Page 1

SEPTEMBER 2011 NUMMER 3 |

ROVC NIEUWSMAGAZINE JAARGANG 7

TECHMAG

■ Nieuwe

■ Direct

besparen op uw opleidingskosten ■ Cursusaanbod

SWA en ROVC leiden MBO 3allround monteurs op Nieuw: Scheepvaart & Offshore Academy

Tekort technici te lijf: ROVC biedt helpende hand

cursusopzet NEN 3140


. . . . . . . . . . . . . . . .

TECHMAG

Informatie

2

Beste lezer, ROVC NIEUWSMAGAZINE NR. 3 | JAARGANG 7 | 2011 |

Het kan u niet meer ontgaan. Het tekort aan geschoolde technici zal de komende jaren explosief groeien. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop technische bedrijven met dit tekort omgaan, hebben wij een uitgebreid onderzoek onder ruim 460 bedrijven binnen de Nederlandse industrie uitgevoerd.

INFORMATIE 02 DE TECHNEUT IS MAAKBAAR 03

Maar liefst 88% van deze bedrijven geeft aan dat het tekort nu of in de toekomst voor hen duidelijk voelbaar is of wordt. De toegenomen vraag naar allround inzetbare technici wordt veruit het meest genoemd als reden voor het tekort. Niet verwonderlijk, aangezien het reguliere onderwijs zich op specifieke vakgebieden richt, terwijl er steeds meer behoefte is aan breed opgeleide technici. Daarnaast vormt het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan schoolverlaters en de grote uitstroom door met name pensionering een probleem.

INTERVIEW SWA 04 RONDETAFELGESPREK 06 MBO-OPLEIDINGEN 09 CURSUSAANBOD 10

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de ROVC publicatie ‘Tekort technici te lijf’. In deze uitgave wordt uitvoerig ingegaan op feiten en cijfers uit de technische arbeidsmarkt en worden de grootste pijnpunten binnen de branches geïdentificeerd. Deze vertalen we vervolgens in praktische oplossingsrichtingen en instrumenten als in-, dooren uitstroomscenario’s en competentiemanagement. Een onmisbare uitgave voor iedereen die proactief de strijd aan wil gaan met het tekort aan technici en hierbij wel wat hulp kan gebruiken.

ACTUEEL 12 POMPPRACTICUM 13 INTERVIEW MURRELEKTRONIK 14 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 16 SCHEEPVAART & OFFSHORE A C A D E M Y 17 ACTUEEL 18

Wilt u ook een exemplaar ontvangen? Vraag deze aan via www.rovc.nl/tekort of uw accountmanager.

TEKORT TECHNICI TE LIJF 19 ACTUEEL 20

Ludovic Hoytema van Konijnenburg Directeur ROVC

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

TechMag is een uitgave van ROVC. Dit nieuwsmagazine is met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen eventuele drukfouten, onjuistheden en/ of onvolledigheden niet worden uitgesloten.


TECHMAG

De techneut is maakbaar

. . . . . . . . . . . .

3

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Roel Greutink

De techneut is maakbaar Neem een persoon met een goede dosis gezond verstand en één of twee rechterhanden. Voeg hier kennis en vaardigheden van hydrauliek, elektrotechniek, industriële automatisering, meet- en regeltechniek of koudetechniek aan toe en je hebt een vakbekwame techneut. Te simpel? Wellicht. Maar uiteindelijk is een techneut iemand die interesse heeft in de techniek en door opleidingen en ervaring zich het vak eigen maakt. Deze persoon is de laatste jaren een schaars goed geworden. Vergrijzing voert de boventoon en naast een slinkende beroepsbevolking maakt de geringe belangstelling voor techniek de vraag naar technici nog nijpender. Omscholen en bijscholen Tijdens de ROVC rondetafelgesprekken over het tekort aan technici kwam duidelijk naar voren dat iedereen achter dezelfde technische leerlingen aanzit, vooral op MBO-4 niveau. Deze vijver is klein en kent onvoldoende aanwas om het tekort aan technici het hoofd te bieden. Bedrijven moeten dan ook op zoek naar andere oplossingen. Het omscholen van zij-instromers en het technisch bijscholen van operators zijn hiervan enkele voorbeelden. Neem als uitgangspunt dat een techneut maakbaar is en je komt automatisch verder dan wanneer je gaat wachten op de MBO-4 leerling die nog van school moet komen. Techniek weer ‘hot’ maken Moeten wij deze MBO-4 leerling dan uit ons hoofd zetten? Nee, zeker niet. Voordat er een verdringingsmarkt ontstaat, waarbij bedrijven kandidaten gaan ‘afpakken’ van andere bedrijven dienen

wij de techniek weer ‘hot’ te maken. Plaats een monteur als rolmodel in ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ en maak de jeugd al vanaf de basisschool enthousiast voor techniek. Dan werken we aan een oplossing voor de lange termijn. Maar wees voor de nabije toekomst vooral niet angstig om nieuwe paden te bewandelen als het om het oplossen van deze uitdaging gaat. Techniek is bij te brengen van jong tot oud, bij man en vrouw en op ieder niveau.

Roel Greutink Manager Onderhoud en Ontwikkeling Producten

. . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Interview

4

SWA en ROVC leiden MBO 3-allround monteurs op via uniek leer-werktraject Op korte termijn ontstaat een nijpend tekort aan technisch geschoolde vakmensen. SWA speelt in op het schaarsteprobleem met een tweejarig leer-werktraject op maat: Allround servicemonteur op MBO 3-niveau. De kick-off van het project met 24 leer-werkplekken vindt dit najaar plaats. Irene Lem, directeur en projectcoördinator van SWA Personeelsdiensten: “Medewerkers die een opleidingstraject hebben gevolgd zijn gemotiveerder en loyaler.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irene . . Lem, . . Directeur . . . .SWA . .Personeelsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SWA te Beverwijk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Gerichte MBOleer-werktrajecten bieden een goed antwoord op toekomstige tekorten”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Bij een stabiele economische groei zal het tekort aan geschoolde technici in 2014 zijn opgelopen tot ruim zestigduizend. Bedrijven hebben nu al steeds meer moeite om geschikt personeel te vinden. Irene Lem: “De afgelopen jaren kregen we steeds meer signalen van klanten: het percentage grijze haren bij technische diensten stijgt in snel tempo en de vervangingsvraag neemt toe. Tot nu toe leidde de sector voornamelijk jongeren op via BOL-opleidingen (beroepsopleidende leerweg). Maar alleen met de uitstroom van het regulier onderwijs kun je de tekorten niet meer dichten. Daarom kiezen wij ervoor om mensen uit andere branches via leerwerktrajecten alsnog naar technische sectoren te leiden.” Gemotiveerde zij-instromers krijgen de kans Om de instroom te bevorderen heeft SWA in samenwerking met ROVC het tweejarig leer-werktraject ‘Allround servicemonteur’ op MBO 3-niveau ontwikkeld. Lem: “Op basis van een grondige selectieprocedure krijgen 24 zij-instromers de kans zich in 2 jaar te ontwikkelen tot allround servicemonteur. Daarbij richten we ons op mensen tussen 18 en 47 jaar met een bijzondere motivatie. Uiteraard sluiten wij jongeren en ouderen niet uit.” Zodra de deelnemers starten met deze opleiding, krijgen ze een arbeids- en opleidingsovereenkomst met SWA. De opleiding legt een brede

Interview

5

een standaardopleiding, maar dachten graag met ons mee over de invulling van een traject op maat. Een ander pluspunt vormen de practicummogelijkheden in het TechCenter in Ede. Ten derde is ook ROVC’s ervaring met volwassenenonderwijs een pre, aangezien wij ons hoofdzakelijk richten op zij-instromers. Je moet leerlingen van dertig echt anders aanspreken dan pubers van vijftien of zestien. De docenten van ROVC begrijpen dat gelukkig als geen ander.” Rollen omgekeerd Nu de tekorten zichtbaar worden, neemt het gevoel van urgentie in de sector toe, merkt SWA. Bedrijven reageren dan ook zeer positief op het gezamenlijke initiatief, vertelt Lem. “Deelnemende bedrijven zijn razend enthousiast over de combinatie. Ze duiken erin, willen meedenken over de inhoud en leveren bijvoorbeeld gastdocenten. Ook leuk om te vertellen: regelmatig komen onze medewerkers oud-leerlingen uit eerdere trajecten tegen op de werkvloer, die ooit op niveau 1 zijn begonnen en zich daarna intern hebben doorontwikkeld en nu met succes een niveau 3-opleiding hebben afgerond. Nu nemen ze zelf leerlingen op sleeptouw. Het is geweldig om te zien hoe bevlogen zij hun ‘nieuwe’ vak nu weer op anderen overbrengen. Daar doen we het natuurlijk voor!”

algemene technische basis en kent twee uitstroomrichtingen: Servicemonteur werktuigbouw en Servicemonteur elektrotechniek. Het opleidingstraject bestaat uit een aantal kerntaken: inspecties, optimaliseren en storingzoeken en inbedrijfname. Doel van dit project is het afleveren van breed inzetbare, allround monteurs. Bekwame en gemotiveerde vakmensen, die in staat zijn om zelfstandig storingen te zoeken in diverse installaties en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit alles op een verantwoorde en veilige manier. Learning by doing De opleiding, die dit najaar bij ROVC van start gaat, is gebaseerd op de beroepbegeleidende leerweg (BBL). Uitgangspunt is wat de medewerker werkelijk moet kennen en kunnen om zijn beroep goed uit te oefenen. Oftewel: competentiegericht onderwijs. Lem: “Het praktijkonderwijs vindt zoveel mogelijk op de werkplek zelf plaats. Door de koppeling theorie-praktijk wordt het ook voor niet-studiebollen mogelijk om de opleiding tot een goed einde te brengen. Natuurlijk vergt competentiegericht onderwijs veel meer coördinatie en begeleiding dan het oude eindtermenonderwijs. Maar het levert ook meer op: we streven naar een minimaal slagingspercentage van 80 procent. De ervaring leert dat zelfopgeleide medewerkers zichzelf dubbel en dwars terugverdienen voor het leerbedrijf. Ze vergeten nooit dat je ze een kans hebt gegeven en zijn zeer gemotiveerd en loyaal. Interne cijfers wijzen dat ook uit: meer dan 90 procent blijft bij het leerbedrijf en bouwt daar een hele carrière op.” Ervaren sparringpartner Lem: “Voor ieder leer-werktraject gaan we zorgvuldig op zoek naar de meest geschikte opleidingspartij. Daarbij stellen we ons kritisch op. Wie kan onze deelnemers het best faciliteren, zodat ze kwalitatief goed onderwijs krijgen en iedereen de eindstreep haalt?” Voor dit traject viel de keuze op ROVC. “Drie zaken gaven de doorslag”, vervolgt ze. “ROVC nam onze opleidingsvraag serieus en toonde zich vanaf de eerste kennismaking een volwassen en ervaren sparringpartner. Ze kwamen niet aanzetten met

SWA: veelzijdige pionier in leer-werktrajecten SWA – gespecialiseerd in tijdelijk en vast werk – biedt mensen kansen door werk en scholing, uitzenden en detacheren. De allround dienstverlener heeft vestigingen in Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam, Utrecht en Breda. SWA houdt zich onder andere bezig met leer-werktrajecten op maat. SWA is een van de tien genomineerden voor de Leer-werkprijs 2011 van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF).


TECHMAG

Rondetafelgesprek

6

Het tekort aan technici in Noord-Nederland, spanningsveld tussen onderwijs en bedrijfsleven

v.l.n.r. Egbert Greveling, Roel Greutink, Sebastiaan Doldersum, Henk van den Belt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .er.in .Nederland . . . .een . stijgend . . . tekort . . .aan . technici . . . is, . is. een . .gegeven. . . . De . vergrijzing . . . . . . Dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neemt . . . neemt in een rap tempo toe en de instroom van nieuwe, gekwalificeerde technici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . af. Ook Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) ervaart dit tekort aan goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opgeleide technici. Zeven ervaringsdeskundigen praatten tijdens een ROVC rondetafelge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprek . . over . . deze . . thematiek . . . . en . wat . . dit. betekent . . . .voor . .hun. organisatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Door te investeren in opleidingen van je personeel werk je ook aan het binden van de mensen�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Rondetafelgesprek

7

Binnen de Nederlandse industrie krijgt het begrip ‘tekort aan technici’ steeds meer bekendheid. “Voor de provincie Friesland is het geen moeilijke rekensom”, legt Sebastiaan Doldersum uit. “We hebben veel technische bedrijven die gaan kampen met een vergrijzing van zes procent van het personeel en daarbij te weinig nieuwe instroom krijgen.” Doldersum is Training & Education Officer Hoogeveen en Leeuwarden bij Adargh Group. Toch is er een groot verschil tussen het onderkennen van deze aankomende dreiging en het aanpakken hiervan. Tom Eijgenraam van Randstad Techniek Noord Nederland herkent dit. Als Senior Rayonmanager komt hij bij veel noordelijke organisaties over de vloer: “Nog veel te vaak wordt het tekort aan goede technici als probleem van de toekomst beschouwd. Het hoger management wil hier nog geen beleid over voeren. Het strategisch denken op gebied van personeel loopt slechts tot het eind van de orderportefeuille. Als organisaties tot die tijd voldoende mensen hebben om de orders te verwerken, wordt er nog niet over een eventueel toekomstig tekort aan personeel nagedacht. Het opkomende tekort wordt nog te weinig gesignaleerd.”

Eigen initiatieven Bedrijven nemen het heft in eigen hand. Per slot van rekening gaat het werk door. De Jong vertelt dat er binnen het bedrijfsleven al veel initiatieven ontplooid worden en dat er gezocht wordt naar oplossingen die werken. “Mensen beginnen nu echt wakker te worden.” Loijenga is zelf bezig met het ontwikkelen van zijn medewerkers: “Wij hebben echt MBO 4 personen nodig om in onze behoefte te kunnen voorzien, vandaar dat wij gestart zijn met zelf opleiden aan de hand van EVC-trajecten.”

Technisch onderwijs en de arbeidsmarkt Henk Loijenga, Head Maintenance & Facilities bij Scania, voelt het probleem nu al en verwacht dit in de nabije toekomst nog sterker te ervaren. “Wij hebben vooral operators, storingsmonteurs en engineers nodig, functies op MBO 4 niveau. In de praktijk zijn er echter heel weinig mensen die met dit opleidingsniveau van school af komen. De uitstroom is laag en de uitstroom die er is, is niet zodanig opgeleid dat ze gelijk aan de slag kunnen.”

“Dit soort initiatieven zullen steeds vaker voorkomen en aan de orde van de dag zijn”, stelt Henk van den Belt, opleidingsfunctionaris bij Delesto. “Bedrijven moeten om deze reden hun verwachtingen bijstellen. Door het lage aanbod zal je ook mensen in dienst krijgen die niet gelijk op dat gewenste niveau opereren. Het kan dus goed zijn dat iemand twee of drie jaar langer nodig heeft, of eerder blijft steken. Bedrijven moeten hiervoor extra tijd en moeite incalculeren.” Greveling is het hiermee oneens, hij vindt het niet de bedoeling dat organisaties zelf opleidingen gaan verzorgen, maar hij vindt het de taak van het onderwijs dat betere aansluiting op de arbeidsmarkt moet nastreven.

Ontwikkelingen binnen de techniek gaan snel. Het is voor scholen erg moeilijk dit allemaal bij te benen. Er blijkt een discrepantie te zijn tussen datgene wat het technische bedrijfsleven nodig heeft en dat wat de scholen aanbieden. Het is voor scholen moeilijk om aan de nieuwste ontwikkelingen gehoor te geven in de lesprogramma’s, toch wordt ook de mening gedeeld dat op gebied van basiskennis er hier en daar nog wat aan schort. Loijenga: “De complexiteit van technische ontwikkelingen wordt onderschat.” Imago techniek Een andere belangrijke oorzaak van de dalende populariteit van techniek is het imago. “Techniek is niet stoer of sexy meer in de ogen van de student”, concludeert Ronald de Jong, HR & Education Officer bij Teijin Aramid. “Dit blijkt uit de profielkeuzes die gedaan worden en uit meerdere onderzoeken: techniek is uit. Het enthousiasme van de jongeren is laag, maar ik denk ook dat de onderwijzers te weinig hun best doen om techniek aan de man te brengen. Je paait studenten hiervoor ook niet met een proeflesje solderen of figuurzagen. Er zit zoveel meer in techniek en dat moet het vak ook uitstralen.” Egbert Greveling, Technical Manager Maintenance bij FrieslandCampina Domo, is het hiermee eens: “De Nederlandse industrie zit nu en de komende tijd te springen om goed opgeleide technici, dus moeten we als industrie in samenwerking met de scholen jongeren beter laten zien wat er allemaal met techniek mogelijk is.” Ideeën om de keuze voor techniek meer te stimuleren, variëren van het bezoeken van technische bedrijven voor snuffelstages, het actualiseren van de technieken in samenwerking met bedrijven en het meenemen van de ouders naar informatiedagen en –bijeenkomsten.

Ook De Jong is binnen Teijin Aramid actief bezig met het opleiden van jongeren in de techniek. “Dit doen wij in een stichtingsvorm (Stichting Support AOT Noord). Dit is erg succesvol gebleken, we hebben momenteel al 64 jongeren uit het noorden in de eerste klas van de AOT (Allround Operationeel Technicus) op niveau 4 opgeleid en aangenomen. Dit is een mix van schoolverlaters, mensen uit andere vakken en mensen die meer de diepte in willen. Door deze inspanning creëer je gelijk binding met je toekomstige medewerkers. Je investeert in ze, voordat ze bij je aan de slag gaan.”

Van den Belt vraagt zich hardop af of het zelf opleiden inderdaad een goede oplossing is: “Nemen we dan inderdaad niet de taak van de scholen over?” Loijenga vindt van niet: “Een goede technicus heeft een bepaald abstractieniveau nodig en theoretische kennis van zaken. Wanneer de mensen dit abstractieniveau - lees verder op de volgende pagina -

v.l.n.r. Ronald de Jong, Henk Loijenga, Tom Eijgenraam

►►►


TECHMAG

bereiken binnen hun opleiding is het niet erg wanneer zij de specialistische kennis die benodigd is voor bepaalde beroepen niet bezitten. Dit is dan vrij eenvoudig bij te brengen door organisaties zelf. Het is de taak van de scholen om dit abstractieniveau op peil te brengen en de basiskennis bij te brengen.” Doldersum vult aan: “Er zijn steeds specialistischere medewerkers nodig voor de steeds geavanceerder wordende techniek. Die krijgen we maar mondjesmaat. In de andere mensen moet je investeren, al kan het soms jaren duren voordat ze een productielijn beheersen.” De toestroom is er niet, wat nu? Roel Greutink, Manager Ontwikkeling Onderhoud en Producten van ROVC, noemt oplossingen zoals het herverdelen van de werkzaamheden tussen basiswerk en specialistische taken. Loijenga vertelt dat dit echter niet altijd mogelijk is bij bedrijven. Hun operators en storingsmonteurs moeten alle kennis bezitten van het proces en de installatie. “Daar valt altijd een mouw aan te passen”, stelt Greutink. Hij vindt dat er toch snel wat moet gebeuren, want de MBO-4 mensen die we willen hebben, kunnen we zo niet meer krijgen. “We vissen allemaal in dezelfde vijver.” Bij Randstad Techniek worden MBO-2 studenten op één benodigde competentie opgeleid, zodat ze alvast aan de slag kunnen. “Wij hadden lassers nodig op MBO-4 niveau, via een opleiding hebben we hun lasvaardigheden verhoogd naar dit niveau. De rest van de vaardigheden en kennis komt later”, aldus Eijgenraam.

Rondetafelgesprek

8

“Nooit gedacht dat ik ooit nog een MBO-diploma zou halen” John, Allround monteur Technische dienst

Ik werk al 20 jaar bij mijn huidige werkgever en ben ooit begonnen als productiemedewerker. Na verloop van tijd ben ik als assistent monteur bij de TD terecht gekomen. Door interne opleidingen en de cursussen van ROVC ben ik steeds verder gegroeid en nu ben ik allround monteur. Hoewel ik door alle opleidingen en mijn ervaring goed in mijn werk ben, heb ik het altijd jammer gevonden dat ik geen officieel MTS-diploma heb gehaald. Maar ik heb geen zin om weer een aantal jaren de schoolbanken in te gaan. Via ROVC heb ik nu de kans toch nog een MBO-diploma te halen. En nog mooier: door de opleidingen die ik al gevolgd heb, krijg ik veel vrijstellingen. Via een EVC-procedure kan ik aantonen dat ik ook in de praktijk goed uit de voeten kan. Hierdoor kan ik snel beginnen aan mijn Proeve van Bekwaamheid. Nog 6 maanden en ik heb het MBO-diploma op zak. Lees meer over John’s MBO-opleiding op:

Van den Belt vindt dat er veel meer samengewerkt moet worden tussen bedrijven onderling, in plaats van het wegkapen van elkaars talent: “Wij hebben allemaal een grote vraag naar technici. Door de handen ineen te slaan en samen opleidingen op te zetten, kunnen we mensen opleiden voor datgeen waarvoor we ze nodig hebben. De baangarantie is dan ook goed, we kunnen enthousiasmeren voor techniek van deze tijd en door dit goed en enthousiast te communiceren zullen de studenten sneller voor techniek kiezen.” Dit biedt zeker voordelen vindt de Jong: “Daarnaast wordt de waarde van het zelf opleiden door veel organisaties nog onderschat. Door te investeren in opleidingen van je personeel werk je ook aan het binden van mensen.” Vooruit kijken blijft een belangrijk onderdeel van de strategie van organisaties. Wat en wie is er nu werkelijk nodig, wie gaan er weg op basis van leeftijd en hoe kunnen we ons als aantrekkelijke werkgever blijven profileren? Productieleiders zijn hier niet dagelijks mee bezig, dus is het verstandig om hier binnen de organisatie iemand voor vrij te maken. Om de problematiek van het tekort aan te pakken, is eigenlijk iedereen het erover eens dat het bundelen van de krachten noodzakelijk is. Samen sta je sterk!

www.rovc.nl/mijnverhaal

John, Allround monteur Technische dienst

Nieuw bij ROVC MBO-opleidingen Rondetafelgesprekken ROVC ROVC organiseert regelmatig rondetafelgesprekken met professionals uit de Nederlandse industrie. Hierin worden ervaringen en mogelijke oplossingen rondom actuele thema’s uitgewisseld door deelnemers.

Wilt u de competenties van uw medewerkers uitbreiden tot MBO-3 of -4 niveau? Bent u benieuwd uit welke ROVC-cursussen onze opleidingen opgebouwd zijn? Of wilt u meer weten over de vrijstellingen die de opleidingsduur voor uw medewerkers kunnen verkorten? Uitgebreide informatie over onze MBO-opleidingen vindt u op:

www.rovc.nl/mbo


TECHMAG

MBO-opleidingen

MBO-opleidingen van start ROVC start dit najaar met 9 MBO-opleidingen. Zoals u van ons gewend bent, worden uw medewerkers altijd voor en vanuit praktijksituaties opgeleid. Onze MBO-opleidingen zijn namelijk opgebouwd uit het reeds bestaande ROVC cursusaanbod.

9

MBO op maat Overstijgt uw vraag ons reguliere MBO-opleidingsaanbod of vraagt uw organisatie om een specifieke benadering? Neem dan contact op met uw ROVC accountmanager: 0318 - 698 698. Hij inventariseert graag uw wensen en behoeften om voor uw organisatie tot de beste MBO-opleiding te komen. De MBO-opleidingen van ROVC

Heeft uw medewerker in het verleden meerdere ROVC cursussen gevolgd of kan middels een EVC-procedure aangetoond worden dat uw medewerker over de juiste kennis en vaardigheden beschikt? Dan kan hij in aanmerking komen voor vrijstellingen. Door deze vrijstellingen kan een MBO-opleiding sneller worden afgerond. In zijn persoonlijke MijnROVC account kan uw medewerker zien welke door hem gevolgde ROVC-cursussen vrijstellingen opleveren.

MBO niveau-2 • Operator A

Bespaar opleidingskosten Op onze MBO-opleidingen is de WVA-regeling van toepassing. Als werkgever heeft u op basis van deze regeling recht op een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor werknemers die bij ROVC een MBO-opleiding volgt. De besparing in de directe opleidingskosten bedraagt maximaal € 2738,- per werknemer per jaar (2011). De exacte voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl.

MBO niveau-4 • Servicetechnicus elektrotechniek • Servicetechnicus installatietechniek • Servicetechnicus koudetechniek • Servicetechnicus werktuigbouw

MBO niveau-3 • Inspectiemonteur koudetechniek • Servicemonteur elektrotechniek • Servicemonteur installatietechniek • Servicemonteur werktuigbouw


TECHMAG

Cursusaanbod

Cursusaanbod!

Om aan alle wetten en regelgevingen op het gebied van machineveiligheid te voldoen, moeten bedrijven rekening houden met zowel de Arbowet als de nieuwe Europese Machinerichtlijn. Ook moeten de elektrische en mechanische veiligheid worden gewaarborgd. Deze cursus behandelt alle onderwerpen van machineveiligheid. 14 avonden start 23 november 7 dagen start 3 oktober

Koeltechniek: klein commerciĂŤle koelsystemen Uw medewerkers krijgen inzicht in de opbouw en uitvoering van kleine commerciĂŤle koelsystemen (< 3kg). Zij leren deze zelfstandig in bedrijf te stellen, onderhouden en service te verlenen in geval van storingen. 6 dagen start 5 oktober 8 avonden + 2 dagen start 23 november

NEN 3140 Herinstructie vakbekwaam persoon

Een greep uit ons cursusaanbod van oktober en november

Basisveiligheid VCA

Specialist machineveiligheid

! Vernieuwlzd. 18 Zie b

Met deze cursus wordt de NEN 3140 kennis en vaardigheden van uw medewerkers opgefrist om blijvend veilig te kunnen werken aan elektrotechnische installaties als vakbekwaam persoon. 1 dag: meerdere data per maand netwerken en infrastructuren en hoe worden storingen in de verbinding opgespoord? Alle relevante aspecten op dit

10

Om ongevallen en incidenten te voorkomen stellen organisaties op steeds meer bedrijfslocaties (persoonlijke) VCAcertificaten verplicht voor werknemers, onderaannemers en ingehuurde krachten. Met deze cursus behalen uw medewerkers snel en doelmatig het VCA-certificaat. 2 dagen start 5 oktober

Inleiding in bussystemen Veldbussen zijn niet weg te denken uit een geautomatiseerd proces. Een centraal computernetwerk stuurt verschillende besturingssystemen aan waaraan sensoren en uitvoerorganen gekoppeld worden. Alle communicatie tussen deze onderdelen verloopt via een weg: het bussysteem. De basiswerking van een bussysteem is altijd gelijk. Uw medewerkers doen in deze cursus basiskennis op, die nodig is om met ieder bussysteem te kunnen werken. 1 dag: 5 oktober

Basis pomptechniek Pompen zijn onmisbaar en worden voor verschilende applicaties ingezet. Er zijn veel type pompen met specifieke eigenschappen. Uw medewerker leert de verschillende pomptypes onderscheiden, krijgt inzicht in de opbouw en werking van pompen en leert veelgebruikte begrippen in de pomptechniek kennen. 1 dag: 14 oktober

Keurmeester batterijlader NEN 3140 voldoend onderricht persoon Binnen de sector mobiel intern transport groeit de toepassing van elektrisch transportmateriaal, zoals heftrucks, reachtrucks, palletwagens en elektrotrekkers. Tijdens deze cursus leert uw medewerker batterijladers veilig te keuren volgens de NEN 3140 normen. Hiermee wordt voldaan aan de VeBIT-eis. 1 dag: 20 oktober

NEN 1010 De afgelopen jaren zijn elektrische installaties niet alleen technisch ingewikkelder geworden, maar ook de regelgeving is sterk aan wijzigingen onderhevig en wordt steeds complexer. Deze cursus brengt uw medewerkers op de hoogte van alle aspecten en consequenties van de (nieuwe) NEN 1010. 6 dagen start 31 oktober

Elektrisch schakelen Machines en installaties zitten vol elektrische besturingen en schakelapparatuur. Toch kan een niet-elektrotechnicus met elektrische installaties werken, als hij beschikt over inzicht in de schakeltechniek. Deze cursus geeft hiervoor de ideale basis. 10 dagen start 31 oktober 16 avonden + 2 dagen start 31 oktober


TECHMAG

11

Cursusaanbod

Een greep uit ons cursusaanbod van oktober en november

Airco: split & multi-split In deze cursus worden de split- en multi-splitsystemen in detail behandeld waarbij aandacht wordt besteed aan de werking, constructie, installatie en het onderhoud. Na het volgen van deze cursus zijn uw medewerkers in staat om split- en multi-split aircosystemen te installeren, onderhouden en storingen te verhelpen. 6 dagen vanaf 1 november

De servicemonteur als ambassadeur Een servicemonteur moet meer kunnen dan alleen de technische klus klaren. Lastige situaties vergen specifieke (communicatieve) vaardigheden om tot oplossingen te komen die naar tevredenheid van de klant en uw bedrijf zijn. Tijdens deze cursus wordt uw medewerker zich bewust van zijn ambassadeursrol en leert hij om te gaan met lastige situaties. 2 dagen vanaf 1 november

Algemene techniek

icum!

Extra pract

Techniek is overal. Het is erg lastig als uw medewerkers tijdens het werk met techniek en/of machines te maken hebben, maar niet over voldoende technische kennis beschikken. Deze

cursus geeft praktische kennis waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de techniek van vandaag. 10 dagen vanaf 1 november 16 avonden + 2 dagen vanaf 31 oktober

Installatievaardigheden (GWE) voor witgoed- en keukenmonteurs Uw medewerker leert installatiewerkzaamheden verrichten, zoals het verplaatsen van een afvoer, een waterleiding, een wandcontactdoos of een gasleiding. Installatiemethoden worden uitgebreid geoefend. 3 dagen vanaf 2 november

Storingstechnicus elektro Van monteurs wordt verwacht dat zij een storing snel en adequaat kunnen oplossen. Hiervoor dienen zij te beschikken over vaardigheden om problemen gestructureerd en veilig aan te pakken. Een gedegen basiskennis van relevante technische begrippen als relaisbesturingen, motorregelingen, opnemers en PLCâ&#x20AC;&#x2122;s is dan ook noodzakelijk. Deze cursus geeft een onmisbare basis. 10 dagen vanaf 7 november 16 avonden + 2 dagen vanaf 31 oktober

Installatie- of werkverantwoordelijke stoomketelinstallaties Ketelinstallaties draaien door de hoge automatiseringsgraad vaak onbemand bedrijf. Degene die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor de installatie moet in geval van calamiteiten of structurele problemen in staat zijn de juiste beslissing te nemen. Deze cursus geeft uw medewerker adequate kennis van zaken om als installatiebeheerder goed te kunnen functioneren. 3 dagen vanaf 10 november

Communicatievaardigheden voor leidinggevenden U wilt uw medewerkers stimuleren en inspireren, om doelen te bereiken die in de organisatie gesteld zijn. U wilt krachtig kunnen communiceren, zodat u in gesprekken het overzicht kunt houden. Dit blijkt in de praktijk nog een hele klus. Deze training geeft u de ingrediĂŤnten om bovenstaande uitdagingen succesvol waar te maken. 2 dagen vanaf 21 november

Dit is slechts een greep uit ons cursusaanbod. Kijk voor een compleet overzicht op

www.rovc.nl


TECHMAG

Actueel

12

ROVC Koudetechniek practicum geopend In mei opende Burgemeester Cees van der Knaap van Ede officieel het nieuwe ROVC koudetechniek practicum. De opening kende een hoge opkomst van betrokkenen en geïnteresseerden uit de koudetechniek. Het practicum omvat een oppervlak van 250 m² met 20 trainingsinstallaties. De installaties worden inmiddels intensief gebruikt voor het dit jaar compleet vernieuwde cursusaanbod in de koel- en aircotechniek. Het practicum is tot stand gekomen in samenwerking met diverse vooraanstaande partijen uit de koudetechniek branche. Kijk voor meer informatie op

www.rovc.nl/koudetechniek

ROVC Onderzoek ‘Tekort aan technici’ Dit voorjaar heeft ROVC onderzoek uitgevoerd onder bedrijven in de Nederlandse industrie. Met dit onderzoek is het tekort aan technici in de sector in beeld gebracht. Een reëel tekort zo tonen de cijfers aan, met uiteenlopende oorzaken (zie de tabel hieronder). Bijna driekwart van de bedrijven ondervindt problemen

bij het invullen van functies op monteurniveau (service-, onderhouds- en storingsmonteur). Nog eens 58% van de bedrijven blijkt lastig medewerkers te kunnen vinden die in staat zijn storingen te vinden, analyseren en te voorkomen (de ‘technicus’). Meer resultaten uit het onderzoek zijn verwerkt in de ROVC publicatie ‘Tekort technici te lijf’ (zie blz 19). Kijk voor meer informatie op

www.rovc.nl/tekort

Redenen voor het tekort aan technici binnen organisaties Grote uitstroom Grote natuurlijke uitstroom (pensioen, overlijden van medewerkers)

40%

Vrijwillig vertrek van medewerkers

27%

Gedwongen vertrek van medewerkers

7%

Beperkte kwantitatieve instroom Te weinig schoolverlaters

45%

Te weinig zij-instroom

26%

Beperkte kwalitatieve instroom

.

Schoolverlaters beschikken over onvoldoende vaardigheden

46%

Schoolverlaters beschikken over onvoldoende kennis

43%

Grotere behoefte aan personeel Vraag naar multi inzetbare technici is gestegen

64%

Stijging klantvraag, waardoor meer werknemers nodig zijn

25%

Anders

7%

Bron: ROVC-onderzoek ‘Tekort aan technici’ (2011)


TECHMAG

Pomppracticum

Pomppracticum: van gemiste kans naar meer rendement Pompen worden wel als kloppend hart van het productieproces gezien. Voldoende kennis van pompsystemen en goed onderhoud kan stilstand en uitval van productieprocessen voorkomen. Door juiste keuzes te maken in het ontwerp van een pompsysteem en door optimaal onderhoud te plegen, kan op energiekosten bespaard worden. Niet alle bedrijven kunnen dit de benodigde aandacht geven. Een gemiste kans gezien de te behalen voordelen. Tijdens opleidingen wordt vaak slechts beperkt aandacht besteed aan pompsystemen. De pomp blijft hierdoor voor veel werknemers een ´black box´ en besparingsmogelijkheden blijven onderbelicht. Het ROVC-pomppracticum biedt uitkomst. Hier staan meerdere pompen opgesteld, waaraan cursisten onderhoudsopdrachten uitvoeren. Zij halen de pompen uit elkaar, benoemen onderdelen, verklaren waarom bepaalde onderdelen kapot zijn en hoe dit in de toekomst te voorkomen valt. Vervolgens beoordelen cursisten wat zinvoller is: reparatie of algehele vervanging van de pomp. Tot slot wordt de pomp weer in elkaar gezet. Om onnodige storingen en schades te voorkomen is het correct uitlijnen van pompen erg belangrijk. Hier wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed.

13

De wijze waarop pompen binnen een systeem gebruikt worden, heeft grote invloed op het energieverbruik. Gebruik maken van frequentieomvormers in plaats van traditionele regelkleppen kan tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Onbekend maakt echter onbemind: medewerkers dienen hier meer inzicht in te krijgen. Tijdens het pomppracticum voeren zij opdrachten uit aan een pompsysteem waarin zowel toeren- als klepregelingen gebruikt worden. De verschillen tussen beide opties worden direct zichtbaar in de practicuminstallatie. Andere opdrachten gaan in op het parallel bedrijf van pompen, drukverhogingsinstallaties en cavitatieproblemen. Medewerkers bouwen in het pomppracticum zowel inzicht als praktische vaardigheden op, waar bedrijf en productieproces veel profijt van kunnen hebben.

3 praktijkgerichte cursussen ROVC biedt drie praktijkgerichte cursussen op pompgebied aan. Uw medewerkers kunnen hiermee in één of enkele dagen de benodigde kennis opdoen en specifieke vaardigheden ontwikkelen. Meer informatie vindt u op

www.rovc.nl/procestechniek


TECHMAG

Interview

14

Murrelektronik te Oosterhout Frans van Gent, vertegenwoordiger en Gert van Dam, directeur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 jaar . .geleden . . . leverde . . . Murrelektronik . . . . . .elektrotechnisch . . . . . .materi. . . . Reeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aal voor het ROVC-practicum. Dit jaar investeerden zij wederom in de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uitbreiding . . . . van . . het . practicum. . . . . Het . . vakgebied . . . . IndustriĂŤle . . . . Automatisering . . . . . . . .vakgebied . . . .waar . .veel . ontwikkelingen . . . . . . in. gaande . . . zijn. . .Ditmaal . . . lag . . is. een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de focus dan ook op het up-to-date brengen van het practicum voor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cursussen in de industriĂŤle automatisering. Gert van Dam, directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murrelektronik . . . . . . Nederland, . . . . en . Frans . . van . . Gent, . . vertegenwoordiger . . . . . . . . . . Murrelektronik, . . . . . . lichten . . .hun . beweegredenen . . . . . . .toe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Murrelektronik blijft investeren in het practicum van ROVC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Van Dam vertelt: “Murrelektronik levert input- en output modules voor zowel binnen als buiten de schakelkast. Bij gebruik van modules buiten de schakelkast kan bijvoorbeeld sneller een storing gelokaliseerd worden. Minder storingen betekent vaak minder productiestilstand en een hogere omzet. Bovendien worden de verbindingstechnieken steeds makkelijker in gebruik.” Investeren Van Gent: “Wij willen graag dat mensen leren werken met onze (nieuwe) materialen, vandaar dat we graag investeren in een practicum zoals dat van ROVC. Wanneer je als bedrijf merkt dat er steeds minder technici zijn die met jouw producten kunnen werken, moet je op zoek naar mogelijkheden om ze bekend te maken met jouw product. Wij zijn daarom blij dat ROVC een groot practicum heeft waarin cursisten hun vaardigheden kunnen oefenen.” Van Dam: “Doordat mensen met onze producten leren werken, worden ze bekend met de voordelen. Ze zien bijvoorbeeld dat storingen makkelijk te traceren zijn, waardoor er de praktijk minder machinestilstand is. Het mooiste is dat mensen dan enthousiast raken over je product en dat dan ook willen gebruiken op de werkvloer.”

Interview

15

wordt. De vraag naar goed opgeleide techneuten blijft echter wel groeien. De industrie moet oplossingen gaan zoeken in het opleiden van zij-instromers.” Van Dam ziet het opleiden van mensen als een noodzaak. “Het tekort aan technici wordt in de toekomstige arbeidsmarkt alleen maar groter. Wij blijven dan ook investeren in het technisch ontwikkelen van mensen door bijvoorbeeld practicummaterialen te leveren.”, aldus Van Dam. Profiteren Al met al gebeurd er een hoop in de markt om het tekort aan te pakken. Bedrijven worden zich bewust wat er in de nabije toekomst gaat spelen en wat dat voor hun betekent. Van Dam: “Wij als organisatie kunnen gaan profiteren van alle recente ontwikkelingen in de markt. Wij zijn druk bezig om het werk aan de verbindingstechnieken te versimpelen en inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen meer mensen met onze apparatuur werken en blijf je bij de tijd.”

Contact geïntensiveerd Het contact tussen ROVC en Murrelektronik is geïntensiveerd nadat Van Gent een aantal cursussen bij ROVC heeft gevolgd. Hij was van mening dat de technologieën van Murrelektronik niet konden ontbreken in het practicum van ROVC. Van Gent: “Techneuten leren in het practicum van ROVC de pas geleerde theorie toe te passen in de praktijk. De eerste keer in het practicum zijn ze nog een beetje onwennig om zelf aan de slag te gaan. Maar als de cursisten eenmaal bezig zijn zie je gewoon dat ze het gaandeweg echt gaan snappen. Dit vergroot uiteindelijk het aantal allround inzetbare mensen. Doordat ik zelf in het practicum les heb gehad, vond ik dat we de contacten met ROVC verder moesten aanhalen.” Tekort aan technici Ook Murrelektronik merkt het tekort aan technici in de huidige markt. De klanten van Murrelektronik hebben minder technisch personeel in dienst. Hierdoor is deze organisatie continu aan het kijken hoe ze hun producten kunnen blijven ontwikkelen. Van Gent: “Onze klanten zijn steeds meer op zoek naar oplossingen om de machines zo te bouwen dat ze erg gebruikersvriendelijk zijn. De meeste bedrijven hebben immers een veel kleinere technische dienst dan een aantal jaar geleden. Hierdoor moeten mensen zonder technische achtergrond ook storingen kunnen oplossen. Door onze producten in te zetten is dit haalbaar, maar uiteraard moeten ze er wel mee leren werken.” Van Dam signaleert ook een andere ontwikkeling in de markt: “Als productiebedrijf moeten wij steeds vaker bestellingen geassembleerd bij de klant afleveren. De klant heeft geen personeel meer rondlopen dat vrijgemaakt kan worden voor bijvoorbeeld een complexe assemblage. Al met al is het tekort aan technici een probleem dat ons allen in de Nederlandse industrie raakt en we zullen gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken.” Opleiden zij-instromers Bij Murrelektronik staat er al anderhalf jaar een vacature voor een stagiair open. Van Gent: “Op dit moment is het moeilijk om een stagiair te vinden. Hierdoor zie je dat de instroom van technici uit het reguliere onderwijs op de arbeidsmarkt alsmaar minder

Murrelektronik Murrelektronik is een wereldwijde organisatie en bestaat sinds 1975. Vanaf 1986 zijn zij actief in de Nederlandse markt. Inmiddels werken er in totaal 1500 medewerkers bij deze organisatie. Zij zijn producent in elektrotechnisch materiaal voor de machinebouw. Hun expertise ligt in de verbindingstechnieken. Murrelektronik is een marktleider op het gebied van ontstoortechniek en tevens toonaangevend in aansluittechniek.


TECHMAG

Subsidiemogelijkheden

16

Dit is slechts een enkel voorbeeld. Er zijn echter uiteenlopende manieren waarop u in uw opleidingskosten tegemoetgekomen kan worden Een beknopte introductie: o

Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie, dan is het mogelijk aanzienlijke subsidies te krijgen als tegemoet- koming in de opleidingskosten. De mogelijkheden en proce- dures variëren per bedrijfstak (zie het overzicht op deze pagina of kijk op www.rovc.nl/subsidies).

o

Indien uw organisatie niet bij een branchevereniging is aan- gesloten, is het toch raadzaam www.subsidieshop.nl te be- zoeken. Hierop staan namelijk nog andere subsidiemogelijk- heden die voor u van toepassing kunnen zijn.

o

Op de nieuwe MBO-opleidingen van ROVC (zie blz. 9) is de WVA-regeling van toepassing. Op grond van de ‘Wet Vermin- dering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksver- zekeringen’ (WVA) kunnen werkgevers gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor werknemers die, onder bepaalde voorwaarden, een oplei- ding volgen. De besparing in de directe opleidingskosten is maximaal € 2738,- per werknemer per jaar (2011). De exacte voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl.

Stel, uw medewerker wil de 2-daagse ROVC-cursus ‘Storingzoeken in elektrotechnische installaties’ volgen en uw bedrijf is aangesloten bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM). Een rekenvoorbeeld van uw besparing:

o

Wil uw medewerker een opleiding volgen die u om bepaalde redenen niet wilt of kunt vergoeden? Indien deze opleiding wel een directe link heeft met zijn beroep, kunt u hem wij- zen op de persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbe- lasting. Door zijn scholingsuitgaven op te geven in zijn aangifte, kan hij wellicht een deel van de kosten (bijvoor- beeld het lesgeld) terugkrijgen. Hiervoor geldt een drem- pelbedrag van € 500,-. Voor meer informatie kan uw mede- werker terecht op www.belastingdienst.nl.

Cursusprijs ‘Storingzoeken in elektrotechnische installaties’ OOM PTT-subsidie* Netto opleidingskosten

o

Ook op Europees niveau zijn er subsidies die opleidingen en ontwikkeling stimuleren, de zogenaamde ESF-subsidies. Voor alle mogelijkheden en voorwaarden bezoekt u: www.agentschap.szw.nl.

Direct besparen op uw opleidingskosten Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten te besparen op de cursussen en opleidingen van uw medewerkers. Dit kan door gebruik te maken van subsidies en belastingaftrekposten.

€ 500,= € 250,= € 250,=

* De bijdrage in de scholingskosten (2011) is 50% per persoon per jaar, tot een maximum van € 500. Voor overige voorwaarden zie www.oom.nl

Subsidies via brancheorganisaties Branche

Organisatie

Meer informatie

Metaalbewerking

OOM

www.oom.nl

Thermische isolatiebedrijven

OOI

www.ooi.nl

Energie- en nutsbedrijven

O&O Fonds

www.oof.nl

Kartonnage- en flexibele verpakkingen

Kabelflex

www.kabelflex.nl

Koude- en installatietechniek

OTIB

www.otib.nl

Agrarische sector

Colland

www.colland.nl

Carrosseriebedrijf

OOC

www.oocinfo.nl

Flexbranche

STOOF

www.stoof.nl


TECHMAG

Scheepvaart & Offshore Academy

Co-creatie van scheepvaart en offshore industrie & ROVC Opleiden in de scheepvaart- en offshore industrie: extra belangrijk en extra gecompliceerd. Sea-based medewerkers dienen zeer zelfstandig te werken, maar zijn lange periodes niet beschikbaar voor opleidingen. Standaardopleidingen voldoen bijna nooit. In nauwe samenwerking met organisaties uit de scheepvaart- en offshore industrie ontwikkelde ROVC een opleidingsprogramma voor seabased medewerkers: de Scheepvaart & Offshore Academy. Competentieontwikkeling vervult een belangrijke rol in de scheepvaart en offshore industrie. Sea-based personeel moet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om zelfstandig storingen op te kunnen lossen en onderhoud te plegen. Op zee is ondersteuning van externe partijen niet of beperkt voorhanden en is tijd kostbaar. Bovendien veranderen benodigde competenties door inzet van nieuwe technische toepassingen en schepen. Sea-based medewerkers wisselen lange periodes op zee af met korte verlofperiodes aan wal. Dit stelt eisen aan opleidingstrajecten voor wat betreft planning en organisatie. Ook worden personeelstekorten in de branche vaak opgevangen met buitenlands personeel. Meertalige opleidingen zijn dan ook noodzakelijk.

17

Dit voorjaar is ROVC met prominente spelers uit de scheepvaart en offshore industrie om tafel gegaan. Nico van Leeuwen, Hoofd trainingen en opleidingen bij ROVC: “Organisaties reageerden erg enthousiast op onze uitnodiging branchebrede problemen in beeld te brengen en passende opleidingsprogramma’s te ontwikkelen. Kennisbundeling leidde snel tot concrete resultaten. We hebben drie competentieprofielen voor sea-based functies opgesteld en met onze opleidingsmatrix gematcht. Het directe resultaat: de eerste drie opleidingen voor de nieuwe Scheepvaart & Offshore Academy gaan dit najaar van start.”

Scheepvaart & Offshore Academy Dit najaar starten 3 modules van 5 aaneengesloten lesdagen: ‘Hydrauliek voor scheepvaart & offshore’, ‘Elektrisch schakelen voor scheepvaart & offshore’ en ‘Storingzoeken in PLC-systemen voor scheepvaart & offshore’. Meer informatie leest u op

www.rovc.nl/so-academy.

Bent u geïnspireerd en wilt u een soortgelijk initiatief opzetten voor uw eigen branche? Neem dan contact met ons op: 0318 - 698 698


TECHMAG

Actueel

18

Nieuw cursusaanbod NEN 3140: bewustwording centraal Een NEN 3140 cursus: voor veel bedrijven verplichte kost om aan de regels te voldoen. Hierdoor ervaren ook veel deelnemers de cursussen enkel als een verplichting, terwijl veilig werken toch altijd voorop zou moeten staan. Omdat ROVC zichzelf en haar producten continu wil verbeteren, is de aanpak van ons NEN 3140 cursusaanbod vanaf dit najaar compleet aangepast. Geen overzicht van de regels, maar door bewustwording de gevaren duidelijk maken. Door de gevaren inzichtelijk te maken worden de regels vanzelf duidelijk. Marc van Lohuizen, productmanager ROVC: “In april 2011 is de nieuwe NEN 3140 norm verschenen. Het is vooral leesbaarder geworden en er wordt onder andere een duidelijk onderscheid gemaakt tussen machines en arbeidsmiddelen. De inhoudelijke normvernieuwingen waren voor ROVC aanleiding het gehele NEN 3140 cursusaanbod te herzien. Bewustwording staat in ons

Extra practicum Algemene techniek scoort een 8

nieuwe aanbod centraal.” Van Lohuizen: ”De cursist wordt aan de hand van (visuele) praktijkvoorbeelden, cases en opdrachten meegenomen langs de gevaren van het werken aan en met elektrotechnische installaties. Tijdens de opdrachten leert de cursist gevaarlijke situaties te herkennen. Door de NEN 3140 norm erbij te pakken wordt gekeken hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Werkmethoden, procedures en een uitgebreid praktijkgedeelte zorgen ervoor dat de cursist de norm direct kan toepassen in zijn dagelijkse werk en weet waarom deze zo belangrijk is.”

De cursus ‘Algemene techniek’ heeft op veler verzoek een extra practicumdag gekregen. Tijdens deze dag werken cursisten in duo’s aan een dagopdracht. Werktuigbouwkundige vaardigheden als tekening lezen, zagen, vijlen, boren, tappen en monteren worden hierbij geoefend met als eindresultaat een klok. De reacties van de eerste cursisten die dit practicum volgden, waren erg positief, zij beoordeelden de dag met een 8 gemiddeld.

De nieuwe NEN 3140 cursussen zijn vanaf dit najaar beschikbaar. Kijk voor ons cursusaanbod op

www.rovc.nl/nen

Veilig werken door gedragsverandering: benut de tijdelijke subsidie Met het ROVC implementatietraject ‘Veilig werken door gedragsverandering’ kunt u uw medewerkers het verschil laten maken op het gebied van veilig werken. Een ROVC-veiligheidsdeskundige brengt in slecht 3 stappen de gewenste en huidige veiligheidssituatie van uw organisatie in kaart, betrekt uw medewerkers bij het verandertraject en biedt concrete handvatten om richting te geven aan de gemaakte afspraken en plannen. Dankzij de tijdelijke stimuleringsregeling van het Agentschap SZW kunt u 75% besparen op de kosten voor een veiligheidsadviseur. Op www.rovc.nl vindt u hierover meer informatie. Wilt u over dit onderwerp in gesprek of direct van start gaan, neem dan contact met ons op: 0318 - 698 698.

Rob Nijhof, opleidingscoördinator Randstad Techniek


TECHMAG

Tekort technici te lijf

19

Frank Lucas, Salesmanager ROVC

Nieuwe publicatie ‘Tekort technici te lijf’ biedt helpende hand Van tekort signaleren naar aanpakken. Geluiden uit de markt en eigen onderzoeksresultaten waren voor ROVC aanleiding voor een nieuwe publicatie: ‘Tekort technici te lijf’. Deze publicatie biedt bedrijven inzicht in hoe zij hun personeelsbeleid optimaal vorm kunnen geven om aan hun personele behoeften te voldoen. “Wij merken dat onze klanten vaak volledig worden opgeslokt door reguliere werkzaamheden en vraagstukken. Personeelstekorten worden onderkend, maar hoe deze aan te pakken is vaak een groot vraagteken”, zo stelt Frank Lucas, salesmanager bij ROVC. Uit het ROVC-onderzoek ‘Tekort aan technici’ blijkt dat een op de vijf bedrijven in zijn geheel nog geen oplossingen ziet. Van de bedrijven die wel oplossingen voor ogen hebben, kiest de helft voor om- en bijscholen van medewerkers. Andere methoden worden veel minder vaak ingezet. “Opleiden is en blijft het meest voor de hand liggende instrument. Logisch, want daarmee kan je als bedrijf rechtstreeks invloed uitoefenen op de competenties van medewerkers.”, aldus Lucas. “Een opleidingstraject wordt niet altijd optimaal ingericht, hier valt nog veel winst te behalen.

Daarnaast blijven andere mogelijkheden om een evenwichtig personeelsbestand te bewerkstelligen vaak onbenut of krijgen weinig aandacht. Onze klanten geven steeds vaker aan behoefte te hebben aan een concreet stappenplan. Wij helpen hier graag bij.” Lucas vervolgt: “Met deze publicatie willen we oplossingsrichtingen voor organisaties tastbaarder en overzichtelijker maken. Dat neemt uiteraard niet weg dat het tekort niet 1-2-3 op te lossen is. We geven richting en praktische handvatten aan, maar bedrijven moeten zelf actief aan de slag gaan. Actie ondernemen is zonder meer noodzakelijk, het probleem zal niet uit zichzelf verdwijnen.”

Vraag ‘Tekort technici te lijf’ aank Heeft u binnen uw bedrijf of afdeling te maken met een tekort aan technische medewerkers? Uw accountmanager voorziet u graag van een exemplaar van deze nieuwe publicatie. Aanvragen kan tevens via: www.rovc.nl/tekort. Uw accountmanager neemt contact met u op om een bezorgafspraak te plannen.


De ROVC-avondcursussen:

een begrip in de techniek

“In korte tijd kon ik technische storingen zelfstandig oplossen” Barry, Technisch operator

Vanaf 31 oktober starten de volgende cursussen door heel Nederland: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algemene techniek Besturingstechniek Dieselmotoren Elektrisch schakelen Hydrauliek Hydrauliek en pneumatiek Hydraulische systeemtechniek Industriële automatisering Industriële bussystemen (PROFIBUS en Ethernet) NEN 1010 & NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning Koeltechniek Mechanische aandrijftechniek Meet- en regeltechniek Midden management A Onderhoudstechniek Operationeel management PLC-systemen Pneumatiek Projectleider Storingstechnicus elektro Technisch operator: geautomatiseerde processen Technisch operator: onderhoud aan apparatuur Toegepaste elektronica Vakbekwaam operator stoomketelinstallaties

Kijk op www.rovc.nl/najaar

TechMag is een uitgave van ROVC Galvanistraat 13

|

6716 AE Ede

Postbus 117

|

6710 BC Ede

T. 0318 – 698 698

|

F. 0318 - 698 600

info@rovc.nl

|

www.rovc.nl

“Wanneer je als operator aan de productielijn staat, is de machine jouw verantwoordelijkheid. Ik doe er alles aan om te zorgen dat het eindproduct goed bij de klant aankomt. Toch moest ik geregeld de Technische dienst inschakelen bij storingen. En ik wil niet met m’n handen in de zakken staan kijken hoe een ander het werk opknapt. Samen met mijn baas heb ik gekeken waarin de meeste storingen voorkwamen en dit zat vooral in automatiseringstechniek. Ik volg nu de cursus ‘Industriële automatisering’.”

Lees meer over Barry’s ervaringen op www.rovc.nl/mijnverhaal

TECHMAG ROVC NIEUWSMAGAZINE JAARGANG 7 NUMMER 3 |

SEPTEMBER 2011

TechMag September 2011  
TechMag September 2011  

TechMag September 2011

Advertisement