Page 7

‘Niet verboden, wel onverstandig’ Ernst Koelman is persvoorlichter bij het Landelijk Parket Team Verkeer. Namens het Openbaar Ministerie is hij betrokken bij de campagne ‘Aandacht op de weg’, die in september 2013 van start ging.

7

Hoe kijkt het OM aan tegen smartphonegebruik op de fiets?

Op de campagnepagina ‘daarkunje-

Eigen verantwoordelijkheid

meethuiskomen.nl’ staat dat smart-

Uit de publicatie van SWOV blijkt dat

phonegebruik bij één op de tien fietson-

veel mensen denken dat als bellend fiet-

Ernst Koelman

gevallen met letsel een rol speelt. “Toch

sen niet verboden wordt, het ook niet

maak ik me zelf ook wel eens schuldig

gevaarlijk is. Koelman is voorstander

delijkheid.” Het is echter niet zo, dat

aan bellen op de fiets”, bekent Koelman.

van een ontmoedigingsbeleid. Maar

bellen nooit beboet wordt. Koelman:

het ook kan. Dat werkt vaak beter dan

“Uiteraard alleen op rustige wegen. Het

een verbod ligt volgens hem minder

“We kunnen fietsers wel aanpakken als

dreigen met een boete.” In de campagne

is niet verboden, maar in veel gevallen

voor de hand: “We besteden onze capa-

zij al bellend gevaar of zelfs een ongeluk

‘Aandacht op de weg’ staat deze positie-

wel onverstandig. Ik maak dagelijks

citeit liever aan het smartphonege-

veroorzaken. Er moet dan wel sluitend

ve benadering bij de beïnvloeding van fietsers centraal.

Koelman: “De campagne laat zien hoe

deel uit van het fietsverkeer en zie te

bruik in de auto. Als je als automobilist

bewijs zijn dat de fietser bezig was met

vaak dat mensen ook op gevaarlijke

afgeleid bent, breng je ook anderen in

zijn telefoon.”

kruispunten gewoon met een smart-

gevaar. Op de fiets is dat minder het

phone bezig zijn. Daarom richten we

geval. Daarom vinden wij dat fietsers

Een positieve benadering

ons in de campagne ‘Aandacht op de

zelf moeten inschatten of bellen op de

Het OM is, net als SWOV en Jorit Smits,

de weg’? www.daarkunjemeethuiskomen.nl/

weg’ nu ook op de fietser.”

fiets kan. Het is een eigen verantwoor-

voorstander van een positieve aanpak.

aandacht

Meer weten over de campagne ‘aandacht op

Profile for ROVG Gelderland

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Advertisement