Page 1

2011 MAART | 1 NUMMER

ROVC NIEUWSMAGAZINE JAARGANG 7

TECHMAG

■ MBO - opleidingen

■ Competentiemanag ement

■ Nieuw

High pressure technology vraagt om actuele kennis “Ik kan meer!” Goede start pilot Technisch operator

NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector

cursusaanbod


. . . . . . . . . . . . . . . .

TECHMAG

Informatie

2

Beste lezer, Na de recessie van de afgelopen jaren overheerst nu een voorzichtig optimistisch gevoel. In de media verschijnen steeds vaker berichten dat het bergopwaarts gaat met de Nederlandse economie. Organisaties zien hun orderportefeuille groeien en uitgestelde investeringen worden doorgezet. De tijd is gekomen om de balans op te maken. Waar staat uw organisatie, wat zijn de toekomstplannen en hoe gaat u deze realiseren?

ROVC NIEUWSMAGAZINE NR. 1 | JAARGANG 7 | 2011 |

MBO-OPLEIDINGSINSTITUUT 03

Veel organisaties zijn door de recessie gedwongen om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen en met minder mensen hetzelfde werk te verzetten. Wilt u dat uw organisatie zich gaat ontwikkelen en groeien dan is één van de voorwaarden voldoende goed opgeleid personeel.

INTERVIEW RESATO 04 INTERVIEW WEBER KOELTECH N I E K 06

Maar ondertussen wordt ook het tekort aan technisch geschoolde mensen goed zichtbaar. De voorspelde vergrijzing neemt in rap tempo toe en de instroom van nieuwe, gekwalificeerde technici neemt af. Blijft de conjunctuur op het huidige niveau, dan is de verwachting dat het tekort aan geschoolde technici in 2014 oploopt tot 63.300. Voor elk procent dat de economie sneller groeit dan nu het geval is, stijgt dit tekort met 13.000 bovenop het eerder genoemde aantal van 63.300.

IN DE MEDIA 08 COMPETENTIEMANAGEMENT 09 INTERVIEW FRIESLANDCAMPI N A R I E D E L 10

Hoe gaat u ervoor zorgen dat u genoeg gekwalificeerd personeel heeft om uw doelstellingen te realiseren? Heeft u inzicht in de benodigde en huidige competenties? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers missende competenties ontwikkelen en efficiënter gaan werken? En hoe zorgt u voor voldoende nieuwe instroom van gekwalificeerd technisch personeel?

INTERVIEW STIGAH 12 NIEUW CURSUSAANBOD 14 INFORMATIE 16

Ontwikkelen van mens en organisatie speelt bij de beantwoording van al deze vragen een rol. Wij ondersteunen u graag in het bereiken van uw doelstellingen met assessments/kennistesten, opleidingsplannen, praktijkgerichte cursussen en MBO-opleidingen, advies en implementatie. Maak gerust een afspraak met uw accountmanager voor alle mogelijkheden.

Ludovic Hoytema van Konijnenburg Directeur ROVC

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

TechMag is een uitgave van ROVC. Dit nieuwsmagazine is met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen eventuele drukfouten, onjuistheden en/ of onvolledigheden niet worden uitgesloten.


TECHMAG

MBO-opleidingsinstituut

. . . . . . . . . . . .

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilt . u.dat.uw. medewerkers . . . . een . officieel . . .MBO-diploma . . . . ha-. . len? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan . . . . . . . . . . . . . .met. uw. account. . . .manager. . . .Samen . .met. u .inventariseren . . . . we. uw. wensen . . en . . . behoeften, om tot de meest passende opleiding te komen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U kunt ons bereiken op 0318 - 698 698. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MBO-diploma?

. . . . . . . . . . . .

Roel Greutink

ROVC officieel erkend MBO-opleidingsinstituut ROVC is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als officieel MBO-opleidingsinstituut. Wij zijn zeer verheugd met de erkenning vanuit het Ministerie. De invoering van competentiegericht onderwijs heeft ons doen besluiten om de erkenning aan te vragen. Bij competentiegericht onderwijs vormt wat een individu werkelijk moet kennen en kunnen om zijn beroep goed uit te kunnen voeren het uitgangspunt. Dit sluit precies aan op de wijze waarop wij sinds 1970 lesgeven. De MBO-opleidingen gaan onderdeel uitmaken van ons huidige opleidingenpakket, waarbij alleen dat leren wat de dagelijkse praktijk vraagt altijd het uitgangspunt vormt. Opleiding en diploma-erkenning De looptijd van een volledige BBL-opleiding is minimaal 1 en maximaal 3 jaar. Per opleiding is de verdeling 20% contact/theorie-uren en 80% leren in de (eigen) praktijk. Hoe lang het opleidingstraject voor de deelnemers uiteindelijk wordt is afhankelijk van de al aanwezige kennis en werkervaring. Wij verlenen vrijstelling voor de gedeeltes die de deelnemers al kunnen en weten op basis van toetsing. De MBO-opleiding wordt afgesloten met een examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid. Het diploma wordt officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat betekent dat voor u? Momenteel verzorgen wij al MBO-opleidingen voor organisaties die in één keer een groep medewerkers willen opleiden via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Op deze manier kunnen organisaties profiteren van de WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting), wat een besparing tot € 2.738,- per medewerker per jaar kan opleveren. MBO-opleidingen voor individuele cursisten zijn in ontwikkeling en worden in de loop van 2011 verwacht.

Roel Greutink, Manager Onderhoud en Ontwikkeling Producten

. . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Interview

4

Resato te Roden Ton Driessen, Director Operations & Finance

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is .een . belangrijke . . . . .speler . . in.de. wereld . . .van . de . high . . pressure . . . . . . Resato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . technology. Het bedrijf bouwt installaties die werken met extreem hoge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . druk. . . Dat . .wil. zeggen . . . vanaf . . 1.000 . . bar. . . Dit . specialisme . . . . .vraagt . . om . .een . . . . . . .investering . . . . in.kennis. . . .Twaalf . . medewerkers . . . . . –. van . .Assemblage . . . . . continue . Service . . . –.hopen . . eind . . dit . jaar . . hun . .certificaat . . . ‘Storingsmonteur . . . . . . . bestu. . . en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ringstechniek’ op zak te hebben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

High pressure technology vraagt om actuele kennis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Ton Driessen (Director Operations & Finance) is van huis uit bedrijfseconoom en maakte carrière bij IBM. Zo’n anderhalf jaar geleden nam hij, samen met twee compagnons, Resato over. Driessen gelooft in zijn bedrijf: “Resato heeft een enorme potentie. In vijf jaar willen we verdubbelen en daarom investeren we fors in technologie. Op onze R&D afdeling werken dan ook zeven mensen, zo’n 15% van ons personeelsbestand. Zij zoeken voortdurend naar nieuwe toepassingen.” De R&D activiteiten hebben er ook toe geleid dat Resato – samen met Stork, Unilever en Wageningen University – werkt aan een nieuwe technologie om met hoge druk voedsel te steriliseren. Driessen: “Micro-organismen sterven als je ze blootstelt aan 7.000 bar. In feite steriliseer je dan. Maar zonder de smaak, geur en textuur van het voedsel aan te tasten. Een mooie ontwikkeling, waarmee we nu Europees marktleider zijn.” De magie van high pressure Veel bedrijven somberen over het feit dat zij nauwelijks nog goede technici kunnen vinden, maar Resato heeft daar geen probleem mee. Driessen weet dat mensen graag bij Resato werken. “Wie hier binnenloopt, heeft meteen in de gaten dat dit een technisch uitdagend bedrijf is. High pressure heeft iets magisch – je ziet het niet, alleen op de meters. Maar als je de installatie op druk brengt, hoor je alles kraken, dan moet het materiaal zich nog zetten. Bovendien is onze bedrijfscultuur heel helder: iedereen heeft liefde voor de techniek en we werken nauw samen op basis van open communicatie. Wat veel mensen ook aanspreekt, is het feit dat we voortdurend investeren in de kennis van onze mensen. Bij Resato krijg je volop kansen om je verder te ontwikkelen.” Betere uitwisselbaarheid Driessen zegt dat het hem er veel aan gelegen is dat de mensen van Assemblage en Service beter met elkaar gaan samenwerken. “We willen een uniforme werkwijze, waardoor de bouwers en de onderhoudsmonteurs elkaar beter gaan begrijpen. Daarom hebben we ROVC gevraagd het kennisniveau naar een hoger plan te tillen. Een spin-off van het trainingstraject zal zijn dat de uitwisselbaarheid van onze mensen sterk zal verbeteren. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat Resato beter kan voldoen aan de wensen van de klant. Dat staat centraal bij alles wat we doen.” We vragen Driessen waarom hij voor ROVC gekozen heeft. Hij zegt dat er eerst een ‘bescheiden marktverkenning’ is geweest, maar dat Resato al snel bij ROVC uitkwam: “Onze Assemblage manager stapte het MT binnen met documentatie van ROVC. Hij was enthousiast over het trainingsaanbod en de modulaire opbouw ervan. Vervolgens hebben we ROVC uitgenodigd voor een gesprek. Dat resulteerde in korte tijd in een trainingsprogramma op maat. Toen er ook nog een schappelijk prijskaartje aan bleek te hangen, was de zaak snel beklonken.” Ontwikkelen van mens en organisatie Op dit moment volgen twaalf medewerkers de opleiding Storingsmonteur besturingstechniek. De derde les – van de in totaal zeventien sessies – is zojuist achter de rug. Zijn er al reacties? Driessen: “Mijn mensen zijn blij met de docent. Hij is snel, ervaren, handson en weet ook die enkele achterblijver erbij te betrekken. Zo’n goede feedback verbaast me niet, het management voerde immers al een prima ‘click-gesprek’ met de docent.” Driessen ziet in ROVC overigens veel meer dan alleen een opleidingsinstituut: “Ze zijn een prima gesprekspartner als het gaat over het ontwikkelen van

Interview

5

mens en organisatie. En er werken bij ROVC capabele mensen die flexibel zijn en snel kunnen schakelen.” Meer software-besturing Wat verwacht Resato van het trainingstraject? “Dankzij een betere interactie tussen Assemblage en Service onderling en tussen deze afzonderlijke afdelingen met R&D, zullen we beter kunnen ontwerpen en bouwen”, zegt Driessen. “Onze onderhoudsmonteurs zullen ook in staat zijn sneller storingen te verhelpen én commerciële kansen eerder te herkennen. Zij zijn het visitekaartje van ons bedrijf. Die belangrijke rol zal scherper op het netvlies van onze monteurs komen.” Driessen ziet een duidelijke trend in zijn vakgebied: apparatuur wordt steeds meer afhankelijk van software: “Binnen de mechatronica wordt de ‘tronica’ steeds belangrijker. We moeten ook daarop inspelen met gekwalificeerde mensen. Daarom hebben we ons opleidingsbudget onlangs nog verhoogd met 50%. Ik acht het zeer waarschijnlijk dat ROVC ook in de toekomst een rol blijft spelen in onze organisatie.”

Van hogedruk afsluiters tot hogedruk systemen Resato is actief in twee segmenten. Het produceert waterstraalsnijders en waterstraalsnijpompen, voor metaalverwerkende bedrijven en producenten van glas, papier en kunststoffen. Wereldwijd is Resato hiermee een bescheiden speler, maar in Nederland heeft zij nauwelijks concurrentie. Dat ligt anders met de hogedruk-technologie, waarmee Resato moet wedijveren met vele aanbieders op alle continenten. Resato levert hogedruk componenten (zoals pompen, afsluiters en fittingen) en complete systemen, voor onder meer de oliewinning en het testen van slangen.


TECHMAG

Interview

6

Weber Koeltechniek te Leiden Sander Piket, Verkoper en ontwerper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROVC . . breidt . . . haar . .cursusaanbod . . . . . Koudetechniek . . . . . .uit.. Een . .belangrijk . . . .onderdeel . . . daarvan . . . .is de . praktijkles. . . . . .Hiervoor . . . is.een . uniek . . .practicum . . . ontwikkeld, . . . . . met . 20 . .trainingsinstallaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . met . .verschil. . . Het practicum – dat medio 2011 officieel wordt geopend – is gerealiseerd . . partijen . . . .uit.de.branche. . . . Zoals . . Weber . . . Koeltechniek . . . . . (bouwde . . . zes . .installaties) . . . . en . . lende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uniechemie (leverde de componenten). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weber Koeltechniek bouwt trainingsinstallaties voor ROVC practicum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Interview

Veel bedrijven die iets te maken hebben met koudetechniek hebben grote behoefte aan cursussen op verschillende leerniveaus en per vakdiscipline. ROVC speelt daarop in met een nieuw, breed aanbod koudetechniek cursussen. Waaronder cursussen op het gebied van industriële en stationair commerciële koeltechniek, klein- commerciële koeltechniek, split & multi-split aircosystemen, VRF- en warmtepompsystemen en natuurlijke koudemiddelen. Ook zijn er cursussen F-gassen (I, II, III, IV), waarbij je meteen een erkend F-gassen-diploma kunt halen. Alle cursussen zijn praktijkgericht, en worden daarom vrijwel allemaal ondersteunt met een aantal dagen in het nieuwe Koudetechniekpracticum. Hier staan twintig traininginstallaties waarop de cursist de basis van ieder koelsysteem leert kennen, bekend raakt met de werking van koelinstallaties en waarop fouten kunnen worden gesimuleerd, zodat de cursist leert storingen te herkennen en adequaat op te lossen. Vakvolwassen monteurs Weber Koeltechniek – dat samen met ROVC zes trainingsinstallaties ontwierp en bouwde – is een familiebedrijf met een informele werksfeer. Het werk is in technisch opzicht uitdagend en dat is één van de redenen van het lage personeelsverloop. Hoe prettig het er ook werken is, Weber kan door de krapte op de arbeidsmarkt

7

Uniechemie levert componenten ma’s ·Uniechemie (leverancier van koelgassen en apparatuur voor koeltechniek) leverde componenten voor de trainingsinstallaties die door Weber zijn gebouwd, zoals elektronische regelaars van Dixell en compressoren van Bitzer die behoren tot de beste in de markt. Willem Pater (vertegenwoordiger Uniechemie) adviseerde de installaties uit te rusten met warmteterugwinning, waarmee de opstelling up-to-date is. Het afnemende kennisniveau bij koeltechnici is voor Uniechemie de belangrijkste reden om componenten te leveren voor de trainingsinstallatie Koudetechniek. Pater: “De markt gaat richting plug and play: er wordt vooral gewerkt met kant-en-klare installaties. Stekker erin, starten maar. Efficiënt misschien, maar zo raken koeltechnici wel achter in kennis. Ze hoeven immers niet meer te ontwerpen en te calculeren. Bovendien hoeven ze niet meer na te denken over de match tussen installatie en bedrijfscondities. Nog een trend in de markt: specialisatie. Vroeger deed één vakman het hele traject, nu heb je voor elke discipline – elektra, leidingen, inbedrijfstelling – een aparte man. Daardoor heeft bijna niemand meer overzicht. Ik vertrouw erop dat ROVC met z’n cursussen Koudetechniek het tij gaat keren.”

moeilijk aan goede mensen komen. En dat terwijl voor service en onderhoud nieuwe, vakvolwassen monteurs nodig zijn. Sander Piket (verkoper en ontwerper bij Weber): “Daarom juichen we het initiatief van ROVC ook toe. Ik verwacht dat hun cursussen koudetechniek voor nieuwe aanwas gaan zorgen in onze branche.” Slim energie besparen Piket houdt van z’n vak. Ontwikkelingen volgt hij op de voet, om zijn klanten goed te kunnen adviseren. Eén van de ontwikkelingen is het uitfaseren van het koelmiddel R22. Bij nieuwe installaties wordt nu veelal het koelmiddel R507a toegepast. Piket: “Ook wordt steeds vaker koelmiddel R134a gebruikt. Het is weinig milieubelastend en het energieverbruik is aanzienlijk lager. De investering ligt hoger, maar verdient zich snel terug. Ook ammoniak is terug van weggeweest. Milieuvriendelijk, maar duurder in aanschaf, al geeft de overheid subsidie voor deze technologie. Wij kennen de weg en helpen de klant met de aanvraag.” Piket zegt ook dat het steeds belangrijker wordt om bestaande technologie slim toe te passen, vooral om energie te besparen. “Bijvoorbeeld door de vloeistof die naar de verdamper gaat te onderkoelen. Het resultaat is dat de capaciteit van de verdamper toeneemt, waardoor een kleinere compressor kan volstaan. Slim energie besparen is zo heel goed mogelijk.” Storingen simuleren Piket kijkt met plezier terug op het ontwikkelen van de installaties voor het ROVC Koudetechniekpracticum, al moest er bij Weber wel ‘een knop om’: “Normaal gesproken bouwen we storingsvrije installaties, nu moest er juist – door het omzetten van diverse schakelaars – allerlei storingen kunnen worden gesimuleerd. Zoals ‘koelmiddeltekort’ of ‘verstopte filterdroger’. Dit vraagt een compleet andere manier van denken bij het ontwerpen en bouwen.” Piket zegt dat hij ROVC al jaren kent, omdat een aantal collega’s er cursussen volgden, zoals ‘Elektrisch schakelen’ en ‘Koeltechniek’. “ROVC is een serieuze partij, met een breed aanbod en praktijkgerichte manier van werken. Daar verbinden wij graag onze naam aan.”

Weber Koeltechniek: totaaloplossing Weber Koeltechniek ontwerpt en bouwt koelinstallaties, onder meer voor de sectoren agrarisch, food en farmacie. Die kennis benut het bedrijf ook voor het ontwikkelen van installaties die zorgen voor een goed binnenklimaat in kantoren, computerruimtes, winkels en woningen. Weber biedt totaaloplossingen: van ontwerp tot bouw. Klantspecifieke wijzigingen kunnen snel worden doorgevoerd in de eigen werkplaats. Daar zijn ook de zes trainingsinstallaties voor ROVC geassembleerd. Unieke units waarop je de kneepjes van het vak kunt leren.


TECHMAG

In de media

8

In de media BAT & ROVC: Gericht verbeteren, de sleutel ligt in de mindset NPT Procestechnologie, februari 2011

Machinerichtlijn biedt mogelijkheden om te besparen op veiligheid Constructeur, oktober 2010

British American Tobacco (BAT) Nederland maakt deel uit van de grootste tabaksonderneming ter wereld. Met een marktaandeel van ongeveer 30 procent is zij één van de grootste aanbieders van tabaksproducten in Nederland. Het epicentrum van BAT Nederland staat in Groningen, hier bevinden zich 32 verpakkingslijnen die door in totaal 16 productieteams worden aangestuurd. Als gevolg van een grote reorganisatie in 2009 is de structuur binnen het bedrijf veranderd. De grootste verandering betrof het samenstellen van autonome teams in plaats van teams binnen een hiërarchie van vijf lagen. Iedere deelnemer binnen het team, van operator tot technisch specialist, kreeg een eigen verantwoordelijkheid binnen de productielijn...

“De nieuwe Europese machinerichtlijn biedt organisaties naast verplichtingen juist ook diverse mogelijkheden om te besparen op de veiligheid. Dit is een belangrijk voordeel, dat momenteel nog vaak ondergesneeuwd wordt door de vernieuwingen. Veel organisaties zien de nieuwe machinerichtlijn en de bijbehorende nieuwe normen als regels waarin zij zich moeten verdiepen, dus extra werk en kosten. Toch bieden de nieuwe normen vooral voordelen en wanneer er op de juiste manier mee omgegaan wordt kunnen organisaties daardoor juist flink op kosten besparen”, aldus Pouw Jongbloed, auteur, docent en consultant bij ROVC...

ROVC officieel erkend MBO-opleidingsinstituut Machinebouw, januari 2011

Zonder goede introductie van OEE bereik je je doel niet Processcontrol, oktober 2010

ROVC, marktleider op het gebied van trainingen, opleidingen en advies & implementatie voor de Nederlandse industrie, is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als officieel MBO-opleidingsinstituut. Ludovic Hoytema van Konijnenburg, Directeur ROVC: “Wij zijn zeer verheugd met de erkenning vanuit het Ministerie. De invoering van competentiegericht onderwijs heeft ons doen besluiten om de erkenning aan te vragen. Bij competentiegericht onderwijs vormt wat een individu werkelijk moet kennen en kunnen om zijn beroep goed uit te kunnen voeren het uitgangspunt. Dit sluit precies aan op de wijze waarop wij sinds 1970 lesgeven....

Het streven naar overall equipment effectiveness (OEE) maakt al twintig tot dertig jaar opgang in de industrie. Steeds meer bedrijven voeren het in om meer zicht te krijgen op de productie en zo de productiviteit te kunnen verhogen. OEE invoeren is echter één; er de vruchten van plukken is twee. Roel Greutink en John Wijnands vertellen onder welke voorwaarde OEE werkt....

Kijk voor de complete artikelen op

www.rovc.nl/indemedia


TECHMAG

Competentiemanagement

9

Competentiemanagement in de techniek Vraag nu de GRATIS publicatie aan!

Meer uit mensen halen! Toenemende concurrentie zet resultaten onder druk. Hoe kunt u deze dreiging het beste te lijf gaan? Maak de mens de onderscheidende factor! Doelstellingen worden namelijk behaald door mensen. Het succes van uw medewerkers en daarmee de organisatie als geheel wordt in belangrijke mate bepaald en voorspeld door hun competenties en veel minder door intelligentie en gevolgde opleiding.

In vijf stappen inzicht en overzicht met de ROVC CompetentieManager:

Stap 1

Doelstellingen bepalen Opstellen competentieprofielen (gewenste situatie) Competentiemeting (huidige situatie) GAP-analyse Ontwikkelplan

Om uw mensen de onderscheidende factor in de toenemende concurrentiestrijd te maken, heeft u dus inzicht en overzicht in hun competenties nodig. Slechts de vijf stappen van De ROVC CompetentieManager staan in tussen u en de succesvolle invoering van competentiemanagement in uw organisatie.

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

ROVC geeft u graag inzicht in haar visie op competentiemanagement via de publicatie “Competentiemanagement in de techniek.”

Vraag de publicatie nu gratis aan via

www.rovc.nl/competentiemanagement “ROVC heeft ons geholpen de resultaten te verbeteren door de mens in onze organisatie centraal stellen!”

of bel naar 0318 - 698 698. Uw accountmanager brengt het graag bij u langs.


TECHMAG

Interview

10

“Ik kan meer!” Goede start pilot Technisch operator In november 2010 is bij ROVC de opleiding ‘Technisch operator’ als pilot van start gegaan. Twaalf deelnemers van diverse bedrijven uit verschillende branches volgen gedurende 34 weken deze opleiding. Eén van de deelnemende bedrijven aan de pilot is FrieslandCampina Riedel te Ede. Ruth van der Laan, opleidingsfunctionaris, Eric van der Linden en Sjaak van Miltenburg, beide allround operators en deelnemers aan de opleiding vertellen over hun eerste ervaringen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruth . . van . .der. Laan, . . Opleidingsfunctionaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FrieslandCampina Riedel te Ede

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Dat de operator zijn proces borgt, dat weten we al. Dat hij meer wil, weten we ook. Alleen hoe kunnen we hem krijgen van het punt ‘ik wil meer’ naar het punt ‘ik kan meer’.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Van der Laan vertelt: “ROVC heeft ons benaderd om aan de pilot ‘Technisch operator’ deel te nemen. Voor ons een mooie gelegenheid om te testen of wij door middel van deze opleiding onze operators naar een hoger niveau kunnen brengen. Iets wat erg belangrijk is, want binnen onze organisatie wordt de functie van operator steeds complexer doordat de operators eenvoudige taken van de technische dienst moeten kunnen overnemen. Dat de operator zijn proces borgt, dat weten we al. Dat hij meer wil, weten we ook. Alleen hoe kunnen we hem krijgen van het punt ‘ik wil meer’ naar het punt ‘ik kan meer’. Om dit optimaal te kunnen doen, werken we aan deze pilot mee. De jongens doen de opleiding en kijken wat het ze persoonlijk oplevert. Welke verrijking heeft de opleiding voor hen? Daarnaast willen wij kijken of wij een rendementsverhoging kunnen realiseren. Het zou mooi zijn als je na het afronden van de opleiding een rendementsverhoging hebt van 1 à 2% per operator. Dat is op jaarbasis een gigantisch bedrag en als je dat dan maal 10 of 20 operators zou doen dan heb je daar een dikke winst te pakken.” Verbreding van technische kennis Van der Linden en Van Miltenburg volgen voor FrieslandCampina Riedel de opleiding. Van der Linden: “Ik zie de opleiding als een

Interview

11

Daarom wil ik mijn technische kennis vergroten en ervoor zorgen dat de machine met een hoger rendement gaat draaien. Mijn streven is het halen van een rendement van 100% op ‘mijn’ lijn. Deze productielijn is echt mijn kindje.” Van der Linden: “Ik wil meer weten over de achterliggende techniek van machines. Het is leuk om op verschillende productielijnen te staan en dus wil ik ook alles over al die verschillende machines te weten komen. Ik ben positief en onbevangen in de opleiding gestapt en tot nu toe is het erg leuk.” Wanneer de deelnemers van FrieslandCampina Riedel positief blijven over de opleiding ‘Technisch operator’, zal deze verder in de organisatie worden uitgerold. Van der Laan: “Wanneer je als bedrijf kiest voor zo’n omvangrijk opleidingstraject gaan er gelijk meer sporen lopen, de technische dienst en de leidinggevenden moeten erbij betrokken worden. We moeten als bedrijf met z’n allen ja-zeggen tegen alle veranderingen wanneer je de opgedane kennis en de nieuwe werkwijze goed wilt borgen in de organisatie. Als duidelijk is voor alle afdelingen wat de operators kunnen na het afronden van de opleiding dan denk ik dat we gaan komen waar we willen zijn. Namelijk het verbeteren van het rendement.”

stukje kennisverdieping. Ik ben wel handig, maar meer technische kennis is mooi meegenomen. Ik merk bijvoorbeeld bij een storing op een productielijn die er nog niet eerder is geweest dat ik tegen mijn grenzen aanloop. Het lijkt mij dan ook een uitdaging om storingen op te kunnen lossen, maar ook om een storingsanalyse te kunnen maken. Met deze kennis kan ik de technische dienst ontlasten”. Van Miltenburg voegt er aan toe: “Ik ben gevraagd om deze opleiding te gaan volgen. Ik heb een keer bij mijn leidinggevende aangeven dat ik graag een opleiding wilde doen om meer van de techniek te leren. Dat hebben ze onthouden.” Eerste ervaringen met de opleiding Ondertussen zijn de eerste opleidingsdagen achter de rug. Van der Linden vertelt enthousiast over zijn eerste ervaringen: “Tijdens de opleiding sluit de theorie en praktijk mooi op elkaar aan. Bij ROVC zitten we in de klas, maar we krijgen ook veel werkplekopdrachten mee. Je gaat dan bijvoorbeeld foto’s maken op het werk van een sensor. Je leert dan in je eigen praktijk de verschillende componenten herkennen. Verder ga je thuis met huiswerk aan de slag en dan denk je vaak ‘Verrek, zit het zo!’. Doordat we met zijn twaalven in de klas zitten leer je veel van elkaar. De basiselementen die je op de opleiding leert zijn vaak bij ieder bedrijf hetzelfde zodat je elkaar kan helpen met de lesstof.” Van Miltenburg: “Ik werk al 18 jaar bij FrieslandCampina Riedel en leer nu meer over de achterliggende techniek bij storingen, waardoor ik alleen maar beter in mijn werk word. Het is lang geleden dat ik in de schoolbanken heb gezeten, maar het is erg leuk en leerzaam! Het is mooi dat de opleiding 2 jaar duurt. Je hoeft dan niet de kennis erin te stampen. De nieuwe kennis kan ik nu gewoon stap-voorstap gaan toepassen in mijn werk.” Eigenaarschap van de productielijn Eén van de unieke eigenschappen van de opleiding is dat deelnemers, door meer kennis, meer eigenaarschap krijgen over de productielijnen. Van Miltenburg: “Wanneer je aan de productielijn staat is de machine jouw verantwoordelijkheid. Jij moet ervoor zorgen dat het eindproduct goed bij de consument aankomt.

Sjaak van Miltenburg Allround operator

Eric van der Linden, Allround operator

Koninklijke FrieslandCampina Koninklijke FrieslandCampina voorziet miljoenen mensen in meer dan honderd landen van al het goede van melk. Dat doen ze met baby- en kindervoeding, zuiveldranken, kaas, melk, yoghurts, desserts, boter, room, melkpoeder, zuivelingrediënten en met vruchtendranken. FrieslandCampina Riedel B.V. te Ede produceert verschillende A-merken vruchtensappen zoals Appelsientje, CoolBest en DubbelFris.


TECHMAG

Interview

12

NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector Is een zorghulpmiddel een arbeidsmiddel en dient deze daardoor te voldoen aan de norm op gebied van elektrische veiligheid, NEN 3140? Vragen waar de Stichting garantiekeur hulpmiddelen, Stigah, zich ruim een jaar geleden over boog. Stigah stimuleert het veilig gebruik van revalidatie- en zorghulpmiddelen door middel van het geven van cursussen en het toekennen van een landelijk keurmerk. Het integreren van de NEN 3140 in haar dienstverlening was voor Stigah uiteindelijk een vanzelfsprekendheid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerard . . . Demers, . . . bestuurslid . . . . Stigah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stigah te Nunspeet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TECHMAG

Gerard Demers, bestuurslid Stigah: “revalidatie- en zorghulpmiddelen zijn arbeidsmiddelen, dus dienen ze te voldoen aan de NEN 3140 en daar geven wij met de cursus ‘NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector’ invulling aan”. Verplichtingen vertalen Tilliften, hoog/laag bedden en baden, worden in alle zorginstellingen gebruikt. Een verantwoord gebruik van deze hulpmiddelen maakt onderdeel uit van de inspanningsverplichting die zorginstellingen hebben om cliënten gekwalificeerde zorg te bieden. Toch bleek uit onderzoek dat er vaak wat mis was met deze hulpmiddelen.

Interview

13

ROVC uitgevoerd en zorgen wij ervoor dat deze blijft voldoen aan de actualiteit van de norm.” Ondertussen keuren de eerste keurmeesters nu ook volgens de NEN 3140. Demers zelf volgde de cursus. “Ik heb deze cursus gedaan om te zien wat onze leden kunnen verwachten. Zelf heb ik weinig ervaring met elektrotechniek en eerlijk gezegd vind ik werktuigbouwkunde spannender. Ondanks dat was het volgen van de cursus prima te doen. Het is een duidelijke cursus en na afloop kunnen de deelnemers er direct de weg mee op.”

Demers: “Het keuren van zorghulpmiddelen is niet verplicht, maar als er iets niet goed is gegaan moet je als zorginstelling kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de veiligheid te garanderen. Daarnaast zijn zorgaanbieders volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid van zorgverlenend personeel, waarbij eventuele risico’s moeten worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Stigah ondersteunt haar leden bij het vertalen van deze verplichtingen. Dit doen wij door middel van door ons ontwikkelde protocollen. Vanuit deze protocollen wordt er gekeurd. De keuringen vinden plaats door bedrijven die door Stigah opgeleide en gecertificeerde keurmeesters in dienst hebben. De door ons opgestelde protocollen zijn gebaseerd op de geldende Europese richtlijnen en sinds kort de NEN 3140.” NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector Demers: “Toen wij besloten om de NEN 3140 onderdeel uit laten maken van ons aanbod, realiseerden wij ons dat wij hier geen verstand van hadden en dat het een te belangrijk onderwerp is om zelf mee aan de slag te gaan. ROVC was voor ons dé partij om handen en voeten te geven aan onze vraag.” In de praktijk Wilfred Seesink, productmanager ROVC was verantwoordelijk voor het realiseren van dit project. “Binnen ROVC krijgen wij geregeld het verzoek om medewerkers op te leiden voor de NEN 3140. Dit kunnen wij invullen via onze cursussen in het open netwerk. Stigah koos echter voor een traject op maat, waarbij de dagelijkse praktijk van haar leden het uitgangspunt vormde. Zo is er voor Stigah een opleiding ontstaan waarmee mensen die medische (elektrische) hulpmiddelen moeten keuren en die vaak geen elektrotechnische achtergrond hebben uit de voeten kunnen. Het resultaat: de cursus ‘NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector’. Naast de ontwikkeling van deze cursus, wordt deze cursus door

Cursus volgen? De 1-daagse cursus ‘NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector’ bestaat uit een halve dag theorie en een halve dag praktijk. Tijdens het praktijkgedeelte gaan de deelnemers aan de slag met de geleerde stof. Hiervoor heeft Stigah een praktijkruimte beschikbaar met daarin onder andere een tillift, hoog/laag bed en bad. De cursus wordt alleen aangeboden door Stigah en uitgevoerd door ROVC en vindt op verschillende momenten in het jaar plaats. Zowel leden als niet-leden kunnen deze volgen. Zelf de cursus volgen? Via www.stigah.nl kunnen medewerkers worden aangemeld.

Stigah Stichting garantiekeur hulpmiddelen, Stigah, stimuleert het veilig gebruik van revalidatie- en zorghulpmiddelen door middel van het geven van cursussen en het toekennen van een landelijk keurmerk. Op dit moment heeft Stigah ca. 33 leden verspreid over Nederland. Dit zijn dealerbedrijven, revalidatiedealers, servicebedrijven en eindgebruikers, zoals tehuizen en stichtingen die zelf hun onderhoud verrichten. Het Stigah keurmerk is een waarborg voor veiligheid en kwaliteit. Hierbij gaan zij verder dan alleen het keuren. De door Stigah afgeleverde keurmeesters worden regelmatig gescreend door een inspecteur. Daarnaast worden alle keuringsrapporten opgeslagen. Bij problemen met een hulpmiddel, die gecontroleerd is door een Stigah erkende keurmeester, kan er altijd nagegaan worden wat er tijdens de keuring is gebeurd.

Maatwerk oplossingen Het realiseren van de cursus ‘NEN 3140 voor de revalidatie en zorgsector’ voor Stigah, is slechts een voorbeeld van een ROVC maatwerk oplossing. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij de realisatie van uw uitdagingen, of u nu functieprofielen in kaart wilt brengen, een grote groep medewerkers tegelijk wilt opleiden of trainen voor een specifiek onderwerp of een verander- & verbetertraject wilt doorvoeren. Voor ieder vraagstuk heeft ROVC een passende oplossing. Neem voor meer informatie contact met ons op via 0318 – 698 698 of kijk op

www.rovc.nl


TECHMAG

Nieuw cursusaanbod

Nieuw cursusaanbod!

14

Vanaf 2011 biedt ROVC onder andere de volgende nieuwe cursussen aan:

Basis hydrauliek; inspectie en 1e lijnsonderhoud

Automatiseren met LOGO en Easy

CAN-bus

Siemens met LOGO en Moeller met EASY bieden ontelbare automatiseringsmogelijkheden. In deze cursus leert u op een praktische wijze omgaan met deze programmeerbare modules. Ook leert u de werking en logica van besturingen met de besturingsfuncties kennen. 4 avonden van 19.00 – 22.00 uur of 2 dagen van 9.00 – 16.00 uur

U leert wat u nodig heeft bij het werken aan installaties gebaseerd op CAN-bus en het oplossen van storingen hierin. U krijgt kennis van de geldende hard- en softwareregels en leert onder andere werken met verschillende analysetools om fouten in configuratie-instellingen op te sporen. 6 avonden van 19.00 – 22.00 uur of 3 dagen van 9.00 – 16.00 uur

AS-Interface

PROFIBUS

Specialist machineveiligheid

Bij werkzaamheden aan installaties gebaseerd op AS-Interface en het oplossen van storingen hierin is kennis van deze veldbus noodzakelijk. In deze cursus leert u onder andere werken met verschillende analysetools om fouten in configuratie-instellingen op te sporen. 6 avonden van 19.00 – 22.00 uur of 3 dagen van 9.00 – 16.00 uur

Om te kunnen werken aan een PROFIBUS systeem en storingen hieraan op te kunnen lossen is kennis van de werking van het systeem noodzakelijk. Beide komen aan bod in de cursus PROFIBUS. 6 avonden van 19.00 – 22.00 uur of 3 dagen van 9.00 – 16.00 uur

U verkrijgt op een praktische wijze inzage in de richtlijnen rond machineveiligheid en hoe u hier in uw organisatie mee om dient te gaan. Ook komt de mechanische, elektrotechnische- en besturingstechnische kant van machineveiligheid aan bod. 10 avonden van 19.00 – 22.00 uur en 2 practicumdagen of 7 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 2 practicumdagen

Modbus U leert wat u nodig heeft bij het werken aan installaties gebaseerd op Modbus en het oplossen van storingen hierin. U krijgt kennis van de geldende hard- en softwareregels en leert onder andere werken met verschillende analysetools om fouten in configuratie-instellingen op te sporen. 6 avonden van 19.00 – 22.00 uur of 3 dagen van 9.00 – 16.00 uur netwerken en infrastructuren en hoe worden storingen in de verbinding opgespoord? Alle relevante aspecten op dit gebied worden behandeld in deze cursus.

PROFINET Leer de praktische aspecten van een PROFINET en Industrieel Ethernet netwerk te beheersen, deze aanleggen en complexe storingen oplossen. In deze cursus leert u zowel met Siemens als Phoenix controllers te werken. 3 dagen van 9.00 – 16.00 uur

In deze cursus wordt de basis geleerd om onderhoud te plegen aan hydraulische installaties volgens onderhoudschema’s. Ook worden handvatten aangereikt om inspectie uit te voeren en door middel van zintuiglijk waarnemen problemen voor te zijn. 2 dagen van 9.00 – 16.00 uur

Installatievaardigheden (GWE) voor witgoed- en keukenmonteurs U leert installatiewerkzaamheden verrichten zoals het verplaatsen van een afvoer, een waterleiding, een wandcontactdoos of een gasleiding. U oefent uitgebreid met de huidige installatiemethoden. 3 dagen van 9.00 – 16.00 uur


TECHMAG

Basis koeltechniek

Airco: split & multi-split

Leer de basis van ieder koelsysteem kennen. Raak bekend met de verschillende uitvoeringsvormen van installaties en leer inspectie en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze cursus richt zich op industriële, stationair en (klein) commerciële koelinstallaties. 4 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 1 practicumdag

In deze cursus worden de split- en multi-splitsystemen in detail behandelt waarbij aandacht wordt besteed aan de werking, constructie, installatie en het onderhoud. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om split- en multisplit aircosystemen te installeren, onderhouden en storingen te verhelpen. 8 avonden van 19.00 – 22.00 uur en 2 practicumdagen of 6 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 2 practicumdagen

Koeltechniek: klein commerciële koelsystemen U krijgt inzicht in de opbouw en uitvoering van klein commerciële koelsystemen (< 3kg). U leert deze zelfstandig in bedrijf te stellen, onderhouden en service te verlenen in geval van storingen. 8 avonden van 19.00 – 22.00 uur en 2 practicumdagen of 6 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 2 practicumdagen

Basis Aircotechniek U leert de verschillende uitvoeringsvormen van airco-installaties kennen, hoe deze werken en hoe u hier inspectie en onderhoudswerkzaamheden aan uit moet voeren. In de cursus komen zowel de split- en multisplit als de VRF en warmtepompsystemen aan bod. 4 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 1 practicumdag

15

Nieuw cursusaanbod

Airco: VRF- en warmtepompsystemen In de koeltechniek worden steeds meer technieken gecombineerd. Zo wordt in de aircotechniek vaak de functie koelen en verwarmen gecombineerd. In VRFsystemen kan dit zelfs gelijktijdig plaats vinden. Deze cursus maakt u wegwijs in de werking, constructie en opbouw van VRF-systemen en leert u om deze systemen te installeren en onderhouden. 10 avonden van 19.00 – 22.00 uur en 2 practicumdagen of 7 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 2 practicumdagen

Installaties met natuurlijke koudemiddelen U leert de verschillende natuurlijke koudemiddelen kennen, krijgt inzicht in waar ze toegepast worden en leert de specifieke veiligheidseisen kennen. Na afloop heeft u voldoende kennis om zelfstandig met natuurlijke koudemiddelen te werken en systemen op een veilige wijze te monteren. 2 dagen van 9.00 – 16.00 uur

Koeltechniek U doet kennis en praktisch inzicht op van verschillende type installaties, componenten en koudemiddelen. Ook leert u installaties te installeren en slagvaardig op te treden bij storings- en onderhoudswerkzaamheden. De nadruk ligt op industriële en stationair commerciële koelsystemen (>3 kg). 12 avonden van 19.00 – 22.00 uur en 3 practicumdagen of 9 dagen van 9.00 – 16.00 uur waarvan 3 practicumdagen

Dit is slechts een greep uit ons cursusaanbod. Kijk voor een compleet overzicht op

www.rovc.nl


Loop warm voor de koudetechniek met de cursussen van ROVC! Waarom kiezen voor een koudetechniek cursus van ROVC? • • • • •

Unieke practicumfaciliteiten Praktijkgericht Breed cursusaanbod Docenten uit de praktijk Aangepast aan de behoefte van de markt • Direct toepasbaar Kijk voor het aanbod op

www.rovc.nl/koudetechniek De TechGids 2011 is uit!

Vraag de nieuwe cursusgids aan op www.rovc.nl TechMag is een uitgave van ROVC Galvanistraat 13

|

6716 AE Ede

Postbus 117

|

6710 BC Ede

T. 0318 – 698 698

|

F. 0318 - 698 600

info@rovc.nl

|

www.rovc.nl

TECHMAG ROVC NIEUWSMAGAZINE JAARGANG 7 NUMMER

1

|

MAART

2011

ROVC TechMag 1, februari 2011  

De ROVC TechMag van februari 2011

ROVC TechMag 1, februari 2011  

De ROVC TechMag van februari 2011

Advertisement