Page 1

Leiderschap- en communicatietraining voor zeevarenden

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Met maritieme cases

Leiderschap- en communicatietraining voor zeevarenden Bedrijven in de maritieme sector geven regelmatig aan behoefte te hebben aan trainingen op het gebied van leiderschap en communicatie en dan met name aangepast aan zeevarenden. ROVC heeft samen met diverse rederijen in kaart gebracht wat de specifieke wensen en aandachtspunten zijn. Hieruit is de training Leiderschap en communicatie voor zeevarenden ontwikkeld.

USP’s TechAcademy Maritiem • Gericht op de specifieke communicatie- en leiderschapsuitdagingen op zee • 3 aaneengesloten lesdagen • Met maritieme cases • Docent uit de maritieme praktijk • Alle medecursisten zijn zeevarenden

Doelgroep Kapiteins, eerste stuurlieden, HWTK’s

Duur 3 aaneengesloten dagen, plus een terugkomdag.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Programma Middag 1e dag: Introductie: • Wat maakt communiceren en leidinggeven op zee bijzonder? • Kennismaking (oefenen met vragen stellen, doorvragen en luisteren) • Leerdoelen aan elkaar presenteren (oefenen met feedback geven) Avond 1e dag: Introductie communicatiemodel: • Hoe omgaan met aannames? • Oefenen met vragen stellen en doorvragen • Je verplaatsen in de lezer (bij e-mailverkeer) • Zorgdragen voor een juiste setting bij lastige gesprekken • Gespreksopbouw Ochtend 2e dag: Introductie leiderschap: Bespreken van verschillende vormen en stijlen van leidinggeven: sturend, informerend, instruerend, motiverend, coachend, delegeren. Welke vorm zet je wanneer in als leidinggevende op zee? Per vorm krijgt de deelnemer handvatten aangeboden. Middag en avond 2e dag: Oefenen met de balans vinden tussen sterk leiderschap en het behouden van een goede sfeer aan boord. Per onderwerp wordt een model/handvat aangeboden en vervolgens een oefening uitgevoerd. • Complimenten en feedback geven • Delegeren • Communicatie via e-mail • Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek • Correctiegesprek • Mediation Ochtend 3e dag: De deelnemers krijgen een case voorgelegd waarbij ze de verschillende elementen uit de training (gebaseerd op de belangrijkste uitdagingen op schepen) gecombineerd moeten toepassen. Hierbij zal situationeel leidinggeven een belangrijke rol spelen. Aan het eind van de training maken de deelnemers een praktijkplan waarin ze beschrijven hoe ze in de dagelijkse praktijk aan de slag gaan met het geleerde. Terugkomdag: Ongeveer 4 maanden na de training wordt een terugkomdag georganiseerd, waarbij de deelnemers aan elkaar presenteren hoe ze aan de slag zijn gegaan met hun praktijkplan. De deelnemers geven elkaar feedback op deze presentaties. In het tweede dagdeel gaan de officieren aan de slag met onderwerpen waar ze nog moeite mee hebben.

Training voor crewmanagers (leidinggevenden/coaches) Om te zorgen dat de training blijvend effect heeft is het van belang dat de leidinggevenden aan wal de officieren op een juiste manier begeleiden. Om die reden bieden we de crewmanagers een training aan van 2 dagdelen. In deze training leren de crewmanagers welke onderwerpen de officieren aangereikt krijgen en hoe ze de officieren het beste kunnen coachen.

Meer informatie en inschrijven:

Wilt u meer informatie of direct inschrijven? Kijk op onze website www.techacademymaritiem.nl

neem contact op met uw accountmanager Arnoud Simons (arnoudsimons@rovc.nl) of bel 0318 - 698 698

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . .


Galvanistraat 13

|

6716 AE Ede

Postbus 117

|

6710 BC Ede

T 0318 - 698 698

|

F 0318 - 698 600

info@rovc.nl

|

www.rovc.nl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leiderschap Zeevarenden ROVC TechAcademy Maritiem  
Leiderschap Zeevarenden ROVC TechAcademy Maritiem  

Brochure over Leiderschaps- en communicatie training Zeevarenden ROVC TechAcademy Maritiem

Advertisement