Page 9

10 000... . .. 2 1...

3...

CZY WIECIE, ŻE: Aby być w dobrej kondycji, każdy pow inien codzienn ie zrobić co najm niej 10 tysięcy kroków. Chcecie wiedzieć, ile czasu Wam na to potrzeba? Nic prostszego:

(zalECana LICZBa kroKÓw) : (lICzBa kroKÓw W mIn) = …………… mIn

PODSUMOWANIE DNIA wPIsz, ilE DzIŚ zDoByłEŚ PUnktÓw w BItWiE

Profile for RowerowyGdansk

Bitwa na kilometry oraz różne zadania dla młodszych i starszych  

Broszura dla uczniów biorących udział w kampanii Bitwa na kilometry, organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach realizacji projek...

Bitwa na kilometry oraz różne zadania dla młodszych i starszych  

Broszura dla uczniów biorących udział w kampanii Bitwa na kilometry, organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach realizacji projek...

Advertisement