Page 1

Driemaandelijks tijdschrift - jaargang 3 / nr 4 - november 2011

Dit tijdschrift is een uitgave van:


Editoriaal Hoofdredacteur M. Beullens Redactie: TPV & Koudbloed Koepel E. De Smidt J. Galicia K. Yang D. Remaut D. Wantz B. Van De Casteele Foto’s: Archief TPV, e.a. Vormgeving E. De Smidt Drukwerk Albatros Printing bvba Driemaandelijks tijdschrift V.U.: H. De Gezelle, Voorzitter TPV Trekpaard Promotie Vlaanderen vzw Hulstraat 15, 9890 Asper web: www.trekpaardpromotie.be mail: info@trekpaardpromotie.be rek.nr: 737-0250980-84 Koudbloed Koepel vzw tel: 0473/478251 web: www.koudbloedkoepel.be mail: info@koudbloedkoepel.be rek. nr: 001-5798039-37 Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteurs en de uitgever. Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld. Indien deze toch onjuistheden blijkt te bevatten, kunnen uitgever en auteurs daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2

Beste TPVers, Beste vrienden,

Welkom op ons derde teerfeest. Op ons teerfeest nemen we afscheid van het voorbije werkjaar en starten we het nieuwe jaar. We zijn naar Asper afgezakt omdat het hier begonnen is voor TPV en we hebben hier nog steeds onze maatschappelijke zetel. We gaan hier niet al onze voorbije activiteiten opsommen doch slechts een tweetal ‘bijzondere’ vermelden. Als eerste denk ik hierbij aan ons bezoek aan de paarden-happening ‘Titanen der Rennbahn’ in Brück. Ik denk te kunnen zeggen in naam van alle deelnemers dat, wat we daar gezien hebben aan paardenspektakel de moeite was om deze verre trip in een ‘comfortabele’ bus te ondernemen. Het heeft ook geleid tot het idee om volgend jaar met een TPV delegatie deel te nemen. De voorbereidingen voor deze onderneming zijn reeds begonnen. Wat ik ook wil aanhalen is ons weekend aan zee in Oostduinkerke. Gesteund door de vele positieve reacties, kunnen we spreken van een prachtig geslaagd weekend. Ondanks het regenweer werd er uren gezocht in de duinen naar een ‘hoefijzer’ en één van onze bestuursleden herhaalde ontelbare keren in de gietende regen bij de BBQ dat we hat allemaal deden ‘voor onze hobby’. We hopen dat we nu definitief in de Witte Burg ons jaarlijks weekend kunnen organiseren en we bedanken hierbij ook het gemeentebestuur voor de logistieke steun. Zoals ook het voorbije winterseizoen, gaan we deze winterperiode opvullen met allerlei cursussen, gaande van mencursussen tot kapcursussen en clinics op verschillende locaties. Voor een overzicht van andere activiteiten verwijs ik graag naar de foto’s die hier geprojecteerd worden en een heus beeldverslag geven van het afgelopen jaar. Prentjes zeggen zo niet nog meer dan woorden en zijn veel aangenamer dan een lange speech! Bedankt Jurgen! Uiteraard is het vandaag ook weer het moment om onze menners en ruiters in het ‘bier’ te zetten. Ook dit jaar kon er op alle manifestaties meegedongen worden naar de De Geyter-TPV-cup, waarvoor speciale dank aan Luc De Geyter, Manu De Landtsheer en de firma Kerckhaert voor hun milde sponsoring van dit gebeuren. Ik geef straks graag het woord aan Jurgen voor de stand van zaken! Verder wil ik ook al onze sponsors bedanken voor hun essentiële steun aan TPV, alle bestuursleden voor hun niet aflatende inzet voor de vereniging en jullie allen voor jullie aanwezigheid om er hier samen een gezellige avond van te maken. Herman De Gezelle Voorzitter TPV

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE


Inhoud november ‘11 Dossier

Schleswiger trekpaard

Verslagen

Teerfeest Weekend Oostduinkerke Wandeling Steenhuffel Op bezoek bij Willy Hooft Boomslepen in Baarle Nassau Nacht van het Paard

Activiteiten

Overzicht cursussen

Medisch

Praktische kijk op ontwormen

Rassen

MĂŠrens

4 9 11 17 22 24 26 20 18 28

3


D O S S I E R

Het Schleswiger trekpaard, uit het noorden van Duitsland Het Schleswiger trekpaard is afkomstig uit het noorden van Duitsland en behoort qua grootte en gewicht tot de middenklasse van de trekpaarden. Vroeger werd het vooral ingezet als werkpaard, maar omwille van de mechanisatie in de landbouw staat het nu op de lijst van de bedreigde huisdierrassen in Duitsland.

Historiek

De moderne Schleswiger heeft eigenlijk een relatief recente geschiedenis. De Schleswiger werd waarschijnlijk gekweekt in de tweede helft van de jaren 1800. Vele verschillende rassen, zoals Oldenburg, Holstein en Suffolk Punch, werden gebruikt voor het tot stand komen van het ras, maar men was niet helemaal succesvol in het creëren van een nieuw ras met de gewenste eigenschappen tot men rond 1862 de Jutlander introduceerde door invoer van enkele Jutland hengsten uit Denemarken. Men kan dan ook concluderen dat de directe voorouders van de Schleswiger wellicht de Jutlanders zijn. Sinds 1930 zijn vrijwel alle Schleswiger paarden gerelateerd aan de

‘Oppenheim’ zoon Munkedal die vanuit Denemarken ingevoerd werd. In 1888 werd beslist de bestaande fokkersverening ‘Schleswig-Holstein’ te splitsen en het fokken van warmbloed en koudbloed Schleswiger te scheiden. In 1891 werd de officiële vereniging ‘Kaltblutzuchtvereine Schleswig-Holsteins’ opgericht. Het brandmerk met de letters ‘V.S.P.’ in een ovaal wordt nog steeds gebruikt als raserkenning op het rechterachterbeen. Het absolute hoogtepunt van het ras werd bereikt na de Tweede Wereldoorlog, rond 1949. Het stamboek had toen 25.000 merries en 450 hengsten geregistreerd. Maar zoals alle trekpaardenrassen, kreeg ook het Schleswiger trekpaard zware klappen ten gevolge van de ver doorgedreven mechanisatie in de landbouw in de vijftiger en zestiger jaren van de 20ste eeuw. Het absolute dieptepunt werd bereikt in 1976 en er waren toen slechts 35 merries en 5 hengsten geregistreerd. De stamboekvereniging werd dat jaar ontbonden en het stamboek kwam onder de Schleswig-Holstein/Hamburg koepel. In 1991 werd de vereniging ‘Verein Schleswiger Pferdezüchte’ (VSP) opgericht met als hoofddoel het behoud van het ras. Momenteel telt de vereniging ongeveer 200 leden. Het aantal geregistreerde merries is ongeveer 200 en een 30-tal hengsten zijn erkend. Niettegenstaande de inspanningen van de vereniging staat de Schleswiger nog steeds op de lijst van de bedreigde soorten van huisdieren van ‘Gesellschaft für bedrohte Haustierrassen’ (GEH) in Duitsland.

4

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE


Rasbeschrijving

De Schleswiger is een medium-zwaar trekpaard met een stokmaat tussen 1,54 en 1,62 m. De merries zijn gemiddeld 1,56 m en de hengsten zijn iets groter en rond 1,58 m. Het hoofd is kort met een breed voorhoofd en recht profiel. De nek moet goed geproportioneerd zijn, de rug moet kort zijn en veel bespiering tonen. De benen zijn sterk, met sterke droge gewrichten en niet overmatig behaard. De ronde hoeven moeten voldoende groot en van goede kwaliteit zijn.

De meeste Schleswigers zijn vos, uitzonderlijk treft men zwarte, bruinschimmel of bruine Schleswigers aan. De Schleswiger is een uitstekende beweger met een verbazingwekkende stap en draf. De Schleswiger heeft een goed en rustig karakter en is steeds bereid om te leren. Ze zijn veelzijdig, zeer wendbaar en hebben een groot uithoudingsvermogen. Het is een ras dat gemakkelijk is in het onderhoud en problemen met voeding zijn vrijwel onbekend bij dit ras.

advertentie

5


Voorkomen en gebruik

Het belangrijkste verspreidingsgebied is de meest noordelijke staat van Duitsland, Schleswig-Holstein, waar het ook zijn naam aan dankt. Daarnaast wordt het ook in beperkte mate gefokt in de deelstaat NederSaksen en werden enkele dieren verkocht naar andere deelstaten. De Schleswiger werd in de eerste plaats gefokt als werkpaard voor gebruik in de land- en bosbouw. Maar ook in de industrie, in het leger en in brouwerijen werd er gebruik gemaakt van dit ras. Momenteel wordt het voornamelijk gebruikt als recreatiepaard, maar ziet men het ook terug verschijnen in de bosbouw, in boomkwekerijen en in de landbouw in het algemeen. De vereniging ‘Verein Schleswiger Pferdezüchte’ (VSP) organiseert samen met het stamboek SchleswigHolstein/Hamburg elk jaar een hengstenkeuring, wedstrijd en shows voor merries en een veulenkeuring. Ze gaan ook elk jaar op bezoek bij één of enkele leden van de VSP waar dan demonstraties met Schleswiger paarden georganiseerd worden. Regelmatig richten zij ook excursies in naar het buitenland met bezoeken

6

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

aan koudbloedpaardenwedstrijden of –shows of naar koudbloedfokkers, zoals bv. naar de hengstenkeuring van het Nederlands Trekpaard, bezoeken aan ‘Breton’fokkers in Bretagne, enz. Misschien kunnen we hen ook eens uitnodigen voor onze show en wedstrijd in Gent, niet?

Verdere info kan je ook vinden op: www.schleswiger-kaltblut.de Met dank aan Laura Heide voor de foto’s www.lauraheide.net


advertentie

7


Royal Kerckhaert Horseshoe Factory - Laagstraat 3, 9140 Temse, Belgium Contact: Filip Helleputte - Tel.: +32 (0) 475 276826 - fhelleputte@kerckhaert.com - www.kerckhaert.com

advertentie

8

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE


verslagen

Geslaagd teerfeest op 29 oktober Alle ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagd feest van te maken: Een schitterende nazomerdag, een parochiezaal, een traiteur die voor de innerlijke mens zou zorgen, een ‘strategische’ drankvoorraad om de dorstigen te laven, een dj die voor ambiance zou zorgen en niet te vergeten een opkomst van 60 leden die dit allemaal live wilden meemaken.  

De bewuste avond gingen vier dames voor de aanvang van het feest aan de slag om de laatste voorbereidingen te treffen. Eerst werden tafels en stoelen aangehaald en daarna volgden de schikking en  de aankleding van de tafels. Gelukkig had ‘onze’ Monique (Monique Beullens voor de niet-ingewijden) ook deze keer weer  aan alles gedacht, tot takjes klimop om toch een enigszins groen accent te geven aan de tafels en een ketting theelichtjes voor de gezelligheid. Intussen tekende ook de dj present en klonk er al vlug een vleugje achtergrondmuziek en was het voor ons de hoogste tijd om de laatste hand aan het aperitief te leggen en de rest van het drankaanbod. De frigo’s werd leven ingeblazen en steevast opgevuld met flesjes drank die uit de kelder moesten worden aangerukt en waar meerdere acrobatische bewegingen aan te pas kwamen  om deze ongehavend in de keuken te krijgen, menigeen heeft kennis gemaakt met het kelderplafond en daags nadien zullen er wel spiertjes geprotesteerd hebben.   Om kwart voor zeven vervoegde de traiteur het gezelschap met het reuzespeenvarken. Al gauw stond de ganse keuken vol met allerlei lekkers.  Een beetje later kwamen ook de eerste gasten aan en kon het feest beginnen. Druppelsgewijs liep de zaal vol en werd er  een glaasje geheven. De sangria vloeide rijkelijk en de chipjes en olijven gingen vlot binnen.  De sfeer zat er al vlug in.

Voor de meeste genodigden werd het een blij weerzien na het weekend aan zee midden september en er werd druk ‘bijgebabbeld’. Om 20u nam de voorzitter het woord voor de obligate speech en werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de De Geyter Cup en Spel zonder Grenzen. Ondertussen legde de traiteur de laatste hand aan het varken. Jammer genoeg kregen we net op dat moment te kampen met de weerbarstige elektriciteitsvoorziening van de parochiezaal en werd al snel  duidelijk dat we nog efkes geduld zouden moeten uitoefenen alvorens het eerste bord geserveerd kon worden. Het was ruim 21u toen het eetfestijn eindelijk van start kon gaan. Het geduld werd beloond. Na een eerste ronde kwam er een tweede ronde voor de liefhebbers en ondertussen werd menig glaasje gedronken.

De dj liet een ganse rij dansmuziek aanrukken en algauw stonden de jongsten van het gezelschap menig danspasje ten beste te geven. Intussen konden dessertliefhebbers nog een potje rijstpap of chocomousse verorberen en een kopje koffie drinken. Niemand bleef op zijn honger zitten. Het werd een geslaagd teerfeest en om 00.30 viel het doek definitief en werd alles netjes opgeruimd. Dank aan alle deelnemers en tot ziens op één van de volgende evenementen. Hartelijk dank aan onze sponsors  de heren Manu De Landtsheer (Brouwerij Malheur), Luc De Geyter en Filip Helleputte (Kerckhaert) voor het welslagen van deze avond !!!!!  Uw reporter van dienst: Katia Yang

9


Na de de Voorzitter, nam Jurgen Galicia het woord :

DE GEYTER-TPV PROMO CUP 2011

In 2010 zijn we gestart met de eerste editie van de De Geyter-TPV promo cup. Op zes locaties hebben we toen het parcours kunnen opstellen. Dit jaar hebben de deelnemers door het onvoorzien wegvallen van enkele wandelingen, maar viermaal het parcours kunnen rijden. Desondanks dat er dit jaar dus minder mogelijkheden waren om het parcours te rijden, waren er wel opvallend meer deelnames! Dit geeft wat extra spanning i.v.m. het eindklassement. We telden 33 verschillende deelnemers die in aanmerking komen voor de TPV Cup. De voorbije weken heb ik de personen die bij de eerste drie eindigden in hun reeks - enkelspan, dubbelspan of bereden - gecontacteerd om hun gewicht door te geven, om voldoende bakken Malheur te kunnen bestellen. Voor ik overga tot het afroepen van de officiële uitslag wil ik nog de mensen bedanken die geholpen hebben tijdens het opzetten en afbreken van het parcours op de verschillende locaties, gelukkig waren er altijd mensen die bereid waren om mee te helpen. Ook een woord van dank aan mijn twee collega juryleden die mij altijd bijstonden en mij ook moeten vervangen hebben omdat ikzelf, voor TPV, op een andere locatie meereed, Filip Helleputte en Didier Criel bedankt voor jullie hulp! Tenslotte wil ik ook drie van onze sponsors even extra vernoemen, namelijk Luc De Geyter van De Geyter Bouw, door zijn steun konden we de TVP cup organiseren en Brouwerij De Landtsheer van Malheur bier en Kerckhaert die voor de prijzen zorgden! Bedankt allemaal. De uitslagen : Dubbelspan 1 Paul De Kimpe 2 Luc De Geyter 3 Jos Vervondel

Punten 28 18 10

Malheur 7 bakken

Enkelspan 1 Walter De Smet

20

5 bakken

Bereden 1 Karolien Van Cortenberg 30 2 Jolien Schreurs 18 3 Lieke Dielissen 7 3 Babette Misplon 7

gebracht, groeide stilaan uit tot een concreet plan. Didier werd belast met het bedenken van proeven en het uittekenen van een parcours. Vervolgens maakte hij al de hindernissen zelf bij hem thuis. Ik weet niet hoeveel keren hij de proef met het glas Malheur zelf thuis geprobeerd heeft tijdens de avonden dat hij aan het Spel Zonder Grenzen gewerkt heeft?! Didier, namens het ganse bestuur wil ik u bedanken om dit SZG “op poten” te zetten. Er namen niet minder dan 20 personen deel aan het Spel Zonder Grenzen. Door een communicatiefout hebben verschillende mensen niet kunnen deelnemen omdat ze nog stonden te wachten om deel te nemen aan het kegelparcours en het SZG reeds gestopt werd. Onze excuses hiervoor. In 2012 komt er zeker een herkansing! Gaan we nu over tot de officiële uitslag en prijsuitreiking. Een kleine opmerking – anders dan bij de TPV De Geyter CUP, waar alleen effectieve leden kunnen meedingen naar een plaats in het eindklassement – stond het eindklassement van SZG open voor elke deelnemer! Dubbelspan 1 Ludo Claeys 2 Luc De Geyter 3 Paul De Kimpe

Punten Tijd 12 01:13,9 12 01:42,4 12 01:43,7

Enkelspan 1 Walter De Smet

12

01:37,7

Bereden 1 Melissa De Craeye 12 2 Henk Schreurs 12 3 Zander Henckens 12 3 Marnic Broodcoorens 12

01:17,0 01:49,0 02:02,0 02:02,0

4 bakken Paul

Walter

Karolien

Ludo

Spel Zonder Grenzen – Oostduinkerke ‘11

Nieuw dit jaar was de organisatie van een Spel Zonder Grenzen (SZG) voor paard en ruiter of menner tijdens ons weekend aan zee. Wat tijdens de eerste vergadering van TPV in het begin van het jaar als idee op tafel werd

10

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE


verslagen

Weekend Oostduinkerke Voor ons weekend aan zee trokken we dit jaar van 16 tot 18 september naar de terreinen van de Witte Burg te Oostduinkerke. Dankzij de toelating en de logistieke steun van de gemeente Koksijde konden we opnieuw gebruik maken van deze uitermate geschikte locatie voor een paardenweekend aan zee. Toekomen en alles in gereedheid brengen (tent opzetten, weide afspannen) kon reeds vanaf vrijdagmiddag, mede dankzij Jurgen, Filip en Didier die reeds de nodige voorbereidingen ter plekke getroffen hadden. En zoals Filip het zo mooi verwoordde, ook al regende het dat het goot tijdens de BBQ, “het is allemaal voor onze hobby”! Hierbij het verslag door Karolien Van Cortenberg: Vrijdagavond vertrokken we al richting Oostduinkerke. Verschillende ruiters en menners hadden hetzelfde idee en er stonden al best wat tentjes en weitjes op bij onze aankomst. Na het gebruikelijke knoeien met de tent en ‘s nachts kou lijden erin, stonden we zaterdag fris klaar voor een tocht langs de duinen en over het strand. De temperatuur was laag maar op het strand viel het best mee. Sommige ruiters konden niet genoeg krijgen van de wandeling en lieten daarom materiaal en hoefijzers verspreid achter zodat we nog eens de hele weg konden overdoen in een poging deze terug te vinden. Wanneer we terug op het kampement waren aangekomen en de paarden wat gerust hadden, zijn we gaan paardenvoetbal spelen. Jammer genoeg begon het ‘s avonds tijdens de BBQ fel te regenen en dus was iedereen al vroeg zijn tent in (die al dan niet onder water stond). Zondagochtend kon het kegelparcours voor de laatste keer gereden worden. Nadien trokken we weer naar het strand om pootje te baden in zee. Bij terugkomst begon het weer te gieten en vertrok iedereen richting huis. Een leuk weekend, maar de weergoden waren ons helaas niet gunstig gezind! Het was desalniettemin een zeer geslaagd weekend! Dit blijkt ook uit de reacties die we mochten ontvangen van onze deelnemers en waarvan we op de volgende pagina’s een bloemlezing geven.

11


Wat kan je verwachten als je met twee trekpaarden, een koets en een weekendtas naar zee trekt? We hadden geen idee. De eerste kennismaking met het kampement was aangenaam. Allemaal liefhebbers onder elkaar, dat schept toch altijd een unieke sfeer. Maar dat was nog niets, vergeleken bij de kers op de taart: met de paarden op het strand! Een unieke ervaring die beslist verslavend werkt. Volgende keer zijn we er dus weer bij. Bedankt aan de organisatoren voor al het werk dat zij hierin gestoken hebben. - Bolek

Gezellige bijeenkomst. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar! - Erwin

12

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

Ik was nu echt van plan om jullie dit eens te laten weten…. Het was terug in orde, het weekendje met onze paarden in Oostduinkerke! De locatie, en vooral de organisatie; jullie doen het echt goed: eten, drinken, de voorzieningen (van alles en nog wat) waren terug dik in orde!!! Iedereen die hierbij helpt verdient een DIKKE PAARDEVOET !!! Bedankt om dit allemaal in elkaar te steken en alles te regelen!!! We vinden het altijd plezant om de personen van vorig jaar terug te zien, maar ook om anderen te leren kennen. Wij kijken zeker al uit naar volgend jaar! Nogmaals bedankt allemaal voor de organisatie. - Paul en Gratienne


Ik ben opgedroogd na het nattig weekend te Oostduinkerke, maar och toch dit terzijde, omtrent een zinnetje m.b.t. Oostduinkerke kan ik er maar eentje formuleren: in onze wereld heeft men mensen die aan paardenwedstrijden, paardenkeuringen, paardendressuur,... enz doen, maar het weekend in Oostduinkerke was werkelijk een paardenrecreatie en een recreatie gebeuren met paarden, letterlijk en figuurlijk. Freddy

Wij vonden het een heel geslaagd weekend en door het goede weer van zondag waren we de neveneffecten van zaterdag vlug vergeten. Het was een unieke kans om eens op het strand en in de zee te rijden. En dat allemaal in goed gezelschap. We hebben een pak toffe paardenvrienden ontmoet. Maar alle eer komt toe aan de organisatie, zeker aan de inzet van sommigen die steeds in de weer waren, van ’s morgens vroeg tot ’s avond laat. Een speciaal dankwoord aan Filip en Didier en echtgenote. Een aanrader voor volgend jaar. Walter en Marc

13


14

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

Schleswiger


15


16

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE


verslagen

Nieuwe ruiter- en menpaden

Wandeltochten voor menners en ruiters op 11 november te Steenhuffel Op vrijdag 11 november 2011 werd door LRV/VVR en de dienst Toerisme van de Provincie Vlaams-Brabant een wandeling ingericht voor ruiters en menners met vertrek op Kasteel Diepensteyn te Steenhuffel, ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe ruiter- en menpaden in de Provincie Vlaams-Brabant. Er kon gekozen worden uit drie verschillende routes om die dag te rijden: Kastelenroute (20km), Mienenhofpad (17km) of het Diepensteynpad (30km). Enkele weken voor het evenement, lanceerde TPV een oproep aan de TPV- en Koudbloedkoepelleden, om mee te komen rijden die dag. Dit resulteerde in een zeer ruime opkomst van Belgische Trekpaarden en andere Koudbloeden! Er waren meer dan 12 bereden trekpaarden, verschillende enkelspannen en meer dan zes dubbelspannen van TPV/KBK aanwezig. Het was koud en grijs als we vertrokken, maar naarmate de tocht vorderde, kwam de zon erdoor en werden de verkleumde handen opgewarmd.

ergens halverwege… dit werd echter wel goedgemaakt bij aankomst op Diepensteyn. We hebben die dag zeker laten zien dat recreatie met Trekpaarden niet moet onderdoen voor andere paardenrassen! Bedankt aan alle deelnemers van TPV en KBK omdat jullie erbij waren! Jurgen

TIJD VOOR EEN RASPAARD UIT DE LINDEMANS-STAL.

Zelf reed ik de Kastelenroute, een minpuntje op deze tocht was het ontbreken van een drankstandje

Hoofdsponsor van Trekpaard Promotie Vlaanderen

• WWW.LINDEMANS.BE •

“Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”

17 ADV_Koudbloed_A4.indd 1

18/10/10 14:05


medisch

Praktische kijk op het ontwormen van paarden in de winter Vaak wordt ons door paardeneigenaars gevraagd een ontwormschema op te stellen voor hun paarden. Een ideale wormcontrole houdt echter meer in dan alleen ontwormen. Verschillende factoren zoals leeftijd, tijd van het jaar, weidemanagement, mestcontroles enz. spelen een belangrijke rol bij het opstellen van een goed ontwormschema. De laatste jaren zijn er ook veel verschillende wormmiddelen op de markt gekomen. Meestal gaat het echter om hetzelfde actief bestanddeel. De doeltreffendheid tegen de wormen, de duur van de werking evenals de beschreven resistentie kunnen sterk verschillen. Er zijn drie soorten inwendige parasieten waarmee een paard kan besmet worden: rondwormen, lintwormen en horzellarven.

actief tegen deze ingekapselde larven: moxidectine. Gezien ik in dit artikel geen reclame mag maken voor enig merkproduct raad ik u dus aan om uw dierenarts steeds te vragen naar een moxidectinetube in herfst en winter. Bij het toedienen van andere producten worden de gevaarlijkste larvaire stadia niet (of onvoldoende) vernietigd bij een éénmalige behandeling.

Rondwormen

Er zijn veel soorten rondwormen die paarden kunnen besmetten, waaronder kleine strongyliden, grote strongyliden, spoelwormen en aarsmaden. Sommigen zijn zeer schadelijk voor het paard en andere zijn alleen hinderlijk. U dient het hele jaar door alert te zijn voor rondwormen. Kleine strongyliden, in de volksmond bloedwormen genaamd, zijn de meest voorkomende en gevaarlijkste wormen voor onze paarden, vooral de larvenstadia richten het meeste schade aan in de darm. Gedurende de lente en de zomer kunnen verschillende producten gebruikt worden. Het probleem situeert zich vooral in de herfst en winter, wanneer bepaalde larven zich gaan ‘inkapselen’ in de darmwand. Hier veroorzaken zij kleine (miljoenen) darmzweertjes. Deze massale darmzweertjes kunnen dan vanaf december oorzaak zijn van het plotse massale gewichtsverlies van vooral jongere paarden. Een bijkomend probleem doet zich voor gezien deze ingekapselde larven ongevoelig zijn voor de meeste ontwormmiddelen. Slechts één product is nu voldoende

18

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

Foto 1. Bemerk de kleine “bloedwormpjes” op de mestballen, vergelijkbaar met fijne bloedstreepjes

Lintwormen

Paarden raken besmet met lintwormen wanneer ze tijdens het grazen accidenteel mosmijten opnemen (de tussengastheer). Deze besmetting kan diarree of koliek veroorzaken. Voor een volledige bescherming dient u tweemaal per jaar (lente en herfst) te behandelen. In mijn praktijk worden de meeste paarden behandeld in de herfst. De


producten die hiervoor in aanmerking komen hebben meestal de vermelding combi of duo of pramox. Ze zijn dus een combinatie van een gewone tube en een actief bestanddeel tegen lintwormen (praziquantel).

• • •

Horzellarven

Wanneer een horzel eieren legt op het paard, kan het paard de larven opnemen als het zichzelf of een ander paard likt. De warmte van het speeksel lost de kitstof op en de eitjes komen als volwassen horzellarven in de maag terecht. Deze Foto 3. Eitjes van horzels vastgekit aan manen en poten kunnen hier tot een jaar blijven zitten vooraleer ze volwassen worden en via de mest worden uitgescheiden. Ondertussen kunnen ze het paard heel wat maagoverlast bezorgen. Een behandeling tegen horzels gebeurt best in de winter. Men kan ook de eieren van de manen en poten verwijderen, maar gebruik dus hiervoor steeds warm water.

Jonge en oudere paarden op verschillende weiden Nieuwe paarden pas 48u na het ontwormen bij de andere paarden op de weide zetten Mestonderzoek geeft een idee over de hoeveelheid volwassen wormen op dat moment, maar detecteert geen ingekapselde larven (boosdoeners in de winter). Het mestonderzoek is dan ook negatief. De ingekapselde larven, die voorkomen in herfst en winter, kun je met een éénmalige ontworming slechts efficiënt doden met moxidectine.

Resistentie

Resistentie wil zeggen dat het wormmiddel niet of onvoldoende wormen gaat doden, de overblijvende wormen en eieren zijn op zich weer minder en minder gevoelig. Mogelijke oorzaken van deze resistentieontwikkeling kunnen zijn: • een veelvuldig gebruik van hetzelfde product. • onderdosering door onderschatting van het gewicht (BTP van 900kg ipv 600kg), of product dat uit de mond valt na toedienen. Wegens het actuele probleem van resistentieontwikkeling tegen ontwormmiddelen, raad ik u toch aan een optimale wormbestrijdingsstrategie op te stellen met uw dierenarts.

Besluit

Probeer zeker uw weidebeheer te optimaliseren. Het testen van de wormbesmettingsgraad in de mest in herfst of winter heeft geen zin. Stel op voorhand een wormbestrijdingsprogramma op met uw dierenarts. Geef het juiste ontwormingsmiddel op het juiste moment.

Advies voor de maand november-december

Foto 2. Extreem mager BTP-jaarling tgv erge besmetting met bloedwormen. Door eiwittekort is er oedeem en prolaps van de penis. Deze jaarling werd nochtans om de drie maand ontwormd, maar wel met een ivermectine.

Belangrijke algemeenheden bij wormbestrijding •

• •

Het verwijderen van mest van de weiden 1 à 2 x per week is zeer goed Afwisselend grazen met runderen en schapen is zeer doeltreffend Laat weiden af en toe rusten (3 maand), nadien hooien is ideaal

Gebruik nu best een wormmiddel met moxidectine als actief bestanddeel. Gebruik nu de gecombinederde tube die ook tegen lintwormen werkt. Zo hebt U met één tube de larvaire stadia van de bloedwormen, de volwassen rondwormen, de lintwormen en de horzellarven in één keer behandeld. U laat de kort gegrazen weiden best voor de winter eggen of slepen en nadien drie maanden rusten. Succes! Dr. Filip De Keersmaecker Vakdierenarts paard Equine Reproduction Center De Morette Edingse steenweg 239, 1730 Asse

19


cursus

Aankondiging nieuwe cursussen TPV & NAC Ook dit najaar en in het voorjaar van 2012 organiseert TPV een aantal cursussen in samenwerking met NAC (Nationaal Agrarisch Centrum). Deze cursussen gaan van start vanaf oktober 2011.

Mencursus

Net zoals vorig jaar zullen er op verschillende plaatsen mencursussen ingericht worden. De reeds voorziene locaties hiervoor zijn in de provincie West-Vlaanderen in Zwevezele, in Oost-Vlaanderen in Moerbeke, in VlaamsBrabant in Londerzeel en in Limburg in Maaseik. Tot wie richten wij ons met deze cursussen? Tot mensen die: • de koudbloedpaarden in hun hart dragen • al enige ervaring hebben met paarden • al dan niet over eigen materiaal beschikken • graag hun “menkunst” op een correcte manier willen bijschaven met het oog op het behalen van het menbrevet A en B • 18 jaar oud zijn en Nederlandstalig Wat mag je verwachten? Een totaalpakket waarin begrepen: • 40 (A-brevet) of 32 (B-brevet) uren les door een gediplomeerd en erkend lesgever • een lesboek • gebruik van de infrastructuur ter plaatse • verzekering tegenover derden • koffie bij het begin van elke lesdag. Praktisch: De deelnameprijs bedraagt 150 euro voor een ganse cursus. Indien u gebruik wenst te maken van een paard en koets ter plaatste bedraagt de deelnameprijs 250 euro. Lidmaatschap van TPV 30€/36€ is verplicht omwille van verzekering. Cursus enkelspan: 10 lessen van telkens 4 uren Cursus dubbelspan: 8 lessen van telkens 4 uren De cursus kan doorgaan indien er minimum 12 betaalde

20

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

inschrijvingen zijn en maximum 15 en dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang eerste lesdag. Locaties & data: West-Vlaanderen: Dandelion Farm – Watermolenstraat 3 te 8750 Zwevezele. Aanbod enkelspan en dubbelspan. Aanvang cursus dubbelspan zondag 5 februari 2012 van 09u tot 13u (8 opeenvolgende zondagen) Lesgever: De Heer Turpijn Oost-Vlaanderen: De Perenboom - Perenboomsestwg 29 te 9180 Moerbeke-Waas. Aanbod enkelspan. Aanvang cursus enkelspan: zondag 20 november 2011 van 09u tot 13u. Lesgever: De Heer Bussens Limburg: Hermeshof – Krekershofweg 12 te 3680 Maaseik. Aanbod enkelspan. Aanvang cursus enkelspan: zaterdag 14 januari 2012 van 09u tot 13u. Lesgever: De Heer Deltour Vlaams-Brabant: ‘t Mienenhof - Beekstraat 28 te 1840 Londerzeel. Aanbod enkelspan. Aanvang cursus enkelspan: zondag 15 januari 2012 van 09u tot 13u. Lesgever: De Heer Oosterlijnck Interesse? Neem contact op met ons secretariaat via info@trekpaardpromotie.be. Nieuw dit najaar is de cursus mennen vierspan die zal georganiseerd worden in Londerzeel (Mienenhof). Uiteraard verwachten we van de deelnemers dat ze reeds ervaren menners zijn (enkel- of dubbelspan) die een grotere uitdaging willen aangaan en van start willen gaan met een vierspan. Voor verdere info hieromtrent kan je terecht bij Dirk Remaut via dirk@trekpaardpromotie.be. Deze cursus is bijna volzet, u kan zich steeds op de reservelijst laten plaatsen via info@trekpaardpromotie.be.


Kapcursus

Gezien de grote vraag naar de kapcursussen zullen we dit najaar opnieuw deze cursus inrichten in alle Vlaamse provincies. In West-Vlaanderen in Zwevezele, in OostVlaanderen in Moerbeke, in Antwerpen in Lier, in Vlaams-Brabant in Londerzeel en in Limburg in Maaseik. Deze cursus omvat twee zaterdagen met telkens 2x 3 lesuren onderbroken door een korte lunchpauze. Er wordt aandacht besteed aan correcte en afwijkende standen, voeding, gebruik van het paard en dit steeds in relatie met de dagelijkse verzorging. Naast theoretische kennis wordt ook aandacht geschonken aan de praktijk en dit zowel naar het opgroeiende veulen als naar het volwassen paard toe. Deze cursus wordt gegeven door ervaren hoefsmeden in samenwerking met specialisten uit de sector. Programma : • Anatomie van de voet. • Beoordelen van hoeven, de verzorging en het eventuele beslag. • Theoretische en praktische kennis hoefverzorging.

Infosessies hippotherapie

De noemer hippotherapie omvat een brede waaier van therapieën op en naast het paard. Letterlijk betekent hippotherapie echter kinesitherapie op het paard. Locatie en data: De Poedertoren – Poedertoren 5 te 2230 Herselt

Clinics

In navolging van de voorbije jaren zullen we in het voorjaar 2012 opnieuw clinics organiseren, ditmaal in West-Vlaanderen, Dandelion Farm – Watermolenstraat 3 te 8750 Zwevezele, data volgen nog. Deze studievergaderingen worden georganiseerd op zaterdagnamiddag. Tijdens een namiddag worden twee actuele en boeiende onderwerpen toegelicht door een vakspecialist. De onderwerpen die reeds aan bod kwamen: • Actualiteit rond rhinopneumonie bij het paard • Actualiteit inzake wettelijke aspecten bij vervoer van paarden

• •

Het opvolgen van de veulenvoet en eventuele correctiemogelijkheden. Initiatie tot het bekappen – basisvaardigheden

Locaties & data: West-Vlaanderen: Dandelion Farm – Watermolenstraat 3 te 8750 Zwevezele – Zaterdag 3 & 10 maart 2012 van 09u – 12u en van 13u -16u Oost-Vlaanderen: De Perenboom - Perenboomsestwg 29 te 9180 Moerbeke-Waas – Zaterdag 19 & 26 november 2011 van 09u – 12u en van 13u -16u Limburg: Hermeshof – Krekershofweg 12 te 3680 Maaseik – Zaterdag 4 & 11 februari 2012 van 09u – 12u en van 13u -16u Vlaams-Brabant: ‘T Mienenhof - Beekstraat 28 te 1840 Londerzeel – Zaterdag 18 & 25 februari 2012 van 09u – 12u en van 13u -16u Lidmaatschap van TPV is verplicht omwille van verzekering. De deelnameprijs bedraagt 50€ voor de twee dagen. Inschrijven via info@trekpaardpromotie.be

14 & 28 januari en 11 & 25 februari 2012 van 9u-12u en van 13u-16u Praktisch • De deelnameprijs bedraagt 80 euro voor 4 sessies, telkens op zaterdag van 9h-12h en van 13h-16h. • Lidmaatschap van TPV is verplicht. • Minimum 12, maximum 20 deelnemers.

• • • • • • • • •

Gedragsaspecten van de opvoeding van veulens en jonge paarden Huisvestigingsproblemen van paarden als oorzaak van pathologisch gedrag Hoefverzorging bij opgroeiende veulens & Belang van hoefbeslag Voeding van jonge paarden Wat is de normale routine veeartsbehandeling van een jong paard Beengebreken bij paarden EHBO bij paarden Stedenbouwkundige vergunningen Toilletage van paarden

Verdere info over alle cursussen binnenkort op onze website www.trekpaardpromotie.be of op www.nacvzw.be Graag vermelding van uw naam, adres, mail, telnr en cursus aub bij betaling en inschrijving - rekeningnr. TPV: 737-0250980-84

21


verslagen

Op bezoek bij Willy Hooft te Poeke (Aalter) Iemand die vanaf het begin van TPV en KBK steeds bereid was om mee te werken aan onze evenementen is de 68-jarige gepensioneerde landbouwer Willy Hooft uit Poeke. Voor een bezoekje bij Willy neem je best je tijd, want hij vertelt vlot over alles wat met paarden te maken heeft. Momenteel heeft hij 11 paarden, waarvan vier Boulonnais, enkele Belgische trekpaarden, een Vlaams paard, enkele kruisingsproducten en een paar “lopers”. Al zijn paarden gaan ingespannen. Verder heeft hij ook nog 3 ezels, die vooral door zijn dochter Evelien ingespannen worden. Vanaf zijn 14de werkte Willy thuis op de boerderij, het liefst met de paarden. Hij is steeds op de ouderlijke hoeve

22

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

gebleven en in 1978 is het laatste paard van de hoeve vertrokken (verdrongen door de tractor). In 1995 zag Willy op een ploegwedstrijd een Boulonnais aan het werk en meteen kreeg hij weer “goesting in een paard”, maar wel een met pit! Hij kocht een 5-jaarse drachtige Boulonnais merrie met haar “jaarling veulen” dat er nog bij liep. Het merrieveulen werd van de merrie gehaald en een paar weken later veulende de merrie. Holly, het hengstveulen werd geruind en is deze zomer op 15-jarige leeftijd gestorven. De merrie is nu 22 jaar en geniet van haar oude dag enkele kilometers verderop. Momenteel heeft Willy 4 Boulonnais: Mina, Olga, Lana en Luka. Hij geniet ervan met de huifwagen, getrokken door zijn Boulonnais, jong en oud rond te voeren in het Vlaamse landschap. “Boulonnais hebben veel temperament en zijn niet gemakkelijk moe te krijgen” zegt Willy. Verder doet hij ook nog wat werkzaamheden


op de boerderij met paarden, zoals ploegen, zaaien (vb haver, bieten, …) Willy heeft ook allerlei werktuigen om door paarden getrokken te worden. Een verzameling, te veel om op te noemen - van de eenvoudigste ploeg of eg tot grote oogstwagens of een pikbinder. Gelukkig heeft hij meer dan één grote schuur om alles in onder te brengen. Hij bekapt en beslaat ook zelf zijn paarden. Verleden jaar heeft hij nog een kapcursus bij TPV gevolgd. “Je bent nooit te oud om nog iets bij te leren”, voegt hij eraan toe.

Naast de paarden staan er ook nog een 40-tal Belgische Witblauw zoogkoeien op de hoeve. Zo blijft er wel altijd werk aan de winkel. We wensen Willy en dochter Evelien nog heel veel plezier toe met hun paarden en danken hen van harte voor hun bereidwillige medewerking aan onze evenementen. John Vandewalle advertentie

Een minibus, bestelwagen of vrachtwagen nodig?

Huur hem via Van Hove Mobiel. U wilt op uitstap met de hele familie of met een grote groep vrienden, maar u rijdt niet met een minibus? Hebt u een kleine of een grote job te doen, maar geen bestelwagen of vrachtwagen? Huur er een via Van Hove Mobiel. De Viano, de Vito, de Sprinter, de Atego, de Axor, de Actros, ze staan allemaal voor u klaar. Inclusief de kwaliteit, de stevigheid en het comfort die u van een Mercedes-Benz mag verwachten. En onze tarieven? Die zijn zo voordelig dat ze u zeker zullen verrassen. www.vanhove.mercedes-benz.be

Vito: 6,1 - 9,0 l/100 km - 182-195 g CO2/km Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be. Geef voorrang aan veiligheid.

VAN HOVE

Berlaar • Herent

Garage Van Hove NV

Van Hove Mobiel NV

Van Hove Truck Center Leuven NV

Steenbeek 2, 2590 Berlaar Tel. 03 482 15 73, Fax 03 482 25 48

Steenbeek 2, 2590 Berlaar Tel. 03 482 15 73, Fax 03 482 25 48

Brusselsesteenweg 53, 3020 Herent Tel. 016 22 14 98, Fax 016 22 67 84

23


verslagen

Boomslepen in Baarle Nassau Op zondag 6 november hadden de ‘TREKPAARDEN VRIENDEN’ een “job” te vervullen in de bossen van Baarle Nassau - de Belgische enclave in Nederland. De gerooide bomen dienden uit het bos in een dreef gesleept te worden, zodat die later door vrachtwagens gemakkelijk konden weggehaald worden. De Trekpaarden Vrienden hebben een 50-tal leden die grotendeels uit het noorden van de provincie Antwerpen komen. Op regelmatige basis organiseren ze een bijeenkomst waarbij één of andere actie met hun trekpaarden aan bod komt. Het boomslepen - een echte najaars- of winteractiviteit - is behoorlijk spectaculair en niet van gevaar gespeend. De paarden dienen vakkundig en met overleg tussen de bomen tot bij de omgezaagde bomen gebracht te

24

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

worden. Paadjes zijn er in aanvang niet, zodat man en paard tussen, door en over kreupelhout en stammen, hun weg moeten banen. Als je zelf gewoon de paarden wil volgen in het bos, is het meer dan goed uitkijken waar je je voeten zet, op gevaar af om te vallen. Eens de boom aan de ketting, moet het paard, geleid door de menner, met de zware last terug tussen alle hindernissen door uit het bos geraken en de lading keurig afleveren in de dreef. Een 20-tal trekpaarden, van kleinere merries tot zware ruinen en ook Ubrick, de Boulonnais hengst, hebben de klus geklaard in een viertal uur, rustpozen inbegrepen. Het was prachtig dit schouwspel te bewonderen! Nog veel trekpaardenplezier toegewenst aan de Trekpaarden Vrienden! John Vandewalle


advertentie

Laboratorium voor Microbiologie Micro-Smedt BVBA Dr. J. De Smedt

Vennen 4 bus 1 2200 Herentals 014 23 00 21 info@micro-smedt.be

www.micro-smedt.be

- Microbiologische analyses van - voedingswaren - veevoeder - drinkwater voor menselijke consumptie - drinkwater voor dierlijke consumptie - Opleidingen - Microbiologie - HACCP - HygiĂŤne op het bedrijf - Adviezen op maat van uw onderneming BELAC Erkenning ISO 17025 25


verslagen

Nacht van het Paard Kuurne, 30 september 2011 Op die mooie zonnige vrijdagavond van 30 september jl., kregen KBK en TPV de uitstekende gelegenheid om onze organisatie en onze trekpaardenrassen voor te stellen op de Kuurnese renbaan, tijdens de Nacht van het Paard. Uiteraard danken wij de organisatie voor deze gelegenheid, maar vooral onze sponsor, de firma Kerckhaert, met dhr Filip Helleputte, die ervoor gezorgd heeft dat we tussen 2 drafrennen, onze trekpaardenrassen aan het talrijk opgekomen publiek konden showen.

een frisse pint in de hand en hoorden we van diverse kanten dat het publiek genoten had van onze voorstelling. Voor ons was het ook eens een andere gelegenheid om onze verenigingen KBK en TPV met de trekpaarden “aan de man�te brengen. Van harte dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben. John Vandewalle

Stipt om 19h00 kregen we de renbaan ter onzer beschikking gedurende 20 minuten. Als eerste mocht het Belgisch trekpaard enkelspan van Dirk Remaut op de baan, gevolgd door de bereden Comtois van Rene Van Steenkiste en daarna een dubbelspan Cob Normand van Luc De Geyter. Marc Vanacker zette de rij verder met een bereden Percheron. Volgende aanspanning was een gecombineerd vierspan Boulonnais van Ludo Claeys en Eric Verhamme, en als laatste sloot Filip Pyfferoen de rij met 2 bereden Shires. Alles werd keurig afgewerkt binnen het voorziene tijdsbestek. Achteraf hebben we nog wat nagepraat met advertentie

26

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE


Te koop Compleet lederen borsttuig voor 2-span trekpaarden vraagprijs   650 € te bevragen: Christian Delattre   tel: 0479-271527

Wenst u te adverteren in Koudbloed Promotie? Neem vrijblijvend contact op met: Ignace Lataire Verantwoordelijke sponsoring & advertenties Gsm : +32 495/29.81.53 Email : ignace.lataire@verspurten.be

Noteer alvast in je agenda: Zondag 22 april 2012 Wandeling te Gooik Zondag 6 mei 2012 Wandeling te Brakel

27


m é rens

Prijskamp Wiekevorst Het is reeds enige tijd geleden dat het Mérens stamboek zijn 6de exterieur keuring had. De keuring ging voor de 5de keer door in Heist-op-den-Berg (Wiekevorst) tijdens de jaarlijkse “Landbouwdag”, georganiseerd door de lokale landbouwvereniging. De dag was opnieuw, dank zij het prachtige weer en de inzet van de lokale bestuursleden en vrijwilligers, een feest voor jong en oud, professionals en hobbyisten, m.a.w. voor elk wat wils. Er werden Nationale en provinciale prijskampen voor allerhande boerderij en neerhofdieren georganiseerd en de lokale landbouwers en telers stelden er een grote variëteit aan landbouwproducten voor aan het talrijk opgekomen publiek. Zoals elk jaar wisten de organisatoren, de bezoekers te verrassen met talrijke nieuwe initiatieven zoals een plattelandsbeurs en een heus kinderdorp. Het was dan ook voor de deelnemers en inrichters van de verschillende keuringen en prijskampen een ware opsteker dat er zoveel belangstelling was. Voor de deelnemers aan de keuring van het Mérens stamboek in het bijzonder, was het een zeer gezellige dag er heerste een ontspannen sfeer en hoewel alle gegadigden concurrenten van elkaar waren verliep alles heel vlot. De keuring startte om 10u onder leiding van Hanneke Van Den Dop uit Nederland, bijgestaan door Ward Van der Aa, Maikel Tillie,Paul De Meuter, Amélie Fontaine, Eric Oltmans en Karel Tillie secretaris van de jury. Er kwamen niet minder dan 11 reeksen aan bod om gekeurd te worden. De aangeboden paarden voor de keuring waren van zeer hoge kwaliteit. Het mag dan ook vermeld worden dat het bestuur van het stamboek, de ledenfokkers niet genoeg kunnen bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen in deze toch wel niet zo’n gunstige tijden van crisis. Waarvoor onze oprechte dank. De keuring verliep vrij vlot, mede dank zij de jury en de vrijwilligers in het bijzonder. Uitslagen zie p. 29

28

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

Alle reekskampioenen, met een A of een 1ste premie kwamen in aanmerking voor de titel Nationale Kampioen van de dag 2011. Na het opnieuw voorbrengen van de werd uit eindelijk Reve D’ Oeter (Depit Basterne x Gala) van Bert De Paepe de Nationale kampioen 2011van het Mérens Stamboek, reserve kampioen werd Uptowin de La Tour (Kirov de L’ Abatch x Olie du Sinter) van Amélie Fontaine S.Agr. Aan alle deelnemers, kan men na dit keuringsverslag maar één ding zeggen, doe zo verder en nogmaals gefeliciteerd. Natuurlijk stopt de werking van het stamboek niet met het organiseren van een exterieurkeuring. De eerstvolgende activiteit gaat namelijk door op EQUIBEX – AGRIBEX van 6 tot 11 december 2011 in Brussel op de Heizel. Het stamboek zal dit jaar ook aanwezig zijn op HORSE EXPO GENT van 2 tot 4 maart 2012. Wij hopen er de leden te kunnen verwelkomen op onze stand en kunnen ze tevens melden dat de Dagkampioen 2011 Reve D’ Oeter op de beurzen zal aanwezig zijn. Verder nog dit, het Mérens Stamboek beschikt nu in België over 5 gekeurde hengsten met name: DOMINO D’ARGUILHA eig. Les Olivettes – La Roche-en-Ardenne HELIOS DE SIE eig. Daniel Deplus – Barry KIROV DE L’ ABATCH eig. De Meuter – Oltmans – Ternat OCEAN DE L’ ABATCH eig. De Meuter – Oltmans – Ternat TORRENT DE L’ ABATCH eig. De Meuter – Oltmans – Ternat Deze laatste hengst werd onlangs in oktober 2011 in Frankrijk goedgekeurd.


Uitslagen / Résultats : Merrieveulens / Pouliches °2011 : Belle de Ternat (Peggaz des Gesquis x Source de Ternat, °16/04/’11), eig/prop. Bvba De Meuter - Oltmans uit Ternat Hengstveulens / Poulains °2011 : Boston van ’t Phenahof (Kirov de L’ Abatch x Lune Noire de Bésède, °06/05/2011), eig/prop. Falcon Tactical Solutions Bvba Boston van ’t Phenahof Best gefokte veulen / Meilleur produit de l’année

Best gefokte veulen / Meilleur produit de l’année : Boston van ’t Phenahof Merries jonger dan 10 jaar met veulen / Juments suitées moins 10 ans : Quint D’ Aspet (Darius Fantilhou x Eva D’ Aspet, °11/04/2004), eig/prop. Amélie Fontaine S.Agr – Papignies Merries ouder dan 10 jaar met veulens / Juments suitées plus de 10 ans d’âge : Lune Noire de Bésède (Unité de Gelre x Fée de Hyères, °29/03/1999), eig/prop. Falcon Tactical Solutions Bvba - Aalter Beste merrie met veulen / La meilleure jument suitée : Quint D’ Aspet

Uptowin de La Tour Jeugdkampioene / Championne junior

Merries van 1 jaar / Juments de 1 an : Amy de La Tour (Ocean de L’ Abatch x Harmonie du Sinter, °31/05/’10), eig/prop. Amélie Fontaine S.Agr – Papignies Hengsten van 1 jaar / Etalons de 1 an : Aldo de Chartre (Helios de Sie x Mandarine de Sinter, °05/05/’10), eig/prop. Deplus, Daniel – Barry Merries van 2 jaar / Juments de 2 ans : Venus de Chartre (Helios de Sie x Mimosa du Sinter, °10/05/’09), eig/prop. Deplus, Daniel – Barry

Quint D’ Aspet Beste merrie met veulen / La meilleure jument suitée

Merries van 3 jaar / Juments de 3 ans : Uptowin de La Tour (Kirov de L’ Abatch x Olie du Sinter, °14/06/’08), eig/prop. Amélie Fontaine S.Agr - Papignies Jeugdkampioene / Championne junior : Uptowin de La Tour Merries vanaf vier jaar zonder veulen / Juments adultes non suitées : Reve D’ Oeter (Depit Basterne x Gala, °16/07/2005), eig/prop. De Paepe, Bert – Putte Nationaal kampioene 2011 / Championne nationale 2011 : Reve D’ Oeter (Depit Basterne x Gala) °16/07/2005 eig/prop: De Paepe, Bert – Putte

Reve D’ Oeter Nationaal kampioene 2011 / Championne nationale 2011

Reserve / Réserve : Uptowin de La Tour (Kirov de L’ Abatch x Olie du Sinter) °14/06/2008, eig/prop. Amélie Fontaine S.Agr – Papignies

29


m é rens

Concours modèle et allure Heist-op-den-Berg, 10 septembre Le samedi 10 septembre 2011 a eu lieu le sixième concours modèle et allure du stud-book belge du Mérens. Le concours se déroula pour la cinquième fois consécutive à Heist-op-den-Berg (Wiekevorst) lors de la foire annuelle agricole organisée par l’association agricole locale en partenariat avec la Commune. La journée a été, une fois de plus grâce au temps magnifique, l’implication des membres du conseil d’administration et les bénévoles, une fête aussi bien pour les jeunes que pour les plus vieux, de même que pour les professionnels et les amateurs. Il y a eu des concours aussi bien nationaux que provinciaux pour toutes sortes d’animaux d’élevage (chevaux,ânes, bovins, ovins, …). Les fermiers locaux exposèrent quant à eux un tas de produits au public venu nombreux. Comme chaque année, les organisateurs ont su émerveillé le public avec un tas de nouveauté comme un véritable village pour enfant. Ce fut pour les participants et les organisateurs des différents concours un plaisir de pouvoir accueillir autant de public. Pour les participants du concours modèle et allure du stud-book belge du Mérens en particulier, ce fut une journée bien réussie où régnait une atmosphère détendue malgré que les candidats étaient ce jour tous concurrents. Le concours a commencé à 10.00 sous la direction de Hanneke Van Den Dop des des Pays-Bas, assisté par Ward Van der Aa, Maikel Tillie,Paul De Meuter, Amélie Fontaine, Eric Oltmans en Karel Tillie secrétaire du jury. Il y eut pas moins de 11 catégories. Les chevaux présentés au concours étaient de haute qualité. Le conseil d’administration du stud-book tient tout particulièrement à remercier les membres éleveurs de leur enthousiasme et persévérance dans une période comme nous la connaissons actuellement de crise.

30

KOUDBLOED PROMOTIE MAGAZINE

Le concours s’est déroulé assez facilement, grâce aux juges et aux bénévoles en particulier. Les résultats voir p.29 Puis, il fut temps de nommer la championne nationale 2011 et la championne réserve 2011 parmi les champions de toutes les catégories qui ont eu une prime A ou une première prime. C’est Reve D’ Oeter (Dépit Basterne x Gala) née le 16/07/2005, prop. De Paepe, Bert – Putte qui fut désignée championne nationale 2011 du studbook belge du Mérens et Uptowin de la Tour (Kirov de L’ Abatch x Olie du Sinter) née le 14/06/2008, prop. Amélie Fontaine S.Agr – Papignies championne réserve 2011. Nous tenons à remercier une fois de plus tous les participants. Bien sûr, l’activité du stud-book ne s’arrête pas à l’organisation d’un concours modèle et allure. La prochaine activité est la participation à EQUIBEX – AGRIBEX du 6 au 11 décembre 2011 à Bruxelles au Heysel. De même, le stud-book sera l’année prochaine aussi présent à FLANDERS HORSE EXPO à Gand du 2 au 4 mars 2012. Nous espérons pouvoir accueillir nos membres nombreux à notre stand et nous pouvons vous annoncer que la Championne 2011 Reve D’ Oeter (Depit Basterne x Gala) née le 16/07/2005, prop. De Paepe, Bert de Putte sera présente sur le stand. La Belgique compte actuellement cinq étalons approuvés : DOMINO D’ARGUILHA prop. Les Olivettes, Sa – La Roche-en-Ardenne HELIOS DE SIE prop. Daniel Deplus – Barry KIROV DE L’ ABATCH prop. De Meuter – Oltmans – Ternat


OCEAN DE L’ ABATCH prop. De Meuter – Oltmans – Ternat TORRENT L’ ABATCH prop. De Meuter – Oltmans – Ternat

La nouvelle édition du livre « Le Mérens  : Prince Noir d’Ariège  » est disponible via le stud-book belge du Mérens pour le prix de 35 € (+ frais de port). 

Ce dernier passa avec succès les épreuves concours étalons en octobre de cette année en France et est ainsi admis à la monte publique en 2012.

Boek

In 2010 gaf het moederstamboek in Frankrijk een prachtig geïllustreerd boek uit over het Merens paard. De herziene druk van het indrukwekkende boek van de Franse schrijver Michel Vidal Saint-André is te verkrijgen via het Belgisch Mérens stamboek voor de prijs van 35 € exclusief portokost. We vonden het interessant om voor jullie hier regelmatig een artikel uit over te nemen.

DE GRENSBEWONER VAN DE SPAANSE GRENS Wat is het dat ons in deze regio interesseert ? De verslagen van de bezoeken aan de paardenfokkerijen die in de archieven van de Ariège bewaard gebleven zijn. Zij geven ons inlichtingen over de kwaliteit en de plaatsen waar de koninklijke paarden gebruikt werden tussen 1720 en 1790 in het land van Foix, dat sinds 1706 door de streek van Roussillon beheerd werd. Andere documenten met dezelfde achtergrond, namelijk de antwoorden van een administratieve enquête van 1764 geven ons kostbare informatie over de fokkerij, het gebruik en de paardenhandel in die streken. Vijf koninklijke paarden – zes vanaf 1777 – zijn in dit gebied gehouden. Tot in 1756 zijn ze gestationeerd in hengstenhouderijen gevestigd in Foix, La Bastidede-Sérou, Sabarat, Mazères en Campagne-sur-Arize. De politiek om de hengsten samen te houden werd in het koninkrijk toegepast vanaf 1750 door ze samen te brengen in Foix in 1757, daarna in Carla in 1774 en in 1788 in Mazères. Van 1729 tot 1743 wordt er gewag gemaakt van een goedgekeurde hengst die in zijn geheel als eigendom toebehoort aan zijn bewaker. Iedere fokhengst mocht maximum 35 merries dekken. De lijsten met de toegewezen merries werden aan de poort van de kerk uitgehangen bij het begin van het dekseizoen. Onder

de vijf hengsten die vermeld werden is er één waarvan het haarkleed als “babette” aangeduid werd en 1,40 m schofthoogte had; hij werd aangeduid met de naam baard. De vier andere zijn paarden uit Spanje en zijn groter, met een zwart of donker of lichter bruin haarkleed. Het is logisch dat uit het oogpunt van afstand en ook de prijs, de administratie van de fokkerijen van de Rousillon en het land van Foix voorkeur gaven aan Spaanse afstammelingen dan aan de noordelijke modellen, op voorwaarde dat ze de gewenste schofthoogte hadden. Een toegeving op één gebied zou ook een andere meebrengen en het zou leiden tot gemakzucht. Op 20 jan 1760 koopt de organisatie zonder overleg, van Francisco Fitter y Roussel, een handelaar op doorreis in Foix, vier hengsten, de ene gekwalificeerd als Andalousiër, de andere een Cordovaan. In september van hetzelfde jaar worden de beoordelingen als volgt weergegeven: een is kortademig en onbetrouwbaar, een andere onbetrouwbaar, een derde een beetje kortademig en mist kracht. De vierde, die reeds veertien jaar dienst doet is per uitzondering beschreven als : zacht, gezond en goed gebouwd. (wordt vervolgd) Uit “Le Mérens” door Ward van der AA. Het Mérens Paard / Le Cheval de Mérens Heirbaan 16, 1740 Ternat Gsm: 0486/50.43.91 www.merensbelgium.be

31


www.malheur.be

www.malheur.be

Koudbloed Promotie  

Ledenmagazine van "Trekpaard Promotie Vlaanderen vzw" en "Koudbloed Koepel vzw"; verenigingen voor het promoten van (het recreatief gebruik)...

Koudbloed Promotie  

Ledenmagazine van "Trekpaard Promotie Vlaanderen vzw" en "Koudbloed Koepel vzw"; verenigingen voor het promoten van (het recreatief gebruik)...

Advertisement