám ochotně doporučí místní kavárny, kluby a turistické atrakce. Nedaleko hotelu se nachází náměstí City Hall a známá nákupní ulice Strøget. Svůj umělecký zážitek získaný v jednom z tematicky laděných pokojů můžete zakončit v hotelové restauraci Sushikappo, kde vám kuchaři mistrovsky připraví různé japonské speciality. Pokud ani to neuspokojí vaše touhy, můžete si zajít na skleničku do hotelového baru a poslechnout si živou DJ hudbu.

101


DESIGN/DESIGN

W

hen you go for holiday, you expect welcoming services, a clean and stylish room and pleasant staff from the hotel. But some day it happens that you do not like impersonal common hotel rooms which offer only accommodation any more. If you are interested in an unusual experience and you have the possibility to get accommodation in the environment of hotel art, the Copenhagen hotel Fox is definitely worth visiting. Twenty-one artists literally “enjoyed” themselves with the hotel interior and created 61 enchanting rooms. But, even though every room is completely different, they have something in common – an excellent idea and admiration for pop-art. Apart from an artistic experience the hotel offers for example a pleasant restaurant with the best world-famous chefs or a bar with live music. Now, the hotel can boast the award Denmark´s Leading Boutique Hotel given by World Travel Awards.

Every room is an original

Every room in the hotel Fox is an original creation of a designer, illustrator, painter or sculptor. We can find here decorative Art Nouveau shapes, street-art graffiti, a fairy-tale world and much more. Shortly, every room is an original. However, there are no labels with numbers on room doors, but the artists used their sense of humour and labelled rooms with different names: Heidy, Good Spirits, Chance or You are a Baby. “I designed the room mainly for myself. I wanted to have fun. I am selfish and I get paid for that,” disclosed the author of the room You are a Baby, the German designer Boris Hoppek. The German illustrator Birgit Amadori lets herself be inspired by the Czech founder of Art Nouveau Alfons Mucha in combination with Japanese mythology and history in her artistic dreaming. In this spirit she created a magic room called King´s Court 1 which is full of variety and life. “Blue colour symbolizes the “King´s court” and is connected with trust, loyalty and honesty. It is also the colour of sky and deep sea which depict endless freedom,” says Amadori about her creation. There are really many design and art treasures in the hotel. For example in the room “Heidy” you will feel like in a story of a girl from the mountains, the room called “Ecstasy” will give you a feeling of endless space or you can get captured by the fascination of shapes and their immense variety in the room “Shortcut”. Now, it is only necessary to choose your favourite room and have some nice dreams. If you like more rooms and you would like to try them, it is no problem. You can choose an interesting hotel package Tour the Fox and get accommodated in three different rooms during three days.

An unique experience

A stylish, artistically unique and original hotel offers also a roof terrace, premium equipment and pleasant staff of course which will be glad to recommend local cafés, clubs and touristic attractions. Near the hotel there is a square City Hall and a famous shopping street Strøget. You can finish your artistic experience from one of the thematic rooms in the hotel restaurant Sushikappo where the chefs will masterly prepare various Japanese specialties for you. If your desires are still not satisfied, you can go for a drink in the hotel bar and listen to live DJ music.

102


VIZIO – SAUNA WITH A VISION

ADVERTORIAL

VIZIO SAUNA S VIZÍ

Designová studie saunové kabiny VIZIO – výsledek spoje- Design study of the VIZIO sauna cabin is a result of the conní tradičního výrobce saunových kabin společnosti Dyntar nection of traditional sauna cabins’ producer - Dyntar with a s mladou a odvážnou designerkou. young and brave designer.

Přirozený prostor organických tvarů

Natural space of organic shapes

Místo pro relaxaci těla i mysli

A place for relaxation of body and mind

Jedinečný interiér uvnitř interiéru

A unique interior within an interior

I když jeskyně patří k nejnehostinnějším místům, kde po celý rok panuje tma a zima, stalo se právě toto místo inspirací pro náš koncept sauny VIZIO. Jeskyně jako podzemní dutina, vytvořená přirozenou cestou. Jeskyně jako organický, členitý a proměnlivý tvar. Jeskyně jako první lidské obydlí a úkryt před nástrahami vnějšího světa. Jeskyně jako místo čerpání energie přímo z nitra země. Běžná soudobá sauna je obvykle nepohodlná a neútulná a k odpočinku příliš nevybízí. Rozhodujícími pro náš koncept se staly tři základní aspekty, jež se v návrhu saunové kabiny VIZIO propojily: ergonomie, dispozice a estetika. Fyziologie člověka se při vstupu do kabiny zásadně mění. Leh, pololeh či polosed, zejména pak v jedné teplotní izotermě jsou nejideálnější pro účely saunování. Dochází při nich totiž k rovnoměrnému prohřívání těla po celém jeho povrchu. Sauna VIZIO nabízí pohodlí a dostatek prostoru pro všechny tyto polohy. Sauny se stávají výraznou a neoddělitelnou součástí interiérů a mají významný vliv na celkový dojem z obytného prostoru. Saunování se stává stále oblíbenějším způsobem trávení volného času. Prostor organických linií sauny VIZIO nabízí možnost přizpůsobit tvar nábytku různým polohám těla. VIZIO navíc pojímá saunování jako tradiční společenskou událost, proto je prostor řešen tak, aby spolu návštěvníci sauny mohli snadno a pohodlně komunikovat. Seznamte se s designovou studií saunové kabiny VIZIO blíže na stránkách www.dyntar.com

Even though a cave is one of the least hospitable places, where it is cold and dark the whole year, it became an inspiration for our VISIO sauna concept. A cave as an underground cavity made the natural way, as an organic, ragged and variable shape, as the first human habitation and a shelter protecting from dangers of the world, and as a place where energy is drawn directly from the core of the earth. An ordinary, contemporary sauna is often uncomfortable, not cozy, and does not prompt you to relax in it too much. Three aspects interconnected in our VIZIO sauna cabin concept became determinative: ergonomics, dispositions and esthetics. Human physiology fundamentally changes when entering the cabin. To lie, half lie or half sit, especially in one temperature isotherm, is most ideal for this purpose. The body warms evenly throughout its entire surface. The VISIO sauna offers comfort and sufficient space for all these positions. Saunas are becoming significant and inseparable part of interiors and very much influence the overall impression from the living space. Taking sauna is becoming more and more popular way to spend free time. Spaciousness of the organic lines of the VISIO sauna offers adjustment of the furniture shape to different body positions. Moreover, VISIO approaches taking sauna as a traditional social event, therefore the space is solved so that the visitors can easily and comfortably communicate. Find out more about the design study of the VISIO sauna cabin at www.dyntar.com

103


DESIGN/DESIGN

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

AN ARCHITECT WITH GREEN SOUL

ARCHITEKT SE ZELENOU DUŠÍ

104

Nemáte rádi šeď všedního dne a raději se obklopujete divokými barvami, které vám dodávají energii do života? Okořeňte si život hravými obrazy jednoho z nejvýraznějších rakouských malířů jménem Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).

P

ro některé génius, pro jiné však pouze excentrický blázen se zájmem o ekologii, přesto však má jeho tvorba (ať už na poli výtvarném či v architektuře) své jedinečné místo. Svými pestrobarevnými obrazy inspirovanými rakouskou secesí, Gustavem Klimtem a krásou přírody vytvořil nový výtvarný styl známý jako „Hundertwasser-Stil“. Ten ještě úspěšněji přenesl na pole architektury – barevné budovy zvlněných tvarů, odmítající rovné linie, z jejíchž střech vyrůstají stromy, jsou vyhledávanou turistickou atrakcí nejen na několika místech po celém Rakousku či v sousedním Německu, ale také v dalekém Japonsku a na Novém Zélandu. Rakouská metropole Vídeň se může pyšnit hned čtyřmi architektonickými skvosty, které silně kontrastují s historickými budovami z dob habsburské monarchie. Nejznámější, a také samotným autorem nejvíce ceněnou, stavbou je tzv. Hundertwasserhaus – komplex bytů, které byly původně určeny pro sociálně slabší obyvatele. Výjimečný vzhled však z obyčejného činžáku vytvořil exkluzivní stavbu a zájem o byty přerostl očekávání. Turista však tuto pestrobarevnou stavbu s rozdílně velkými i tvarově odlišnými okny může obdivovat pouze zvenčí. Zevnitř si však můžete prohlédnout další z umělcových budov, která se nachází přes ulici, a to Hundertwasser Village. Genius loci se zde nejlépe nasává při kávě či vídeňském ležáku v kavárně, která je umístěna na náměstí uprostřed budovy. Pokud vás více než architektura zajímá Hundertwasserova výtvarná tvorba, jeho obrazy si můžete pohlédnout v muzeu moderního

umění, které se nachází v dalším autorském domě s šachovnicovou fasádou -c. Čtvrtá stavba boří stereotypy a dokazuje, že i extrémně nudná věc může mít šmrnc. Teplárně Spittelau dominuje vysoký komín, který je ozdoben zlatou svítící koulí. Jako důkaz toho, že Hundertwasser byl skutečně všestranný umělec, slouží moderní kostel, který se nachází ve štýrském Bärnbachu. Nepříliš vysokou věž z pestrobarevné mozaiky zdobí barevná zlatá koule, podobná těm, které se nachází na spalovně. Kostel obklopuje 12 bran, které symbolizují světová náboženství a kultury. Především muže zaujme poslední Hundertwasserova stavba, která byla realizovánaž po jeho smrti. Věž pivovaru Kuchlbauer připomíná rostlinný stvol s velkým množstvím okének a arkýřů. Milovníky zlatavého moku potěším informací, že vevnitř se nachází muzeum pivovarnictví, během jehož prohlídky vám nejspíš pořádně vyprahne. Jako odměna je pro vás na věži připravena hospoda, kde můžete ochutnat čerstvě uvařené pivo. V Japonsku rakouský architekt vytvořil čtvrté patro v muzeu pro děti, Kid´s Plaza, které představuje Henteko-na-machi, neboli divné město. Velmi netradiční turistickou atrakcí se staly novozélandské veřejné záchody ve městě Kawakawa. Hundertwasser zde pobýval od 70. let, v roce 1998 mu bylo nabídnuto zrekonstruovat přes 40 let staré záchody a navrhnout nový design. Jedná se o jedinou Hundertwasserova stavbu, která se nachází na jižní polokouli.


Don´t you like the grey of a common day and do you prefer to be surrounded by wild colours which give you the energy for life? Season your life with playful images by one of the most outstanding Austrian painters called Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).

F

or some people he was a genius, for others only an off-center fool interested in ecology, yet his work has its unique place – whether in painting or in architecture. By his colourful images inspired by Austrian secession, Gustav Klimt and beauty of nature he created a new artistic style known as “Hundertwasser-Stil”. This was even more successful on the field of architecture – colored buildings of wavy shapes, rejecting straight lines, on the roofs of which there are trees, are a much sought-for tourist attraction not only at a few places in Austria or the neighbouring Germany, but also in nearby Japan and New Zealand. The Austrian metropolis Vienna can boast even four architectonic jewels which strongly contrast with historic buildings from the Habsburg monarchy period. The most famous building is Hundertwasserhaus – a condominium that was originally meant for socially weaker inhabitants. However, an extraordinary appearance created an exclusive building from the common block of flats and the interest in flats went beyond expectations. Yet a tourist can admire this colourful building with windows of different size and shape only from outside. But you can take a view of another building of the artist from inside, which is situated across the road, Hundertwasser Village. You can suck in the genius loci the best at with a cup of coffee in a café which is situated on the square in the middle of the building. If you are more interested in Hundertwasser´s painting than architecture, you can have a look at his paintings in the museum of modern art which is

situated in another author´s house with a checkered façade- c. The fourth building breaks down stereotypes and it is a proof that an extremely boring thing can be fashionable. The heating plant Spittelau is dominated by a high chimney, which is decorated by a golden shining ball. A proof of the fact that Hundertwasser was really a multi-talented artist is a modern church that is situated in Bärnbach in Steiermark. A not much high tower from colourful mosaics is decorated by a coloured golden ball similar to those in the incinerator. The church is surrounded by 12 gates which symbolize world religions and cultures. Mainly men will be interested in the last Hundertwasser´s building which was realized only after his death. The tower of the Kuchlbauer brewery reminds of a plant stalk with a huge number of little windows and bays. Men will be delighted by the information that inside you can find a museum of brewery during the tour of which you will most probably feel very thirsty. As a reward a pub is prepared on the tower for you where you can taste freshly brewed beer. In Japan, the Austrian architect created the fourth floor in the museum for children which presents Henteko-na-machi or the “weird city”. A very unusual tourist attraction are toilets in the Kawakawa city in New Zealand. Hundertwasser resided here from seventies, in 1998 he was offered to reconstruct more than 40 years old toilets and draft a new design. It is the only building by Hundertwasser which is on the southern hemisphere.

105


HITECH/HITECH

LIVE INTELLIGENTLY!

Jste už unaveni neustálými starostmi o Váš dům? Myšlenkami na to, jestli jste pozhasínali všechna světla, vypnuli spotřebiče či jestli Vaše současné bezpečnostní zařízení pracuje jak má? Nejste spokojeni s dráty elektrospotřebičů všude kolem? Chcete být pánem svého domu a při tom vynaložit minimální úsilí? Potom začněte bydlet inteligentně! Projekty inteligentních domů ovládaných moderní technikou už nejsou hudbou budoucnosti a není problém si je pořídit. Mezi hlavní výhody patří především jednoduchost, praktičnost, modernost, úspornost a šetrnost k životnímu prostředí.

BYDLETEˇ INTELIGENTNE!

Are you tired of constant worries about your house? Tired of thinking whether you turned off all the lights and appliances or whether your current security system works like it is supposed to? Are you not satisfied with the cords of your electric appliances all around? Do you want to be a master of your house with minimum effort? Then start to live intelligently! The projects of intelligent houses controlled by modern technology are not futuristic music anymore and it is not a problem to get them. Some of the main advantages are simplicity, practicality, modernity, economy and environmental friendliness.

106

S

polečností, které vám nainstalují tato zařízení do starších domů i do novostaveb, je na našem trhu celá řada. Jejich základní nabídka je však velmi obdobná a týká se čtyř okruhů: komfort, bezpečí, zábava a úspora energie. Co se pohodlí týče, odráží se ve všech těchto kategoriích. To, že je ovládání jednoduché a takzvaně po ruce je zanedbatelným faktem oproti tomu, že si můžete nastavit teploty v libovolných místnostech domu a systém se postará o jejich regulaci v reakci na otevřené okno či výhřev pokoje sluncem. V noci cestou na toaletu vás překvapí tlumené osvětlení a ranní budík přestane být vaší noční můrou, protože tento budík dokáže pustit tlumenou hudbu a zapnout kávovar s životabudičem. Bezpečnost domu je také dokonale zajištěna, a to nejen alarmem, požárními čidly či kamerovým systémem. Velkou výhodou je, že neztrácíte přehled - na záznamy kamer se můžete podívat odkudkoliv, kde je připojení k internetu nebo z libovolného místa v domě. Toto se obzvlášť vyplatí při starosti o vaše děti. Na jakoukoliv abnormalitu jste rovněž upozorněni SMS. S bezpečností souvisí i opatření, která nastanou po odchodu posledního člena rodiny - zapne se alarm, zhasnou světla, zatáhnou se žaluzie a chod se zapne v úspornějším režimu. Důležitou funkcí, kterou inteligentní domy disponují je i simulace přítomnosti, i když se v domě nikdo nenachází, která se projevuje například rozsvěcováním světel a podobně. Potřeba bavit se patří k našim životům už po staletí, proto není divu, že i na ni je kladen velký důraz a ocení ji nejen fanoušci techniky. Veškerá vaše multimediální data se nyní budou sjednocovat na jednom místě - odpadají tak starosti


HITECH/HITECH

s hledáním oblíbených filmů na DVD či hudebních nosičů. Odkudkoliv z domu máte k dispozici internet, počítačové hry, televizní, digitální i satelitní vysílání a především vaše nahrávky, fotografie a oblíbené filmy a hudbu. Díky provázanosti systému si můžete k filmu dle libosti ztlumit osvětlení a zatáhnout žaluzie. Také hudba vám zpříjemní život v kterékoli místnosti, kde si zamanete. Úspora a ekologická šetrnost je další nepřehlédnutelnou výhodou inteligentního bydlení, které se dosahuje především optimalizací spotřebičů, topení a světel. Topení dokáže reagovat na nepříznivé přírodní vlivy, které zjistí signál z meteostanice. Spotřebiče systém zapíná podle nízkého tarifu sazby za elektřinu a během vaší nepřítomnosti běží jen ty spotřebiče, které jsou potřebné. Co se samotné realizace týče, stačí se obrátit na odborníky a oni jsou schopni vytvořit vám individuální systém dle vašeho domu a hlavně představ. K ovládání postačí tablet, notebook či chytrý telefon.

T

here are many companies on the market who will install these devices into a new or old building. Their basic offer is however very professional and involves four areas: comfort, safety, entertainment and energy economy. The comfort is reflected in all these categories. The fact that controlling is easy and handy is negligible compared to the fact that you can set temperatures in any room of the house and the system takes care of their regulation in reaction to open windows or warming of the room by the sun. On your night way to the restroom you will be surprised by dimmed lighting and the morning alarm will stop being your nightmare, because it can play silent music and turn on the coffeemaker. The safety of the house is perfectly secured not only by alarm, smoke sensors, or monitoring system. A big advantage is the fact that you do not loose overview – you can watch the video recordings from any place with internet connection or from any place in the house. This is particularly useful when you worry about your children. You are also informed by SMS on any abnormality. Part of safety is also the measures which take place after the last family member leaves – the alarm turns on, the lights go out, the blinds close and the economy mode turns on. An important function, which the intelligent houses posses, is presence simulation. Even when no one is in the house, the system for example switches the lights on and so on. The need to be entertained has been a part of our lives for centuries so it is no surprise that it is put a big significance on and that not only the fans of technology will appreciate it. All your multimedia data will now be gathered in one place – thus the trouble with searching for your favorite movies on DVD or music media are gone. Anywhere in the house you have available internet, computer games, TV, digital and satellite broadcast and most importantly your recordings, photos, favorite movies and music. Due to the interconnection of the system you can dim the light or close the blinds to a movie. Also music will make your life more pleasant in any room you might wish. The economy and environmental friendliness is another prominent advantage of intelligent living. It is achieved mainly by the optimization of the appliances, heaters and lights. The heater can react to unfavorable weather conditions which are detected by the signal from weather station. The system turns on the appliances according to low electricity tariff and during your absence it runs only the most necessary ones. As far as the realization itself goes, all you need to do is to contact the experts, and they are able to create you an individual system according to your house and mainly your imagination. For controlling it is enough to have a tablet, laptop or a smart phone.

107


HITECH/HITECH

Trojrozměrný obraz se snaží prosadit v mnoha odvětvích moderní doby a může fungovat na několika principech. Zatím bylo zapotřebí použití speciálních brýlí pro pozorování 3D efektu. Bez brýlí obraz vidíte buď jen ve 2D nebo dvojitě, záleží na použití projekční techniky. Bylo ovšem představeno i několik „bez brýlových“ verzí, jedná se o autostereoskopickou technologii.

TECHNOLOGIE

N

TECHNOLOGY

a výstavě CES 2011 představila japonská firma Toshiba první prototyp 3D televize, která nepotřebuje speciální brýle. Jedná se o přístroj nazvaný Regza GL1 s úhlopříčkou pouhých dvanácti palců a omezením 3D efektu pouze na specifické pozorovací místo, protože obraz je velmi citlivý na sebemenší změny polohy. Byla představena i dvaceti palcová verze. Samsung představil LCD televizi s trojrozměrnou technologií s úhlopříčkou 55“, která má ovšem stejný problém jako ostatní „naked-eye 3D TV“ a tím jsou pozorovací úhly. Podle Samsungu nejspíše potrvá ještě několik let, než bude autostereoskopická technologie v televizorech dostupná v komerční sféře. Toshiba „bez brýlové“ verze již prodává, ale zatím nemůže konkurovat stávájícím 3D systémům s aktivními nebo pasivními brýlemi. 3D technologie pronikla i do fotoaparátů, které buď opravdu umí vytvořit prostorový snímek, nebo dokáží vytvořit jeho iluzi. 3D fotoaparát v pravém smyslu slova je přístroj s dvěma objektivy, které jsou od sebe vzdáleny přibližně stejně jako lidské oči. Investice jsou ovšem dvojnásobné. Druhou možností, jak tyto snímky pořídit bez vysokých nákladů je další typ fotoaparátu, který má jen jeden objektiv. Trojrozměrnou fotografii vytvoří pomocí dvou rychle za sebou pořízených snímků s různým zaostřením, které poté spojí dohromady. Příkladem může být Sony s fotoaparáty Cyber-shot. Třetím způsobem, jak vytvořit 3D obraz, je pomocí běžného přístroje a specializovaného softwaru. Nejprve pořídíte snímek vaší scény z „pohledu“ levého oka a poté pravého. Jde o to, aby snímky byly zaznamenány ze dvou různých úhlů. Práci při fotografování vám velmi usnadní stativ. Snímky nahrajete do počítače a můžete je začít přetvářet do třetího rozměru. K dispozici vám je několik různých softwarů, například: Zoner Photo Studio 13 nebo Adobe After Effects CS5. Programy většinou vytváří anaglyf, což je metoda rozložení obrazu zvlášť pro každé oko. Na internetu se dají nalézt spousty návodů, jak vytvořit tyto fotografie. Co se týče 3D videokamer, fungují také na základě dvou objektivů. První 3D kamera pro spotřební trh je od firmy Panasonic. Jedná se o kvalitní kameru s odjímatelnou 3D předsádkou, takže můžete natáčet i v normálním 2D režimu s Full HD kvalitou. S nasazenou předsádkou přichází i několik lo-

108


HITECH/HITECH

gických nevýhod v podobě nepoužitelnosti transfokace (Zoomu), mřížky nebo makra. Videokamera má velmi dobré vlastnosti jako eliminace šumu větru, 5.1 kanálový systém pro prostorový zvuk, intervalové nahrávání nebo rychlé zapnutí. Jako příslušenství je dodávaný i velmi jednoduchý software pro střih 3D videa, ovšem nepočítejte s žádnými zázraky. Výsledek zpracovaného 3D videa je hodnocený pozitivně s výrazným prostorovým efektem. Samozřejmě existuje i profesionální kamera pro záznam trojrozměrného obrazu, jedná se o Panasonic AG-3DA1, kterou si můžete pořídit kolem půl milionu korun. Velkou zajímavostí začaly být díky 3D technologii blu-ray disky, jelikož obyčejné DVD nosiče přestávají být kvůli svým vlastnostem dostačující. Mnoho trojrozměrných filmů bude dodáváno na blu-ray nosičích jako bonus ke koupi nové televize. Největším hitem je stále film Avatar. Velkým otazníkem na poli kinematografie jsou 2D filmy převáděné do třetího rozměru, které vyvolávají pochybný 3D efekt. Výsledek převedeného filmu je i podle režiséra Jamese Camerona „příliš laciný a může odradit spousty diváků“. I přes toto tvrzení chce do trojrozměrného formátu převést svůj film Titanic. Prý nebude zbrklý a nechá si dostatek času, aby byl s výsledkem spokojený.

A three-dimensional picture strives to succeed in many areas of modern times. It can function on several principles. So far it was only possible to observe the 3D effect through special glasses. Without the glasses we only see the picture in 2D or doubled, depending on the projection technology. However, also a few “glasses-free” versions were introduced. The technology is called autostereoscopics.

O

n the exhibition CES 2011 Japanese Toshiba introduced the first prototype of 3D television which does not require special glasses. The product is called Regzsa GL1 and it has only a twelve inch screen and limitation of the 3D effect to only one specific point of observation, because the picture is very sensitive to any position changes. Also a 25-inch version was introduced. Samsung introduced a LCD TV with a 3D technology and 55” screen, which has however the same problem as the other „naked-eye 3D TV“ and that is observation angles. According to Samsung it will take another several years until the autostereoscopic technology TVs will be available in the commercial sphere. Toshiba already sells the “glasses-free” versions, but so far it cannot compete with the 3D systems with active or passive glasses. The 3D technology has infiltrated into cameras. Those can either create a real 3D picture or its illusion. A 3D camera is actually a camera with two objectives, which are distant from one another almost like the human eyes. The investments, however, are double. Another option to createing such pictures without high expenses is another type of camera, with only one objective. The 3D picture is created by merging two pictures taken immediately after one another with different focus. An example is Sony with Cyber-shot cameras. Yet another way to creating a 3D picture is taking picture with a regular camera and edit it in specialized software. First, you will take picture of your scene from the perspective of your left eye and then the right eye. The point is that the pictures are taken from two different angles. The work is greatly facilitated by the use of a tripod. Then you save the pictures in the computer and start transforming them into a third dimension. There are several different types of software available, for example Zoner Photo

Studio 13 or Adobe After Effects CS5. The programs most often create an anaglyph, which is a method of decomposing the picture for each eye separately. There are many instructions on the internet on how to create these photos. As far as the 3D cameras go, they also function on the basis of two objectives. The first 3D camera for commercial market is from Panasonic. It is a quality camera with removable 3D converter, so you can also shoot in normal 2D mode in Full HD quality. With the converter on, there are several logical disadvantages like the inability to zoom, to use grids or macros. The camera has very good features like wind noise elimination, 5.1 channel system for surround sound, recording intervals or quick turn on. With accessories is also delivered a very simple software for 3D video editing, but you should not expect any miracles from it. The result of the processed 3D video has positive evaluation with significant spatial effect. Of course that also a professional camera for 3D recording exists. It is Panasonic AG-3DA1, which you can have for about half a million crowns. Thanks to the 3D technologies the blu-ray disks started to be more interesting, as the features of regular DVDs start to be insufficient. Many 3D movies will be delivered on blu-ray disks as a bonus to purchasing a new television. The biggest hit is still Avatar. A big question mark in cinematography lies over the 2D movies which are reworked into a third dimension, resulting in a dubious 3D effect. The result of transformed film is even according to James Cameron “too cheap and can discourage many viewers”. Despite this claim he still wants to transform his film Titanic into a 3D format. Allegedly, he will not be too hasty and leaves himself enough time to be satisfied with the result.

109


WIND IN YOUR HAIR

VÍTR VE VLASECH

111


VETERÁNI/VETERAN CARS

ZAPOMENUTÝ HRDINA ZAPOMENUTÝ HRDINA Před více než čtyřiceti lety se na druhé straně planety zrodilo auto, které ve všech ohledech předběhlo dobu. Donedávna bylo v zapomnění, ale v roce 2011 znovu ožívá. Za první supersportovní vůz moderního střihu je považován koncept Alfa Romeo Carabo. Úžasné dílo designérského studia Bertone z roku 1968 neslo všechny rysy výkonných strojů, které se s těmito tvary a v podobné formě začaly objevovat až v polovině sedmdesátých let. Prvenství tomuto konceptu po právu náleží, ale už o rok později se v Austrálii představil koncept Holden Hurricane, který svým designem, technickým řešením a inovativními nápady předběhl dobu o desítky let.

P

rojekt Hurricane s kódovým označením RD 001 byl dvoumístný supersportovní vůz s motorem uprostřed, pohonem zadních kol. Pracovala na něm malá skupinka vývojářů, která se postarala, aby byl každý jeho prvek nový, zvláštní a pokročilý. Například motor. Šlo o experimentální osmiválec o objemu 4,2 litru se čtyřkomorovým karburátorem, který byl předchůdcem nové generace osmiválců Holden. Jeho výkon byl přes 260 koní - víc než dostatečný, aby nedělal ostudu agresivním tvarům auta. Třídílná karoserie s výškou pouhých 990 milimetrů byla vyrobena z laminátu a byla vyvíjena v aerodynamickém tunelu. Hurricane nemá žádné viditelné dveře, protože se do něj nastupuje přes odklápěcí kryt kokpitu. Aby bylo nasedání pohodlnější, sedačky se za pomoci hydraulického systému posunuly výš, řidič a spolujezdec pak opět klesli do útrob vozu a kryt se za nimi zavřel. Pohyblivý byl i sloupek volantu, který se po tomto mechanickém koncertu automaticky posunul zpět před řidiče. Ten mohl při jízdě využívat techniku, kterou v roce 1969 znali pouze vyznavači vědeckofantastických povídek. Hurricane měl

112


VETERÁNI/VETERAN CARS

například plně automatickou klimatizaci nebo parkovací kameru s výstupem na obrazovce v kabině. Jeho nevětší inovací však byl navigační systém “Pathfinder“. Využíval magnety rozmístěné okolo silnic a řidiče upozorňoval na nutnost odbočení světelnými a akustickými signály. Na svou dobu byl Hurricane vybaven také pokročilou bezpečnostní výbavou. V době, kdy se nehoda ve vyšší rychlosti rovnala jisté smrti v plamenech, nabízel bezpečnostní nádrž, integrovaný bezpečnostní rám a požární varovný systém. V roce 1969 toto auto šokovalo automobilový veletrh v Melbourne, ale poté zmizelo ze scény. Objevilo se až před pěti lety, kdy začala důkladná renovace pod rukama nové generace techniků automobilky Holden. A ti mohou být na svou práci hrdí, vše bylo uvedeno do původního stavu, včetně zářivě oranžové karoserie, jejíž metalický efekt je tvořen šupinami hliníku. Původní kus je samozřejmě natolik vzácný, že vám ho Holden neprodá. Ale nic vám nebrání v tom, abyste si nechali postavit repliku. A do té si klidně můžete nechat namontovat navigaci, klimatizaci i parkovací kameru, protože v takovém případě nejde o prznění historie - měl je i originál. holden.com.au

A FORGOTTEN HERO

113


VETERÁNI/VETERAN CARS

More than forty years ago, a car was born on the other side of the planet which was ahead of its time in all aspects. Until recently, it was forgotten, but it revives again in 2011. The concept Alfa Romeo Carabo is considered to be the first super sports car in modern form. An amazing work of the designer studio Bertone from 1968 had all characteristics of powerful machines which appeared with these shapes and in a similar form only in the half of the seventies. The first place rightly belongs to this concept, but already one year after the concept Holden Hurricane was introduced in Australia, which went ahead its time by decades with its design, technical solutions and innovative ideas.

T

he project Hurricane with the code RD 001 was a two-seat super sports car with the engine in the middle and with rear-wheel drive. It was developed by a small group of designers which cared for the fact that its every element is new, special and advanced. For example the engine. It was an experimental eight-cylinder with 4,2 l volume with a four-chamber carburettor which was the predecessor of the new generation of Holden eight-cylinders. Its performance was more than 260 hp – more than sufficient not to misbehave to the aggressive shapes of the car. The three-part and only 990 mm high body was made of laminate and it was developed in an aerodynamic tunnel. Hurricane does not have any visible door because you enter it through a hinged cover of the cockpit. To make the getting on more comfortable, seats were raised higher thanks to a hydraulic system, the driver and passenger dropped into the bowels of the car again and the cover closed behind them. Also the steering column was moving, which mechanically moved back behind in front of the driver after this mechanic concert. It could use the technique during drive that was known only for lovers of sci-fi stories in 1969. Hurricane had for example a fully automatic air conditioning or a parking camera with the output on the screen in the cabin. However, its biggest innovation was the navigation system “Pathfinder”. It used magnets positioned around the roads and warned drivers about the necessity of turning by light and acoustic signals. Hurricane was also furnished with advanced safety features compared to the time. At the time when an accident at a higher speed meant a death in flames for sure, it offered a safety tank, an integrated safety frame and a fire warning system. In 1969, this car shocked the automotive fair in Melbourne and then it disappeared from the scene. It appeared only five years ago when a thorough renovation began by the hands of a new generation of Holden automotive engineers. And they can be proud of their work; everything was brought into its original state, including the bright orange body whose metallic effect is created by aluminium flakes. The original piece is of course so rare that Holden will not sell it. But nothing prevents you from having a replica built. And you can calmly let a navigation installed in it, air-conditioning and a parking camera because in such a case it is not butchering of history – the original had them, too. Holden.com.au

114


AUTA/CARS

DIESEL IN A SPORTS CAR? WHY NOT?

DIESEL

ˇ VE SPORTÁKU?

Vozy Porsche jsou v řadě ohledů revoluční. Je to jedna z nejstarších značek, která bez přestávek zásobuje milovníky automobilového sportu našlapanými stroji. Její technici vyvíjejí doslova převratné patenty a také dodávají řadu know-how jiným značkám, vyrábějícím sportovní vozy. Obecně by se Porsche dalo označit za leadera mezi sportovními vozy a tomu plně odpovídá rozšiřující se řada modelů a technologií.

PROČ NE?

K

dyž brány Porsche opustil první sportovní rodinný vůz Panamera, stal se okamžitě hvězdou. Relativně nedávno jsem měl možnost testovat nejsilnější řadu tohoto modelu Turbo S a před pár dny jsme vyzkoušeli první sportovní diesel této řady. Jakmile zaslechnete kombinaci slov „sportovní vůz“ a „diesel“, napadne vás, že to k sobě nepatří. Opak je pravdou. Nutno uznat, že benzinová a dieselová Panamera se od sebe v zásadě liší v akceleraci u rychlostí přes 100 km/h. Zatímco Turbo S vás tlačí do sedačky při sešlápnutí plynu i při rychlosti kolem 230km/h, její dieselová verze je v těchto rychlostech o poznání „línější“. Na druhou stranu nutno uznat, že takhle rychle nejezdíme každý den a na denní užívání je diesel perfektní. Zejména svou spotřebou, která se dá snadno udržet kolem 7 litrů, a to i při ostřejším stylu jízdy. Dieslová Panamera je o kapičku hlučnější při nízkých rychlostech. Jakmile se trochu rozjedete, je zvuk již stejný. Myslím, že nemá cenu zmiňovat jak krásná Panamera je uvnitř i zvenku. Je to vůz, který poutá pozornost, a když v něm jedete, máte pocit neuvěřitelného bezpečí a fantastického komfortu. Dokonalé sešití kůže, všechny detaily, broušené hliníkové obložení a elektronické vychytávky dávají dohromady celek, který je doslova fascinující. Při jízdě v tomto voze, který nabízí úžasný prostor i na zadních sedadlech a disponuje obrovským kufrem, vás napadne „Co ještě víc“? Nic jiného, lepšího, mě nenapadá a proti Pana-

116

meře jsou luxusní vozy ostatních značek trošku skromné v mnoha ohledech. Porsche Panamera Diesel nás dostala, je to skvělý vůz do města, na dálnici, na zábavu a dokonce i pro rodinu. I když jsem se snažil, nenašel jsem nic, co bych mohl pomluvit. Je úsporná, bezpečná, rychlá a živá a uvnitř opravdu komfortně obrovská. Bude slušet každé garáži. Porsche.com


AUTA/CARS

Porsche cars are revolutionary in many aspects. It is one of the oldest brands which supplies lovers of car sport with crack machines without any pause. Its technicians develop literally revolutionary patents and deliver also a number of know-hows to other brands producing sports cars. Generally, Porsche could be described as the leader among sports cars and an increasing number of models and technologies fully correspond with that.

W

hen the first sports family car Panamera left the gates of Porsche, it immediately became a star. Relatively recently, I had the possibility to test the strongest series of this model Turbo S and a few days ago, we tested the first sports diesel of this series. As soon as you hear the word combination “sports car” and “diesel”, it comes to your mind that these two do not belong together. The opposite is true. It must be acknowledged that the petrol and diesel Panorama differ from each other in principle in acceleration at speeds over 100 km/h. Whereas Turbo S pushes you into the seat when depressing the gas also at 230 km/h speed, its diesel version is much “lazier” at these speeds. On the other hand, it is necessary to acknowledge that we do not go so fast every day and diesel is perfect for everyday use. Mainly by its consumption which can be easily held at around 7 l, also with a sharper driving style. The diesel Panamera is a little bit noisier at lower speeds. As soon as you go a little bit faster, the noise is already the same. I think that it is not necessary to mention how beautiful Panamera is both from inside and from outside. It is a car that attracts attention and when you go by it, you have a feeling of unbelievable safety and fantastic comfort. A perfect leather staple, all details, brushed aluminium trim and electronic tweaks put together a whole which is literally fascinating. While going by this car which offers amazing space also on back seats and has a huge trunk, it comes to your mind “What more”? Nothing else and better comes to my mind and, compared to Panamera, luxury cars of other brands are a little bit modest in many aspects. Porsche Panamera Diesel captured us, it is an excellent car for the city, highway, entertainment and even for the family, too. Even though I tried, I could not find anything that I could defame. It is efficient, safe, fast and vivid and really comfortably huge inside. It will suit every garage. Porsche.com

117


AUTA/CARS

LIGA VÝJIMEČNÝCH Upravit jedno z nejexkluzivnějších moderních Ferrari je nadlidský úkol. Tam, kde jiní skládají zbraně, nastupuje dílna Novitec Rosso, která tuto obrovskou výzvu přijala.

F

errari SA Aperta je limitovaná edice modelu 599, která vznikla v pouhých osmdesáti kusech. Svou nedostupností překonala například i legendy typu Ferrari F40 nebo Enzo. Její motor má místo standardních 620 koní celých 670 koní a třešničkou je sklápěcí střecha, díky které si můžete vychutnat vřískot dvanáctiválce o zdvihovém objemu šesti litrů. Dílna Novitec Rosso, která platí za nejuznávanější autoritu, co se týče úprav Ferrari, ale zjistila, že může zajít ještě dál než konstruktéři z Maranella. K motoru přidali dva mechanické kompresory se samostatným mazacím okruhem, nutností byla také instalace většího mezichladiče a výkonnějšího systému vodního chlazení. Motor dýchá přes speciálně vyvinuté plnící potrubí se sportovními vzduchovými filtry, a aby bylo možné zvýšit jeho sílu na nejvyšší možnou úroveň, dostal také nové vstřikovače. Výsledkem je výkon 888 koní v 8 400 otáčkách za minutu, točivý moment narostl o 270 Newtonmetrů na výsledných 860 Newtonmetrů. Takové údaje dělají z Ferrari SA Aperta od Novitec jeden z nejvýkonnějších kabrioletů této planety a tomu odpovídají i jízdní parametry. Z nuly na sto kilometrů zrychlí za 3,1 sekundy, třísetkilometrovou hranici překoná během 21,9 sekundy a pokračuje ke své maximální rychlosti 340 km/h. V tomto tempu vás doprovází soundtrack zakázkového nerezového výfuku s aktivními klapkami, který umožňuje jak tiché a klidné cestování, tak příval ušlechtilého hluku upraveného motoru.

118

Design karoserie je inspirován vrcholnou verzí Ferrari 599 GTO. Novitec Rosso vyvinuli nové přední a zadní nárazníky, prahy a aerodynamické prvky, které jsou zhotoveny z matného karbonu, jež evokuje závodní speciály. Součástí této úpravy je i sada zatmavených světel. Na přední nápravě nyní najdete jedenadvacetipalcové kované ráfky, které byly vyvinuty speciálně pro tento vůz. Každý váží jen 10,4 kilogramu, zadní dvaadvacetipalcová kola se pak mohou pochlubit hmotností 13,7 kilogramu. To má velmi pozitivní vliv na jízdní vlastnosti, stejně jako použití širokých pneumatik Pirelli PZero. Jedinečné je i nastavení podvozku. Novitec Rosso vyvinuli speciální sportovní pružiny, které jsou kalibrovány pro sériové tlumiče. Ve výsledku je s nimi upravené Ferrari SA Aperta o 25 milimetrů blíže k asfaltu. Za příplatek je možné vybavit vůz systémem, který zvedne příď až o čtyři centimetry, pak se nemusíte bát podzemních garáží nebo zpomalovacích prahů. V tomto nastavení je možné jet až osmdesátikilometrovou rychlostí, takže jej můžete použít i na rozbitých silnicích. Vzhled interiéru je pak čistě na vás - Novitec Rosso vám jej vyrobí z materiálů a v barvách, které si vyberete. Nelehkého úkolu se tedy zhostili se ctí. Pokud jste jedním ze šťastných vlastníků Ferrari SA Aperta a chcete ho dovést do vrcholné formy, můžete jim svůj vůz beze strachu svěřit. novitec-rosso.net


AUTA/CARS

THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY

To modify one of the most exclusive modern Ferraris is a superhuman task. Where others lay down arms, the factory Novitec Rosso, which took this big challenge, comes in.

F

errari SA Aperta is a limited edition of the model 599 which was made only in eighty pieces. By its rarity it overcame for example legends like Ferrari F40 or Enzo. Its engine has whole 670 hp instead of standard 620 hp and the icing on the cake is a sliding roof thanks to which you can enjoy the roaring of a twelvecylinder of six liter displacement. However, the factory Novitec Rosso which is the most recognized authority as far as modifications of Ferrari are concerned found out that it can go even further than the designers from Maranello. They added two mechanical compressors to the engine with a separate lubrication circuit, it was also necessary to install a bigger intercooler and a more effective system of water cooling. The engine breathes via a specially developed filling pipe with sport air filters, and to be able to increase its power to the highest possible level it got also new injectors. The result is 888 hp performance in 8 400 revolutions per minute, the torque increased by 270 Newtonmeter to 860 Newtonmeter. Thanks to such data the Ferrari SA Aperta by Novitec is one of the most powerful cabriolets of this planet, which corresponds to the driving parameters, too. It accelerates from null to a hundred kilometres in 3,1 seconds, it overcomes the 300 km/h limit during 21,9 seconds and continues to its maximum speed of 340 km/h. In this tempo you are accompanied by a soundtrack of a commissioned stainless exhaust with active flaps which

enables both quiet and calm travelling and a noble noise barrage of the modified engine. The design of the body is inspired by the top version Ferrari 599 GTO. Novitec Rosso developed new front and back bumpers, sills and aerodynamic elements which are made of matt carbon that evokes racing specials. A part of this modification is a set of tinted lights. On the front axle you can find twenty-one inches forged rims now that were developed specially for this car. Each of them weighs only 10,4 kilograms, back twenty-two inches wheels can then boast the weight of 13,7 kilograms. This has a very positive effect on handling as the use of wide tires Pirelli PZero. Also the setting of the chassis is unique. Novitec Rosso developed special sport springs, which are calibrated for serial dampers. As a result the modified Ferrari SA Aperta is 25 mm closer to asphalt. For an additional fee it is possible to furnish the car with a system that lifts the bow by up to four cm, then you do not have to be afraid of underground garages or speed bumps. In this setting it is possible to go by speed of eighty km, so you can use it also on broken roads. The design of the interior is completely up to you â&#x20AC;&#x201C; Novitec Rosso will make it for you from the materials and in colours that you choose. So they discharged the difficult task with honour. If you are one of the happy owners of the Ferrari SA Aperta and you want to put it in a top form, you can entrust the car to them without any fear. novitec-rosso.net

119


MOTORKY/BIKES

MONOPOST M OD CR&S

Milovníci motorek ji musí milovat. Silná sportovní motorka s jasně rozpoznatelným italským designem, kde z každého místa prosvítá karbon, se právem řadí mezi nejlepší stroje na zemi. Díky své malosériové výrobě je stále vzácná a budí pozornost.

120

ilánská společnost CR&S (Café Racers & Superbikes) je na trhu od roku 1992 a díky své práci si rychle vydobyla silnou pozici na trhu. Její motorky vynikají výjimečným designem, který se vymyká většině sériových strojů. Model DUU, který dnes představujeme jako monopost, je jedním z těch nejlepších. DUU není jen muscle bike pro dlouhé americké silnice. Je to motorka konstruovaná pro radost z jízdy, která však může být celkem rychlá. S výkonem 71 kW a 5 100 otáčkami za minutu lehce překonáte dvousetkilometrovou rychlost. Stan-


MOTORKY/BIKES

dardní pěti stupňovou převodovku lze ale na vaše přání o jeden stupeň vylepšit. Řada komponentů, jako například chladící systém a brzdy, čerpá z bohaté historie techniky, ale futuristický vzhled motorku předurčuje jako mezník v motocyklovém designu. Společnost Café Racers & Superbikes budeme stále sledovat a není to poslední model, který na našich stránkách spatříte. Crs-motorcycles.com

121


DUU SINGLE-SEATER BY CR&S

MOTORKY/BIKES

Lovers of motorbikes ought to love it. Powerful sports bike with clearly distinguishable Italian design, where carbon peeks out from every part is rightfully grouped among the best machines on the Earth. Due to its smallseries production it is still precious and draws attention.

T

he company from Milano - CR&S (CafĂŠ Racers & Superbikes) has been on the market since 1992 and through its work it quickly won a strong position on the market. Its bikes excel with an exceptional design, which is unmatched by most other machines made in series. The model DUU, which we are today introducing as a single-seater is one of the best. DUU is not only a muscle bike for long American freeways. It is a bike constructed for pleasure from the ride, which must however be rather fast. With performance 71 kW and 5100 RpM you easily break two hundred kilometers per hour. The standard five-gear transmission can be improved by one gear upon your wish. Many components like for example the cooling system and brakes draw from the long history of technology, but the futuristic looks predetermine the bike as a milestone in motorcycle design. We will keep an eye on CafĂŠ Racers & Superbikes and it not the last model you are seeing on our sites. Crs-motorcycles.com INZERCE

X


JACHTY/YACHTS

N

Společnost Shöpfer yachts zásobuje svět okázalým luxusem v podobě krásných plavidel. Po jachtě Infinitas a Oculus, které jsme ještě v podobě konceptu představili v loňském roce, přichází další fantastické dílo, Audax 130.

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

124

AUDAX 130

A

udax 130 je další ze série jachet Audax a opět se nese v duchu ultimátního luxusu pro velmi náročné plavce. RoyalReport má velmi úzké vazby na tohoto předního výrobce plavidel, proto vám přinášíme jachtu ještě také jako koncept a jako první v ČR prezentujeme tohoto drobečka. Nová jachta je bezmála 40 metrů dlouhá a optimálně pojme 10 pasažérů plus posádku. Dvojice turbo motorů umožňuje maximální rychlost 30 uzlů (55km/h) a zásoba paliva 30 000 litrů nabízí téměř neomezenou volnost. Design je inspirován létající rybou a pohyb jachty po hladině má asociovat lehkost klouzavého pohybu. Audax 130 je centrem zábavy. Od plnohodnotně zařízených kajut a paluby, led televizory, připojením na internet a herních konzolí, nabízí hlavně vodní radosti. V podpalubí je „garáž“ dvou vodních skútrů a jednoho člunu. Pokud tedy najdete osamocený ostrov a zakotvíte na piknik, můžete zkoumat mělké mořské dno anebo si prostě projet okolí. Jachta je koncipována k maximálnímu využití prostoru. Sluneční paluba je vybavena pohodlným obrovským lehátkem a paluba za kapitánským můstkem je díky inovacím a lehké přepážce, která odděluje řídící prostor od užitného, také prostornější, než je obvyklé. Plně zařízená kuchyně dovoluje neslevit ze stravovacích nároků, ale podle mě bude stejně nejvíc v provozu palubní gril. Jachta Audax 130 je důstojným nástupcem celé linie a po pár dnech strávených na lodi, už se vám nebude chtít ji opustit. Výhodou bude řada možností pronájmu, a to zejména v Monaku a Francouzské riviéře. Schopferyachts.com


JACHTY/YACHTS

SIZE MATTERS

The Shöpfer yachts company supplies the world with spectacular luxury in the form of wonderful ships. After the yacht Infinitas and Oculus that we presented last year in the form of a concept, another fantastic work comes, Audax 130.

A

udax 130 is another piece from the series of Audax yachts and it has the spirit of ultimate luxury for very demanding sailors again. RoyalReport has very close ties to this leading manufacturer of vessels, therefore we bring the yacht still as a concept, too, and we present this manikin as the first in the Czech Republic. The new yacht is almost 40 m long and it optimally takes 10 passengers plus crew. A pair of turbo engines enables the maximum speed of 30 knots (55 km/h) and the fuel supply of 30 000 l offers almost unlimited freedom. The design is inspired by a flying fish and the movement of the yacht on the surface should associate the lightness of sliding motion. Audax 130 is the centre of entertainment. Apart from fully furnished cabins and board, led TVs, internet connections and game consoles it offers mainly water joys. In the hold there is a “garage” of water scooters and one boat. So if you find a lonely island and anchor for a picnic, you can investigate the shallow bottom or simply ride around. The yacht is drafted for the maximum use of space. The sun deck is furnished by a big comfortable couchette and the deck behind the bridge is also more spacious than usually, thanks to innovations and a lightweight partition, which separates the control room from the utility. A fully equipped kitchen allows not to diminish eating habits, but I think that the deck grill will still be the most used. The yacht Audax 130 is a worthy successor of the whole series and after a few days spent on the ship you will not want to leave it. The advantage will be a number of possibilities to rent it, mainly in Monaco and the French Riviera. Schopferyachts.com

125


GOLF/GOLF

O tom, že golf v JAR opravdu stojí za to, již asi nepochybuje žádný golfista světoběžník. Všechna zdejší hřiště jsou naprostými unikáty a zpráva o resortu, kde si můžete zahrát 19tou jamku s odpalem z několika set metrového útesu, na který vás přenese vrtulník, se ihned po dokončení hřiště roznesla po světě rychlostí blesku.

D

nes se ovšem podíváme do famózního resortu Sun City, který se nachází cca 200 km od hlavního města Johannesburg. Celý resort je tvořen čtyřmi prvotřídními hotely, rozlehlým sportovně-rekreačním areálem s dvěma špičkovými golfovými hřišti a zábavním vodním parkem Lost City. To vše navíc jen několik kilometrů od přírodní rezervace, jenž je domovem slonů, lvů, leopardů a dalších tradičních afrických zvířat. Nás však zajímají pochopitelně hlavně zdejší golfová hřiště. První z nich je The Gary Player Country Club – The Original. Bylo vystavěno během prvních prací při založení Sun City resortu na konci 70. let. Na jeho architektuře se pochopitelně osobně podílel legendární golfista Gary Player. A ačkoliv v oblasti JAR vznikla za posledních několik let spousta hřišť, toto hřiště si po celou dobu udržuje mezi nimi naprosté prvenství. Pokud si budete chtít změřit síly s profesionály, čeká vás 18 jamek o celkové délce cca 7 500 metrů. Na oplátku se vám však téměř ze všech jamek naskytne překrásný výhled na celý resort a obklopovat vás bude pohoří Pilanesberského národního parku. Popularitu hřiště zvyšuje také pravidelný turnaj Nedbank Golf Challenge, jenž je znám jako „Africký major“. Samozřejmě v areálu naleznete také prvotřídní clubhouse s fitness a spa s širokou nabídkou procedur. Ty se vám možná po hře hodí, neboť na tomto hřišti je zákaz používání golfových buggy, tudíž jej budete muset absolvovat po svých. Jen pár let po dostavení tohoto hřiště, jež si získalo velkou oblibu mezi hráči již od prvních dnů, bylo zahájeno vybudování dalšího hřiště s názvem The Lost City Country Club – The Contender. Vzhledem k dobré zkušenosti byl k architektuře opět osloven Gary Player. Kromě skvostného golfu si zde můžete užít například také vodní plochy, v nichž žijí skuteční krokodýli. Na rozdíl od The Original zde si můžete bez váhání vyrazit na buggy. Sun City resort získal mnohé ocenění a patří mezi jedno z nejlepších míst pro odpočinek nejen v Jižní Africe, ale na celém světě. suncityresort.in

126

SUN CITY

RESORT


GOLF/GOLF

Probably no golfer - globetrotter would doubt that golf in JAR is really worth it. All local courses are completely unique and a news about the resort, where you play 19th hole striking from a several hundred meters high cliff where you are brought by a helicopter, spread around the world at lightning speed immediately after finishing the field.

H

owever, today we are going to have a look into the fabulous resort Sun City which is situated cca 200 km from the capital Johannesburg. The whole resort consists of four first-class hotels, a vast sports and recreation area with two top golf courses and an amusement water park Lost City. Moreover, this is only a few kilometres from the nature reserve where you can find elephants, lions, leopards and other traditional African animals. But now we are interested in local golf courses, of course. The first of them is The Gary Player Country Club – The Original. It was built during the first construction works when establishing the Sun City resort at the end of the seventies. Naturally, the legendary golfer Gary Player took part in its architecture design. Even though many courses were established in the JAR area in a few last years, this course maintains an absolute primacy among them. If you want to measure forces with the professionals, 18 holes of the overall length of 7 500 m is awaiting you. As a reward, you will have a wonderful view of the whole resort from almost all holes and you will be surrounded by the mountains of the Pilanesberg national park. The popularity of the course is increased by the regular tournament Nedbank Golf Challenge, which is known as the “African major”. Of course, you will find a first-class clubhouse with a fitness and a spa with a wide offer of procedures in the resort. They might come in handy after playing because it is forbidden to use a golf buggy on the field, so you will have to go on foot. Only a few years after finishing this course, which gained a huge popularity among players from the very beginning, the construction of another course called The Lost City Country Club – The Contender started. Gary Player was addressed concerning architecture again, thanks to a good experience. Apart from splendid golf you can for example also enjoy water areas here, where real crocodiles live. Opposite to The Original, you can use buggy here without any hesitation. Sun City gained many awards and it belongs among one of the best places for relaxation not only suncityresort.in in South Africa, but all over the world.

127


GOLF/GOLF

TURKISH GOLF PARADISE

Turecká oblast v okolí Beleku se stala obzvláště v posledních letech velmi vyhledávaným místem mezi evropskými turisty. Po roce 2000 zde totiž vzniklo velké množství velmi kvalitních golfových hřišť. V jejich okolí bylo vystavěno či renovováno několik hotelů, které poskytují velmi vysokou úroveň služeb za více než přijatelné ceny. A proto sem míří každý rok od podzimu do jara tisíce hráčů, kterým klimatické podmínky doma hrát nedovolují. Turecko v této oblasti povýšilo golfovou turistiku na vyšší úrověň. Agentury či hotely vám ještě před příjezdem zajistí přesné hrací časy na libovolných hřištích, přičemž v rámci all inclusive vždy na několika z nich hrajete zcela zdarma. Hotely či hřiště vám navíc vždy zajistí transfer z hotelu až na hřiště a zpět, tudíž odpadá nutnost pronájmu vozu, jako je tomu v jiných destinacích. Aby vám již vůbec nic nescházelo, nabízí většina zdejších hotelů formu ubytování Ultra all Inclusive, díky níž máte zdarma naprosto vše, na co si jen vzpomenete a to opravdu za velmi slušné ceny. Jedno z hřišť, které byste při pobytu v Beleku rozhodně neměli vynechat je PGA Sultan. Jedná se o jedno ze dvou hřišť (druhé nese název Pasha), která jsou součástí golfového resortu Antalya Golf club. Hřiště je klasická 18ka s parem 72 o délce 6 470 m. Designoval jej David Jones spolu se společností European Golf design a otevřeno bylo v roce 2003, tedy přibližně v polovině golfové budovatelské éry v oblasti Beleku. Jedná se o prvotřídní golfový skvost, který však potrápí nervy golfistů všech úrovní. Limitované je však hcp 28 pro muže a 36 pro ženy. Naleznete zde obrovské množství bunkerů a rozlehlé vodní plochy (těch je v celém areálu 19). To vše navíc umocňují dlouhé, avšak úzké fairwaye. Pokud si troufáte, určitě sem vyražte. Hřiště se vám odmění famózním golfovým zážitkem! belekgolfvillage.com

128


GOLF/GOLF

PGA SULTAN TURECKÝ GOLFOVÝ RÁJ

The Turkish area near Belek has become a much sought-for place among European tourists particularly in last years. The reason is that after 2000 a huge number of many high-quality golf fields were established here. In their surroundings a few hotels were built or renovated which offer a high standard of services for more than favourable prices. Therefore, every year from autumn to spring thousands of players come here as they cannot play at home because of climatic conditions. Turkey promoted golf tourism to a higher level in this area. Agencies or hotels will provide for exact playing times on arbitrary fields even before you come, whereas if you have all inclusive, you always play for free on a few of them. Moreover, hotels or fields will provide for a transfer from the hotel to the golf course and back, so it is not necessary to rent a car as it is in other destinations. And to make you completely satisfied, most of the hotels offer the Ultra all Inclusive accommodation form, thanks to which you have completely everything you wish for free and for very good prices. One of the courses that you definitely should not miss when being in Belek is PGA Sultan. It is one of two fields (the second is called Pasha) which is a part of the golf resort Antalya Golf club. The course has got classic 18 holes with par 72 and 6 470 m length. It was designed by David Jones together with the European Golf design company and it was open in 2003, that is approximately in the half of the golf building era in the Belek area. It is a first-class golf gem, yet it will tease the nerves of golfers of all levels. But the limit hcp is 28 for men and 36 for women. You will find here a large number of bunkers and vast water areas (there are 19 of them in the whole course). This is even enhanced by long, yet narrow fairways. If you dare, you should definitively come here. The course will reward you with a fabulous golf experience! belekgolfvillage.com

129


INVESTICE/INVESTMENT

SMĚR KOREA TOWARDS KOREA Balík peněz v ruce a bezradný pohled na mapu. Tak si musí připadat soudobý investor, tedy ten druh, který nespoléhá na portfolio manažery a trapný výnos deseti procent ročně. Eurozóna je pro jakoukoliv ekonomickou aktivitu téměř mrtvá a nákup firem se zatím nevyplatí. Tady bude vhodné počkat ještě několik měsíců, než se klinická smrt euroekonomik promění v reálnou. Ve Spojených státech je také zle. Vysoká nezaměstnanost, tamní ekonomika už dlouho neprodukuje nová pracovní místa, koupěschopnost obyvatelstva dramaticky klesla. Až tak, že se zastavil nelegální příliv Mexičanů, kterých bylo v Rio Grande před lety víc než ryb. Japonsko je drceno Korejí a Austrálie má také svých problémů dost, zejména s čínskou konkurencí ve své dřívější sféře vlivu.

D

louhodobě stojí za zmínku také úroveň vzdělávacích procesů. Evropa a Amerika mají v tomto směru podobný problém. Zatímco studia techniky zejí prázdnotou, chrlí školy různé politology, sociology, andragogy a jiné obskurní typy vysokoškolsky vzdělaných jedinců, kteří jsou společnosti po mnohdy osmi i více letech na univerzitách úplně k ničemu. Po vlně právníků a manažerů jde o další promarněnou generaci, jejíž hlavní ambicí je minimum práce, následované maximem peněz. Kam to vede, je vidět v Absurdistánu dneška, tedy v Řecku. Tam bylo donedávna, a možná ještě stále je, více učitelů, než žáků. Učitelé pobírali státní plat a k tomu se živili jako taxikáři. Přitom poměr počtu opravených písemek k počtu vytištěných účtů z taxametru se tam limitně blížil nule. Kdo kdy zkusil zaměstnat čerstvého absolventa podobných studijních programů, ví své. Nyní se přenesme do Jižní Koreje. Kontrolní otázka Miroslava Donutila zní. Co se děje v Koreji, když ráno v osm nejede doprava, dělníci nepracují, je zakázáno vydávat hlasité zvuky, či používat klakson a úřady otevírají až před oběděm? Odpověď zní, konají se přijímací zkoušky na univerzity po celé zemi. Studenti se na ně připravují celé roky, rodiny se skládají z posledních peněz na školné a stát nařídí po celé zemi režim klidu, aby budoucí vysokoškoláci měli naprostý klid na přijímací řízení. Přijde to někomu absurdní? Možná. Ať si ale potom položí druhou kontrolní otázku, která zní: Můžeme toto někdy dohnat? Těžiště technologických inovací je už dávno v jihovýchodní Asii a reálná ekonomika bude následovat.

130

Proč platit tlachaly z Francie, kteří jsou pro firmu spíše zápornou přidanou hodnotou, když je možné lépe zaplatit ty, kteří skutečné hodnoty vytvářejí. Zmínka o francouzských manažerech není náhodná, česká zastoupení galských automobilek dobře vědí, jaká pohroma je pro ekonomiku firmy pravidelná výměna šéfa. Nejmenovaný tým importéra dokonce vypracoval strategii, jak cizince zcela odříznout od chodu firmy. Generální vydával nařízení, jeho čeští manažeři mu přikyvovali, a pak věci stejně řešili po svém. Čísla rostla a francouzský manažerský neumětel neměl tušení, že jemu navzdory. Euroamerická civilizace dospěla do stavu, kdy potřebuje mohutný nový impulz k dalšímu vývoji. Ten je v nedohlednu a tak probíhá civilizační stagnace. Investiční příležitosti tu moc nejsou, oproti Koreji a vlastně celé té oblasti, kde nyní probíhá mohutný vývoj, založený na velmi kvalitním školství, jsou vlastně nulové. Problémem pro investiční aktivity je kulturní odlišnost, kterou lze nejlépe demonstrovat na příkladu nedávného skandálu kolem firmy Olympus. Euroamerický manažer dokáže jen těžko pochopit kulturní provázanost Yakuzy a japonského byznysu. Stejně jako u nás je třeba lobovat ( podplácet) politiky, špičkový japonský byznys se děje mezi hlavními hráči Yakuzy – kteří jsou často blízce osobně propojení s politikou i obchodem. Přesto však v době, kdy je v Evropě i Americe téměř nemožné najít pro majetek bezpečné úložiště, zůstává tato oblast Asie téměř jedinou zónou na světě, která je schopná peníze výrazněji zhodnocovat.


INVESTICE/INVESTMENT

A bag full of money in one hand and a hopeless look at a map. That is how today’s investor ought to feel like, the one who does not rely on managers’ portfolio and a lousy profit of ten percent a year. The Euro zone is for any economical activity almost dead and the purchase of companies does not yet pay off. Here it is proper to wait a few more months until the clinical death of the European economy becomes real. The situation in the United States is also bad. High unemployment, the local economy has not been producing new job positions for a long time now, the purchasing power of population decreased dramatically. It is so bad, that the illegal migration of Mexicans, of which the Rio Grande was full of, has stopped. Japan is being crushed by Korea and Australia too has enough of its own problems, particularly with the Chinese competition in its earlier influence sphere.

I

n the long term, the level of educational processes is also worth mentioning. Europe and USA have in this regard a similar problem. While the technical studies suffer of emptiness, the schools churn out various political scientists, sociologists, andragogists, and other obscure types of college-educated individuals, who are often after eight years completely useless to the society. After the wave of lawyers and managers it is another wasted generation, with the main ambition to have minimum work load followed by maximum of money. Where this is headed is apparent in the “Absurdistan” of today – Greece. Until recently and maybe still today there are more teachers than students. The teachers were collecting state salary and on the side worked as taxi drivers. Meanwhile, the ratio of the number of corrected tests and printed taximeter bills was approaching zero. Who has ever tried to employ a graduate from such study program knows it well. Now let’s go over to South Korea. A control question of Miroslav Donutil: What is happening in Korea when at eight in the morning the traffic doesn’t go, laborers don’t work, it is prohibited to make loud noises or use horns, and the bureaus do not open until the lunch time? The answer is that there are university entrance examinations taking place in the whole country. The student prepare for them for many years, the families collect last money for school tuitions and the state orders silence regime throughout the entire country, so the future university students have absolute peace for the admissions. Does it seem absurd to anyone? Maybe. But they should then ask another control question: Can we ever catch up with this? The center of gravity in technological innovation is long in southeastern Asia and the real economy will follow soon. Why to pay the windbags from France, who are more of a negative added value to the company, when it is possible to better pay those who create the real values? The note about the French managers is not a coincidence. Czech representatives of the Gallic car makers know very well what a disaster for economy is a system of regular exchange of the boss. An unnamed team of an importer even worked out a strategy how to completely cut foreigners out of the company’s operations. The GM was issuing regulations, his Czech managers nodded him and then went on to solve things their own way. The numbers kept increasing and the French “manager” had no idea that it is to his defiance. The Euro-American civilization has reached the state when it needs a new massive impulse to new development. That is nowhere in sight so a stagnation of civilization is occurring. There are not many investment opportunities here, and compared to Korea and actually the entire region, where nowadays a massive development based on high quality education is taking place, they are actually almost zero. The problem of investment activity lies in cultural differences, which can be best demonstrated on the example of recent scandal around Olympus. The Euro-American manager can only hardly understand the cultural interconnections of Yakuza and Japanese business. Just like in our country it is needed to lobby (bribe) politicians, the top Japanese business takes place among the main players of Yakuza, who often have close personal connections to politics and business. Still, in times when it is nearly impossible to find a save place for one’s wealth in Europe or America, remains this part of Asia almost the only zone in the world who is able to significantly valorize the money.

131


PRVNÍ PRV N SEZ NÍ S ÓNU SE NU UN NO O V Eˇ OT O EV V ˇR EN EENO NO N OVM MYS MY YS Y S LBE LB B KU KU ESC SCADA ADA A PA AˇR ÍŽS ÍŽ ŽS S K Á 2 04 /21 PR R AH AHA A HA H A1 ESC SCADA ADA SP S PORT OR ORT RTT MY R M Y SL S EK NA P ˇR ÍKO SLB ÍKOPPEˇ 19 19 -21 19-21 -2 21 2 1 W W W.ES ES S CAD AD D A. A .C OM A.C

P R AHA PR PRAHA AH HA 1 HA


Blue Phantom Carrousel-Tourbillon, 7-dennĂ­ rezerva chodu. PatentovanĂŠ krokovĂŠ ĂşstrojĂ­ z krË&#x2021; emĂ­ku â&#x20AC;&#x17E;Dual Ulysse â&#x20AC;&#x153;

       W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M

     


2011-12-RoyalReport-December  

RoyalReport_prosinec_2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you