Page 1

Inn o

Exp e

ir ilia

cht ra

tie va

Lee fk

Update03 se rti

Speciaal voor zorgprofessionals

Fam

De RvC aan het woord

Royaal Thuis is LIEF!

Workshop ‘Weet wat je besteedt’

> Lees verder op pagina 02

> Lees verder op pagina 02

> Lees verder op pagina 03

Project ‘Schulden & Eigen Kracht’

Huisarts Amekran aan het woord

Mantelzorgverhalen

> Lees verder op pagina 03

> Lees verder op pagina 04

> Lees verder op pagina 06

De sociale benadering van dementie

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan

Op bezoek bij een dierbare met dementie

> Lees verder op pagina 08

> Lees verder op pagina 09

> Lees verder op pagina 10

Talat Yaqub is met haar medische achtergrond een betrokken lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Hoe vervult zij haar rol en welke ontwikkelingen ziet zij?

De officiële kick-off bijeenkomst van het project Schulden & Eigen Kracht is een feit! De deelnemers gaan met hun begeleid(st)er aan de slag om uit de schulden te komen.

Wat kunnen wij doen om de leefwereld van een persoon met dementie te verbeteren? Hoe mensen met dementie zich voelen, wordt met name bepaald door hoe ze met de veranderingen om kunnen gaan.

Het meest voorkomende woord uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van Royaal Thuis is: LIEF! Zo beschrijven onze cliënten Royaal Thuis. Maar waar ligt nu eigenlijk de oorsprong van die liefde?

Naast de stijging van het aantal ouderen, neemt ook de diversiteit onder ouderen toe. Hoe gaan specialisten en huisartsen in grote steden hiermee om?

Frans Hoogeveen is werkzaam als ouderenpsycholoog met als specialisatie psychogeriatrie. Hij heeft veel boeken en artikelen geschreven en deelt zijn kennis en expertise op dit vakgebied met Update.

Deelnemers van de workshopreeks ‘Weet wat je besteedt’, krijgen inzicht in hun financiële situatie. Ze leren hoe ze financieel zelfredzaam kunnen worden.

Meneer en mevrouw Elkerbout zijn al 45 jaar gelukkig getrouwd. Mevrouw is bedlegerig en meneer lijdt aan de ziekte van Parkinson. Buurvrouw Aicha, speelt een erg belangrijke rol in hun leven als mantelzorger.

Update ging in gesprek met schrijfster en dementieblogger, Anniek Kramer. Samen met Marcelle Mulder schreef zij het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie’ met ruim 60 ideeën om samen te genieten van een fijn en waardevol samenzijn.

2e editie 2018 www.royaalthuis.nl


02

Speciaal voor zorgprofessionals

Gedreven ‘Ik ben ruim twee jaar geleden bij Royaal Thuis gekomen omdat de visie en ambities mij erg aanspraken. Het bestuur en het team zijn heel gedreven. Ze zijn niet gauw tevreden en streven naar een bovengemiddelde, zelfs excellente organisatie. Dit realiseren ze met een toekomstbestendige bedrijfsvoering en strategie waarin alle onderdelen zoals financiën, personeel, cliënt en samenleving hun eigen doelstellingen hebben. Dit alles om de cliënt centraal te stellen, of op zijn Royaals: de leefkracht te vergroten.’

Breeddenkend ‘Ik ben enorm betrokken bij Royaal Thuis. Dit komt wellicht omdat ik als arts zelf ook met kwetsbare mensen werk. Eén van de bestuurders is net als ik arts. Ook hierdoor kunnen we ons goed inleven in de werkelijke situatie van de cliënten. Deze lijn zie ik in de hele organisatie. Het bestuur is betrokken richting haar cliënten en medewerkers, maar ook richting de stakeholders en samenwerkingspartners. Daarnaast merk ik dat het bestuur enorm breeddenkend is, ze kijken verder dan wat er mogelijk is. Ze weten wat er speelt en waar de behoefte ligt. Daardoor komen ze

met goede ideeën en unieke projecten zoals bijvoorbeeld het project SuperZorg, waarbij eenzaamheid bij ouderen in en rondom de supermarkt, tijdig wordt gesignaleerd. Wat ik zie is dat thuiszorg organisaties vaak alleen hun ding doen en that’s it. Royaal Thuis kijkt veel breder.’ Bijzonder ‘Ik vind het uitermate bijzonder dat iedere doelgroep zich thuis voelt bij Royaal Thuis. Dit komt omdat er echt wordt geluisterd naar de wensen. Ook cliënten met een taalbarrière, specifieke leefstijl of culturele wensen worden geholpen op de wijze die aansluit op hun behoefte. Dat is een groot verschil als je kijkt naar hoe het gaat bij reguliere thuiszorgorganisaties.’ Diversiteit ‘Het afgelopen jaar zie ik de positieve effecten van het actieve diversiteitsbeleid van het bestuur. De samenstelling van het medewerkersbestand is in zeer korte tijd sterk veranderd. Het is een goede afspiegeling van de Haagse bevolking. Wat mooi is om te zien, is dat deze diversiteit de organisatie sterker heeft gemaakt. De verschillende perspectieven zorgen voor expertise en geven beter inzicht in de behoefte van de cliënt, waardoor de dienstverlening wordt verbeterd. Hierdoor blijft de organisatie groeien.’

Innovatie De ambitie van Royaal Thuis is om zorg en welzijn aantoonbaar te vernieuwen en te verrijken met haar innovatieve methode. We hebben er daarom voor gekozen om al onze projecten en initiatieven te borgen in de zogenaamde Royaal Betercirkel. Zo maken we onze missie duidelijk zichtbaar en meetbaar. Royaal Thuis heeft de afgelopen jaren verschillende innovatieve projecten gelanceerd. Zo hebben wij het project Royaal Huis opgezet, een diversiteit sensitief verpleeghuis met een gespecialiseerde afdeling voor leefstijlgerichte zorg. Maar ook het project SuperZorg, een project waarbij eenzame ouderen in en om de supermarkt tijdig gesignaleerd worden op eenzaamheid en dementie, is een mooi voorbeeld van innovatie. Het meest voorkomende woord uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van Royaal Thuis is: LIEF! Zo beschrijven onze cliënten Royaal Thuis.

Familiair Ook nu Royaal Thuis groeit, willen wij de persoonlijke aanpak en authenticiteit behouden. Bij Royaal Thuis staan cliënten centraal. Royaal Thuis is familiair; wij bieden de zorg, die je je ouders ook zou toewensen. Royaal Thuis heeft échte liefde voor zorg en de medemens. Door de Leefkracht te versterken bij cliënten, zorgen wij voor meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door zorg met liefde te leveren, inspireren wij. Royaal Thuis biedt cliënten leefstijlgerichte zorg. Wij willen cliënten een vertrouwde plek bieden waar zij zichzelf thuis voelen. Laagdrempelige zorg met liefde en aandacht voor de mens. Wij zorgen ervoor dat cliënten zich begrepen, vertrouwd, gewaardeerd én thuis voelen door ons warme contact.

cht ra

Inn o

Exp e

De Raad van Commissarissen houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

Leefkracht De missie van Royaal Thuis is om in samenwerking met mantelzorgers, de buurt en zorgverleners met ons cultureel diverse team van professionals, aandachtvolle zorg te verlenen. Alles om de leefkracht van onze cliënten te behouden en te versterken. Preventief handelen, oplossen en innoveren zijn kenmerken voor onze aanpak.

tie va

Goede zorg ‘Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat goede zorg blijvend onder de aandacht van de RvC blijft. Vanwege mijn medische achtergrond heb ik kennis van

de complexiteit van de zorg, de dilemma’s en de wisselwerking met de samenleving. Als teamspeler van de RvC en het bestuur zie ik het als mijn taak om toe te zien dat de eisen vanuit kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit in de zorg worden nageleefd. We bedienen een zeer kwetsbare doelgroep, waarbij het behoud van eigenwaarde zeer belangrijk is. Als professionals moeten wij hier oog voor hebben. Ook vind ik dat de zorg kwalitatief en inhoudelijk goed moet zijn en dat de veiligheid van cliënten en hulpverleners altijd voorop moet staan. Dit is de basis die vanzelfsprekend op orde moet zijn. Wat ik extra wil benadrukken is dat er persoonlijke aandacht is voor de cliënt en medewerker.’

Lee fk

N

a haar studie geneeskunde, heeft Talat de specialistenopleiding psychiatrie gevolgd. Zij heeft daarna gewerkt met jongeren met zeer ernstige psychiatrische problematiek en psychotische klachten. Inmiddels is ze al acht jaar werkzaam als psychiater bij een grote psychiatrische instelling in Den Haag. Zij is actief op de afdeling angststoornissen, een top GGZ afdeling waar derdelijns behandelingen worden aangeboden en veel onderzoek wordt gedaan.

Expertise Kwaliteit van de zorg staat bij Royaal Thuis voorop. Royaal Thuis beschikt over verschillende landelijke kwaliteitskeurmerken zoals HKZ en NOV, die bevestigen dat onze zorg en dienstverlening kwalitatief goed is. Royaal Thuis is een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie waar het versterken van de “leefkracht” telkens weer centraal staat. Om dit te blijven realiseren werken we samen met andere organisaties en putten wij kracht uit de samenwerkingen met gelijkgezinden partners. Voor een groot aantal aandachtsgebieden, denk aan: dementie, eenzaamheid, diversiteit sensitieve zorg en complexe zorg, heeft Royaal Thuis de juiste expertise in huis. Wij leveren een compleet pakket zorg aan cliënten, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daar zijn wij trots op.

ir ilia

‘Ik vind het uitermate bijzonder dat iedere doelgroep zich thuis voelt bij Royaal Thuis’

!

Het verhaal van Royaal Thuis begint al in 2010. Royaal Thuis is toen begonnen vanuit de behoefte aan ondersteuning van één kwetsbaar persoon. De oprichters van Royaal Thuis hielpen deze persoon onvoorwaardelijk en uit liefde voor de medemens. Door het échte en warme contact leefde deze persoon op. Van wanhoop, naar iemand die weer kracht had om te leven. Iets wat wij bij Royaal Thuis nu Leefkracht noemen. De oprichters van Royaal Thuis haalden veel voldoening uit het helpen en ondersteunen van deze persoon. Zij zagen al snel dat meer mensen de behoefte hadden aan warme en betrokken zorg en besloten Royaal Thuis op te richten.

Fam

MAAK KENNIS MET

Royaal Thuis is

se rti

Talat Yaqub (43) is met haar medische achtergrond een betrokken lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Hoe vervult zij haar rol en welke ontwikkelingen ziet zij?


03 Kick-off bijeenkomst Schulden & Eigen Kracht Eind februari vond de officiële kick-off bijeenkomst plaats van het project Schulden & Eigen Kracht. Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn de deelnemers van het project geïnformeerd over het traject. De komende tijd gaan zij met hun begeleid(st)er aan de slag om uit de schulden te komen. Na afloop van de bijeenkomst spraken wij

Workshop

‘Weet wat je besteedt’

E

ind februari vond de officiële kick-off bijeenkomst plaats van het project Schulden & Eigen Kracht. Met het project Schulden & Eigen Kracht worden landelijk 11.625 huishoudens die in armoede leven door probleemschulden geholpen. Royaal Thuis zet zich samen met Aegon in voor deze kwetsbare gezinnen en probeert haar steentje bij te dragen bij de bestrijding van armoede in de krachtwijken in Den Haag.

Vanaf juni kunnen de deelnemers van het project Schulden & Eigen Kracht meedoen aan 8 verschillende workshops gericht op financiële zelfredzaamheid. Met de workshopreeks ‘Weet wat je besteedt’ krijgen de deelnemers inzicht in hun financiële situatie en leren zij een overzicht van alle inkomsten en uitgaven te maken. Zo zien zij beter hoeveel geld zij per maand binnenkrijgen en uitgeven en kunnen zij hier beter mee omgaan.

Aanmelden voor Schulden & Eigen Kracht? Dat kan! Meld je nu GRATIS aan via de website: www.royaalthuis.nl/schuldeneneigenkracht

met deelnemer Ramazan Aksit. Ramazan Aksit (44) had veel schulden maar is daar bijna vanaf. Om geheel van zijn schulden af te komen en de zekerheid te hebben dat dit goed blijft gaan, is hij naar deze bijeenkomst gekomen.

‘De kick-off bijeenkomst was erg goed georganiseerd. Ik weet nu waar ik aan toe ben. Als je schulden hebt, raak je al gauw het overzicht kwijt, ook op andere gebieden van je leven. Daarom is het fijn dat deze bijeenkomst verheldering geeft. Wat ik ook fijn vond aan de bijeenkomst is dat er rekening gehouden werd met mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Voor hen werd alles vertaald. Daar was goed over nagedacht. Het is mooi om te zien dat Royaal Thuis oog heeft voor mensen die in deze situatie beland zijn en ze daarmee helpt. Niemand kiest er voor om in de schulden te raken.’ Ramazan Aksit

Vrijwilligerswerk in de krachtwijken van Den Haag Betrokken vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg. Bij Royaal Thuis wordt vrijwilligerswerk enorm gewaardeerd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij Royaal Thuis. Vrijwilligers Maatjesproject De vrijwilligers van het Maatjesproject van Royaal Thuis werken nauw samen met de social workers van de afdeling Begeleiding. Zij helpen de levenskwaliteit van cliënten te verbeteren en de leefkracht onder hen te vergroten. Sumeyra Yazir manager van deze afdeling vertelt:

Word Maatje bij Royaal Thuis Voor het Maatjesproject zoeken wij vrijwilligers, maar ook deelnemers. Zoek je iemand die samen met jou wil wandelen, koken, tuinieren of je gewoon gezelschap wil houden? Of ben jij enthousiast en wil je je inzetten voor mensen die zich eenzaam voelen? Meld je dan aan voor het Maatjesproject van Royaal Thuis. Mail ons via info@royaalthuis.nl of bel 070 388 88 83.

‘De vrijwilligers van het Maatjes project ondersteunen cliënten die deelnemer zijn van het project. Zij helpen bij praktische zaken zoals tolken, boodschappen doen, het maken en bijwonen van afspraken en de administratie. De vrijwilligers ondernemen verschillende activiteiten met de cliënten. Ze voeren gesprekken, wandelen samen, drinken een kop koffie en doen spelletjes. Door onze vrijwilligers van het Maatjesproject hebben onze cliënten een sterker sociaal netwerk en worden hun mantelzorgers meer ondersteund en af en toe zelfs helemaal ontlast.’

Update03


04

Speciaal voor zorgprofessionals

Op dit moment is één op de zes mensen in Nederland ouder dan 65 jaar. Naar verwachting is over iets minder dan 15 jaar zelfs een kwart van de Nederlandse bevolking vergrijsd. Naast de stijging van het aantal ouderen, neemt ook de diversiteit onder ouderen toe. Hoe gaan specialisten en huisartsen in grote steden hiermee om? En hoe zorgen zij voor een waardig bestaan van deze grote bevolkingsgroep?

EXTRA AANDACHT VOOR...

Huisarts Amekran: ‘Ik heb het gevoel dat ik hier écht iets voor de mensen kan betekenen’

H

uisarts Ouafae Amekran heeft een praktijk in het superdiverse Laakkwartier. Hier wonen veel (migranten) ouderen en relatief veel ‘nieuwkomers’ met een westerse achtergrond. Ook is het gemiddelde inkomen er erg laag en heerst er een enorme schuldenproblematiek. Wat beweegt Amekran om juist in deze wijk praktijk te houden? Stereotypen ‘Als huisarts in opleiding werkte ik in vinex-wijken waar voornamelijk hoger opgeleide mensen wonen. Toch trok iets mij naar de zogenaamde ‘achterstandswijken’ in de grote stad. Ik heb het gevoel dat ik hier écht iets voor de mensen kan betekenen. Ik heb zelf een Marokkaanse achtergrond en vroeger heb ik vaak voor mijn ouders moeten tolken bij de huisarts. Dus ik weet hoe lastig het kan zijn. Binnen de grote steden constateer ik een enorme diversiteit, en vooral binnen de groep ouderen. Hier moet je als huisarts goed mee om kunnen gaan. Ik probeer mezelf te behoeden voor het denken in stereotypen, zoek naar de overeenkomstige behoeften van de patiënten en blijf oog houden voor de verschillen.’ Waardigheid ‘Er is steeds meer vergrijzing. Ouderen uit de grote steden hebben vaker meerdere gezondheidsproblemen en

een taalbarrière. In mijn praktijk zie ik ook veel mensen met een Poolse achtergrond die door de taalbarrière erg kwetsbaar zijn. Ik heb het vermoeden dat ze vaak te bescheiden zijn, wat risico’s met zich meebrengt. Bijvoorbeeld dat ze hierdoor de huisarts te laat inschakelen om niet lastig te zijn. Het is belangrijk dat huisartsen hier bewust van zijn, want dit obstakel heeft een grote impact op de leefwereld van een patiënt. Het maakt ze afhankelijk en zorgt ervoor dat er een stukje van hun waardigheid afgenomen wordt. Om verbinding te maken, probeer ik de communicatie af te stemmen op de patiënt, ongeacht de culturele achtergrond. Dit doe ik zodat mijn patiënten het gevoel krijgen dat ze begrepen worden. Deze extra aandacht, zorgt voor een positieve ervaring en gevoel van waardigheid bij de patiënt. Het is ook belangrijk stil te staan bij de unieke identiteit van de patiënt als individu. Dat vind ik écht rekening houden met de patiënt. Werkelijke verdieping in de patiënt is hierbij essentieel. Ik neem de tijd om te investeren in de relatie om vertrouwen te winnen, zodat ik mensen beter kan helpen.’ Proactief contact ‘Ik zie duidelijk dat er meer ouderen langer thuis willen blijven wonen of hiertoe genoodzaakt zijn. Dit is in principe geen negatieve ontwikkeling, maar er moet anders gewerkt worden.

Om een goede aansluiting op de zorg te realiseren, is goede samenwerking tussen het ziekenhuis, de thuiszorg, de huisarts en andere betrokken organisaties bij de patiënt nodig. Soms houdt dat in dat er meer zorg nodig is. Er moet wel een bepaalde regie zijn. Wat ik doe is één keer in de drie maanden proactief langs de oudere, kwetsbare patiënten gaan. Zo houd ik binding met ze. Ik geef heel veel om ouderen en vind het leuk om te doen. De werkdruk is wel enorm hoog. Ik kijk naar hoe ik mijn beperkte tijd efficiënt kan indelen en daarom kijk ik voortdurend naar hoe we de samenwerking met bijvoorbeeld thuiszorg kunnen verbeteren. Bij gezamenlijke patiënten met Royaal Thuis trekken we extra tijd uit om de manier van samenwerken te verbeteren. Korte lijnen zijn hierbij belangrijk en de patiënt wordt hiermee beter geholpen.’ Herkenbaarheid ‘Een aantal jaar geleden was ik bij de opening van Royaal Huis, een verpleeghuis en gespecialiseerde afdeling voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Dit was echt een prachtig initiatief. Ik dacht echt; “Dit is wat migrantenouderen nodig hebben!” Hier kunnen zij zichzelf zijn en hun tijd met trots en waardigheid beleven. Hét voorbeeld van diversiteit sensitieve zorg.’

Trends ouderen Den Haag: Groei migrantenouderen De komende jaren zal de groep migrantenouderen sterker groeien dan het aantal ouderen van Nederlandse komaf. Hierdoor zal ook het aandeel migrantenouderen onder de 65-plussers de komende jaren verder gaan toenemen, tot bijna 33% in 2021 (4,1 procentpunt hoger dan in 2016). Kwetsbaarheid Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2011 berekend dat 27% van alle 65-plussers kwetsbaar is. Als we ervan uitgaan dat dit percentage niet gewijzigd is en het toepassen op inwoners van Den Haag, dan zou dit betekenen dat er in Den Haag (in 2016) rond de 19.800 kwetsbare 65- plussers wonen.

SUPERdiversiteit? De stedelijke bevolking is nooit eerder in culturele, etnische en religieuze zin zo divers geweest. Het resultaat van die sterk toegenomen diversificatie is door de Amerikaanse antropoloog Steven Vertovec aangeduid met de sprekende term superdiversiteit (‘superdiversity’) Bron: Crul (2016)


05 Casemanagement dementie Royaal Thuis vindt het belangrijk dat de zorg goed aansluit op de behoefte en passend is voor mensen met dementie én diens familie en mantelzorgers. Daarom wordt naast het aanbod van trainingen en cursussen ook een casemanager dementie vanuit Royaal Thuis opgeleid. Dit is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. De casemanager van Royaal Thuis informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Steun en toeverlaat Kubra Kilinc, casemanager dementie (i.o.) bij Royaal Thuis: ‘Een casemanager wordt door zowel degene met dementie, als zijn of haar familie en mantelzorgers vaak gezien als steun en toeverlaat. Ik ben het vaste en vertrouwde gezicht voor deze groep cliënten. Vooral bij deze kwetsbare groep is een vast en vertrouwd gezicht belangrijk. Als casemanager sta je naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor

familie en mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. Zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Ondersteuning is voor mantelzorgers nodig om lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Uiteraard is er ook intensief contact met huisartsen. Dit vind ik erg belangrijk. Daarom ben ik direct mobiel bereikbaar voor huisartsen.’ Lovende reacties De reacties van de mantelzorgers en familieleden op de casemanager en de bijeenkomsten rondom dementie zijn lovend. Royaal Thuis zal de komende tijd nog meer interessante items op het gebied van dementie op de agenda zetten tijdens de geplande bijeenkomsten. De specialist ouderengeneeskunde en casemanager dementie, zullen invulling geven aan deze programma’s.

Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt

‘Ik ben direct mobiel bereikbaar voor huisartsen’ Kubra Kilinc, casemanager (i.o.) bij Royaal Thuis

DEMENTIE

Het duurt gemiddeld 14 maanden voordat de diagnose dementie wordt gesteld

Gemiddeld geven mantelzorgers 20 uur per week zorg, gedurende 5 jaar

54% van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast. Daarvan is 4% overbelast

Volg ons op social media voor het actuele aanbod aan cursussen en bijeenkomsten. Bron: www.alzheimer-nederland.nl/dementie/feiten-cijfers

Update03


06

Speciaal voor zorgprofessionals

‘Ik zou Aicha voor geen goud willen missen’

P

etronella Elkerbout woont al 26 jaar samen met haar man Edlij Elkerbout in een portiekwoning in Den Haag. Ze zijn al 45 jaar gelukkig getrouwd. Helaas is niet alles zo rooskleurig. Mevrouw Elkerbout is bedlegerig en meneer Elkerbout lijdt aan de

ziekte van Parkinson. Ze krijgen inmiddels allebei hulp van buitenaf. Royaal Thuis ondersteunt de familie dagelijks intensief met zorg. De buurvrouw Aicha speelt ook een erg belangrijke rol in het leven van ‘Tante Nel’ en ‘Oom Edlij’ als mantelzorger.

‘Naar een verpleeghuis gaan? Geen denken aan! Thuis wordt alles keurig netjes voor mij geregeld!’

M ONZE CLIENTEN AAN HET WOORD...

‘19% van werkend Nederland is mantelzorger. Eén op de zeven mantelzorgers voelt zich ernstig belast door de zorgtaak’ (Bron: https://www.iza.nl/zorgadvies/mantelzorg) Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit Utrecht

evrouw Elkerbout (80) krijgt al enige tijd zorg van Royaal Thuis. ‘En dit bevalt mij prima’, vertelt ze vol overtuiging. ‘Een aantal jaar geleden ben ik gevallen in de badkamer. De politie en ambulance moesten er toen aan te pas komen. Na een uitgebreide revalidatieperiode lig ik uiteindelijk nog steeds op bed. Het bewegen van mijn benen gaat nauwelijks. Gelukkig helpen Royaal Thuis en Aicha mij gedurende de dag

en nacht. Als er iets in de nacht gebeurt, bel ik Aicha. Zij staat dag in dag uit voor ons klaar. Ik zou Aicha voor geen goud willen missen, zij is echt als een dochter voor mij. Naar een verpleeghuis gaan? Geen denken aan! Thuis wordt alles keurig netjes voor mij geregeld! Iedere dag word ik verschoond en fris gewassen. Ik heb wel andere tijden gekend. Bij de zorgorganisatie waar ik voorheen hulp kreeg, zat ik continu onder de smetplekken.’

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau gaven in 2016 zo’n 4 miljoen personen mantelzorg. 17 procent verleent intensieve mantelzorg (langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week). Meestal zijn het familieleden: 42 procent helpt (schoon)ouders, 13 procent de partner, 6 procent een ziek kind, 20 procent zorgt voor een ander familielid. 7 procent van de Nederlanders verleent mantelzorg aan de buren. (Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mantelzorg-anno-2018-als-de-buurvrouw-zo-dement-is-dat-alleen-de-buren-voor-haar-kunnen-zorgen~bb204904/) Sociaal en Cultureel Planbureau


07 ‘Leven met Parkinson is zwaar, maar ik vind het fijn dat de zorg met Aicha samenwerkt, zo komen wij niks tekort’

M

eneer Elkerbout (79) lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hier is hij zelf achter gekomen. Hij merkte dat zijn handen regelmatig trilden en dat hij steeds minder mobiel werd. Meneer Elkerbout komt door zijn ziekte wat moeilijk uit zijn woorden, maar wil graag iets vertellen over de combinatie van zorg en mantelzorg.

‘Leven met Parkinson is zwaar, maar ik vind het fijn dat de zorg met Aicha goed samenwerkt, zo komen wij niks tekort. Als je dan ook nog eens mensen als Aicha om je heen hebt… Aicha is er één uit duizenden. En ook haar zoontje is een echte schat. Hij komt vaak bij mij op schoot zitten en helpt mij met het aangeven van dingen.’

‘Als ik niet in zou grijpen, was tante Nel er al lang niet meer geweest. Dat gaat mij aan het hart’

D

e van oorsprong Marokkaanse Aicha el Omari is moeder van vier kinderen. Sinds jaar en dag helpt zij haar buren Tante Nel en Oom Edlij, door mantelzorg te leveren. Zelf heeft ze een beetje moeite met het woord mantelzorger. ‘Ik help mijn buren gewoon. En dit doe ik met alle liefde en plezier. Ik heb van mijn geloof meegekregen dat je goed moet zorgen voor je buren. Ik maak geen onderscheid in mensen. We lopen uiteindelijk allemaal op twee benen. Voordat ik mijn buren begon te helpen, was hun situatie zeer ernstig. Tante Nel heeft twee jaar lang, dag en nacht op een sta-op stoel geslapen, ze had groene en zwarte smetplek-

Parkinson begint meestal na het vijftigste levensjaar, maar kan ook eerder ontstaan. In het begin kunnen de kenmerken zich aan één kant van het lichaam voordoen. De kenmerken nemen geleidelijk toe. (Bron: https://www.erfelijkheid.nl/ziektes/ziekte-van-parkinson)

ken over haar hele lichaam en een grote doorligwond. Als ik niet in zou grijpen, was tante Nel er al lang niet meer geweest. Dat gaat mij aan het hart. Ook de conditie van oom Edlij was erg verslechterd. Parkinson is een heftige ziekte, maar je kunt er uiteindelijk 100 mee worden! Ik ben zo blij dat ze zijn overgestapt naar Royaal Thuis. Daarna ging alles in een stroomversnelling. Binnen een mum van tijd hadden ze de hele inrichting van het huis aangepast op hun beperkingen. Alle mogelijke hulpmiddelen zijn ingezet. Dankzij de thuiszorg is de zorg voor mijn buren te dragen en doe ik het graag. Zolang ik de mogelijkheid heb, blijf ik voor mijn lieve buren zorgen.’

Circa 13% van de mantelzorgers is overspannen of ziek geworden door de mantelzorg, kreeg conflicten thuis of op het werk en kwam in de knel met de eigen zelfstandigheid. (Bron: https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psyche/vijf-feiten-over-mantelzorg/ item27933) - Auteur: Ton Bakker

Update03


08

Speciaal voor zorgprofessionals

‘Tevredenheid van onze cliënten staat voor mij op nummer één’

MEDEWERKERS MET PASSIE

Thessa Schmidt is directrice bij Kraamzorg Anne, zusterorganisatie van Royaal Thuis. Kraamzorg Anne is ruim 13 jaar actief in Zuid-Holland en heeft naar grote tevredenheid kraamzorg geleverd bij ruim 5000 gezinnen. Update ging langs bij de persoon achter Kraamzorg Anne.

Ilse van Veldhuizen Sociale benadering dementie Royaal Thuis is gestart met een intensief traject rondom dementie. Het traject voor professionals en mantelzorgers omvat een reeks voorlichtingen en activiteiten om samen met elkaar de ervaringen rondom dementie te delen en bestaande taboes te doorbreken. Ook wil Royaal Thuis haar kennis en expertise op het gebied van dementie, zowel binnen als buiten de organisatie delen. Ilse van Veldhuizen is manager van de afdeling Verpleging & Verzorging (V&V) bij Royaal Thuis. Ze deelt haar visie op dementiezorg met ons. Ontwikkelingen ‘Als je kijkt naar de trends en ontwikkelingen rondom dementie krijgen wij te maken met een verdubbeling van het aantal dementiepatiënten. Interessant voor ons is daarbij de zorg zodanig te organiseren dat deze goed aansluit op de werkelijke behoefte. We volgen dan ook met veel interesse de onderzoeken naar het dagelijks leven met dementie en welke interventies een verhoging van de kwaliteit van leven kunnen geven. Uit deze onderzoeken blijkt nu dat de sociale context van groot belang is, omdat mensen met dementie zich steeds moeilijker kunnen aanpassen naarmate de ziekte vordert.’ Sociale benadering ‘Hoe mensen met dementie zich voelen wordt niet alleen door de aandoening veroorzaakt, maar

ook door hoe ze met de veranderingen om kunnen gaan en hoe dementie de sociale relaties verandert. Bij de sociale benadering ligt de focus niet op de aandoening, maar op het verbeteren van de leefwereld van de persoon met dementie en zijn omgeving. Er zijn nogal wat factoren die het gedrag van de cliënt beïnvloeden. Door dementie wordt de cliënt geconfronteerd met het onvermogen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld innerlijke rusteloosheid, gewelddadig gedrag of ontremming ontstaan. Ook de ruimten en mensen om de cliënten heen, hebben effect op het gedrag. Als er te veel prikkels, onverwachte situaties of (drukke) mensen zijn, die te veel overnemen, uit dit zich in een verandering in gedrag van de cliënt met dementie. Dit zien we heel vaak in de praktijk.’ Juiste ondersteuning ‘We kunnen het leed van de cliënten met dementie niet voorkomen, maar we proberen het wel te verzachten door de juiste ondersteuning te bieden. Bij Royaal Thuis is er veel aandacht voor de cliënt. Wij vinden het heel erg belangrijk dat de cliënten warme zorg krijgen. Deze aandachtvolle zorg is een van de pijlers bij de opleidingen van onze medewerkers. Hiermee willen we onze medewerkers de kennis meegeven om te achterhalen welke aanpassingen nodig zijn om de kwaliteit van leven te kunnen verhogen.’

Thessa vertelt hoe zij in het vak terechtgekomen is: ‘Mijn moeder was van huis uit maatschappelijk werker in een achterstandswijk. Hierdoor heb ik heel vroeg interesse gekregen in het sociale domein. Toen ik als kraamverzorgende ging werken, vond ik het fantastisch om me in te zetten voor gezinnen met verschillende achtergronden en culturen. Op een gegeven moment wilde ik meer. Ik volgde de opleiding praktijkopleider en daarnaast volgde ik nog een aantal andere aanvullende opleidingen. Ik werd zorgmanager en later in mijn loopbaan algemeen directeur.’ Praktijkervaring ‘Juíst omdat ik het vak kraamzorg van dichtbij heb meegemaakt, weet ik waar je als kraamverzorgende tegenaan loopt en wat haalbaar is als je als directie bepaalde veranderingen inzet. Door mijn praktijkervaring heb ik daar goed zicht op. Dit wil niet zeggen dat ik het dan allemaal weet. Om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de kraamzorg, volg ik alle zorginhoudelijke cursussen die de kraamverzorgenden ook volgen en neem ik deel aan allerlei netwerkbijeenkomsten.’ Tevredenheid ‘Wij zijn ons bij Kraamzorg Anne het afgelopen jaar meer gaan verdiepen in hoe we onze cliënten nog beter kunnen bedienen. De tevredenheid van onze cliënten staat voor mij op nummer één. Wij luisteren tijdens de intake naar de wensen en behoeften van de cliënt,

om bij aanvang van zorg de beste match te kunnen maken. Ook houden wij op de derde dag van de zorg een telefonische evaluatie om te kijken of de kraamzorg voldoet aan de wensen en behoeften. Op het moment dat dit niet zo is kunnen wij hierop inspelen door bijvoorbeeld het inzetten van een andere kraamverzorgende. Maar wij doen nog veel meer voor onze cliënten. Zo hebben wij bijvoorbeeld een actie opgezet voor het inzamelen van babyspulletjes voor gezinnen die weinig financiële middelen hebben. Daar hebben we heel veel positieve reacties op gekregen. Zo kunnen we meer betekenen voor onze cliënten.’ Samenwerking ‘Bij Kraamzorg Anne vinden we een goede samenwerking erg belangrijk. Door goede afstemming met verloskundigen en andere ketenpartners is het mogelijk de kraamvrouw nog beter ondersteunen. Zo hebben wij samen met Ella Verloskundi-

gen het project ‘Samen voor jou’ gelanceerd. Dit is een innovatief project waarbij de kraamvrouw ruim van tevoren de mogelijkheid krijgt om nauw kennis te maken met de toekomstige kraamverzorgenden. In de reguliere kraamzorg maak je pas kennis met je kraamverzorgende na de bevalling. Er is wetenschappelijk bewezen dat er veel gezondheidsvoordelen zitten aan het leren kennen van de kraamverzorgende in een vroeg stadium. Hierdoor ontstaat vaak een perfecte match!’ ‘Het komend jaar ligt mijn focus op nog meer samenwerking met verloskundigen en ketenpartners. Een leuk nieuwtje is dat we nu bezig zijn een coöperatie op te richten waar verschillende kraamorganisaties bij aangesloten zijn. Dit zorgt voor betere inrichting van de integrale geboortezorg en met deze gezamenlijke inzet verhogen we de kwaliteit. Alles om de kraamvrouw een fijne kraamperiode te bieden.’

‘Een leuk nieuwtje is dat we nu bezig zijn een coöperatie op te richten waar verschillende kraamorganisaties bij aangesloten zijn. Dit zorgt voor betere inrichting van de integrale geboortezorg en met deze gezamenlijke inzet verhogen we de kwaliteit. Alles om de kraamvrouw een fijne kraamperiode te bieden’


09 Liefde voor het leven: Zorg voor mensen met dementie te verminderen en levensgeluk te vergroten. Ik probeer als het ware de kwaliteit van het leven en het levensgeluk van mensen met dementie te vergroten. Dit is ook wat Royaal Thuis doet met het vergroten van de leefkracht.’

Frans Hoogeveen is werkzaam als ouderenpsycholoog, met als specialisatie psychogeriatrie. Hij heeft veel boeken en artikelen geschreven om zijn kennis en expertise op dit vakgebied te delen.‘Ik ben met Royaal Thuis in contact gekomen doordat zij als organisatie dementie als speerpunt hebben. Tevens is hun bestuurder specialist ouderengeneeskunde en heeft zij speciale aandacht voor dementie en in het bijzonder bij migrantenouderen.’

Dementie & Lerend vermogen Door middel van scholing en coaching stelt Frans zijn kennis en expertise op gebied van dementie en psychogeriatrie beschikbaar. Hij is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een e-learning module, waarin Royaal Thuis geïnteresseerd is. Met deze module leren de gebruikers over de intacte geheugenfuncties en het lerend vermogen van mensen met dementie. In deze Update vertelt Frans over zijn ervaring op het gebied van dementie. Dementie & Levensgeluk ‘Al vanaf het begin dat ik in de ouderenzorg werk (1990) zet ik mij in voor mensen met demen-

Dementie & Psychogeriatrie ‘Naast het werken met mensen met dementie doe ik allerlei andere projecten. Tot vorig jaar was ik lector psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool. De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd. Wat je jezelf afvraagt is dan welke geheugenfuncties je nog

tie. Daar ligt ook echt mijn hart en dat laat ik nooit meer los. Een van de specifieke onderwerpen waar ik mij mee bezig houd is het lerend vermogen bij dementie. Het idee hierachter is dat dementie een proces is. Dementie wordt erger als iemand het heeft. In het begin zijn er nog relatief veel mogelijkheden en heel weinig beperkingen. Maar naarmate de dementie vordert, worden de mogelijkheden steeds kleiner en de beperkingen steeds groter. Maar er zijn áltijd mogelijkheden! Dit maakt het werk met mensen die dementie hebben voor mij zo fascinerend. Vanaf het moment dat dementie geconstateerd wordt, komt er palliatieve zorg bij kijken. Je probeert het lijden

Veel familieleden en zorgverleners weten niet dat de mensen met dementie nog goed in staat zijn om nieuwe dingen te leren. En dat terwijl dit lerend vermogen een enorme invloed heeft op de kwaliteit van leven van de persoon in kwestie en zijn omgeving. In het boek ‘(Op) nieuw geleerd, oud gedaan, wordt uitgelegd wat er in de hersenen gebeurt bij dementie en hoe het kan dat mensen met dementie nog kunnen leren.

kunt benutten bij mensen met dementie? Wat is nog intact? En wat als mensen dingen niet meer kunnen die ze vroeger wel konden? Hoe kun je ze dat opnieuw aanleren? Buitenstaanders denken vaak dat dit niet mogelijk is. Maar dat is niet zo, want het is een proces. Je moet altijd kijken naar wat je wél kunt bereiken. Het resultaat is dan zeer verassend. Leren werkt bij mensen met dementie anders dan bij mensen zonder dementie. Leervormen die goed werken bij mensen met dementie, zijn leervormen, waarbij niet of maar in beperkte mate gebruik gemaakt wordt van het geheugen. We noemen dit ook wel onbewuste of automatische leervormen.’

Dementie & Denkbeeld ‘Sinds 2009 ben ik hoofdredacteur van het blad Denkbeeld, een praktijkgericht tijdschrift voor Psychogeriatrie. Bij alle artikelen die ik schrijf stel ik mijzelf de vraag: “Wat heeft de persoon die werkt met mensen met dementie hier aan? Het is een populairwetenschappelijk vakblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat. Denkbeeld schenkt aandacht aan de oudere mens en de problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit. We besteden ook veel aandacht aan diversiteit’ Frans Hoogenveen blijft met zich met passie inzetten om zijn kennis over psychogeriatrie te delen met iedereen die er mee te maken heeft.

Aanvullend op het boek ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ zijn filmpjes gemaakt waarin deskundigen, mensen met dementie en hun begeleiders laten zien hoe het lerend vermogen werkt en wat het effect kan zijn. Op de website www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl zijn deze filmpjes te bekijken.

Voor veel mensen, vooral ouderen, is dement worden een schrikbeeld. Je geheugen verliezen, op den duur je partner en kinderen niet meer herkennen, opgenomen worden in een verpleeghuis; je moet er niet aan denken. Leven met dementie is geschreven voor iedereen die zich wel eens afvraagt of hij of zijn partner dement begint te worden. Het boek is vooral bedoeld voor mensen die leven met een partner of familielid die de ziekte al heeft.

Update03


10

Speciaal voor zorgprofessionals

Over het boek

A

nniek Kramer en Marcelle Mulder hebben een boek geschreven over dementie, vanuit hun persoonlijke ervaringen. Beiden werkzaam in de zorg en ervaringsdeskundigen. Het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie’ geeft een korte maar heldere uitleg over wat dementie met iemand doet.

Anniek Kramer

Op bezoek bij een dierbare met dementie Royaal Thuis heeft extra aandacht voor dementie. Update ging daarom in gesprek met schrijfster en dementie blogger, Anniek Kramer. Samen met Marcelle Mulder heeft zij het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie geschreven’. Anniek is naast schrijfster ook coach en beleidsadviseur op gebied van HR. Via vrijwilligerswerk kwam zij in aanmerking met dementie.

R

oyaal Thuis is in 2017 gestart met een intensief traject rondom dementie. Het traject voor professionals en mantelzorgers omvat een reeks voorlichtingen en activiteiten om samen met elkaar de ervaringen rondom dementie te delen en taboes te doorbreken.

en veranderde haar gedrag. Mijn vader zorgde voor haar totdat hij ziek werd. Ik heb haar toen naar een verpleeghuis moeten brengen. Ook mijn vader ging achteruit. Tijdens mijn bezoeken aan hen was het steeds weer zoeken naar manieren om er een zinvol samenzijn van te maken.’

Levensboeken ‘Mijn eerste ervaring met dementie was bij een woonzorgcentrum waar ik als vrijwilligster werkzaam was. Ik hielp met allerlei activiteiten zoals bloemschikken en voorlezen. Ik heb hier ook geholpen met het opzetten van een levensboek. Daarin leg je allerlei informatie over de persoon met dementie vast, het liefst al voordat deze persoon verhuist naar een verpleeghuis. Het is voor de zorg een prettige manier om nieuwe bewoners goed te leren kennen’.

Cultuur en schaamte ‘Ik ben bezig met het schrijven van een tweede boek. Daarvoor interview ik mantelzorgers onder andere over schaamtegevoel. In dat kader bezocht ik Royaal Thuis, waar ik een Marokkaanse mantelzorger interviewde. Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor mantelzorgers en mensen met dementie die een cultureel diverse achtergrond hebben. Zij kennen de ziekte vaak niet en hebben moeite om goede hulp te vinden. Veel gevoelens bij dementiezoals verdriet en onmacht - zijn universeel en staan los van cultuur of achtergrond, maar bij migranten speelt schaamte vaak een grotere rol. Er wordt door hen veel minder gesproken over dementie, waardoor er ook

Zinvol samenzijn ‘Op een gegeven moment kreeg mijn moeder de diagnose dementie. Het begon met het herhalen van vragen. Langzaam ging haar geheugen achteruit

Anniek vertelt: ‘Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn. Hoe zal het gaan? Wat moet je zeggen? Het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie’ biedt je handvatten en inspiratie om van zo’n bezoek een fijn en waardevol samenzijn te maken. Het boek helpt je over de drempel.’ De auteurs geven in het boek eerst een korte en heldere uitleg over wat demen-

tie met je naaste kan doen en hoe het de relatie tussen jullie kan veranderen. Het tweede deel van het boek staat vol ideeën, verdeeld over verschillende thema’s, die je inspireren om écht contact met elkaar te maken. Denk aan muziek, verhalen, kunst, natuur, eten en drinken en bewegen. Anniek is inmiddels begonnen aan haar tweede boek. Waar dat over gaat, houden wij nog even geheim! Anniek: ‘Zelf had ik het boek graag gelezen tijdens de zorgperiode voor mijn ouders. Mijn droom is daarom dat zorginstellingen dit boek cadeau geven aan de naasten van alle mensen met dementie.’ Geïnteresseerd in alles wat met dementie te maken heeft? Abonneer je dan op de blog van Anniek. www.dementienl.wordpress.com

minder kennis over is. Daarnaast kan de taal een belemmering zijn, zeker als een migrant die dementie krijgt, de Nederlandse taal ineens vergeet en terugvalt op de moedertaal. Royaal Thuis is een zorgverlener die dan de juiste hulp kan bieden. Er is expertise op gebied van dementie en er zijn zorgverleners met verschillende culturele achtergronden in dienst.’ Mantelzorgers vs. zorggevers ‘Het begrip ‘mantelzorger’ is ingeburgerd in de samenleving. Ik noem deze mensen liever ‘zorggevers’. Ze geven gratis zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met diegene die zorg nodig heeft. Royaal Thuis heeft professionele zorgverleners in dienst, die met hun hart op de goede plaats, hun hulp verlenen.’ Leefplezier v.s. leefkracht ‘Bij Royaal Thuis staat dementie hoog op de agenda. Met een specialist ouderengeneeskunde en een casemanager dementie in huis proberen zij de medewerkers en mantelzorgers te helpen om nog beter met dementie om te gaan. Ook

het culturele aspect komt aan bod tijdens de verschillende bijeenkomsten en trainingen. Op deze manier geven zij hun cliënten een zetje in leefkracht. Enige tijd geleden blogde ik over de Leyden Academy, die onderzoek doet naar leefplezier. Leefplezier heeft alles te maken met kwaliteit van leven. Bij het gedachtegoed van leefplezier, draait het om één vraag: Hoe bereiken we dat iemand het

naar de zin heeft in het leven en dat zoveel mogelijk houdt, ook als hij of zij afhankelijk wordt van anderen. Dat doe je door anders te kijken, anders te denken en anders te doen. Bij Royaal Thuis vinden ze dat belangrijk. Het is een mooi uitgangspunt als je bij het zorg verlenen uitgaat van leefplezier. Ook voor het personeel betekent dit plezieriger werken.’


11 Banenmarkt Escamp

G

eef de Haagse jongeren een kans! Oรณk de jongeren uit de probleemwijken, waar hoge jeugdwerkloosheid heerst. Dat was het motto van

Royaal in de buurt

de banenmarkt in Escamp. Royaal Thuis was aanwezig met een goedgevulde stand en heeft verschillende jongeren gesproken over het werken in de zorg.

Informatiemarkt De Mussen

I

n april stond Royaal Thuis op de informatiemarkt van De Mussen. Op dit jaarlijks georganiseerde evenement waren maar liefst 21 fantastische organisaties aanwezig van verschillende sectoren. Het doel van de informatiemarkt was om de bezoekers kennis te laten maken met alle organisaties en met elkaar te kunnen verbinden. Als oudste buurtcentrum van Nederland speelt

De Mussen al bijna een eeuw een rol van betekenis voor opeenvolgende generaties in de Schilderswijk. Anno 2018 is De Mussen een eigentijds en bruisend centrum in het hart van de wijk. Net als Royaal Thuis probeert De Mussen een verschil te maken voor de 1800 buurtbewoners van alle leeftijden en diverse achtergronden die wekelijks De Mussen bezoeken.

Bijeenkomst ouderdom en dementie

R

oyaal Thuis organiseerde in samenwerking met Stichting El Moustaqbal een bijeenkomst ouderdom en dementie voor migranten. Wijkverpleegkundige en casemanager (i.o.) van Royaal Thuis gaf

de bezoekers nieuwe inzichten door o.a. praktijkvoorbeelden te geven over ouderen met dementie. De deelnemers hebben hierdoor kennis opgedaan over dementie en haar verschillende vormen. Lees verder op pagina 05.

Toekomstmarkt Den Haag

R

oyaal Thuis denkt aan de toekomst van studenten want zij zijn de toekomst van onze stad! Daarom waren wij aanwezig bij de Toekomstmarkt in Den Haag. Hier kregen studenten uit het 4e

jaar van de Haagse Hogeschool de kans om hun droombaan te vinden. Bij Royaal Thuis hebben wij verschillende vacatures voor droombanen! Zie voor actuele vacatures: www.royaalthuis.nl/werken-bij

Update03


Speciaal voor zorgprofessionals

Dit is Leefkracht Leefkracht is alles wat ervoor zorgt dat iemand zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed voelt. Daarom zorgen wij er bij Royaal Thuis, in samenwerking met mantelzorgers, de buurt en zorgverleners voor dat wij de leefkracht van onze cliënten behouden en versterken. Dat doen wij door preventief te handelen en innovatieve oplossingen te bieden. Elke dag verleent en organiseert ons cultureel diverse team aandachtvolle zorg voor mensen in de krachtwijken van Den Haag.

Wij bieden:

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s!

• Verpleging & Verzorging • Huishoudelijke hulp

Contact

Missie In samenwerking met mantelzorgers, de buurt en zorgverleners, verleent en organiseert ons cultureel diverse team van professionals aandachtvolle zorg; alles om de leefkracht van onze cliënten te behouden en versterken.

Ontstaan Royaal Thuis is een Haagse thuiszorgorganisatie, opgericht in 2010. Ruim 200 medewerkers staan klaar voor de cliënten van Royaal Thuis.

Onze cliënten Momenteel bedienen wij kwetsbare burgers en gezinnen in de regio Haaglanden, in het bijzonder in de krachtwijken: Centrum, Escamp, Laak en Segbroek. We zijn sterk in deze wijken door onze aanwezigheid en laagdrempelige aanpak.

Diensten Royaal Thuis biedt wijkverpleging, verpleeghuiszorg thuis, palliatieve zorg, maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke ondersteuning, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk.

• Individuele begeleiding

Royaal Thuis Televisiestraat 3 2525 KD Den Haag T: 070 - 388 88 83 F: 070 - 388 86 09 www.royaalthuis.nl info@royaalthuis.nl

Royaal Thuis Royaal Thuis levert cultuursensitieve thuiszorg aan thuiswonende hulpbehoevenden met lichte tot zeer zware zorgzwaarte. Onze ambitie is om de zorg en welzijn aantoonbaar te vernieuwen en verrijken.

Instagram.com/royaalthuis FB.com/royaalthuis

in

@RoyaalThuis royaal-thuis

Update 03  
Update 03  
Advertisement