Page 1

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A

/

W

2

0

1

7

H Ö S T E N S S T Ö R S TA D E S I G N N Y H E T E R O C H Å R E T S J U L K L A P P A R

PAR ADISVERKSTADEN , L J USFAT LINJ E . PAR ADISVERKSTADEN , FAT HORISONT. 1025 KR

PAR ADISVERKSTADEN , KRU K A HORISONT. FR. 625 KR

K O R S G ATA N 1 2 , G Ö T E B O R G • 0 3 1 - 1 7 5 6 1 5 • G O T E B O R G @ R OYA L D E S I G N . S E

609 KR


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

20% PÅ

O R R E FO R S , Ö LG L A S

O R R E FO R S ,

B E E R L AG E R ,

VINGLAS MORE ,

SERVISGLAS O R R E FO R S ,

O R R E FO R S ,

R Ö DV I N S G L A S

VINGLAS

I N T E R M E Z ZO,

DIFFERENCE ,

BLÅ.

PRIMEUR.

ORD. 399 KR

ORD. 499 KR

NU 299 KR

NU 399 KR

FRÅN SMÅLAND!

4 - PAC K .

4 - PAC K .

ORD. 499 KR

ORD. 499 KR

NU 399 KR

NU 399 KR

HELA SERIEN TILL EXTRAPRIS!

HELA SERIEN TILL EXTRAPRIS!

O R R E FO R S , T U M B L E R A L L A B O U T YO U , 2- PAC K . O R D. 249 K R

KO S TA B O DA ,

O R R E FO R S ,

NU 189 KR

VINGLAS

C H A M PAG N E G L A S METROPOL .

C H AT E AU X L .

ORD. 399 KR

ORD. 449 KR NU 359 KR

N U 299 KR

Rabatten gäller ser visglas ur serierna Chateau, Line , Dif ference , Metropol och Intermezzo.

O R R E FO R S , K A R A F F S O F I E R O.

KO S TA B O DA ,

O R D. 249 0 K R . N U 19 89 KR

K ARAFF BRUK .

W H I S K E YG L A S S O F I E R O, 4 - PAC K .

399 KR.

ORD. 999 KR . NU 799 KR

KO S TA B O DA , L J U S LY K TA B R U K , R Ö D, 3 - PAC K . O R D. 297 K R . N U 199 KR Leverans i mitten av november. 2

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

ORREFORS , L J USSTAKE CELESTE . NU MED

DESIG N ANNE NIL SSON .

L J USHÅLL ARE

29 CM .

I M E TA L L !

1290 KR 33 CM . 1590 KR 37 CM . 1790 KR 41 CM . 1990 KR Leverans i mitten av november.

KOSTA BODA , KOSTA BODA ,

B LU E ROOM , U PPL AGA

LOOK IN , 14 CM .

100 U NIK A E X .

DESIG N B ERTIL VALLIEN .

DESIG N B ERTIL VALLIEN .

2900 KR

3650 KR NYHET

NYHET

ORREFORS , L J USSTAKE CAR AT, 2- PACK . ORD. 1890 KR . NU 995 KR NYHET

VAS CAR AT, 24 CM . ORD. 2990 KR . NU 2349 KR

ORREFORS , CHAMPAG NEG L AS

SK ÅL CAR AT.

CLOWN GOLD, 2- PACK .

ORD. 2990 KR . NU 2299 KR

DESIG N ANNE NIL SSON . 1990 KR

A N M Ä L D I G T I L L VÅ R KO N S T G L A S K L U B B I B U T I K E N O C H D E LTA G I U T L O T T N I N G E N AV B E R T I L VA L L I E N S L O O K I N , VÄ R D E 2 9 0 0 K R . M E R I N F O R M AT I O N P Å V Å R G L A S AV D E L N I N G . VÄ L K O M M E N !

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

3


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

KLONG ,

BORN IN SWEDEN,

S K U LT U N A ,

L J U S S TA K E G L O R I A ,

VA S S P H E R E ,

L J U S S TA K E

MÄSSING.

LITEN.

FR. 1000 KR

ORD. 399 KR NU 299 KR

N AT T O F F I C E . DESIG N RICHARD H UT TEN . 698 KR

NYHET

S O L S T I C K A N , B R A N D F I LT. LJUSK ÄLLA

445 KR

PÅ KÖ P E T !

SOLSTICK AN,

VÄ R D E 8 9 -

B R A N D S L ÄC K A R E .

129 KR

795 KR S T E LT O N , VA S AQ UAT I C , Ø 131 MM.

PR HOME, TA K L A M PA B R E TAG N E . FR. 999 KR

DESIGN B E R NADOT TE & K YLBERG. 800 KR

K Ä H L E R , L J U S S TA K E NELLEMAN.

DESIGN

399 KR

CAROLINA GYNNING!

CITRONELLE , MUGG FIK A . 119 KR

C A R O L I N A GY N N I N G , SA M M E T S K U D D E

CITRONELLE , BRICK A FIK A , 27 X 22 CM.

A LO N E B U T N OT LO N E LY, 4 0 X 6 0 C M .

219 KR NYHET

4

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7

390 KR


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

N

S

N O R D KÖ K , K A S T R U L L S E T, 3 D E L A R . O R D . 1 47 8 K R NU 895 KR

2 0 % PÅ H E L A P R O C U T-

D O R R E , LY K TA F Ö R

DORRE, HUSHÅLLS-

B I O E TA N O L , 2 8 C M .

PA P P E R S H Å L L A R E .

ORD. 299 KR

SERIEN!

ORD. 199 KR

NU 249 KR

NU 149 KR

DORRE , IRISH COFFEE S E T, 1 2 D E L A R . ORD. 219 KR NU 179 KR

N O R D KÖ K , N O R D KÖ K ,

KO C K K N I V

S T E K PA N N A , 2 8 C M .

P R O C U T, 2 1 C M .

ORD. 565 KR . NU 399 KR

ORD. 399 KR . NU 299 KR

AUTHENTIS

S P I E G E L AU , R Ö DV I N S -

ALL A 4 - PACK

G L A S AU T H E N T I S ,

TILL E X TR A-

4 8 C L , 4 - PAC K .

AIDA , TALLRIK

PRIS!

ORD. 399 KR

R AW, 28 CM .

NU 299 KR

149 KR AIDA , SK ÅL R AW, 30 CM . 399 KR NYHET

S T O P PA D I N E G E N K O R V : F Y L L R Ö R E T M E D K O R V S M E T, M O N T E R A Ö N S K A D P I P S T O R L E K , T R Ä PÅ KO R V FJ Ä L S T E R O C H V E VA . G O T T AT T G R I L L A , K O K A E L L E R S T E K A !

S P I E G E L AU ,

S C A N D I N AV I A N H O M E ,

V I N G L A S VÄ S K A E X P E R T,

KO R V S T O P PA R E I N K L . 3 P I PA R .

INKL . 6 VINGLAS, 26 CL .

ORD. 499 KR . NU 349 KR

ORD. 699 KR . NU 495 KR

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

5


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

W M F, B E S T I C K PHILADELPHIA

B O D U M , VAT T E N KO K A R E

BLANK ASK,

B I S T R O, 0 , 5 L . ORD. 349 KR . NU 299 KR

60 DELAR. W M F, G RY T S E T

ORD. 3420 KR

I N S P I R AT I O N ,

NU 1499 KR

4 DELAR. ORD. 3999 KR NU 1399 KR

B O D U M , E S P R E S S O G L A S PAV I N A , D U B B E LVÄG G A D E , 8 C L , 6 - PAC K . O R D. 597 K R . N U 199 KR

B O D U M , H OT P OT, 3 - PAC K .

W M F, G RY T S E T

ORD. 599 KR

P R OV E N C E P LU S , 5 D E L A R .

NU 349 KR

ORD. 5815 KR . NU 1499 KR

P I LLIV U Y T V E CKO R !

K YO C E R A , M A N D O L I N S E T, 5 D E L A R .

2 5 % PÅ H E L A S O R T I M E N T E T

ORD. 895 KR NU 599 KR SATA K E , G R OVS T R I M L A R E ,

P I L L I V U Y T, TA L L R I K

B R O NZ E .

PLISSÉ , 26 CM.

ORD. 149 KR

O R D. 249 K R . N U 1 87 KR

NU 99 KR

P I L L I V U Y T, S O P P S K Å L LEJON NO. 4, VIT . ORD. 349 KR NU 259 KR

SATA K E , KO C K K N I V PROFESSIONAL , 21 CM.

P I L L I V U Y T, L A S AG N E FAT

ORD. 1695 KR

M E L L A N , V I T.

NU 1299 KR

ORD. 8 49 KR . NU 637 KR

6

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7

HELA SATAKE PROFESSIONAL 20% RABATT!


H

NYHET I

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

N

S

L E C R E U S E T,

BEGRÄNSAD

S A LT- & P E P PA R K VA R N S E T, 2 2 C M .

U P P L AG A !

ORD. 859 KR . NU 499 KR

L E C R E U S E T,

L E C R E U S E T,

B U F F E T G R Y TA , 3 , 5 L .

S T E K PA N N A , 2 8 C M .

ORD. 1799 KR . NU 999 KR

ORD. 1299 KR . NU 899 KR

Finns även i svar t och röd .

L E C R E U S E T, FAT S E T, 26 & 32 CM.

L E C R E U S E T, R U N D

ORD. 909 KR

G R Y TA S I G N AT U R E , 4 , 2 L .

NU 499 KR

ORD. 2349 KR N U 1 74 9 K R

B RU K A , FAT COLOU R , VIT RELIEF, 13 X 34 CM . 149 KR FAT CAPRI , 28 CM . 249 K R COLOU R TALLRIK , SAND, 22 CM . 89 KR RICE TALLRIK , VIT, 28 CM . 129 KR CAPRI SK ÅL , VIT, 25 CM . 259 KR CAPRI TALLRIK , VIT, 28 CM . 129 KR

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

7


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

D U A L I T, VAT T E N KO K A R E , 1 L , S VA R T. ORD. 1199 KR NU 999 KR

D U A L I T, H A N DV I S P. ORD. 1499 KR NU 1049 KR

D U A L I T, B R Ö D R O S T G L O S S , 2 S K I VO R . ORD. 1595 KR . NU 1249 KR

VAC U V I N , V I N L U F TA R E . ORD. 159 KR NU 129 KR

HOLM, G R ATÄ N G F O R M

ROSTI, MARGRETHE , 3 SKÅLAR MED L O C K , V I T. ORD. 679 KR

VAC U V I N ,

I STENGODS,

VINÖPPNARE.

30,5 X 20,5 X 7 CM.

ORD. 399 KR . NU 319 KR

299 KR

NU 499 KR

B IT Z , FAT, 4 0 C M . ORD. 599 KR NU 499 KR

R Ö M E R T O P F, L E R G R Y TA , 3 , 5 KG . ORD. 41 9 KR . N U 299 KR

HOLM, MORTEL DIA . ORD. 229 KR NU 179 KR

8

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7


H

P E U G E O T, S A LT - & P E P PA R K VA R N S E T PA R I S D U O . ORD. 925 KR

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

N

S

G . R .Y. M , M I N I K A S T R U L L , 3 0 C L , KO P PA R . ORD. 349 KR NU 299 KR

NU 699 KR

G . R .Y. M , T R A K T Ö R PA N N A , 2 8 C M , KO P PA R . O R D. 1249 K R NU 999 KR

KITCH E N AID,

GENSE, GRILLBESTICK O L D FA R M E R C L A S S I C , 4 + 4 D E L A R . ORD. 849 KR . NU 599 KR

E R N S T, KÖ K S H A N D D U K .

BLENDER ARTISAN.

ORD. 135 KR . NU 109 KR

DEN 26 OK T - 26 NOV

ORD. 2999 KR NU 2499 KR

KAN DU VINNA FINA

L J U S LY K TA . ORD. 99 KR NU 79 KR

P R I S E R F R Å N E R N S T. P O LY-

VÄ L KO M M E N T I L L

K A R B O N AT-

B U T I K E N O C H TÄV L A !

KANNA INGÅR

S AG A F O R M , G LÖGG K AN NA WINTER.

DESIGN ERNST

ORD. 349 KR

KIRCHSTEIGER

NU 299 KR Finns även i vit.

E R N S T, L J U S LY K TA ,

E R N S T, K R U K A ,

19 CM.

13 X 14 CM.

ORD. 380 KR

O R D. 170 K R

NU 299 KR

NU 139 KR

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

9


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

GENSE , BESTICK BELLMAN, 16 DELAR. ORD. 869 KR NU 599 KR

GENSE,

GENSE,

GENSE , BESTICK

F O N D U E S E T.

R U N D G R Y TA

NOBEL STEEL ,

ORD. 1199 KR

M E D G L ASLOCK , 3 L .

16 DELAR.

NU 899 KR

ORD. 619 KR . NU 349 KR

ORD. 1799 KR NU 1299 KR

Z W I L L I N G , K N I V S AT S

R OY FA R E S , M I X B U N K E , 2 , 5 L .

T WIN POLLUX .

349 KR

DESIGN

ORD. 799 KR

R OY FA R E S !

NU 599 KR

E R B J U DAN DE ! KÖ P 2 P R O D U K T E R U R R OY FA R E S N YA S E R I E O C H FÅ E T T S I G N E R AT E X AV H A N S KO K B O K ( 17 9 K R) . * G ä l l e r s å l å n g t l a g r e t r ä c k e r.

R OY FA R E S , TÅ R T S K Ä R A R E . 349 KR

D E M E Y E R E , KO N I S K S AU T E U S E

ZWILLING,

Z W I L L I N G , S K Ä R B R Ä DA

AT L A N T I S , 2 0 C M .

G R Y T S E T Q UA D R O .

TWIN BAMBU,

ORD. 1999 KR . NU 1199 KR

ORD. 3499 KR

36 X 3 X 25,5 CM.

NU 1499 KR

ORD. 449 KR NU 299 KR

D E M E Y E R E , S T E K PA N N A PROLINE , 28 CM. O R D. 249 9 K R NU 1799 KR

10

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7

NYHET


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

H A R DA N G E R , TÅ R T S E T, 2 D E L A R . O R D . 47 9 K R . N U 3 9 9 K R

H A R DA N G E R , BESTICK JULIE , 35 DELAR. ORD. 3199 KR

H A R DA N G E R ,

H A R DA N G E R ,

BESTICK MARIA , 40 DELAR.

B E S T I C K LY K K E , 1 8 D E L A R .

ORD. 2299 KR

ORD. 2099 KR

NU 1199 KR

NU 1599 KR

NU 1499 KR

E VA S O L O , U G N S FA S T F O R M N OVA , V I T, L I T E N . ORD. 349 KR . NU 199 KR MELLAN. ORD. 449 KR . NU 249 KR STO R . ORD. 549 KR . NU 299 KR H A R DA N G E R , B E S T I C K FJ O R D , 4 0 D E L A R . ORD. 2299 KR . NU 999 KR

E VA S O L O , T O G O C U P, 0 , 5 L .

E VA S O L O , D R I C K S G L A S ,

E VA S O L O ,

ORD. 399 KR . NU 349 KR

2 5 C L , 6 - PAC K .

TERMOSK ANNA , 1 L .

TERMOSK ANNA , 1 L .

ORD. 299 KR

ORD. 999 KR

ORD. 599 KR . NU 449 KR

NU 229 KR

N U 74 9 K R

NYHET

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

11


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

S T E LT O N , T E R M O S K A N N A

P

P

S

T

I

P

S

S T E LT O N , VAT T E N KO K A R E

R OYA L C O P E N H AG E N ,

ROYAL COPENHAG EN , TALLRIK

EMMA, 1,2 L .

TA L L R I K S TA R F L U T E D

BLUE FLUTED MEGA , 27 CM .

CHRISTMAS, 27 CM.

799 KR

E M 7 7, 1 L , M E TA L L I C .

ORD. 1469 KR

1149 KR

NU 1099 KR

449 KR

KO N G E L I G A V E C KO R ! HANDL A PORSLIN

R OYA L C O P E N H AG E N , KO P P

F R Å N R O YA L

MED FAT B LU E FLUTED, 25 CL .

CO P E N H AG E N FÖ R

S T E LT O N , TERMOSK ANNA

799 KR

5 0 0 K R B E TA L A

CLASSIC, 1 L .

400 KR, 1000 KR

ORD. 699 KR

B E TA L A 8 0 0 K R O S V.

NU 399 KR NYHET

R I G -T I G , PA R M E S A N K VA R N C H E E S E - I T, G R Å . ORD. 229 KR NU 179 KR 20% PÅ HELA SORTIMENTET

N AC H T M A N N ,

FRÅN RIG-TIG!

S K Å L Q UA R T Z , 3 2 C M . ORD. 759 KR . NU 399 KR

NYHET

N AC H T M A N N ,

R I G -T I G , C I T R U P S R E S S .

K ARAFF OCH 2 GLAS

ORD. 119 KR . NU 99 KR

R I G -T I G , H U S H Å L L S -

NOBLESSE .

PA P P E R S H Å L L A R E

ORD. 1199 KR

R O L L- I T, S VA R T. ORD. 319 KR

R I G -T I G ,

NU 249 KR

B R Ö D L Å DA , V I T.

NU 829 KR

ORD. 549 KR NU 399 KR

12

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

RIEDEL , K AR AFF CAB ERNET.

G LOBAL , KNIVSET

G LOBAL ,

G LOBAL ,

ORD. 529 KR . NU 329 KR

G -2 , G S - 5 , G S - 3 8 .

ALLKNIV

BRÖDKNIV G9R.

ORD. 2799 KR

FLEXIBEL .

NU 1999 KR

ORD. 949 KR

ORD. 1234 KR NU 999 KR

NU 799 KR

RIEDEL , VING L AS CAB ERNET/MERLOT, 8 - PACK . ORD. 2196 KR . NU 1649 KR

SCANPAN , STEKPANNA

ZASSENHAUS , SALT-/PEPPAR-

ZASSENHAUS ,

C T X , 28 CM .

K VARN M Ü NCHEN , 25 CM .

SALT- & PEPPAR-

1395 KR

ORD. 799 KR /ST

K VARNSET

NU 899 KR

N U 5 49 K R /ST

M Ü NCHEN , 15 CM . ORD. 998 KR NU 699 KR

SCANPAN , SAUTEUSE FUSION 5, 1 , 3 L . ORD. 899 KR NU 699 KR

ZASSENHAUS , PEPPARK VARN M Ü NCHEN , 45 CM .

SCANPAN , G RY TA

ORD. 1599 KR

FUSION 5, 3 ,7 L .

NU 1099 KR

ORD. 1199 KR . NU 899 KR

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

13


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

HOLMEGA ARD,

ROSENDAHL , TALLRIK INKLUSIVE

DU ET, VARMG R Å , 27 CM .

DWL , Ø17 CM .

B LOCKL J US ,

ORD. 199 KR . NU 99 KR

349 KR

VÄRDE 129 KR

B LOCKL J USSTAKE

HOLMEGA ARD, VAS CROSSES , KL AR , 25 CM . 699 KR Finns även i smoke .

ROSENDAHL ,

H E L A D U E T-

ÖLG L AS G R AND

SERIEN TILL

CRU, 2- PACK .

EXTRAPRIS!

ORD. 199 KR NU 135 KR NYHET

LYNG BY PORCEL ÆN ,

LY N G B Y P O R C E L Æ N ,

E X E M P E L LY N G B Y VA S E N ,

B O R D S L A M PA E S B E N K L I N T,

2 5 C M , V I T.

HÖJD 69 CM .

999 KR

NU FINNS A PA N I N YA

4999 KR

TR ÄSL AG!

K AY BOJ ESEN , SÅNG FÅG EL KORP. 599 KR

K AY BOJ ESEN , APA , LITEN , EK /RÖK T EK . 1095 KR APA , LITEN , EK /LÖNN . 1095 KR

NYHET

14

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

O

N

S

W E D GWO O D,

ENGEL SK A VECKOR

TA L L R I K S T R ATA ,

M E D 2 5 % R A B AT T !

JAS PE R CO N R AN .

27 C M . D E S I G N

ORD. 289 KR NU 217 KR

Rabatten gäller alla produkter från Spode, Burleigh, Denby, Portmeirion, Robert Welch, Pimpernel och Royal Worcester. Välkommen till vårt engelska rum!

D E N BY, M U G G H A LO, S T O R . O R D. 20 9 K R . N U 157 KR

R O B E R T W E LC H , B E S T I C K R A D FO R D,

B U R L E I G H , TA L L R I K

BLANK, 24 DEL AR .

C A L I CO, 2 6 C M .

ORD. 2549 KR . NU 1899 KR

ORD. 229 KR NU 172 KR T E G O D S , 42 C L . ORD. 379 KR NU 284 KR

P O R T M E I R I O N , T E KO P P M E D FAT B OTA N I C G A R D E N , 2 0 0 M L .

25% R ABAT T

ORD. 289 KR . NU 217 KR

PÅ ALLT E NG E L S K T! S P O D E , KO P P M E D FAT B LU E ITA L I A N , 2 8 0 M L . ORD. 689 KR NU 517 KR

P I M P E R N E L , B O R D S TA B L E T T PORTMEIRION, MUGG, 31 CL .

S T R AW B E R R Y T H I E F, 4 - PAC K .

ORD. 189 KR . NU 142 KR

ORD. 429 KR . NU 319 KR

NYHET

A / W 2 0 1 7

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

15


H

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

S

2 0 % PÅ A L L A D E L A R I SERIEN LOFT

ROSENTHAL ,

L I SA L A R S O N K E R A M I K S T U D I O N ,

M AT S E RV I S LO F T,

TO M T E FA R / TO M T E M O R . 899 KR /ST

G O E B E L , K AT T C A S S I A N O, 1 2 C M .

12 DELAR.

TO MTE BAR N .

D E S I G N R O S I N A WAC H T M E I S T E R .

ORD. 1385 KR

739 KR /ST

ORD. 415 KR . N U 290 KR

N U 970 KR

RÖ R STR AN DS TALLR I KSVECKO R

G O E B E L , M U G G K YS S E N , 4 0 C L . D E S I G N G U S TAV K L I M T. 269 KR

CO R O N A , 290 MM. ORD. 239 KR NU 179 KR N Y B R O C RYS TA L , FAT P I A S T R E L L E , 8 0 X 4 0 0 M M , S I LV E R . OSTINDIA ,

ORD. 499 KR . NU 399 KR

270 M M . O R D. 249 K R N U 1 74 K R MÅLERÅS GLASBRUK, SK ÅL ANEMONE, 1 9 C M . D E S I G N M AT S J O N A S S O N .

OSTINDIA FLORIS ,

ORD. 319 KR . NU 249 KR

270 M M . O R D. 249 K R N U 1 74 K R

S W E D I S H G R AC E , 270 M M , I S . ORD. 219 KR

ARABIA , MUMIN MUGG

NU 153 KR

VÅ R V I N T E R . 249 KR NYHET

16

R

O Y A

L

D

E

S

I

G

N

J

O

S

E

P

H

S

S

O

N

S

A / W 2 0 1 7


GEORG JENSEN, VA S M A N H AT TA N , 20 CM. 1249 K R 28 CM.

Ö

S

T

N

Y

H

E

T

E

R

O

C

H

J

U

L

K

L

A

P

P

S

T

I

P

GEORG JENSEN,

GEORG JENSEN,

C H A M PAG N E K Y L A R E C O C K TA I L .

C H A M PAG N E S A B E L

ORD. 1899 KR . NU 1399 KR

SANDELL . ORD. 1299 KR NU 999 KR

1349 KR

KÖP SAB EL & K YL ARE FÖR 220O KR!

NYHET

G E O R G J E N S E N , L J U S S TA K E

GEORG JENSEN,

B L O O M , 2 - PAC K .

L J U S S TA K E

ORD. 1099 KR

M A N H AT TA N ,

NU 799 KR

2 - PAC K . 1249 K R

G E O R G J E N S E N , M O N E Y P H A N T. ORD. 839 KR . NU 599 KR M I N I P H A N T. ORD. 629 KR . NU 499 KR

NYHET

I CE NTR U M S E DAN 1866, E T T F A M I L J E Ä G T F Ö R E TA G I F J Ä R D E G E N E R AT I O N E N . NU I SAMARBETE MED KORSGATAN 12 , GÖTEBORG • 031 -17 56 15 • GOTEBORG@ROYALDESIGN . SE Samtliga priser och kampanjer gäller så långt lagret räcker dock t.o.m. 20171126. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel gällande pris- och produktinformation. Vissa varor kan vara beställningsvaror.

R O YA L D E S I G N .

S

WILSONCREATIVE.SE

H

RoyalDesign Josephssons höstmagasin!  

Höstens största designnyheter och årets julklappar

RoyalDesign Josephssons höstmagasin!  

Höstens största designnyheter och årets julklappar

Advertisement