Page 50

PiĄteK

DZIEŃ 26.

ZRÓB CIA STK O DLA PTA KÓW I POW IEŚ SAMODZ IELN IE NA BAL KONIE ALBO NA DRZ EWIE Pewnie doskonale wiecie, że jesienią niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów, a inne przylatują, by spędzić u nas zimę. Jeśli lubicie je obserwować, warto przygotować dla nich smaczne i zdrowe ciasteczka, aby chętnie przylatywały na pobliskie drzewo albo Wasz balkon. Najlepiej jeżeli będziecie aktywnie uczestniczyć zarówno w przygotowaniu, jak i wieszaniu tych ptasich smakołyków.

PODSUMOWANIE DNIA Co DzIŚ IlE woDy DziŚ WYPIłEŚ? zJaDłEŚ? UzUPEłnIJ swÓJ SUPErtalERz wPIsz, ilE DzIŚ zDoByłEŚ PUnktÓw w BItWiE

Profile for RowerowyGdansk

Bitwa na kilometry oraz różne zadania dla młodszych i starszych  

Broszura dla uczniów biorących udział w kampanii Bitwa na kilometry, organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach realizacji projek...

Bitwa na kilometry oraz różne zadania dla młodszych i starszych  

Broszura dla uczniów biorących udział w kampanii Bitwa na kilometry, organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach realizacji projek...

Advertisement