Page 1

2010 JUNI 2

|

■ Rondetafelgesprek:

NUMMER

ROVC NIEUWSMAGAZINE JAARGANG 6

TECHMAG

■ Cursus

Veranderen en verbeteren in productieomgevingen

Nieuw buspracticum! Klanten eisen een allround gesprekspartner

overzicht juni, juli en augustus Techniek

voor operators ■ TechCenter

■ Cursusoverzicht


. . . . . . . . . . . . . . . .

TECHMAG

Informatie

2

Beste lezer, Op 23 maart heeft het eerste rondetafelgesprek in het TechCenter plaats gevonden. Tijdens een uitgebreide lunchsessie werd er door een aantal gerenommeerde afgevaardigden van de industrie dieper ingegaan op het onderwerp Techniek voor operators. Een kernachtige impressie vindt u terug op pagina 6.

ROVC NIEUWSMAGAZINE NR. 2 | JAARGANG 6 | 2010 |

INFORMATIE 02

Vanwege het grote succes zal er in mei wederom een rondetafelgesprek door ons georganiseerd worden met het onderwerp Veiligheid.

ROVC GAAT DIGITAAL 03

Op pagina 4 leest u hoe de onderneming Strukton omgaat met hun ontwikkelingsbeleid in deze financieel moeilijkere tijden. Organisaties die in hun mensen investeren, besparen kosten, hebben meer gemotiveerde medewerkers, een hogere productiviteit en een lager personeelsverloop.

INTERVIEW STRUKTON WORKSPHERE 04 RONDETAFELGESPREK 06

Daarnaast informeren wij u in deze TechMag over de cursusmodules waarin de nieuwe machinerichtlijn praktisch wordt vertaald. Op pagina 15 leest u meer over de inhoud per module.

KOUDETECHNIEK 07

De landelijke ROVC examens hebben net plaatsgevonden en de eerste helft van 2010 ligt inmiddels achter ons. Voor veel ondernemingen is dit het moment om hun opleidingsplannen vorm te geven voor het najaar. Kijk eens op www.rovc.nl voor de mogelijkheden.

TECHCENTER 08 NIEUW BUSPRACTICUM 09 CURSUSOVERZICHT 10

Ludovic Hoytema van Konijnenburg Directeur ROVC

INTERVIEW IFM ELECTRONIC 12 ELEKTRONICA OPLEIDINGEN 14 MACHINEVEILIGHEID 15 VERANDEREN EN VERBETEREN I N P R ODUCTIEOMGEVING 16 CURSISTENONDERZOEK 2010 17 NIEUWE CURSUSSEN 18 NIEUWS 19 INFORMATIE 20

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

TechMag is een uitgave van ROVC. Dit nieuwsmagazine is met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen eventuele drukfouten, onjuistheden en/of onvolledigheden niet worden uitgesloten.


TECHMAG

ROVC gaat digitaal

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

3

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Arnold van Zoest

ROVC gaat digitaal! Als u een medewerker inschrijft voor één van onze cursussen ontvangt u op verschillende momenten post van ons. Zo krijgen u en uw medewerker een bevestiging van de inschrijving en uw medewerker wordt persoonlijk via de post uitgenodigd voor de eerste cursusavond. Hetzelfde geldt voor examens gekoppeld aan de cursus. Als opleider en adviseur proberen wij, met de ontwikkeling van mens en organisatie, bedrijven effectiever en efficiënter te laten opereren. Voor onze eigen organisatie is dit niet anders. De grote papierstroom die door een inschrijving op gang komt is een kostbaar, milieuonvriendelijk en vooral tijdrovend proces. Om deze papierstroom te beperken, het communicatieproces te versnellen en kosten te besparen versturen wij per 1 juni 2010 alle correspondentie rond inschrijvingen voor onze open netwerk cursussen en examens alleen nog via e-mail. Vorig jaar zijn wij reeds gestart met het digitaliseren van het communicatieproces rondom de examenuitslagen en nu is het communicatietraject van inschrijving tot en met examenstart aan de beurt. Wat betekent dit voor u? U ontvangt alle correspondentie die u met betrekking tot een inschrijving voorheen per post ontving vanaf nu op uw bij ons

bekende e-mailadres. In alle e-mails vindt u een directe link naar uw persoonlijke MijnROVC-account waar u alle details rond de inschrijving kunt bekijken. Ook uw medewerkers ontvangen alle correspondentie rond hun inschrijving voortaan per e-mail. Tot half juni ontvangt u alle correspondentie zowel per e-mail als per post. Via uw persoonlijke MijnROVC-account heeft u nu in één oogopslag inzage in alle correspondentie omtrent de inschrijvingen van uw medewerkers. Voor een goede verwerking van de inschrijvingen is het van belang dat wij in het bezit zijn van correcte e-mailadressen van u en uw medewerkers. Via uw persoonlijke MijnROVC-account kunt u uw e-mailadres controleren en eventueel aanpassen.

Arnold van Zoest, Manager Planning, Organisatie & Informatie

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Interview

4

Strukton Worksphere te Maarssen Jessica van Wingerden, HR Manager

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .is .challenging . . . . clients’. . . . Dit . betekent . . . .inleven, . . . initiatief . . . tonen . . .en . ‘Strukton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . innovatief zijn – en zo oplossingen ontwikkelen voor gebouwgebonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . systemen . . . . en. installaties. . . . . Alle . . reden . . om . .de.monteurs . . . de . .kans . te . geven . . . . . . kennis . . te . verbreden. . . . . .Strukton . . . koos . . ervoor . . om . . haar . .medewerkers . . . . . . hun . ROVC . . .op. te. leiden. . . .Slagingspercentage: . . . . . . . 100%. . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘Klanten eisen een allround gesprekspartner’

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

´We doen nooit concessies aan onze kernwaarden: we willen de klant aan ons binden met innovatieve kracht. En daar heb je breed inzetbare monteurs voor nodig. Juist in deze tijd van crisis zou het onverstandig zijn te stoppen met opleiden.´ Jessica van Wingerden, HR Manager bij Strukton, is er heel duidelijk over: niet meer investeren in kennis en vaardigheden is not done . Ze schetst helder de ontwikkelingen in de markt waarin Strukton actief is: de klantvraag staat centraler dan ooit. ´Klanten willen duurzame oplossingen in hun bedrijfspand, waardoor hun medewerkers optimaal presteren. De verwarming in een ziekenhuis mag niet stuk, de koeling in een ICT-ruimte evenmin. Het afbreukrisico is dus enorm en daarom blijven we investeren in vakmanschap.´ Er is nog een reden om stevig in te zetten op opleidingen. Strukton heeft wat last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijf hoopt met ruime opleidingsfaciliteiten gedreven en gemotiveerde mensen aan zich te binden.

Interview

5

Kennis direct toepassen De medewerkers van Strukton mogen zelf bepalen of ze zich aanmelden voor een cursus bij ROVC. Ze hebben de keus uit F-gassen, storingzoeken, meet- en regeltechniek, elektrisch schakelen en koudetechniek. Heeft de investering in opleidingen ook resultaat? Van Wingerden vindt van wel: ´Ik merk dat het zelfvertrouwen van onze mensen groter is geworden. Ze zijn ook gemotiveerder. En trots op hun ROVC-certificaat, dat meerwaarde geeft aan hun cv. Ook zien we dat ze de nieuwe kennis direct kunnen toepassen in de praktijk. Dat zien we aan de kortere doorlooptijden van storingen én aan de klanttevredenheid. Klanten ervaren dat onze mensen een brede scope hebben. Voor ons reden om te blijven investeren in het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden.´

Proactief advies Van Wingerden weet dat opdrachtgevers steeds vaker een partnership aangaan met bedrijven die in staat zijn om 25 à 35 jaar vooruit te kijken. Hun panden moeten flexibel zijn en dat geldt dus ook voor de technische installaties. Wat betekent dat voor de monteurs? ´Dat waren vroeger vooral technische specialisten, nu moeten ze proactief kunnen adviseren. Op verschillende niveaus en over de grenzen van verschillende disciplines heen.´ Klanten eisen dus een allround gesprekspartner, die verstand heeft van verlichting, data, koeling, verwarming, toegangscontrole, beveiliging en brandveiligheid. Van Wingerden: ´Wie al die kennis kan combineren in een integraal advies mag rekenen op veel waardering – intern, maar vooral van de klant. Die maken ze blij omdat een storing snel en in één keer verholpen wordt.´ Frisse kijk Opleiden dus. Niemand bij Strukton die het belang ervan onderschat. Wie door het pand loopt voelt de drive om te innoveren. Van Wingerden zegt dat de medewerkers de wil hebben om bij te dragen aan het succes van hun klant. Een leven-lang-leren is bij Strukton dan ook geen opgelegd ``moeten`` maar een diepgeworteld besef dat het verdiepen van kennis de basis is van je eigen ontwikkeling én van het succes van Strukton. ´Alleen intern opleiden is geen optie´, zegt Van Wingerden. ´Geen tijd voor. En belangrijker nog: een externe opleider brengt innovaties van andere bedrijven in. De docenten hebben een frisse kijk op zaken en inspireren onze mensen.´ Interactief oefenen en ervaren Waarom ROVC? Van Wingerden zegt dat de branchevereniging (OTIB) ROVC aanbeveelt, reden voor Strukton om dit opleidingsinstituut de status van preferred supplier te geven. ´Wij doen al meer dan 10 jaar zaken met ze. Waarom? Ze hebben een landelijke dekking, zodat onze mensen nooit lang hoeven te reizen.´ Van Wingerden glimlacht als ze zegt dat ze veel in de mensen van ROVC herkent: ´We lijken op elkaar. Ons credo is: challenging clients. Grenzen verleggen, helder communiceren, meedenken en vernieuwen. ROVC verraste ons bijvoorbeeld door bij de NEN-cursus de gelegenheid te geven interactief te oefenen en te ervaren. Véél aantrekkelijker dan het passief absorberen van kennis.´

Strukton overziet het hele traject Strukton Worksphere (Maarssen) is onderdeel van Strukton N.V. Dat bedrijf is in 1918 opgericht toen de Nederlandse Spoorwegen een nieuw hoofdkantoor nodig had, maar geen aannemer kon vinden. Inmiddels heeft dit bouwbedrijf zich ontwikkeld tot de belangrijkste dienstverlener in accommodatievraagstukken. Strukton overziet het hele traject – van bedrijfszekerheid tot beheersbaarheid, van comfort tot functionaliteit – en speelt een regierol vanaf de conceptontwikkeling van een gebouw tot en met de exploitatie. Dit veranderde de taak van veel medewerkers: zij zijn niet alleen monteur, maar vooral adviseur.


TECHMAG

Rondetafelgesprek

6

Scholing van productiepersoneel loont. Het vak wordt interessanter en het zelfvertrouwen neemt toe. Personeel beschikt bovendien over meer flexibiliteit, kijkt over grenzen heen en voelt meer verantwoordelijkheid. Daardoor stijgt het rendement, zo luidt één van de conclusies van het door ROVC georganiseerde rondetafelgesprek. Tijdens deze bijeenkomst spraken Annemarie Pijnacker van Forbo Flooring B.V., Ans Dielemans van Philips Healthcare, Klaas van Amen van GREIF Nederland B.V., Frank van Velthoven van United Biscuits / Verkade en Roel Greutink van ROVC met elkaar over het onderwerp: Techniek voor operators.

Rondetafelgesprek: Techniek voor operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .quotes . . .uit.het. rondetafelgesprek: . . . . . . . . . Enkele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘Het personeel groeit, . . . . . . . . . . . . . . . . . dat blijkt onder andere . . . . . . . . . .‘Hoger . .opgeleid . . .perso. . uit de manier waarop ze . . . . . . . . . . . . . . . . de. neel kan bij pieken in omgaan met machinesto. . . . . . . . . . . . . . . . . productie makkelijker ringen. Voorheen was het . . hé,. hij.doet . het . niet . . . .bijspringen. . . . Bovendien . . . . vaak: . . Daar . bleef . . het . dan . . . .is de . begeleiding . . . .van. . meer. bij. . Nu . lossen . . ze. soms . .zelf. . .en .de kennisoverdracht . . . . . . de . storing . . op, . of . hebben . . . . .naar . inhuurkrachten . . . . . . beter. Je kan dus meer al. een deel van de analyse . . . . . . . . . . . . . . . . gedaan. . . .Dat. ontlast . . de. . . .doen . met . .een. kleiner . . . vast personeelsbestand.´ technische dienst.’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frank . van . .Velthoven . . . . Klaas van Amen . . . . . . . . . .Productiecoördinator . . . . . . . Opleidingsfunctionaris, . . . . . . . . . . . . . . . . . GREIF Nederland B.V. / Opleidingscoördina. . . . . . . . . .tor.United . .Biscuits . . /. . . . . . . . . . . .Verkade . . Zaandam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een verslag van dit gesprek is te lezen in het mei nummer van PT Industrieel Management en op www.rovc.nl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘We. zijn . recentelijk . . . een . . .pilotproject . . . gestart . . . . .waarin . . 15.mensen . . een . . .basiscursus . . . monteur. . . . .technieken . . . volgen. . . En . . .je ziet . .al resultaten: . . . .ze . .maken . . reeds . .produc. . . ten van een andere . . . . . . . . .afdeling . . en . zijn . daar . . . enthousiast over.’ . . . . . . . . .Ans. Dielemans . . . . . . . Support . . Engineer . . ./. . . Opleidingscoördinator . . . . . . . . Philips . . Healthcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘Waar . het . .om .gaat. is. .dat .je de . kennis . . van . de . operators kunt benut. . . . . . . .ten..Je .moet . het . eruit . . weten te halen.’ . . . . . . . .Annemarie . . . Pijnacker . . . .Bedrijfsleider . . . . . . .Productie . . Forbo . . . . .Flooring . . B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘Wat . .is nou . een . .techneut? . . . . Toch . iemand . . .die. wil. . . . sleutelen . . .en.repareren. . . . . . Een . operator . . . bedient . . en . . . oefent . . controle . . .uit..Maar . . . een . stukje . . analyse . . van . . . . technische . . . problemen . . . . . . door . .de operator . . . is.goed . . mogelijk. 1e lijns onder. . . . . . . . . . houd . .door . operators . . . . . is de toekomst.’ . . . . . . . . . . Roel . Greutink . . . . . . . . Manager . . . . . . . . . Ontwikkeling . . . . . . . . . Onderhoud . . . en . . . . . . Producten . . . ROVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Koudetechniek

7

Koudetechniek Alleen dat leren wat van toepassing is op de dagelijkse praktijk.

ROVC organiseert al meer dan tien jaar totaalopleidingen op het gebied van koudetechniek. Waar voorheen een opleiding voldeed wanneer deze alle facetten van de koudetechniek bevatte, vraagt de huidige markt om meer specialistische cursussen. Zo is er veel vraag naar praktische cursussen waarmee mensen met weinig of geen ervaring in de (koel)techniek basisvaardigheden kunnen opdoen. Daarnaast groeit de vraag naar cursussen op diverse niveaus, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende vakdisciplines binnen de koudetechniek, zoals: klein commerciële koeltechniek, industriële en stationair commerciële koeltechniek, split- en multisplit aircosystemen, VRV en warmtepomp systemen. Tevens zijn cursussen waarin onderwerpen als elektrotechniek en besturingstechniek, specifiek gericht op koudetechniek gewenst. Modulair ROVC speelt in op deze marktbehoefte door haar cursusaanbod vanaf dit najaar modulair aan te bieden. Het cursusaanbod is opgedeeld in vier niveaus, waarbij de cursist opgeleid kan worden op basis niveau koudetechniek tot ontwerper van koudesystemen. Zo leert de cursist in de basiscursus koudetechniek onder andere de componenten in een koelsysteem te benoemen en herkennen en leert hij inspectie en 1e lijns onderhoudstaken uit te voeren.

Alleen dat leren wat voor de cursist relevant is voor de dagelijkse praktijk, vormt het uitgangpunt voor de modulaire opzet. Dit komt niet alleen tot uiting in modules op functieniveau, maar ook in modules waarmee de cursist zijn/haar kennis kan verbreden. Denk hierbij aan modules gericht op besturings- en elektrotechniek binnen de koeltechniek. Uiteraard biedt ROVC ook cursussen aan voor de diverse F-gassen categorieën. Start nieuwe cursussen Vanaf het najaar 2010 worden de eerste nieuwe koudetechniek cursussen aangeboden. Via onze website, digitale nieuwsbrief en de TechMag houden wij u op de hoogte van het actuele cursusaanbod.


TECHMAG

TechCenter

8

Een modern restaurant

2500 m2 practicumruimte

12 zalen

TechCenter Bruisend middelpunt waar mens en techniek samenkomen!

Jaarlijks volgen meer dan 13.000 cursisten ĂŠĂŠn of meerdere ROVC cursussen. Vele van hen passeren de deuren van het NIMAC in Ede. Per 1 maart jl. is deze naam echter gewijzigd in TechCenter. Een naam die past bij de huidige en toekomstige faciliteiten die ROVC haar klanten biedt. TechCenter is een door ROVC gefaciliteerde ontmoetingsplaats waar mensen werkzaam in de industrie en haar periferie met elkaar kennis en informatie kunnen delen met als doel proactief te kunnen innoveren en te bouwen aan de ontwikkeling van mens en organisatie.

Leren & Ervaren

TechCenter faciliteert daarmee op drie vlakken: - - -

Ontmoeten & Kennisuitwisseling Leren & Ervaren Demonstratie & Promotie

Lees hier alles over op:

www.rovctechcenter.nl

Demonstratie & Promotie

Ontmoeten & Kennisuitwisseling


TECHMAG

9

Nieuw buspracticum

Nieuw buspracticum De verschillende onderdelen van een industriële installatie worden steeds vaker op een besturingssysteem aangesloten door middel van bussystemen, zoals: PROFIBUS, Modbus, CAN-bus en AS-Interface. Hoewel er vaak verschillende bussystemen in één bedrijf voorkomen, blijkt in de dagelijkse praktijk dat niet iedere medewerker alle kennis van de werking van alle aanwezige bussystemen nodig heeft. Vanuit deze informatie heeft ROVC haar opleidingsaanbod vernieuwd. U kunt kiezen uit 10 verschillende bussysteem cursusmodulen. In deze modules staat het omgaan met bussystemen op verschillende niveaus centraal. Het uitgangspunt: Alleen dat leren wat u tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Nieuw practicum Het nieuwe buspracticum versterkt dit uitgangspunt. Deze is zo gemaakt dat hij onderdeel kan uitmaken van de ROVC practicuminstallaties op het gebied van Pomptechniek, Meet- & regeltechniek en Hydrauliek. Tijdens de bussysteem cursussen kan nu nog eenvoudiger de combinatie gemaakt worden met technieken die de cursist tegenkomt in zijn werk. Meer informatie Wilt u meer informatie over bussysteem cursussen van ROVC en uw medewerkers direct inschrijven:

Wat zeggen onze cursisten over de bussysteem cursussen: ‘Het is prettig en leerzaam dat theorie en praktijk in de lessen worden afgewisseld.’

‘Alles wat je vandaag leert is morgen in de praktijk toepasbaar!’ ‘De docent kan vanuit zijn eigen ervaringen over CAN-bus vertellen.’ ‘Als paneelbouwer heb ik de eerste module van PROFIBUS gevolgd en ga nu de vervolgmodule doen, zodat ik ook de systemen kan aanleggen en configureren.’ ‘Als energieleverancier komt Modbus bij ons veel voor. Het is prettig te zien dat de diverse merken die in het practicum worden gebruikt ook bij ons op het werk aanwezig zijn.’

www.rovc.nl/industriële-automatisering.

‘De volgorde om eerst de cursus “Inleiding in bussystemen” te volgen en daarna de vervolgmodule “Modbus; werking en storingzoeken in bestaande installaties” vond ik erg prettig.’

Heeft u behoefte aan een opleidingstraject op maat? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0318 - 698 698.

Erwin de Kruijff

productmanager Industriële Automatisering: ‘Eind 2009 zijn wij gestart met de eerste bussysteem cursussen in de modulaire opzet. De cursussen worden aangeboden van monteurs- tot engineersniveau.’ Hierboven een aantal eerste reacties van cursisten op deze cursussen.


JUNI

Cursusoverzicht

Cursus

10

Dag

Startdatum

Duur

Plaats

Elektrisch schakelen bijspijkerdagen

vr

11 juni

2 dagen

Ede

Frequentieregelaars

do

10 juni

1 dag

Ede

Servoregelingen

di

22 juni

1 dag

Ede

Storingzoeken in elektrotechnische installaties

ma

28 juni

2 dagen

Ede

Basis PLC-techniek

wo

23 juni

2 dagen

Ede

HMI configureren, programmeren en in bedrijf stellen volgens IEC-61131-3

wo

16 juni

2 dagen

Ede

Modbus; installeren en configureren

ma

14 juni

2 dagen

Ede

PROFIBUS; ontwerpen en modificeren

ma

7 juni

2 dagen

Ede

Storingzoeken in PLC-bestuurde installaties

vr

11 juni

2 dagen

Ede

Basis PLC-techniek

wo

23 juni

2 dagen

Ede

Keuren elektrisch handgereedschap voor elektrotechnici

di

8 juni

1 dag

Eindhoven

Keuren elektrisch handgereedschap voor elektrotechnici

vr

18 juni

1 dag

Ede

Keurmeester batterijlader NEN 3140 voldoend onderricht persoon

wo

16 juni

1 dag

Ede

Meten en inspecteren van elektrische installaties

di

8 juni

1 dag

Ede

NEN 3140 Herinstructie installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning

di

22 juni

1 dag

Ede

NEN 3140 Vakbekwaam persoon

ma

14 juni

2 dagen

Ede

NEN 3140 Voldoend onderricht persoon

wo

9 juni

1 dag

Eindhoven

NEN 3140 Voldoend onderricht persoon

do

17 juni

1 dag

Ede

di

8 juni

2 dagen

Ede

do

17 juni

1 dag

Ede

Elektrotechniek & Elektronica

Industriële Automatisering

NEN 1010 & NEN 3140

Veiligheid Mechanische veiligheid in machines Werktuigbouwkunde Basis pneumatiek, inspectie en 1e lijns onderhoud

‘Ik kan nu echt veilig werken.’


Juni

JULI

Juli

Cursus

Augustus Duur

11

Dag

Startdatum

Plaats

NEN 3140 Herinstructie vakbekwaam persoon

vr

2 juli

1 dag

Ede

NEN 3140 Herinstructie voldoend onderricht persoon

do

1 juli

1 dag

Ede

Storingstechnicus elektro

di 6 apr Zwolle, wo 7 apr Eindhoven, do 8 apr Puremerend, vrij 16 apr Ede, 10 dagen

NEN 1010 & NEN 3140

Industriële automatisering Basis PLC-techniek

di

27 april

2 dagen

Hendrik-Ido-Ambacht

Besturingstechniek

do

1 april

10 dagen

Zwolle

CAN-bus; werking en storingzoeken in bestaande installaties

ma

26 april

2 dagen

Ede

Industrieel ethernet: configureren, testen en onderhouden

do

15 april

2 dagen

Ede

Modbus; installeren en configureren

wo

28 april

2 dagen

Ede

Modbus; werking en storingzoeken in bestaande installaties

vr

9 april

1 dag

Ede

Sensoren: aansluiten, afstellen en vervangen

ma

19 april

1 dag

Ede

Siemens S7-300/400

di

13 april

3 dagen

Eindhoven

di

13 april

3 dagen

Ede

Keuren elektrisch handgereedschap voor elektrotechnici

di

6 april

1 dag

Ede

Keuren elektrisch handgereedschap voor niet-elektrotechnici

di

20 april

2 dagen

Hendrik-Ido-Ambacht

Keurmeester batterijlader NEN 3140 voldoend onderricht persoon

do

8 april

1 dag

Ede

NEN 1010 opfris

wo

21 april

1 dag

Ede

NEN 3140 Gecertificeerd vakbekwaam persoon

do

1 april

3 dagen

Ede

NEN 3140 Herinstructie gecertificeerd vakbekwaam persoon

do

1 april

1 dag

Ede

NEN 3140 Herinstructie installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning

vr

9 april

1 dag

Ede

NEN 3140 Herinstructie vakbekwaam persoon

di 6 apr Ede, wo 21 apr Zwolle, ma 26 apr Ede, 1 dag

NEN 3140 Herinstructie voldoend onderricht persoon

do

8 april

Dag

Startdatum

Elektrisch schakelen bijspijkerdagen

di

24 augustus

2 dagen

Ede

Praktische elektronica

di

31 augustus

3 dagen

Ede

Storingzoeken in elektrotechnische installaties

di

31 augustus

2 dagen

Ede

NEN 3140 Herinstructie installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning

ma

30 augustus

1 dag

Ede

NEN 3140 Herinstructie vakbekwaam persoon

wo

25 augustus

1 dag

Ede

NEN 3140 Vakbekwaam persoon

do

19 augustus

2 dagen

Ede

NEN 3140 Voldoend onderricht persoon

wo

25 augustus

1 dag

Ede

do

26 augustus

2 dagen

Ede

Koude techniek Aircosystemen: service & onderhoud NEN 1010 & NEN 3140

‘Naast storingen oplossen kan ik ze nu ook voorkomen.’ 1 dag

Hendrik-Ido-Ambacht

AUGUSTUS Cursus

Duur

Plaats

Elektrotechniek & Elektronica

NEN 1010 & NEN 3140

Veiligheid VCA- Basisveiligheid

Kijk voor alle data en locaties op

www.rovc.nl do 8 apr Ede, wo 21 apr Eindhoven, 1 dag

wo 14 apr Purmerend, do 22 apr Ede, ma 26 apr Hendrik-IdoAmbacht, 7 dagen

en schrijf uw medewerker(s) nu in!


TECHMAG

Interview

12

Slimme communicatie in een klein doosje Wie een BUS-practicumles van ROVC volgt, kent ifm electronic uit Hardewijk van de stickers op het mobiele practicum. Al geruime tijd levert ifm electronic onderdelen voor de ROVC practica. Onderdelen als AS-Interface, dat data op een intelligente manier communiceert via één tweedraadskabel. Maar wat is nu het verhaal achter het AS-Interfacepaneel met de sticker? Een kijkje in de keuken van marketing director Edwin Slot van ifm electronic. ´Het is onze gezamenlijke missie om mensen enthousiast te maken voor techniek´.

‘Mensen enthousiast maken voor techniek’

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edwin . . .Slot . . . . Marketing . . . . Director . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ifm electronic te Harderwijk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Dat technologische ontwikkelingen heel snel kunnen gaan, bewijst ifm electronic. Als ontwikkelaar en producent van besturingselementen en -systemen staat het bedrijf regelmatig op grote beurzen als Industriële Week, Hannover Messe en Elektrotechniek. De besturingspanelen die ifm voor de beurspresentaties gebruikt, zijn na één beursjaar eigenlijk alweer onvolledig. ´En dan kun je twee dingen doen,´ zegt Edwin Slot, ´de boel afschrijven óf iemand zoeken die de panelen kan gebruiken.´ Hij koos voor het laatste en ROVC maakt nu al geruime tijd dankbaar gebruik van de werkende panelen. De panelen zijn geheel aangepast aan de eigen lesmethoden van ROVC. Op die manier leren de cursisten precies wat zij nodig hebben op hun eigen werkterrein. Genereuze geste Edwin Slot vervolgt dat de panelen heel waardevol zijn. ´Het materiaal dat je in één keer weggeeft, vertegenwoordigt al snel een flinke waarde. Maar het is voor een goed doel: mensen opleiden en motiveren voor techniek. Dat doel, dat zowel ROVC als ifm nastreeft, is heel belangrijk in een tijd dat weinig jongeren de keuze voor techniek maken.´ Achter deze genereuze geste ligt uiteraard ook marketingstrategisch belang, geeft hij toe. ´Hoe meer mensen in aanraking komen met ifm, hoe beter dat voor ons is. Een winwinsituatie.´ Nieuwe driedimensionale sensor Enthousiasmeren, motiveren, ontwikkelen, verandering teweegbrengen. Hoe je de drang om te vernieuwen ook beschrijft, het is wel aan Edwin Slot besteed. Begonnen in de buitendienst, is hij als marketing director inmiddels mede verantwoordelijk voor een groot deel van de bedrijfsvoering van ifm electronic. Als hij uitlegt waar zijn bedrijf voor staat – ´de breedte van de markt bedienen, nieuwe markten creëren en barrières doorbreken in allerlei automatiseringsvraagstukken´ – kan hij zijn eigen enthousiasme nauwelijks bedwingen. Zeker als het gaat om de nieuwe driedimensionale vision sensor, die objecten in één oogopslag in 3D kan weergeven. ´Het apparaat meet op basis van lichtlooptijd volume, afstand en niveau. Bedenk wat daarmee allemaal mogelijk wordt. Zelfs een toepassing in de geneeskunde is niet ondenkbaar! Maar we zijn nog lang niet uitontwikkeld. De PMD-sensorchip voor lichtlooptijdmeting én evaluatie heeft nu een resolutie van 64 x 48 pixels. In de toekomst hopen we het aantal pixels aanzienlijk te vergroten.´ Snel foutmeldingen communiceren Hoe innovatief de driedimensionale camera nu is, zo innovatief was AS-Interface vijftien jaar geleden. AS-Interface staat voor actuator sensor interface en het bussysteem verzorgt gewoonlijk de communicatie tussen de sensoren en de controller, die op zijn beurt de actuatoren aanstuurt via het netwerk. Het unieke aan het systeem is dat data-overdracht en voedingspanning door één kabel lopen, en niet meer door parallel lopende draden. ´Een compact en intelligent systeem dat signaalstatus, aansluitspanning en foutmeldingen snel registreert én communiceert. Heel handig voor monteurs die in het veld werken. En in de schakelkast nemen de systeemelementen weinig ruimte in.´ Dat weten ook de cursisten van ROVC. De panelen die ifm electronic levert voor de ROVC practica, vallen op door bescheidenheid. Er is één doosje met daarin dé uitrusting voor slimme en razendsnelle communicatie.

Interview

13

Groeien op eigen kracht Edwin Slot benadrukt dat de ontwikkeling van AS-Interfacecomponenten niet stilstaat. ´We werken voortdurend aan nieuwe modules voor onze productlijn. Vooral voor onze buitenlandse klanten. Zo zijn zij er bijvoorbeeld erg bij gebaat als onze techniek op afstand bestuurd kan worden. Bovendien moeten we in onze tak van sport nu eenmaal altijd vernieuwen. Zo zijn we ook groot geworden, op eigen innovatieve kracht.´ Hij zegt lachend dat hij ifm graag vergelijkt met een grote eik. ´Vanaf het moment dat onze wortels ontschoten, zijn we langzaam maar zeker gegroeid. Het begon allemaal met de ontwikkeling van eenvoudige positiesensoren, waarmee we posities kunnen meten en objecten kunnen herkennen. Zoals de sensoren voor de autowasstraat. Die zien precies waar de te wassen auto staat en dus ook tot waar de borstel kan boenen. Na de positiesensoren kwamen de processensoren, bijvoorbeeld voor het beheersen van flow, temperatuur en druk.´ En nu kan ifm dus ook effectief communiceren via AS-Interface én 3D-metingen uitvoeren. En krijgt ROVC de zeer waardevolle maar voor ifm onbruikbare besturingspanelen. ´Wat mij betreft blijven we dat in het vervolg ook doen. Wij hebben immers een gemeenschappelijke missie: mensen enthousiast maken voor techniek.´

Altijd in de buurt: ifm electronic Sinds 1969 ontwikkelt en produceert ifm electronic innovatieve besturingselementen en -systemen. Van standaardsensoren voor de autowasstraat op de hoek tot complete besturingen in de industriële automatisering. We kennen de producten onder de handelsnamen efector, ecosys en ecomat. In 2005 won ifm electronic de prestigieuze Hermes Award met zijn vernieuwende optische afstandssensor: de efector PMD, gebaseerd op één chip voor lichtontvangst en signaalverwerking. Met de efector PMD zijn hoogtemeting en positiebepaling van bijvoorbeeld magazijnliften en industriële transportsystemen ineens veel makkelijker dan voorheen. En worden ongewenste botsingen dus eerder voorkomen. In Nederland werken zeventien technici en buitendienstmedewerkers dagelijks aan het oplossen van diverse automatiseringsvraagstukken, wereldwijd zijn dat er drieduizend. Vandaag de dag is ifm electronic vertegenwoordigd in zeventig landen. En zijn ze naar eigen zeggen dus “altijd in de buurt”.


TECHMAG

Elektronica opleidingen

14

ROVC specialiseert zich verder in elektronica opleidingen Steeds vaker worden medewerkers uit verschillende bedrijfstakken geconfronteerd met elektronica. Hiermee doelen wij op het fijnere werk, zoals een printplaat in bijvoorbeeld noodverlichting of een parkeerautomaat. Of de componenten in een frequentieregelaar of de geregelde aansturing van een hydraulische klep. Het werken met elektronica vraagt om ervaring met het lezen van eenvoudige basisschema’s en de kunde om storingen te kunnen lokaliseren en op te lossen. ROVC heeft diverse opleidingen op dit gebied. Toegepaste elektronica In de praktijkgerichte cursus “Toegepaste elektronica” leert uw medewerker in slechts 18 avonden de noodzakelijke basisprincipes en vaardigheden om op componentniveau te kunnen storingzoeken. De cursus is vanaf 1 november in het gehele land te volgen. 1 november Alkmaar 1 november Den Bosch 1 november Goes 1 november Heerenveen 1 november Nijmegen 1 november Rotterdam 1 november Zaandam 2 november Breda 2 november Groningen 2 november Hengelo 2 november Roermond 3 november Alphen aan den Rijn 3 november Ede 4 november Eindhoven 4 november Zwolle

Praktische elektronica De 3-daagse cursus “Praktische elektronica“ richt zich op de elektronische printplaat zelf. Welke componenten komt u tegen en wat kan er mis mee zijn. Een stuk visuele inspectie en soldeertechniek komen aan de orde evenals een stukje meettechniek. Doel is om op basis van een inspectie, vroegtijdig problemen te herkennen en dus te voorkomen. 7 juni Ede 31 augustus Ede 5 oktober Eindhoven 12 oktober Zwolle 19 oktober Hendrik-Ido Ambacht 26 oktober Purmerend Elektronica; storingzoeken in modulaire systemen De 3-daagse cursus “Elektronica; storingzoeken in modulaire systemen“ leert uw medewerker(s) denken in modules en niet meer in componenten op een printplaat. Daarbij is de interconnectie (communicatie) tussen de diverse modulen en printplaten van belang en het meten van de signalen die daarbij aan de orde zijn. Meettechniek neemt daardoor een grote plek in. 17 september Ede 9 november Eindhoven 16 november Hendrik- Ido Ambacht 30 november Purmerend 7 december Zwolle Kijk voor alle informatie over onze elektronica opleidingen op www.rovc.nl


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TECHMAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Machineveiligheid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modulestructuur . . . . . . .Machineveiligheid . . . . . . .opleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wet. en . .regelgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . machineveiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontwerpen . . . . .met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elektrische . . . .veiligheid . . . . Mechanische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . risicoreductie . . . . . . . . . . . . . . .machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besturingstechnische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veiligheidscircuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schermbeveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en . lichtschermen . . . . . . .

Modules machineveiligheid

Inleiding PL en SIL

De nieuwe machinerichtlijn praktisch vertaald

De vraag naar opleidingen op het gebied van machineveiligheid is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Dit is niet vreemd, omdat vanaf december 2009 de nieuwe Europese machinerichtlijn van kracht is gegaan. Dit heeft gevolgen voor u als machinebouwer, -gebruiker of -inkoper. Eind vorig jaar is ROVC gestart met een drietal dagcursussen op het gebied van machineveiligheid, waarin de nieuwe machinerichtlijn praktisch wordt vertaald. Dit zijn: “Industriële machineveiligheid”, “Elektrische veiligheid van machines” en “Mechanische veiligheid in machines”. Voor Incompany trajecten zijn er verschillende modules beschikbaar. Deze modules bieden u de mogelijkheid om uw medewerkers alleen datgeen te laten leren wat relevant is voor de dagelijkse praktijk. Wij geven graag een toelichting per module: Module 1: Wet- en regelgeving machineveiligheid. Geeft inzicht in de verplichtingen voor nieuwe- en bestaande machines en de eisen t.a.v. veiligheid. Module 2: Ontwerpen met normen. Verschaft inzicht in de basisprincipes van een veilig ontwerp. Risico inventarisatie uitvoeren. Module 3: Mechanische risicoreductie Inzicht krijgen in de verschillende mechanische maatregelen, voorkomen van beknelling en bepalen van mechanische eigenschappen van bijvoorbeeld afschermingen.

Module 4: Elektrische veiligheid machines Licht de IEC 60204-1 norm toe en leert eisen te vertalen naar concrete toepassingen. Module 5: Besturingstechnische veiligheidcircuits Het leren ontwerpen van een betrouwbaar veiligheidcircuit (NENEN-954-1), inzicht krijgen in noodstopcircuits (IEC 60204-1 en ENISO 13850) en tweehandenbediening (EN 574). Module 6: Schermbeveiligingen en lichtschermen Inzicht verkrijgen en het selecteren of ontwerpen van betrouwbare lichtschermbeveiligingen. Module 7: Inleiding PL en SIL De beide normen rondom Performance Level en SIL worden uitgelegd inclusief de verschillen en de basis van het ontwerpen met Performance Level en SIL.

Wil u meer informatie over deze modules en welke het beste passen bij uw organisatie neem dan contact op met één van onze accountmanagers op telefoonnummer 0318 - 698 698. Inschrijven voor één van de drie vaste dagcursussen? Ga naar www.rovc.nl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Veranderen en verbeteren in productieomgevingen

16

Inclusief 1 dagdeel consultancy! Alle trainingen van ROVC Advies & Implementatie zijn inclusief 1 dagdeel consultancy/coaching op het eigen bedrijf. Tijdens dit dagdeel helpt een consultant van ROVC Advies & Implementatie hetgeen dat u geleerd heeft tijdens de trainingen te implementeren in uw eigen praktijk. Voor bedrijven waar ROVC Advies & Implementatie reeds actief is kan de trainer ter plaatse als consultant fungeren. Kijk voor meer informatie over deze trainingen of direct inschrijven op

www.rovc.nl/advies

Veranderen en verbeteren in productieomgevingen ROVC Advies & Implementatie heeft een aantal specifieke trainingen ontwikkeld voor organisaties die willen starten met of reeds gestart zijn met een verander- of verbetertraject. De trainingen richten zich op de ontwikkeling van mens en organisatie en zijn direct in de praktijk toepasbaar. Op dit moment bestaat het trainingsaanbod van ROVC Advies & Implementatie uit 10 verschillende trainingen. Een aantal van deze trainingen zijn na elkaar te volgen en vormen samen de trainingstrajecten ‘Verbeteren in de praktijk’ en ‘Klantgericht produceren’.

Stap 3: Welk verbeterprogramma moet ik kiezen? Ontdek eenvoudig en snel welk verbeterprogramma het best bij uw uitdagingen en organisatie past en ontwikkel een langere termijn visie voor het verbeteren van uw organisatie en/of proces. Stap 4: Effectief begeleiden van verbeterprogramma’s Leer de voortgang van een programma te borgen en de veranderbereidheid in de organisatie aan te spreken. Prikkel het management en enthousiasmeer de werkvloer voor de verbeteringen.

Klantgericht produceren Verbeteren in de praktijk Dit traject bestaat uit 4 stappen die u na elkaar kunt volgen. De trainingen zijn erop gericht u de kennis en vaardigheden te geven om een verbetering in te voeren. Vanaf de beslissing tot en met de daadwerkelijke invoering en borging van een verbeterprogramma. De trainingen zijn uiteraard ook afzonderlijk te volgen. Stap 1: Doelgericht begeleiden van verbeteringen Hierin leert u hoe u door doelgericht werken en het vertalen van bedrijfsdoelstellingen in afdelings- en persoonlijke doelstellingen een succesvolle verandering mogelijk maakt. Stap 2: Algemene introductie verbeterprogramma’s World Class Manufacturing, Total Productive Maintenance (TPM), LEAN (Manufacturing) en Six Sigma. Wat betekenen ze en wat kunnen ze voor uw organisatie betekenen. Deze training biedt u inzicht in het ontstaan van de diverse methoden, de achtergronden, specifieke kenmerken en hun toepassingsgebied.

Om uw klanttevredenheid te verhogen is het van belang uw proces te bekijken vanuit de ogen van uw klant. Dit traject bestaat uit twee afzonderlijke te volgen trainingen. Stap 1: Levertijden verbeteren Leer hoe u uw leverbetrouwbaarheid kunt vergroten door het perspectief van uw klant aan te houden. Stap 2: De klant centraal in uw proces Maak een verdiepingsslag en laat u uw complete proces bekijken vanuit het oogpunt van de klant om zo tot meer efficiency en rendement te komen. Meer informatie over veranderen en verbeteren in productieomgevingen en alle overige trainingen? Kijk op www.rovc.nl/advies


TECHMAG

Cursistenonderzoek 2010

ROVC cursisten zeer tevreden over dienstverlening!

17

Cursisten zijn zeer te spreken over de dienstverlening van ROVC. Er is gemeten op de volgende zes onderdelen: - Inschrijvingsproces - Docent - Lesmateriaal - Opleidingslocatie - Prijs/kwaliteit - Informatie over de cursus.

Onlangs heeft ROVC onderzoek gedaan onder de cursisten die het afgelopen jaar een cursus bij ROVC hebben gevolgd. Doel van het onderzoek was om de tevredenheid te peilen en om mogelijk nieuwe inzichten te verkrijgen om de dienstverlening verder te verbeteren. Een aantal van de uitkomsten van dit onderzoek willen we u niet onthouden.

Het vakgebied waarin de meeste cursisten zich verder willen ontwikkelen is Elektrotechniek & Elektronica.

97,6% van de cursisten beveelt ROVC aan bij anderen.

De top 5 redenen voor onze cursisten om een cursus te volgen zijn: 1. Allround worden 2. Hun huidige functie beter uit kunnen voeren 3. Meer praktijkervaring op doen 4. Wens van leidinggevende 5. Om promotie te kunnen maken

Tijdens het onderzoek zijn verschillende onderzoekspunten met betrekking tot cursusinhoud en ontwikkeling naar boven gekomen die verder onderzocht zullen worden en waar mogelijk tot aanpassingen leiden.

Goede eerdere ervaringen met ROVC zijn de belangrijkste reden om opnieuw voor een ROVC-cursus te kiezen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Nieuwe cursussen

ROVC blijft vernieuwen Vanaf dit najaar worden er een aantal nieuwe cursussen aangeboden.

Nieuwe cursus: Techniek voor operators U wilt uw operators betrekken bij het beheer van de lijn of machine? U wilt een hoger productie rendement tegen lagere kosten? U wilt uw technische dienst ontlasten door eenvoudige technische taken naar de operator te brengen? U wilt de communicatie tussen operators en technische dienst verbeteren? Uw nieuwe operators snel technisch inzetbaar maken? Minder storingen, minder stilstand, veiliger werken? Dan biedt de cursus “Techniek voor operators” uitkomst. ROVC heeft een cursus ontwikkeld speciaal voor operators. De opzet is afgestemd op de praktijk van de medewerker. Hij leert de componenten herkennen, de functie ervan, zintuiglijke inspecties uitvoeren, afwijkingen signaleren, het bepalen van de juiste actie en het veilig uitvoeren van 1e lijns onderhoudstaken. Het is een cursus met veel praktijk op onder andere installaties in het ROVC TechCenter. Kijk voor meer informatie over deze cursus op

www.rovc.nl

18

Nieuwe cursus: Situationeel leiderschap In het vakgebied Organisatie & Communicatie wordt de nieuwe cursus “Situationeel leiderschap” aangeboden. Dit is een opbouwende, confronterende cursus voor ambitieuze leidinggevenden. Tijdens deze cursus wordt u bewust van uw eigen gedrag en stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen. De cursus is bedoeld om uw leiderschapstalent verder te ontwikkelen. U leert uw versterkende en beperkende overtuigingen kennen en daarmee om te gaan. U leert verschillende stijlen van leidinggeven toe te passen op basis van de situatie, zoals instructie, begeleiding, coaching en delegeren. U leert hoe u op effectieve wijze invloed kunt uitoefenen op de inzet en ontwikkeling van mensen. Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor ambitieuze managers die een opbouwende en confronterende cursus zoeken om hun leiderschap verder te ontwikkelen. De cursus gaat verder dan alleen het aanleren van vaardigheden. De training is praktijkgericht, persoonlijk en interactief. U maakt twee uitgebreide zelfanalyses die uw leiderschapskwaliteiten en gedragskenmerken nauwkeurig in kaart brengen. De cursus duurt 3 dagen. Kijk voor alle informatie, cursusdata en locaties op www.rovc.nl


TECHMAG

Nieuws

19

donderdag 16 september

ROVC TECHDAG voor... • een kennismaking met het ROVC cursusaanbod • het ontdekken van de beroepsmogelijkheden in de techniek • het maken van de juiste studiekeuze • een introductie met ons practicum

ROVC TECHDAG Tegemoetkoming in uw opleidingskosten De subsidiemogelijkheden en procedures variëren per bedrijfstak. Dit beknopte overzicht geeft u een globale leidraad voor subsidiemogelijkheden in verschillende branches. Voor meer informatie of advies kunt u terecht bij de betreffende organisaties of uw ROVC accountmanager.

Kijk op www.belastingdienst.nl voor alle fiscale mogelijkheden of

Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie?

Nee

Locatie: TechCenter, Ede Voor meer informatie en uzelf of uw medewerkers aanmelden ga naar:

www.rovc.nl/techdag

Andere subsidiemogelijkheden Website: www.subsidieshop.nl Voor wie: Bedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie Wat: 300 subsidies die speciaal zijn gericht op ondernemers van zowel Europese, nationale als provinciale overheden.

Kijk op www.subsidieshop.nl voor alle algemene regelingen

Ja

ESF-subsidiemoge­lijkheden!

Bij welke brancheorganisatie?

www.colland.nl

De nieuwe voorwaarden voor het aanvragen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, de zogenaamde ‘ESF-subsidie’, heeft betrekking op de periode van 2007-2013. Informatie over de aanvragen en de procedures kunt u vinden op de website: www.agentschapszw.nl. Ook de ontwikkelings- en scholingsfondsen zijn op de hoogte van de nieuwe regelingen en kunnen u hierover informeren.

www.oof.nl

Meer informatie ga naar

OOM KLEINMETAAL- EN METAALBEWERKINGSBEDRIJVEN

OTIB TECHNISCHE ELEKTRO-, INSTALLATIE- EN KOUDETECHNIEK

OOI ISOLATIEBEDRIJVEN

Colland AGRARISCHE SECTOR

O&O Fonds ENb ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN

OOC CARROSSERIEBEDRIJVEN

Kabeflex KARTONNAGE-, BEHANGSELPAPIER- EN FLEXIBELE VERPAKKINGSINDUSTRIE

www.oom.nl www.otib.nl www.ooi.nl

www.vocar.nl www.kabeflex.nl

www.rovc.nl


ONTWIKKEL MENS EN ORGANISATIE MET DE AVONDCURSUSSEN VAN ROVC! Wilt u dat uw medewerkers binnen 3 tot 5 maanden een bedrijfserkend diploma behalen? Of wilt u dat uw medewerkers opgeleid worden tot allround medewerker? Vanaf 1 november gaan de avondcursussen weer van start in het gehele land!

Schrijf uw medewerkers in voor:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algemene techniek Besturingstechniek Elektrisch schakelen Hydrauliek Hydrauliek en pneumatiek Hydraulische systeemtechniek Industriële automatisering Industriële bussystemen Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning Koeltechniek Mechanische aandrijftechniek Meet- en regeltechniek Midden management A NEN 1010 Onderhoudstechniek Operationeel management PLC-systemen Pneumatiek Projectleider Storingstechnicus elektro Toegepaste elektronica Vakbekwaam operator stoomketelinstallaties

Kijk voor alle data en locaties op

www.rovc.nl

en schrijf uw medewerker(s) nu in!

TechMag is een uitgave van ROVC Galvanistraat 13

|

6716 AE Ede

Postbus 117

|

6710 BC Ede

T. 0318 – 698 698

|

F. 0318 - 698 600

info@rovc.nl

|

www.rovc.nl

TECHMAG ROVC NIEUWSMAGAZINE JAARGANG 6 NUMMER

2

|

JUNI

2010

TechMag mei 2010  

ROVC TechMag mei 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you