Rottweiler 2/2020

Page 1

2 | 2020

Koiran korvatulehdus - mistä se johtuu? Ulkomuodontarkastus diginä

Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y.


DOGSPORT.FI Palvelee rotikkaväkeä

kautta laajan Suomen maan!

2

Työpajatie 20 06150 PORVOO 019 582 442 Silveri 0400 518 056 dogsport@dog-cat.f i www.dogsport.f i


2/2020

PÄ Ä K I R J O I T U S

Puheenjohtajan terveiset

C

OVID-19 -koronavirus on pistänyt monen koiraharrastajan suunnitelmat uusiksi tämän vuoden osalta vähintään toukokuun loppuun saakka. Kennelliiton hallitus päätti, että kaikki koiranäyttelyt, kokeet ja kilpailut sekä Kennelliiton järjestämät muut tilaisuudet perutaan 31.5.2020 saakka. Suomen Palveluskoiraliitto seurasi Suomen Kennelliiton linjausta ja kaikki Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien kokeet, kilpailut ja testit perutaan ajalta 13.3.-31.5.2020. Myös kurssit perutaan tältä ajalta, sekä Palveluskoiratapahtuma (erikoisnäyttely). THL:n ennusteiden mukaan näyttää sille, että vielä kesäkuussa ei voida vielä järjestää tapahtumia. SRY:n hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan, että koronavirustilanteen vuoksi yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 22.3.2020 oli peruutettava. SRY suositteli myös, että alaosastot ja kerhot peruvat/siirtävät kaikki yleiset tapahtumat. SRY:n tapahtumakalenteri meni uusiksi toukokuun loppuun asti, mutta kesäkuun tilanne on vielä epävarma tapahtumien järjestämisen kannalta. Nähtäväksi jää onko koronalla vaikutusta kesäkuussa yhdistyksen päätapahtumiin; Erikoisnäyttelyyn ja Lahti Siegeriin 13.–14.6.2020, sekä kesäkuun lopussa Kello- ja Mestaruuskilpailuihin 26.–28.6.2020. Hallitus valtuutti Päijät-Hämeen alaosaston olemaan yhteydessä Kennelliittoon ja Palveluskoiraliittoon, jotta saadaan selvitys, voidaanko tapahtumia suosiolla siirtää jo nyt myöhempään ajankohtaan. Monia tapahtumia on siirretty eteenpäin, joka

varmasti aiheuttaa tapahtumien päällekkäisyyksiä näyttelyissä, kokeissa ja muissa tapahtumissa kesän ja syksyn aikana. Vaikka monet tapahtumat siirtyivät eteenpäin tai peruttiin kokonaan, niin koronavirus ei onneksi pysty viemään kaikkea hyvää pois koiran kanssa harrastamisesta ja puuhastelusta. Aurinkoinen kevätkeli on mieltä piristävää ja voimme viettää laatuaikaa mustaruskean ystävämme kanssa lenkkeillen, leikkien ja tekemällä tottis- ja maastotreenejä. Ladataan akkuja ja pidetään toisistamme huolta! Tukirahasääntöä on käsitelty kahdessa hallituksen kokouksessa tänä vuonna. Ensimmäisen kerran 16.2.2020 kokouksessa, jonka keskustelun jälkeen hallitus päätti lopettaa tukitilin. Taloustoimikunta kertoi, että verottajan kanta yhdistyksen kautta tukirahojen keräämiseen ei ole positiivinen ja riskinä on sanktiot yhdistykselle, kuin myös tukirahan saajille. Kokouksessa 22.3.2020 käsiteltiin asiaa uudestaan, koskien IFR tukea ja varainkeruusta tehtyä selvitystä. Äänestyksen jälkeen hallitus päätti, että 16.2.2020 kokouksessa tehtyä päätöstä ei ole syytä muuttaa. Tukitapahtumat ovat olleet suosittuja tapahtumia, jäsenistö on saanut mahdollisuuden osallistua huippukoulutukseen. Samalla on aktivoitu alaosastoja ja kerhoja, järjestämään tapahtumia ja sitä kautta tarjoamaan jäsenistölle toimintaa. Tapahtumissa on nostettu ME henkeä maailmalle lähteville, niin osallistujille kuin kannustajille. Missään tapauksessa ei ole hyvä asia, jos tukitapahtumat loppuvat tämän päätöksen seurauksena.

Sisällysluettelo Puheenjohtajan terveiset...............3 Kevätkokous peruuntuu.................6 Toko-mestaruuskilpailun sääntö........................................................8 Rallytoko-mestaruuskilpailun sääntö........................................................9 Porvoon koiranäyttely..................10 Uusia rodun arvosteluoikeuksia............................................... 12 Ulkomuodontarkastukset.......... 13 Rottweilervaliot................................ 14 Kello- ja mestaruuskilpailujen tuomariesittelyt................................ 16 Omistajakurssit................................. 17 Ohje ulkomuodontarkastuksen järjestäjälle...........................18 Ulkomuodontarkastus diginä.......................................................20 Koiran korvatulehdus....................22 Sry Päijät-Hämeen Nosework-ilta....................................30 Alaosastoilta.......................................32 Pentulista..............................................39

Suomen Rottweileryhdistyksen viralliset yhteistyökumppanit

3


2/2020

PÄ Ä K I R J O I T U S

Toivottavasti löytyy toimiva tapa kerätä edustusjoukkueelle tukirahaa. Belgianpaimenkoirat ja Dobermannit keräävät tukirahaa edustusjoukkueille ilman yhdistyksen mukana oloa. Se on yksi tapa, mutta omasta mielestäni yhdistyksen mukana olo kertoo, että yhdistys

ja jäsenistö ovat ylpeitä maailmalle lähetettävästä edustusjoukkueesta! Päätös tukitilin lopettamisesta on aiheuttanut keskustelua somessa, enkä ole lainkaan varma, että olemmeko tehneet jäsenistön kannalta oikean päätöksen. Tukirahasääntöön liittyvä tiedotus on hoidettu

huonosti SRY:n osalta, eikä tiedottaminen asiasta ole ollut viestintätoimikunnan vastuulla vaan hallituksen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alaosastojen toimintakertomukset ja -suunnitelmat löytyvät Suomen Rottweileryhdistyksen kotisivuilta, osoitteesta www.rottweiler.fi/sry/alaosastot/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4

Erja Hyökki


Viestintätoimikunta tiedottaa Suomen Rottweileryhdistyksellä on käytössään seuraavat viestintäkanavat: Rottweiler-lehti Verkkosivut Facebook ja Instagram Mikäli toimikuntanne, alaosastonne / kerhonne haluaa saada näkyvyyttä mainoksilleen, tiedotteille ja viesteille, tulee materiaali lähettää oikeisiin osoitteisiin. On hyvä myös hyödyntää monikanavaista viestintämahdollisuutta. Täysin samanlaista juttua (mainokset lukuun ottamatta) ei kannata julkaista kaikissa kanavissa, vaan julkaisua kannattaa muokata kanavan mukaan. Viestintätoimikunta auttaa teitä viestinnän toteuttamisessa tarvittaessa. Huomioitavaa on myös toimikuntien antamat ohjeet eri tapahtumien osalta, jotka kannattaa tarkistaa verkkosivuilta.

SRY järjestää

Rottweilerin omistajakursseja. Koulutusta ja leirejä. Ulkomuodontarkastuksia ja näyttelyitä. Luonnetestejä, MH-luonnekuvauksia ja kokeita. Kasvattajapäivät ja tapahtumat.

Mitä lähetetään ja minne? Rottweiler-lehti Ilmestyy 5 – 6 x vuodessa. Aineistopäivät varmistuvat aina vuoden alussa ja löytyvät sekä lehdestä että verkkosivuilta. Lehteen tulee lähettää vähintään kaikki virallinen materiaali, kuten vuosikokouskutsut. Materiaali lähetetään osoitteeseen rottweilerlehti@gmail.com Verkkosivut Yhdistyksen verkkosivujen on tarkoitus palvella laajaa lukijakuntaa mahdollisimman monipuolisesti ja ajantasaisesti. Tästä syystä on tärkeää, että hallitus ja toimikunnat säännöllisesti tarkastavat oman osuutensa verkkosivuista ja päivittävät sen tarvittaessa. Alaosastot ja kerhot lähettävät haluamansa materiaalin verkkosivujen päivittäjälle, kuten erikoisnäyttelyn mainokset. Myös valokuvat eri tapahtumista ovat tervetulleita värittämään verkkosivuja. Verkkosivujen materiaali tulee lähettää osoitteeseen sry.internetsivut@gmail.com

www.rotweiler.f i Löydät meidät myös Suo nl Fi

Facebook ja Instagram Yhdistyksen somekanavat ovat nopean ilmoituksen ja tiedottamisen kanavia ja tavoittavat helposti satoja lukijoita. Julkaisun tulee olla valmis materiaali, mainos, kuva, juttu, joka julkaistaan toivomananne ajankohtana. Mikäli julkaisu tulee sekä lehteen että someen, on hyvä pohtia julkaisuaikataulua, jotta lehti ehtisi ilmestyä jäsenille. Mikäli toimikunnilla, alaosastoilla / kerhoilla on vaikeuksia tuottaa materiaali, pyytäkää apua viestintätoimikunnalta. Somekanaviin haluttu materiaali / avunpyyntö tulee lähettää osoitteeseen sry.viestinta@gmail.com

me and n Rot s R weiler yh otw – eilerfö distys rening r.y.

Suomen Rotweileryhdistys


2/2020

K E V ÄT K O K O U S P E R U U N T U U

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYKSEN

KEVÄTKOKOUS PERUTTU Suomen Rottweileryhdistyksen kevätkokous 22.3.2020 on peruttu. Kokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. PEVISA ja JTO 2021–2025 SRY:n kevätkokouksen esityslistalla oli PEVISA ja JTO vuosille 2021–2025. Kennelliittoon toimitetut PEVISA-esitykset pitää valtuuston hyväksymän PEVISA-säännön mukaisesti hyväksyä rotujärjestön ja mahdollisen rotuyhdistyksen yleiskokouksessa. PEVISA- ja JTO-ohjeiden mukaan esitykset pitää toimittaa Kennelliittoon ohjelman aiottua voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä (31.5.2020). Kennelliitto on ilmoittanut, että rotujärjestö voi myös halutessaan anoa ohjelmille vuoden jatkoa ilman yleiskokouksen päätöstä. SRY:n hallitus on kokouksessaan 22.3.2020 päättänyt anoa Suomen Kennelliitolta vuoden (2021) jatkoaikaa nykyiselle PEVISA:lle ja JTO:lle. Suomen Rottweileryhdistys tiedottaa mahdollisista muutoksista yhdistyksen verkkosivuilla www.rottweiler.fi Suomen Kennelliton ja Suomen Palveluskoiraliiton kaikki tapahtumat peruttu 31.5.2020 asti SUOMEN KENNELLIITON OHJEET Kaikki Kennelliiton järjestämät näyttelyt, kokeet ja kilpailut on peruttu toukokuun loppuun saakka Kennelliiton hallituksen 12.3.2020 tekemällä päätöksellä. Näyttelymaksujen palautus. Koiranäyttelysäännöissä todetaan, että kun näyttely peruutetaan ylitsepääse-

6

mättömästä eli niin sanotusta force majeure -syystä, ei ilmoittautumismaksua tarvitse palauttaa. Kennelliiton hallitus on kuitenkin päättänyt suosittaa, että kun näyttelyn kulut on selvitetty, palauttavat näyttelytoimikunnat näyttelyihin ilmoittautuneille koirakohtaisen ilmoittautumismaksun vähennettyään siitä jo suoritetut kulut. Kokeiden, kilpailujen, testien ja koulutustilaisuuksien ilmoittautu­ mismaksujen palautus. Kennelliitto suosittaa, että kun perutun tapahtuman kulut on selvitetty, palautetaan ilmoittautumismaksut vähennettynä niistä jo suoritetut kulut. Osallistumismaksujen palautus kokeiden, kilpailujen ja testien osalta määräytyy kunkin tapahtuman säännön ja järjestämisohjeen mukaan. Tarkempia tietoja Suomen Palveluskoiraliiton alaisten kokeiden, kilpailujen ja testien osalta saa liiton www.palveluskoiraliitto. fi verkkosivuilta. PEVISA-vaatimusten soveltamisessa poikkeusmenettely COVID-19-koronavirustilanteen aikana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn vaatimusten soveltamisessa jalostukseen käytettäville koirille on käytössä poikkeusmenettely. Jos tilanne muuttuu, antaa Kennelliitto uudet ohjeet. PEVISA-ohjelmassa asetetaan vaatimuksia jalostukseen käytettäville koirille. Näiden vaatimusten pitää täyttyä jo nartun astutushetkellä. Useilla koiraroduilla on käyttäytymiseen liittyviä koetuloksia tai testaustuloksia. Näitä tuloksia ei ole toistaiseksi mahdollista saada, sillä kokeita ja testejä ei voida järjestää. Tällä hetkellä kokeet ja testit on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Kennelliitto varautuu myös koronavirustilanteen mahdolliseen pitkittymiseen ja siihen mahdollisuuteen, että eläinlääkäriasemat siirtyvät hoitamaan vain välitöntä apua vaativat tapaukset, eikä rutiiniluonteisia kartoitustutkimuksia tehdä. PEVISA-vaatimusten täyttyminen on pentueen rekisteröinnin ehto Normaalitilanteessa pentueen vanhempien on astutushetkellä täytettävä rodun PEVISA-ohjelman ehdot. Jos tämä ei toteudu, ja Kennelliitto ei ole ennen astutusta myöntänyt kasvattajalle lupaa ehdoista poikkeamiseen, pennut rekisteröidään ei jalostukseen- eli EJ-rekisteriin. Koirarekisteriohjeen kohta 7.2 antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa tästä yhden kerran. Kohdan mukaan koiralle voidaan rekisteröidä yksi pentue rotukoirien kantakirjarekisteriin (FI-rekisteri), vaikka PEVISA-ehtojen mukainen tulos saataisiin vasta astutuksen jälkeen, mutta kuitenkin ennen pentueen rekisteröintiä. Pentueen rekisteröintimaksu on tällöin korotettu. Koronavirustilanteen vuoksi Kennelliitossa sovelletaan rekisteröinnin ehtona oleviin koetuloksiin ja käyttäytymisen arvioinnin tuloksiin toistaiseksi poikkeusmenettelyä seuraavasti: • Jos suunnitellun pentueen jommaltakummalta tai molemmilta vanhemmilta astutushetkellä puuttuu rekisteröinnin ehdot täyttävä tulos, mutta tulos on saatu siihen mennessä, kun pentuetta rekisteröidään, voidaan pentue rekisteröidä FI-rekisteriin tai sen liitännäisrekisteriin (ER-rekisteri) normaalilla rekisteröintimaksulla. • Tässä tilanteessa pentuetta ei lasketa mukaan edellä mainittuun, koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaiseen


2/2020 yhden pentueen kiintiöön. • Jos kasvattajalla tai pentueen vanhemmalla on jo aiempi koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaisesti FI- tai ER-rekisteriin rekisteröity pentue, päättää jalostustieteellinen toimikunta pentueen rekisteröinnistä kasvattajan anomuksen perusteella. Pentueen rekisteröinnille voidaan myös myöntää lisäaikaa Pentueen rekisteröinnille voidaan myös myöntää lisäaikaa, jos rekisteröinti viivästyy puuttuvan koe- tai testituloksen vuoksi. Lisäaikaa voidaan myöntää vähintään kolme kuukautta, mutta enintään kuusi kuukautta lukien siitä ajankohdasta, jolloin puuttuva tulos on mahdollista hankkia. Tämän tiedotteen mukaisia poikkeusmenettelyitä voidaan tarvittaessa soveltaa myös rodun PEVISA-ehtona oleviin terveystutkimuksiin, jos niiden saatavuuteen tulee katkos. Jälkikäteen saadun tutkimustuloksen tulee täyttää rodun PEVISA-ohjelman sekä Kennelliiton koirarekisteriohjeen ehdot. Jos tulos ei täytä ehtoja tai tulosta ei saada ollenkaan, rekisteröidään pentue koirarekisteriohjeen mukaisesti EJ-rekisteriin. Puuttuneen tuloksen vuoksi EJ-rekisteriin merkitty pentue voidaan kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa rekisteröinnistä siirtää kasvattajan anomuksesta FI- tai ER-rekisteriin, jos vaatimukset täyttävä lausunto tai tulos toimitetaan Kennelliittoon. Siirto on maksuton.

K E VÄT K O K O U S P E R U U N T U U Jalostustieteellinen toimikunta suosittelee, että jos PEVISA-ehtona olevaa tutkimusta tai tulosta ei saada ennen astutusta, siirretään aiottua astutusta. Jos astutus kuitenkin tehdään, kasvattajan tulee huomioida se mahdollisuus, ettei koiran myöhemmin saama tulos täytä PEVISA-ohjelman vaatimuksia, jolloin sen jälkeläisiä ei voida rekisteröidä FI- tai ER-rekisteriin. Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton tiedotteet löytyvät verkkosivuilta www.kennelliitto.fi ja www.palveluskoiraliitto.fi

Kuva Noora Ruuhimäki.

7


2/2020

R A L LY TO K O - M E S TA R U U S K I L PA I LU N S Ä Ä N TÖ

Rott weilerien

TOKO-mestaruuskilpailun sääntö 1§ JÄRJESTÄMINEN Rottweilerien TOKO-mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain virallisena tottelevaisuuskokeena, mikäli halukas järjestäjä löytyy. Koe voidaan järjestää vain rottweilereille tai kaikille roduille. Järjestelyistä vastaa alaosasto, jäsenkerho tai muu yhdistys SRY ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti. 2§ OSALLISTUMISOIKEUS Mestaruuskilpailuihin on osallistumisoikeus kaikilla rekisteröidyillä rott­ weilereilla, jotka ovat saavuttaneet ko. lajissa oikeuden kilpailla VOI-luokassa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mestaruuskilpailuihin osallistuva koira voi osallistua myös TOKO-mestaruusjoukkueeseen, jos se on siihen nimetty. Mestaruuskilpailuun osallistuvan koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla Suomen Rottweileryhdistys ry:n- Finlands Rott­ weilerförening r.f jäsen. 3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN Paremmuusjärjestys ratkaistaan TOKO-koesääntöjen mukaisesti. Parhaan tuloksen EVL-luokassa saavuttanut koirakko on TOKO-rotumestari. Jos EVL-luokassa ei tule yhtään tulosta, mestaruuden voittaa parhaan tuloksen VOI-luokassa saavuttanut koirakko.

Rottweilerien TOKOjoukkuemestaruuskilpailun sääntö 1§ JÄRJESTÄMINEN TOKO-joukkuemestaruuskilpailu on Suomen Rottweileryhdistyksen (SRY ry) alaosastojen ja jäsenkerhojen välinen kilpailu. Kilpailu järjestetään vuosittain Rottweilerien TOKO- mestaruuskilpailun yhteydessä. Joukkuekilpailuun voi osallistua TOKO:n kaikissa luokissa. Alaosastoa tai jäsenkerhoa voi edustaa yksi tai useampi joukkue. 2§ OSALLISTUMISOIKEUS Alaosastot ja jäsenkerhot nimeävät joukkueensa ja ilmoittavat ne. Joukkue koostuu yhdestä neljään (1- 4) rottweilerista ohjaajineen. Joukkueeseen kuuluvan koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla Suomen Rottweileryhdistyksen – Finlands Rottweilerförening r.f.jäsen. 3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN Joukkueen tulokseksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koiran tulos. Pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Luokka

Kerroin

ALO

1.6

AVO

1

VOI

1

EVL

1

Joukkueiden järjestys määräytyy saavutettujen joukkuepisteiden mukaisesti. Pisteiden mennessä tasan voittaa se joukkue, jolla on korkein yksittäinen pistemäärä luokasta riippumatta. Jos joukkuemestaruutta ei edelleenkään pystytä ratkaisemaan, voittaa se joukkue, jonka koirakot kilpailevat ylemmissä luokissa. 4§ TOKO- JOUK KUEMESTARUUSKIERTOPALKINTO Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa alaosasto tai jäsenkerho, jonka joukkue on voittanut TOKO- joukkuemestaruuden. Voittanut joukkue on velvollinen toimittamaan kiertopalkinnon seuraavan vuoden TOKO-mestaruuskilpailun järjestäjille ko. kilpailupäivään mennessä. Hallitus hyväksynyt 26.1.2020

4 § T OKO -RO T U M E S TA R I N KIERTOPALKINTO Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa koirakko, joka on voittanut rotumestaruuden. Voittaja on velvollinen toimittamaan kiertopalkinnon seuraavan vuoden TOKO-mestaruuskilpailun järjestäjille ko. kilpailupäivään mennessä. Kuva Maikki Lukka

8


2/2020

T O K O - M E S TA R U U S K I L PA I LU N S Ä Ä N T Ö

Rott weilerien

rallytoko-mestaruuskilpailun sääntö 1§ JÄRJESTÄMINEN Rottweilerien rallytokomestaruuskilpailut järjestetään vuosittain virallisena rallytokokokeena, mikäli halukas järjestäjä löytyy. Koe voidaan järjestää vain rottweilereille tai kaikille roduille. Järjestelyistä vastaa alaosasto, jäsenkerho tai muu yhdistys SRY ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti. 2§ OSALLISTUMISOIKEUS Mestaruuskilpailuihin on osallistumisoikeus kaikilla rekisteröidyillä rottweilereilla, jotka ovat saavuttaneet ko. lajissa oikeuden kilpailla VOI-luokassa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mestaruuskilpailuihin osallistuva koira voi osallistua myös rallytokomestaruusjoukkueeseen, jos se on siihen nimetty. Mestaruuskilpailuun osallistuvan koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla Suomen Rottweileryhdistys ry:n- Finlands Rottweilerförening r.f jäsen. 3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN Paremmuusjärjestys ratkaistaan rallytokokoesääntöjen mukaisesti. Parhaan tuloksen MES-luokassa saavuttanut koirakko on rallytokorotumestari. Jos MES-luokassa ei tule yhtään tulosta, mestaruuden voittaa parhaan tuloksen VOI-luokassa saavuttanut koirakko. Pisteiden mennessä tasan, mestaruuden voittaa nopeamman ajan tehnyt koirakko. 4§ RALLYTOKO-ROTUMESTARIN KIERTOPALKINTO Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa koirakko, joka on voittanut rotumestaruuden. Voittaja on velvollinen toimittamaan kiertopalkinnon seuraavan vuoden rallytokomestaruuskilpailun järjestäjille ko. kilpailupäivään mennessä.

Rottweilerien rallytokojoukkuemestaruuskilpailun sääntö 1§ JÄRJESTÄMINEN Rallytokojoukkuemestaruuskilpailu on Suomen Rottweileryhdistyksen (SRY ry) alaosastojen ja jäsenkerhojen välinen kilpailu. Kilpailu järjestetään vuosittain Rottweilerien rallytokomestaruuskilpailun yhteydessä. Joukkuekilpailuun voi osallistua rallytokon kaikissa luokissa. Alaosastoa tai jäsenkerhoa voi edustaa yksi tai useampi joukkue.

2§ OSALLISTUMISOIKEUS Alaosastot ja jäsenkerhot nimeävät joukkueensa ja ilmoittavat ne. Joukkue koostuu yhdestä neljään (1- 4) rottweilerista ohjaajineen. Joukkueeseen kuuluvan koiran omistajan ja ohjaajan tulee olla Suomen Rottweileryhdistyksen - Finlands Rottweilerförening r.f.jäsen. 3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN Joukkueen tulokseksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koiran tulos. Joukkueiden järjestys määräytyy saavutettujen joukkuepisteiden mukaisesti. Pisteiden mennessä tasan voittaa se joukkue, jolla on korkein yksittäinen pistemäärä luokasta riippumatta. Jos joukkuemestaruutta ei edelleenkään pystytä ratkaisemaan, voittaa se joukkue, jonka kokonaisaika jaettuna joukkueen jäsenten lukumäärällä on pienin. 4§ RALLYTOKOJOUKKUEMESTARUUSKIERTOPALKINTO Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa alaosasto tai jäsenkerho, jonka joukkue on voittanut rallytokojoukkuemestaruuden. Voittanut joukkue on velvollinen toimittamaan kiertopalkinnon seuraavan vuoden rallytokomestaruuskilpailun järjestäjille ko. kilpailupäivään mennessä. Hallitus hyväksynyt 26.1.2020

Kuva Jonna Härkkö

9


2/2020

P O R V O O N N Ä Y T T E LY

PORVOON koiranäytt ely SRY on jälleen mukana järjestämässä perinteistä kaikkien rotujen koiranäyttelyä Porvoossa yhdessä Halkian Metsästysyhdistyksen, Porvoon Palveluskoirien ja Suomen Dobermannyhdistyksen kanssa. Tänä vuonna näyttely järjestetään 67. kerran! Näyttelyn ajankohta on 12-13.9.2020 ja paikkana on tuttu Suiston kenttä, Meritullinkatu 9-11 Porvoossa. Näyttelyssä arvostellaan myös pennut ja molempina päivinä järjestetään Junior Handler –kilpailu, lauantaina Uudenmaan Kennelpiirin piirinmestaruuskilpailu ja sunnuntaina SM-osakilpailu.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy arkena klo 11–17 p. (09) 8873 0320 tai info@showlink.fi. Myyntipaikat: Minna Lindström p. 050 379 4029 tai minna.lindstroem@borealisgroup.com Muut tiedustelut: Mari Rahkila p. 050 58 79 053 / mari.rahkila@iki.fi, Eija Ojanen p. 040 54 66 043 / eija. ojanen@iki.fi, information på svenska/ in English, Carina Savander tel. +358 50 511 5951 / carina.savander@gmail.com. K ir jeitse lä hetet tävät i lmoittautumiset maksetaan tilille Aktia FI8040556820067174 / Porvoon koi-

ranäyttely 2020. Internetissä tehtävä ilmoittautuminen maksetaan samalla kun ilmoittautuminen tehdään. Lauantaina arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 3, 5, 7, 8 ja sunnuntaina ryhmät 2, 4, 6, 9, 10. Rottweilerit arvostelee sunnuntaina 13.9. Christofer Habig Saksasta. Tervetuloa Porvoon näyttelyyn! Näyttelytoimikunnan SRY:n edustajien puolesta, Mari Rahkila

Ilmoittautumiset lähetetään kirjeitse osoitteella Porvoo KR 2019, PL50, 02771 Espoo tai internetissä www.porvoonkoiranayttely.com.

Kuva Sarah Dahlgren

10


2/2020

P O R V O O N N ÄY T T E LY

Ilmoittautumishinnat:

31.7. mennessä

37€, pennut ja veteraanit 30€, yli 10v. veteraanit 10€, Junior Handler 10€.

1.8.–15.8. välisenä aikana

45€, pennut ja veteraanit 30€, yli 10v. veteraanit 15€, Junior Handler 10€.

16.–23.8. välisenä aikana - vain internetissä

55€, yli 10v. veteraanit 15€, Junior Handler 10€.

Rottweilertuomarin esittely: Christofer Habig Christofer Habig on maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu henkilö koiramaailmassa. Aloittaessaan tuomariuran Christoferista tuli VDH:n FCI-tuomari vasta 21-vuotiaana. Hän on sittemmin arvostellut ympäri maailmaa monissa arvostetuissa näyttelyissä, kuten lukuisissa FCI:n maailmannäyttelyissä ja rotujen erikoisnäyttelyissä. 1980-luvun puolivälistä lähtien hänellä on ollut tuomarin oikeudet kaikkiin rotuihin FCI-ryhmissä 1, 2 ja 9. Christoferin kiinnostus koiriin alkoi hänen lapsuudessaan, kun hän omisti tanskandogin. Sieltä hänen intohimonsa syttyi ja hänestä kasvoi kuuluisa molossirotujen edustaja. Hänen kiinnostuksensa borderterrieriin on säilynyt 1970-luvun lopulta alkaen aina nykypäivään saakka. Hän rekisteröi yhteisen kennelnimen Saksan terrieri-pioneerin Wiebke Steenin kanssa. “Mastiffirotujen miehenä” Christoferilla on pitkä kokemus Britanniassa. Hän arvosteli ensimmäisen kerran Bullmastiff Clubshow -tapah-

tumansa 24-vuotiaana Clearwellin linnassa, joka on yksi Ison-Britannian isoista linnakartanoista. Hänelle on nyt kunnia olla Walesin ja Länsi-Englannin Bullmastiff-yhdistyksen presidentti. Hän vieraili ensimmäisen kerran Cruftsissa 1977 ja hänet valittiin Englannin Kennelklubin jäseneksi vuonna 1992. Ensimmäisenä saksalaisena Christofer on arvostellut useita kertoja

Cruftsissa, viimeksi maaliskuussa 2020 työkoira-ryhmän (the Working Group), Paras Kasvattaja-kilpailun, kun se ensimmäisen kerran esiteltiin ja Cruftsin kansainvälisen Junior Handler-kilpailun kahdesti. Christofer on itse asiassa myös rottweiler-mies. Hän on ollut läheisesti ja henkilökohtaisesti sidoksissa r ot uu n mon ie n vuosien ajan, koska hän omisti rottweiler-nartun (syntynyt tammikuussa 1978 , t u n net u n saksalaisen koiran Ives Eulenspiegelin, 48232, tytär). Christofer ar vosteli rottweilerit ensimmäisen kerran ulkomailla vuonna 1987 Firenzessä, vuonna 1988 ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa (Chicago) ja 32 vuotta sitten ensimmäistä kertaa Suomessa (SKL Helsinki 1988). Christofer on toiminut Saksan kennelkerhon (VDH) puheenjohtajana. Saavutettuaan suuren menestyksen VDH:ssa, hänet valittiin pian FCI:n varapuheenjohtajaksi.

11


2/2020

U U S I A R O D U N A R V O S T E LU O I K E U K S I A

a i s u U

rodun arvosteluoikeuksia

Rottweiler sai kolme uutta ulkomuototuomaria lokakuun 13. päivä 2019 pidetyssä arvostelukokeessa. Koe järjestettiin Salpausselän kennelpiirin tiloissa Lahdessa. Kokeeseen osallistui yhteensä kolme ulkomuototuomaria, jotka kaikki läpäisivät kokeen. Arvostelukokeen hyväksytysti suorittivat ulkomuototuomarit Johanna Sarkkinen, Virpi Leppälä ja Jarmo Hilpinen. Kennelliiton edustajana kokeessa toimi ulkomuototuomari Teija Salmi-Aalto ja vastaanottavina tuomareina ulkomuototuomarit Kristiina Niemelä ja Jouni Nummela. Ulkomuoto- ja näyttelytoimikunta pyysi uusilta rodun arvosteluoikeudet saaneilta ulkomuototuomareilta pienet esittelyt itsestään. Tuomareille annettiin mahdollisuus vastata alla oleviin kysymyksiin tai tehdä vapaamuotoinen esittely itsestään. Alla Johanna Sarkkisen esittely. Rottweiler-lehden numerosta 1/2020 löydät Virpi Leppälän ja Jarmo Hilpisen esittelyt.

1. Kuka olet? Johanna Sarkkinen reilu 50v koiraharrastaja Kempeleestä. Oma rotuni on hovawart, jota olen kasvattanut vuodesta 1998. Kasvatustyöstäni olen saanut niin Vuolasvirta-palkinnon 2011, kuin SUKOKAN kasvattajapalkinnon 2016. Sain myös tänä kesänä Suomen vapaaehtoiselta Pelastuskoiraliitolta VAPEPALTA kunniakirjan kasvatustyöstäni 2017. Kaikesta näistä saan kiittää aktiivisia kasvatinomistajiani. Olen mukana myös yhdessä alueemme näyttelytoimikunnista sekä toisinaan kehätoimitsijana. Toimin Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin aluekouluttajana. Minulla on myös tunnistusmerkintä. ja DNA-näytteenotto-oikeudet. 2. Miten koirat, koiranäyttelyt ja tuomarointi tulivat elämääsi? Koirat olleet elämässäni jo lapsesta asti. Olen eläintenhoitaja ammatiltani ja toi-

12

minut lähinnä löytöeläinten ja eläinsuojelun parissa. 3. Mikä sai sinut kiinnostumaan ja laajentamaan arvosteluoikeuksiasi rotuun rottweiler? Rottweiler on minulle kovin tuttu rotu. Kavereillani ja treeniryhmissäni on ollut aina rottiksia. 4. Minkälainen on sinun unelmiesi rottweiler? Tasapainoisen luonteinen, hyvin liikkuva rotutyypillinen koira, jolla omistajansa kanssa kivaa kehässä. 5. Onko sinulla jokin asia, jota pidät tärkeimpänä arvostellessasi koiria? Minulle ollut aina sydäntä lähellä liikunta sekä tasapainoinen rakenne ja luonne. Koko paketti!

6. Jos saisit muuttaa jotakin koiranäyttely toiminnassa, niin mikä se olisi? Toivoisin että ottaisimme harrastuksen sopivan rennosti, hyvällä mielellä. 7. Oletko uros/narttu –ihminen? Perustele, miksi jompikumpi on juuri sinun mieleesi? Olen aina ollut enemmän urosihminen. Kasvattaminen vaan teki narttujen omistamisesta oleellisempaa. Pidän urosten suoruudesta, vaikkakin niiden dominanssi sekä testosteroni voi ne tehdä välillä hieman haastaviksi. 8. Sana on vapaa. Voit kertoa vitsin, terveisiä tai jotain minkä olet aina halunnut saada lehteen. On erittäin mukavaa päästä arvostelemaan rotuanne. Nähdään kehän reunalla!


2/2020

U L K O M U O D O N TA R K A S T U K S E T

Tulevat ulkomuodontarkastukset Tilaisuuden päivämäärä: 23.5.2020 klo 10.00 Järjestäjän yhteystiedot: SRY Turku Tilaisuuden paikka: SRY Turun alaosaston koulutuskenttä Raisiossa, Santaojantie 79 Tiedustelut/Ilmoittautuminen: anttu.kreula@gmail.com Tarkastaja(t): Henna Heikkilä ja Jouni Nummela Koiramäärä (max): – Tilaisuuden päivämäärä: 4.6.2020 alkaen klo 16.00 Järjestäjän yhteystiedot: SRY Keski-Suomi Tilaisuuden paikka: Jyväskylä Tiedustelut/Ilmoittautuminen: sryksao@gmail.com otsikolla ulkomuodontarkastus Tarkastaja(t): Henna Uitto ja Laura Pitkänen Koiramäärä (max): 10

HUOM! Järjestettävissä tapahtumissa saattaa tulla edelleen muutoksia vallitsevan COVID-19 -koronavirus tilanteen takia.

Tilaisuuden päivämäärä: 23.8.2020 Järjestäjän yhteystiedot: Kennel Rottdames Tilaisuuden paikka: Rottishovi, Tammela Tiedustelut/Ilmoittautuminen: Rantala Mari, kennel@rottdames.fi , ilmoittautumiset viimeistään 18.8.2020 mennessä Tarkastaja(t): Nummela Jouni ja Heikkilä Henna Koiramäärä (max): 10 Tilaisuuden päivämäärä: 29.8.2020 Järjestäjän yhteystiedot: Kennel Mustan Konnun Tilaisuuden paikka: Rottishovi, Tammela Tiedustelut/Ilmoittautuminen: katri.kurtti@outlook.com Tarkastaja(t): Nummela Jouni ja Heikkilä Henna Koiramäärä (max): 10

13


2/2020

R O T T W E I L E R VA L I O T

Valioituneet koirat:

 ROTTWEILERVALIOT 

FIN MVA JK2 IPO1 KOVAN ONNEN TUPLAPLATINA s. 21.12.2015

Kasvattaja: Henna Uitto, Sastamala Omistaja ja ohjaaja: Päivi Kokkonen Isä: Pitt von Hause Milsped Emä: Kovan Onnen Mulan Tulokset: 25.8.2018 Nokia AVO ERI1 SA PU1 VSP SERT, Nieminen Antti 21.9.2019 Ylöjärvi KÄY ERI1 SA PU1 VSP SERT, Putkonen Juha 19.1.2020 Lahti KÄY ERI1 SA PU1 VSP SERT, Kipinä Markku 27.10.2019 Ylöjärvi JK1 274p, Heinilä Jani 9.11.2019 Tampere JK2 260p, Kurtti Juha Kiitos Tiia Lastula Tuplan esittämisestä näyttelyissä. Kiitos Henna tästä mahtavasta harrastuskaverista, perheenjäsenestä ja elämäni koirasta.

Kuva: Kuva: Päivi Kokkonen

Kuva Matias Auramaa

14


ULKOMUODONTARKASTAJIEN PÄIVÄ Ulkomuoto- ja näyttelytoimikunta järjestää ulkomuodontarkastaja päivän lauantaina 10.10.2020 klo 11 alkaen

Paikka: Salpausselän kennelpiirin tilat, Simolankatu 2, Lahti Lisätietoa ja päivän ohjelma toimitetaan myöhemmin sähköpostitse ulkomuodontarkastajille ja harjoittelijoille. Ilmoittautuminen päivään 02.10.2020 mennessä jenni.hanhela@gmail.com

TERVETULOA!


2/2020

T U O M A R I E S I T T E LY

Kello- ja mestaruuskilpailujen

tuomariesit telyt

I

GP:n A- ja C-osan tuomari Miran Maršin esittely julkaistiin lehdessä 1/20. IGP:n B-osan tuomaroi Tero Oravasaari ja etsintäkokeen Tiia Tuhkanen.

Mika Mattila Aloitin koiraharrastuksen omalla rott­ weilerilla vuonna 1995. Aluksi lajina oli jälki ja myöhemmin mukaan tulivat myös erikoisjälki sekä suojelu. Rotuina ovat olleet rottweiler ja saksanpaimenkoira Palveluskoirakokeiden ylituomaripätevyyden sekä PAJA- ja BH-arvosteluoikeudet sain vuonna 2011. Vuonna 2013 lajipätevyyksiksi laajentuivat IGP, IFH ja IGP-FH. Vuosittain olen arvostellut näitä lajeja 10-15 eri palveluskoirakokeessa. Pohjoismaisissa mestaruuskokeissa (NOM) olen ollut jäljen tuomarina vuosina 2017,2018 ja 2019. Näiden

Anni Rytkönen Hei, olen Anni, hakukokeen maastojen tuomari. Olen saanut tuomarioikeudet 10 vuotta sitten hakukokeeseen, ja myöhemmin myös etsintä- ja jälkikokeisiin. Olen harrastanut hakua omilla koirillani viime vuosituhannesta lähtien, joten tiedän, että koiran kouluttaminen kisavalmiiksi ja siitä 3-luokan vaatimalle tasolle vaatii paljon aikaa ja vaivaa paitsi itseltä, myös huomattavan monelta muulta, jotta koira saisi monipuolisia kokemuksia sekä erilaisista maastoista että ihmisistä. Siksi

16

lisäksi olen toiminut tuomarina SSSK:n IFH rotumestaruuskokeessa 2019, Vaasan Kennelpiirin Piirinmestaruus-

kokeessa 2017 (IPO) sekä SRY:n Kello- ja mestaruuskilpailussa 2016 (IPO A-osa) Koetoimitsijana olen ollut IFR:n Rottweilereiden MM kisoissa 2016, SRY:n Kello- ja mestaruuskilpailussa 2005 sekä useassa jälki-, haku-, suojelu ja erikoisjälkikokeessa. Olen myös toiminut SRY:n Kelloja mestaruuskilpailun, SPL:n kansallisten lajien rotumestaruuskilpailun, SPL:n IFH rotumestaruuskilpailun sekä usean SPKL:n SM kilpailun ratamestarina vuodesta 1999. Onnea ja menestystä kaikille osallistujille.

mestaruuskokeissa tuomarointi onkin mielestäni hieno tehtävä, jossa pääsee näkemään pitkän koulutuksen käyneitä, taitavia koiria. Kilpailijoille mestaruuskoe on helposti sellainen näytön paikka, jossa jännittäminen on osa suoritusta. Jotta jännittäminen ei liikaa pääse häiritsemään suoritusta, on hyvä muistella kaikkia treeneissä ja aiemmissa kokeissa onnistumisia, joiden kautta olette päässeet näin pitkälle! Ohjeeni henkilöetsintään onkin, että muistatte hengittää ja luottaa koiraan. Toivotan onnea ja menestystä kaikille mestaruuskokeisiin osallistuville!


2/2020

O M I S TA J A K U R S S I T

Valtakunnalliset

Rottweilerin omistajakurssit

K

oirien ei-toivottu käytös johtuu useimmiten tietämättömyydestä ja kokemattomuudesta. Toivomme voivamme rotujärjestönä osoittaa, että teemme töitä näiden asioiden eteen pystyäksemme hälventämään uhkakuvia ”Saksan mallin” rantautumisesta Suomeen. Ajatuskin moisesta hirvittää: kymmenkertaiset koiraverot, kuonokoppapakko, jalostuskielto, naapurien lupa koiranpitoon jne. SRY on työstänyt kurssimateriaalin, johon pohjautuen koulutetaan uusia rott­ weilerin omistajia yhteiseloon koiransa kanssa. Omistajakursseja voivat järjestää alaosastot, kerhot ja kasvattajat. Omistajakurssien yhteyshenkilölle tulee ilmoittaa paikka, ajankohta ja vetäjän nimi kaksi kuukautta ennen tilaisuutta ja tilaisuuksien tulee olla julkisia. Yhteyshenkilö toimittaa kurssimateriaalin sekä oppaat. Toimitusaika materiaaleille on yksi viikko. Tilaisuuden jälkeen osallistujien nimilista toimitetaan rahastonhoitajalle. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille rottweilerin omistajille helpottamaan yhteiskuntakelpoisen rottweilerin kasvattamista. Kurssilla käydään läpi mm. koiran ikävaiheet, käyttäytyminen, luonne, koulutus ja harrastusmahdollisuudet sekä perusasioita koiran pidosta. Ilmoittautumiset suoraan alaosastojen ohjeiden mukaan. Hedelmällisintä pennun ostajalle olisi käydä kurssi jo ennen kuin pentu tulee taloon. Mitä aiemmin kurssin käy sitä todennäköisemmin yhteiselo pennun kanssa lähtee oikeaan suuntaan. Kasvattajat mukaan SRY kustantaa kunkin alaosaston tai kerhon kurssille kaikki kasvattajat, jotka ovat viime aikoina teettäneet pennut tai ovat aikeissa teettää pentuja lähitulevai-

Kevään omistajakurssit peruutettu suudessa. Tämä siksi, että he voisivat jatkossa suositella kurssia pentujensa omistajille oman kokemuksensa perusteella. Kasvattajien ilmoittautumiset yhteystietoineen alaosaston/kerhon ohjeiden mukaan. Kasvattajat saavat osallistumismaksunsa takaisin lähettämällä SRY:n rahastonhoitajalle Lilli Fremlingille (Pitkämäentie 10, 01630 Vantaa, sry.rahastonhoitaja@gmail.com) maksukuitin sekä yhteystiedot tilitietojen kera. SRY palauttaa kasvattajalle syntyneiden pentujen rekisteröintimaksusta 10 euroa/pentu, kun pentueen kaikki pennun ostajat tai haltijat ovat käyneet kurssin. Jos pentu menee sellaiselle henkilölle, joka on ennestään SRY:n jäsen ja jolla on pidempiaikainen kokemus rottweilerin kanssa elämisestä, hänet lasketaan ko. kurssin käyneeksi. Rekisteröintimaksun palautusta haetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua pentueen syntymästä. Jos tänä vuonna syntyneet pentusi täyttävät nämä ehdot, ota yhteyttä rahastonhoitajaan. Kasvattajat voivat tiedustella myös kurssin järjestämistä omien pentujensa ostajille. Tämä voisi toimia erinomaisena pentuetapaamisena.

Alaosastoja ja kerhoja tuetaan järjestämisessä SRY on päättänyt maksaa alaosastoille ja kerhoille kurssipaikan kohtuullisen vuokran enintään 50 €/kurssi. Kuitti maksetusta tilavuokrasta lähetetään tilija yhteystietojen kera rahastonhoitajalle maksun palautusta varten. Rahastonhoitajalle lähetetään myös tiedot järjestetyn kurssin ajankohdasta, paikkakunnasta sekä kurssille osallistuneiden henkilöiden nimet ja osoitteet. Kurssien järjestäminen oikeuttaa myös toimintamäärärahapisteisiin. Yhdestä kurssista saa pisteitä kahden talkoopäivän verran (400 pistettä). Kurssit tulee mainita myös vuoden lopussa täytettävässä toimintailmoituksessa. Kurssien ajankohdat tulisi miettiä hyvissä ajoin ja ajankohdan varmistuttua ilmoittaa se yhteyshenkilölle. Omistajakurssien yhteyshenkilönä toimii Johanna Jonkka srykktk@gmail. com Rottweiler-lehden sekä nettisivujen lisäksi yhteyshenkilöltä saa tietoa eri paikkakunnilla järjestettävistä kursseista ja hänelle voi esittää toiveen kurssin järjestämisestä omille pentujen ostajille.

17


2/2020

OHJE ULKOM UOD O NTA R K A ST UK S E N J ÄR J E S TÄ J ÄL L E

18

Rott ­weilereiden ulkomuodontarkastuksen viralliseksi tarkastukseksi. 1.1.2020 jälkeen tarkastettujen koirien tulokset tulee näkymään Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Lisäksi tarkastettujen koi­ rien tulokset tallennetaan SRY:n verkkosivuille. Tarkastuksen tu­lokset kirjataan jalostustietojärjestelmään ulkomuoto- ja näyttelytoimikunnan toimesta. Ulkomuodontarkasa tuskaavakkeet täytettiin nm re ennen käsin paperiversiona o u iV h r ja välillä kaavakkeet olivat täye a: T Ku v tetty epäselvästi ja niiden tulkinta oli hankalaa. Ulkomuoto- ja näyttelytoimikunta ja ulkomuodosta. Kattavan otoksen saa- ehdotti ulkomuodontarkastajien päimiseksi tietoa tarvitaan mahdollisim- vässä lokakuussa 2019, että ulkomuoman monesta yksilöstä. dontarkastuskaavakkeesta tehtäisiin Iältään tarkastukseen tulevan koiran sähköisesti PDF-muodossa täytettävä tulisi olla mielellään yli 2-vuotias. ja näin saataisiin selkeät tarkastuskaaSuomen Kennelliitto on hyväksynyt vakkeet ladattua Kennelliiton jalostusa

R

odun ulko­muodon­t ar­k as­ tuksia on tehty vuodesta 1966 eteenpäin. Aikaisemmin tarkastus oli nimeltään jalostustarkastus, nimi muutettiin ulkomuodontarkastukseksi vuonna 2010. Ulkomuodontarkastuksia järjestetään erilaisten tapahtumien yhteydessä tai omina ulkomuo d ont a rk a st ustilaisuuksina. Koi­r an omistajalle ulkomuodontarkastus on maksuton. Vaikka koiran omistaja ei itse olisikaan kiinnostunut kasvattamisesta tai oman koiransa ominaisuuksista, niin hän voi omalta osaltaan edesauttaa jalostustoimintaa käyttämällä koiransa ulkomuodontarkastuksessa. Osa koiran periytyvistä ominaisuuksista tulee esiin ilmiasussa, joten koiraa tarkastelemalla ja mittaamalla SRY:n ulkomuodontarkastuksen mukaisesti saamme arvokasta tietoa rottweilerkantamme rakenteesta


2/2020

järjestelmään ja päivitettyä kaavakkeen muoto vastaamaan nykypäivää. Samalla ulkomuodontarkastuskaavaketta muutettiin esitietojen osalta niin, että saatiin enemmän tilaa koiran tiedoille. Aikaisemmin esitieto osiossa oli hyvin niukasti tilaa. Päivitetty ja sähköisesti täytettävä PDF-muodossa oleva ulkomuodontarkastuskaavake otettiin käyttöön 1.1.2020. Kaavake täytetään nyt sähköisesti tarkastuspaikalla, tallentaa ja lähettää koiran omistajalle sekä ulkomuoto- ja näyttelytoimikunnan yhteyshenkilölle heti tarkastuksen jälkeen. Paperiversiota ei enää täytetä. Lisäksi tarkastuskaavakkeiden palautus ulkomuoto- ja näyttelytoimikunnan yhteyshenkilölle on helpompaa sähköisesti tallennusta ja tilastointia varten. Ulkomuoto- ja näyttelytoimikunta päivitti ohjeet ulkomuodontarkastustilaisuuksien järjestäjille uudistetun ulkomuodontarkastuskaavakkeen pohjalta ja päivitetty ohje otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta. Käytännön ohjeet ulko­muo­ dontarkastustilaisuuksien järjestäjille SRY:n hallituksen yhteyshenkilönä ulkomuodon tarkastuksia koskevissa asioissa toimii ulkomuoto- ja näyttelytoimikunnan sihteeri Jenni Hanhela. Hänelle ilmoitetaan järjestettävän tarkastuksen tiedot vähintään 1 kuukautta ennen tarkastusta. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta. Ilmoitetut ulkomuodontarkastukset lisätään Suomen Rottweileryhdistyksen verkkosivuille, Facebook-sivulle ja Rottweiler-lehteen. Rottweiler-lehteen tuleva ulkomuodontarkastus laitetaan silloin, kun lehden ilmestyminen on ennen tulevaa tarkastusta. Tästä syystä on tärkeää, että tulevat tarkastukset ilmoitetaan hyvissä ajoin yhteyshenkilölle. Tilaisuudessa tarkastettavien koirien vähimmäis- ja enimmäismäärät kannattaa sopia kutsutun tarkastajan/tarkasta-

OH JE U L KO M U O D O N TAR K AS T U K S E N J ÄR J E S TÄ J ÄL L E

jien kanssa. Kun ulkomuodontarkastaja(t) kutsutaan, on pyrittävä siihen, että tarkastajien matkakustannukset jäävät kohtuullisiksi. Ilmoitus ulkomuodontarkastuksen järjestämisestä: • • • •

Tilaisuuden päivämäärä: Järjestäjän yhteystiedot: Tilaisuuden paikka: Ilmoittautumisien vastaanottajan tiedot: • Tarkastajat: • Koira määrä (max.): • Tiedot tulee ilmoittaa vähintään yksi kuukausi ennen tarkastusta Muistilista järjestäjälle: • Mikrosirunlukija. • Suomen Rottweileryhdistyksen kouluttamia ulkomuodontarkastajia tarvitaan tarkistukseen kaksi. • Rodun erikoistuomarit voivat tehdä tarkastuksen yksin. • Mieti valmiiksi tarkastaja/tarkastajat ja ota yhteyttä yhteyshenkilöön ja ilmoita hänelle tarkistuksen ajankohta ja tarkastaja/tarkastajat. • Varmista onko tarkastajalla/tarkastajilla mitat käytössään. • Varaa tilaisuuteen sihteeri tarkastajien avuksi. Koiraa tarkastettaessa sihteeri kirjaa viralliseen ulkomuodontarkastuskaavakkeeseen tarkastajan/tarkastajien sanelemat mitat ja ominaisuudet. • Ulkomuodontarkastuskaavake tulee täyttää ja tallentaa PDF-muodossa. • Esitäytä (koirien tiedot) ulkomuodontarkastuskaavakkeet ennen tar­ kas­t usta ja tallenna kaavakkeet PDF -muotoon tarkastusta varten. Ulkomuodontarkastuskaavake löytyy SRY:n verkkosivuilta. • Tarkastuksen sihteeri täyttää ulkomuodontarkastuskaavakkeen tarkastuksen aikana. • Tallenna valmis/täytetty ulkomuodontarkastuskaavake PDF-muotoon.

• Tarkista, että kaikki tarkastuskaavakkeen kohdat ovat täytetty. • Täytetty/valmis ulkomuodontarkastuskaavake lähetetään tarkastuksen jälkeen koiran omistajalle, tarkastajalle ja ulkomuoto- ja näyttelytoimikunnan sihteerille sähköpostitse tarkastuksen sihteerin/tarkastajan toimesta. • Varaa tasainen alusta mittauksille. • Yhden koiran tarkastamiseen tilaisuudessa varataan aikaa noin 20 minuuttia. • Ilmoita tulevasta ulkomuodontarkastuksesta myös alaosaston- tai kerhosi verkkosivuilla, Facebookissa jne. Lataa ulkomuodontarkastuskaavake SRY:n verkkosivuilta Säännöt ja lomakkeet -sivulta. Ulkomuodontarkastusten yhteyshenkilö: Jenni Hanhela Savistentie 66, 16510 Luhtikylä +358 40 526 9453 jenni.hanhela@gmail.com

19


2/2020

U L K O M U O D O N TA R K A S T U S D I G I N Ä Teksti: Jutta Kontio Kuvat: Marjo Rosenberg

Ulkomuodontarkastus

diginä

SRY Pohjois-Suomen alaosaston järjestämä ulkomuodontarkastus helmikuun 23. päivänä oli ensimmäinen ulkomuodontarkastus, missä tarkastuksen tulokset kirjattiin suoraan tietokoneelle uuden ohjeistuksen mukaan ilman paperiversioita. Alkujännityksestä huolimatta tarkastus onnistui kaiken kaikkiaan täysin moitteettomasti ja ongelmitta

20


2/2020

U L K O M U O D O N TA R K A S T U S D I G I N Ä

P

aikalla päätettiin heti, että tarkastus suoritetaan vähän kuten näyttelyissäkin, joten sihteerille muuta ei tarvittukaan, kuin pöytä ja tietokone. Tarkastus tehtiin sisätiloissa lumen ja pakkasen takia, mutta ulkoilmassa tapahtuvaan tarkastukseen tarvittaisiinkin ehkä sadesuojaa tietokoneelle. Nettiyhteyttä PDF-tiedostojen täyttämiseen ei kuitenkaan tarvita. Sihteeri oli kirjoitellut kaavakkeisiin jo ennen tarkastuspäivää koirien esitiedot valmiiksi, joten tarkastettavien koirien välillä ei ylimääräistä aikaa tarvittu. Sihteerin ja tarkastajan näkökulmasta tarkastuksen eteneminen ja tulosten napsuttelu valmiisiin kaavakkeisiin oli todella helppoa ja nopeaa sekä mahdolliset korjaukset saatiin tehtyä siististi. Parasta tässä uudessa tavassa oli se, että täytettyjen kaavakkeiden lähettäminen onnistui suoraan tarkastuspaikalta sekä osallistujille, että jalostustoimikunnalle ilman papereiden skannaamisia, mikä oli äärimmäisen ihana muutos. Osallistujienkin mielestä tarkastus meni sujuvasti ja tuloksien saaminen heti digitaalisena versiona oli kätevää. Kaikkien osapuolten mielestä tarkastuksen eteneminen oli jouhevaa, eikä tulosten digitalisoiminen aiheuttanut päänvaivaa missään vaiheessa, sillä se enemmänkin nopeutti ja helpotti tarkastusta kokonaisuudessaan.

21


K O R V AT U L E H D U S

2/2020

Kuva: Samuli Raappana (kuvan koira ei liity juttuun)

Koiran korvatulehdus

- miksi koira saa korvatulehduksen?

22


2/2020

Terve korva ei kutise, ei punoita eikä ”likaannu”. Terve korva ei myöskään tarvitse minkäänlaista hoitoa, joten esimerkiksi säännölliset puhdistukset eivät ole tarpeen. Korvia toki tulee hoitaa, mikäli koiralla esiintyy korvatulehduksia tai muita korvaongelmia. Koiran korvatulehdukseen saa yleensä eläinlääkäriltä hoidoksi korvanpuhdisteen ja lääketipan. Tulehdus usein paraneekin tällä hoidolla hyvin. Tämä hoito ei kuitenkaan yksinään riitä, mikäli koiralla on toistuvia korvatulehduksia (= yli yksi korvatulehdus vuodessa) tai pitkittynyt korvatulehdus (= korvatulehdus on kestänyt yli kuukauden). Tässä artikkelissa käydään läpi, miksi koira saa korvatulehduksen ja mitkä seikat tulee ottaa huomioon, jotta korvatulehdukset eivät uusiudu tai huonosti paraneva tulehdus saadaan hallintaan.

K O R V AT U L E H D U S

Sara Kyrkkö Kirjoittaja on eläinlääkäri, joka on kiinnostunut erityisesti koirien korva- sekä ihosairauksista, ja ottaa potilaita vastaan Eläinklinikka Hakametsässä Tampereella. Käy lukemassa lisää artikkeleita Saran blogista www.sarakyrkko.com ja instagramista @lemmikkitohtori.

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää Tavoitteena kivuton elämä ilman korvatulehduksia Korvatulehduksista kärsivien koirien kohdalla tavoite on, että toistuvat korvatulehdukset saadaan loppumaan tai pitkittynyt korvatulehdus paranemaan. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, on jokaiselle koiralle tehtävä yksilöllinen tilanteen kartoitus. Koiran korvatulehduksen syntyyn vaikuttavat tekijät on jaettu neljään ryhmään. Käytännössä kartoitus tarkoittaa, että jokaisen yksilön kohdalla jokainen näistä neljästä ryhmästä käydään läpi järjestelmällisesti, ja selvitetään, mitkä tekijät kussakin ryhmässä ovat juuri tämän yksilön kohdalla korvatulehduksen taustasyitä. Onnistuneeseen lopputulokseen päästään, kun otetaan huomioon kaikki neljä ryhmää.

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat neljä ryhmää ovat: 1. Ensisijaiset syyt 2. Toissijaiset syyt 3. Altistavat tekijät 4. Ylläpitävät tekijät Jotta nämä neljä ryhmää ja niiden merkitys korvatulehduksen synnyssä on helpompi hahmottaa, vertaan korvatulehdusta vesivahinkoon. Tämän osuuden jälkeen käyn yksitellen läpi jokaisen ryhmän. Korvatulehduksessa ensisijaisella syyllä (1) tarkoitetaan taustasairautta, joka aiheuttaa korvatulehduksen. Vesivahingossa ensisijainen syy on vuotava putki. Toissijaisella syyllä (2) tarkoitetaan seurausta eli näkyvää osaa. Korvatulehduksessa näkyvä osa on itse tulehdus eli korvassa olevat hiivat ja bakteerit. Vesivahingossa näkyvä osa on lattialle vuotanut vesi.

Jos haluamme hoitaa vesivahingon, tulee meidän etsiä vuotokohta putkesta ja tämän jälkeen tukkia se. Sama pätee korvatulehduksessa. Meidän tulee selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen, ja hoitaa se. Mikäli korvatulehduksen ensisijaista syytä ei selvitetä, on se sama kuin jättäisimme rikkoutuneen putken tihkuttamaan ja pyyhkisimme vain lattialle valuneen veden pois uudestaan ja uudestaan. Toki lattialle vuotanut vesi on pyyhittävä, kuten on hoidettava hiivat ja bakteeritkin. Hiivat ja bakteerit tulevat kuitenkin takaisin, jos ensisijaista syytä ei hoideta. Altistavilla tekijöillä (3) tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi korvakäytävässä olevan ilman kosteuteen. Altistavia tekijöitä voisi verrata vesivahingossa putkissa olevaan vedenpaineeseen. Mikäli vesiputki on ehjä, ei korkea vedenpaine ole ongelma. Jos taas putkessa on vuoto eli ensisijainen ongelma, korkea vedenpaine vain pahentaa tilannetta. Sama pätee korvassa. Ei terveeseen korvaan tule korvatulehdusta uimisesta tai hieman normaalia tuuheammasta korvakarvoituksesta (mm.

23


2/2020

K O R V AT U L E H D U S uiminen ja runsas korvakarvoitus ovat altistavia tekijöitä). Tilanne on kuitenkin eri, jos taustalla on jokin ensisijainen sairaus. Tällöin esimerkiksi uiminen voi olla ns. viimeinen niitti, ja tämän seurauksena korva tulehtuu. Ylläpitävillä tekijöillä (4) tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Niitä voisi verrata itse taloon, jossa vesivahinko tapahtuu. Jos vesivahinko on pieni ja vuotanut vesi saadaan tehokkaasti siivottua sekä putki korjattua, ei vahinkoa talolle tule. Mikäli vuoto kuitenkin jatkuu, eikä vuotanutta vettä siivota pois, niin lopulta talo mätänee ja romahtaa. Tässä vaiheessa ei enää auta putken korjaaminen tai tehokas siivous, kun rakenteet ovat jo tuhoutuneet. Sama pätee korvassa. Toistuvat tai pitkittyneet korvatulehdukset muuttavat korvan rakennetta ja toimintaa. Lievimmät muutokset voivat olla palautuvia, ja tiettyyn pisteeseen saakka aggressiivisella hoidolla ja lääkityksellä tilanne saadaan pysymään hallinnassa. Lopulta kuitenkin korvalle käy samoin kuin talolle, jonka vesivahinkoa ei hoidettu. 1. Ensisijaiset syyt eli tausta­sairaudet

Korvapunkki mikroskoopilla katsottuna

Koiran korvatulehduksen taustalla on aina jokin muu sairaus tai syy. Tämä tarkoittaa, ettei korvatulehdus synny tyhjästä. Ensimmäinen tehtävä on selvittää, mikä aiheuttaa koiralle korvatulehduksen. Yleisin syy siihen, että koiralla on jatkuvia korvatulehduksia, on ettei ensisijaista syytä olla saatu selville tai sen hoidossa ei olla onnistuttu. Toki jos koiralla on elämänsä ensimmäinen korvatulehdus, joka vastaa hoitoon hyvin, ei ole tarvetta vielä aloittaa taustasyyn selvittämistä. Korvatulehduksen ensisijaiset syyt on lueteltu taulukossa 1. Tyypilliset syyt nuoren koiran korvatulehdukseen Yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat koiralle korvatulehdusta, ovat yliherkkyyssairaudet atopia ja ruoka-aineallergia. Nämä voivat olla taustasyynä missä tahansa iässä alkaville korvaongelmille. Usein kuitenkin atopiaa tai/ja ruoka-aineallergiaa sairastavilla koirilla korvaoireet ovat alkaneet jo nuorena. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita sairauksia, jotka voivat olla ongelman taustalla.

24

Kasvin osa muuten normaalissa korvakäytävässä. Vierasesine on turvallisinta poistaa korvasta video-otoskopian avulla.


2/2020

K O R V AT U L E H D U S

Taulukko 1. Ensisijaiset syyt. Vaikka koiralla olisi jokin mainituista sairauksista, ei se suoraan tarkoita, että koiralla on myös korvatulehduksia. Joskus taas korvatulehdus voi olla ainoa havaittu oire sairaudesta. Allergiset sairaudet

- Allergiset sairaudet ovat kaikkein yleisin syy koiran korvatulehdukseen. - Yleisimmät korvaongelmia aiheuttavat allergiset sairaudet ovat ruoka-aineallergia ja atopia. Korvatulehdus voi olla myös atopian ainoa oire, eli koiralla ei ole mitään muita atopian oireita/iho-ongelmia. - Allergisia sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehdusta ovat myös kontaktiallergia ja kirppuallergia. Korvatulehduksen aiheuttava kontaktiallergia on yleensä seurausta jostakin korvapuhdisteesta tai -lääkkeestä. Kontaktiallergia on harvinainen, kuten myös kirppuallergia Suomessa.

Ulkoloiset

- Korvapunkit ovat yleisiä korvatulehduksen aiheuttajia kissoilla, koirilla taas suhteessa harvinaisempia. Yleensä korvapunkkitartunnan oireeksi kuvataan suuri määrä tummaa kahvinporoilta näyttävää eritettä. Tämä oire on tyypillinen kissoilla. Koirilla on harvemmin kahvinporoilta näyttävää eritettä, koska koirien tartunnassa punkkimäärä on yleensä merkittävästi vähäisempi. Vähäinen määrä eritettä ei kuitenkaan tarkoita vähäisempää määrää oireita. On todettu, että jopa kolme punkkia korvakäytävässä voivat aiheuttaa koiralle oireilua. - Sikaripunkki, kapi sekä Trobiculidae- ja Leeuwenhoekiidae-punkit (harvest mites, sadonkorjuupunkki) ovat mahdollisia mutta harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Vierasesine

- Korvakäytävään kuulumaton vierasesine tai -aine voi aiheuttaa korvatulehduksen. Yleisimmät vierasesineet korvassa ovat mm. kasvin osat, irronneet karvat tai lika.

Endokrinologiset sairaudet eli hormoneja tuottavien elinten sairaudet

- Cushingin oireyhtymä, kilpirauhasen vajaatoiminta ja sukuhormoneihin liittyvät sairaudet (esim. kiveskasvain) voivat aiheuttaa korvatulehdusta. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Autoimmuunisairaudet ja immuunivälitteiset sairaudet

- Immuunivälitteisiä sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen ovat vaskuliitti eli verisuonitulehdus sekä erythema multiforme. Immuunivälitteiset lääkereaktiot voivat aiheuttaa myös korvatulehduksen. Immuunivälitteiset sairaudet ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia. - Autoimmuunisairaudet, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen on Bollous pemphigoid, Epidermolysis bullosa, Lupus erythematosus ja pemphigus foliaceous. Nämä ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Keratinisaatiohäiriöt eli sairaudet, jotka aiheuttavat häiriötä ihon sarveistumisessa

- Sebaceous adenitis eli tutummin SA-tauti, primary idiopathic seborrhea, Vitamin A-responsive dermatosis, Zinc-responsive dermatosis ja Lipid-responsive seborrhea voivat aiheuttaa korvatulehdusta.

Glandulaariset sairaudet eli rauhasiin liittyvät sairaudet

- korvaeritteen määrän ja laadun muutokset - talirauhasten liika- tai vajaakasvu

Mikro-organismit

- sienet (äärimmäisen harvinaista, erityisesti Suomessa)

Virukset

- penikkatauti, ei tavata lähes lainkaan suomessa

Muut sairaudet

- auricular chondritis, Eosinophilic granuloma complex, Idiopathic inflammatory/ hyperplastic otitis of cocker spaniel, juvenile cellulitis

25


2/2020

K O R V AT U L E H D U S Nuoren koiran korvatulehduksen kohdalla kannattaa atopian ja ruoka-aineallergian lisäksi pitää mielessä erityisesti ulkoloisten (mm. korvapunkki) aiheuttamat korvaongelmat ja keratinisaatiohäiriöt. Aivan pienen pennun korvatulehduksen aiheuttaja voi olla harvinainen juveniili selluliitti. Tyypilliset syyt keski-ikäisen ja vanhan koiran korvatulehduksiin Jos koira saa keski-iässä tai vanhempana elämänsä ensimmäisen korvatulehduksen, systeemisairaudet (=koko elimistöön vaikuttavat sairaudet) on hyvä pitää mielessä. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta on systeemisairaus, joka voi aiheuttaa koiralle korvatulehdusta. Yliherkkyyssairaudet taustasyynä ovat edelleen mahdollisia ja nämä tulee erityisesti ottaa huomioon, jos koiralla on ollut elämän aikana muita iho-ongelmia. Korvan kasvaimia tavataan yleisimmin vanhemmilla koirilla. Epäilyksen kasvaimesta voi herättää toispuolinen korvatulehdus vanhalla koiralla, jolla ei ole aikaisemmin ollut korvaongelmia. Tyypillisesti näillä koirilla korvatulehdus vastaa normaalia huonommin lääkehoitoon ja tulehdus uusiutuu nopeasti. Muita syitä koiran korvatulehdukselle Autoimmuunisairaudet ja immuunivälitteiset sairaudet voivat aiheuttaa korvatulehduksen koiran iästä riippumatta. Tyypillistä näille sairauksille ovat usein oireiden nopea eteneminen ja oireiden rajuus. Korvaan päätynyt vierasesine (esim. kasvin osa) voi aiheuttaa myös korvaoireita kaiken ikäisille koirille. Vierasesine korvassa aiheuttaa yleensä äkillisesti alkaneet, toispuoleiset ja kivuliaat korvaoireet. 2. Toissijaiset syyt: tuleh­ duksen näkyvä osa eli hiiva ja bakteerit Toissijaisella syyllä tarkoitetaan hiivaa ja bakteereita. Eläinlääkäri ottaa topsy-puikolla näytteen koiran korvasta, värjää sen ja tutkii mikroskoopilla. Tulokseksi yleisimmin saadaan, että koiralla on korvissa hiivaa, bakteereita tai molempia.

26

Korvakäytävässä normaalia enemmän karvoitusta.

Toissijaiset syyt aiheuttavat korvatulehduksen oireet Toissijaiset syyt ovat korvatulehduksen näkyvä osa. Hiivan ja bakteereiden lisääntynyt määrä saa aikaan korvan erittämisen, punoituksen ja kutinan. Näiden seurauksena koira raapii korvaa, joka on yleinen syy tuoda koira eläinlääkäriin. Eläinlääkärikäynniltä koira saa mukaansa puhdisteen ja lääketipan korviin. Tällä hoidolla saadaan usein oireet helpottumaan ja bakteerit/hiivat häädettyä korvasta.

tärkeä ottaa huomioon kartoituksessa ja mahdollisuuksien mukaan myös hoitaa niitä, mutta yksinään näiden tekijöiden hoito harvoin tuottaa onnistunutta lopputulosta.

Roikkuvilla korvanlehdellä ajateltua vähemmän merkitystä korvatulehduksen synnyssä Korvan rakenteeseen liittyviä altistavia tekijöitä ovat korvanlehden muoto ja asento, korvanlehden ja korvakäytävän runsas karvoitus, korvakäytävän rakenteellinen ahtaus ja lisääntynyt rauhasten Hiiva ja bakteerit eivät tartu määrä korvakäytävässä. Kuten aiemmin Hiivan ja bakteerien määrän lisäänty- on tullut ilmi, mikään näistä seikoista minen korvassa on seurausta ensisijai- yksinään ei aiheuta korvatulehdusta. Eisen syyn aiheuttamasta inflammatiosta. hän esimerkiksi jokaisella koiralla, jolla Määrän lisääntyminen aiheuttaa korva- on rakenteellisesti roikkuvat korvat, ole tulehduksen. Hiiva ja bakteerit eivät saa korvatulehduksia. Samoin runsas koraikaan yksinään sairautta terveessä kor- vakarvoitus ei aiheuta yksinään koiralle vassa. Koiran korvatulehdus ei siis tartu korvatulehdusta. (poikkeuksena korvapunkkitartunta). Runsas uiminen, liiallinen vesipohjaisten korvapuhdisteiden ja -lääkkeiden 3. Koiran korvatulehduksen käyttö lisäävät korvakäytävien kosteutaltistavat tekijät ta. Lisääntyneen kosteuden seurauksena korvakäytävän iho alkaa maseroitua. Altistavat tekijät edistävät korvatuleh- Maseroituminen tarkoittaa ihon pehduksen syntyä, mutta ne eivät yksinään menemistä sekä vettymistä, ja se altistaa pysty aiheuttamaan korvatulehdusta. korvatulehdukselle. Altistavat tekijät on lueteltu taulukossa 3. Ne eivät pelkästään edistä korvatuleh- Korvakäytävän kasvain voi olla duksen syntyä vaan voivat myös vaikeut- altistava tekijä tai ensisijainen syy taa sen paranemista. Altistavat tekijät on Korvakäytävän hyvälaatuiset kasvaimet


2/2020

K O R V AT U L E H D U S

ovat altistavia tekijöitä. Kasvainten ollessa pieniä ne eivät yksinään aiheuta korvatulehdusta. Hyvälaatuisten kasvainten suurentuessa jossakin vaiheessa ylitetään kriittinen piste. Tällöin kasvain mm. muuttaa korvan mikroympäristöä (esim. kosteutta). Hyvälaatuinen kasvain muuttuu altistavasta tekijästä ensisijaiseksi tekijäksi, jolloin se yksinään voi aiheuttaa korvatulehduksen. Pahalaatuiset kasvaimet voivat olla ensisijaisia tekijöitä. Tällöin ne aiheuttavat korvatulehduksen jo sairauden alkuvaiheessa, vaikka olisivat kooltaan vielä pieniä. Korvien hoitaminen voi altistaa korvatulehdukselle Korvien ja korvatulehduksen hoitaminen voi toimia altistavana tekijänä. Korvalääkkeet ja -puhdisteet voivat hoidon sijaan ärsyttää korvaa. Tämän vuoksi korvalääke ja -puhdiste tulee valita yksilöllisesti tilanteen mukaan. Altistavia tekijöitä ovat siis liiallinen puhdisteiden ja lääkkeiden käyttö mutta myös liian kovakourainen hoitaminen. Esimerkiksi toistuvat antibioottihoidot muuttavat korvan bakteeristoa ja altistavat antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen syntyä.

Rakenteellisesti ahdas korvakäytävä. Kuvassa olevan katetrin halkaisija on 1,3 mm.

Taulukko 2. Altistavat tekijät Rakenne

- karvaiset korvakäytävät - runsaasti karvoja korvanlehden alapuolella - roikkuvat korvanlehdet - kapeat korvakäytävät - uiminen - kuuma ja kostea ilma - liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

Lisääntynyt kosteus

- uiminen - kuuma ja kostea ilma - liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

Korvakäytävää ahtauttavat sairaudet

- hyvä- ja pahalaatuiset kasvaimet

Systeemisairaudet

- yleiskuntoa ja elimistön puolustusvastetta heikentävät sairaudet

Hoidon aiheuttamat

- trauma liian rajusta puhdistamisesta - antibioottien liiallinen käyttö

4. Koiran korvatulehduksen ylläpitävät tekijät Ylläpitävillä tekijöillä tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän rakenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen seurauksena. Ne ovat yleensä korvatulehduksen uusiutumisen syy, vaikka taustasairaus (ensisijainen syy) on hoidossa ja itse tulehduskin (toissijainen syy) on saatu kuriin. Ylläpitävät tekijät voivat olla myös syy siihen, miksi itse tulehdusta ei saada hallintaan ja korvatulehduksen hoito epäonnistuu. Ylläpitävät tekijät on lueteltu taulukossa 4. Krooninen korvatulehdus saa aikaan merkittäviä muutoksia korvan rakenteessa ja toiminnassa Tulehduksen seurauksena korvakäytävään tulee turvotusta ja korvakäytävän pinnan solujen määrä lisääntyy. Korvakäytävä alkaa ahtautua ja pinta poimuuntua. Muutoksia tapahtuu myös korvakäytävän tali- ja korvavaharauhasissa. Aluksi muutoksia tapahtuu talirauhasissa, mutta tilanteen pitkittyessä

erityisesti korvavaharauhaset alkavat kasvaa. Rauhasten koon kasvu edelleen ahtauttaa korvakäytävää. Normaalisti pääosa korvaeritteestä on talirauhasten erittämää rasvaista eritettä. Tämä rasvainen erite on tärkeää korvan normaalille toiminnalle. Tulehduksen pitkittyessä korvavaharauhaset eivät ainoastaan kasva kokoa, mutta myös niistä tulevan eritteen mää-

rä kasvaa. Korvavaharauhasten erite on vesipitoisempaa, eli korvaeritteen vesipitoisuus kohoaa ja rasvapitoisuus laskee. Korvakäytävän ahtautuminen ja eritteen muuttuminen vesipitoisemmaksi saavat aikaan korvakäytävän kosteuden kohoamisen. Ahtautuminen myös nostaa korvakäytävässä olevan ilman lämpötilaa sekä vaikeuttaa korvaeritteen normaalia poistumista.

27


2/2020

K O R V AT U L E H D U S Korvakäytävän ahtautuminen, muutokset korvaeritteessä sekä korvakäytävän kosteuden ja lämmön lisääntyminen aikaansaavat hyvät olosuhteet korvatulehdukselle ja vaikeuttavat sen paranemista. Korvakäytävän poimuuntuminen edelleen hankaloittaa tilannetta, koska poimuihin pääsee kerääntymään eritettä ja poimut luovat otolliset elinolosuhteet bakteereille sekä hiivoille. Poimut myös hankaloittavat korvan puhdistumista sekä hoitoa. Prosessin edetessä korvakäytävän kudokset alkavat lopulta kalkkeutua. Yllämainittuja muutoksia tavataan eri asteisina, jos koiralla on pitkittynyt korvatulehdus tai toistuvia korvatulehduksia. Niitä esiintyy myös akuutin korvatulehduksen yhteydessä. Muutokset ovat tiettyyn pisteeseen saakka palautuvia, ja niitä voidaan hoitaa aggressiivisella lääkityksellä. Välikorvantulehdus Koiran korvatulehdus on tulehdus korvakäytävässä. Korvakäytävä päättyy tärykalvoon, ja tärykalvon takana on välikorva, josta edelleen lähtee sisäkorva. Korvatulehduksen seurauksena tärykalvo voi puhjeta, ja tällöin tulehdus siirtyy myös välikorvan puolelle. Mikäli välikorvantulehdusta ei huomata tai hoideta asianmukaisesti, toimii se ylläpitävänä tekijänä. Välikorvatulehdus on yllättävän yleinen koirilla, joilla on pitkittyneitä tai toistuvia korvatulehduksia. Ehjä tärykalvo ei ole tae siitä, etteikö koiralla voi olla välikorvantulehdusta. Tärykalvo voi puhjeta ja kasvaa uudelleen umpeen. Välikor vantulehduksen hoitona käytetään välikorvaontelon huuhtelua yhdistettynä sopivaan lääkitykseen. Suurin osa perinteisistä korvapuhdisteista ja -lääkkeistä ei sovellu välikorvantulehduksen hoitoon. Välikorvan huuhtelu suositellaan ensisijaisesti tehtävän video-otoskoopilla eli korvatähystimellä. Hoida koiran korvatulehdus ajoissa Ylläpitävät tekijät ovat yksi tyypillinen syy, miksi koiran korvatulehduskierrettä ei saada pysähtymään. Tästä syystä nämä tekijät on tärkeä tunnistaa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niiden syntyä. Ennaltaehkäisyssä olennaisinta on hoitaa koiran korvatulehdus välittömästi ja aloittaa tehokas hoito (hoidon laatu riip-

28

Kroonisen korvatulehduksen seurauksena tässä korvassa ei ole enää lainkaan tärykalvoa. Kuvassa näkymä suoraan välikorvaan.

Taulukko 3. Korvatulehdusta ylläpitävät tekijät. Muutokset korvakäytävässä

- korvakäytävän ja tärykalvon puhdistus- ja korjausmekanismien häiriöt - korvakäytävän pinnan solujen määrän lisääntyminen - turvotus ja korvakäytävän kaventuminen - korvaeritteen tuoton lisääntyminen - kalkkeutuminen

Muutokset tärykalvossa

- paksuuntuminen, puhkeaminen, laajentuminen, pullistuminen (seurauksena valetärykalvo ja cholesteatoma)

Muutokset rauhaskudoksessa

- korvavaha- ja talirauhasten kasvu, hikirauhastulehdus

Muutokset välikorvassa

- välikorvantulehdus, välikorva täyttyy eritteellä, muutokset välikorvan luisessa rakenteessa

puu ensisijaisista, toissijaisista tekijöistä ja altistavista syistä). Lähteet: Saari S, Näreaho A, Nikander S. Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. 1. p. Fennovet Oy, Helsinki 2016. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Small Animal Dermatology. 7. p. Sauders Elsevier, Missouri 2013. Harvey RG, Paterson S. Otitis Ex-

terna - An Essential Guide to Diagnosis and Treatment. 1. p. Taylor & Francis Group, Boca Raton 2014. Griffin CE. Otitis: Basics, pathogenesis and diagnosis. European School for Advanced Veterinary Studies Dermatology 1 -kurssin oppimateriaali 2015 Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Veterinary Allergy. 1. p. John Wiley & Sons, West Sussex 2014. Paterson S. Discovering the causes of otitis externa. In Practice 2016, 38: 7-11.


29


2/2020

NOSEWORK Teksti: Sry Päijät-Hämeen alaosaston puolesta, Kati Saukkonen

Sry Päijät-Hämeen

Nosework-ilta 27.2.2020 Päijät-Hämeen alaosaston hallitus pohti miten voisi järjestää toimintaa alaosaston jäsenistölle niin, että se olisi toivottua ja tulisi tarpeeseen. Järjestimme Facebookissa alaosaston ryhmässä äänestyksen erilaisten lajien ja toiveiden kesken, mm. pk-lajit (haku, suojelu, jälki, esineruutu) ja rallytoko. Yksi näistä äänestyksessä olevista lajeista oli nosework.

Pia, Miia Partanen ja Eero.

30


2/2020

NOSEWORK

N

osework sopii kaikille koirille ja ohjaajille. Koira voi olla pieni tai suuri, rohkea tai arka, kolmijalkainen, kuuro tai sokea. Laji ei vaadi koiralta tai ohjaajalta erikoistaitoja, perushallinta on riittävä. Lajia ei myöskään tarvitse harrastaa ryhmässä, jolloin laji sopii myös ihmis- tai koira-aroille yksilöille. Noseworkin perusajatukseen kuuluu, että lajin tulee olla mukavaa tekemistä ja hauskaa sekä ihmisille että koirille. Lajin henkeen kuuluu, ettei tiukkoja palkitsemiseen tai hallintaan liittyviä sääntöjä ole. Koulutusmenetelminä suositaan palkitsemiseen pohjautuvia menetelmiä. Nosework on laji, jota on helppo harrastaa omassa kodissa ja aktivointimenetelmänä se on verraton. Haasteita kaipaava koirakko voi harjoitella kursseilla tavoitteenaan kokeet. Nosework on Kennelliiton virallinen koemuoto 1.1.2020 alkaen. (lähde: www.nwf.fi 14.3.2020) Koulutus järjestettiin jäsenille maksuttomana torstaina 27.2.2020 Salpausselän kennelpiirin hallilla, alaosaston hallivuorolla. Innokkaita koirakoita ilmoittautui mukaan 10 ja kouluttajana toimi Pia Sandberg, koulutusohjaaja ja hajutestaaja. ”Kahden tunnin aikana harjoittelimme alkeita. Toiset koirat saivat juonesta kiinni heti ja osa näytti vaan hämmästyvän, kun ruokaa satoi kuppiin ”mitään tekemättä”. Mutta kaikki koirat tajusivat, että kun nenän laittaa tiettyyn kuppiin, palkkaa tulee. Alkuvaiheessa on tärkeää ehdollistaa koira hajuun varmasti, ennen kuin lähtee sitä varsinaisesti piilottamaan. Kun koira tietää mitä etsii, voidaan sille alkaa opettaa ilmaisua. Ilmaisutapa on vapaa, kunhan koiran ohjaaja vain osaa sitä lukea. Nose on siitä mukava laji, että sitä voi harrastaa ihan kotioloissa ja vaikka kesken lenkin.” (Pia Sandberg) Jos sinua puraisi nosework kärpänen, niin lisää tietoa löytyy mm. www.nwf. fi (NoseWork Finland ry) sivulta. Sieltä saat lisää tietoa kursseista ja koulutuksista alueellisesti, tai vaikka mahdollisista verkkokursseista. Hajuja voi ostaa paikallisilta koirakouluyrittäjiltä tai selvittää mahdollisuutta tilata heidän kauttaan. Kiitos kaikille koirakoille, jotka olitte mukana! Kiva järjestää toimintaa, kun on niin huippuporukkaa osallistumassa. Lisää toiveita otetaan vastaan, ja pyritään mahdollisuuksien mukaan toiveita toteuttamaan. Nyt, kirsut töihin ja nuuskuttamaan. Aurinkoista kevättä!

Hanna Lehtikangas ja Uuno.

Anne Vuorinen ja Vilja.

31


2/2020

A L A O S A S T O I LTA

Seuraava Rottweiler-lehti: Seuraavan lehden eli numeron 3-4/2020 aineistot on toimitettava aineistosähköpostiin, osoitteeseen rottweilerlehti@gmail.com, ehdottomasti viimeistään 15.7. Tuon aikarajan jälkeen saapuneita materiaaleja emme laita ko. lehteen. Otattehan siis aineistopäivät huomioon ja toimitatte materiaalit ajoissa. Lehti 3-4/2020 ilmestyy elokuun lopulla.

Tervehdys Turusta! Kevätaurinko on jo korkealla, mutta kevään perinteiset menot on mennyt meiltä kaikilta täysin uusiksi. Tälle keväälle aktiivinen Turun alaosasto oli jo ehtinyt miettiä monenlaista tapahtumaa ja aktiviteettia. Tällä kertaa kuitenkin tapahtumakalenteri pyyhittiin alkukesän osalta täysin tyhjäksi. Suunnitelmissa oli haku- ja jälkipainotteinen maastoleiri, Match show, BH-kurssi, BH-koe jne. Tapahtumat on silti tarkoitus järjestää, kunhan tilanne meillä ja muualla rauhoittuu ja asiat löytävät taas uomansa.

Kesän ohjatut kenttätreenit pyörähtävät käyntiin heti, kunhan vaan olosuhteet sen mahdollistaa. Perinteinen Rottis-rieha on vielä kalenterissa 29.6. Tiedotamme kesän treenikauden avauksesta heti, kun on tiedotettavaa. Kannattaa seurata alaosaston nettisivuja, facebook-sivuja ja instagramia. Sieltä löytyvät viimeisimmät tiedotukset ja uutiset. Kesän aloitustapahtumassa uusi hallitus on mukana esittäytymässä ja kertomassa toiminnasta lisää. Maastolajien treeneistä kannattaa olla yhteydessä lajivastaaviin. Toimintaan ja tapahtumiin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Yhdessä saamme rakennettua tästä mukavasta koiraharrastuksesta vieläkin mukavampaa ja antoisampaa. Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uudet harrastajat. Terveisin Rami ja hallituksen väki

Kuva: Pekka Varis

32


2/2020

A L A O S A S T O I LTA

Etelä-Pohjanmaan alaosasto Tätä kirjoittaessa on juuri koronaviruksen takia kaikki yleiset tapahtumat, näyttelyt, kisat ja kokeet peruutettu Kennelliiton, Palveluskoiraliiton ja Suomen hallituksen tahoilta. Toivottavasti kesäkuussa pääsemme aloittamaan oikein kunnolla kesäkauden viikkotreenit Leimakirveentiellä, niin kuin on suunniteltu.

Terveiset neljäkymppiseltä Päijät-Hämeen alaosastolta! Vuosikokous pidettiin 13.2. Uusi hallitus muodostui vanhan pohjalle. Hallituksessa jatkoi yhtä lukuun ottamatta vanha kööri. Puheenjohtajan nuijaa heiluttaa edelleen Sami Partanen. Erikoisnäyttely, Lahti Sieger ja Kello- ja mestaruuskilpailut lähestyvät kovaa vauhtia. Toivotaan, että maailman ja Suomen terveystilanne on siinä mallissa, että pääsemme

Lisäksi kesälle on suunnitelmissa jälleen THÖ Leiri, rallytokon rotumestaruuskisa, BH-koe ja FH-koe. Kesälle järjestämme lajiin tutustumiskertoja mm. hausta ja jäljeltä, jos toivot jotain ihan erityisesti, niin nakkaa vaikka sähköpostilla ja ehdota, yritämme järjestää sen. Kaikista tapahtumista teemme tapahtuman FB-sivuille ja lisäämme ne myös kotisivuille, kun asiat varmistuvat. Hyvää kesän alkua koko rottweilerväelle! - Hallitus

järjestämään nämä rottweilereiden ikiomat tapahtumat aikataulun mukaisesti. Samoin toivomme, että pääsemme juhlistamaan alaosaston 40-vuotisjuhlavuotta Erikoisnäyttelyn jälkeen Messilän Markkinaravintolassa. Kevään luonnetesti, MH-kuvaus ja ulkomuodontarkastus jouduttiin perumaan Kennelliiton linjauksen mukaisesti. Pyrimme löytämään edellä mainituille tapahtumille uuden ajankohdan myöhemmin tänä vuonna. Seuraa ilmoitteluamme kotisivuillamme www.srypaijathame.fi, Facebookissa ja Instassa SRY Päijät-Häme, Erikoisnäyttelyä ja Lahti Siegeriä www.facebook.com/ events/391652284836276 ja Kello- ja mestaruuskisoja www. facebook.com/kellokisat. Terveisin, Miia

Hei alaosaston väki ja muukin rottiskansa! Se olisi minun vuoroni välillä kirjottaa teille alaosaston kuulumisia, ja vähän valitettavia juttuja on menossa tällä hetkellä. Viime viikolla Suomen Palveluskoiraliitto ilmoitti, että kaikki sen alaiset kokeet ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun asti ja syynähän tähän tietysti tämä koronaviruksen aiheuttama epidemia, joka tänne pohjolaankin rantautui. Tilanne on hyvin vakava koko maailman kannalta ja vaikutukset näkyvät varmasti pitkään monessakin asiassa. Kaikilta vaaditaan nyt voimia, tahtoa, kärsivällisyyttä ja solidaarisuutta, jotta tämä voitetaan. Toivomme kuitenkin myös täällä Satakunnassa, että tilanne normalisoituisi mahdollisimman pian ja ainakaan vielä ei kesälle ja syksylle tehtyjä suunnitelmia haudata. Keväältä pois jäänyt omistajakurssi on tarkoitus pitää syksyn aikana, mutta peruuntunut rallytoko-koe jää valitettavasti tältä vuo-

33


A L A O S A S T O I LTA delta pitämättä. Työ alla on tällä hetkellä kenttävuoron hankkiminen alaosastolle kesän ajaksi sekä koulutuspäiviä tottelevaisuuden ja jäljen osalta, mutta näistä tiedotetaan enemmän Facebookin sekä blogin kautta näiden varmistuttua. Elokuun 7.-9. kuluvaa vuotta Satakunnan alaosasto järjestää jälleen palveluskoirien SM-kilpailusta IGP osion, ja tänne luonnollisesti toivotaan alaosaston omaa väkeä talkoilemaan sekä katsomaan ja kannustamaan rottweilereita, joita myös

SRY PohjoisSuomi täyttää 30 v! Tänä vuonna alaosasto täyttää pyöreitä, sillä alaosaston perustamisesta on ehtinyt vierähtää jo kunnioitettavat 30 vuotta. Näihin kolmeenkymmeneen vuoteen on mahtunut paljon ja hallitus haluaakin kiittää teitä kaikkia, jotka olette mahdollistaneet nämä tapahtumarikkaat vuodet osallistumalla koulutuksiin ja tapahtumiin, olemalla hallitustoiminnassa mukana ja tukemalla alaosastoa. Iloksemme alaosaston perustajajäseniä pyörii yhä aktiivisesti harrastusporukoissamme auttamassa ja tukemassa meitä uudempia rotuharrastajia. Mutta vielä on upeita vuosia myös edessäpäin ja alaosaston toiminnassa yritetään pitää lippu korkealla ja suoriutua vähintäänkin yhtä hyvin myös seuraavatkin 30 vuotta. Tätä odotettua juhlavuotta aiotaankin Pohjois-Suomessa viettää erilaisten koulutusten, tapahtumien, kokeiden ja tietenkin 30-vuotisjuhlien parissa.

34

2/2020 kisassa oletettavasti on mukana! Tämän lehden ilmestyessä onkin jo kesä ihan ovella ja nyt sopii toivoa, että siitä tulee myös koiraharrastamisen kannalta mukava ja mahdollisimman tavallinen. Itse odotan jo innolla, että pääsee pellolle koirien kanssa nauttimaan harrastamisesta tämän meidän upean rotumme parissa! Terkuin Paula ja karvakorvat


2/2020 Seuraamalla alaosaston nettisivuja ja Facebookia saa tietää näistäkin tulevista tapahtumista. Haluamme toivottaa tervetulleiksi tuleviin tapahtumiin ja koulutuksiin kaikki uudet

A L A O S A S T O I LTA jäsenet ja tietenkin myös vanhemmat kenties uudelleen aktivoituneet jäsenet!

35


2/2020

A L A O S A S T O I LTA

Vaasan alaosasto Helmikuun alussa pidimme vuosikokouksen ja uusi hallitus saatiin kasaan. Näin pienellä alaosastolla on vuosikokoukset aina jännittäviä ajankohtia juuri siitäkin syystä, saadaanko uusi hallitus kasaan ja tuleeko tarpeeksi väkeä vuosikokoukseen. Alaosastomme vuosikokousasioista voit lukea toisaalta lehdestä. Uusia ideoita ja yhteistyötä tullaan tämän vuoden aikana virittelemään. On kiva, että porukasta löytyy innovatiivista ajattelutapaa ja pystytään näkemään juttuja sen oman hiekkalaatikon ulkopuolellekin. Hallitreenikausi päättyy huhtikuun lopussa, ja yritämme viritellä tuttuun tyyliin kunnossapitoa vastaan kenttälainaa Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajien kanssa. Ulkokenttäkauden avauksesta tiedotamme Facebook-seinällämme. Jos mieltäsi painaa ja huolettaa, pulmat koirasi arjessa nääs, otappa yhteyttä meihin vaan. Voidaan varmasti neuvoja sulle antaa, ei sun tarvitse painiksi laittaa. Koulutusohjaaja on sua varten, älä siis huolta ja murhetta ruoki. Pystypäin ongelmas kohtaa ja kentällä muitakin kaltaisias kohtaat. Muista, seppä ei oo kukaan syntyessään, kaikki meistä alkeista aloittaa. Mestarikin joskus on oppilas ollut, nöyrästi töitä tehden siksi tullut.

Vuoden 2019 Pa lveluskoira: Fi & Se Mva, HK3 Big Bugbear´s Jillian, om. Joni Torkko (kuva: Janica Rinta-aho)

Vuoden 2019 Näyttelykoira: Lunatix Call Me Coco, om.Suvi Haka & Jarkko Anttonen (kuva: Suvi Haka) Vuoden 2019 Juniori: Lemmenmäen Xon & esittäjänä Jenni Latvala, om. Kristiina Niemi & Kaapo Mäenpänen (kuva: Katja Jokipii)

Iloa, valoa ja rakkautta kevääseen! T: Krisu ja muu SRY Vaasan alaosaston hallituksen väki

SRY Vaasan alaosaston hallitus 2020 (kuvasta puuttuu miesvahvistus Ove Kvist) (kuva: Jarkko Anttonen)

36


2/2020

A L A O S A S T O I LTA

Länsi-Uudenmaan alaosasto Tottelevaisuus- ja metsätreeneistä ilmoitetaan SRY Länsi-Uudenmaan FB-ryhmässä. Uudet ja vanhat koirakot voivat olla tarvittaessa yhteydessä Merviin, mervi.wiberg@edu.lohja.fi. Jos haluat olla osa Länsi-Uudenmaan Kellokisajoukkuetta, ole yhteydessä Merviin viimeistään viikkoa ennen kuin ilmoittautuminen kisoihin umpeutuu. Tuloksellista kesää kaikille koirakoille! L-U alaosasto SRY LÄNSI-LÄNSIUUSIMAAN PALKITUT 2019 Vuoden näyttelykoira Heizelwood Runo Om. Niina Haataja Vuoden veteraani Karwoff’s Frankenstein Om. Mervi & Mikael Wiberg

Paras tottis Boxlee Spider Ohj. Bengt Engberg Vuoden tulokas Boxlee Spider Ohj. Bengt Engberg Vuoden PK-koira Kovan Onnen Tuplaturbo Ohj. Mervi Wiberg Luokanvaihdot:

Paras Kelloissa Boxlee Spider Ohj. Bengt Engberg

C.I.B. Kovan Onnen Tuplaturbo Om. Mervi & Mikael Wiberg

Paras maasto Korland Rein Uno Of Pyrga Ohj. Mervi Wiberg

BH Boxlee Spider Ohj. Bengt Engberg

Kuulumisia Pohjois-Karjalasta Helmikuussa saimme pidettyä vuosikokouksen ja muodostettua uuden hallituksen. Alaosaston perustamisesta lähtien puheenjohtajana ollut Mervi Holopainen ei enää jatkanut, ja uutena puheenjohtajana aloitti Niina Kärki.

Hallitus haluaa kiittää Merviä kuluneista vuosista, joiden aikana saimme mm. järjestettyä erikoisnäyttelyt tänne Itä-Suomeenkin. Vuosikokouksessa palkittiin vuoden näyttelykoirana Virpi Klemetti ja Redvilla’s Uxi, ja vuoden käyttökoirana Juha Mustonen ja Maahismetsän Oiva Kamu. Onnea! Maaliskuun alussa meillä oli Riikka Railon tottelevaisuuskoulutus, joka oli täynnä molempina päivinä ja kuunteluoppilaita hienosti. Jotta saisimme kehitettyä enemmän alaosaston alueella koiriemme koulutusta, oli hallitus miettinyt säännöllisten yhteistreenien järjestämisen kenttäharjoituksin ja maastossa.

Korland Rein Uno Of Pyrga Ohj. Mervi Wiberg Finnways Gonzo Ohj. Maritta Ilkanheimo Hurmankallion Ainoa Ansa Ohj. Virpi Karrikka HK 1 ja HK2 Boxlee Spider Bengt Engberg JK1 Korland Rein Uno Of Pyrga Ohj. Mervi Wiberg

Tätä kirjoittaessani on koronavirus sotkenut valtakunnallisesti ihmisten elämää kaikin puolin, ja mekin joudumme lykkäämään suunnitelmien toteuttamista. Huhtikuulle oli tarkoitus myös järjestää koirien ensiapukurssi, mutta sen ajankohta siirtyi tulevaisuuteen. Seuraamme tilannetta ja toimimme yleisten ohjeiden mukaan, ja kun tilanne taas muuttuu parempaan ja voimme alkaa järjestää tapahtumia, tiedotamme niistä kotisivuillamme sekä facebookissa. Aurinkoista kevättä! Niina ja hallitus

37


2/2020

P E N T U L I S TA N L U K U O H J E

Pentulistan lukuohje Koiranjalostuksessa päästään parhaaseen lopputulokseen hyödyntämällä tietoja mahdollisimman monesta koirasta. Mitä enemmän meillä on kirjattua tietoa pentueen vanhemmista, vanhempien pentuesisaruksista ja vanhempien muista jälkeläisistä, sitä suuremmat mahdollisuudet meillä on onnistua jalostuksessa. Tietojen keruu ja hyödyntäminen eivät kuitenkaan takaa täydellistä onnistumista. SRY:n pentulistalla esiintyvät yhdistelmät tietoineen on kasvattaja eli pennun emän omistaja/jalostusoikeuden haltija ilmoittanut kirjallisesti Suomen Rottweileryhdistys ry:n pentuvälitykseen. Pentulistan tulkintaohje: Pentulista on jaettu kahteen osaan: A- ja B-osioihin. A-osassa ovat pentueet, jotka täyttävät sekä PEVISA:n että jalostussuositukset. Listalla B ovat pentueet, jotka täyttävät vain PEVISA:n (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma). A-listalle pentueet tulee ilmoittaa kahden viikon kuluttua astutuksesta tai ne merkitään suoraan listalle B. Mikäli yhdistelmältä puuttuu jokin tulos tai kyseessä on poikkeuslupapentue, on tämä mainittu vanhempien nimien alla. Poikkeuslupa voidaan myöntää esim. ulkomaalaisen uroksen puuttuvan silmälausunnon takia. Jalostussuositukset ovat: • Ulkomuodontarkastus/ZTP: tuloksella hyväksytty / hyväksytty varauksin • Rotuprofiilin puitteissa hyväksytysti suoritettu luonnetta mittaava testi: • Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman luonnetestituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi hermora­ kenteesta, terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös laukaisupelottomuudesta pitää saada + arvosana • Täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen, MH-kuvauksen osalta, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2, 1c/1,6b/5, 6d/5, 7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5. • Lonkat A-C • Kyynärpäät 0 tai 1 • Silmät terveet • Jalostukseen käytettävien yksilöiden ikä astutushetkellä yli 2 vuotta. • Yhdistelmän sukusiitosprosentin tulee olla pienempi kuin 6,25 (4 sukupolven yli laskettuna) • Pentueen vanhemmista ainakin toinen on testattu JLPP osalta terveeksi. • Suoritettu palveluskoirien käyttäytymiskoe eli BH Vanhemmat sarakkeessa on ilmoitettu pentueen vanhempien nimet. Ylempänä on uros ja alla emä. Rekisterinumerot- sarakkeessa on koiran yksilöivä tunnus. Sen avulla löydät mm. yhdistyksen julkaisuista koiraa koskevia terveys- ym. tietoja. Ylempänä on uros ja alla emä. Astutus/syntymä/tulossa- sarakkeessa on ilmoitettu syntymä/astutusajankohta tai arvioitu astutusajankohta. Astutuksesta pentujen syntymään kuluu noin yhdeksän viikkoa. Pennut ovat luovutusikäisiä seitsemännestä elinviikosta eteenpäin. Jäljellä/syntyi- sarakkeessa ilmoitetaan yläpuolella vapaana olevien pentujen lukumäärä ja alapuo-

38

lella pentueen koko. Samasta sarakkeesta näkyy myös pentujen sukupuoli uros (U) tai narttu (N). JLPP on kuolemaan johtava sairaus, jonka toteamiseen on olemassa geenitesti. Mikäli toinen vanhemmista on testattu ei-kantajaksi (N/N), ei pennuilla nykytietämyksen mukaan ole riskiä sairastua tähän sairauteen. Kantajan käyttö ei-kantajan kanssa on turvallista, koska silloin pennuilla ei ole riskiä sairastua ko sairauteen. N/N ”ei-kantaja” N/JLPP ”kantaja” JLPP/JLPP ”sairas” Ulkomuodontarkastus sarakkeessa näkyy, mikäli vanhemmat on tarkastettu. Tarkastuksessa koira saa tarkan ulkomuotoarvostelun. Tarkastussarakkeessa käytetään merkintöjä: hyväksytty (HYV), hyväksytty varauksin (VAR) tai hylätty (HYL). Mikäli tarkastustulosta ei ole, merkitään (EI). Koulutustunnus sarakkeessa näkyy merkintä BH, mikäli koira on suorittanut hyväksytysti käyttäytymiskokeen. Palveluskoirakokeessa saavutettu koulutustunnus näkyy merkintänä JK (jälkikoe), HK (hakukoe), IGP/IPO/SchH/VPG (kansainvälinen/ kansallinen suojelukoe), EK (etsintäkoe), VK (viestikoe) tai IFH/FH (erikoisjälkikoe). Kilpaileminen aloitetaan BH-kokeesta. Sen jälkeen voi osallistua 1-luokkaan, seuraavaksi tulee 2-luokka ja 3-luokka on ylin ja vaativin luokka. Esimerkiksi JK3 tarkoittaa, että koiralla on jälkikokeen 3-luokasta koulutustunnus. Jos koira on tällä saralla saavuttanut valioarvon, näkyy sarakkeessa siitä merkintä, esimerkiksi Suomen Käyttövalio (FinKva). Luonnetesti/ MH-luonnekuvaus Luonnetesti-sarakkeessa näkyy koiran luonnetestitulos. “-” tarkoittaa ettei koiraa ole luonnetestattu. Luonnetesti voidaan suorittaa 2-7 vuotiaalle koiralle. Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman testituloksen ja täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi hermorakenteesta, terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös laukaisupelottomuudesta pitää saada + arvosana. Rotumääritelmästä löytyy rottweilerin luonteen kuvaus: http://www.rottweiler.fi/rotu/luonne/ MH-luonnekuvaus -sarakkeessa näkyy koiran MH-luonnekuvaustulos. “-” tarkoittaa ettei koiraa ole MH-luonnekuvattu. Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman tuloksen ja täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen MH-luonnekuvauksen osalta, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2, 1c/1,6b/5, 6d/5, 7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5. MH-luonnekuvauksen suorittaminen merkitään suoritetuksi tai keskeytetyksi. Koiralla tulee olla joko luonnetestitulos tai MH-luonnekuvaus. Keskeytetty testi/kuvaus ei ole hyväksytty. Lonkat -sarakkeessa näkyy koiran virallisen lonkkakuvauslausunnon tulos. Koiran tulee olla tutkimushetkellä vähintään yksivuotias. Tulos on voimassa koiran koko iän. Tulos ilmoitetaan erikseen vasemmasta ja oikeasta lonkkanivelestä. Tulos ilmoitetaan kirjaimin A:sta C:hen (A, B tai C), A:n ollessa paras ja C:n huonoin. SRY:n jalostussuositus lonkkien osalta on A-C. Kyynärnivel- sarakkeessa näkyy koiran virallisen kyynärnivellausunnon tulos. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään yksivuotias. Tulos on voimassa koiran koko iän. Tulos ilmoitetaan erikseen vasemmasta ja oikeasta kyynärnivelestä Tulos ilmoitetaan numerolla 0-1 (0 tai 1), 0:n ollessa paras ja 1:n huonoin. SRY:n jalostussuositus

kyynärnivelien osalta on 0-1. Ulkomaisen koiran kohdalla saattaa olla merkintä –, mikä tarkoittaa, että koira on saanut kertaluontoisen poikkeusluvan jalostuskäyttöön, vaikka kyynärnivellausunto puuttuu. Ulkomailla kyynärniveltutkimukset ovat jo yleistyneet, mutta toiminta ei ole kaikissa maissa vielä yhtä yleistä kuin meillä. Lonkka- ja kyynärnivel Blup-indeksi BLUP-indeksi on ennuste koiran jalostusarvosta. Indeksiin vaikuttavat koiran oman tuloksen ohella kaikkien sen sukulaisten tulokset. Alle sadan koira on huonompi ja yli sadan koira parempi kuin rodun keskiarvo. Suomen Kennelliitto laskee indeksin. Yhdistelmän indeksien keskiarvot Uroksen ja nartun indeksin keskiarvo vastaa suunniteltujen pentujen indeksien odotusarvoa. Mikäli pentulistassa ei ole koiran indeksilukuja, johtuu se siitä että sitä ei ole vielä Suomen Kennelliitossa laskettu. Silmät- sarakkeessa näkyy koiran virallisen silmätarkastuslausunnon tutkimuspäivämäärä. Rottweilerilta tutkittavat sairaudet ovat: HC, joka on perinnöllinen harmaakaihi, RD on verkkokalvon irtoaminen, PRA on verkkokalvon surkastuminen, ENTROPION on luomen sisäänpäin kiertyminen, EKTROPION on luomen ulospäin kiertyminen, PHTVL/PHPV on jäänne sikiökautisesta verisuonituksesta linssin takapinnalla asteikolla 16. MRD=multifokaali rd poimuja verkkokalvolla. Ei haittaa näkökykyä, ei leviä eikä aiheuta sokeutta. PHTVL/PHPV:n aste 1 ei etene, asteet 2-6 etenevät. Tulos ilmoitetaan merkinnöin HC, RD, PRA, ENT, EKT MRD tai PHTVL/PHPV. Silmäsairaudet saattavat ilmaantua vasta iän myötä, siksi lausunto on voimassa vain 24 kk tutkimuspäivämäärästä. SRY:n jalostussuositus on terveet silmät. Mikäli koiralla on jokin merkintä silmälausunnossa, merkitään se pentueen tietojen alle. Ulkomaisen koiran kohdalla saattaa olla merkintä –, mikä tarkoittaa, että koira on saanut kertaluontoisen poikkeusluvan jalostuskäyttöön, vaikka silmälausunto puuttuu. Ulkomailla silmätutkimukset eivät ole vielä yleistyneet kuten meillä. Yhdistelmän sukusiitosprosentti Tämä kertoo pentujen sukulaisuusastetta laskettuna neljän sukupolven yli. Täyttääkseen jalostussuositukset tulee yhdistelmän sukusiitosprosentin olla pienempi kuin 6,25 (4 sukupolven yli laskettuna). Hinta- sarakkeessa näkyy pennun hinta, joka sisältää Suomen Kennelliiton rekisteritodistuksen. Kasvattaja- sarakkeessa näkyy pentueen kasvattajan yhteystiedot. Mikäli kasvattajalla on Suomen Kennelliiton myöntämä kennelnimi, myös se näkyy tässä sarakkeessa. SRY:n tavoitteena on säilyttää rotumääritelmän mukainen, yhteiskuntakelpoinen harrastus- ja perhekoira. SRY:n jalostuksen tavoiteohjelmaan sisältyvän perinnöllisiä vikoja ja sairauksia vastustavan ohjelman (=PEVISA) mukaisesti rekisteröidään Suomen Kennelliitossa FI-rekisteriin vain sellaiset rottweiler-pentueet, joiden molemmista vanhemmista on olemassa viralliset lonkkien, kyynärnivelien, silmien tutkimustulokset ja luonnetesti tai MH-luonnekuvaus PEVISA:ssa määriteltyjen rajojen mukaisesti. Lisäksi yksittäisen uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa sen elinaikana olla korkeintaan 60 kpl. Viimeinenkin rekisteröitävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. SRY:n välittämät pentueet täyttävät SKL – FKK:n rekisteröinnin ehdot.


2/2020

VANHEMMAT

P E N T U L I S TA REKISTERINUMERO

ASTUTUS/ SYNTYNYT JÄLJELLÄ

JLPP

ULKO TARK.

KOUL. TUNNUS

LUONNETESTI

KOUL. TUNNUS

LUONNETESTI

MH

LONKAT

LONKKA BLUP

KYYNÄR NIVELET

KYYNÄR BLUP

SILMÄT

HINTA

KENNELNIMI/VUOSI KASVATTAJA

PENTUEET JOTKA TÄYTTÄVÄT JALOSTUSSUOSITUKSET JA PEVISAN

Pentulistalla ei tällä hetkellä pentueita

VANHEMMAT

REKISTERINUMERO

ASTUTUS/ SYNTYNYT JÄLJELLÄ

JLPP

ULKO TARK.

MH

LONKAT

LONKKA BLUP

KYYNÄR NIVELET

KYYNÄR BLUP

SILMÄT

HINTA

KENNELNIMI/VUOSI KASVATTAJA

PENTUEET JOTKA TÄYTTÄVÄT PEVISAN

Pentulistalla ei tällä hetkellä pentueita

• Ohessa oleva pentulista ladattu 20.4.2020 • Pentulista löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.rottweiler.fi -> Pentuvälitys -> Pentulista

Ohje kasvattajille Pentueen ilmoittaminen SRY:n pentuvälitykseen tehdään kirjallisesti valmiilla lomakkeella, joita saa pentuvälittäjältä ja SRY:n internetsivuilta. Pentueen voi pentuvälitykseen ilmoittaa vain ko. lomakkeella. Kasvattajan tulee olla ilmoitushetkellä SRY:n jäsen ja molempien vanhempien tulee täyttää PEVISA-vaatimukset. Ilmoitettava pentue tulee rekisteröidä. Pennun myynnistä täytyy täyttää Suomen Kennelliiton sopimuskaavake “Sopimus koiran kaupasta”. Pentueen vanhemman tai molempien vanhempien osalta ilmoitetaan luonnetestin tulos (kokonaispistemäärä) tai MH-luonnekuvaus, mikäli se on suoritettu. Jos samalla koiralla on molemmat tulokset/suoritukset eli LT ja MH niin molemmat myös ilmoitetaan. Ilmoitus on listalla ensimmäisesta astutuspäivästä 10 viikkoa. Mikäli pentuja ei ilmoiteta syntyneiksi, ne poistetaan listalta automaattisesti. Jatkoajan voi kerralla saada kahdeksi kuukaudeksi. Jatkoaika edellyttää yhteydenottoa pentuvälitykseen. Pentulistalle voi ilmoittaa myös suunnitelmissa olevan pentueen enintään 6 kk ennen arvioitua astutusta. Jos yhdistelmää ei toteuteta tai narttu jää tyhjäksi, maksua ei palauteta. Pentulistamaksu on 10 € – tilinumero on FI11 4055 0010 1984 51, viite 31600. Kasvattaja on vastuussa pentulistalle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli pentuvälittäjä havaitsee pentulistalla virheellisiä tai puutteellisia tietoja, hän ottaa yhteyttä kasvattajaan. Yhteydenoton jälkeen tiedot korjataan. Jarkko Johansson Siirintie 10, 01860 Perttula, 040 357 6529 sry.pentuvalitus@gmail.com

SRY:n jalostusneuvonta sry.jalostustoimikunta@gmail.com tai ota yhteys SRY:n jalostustoimikunnan sihteeriin.

39


Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y. Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymä rottweiler-rodun valtakunnallinen rotujärjestö Internationale Föderation für Rottweiler-Freunden (IFR) jäsenjärjestö HALLITUS 2020

61. vuosikerta Julkaisija Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y. Päätoimittaja ERJA HYÖKKI Laajakoskentie 615, 48750 Kotka 0400 835 380 | erja.hyokki@gmail.com Toimitussihteeri MAIKKI LUKKA Toukolankaari 24 A 4, 90410 Oulu 0400 445 421 | rottweilerlehti@gmail.com Ilmoitushinnat Koko sivu (1/1) 250 e Puolikas sivu (1/2 sivu) 150 e 1/4 sivu 100 e 1/8 sivu 60 e Ilmoitukset on maksettava etukäteen ja kopio maksukuitista on tultava aineiston yhteydessä. Toistoalennus kolmannesta ilmoituksesta alkaen 15 %. Huom. kaikki toistoalennusilmoitukset on maksettava kerralle etukäteen. SRY:n jäsenkasvattajille annetaan 20 % alennus pentuemainoksista. Painosmäärä 1400 kpl Taitto Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Painopaikka Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Vuoden 2019 aineistopäivät, jolloin materiaalin (jutut, kuvat, ilmoitukset) on oltava toimittajalla: 1/2020 15.1.2020 2/2020 15.3.2020 3-4/2020 15.7.2020 5/2020 15.9.2020 6/2020 15.11.2020

Puheenjohtaja • Erja Hyökki Laajakoskentie 615, 48750 Kotka erja.hyokki@gmail.com 0400 835 380 Varapuheenjohtaja • Pirjo Mäkinen Tikankolo 1 B 6, 002660 Espoo pilippo@elisanet.fi 050 320 4007 Sihteeri • Sarah Dahlgren, sihteeri Seivästöntie 9, 21240 Askainen rottweiler.fin@kolumbus.fi 0400 612 177 Rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä • Lilli Fremling Pitkämäentie 10, 01630 Vantaa sry.rahastonhoitaja@gmail.com Hallituksen muut jäsenet • Soili Paldanius soili.paldanius@kolumbus.fi 040 532 1448 • Tanja Kifiloff tanja.kiriloff@gmail.com 040 772 1502 • Janika Elo janika.elo@gmail.com 040 532 0843 • Kristiina Niemelä • Katja Kallio Hallituksen varajäsenet • Pirjo Koskinen • Mira Makkonen TOIMIHENKILÖT HALLITUKSEN ULKOPUOLELLA Jäsenrekisteri • Pirjo Mäkinen Tikankolo 1 B 6, 002660 Espoo 050 320 4007 sry.jasentoimikunta@gmail.com

Lehdessä esitettyjen artikkeleiden tai mielipiteiden ei välttämättä tarvitse edustaa SRY:n virallista kantaa. Artikkelin kirjoittaja vastaa itse juttujensa sisällön oikeellisuudesta. Artikkelien lähdeluettelot saa toimitukselta tai jutun kirjoittajalta.

Pentuetiedot • Jarkko Johansson 040 357 6529 arkisin 18-20 • Heidi Helin 040 357 6529 arkisin 18-20 sry.pentuvalitus@gmail.com

Toimitus pidättää oikeuden lyhentää ja muokata juttuja, esim. korjata kirjoitusvirheitä tarvittaessa. Kirjoitusvirheiden ja muiden vastaavien pienten muutosten tekemisestä toimitus ei erikseen ilmoita jutun kirjoittajalle, sen sijaan isompia muutoksia edellyttävistä korjauksista ilmoitetaan jutun kirjoittajalle. Jutun mukana on oltava yhteystiedot.

Rottishovin varaukset • Tiina Rantakaulio 050 541 1690 rantakauliot@gmail.com

Toimitukseen lähetettyjen kuvien mukana tulee olla itse kuvan tiedot, mutta myös kuvan ottajan/omistajan nimi ja yhteystiedot. Palautamme kuvat ainoastaan, mikäli kuvien mukana on tullut valmiiksi täytetty palautuskirjekuori postimerkkeineen.

Hallituksen kokoukset vuonna 2020 12.1/ 26.1/16.2/8.3/22.3/19.4/3.5/24.5/5.7/ 26.7/16.8/20.9/11.10/1.11/15.11/13.12 • Kevätkokous 22.3 • Syyskokous 15.11

Kansi Koira: Lemmenmäen Ximba Kuvaaja & omistaja: Tuija Hurmekoski

Kaikki aineisto: rottweilerlehti@gmail.com

40

Nettisivujen päivitys • Tuija Hurmekoski sry.internetsivut@gmail.com

TOIMIKUNNAT Jalostustoimikunta • Tanja Kiriloff (puheenjohtaja) tanja.kiriloff@gmail.com 040 772 1502 • Soili Paldanius soili.paldanius@kolumbus.fi 040 532 1448 • Jäsenet: Pirjo Lipponen, Harriet Ventomäki, Laura Pitkänen, Jarkko Johansson (pentu­ välitys), Heidi Helin (pentuvälitys) Kaikki toimikunnalle tarkoitettu posti sekä yhteydenotot sähköpostiin sry.jalostustoimikunta@gmail.com Pentuvälitys: sry.pentuvalitus@gmail.com Koulutus- ja koetoimikunta • Leena Luukkanen (puheenjohtaja) Reunarinne 21 B, 01760 Vantaa leena.luukkanen@helsinki.fi 045 633 9117 • Janika Elo (sihteeri) srykktk@gmail.com • Jäsenet: Tuija Hurmekoski, Mari Rantala, Johanna Jonkka ja Anitta Smura Julkaisutoimikunta • Erja Hyökki (puheenjohtaja, päätoimittaja) Laajakoskentie 615, 48750 Kotka erja.hyokki@gmail.com 0400 835 380 • Maikki Lukka (toimitussihteeri) rottweilerlehti@gmail.com 0400 445 421 • Tuija Hurmekoski (kotisivujen ylläpitäjä) sry.internetsivut@gmail.com • Mari Rantala (mediamyynti) sry.mediamyynti@gmail.com • Muut jäsenet: Pirjo Mäkinen, Eija Ojanen, Sarah Dahlgren, Hanna Tuomikoski, Katja Kallio, Soili Paldanius ja Ari Talkkari Taloustoimikunta • Marja-Leena Eerola (puheenjohtaja) 045 678 4978 Jäsenet: Lilli Fremling (rahastonhoitaja) sry.rahastonhoitaja@gmail.com Mira Makkonen Jäsentoimikunta • Pirjo Mäkinen (puheenjohtaja) Tikankolo 1 B 6, 002660 Espoo 050 320 4007 sry.jasentoimikunta@gmail.com • Jäsenet: Anja Hirn ja Lilli Fremling Ulkomuoto - ja näyttelytoimikunta • Kristiina Niemelä (puheenjohtaja) Jenni Hanhela (sihteeri) jenni.hanhela@gmail.com 040 526 9453 • Jäsenet: Marjo Järventölä, Kaija Alander, Sarah Dahlgren Yhteydenotot ja posti toimikunnan sihteerin Jenni Hanhelan kautta. Rottishovitoimikunta • Kari Hyvärinen (puheenjohtaja) 050 512 4648 harjus64@gmail.com • Nora Salonen (sihteeri) Jäsenet: Lilli Fremling, Saija Hassinen, Mikael Lammi, Tiina Rantakaulio (varaukset)

Viestintätoimikunta • Elina Laaksonen (puheenjohtaja) laaksonen.elina@gmail.com 050 570 7987 • Eija Ojanen (sihteeri) sry.viestinta@gmail.com • Jäsenet: Maikki Lukka, Susa Kajo, Jutta Kontio, Kristiina Niemi, Roosa Järvenpää, Johanna Lomakin ja Sarah Dahlgren (mainokset) Internet-sivut • www.rottweiler.fi • Tuija Hurmekoski • sry.internetsivut@gmail.com Pentuvälitys • Jarkko Johansson 040 357 6529 arkisin 18-20 • Heidi Helin 040 357 6529 arkisin 18-20 sry.pentuvalitus@gmail.com Leirikeskus • Rottishovi – Tammelan pääjärvi Lanakoskentie 2, 31300 Tammela Varaukset iltaisin: Tiina Rantakaulio 050 541 1690 tintti.r@suomi24.fi • Rottishovi on Suomen Rottweileryhdistyksen omistama leiri-, koulutus- ja kilpailukäyttöön hankittu tila, joka sijaitsee Tammelan kunnassa hieman yli 100 km:n päässä Helsingistä. Lähin kaupunki on Forssa. Päärakennuksessa on keittiö, sali ja kuusi erillistä makuuhuonetta, joihin mahtuu yöpymään noin 24 henkilöä. Alueella on lisäksi sauna, grillikatos, aitta, käymälä-rakennus, puuvaja, suuri parkkipaikka sekä kaksi koulutuskenttää. Asuntovaunuihin majoittuville on oma alu­ eensa, missä on myös 12 sähköpistoketta. Alaosastot • Kts. lehden viimeiset sisäsivut. Yhdistyksessä toimii 13 alaosastoa sekä kolme itsenäistä rw-kerhoa. Uudet jäsenet liitetään lähialueella toimivaan alaosastoon ilman erillistä ilmoitusta. Jäsenrekisteri ja osoitteenmuutokset (myös Iehden osoitteenmuutokset) • Pirjo Mäkinen Tikankolo 1 B 6, 002660 Espoo 050 320 4007 sry.jasentoimikunta@gmail.com • Kun teet osoitteenmuutosta, kirjoita lomakkeeseen myös vanha osoite, jotta muutos kohdistuu varmasti oikeaan henkilöön. Jos mukanasi muuttaa perheenjäseniä, kirjoita lomakkeeseen myös heidän nimensä. • Myös yhdistyksestä eroaminen tapahtuu jäsenrekisterinhoitajan kautta. Yhdistykseen liittyminen ja jäsenmaksut vuonna 2020 • Yhdistykseen liittyminen tapahtuu jäsenrekisterinhoitajan kautta Iiittymislomakkeella, jonka voi täyttää yhdistyksen www-sivuilla. Yhdistykseen liityttäessä peritään 10 euron liittymismaksu. Lisäksi maksetaan varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksu, joka on 43 euroa ja sisältää myös RottweiIer-Iehden (5 kertaa/v). Samassa taloudessa asuva henkilö voi liittyä perhejäseneksi, jonka vuosimaksu on 13 euroa. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hänelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja, tiedonantoja tai kutsuja. Liittyessäsi perhejäseneksi kirjoita lomakkeeseen myös varsinaisen jäsenen nimi. Ainaisjäsenen kertamaksu ja kannatusjäsenmaksu on 10 kertaa vuosijäsenmaksu (vuonna 2020, 430 euroa).


TURUN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Rami Salonen, Virmuntie 26 as 9, 20540 Turku rsrockweilers@gmail.com | 040 506 1569 Sihteeri: Niina Oksanen, Piikkiönkatu 5, 20400 Turku nioksan@gmail.com | 041 439 0627 Varapuheenjohtaja: Outi Hörkkö, Knaapintie 5-7 B 9, 21290 Rusko outi.horkko@gmail.com | 040 702 6521 Rahastonhoitaja: Jani Levänen, Pekkalantie 24, 21800 Kyrö jm.levanen@gmail.com | 040 833 6808 Turun alaosaston kotisivut: www.turunalaosasto.com/ POHJANMAAN ROTTWEILERKERHO Puheenjohtaja: Kari Anttonen, Vanhankartanontie 22 A, 67100 Kokkola, p. 0400 867 599 | anttonenkari22@gmail.com Sihteeri: Marita Kamsula, Leipämäentie 21 C2, 68100 Himanka, p. 040 568 5691 | marita_kangasniemi@suomi24.fi Rahastonhoitaja: Markus Lindfors, markus.lindfors@outlook.com kerhon kotisivut: www.pohjanmaanrottweilerkerho.fi/ ETELÄ-POHJANMAAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Sanna Yli-Heikkuri, werkku03@hotmail.com | 050 343 6062 Sihteeri: Miia Ala-Fossi, misty87@gmail.com | 045 138 1055 Rahastonhoitaja: Jenni Latvala, jenni@tilitoimistovr.fi Koulutusvastaava: Minna LatvaHoppala, latvahoppala.minna@gmail.com POHJOIS-SAVON ROTTWEILERKERHO Puheenjohtaja: Päivi Vienola, Kirjosiipi 22, 70900 Toivala, paivi.vienola@gmail.com | 050 411 9723 Sihteeri: Satu Ylönen, Viirikatu 10 B 3, 70820 Kuopio satu.yltsi@gmail.com | 050 535 3448 Rahastonhoitaja/koulutusvastaava: Niina Pitkänen, Syrjäläntie 15, 71480 Kurkimäki pitkanen.niina@gmail.com | 0400 657 501 Kerhon kotisivut ja sähköposti: www.pohjois-savonrottweilerkerho.com PÄIJÄT-HÄMEEN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Sami Partanen, Pajukaari 2, 16300 ORIMATTILA, partanen73@gmail.com | 0400 258 341 Sihteeri: Miia Partanen, Pajukaari 2, 16300 ORIMATTILA, miiapartanen@gmail.com | 0400 718 374 Rahastonhoitaja: Jarmo Järvinen, Purorinteenkatu 24, 15320 LAHTI jape.getaway@gmail.com | 044 270 0534 Kotisivut: www.srypaijathame.fi Facebook: SRY Päijät-Hämeen alaosasto Instagram: srypaijathame PIRKANMAAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Sanna Riikonen, pj@srypirkanmaa.fi | 040 587 6622 Sihteeri & kilpailusihteeri: Krista Hupanen, krista@srypirkanmaa.fi Rahastonhoitaja: Henna Uitto, henna@srypirkanmaa.fi | 040 415 224 Koulutusvastaava: Heini Kainulainen, heini@srypirkanmaa.fi Yhteyshenkilö Parkanossa: Tiina Holma | 0400 977 639 Alaosaston kotisivut: www.srypirkanmaa.fi

SATAKUNNAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Niina Mild, niina.mild@gmail.com | 0400 567 278 Varapuheenjohtaja: Terhi Katajamäki, terhi.katajamaki@kotikone.fi | 040 561 5744 Sihteeri: Eeva-Maria Perttula emperttula@gmail.com | 044 255 4957 Rahastonhoitaja: Miia Suuriniemi miia.suuriniemi@gmail.com | 044 701 2191 UUDENMAAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Janika Elo, Iivarintie 5, 00760 Helsinki janika.elo@gmail.com | 040 532 0843 Sihteeri: Eija Ojanen, Neilikkatie 5A 15, 01300 Vantaa eija.ojanen@iki.fi | 040 546 6043 Rahastonhoitaja: Hannele Ylätalo, Tilhitie 14 C, 00730 Helsinki hannele.ylatalo@fimnet.fi | 040 577 0002 Koulutuksien yhteyshenkilö: Anitta Smura, anitta. smura@omnia.fi | 050 463 5514 Kotisivut: http://www.sryuusimaa.com/ Facebook-ryhmä: SRY Uusimaa KYMENLAAKSON ALAOSASTO Puheenjohtaja: Johanna Lomakin, Yhdystie 125a, 07590 Huuvari jossu.vitikainen@gmail.com | 0400 303 906 Sihteeri: Roosa Järvenpää, Toistenpolku 1 A 4, 48310 Kotka roosa.jarvenpaa@hotmail.fi | 0440 180 294 Rahastonhoitaja: Virpi Turkkila, Ukonkatu 11, 48600 Kotka virpi.turkkila@metallimies.fi | 050 554 7787 ETELÄ-HÄMEEN ROTTWEILERKERHO Puheenjohtaja: Aki Peltomäki, aki.peltomaki@gmail.com Sihteeri, hallituksen jäsen: Juulia Mäkelä Rahastonhoitaja: Noora Ruuhimäki Facebook: Etelä-Hämeen Rottweilerkerho POHJOIS-SUOMEN ALAOSASTO Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Jutta Kontio, sryps.puheenjohtaja@gmail.com | 044 991 4028 Sihteeri/koulutusvastaava: Maikki Lukka, sryps.sihteeri@gmail.com Raahen yhteyshenkilö: Sari Miilukangas, sari.miilukangas@omanetti.fi | 050 540 7149 Kajaanin yhteyshenkilö: Jari Laine, jari.laine@kajaani.net | 044 550 8411 Haapaveden yhteyshenkilö: Birgit Anttila, anttilabirgit.ba@gmail.com | 040 845 9622 Kotisivut: www.sryps.com Facebook: SRY Pohjois-Suomen alaosasto

VAASAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Kristiina Niemi krisu.kristiinanposti@gmail.com | kristiina.niemi@piristeel.fi Varapuheenjohtaja: Viivi Tähtinen, tahtinenviivi@gmail.com Sihteeri: Suvi Haka, sumusinni@gmail.com Rahastonhoitaja: Sirpa Parkkali-Tuovinen, sirpa.parkkali@vaasa.fi Koulutusvastaava: Leena Tammilehto, lekkeri79@hotmail.com Facebook: SRY Vaasan alaosasto LAPIN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Kari Nuutinen, Kerolankatu 6, 94200 Kemi kari.nuutinen@pp4.inet.fi | 040 724 2394 Sihteeri: Meri Kylmämaa, Laivaniementie 514, 94430 Tornio merikylmamaa@gmail.com | 040 822 7856 Varapuheenjohtaja: Ville Karassaari, Keminsuuntie 249, 94400 Keminmaa ville.karassaari@storaenso.com | 040 759 9788 Rahastonhoitaja: Miia Nurmela, Mynttilänkatu 5, 94700 Kemi | 040 350 6028 Facebook: SRY Lapin alaosasto KESKI-SUOMEN ALAOSASTO Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Oona-Maria Mäkelä Varapuheenjohtaja: Erika Wacklin Sihteeri: Sonja Harmaala Tiedotusvastaava: Elina Vehkamäki Hallituksen jäseniin saa yhteyden sähköpostilla sryksao@gmail.com LÄNSI-UUDENMAAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Mervi Wiberg, Fagervikintie 914, 10250 Fagervik, p. 050 367 5674 | mervi.wiberg@edu.lohja.fi Sihteeri: Annika Linna, Luntilantie 13 A 8, 08500 Lohja, p. 040 752 3786 | antru_l@hotmail.com, Rahastonhoitaja: Sirpa Varjamo, Pehtorinkuja 3 as 3, 08200 Lohja, skippana@gmail.com | p. 0500 874 046 Alaosaston kotisivut: www.srylansiuusimaa.net POHJOIS-KARJALAN ALAOSASTO Puheenjohtaja: Niina Kärki, Ilomantsi, pkrottweiler@gmail.com | 044 505 0087 Sihteeri: Virpi Klemetti, Kulho, virpi.klemetti@telemail.fi | 0500 782 108 Rahastonhoitaja: Päivi Hujanen, Paukarlahti, paivi.hujanen1@gmail.com Kotisivut: www.pkrottweiler.fi

VUODEN 2020 ROTTWEILER-LEHDET Rottweiler-lehti 1/2020, jäsenistöllä helmikuun lopulla, aineistopäivä 15.1. Rottweiler-lehti 2/2020, jäsenistöllä huhtikuun lopulla, aineistopäivä 15.3. Rottweiler-lehti 3-4/2020, jäsenistöllä elokuun lopulla, aineistopäivä 15.7. Rottweiler-lehti 5/2020, jäsenistöllä lokakuun lopulla, aineistopäivä 15.9. Rottweiler-lehti 6/2020, jäsenistöllä ennen joulua, aineistopäivä 15.11.

Suomen Rottweileryhdistyksen viralliset yhteistyökumppanit

41


Rottweiler on monipuolinen harrastuskoira

Olemus ilmentää suurta voimaa, liikkuvuutta ja kestävyyttä. Pohjimmiltaan ystävällinen ja rauhallinen, lapsirakas; kiintyvä, kuuliainen, ohjattava ja työskentelyhaluinen. Käytös on itsevarmaa, lujahermoista ja pelotonta. Rottweiler tarvitsee peruskoulutuksen.

Lehden aikataulu 2020 Numero 1/2020 2/2020 3-4/2020 5/2020 6/2020

Aineistopäivä 15.1.2020 15.3.2020 15.7.2020 15.9.2020 15.11.2020

Ilmestyminen helmikuun lopulla toukokuun alussa elokuun lopulla lokakuun lopulla ennen joulua

Ilmoitushinnat 2020 1/1 sivu ½ sivu ¼ sivu 1/8 sivu

250 € 150 € 100 € 60 €

Hinnat ALV 0%. Maksuehto 14 päivää netto Maksunsaaja Suomen Rottweileryhdistys Tilinumero FI11 4055 0010 1984 51 Viite 31406

Alennukset Toistoalennus kolmannesta ilmoituksesta alkaen 15 %. Ilmoitukset on maksettava etukäteen ja kopio maksukuitista on liitettävä mukaan aineiston lähetyksen yhteydessä. Reklamaatiot Kirjallisesti 7 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu enintään ilmoitushinnan palautukseen. Tekniset tiedot Lehden koko: A4 Ilmestyminen: 5 numeroa vuodessa. Värisyys: 4/4 väriä Painos: 1500 kpl Ilmoituskoot 1/1 s. 185 x 267 mm (tai 210 x 297 mm ilman marginaalia) 1/2 s. 90 x 265 mm pysty, 185 x 130 mm vaaka 1/4 s. 90 x 130 mm pysty, 185 x 62 mm vaaka 1/8 s. 90 x 65 mm Aineistovaatimus Painovalmis PDF-tiedosto (marginaalit huomioiden). Kuvien tulee olla korkearesoluutioisia (kuvien resoluutio tulisi olla noin 300 dpi 1/1-koossa.) Kuvat CMYK-muodossa. Sivun reunaan sijoittuvissa kuvissa tai muissa kohteissa tulee olla 3 mm:n leikkuuvarat eli bleedit. Kysy tarvittaessa tarkemmat ohjeet ennen aineiston lähettämistä rottweilerlehti@gmail.com

www.rotweiler.f i Löydät meidät myös Suo nl Fi

me and n Rot s R weiler yh otw – eilerfö distys rening r.y.

Suomen Rotweileryhdistys

Julkaisija Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y. rottweilerlehti@gmail.com – www.rottweiler.fi Päätoimittaja: Erja Hyökki Toimitussihteeri: Maikki Lukka Mediamyynti: Mari Rantala, 045 125 4128 sry.mediamyynti@gmail.com Taitto ja paino: Kirjapaino Hermes OyHEALTH IS

MAGNIFICENT

Lihaksikas rakenne sekä rasitukselle altistuvat luusto ja nivelet ovat ominaisuuksia, joiden vuoksi rottweiler ansaitsee juuri sille räätälöidyn ruokavalion. Rotukohtaisissa ravintoratkaisuissa kulminoituu Royal Caninin yli 50 vuotta jatkunut asiantuntijuus ja osaaminen sekä tiivis yhteistyö kasvattajien kanssa. Paljon enemmän kuin vain nappuloita. Huippuluokan valmistusmenetelmien ansiosta nappulan koko, muoto ja koostumus vastaavat täydellisesti koiran tarpeita ja helpottavat rottweileria nappulan suuhun poimimisessa ja pureksimisessa.

Lisätietoa: royalcanin.com/fi

© ROYAL CANIN ® SAS 2020. All Rights Reserved.


Articles inside

Ulkomuodontarkastus diginä article cover image

Ulkomuodontarkastus diginä

1min
pages 20-21
Pentulista article cover image

Pentulista

11min
pages 39-44
Koiran korvatulehdus article cover image

Koiran korvatulehdus

11min
pages 22-29
Alaosastoilta article cover image

Alaosastoilta

11min
pages 32-38
Sry Päijät-Hämeen Nosework-ilta article cover image

Sry Päijät-Hämeen Nosework-ilta

2min
pages 30-31
Ohje ulkomuodontarkastuksen järjestäjälle article cover image

Ohje ulkomuodontarkastuksen järjestäjälle

2min
pages 18-19
Toko-mestaruuskilpailun sääntö article cover image

Toko-mestaruuskilpailun sääntö

1min
page 8
Kello- ja mestaruuskilpailujen tuomariesittelyt article cover image

Kello- ja mestaruuskilpailujen tuomariesittelyt

1min
page 16
Ulkomuodontarkastukset article cover image

Ulkomuodontarkastukset

1min
page 13
Rallytoko-mestaruuskilpailun sääntö article cover image

Rallytoko-mestaruuskilpailun sääntö

1min
page 9
Kevätkokous peruuntuu article cover image

Kevätkokous peruuntuu

3min
pages 6-7
Porvoon koiranäyttely article cover image

Porvoon koiranäyttely

2min
pages 10-11
Uusia rodun arvosteluoikeuksia article cover image

Uusia rodun arvosteluoikeuksia

1min
page 12
Omistajakurssit article cover image

Omistajakurssit

1min
page 17