Luchtvaartnieuws Magazine

Page 1


INHOUD

32

16

IN DIT NUMMER

8 16 24 32 40 8

2

46

INTERVIEW: PIETER ELBERS

De grote man achter KLM verteld. Waar liggen de toekomst plannen en hoe gaat KLM daar komen. Een diepte interview zonder een blad voor de mond te nemen.

RUBRIEK AIRPORT IN BEELD

Deze keer kijken wij naar een piepklein luchtveld: Powhatan Club Airport in Canada.

ZAKENREISPANEL: MEER BEENRUIMTE GEWENST IN BUSINESS CLASS.

Luchtvaartnieuws onderzoek wat er leeft onder de reizigers en zet hun bevindingen in een duidelijk overzicht.

DE SUCCESSTORY VAN… EPST

Niemand kan er omheen: de kwaliteit van EPST is ongekend. Daarnaast zijn zij voor het derde jaar op rij gegroeid.

RUBRIEK DE REISMANAGER

Om ook jongeren naar het eiland Madeira te lokken zijn er tal van out door activiteiten op het eiland, zoals bijvoorbeeld canyoning. Onze redactie nam de proef op de som.

Rubriek Productontwikkeling

In de Boein 747 zit nu een nog krachtiger moter. Maar deze in niet alleen sterker hij is ook veel schoner.


INHOUD

24

46

EN VERDER: 16 17 21 36 38 42 44 48 52 54 58 60

Vervoer naar de sneeuw

Rubriek: handige apps voor op reis Flaneren in Miami Rubriek: boekentips voor je vakantie Kennismaking met Taiwan City- trip Europa: Prachtig Praag Xiamen: toerisme in oosterse wereld Lezersaanbieding! Kort luchtvaartnieuws Schiphol 100 jaar In de wolken Volgendemaand in Luchtvaartnieuws

40

COLOFON CHIEF EDITOR LEISUR: Petra te Bruin REDACTIE: Willem Vermaate, Rachel Overberg, Jaques Du Pont, Erik-Jan Biesheuvel, Elsa Sanchez Romero, Olivier Ellinkwijk, Chantal Meerkerk Verdenstein, Jan-Karel Lindenberg & Jacob Everdingen FOTOGRAFIE: Pjotr Walkowitch & Esmee de Vries ART DIRECTION: Rotterdam Vormgeving, Utrecht. VORMGEVING: D-zine, Breukelen DRUKWERK: Senefelder Misset BV, Doetichem VERSCHIJNINGSDATA: December 2015, Maart 2016, september 2016 SALES: advertenties@reismedia.nl, 030-2577033 ABONNEMENT: www.luchtvaartnieuws.nl/abo, 030-2577032 UITGEVER: Rob Somsen, Reismedia BV. Postbus 4, 3970 AA Driebergen. WEBSITE: www.reismedia.nl

3


“Innovatie en kennisdeling zijn onze kernpunten.�


I

INTERVIEW

NNOVATIE LUCHTVAART STIMULANS VOOR DE NEDERLANDSE ECONOMIE.

De luchtvaart heeft een spilfunctie in de Nederlandse economie. De sector biedt werkgelegenheid aan ruim 125.000 werknemers en draagt voor minstens € 15 miljard, bij aan het Bruto Nationaal Product. De goede bereikbaarheid van Nederland maakt ook allerlei economische activiteiten mogelijk. HANDELSGEEST EN VESTIGINGSKLIMAAT Van oudsher is Nederland een open economie, vooral door haar handelsgeest en goede vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Nederland is een verbindings- plaats bij uitstek. De luchtvaart speelt hierbij een belangrijke rol. Het hoogwaardig netwerk van luchtverbindingen vormt, in combinatie met de innovatiekracht van ondernemingen en kennisinstellingen én de nauwe samenwerking met de overheid, de basis voor de betekenis van de luchtvaart voor Nederland. SCHIPHOL Mainport Schiphol, de spil van het luchtlijnennet, fungeert als een enabler voor de Nederlandse economie, die van de Randstad in het bijzonder. Concurrerende reistijden en reiskosten, en een goede bereikbaarheid geneeren veel economische bedrijvigheid zoals toerisme, handel en distributie. Daarnaast steunt dit hoogwaardig netwerk van luchtverbindingen de ambitie van verschillende overheden om Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie te laten zijn voor multinationals en Europese distributiecentra, om Amsterdam te profileren als mondiale congresstad en Den Haag als internationale stad voor vrede, recht en veiligheid.

TECHNOLOGIEONTWIKKELING De luchtvaartsector is sterk in innovatie en technologieontwikkeling. Nederland heeft op tal van innovatieve terreinen wereldwijd een uitstekende reputatie, zoals op het gebied van bagageafhandeling, security-systemen, onderhoud, composietmaterialen, luchthavenconcepten, bekabeling en simulatortechnologie. Ook op het gebied van milieu, geluid en efficiënt ruimtegebruik heeft de Nederlandse luchtvaart een uitstekende naam. Hiermee levert de luchtvaartsector inclusief de kennisinfrastructuur een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. NEDERLANDSE OVERHEID De Nederlandse overheid speelt binnen de lucht- vaart van oudsher een actieve rol, zoals bij de economische luchtvaartpolitiek en bij de vliegtuigbouw. Daarnaast maakt de grote bevolkingsdichtheid overheidsregulering in Nederland vaak eerder noodzakelijk dan in andere landen. De Nederlandse overheid is hierdoor in veel gevallen voortrekker bij internationale regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. De noodzaak om efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan, stimuleert de sector om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, die veelal later ook in andere landen toepassing vinden

TEKST: Marie-Claire Verbeek. FOTOGRAFIE: Pjotr Walkowisch

De huidige positie van de Nederlandse luchtvaart is sterk.

Voorzitter Kennis- en Innovatiebureau Luchtvaart Berend Smallhout.

5Het nieuwe vlietuig van Oman Air

OMAN AIR OP SCHIPHOL Oman Air, de nieuwe Arabische samenwerkingspartner van KLM, opent op 5 juni haar Europese kantoor op Schiphol. Volgens topman Paul Gregorowitsch wil dit niet zeggen dat Oman Air op Schiphol gaat vliegen. “We gaan vanuit Schiphol onze Europese on- en offline stations ondersteunen”, vult Rogier de Jager (Regional Vice President Europe) aan. De maatschappij richt zich wat betreft Nederland volledig op KLM als feeder van passagiers vanuit Amsterdam en de Verenigde Staten en Canada via Schiphol. KLM vliegt vijf keer per week van Schiphol naar Muscat en terug.

We zijn nu een huwelijk met KLM aangegaan. Luchtvaartnieuws magazine sprak Gregorowitsch en De Jager dinsdagochtend op het nieuwe kantoor. Gregorowitsch meldt dat hij na zijn aanstelling bij de maatschappij uit

Oman de hand heeft uitgestoken naar KLM en dat deze hand door topman Pieter Elbers werd aanvaard. “Ook Lufthansa en Swiss hebben interesse getoond in samenwerking. We sluiten dat niet uit, maar we zijn nu een huwelijk met KLM aangegaan.” DOUBLE DAILY Gregorowitsch vervolgt: “We zijn geen maatschappij die met oliedollars andere maatschappijen opkoopt. We opereren meer onder de radar en gaan stap voor stap te werk om ons netwerk en onze vloot uit te bouwen. De komende periode gaan we zeker niet naar en van Schiphol vliegen. Dat doet KLM vijf maal per week voor ons. Ik hoop dat KLM de frequentie samen met ons kan opvoeren en uiteindelijk zou een double daily van KLM in joint venture prachtig zijn.” Waar Schiphol voorlopig geen optie is kijkt de maatschappij serieus naar Düsseldorf Airport als nieuwe Europese bestemming, laat Gregorowitsch weten aan Luchtvaartnieuws Magazine. OVERIGE BESTEMMINGEN Oman Air vliegt in Europa naar Londen Heathrow, Parijs Charles de Gaulle, Milaan, Zürich, Frankfurt en München. De samenwerking met Oman Air biedt KLM-reizigers vanaf Schiphol via Muscat doorverbindingen naar een viertal binnenlandse bestemmingen, bestemmingen in de regio en naar Azië, met name India.

GESCHIEDENIS In 1970 werd Oman International Services opgericht. Deze voorloper van Oman Air had als belangrijkste activiteit de afhandeling op de grond van vliegtuigen op de Omaanse internationale luchthaven. In 1981 werd de eerste stap naar een luchtvaartmaatschappij gezet. Er werden 13 kleinere toestellen van Gulf Air overgenomen en de naam werd gewijzigd in Oman Aviation Services. Deze vliegtuigen begonnen in 1982 met binnenlandse vliegdiensten tussen Muscat International Airport en Salalah in het zuiden van Oman. In 1993 werd de naam opnieuw gewijzigd in Oman Air. Dit was gelijk het begin van een uitbreiding van het internationale netwerk in de regio. In juli 1993 werd de eerste internationale vlucht uitgevoerd met Dubai als bestemming, gevolgd door Trivandrum in november. In 2007 trok de Omaanse overheid zich terug als aandeelhouder in Gulf Air. De overheid had grote plannen voor Oman Air en dit vertaalde zich in een sterke uitbreiding van de vloot en het netwerk. In 2007 werd Londen als eerste Europese bestemming opgenomen in de dienstregeling. De Omaanse overheid werd in datzelfde jaar bijna de enige aandeelhouder, met 99,61% van de aandelen.

7


FOTO VAN DE MAAND

8


VLIEGTUIGMONTEUR IN OPLEIDING Een vliegtuigmonteur of onderhoudstechnicus stelt diagnoses vast en verzorgt de afstelling, reparatie en revisie van vliegtuigmotoren en assemblages zoals hydraulische en pneumatische systemen. Emma: “Eigenlijk besloot ik op het laatste moment om Vliegtuigtechniek te studeren. Een vriend had besloten omvliegtuigtechniek te gaan studeren en hij bracht me op het idee om dit ook te gaan doen. Als hobby vlieg ik een paar keer jaar en omdat ik nu de opleiding doe wordt dat nu nog veel leuker.� De foto werdt gemaakt door haar studiegenoot Peter Vermeulen.

9Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.