Page 3

TECHMAG

ROVC gaat digitaal

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

3

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Arnold van Zoest

ROVC gaat digitaal! Als u een medewerker inschrijft voor één van onze cursussen ontvangt u op verschillende momenten post van ons. Zo krijgen u en uw medewerker een bevestiging van de inschrijving en uw medewerker wordt persoonlijk via de post uitgenodigd voor de eerste cursusavond. Hetzelfde geldt voor examens gekoppeld aan de cursus. Als opleider en adviseur proberen wij, met de ontwikkeling van mens en organisatie, bedrijven effectiever en efficiënter te laten opereren. Voor onze eigen organisatie is dit niet anders. De grote papierstroom die door een inschrijving op gang komt is een kostbaar, milieuonvriendelijk en vooral tijdrovend proces. Om deze papierstroom te beperken, het communicatieproces te versnellen en kosten te besparen versturen wij per 1 juni 2010 alle correspondentie rond inschrijvingen voor onze open netwerk cursussen en examens alleen nog via e-mail. Vorig jaar zijn wij reeds gestart met het digitaliseren van het communicatieproces rondom de examenuitslagen en nu is het communicatietraject van inschrijving tot en met examenstart aan de beurt. Wat betekent dit voor u? U ontvangt alle correspondentie die u met betrekking tot een inschrijving voorheen per post ontving vanaf nu op uw bij ons

bekende e-mailadres. In alle e-mails vindt u een directe link naar uw persoonlijke MijnROVC-account waar u alle details rond de inschrijving kunt bekijken. Ook uw medewerkers ontvangen alle correspondentie rond hun inschrijving voortaan per e-mail. Tot half juni ontvangt u alle correspondentie zowel per e-mail als per post. Via uw persoonlijke MijnROVC-account heeft u nu in één oogopslag inzage in alle correspondentie omtrent de inschrijvingen van uw medewerkers. Voor een goede verwerking van de inschrijvingen is het van belang dat wij in het bezit zijn van correcte e-mailadressen van u en uw medewerkers. Via uw persoonlijke MijnROVC-account kunt u uw e-mailadres controleren en eventueel aanpassen.

Arnold van Zoest, Manager Planning, Organisatie & Informatie

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

TechMag mei 2010  

ROVC TechMag mei 2010

Advertisement