Page 25

CZY WIECIE, ŻE:

••

Co roku organizowane są światowe zawody puszczania kaczek. Światowy rekord to 51 odbić. Chcecie zobaczyć? Zajrzyjcie dziś na nasz profil na Facebooku.

konIECzNiE UrZĄDŹCIE zawoDy rODZInNE. tylko UwaŻaJCIE, ABy niE zamoCZYĆ BUtÓw. mÓJ rEkorD: ............................................................... rEkorD RODzInNy:........................................................

PODSUMOWANIE DNIA Co DzIŚ IlE woDy DziŚ WYPIłEŚ? zJaDłEŚ? UzUPEłnIJ swÓJ SUPErtalERz wPIsz, ilE DzIŚ zDoByłEŚ PUnktÓw w BItWiE

Profile for RowerowyGdansk

Bitwa na kilometry oraz różne zadania dla młodszych i starszych  

Broszura dla uczniów biorących udział w kampanii Bitwa na kilometry, organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach realizacji projek...

Bitwa na kilometry oraz różne zadania dla młodszych i starszych  

Broszura dla uczniów biorących udział w kampanii Bitwa na kilometry, organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach realizacji projek...

Advertisement